Så ser du till att ditt tak blir fritt från mossa och påväxt som förr eller senare orsakar vattengenomträngning, fuktskador och ett kostsamt takbyte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så ser du till att ditt tak blir fritt från mossa och påväxt som förr eller senare orsakar vattengenomträngning, fuktskador och ett kostsamt takbyte"

Transkript

1 Så ser du till att ditt tak blir fritt från mossa och påväxt som förr eller senare orsakar vattengenomträngning, fuktskador och ett kostsamt takbyte De ökande problemen med påväxt av mossa och lavar gör att allt fler svenska hustak befinner sig i farozonen för långtgående fukt- och vattenskador, som kommer att medföra stora renoveringskostnader för dig som husägare. Din villaförsäkring täcker nästan aldrig skador av detta slag. Mossklumpar binder upp fukt och gör så att regn- och smältvatten i värsta fall rinner över och bakom takpannorna. Du riskerar att läkt och undertak ruttnar upp. När det gått så långt väntar takbyte för hundratusentals kronor. Helt i onödan, eftersom det finns ett flertal sätt att bli av med problemet. En del sätt är bra, andra sätt passar förmodligen inte alls ditt tak och kan faktiskt göra problemet än värre. Tack för att du skickat efter min rapport. Den visar varför påväxt av mossa, alger och lav sänker livslängden på ditt tak. Rapporten går också igenom för- och nackdelar med de vanligaste behandlingsmetoderna. Leo Juujärvi, LA Takvård Många husägare tror att det är sot, smuts eller fågelskit som smutsat ner taket. Därför drar de den felaktiga slutsatsen att taket behöver tvättas eller spolas av. Men det svarta på taket är inte sot, och det vita är inte måsskit. Det är växter som lever och frodas på taket. Det är i de flesta fall alger, lav och mossa. Sot och smuts sköljs bort av regn. Mossa, alger och lav växer fast i taket. Du kan varken sopa, skrapa, tvätta eller spola bort denna påväxt. Deras mikrosopiska rötter och sporer sitter kvar i takpannorna, och så fort de får näring och ljus sätter de igång att växa. Risken är stor att du gör mer skada än nytta i dina försök att snygga till taket. Vad finns då att göra åt tak som angripits av mossa, lav och alger? Många gör ingenting. De låter helt enkelt taket vara som det är. Taket upplevs ge ett åldrat och lite charmigt intryck. Nästan ingen vet att påväxt av mossa, alger och lavar nöter ner taket Det är främst påväxt i form av alger, lav och mossa som trivs på våra tak. Alger ger framförallt ett smutsigt intryck. De bildar en brungrön beläggning. De växer inte in i takpannorna som laven gör. Lavens rötter växer in i takpannan där de utsöndrar lavsyra som löser ut mineralämnen som blir till näring. Denna syra gör att laven långsamt fräter upp takpannorna. Vatten kan då tränga in i de små kanaler och gångar som rötterna lämnar efter sig. Vatten som fryser orsakar LA Takvård Sida 1

2 frostsprängning som riskerar att skada och till sist spräcka takpannor. Spruckna tackpannor gör förstås att regn och smältvatten rinner in på undertaket. Mossa binder upp fukt. Genom att ett mossbevuxet tak står i ständig kontakt med väta kommer vatten att sugas in i takpannorna. Problemet förvärras med lavar då dess rötter löser upp takpannan. Då mossan oftast växer upp och emot den överlappande takpannan finns risken att vatten rinner över pannans bakkant vid häftiga regn eller vid snösmältning. Mossan kan alltså i värsta fall orsaka att vatten rinner in på undertaket trots att yttertaket inte har synliga skador eller att det inte heller finns takpannor som flyttats ur läge. Vatten på undertaket ställer till problem. Följden blir till slut röta på läkt, sämre bärighet och risk för att vatten även tränger igenom undertaket och orsaker vattenskador och mögel. Har du otur måste du skaffa nya takpannor, byta ut läkten och kanske även renovera delar av undertaket och vinden. Det riskerar att bli en mycket kostsam reparation. Dyr reparation att lägga nytt tak Takpannor och läkt kostar kronor beroende på val av takpannor. Arbetskostnaden för att takläggning är ca 500 kr/timme och tidsåtgången kan uppskattas till timmar. Det befintliga taket ska plockas ner och fraktas bort, undertaket ska åtgärdas, ny läkt ska upp och taket ska läggas. Räkna med en arbetskostnad på kronor. Om du har utrymme att göra rot-avdrag så blir det förstås mindre kostsamt. Extra kostnader som tillkommer är bland annat kostnader för ställningar och ställningsbygge. Arbetsmiljökraven har skärpts. Säkerhetstänkandet har blivit bättre mer åren, som tur är. Och givetvis är det du som köpare som får ta denna kostnad. Om du tar in offerter från takläggare så förvissa dig om att ställningskostnaden är medtagen. Så här mycket kostar det att åtgärda ett skadat tak: Takpannor, läkt:... från kr. Ställningar, säkerhetsåtgärder:... från kr. Arbetskostnad, efter rotavdrag:... från kr. Summa:... från kr. I allvarligare fall tillkommer kostnader för att åtgärda rötskadat undertak. Professionell takvård förlänger takets livslängd och skjuter ett eventuellt takbyte på framtiden. LA Takvård Sida 2

3 Räkna med att ett takbyte kostar minst kr för takpannor och läkt, minst kr för arbetskostnad efter rot-avdrag och runt kr för säkerhetsåtgärder. Alltså minst kronor. En del husägare menar att det ändå snart dags att byta ut taket. Den erfarenhet vi har är att även tak som är rejält angripna av påväxt kan behandlas framgångsrikt. Bedömningen är att du kan förskjuta ett takbyte i minst 20 år fram i tiden genom att ta väl hand om ditt tak. Livssykelanalyser gjorda på Chalmers Tekniska Högskola visar att takpannor håller upp emot hundra år om de blir väl omhändertagna. Därför är det onödigt, och ekonomiskt vansinne, att byta ut takpannor som i många fall inte är äldre än 40 år. Varför växer det då mer alger, lavar och mossa på svenska tak än vad det gjorde för år sedan? Anledning är bättre miljö. Det regn som faller är mindre surt idag och mängden tungmetaller och andra gifter har lyckligtvis minskat betydligt. Förr tog surt regn död på påväxten. Så är det inte idag. De gamla beprövade huskurerna mot påväxt fungerar inte längre. Ett knep var att spänna en koppartråd över taknocken. Surt regn fällde ut kopparjoner som ganska effektivt tog död på påväxten. Nuförtiden har vi inte lika stora problem med försurning så koppartrådsknepet ger inte alls samma verkan. Du har egentligen fyra alternativ: (1) Gör ingenting. Skjut upp problemet. Vad kan jag göra själv? (2) Gör rent tak själv med genom att skrapa, borsta och högtrycksspola. (3) Gör egen behandling av taket med olika påväxtbekämpande medel. (4) Gör det klokare valet: Låt proffs ansvara för att ditt tak blir fritt från påväxt. Låt oss gå igenom dina alternativ: Alternativ nr 1: Gör ingenting. Skjut upp problemet. Låt taket vara som det är och håll tummarna att det dröjer många år innan problemet blir akut. Inte om det blir akut, utan när. Det här är egentligen inget alternativ. Du kommer att få stora besvär. Fler delar på huset än taket kommer att skadas. Att åtgärda och reparera kommer att bli dyrt och omständigt. Alternativ nr 2: Gör rent tak själv med genom att skrapa, borsta och högtrycksspola. Du tänker säkert Hur svårt kan det vara. Fram med högtryckstvätten och kör på! Många tänker likadant och kånkar upp högtryckstvätten på taket. Sprutar på med fullt tryck. LA Takvård Sida 3

4 Problemet är bara att högtrycksstrålen inte biter ett dugg på påväxten eftersom den inte kommer åt lavens eller mossans rötter. Det ser fint ut för stunden men påväxten kommer tillbaka med förnyad kraft, eftersom du luckrar upp ytan på takpannorna som gör det gynnsammare för dem att växa. Högtrycksstrålen skadar takpannorna. Trycket blir för kraftigt. Du luckrar upp pannornas impregnerande ytbeläggning. Det skydd som takpannorna har försetts med spolas bort på några sekunder. Motståndskraften mot påväxt försämras avsevärt. Problemet är också att du trycker in vatten under takpannorna. Om undertaket inte ventileras tillräckligt kanske inte fukten hinner torkas ut till hösten och vintern. Risken är att undertak och läkt hålls fuktigt en längre tid. Det orsakar röta. Du har samma problem om du tänker dig att skrapa/borsta bort påväxten. Du kommer inte år rötterna och ditt försök att göra rent skadar takpannornas ytskikt. Det finns företag som tvättar tak med högtryckstvätt. De förespråkar ofta någon form av tillkommande ytbehandling som plåster på såren, då de vet att takpannorna skadas. Det är ett omständigt arbete och en onödig utgift. Säljargumentet blir ett rent tak direkt utan väntan. Men som du snart ska förstå finns det skonsammare och enklare sätt att få taket fritt från påväxt. Så alternativ 1 och 2 är inget att tänka på. Båda alternativen slutar i takbyte som kostar dig stora pengar. Vad är då en bättre lösning? Den enda fungerande åtgärden är att försämra livsbetingelserna för påväxten. All växtlighet behöver tre saker för att frodas: Solljus + Vatten + Näring = Växtlighet Det känner du igen. Det är grundläggande fotosyntes: Solljus, vatten, näring. Tar du bort en av dessa överlever inga växter. Solljuset kan du inte hindra. Vattentillförsel kan du inte hindra. Det du kan hindra är näringstillförseln. Det finns idag kemiska medel som försämrar påväxtens näringsupptag. De flesta medel är biologiskt nedbrytbara och ofarliga för människor och djur så länge de handskas med försiktighet. Då funkar det så här enkelt: (1) Påväxten dör och förmultnar när den blir utan näring. (2) Efter någon månad löses den upp och sköljs bort av regn. En stor fördel är ju att du inte orsakar onödiga skador på taket. Du behåller takpannorna i bästa skick också efter behandling. Så egentligen har du bara alternativ 3 och 4 kvar om du är rädd om ditt tak. Tänk på! Spola aldrig av taket med högtryckstvätt. Du fördärvar takpannans ytbeläggning. Påväxten kommer tillbaka med än större kraft. LA Takvård Sida 4

5 Alternativ nr 3: Gör egen behandling av taket med olika påväxtbekämpande medel. Det saluförs många olika sorters mossbekämpningsmedel i vanliga butiker. Några är mer verksamma än andra. Vissa medel är mer miljövänliga. Det är inte alldeles enkelt att välja rätt. Men det är inte medlets effektivitet eller kostnaden som borde bekymra dig mest. Om du inte är van vid att klättra omkring på tak så avråder jag dig bestämt. Ta olycksrisken på allvar. På mindre än en halv sekund har du tappat balansen. Även om du har ett lägre enplanshus blir fallet högt. Vid behandling ska du först peta loss större mossklumpar. Mossan hamnar här och var på taket och ska sedan sopas ner. Även torra mossklumpar är vanskliga att trampa på. De smular samman och rullar ihop under skorna. Om du tvunget tänker ta dig upp på taket så se åtminstone till att sätta fast dig en sele och ordna med ett rejält rep som du sätter fast i något som håller. Upp och jobba på taket? Tänk på säkerheten. Största försiktighet gäller vid arbete på tak. Även om man vill eller tror sig kunna så är det bra att tänka efter före och göra en avvägd bedömning av riskerna. Liv och hälsa är alltid viktigare än pengar som kan sparas. Jag tror att du kan hålla med om att det fjärde alternativet är ett bättre beslut. Alternativ nr 4: Gör det klokare valet. Låt proffs ansvara för att ditt tak blir fritt från påväxt. Det finns flera skäl till att det är klokare att låta proffs behandla ditt tak mot påväxt av mossa, alger och lav. Det första skälet är säkerheten. Överlämna alltid riskabla takjobb till yrkesfolk med expertis och erfarenhet. Var rädd om dig. Ta inga onödiga risker. Det andra skälet är miljöeffekter. Påväxtbekämpande medel ska vara miljögodkända av kemikalieinspektionen. Det ska vara precis rätt dosering. Det finns ingen anledning att slösa eller överdosera. Trots allt så hamnar medlet till slut på marken och rinner ner i grundvatten eller ut i dagvattenledningar. Det tredje skälet är resultat. Alla seriösa takbehandlare måste leva upp till utlovade resultat. Fortsatt påväxt på ditt tak ska upphöra, så att risken för vatteninträngning på undertaket minimeras och så att takets livslängd ökar. Det är hela poängen. Det ska självklart finnas utställda garantier för det jobb du betalar för ska ge ett tak fritt från påväxt. Det fjärde skälet är planlagd fortlöpande skötsel och behandling av ditt tak. Dessvärre är en takbehandling inte ett engångsjobb. Förr eller senare kommer påväxten tillbaka. Det är då klokt att återbehandla taket innan ny påväxt hunnit få fäste. Se till att den du anlitar kan lämna ett förslag på återkommande behandling. LA Takvård Sida 5

6 Vad kostar det då att få hjälp med professionell takbehandling? Som med allting annat så får du vad du betalar för. Jämför inte bara priset utan också vad som ingår i tjänsten. När du anlitar LA Takvård ingår alltid förbehandling av taket, och vi städar alltid upp efter oss och tar med oss skräpet. Vi lämnar garanti för att hela taket behandlas och att all påväxt upphör. Vi återkommer med uppföljning för att säkerställa att ditt tak är fritt från påväxt. En normal offert från oss är på kronor (takyta ca 170 kvm). Materialkostnaden är en mindre del och därför kan du räkna med ett rot-avdrag på kronor på arbetskostnaden. Då blir priset för en komplett behandling där allt ingår runt kronor, inklusive moms. När du väljer att anlita LA Takvård är detta vad du kan förvänta dig: (1) Vi gör alltid en kostnadsfri besiktning av ditt tak för att fastställa den mest lämpliga behandlingen. (2) Efter besiktning får du en offert för behandling av taket. Vi hjälper dig med rotavdraget och kan även erbjuda delbetalning. (3) Våra takvårdsbehandlingar kommer med garanti. Vi behandlar hela taket och ser till att all påväxt upphör. Alla behandlingar följs upp efter 1 år för att säkerställa ett fullgott resultat. (4) Vi ger dig en personlig takvårdsplan som beskriver genomförda åtgärder och planlägger framtida skötsel och omhändertagande av ditt tak. Vänta inte med att ta hand om ditt tak: Börja med att boka in kostnadsfri besiktning så får du hjälp med allt! LA Takvårds huvudkontor finns i Gagnef i Dalarna. Vi har regionala takvårdsexperter över hela landet som hjälper dig, var du än bor. Ta kontakt med oss redan idag för att boka in ett hembesök för att få en kostnadsfri besiktning av ditt tak. Vår takvårdsexpert i ditt område ringer upp dig och bokar in en lämplig tid. Så här anmäler du intresse för hembesök: Ring oss på telefon: (växel) Skicka e-post med dina kontaktuppgifter till Gå in på vår hemsida Använd svarskortet du fick med denna rapport. Tack för att du läst denna rapport. Lycka till med behandlingen av ditt tak. Leo Juujärvi, LA Takvård LA Takvård Sida 6

7 Vad några kunder har att säga om LA Takvård Gjorde ett mycket bra jobb samt trevlig och social, ~ Rune, i Bara Vi fick ett mycket bra bemötande och utfört arbete. Kommer att varmt rekomendera LA Takvård till vänner. ~ Maja, i Lomma Jag var imponerad av punktligheten på arbetet. ~ Staffan, i Nacka Mycket belåten med allt. Återkommer med nya uppdrag. ~ Ture, i Alingsås Sympatiska och trevliga. ~ Mats, i Mora Trevliga människor och bra jobbat. ~ Bo, i Eskilstuna Jag är mycket nöjd med arbetet. ~ Nils, i Asarum Trevliga och duktiga personer utförde arbetet. ~ Britt-Marie, i Bollebygd Tack för ett bra jobb. ~ Gösta, i Berghem Vi är mycket nöjda med bemötandet och jobbet. ~ Gudrun, i Kumla Perfekt utfört arbete, snabb service och trevligt bemötande. ~ Olle, i Bykyrkby LA Takvård Sida 7

8 Mossa som växer på ditt tak innebär en risk för framtida problem med vattengenomträngning och fuktskador. Du löser problemet genom att skonsamt och fullständigt ta bort mossan och annan påväxt. Här är fyra enkla steg till ett rent, trivsamt och hållbart tak: LA Takvård erbjuder dig den mest effektiva behandlingen för ditt tak. (1) Vi gör alltid en kostnadsfri besiktning av ditt tak för att fastställa den mest lämpliga behandlingen. (2) Efter besiktning får du en offert för behandling av taket. Vi hjälper dig med rotavdraget och kan även erbjuda delbetalning. (3) Vi behandlar ditt tak. När du anlitar LA Takvård ingår alltid förbehandling av taket och vi städar upp efter oss och tar med oss skräpet. Vårt takvårdsprogram kommer med garantin att hela taket behandlas och all påväxt upphör. (4) Efter 1 år gör vi ett kostnadsfritt återbesök och kontrollerar ditt tak, tilläggsbehandlar vid behov, rensar hängrännor, mm. Vi ger dig en personlig takvårdsplan som beskriver genomförda åtgärder och planlägger framtida skötsel och omhändertagande av ditt tak. Ta kontakt med oss redan idag för att boka in ett hembesök för att få en kostnadsfri besiktning av ditt tak. Vår takvårdsexpert i ditt område ringer dig och bokar in en lämplig tid. Du gör inga åtaganden i samband med att du kontaktar oss. Så här anmäler du intresse för kostnadsfri besiktning och hembesök: Ring oss på telefon: (växel) Skicka e-post med dina kontaktuppgifter till Gå in på vår hemsida Använd svarskortet du fick med denna rapport. LA Takvård har regionala takvårdsexperter över hela Sverige som hjälper dig LA Takvård AB Tjärnavägen 16, Gagnef LA Takvård Sida 8

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

TAK SOM SPECIALITET SEDAN 1969

TAK SOM SPECIALITET SEDAN 1969 Marknadsföring från Taksmide TAK SOM SPECIALITET SEDAN 1969 Trygga tak - Sid. 4-5 Tak och grund är viktigast. Även om det kanske är roligare att renovera badrum och kök så bör man börja med de viktigaste

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS HITTA RÄTT HANTVERKARE FINANSIERA RENOVERINGEN RUSTA UPP STUGAN ALLT OM DITT ROTAVDRAG DISTRIBUERAS MED SYDSVENSKAN 24 MARS 2010 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Rotavdraget

Läs mer

De första kapitlen av: Tore Friskopps Sagor från verkligheten 93 historier, lärdomar och tips från en e-handlare

De första kapitlen av: Tore Friskopps Sagor från verkligheten 93 historier, lärdomar och tips från en e-handlare De första kapitlen av: Tore Friskopps Sagor från verkligheten 93 historier, lärdomar och tips från en e-handlare SLUTET Den 28 december 2007 låste jag min cykel utanför tingsrätten i Linköping. Det var

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanfattning När vi tog oss hand om fallet Elias så var hans ekonomi knäfallen. Under arbetets gång har vi dock lyckats reda ut ett och annat och på så vis få upp honom på fötterna igen. Under den period

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut.

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut. Icopal Decra taksystem Decra taksystem När taket ska vara livet ut. 2 Ett nytt och vackert tak ger huset ett lyft. Icopal Decra taksystem Taket ska inte bara ge skydd mot väder och vind. Det är kanske

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer