Reservarnas högre löner retar. Alla åker i självförsörjande kompani. Debatt: Emma är det bästa som hänt. Kronobergare: Vi kommer när det behövs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reservarnas högre löner retar. Alla åker i självförsörjande kompani. Debatt: Emma är det bästa som hänt. Kronobergare: Vi kommer när det behövs"

Transkript

1 Nr Kronobergare: Vi kommer när det behövs Debatt: Emma är det bästa som hänt Reservarnas högre löner retar Alla åker i självförsörjande kompani Försvarsmakten vann mest i ungdomstävling

2 Gästkrönika Alexis Aminoff Tvätta bort hemvärnsstämpeln! Som nybliven hemvärnsman och försvarspolitiskt intresserad har jag följt den debatt som rör hemvärnsorganisationens förändringar. Målet är klart: organisationen ska vässa klorna och dessutom bli större. Idealgränsen är satt till man (från dagens cirka 70000). Frågan, som man naturligtvis ställer sig, är hur man ska nå detta mål? Jag har 18 års yrkeslivserfarenhet inom affärs- och organisationsutveckling och jag slås av att ett fundamentalt begrepp, som måste tillämpas i alla förändringsprocesser, saknas i debatten. Begreppet är hämtat från affärslivet men det har precis samma relevans i en militär struktur som i en civil. Begreppet som jag åsyftar en vad man kallar nollpunktsanalysen. Nollpunktsanalys innebär i det här fallet, mycket förenklat, följande: om vi inte hade en organisation som hemvärnet idag, men ville lansera en i morgon, vad skulle den heta, hur skulle den organiseras och hur skulle vi marknadsföra den? Alexis Aminoff är konsult inom säljoch ledarskaps utveckling Sannolikheten att den skulle kallas hemvärnet bedömer jag vara försvinnande liten. Snarare skulle organisationen tilldelas ett namn som stod i full samklang med den vision som armétaktiska kommandot och även hemvärnet utarbetat i sina respektive Målbild Försvaret genomgår mycket stora förändringar varav internationaliseringen är en av de mest iögonfallande. Ledningssystemen anpassas till internationell standard. Kalla hv Lokalförsvaret Alla försvarsgrenar ska få verka internationellt. Det införs ett nytt befälssystem, man inför kontraktsanställda och man inför tjänstgöringsplikt i internationell tjänst etc. Förändringsprocessen är ett faktum, och som en logisk konsekvens måste hemvärnet också förändras och anpassas till det nya. Ge organisationen en benämning som är i samklang med den nya värld försvaret lever i. Säg rätt och slätt Lokalförsvaret (vilket på engelska blir Local Defence Force) för den styrka som de facto kommer att utgöra 65 procent av armén. Benämningen lämnar inget utrymme för feltolkning och den är helt analog med de krisscenarier som försvarsmakten själv skissat på: Lokalförsvaret mobiliseras helt eller delvis vid internationell oro. Territorialförsvaret mobiliseras helt eller delvis vid internationell kris. Totalförsvaret mobiliserar alla delar av samhället när landet utsätts för krig. Hemvärnet befinner sig i ett klassiskt dilemma, nämligen det med hönan och ägget: vad kom först? Organisationen framstår som mossig, det har varit för mycket 91:an Karlsson över den. Följden blir att rekryteringen av personal och chefer försvåras. Finns det inget befäl kan ju inte heller den krigsplacering i organisationen ske som uppges vara försvarsmaktens mål. Det är emellertid inte innehållet det är fel på, det är förpackningen. Den säljer inte längre. Tvätta bort hemvärnsstämpeln från den nya organisationen. Använd en term som är i full samklang med försvarsmaktens modernisering. Ge organisationen ett nytt truppslagstecken. Skölden är bra men ta bort H:et och ersätt med något vassare, som två korslagda AK4. Samla förbanden under egna fanor (i mitt fall Södra skånska gruppen) och inte i en grå massa bestående av man. Skapa en bred laganda inom försvaret, ha inte ett A- och ett B-lag. Låt unga officerare i lokalförsvaret bära mässdräkt, det är snyggt på bröllop! Gör produkten lite sexigare. Gör något som lockar de yngre. Gör något som säljer! Alexis Aminoff, Skurups hemvärnsområde. Hatten av för Västra Blekinge Ett ovanligt bra resultat av en rekryteringsinsats noteras från Västra Blekinge hemvärnsbataljon. På två dagar i Bromölla och Kyrkhult värvades 25 respektive 23 nya hemvärnare. Medan barnen åkte terrängbil talade bataljonschefen Roland Svensson och hans personal med föräldrarna. Många visade sitt intresse för en sjukvårdsgrupp, som demonstrerade sin förmåga vid en fingerad trafikolycka. Den civila insatsen för hembygden rekryterar bäst, säger Roland Svensson. Det räcker inte att dela ut informationsmaterial. Namn, adress och telefonnummer måste skrivas upp för att sedan snabbt återkomma med information och kontrakt. Sjukvårdsgruppen drog till sig intresse i Kyrkhult. Roland Svensson erfor att nästan ingen han talade med kände till något om hemvärnets förnyelse och att många känner sig besvikna på försvaret. Eksjö i topp igen i grundutbildningen P å fyra platser i Östersund, Eksjö, Kungsängen och Boden grundutbildas i år soldater med hemvärnsinriktning. Eksjö fick ihop 29 rekryter, Kungsängen (Stockholm) 24, Östersund 16 och Boden 10, totalt 79. I maj hade militärdistriktsgrupperna tillsammans fått in 244 anmälningar. Av dem skickades 90 vidare för slutlig uttagning. Erfarenhetsmässigt skriver 75 procent av de färdigutbildade kontrakt med hemvärnet. Tio soldater är egentligen för lite, men Boden har jobbat hårt för att komma igång och utbildningen får en symbolisk betydelse, säger överstelöjtnant Krister Carlsson på rikshemvärnsavdelningen. 2

3 Nummer 4 september 2001, årgång 61 Tidskrift för allmänna hemvärnet och driftvärnet. Redaktion: Lidingövägen 28, Stockholm, tel , fax Postadress: Tidskriften Hemvärnet, Stockholm. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson, tel , e-post: Sekretariat: Pia-Lena.Jansson, tel , e-post: Annonser: Irmér Media AB, Antennvägen 10, Tyresö, tel , fax , e-post: Grafisk form: PH Media, e-post: TS-kontrollerad upplaga 2000: ex. Tryck: Color Print Dalarna, Prenumerationspris: 150 kr. Postgiro: Bankgiro: Manus och annonsstopp: nr 5: 5 oktober (utges 2 november); nr 6: 13 november (utges 14 december). För insänt men ej beställt material ansvaras inte. Sänd inte stora dokument med e-post (till exempel bilder) utan att först ha talat med redaktionen. Författarna till insända artiklar förutsätts godkänna att texterna och bilderna läggs ut på tidningens hemsida. I detta nummer 2 Gästkrönika Tvätta bort hemvärnsstämpeln! 4 Reportage Reservarnas högre löner retar 6 Hv-nytt Sista skotten i Svanstein 8 Hv-nytt Vandrarna tog ur egen ficka 9 Hv-nytt Rödpunktsiktgen valdes till ak 4:orna 10 Bilden Besök från fänrik Ståls tid 11 Krönika Welff Rekrytera fler reservare! 12 Inspektion Vi kommer när det behövs 15 Internet Många hemvärnssidor på nätet 16 Reportage Alla åker i självförsörjande kompani 18 Ungdom Många vinnare i ungdomstävling 20 Musik Blixt och dunder på tattoo i Ystad 22 HV-nytt Landet runt 24 Hv-nytt Uppskattat hemvärn i farliga Härjedalen 26 Debatt: Arméns mat gör oss slöa 27 Debatt Pliktig repövning höjer status 28 Debatt Emma är det bästa som hänt sambandet 30 Debatt ungdom Strid bör i regel inte läras ut Omslagsbilden: Pernilla Magnusson sökte efter tre månaders grundutbildning till Ljungby hemvärnskompani. Foto: Anders Pettersson ledaren Ungdomsuniformen behåll den! Ungdomar gillar äventyr, strapatser och kamratskap och allt sådant kan de få sitt lystmäte av i hemvärnets och FBUs ungdomsverksamhet. Militär disciplin och organisation tilltalar dem också - grupptillhörigheten är här en mycket viktig faktor. Detta intresse är utmärkt att bygga på och kanaliseras lätt i vettiga aktiviteter av ledare som tar sin uppgift på allvar. Tidigare har vissa tveksamma inslag förekommit, men såvitt känt har vi idag inga problem med att ungdomsverksamhet spårat ur, tvärtom tyder allt på att den bedrivs på ett seriöst sätt. Vad stridsutbildning beträffar råder en viss handlingsfrihet för ungdomsledarna som bör behållas. Det är inte heller så lätt att dra en gräns mellan civila och militära färdigheter och försök att detaljstyra uppifrån skulle förmodligen ta död på motivationen hos både ungdomar och ledare. Likaså finns det risk för ett bakslag om Högkvarteret bestämmer sig för att enbart tillhandahålla överdragskläder utan märken till ungdomarna. Motivet är enligt ÖBs presschef Anders Persson, som skriver i detta nummer, att Försvarsmakten ska understödja Sveriges arbete internationellt mot användningen av barnsoldater. Vi kan då inte samtidigt låta våra egna ungdomar bära Försvarsmaktens uniform. Man behöver sannolikt inte gå så långt för att underlätta den svenska politiken på området. Det räcker antagligen med att redovisa de regler som finns för ungdomsverksamheten och skulle det mot förmodan inte övertyga kan man bjuda in tvivlarna till studiebesök. Var och en kan då själv konstatera att en ungdomsavdelning i hemvärnet eller FBU överhuvudtaget inte har något att göra med det tragiska fenomenet barnsoldater. Ledare som Hemvärnet talat anser att modell 90 med ett förbandstecken Hemvärnsungdom, FBU-ungdom - är minimum för att få behålla ungdomarna, helst också skoltecknen. Det vore nog ingen dum idé att fråga ungdomarna själva innan beslutet fattas, om inte annat så får man veta hur många som kan tänka sig att fortsätta i anonyma overaller. Ulf Ivarsson, chefredaktör 3

4 Reservofficeren är välkommen i hemvärnet om han respekterar demokratin. Reservarnas lön retar Frågan om fler reservofficerare i hemvärnet är känslig. Andra hemvärnsbefäl vill ha lika bra betalt. Text: Ulf Ivarsson Foto: JIT Foto Lars Brinks rapport heter Hemvärnet och reservofficerarna en ömsesidig försvarsresurs och gjordes 1996 på uppdrag av Sveriges Reservofficersförbund och med stöd av Rikshemvärnsrådet. Tusentals reservofficerare har blivit hemlösa i det krympande försvaret, men hittills har bara ett 80-tal gått över till hemvärnet. Nu ansluter sig troligen fler när de ställs inför valet ingenting eller hemvärnet. Samtidigt slåss facket för så bra villkor som möjligt. Om vi ska vara intresserade krävs anställningsavtal, ett vanligt hemvärnskontrakt duger inte, säger Lars Ekeman, generalsekreterare i Sveriges reservofficersförbund (från och med 1 september generalsekreterare i Folk och Försvar). Både Försvarsmakten och en statlig utredare har just föreslagit ett helt nytt och revolutionerande sätt att använda reservarna. Många i den årskull om 200 som utbildas från och med 2002 överförs så småningom till de nationella skyddstyrkorna, NS, och hemvärnet. Tanken är också att erbjuda äldre reservare som inte behövs i insatsförbanden placering i NS. Det intressanta är att hemvärnet ska finnas med på ett naturligt sätt i den så kallade bemanningsplanen. Synen på reservofficeren förändras. Han blir inte längre ett slags extra befäl utan kompletterar yrkesofficeren. Kontrakten blir individuella. Det kan handla om ett år i grundorganisationsledningen eller två internationella missioner och varför inte senare chef i hemvärnet, säger Jan Warren, stf chef för Högkvarterets personalstab. Hela reservofficerskollektivet består av individer, varav är under 50 år. 4

5 Under mina 1,5 år på resande fot i det här uppdraget är det säkert 70 procent av dem jag mött som sagt att de vill fortsätta i försvaret även efter omstruktureringen, säger Jan Warren. Villkoren för reservarna i just hemvärnet är dock en stötesten. Jan Warren kan tänka sig att specialanpassade anställningsavtal behövs. Känner sig diskrimerade Hemvärnsbefäl som inte är reservare känner sig nämligen redan diskriminerade och vill ha lika mycket betalt. Chefer med små förband får bara 200 eller 500 kronor i månaden jämfört med reservarnas Hemvärnsbefälets riksförbund välkomnar reservarna på villkor att ersättningen för hemvärnsbefälen höjs till samma nivå. I Östergötland råder rena upproret 15 kompanichefer hotar att säga upp sig om de inte får samma arvode som reservarna. Frågan kommer upp som en motion till rikshemvärnstinget i höst. I utgångsläget bestämdes att reservarna skulle in som bataljonschefer och ersättas som kretshemvärnscheferna. I praktiken hamnade de lite överallt, till och med som meniga. I mars 2000 skickade därför Högkvarteret ut direktiv om att alla reservare i hemvärnet utan förbehåll ska ha kronor i månaden. Följden blev att Försvarsmakten fick betala retroaktiva ersättningar, i några fall ansenliga summor. Norra Smålandsgruppen fick hösten 2000 punga ut med cirka kronor på ett bräde. För att få kontroll över situationen låter Stefan Andersson, chef för Norra Smålandsgruppen, reservaren först träffa ett avtal med sin bataljonschef och förbinda sig att tjänstgöra två dagar per månad utöver den kontrakterade tiden. Först därefter skriver Stefan Andersson på reservofficerens hemvärnkontrakt. Smålandsmodellen lämnades i maj in till Högkvarteret som förslag från Södra militärdistriktet. Poängen är att reservaren inte automatiskt ska få pengar utan att det ska avgöras av MD-gruppchefen. Förhoppningsvis stimulerar detta den som är allvarligt intresserad av att ta chefsansvar och stöter bort den som tänkt åka snålskjuts på hemvärnet, säger Stefan Andersson Fel skrika givakt I hemvärnet märks en viss skepsis mot reservofficerare, som inte bara kan kliva in och skrika givakt utan I hemvärnet bortser vi från vilken ställning personalen har i det civila samhället, säger Lars Brink som utrett reservarnas roll i rörelsen. Foto: Joakim Brink. måste lära sig att ta hänsyn till hemvärnskulturen och på ett demokratiskt sätt växa in i förbanden. Bland en del reservare finns å andra sidan en attityd som kan uppfattas som nedlåtande i hemvärnskretsar. En reservofficer med erfarenhet som chef och instruktör i hemvärnet, Dan Roskvist, skrev i tidningen Reservofficeren (nr 3/00) att hemvärnets impotenta ordning för tillsättning av chefer måste försvinna. Han får stöd av Lars Ekeman som vill att reservarna ska förordnas utan någon demokratisk omväg. Detta är känsligt. Hemvärnarna är måna om sitt medinflytande. I en mindre stad i Mellansverige sjuder ilskan sedan en reservare förordnats som kompanichef utan att bataljonsrådet tillfrågats. Enligt Dan Roskvist saknar majoriteten av cheferna i hemvärnet adekvat militär utbildning. Detta tillbakavisas av Hemvärnsbefälets riksförbund, HBR. Vårt hemvärnsbefäl har i de flesta fall likvärdig kompetens, heter det i ett styrelseuttalande från april. De utbildas på Hemvärnets stridsskola och i den egena MD-gruppen. De har mer eller mindre ständig tjänstgöring och har under senare år i allt större utsträckning fungerat som trupputbildare och förbandsinstruktörer, förtydligar Lars Hedsäter, förbundsordförande. Klarlägger Det går inte att blunda för att reservarnas ställning i hemvärnet även är en statusfråga. Etnologen och hemvärnshistorikern Lars Brink intervjuade reservofficerare och 40 hemvärnsmän befäl och förtroendevalda i ett försök att klarlägga skiljelinjerna. En del av hemvärnsmännen har en något avvaktande attityd till reservofficerare. Det heter att de är välkomna in i hemvärnet men måste skolas in. Rörelsen vill ha tid att studera sina nya chefer innan de förordnas och kandidater behöver också tid att fundera igenom sin egen lämplighet. Det är den svårdefinierade hemvärnsandan som reservaren måste ta hänsyn till. De reservofficerare som tillfrågades är medvetna om problemet. En svarar att tankar, attityder och dolda regler måste ses och upplevas med egna ögon. Några hemvärnschefer är oroliga för sina ställningar. En reservofficer som tjänstgjort som kretshemvärnschef några år svarar att hälften av befälskollegorna uppfattar honom som ett hot resten anser att hans bakgrund tillför ett värde till förbandet. Viktigast kunna leda Hemvärnsmannen i ledet tycks inte fästa sig så mycket vid befälens bakgrund. Det viktiga är att de har kunskaper och kan föra befäl och aktar sig för att vara alltför militäriska. En sagesman tycker inte att en reservofficer är någon större sensation, om inte RO försöker stila eller bravera med sina kunskaper. Ett råd från en hemvärnsman är att reservofficeren ska lyssna och inte slå ned hemvärnsmännen vid första mötet. I hemvärnet råder en demokratisk anda där man bortser från namn, bakgrund och roll i offentligheten, säger Lars Brink. Reservarna får inte bli en grupp som står över våra bestämmelser och på det sättet få en stämpel av att favoriseras. Det är en fråga om omskolning, heter det i ett av svaren. Men attityderna är mycket varierande, det finns ingen gemensam uppfattning i hemvärnet om reservare och ingen absolut sanning om hemvärnet bland reservarna. Lars Brinks slutsats är att de kulturella skillnaderna inte är så stora. I viss mening är både reservare och hemvärnsmän frivilliga i försvaret. Reservofficerare har funnits i det svenska försvaret lika länge som hemvärnet men det är en onödigt bred rågång mellan de båda kategorierna Att de båda knyts samman torde vara mer logiskt än man ibland låter ana, säger Lars Brink. 5

6 Notiser hemvärnsnytt Bästa bilarna till Baltikum Terrängbilarna till Baltikum visade sig vara i sämre skick än vad Försvarsmakten räknade med. För att försöka få kontroll över reparationskostnaderna skickas i år enbart de bästa fordonen. Men det är inte säkert att den åtgärden räcker. De sista bataljonerna och kompanierna som levereras under 2002 och 2003 kanske ändå slår igenom kostnadstaket. Detta framgår av en rapport över baltstödet från Högkvarteret. För en bataljon har avsatts 3 miljoner kronor och för ett specialkompani 1,5 miljoner kronor för upparbetning av materielen. På Svansteins skjutbana i Tornedalen har hemvärnet av allt att döma tagit emot sin sista inspektion. Major Bengt Skjemstad från rikshemvärnsavdelningen kollar eldhandgreppen. Snart sista skottet i Svanstein Massor av små civila skjutbanor som hittills använts av hemvärnet faller inom några år för miljö- och säkerhetskraven. Senast 2007 avlossas antagligen sista skottet med en hemvärnsautomatkarbin på Svansteins idylliska skjutbana i Tornedalen. Därefter måste kompaniet åka fem mil till Övertorneå för att skjuta skarpt. Om det blir så vore det mycket olyckligt, Jag är säker på att folk skulle tappa lusten, säger kvartermästare Göte Hurtig, Rantajärvi. Idag har han åtta kilometer till skjutbanan, som är i gott skick och används regelbundet av både kompaniets 140 soldater och den skytteförening som äger banan. Svanstein står på Högkvarterets lista över banor vars framtid är osäker på grund av miljö- och säkerhetsskäl. Från och med år 2008 blir det inte tillåtet att skjuta med blyad ammunition mot vanligt sandfång. Istället ska militära skjutbanor användas i första hand. Dessa har särskilda miljökulfång. Oblyad ammunition ska tas fram av Försvarets materielverk, men det kommer att ta tid att skjuta upp det som finns i lagren. Civila banor uppgraderas bara om avståndet till de militära, miljöprövade banorna är för stort. Regeln är högst en timmes biltur för att ta sig till en godkänd bana. På många av de små banor som använts hittills går det inte heller av säkerhetsskäl att skjuta stående och knästående. Prisskjutningar och skyddsvaktsprov är därför omöjliga. Men det är miljökraven som knäcker flertalet av anläggningarna. Bara att blysanera sanden på en femställsbana uppskattas till kronor. Håller ej måttet Av den inrapportering som gjordes i maj-juni framgår att 84 skjutbanor i Norra militärdistriktet inte håller måttet för militär skjutning. Högkvarteret anser att ett 30-tal bör vara nog. Det innebär att banorna räcker till en per bataljon. I Mellersta militärdistriktet finns gott om militära skjutbanor och särskilt i Mälardalen är det korta avstånd mellan anläggningarna. Ett 25-tal civila banor är därför i farozonen. I Södra militärdistriktet föreslås 36 civila banor bli kvar av på papperet ett par hundra. Tillsammans med FMs banor räcker de även här till en per bataljon. Utrensningen av skjutbanor är inte populär bland hemvärnsmännen, men den epok då de ställde upp på torget för att marschera till söndagsskjutningen är förbi. Förslaget utgår från läge, storlek och beläggning. De flesta av de skjutbanor som Försvarsmakten vill att hemvärnet överger har bara 5 8 tavelställ, utnyttjas bara en handfull dagar per år, få hemvärnsmän bor i närheten och på några av banorna avlossas högst ett par tusen hemvärnsskott om året. Sett mot den bakgrunden är det inte motiverat att investera i storleksordningen en miljon kronor i varenda bra-attha-bana för att klara miljöribban, säger major Tommy Öhlin, grundorganisationsledningen. Ses över Ett begränsat antal banor kommer nu att ses över. Pengar till upprustningen tas från militärdistriktsgrupperna, som också måste träffa smarta överenskommelser med ägarna, oftast civila skytteföreningar. Strippad overall till hvungdomen? Overaller utan några som helst märken blir allt hemvärnsungdomen kan klä på sig om ÖBs jurister får som de vill. Det gamla beslutet om m 90 anses överspelat och ett nytt avgörande väntas i januari. Innan dess ska Frivilligavdelningen och rikshemvärnsavdelningen, juristerna och prokollsavdelningen ånyo analysera den kontroversiella frågan. Svenska ungdomar i uniform med skolstreck och förbandstecken sägs väcka förvåning hos politiker och utländska kontakter, som uppfattat att Sverige går i täten mot användningen av barnssoldater. Det har hänt att Försvarsmakten sagts upp strax efter att vi har åtgärdat skjutbanor, säger Krister Carlsson på rikshemvärnsavdelningen. Militärdistrikten har tiden till 1 oktober på sig att yttra sig över Högkvarterets förslag. Utmönstringen av otidsenliga skjutbanor för hemvärnet gör att Försvarsmakten slipper investera i storleksordningen 100 miljoner kronor. Man behöver inte heller göra de dyra och tidsödande utredningar som länsstyrelserna kräver för att ge miljötilltånd. 6

7 Konsulten Cecilia Pereswetoff-Morath (t v) lämnar oss efter en utmärkt väl genomförd insats och in kommer Pia-Lena Jansson. Pia-Lena nås på telefon Läsarservicen förbättras Tidningen Hemvärnets kontakter med omvärlden läsare, leverantörer, uppgiftslämnare och andra förbättras avsevärt från med den 1 september. Då tillträder Pia-Lena Jansson en 50 procents tjänst som redaktionassistent. Hennes uppgift är att stödja redaktionen med olika administrativa och redaktionella rutiner för att avlasta chefredaktören. Pia-Lena Jansson kommer från FMV där hon jobbat som projektadministratör. Hon är aktiv i Blå Stjärnan sedan 1985 som ungdomsledare och styrelsemedlem. Pia-Lena är även placerad i FMVs driftvärn. Civilekonom Cecilia Pereswetoff-Morath lämnar samtidigt sitt konsultuppdrag för tidningen som hon haft sedan i december Annons 1/4 stående svart-vit Knivnet & Garderoben Hemvärnare i brungrå basker ÖB vill se all sin armépersonal i basker, så även hemvärnet. Förändringar av uniformen har varit på snabbremiss i sommar och inarbetas i ett nytt uniformsreglemente för Försvarsmakten. För baskern blir det sannolikt brungrå arméfärg. I baskern ska sitta ett hemvärnstecken i silver för Livgardesgruppen och Livgrenadjärgruppen, i guld för övriga. Tanken är vidare att de två skånska grupperna ska bära tecken och knappar som utvisar deras ursprung i P7 och Skånska Dragonregementet. På uniform m 87 kommer troligen armétecken och gradbeteckning att sitta på axelklaffen, hemvärntecken på kragspeglarna och ett tjänstgöringstecken på höger framficka. Tjänstgöringstecknet kan till exempel vara en dalpil eller ett Upplandsäpple. Rikshemvärnsavdelningen tar slutlig ställning efter denna tidnings pressläggning och protokollsavdelningen har begärt in remisserna den 28 september. Emma ska vara i full drift 2002 Utbildningen av systemansvariga för Emma (hemvärnets datoriserade meddelandesystem ) ska vara klar den sista december Varje hemvärnsbataljon ska då ha utrustning och systemet vara fullt driftsatt. Omfördelningen av datorer till hemvärnet från nedlagda fredsförband går trögt. Av sekretesskäl töms hårddiskarna på allt innehåll med hjälp av särskilda program. Det är därefter förbjudet att installera andra program än nytt operativsystem och ordbehandlingsprogrammet Word och varje dator ska ha egen licens. Totala kostnaden för programmen är cirka 2600 kronor. I den första versionen av Emma finns ingen hjälp i programmet då något hakar upp sig. Till dess nästa version kommer ut får man vända sig till RÄTTELSER Fel om prästens tystnadsplikt Det är inte riktigt som Sten Wedmar uppger i en intervju i nr 3 att prästen får livstid om han bryter mot sin tystnadsplikt. Om prästen åsidosätter reglerna om tystnadsplikt i kyrkoordningen kan han förklaras obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Det innebär att han/hon får sparken som präst. Det kan i och för sig vara ett livstidstraff att förlora ämbetet, men det blir inte livstids fängelse om det inte är frågan om brott mot rikets säkerhet eller dylikt. Prästens tystnadsplikt är total men gäller bara vid bikt eller själavårdsliknande samtal, inte förtroenden i största allmänhet. Inte heller kan den som biktar sig lösa sin biktfader från tystnadsplikten och den gäller även efter det att denne av någon anledning slutat vara präst. Enligt lag får prästen inte ens kallas som vittne om vad som framkommit vid bikt eller motsvarande. I övrigt har prästen samma vittnesplikt som varje annan medborgare. Göran Pettersson Hvbataljonchef med venia Galet om FMCK FMCK betyder som de flesta läsare säkert vet Frivilliga motorcykelkåren. I förra numret råkade vi kalla kåren något helt annat och vi ber om ursäkt för fadäsen. Författaren till artikeln, Eric Ekström, är helt oskyldig. FRO i Örebro som hjälper till vid felsökning. De kortvågsstationer (ra 763) som ännu inte anskaffats det rör sig om flera hundra kommer att behovsättas för organisationsår Det innebär att radioapparaterna ska vara fördelade senast den sista december nästa år. 7

8 Notiser hemvärnsnytt Den särskilda organisation som arbetat med att upplysa om Det nya försvaret bland försvarsmaktens anställda släckte och låste vid midsommar efter slutfört uppdrag. Svårt att ta sig till förrådet har Stockholms hemvärn fått sedan truppservicen stängde på K1 i somras av arbetsmiljöskäl. Närmaste förråd är på Kungsängen dit de flesta har mycket långt jämfört med idag. I slutet av augusti fanns inget besked om när förrådet öppnar igen. En hemvärnsman som fullgör sitt kontrakt varje år övar dubbelt så mycket som en soldat som gjorde KFÖ vart åttonde år. Det blir ingen frivilligförsvarets dag, som representanter för olika frivilligorganisationer föreslagit, även i denna tidning. Högkvarteret har avvisat propån. 65 procent av svenska foket har lågt eller inget förtroende för svenska försvarspolitiker, enligt Sifo. Det förstärker bilden av att försvarsfrågorna har hanterats mycket illa under de senaste åren, säger Lars Fresker, ny ordförande i Officersförbundet. På en fråga till Svenska Dagbladets läsare om de litar på den svenska beredskapen svarade 83,8 procent nej och 10,4 procent ja. Antalet svarande var personer. Eftersom dessa inte var slumpvis utvalda måste man ta resultatet med en stor nypa salt. Enkäten gjordes strax efter att tidningen skrivit om reduceringarna i Försvarsmakten. Inför inte något nytt begrepp samhällsnytta för Försvarsmakten. Öka inte antalet frivilligorganisationer. Rör inte hemvärnet. Om dessa principer råder enighet mellan Försvarsmakten och frivilligorganisationerna i remisserna på viceamiral Dick Börjessons frivilligutredning. Den svenska truppen smälte ihop till 54 man i år. Vandrarna tog ur egen ficka Trots den indragna ekonomiska hjälpen från försvaret kom slutligen en svensk kontingent iväg med 54 personer till Nijmegen. Förra året deltog 311 svenska gångare Även norska motsvarigheten till Högkvarteret hade dragit in pengarna. Svenska FBU och det norska hemvärnet delade på förläggningar och stabsplats samt rastplatser I år har vandrarna bekostat sin egen Nijmegentransport samt startavgifter och medaljer, berättar löjtnant Anders Björk som administrerar det skandinaviska lägret. Som tur är har vi fått sponsorer från företag som hjälpt till med mat och annat och funktionärer har fått ta pengar ur egen ficka för att komma hit. Annars skulle det varit omöjligt att genomföra marschen. Personligen tror jag att det är otroligt viktigt att de finns en svensk delegation i Nijmegen. Man knyter viktiga internationella kontakter. Jag tycker att det är tråkigt om försvaret ska skrota denna 33 år gamla tradition. Minskningen bromsas upp Takten i minskningen av hemvärnet bromsas upp tappade hemvärnet man per år. Från 1999 till 2000 cirka Minskningen dämpades även för avtalspersonalen från tusentalet färre per år till omkring 500. Ett grundproblem är att demografin, befolkningsfördelningen, är emot hemvärnet, sa rikshemvärnschefen på en genomgång på HvSS i juni. Det finns en dissonans mellan hur många vi vill vara och faktiskt kan vara och därför måste vi fortlöpande se över organisationen. En anpassning av hemvärnet till de nationella skydsstyrkorna, som ÖB ska besluta om den 1 mars nästa år, är nödvändig. Hur omställningen ska gå till kommer den pågående framtidsutredningen för hemvärnet att svara på i december. Mats Welff sa också att det enskilt allvarligaste problemet är att för få deltar i övningarna. 37 procent uppfyller inte sin kontrakt. Vi måste få ordning på det. Vi måste framstå som attraktiva även för de mogna, ärrade kämparna Trotts nedskärningarna kom det något positivt ur det hela och det är vårt nära samarbete med våra grannländer Danmark och Norge som är värdefullt i framtiden, avslutar Anders Björk. En nykomling i årets marschdelegation var kadett Rickard Sveder från militärhögskolan i Halmstad: Om man ska sammanfatta det hela så var det en jätteupplevelse som alla med anknytning till trupp borde göra i alla fall en gång. Kjell Saebbö Billigare ting i Forsmark Ny plats för rikshemvärnstinget är Forsmark i Norduppland. Forsmark, som är känt för sitt kärnkraftverk, erbjuder billigare förläggning än hotell Nordkalotten i Luleå. Ett rum i Forsmark kostar 130 kronor mot 600 kronor på Nordkalotten. Den totala kostnaden för tinget är budgeterat till kronor exklusive ombudens resor och logi. Försvarsmakten har reducerat stödet till tinget med kronor därför blev det nödvändigt att hitta en billigare lösning. 8

9 Rödpunktsikten valdes till ak 4:orna Hemvärnet väljer rödpunktsikten till automatkarbinerna. Enligt planerna ska hemvärnet år 2003 få ut nyrenoverade ak 4:or med påsvetsad skena för rödpunktsikte men utan fasta riktmedel. Mer än hälften av dessa vapen är redan klara från fabriken. Försök som gjordes på Hemvärnets stridsskola i maj förra året visade klart att rödpunktsikten är att föredra. Vi ser inga fördelar med förstoring och samma uppfatning har markstridsskolan, säger major Tommy Lacandler, HvSS, som lett försöken. Men inget av de sikten som testades i maj 2000 är tillräckligt bra. En ny kravspecifikation kommer därför att skrivas sedan utvärderingen gått ett varv på remiss under hösten. Därefter kan upphandlingen gå fort. Den teknik vi behöver finns redan och ingen revolution väntas i branschen. Med rödpunktsikte kan skytten avge välriktad eld betydligt snabbare och säkrare än med öppna riktmedel. Detta har särskild betydelse i stridssituationer som är typiska för hemvärnet. Siktet fungerar i alla ljusförhållanden, även motljus. Batteriet håller i tio år. Ont om lärare på HvSS HvSS, hemvärnets stridsskola, behöver på papperet 13 lärare men har vid ingången till höstterminen endast 8. Det system för bemanning av lärarjobben som förespråkas av både skolledningen och rikshemvärnschefen och sanktionerats av Högkvarteret har inte börjat fungera. Det hela går ut på att lärarna roterar mellan HvSS, MD-grupper och förband När den röda punkten befinner sig på målet är det bara att trycka av. Siktet på bilden är ett spegelreflexsikte med rödpunkt. Graderna ensas Befattningar och grader ska ses över för all avtalspersonal i hemvärnet. En gruppchef kan idag vara sergeant eller furir beroende på vilken avtalsorganisation han eller hon tillhör. Detta vill rikshemvärnsavdelningen rätta till. Sammanlagt berörs 17 olika befattningar. Gruppchefer på samma nivå ska ha samma grad oavsett tillhörighet. Avtalsorganisationerna får förslaget på remiss. KA2-minne på CD Minnesmusik över nedlagda KA2 kan man köpa i form av en CD som Marinens hemvärnsmusikkår i Karlskrona spelat in. CDn, som kostar 100 kronor, kan beställas från Olle Melin, Författarevägen 9, Lyckeby, , karlskrona.mail.telia.com Annons 1/2 liggande sv/v Military shop 9

10 Notiser hemvärnsnytt LÄST: Dina föregångares slagfält Varje svensk hemvärnsoldat har förmodligen endast en kort körsträcka till något militärhistoriskt minnesmärke. Ibland är man ovetande om detta. Men nu finns chansen att veta mer om hemtraktens klassiska historiska slagfält och krigsskådeplatser. Mer än 400 platser nämns och beskrivs i den första heltäckande Svensk Militärhistorisk Atlas (Hjalmarson & Högberg Bokförlag. Cirkapris: 330 kronor). Redaktör har varit Per Dahl. En guldgruva med utförliga kartskisser, militära och kulturhistoriska texter och utförliga litteraturhänvisningar. Ett stort antal av våra mest kända experter på området har medverkat varför resultatet är givet. Att här referera boken skulle ta hela tidningen i anspråk men jag sätter min heder i pant på att den håller måttet med råge. Boken är inbunden i ett slitstarkt linneband för mig kommer den att framledes alltid finnas till hands i bilens handskfack tillsammans med kameran. Gack och skaffa boken och gör sammalunda, du kamrat i Försvarsmakten. Livet blir rikare och ditt engagemang för ett fritt Sverige får du bekräftat varje gång du beträder dina föregångares slagfält. Lars Brink Regeringen vägrar att släppa till materielanslaget och därför fortsätter sparandet på förbandsverksamheten. Ytterligare miljoner kronor ska hämtas in i år, viket motsvarar 20 procent av de rörliga medlen. Denna gång drabbas inte hemvärnet utom rikshemvärnsavdelningen som i augusti ålades att spara kronor till. I pressläggningsögonblicket beräknades för 2001 ett underskott på kronor. Om inte överdraget medges Bilden Besök från Fänrik Ståls tid Vid årets traditionella Skärgårdsmässa i Wasahamnen (Stockholm) anlända galeasen Jacobstads Wapenfrånsvenskstaden Vasa i Finland med en besättning från Fänrik Ståls tid med adel, präster, tjärbönder och soldater. Vasavarvet tillägnades en tjärtunna medan troppen paraderade. Lifcompaniet, som har återuppstått, används vid olika PR-sammanhang för Österbotten och är ett påminnelse om finlandssvensk historia och kultur. Galeasen är för övrigt ritad av den svenska skeppsbyggaren Fredric Henric afchapman ( ) som aktivt bidrog till modernisering av den svenska flottan under 1700-talet. Text & foto: Hanseman Calås Mager höst för rikshv-avdelningen Reservarna vill ha dubbla arvoden Ge oss reservare som är bataljons- eller kretschefer dubbla arvoden, anser de värmländska balajoncheferna Mats Håkansson, Bertil Renström och Mats Jonsson i en motion till rikshemvärnstinget. Trion har läst och tolkat hemvärsnshandboken oich en skrivelse från högkvarteret från januari 2000 så att arvodet till bataljonschefer som inte är reservare är kopplat till befattningen. Därför ska en reservare på posten få dels detta arvode, dels reservofficersarvode, sammanlagt 3000 kronor i månaden. Hemvärnsbataljonschefens ansvar och arbetsbelastning gör det inte rimligt att kretshemvärnschefsarvodet på kronor i månaden tas bort för krigsplacerad reservofficer, skriver förslagsställarna för att ytterligare underbygga sina krav. En annan het fråga på rikshemvärnstinget kommer att bli ersättningarna till hemvärnets egna instruktörer. När de utbildsar sina egna förband får de bara 55 kronor om dagen, som instruktörer för andra bataljoner 130 kronor i timmen. Bohus Dalsgruppens hemvärnsting begär i en motion att den högre ersättningen ska utgå i båda fallen och vid veckokurser 900 kronor per dygn. Totalt 105 motioner har lämnats in till årets ting. Det är en kraftig ökning jämfört med 1999, då 70 motioner registre- måste all verksamhet utom tinget och rådets sammanträden inställas. Ska avdelningen ovanpå detta spara kr är botten verkligen nådd. Då drabbas rikshemvärnsrådets verksamhet på ett sätt som strider mot hemvärnskungörelsen. Bohus-Dalsgrp kvar Chefen för Södra militärdistriktet, Paul Degerlund, anser inte att man vinner något med att flytta på Bohus- Dalsgruppen i Skredsvik. MDS fick i april i uppdrag att utreda en omlokalisering till i första hand f d serviceförrådsbyggnaden på gamla I 17 i Uddevalla. I svaret till Hkv hävdar MDS att så länge inte marinen och underhållsregementet lämnar Skredvik finns inga pengar att tjäna på en flytt. Billigast är att stanna kvar men lämna en del mark och tränga ihop sig genom att tömma en del byggnader. 10

11 På annan plats i denna tidning (sidan 4) finns en artikel om reservofficerare i hemvärnet. Detta är en angelägen fråga. Vi vet sedan länge vilken stor betydelse chefen har för sitt förbands stridsvärde och förmåga. Om chefen inte håller måttet får förbandet svårt att nå framgång i de svåra situationer det kan ställas inför. Med en bra chef, däremot, får förbandet oftast den anda och gå-lust som är så viktig för att förbandet ska vilja underkasta sig hård träning och därmed nå framgång när det gäller. Ja, ni vet allt det där, för ni har hört det förr. Detta gäller hemvärnet i lika hög grad som andra förband. Därför är det oerhört viktigt att vi kan behålla och vidareutveckla de hemvärnschefer vi har; och att vi kan rekrytera nya. Fler tar ansvar Hemvärnets fortsatta utveckling, kanske med mer krävande uppgifter, kommer att ställa denna fråga än mer i fokus. Fler hemvärnsmän behöver åta sig ansvaret och bördan, och naturligtvis uppleva tillfredsställelsen, att utvecklas mot chefsbefattningar. Men vi måste också, det är jag övertygad om, i högre grad dra nytta av de många välutbildade ledare som finns bland Försvarsmaktens reservofficerare, såväl tidigare utbildade som nya. Jag vill rekrytera fler reservofficerare till hemvärnet som bataljonsoch kompanichefer och stabsmedlemmar. Detta ska naturligtvis ske med den tradition som vi har i hemvärnet; vederbörande måste vara känd och accepterad i förbandet och besjälas av den idealitet som ett chefskap för frivilliga soldater innebär. Jag upplever att de flesta i hemvärnet förstår att vi rimligen inte kan frånsäga oss dessa ledarkrafter. Det svåra är att vi får olika kategorier av chefer: de som har rekryterats ur leden av hemvärnsmän och de som tecknar nytt reservofficerskontrakt, oftast efter att ha tjänstgjort i insatsorganisationen. Ekonomin olika De ekonomiska betingelserna kommer att vara olika, vilket naturligtvis är besvärande för den som hängivet ägnat stor del av sitt liv åt hemvärnet och nu märker att en senkommen kollega i motsvarande befattning har bättre förmåner. Detta är en mycket svår fråga, eftersom ekonomisk rättvisa inte kommer att vara möjlig. Regelverken för de båda kategorierna är olika och att förändra hemvärnschefers villkor är en brydsam process, Krönika Rekrytera fler reservare! Mats Welff som alltid måste ske stegvis och som av de berörda alltid ter sig alltför långsam. Möjligen kan man göra jämförelsen med fältförbanden i insatsorganisationen, där ju cheferna tillhör olika kategorier: yrkes-, reserv- och värnpliktiga officerare. Jag vill gärna tydligt uttrycka min uppfattning i denna fråga, ty detta är en diskussion som vi måste föra. Hanteringen av detta kräver varsamhet, omdöme och fortlöpande information. CFBs sommarkurser Jag har i sommar besökt flera av Centralförbundet för befälsutbildnings (CFB) sommarkurser. Där stötte jag på många hemvärnsbefäl, som kommer att tillföra sina förband kompetens inom så skilda områden som strid i bebyggelse, informationstjänst, folkrätt, eldledningstjänst, försvarsupplysning mm. Det är glädjande att så många hemvärnare väljer att gå CFBs kurser. De utgör bra komplement till det kursutbud som erbjuds vid militärdistriktsgrupper, vid Hemvärnets stridsskola och de olika övningar som genomförs av Hemvärnsbefälets riksförbund. Hemvärnets hemsida Vår nya hemsida är nu i drift. Den är ett utmärkt instrument för information och jag och rikshemsvärnsavdelningen kommer att utnyttja den offensivt. Min avsikt är att återkomma där kontinuerligt med ett månadsbrev. Sök via Mats Welff, rikshemsvärnschef Foto: Anders Pettersson Förklaring över Dag Hammarskjöld Natten mellan den 16:e och 17:e september i år är det 40 år sedan Dag Hammarskjöld dog (mördades?) Dag Bortgången Fallen Hänryckt Fred med hans värld där han ligger på kyrkogården ett fragment från havet och stirrar mot sin stjärna de mörkas Shabe över den tysta diplomatins nederlag Något hemsöker honom denna kväll han som en gång tröstade länder han som diktade vägmärken och tecknade de ljusa nätterna utmed stränderna Är det vattnet eller är det elden? Den stores sökande tar aldrig slut får aldrig ett happy end där han ligger begraven förankrad i sin gärning Bo Bengtsson på Skäret (FN-soldat i Kongo 1961/62) 11

12 Inspektion Kronoberg Vi kommer när det Daniel Danhall, skytt och Lars Gustavsson, laddare fick en heldag med granatgeväret på Kosta. Båda från 3:e pluton Åseda hemvärnskompani. Kronobergs hemvärnsinstruktörer växer med uppgiften. Text: Ulf Ivarsson Foto: Anders Pettersson Skadeplatschef Ann-Charlotte Johansson prioriterar bland offren för en flygolycka. Budkavlen går, vi smålänningar kommer när det behövs, säger Dan Fjällström, lärare och ny chef i Södra Kronobergs hemvärnsbataljon. Från dessa trakter kom folkledaren Nils Dacke som med sin bondehär satte centralmakten i gungning liksom Vilhelm Moberg, som 1941 utgav den odödliga pamfletten mot nazismen, Rid i natt. I Kronoberg har frihetstanken aldrig slocknat, men idag utrycks den inte i uppror mot förhatliga kungliga påbud utan i ett hemvärn med stor potential. Sex kretsar och 31 områden har smälts samman till fyra bataljoner den senaste tillkom 9 april, Värends hvbataljon som omfattar Alvesta och Växjö kommuner. Den mest radikala förändringen ägde rum i Tingsryd, där fem hemvärnsområden blev ett kompani. Därför räcker personalen oftast till befattningarna. I Sunnerbo hemvärnsbataljon, Markaryd och Ljungby, har man till och med överskott på lottor och sjukvårdare även om medelåldern är hög. Tyvärr är det ont om terrängbilsförare. De som utbildas i Markaryd går till hemvärnet i Skåne. Sedan 1999 har Sunnerbo fått sju tremånadersutbildade från Eksjö och ropar på fler. Vi skulle kunna fylla vakanserna med kort grundutbildning för hemvärnet på hemmaplan, anser Lennart Karlsson, bataljonschef. På en önskelista som överlämnades till rikshemvärnschefen föreslås att bilersättningen höjs. Möjligen är låg ersättning en underskattad anledning till att folk inte kommer. Bilägaren får bara 16 kronor milen, fast det kostar kronor. Å andra sidan lär spännande övningar betyda mer. Under inspektionshelgen genomfördes 12

13 behövs Sambandschefen Roland Pålsson i Älmhults kompani tiggde till sig en dator, köpte ett modem för 600 kronor och kan med program från FRO i Göteborg snabbsända meddelanden till kompanierna över en ra 146. en katastrofövning för alla sjukvårdare i bataljonen som deltagarna säkert kommer att minnas. Som skadeplatschef fungerade stf sjukvårdsgruppchefen Ann-Charlotte Johansson. En realistisk övning som känns bra. Min sjävkänsla stärks. Det svåraste är att få att rapporteringen att fungera och att det rycker i mig att vara sjukvårdare. Åseda kan slösa Om bemanningen i Sunnerbo är god så bleknar den ändå i jämförelse med Åseda. För några år sedan fanns där bara en reducerad hemvärnspluton, idag har den vuxit till ett välbemannat och välutbildat kompani som ingår i Lessebo-Uppvidinge hemvärnsbataljon. Motorn i denna märkliga uppryckning är framförallt Kalle Sjögren. Jag kom hem från HvSS, Hemvärnets stridsskola 1990 som plutonchef och hade två grupper för tre stora objekt. Det var bara att sätta sig ner och göra en rekryteringsplan. På tio år har Åseda gått från 35 till 126 man och målet för 2002 är att plana ut på 140, en siffra som ska hållas. Årets plan avslöjar att Kalle Sjögren håller mer än jämna steg med avgångarna i alla personalkategorier. Metoden är mycket enkel. Kalle plöjer telefonkatalogen (Åseda har invånare). Som gammal postanställd känner han folket och vet vilka som är lämpliga. När han fått ihop ett antal namn kallar han till informationsmöte. Vid ett tillfälle listade han 22 namn. 16 av dem är hemvärnsmän idag. Till hösten kommer åtta FRO-signalister. I kompaniet ska det finnas två. Åseda kan slösa med en per pluton och resten i staben. Det är viktigt att personen får ett särskilt ansvar i sin grupp. Vi skräddarsyr uppgiften för varje individ, säger Kalle som förklaring till att så många går med, trivs och stannar. Övar i långa pass Principen att utbilda föregångsmän är allmän i hela bataljonen, berättar chefen Birger Eriksson. Helst inom varje grupp ska det finnas någon som är bra på olika vapen, C-skydd eller annat. På så sätt kan vi motverka problemet att utbildningsståndpunkten varierar när man utbildar hemvärnsmän. Dessutom övar vi samma sak i långa pass. Vi satsar på att utbilda hemvärnets egna instruktörer. Hemvärnssoldaten lyssnar Tom Ursjö och Robert Larsen, Sunnerbo, får koordinater på kartan och ägnar sig därefter åt vad som i mc-kretsar kallas grussmisk. 13

14 Inspektion Kronoberg Mästerrekryteraren Kalle Sjögren, Åseda, använder förbluffande enkla metoder. Lennart Karlsson, bataljonschef i Sunnerbo, behöver en radioterrängbil för samband i den kuperade terrängen. Omtyckt förrådsman som ger hemvärnet vad vi ska ha: Nils Loodh. Rottweilern Fabian hälsar på rikshemvärnschefen efter en övning i vindmarkering. Föraren heter Göran Svensson och ekipaget hör hemma i Tingsryds hvkompani. mycket hellre på sina egna befäl och det värsta de vet är när vi underskattar dem, bekräftar löjtnant Cai Wendel på Kronobergsgruppen. Förut befann sig hemvärnsinstruktörerna i skuggan av yrkesofficerarna och kompetensen urvattnades. Nu växer de med uppgiften. Det lilla som blir kvar av värnplikten förslår inte för hemvärnet. En av Lessebo-Uppvidinges kompanichefer lade visserligen rabarber på 20 procent av förra årets värnpliktskull från orten men det vara bara en man. Därför vill Birger Eriksson vända upp och ner på begreppen för att få in ungdomar. Rekrytera unga människor och ge dem utbildning istället för att kräva utbildning för att bli antagen. Vi måste få en korttidsutbildning på ungdomarnas villkor, som de kan göra utan att förlora en termin i skolan, arbetslivserfarenhet eller rent ekonomiskt. Duktiga på att spränga Konceptet att varje soldat ska vara specialiserad gäller även beredskapsplutonerna i Kronoberg. När de övar strid i bebyggelse innebär det att några är duktiga på att spränga sig in, andra är vältränade handgranatskastare, flera är bra på att understödja med kulspruta. En av plutoncheferna är Benny Johanssson i Växjö. Rikshemvärnschefen ville veta hur många timmar Benny gör i år. Svaret förbluffar: Det blir timmar i hemvärnet, sex månader i Kosovo och 30 arbetsdagar som eskort åt underhållsregementet. Det senare går till så att Benny och hans kamrater timanställs för att eskortera när förråd ska tömmas. Ovärderligt för oss, säger Nils Loodh på miloförrådsavdelningen Räppe i Växjö. Nils Loodh är för övrigt en omåttligt populär person i hemvärnskretsar sedan han började engagera sig för att hemvärnet verkligen skulle få ut sina behovsatta prylar. Nils Loodh är veterligt den ende i sin profession som fått hemvärnets silvermedalj. Hela staben i spegeln Södra Kronobergs hemvärnsbataljon är så ny att när chefen, Dan Fjällström, vid årsskiftet tittade sig i spegeln såg han hela bataljonsstaben. Till ledningen knyts nu stegvis de medarbetare som krävs en avtalspensionerad yrkesofficer börjar i februari nästa år. Men vi har skapat starka och självständiga kompanier. Varje förband vet exakt vad de ska göra om larmet går. Stabsplats rekas trolig placering är mittemellan Tingsryds och Älmhults kommuner, bataljonens basområden. Dan Fjällström tog emot på en udde i Helgeån, där bataljonen har övningsterräng och en tillfällig stabsplats. Många vakanser På papperet har bataljonen bara tre vakanser, men i verkligheten är det fler. Störst effekt i rekryteringen har hemsidan, som gav fem nya unga soldater under våren. Internet och hemvärnet har inte gått i takt, säger Dan Fjällström, som lagt till två lösenordsskyddade sidor på bataljonens sajt en med rekryteringstips och en med blanketter för kompanicheferna. Goda idéer sprids även på basamöten, informella träffar för bataljons-, kompani och beredskapsplutonsledningarna. Gamla tabun i umgänget mellan Blekinge och Skåne bryts. Tidigare tog vi aldrig ett steg över gränsen, Jag kommer att verka för att cheferna lär känna sina motsvarigheter på andra sidan för att skapa kanaler som fungerar i krislägen. Medan Dan Fjällström föreläste för inspektionen gladde sig sjukvårdsinstruktören Lars-Ove Wahlgren åt hur duktiga sjukvårdarna Eva Eriksson och Annika Gudmundsson i Konga kompani är. På sikt hoppas han att de ska gå ledarutbildning. Vi togs ut för att vi tog ett steg framåt. Men Lars-Owe är en underbar lärare säger Annika Gudmundsson. 14

15 Notiser Internet Smygstart på nätet Text: Ulf Ivarsson. Research (oavlönad): Annika Ivarsson Rikshemvärnsavdelningen smygstartade på nätet i somras med nya, proffsiga sidor i samma mall som Försvarsmakten i övrigt. Till hemvärnets hemsida kommer man genom att gå in på Pressmeddelanden, uttalanden av rikshemvärnschefen och evenemangstips läggs redan in och målet är regelbundna nyheter, berättar informationschef Sune Ullestad vid rikshemvärnsavdelningen. Hit kan man också e-posta frågor och anmäla sitt intresse för att ansluta sig till hemvärnet eller göra tremånaders värnplikt, köpa prylar och medaljer. Till sidan länkas även denna tidning. Alla nummer från och med nr 5/99 är nu tillgängliga i sin helhet som så kallade pdf-filer. Sidorna på skärmen ser likadana ut som den tryckta tidningen och kan kopieras. Längre fram planerar vi att öppnar en debattsida i anslutning till detta elektroniska tidningsarkiv för att komplettera Läsarnas Forum. Mannen bakom uppryckningen på internet är hemvärnsmannen Per Ola Olsson, Lund. Han har lagt ned ett enormt arbete, i huvudsak ideellt, för att få ett enhetligt och läsvänligt utseende på hemvärnets officiella sidor på webben. Skåpmat Standarden varierar mycket mellan olika hemsidor i hemvärnet, det kan Hemvärnet konstatera efter att ha tittat på 37 slumpvis utvalda sajter. Ibland är det väl mycket skåpmat och det mesta knyckt från rikshemvärnsavdelningens gamla sidor. Vid en surfning som gjordes i april, hade ingen ändring gjorts på en hemsida sedan 24 mars 1998 och en annan hade inte förnyats sedan december På flera hade inget hänt på 1,5 år. Men andra är desto snabbare att fräscha upp informationen. Blekinge, Borlänge, Skellefteå, Byske, Vadstena, Aneby, Skövde, Södra Väne och Västra Frölunda tycks vara på hugget, för att nämna några. Så gott som alla undersökta sidor har åtminstone formulär för intresseanmälan eller för att skicka efter broschyrer. Många har även e-postadresser. Frågor får bara mailas till infoeller webbmastern, men detta syndas det emot. Lund och Säve hvkompanier uppger sina besöksadresser. I en mer sluten värld (sekretess?) lever Frövi och Sköllersta som nöjer sig med telefonnummer, i Sköllerstas fall till hemvärnet i Örebro. Intranät är vanliga. Chefer och stabspersonal kan till exempel logga in på Överluleås interna sidor. Trots att det är förbjudet förekommer lösenordsskyddade sidor, gästböcker och chatplatser. Många har snygga och lättillgängliga sidor hos andra kunde överskådligheten vara bättre. Några har bara ytterst lite information som ändå är rörig. Högt betyg får Skellefteå hvkrets med en mycket välgjord och snygg sida. Den är enkel utan att vara tråkig, säger Hemvärnets testpatrull. Nästan lika bra är Göteborgs hvkrets, Onsala hvo och S:t Eriks hvkompani i Stockholm. S:t Erik får omdömet mycket intressant, väldigt snygg och matnyttig. Fasterna hvkompani har lyckats väl grafiskt utan krusiduller. Varning utfärdas för blinkande texter och symboler. De är enligt vår testpanel epilepsiframkallande. Likaså måste man vara noga med valet av bakgrunder. Alltför kraftiga färger förekommer. Vanligt är mörkgrön, lövhögsmönstrad, eller tapetliknande bakgrund som ger dålig kontrast och gör texten svårläst. Borlänge är välgörande genom att man slipper den gröna färgen. Tio i topp Av de 37 studerade sidorna har Hemvärnet valt ut en tio i topplista. Utan inbördes rangordning men i den övre hälften av listan ligger ABB Företagshemvärn, Skellefteå hemvärnkrets, Onsala hvområde, S:t Eriks hvkompani och Skövde hemvärn. I den nedre hälften återfinns Kopparbergs hemvärnskrets, Göteborgs-, Säves- och Dackebygdens hvbataljoner samt Blekinge hemvärn. Onsala tar poäng på att våga vara lite personligare och Skövde och Göteborg kostar på sig en gnutta humor mitt i allvaret. Kopparberg har en bra länksida, fast så många adresser som Lund kommer man inte upp i. Blekinge ståtar med avancerade tjänster som att kolla nyheter och skicka SMS-meddelanden. Vår genomgång gjordes alltså i april och förbättringar kan ha gjorts sedan dess. I Värends hemvärnsbataljon fattas bara hundekipagen, i övrigt är all avtalspersonal på plats. Allt verkar grundligt genomtänkt. Vid en simulerad ordergivning för inspektionen visade det sig att varenda tjänstegren fanns med från kassatjänst till fältpost. Ett övergående bekymmer (ny mast för antenn byggs) anmälde chefen för stabs- och trosskompaniet: Vi hör samtliga kompanier, men har för dålig effekt själva för att sända meddelanden. Fem års perspektiv krävs för rekryteringen, anser man i Värends hvbataljon Viktigast är att skapa förväntningar genom bra övningar. Att slötitta på en trailer i teve där man släcker skogsbränder ger ingen impuls att gå med i hemvärnet, säger bataljonschefen Hagart Valtersson. Istället har Värend bestämt att rekrytera fem nya hemvärnsmän per kompani och år i fem år. En rejäl utbildningspremie tror Värends bataljonsledning vore bra för närvaron och därmed utbildningsresultatet. Eftersom tvångsmedel ogillas återstår att locka med godis, heter det i ett förslag till utvecklingsmodell. Skulle en katastrof inträffa kan Växjöborna förlita sig på sitt hemvärn i tätorten klarar kvartermästaren och hans folk att utspisa 1000 personer. 15

16 Alla åker i självförsörjande Enbart rörliga uppgifter gör att 16:e skärgårdshvkompaniet är helmotoriserat. Text& foto: Ulf Ivarsson Föralldel, hemvärnsförbanden ser bra ut nästan överallt. Men på visit hos 16:e skärgårdshemvärnskompaniet måste man ändå nypa sig i armen. Är detta sant? Hela kompaniet är motoriserat. Varje man har nya hjälmen och förvarar splitterskydd och sovsäck hemma, sambandet skulle få en signalist att gråta av lycka, sjukvårdsgruppen har egen terrängbil med rött kors, koket gasar på med tryckluftsbromsat släp i 80 kilometer i timmen. 16:e skärgårdshvkompaniets samlingspunkt i fred är ett gammalt mobförråd på Berga Örlogsskolor. Här finns både garage och expeditioner och lokalerna är uppsnyggade av hemvärnssoldaterna själva. Kostnaderna för fordonsunderhållet pressas genom att bilarna servas av två hemvärnssoldater/bilmekaniker varav den ena är bilkårist som klarar även svåra reparationer. Dessutom har förarna några är från Bilkåren och Frivilliga automobilkåren ett personligt ansvar för sina fordon, berättar chefen för transporttroppen, Lisa Axling. Hon nyttjas inom hela bataljonen som motorinstruktör. Marin version I kompaniets radioterrängbil marinversionen med mässingsklocka (!) sitter en ra 422 för samband uppåt och neråt. Med hjälp av basradion kan man nå även mobiltelefoner. Kopplar man upp mot vanliga telenätet kan man även faxa, surfa på internet och skicka post. Från den här bilen har vi samband på batövningarna ända upp till Norrtälje sju mil bort, men då använder vi högantenn och bästa möjliga antennlägen, berättar kvartermästare John Gåvefeldt. Han förevisar gärna sjuktransportterrängbilen som förbättrats med arbetsljus och rotationsljus, liksom kokvagnen från kustartilleriets 12/80-batteri med lågtryckspanna, stekhäll och redskap. Koket har med sig vatten och ved på ett släp. Kapaciteten är tre gånger 300 portioner per dag. Vi har inga objekt utan kan sättas in var som helst i bataljonens område, så vi måste vara självförsörjande, förklarar stf kompanichefen Peter Carlsson, reservofficer från ingenjörtrupperna. Under motormarsch måste kompaniet med hemvärnsmått mätt vara en mäktig syn. I kolonnen rullar då förutom de nämnda fordonen sex terrängbil 20, fyra terrängbil 30, en terrängbil 40, en (något trött) pick-up och två inhyrda motorcyklar. Fakta Som en riktlinje, då rikshemvärnsavdelningen anmälde behovet av fordon till Högkvarteret, angavs att terrängbil 20 i genomsnitt skulle kosta kronor per år att serva och laga. Summorna varierar mellan och kronor beroende på underhållsregemente och lokala avtal. Den fasta punkten för 16:e skärgårdshemvärnskompaniet är Berga, där man har alla faciliteter och träffas på tisdagskvällarna. Fr v Peter Carlsson, Peter Johansson, Mats Löpare, Allan Jonsson och John Gåvefeldt. Det råder inte bara en yttre likhet med ett skyttekompani. Mitt krav är att vi ska ha lika hög kvalitet, säger kompanichefen Mats Löpare. Men 16:e skärgårdshemvärnskompaniets terrängbilar kostar bara omkring kronor per år att reparera och underhålla. Förklaringen är att kompaniets egna mekaniker tar hand om skador som annars skulle kräva dyra verkstadsbesök. Beslut om reparation tas från fall till fall, säger stf kompanichef Peter Carlsson, som tror att man sparat Han ser sitt kompani som i första hand ett krigsförband och traditioner finns. Ursprunget var ett hemvärnsberedskapskompani som sattes in i skarpa över på att meka. Jämför vad verkstan tar med att själv knacka ut en buckla på en framskärm och lackera hos en kompis. I svårare fall repareras bilarna av fordonsverkstaden på Rindö (personbilar) och miloverkstaden i Kungsängen (lastbilar) Fordonen är krigsplacerade på 1:a bataljonen inom Södertörnsgruppen. 16

17 kompani Ved och vatten medförs på uppdragen i denna vagn som kommer från ett 12/80-batteri. uppgifter under ubåtsjakten. Hemvärnssoldaterna fick rensa en hel ö i mörker, efter rapporter om misstänkta figurer. Ansvaret trycks ner i organisationen. Senaste påhittet är att gruppcheferna åker runt med sina plutonchefer, hälsar på hos soldaterna och upprättar förnyade protokoll över vapenförvaringen. Vi lyssnar väldigt mycket på folket för att veta vad de behöver öva på och göra utbildningen bättre. Samtidigt hymlar vi inte med att 20 timmar är löjligt lite och att vi kräver 50 och det tycker man är bra, säger Mats Löpare. Det är en otvungen dialog med ömsesidig respekt, instämmer plutonchefen Allan Jonsson, som efter stora svårigheter lyckats krångla sig över till 16:e efter att ha tröttnat på sitt gamla förband där tillståndet var sämre. Alla befäl är instruktörer av den handfull som Hemvärnet råkar träffa denna junikväll finns experter på strid, sprängtjänst, fältarbeten, samband, sjukvård, motortjänst och eldledning. Bra på rekrytering Civila färdigheter kommer också väl till pass. Halva kompaniledningen jobbar som säljare så det var givet att rekryteringen fick en skjuts efter en vildmarksmässa i april. Det handlar om att hitta rätt personer att stå i montern, säger Peter Johansson, stf plutonchef och säljare på ett bevakningsföretag. Man samlade in 284 intresseanmälningar till hemvärnet, Bilkåren, Lottorna, FRO och Röda Korset. Kompaniets andel blev 40 och slutresultatet 2 3 nya grupper. Folk är intresserade av hemvärnet, men vet inte hur de får kontakt med oss. Det krävs en personlig påverkan, man måste våga dra in dem i montern och börja ett samtal är Peter Johanssons slutsats. De nya hemvärnsmännen utsätts sedan för vad Peter Carlsson kallar kundvård. De får en stridsparskamrat redan före introduktionsutbildningen. Det här är ett kamratgäng, att vi har roligt är största drivkraften. Får vi sedan vettiga uppgifter och rätt utrustning fixar vi det mesta, sammanfattar Mats Löpare. Annons 1/2 liggande sv/v Sportec AB 17

18 Reportage Hemvärnsungdom KÄMPAGLÖD I UNGDOMSTÄVLING Alla vann och mest Försvaret Även de som inte segrade eller fick en bra placering vann respekt och beundran för engagemang och kämpaglöd. Den stora vinnaren är ändå Försvarsmakten som får chansen att få ta hand om och vidareutbilda dessa ungdomar. Tex & foto: Per Sjöswärd, Livgrenadjärgruppen Som vanligt gick tävlingen i två dagar, den 19 och 20 maj. Vädret varierade rejält. Regn och rusk på lördagen, då terränglokaliserade tävlingar som avståndsbedömning, målupptäckt och patrullorientering avverkades. Strålande sol på söndagen, med handgranatskastning, patrullskjutning 2 och terränglöpning med hinder på programmet. 59 lag om tre till fyra deltagare fullföljde. Tre man tävlade i varje moment och när tävlingen var klar skulle alla i laget ha varit med i något sammanhang. I år hade reglerna ändrats och svårighetsgraden ökats. Internationell status Lettland hade två lag, Lettland/Kurland (5:a totalt) och Lettland/Livland (23:e plats). Estland deltog med ett lag, fjärde plats totalt. Litauen hade ett lag som hamnade på 29:e plats, medan Finlands enda lag slutade på 53:e plats. Det finska laget från Tornedalen hade med sig en deltagare för mycket, medan ett av lagen från Norrbotten råkat få en vakans. Uppe i Tornedalen är vi inte så noga med från vilken sida av älven folk kommer, berättade major Gunnar Björk från MD N, som fick tävlingsledningens tillstånd att placera in den övertaliga finska flickan i det underbemannade svenska laget. Kärvande tomhylsor Då det råder skjutförbud för alla försvarets mausergevär hade tävlingsledningen med stor möda lyckats skaffa fram tillräckligt många Hinderbanan står för dramatiken. Stil, teknik och taktik varierade, inte m inst på den spända wiren över Bornsjöns utlopp. Totalsegrarna, Dalarnas FBU lag 1 får sin priser av rikshemvärnschefen, generalmajor Mats Welff. målskjutningsgevär CG 63 för alla skjutplatser. För rättvisans skull var varje CG 63 skottställd av en och samme funktionär. Det gällde ändå att ha lite tur vid tilldelning av skjutplats, eftersom friktionen vid omladdningen varierade mellan vapnen (kärvande tomhylsor). 18

19 Patrullskjutning 1 vanns överlägset av Norrbottens Östra FBU 1, följt av Värmlands FBU 1 och Östgöta FBU 2. Norrbottningarna hade fyra lag bland de sex bästa. Starkt! Patrullskjutning 2 vanns av ett tjejlag: Dalarnas FBU 2, som dessutom kom på sjätteplats totalt! Tvåa och trea var Värmlands FBU 1 och Dalarnas FBU 1. Övriga grenresultat I sjukvårdstjänst fick vi två segrare: Västerviks Hv-ungdomskompani och Skaraborgs FBU tjejlag. På tredje och fjärde plats: Norrbottens FBU 1 och Norrbottens FBU 3. Patrullorienteringen vanns av Estland, följt av Dalarnas FBU 1 och Norrbottens FBU 1. Bästa handgranatkastare var Eskilstuna FBU-ungdom och Norrbottens Östra FBU 2, delad första plats, med Stockholms FBU 5 och Norrköpings Hvungdom som trea och fyra. Icke oväntat tog Baltikum storslam i terränglöpningen. Lettland/Kurland på första plats, Estland tvåa och Lettland/Livland trea. Målupptäckt vanns av Strängnäs FBU-ungdom 1, med Ystad FBU på andra plats. Tredjeplatsen belades av Dalarnas FBU 1, Lettland/ Kurland, Stockholm FBU 5, Västerbottensgruppen 1, Härryda Kompani 3 och Söderhamns FBU U 57. Avståndsbedömning hade också två vinnare: Kalmar Hvukompani och Estland. Därefter kom åtta lag på samma poäng: Stranda Hvukompani, Skedala Hvungdom, Östgöta FBU Dalarnas FBU lag 2, dalkullor på sjätte plats bland totalt 59 lag, segrare i patrullskjutning 2 och bästa tjejlag. 2, Östgöta FBU 3, Dalarnas FBU 2, Gotlands FBU, Norrbottens Östra FBU 3 samt Kristianstad FBU. Tätt i täten, även i den här grenen. Vid prisutdelningsceremonin konserterade Sjövärnskårens (vår nya avtalsorganisation) musikkår från Berga. Rikshemvärnschefen var prisutdelare, tävlingsstressen hade ersatts med trivsel och gemyt. Inom lagen funderade man säkert på sammansättning, träning och taktik inför nästa år. Även vi åskådare och funktionärer ser fram mot detta. Stort tack till HvSS för ett (som vanligt) väl genomfört arrangemang! Annons 1/4 stående 4-färg Swedish R-S AB Annons 1/4 stående 4-färg Fripro 19

20 Reportage musik Blixt och dunder på festligt tattoo i Ystad Musikfesten har kommit för att stanna. Utsökt och genomproffsigt, skriver Sune Ullestad. När Hemvärnets musikkår Ystad, i mitten av augusti, för andra gången arrangerade Ystad International Military Tattoo, var det som att åter få möta en kär gammal vän. En gång är ingen gång. Två gånger är en tradition. Denna musikfest har verkligen kommit för att stanna. Och såväl de nästan åskådarna, på de tre officiella föreställningarna, som arrangörerna är att gratulera. Hela staden präglades av tattoot, och parader, uppvisningar, utställningar och separata konserter med deltagande musikkårer gav turister och Ystadbor många fina stunder. Och för hugade spekulanter fanns ett särskilt tattooöl framtaget lokalt. Ystads och Borås hemvärnsmusikkårer stod för hemvärnsinslaget i tattoot. Foto: Colibri/Montelius Lystes upp av blixtar Under tattoo-veckan insamlade dessutom arrangörerna till förmån för Barncancerfonden gott och väl kr. En mycket uppskattad insats. Den tre timmar långa, men väl avvägda, tattoo-föreställningen började som sig bör i dagsljus och slutade i sensommarnattens mörker. Under torsdagens föreställning lystes arenan inne på det gamla regementsområdet upp av kraftiga åskblixtar med åtföljande muller och regn. Andra halvlek bjöd dock på uppehåll och även de två följande föreställningarna blev regnfria. Det musikaliska programmet upptog inslag av 11 musikkårer från 7 olika länder. Tyvärr fanns ingen av våra svenska värnpliktskårer på plats, ej heller Marinens musikkår, men två utsökta hemvärnsmusikkårer, Ystads egen och Boråskåren. Sammansättningen var klart västeuropeisk, då det mest exotiska representerades av det österrikiska bandet från Tyrolen. Efter inledande välkomstord av hedersmottagaren bjöds vi på en nyskriven öppningsfanfar av sju fanfartrumpetare sekunderade av fyra musikkårer. Därefter var det dags för ungdomarna från Borlänge att visa framfötterna. Säkrare för varje dag Borlänge skolors musikkår och drillflickor blev säkrare för varje dag som spelet pågick, och tog sig an marschen General Cederschöld lika frejdigt som Beväringsvisa från Rommehed och Svensk Flygarmarsch. Denna unga kår blev inte oväntat tidigare i år svenska ungdomsmästare i figurativ marsch. Avlöste gjorde holländarna och yrkesmusikerna från Fanfarekorps Koninklijke Landmacht och därpå gjorde danskarna från den Kongelige Livgardes Tambourkorps entré. Skickligt och småmysigt! Stod pall i åskvädret En marin musikkår räds inte vatten! Under torsdagens föreställning fick tyskarna från Marinemusikkorps Nordsee i Wilhelmshaven ta emot en del från åskvädret, men de påverkades inte nämnvärt. Publiken som hade fullt sjå med att ta på sig de snabbdistribuerade regnkapporna med reklam missade emellertid en del av detta nummer och även nästa. I am sailing inledde inte överraskande. De showade med segelbåt och livs levande Lilli Marlene Och vid den avslutande marschen Kameraden auf See fick vi prov på des sa musikanters sångförmåga. Populära toner Säckpipor och kiltar brukar betyda skottar. Så även denna gång. Vackra att se på är de och populära höglandstoner levererar de. The Band of the 51st Highland Brigade och The Pipes and Drums of the 51st Highland Regiment underhöll oss bestämt och proffsigt med bland annat Scottish Emblem, Lochanside och Johnnie Cope. Och efter Salute to our Colonel-in-Chief fick vi ett medley med Scotland the brave, The black bear och Highland laddie. Säkra kort allihop! Efter välbehövlig bensträckare började den andra avdelningen med ett mycket uppskattat inslag framfört av Norske Gardeveteraners Drillkontingent som består av en musikkår och en vältrimmad drilltrupp. Gevärsexercisen lämnade inte många oberörda och The Voice of the Guns av K. Alford liksom det avslutande stycket, Marching along together av Pola/Steininger, med dessa skönsjungande gutter fick varma applåder. Spexande tyrolare Militärmusik des Militärkommandos Tirol spelade och spexade på ett befriande sätt. Det svängde verkligen om dessa glada musikanter: Vad sägs om Kaiserjägermarsch, Radetzkymarsch, Donauwaltzer, Humlans flykt och nummer som Tico, Tico och Sex Bomb? Spexade gjorde däremot inte the Band of H M Royal Marines, Plymouth. Här var det i stället hög svansföring, perfektion i alla detaljer, och smekande toner till avmätt balanserade rörelser. Vi bjöds på bl a Jurassic Park, Drum Cadence, Midway och signaturmelodin Life on the ocean wave. Utsökt och genomproffsigt! Fick hålla i sig Vid den stora finalen deltog alla kårer, inklusive hemvärnets musikkår Borås. Ystadkåren ledde inmarschen och anfördes på ett mycket förtjänstfullt sätt av hemvärnstrumslagare Jörgen Åkesson. Självskrivet inledningsnummer var Hemvärnets marsch av Helge Damberg och när de 500 musikanterna drog igång Seventysix Trombones fick man hålla i sig. Säckpiporna återkom i ett par stämningsfulla stycken och då Vid dagens slut (Bred dina vida vingar) framfördes, rördes vi alla. Taptosignalen blåste Gustaf Lundström tvärsäkert. I nationalsång och Auld Lang Syne fick vi alla chans att vädra våra lungor och som pricken över i satt det korta men överraskande fyrverkeriet. Hemvärn och frivilligorganisationer hade för att evenemanget skulle bli verklighet lagt ned över frivilliga mandagar. De byggde läktarna, slog upp tält, utförde markarbeten samt skötte vägvisning och parkering med mera. Allt var upplagt som en större övning i vilken stabstjänsten dessutom leddes av hemvärnsbefäl. Rikshemvärnschefen Mats Welff var avslutningskvällen en imponerad hedersmottagare av de deltagande musikkårerna. Fortsättning lär följa efter ännu ett framgångsrikt hemvärns arrangemang. Sune Ullestad 20

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten.

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten. Sida 1/8 Diarienr: Försvarsmakten ProdS STOCKHOLM 2008-09-12 Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem (HKV 16300:67260) Allmänt Officersförbundet delar i allt väsentligt grunderna i förslaget.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett LIVGARDET Beteckning 2014-03-19 19713:40737 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Rolf-Anders

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga Våra frivilliga försvarsorganisationer: Vårt militära försvar bygger i grunden på "folkförsvarstanken", att försvaret är hela svenska folkets angelägenhet. Vi skall möta varje kränkning av vår frihet,

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Stockholm leder kontraktsligan. Utan ungdomar dör hemvärnet. Ungdomar går på offensiven. Alla ska bli sjukvårdare. Vi är inte en scoutrörelse

Stockholm leder kontraktsligan. Utan ungdomar dör hemvärnet. Ungdomar går på offensiven. Alla ska bli sjukvårdare. Vi är inte en scoutrörelse Utan ungdomar dör hemvärnet Nr 2/1 Ungdomar går på offensiven Alla ska bli sjukvårdare Vi är inte en scoutrörelse -båtar till skärgårdshemvärnet Stockholm leder kontraktsligan Krönika Mats Welff Vitala

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Chefen / C utbildningsgrupp Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning övlt Håkan Nordfors

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7)

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7) 2011-11-15 24 643:51571 Sida 1 (7) Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 UPPSALA Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Lars Andersson Dnr 551-10605-08 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Omkring 250 medlemmar och gäster (av föreningens 1000) samlades tisdagen den 20 april på Pedagogen Göteborgs Universitet. Mötet följde sedvanligt

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer s Etiska Regler Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våra Etiska Regler s grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 3 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 3, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Från värnplikt till yrkesarmé erfarenheter från Sverige

Från värnplikt till yrkesarmé erfarenheter från Sverige Från värnplikt till yrkesarmé erfarenheter från Sverige [Bild 1] Herr Minister, ärade åhörare, Så sent som för 15-20 år sedan utgjorde den svenska Försvarsmakten en betydande militär maktfaktor i Europa

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER

INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER Omslagsbild: Försvarsmakten INNEHÅLL Allmän information 3 FÖRE INSATS Redo för insats? 4 Mental hälsa 6 Stresspåverkansskala 7 UNDER INSATS Försvarsmaktens

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Redovisning av reservofficerssystemet

Redovisning av reservofficerssystemet 2014-02-28 FM2013-546:9 Sida 1 (14) Redovisning av reservofficerssystemet SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. NULÄGE... 4 3. RESERVOFFICERARE I KOMMANDE FÖRSVARSMAKTSORGANISATION... 4 4. ETT NYTT

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret 2011. Styrelsen beslutar att skjuta

Läs mer

Varje misstag är en spik i kistan. Naturnära östgötar rustade för skallgång. Brått att slå ihop halvtomma förband

Varje misstag är en spik i kistan. Naturnära östgötar rustade för skallgång. Brått att slå ihop halvtomma förband 2 2002 Vinterkul i Ludvika! Brått att slå ihop halvtomma förband Varje misstag är en spik i kistan Naturnära östgötar rustade för skallgång Blekinges hemvärn mister reservofficerare Nummer 2 april 2002,

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer