Årgång 15/44 nr. April 2010 INNEHÅLL. Fira Sista April i Bastun. Kasen Tänds Fyrverkeri Servering och Lotterier Lenninge Ungdomsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 15/44 nr. April 2010 INNEHÅLL. Fira Sista April i Bastun. Kasen Tänds 20.30 Fyrverkeri 21.30 Servering och Lotterier Lenninge Ungdomsförening"

Transkript

1 April Äntligen har vintern gett vika. Vintergäcken, vårens första blommor har kommit i trädgården. Foto: Hans Marin Årgång 15/44 nr INNEHÅLL 2 LUF information 3 Ordföranden har ordet 4 Protokoll årsmöte 6 Balansrapport 8 Verksamhetsberättelse 13 Gröna sidorna 17 Utställning i bastun 21 Välkommen till byn 22 Köre cup Barnsidorna 26 Lenningejokern 28 Sista sidan Fira Sista April i Bastun Kasen Tänds Fyrverkeri Servering och Lotterier Lenninge Ungdomsförening

2 Funktion/aktivitet Namn Funktion/aktivitet Namn Ordförande: Vakant Stugfogde Pelle Embretzen Kassör: Katrin Andersson Vik. stugfogde Monica Robèrt Medlemsregister: Anders Brolin Sekreterare: Jörgen Robèrt Gymnastik Johanna Fällene Anita Edling Ledamöter: Therese Duveskog Jan Eskilsson Festansvarig: Ingela Svensson mobil Ingela Svensson mobil Ungdomsrepresentant Johanna Säll Suppleant: Gunnar Wååg Karin Wååg Peter Wengelin Isbana: Gunnar Wååg Revisorer: Margareta Lenneby Rinkbandy: Jonas Fällene Ulf Persson Badplatsen: Peter Wengelin Valberedning: Hans Dunder Lotteri: Örjan Unogård Conny Clahr Lenningejokern Ingrid Olevik Byabladet: Monica Clahr Eva Björklin Valborgsfirande Katrin Andersson Martha Nilsson Fyrverkeri: Jan Eskilsson Hans Marin Vårkase: Sten Olsson Mobil Hemsida: Hasse Bjelke mobil Utkörare Byablad: Josefin Clahr Lenninge Bystuga Prislista nedan Icke medlemmar Medlemmar Festlokalen med kök per dygn 990 kr 600 kr Festlokalen med kök hel helg 1300 kr 900 kr Föreningsmöte, kök & lokal / tillfälle 250 kr 250 kr Föreningsmöte, kök eller lokal /tillfälle 150 kr 150 kr Barnkalas disco mm /tillfälle 200 kr 200 kr För samtliga aktiviteter gäller att bokning måste ske hos stugfogden samt att aktuella uthyrningsregler skall gälla. Vid uthyrning till kommersiella organisationer gäller priser för utomstående även om bokning sker genom LUF-medlem Betalning till LUF's postgiro: Medlemsavgifter Familj 250 kr Vuxna 125 kr Barn under 18 år 50 kr Ringa bastun tel:

3 Ordföranden har ordet Eller förre ordföranden kanske vi skall säga. På goda grunder åtog jag mig ordförandeskapet för föregående år med utgångspunkt från att ha uppgiften endast ett år. En mer långsiktig lösning måste fram och valberedningen i samarbete med nya styrelsen arbetar vidare med den frågan. Jörgen Robert är sammankallande i styrelsen tills ordförandefrågan är löst. Även rollen som ordförande måste definieras bättre. Egentligen borde denne vara sammankallande och sammanhållande i styrelsen och ikläda sig de förpliktelser som lagar och andra regelverk kräver och inte nödvändigtvis vara så mycket mer. Förhoppningsvis kan det komma att gå åt det hållet. En av de förutsättningar som jag gärna ville se uppfyllda under det gångna året var att få fram nya krafter och vända trenden av minskande antal styrelseledamöter och funktionsansvariga mot att få in nya krafter och yngre personer på tillväxt. Valberedningen, med Hans Dunder som drivande lyckades, efter ca ett halvårs engagerat arbete, över hövan med detta inför det nyligen timade årsmötet. Mest glädjande är att vi har lyckats få in nya ungdomsrepresentanter i styrelsen. Det finns en hel del bra att lyfta fram. Vi har en förnämlig lokal, bastun, ishockeyplan, badplats, Byabladet, webbsidan, ekonomiska resurser för att nämna en del och även ett antal strävsamma människor. Mycket glädjande är också att vi ser ut att få till stånd en mer långsiktig lösning på Lars Olovs arbete som vaktmästare vid bastun. Det får nya styrelsen berätta mer om när alla papper är på plats. På något sätt borde bybornas intresse kanaliseras mot att ta vara på dessa resurser. Det är lätt att tänka tillbaka med nostalgi i hjärtat på hur det var för några årtionden sedan. Saker och ting har emellertid förändrats. De gamla formerna för byagemenskap har kommit i skymundan för nya sätt att finna likasinnade att umgås och byta tankar med, det må vara via facebook eller vilka andra medier det kan vara som för oss ut över världen. Vi lär nog inte kunna ändra på detta. Den tongivande generationen kan förhoppningsvis hitta nya former för att skapa den gemenskap som jag ändå tror vi så väl behöver på hemmaplan i en i många stycken globaliserad värld. När jag själv flyttade hem nyligen efter ett arbetsliv på andra håll i Sverige och utomlands, till stor del påverkat av den mångomtalade globaliseringen, kändes det som att komma in i stugvärmen från en värld som ofta var fascinerande men ibland också ganska hård och kall. Vi behöver mer än någonsin hålla ihop och ge varandra värme. Om vi ser mera krasst på det hela kan vi konstatera att det behövs aktiviteter av olika slag för att vi skall ha råd att bibehålla nyss nämnda resurser på längre sikt. Några trogna sliter med lotterier, jokern, valborgsmässo- och midsommartraditioner. Ytterligare några aktiviteter som kan ge bidrag till kassan kommer att behövas framgent. Vi hann börja spåna lite i gamla styrelsen kring någon form av skördefest, någon variant av den kontinentala oktoberfest, under hösten. Kunde vi få till stånd ett hyfsat överskott varje år kunde föreningen kanske också ordna något för äldre och handikappade t ex kring jul. Olika typer av bya- och landsbygdsutveckling kan också vara något att funder vidare på. Inför årsmötet och kring valberedandet reflekterade vi över behovet att få ut mer av vad byborna i gemen kan ha för funderingar på vad som kan göras i och för byarna. Om jag skulle ge ett testamente till nya styrelsen skulle det vara att gå vidare med de funderingarna. Jag vill till sist tacka fjolårets styrelse och funktionsansvariga som kämpade tappert och önska kommande års funktionärer all lycka. Det är min övertygelse att vi kommer att se en trend mot nya idéer och sjudande aktivitet i föreningen. Karl-Erik 3

4 Mötesprotokoll 2009 års årsmöte i Lenninge Ungdomsförening Tid: , kl 19: Plats: Lenninge Bystuga Deltagare: 15 medlemmar 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande - Peter Lenneby 3. Val av mötessekreterare - Jörgen Robèrt 4. Mötet godkände att årsmötet var behörigt utlyst 5. Mötet godkände dagordningen 6. Upprättande av röstlängd 7. Val av justeringsmän tillika rösträknare a. Carina Säll b. Lars-Erik Säll 8. Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009 (se bilaga) 9. Sekreteraren föredrog föreningens ekonomi för Revisorn Margareta Lenneby föredrar revisionsberättelsen. 11. Stämman fastställer resultat och balans för Möte beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fastställande av medlemsavgifter för 2010 a. Nedan oförändrade avgifter för 2009 antogs 250 sek för familj 125 sek per vuxen 50 sek per barn, under 18 år b. Styrelsen får i uppgift att mer aktivt påminna icke betalande medlemmar. 14.Årsmöte har ingen kandidat till ordförande vilket blir vakant, förslag på att styrelsen får i uppdrag att se över ordförandes arbetsuppgifter samt att styrelsen får skaffa fram ordförande. Sekreteraren sammankallar ett möte snarast med valberedningen. 15. Till kassör väljs Katrin Andersson för ett år. 16. Val av styrelseledamöter 4

5 17. a. Nyval ledamot Therese Duveskog b. Jörgen Robèrt Sek. 1 år kvar c. Jan Eskilsson, Ledamot, 1 år kvar d. Ingela Svensson, Ledamot, 1 år kvar e. Nyval Suppleant, Gunnar Wååg 1 år f. Nyval Suppleant, Peter Wengelin, 2 år 18. Val av en revisor för två år * Ny revisor på 2 år Margareta Lenneby * Ulf Persson 1 år kvar 19. Val av ungdomsrepresentant till styrelsen för två år Karin Wååg och Johanna Säll på 2 år Val av valberedning för ett år Omval på Hans Dunder och Conny Clahr 21. Val/nämnande av aktivitetsansvariga för ett år vardera a. Stugvärd Pelle Embretzen b. Byabladsredaktion, Hans Marin, Monica Clahr, Eva Björklin c. Dag- respektive kvällsgymnastik Johanna Fällene, Anita Edling d. Lotteriansvarig Örjan Unogård e. Midsommarafton Ingrid Olevik f. Fyrverkeri Jan Eskilsson g. Vårkase Sten Olsson h. Valborg Styrelsen kollar med gymnastiken och ungdomssuppleanter i. Isbana Gunnar Wååg j. Badplats/Skillningen Peter Wengelin k. Webmaster Hasse Bjelke l. Lenningejokern Ingrid Olevik 22. Övriga frågor a. Förslag att Stadgar tas fram med grund från riksidrottförbundets stadgar. K-E Eskilsson ställer upp. b. Belopp för fyrverkeri sista april 5000:- c. Förslag av Karin Wååg att gångbana uppförs runt Köreviken till Kattnäs, styrelsen får dra detta vidare. d. Förslag att styrelsen upprättar e. Karl-Erik Eskilsson avtackas för insatsen under Ordförande avslutade årsmötet Vid pennan Jörgen Robèrt Justeringskvinna Carina Säll Justeringsman Lars-Erik Säll 5

6 Balansrapport LENNINGE UNGDOMSFÖRENING RESULTATRÄKNING KONTO INKOMSTER INKOMSTER Lokalhyra Medlemsavgift Lotteri Aktivitetet Fest Fyrverkeri Gymnastik Almanackor Ränta Övriga bidrag Anläggningsbidrag Summa inkomster UTGIFTER UTGIFTER Lotteri Aktivitetet Fest Fyrverkeri Gymnastik Almanackor Byablad Underhåll Bastun Underhåll Badplats Underhåll Isbana 0 El Snöplogning Försäkring Vatten/Renhållning Telefon Övrigt Arrende Avskrivningar Summa utgifter ÅRETS RESULTAT

7 LENNINGE UNGDOMSFÖRENING BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Kassa Kassa, gymnastiksektion Kassa, Bastun 0 0 Postgiro Bank, företagskto Bank, sparkto Inventarier Upplupna intäkter (hyra + joker) SKULDER OCH EGET KAPITAL Uppl. Kostnader Eget kapital Årets resultat Lenninge, Woxsätter och Vik Tomas Nilsson Katrin Andersson Jan Eskilsson Jörgen Robért Karl-Erik Eskilsson Ingela Svensson Påskkärringar på väg till Blåkulla Vänstra bilden Alice Johansson Till höger Elina Lindberg 7

8 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009 Förtroendevalda och funktionsansvariga har under verksamhetsåret 2009 varit: Styrelse: Ordförande: Karl-Erik Eskilsson Sekreterare: Jörgen Robért Kassör: Katrin Andersson Ledamot: Ingela Svensson Ledamot: Jan Eskilsson Ledamot: Tomas Nilsson Ungdomsledamot: vakant Suppleant: vakant Ungdomssuppleant: vakant Revisorer: Margareta Lenneby Ulf Persson Valberedning: Hans Dunder Conny Clahr Funktionsansvariga: Byabladet: Monica Clahr (chefred.), Kristin Ask, Martha Nilsson, Eva Björklin Stugfogde: Pelle Embretzén Ställföreträdande Stugfogde: Monica Robèrt Gymnastik: Ingrid Olevik, Johanna Fällene, Anita Edling, Malou Hesselman Valborgsfirande: Ingrid Olevik Vårkase: Sten Olsson Fyrverkeri: Jan Eskilsson Midsommarafton: Vakant, tillfällig lösning Midsommardagen: vakant Vaktmästeri: Lars-Olov Kvick Isbana: Gunnar Wååg Rinkbandy: Jonas Fällene Badplatsen: Micke Crona och Pelle Ekström Lotteriansvarig: Örjan Unogård Lenningejokern: Monica Clahr; ombud Ingela Svensson, Hans Dunder och Sten Olsson Hemsida: Hans Bjelke 8

9 Monica Clahr blev under hösten tvingad att ta uti med behandling av sjukdom. Detta har naturligtvis tagit mycket kraft för henne och familjen. Ingrid Olevik ställde därför upp som ansvarig för Jokern och Anna Karin Olofsson tog över Monicas del av ombudsarbetet. Hans Marin gick in som chefredaktör för Byabladet. Stort tack till er för att ni ställde upp och även till familjen Clahr, som gjort stora insatser för föreningen under många år och som vi ser fram emot att ha med i gemenskapen även framgent. Styrelsen har haft sex protokollförda möten. Utöver de formella styrelsemötena har under året ett stort antal kontakter via telefon och tagits mellan styrelseledamöter och funktionsansvariga. Föreningens ekonomi är i god balans. Under verksamhetsåret 2009 har föreningen haft en omsättning som uppgått till ca kr, detta är en minskning med kr från föregående verksamhetsår. Föreningen har under 2009 totalt genererat ett underskott på kronor att jämföras med ett överskott på kr för år Medlemsavgifterna har minskat något sedan föregående år. Medlemsantalet är lite lågt sett i ett historiskt perspektiv. De största intäktskällorna är lokaluthyrning och, framför allt, Lenningejokern och de övriga lotterierna. Det tål att upprepas att föreningens ekonomi nästan står och faller med Lenningejokern. Vad beträffar föreningens ekonomi i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkning som finns i slutet av verksamhetsberättelsen. Även i år har verksamheten kretsat kring Lenninge Bystuga, i folkmun kallad Bastun. Allt tyder på att det är en känd och uppskattad lokal även utanför våra byar och vi måste slå vakt om dess fortbestånd och utvecklingsmöjligheter. Under verksamhetsåret har lokalerna utnyttjats vid 96 tillfällen. Av dessa har 20 bokningar utgjorts av LUF-aktiviteter, 33 gjordes av enskilda medlemmar och 43 av utomstående. Uthyrningen har minskat något jämfört med föregående år. Våra lokaler och anläggningar är i gott skick. Från och med maj månad har vi åter haft tillgång till en vaktmästerifunktion. Då tillträdde Lars-Olov Kvick, som från och till har haft en medhjälpare, mestadels P-A Redenius. Tidigare vakans på den posten har inneburit att vi under en tid har tvingats prioritera ner en del underhållsåtgärder. Detta har rättats till och ett antal förbättringar, bl. a en hel del målning, byte av lås, installation av larm, golvbehandling mm har utförts. Förnämlig skyltning har arrangerats vid nerfarten till och på Stugan. Till badplatsen har anskaffats en ny flytbrygga. 9

10 Föreningen har under året i vanlig ordning haft en rad aktiviteter. Förutom de veckovis återkommande gymnastiska aktiviteterna förtjänar följande att nämnas: Köre Cup i april segrare blev Lars Olofsson med en fångad fisk. Traditionellt valborgsfirande Tjejfest Herrfest Traditionellt midsommarfirande Fotoutställning, arrangerad av Hans Marin, i Bastun i november. Det var ett lovvärt initiativ av Hans och utställningen besöktes av personer, varav några medförde foton från olika perioder i byarnas historia. Hans överlämnade då också en välarrangerad bok med foton till byarna. Dessutom lanserade han en kalender för 2010 med lokala motiv. Den såldes i 100 exemplar och gav föreningskassan ett gott tillskott. Ett antal idéer om studiecirkel kring våra byar och deras historia, uppdaterad Byabok mm kom fram och bör tas upp för initiativ under kommande år. Städdag på badplatsen i maj. Omnämnas bör också att våra skidåkaress, Tommy Johansson, Olle Klarström och Olle Andersson bidrar till att hålla formen uppe på oss bybor genom att hålla väl avpassade skidspår öppna under vintern. Skridskoplanen har varit isbelagd och öppen från jul, d v s längre än vanligt. Byabladet, som ständigt utvecklas i positiv riktning och är ett viktigt forum i föreningen och i våra byar, utkom med två välfyllda och läsvärda nummer. Vår hemsida fungerar så bra som vi tillsammans gör den. Det tål att upprepas från tid till annan - mer information, såväl från styrelsen som enskilda medlemmar, skulle göra hemsidan ännu mer användbar och uppskattad. Under året har det funnits en uttalad strävan att få fram nya förtroendemän och funktionärer för att säkra föreningens framtid. Valberedningen påbörjade därför redan under hösten ett engagerat arbete för att rekrytera nya förmågor. I skrivande stund ser det ut som om de flesta poster, även tidigare vakanta, kommer att vara tillsatta i och med kommande årsmöte. Dessutom finns ett antal yngre och i några fall nyinflyttade bybor, som uttalat intresse för att gå in i verksamheten under de kommande åren. Främst Hans Dunder har gjort en berömvärd insats härvidlag. Avslutningsvis konstaterar vi i styrelsen att det trots allt har varit ett hyggligt år. Ett tillfälligt tapp på förtroendemän och funktionärer har vänt till att övergå i en god tillströmning av nya. Vi måste väl kunna tolka det som att vi som bor och verkar här i Lenninge, Voxsätter och Vik fortfarande betraktar föreningen som en viktig kollektiv angelägenhet. Föreningens framtid är förhoppningsvis tryggad ytterligare en tid. 10

11 Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2010 LUF s postgiro Inbetalningskort kommer med detta blad Föreningen tar tacksamt emot bidrag till fyrverkeriet på Valborg. Städning av badplatsen Kommer preliminärt att ske lördagen den 29 maj. Lappar kommer att sättas upp på anslagstavlorna. PETER 11

12 Midsommar Tiden går fort, snart är det midsommar. För att få till midsommarfirandet på ett enkelt sätt så delar vi på arbetsuppgifterna och hjälps åt så blir allt roligare och lättare. Det ska ju bakas, handlas, serveras och klä midsommarstången, spelas, dansas och köpa lotter och mycket mera. Om var och en gör en liten sak så får vi ett stort fint midsommarfirande i år också, för det vill vi ju ha. Ring Ingrid Olevik tel och berätta var Du vill göra. 12

13 Trädgårdens snillen Varför ser våra trädgårdar ut som de gör? Varför ser våra perennrabatter ut som de gör? Varför planterar vi ofta vinbärsbuskar i en rad vid potatislandet? Grunden till dagens trädgårdar startade redan på 1500-talet och framåt. Då experimenterade många olika snillen och lade grunden till det vi odlar idag. Visste du? Att Birgitta Birgersdotter, som sedan blev den Heliga Birgitta lade grunden till Vadstenakloster och den trädgård, som finns där än i dag. Birgitta hade Johan Päterson ( ) till hjälp. Han är den första kända trädgårdsmästaren i Sverige. Johan hade många idéer om hur man skulle odla och plantera. Han ansåg bland annat att det var väldigt viktigt hur man planterade fruktträd. Dessa skulle planteras i quincunx- mönster, dvs. samma modell som de fem prickarna på en tärning. Han sa att en sådan plantering bjuder en vacker blick för ögat, eftersom man alltid ser raka rader var man än står. Dessutom kommer sol och luft från alla håll i kronorna och frukten blir söt och vacker. Vadstena klostret fick ett rykte om sig att ha den godaste frukt man kunde finna. Än i dag äter vi munkpäron som fick sitt namn från denna trädgård. Birgitta som i mångt och mycket gett Johan instruktioner hur både kloster och trädgård skulle se ut, återvände till Vadstena först efter sin död. Klostrens trädgårdar och örtagårdar lade grunden till det vi odlar i dag. Klostrets örtagård var som ett levande medicinskåp och ett apotek för den tidens läkekunniga. Visste du? Att munken Peder Månsson i Vadstena kunde få bönor att växa på en timme! Ta goda bönor och lägg dem i varm olja och låt dem stanna där i nio dagar. Ta sedan upp och torka dem något. Plantera dem i god jord och de börjar växa efter en timme. Visste du? Att örtagubben Arvid Månsson som var bonde och naturläkare gav ut en av Sveriges första trädgårdsböcker En myckit nytigh örtabok. Den kom ut samma år som Regalskeppet Wasa gjorde sin första och sista resa. I örtaboken beskriver han en mängd vilda och odlade växter och hur de kan användas för att bota sjukdomar och skröpligheter. Vem visste att krasse är bra för håret? Att stensöta hjälper mot onda drömmar och att linfrö i vin blir en renande ansiktsmask. 13

14 Visste Du? Att Magnus De la Gardie , mannen som anlade Drottningholm, Ulriksdal och Läcköslott trädgårdar, hade många idéer hur man skulle få trädgården att alltid ha någon form av färgprakt oavsett årstid. Han sa I ett land där växternas färgprakt varar så eländigt kort tid, måste något lysa upp trädgården också under den sega, långa vinterperioden. Han omgärdade därför sina trädgårdar med rödmålade staket med grå knoppar. Visste Du? Att August Strindberg hatade hösten. För att besvärja mörkret och kylan bestämde han sig för att åstadkomma en egen sommar mitt i vintern. Han var trött på att köpa krukväxter som började tyna bort så fort de kommit in i våningen. I stället ville ha dra upp nytt liv på plats i rummet. Det finns många fler snillen att berätta om, men dessa ryms inte i detta nummer. Gökens värld Snart kommer vi återigen att höra det välbekanta och trevliga lätet, som ljuder över Hänsjöberget och som får oss att känna att det är vår. Nu återvänder göken från det varma Afrika för att låta oss njuta av koko koko koko Göken( Cuculus canorus) är den enda svenska fågel som inte själv bygger bo. Honan lägger sina ägg i andra fåglars bo. Om den är kläckt i ett piplärkebo, lägger den alltid sina ägg hos en piplärka. Gökägget är lite större men alldeles likt i färg och teckning. Värdfågeln märker aldrig något! Gökägget utvecklas snabbare än värdfågelns egna ägg. När gökungen fötts, kastar den ut både ägg och ungar ur boet! Den är så otroligt kittlig, att den inte tål något annat intill sig. Värdfåglarna märker inte ens om deras egna ungar ligger på marken under boet och piper. Fågelföräldrarna får slita för att mata gökungen. Den växer fort och blir stor. Det händer att en liten, liten fågel måste sitta på gökens rygg för att komma åt att stoppa ner mat i gapet. 14

15 Maskros (Taráxacum officinále) Älskade ogräs. När jag och mina syskon var liten fick vi ett öre per maskros om vi tog upp dem från vår gräsmatta. Vi har i alla tider försökt med alla medel att få bort maskrosen. Hur vi än kämpar så finns den ändå där. Den lyser i all sin prakt! När maskrosorna slår ut har humlorna dukat bord. Ängar och vägkanter lyser alldeles gula (gräsmattan också förstås). Överallt tumlar humlan omkring och samlar pollen och nektar. Men maskrosor är luriga blommor. De är riktigt snåla på nektar. I varje blomkorg finns bara en ytterst liten skvätt. Fast å andra sidan finns det ju så många. På en enda kvadratmeter kan det finnas femhundra blomkorgar. Trots att maskrosor besöks så flitigt av humlor och andra insekter, så behöver de egentligen inte insekternas hjälp. Maskrosen är en av få blommor som kan befrukta sig själv. En maskrosblomma består av många, många små blommor. Det är ungefär 200 stycken i en korg! När blomningen är över och de vita dunbollarna kommer fram kan man se resultatet. Av var och en av de 200 blommorna har det blivit ett frö. Hur har maskrosen fått sitt namn? Maskros är ett gammalt namn som man använde i Östergötland. Det påstås att blomman fick det namnet för att man tyckte sig se maskar i de utslagna blommorna. Maskros kallades också lejontand eftersom bladen har så vassa tänder. Andra namn är gullborste, smörblomster, gullgubbar, äggblomster, munkhuvud, hundsallat och kopiss. Det sista namnet har maskrosen fått för att man blir kissnödig om man äter dem. I frankrike kallas maskrosen pissenlit, kiss-i-sängen. Av maskrosens vetenskapliga namn framgår att växten använts som läkeväxt, den måste till och med ha förekommit på apotek, det skvallrar detta officinale om. Växten har varit officinell, det vill säga inskriven i farmakopén. Den svidande bittra växtsaften har inom folkmedicinen använts som ögonmedicin och dessutom som blekmedel mot fräknar. Om du gräver upp en maskrosrot, tvättar och torkar den och hänger den i ett snöre runt halsen så 15

16 hjälper den bra mot rinnande ögon. Men det gjorde också att en flicka som bar den, fick så vackra ögon att hon blev oemotståndligt attraktiv för män. Maskrosen har också fungerat inom spådomskonsten. Den har använts av ogifta flickor som längtat att få veta något om sin framtid. Lika många gånger som hon måste blåsa på maskrosens fjuniga fröboll för att alla dessa fröer skulle sväva i väg, lika många gånger år måste hon vänta på att mannen i hennes liv skulle dyka upp. Maskrosroten runt halsen, skyddade också bäraren mot häxor och troll. Visste du att det finns fyra tusen olika arter av maskros på jorden? Ungefär 500 av dem finns i vårt land. Allihop är olika! Äkta maskrosvin! 3l avstjälkade maskrosblommor 3 1/2l vatten 1 1/12 kg strösocker 3 citroner Plocka blommorna en solig och varm dag när de är som störst. Nyp av stjälken under blomman. Koka vattnet. Lägg maskrosorna i en hink och slå över det kokande vattnet. Låt stå övertäckt ett dygn. Sila av blommorna och häll tillbaka vätskan i hinken. Tillsätt sockret och rör om ordentligt. Tvätta och skiva citronerna, lägg dem i hinken. Täck över med en handduk och låt stå ungefär en månad. Citronskivorna flyter lätt upp till ytan, tryck ned dem då och då, annars kan de börja mögla. När jäsningen har upphört silas citronskivorna av och vinet hälls i en damejanne. Låt stå ett år, filtrera, häll på flaskor och korka igen. Lagra vinet minst ett år. Njut!! Nu ser vi fram mot en härlig vår och en skön sommar. Eva Björklin i Ängs 16

17 Utställning i Bastun Den 7 november var det så dags för maken att presentera sitt förslag till en almanacka för 2010 som för varje månad visar en vacker bild som Hans tagit från välkända miljöer i trakterna kring byarna Lenninge, Vik och Woxsätter. På väggarna i Bastun kunde man dessutom beskåda Hans inramade foton från de vackra omgivningarna i byarna. Trots att jag vistats en hel del i Lenninge sedan 1980 och verkligen vet hur fantastiskt fint det är, så tycker jag att bilderna med all tydlighet visar vilken vacker trakt ni (och vi ibland) lever i. Visst håller ni väl med?! Ett trettiotal bybor hade trotsat novembermörkret och kom för att ta del av kalendervisningen och sedan beställa om intresse fanns och det har ju faktiskt visat sig att det var många som ville ha den. Kul! Det minglades runt med lite drink och snacks samtidigt som tavlorna beundrades och diskuterades. Ibland var det inte alldeles lätt att känna igen sig eftersom flera foton är tagna från vinklar vi inte riktigt är vana att betrakta omgivningen i. Visningen avrundades med att Hans överlämnade en fotobok han gjort till byagemenskapen. Boken som innehåller en mängd fina bilder från byarna under olika årstider togs emot av ordförande Karl-Erik Eskilsson och ska bevaras i byakistan. Vi hoppas att flera bybor rotar i sina gömmor för att bidra med bilder som ger kommande generationer en uppfattning om byarna och byborna som levt där genom åren som gått. Lena Marin Om intresse finnes, så kan man låna boken som förvaras i byakistan hos Peter Lenneby. 17

18 Några bilder från Bastun den 7 november Här är några som kom på visningen. Börje Nilsson, Inez Wååg, Gun Lundh, Hans visar John Wååg utkastet till almanackan. Mitten: Yvonne Persson och Inga-Lill Karlsson har hittat något intressant. Nedre: Martha och Tomas Nilsson med gäster granskar motiven från Stensveden -vägen. 18

19 Vänster: Ingela Svennson och Karin Lenneby tar del av bilderna från bygden. Nedan: Gunnar Wååg granskar gamla foton som Gun Lundh och John Wååg hade med sig. Mitten: Ord. Karl-Erik Eskilsson lyssnar till bildkollagets tillkomst. Till höger: KarinWååg, Ingela Svensson och Mattias Wååg tar del av bilderna i Hans gåva till byarna. 19

20 Jag uppmanade i samband med utställningen att leta efter gamla och nya bilder som vi har i våra gömmor, för att dela med sig till byagemenskapen. Några som hade med sig intressanta saker var Gun Lundh och Inez och John Wååg. Gun hade med sig bilder ur Bror Edhs arkiv som beskrev flottningstiden och egna unika foton (dryga nittio glasplåtar som sonen Nils-Erik förvaltar) från Näset som beskriver tidsepoken John kom med bilder från familjealbumet som är av stort intresse. Då bildmaterialet är så intressant, så kom tanken upp att vi under hösten skulle samlas i en studiecirkel och identifiera personer och platser. Och utifrån detta gå vidare. Kanske kan vi gör en almanacka för år Eller sammanställer bilderna till något annat. Den almanacka som jag tog fram uppskattades och såldes i 100 exemplar, överskottet gick till byakassan och inbringade 5000 kronor. Vi skulle kunnat sålt ytterligare exemplar då flera personer har hört av sig för att få köpa. I augustinumret kommer mer detaljer om studiecirkeln. Väl mött Hans Bilden visar vedbacken på Näset. 20

21 Välkommen till Byn Helena Woxberg och Mats Nordström som flyttade till gården Osteränge i Woxsätter i oktober Nu undrar ni säkert var i Woxsätter det huset ligger. Vid riksväg 83, granne med Pelle Brodin ligger huset ganska nära vägen. Där bor Helena och Mats med sina tre hundar Tyson, Tommy Lee och Mike. Helena jobbar på Hemköp, på fritiden tävlar hon agility och lydnad med sina hundar. Mats jobbar på Postmästaren (f.d. Snoddasposten) och tycker om att hålla på med musik. Hej jag heter Britt-Marie och är nyinflyttad i Vik. Jag och min katt har flyttat in i källarstugan på gården Olles. I cirka tio år har jag bott i lägenhet och i mitt huvud formulerat en annons lantligt boende nära centrum önskas hyra av ensamstående dam med katt. Tankens kraft eller? I slutet av sommaren blev jag uppringd av en god vän som berättade att ett hus i Vik skulle bli ledigt. Jag tog bums kontakt och var hit och tittade redan dagen därpå. Det var kärlek vid första ögonkastet och jag tror att det var ömsesidigt, huset var välkomnande och kändes som mitt redan då och överträffade med råge de fria fantasier jag hade i den annons som jag klurat på. Många omständigheter gjorde att hela varma flyttvänliga hösten bara gick och gick. Bevisligen är tankens kraft stor, när någon frågade om när min flytt egentligen skulle bli av svarade jag, när det blir vinter och så blev det, de första snöflingorna föll när första släpkärran gick iväg. Kylan kom dessutom snabbt så det blev inte alls den ordentliga välplanerade flytt jag tänkt. Kartonger bars i 26 graders kyla till loge och garage - och jag letar fortfarande efter saker. Men vad gör det, jag stortrivs, tycker vintern har varit underbart vacker och har hållit mig inomhus och eldat i öppna spisen när jag varit ledig. Nu ser jag fram emot våren, att ta en kopp kaffe och sätta mig på trappen och att ta cykeln till jobbet. Till vardags jobbar jag heltid på Miljöpartiets regionkansli, är föreningsaktiv. När jag får tid går jag gärna på bio eller tittar på en DVD hemma, läser gör jag alltid. Försöker också få tid att besöka mina härliga barnbarn, Dante 3 år och Elda snart 6, men ibland är det lite för långt till Umeå där de bor med sina föräldrar och det är ett pussel med tågtider, olika jobb, möten och aktiviteter när vi ska träffas. Jag ser fram emot semesterperioden när de kommer neröver och inspekterar farmors nya boende. Vik den 11 april 2010/Britt-Marie Rosenqvist 21

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Ordförande Anna-Karin Ekholm: Sedan sist! De senaste styrelsemötena har vi till största del ägnat är det kommande årsmötet den 20:e mars och planerna för nästkommande verksamhetsår. Vi har ägnat en hel

Läs mer

Årsmöte 29/3. Dagordning. Är du intresserad av vad som händer i Norra Ängby? Vill du ha en torr och Varm källare? Varför inte gå»man ur huse«till:

Årsmöte 29/3. Dagordning. Är du intresserad av vad som händer i Norra Ängby? Vill du ha en torr och Varm källare? Varför inte gå»man ur huse«till: Varför inte gå»man ur huse«till: Årsmöte 29/3 1 Alla medlemmar inbjudes härmed till Årsmöte i Norra Ängby Trädgårdstadsförening När: Tisdag den 29:e mars 2011 Plats: Ängby Slott, stora salen. Tid: kl.

Läs mer

redaktionen har ordet

redaktionen har ordet MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2009 Huvudmedlem 150 kr Familjemedlem 50 kr Gåvoprenumeration 50 kr 2 (endast till veterinärer och djursjukhus) Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6 Vill du bli medlem? Betala 150:- på ovanstående

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/03. Rapport från stämman Christina med hunden Tommie om Irak

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/03. Rapport från stämman Christina med hunden Tommie om Irak Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/03 Rapport från stämman Christina med hunden Tommie om Irak Ledare styrelsens syn på saken Regn och sol slåss om utrymmet som vanligt nu när vi börjar närmar oss sommaren.

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 2-07 Masthugget Så blev Nya Masthugget grönt Två nya i styrelsen Tommie tar farväl efter 18 år 14 ställde ut Enkätresultaten delas ut Hemma hos familjen Pedersen Ledare

Läs mer

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Byaluren Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Vikens Kultur- och Byaförening 1 Vikenbor! När detta skrivs har det fallit en decimeter snö på förmiddagen och sedan bröt solen fram och gav tillfälle till

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

Välkommen Tessan! - ny arrendator av Blidö Wärdshus. Påskspecial: Paketresor till Blidöbygden klara. Laga påskmiddag med ICA-Angela

Välkommen Tessan! - ny arrendator av Blidö Wärdshus. Påskspecial: Paketresor till Blidöbygden klara. Laga påskmiddag med ICA-Angela Paketresor till Blidöbygden klara Tema: Kärlek & bröllop Laga påskmiddag med ICA-Angela Välkommen Tessan! - ny arrendator av Blidö Wärdshus Påskspecial: Sagan om tuppen Astrid Möt en riktig häxa 7 3 0

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 30 Juni 2010 Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen På Körsbärsvägen är det lätt att trivas Aktiviteterna är många och trevliga

Läs mer

Träskoposten Nr 2 2009

Träskoposten Nr 2 2009 2 Träskoposten Nr 2 Sommaren 2009 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson e-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

Det bästa med att bo på landet

Det bästa med att bo på landet Nr 1 2014 Årg 16 Utg. av Överlida Byalag www.overlida.se och Mjöbäcks byalag www.mjobacksbyalag.se Det bästa med att bo på landet är alla underbara djur som omger en och finns överallt, framför allt alla

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar H Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar Strandhugg: Rödlöga Kvinnliga företagare i bygden Ö-kändis: Kerstin Tuominen Höstspecial: Spöken & spänning Udrag ur deckare Häng med ut i svampskogen! Vildand

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

S P E G E L N. En tidning från nr 90 årgång 30 HOLSLJUNGA BYALAG

S P E G E L N. En tidning från nr 90 årgång 30 HOLSLJUNGA BYALAG S P E G E L N En tidning från nr 90 årgång 30 2012 HOLSLJUNGA BYALAG Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag Från att ha börjat med en social pottperiod på dagis har minstingen nu blivit riktigt het

Läs mer

Baletten går som en dans tacka Margot för det! Duka pampigt och festligt till nyår. julbordet. Ny tävling: Trendiga färger och tapeter

Baletten går som en dans tacka Margot för det! Duka pampigt och festligt till nyår. julbordet. Ny tävling: Trendiga färger och tapeter Favoritrecept på julbordet Ett magasin från hfab. nr 4. 2009 Baletten går som en dans tacka Margot för det! Duka pampigt och festligt till nyår HFAB:s vd Terje Johansson: Därför är hyresrätten så viktig!

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar NR 99 Mars 2011 Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar Ur innehållet Styrelser 2010 Notiser! Medlemsavgifter 2011 mm. Storfiskeligan 2009 Höstfiske 2010 Matrutan Så fångade jag storrödingen Verksamhetsberättelser

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Västra Torsås. nr 1 2014

Västra Torsås. nr 1 2014 Västra Torsås nr 02 Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se Ansvarig utgivare, Agnetha Wendel agnetha@vastratorsas.se Redaktionen. Tema: Renée Markusson, renee@vastratorsas.se Ann

Läs mer

Häggsjöns Varjehanda Årgång 18 Nummer 17

Häggsjöns Varjehanda Årgång 18 Nummer 17 Häggsjöns Varjehanda Årgång 18 Nummer 17 Juni 2015 H äggs jö ns Int r ess e - oc h F isk ev år dsf ör e n in g Surströmmingsfest 23 augusti 2014 Medarbetare i detta nummer: Birgit Forsén Vi hade en välbesökt

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer