Årgång 15/44 nr. April 2010 INNEHÅLL. Fira Sista April i Bastun. Kasen Tänds Fyrverkeri Servering och Lotterier Lenninge Ungdomsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 15/44 nr. April 2010 INNEHÅLL. Fira Sista April i Bastun. Kasen Tänds 20.30 Fyrverkeri 21.30 Servering och Lotterier Lenninge Ungdomsförening"

Transkript

1 April Äntligen har vintern gett vika. Vintergäcken, vårens första blommor har kommit i trädgården. Foto: Hans Marin Årgång 15/44 nr INNEHÅLL 2 LUF information 3 Ordföranden har ordet 4 Protokoll årsmöte 6 Balansrapport 8 Verksamhetsberättelse 13 Gröna sidorna 17 Utställning i bastun 21 Välkommen till byn 22 Köre cup Barnsidorna 26 Lenningejokern 28 Sista sidan Fira Sista April i Bastun Kasen Tänds Fyrverkeri Servering och Lotterier Lenninge Ungdomsförening

2 Funktion/aktivitet Namn Funktion/aktivitet Namn Ordförande: Vakant Stugfogde Pelle Embretzen Kassör: Katrin Andersson Vik. stugfogde Monica Robèrt Medlemsregister: Anders Brolin Sekreterare: Jörgen Robèrt Gymnastik Johanna Fällene Anita Edling Ledamöter: Therese Duveskog Jan Eskilsson Festansvarig: Ingela Svensson mobil Ingela Svensson mobil Ungdomsrepresentant Johanna Säll Suppleant: Gunnar Wååg Karin Wååg Peter Wengelin Isbana: Gunnar Wååg Revisorer: Margareta Lenneby Rinkbandy: Jonas Fällene Ulf Persson Badplatsen: Peter Wengelin Valberedning: Hans Dunder Lotteri: Örjan Unogård Conny Clahr Lenningejokern Ingrid Olevik Byabladet: Monica Clahr Eva Björklin Valborgsfirande Katrin Andersson Martha Nilsson Fyrverkeri: Jan Eskilsson Hans Marin Vårkase: Sten Olsson Mobil Hemsida: Hasse Bjelke mobil Utkörare Byablad: Josefin Clahr Lenninge Bystuga Prislista nedan Icke medlemmar Medlemmar Festlokalen med kök per dygn 990 kr 600 kr Festlokalen med kök hel helg 1300 kr 900 kr Föreningsmöte, kök & lokal / tillfälle 250 kr 250 kr Föreningsmöte, kök eller lokal /tillfälle 150 kr 150 kr Barnkalas disco mm /tillfälle 200 kr 200 kr För samtliga aktiviteter gäller att bokning måste ske hos stugfogden samt att aktuella uthyrningsregler skall gälla. Vid uthyrning till kommersiella organisationer gäller priser för utomstående även om bokning sker genom LUF-medlem Betalning till LUF's postgiro: Medlemsavgifter Familj 250 kr Vuxna 125 kr Barn under 18 år 50 kr Ringa bastun tel:

3 Ordföranden har ordet Eller förre ordföranden kanske vi skall säga. På goda grunder åtog jag mig ordförandeskapet för föregående år med utgångspunkt från att ha uppgiften endast ett år. En mer långsiktig lösning måste fram och valberedningen i samarbete med nya styrelsen arbetar vidare med den frågan. Jörgen Robert är sammankallande i styrelsen tills ordförandefrågan är löst. Även rollen som ordförande måste definieras bättre. Egentligen borde denne vara sammankallande och sammanhållande i styrelsen och ikläda sig de förpliktelser som lagar och andra regelverk kräver och inte nödvändigtvis vara så mycket mer. Förhoppningsvis kan det komma att gå åt det hållet. En av de förutsättningar som jag gärna ville se uppfyllda under det gångna året var att få fram nya krafter och vända trenden av minskande antal styrelseledamöter och funktionsansvariga mot att få in nya krafter och yngre personer på tillväxt. Valberedningen, med Hans Dunder som drivande lyckades, efter ca ett halvårs engagerat arbete, över hövan med detta inför det nyligen timade årsmötet. Mest glädjande är att vi har lyckats få in nya ungdomsrepresentanter i styrelsen. Det finns en hel del bra att lyfta fram. Vi har en förnämlig lokal, bastun, ishockeyplan, badplats, Byabladet, webbsidan, ekonomiska resurser för att nämna en del och även ett antal strävsamma människor. Mycket glädjande är också att vi ser ut att få till stånd en mer långsiktig lösning på Lars Olovs arbete som vaktmästare vid bastun. Det får nya styrelsen berätta mer om när alla papper är på plats. På något sätt borde bybornas intresse kanaliseras mot att ta vara på dessa resurser. Det är lätt att tänka tillbaka med nostalgi i hjärtat på hur det var för några årtionden sedan. Saker och ting har emellertid förändrats. De gamla formerna för byagemenskap har kommit i skymundan för nya sätt att finna likasinnade att umgås och byta tankar med, det må vara via facebook eller vilka andra medier det kan vara som för oss ut över världen. Vi lär nog inte kunna ändra på detta. Den tongivande generationen kan förhoppningsvis hitta nya former för att skapa den gemenskap som jag ändå tror vi så väl behöver på hemmaplan i en i många stycken globaliserad värld. När jag själv flyttade hem nyligen efter ett arbetsliv på andra håll i Sverige och utomlands, till stor del påverkat av den mångomtalade globaliseringen, kändes det som att komma in i stugvärmen från en värld som ofta var fascinerande men ibland också ganska hård och kall. Vi behöver mer än någonsin hålla ihop och ge varandra värme. Om vi ser mera krasst på det hela kan vi konstatera att det behövs aktiviteter av olika slag för att vi skall ha råd att bibehålla nyss nämnda resurser på längre sikt. Några trogna sliter med lotterier, jokern, valborgsmässo- och midsommartraditioner. Ytterligare några aktiviteter som kan ge bidrag till kassan kommer att behövas framgent. Vi hann börja spåna lite i gamla styrelsen kring någon form av skördefest, någon variant av den kontinentala oktoberfest, under hösten. Kunde vi få till stånd ett hyfsat överskott varje år kunde föreningen kanske också ordna något för äldre och handikappade t ex kring jul. Olika typer av bya- och landsbygdsutveckling kan också vara något att funder vidare på. Inför årsmötet och kring valberedandet reflekterade vi över behovet att få ut mer av vad byborna i gemen kan ha för funderingar på vad som kan göras i och för byarna. Om jag skulle ge ett testamente till nya styrelsen skulle det vara att gå vidare med de funderingarna. Jag vill till sist tacka fjolårets styrelse och funktionsansvariga som kämpade tappert och önska kommande års funktionärer all lycka. Det är min övertygelse att vi kommer att se en trend mot nya idéer och sjudande aktivitet i föreningen. Karl-Erik 3

4 Mötesprotokoll 2009 års årsmöte i Lenninge Ungdomsförening Tid: , kl 19: Plats: Lenninge Bystuga Deltagare: 15 medlemmar 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande - Peter Lenneby 3. Val av mötessekreterare - Jörgen Robèrt 4. Mötet godkände att årsmötet var behörigt utlyst 5. Mötet godkände dagordningen 6. Upprättande av röstlängd 7. Val av justeringsmän tillika rösträknare a. Carina Säll b. Lars-Erik Säll 8. Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009 (se bilaga) 9. Sekreteraren föredrog föreningens ekonomi för Revisorn Margareta Lenneby föredrar revisionsberättelsen. 11. Stämman fastställer resultat och balans för Möte beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fastställande av medlemsavgifter för 2010 a. Nedan oförändrade avgifter för 2009 antogs 250 sek för familj 125 sek per vuxen 50 sek per barn, under 18 år b. Styrelsen får i uppgift att mer aktivt påminna icke betalande medlemmar. 14.Årsmöte har ingen kandidat till ordförande vilket blir vakant, förslag på att styrelsen får i uppdrag att se över ordförandes arbetsuppgifter samt att styrelsen får skaffa fram ordförande. Sekreteraren sammankallar ett möte snarast med valberedningen. 15. Till kassör väljs Katrin Andersson för ett år. 16. Val av styrelseledamöter 4

5 17. a. Nyval ledamot Therese Duveskog b. Jörgen Robèrt Sek. 1 år kvar c. Jan Eskilsson, Ledamot, 1 år kvar d. Ingela Svensson, Ledamot, 1 år kvar e. Nyval Suppleant, Gunnar Wååg 1 år f. Nyval Suppleant, Peter Wengelin, 2 år 18. Val av en revisor för två år * Ny revisor på 2 år Margareta Lenneby * Ulf Persson 1 år kvar 19. Val av ungdomsrepresentant till styrelsen för två år Karin Wååg och Johanna Säll på 2 år Val av valberedning för ett år Omval på Hans Dunder och Conny Clahr 21. Val/nämnande av aktivitetsansvariga för ett år vardera a. Stugvärd Pelle Embretzen b. Byabladsredaktion, Hans Marin, Monica Clahr, Eva Björklin c. Dag- respektive kvällsgymnastik Johanna Fällene, Anita Edling d. Lotteriansvarig Örjan Unogård e. Midsommarafton Ingrid Olevik f. Fyrverkeri Jan Eskilsson g. Vårkase Sten Olsson h. Valborg Styrelsen kollar med gymnastiken och ungdomssuppleanter i. Isbana Gunnar Wååg j. Badplats/Skillningen Peter Wengelin k. Webmaster Hasse Bjelke l. Lenningejokern Ingrid Olevik 22. Övriga frågor a. Förslag att Stadgar tas fram med grund från riksidrottförbundets stadgar. K-E Eskilsson ställer upp. b. Belopp för fyrverkeri sista april 5000:- c. Förslag av Karin Wååg att gångbana uppförs runt Köreviken till Kattnäs, styrelsen får dra detta vidare. d. Förslag att styrelsen upprättar e. Karl-Erik Eskilsson avtackas för insatsen under Ordförande avslutade årsmötet Vid pennan Jörgen Robèrt Justeringskvinna Carina Säll Justeringsman Lars-Erik Säll 5

6 Balansrapport LENNINGE UNGDOMSFÖRENING RESULTATRÄKNING KONTO INKOMSTER INKOMSTER Lokalhyra Medlemsavgift Lotteri Aktivitetet Fest Fyrverkeri Gymnastik Almanackor Ränta Övriga bidrag Anläggningsbidrag Summa inkomster UTGIFTER UTGIFTER Lotteri Aktivitetet Fest Fyrverkeri Gymnastik Almanackor Byablad Underhåll Bastun Underhåll Badplats Underhåll Isbana 0 El Snöplogning Försäkring Vatten/Renhållning Telefon Övrigt Arrende Avskrivningar Summa utgifter ÅRETS RESULTAT

7 LENNINGE UNGDOMSFÖRENING BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Kassa Kassa, gymnastiksektion Kassa, Bastun 0 0 Postgiro Bank, företagskto Bank, sparkto Inventarier Upplupna intäkter (hyra + joker) SKULDER OCH EGET KAPITAL Uppl. Kostnader Eget kapital Årets resultat Lenninge, Woxsätter och Vik Tomas Nilsson Katrin Andersson Jan Eskilsson Jörgen Robért Karl-Erik Eskilsson Ingela Svensson Påskkärringar på väg till Blåkulla Vänstra bilden Alice Johansson Till höger Elina Lindberg 7

8 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009 Förtroendevalda och funktionsansvariga har under verksamhetsåret 2009 varit: Styrelse: Ordförande: Karl-Erik Eskilsson Sekreterare: Jörgen Robért Kassör: Katrin Andersson Ledamot: Ingela Svensson Ledamot: Jan Eskilsson Ledamot: Tomas Nilsson Ungdomsledamot: vakant Suppleant: vakant Ungdomssuppleant: vakant Revisorer: Margareta Lenneby Ulf Persson Valberedning: Hans Dunder Conny Clahr Funktionsansvariga: Byabladet: Monica Clahr (chefred.), Kristin Ask, Martha Nilsson, Eva Björklin Stugfogde: Pelle Embretzén Ställföreträdande Stugfogde: Monica Robèrt Gymnastik: Ingrid Olevik, Johanna Fällene, Anita Edling, Malou Hesselman Valborgsfirande: Ingrid Olevik Vårkase: Sten Olsson Fyrverkeri: Jan Eskilsson Midsommarafton: Vakant, tillfällig lösning Midsommardagen: vakant Vaktmästeri: Lars-Olov Kvick Isbana: Gunnar Wååg Rinkbandy: Jonas Fällene Badplatsen: Micke Crona och Pelle Ekström Lotteriansvarig: Örjan Unogård Lenningejokern: Monica Clahr; ombud Ingela Svensson, Hans Dunder och Sten Olsson Hemsida: Hans Bjelke 8

9 Monica Clahr blev under hösten tvingad att ta uti med behandling av sjukdom. Detta har naturligtvis tagit mycket kraft för henne och familjen. Ingrid Olevik ställde därför upp som ansvarig för Jokern och Anna Karin Olofsson tog över Monicas del av ombudsarbetet. Hans Marin gick in som chefredaktör för Byabladet. Stort tack till er för att ni ställde upp och även till familjen Clahr, som gjort stora insatser för föreningen under många år och som vi ser fram emot att ha med i gemenskapen även framgent. Styrelsen har haft sex protokollförda möten. Utöver de formella styrelsemötena har under året ett stort antal kontakter via telefon och tagits mellan styrelseledamöter och funktionsansvariga. Föreningens ekonomi är i god balans. Under verksamhetsåret 2009 har föreningen haft en omsättning som uppgått till ca kr, detta är en minskning med kr från föregående verksamhetsår. Föreningen har under 2009 totalt genererat ett underskott på kronor att jämföras med ett överskott på kr för år Medlemsavgifterna har minskat något sedan föregående år. Medlemsantalet är lite lågt sett i ett historiskt perspektiv. De största intäktskällorna är lokaluthyrning och, framför allt, Lenningejokern och de övriga lotterierna. Det tål att upprepas att föreningens ekonomi nästan står och faller med Lenningejokern. Vad beträffar föreningens ekonomi i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkning som finns i slutet av verksamhetsberättelsen. Även i år har verksamheten kretsat kring Lenninge Bystuga, i folkmun kallad Bastun. Allt tyder på att det är en känd och uppskattad lokal även utanför våra byar och vi måste slå vakt om dess fortbestånd och utvecklingsmöjligheter. Under verksamhetsåret har lokalerna utnyttjats vid 96 tillfällen. Av dessa har 20 bokningar utgjorts av LUF-aktiviteter, 33 gjordes av enskilda medlemmar och 43 av utomstående. Uthyrningen har minskat något jämfört med föregående år. Våra lokaler och anläggningar är i gott skick. Från och med maj månad har vi åter haft tillgång till en vaktmästerifunktion. Då tillträdde Lars-Olov Kvick, som från och till har haft en medhjälpare, mestadels P-A Redenius. Tidigare vakans på den posten har inneburit att vi under en tid har tvingats prioritera ner en del underhållsåtgärder. Detta har rättats till och ett antal förbättringar, bl. a en hel del målning, byte av lås, installation av larm, golvbehandling mm har utförts. Förnämlig skyltning har arrangerats vid nerfarten till och på Stugan. Till badplatsen har anskaffats en ny flytbrygga. 9

10 Föreningen har under året i vanlig ordning haft en rad aktiviteter. Förutom de veckovis återkommande gymnastiska aktiviteterna förtjänar följande att nämnas: Köre Cup i april segrare blev Lars Olofsson med en fångad fisk. Traditionellt valborgsfirande Tjejfest Herrfest Traditionellt midsommarfirande Fotoutställning, arrangerad av Hans Marin, i Bastun i november. Det var ett lovvärt initiativ av Hans och utställningen besöktes av personer, varav några medförde foton från olika perioder i byarnas historia. Hans överlämnade då också en välarrangerad bok med foton till byarna. Dessutom lanserade han en kalender för 2010 med lokala motiv. Den såldes i 100 exemplar och gav föreningskassan ett gott tillskott. Ett antal idéer om studiecirkel kring våra byar och deras historia, uppdaterad Byabok mm kom fram och bör tas upp för initiativ under kommande år. Städdag på badplatsen i maj. Omnämnas bör också att våra skidåkaress, Tommy Johansson, Olle Klarström och Olle Andersson bidrar till att hålla formen uppe på oss bybor genom att hålla väl avpassade skidspår öppna under vintern. Skridskoplanen har varit isbelagd och öppen från jul, d v s längre än vanligt. Byabladet, som ständigt utvecklas i positiv riktning och är ett viktigt forum i föreningen och i våra byar, utkom med två välfyllda och läsvärda nummer. Vår hemsida fungerar så bra som vi tillsammans gör den. Det tål att upprepas från tid till annan - mer information, såväl från styrelsen som enskilda medlemmar, skulle göra hemsidan ännu mer användbar och uppskattad. Under året har det funnits en uttalad strävan att få fram nya förtroendemän och funktionärer för att säkra föreningens framtid. Valberedningen påbörjade därför redan under hösten ett engagerat arbete för att rekrytera nya förmågor. I skrivande stund ser det ut som om de flesta poster, även tidigare vakanta, kommer att vara tillsatta i och med kommande årsmöte. Dessutom finns ett antal yngre och i några fall nyinflyttade bybor, som uttalat intresse för att gå in i verksamheten under de kommande åren. Främst Hans Dunder har gjort en berömvärd insats härvidlag. Avslutningsvis konstaterar vi i styrelsen att det trots allt har varit ett hyggligt år. Ett tillfälligt tapp på förtroendemän och funktionärer har vänt till att övergå i en god tillströmning av nya. Vi måste väl kunna tolka det som att vi som bor och verkar här i Lenninge, Voxsätter och Vik fortfarande betraktar föreningen som en viktig kollektiv angelägenhet. Föreningens framtid är förhoppningsvis tryggad ytterligare en tid. 10

11 Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2010 LUF s postgiro Inbetalningskort kommer med detta blad Föreningen tar tacksamt emot bidrag till fyrverkeriet på Valborg. Städning av badplatsen Kommer preliminärt att ske lördagen den 29 maj. Lappar kommer att sättas upp på anslagstavlorna. PETER 11

12 Midsommar Tiden går fort, snart är det midsommar. För att få till midsommarfirandet på ett enkelt sätt så delar vi på arbetsuppgifterna och hjälps åt så blir allt roligare och lättare. Det ska ju bakas, handlas, serveras och klä midsommarstången, spelas, dansas och köpa lotter och mycket mera. Om var och en gör en liten sak så får vi ett stort fint midsommarfirande i år också, för det vill vi ju ha. Ring Ingrid Olevik tel och berätta var Du vill göra. 12

13 Trädgårdens snillen Varför ser våra trädgårdar ut som de gör? Varför ser våra perennrabatter ut som de gör? Varför planterar vi ofta vinbärsbuskar i en rad vid potatislandet? Grunden till dagens trädgårdar startade redan på 1500-talet och framåt. Då experimenterade många olika snillen och lade grunden till det vi odlar idag. Visste du? Att Birgitta Birgersdotter, som sedan blev den Heliga Birgitta lade grunden till Vadstenakloster och den trädgård, som finns där än i dag. Birgitta hade Johan Päterson ( ) till hjälp. Han är den första kända trädgårdsmästaren i Sverige. Johan hade många idéer om hur man skulle odla och plantera. Han ansåg bland annat att det var väldigt viktigt hur man planterade fruktträd. Dessa skulle planteras i quincunx- mönster, dvs. samma modell som de fem prickarna på en tärning. Han sa att en sådan plantering bjuder en vacker blick för ögat, eftersom man alltid ser raka rader var man än står. Dessutom kommer sol och luft från alla håll i kronorna och frukten blir söt och vacker. Vadstena klostret fick ett rykte om sig att ha den godaste frukt man kunde finna. Än i dag äter vi munkpäron som fick sitt namn från denna trädgård. Birgitta som i mångt och mycket gett Johan instruktioner hur både kloster och trädgård skulle se ut, återvände till Vadstena först efter sin död. Klostrens trädgårdar och örtagårdar lade grunden till det vi odlar i dag. Klostrets örtagård var som ett levande medicinskåp och ett apotek för den tidens läkekunniga. Visste du? Att munken Peder Månsson i Vadstena kunde få bönor att växa på en timme! Ta goda bönor och lägg dem i varm olja och låt dem stanna där i nio dagar. Ta sedan upp och torka dem något. Plantera dem i god jord och de börjar växa efter en timme. Visste du? Att örtagubben Arvid Månsson som var bonde och naturläkare gav ut en av Sveriges första trädgårdsböcker En myckit nytigh örtabok. Den kom ut samma år som Regalskeppet Wasa gjorde sin första och sista resa. I örtaboken beskriver han en mängd vilda och odlade växter och hur de kan användas för att bota sjukdomar och skröpligheter. Vem visste att krasse är bra för håret? Att stensöta hjälper mot onda drömmar och att linfrö i vin blir en renande ansiktsmask. 13

14 Visste Du? Att Magnus De la Gardie , mannen som anlade Drottningholm, Ulriksdal och Läcköslott trädgårdar, hade många idéer hur man skulle få trädgården att alltid ha någon form av färgprakt oavsett årstid. Han sa I ett land där växternas färgprakt varar så eländigt kort tid, måste något lysa upp trädgården också under den sega, långa vinterperioden. Han omgärdade därför sina trädgårdar med rödmålade staket med grå knoppar. Visste Du? Att August Strindberg hatade hösten. För att besvärja mörkret och kylan bestämde han sig för att åstadkomma en egen sommar mitt i vintern. Han var trött på att köpa krukväxter som började tyna bort så fort de kommit in i våningen. I stället ville ha dra upp nytt liv på plats i rummet. Det finns många fler snillen att berätta om, men dessa ryms inte i detta nummer. Gökens värld Snart kommer vi återigen att höra det välbekanta och trevliga lätet, som ljuder över Hänsjöberget och som får oss att känna att det är vår. Nu återvänder göken från det varma Afrika för att låta oss njuta av koko koko koko Göken( Cuculus canorus) är den enda svenska fågel som inte själv bygger bo. Honan lägger sina ägg i andra fåglars bo. Om den är kläckt i ett piplärkebo, lägger den alltid sina ägg hos en piplärka. Gökägget är lite större men alldeles likt i färg och teckning. Värdfågeln märker aldrig något! Gökägget utvecklas snabbare än värdfågelns egna ägg. När gökungen fötts, kastar den ut både ägg och ungar ur boet! Den är så otroligt kittlig, att den inte tål något annat intill sig. Värdfåglarna märker inte ens om deras egna ungar ligger på marken under boet och piper. Fågelföräldrarna får slita för att mata gökungen. Den växer fort och blir stor. Det händer att en liten, liten fågel måste sitta på gökens rygg för att komma åt att stoppa ner mat i gapet. 14

15 Maskros (Taráxacum officinále) Älskade ogräs. När jag och mina syskon var liten fick vi ett öre per maskros om vi tog upp dem från vår gräsmatta. Vi har i alla tider försökt med alla medel att få bort maskrosen. Hur vi än kämpar så finns den ändå där. Den lyser i all sin prakt! När maskrosorna slår ut har humlorna dukat bord. Ängar och vägkanter lyser alldeles gula (gräsmattan också förstås). Överallt tumlar humlan omkring och samlar pollen och nektar. Men maskrosor är luriga blommor. De är riktigt snåla på nektar. I varje blomkorg finns bara en ytterst liten skvätt. Fast å andra sidan finns det ju så många. På en enda kvadratmeter kan det finnas femhundra blomkorgar. Trots att maskrosor besöks så flitigt av humlor och andra insekter, så behöver de egentligen inte insekternas hjälp. Maskrosen är en av få blommor som kan befrukta sig själv. En maskrosblomma består av många, många små blommor. Det är ungefär 200 stycken i en korg! När blomningen är över och de vita dunbollarna kommer fram kan man se resultatet. Av var och en av de 200 blommorna har det blivit ett frö. Hur har maskrosen fått sitt namn? Maskros är ett gammalt namn som man använde i Östergötland. Det påstås att blomman fick det namnet för att man tyckte sig se maskar i de utslagna blommorna. Maskros kallades också lejontand eftersom bladen har så vassa tänder. Andra namn är gullborste, smörblomster, gullgubbar, äggblomster, munkhuvud, hundsallat och kopiss. Det sista namnet har maskrosen fått för att man blir kissnödig om man äter dem. I frankrike kallas maskrosen pissenlit, kiss-i-sängen. Av maskrosens vetenskapliga namn framgår att växten använts som läkeväxt, den måste till och med ha förekommit på apotek, det skvallrar detta officinale om. Växten har varit officinell, det vill säga inskriven i farmakopén. Den svidande bittra växtsaften har inom folkmedicinen använts som ögonmedicin och dessutom som blekmedel mot fräknar. Om du gräver upp en maskrosrot, tvättar och torkar den och hänger den i ett snöre runt halsen så 15

16 hjälper den bra mot rinnande ögon. Men det gjorde också att en flicka som bar den, fick så vackra ögon att hon blev oemotståndligt attraktiv för män. Maskrosen har också fungerat inom spådomskonsten. Den har använts av ogifta flickor som längtat att få veta något om sin framtid. Lika många gånger som hon måste blåsa på maskrosens fjuniga fröboll för att alla dessa fröer skulle sväva i väg, lika många gånger år måste hon vänta på att mannen i hennes liv skulle dyka upp. Maskrosroten runt halsen, skyddade också bäraren mot häxor och troll. Visste du att det finns fyra tusen olika arter av maskros på jorden? Ungefär 500 av dem finns i vårt land. Allihop är olika! Äkta maskrosvin! 3l avstjälkade maskrosblommor 3 1/2l vatten 1 1/12 kg strösocker 3 citroner Plocka blommorna en solig och varm dag när de är som störst. Nyp av stjälken under blomman. Koka vattnet. Lägg maskrosorna i en hink och slå över det kokande vattnet. Låt stå övertäckt ett dygn. Sila av blommorna och häll tillbaka vätskan i hinken. Tillsätt sockret och rör om ordentligt. Tvätta och skiva citronerna, lägg dem i hinken. Täck över med en handduk och låt stå ungefär en månad. Citronskivorna flyter lätt upp till ytan, tryck ned dem då och då, annars kan de börja mögla. När jäsningen har upphört silas citronskivorna av och vinet hälls i en damejanne. Låt stå ett år, filtrera, häll på flaskor och korka igen. Lagra vinet minst ett år. Njut!! Nu ser vi fram mot en härlig vår och en skön sommar. Eva Björklin i Ängs 16

17 Utställning i Bastun Den 7 november var det så dags för maken att presentera sitt förslag till en almanacka för 2010 som för varje månad visar en vacker bild som Hans tagit från välkända miljöer i trakterna kring byarna Lenninge, Vik och Woxsätter. På väggarna i Bastun kunde man dessutom beskåda Hans inramade foton från de vackra omgivningarna i byarna. Trots att jag vistats en hel del i Lenninge sedan 1980 och verkligen vet hur fantastiskt fint det är, så tycker jag att bilderna med all tydlighet visar vilken vacker trakt ni (och vi ibland) lever i. Visst håller ni väl med?! Ett trettiotal bybor hade trotsat novembermörkret och kom för att ta del av kalendervisningen och sedan beställa om intresse fanns och det har ju faktiskt visat sig att det var många som ville ha den. Kul! Det minglades runt med lite drink och snacks samtidigt som tavlorna beundrades och diskuterades. Ibland var det inte alldeles lätt att känna igen sig eftersom flera foton är tagna från vinklar vi inte riktigt är vana att betrakta omgivningen i. Visningen avrundades med att Hans överlämnade en fotobok han gjort till byagemenskapen. Boken som innehåller en mängd fina bilder från byarna under olika årstider togs emot av ordförande Karl-Erik Eskilsson och ska bevaras i byakistan. Vi hoppas att flera bybor rotar i sina gömmor för att bidra med bilder som ger kommande generationer en uppfattning om byarna och byborna som levt där genom åren som gått. Lena Marin Om intresse finnes, så kan man låna boken som förvaras i byakistan hos Peter Lenneby. 17

18 Några bilder från Bastun den 7 november Här är några som kom på visningen. Börje Nilsson, Inez Wååg, Gun Lundh, Hans visar John Wååg utkastet till almanackan. Mitten: Yvonne Persson och Inga-Lill Karlsson har hittat något intressant. Nedre: Martha och Tomas Nilsson med gäster granskar motiven från Stensveden -vägen. 18

19 Vänster: Ingela Svennson och Karin Lenneby tar del av bilderna från bygden. Nedan: Gunnar Wååg granskar gamla foton som Gun Lundh och John Wååg hade med sig. Mitten: Ord. Karl-Erik Eskilsson lyssnar till bildkollagets tillkomst. Till höger: KarinWååg, Ingela Svensson och Mattias Wååg tar del av bilderna i Hans gåva till byarna. 19

20 Jag uppmanade i samband med utställningen att leta efter gamla och nya bilder som vi har i våra gömmor, för att dela med sig till byagemenskapen. Några som hade med sig intressanta saker var Gun Lundh och Inez och John Wååg. Gun hade med sig bilder ur Bror Edhs arkiv som beskrev flottningstiden och egna unika foton (dryga nittio glasplåtar som sonen Nils-Erik förvaltar) från Näset som beskriver tidsepoken John kom med bilder från familjealbumet som är av stort intresse. Då bildmaterialet är så intressant, så kom tanken upp att vi under hösten skulle samlas i en studiecirkel och identifiera personer och platser. Och utifrån detta gå vidare. Kanske kan vi gör en almanacka för år Eller sammanställer bilderna till något annat. Den almanacka som jag tog fram uppskattades och såldes i 100 exemplar, överskottet gick till byakassan och inbringade 5000 kronor. Vi skulle kunnat sålt ytterligare exemplar då flera personer har hört av sig för att få köpa. I augustinumret kommer mer detaljer om studiecirkeln. Väl mött Hans Bilden visar vedbacken på Näset. 20

21 Välkommen till Byn Helena Woxberg och Mats Nordström som flyttade till gården Osteränge i Woxsätter i oktober Nu undrar ni säkert var i Woxsätter det huset ligger. Vid riksväg 83, granne med Pelle Brodin ligger huset ganska nära vägen. Där bor Helena och Mats med sina tre hundar Tyson, Tommy Lee och Mike. Helena jobbar på Hemköp, på fritiden tävlar hon agility och lydnad med sina hundar. Mats jobbar på Postmästaren (f.d. Snoddasposten) och tycker om att hålla på med musik. Hej jag heter Britt-Marie och är nyinflyttad i Vik. Jag och min katt har flyttat in i källarstugan på gården Olles. I cirka tio år har jag bott i lägenhet och i mitt huvud formulerat en annons lantligt boende nära centrum önskas hyra av ensamstående dam med katt. Tankens kraft eller? I slutet av sommaren blev jag uppringd av en god vän som berättade att ett hus i Vik skulle bli ledigt. Jag tog bums kontakt och var hit och tittade redan dagen därpå. Det var kärlek vid första ögonkastet och jag tror att det var ömsesidigt, huset var välkomnande och kändes som mitt redan då och överträffade med råge de fria fantasier jag hade i den annons som jag klurat på. Många omständigheter gjorde att hela varma flyttvänliga hösten bara gick och gick. Bevisligen är tankens kraft stor, när någon frågade om när min flytt egentligen skulle bli av svarade jag, när det blir vinter och så blev det, de första snöflingorna föll när första släpkärran gick iväg. Kylan kom dessutom snabbt så det blev inte alls den ordentliga välplanerade flytt jag tänkt. Kartonger bars i 26 graders kyla till loge och garage - och jag letar fortfarande efter saker. Men vad gör det, jag stortrivs, tycker vintern har varit underbart vacker och har hållit mig inomhus och eldat i öppna spisen när jag varit ledig. Nu ser jag fram emot våren, att ta en kopp kaffe och sätta mig på trappen och att ta cykeln till jobbet. Till vardags jobbar jag heltid på Miljöpartiets regionkansli, är föreningsaktiv. När jag får tid går jag gärna på bio eller tittar på en DVD hemma, läser gör jag alltid. Försöker också få tid att besöka mina härliga barnbarn, Dante 3 år och Elda snart 6, men ibland är det lite för långt till Umeå där de bor med sina föräldrar och det är ett pussel med tågtider, olika jobb, möten och aktiviteter när vi ska träffas. Jag ser fram emot semesterperioden när de kommer neröver och inspekterar farmors nya boende. Vik den 11 april 2010/Britt-Marie Rosenqvist 21

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Maj 2007 1 Årgång 12/38 nr INNEHÅLL

Maj 2007 1 Årgång 12/38 nr INNEHÅLL Maj 2007 1 Årgång 12/38 nr INNEHÅLL Luf information Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse Resultatsredovisning Stugfogderapport Årsmötesprotokoll Välkommen till byn Till minne 50 År Hattparad Forsen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna. 2 Kallelsen till stämman godkändes. 3 Dagordningen för stämman

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Jippi!! September 2011 1 Årgång 16/47 nr INNEHÅLL. Äntligen dags för By- fest! Välkomna till bastun! Lördag den 24/9 kl: 18.00

Jippi!! September 2011 1 Årgång 16/47 nr INNEHÅLL. Äntligen dags för By- fest! Välkomna till bastun! Lördag den 24/9 kl: 18.00 September 2011 1 Årgång 16/47 nr Jippi!! Äntligen dags för By- fest! Välkomna till bastun! Lördag den 24/9 kl: 18.00 Knytis Ta med det du vill äta och dricka. Grillar kommer att tändas. Trollkarl trollar

Läs mer

Årsmötesprotokoll för HIF

Årsmötesprotokoll för HIF 1 (6) Årsmötesprotokoll för HIF Protokoll fört vid HIFs årsmöte onsdagen den 12 juli 2006 i skolhuset. Närvarande 26 personer 1 HIFs ordförande Lasse Larsson öppnar årsmötet och hälsar de närvarande välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

FiRA SISTA APRIL I BASTUN! KASEN TÄNDS KL. 20.30 FYRVERKERI KL.21.30. April 2006 2 Årgång 11/36 nr INNEHÅLL

FiRA SISTA APRIL I BASTUN! KASEN TÄNDS KL. 20.30 FYRVERKERI KL.21.30. April 2006 2 Årgång 11/36 nr INNEHÅLL April 2006 2 Årgång 11/36 nr INNEHÅLL Luf information Ordföranden har ordet Bystugan Fotokväll Gökotta Fotbollskvällar Ost&Vin Thailand Utställning Köre Cup Välkomna till byn Anslagstavla Fest Lenningejokern

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte

Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte Sida 1 Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte Datum: 2013-04-13 Plats: Sjömanskyrkan, Göteborg Tid: 11:00 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesfunktionärer: a. Sten Sundström väljs till

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

FIRA SISTA APRIL I BASTUN

FIRA SISTA APRIL I BASTUN April 2009 1 Årgång 14/42 nr FIRA SISTA APRIL I BASTUN INNEHÅLL 2 LUF information 3 Ordföranden har ordet 4 Vårtecken 5 Midsommarfirande 6 Tjejfest 7 Köre Cup 8 Protokoll årsmöte 10 Nya hantverkare i paviljongen

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Kräftskiva. September 2006 3 Årgång 11/37 INNEHÅLL

Kräftskiva. September 2006 3 Årgång 11/37 INNEHÅLL September 2006 3 Årgång 11/37 Kräftskiva INNEHÅLL Luf information Ordföranden har ordet Till minne Grattis Bröllop Gymnastiken Lenninge Bystuga Luf lunken Midsommar Protokoll gymnastiken Tjej??fest Herrfest

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 6 februari 2012 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat.

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat. Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 9/11 1995 Plats: BT Systems kontor, Partille Närvarande: Ca:12 st medlemmar. 1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer