Båtvärmare. Marknadsöversikt och tips för val, installation, användning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båtvärmare. Marknadsöversikt och tips för val, installation, användning."

Transkript

1 Båtvärmare. Marknadsöversikt och tips för val, installation, användning. 1. Möjligheter. Erfarenheter. Rekommendationer. En varm, torr båt är trivsam även i ruggigt väder, medan en kall, och fuktig kan vara otrivsam mitt i sommaren (med de somrar vi har ibland). En förutsättning att få familjen med på sjön kan många gånger vara en bra värmare som fungerar. Alltför många båtägare har problem med sin värmare. Tekniska Kommittén i Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets bildade därför den tillfälliga värmargruppen. Bakgrund Gruppen har gjort en inventering av värmarna på våra båtar, hur de fungerar och varför de inte fungerar. Inte minst viktigt är vad de kostar i inköp och drift och vad som kan göras för att få en behaglig värme utan bekymmer. Värme i båten är ett urgammalt önskemål, men har inte varit så lätt att realisera när enda möjligheten var en öppen eld - till nöds instängd i någon form av primitiv kamin eller spis. Eller inte instängd alls, som eldsländarnas ständigt brinnande eld i deras öppna kanoter. I fritidsbåtar fick vi länge klara oss utan värme. Därför räckte seglingssäsongen förr bara från midsommar till mitten eller möjligen slutet av augusti. Numer vill vi njuta av vårens klara, kalla väder och höstens alla färger och inte minst av bär och svamp på öarna. Den effektiva seglingssäsongen har ökat från 2 månader till 5 eller 6 men då krävs en värmeanläggning i båten.

2 Det finns på marknaden en uppsjö av värmare fungerande enligt olika principer och med olika uppbyggnad. Många av dem är inte ursprungligen avsedda för båtar utan för husvagnar, bodar, arbetsmaskiner etc. I båt fungerar de inte alltid så bra, men även rena båtvärmare är ofta inte så driftsäkra som önskvärt vore. Dessvärre är man oftast inte i närheten av servicemöjligheter då värmaren strejkar och behövs som bäst. Värmargruppen har via våra medlemstidskrifter frågat medlemmarna om deras erfarenheter av värmare och svaren har bildat grund för vår redovisning av verkligheten, som ofta skiljer sig från tillverkarnas utlovade bekymmersfria, behagliga värme. Vi tackar alla dem som genom sina ofta utförliga svar på våra frågor bidragit till rapportens innehåll. I vår inventering har vi inte tagit med fabrikat, som förekommer i litet antal eller sådana som inte tillverkas längre. Grundprinciper Den värme som vi använder i våra båtar alstras genom förbränning av något bränsle, även s k gångvärme, som utnyttjar motorns kylvatten. Förbränningen sker ju i motorn, och vi åker snålskjuts, gratis, eftersom motorn under alla förhållanden måste kylas. Enda värmaren utan förbränning är elvärme med landanslutning. Den är säker, riklig och problemfri så länge jag ligger vid bryggan (och har en riktig installation). Men hur får jag med mig elstolpen när jag lättar? Vid all förbränning, även katalytvärme, alstras koldioxid (luktlös) och vattenånga, som antingen blir kvar ombord eller leds ut genom en skorsten. Utan skorsten är det livsviktigt med mycket god ventilation. Instinkten säger oss att stänga till för att inte släppa ut den goda värmen och det är precis det man inte ska göra! Ett flertal dödsolyckor har inträffat med värmare utan skorsten. Syret förbrukas och ersätts av koldioxid. När det börjar bli ont om syre bildas dessutom kolmonoxid, som är mycket giftig. Man kan alltså kvävas av både syreunderskott och koldioxidöverskott och förgiftas av kolmonoxid. Detta sker ofta i sömnen. Somna aldrig med en sådan här värmare (ofta fotogenkamin) igång. Frys hellre och vakna vid liv. Observera att luft måste strömma både in och ut ur båten. En del personer med känsliga andningsorgan kan påverkas av avgaserna även om de späds ut med god ventilation.

3 Utan skorsten blir också vattenångan kvar ombord, kondenserar på kalla ytor, och hindrar den uttorkning av båten som är ett av ändamålen med värmen. Värmare med skorsten är gudskelov vanligast. Det finns två sätt att anordna skorsten: balanserat drag eller konventionellt självdrag. Vid det balanserade draget är rökgasutsläpp och luftintag integrerade, så att utloppet går i ett rör som mynnar en bit över däck och luftintaget i ett koncentriskt rör, som tar luften strax under utloppet. Luften blir något förvärmd av avgaserna på sin väg till brännaren. (se skiss A och B). Brännarsystemet blir helt avskilt från resten av värmaren. Systemet är säkert, och eftersom in- och utlopp ligger mycket nära varandra kan en vindpust knappast släcka brännaren. Värmaren bidrar dock inte till ventilationen genom att tillföra friskluft.. Vid det konventionella draget tar värmaren sin luft inifrån båten helst nära durken och rökgaserna går ut genom skorstenen. Båten blir ventilerad genom att den kalla luften över durken sugs ut och ersätts av friskluft. Tillräckligt med luft för förbränningen måste komma in i båten, men det brukar aldrig vara ett problem, eftersom det alltid finns ventilation av någon typ i alla båtar. En nackdel med detta system är att en vindpust nära skorstenen kan släcka brännaren om den är dragkänslig, som t ex en vekbrännare. Detta råder man bot på genom att skorstenen är speciellt utformad, s k H-typ, eller genom att ordna ett dragavbrott i skorstenen, så att en tillfällig pust ner i skorstenen inte kan påverka brännaren. (Se skiss C). Värmealstring. Bränsle och brännare De bränslen som främst kommer i fråga för båtvärmare är fotogen, diesel och gasol. Bensin och rödsprit är sällsynt. Fast bränsle förekommer praktiskt taget inte här i Sverige, men väl i England. Brännarna är av olika typer, såväl avhängigt av bränslet som av olika värmaruppbyggnad.

4 Vekbrännare för fotogen finns dels med veke som för fotogenlampa - med gul eller blå låga med självdrag, dels med ringveke och drag med fläkt. (Typ Wallas) Den enkla vekbrännaren kräver vare sig pump för bränslet eller fläkt och är mycket enkel och driftsäker. Nackdelen är veken, som måste trimmas med jämna mellanrum för riktig förbränning. Typexempel POD. Typen med ringveke har pump för bränsletillförseln och fläkt för förbränningsluften och är följaktligen mer komplicerad och servicekrävande för god funktion. Typexempel Wallas. En helt annan uppbyggnad har insprutningsbrännare, där bränslet, fotogen, diesel eller bensin av en pump trycks genom ett munstycke och finfördelas. Lufttillförsel för förbränning sker med övertryck genom en fläkt (som i en villapanna).värmen. tillförs boutrymmet med en fläkt. Den här typen kan exemplifieras med Eberspächer och är rätt komplicerad. Den kräver mycket noggrann installation och skötsel för god funktion. En annan konstruktion, som också förbränner fotogen eller diesel är skålbrännaren (potburner) där en reglerad mängd bränsle rinner ner i en het skål, där det förgasas och förbränns. Den är enkel i sin uppbyggnad och mycket driftsäker. Största nackdelen är att den inte tål kontinuerlig krängning över en viss gräns, varför den har begränsad användning för segelbåtar. Värmen är vattenburen. För motorbåtar, som visserligen kan rulla avsevärt, men ej ligger med konstant krängning, är den en utmärkt lösning. För dess driftsäkerhet talar att den är vanlig i fiskebåtar. Refleks är en representant för typen. Gasolbrännare som värmekälla har mycket som talar för sig. Den brinner med stor driftsäkerhet och är reglerbar över ett stort område. Inga hjälpmedel behövs för förbränningen och servicekravet är nästan obefintligt. Exempel: Trumatic. Nackdelen är bränslekostnaden. Gasol är oförskämt dyrt i Sverige i jämförelse med andra länder och det dyraste bränslet per värmeenhet i (se tabell).dessutom det tyngsta bränslet att bära ombord, eftersom flaskan väger nästan lika mycket som bränslet. Värmekostnad för olika bränslen i värmare visas i nedanstående tabell. I tabellen har antagits att verkningsgraden i värmaren är 100 %. Men i praktiken blir kostnaden högre för den nyttiggjorda värmeenergin allt efter värmarens konstruktion. För en elkamin kanske 5% högre och övriga kaminer kanske 40% högre. Man förlorar nämligen energi i elledningen respektive de varma rökgaserna.

5 Bränsle Densitet kg/ l Värmevärde MJ /kg (kcal /kg) Kostnad kr / inköp Kostnad kr / kwh Diesel 0,87 46,0 ( ) 6,95 kr / l liter 0,47 Lysfotogen 0,79 46,7 ( ) 25 kr / 1 liter 100 kr / 5 liter 1,52 1,21 T-Röd 0,81 25 (6 000 ) 155 kr / 5 liter 5,50 Gasol 46 ( ) 112 kr / 2 kg 182 kr / 6 kg 4,33 2,35 Elkraft 0,80 Ved 0,4-0,6 13,7 (3 250 ) 59 kr / 10 kg 1,50 Träkol 28,8 (6 900 ) 30 kr / 3 kg 1,2 De angivna bränsleprierna gäller Tillägg Bränslepriser förekommande i september år Bränslepriserna varierar beroende på var och när inköp görs liksom i vilken kvantitet. Användningskostnaden ökar också med värmarens förluster. Se texten ovanför tabellerna med bränslepriser. Bränsle Densitet kg / liter Värmevärde MJ /kg (kcal /kg) Kostnad, inköp kr / kvantitet Kostnad, användning kr / kwh Diesel 0,87 46,0 ( ) 12 kr / 1 liter 1,08 Lysfotogen (Nr 2 ryker mindre) 0,79 46,7 ( ) Nr 1: 33 kr / 1 liter Nr 2: 48 kr / 1 liter 3,21 4,68 T-Röd 0,81 25 (6 000 ) 51 kr / 1Iiter 9,06

6 Gasol 46 ( ) 125 kr / 2 kg 208 kr / 2 kg 295 kr / 3 kg 415 kr / 11 kg 4,89 8,13 7,69 2,95 Elkraft ,04 Ved 0,4-0,6 13,7 (3 250 ) 85 kr / 10 kg 2,23 Träkol 28,8 (6 900 ) 35 kr / 2,5 kg 1,75 Värmespridning Båtens storlek bestämmer i någon mån hur värmen behöver spridas. En liten båt kan nöja sig med den värme som värmaren ger lokalt, vilket naturligtvis förenklar installationen avsevärt. I större båtar, speciellt sådana med dubbelruff, måste värmen spridas ut i båten. Detta kan ske med en fläkt som blåser luft genom en värmeväxlare i värmaren och sedan ut i båten genom en eller flera slangar med lämpliga "avtappningsställen" (luftburen värme). Fläkten kan också förse brännaren med förbränningsluft, men förbrukar en hel del ström, vilket är en nackdel i en segelbåt. Ett värmespridningssystem med luft är relativt enkelt att installera. Luften blir snabbt varm, vilket naturligtvis är skönt vid starten en kall höstdag. Värmen kan också spridas med varmvatten och radiatorer som i en bostad. (vattenburen värme). Från en värmeväxlare i värmaren leds vattnet genom rör och radiatorer runt i båten. Vattnet kan antingen självcirkulera, vilket kan orsaka vissa problem, eller drivas runt av en liten elpump, som inte behöver ta mer än ett par tiondels ampere. Systemet ger en jämn värme i hela båten, men är något omständligare att installera än varmluft. Det tar också en viss tid innan vattnet blir varmt. Å andra sidan håller det värmen ett tag efter att brännaren släckts.

7 Båten blir ingalunda varm på en gång, vilket system man än använder. Visserligen blir luften varm, men den kyls hela tiden av mot den kalla inredningen. Innan båten blir varm måste hela inredningen värmas upp, vilket tar sin tid. Tänk på hur kallt allting är som man tar ur ett skåp innan värmaren varit igång ett bra tag. Ventilaton Det är viktigt att få båten torr så snabbt och effektivt som möjligt. Vid luftburen värme bör ingående luft tas utanför ruffen. Även om vädret är fuktigt kan luften, när den blivit uppvärmd och kommit in i ruffen, ta upp avsevärd mängd fukt, som sedan går ut genom lämplig ventilator. Vid vattenburen värme finns inte samma tvångsmässiga luftväxling, utan god ventilation måste till för att bli av med fukten. Är värmaren monterad inne i båten och avgaserna går ut genom skorsten med självdrag sker ventilation genom att avgaserna måste ersättas med motsvarande mängd friskluft utifrån. Balanserat drag ger ingen egen ventilation. Reglering För att få båten någorlunda snabbt varm är det önskvärt med stor effekt på värmaren. Å andra sidan behöver kanske inte så mycket värme tillföras när båten väl blivit varm. Med andra ord, en värmereglering inom ett stort område är önskvärt. De flesta värmare klarar bara en reglering mellan ungefär hel och halv effekt. Är minsta effekt för stor är det bara att stänga av värmaren och slå på den igen när det börjar bli kallt. Vissa värmare klarar detta automatiskt med en termostat, särskilt de mer sofistikerade (och dyrare). Varje återstart tar i regel en hel del ström, vilket man måste tänka på - kanske skaffa mer batterikapacitet eller bättre laddning. Elledningarna till värmaren måste dimensioneras efter startströmmen. I detta avseende är gasolvärmaren överlägsen. Starten tar obetydligt med ström, det behövs bara en gnista för att få igång brännaren. Med en termostat som slår till och från brännaren efter behov är reglerområdet mycket stort med ringa strömförbrukning. Ljud och oljud Endast de enklaste värmarna med lokal värmeavgivning är helt ljudlösa. Vekbrännare, skålbrännare och gasolbrännare hör hit.

8 Varje erforderlig mekanisk anordning för att åstadkomma bränsletryck, luft- eller vattenströmning medför ett visst ljud. Det behöver inte vara besvärande, men finns där. Tryckbrännarna, som kan liknas vid en blåslampa, behöver ljuddämpare för att ge acceptabel ljudnivå. Den luftburna värmen kräver ju en fläkt för luften och ger ofrånkomligen ett stilla sus. Så också cirkulationspumpen till den vattenburna värmen. 2. Båtvärmare. Att välja värmare. Den övervägande delen av alla båtaffärer gäller begagnade båtar. De övernattningsbara har oftast värme installerad. Det gäller då att göra det bästa möjliga av det som finns. I första hand prova värmaren innan köpet görs upp. Startar den inte lätt och fungerar ordentligt - kör minst en halvtimme - dra av för service på priset. Värmarservice är dyr och kostar sällan mindre än ett par tusenlappar. Titta på installationen. Ser den risig eller fackmannamässig ut? Framför allt, är värmaren åtkomlig för såväl normal skötsel som bortmontering (som kommer att behövas förr eller senare). Titta på "Vanliga fel på båtvärmare" nedan. Gäller det nyinstallation eller att byta ut en befintlig värmare är utbudet stort och valet får avgöras av rationellt tänkande och personliga preferenser - som det mesta i livet. Effekt, bränsle, värmemedium, tillförlitlighet, elbehov, pris, reglerbarhet är några egenskaper att ta hänsyn till. Dessutom utrymmesbehov, montering, service. Många överväganden, som sannerligen inte är lätta. Effektbehovet avgörs av den lägsta temperatur vid vilken båten brukar användas, båtstorlek, invändig isolering, krav på snabb uppvärmning etc. För en 8-9 m båt som används ned till noll graders utetemperatur kan W vara lämpligt. För segelbåtar är ofta elförbrukningen avgörande. En värmare med luftburen värme tar i regel betydligt mer ström än en med vattenburen värme. I första fallet en fläkt som tar en eller annan ampere, i andra en liten vattenpump om c:a 0,2A. Flytande bränsle är diesel - billigast per värmeenhet - eller fotogen, som är dyrare och tenderar att bli svårt att få tag på. Vissa värmare går på båda bränslena, andra enbart på det ena. Gasol är det renaste och enklaste bränslet. Vissa människor är rädda för gasolinstallation ombord, men en riktigt utförd sådan,som gärna är försedd med läckindikator och underhålls på rätt sätt är säker. Gasolen är dyr, men kostar för det mesta under en säsong inte mer än bottenfärgen. Servicebehovet är normalt obefintligt. En enda professionell service av en av de mera komplicerade typerna kan kosta mer än en säsongs gasol!

9 Driftsäkerheten tycks inte oväntat stå i omvänd proportion till komplikationsgraden. Ju färre detaljer som kan bli fel, desto driftsäkrare. Gasolvärmaren står i en klass för sig, med sitt ytterst ringa servicebehov och rena bränsle. Därnäst i enkelhet vekbrännare, där regelbundet servicebehov inskränker sig till trimning av veken. Enkel är också skålbrännartypen, som brukar kunna bränna både diesel och fotogen. Bränsleregulatorn för denna utgör en viss komplikation, men brukar vara mycket driftsäker. De mera komplicerade typerna med pump för bränslet kräver omsorg såväl vid installation som skötsel för att vara driftsäkra. Värmarens allmänna utformning får väljas efter monteringsplats ombord. En hög och smal värmare för montering i garderob eller mot skott, en låg och bred för montering under en lucka i aktern. Alla värmare avger en viss spillvärme från sitt hölje. Monteras den i ruffen utnyttjas denna värme. Det är väsentligt att värmaren monteras åtkomligt såväl med tanke på normal skötsel som bortmontering, vid reparation. Följ noga monteringsanvisningarna i värmarens handbok. Gäller det en befintlig installation kolla den mot handboken och se till att denna följer med vid köpet. Tillgång till god professionell service är väsentligt - speciellt naturligtvis för de mer komplicerade värmarna. Undersök servicemöjligheter före köp. Underhåll och service Alla apparater, av vad slag de vara må, kräver regelbunden tillsyn. Ingen begär att bilen bara ska gå och gå, den behöver förebyggande service ibland. Men många låter sin värmare gå tills den havererar, och då blir det att frysa - totalt i onödan. Titta i instruktionsboken, där finns det säkert rekommendationer om service och hur ofta det behövs. Det är så lätt att glömma bort att också värmaren måste ha lite omtanke. Drifterfarenheter Enligt uppskattning finns bortåt värmare installerade i fritidsbåtar. Det vanligaste fabrikatet är Wallas, som var en av de första serietillverkade värmarna på marknaden. Genom upprop i På Kryss och vid båtutställningar har vi försökt få reda på vad båtägarna tycker om sina värmare, såväl positivt som negativt. Tyvärr har vi inte fått in tillräckligt antal svar för att bilda grund för en statistisk analys, bl a beroende på att svaren varit utspridda på många fabrikat. Dock har svaren varit till god hjälp vid analysen av de vanligaste felen på värmarna (och vad som är bra på dem). Dessutom har vi i arbetsgruppen en rejäl erfarenhet av värmare, och vi har kunnat knyta till oss omfattande professionell erfarenhet. För vissa värmare tycks erfarenheterna spänna över hela fältet, från "har aldrig fungerat" till "har fungerat i 10 år utan service".

10 Samma värmarmodell!! Andra åter har svaren samlade kring endera välfungerande eller problemfyllda. Problemen ligger för det mesta på själva förbränningen eller på starten. En god förbränning kräver jämn och reglerbar tillförsel av bränsle och luft,. Ett visst luftöverskott krävs för fullständig förbränning, men är överskottet för stort blir verkningsgraden lidande. Överskottsluften värms upp och går ut genom skorstenen till nytta för ingen. (En båtvärmares lilla skorsten har inte plats för frusna kråkor, men känn med handen). Starten kräver el med tillräcklig spänning. Startproblem beror till 90% på för låg spänning. Tyvärr framgår inte vad spänningen är vid själva värmaren under startförloppet, även om eltavlan har en voltmeter.fabrikanterna borde sätta en spänningskänslig lysdiod på själva värmaren. Den ska lysa om spänningen på värmarens anslutningskontakter är för låg. Det syns då direkt varför värmaren ej startar och mycket huvudbry inbesparas. Likaså varnar dioden för alltför låg spänning under drift, så att värmaren kan stoppas innan den tömt batteriet. Vid förbränning av flytande bränsle bildas en liten mängd koks, som måste avlägsnas tid efter annan. Speciellt viktigt är detta vid vekbrännare, där en dåligt trimmad veke lätt ger upphov till sotbildning, som kan bli mycket besvärande. Montering av värmare Som tidigare nämnts, men det tål att upprepas, montera värmaren åtkomligt. Detta önskemål är sällan uppfyllt vid montering under en lucka i sittbrunnen på en mindre båt. Spillvärmen från själva värmarhuset går förlorad, och luft- eller vattenslangar blir onödigt långa. Bättre montera i t ex en garderob om det är möjligt. Garderoben blir varm, så att kläder kan torkas och dagen kan börja med påtagning av varma och torra kläder. Se dock till att ev kläder inte ligger mot värmaren vid krängning. En varm toa är en stor tillgång, där uppträder man ju ofta naken eller minimalt påklädd. Försök alltså att ordna ett värmeutsläpp eller en liten radiator där. Kanske kan värmaren monteras i toan.? I så fall med värmeutsläpp i garderoben. Tänk på att inkommande luft vid luftburen värme bör tas utanför ruffen.vid vattenburen värme är nästan alltid en cirkulationspump att rekommendera. Den tar obetydligt med ström och vattnet cirkulerar säkert även vid krängning. Att välja värmare Börja med luftburen eller vattenburen värme. Vilken effekt behövs? Vilket bränsle skall användas, och vilken brännartyp? Se efter vilka fabrikat, som är tänkbara. Är elförbrukningen viktig? Se efter om övriga tekniska data passar den tänkta installationen.

11 3. Båtvärmare. Tabell. Fabrikat Värmeme-dium Typbeteckning Förkortning i stapeldiagram Effekt i kw max/min Bränsle Behov av ljuddämpare Brännartyp Bränsleförbrukn i l/tim Strömförbrukn i A vid max/min Startström i A Ström i A avstängd Pris* med installationssats Generalagent Telefon Ardic Luft D ARD 42 2,8 / 1,4 Diesel Ja Tryckbr 0,36/ 0,18 2,5 / 1, :- Sv Comfortprod Eber-spächer Luft D1 L- C EB D1 LC 1,8 / 0,85 Diesel Ja Tryckbr 0,21 / 0,1 1,8 / 0, :- Sv Eberspächer Eber-spächer Luft D3 L- C EB D3LC 2,8 / 1,0 Diesel Ja Tryckbr 0,37 / 0,12 2,5 / 0, :- Sv Eberspächer Eber-spächer Luft D5 L- C EB D5LC 4,8 / 1,2 Diesel Ja Tryckbr 0,6 / ,7 / 3, :- Sv Eberspächer KMP Luft 2000 KMP ,0 / 1,0 Diesel Veke 0,2 / 0,1 0,6 / 0, :- KMP AB Mikuni Luft MY-16 MI MY16 1,9 / 1,9 b) Diesel Ja Tryckbr 0,22 / 0,22 3,3 / 3, :- WAECO Svenska AB Mikuni Luft MY-30 MI MY30 3,4 / 1,7 Diesel Ja Tryckbr 0,44/ 0,22 3,75 / 2, :- WAECO Svenska AB Refleks Luft 61 REF 61 5,8 / 1,6 Diesel Skål 0,75 / 0,3 0,2 / 0, :- Glembring Refleks Luft 66 REF 66 1,6 / 0,32 Diesel Skål 0,25 / 0,1 0,1 / 0, :- Glembring Thermic Luft 2000 TH ,8 / 0,9 Fotogen Veke 0,25 / 0,1 1,5 / 0, :- Sv Comfortprod Toyoset Luft NS-2700 TOY 27 2,3 / 1,1 Diesel Veke 0,28/0,14 1,5 / 0,5 6,5 0, :- Isaksson Motor Trumatic Luft E-2400 TRU 24 2,4 / 1,2 Gasol Gasol 200/100a) 1,1 / 0,01 0 0,04 12,707:- AB Nordgas Trumatic Luft E-2800 TRU 28 2,8 / 1,4 Gasol Gasol 225/113a) 0,8 / 0,01 0 0, :- AB Nordgas

12 Trumatic Luft E-4000 TRU 40 4,0 / 2,0 Gasol Gasol 310/150a) 2 / 0,01 0 0, :- AB Nordgas Wallas Luft 1300 W ,2/1,2d) Fotogen Veke 0,12/0,12 0,4 / 0, :- Sleipner Wallas Luft 1800 W ,7 / 0,9 Fotogen Veke 0,18 / 0,1 0,5 / 0, :- Sleipner Wallas Luft 2400 W ,3 / 1,1 Fotogen Veke 0,24/0,12 1,0 / 0, :- Sleipner Wallas Luft 3200 W ,0 / 1,5 Fotogen Veke 0,32/ 0,16 1,5 / 0, :- Sleipner Webasto Luft AT 24 S WEB 24S 2,4 / 1,2 Diesel Ja Tryckbr 0,29/0,14 1,5 / 1, :- KG Knutsson Webasto Luft AT 32 S MI MY 30 3,2 / 1,6 Diesel Ja Tryckbr 0,39 / 0,2 2,7 / 1, :- KG Knutsson Ardic Vatten 91 ARD 91 4,7 / 4,7 Diesel Ja Tryckbr 0,6 / 0,6 2,5 / 2, :- Sv Comfortprod Gastherm Vatten GTE 2,8 GAS 2,8 2,8 / 2,8 b) Gasol Gasol 210 / 210 a) :- Gastherm Sweden AB Gastherm Vatten GTE 3,5 GAS 3,5 3,5 / 3,5 b) Gasol Gasol 260 / 260 a) :- Gastherm Sweden AB Mikuni Vatten MX 40 MI MX 40 4,7 / 2,3 Diesel Ja Tryckbr 0,58 / 0,29 4,5 / 2, :- WAECO Svenska AB POD Vatten GH POD GH 1,3 / 1,3 c) Fotogen Veke 0,12 / 0,12 0,2 / 0, :- Starex Båttillbehör Webasto Vatten DBW 46 WEB DB46 4,6 / 2,3 Diesel Ja Tryckbr 0,58 / 0,29 3,7 / 2, :- KG Knutsson Fabrikat Värmeme-dium Typbeteckning Förkortning i stapeldiagram Effekt i kw max/min Bränsle Behov av ljuddämpare Brännartyp Bränsleförbrukn i l/tim Strömförbrukn i A vid max/min Startström i A Ström i A avstängd Pris* med installationssats Generalagent Telefon

13 4. Båtvärmare. Elinstallation. Många båtvärmare ger problem därför att de är konstruerade för användning i bilar och liknande miljö där elförsörjningen består av välladdade batterier och korta elledningar. I segelbåtar däremot är batterierna efter någon tid till sjöss mer eller mindre urladdade och ledningarna kan vara långa och klena. Det betyder att batterispänningen har sjunkit och batteriets inre motstånd har ökat. Detta och kanske tillsammans med en otillräcklig elinstallation gör att värmaren ej startar. Elinstallationen behandlas kortfattat här, för mer detaljerad information se nästa kapitel. Där finns även uppgifter om mätningar och beräkningar av spänningsfall i komponenter och ledningar mm. För att se om en viss båt har otillräcklig installation kan var och en göra följande mätning. Man behöver en voltmätare, helst en digital sådan, som kan mäta upp till 15 V (volt) likspänning. I dag är ett sådant instrument billigt. (Exempelvis har Clas Ohlsson, Insjön en digital multimeter nr för 295 kronor, år 1997, som är användbar till detta och mycket annat.) Låt värmaren vara avstängd. Sätt voltmätarens mätspetsar mot värmarens anslutningsskruvar, se i mitten av figuren. Håll kvar mätspetsarna, starta värmaren och avläs spänningen både under startförloppet och under drift. Är spänningen vid värmarens anslutningsskruvar under 10,4 till 10,8 volt vid någon tidpunkt är den för låg. Denna kritiska spänning varierar något mellan fabrikaten och även mellan olika exemplar. Det är intressantast att göra denna mätning när batteriet är tämligen urladdat och ej är under laddning. Detta kan motsvara att värmaren har använts en natt och den skall starta på nytt på morgonen. Det viktigaste för att få tillräckligt hög spänning vid värmaren är att ha korta och tillräckligt grova ledningar. Den som har en värmare som startas med glödspiral eller glödstift bör ej bli förvånad om det behövs så grova ledningar som 10 mm2. En sådan plastisolerad enkelledare känner man igen på att den har en ytterdiameter av ca 6 mm.

14 För att få hög spänning vid värmaren behövs också god kontakt mellan de olika kopplingselementen. Batteripoler, ledningsändar och kopplingsplintar infettas med vaselin, Dinitrol eller dylikt före fastdragningen. Överskottsfettet pressas ut vid åtdragningen så att god kontakt erhålles och resterande fett håller korrosionsalstrande fukt, salt, batterisyra och luftsyre borta så att god kontakt bibehålles längre tid. Det förekommer att vissa värmares anslutningskontakter är för klena för att ta emot en så hög ledningsarea som behövs. Tips: Anslut så grova ledningsstumpar som möjligt till värmaren. Gör dessa ledningsstumpar så korta som möjligt. Med kopplingsplintar som klarar den grövre ledningsarean förbinds stumpar och resten av ledningen. Se figur ovan, högra delen. Verkligheten har visat att varvsmontering av en värmare ej är en garanti för att installationen är tillräckligt bra. Batterikapacitet Det är inte de stora, kortvariga strömuttagen som tömmer batteriet utan i allmänhet de små, långvariga, tex värmare och kylskåp. Startmotorn tar 200 A eller mer, men går knappast mer än någon minut för en start. Det blir bara 3-4 Ah (Amperetimmar). Går däremot en värmare som tar 2 A oavbrutet över en kall helg (2 dygn) blir det 96 Ah, dvs vida mer än vad som finns i ett vanligt 75 Ah batteri. Tar värmaren 20 A under 2 minuter för att starta och den återstartar 20 gånger under helgen (på grund av att den inte kan gå kontinuerligt med tillräckligt låg effekt) förbrukar bara dessa starter 13 Ah. Det går knappast att få ut mer än c:a 60 Ah ur ett nytt 75 Ah batteri. Är batteriet 2-3 år gammalt har kapaciteten sjunkit avsevärt. Ska alltså ovannämnda värmare gå sina 2 dygn krävs dubbla batterier eller laddning under tiden. Tips om ledningar För bästa driftförhållanden för värmaren rekommenderas att den får en egen, kort ledning som ej delas av någon annan strömförbrukare. Denna strömförbrukare kan ju ge upphov till ett spänningsfall i ledningarna som blir ogynnsamt för värmaren. Ju mer ström värmaren drar, desto viktigare blir detta med kort ledning. Här syftas både på startström och driftström. Ledningen behöver en säkring som skyddar mot farliga följder vid fel såsom kortslutning. Nackdelen i detta sammanhang är att säkringen ger spänningsfall. Välj en säkring som klarar den största av start- och driftströmmarna. Om det blir kortslutning i en feldimensionerad elektrisk krets överhettas ledningarna. Första symptomet är att ledningarnas isolering avger giftig rök, andra symptomet är glödande ledningar som sätter eld på båten.

15 För att undvika detta måste ledningarna ha en viss minsta area som beror av säkringens värde. Då skall strömmen brytas av säkringen innan ledningen hunnit bli överhettad. En säkring för 35 A kräver en minsta ledningsarea av 10 mm2. En säkring för 25 A kräver en minsta ledningsarea av 6 mm2. En säkring för 20 A kräver en minsta ledningsarea av 4 mm2. En säkring för 15 eller 16 A kräver en minsta ledningsarea av 2,5 mm2. En säkring för 0 till 10 A kräver en minsta ledningsarea av 1,5 mm2. Ledningens behövliga area beror också på ledningens längd ända från batteriet fram till värmarens anslutningsskruvar. Om ledningen är upp till 2,5 meter, välj minimiarean eller helst större area. Om ledningen är upp till 4 m, välj minst en area större än minimiarean. Om ledningen är upp till 6 m, välj minst två areor större än minimiarean. Låt inte snålheten bedra visheten utan satsa på rejäla ledningar. Det har man igen då batteriet är delvis urladdat i form av bättre startvillighet och längre drifttid. Undantag är värmare som drar mindre än 2 ampere i start eller drift, för dem räcker vanligtvis minimiarean. 5. Båtvärmare. Elinstallation, tillägg. För att se om en viss båt har svag elinstallation är det mindre intressant att mäta den elektriska spänningen vid batteriet, det viktiga är att mäta vad värmaren får för spänning vid drift Låt värmaren vara avstängd liksom båtens övriga strömförbrukare. Sätt mätarens mätspetsar mot värmarens anslutningsskruvar och anteckna mätvärdet. Se figur i föregående kapitel om elinstallation. Håll kvar mätspetsarna, starta värmaren och avläs och anteckna spänningen både under startförloppet och under drift. Jämför dessa uppmätta anslutningsspänningar med fabrikantens uppgifter i värmarens specifikation om behövlig spänning. Vanligen är den lägsta specificerade spänningen vid värmarens anslutningsskruvar i intervallet 10,4 till 10,8 volt. Det är intressant att upprepa dessa mätningar vid de olika driftsfall som är vanliga på en båt: 1. Batteriet är väl laddat och under pågående laddning från motorns generator eller via annan laddare. 2. Batteriet är ej under laddning men väl laddat.

16 3. Batteriet är ej under laddning och tämligen urladdat. Motsvarar slutet av en veckända med värmaren igång. Om spänningen vid anslutningsskruvarna under start eller drift är lägre än som behövs kan värmaren naturligt nog ej fungera. I en bil kan denna anslutningsspänning vara t ex 12 till 14 V, i en båt där värmaren ej startar kanske så låg som 10 V på grund av olämplig installation. Med hjälp av ovanstående uppmätta spänningsvärden räknas spänningsfallet vid start ut, det vill säga spänningen före start minus spänningen under pågående startförlopp. Detta spänningsfall är summan av spänningsfallen i batteri, polskor, säkringar, säkringshållare, ledningar, kopplingsplintar, strömbrytare, amperemeter... Tips Här kommer några tips om hur elinstallationen kan utföras för att hålla alla dessa spänningsfall låga. I detta avsnitt anges av värmargruppen mätta eller beräknade spänningsfall för en värmare som drar en startström av 20 A (ampere). Det vill säga den högsta startströmmen hos värmarna i denna undersökning. Verkligheten har visat att varvsmontering av en värmare ej är en garanti för att installationen är tillräckligt bra. 1. Batteri. Spänningsfall 0,82 V internt i ett batteri om 60 Ah (amperetimmar). Tips: Flera batterier parallellkopplade sänker spänningsfallet. 2. Polskor, kopplingsplintar... Tips: Rena polskor. Batteripoler, ledningsändar och kopplingsplintar infettas med vaselin, Dinitrol e dl före fastdragningen. Överskottsfettet pressas ut vid fastdragningen så god kontakt erhålles och resterande fett håller korrosionsalstrande fukt, batterisyra och luftsyre borta så god kontakt bibehålles längre tid. Spänningsfall < 0,005 V. 3. Val av typ av säkring. Ledningen behöver en säkring som skyddar mot farliga följder vid fel såsom kortslutning. Nackdelen i detta sammanhang är att säkringen ger spänningsfall. Olika säkringstyper för 15 och 16 A inklusive hållare har provats med avseende på spänningsfall. Skillnaden mellan keramisk, rund bilsäkring 6x25 mm och flatstiftsäkring typ autofuse var marginell. De hade spänningsfallet 0,13 V. Automatsäkring med flatstift typ ETA hade

17 något lägre spänningsfall, 0,10 V. Detta tyder på att typen av säkring ej är viktig, men automatsäkring ger en liten vinst. 4. Val av styrka hos säkringen. Tips: För värmare som drar startström mellan 15 och 20 A rekommenderas en säkring för 20 A. För värmare som drar start- eller driftström mellan 8 och 15 A rekommenderas en säkring för 15 eller 16 A. För värmare som drar start- eller driftström under 8 A rekommenderas en säkring för 8 eller 10 A. Värmarnas stömmar framgår av tillverkarnas beskrivningar eller i tabellen över värmarnas egenskaper. 5.Ledningar. Tips: För att få lågt spänningsfall i ledningen låt värmaren få en egen ledning som ej används till något annat, andra förbrukare i värmarens ledning ger nämligen ökat spänningsfall. Låt denna ledning bli så kort som möjligt, gör ingen omväg via en instrumentpanel. Se figur i kapitlet om elinstallation. Not: Polsko för batteri och med anslutningsskruvar för upp till fyra kablar t ex Polplint M, 88 kronor år 1998, Firma S.Skyllermark, Terassvägen 14, Nacka. Ledningens area bestäms av säkringen, strömmen och ledningens längd. Se mer om detta i kapitlet om elinstallation. Samband: Ledningsarea, ström och spänningsfall. 1 meter dubbelledare med arean med strömmen får spänningsfallet 10 mm2 20 A 0,06 V 6 mm2 20 A 0,11 V 4 mm2 20 A 0,17 V 2,5 mm2 16 A 0,22 V 1,5 mm2 10 A 0,23 V 1,5 mm2 2 A 0,05 V

18 Av tabellen kan man se att för en viss ström, t ex 20 A, så blir spänningsfallet mindre ju grövre ledningen är. I följande exempel ingår mätvärden som redovisas i ovanstående text och tabell. Strömmen 20 A i en 2,5 meter lång 2-ledare med arean 4 mm 2 ger spänningsfallet 2,5 gånger 0,17 V = 0,42 V. Tillsammans med spänningsfallen i batteri och säkring blir det tillsammans 0,42+0,82+0,13=1,37 V. Om batteriet vid ett tillfälle är så pass urladdat så dess spänning har sjunkit till exempelvis 11,67 V är spänningen vid värmarens anslutningsskruvar under startförsöket endast 11,67-1,37= 10,3 V. Alltså under den specificerade lägsta spänningen, som ofta är i intervallet 10,4 till 10,8 volt, varför värmaren ej startar! Detta exempel visar att ofta finns behov av ledningar som är grövre än minimikravet enligt ovan. För tips om detta se kapitlet om elisnstallation. 7. Säkringens placering. Eftersom ledningsdelen mellan säkring och batteri är oskyddad för en kortslutnings risker är säkringens placering viktig. Säkringen måste sitta nära batteriet. Ledningen mellan batteripol och säkring måste vara dragen så kortslutning ej kan ske där. Se figur i kapitlet om elinstallation. 8. Strömbrytare m m. Undvik att ha strömbrytare, kopplingsplintar m m i ledningarna till värmaren. Varje sådan detalj ger upphov till ett litet spänningsfall i onödan. Dessa spänningsfall kan också öka med tiden på grund av korrosion. Som syns i listan över värmarnas egenskaper finns det värmare som i avstängt läge drar ström. För dessa blir man dock tvungen att ha en strömbrytare. Välj då en strömbrytare som tål såväl värmarens startström, driftström som båtmiljön. 9. Skifte av ledningsarea. Det förekommer att värmares anslutningskontakter är för klena för att ta emot en så hög ledningsarea som behövs. För tips om detta se kapitlet om elisnstallation. 10. Åldring. Det är inte bara batteriet som åldras och får försämrade egenskaper med tiden. Det gäller även koppingsorgan, säkringar och ledningar. Fukt och syre omvandlar de ledande metallerna till isolerande ärg, rost m m. Tid efter annan kan det vara lämpligt att upprepa mätningen av spänningsfallet och inspektera installationen för eventuellt byte av delar, efterdra kontaktskruvar eller ny infettning.

19 6. Båtvärmare. Vanliga fel på båtvärmare. "Har aldrig fungerat", ett citat från inkomna svar på våra frågor, beror troligen på felaktig installation. Båtägaren följer inte, kanske inte heller läser, handboken som följer med värmaren. Detta är en dålig början. Lusläs handboken. "Fungerar ibland" orsakas sannolikt av eftersatt underhåll eller sådan elinstallation att ett dåligt laddat batteri ej räcker för start. Möjliga felorsaker och åtgärder. För klena kablar mellan batteri och värmare. Värmaren tänder inte på grund av för låg spänning. Använd grövre kablar. Se separat avsnitt om elinstallation. Många skarvar i elsystemet utförda med kopplingsplintar av typ "sockerbitar". De har ofta skruvar av järn, vilket leder till korrosion i skarven. Färre och bättre kopplingsplintar. Ännu bättre med kortast möjliga kablar till batteriet. Om möjligt kolla spänningen på värmarens polskruvar under startförloppet. Den maximala sughöjden och slanglängden för bränslepumpen beaktas inte och värmaren får inte alltid bränsle. Höj tanken. Pumpen måste kunna suga även vid låg bränslenivå. Vid värmare för varmluft kanske luftslangarna är för långa, eller har för skarpa bockningar, så att brännaren blir överhettad på grund av otillräcklig luftgenomströmning. Värmarens överhettningsskydd löser ut. Kontrollera slangarna. Bränslestörningar beroende på vatten eller andra föroreningar i bränslet. Kan inträffa bl a om värmaren tar sitt bränsle från motorns tank. Värmaren är känsligare för föroreningar än motorn, som dessutom har effektiva filter. Förse värmaren med dubbla filter, finmaskigt nätfilter och pappersfilter. Befintligt filter rengörs inte. Rengör. Bränsletanken har slam på botten, vilket sugs upp i värmaren och blockerar denna. Förse värmaren med filter. Vatten i bränslet. Båtägaren har tankat diesel till motorn och värmaren på sjömack. Använd helst separat tank till värmaren och fyll den i land. Häll K-sprit i tanken. Vatten i veken till en vekbrännare innebär att veken måste bytas. Det räcker inte att torka veken. Startar ej en värmare med insprutningsbrännare (men har gjort det tidigare) kan det bero på felaktigt glödstift.

20 Vid värmare med ringveke kan det vara brott på glödspiralen. Byt komponent. Finns ampermeter kontrollera att startström går fram. Kan också vara korroderade, ej infettade kontakter, som medför att elektronik och styrkretsar ej får ström. Rengör, fetta in kontakterna. Packningar i bränslesystemet har torkat med läckage som följd. Bränsle kan läcka ut eller luft läcka in. Utläckande bränsle syns. Inläckande luft, om tanken ligger lägre än brännaren, syns ej. Kolla slangar och förbindningar. Skorstenens lock blev inte avtaget före tändning. Ta av locket. Skorstenens lock blev inte påsatt sedan brännaren släckts, så att stänk eller regn kommit ner i värmaren.vissa värmare tål ej detta. Åtgärd beror på värmartyp. Läs handboken. Konstruktionssvagheter Bränslepumpens delar korroderar och kan låsa pumpen om det är vatten i bränslet. Var noga med bränslet. Fungerar pumpen hörs det, och känns om man lägger handen på bränsleslangen. Om returslangen dras ur tanken och bränsle kommer ut, innebär det att brännaren får bränsle. Går inte pumpen, ge den ett lätt slag så startar den, om turen är god. Brytarspetsarna i den krets som manövrerar pumpen kan korrodera på grund av gnistbildning. Gör ren kontakterna eller lämna på service. Montera gnistsläckare, t ex diod, om sådan saknas. Ovanstående gäller Wallas typ 1800 B Sitter skortstenen olämpligt placerad kan överbrytande sjö komma ner genom skorstenen och släcka värmaren. Om det går, placera om skorstenen, ev förläng den eller använd ej värmaren om förhållandena är olämpliga. Fläktlagren är underdimensionerade, vilket kan leda till glapp och oljud. Lämna värmaren på service. Andra typer av fel Batterikapacitet eller laddning är otillräckliga, så att strömmen inte räcker en hel natt. Öka batterikapacitet eller laddning. Värmaren tjuter, vilket oftast beror på att returslangen från brännaren inte har fall hela vägen till tanken. Brännaren får då för mycket bränsle, så att avgaserna kommer i svängning och blir sotiga. (Speciellt för typ Wallas 1800 B). Dra om returslangen. Om värmaren inte startar, och det sannolikt beror på för låg spänning, prova att starta motorn. Generatorn ger då ett extra spänningstillskott, som kan vara tillräckligt för att få igång värmaren. För framtiden vore det synnerligen tacknämligt om fabrikanterna kunde förse värmarna med någon form av indikering av de vanligaste felen: för låg spänning vid värmaren, stopp i bränsletillförseln och brott på glödspiral eller glödstift. Beroende på utförande kan andra indikationer vara lämpliga. Felsökning skulle underlättas i högsta grad, tid och huvudbry inbesparas. Nyare värmare har i allmänhet lägre strömförbrukning och bättre ljudisolering än äldre typer, men uppnådda resultat bör sporra till ytterligare förbättringar.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

BATTMAN III Amperetimräknare

BATTMAN III Amperetimräknare BATTMAN III Amperetimräknare Artnr BA 1224 AHR/W SVENSKA Digitalt kontrollinstrument som mäter: Uttagen respektive återförd kapacitet -Ah Laddningsström -A Urladdningsström -A Batterispänning -V Vi tackar

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

Lär dig hantera gasol. Råd och regler.

Lär dig hantera gasol. Råd och regler. Lär dig hantera gasol. Råd och regler. 2 Lär dig hantera gasol Lite lättare med gasol. Både i yrkeslivet, i hemmet och på fritiden kan gasolen göra din dag lite lättare. Gasol är ett säkert, miljövänligt

Läs mer

Installationsanvisningar för båtvärmare. Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058

Installationsanvisningar för båtvärmare. Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058 Installationsanvisningar för båtvärmare Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058 1 Inledning Handbokens uppgift Denna handbok strävar till att ge all den information som behövs för installation av Eberspächer

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 ELEKTRISK TESTER 12/24V När du ansluter din Cargo till fordonets batteri så kommer du att ha en mängd olika testmöjligheter framför dig! Med ett tryck på strömbrytaren

Läs mer

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01 VAL AV BRÄNSLE Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i kaminen. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre

Läs mer

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin En kamin som eldas med ved eller annat biobränsle är ett klimatsmart komplement till din befintliga värmekälla. Den kan också vara ett mysigt inslag i innemiljön.

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

5 enkla steg. - så här tänder du upp

5 enkla steg. - så här tänder du upp 5 enkla steg - så här tänder du upp Otillräckligt skorstensdrag leder vanligtvis till problem Problem att tända brasan Röknedslag i rummet Sotade glas i braskaminen Elden slocknar Sot och röklukt från

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

SXK Båtpärm. Värmaren skall vara av lämplig typ avsedd för användning i fritidsbåt.

SXK Båtpärm. Värmaren skall vara av lämplig typ avsedd för användning i fritidsbåt. 6. ÖVRIGA SYSTEM 6.1 Värmesystem Värmaren skall vara av lämplig typ avsedd för användning i fritidsbåt. Såväl förbränningsluften som avgaserna skall tas från fria luften och även ledas ut dit. Installationen

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

... världsberömda dieseldrivna kaminer BRUKSANVISNING

... världsberömda dieseldrivna kaminer BRUKSANVISNING ... världsberömda dieseldrivna kaminer BRUKSANVISNING Montera kaminen Om kaminen skall monteras i en båt bör den stå i en spillplåt, med minst 50 mm kant för att samla upp eventuella droppar av diesel

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållsförteckning 1 Funktionsbeskrivning...3 1.1 Manöverpanelen...4 1.1.1 Drift indikations dioder...4 1.1.2 Larmdioder...5 1.1.3

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

eberspächer båtvärmare

eberspächer båtvärmare Luftvärmare vattenvärmare tillbehör eberspächer båtvärmare a WorLD of comfort Luftvärmare Vattenvärmare Tillbehör Luftvärmare Vattenvärmare Tillbehör Maximal komfort ombord med Eberspächers båtvärmare

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION Art.nr 94.4235 OBS! Brandvarnaren skall installeras av en behörig installatör. Läs bruksanvisningen noggrant innan installationen.

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Problemhantering för pelletskaminer

Problemhantering för pelletskaminer Problemhantering för pelletskaminer Innehåll Kaminen startar inte (displayen är svart)... 2 Kaminen tänder inte... 3 Det matas ingen pellets... 4 Kaminen brinner inte bra... 5 Kaminen sotar... 6 Kaminen

Läs mer

Eberspächer Båtvärmare

Eberspächer Båtvärmare Luftvärmare Vattenvärmare Tillbehör Eberspächer Båtvärmare A world of comfort Luftvärmare Vattenvärmare Tillbehör Luftvärmare Vattenvärmare Tillbehör Luftvärmare Vattenvärmare Tillbehör Maximal komfort

Läs mer

MOTORTESTER COMPACT TR-1000

MOTORTESTER COMPACT TR-1000 MOTORTESTER COMPACT TR-1000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT MOTORTESTER COMPACT TR 1000 är ett instrument för säker och snabb felsökning av elmotorer, stator och rotor. Mätprincipen är enkel och fel identifieras

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först...3 Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...5 Varning-viktigt...5 Display-enhet...5 Shunt-och kablage...5

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som Elsäkerhet I våtutrymmen I badrum måste alla elinstallationer vara fast anslutna eller ha särskilt uttag kopplat till jordfelsbrytare. Det enda som är tillåtet utöver detta är specialuttag på 110 volt

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet!

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Aircode TM ID AC-100 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat såväl vid

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i gasolkök i fritidsbåt Svedåns hamn, Habo kommun 2010-06-27, Larmnummer 16.1004248.2 Svedåns hamn, Habo kommun. Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress:

Läs mer

Arbete med hybridfordon

Arbete med hybridfordon Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Scanias hybridfordon är parallellhybrider och utgörs av en förbränningsmotor och en elmotor. I en parallellhybrid kan fordonet

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Vedeldningspolicy Policy Diarienummer: KS2016/0270 Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2016-06-16 Giltighetstid:

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

Checklista Gör ditt hem brandsäkert

Checklista Gör ditt hem brandsäkert Checklista Gör ditt hem brandsäkert Minska risken för köksbränder Många bränder börjar på spisen. Att något står och kokar torrt är en vanlig brandorsak. Fett och oljor kan börja brinna när temperaturen

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer