Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal"

Transkript

1 Totalkostnad Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal Styrelsen för Sicklaöns fibernät ekonomisk förening Redigerad av Dan Sahlin Bakgrund Föreningen bildades för att undersöka förutsättningarna för att bygga ett fibernät i området. Ett antal informationsmöten föregick detta, bland annat ett välbesökt den 26 augusti Därefter togs intresseanmälningar in, och hittills har drygt 200 sådana kommit in till föreningens webbsida Första veckan i april 2014 stod det klart att både Telia och Svensk Infrastruktur hade planer på att bygga fibernät i området. Detta dokument jämför dessa båda alternativ med att bygga ett eget nät, som då skulle vara ägt av medlemmarna i föreningen. Sammanfattning Alla tre alternativen ger god och likvärdig funktion när det gäller anslutning till Internet. Huvudfrågan är ekonomisk. Eget nät ger högre byggkostnad, men lägre driftskostnad enligt våra kalkyler. Styrelsen har dock kommit fram till fördelarna med ett eget nät inte överväger nackdelarna vad gäller högre anslutningskostnad och riskerna i samband med egen nätutbyggnad. Diagrammet nedan visar den ackumulerade kostnaden år för år för en villa på en internetförbindelse med hastigheten 100/10 Mb/s. Vid fler tjänster ökar skillnaderna kr kr kr kr kr kr 0 kr år Eget nät Telia Svensk Infrastruktur Rekommendation Varje fastighetsägare bestämmer förstås själv vilket alternativ som är bäst. Då styrelsen avråder från att bygga ett eget nät, återstår alltså två alternativ: Telia och Svensk Infrastruktur. 1(7)

2 Av dessa två förordar styrelsen Svensk Infrastruktur av följande anledningar: Något lägre anslutningskostnad Lägre månadskostnad för tjänster, så som Internet. Större utbud av Internet och TV-tjänster. Dessutom har Svensk Infrastruktur i förhandlingar med föreningen erbjudit följande: Tilläggsavtal för området med rabatter på tjänsterna om 40 respektive 60 % anslutningsgrad uppnås, se tabellen sidan 5. Svensk Infrastruktur drar två fibrer hela vägen till varje hushåll. Den ena fibern används för Internet och den andra kommer vara disponibel för föreningen. Extrafibern får dock inte användas för Internet och IP-TV, men kan komma att användas för exempelvis kabel-tv eller andra kommande tjänster. Detaljer i avtalet är inte helt klara, men Föreningen räknar med att avtalet blir helt klart senast 23 april. I avtalet med föreningen ingår en speciell garanti att om ROT-avdraget inte går igenom hos skattemyndigheten, så garanteras anslutningskostnaden ändå. Anpassning av ekonomisk modell för bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Fiber till företag i området. Styrelsen har så gott det går försökt undersöka de huvudproblem som påpekats med Svensk Infrastruktur: Otillgänglig kundtjänst. Vi har fått information om att de har väsentligt utökat sin kapacitet för att besvara frågor från kunder och föreningen har direktkontakt med kundansvarig. Problem i samband med grävning och återställning på kommunal och privat mark. Styrelsen har kontaktat tre kommuner norr om staden där de varit verksamma, och kommunerna intygar att det varit problem, men att problemen är åtgärdade. Svensk Infrastruktur har förstärkt sin organisation med tydlig fortlöpande uppföljning av arbetet. Utbyggnaden kommer vara besvärlig då den varar, men den sker i mycket hög takt. Enligt planen ska varje gata bli klar på endast några dagar. I avtalet med Föreningen finns också avtalat vad som händer med nätet vid försäljning av bolaget eller konkurs. Föreningen har då fått garantier att nätet kommer att fortsätta vara tillgängligt. Detta gör sammantaget att styrelsen rekommenderar Svensk Infrastruktur. Jämförelse Tabellen på sidan 5 jämför de tre alternativen, punkt för punkt. Utbud Huvudfunktionen är förstås att få en snabb förbindelse till Internet. Eftersom det bara finns ett Internet, och de flesta operatörer klarar att via fiber ge en fullgod funktion är alternativen väldigt likartade på denna punkt. TV är den andra funktionen som kan fås, men där är situationen betydligt mer komplex eftersom det finns så många olika utbud av TV. De två största operatörerna, Canal Digital och Viasat är dock tillgängliga i alla tre alternativen. 2(7)

3 Alternativet Eget nät har dock en fördel i och med att kabel-tv erbjuds som ett alternativ. Det går då lätt att koppla in flera nya och gamla TV-apparater utan någon box. Telefoni ställer slutligen väldigt små krav på data-förbindelsen, och kan fås från många oberoende företag. Kostnader Ett eget nät är helt klart dyrast när det gäller installation eftersom det inte förkommer några som helst subventioner pga. abonnemangsavgifter. Å andra sidan är månadskostnaderna betydligt lägre, åtminstone om man väljer samma operatör för alla anslutna hushåll. Som grafen ovan och tabellen nedan visar, så är Telia och Eget nät ungefär lika dyra på fem år. Men efter tio år så är Telia ca kronor dyrare, trots att de alltså är kr billigare i installationskostnad. Efter tio år är Svensk Infrastruktur ca kr dyrare. Betalvillkoren är betydligt tuffare då man bygger ett eget nät. Stort sett hela beloppet måste betalas före byggstart eftersom det inte finns någon som finansierar det hela Installationsarbeten Telia installation kommer vara den elegantaste där det finns befintliga rör för telefoni. Dessa kan också användas för fiber. Ett par gator i Lillängen och många hus i Storängen och längs Fannydals Strandväg har dock luftledningar för telefoni, och där kommer luftledningar också användas för fiber, vilket styrelsen ser som en mindre bra lösning. Telia räknar med att behöva gräva totalt ca 300 meter i området. Övriga, som inte har tillgång till rören för telefoni, är hänvisade till att gräva upp hela området. Svensk Infrastruktur har en väldigt trimmad organisation, och räknar med att gräva ner flera hundra meter fiber per dag. Det kommer alltså att bli stökigt, men under en ganska kort tid. För Telia ingår antingen grävning eller luftledning fram till huset (beroende på hur det är löst i dagsläget). För Svensk Infrastruktur ingår grävning till huset oavsett om det är grävd eller luftledning i dagsläget. För ett eget nät får varje fastighetsägare ordna grävningen själv. Installation av fiber och fiberkonverterare i huset ingår dock i samtliga alternativ. ROT-avdrag Svensk Infrastruktur har en udda modell där man prissätter arbetskostnaden på tomterna till samma belopp, kr, oavsett längd på grävningen. På så sätt får man ett ROT-avdrag på kr, och skattemyndigheterna har enligt uppgift inte haft några invändningar mot detta. Föreningen har i ett tilläggsavtal fått garantier att anslutningskostnaden förblir densamma, även om Skattemyndigheten plötsligt skulle ändra sig och inte ge ROT-avdrag för dessa arbeten. Telia tillämpar inte ROT-avdrag eftersom administrativa kostnaden överstiger vinsten då grävarbetet på tomten är en så pass låg kostnad. Vid alternativet eget nät får man naturligtvis göra ROT-avdrag för arbetet på egen tomt. Observera att de vanliga reglerna för ROT-avdrag gäller, så det går förstås bara att göra ett ROT-avdrag om man har något sådant utrymme kvar och är berättigad till det. Risker Styrelsen har försökt följa upp ryktet att Svensk Infrastruktur har gjort dåliga installationer 3(7)

4 genom att kolla upp ett antal referenser. Dessa referenser säger i princip samma sak: det var så förut men de har bättrat sig betydligt. Vid personlig kontakt med Svensk Infrastruktur har de också beskrivit vad de gjort i sin organisation och metoder för att undgå problem, vilket i huvudsak handlat om grävning på tomter. Föreningen har också inbjudits till att dagligen inspektera och följa upp arbetet när det väl kommer igång. Telia har också haft sin beskärda del av problem i samband med grävningar. Till skillnad mot Svensk Infrastruktur vill man dock inte lämna några referenser. Ett allmänt problem om en förening gör något jämfört med ett företag är att styrelsen utgörs av lekmän. Det kan också bli problem med kontinuiteten över åren. Men när ett fiberoptiskt nät väl är byggt är det praktiskt taget underhållsfritt. Ett eget nät utgör förstås också en viss ekonomisk risk i och med att det är medlemmarna och ingen annan som står för alla kostnader, så det är viktigt att alla kalkyler är korrekta. Telia använder sig av sitt dotterbolag Skanovas nät, vilket de övertog från Televerket. Enligt Telia är Skanova skyldigt att laga en skada på fibernätet lika snabbt som man lagar fel på teleledningarna, enligt uppgift inom 24 timmar. Svensk Infrastruktur har inga sådana strikta krav, men hävdar att de också är snabba på att åtgärda problem. Om man har ett eget nät åtgärdas det förstås så snabbt som föreningen bestämmer. Framtiden Om man äger sitt nät själv har man förstås mest kontroll över vad som händer i framtiden. Vi vet inte vilka priser det kommer vara på tjänsterna i de nät som Telia och Svensk Infrastruktur erbjuder, utan får hoppas att konkurrensen sköter detta. I Telias fall är det faktiskt deras dotterföretag Skanova som äger nätet, och Skanovas nät är enligt krav från PTS tillgängliga på lika villkor för alla operatörer. Föreningens avtal med Svensk Infrastruktur ger liknande garantier för deras nät. Med Svensk Infrastruktur så disponerar också föreningen ett eget parallellt nät, men med den begräsningen att det inte i nuläget får användas för Internet och IP-TV. Föreningen har dock ett avtal med Svensk Infrastruktur som stipulerar att om de inte lyckas hålla samma utbud som övriga kommunikationsoperatörer övergår även deras nät i föreningens ägo. Om det blir aktuellt i framtiden med andra tjänster än Internet på fibernätet, exempelvis larm eller satellitmottagning, har i fallet Svensk Infrastruktur föreningen ett eget nät som fritt kan användas för dessa tjänster. 4(7)

5 Jämförande tabell Alternativ Eget nät Telia Svensk Infrastruktur Operatör Ownit (eller annan operatör) väljs av föreningen. Bindningstid 3-5 år. Öppen Fiber vald av Telia Nätägare Föreningen. För alltid kommer nätet att tillhöra Skanova. Access för andra reglerad av PTS. Villkor för fiberinstallationen ska göras Anslutningskostnad villa Arbeten på egna tomten Anslutningskostnad per hushåll i samfällighet Fannydalsplatån Anslutningskostnad för bostadsrättsförening Anslutningskostnad för företag Anslutningskostnaden beroende på antal anslutna? Beror på hur mycket fastighetsägarna är villiga att betala, se nedan. Beror på andel intresserade: 50%: kr 60%: kr 70%: kr Ingår ej. ROT-avdrag kan göras kr. Eget nät i samfällighet tillkommer för ca 4000 kr per hushåll Ca kr per fastighet plus ca kr per tillkommande lägenhet Minst 30% anslutna i området. Open Universe vald av Svensk Infrastruktur. Svensk Infrastruktur äger nätet, utom delen på egen tomt. Föreningen har sitt eget Extranät, som dock ej får användas för Internet och IP-TV. Oklart kr kr efter ROT-avdrag på kr. Utan ROT-avdrag kr. Ingår. Inget Ingår. ROT-avdrag kr En offert håller på att tas fram. Offereras ej separat. Möjligt att betala kr per lägenhet. Ej aktuellt nu kr per hushåll (inget ROT) om minst två i huset beställer. Är det bara 2 som beställer är det vanligt pris. Samma som för kr och 995 kr/mån i villa. nätavgift Ja, se ovan. Nej. Ja, efter avtal med föreningen: Vid 40%: Ett paket från Viasat med 15 tv-kanaler ingår i 36 månader. Vid 60%: samma och dessutom: 6 månaders Internet 100/10 Värde ca kr kr rabatt på installationen. Priset blir då kr. 5(7)

6 Alternativ Eget nät Telia Svensk Infrastruktur Internet 100/10 Mb/s 100 kr/mån för 279 kr/mån och 235 kr/mån och uppåt gruppanslutning uppåt Anslutningskostnad kr kr kr drift i fem år för 100/10 Mb/s Anslutningskostnad kr kr kr drift i tio år för 100/10 Mb/s Årsavgift 200 kr Ingen Ingen Sista svarsdatum Fastställs först då enkätsvaren kommit in den 20 april. 18 maj 28 april (ändrat från 20 april) Anslutningskostnad efter sista svarsdatum. Betalvillkor Vanlig anslutningskostnad plus faktiska extrakostnader, ca 4000 kr. 90% innan start. Resterande 10 % regleras när nätet är driftsatt kr. Under byggtid kr extra. Därefter vanlig anslutningskostnad plus kr. Då installationen är klar mot faktura på 30 dagar. Finansieringslösning Inte ännu klar. 365 kr/mån i 60 månader vilket motsvarar ca 4% ränta. Via kort i samband med installationen då den godkänts. Avisering 2 veckor i förväg. Wasa Kredit på 36 eller 60 månader med ca 10% ränta. 6(7)

7 Alternativ Eget nät Telia Svensk Infrastruktur Datum då nätet är klart Under hösten. Senast juni 2015, men högst troligt Senast inom ett år, men troligen i augusti före årsskiftet. IP-TV Ja Canal Digital och Ja Ja Viasat Kabel-TV Ja Canal Digital Nej Ja, detta är möjligt i föreningens Extranät. Nätuppbyggnad Fiberteknik Nedgrävning av alla kablar. Blåsfiber. Två fibrer till alla hushåll. Användning av befintliga rör för telefoni. Om sådana inte finns används luftledningar Blåsfiber. Två fibrer endast till markskåp. Nedgrävning av alla kablar. Blåsfiber. Två fibrer varav den ena disponeras av föreningen. Sammanfattande tabell Huvudfördelar Lägst månadskostnad, Stor frihet i framtiden med eget nät Sveriges största operatör. Använder Skanovas fiber vilken PTS reglerar priset på för alla operatörer. Lite grävning eftersom befintlig telekanalisation utnyttjas. Utmanare på pris mot Telia. Extranät som tillhör Föreningen byggs samtidigt. Huvudnackdelar Högre anslutningskostnad. Kan vara svårt att nå 60%. Frivilligt arbete krävs. Grävning på egen tomt tillkommer. Högre månadskostnad. Högre månadskostnad än Eget nät. Dåligt rykte för grävarbeten, försenade installationer, dålig kundtjänst, men dessa problem har till största delen åtgärdats enligt styrelsens undersökningar. 7(7)

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Nedan är en blandning av information sammanställd från: Presentation i Powerpoint av Johan Sundberg, Infrastruktur Presentation i muntlig form av Carl

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010 Fiber Trippel Internet Television Telefoni Mölle den 11 januari 2010 Gylleröds samfällighetsförening Information om fibernät inför mötet den 23 januari och Extrastämman den 6 februari INFORMATION OM FIBERNÄT

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28 FIBERANSKAFFNING STYRELSENS REKOMMENDATION TILL STÄMMAN 2014-03-25 SAMMANFATTNING Styrelsen rekommenderar att stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla fibernät inom de kostnadsramar som specificeras

Läs mer

Sviskonets Samfällighet

Sviskonets Samfällighet Sviskonets Samfällighet Sammanfattning av fiberlösningen. Fiberlösningen bygger på två offerter en från Centralradio-Service AB (CRS) och en från Telia. CRS offererar följande: Anpassning av kopplings-rummet

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

Bredbandsnät i Vassbäck

Bredbandsnät i Vassbäck Bredbandsnät i Vassbäck Fredrik Ljunggren T 070-323 10 10 E-post fredrik@kirei.se Bredband via optisk fiber Bakgrund Elnätsleverantören Fortum kommer inom någon eller några veckor påbörja nedgrävning av

Läs mer

så blir du en vinnare!

så blir du en vinnare! villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den

Läs mer

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2009-11-13-15x15 - med Eriks kommentarer.indd 1 2009-11-13 10:48:21 2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2010-02-19 18:31:19 Den långa fiberresan... Många tycker nog att den här resan har varit

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning.

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. 1 Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. Alla medlemmar i Gylleröds Samfällighetsförening Välkomna till Mölle Stationshus söndagen den 26 september kl 14:00 Redovisning av arbetsgruppens

Läs mer