KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:"

Transkript

1 KRETSNYTT Nr Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte? 4 Tomträtter i Södertälje kommun 8 Dyrt vatten? 10 Energikostnader igen 22 Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare

2 VÅRA MÄKLARE HITTAR DU I 180 BUTIKER, VILKET GÖR OSS TILL SVERIGES LEDANDE MÄKLARKEDJA. VILKET LÄGE I LIVET DU ÄN BEFINNER DIG I, KAN VI UPPFYLLA DINA BEHOV, DRÖMMAR OCH FÖRVÄNTNINGAR. FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT ATT VARJE BOSTADSAFFÄR GYNNAR DIG SOM SÄLJER DIN BOSTAD LIKA VÄL SOM DIG SOM INVESTERAR I EN NY. DÄRFÖR ÄR VI T EX ENSAMMA OM ATT I HELA LANDET KUNNA ERBJUDA FÖRSÄKRINGEN V A R U D E K L A R E R A T. DEN SKYDDAR BÅDE KÖPARE OCH SÄLJARE MOT FEL SOM INTE ENS EN ERFAREN BESIKTNINGSMAN LYCKATS HITTA. LÄS MER PÅ BESÖK OSS PÅ GÄSTGIVAREGATAN 1 ELLER RING OSS PÅ TELEFON Kretsnytt

3 Redaktören har ordet De synpunkter som denna tidskrift framförde i nr om vilken typ av hus som skall få byggas i vår kommun och var handlade om en enda fråga; att bevara och skydda den byggnadstradition som nu finns i kommunen på olika ställen. Allt eftersom utveckling sker i samhället kommer förstås nya byggnadstraditioner att skapas och som så småningom måste bevaras och skyddas i sin tur. Vi får nu alla vänta på att Stads - byggnadskontoret tar fram det Arkitekturprogram som kontoret lovade oss i Kretsnytt (sida 9). Förhoppnings - vis hinner kontoret återkomma med detta senast under Under tiden tror jag att vår duktige stadsarkitekt Tommy Åström kommer att bevaka denna fråga så gått det går! Denna tidskrift försöker på bästa sätt tillvarata villaägarnas i Nykvarn och Södertälje intresse. Tidskriften tar ingen hänsyn till vem som bor i olika områden och i vilka hus. Så var också fallet i Kretsnytt Många villaägare i Södertälje med tomträtt vill gärna köpa loss sin tomt. Men, med det kriteriet som nu finns blir det ekonomiskt svårt, i många fall helt omöjligt. Villaägarna vill gärna att kommunen sänker friköpspriset från 80 % av marktaxeringsvärdet MTV till 50 % av detta. 50 % nivån finns i många kommuner i landet, i många andra kommuner lägre än så. I Stockholm gäller 50 %. Villaägarnas önskemål kommer att framföras på olika sätt bl a genom notiser och inlägg i denna tidskrift. Se ett sådant inlägg på sida 8. Det är bra att det finns ett program på TV som Fuskbyggarna. Det finns alldeles för många fuskbyggare runt våra knutar. Det är förstås viktigt att vi är noga med valet av utförare och att vi ser till att få referenser innan vi anlitar något okänt företag. När jag vandrar eller kör runt i villaområden ser jag ofta entreprenörbilar mad nationsbeteckning EST, LT eller PL. Fungerar det? Nu till Telgebolagen, samtidigt både plågoande och god leverantör! Hur många gånger genom åren har vi bett om och fått löfte från olika bolag att bli kontaktade i god tid före det att något särskilt skall hända och som för det mesta påverkar innehållet i våra fakturor. Med fakturan i december får vi brev från Telge Energi om ett nytt uttag, en förinbetalning till något som skall utföras om 7 (sju) år. En fond skall byggas upp! Läs mer om detta på sida 10 och hör av Dig med Dina funderingar om detta. Denne redaktör tycker själv det är bättre att ta ut en beskedlig höjning under lång tid hellre än att få en spark i magen när något okänt är avklarat. Men, som sagt, läs och begrunda på angiven sida. Viktigt för oss alla! Inte minst för de som under tiden flyttar från kommunen! I övrigt tycker vi villaägare inte om; banker som hela tiden ökar sin räntemarginal och därmed låter bolånen svara för en allt större del av vinsten eller andras misslyckande. kärnkraftsindustrin som ännu en vin- Hatobjekt 1 bankkontor Hatobjekt 2 Forsmark 1 och 2 KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Bankgiro Kretsen leds av en trojka bestående av; Rolf B Bertilson, Kjell-Arne Forsberg och Niclas Möller Ansvarig utgivare: Rolf B Bertilson Redaktör: Rolf B Bertilson Fridebergsvägen 20, Södertälje Annonser: Vakant Hemsida: villaagarna.se/lokalt/abc/lokalforeningar/ Sodertaljekretsen Layout: Göran Hagström Tryckning: Kringel-Offset AB Södertälje Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Polisen; Pågående inbrott 112 Anmälan av utfört inbrott m m ter misslyckats med att ha alla tio verken igång när vi som bäst behöver dessa. Benämningen skandal börjar passa in. Både tidigare näringslivsminister såväl som nuvarande energiminister borde skämmas tillsammans med varje kärnkraftsverkschef som inte vet vilken tid på året vi normalt har vinter i vårt land. Rolf B Bertilson Tack till Ulf Oscarsson Det är synd att pågående diskussion om att flytta pensionsdagen tills man är 75 år inte hunnit slå igenom ännu. Hade det varit så skulle vi villaägare fått behålla vår störste beskyddare ytterligare 10 år! Därför måste vi nu med stor ledsamhet säga tack till Ulf för allt arbete han lagt ned för att höja säkerheten i våra boenden. Otaliga är de gånger när Ulf, vardag som helgdag, deltagit i olika arrangemang för att öka tryggheten i samhället och särskilt då i våra hem. Ulf har gjort ett fantastiskt jobb. Tack för det och lycka till med livet i smedjan! För villaägarna i Södertälje och Nykvarn Rolf B Bertilson Stor beskyddare Ulf Oscarsson, Polis. Kretsnytt

4 Kretslopp eller inte? Många villaägare har för närvarande problem med gamla infiltrationer och kommunens krav på förändring. Många villaägare bor långt från möjligheten att koppla till det kommunala VA-nätet. Särlös ningar behövs. Av dessa anledningar har Kretsnytt haft ett antal reportage som berör dessa frågor. I Kretsnytt berättade vi om ett ärende ute i Linanäs som sedan följdes upp i Kretsnytt I Kretsnytt fanns ett referat från ett kretsloppsseminarium som väl redovisade innehållet i det som kallas Södertälje - modellen för enskilda avlopp i kretslopp. Förhoppningsvis har allt detta varit till nytta för några av våra medlemmar. Och, även om vi har en väl fungerande okomplicerad central VA-lösning och inte bor på landet så är ju ett hållbart samhälle viktigt för oss alla! Den 24 januari i år hölls ett nytt, välbesökt, möte i denna fråga ute i Kyrk - skolan i Hölö. Inbjudare till mötet var allianspatierna i Södertälje centern, miljöpartiet, folkpartiet och moderaterna. Hans von Essen från det senare partiet hälsade välkommen och inledde mötet samt inbjöd deltagarna att ställa sina frågor till medverkande experter. Experterna var och de sa följande; Kiss och bajs heter nedan kiss och fekalier. Växtnäring som lantbruket gärna vill ha tillbaka. Genom ett väl fungerande kretslopp där kiss och fekalier separeras från annat rinnande avlopp, renas och behandlas så kan vi ordna detta. I just toalettavfallet finns 50 % av den mängd växtnäring som lantbruket måste använda. Resten kommer från luften och från fosforgruvor. Det finns ett regeringsbeslut att 60 % av fosfor i avlopp skall återvinnas senast 2015! Anna Calo, Telge Nät Telge Nät har det övergripande ansvaret för Södertäljemodellen vilket innebär ansvar för det totala flödet inklusive hämtning, mottagning och rening av avloppet från toaletter. Mål: att reducera långa och dyra ledningar mellan avlägsna avlopp till reningsverk. Det finns enskilda avlopp i Sunita Hallgren, LRF Lantbrukarnas Riksförbund Varje dag transporteras stora mängder växtnäring från jordbruket till övriga samhället via lantbruksproducerad mat såsom kött, ägg, grönsaker, mjölk mm Anna Calo, Björn Pinner, Sunita Hellgren och Karl-Axel Reimer efter fullgjort värv. 4 Kretsnytt

5 Mälarregionen varav i kommunen varav 530 i Stavbofjärdens avrinningsområde. En första anläggning har bygglov och börjar byggas i Hölö med start nu till våren 2012 för hushåll. Ekonomiskt bidrag finns bla från Länsstyrelsens LOVA-fond = LOkala Vattenvårds Anläggningar. Karl-Axel Reimer, Södertälje kommun miljökontoret Kommunens mål är hållbar utveckling för att säkerhetsställa att naturen kan förse oss med skog, fisk, produkter från lantbruket mm Smittoämne måste bort. Sjöar och vattendrag måste skyddas. Resurs bevar - ande måste ske genom att återföra näringsämnen till naturen. 90 % av kväve och fosfor i ett hushålls avlopp finns inom kiss och fekalier. 99 % av smittoämnen finns i kiss och fekalier. Björn Pinner, Södertälje kommun miljökontoret Björn har gjort en kostnadsutredning om enskilda avlopp och jämfört kostnaden för ett enskilt avlopp med andra alternativ. Björn har följande bas; familj med fem (5) personer effektiv ränta på drygt 8% med amorteringstid på fem (5) år. att ett system skall fungera i 20 år med likartat underhåll. Villaägaren Hans Sundqvist frågade om det finns någon garanti för att tömning av ett kretsloppssystem kommer att ske fortlöpande och för en rimlig pen- ning. Tage Gripenstam (c) svarade att man måste lita på kommunen särskilt som forskningen är entydig att kretsloppslösningar är enda lösningen i vissa fall för att kommunerna skall leva upp till de krav som ställs för en hållbar samhällsutveckling. En annan villaägare undrade om säkerheten i att få tag i reservdelar. Svaret blev att någon leverantör har anläggningar! Gösta Andersson, LRF framförde att det dessvärre fattas ett nationellt beslut vilket skulle säkerhetsställa all utveckling inom detta område. Bonden under 30 år Orvar Juréus Det finns; 1. Markbaserad rening = infiltration 2. Enskilt avlopp där toalettavfall separeras från DBT (dusch, bad och tvättvatten) för kretsloppslösning och DBT går till infiltration. 3.Allt avlopp går via minirenings-verk för regelbunden slamtömning. 4. Centralt avlopp Tord Löfgren nöjd kretsloppsägare. Kretsloppslösning. Kretsloppskalkyl Vakuumtoalett Vakuumtoa + BDT 2 vakuumtoa + BDT Minirenings-verk Markbaserad rening Urinseparerande Kommunalt VA Investeringskostnad Räntekostnad Räntekostnad Slamtömning/år 1) Serviceavtal/år Finns, krävs ej Kemikalier/år x 600 = Elkostnad/år Driftkostnad/år Driftkostnad/20 år Totalkostnad/20 år ) Beroende på antal tömningar per år. För markbaserad endast en. I andra fall mellan 2 och 3 med töming av DBT slam 1 ggr/2 år. För detaljer och frågor hänvisas till Björn Pinner Anm:Redaktionen har för enkelhetens skull avrundat ingående värde till jämna tal Kretsnytt

6 intygade avslutningsvis att det är ställt utom allt tvivel att återföring av växtnäring till jordbruket verkligen ger resultat! Kretsloppsmantra Ingen kan göra allt men alla kan göra lite för en gemensam bättre miljö! Tage Gripenstam, aktiv lokalpolitiker. Tord Löfgren, en av många intresserade denna kväll berättar; Vi köpte vår nya anläggning direkt från Jets 2009 och installationen klarade jag själv. Några problem har vi inte upplevt så här långt. Kostnaden för installationen begränsade sig till några hundralappar, då allt som behövdes var en bit rör och några meter slang. För att skydda elektroniken köpte jag också ett överspänningsskydd, i händelse av åska. Efter installation av vakuumtoaletten har vi en kostnad på mindre än 25 % mot tidigare anläggning med vanlig vattentoa, eller för närvarande 1440 kronor mot tidigare 6240 kronor per år. En ytterligare miljövinst är ju naturligtvis de minskade transporterna med tankbil, inte bara i form av minskat utsläpp, utan också mindre slitage på områdets gemensamma vägar. Kan vi i en nära framtid ansluta oss till projektet i Hölö och därmed bidra med gödning till jordbruket, har vi en optimal lösning för lång tid framöver. Anm; se vidare på Tage Gripenstam, känd lokalpolitiker för centerpartiet bor i Hölö och svarar så här på Kretsnytts fråga varför han engagerat sig i kretsloppsfrågan; I grunden handlar det om tre saker, miljöintresset, vattenvård och kretslopp. Det som satte extra fart på frågan var att man i Hölö Mörkö kommundelsnämnd fattade beslut om ett byggstopp i Kyrksjöns och Lillsjöns tillrinningsområde. Anledningen var en kraftig övergödning och att vi som bodde i villa och har enskilda avlopp var en bidragande orsak till detta. Samtidigt presenterades jag en lösning som prövats på annat håll och som både var kretsloppsanpassad och som möttes positivt av bönderna. Bönderna är ju de som i slutändan tar emot restprodukterna som växtnäring i jordbruket. Man kan säga att tiden var mogen att göra något konkret. Det var mycket svårt att på allvar tro att det skulle kunna byggas ett allmänt VA-system i ett så stort geografiskt område med så många fastighetsägare utan stora problem, höga anslutningsavgifter och trots det inte få till en hållbar kretsloppslösning. Förslaget vann snabbt gehör både i kommunen och hos Telge Nät, en VApolicy antogs och byggstoppet kunde hävas. Andra åtgärder görs parallellt till exempel har det bildas ett Vattenvårds förbund som genomför olika åtgärder, lantbruket som bland annat strukturkalkar. Många goda insatser som leder till en bättre miljö för många generationer framåt. Om vi hjälps åt kan vi komma till rätta med det mesta. Dessutom blir det några nya arbetstillfällen lokalt i bygden. Deltog gjorde även denna tidnings redaktör Rolf B Bertilson Murverkets VÄF håller årsmöte söndagen den 11 mars 2012 kl Lokal; Ekan på Vatt-Annas väg 19, Lina På agendan finns i övrigt sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Styrelsen Enhörna VÄF håller årsmöte söndagen den 19 mars 2012 kl Lokal; Mötesplatsen, Enhörna På agendan finns i övrigt sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Styrelsen 6 Kretsnytt

7 /bonuseffekten / fekte n Tänk vad lite bakterier kan göra S oprummet som Telg e Fastigheter har byggt på förs kolan Växthuset gör både källsorteringen enklare och närmiljön bättre. Speciella mikrobakterier hjälper till att bryta ner och tar bort lukten från soporna. Men det låsta soprummet minskar även skadegörelsen och ger pedagogerna mer tid över till viktigare saker - lek och lär med barnen. Gå in på facebook.com/bonuseffekten och hitta fler bonuseffekter i stan! Kretsnytt

8 Tomträtter i Södertälje kommun I Kretsnytt skrev vi om ett möte den 16 juni 2011 om tomträtter i Södertälje. Mötet var ordnat av vår ABC-region och intresserade många medlemmar. Bokad lokal fylldes till sista plats. Frågan var viktig för många. Mötet slutade med ett förslag till Södertälje kommun att ändra kriterierna dels för beräkning av tomträttsavgälderna och dels för att köpa loss in tomt. Villaägarna i Södertälje har efter mötet i brev till kommunen under hösten 2011 framfört det förslag som avslutade mötet den 16 juni. Kommunens svar är att ingen förändring av tidigare beräkningsgrunder kommer att ske. Under tiden har alla villaägare fått sina nya taxeringsvärden från Skatte - verket. I många fall innebär de nya värdena en höjning på upp till av taxeringsvärdet från En uppgradering som endast uppstått därför att ett antal villor kunnat säljas till ett högre värde än förväntat. Villaägare som haft ett och samma boende under större delen av sitt liv drabbas hårt i ett läge då den egna tomen skulle friköpas från kommunen. F n gäller att kommunen begär en köpeskilling på 80% av marktaxeringsvärdet MTV samtidigt som vi villaägare kan acceptera 50%. Samtidigt skenar tomträttsavgälden för de som inte köpt loss sina tomter. Orimliga höjningar har uppstått de senaste åren. Det finns fall där avflyttning skett endast beroende på den höga tomträttsavgälden. Det finns fall där försäljning inte kunnat genomföras beroende på en alltför hög avgift för tomten. 30% av Södertäljes befolkning bor i egen villa medan resten 70% bor i flerfamiljshus. En orimlig fördelning som bl a omöjliggör för familjer med krav på eget boende att flytta till vår kommun. Det hindrar en vettig boendekarriär. Efter mötet den 16 juni där tekniska nämndens ordförande Ewa Lofvar Konradsson (mp) och dess vice ordförande Robert Halef (s) deltog uttalade Ewa Lofvar Konradsson följande: vi måste ordna detta på ett eller annat sätt en gång för alla! Det blev inte så! I en nya översiktsplanen ÖP finns inte ett enda förslag till ett genuint villaområde. Vi villaägare har protesterat mot detta. Samtidigt pendlar ca människor in till vår kommun för sitt dagliga arbete. Många av dess skulle säkert flytta hit om tillgången på eget boende var större än nu. Och förstås om utbildningen i våra skolor är tillräckligt bra! Vem i kommunen är det som vill ha det så här? Vad vinner man och vad förlorar man. I ett läge då kommunen behöver likvida medel för avbetalning av lån och investeringar i sådant som efterfrågas av de boende i kommunen kunde en försäljning av villatomter Kent Tegel (m) tv vill, Eva Lofvar Konradsson (mp) och Robert Halef (s) har ändrat sig. Står på guldkantat underlag! bidra på ett väsentligt sätt. 100 tomter med ett pris på kronor skulle ge 50 miljoner i kassan. Intäkter för tomt - rättsavgälder på kanske miljoner per år skulle förstås samtidigt försvinna. Men, räntekostnader för en avbetalning på lån med 50 miljoner skulle försvinna. Positiva sidoeffekter från villaägarna skulle uppstå och stoppade boendekarriärer skulle få fart. Ewa Lofvar Konradsson anger två skäl för kommunens ställningstagande; vi har bl a uppgiften att skydda kommunens kapital till nytta för alla och inte bara för en del och det vore orättvis mot alla som tidigare köpt sina tomter med 80% beräkningsgrund! Själv tror jag inte att det finns någon som efter ändringen från 50% till 80% på MTV köpt loss sin tomt för 80% på MTV eller i alla fall endast ett fåtal Jag är dessutom säker på att ingen skulle bli förbannad för att en villaägarkompis några år senare får en lägre beräkning. Höjningen av taxeringsvärdet har ju dessutom gått upp under tiden varför tomtpriset troligen skulle blivit ungefär lika som tidigare även med 50% på MTV. Dessutom kostade inte en ca 800 m 2 stor tomt mer än ca kronor i slutet av 60-talet när många villor byggdes. Med vanlig indexuppräkning skulle tomten idag vara värd ca kronor. Så, en rätt bra realisationsvinst skulle erhållas. Moderaterna hade för några år sedan en motion i Kommunfullmäktige i linje med vad vi villaägare nu tycker. Vi får vänta till 2014 och hoppas på ett lokalt regimskifte då och att moderaterna håller fast vid sin inställning. Rolf B Bertilson 8 Kretsnytt

9 Riktlinjer ekonomiskt bidrag till kretsar 2011 Inledning Regionstyrelsen vill hjälpa kretsarna i regionen att bedriva sin verksamhet och öka medlemsnyttan för sina medlemsföreningar. Regionstyrelsen har därför avsatt medel i sin budget för detta ändamål. Styrelsen har satt upp nedanstående riktlinjer och regler för att underlätta processen med administration och öka förståelsen kring bidraget hos kretsarna. Regionstyrelsen bedömer alla ansökningar på sina egna meriter och varje krets situation enskilt. En tydlig verksamhetsplan, inlämnad i tid och med goda motiveringar har större chans att få sin ansökan godkänd än motsatsen. Bidragets syfte Syftet med bidrag till kretsar är att kunna bedriva verksamhet överhuvudtaget, eftersom inga kretsar tar ut någon avgift av sina föreningar. Bidraget avser såväl kretsarnas aktiviteter som styrelsearvoden. Definition krets En krets är en egen juridisk person, med egna stadgar och egen styrelse. Medlem i en krets är lokala föreningar, anslutna till Villaägarnas Riksförbund. Kretsar ska stödja sina medlemsföreningar, hålla kontakt med dem, informera dem, bevaka kommunala frågor med mera. En kommuntäckande förening är inte en krets. I övrigt hänvisas till förbundets stadgar 25. Gången Kretsarna ansöker i förväg, regionstyrelsen fattar beslut och meddelar sitt beslut, utbetalning sker så fort kretsen förser regionkontoret med sina handlingar. Ansökan Ansökan ska skickas till regionkontoret, vara skriftlig och innehålla: Verksamhetsplan för kommande år som ska innehålla beräknade kostnader för året (t.ex. porto, lokalhyra, arvoden), så detaljerat som möjligt Senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Regionkontoret bekräftar skriftligen att ansökan är mottagen. Bekräftelsen skickas till personen som skickat in an - sökan. En komplett ansökan enligt ovan är en förutsättning för att region - styrelsen ska kunna behandla ansökan, dvs avgöra om kretsen lever, styrelsen är utsedd på ett årsmöte eller kretsen enligt regionstyrelsens uppfattning borde ha råd att finansiera sin verksamhet själv. När regionstyrelsen fattat beslut får kretsen också en bekräftelse på beviljat belopp. Utbetalning Så fort kretsen hållit årsmöte och skickat in sitt årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning, betalas bidraget ut. Värvningsbidrag En lokalförening kan utöka sin kassa genom att värva nya medlemmar. Men, för att få maximalt möjliga belopp måste värvningen följa vissa kriterier. Så här ser det ut; Att synas Det är alltid viktigt att synas! Det gäller både för den privata situationen såväl som för exempelvis våra villaägareföreningar. Av den anledningen kommer Kretsen som representant för alla villaägare i vår kommun att var med dels på Med - borgar dagen i Stadshuset lördagen den 31 mars och Trygghetsdagen på Stor - gatan en lördag i augusti/september. Villaägare i Scaniarinken. Du som har tillfälle och lust att vara med och representera vår förening vänligen meddela detta till sekreterare Gunnar Gomér på hans e-postadress. (sida 3) Uppgiften består i att dela tiden i en monter då vi visar nyttan och glädjen med ett medlemskap i Villaägarna! Rolf B Bertilson Värvningsbidrag 1. När föreningen värvar en ny medlem får de 425 kr (värvningsbidraget är 400 kr, 25 kronor får föreningen alltid, oavsett vem som värvar). Den finns flera metoder för att tillförsäkra sig värvarersättningen: ta adressuppgifter och telefonnummer och lägg in uppgifterna direkt via er föreningshemsida. ta in avgiften kontant och betala själv in den till förbundet jämte uppgifter om ny medlem. försäkra sig om att blivande medlem anger föreningsnumret vid betalning av avgiften. och/eller försäkra sig om att blivande medlem betalar till pg konto för att försäkra sig om att värvarersättningen tillfaller föreningen går det att i förväg anmäla de presumtiva medlemmarna till medlemsregistret som lägger upp en bevakningslista. Konkret betyder det att oavsett via vilken värvningskanal avgiften betalas in tillfaller värvningen lokalföreningen. En bevakningslista får enligt personuppgiftslagen, PUL, finnas i fyra månader. Kretsnytt

10 Dyrt vatten! På annan plats kan Du läsa om kostnaden för elektrisk energi. Men, det är inte nog med att det är dyrt att ha lampan tänd där hemma, det kostar också att vara törstig. Det blir bara dyrare och dyrare att förbruka vatten. I december förra året (2011) fick vi ett brev med avisering av en dubbel höjning av den rörliga avgiften för vatten. Dels en sedvanlig höjning och dels en höjning för förfinansiering av en utbyggnad av vattennätet. I Kretsnytt såg det ut så här; (alla priser är inklusive MOMS 25%) År Förbrukning Bostadsenhets- Mätar- Grund- Dagvatten- Pris/ m 3 avgift avgift avgift avgift Anm; grundavgiften är en sammanlagd avgift för förbrukning och avlopp. Inga förändringar har skett under 2010 och Men, således fr o m höjs förbrukningsavgiften med; 1. Särskild avgift 3,56 kronor/m 3 2. Sedvanlig höjning 0.39 kronor/m 3 Totalt 3,95 kronor/m 3 till sammanlagt 17,19 kronor/m 3 Med anledning av brevet i december skriver denne redaktör och kund till Telge nät till försäljningschef Hans Blechner; Alla villaägare fick i december förra året ett brev från Dig där Du beskriver två höjningar av avgiften för vatten. Du beskriver noga varför Du/Ni inför den särskilda avgiften. Jag kan acceptera den höjningen med den beskrivning Du gör. Men, av vilken anledning måste även den rörliga delen höjas. Du ger ingen motivering! Jag tycker det är underligt med en höjning av den rörliga avgiften. Fler och fler kunder använder "Ditt" vatten, nya investeringar görs som vi själva få betala för och ändå måste den rörliga avgiften höjas. Varför? Och, 50 kronor i månaden är inte en liten summa särskilt som den särskilda avgiften samtidigt betyder ca 45 kronor per månad för en som använder 150 m 3 /år. Sammanlagt en avgiftshöjning på i runda slängar en 100-lapp per månad. Hans svarar så här; Telge Nät är tvingade att höja den rörliga avgiften eftersom den skall spegla våra kostnader för VA-verksamheten och denna avgift har dessutom inte höjts sedan Vi bedriver, som du säkert känner till, VA-verksamheten enligt självkostnadsprincipen och Telge Nät får därför inte tjäna pengar på denna verksamhet. Avseende ditt räkneexempel där en användare som förbrukar 150 m 3 per år skulle få en avgiftshöjning på 100 kr per månad så är inte detta helt korrekt. Den ordinarie taxan har höjts med 39 öre per m 3 och för en kund med en förbrukning på 150 m 3 per år blir avgiftshöjningen 4:87 kr per månad. Den tillfälliga taxan är 3:56 kr per m 3 och för en kund med en förbrukning på 150 m 3 per år blir den tillfälliga taxan 44:50 kr per månad. Totalt för en kund med förbrukning på 150 m 3 per år blir således den sammanlagda avgiftsjusteringen 49:37 kr per månad. Följande har därefter inte kommunicerats med Hans Blechner. Hans har rätt, jag hade fel, den sedvanliga avgiften drabbar oss med ca 5 (fem) kronor per månad och inte 50 kro- Mannen som glömde förvarna Hans Blechner. nor som jag påstod i mitt mail enligt ovan till honom. Men, beträffande den extra ordinarie avgiften, vars uttag måste överensstämma med lagen om allmänna vattentjänster 30 finns en del att kommentera. Men först. Hur många gånger de senaste åren har bla Telge Nät lovat oss villaägare att förvarna om en extraordinarie åtgärd som denna. Återigen brister företaget i detta löfte. Inte endast till oss villaägare men naturligtvis till alla vattenförbrukare i våra kommuner. Det dimper ned ett brev med oskriven rubrik take it or leave it!, vad nu det blir på Fortfarande gott men också dyrt! 10 Kretsnytt

11 svenska. Är det ett bra sätt att kommunicera med sina kunder? Enligt 30 lagen om allmänna vattentjänster får ett vattenverk inte ta ut högre kostnader än självkostnaden. Om det finns specificerade framtida nyinvesteringar enligt en fastställd investeringsplan, som innehåller hur mycket pengar det gäller, vad pengarna ska användas till och när, kan man dock under en period ta ut en högre taxa och fondera medlen. Därför vill vi villaägare, och förmodligen alla kunder till Telge Nät, ha en ordentlig investeringsplan för det projekt som skall betalas av den särskilda debiteringen. Vad skall utföras. När skall detta göras. Vad kostar varje steg? Vi villaägare kommer att ifrågasätta om detta stämmer överens med det lagrum som finns. Principiellt tycker denne redaktör att förfarandet med tidigt uttag är vettigt. Det är bättre att ta ut en låg acceptabel avgift över lång tid än att drämma till med en chockhöjning efteråt över något vi inte känt till. Telge Nät måste dock skingra dimman, lägga korten på bordet och berätta vad extradebiteringen ska användas till och när. Sedan undrar man ju varför i fridens namn kunde Ni inte tagit upp detta med oss tidigare så att vi kunde undvikit den typ av dialog som detta inlägg utgör? Telgebolagen är ju bolag vi alla äger och som vi alla betalar för. Kommunikation med ägarna hade varit bra. Så har inte skett i detta ärende. Och, om inte Telge Nät redovisar det som behövs enligt gällande lagrum är vi beredda att tillsammans med vår riksorganisation ifrågasätta det extraordinära uttaget. Vi avvaktar besked på den anmälan som en privatperson i Söder - tälje lämnat in till Statens VA-nämnd. Rolf B Bertilson Kallelse till årsmöte i Kretsen och i Tälje-Nykvarns lokala VÄF Kretsen kallar alla medlemmar till årsmöte tisdag 24 april kl Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Vegagatan 2-4 (Intill sjukhuset) Med medlem i denna kallelse avses alla medlemmar i de lokalföreningar som ingår i Kretsen samt medlemmar som enligt notering på medlemskortet ingår i Tälje - Nykvarns Lokala VÄF. Mötet inleds med att Anders Bäcklander från Södertälje kommun redovisar innehållet i vår nya ÖP (se Kretsnytt ) nu justerad efter inkomna synpunkter. Gemensamt för båda årsmöten gäller att motioner ska vara sekreterare Gunnar Gomér tillhanda senast 4 april. Välkommen! Styrelsen Kretsnytt

12 Villaägarna i Järna-Mölnbo VÄF håller årsmöte onsdag den 14 mars 2012 kl Lokal; Järna Futurum, sammanträdesrum (övervåningen) Föredragshållare: Planarkitekterna Martin Mansell och Henrik Nordström från Samhällsbyggnadskontoret kommer att prata om kommunens planer för bostäder och infrastruktur för Järna och Mölnbo. På agendan finns i övrigt sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen bland annat om planerade aktiviteter. Vi bjuder på smörgåsar. Styrelsen Blombacka VÄF håller årsmöte onsdagen den 28 mars 2012 kl Lokal; Café Bellevue Läs mer om mötet på Styrelsen Efterlysning Styrelsen i Järna-Mölnbo Villaägareförening efterlyser fler personer till vår styrelse. Inför årsmötet saknar vi två stycken ledamöter och en suppleant. Tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag är inte nödvändigt. Vi hoppas kunna få med personer som vill engagera sig så att vi kan fortsätta driva vår förening vidare. Om Du är intresserad eller har frågor kontakta ordförande Torbjörn Pettersson på e-post: alternativt på telefon: Styrelsen Villaägarna i Nykvarn håller årsmöte onsdagen den 21 mars 2012 kl Lokal; Smedsbygget På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Styrelsen Soldala - Vibergen Olovshage VÄF håller årsmöte tisdagen den 13 mars 2012 kl Lokal; Dagcenter Högmohöjden På agendan finns i övrigt sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Styrelsen Villaägarna i Bergvik-Brunnsängs VÄF håller årsmöte torsdagen den 22 mars 2012 kl Lokal; Brunnsängskyrkans församlingssal På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Kenneth Modig, Trygghetsvärd Södertälje kommun informerar om grannsamverkan, energibesparing m m och Civilförsvarsförbundet kommer att informera om säkerhetsfrågor. Alla medlemmar och ännu ej medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen 12 Kretsnytt

13 Nu även med Citysugbil! Kyl Frys Tvätt Disk Spis Småel AVLOPPSRENSNING Högtrycksspolning Ångning Jour dygnet runt Sanering Klottersanering Rörinspektion Glöm inte Rotavdraget! Jovisgatan 6 Södertälje Tel Fax Utför: Bygg och Plåtslageriarbeten Takmålning 32 år När tror du att priset på S L GÅR UPP? Sänk dina värmekostnader med solfångare från Lesol. Den grönaste värme som finns. Kontakta oss för offertförfrågan och spar pengar. Solvärme solfångare poolsolfångare ackumulatorer Värmepumpar berg/jord/sjö frånluft (ventilation) luft/vatten luft/luft Pellet brännare kaminer pannor korg för vedkaminer bränsle ENERGIKNIPPET I SÖDERTÄLJE AB Mobil Tel/Fax Kretsnytt

14 Felanmälan i Södertälje. (Gäller sedan ) Aktivitet fel på eller problem med Telefon E-post Snöröjning, hål i gata, stopp i brunnar, sandupptagning, akuta hinder m fl * Trasig gatubelysning Trafiksignaler, vägmärken, vägmarkeringar, skyltar Dumpat avfall Klotter Problem i parker, lekplatser, parkskogar, Anm; till e-post kan lämpligt foto bifogas. badplatser mm. ** Klagomål på felparkerade bilar, fel på p-automater, hittade skrotbilar och liknande Driftfrågor i kommundelarna * Efter kontorstid för ärenden som anses inte kan vänta till nästa dag använd journummer (Räddningscentralen Lindvreten). ** Gäller Södertälje. I kommundelarna se driftfrågor kommundelarna. (Källa; samtal med tjänsteman.) Aktieägarträff Kretsen medverkar i en av Aktiespararna i Södertälje ordnad aktiekväll Måndagen den 19 mars kl på Hotell Scandic Skogshöjd, Bergasalen På programmet står en presentation av Byggmax AB och Trelleborg AB. OBS! Företaget Byggmax är speciellt inbjudet på villaägarnas initiativ. OBS! I en paus serveras kaffe med tilltugg som betalas av sponsorer. Särskild inbjudan kommer att spridas genom Aktiespararna i Södertälje. Information kan även fås närmare aktuell dag på webbadress: Anmälan till: senast fredag den 16 mars. Välkommen 14 Kretsnytt

15 Hur kan du minska risken för brand i din bostad Bostadens (enfamiljs) brandskydd bör bestå av följande; Din kunskap är bostadens viktigaste brandskydd. Men brandskyddet kan även förstärkas med tekniska hjälpmedel. Normalt ska det i bostaden finnas brandvarnare, och om bostaden innehåller fler våningsplan så ska det finnas minst en (1) per våningsplan, bäst och effektivas är dock att ha brandvarnare i varje rum. Köp gärna brandvarnare som kommunicerar med varandra, det vill säga, larmar en så larmar även den/de andra. Brandvarnare rekommenderas att vara nätanslutna. Utöver brandvarnare rekommenderas minst följande för att erhålla en rimlig skyddsnivå. En 6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 43A 233BC En brandfilt med minsta storlek 120x180 cm En automatisk övervakning av köksspisen med en timer eller spisvakt Det är även viktigt att samtliga boende genomgår någon typ av brandskyddsutbildning. Om olyckan är framme och det börjar brinna Även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand. Gör så här om det börjar brinna: Rädda först dem som är i livsfara Varna därefter övriga som hotas av branden Larma räddningstjänsten genom att ringa 112 Släck branden om du bedömer att du klara det Om du inte lyckas släcka branden, är det viktigt att du stänger dörren till rummet där det brinner, och utrymmer bostaden. Utrymning från enfamiljshus Den grundläggande förutsättningen för utrymning är att alla kan gå ut genom huvudentrén. Om huset har två eller flera våningar ska utrymningsmöjligheten från dessa säkerhetsställas. Fårsafari och grilltips med TV-kocken Rune Kalf-Hansen Järna-Mölnbo Villaägareförening bjuder in sina medlemmar till ett besök på Molstabergs Säteri lördagen den 26:e maj Nytt liv i en gammal förening Geneta-Höglofts VÄF höll årsmöte 21 februari. Ett tjugotal medlemmar hade mött upp och valde sju personer som bildar en helt ny styrelse. Den nyvalde ordföranden, Jonas Karlsson nämnde en rad frågor som föreningen tänker jobba med; stadsnät, buller, trafik, gatuunderhåll, snöröjning mm. Mötet avslutades med att Jonas tackade Bertil Nilsson, som nu lämnar styrelsen, för det arbete Bertil utfört under 38 år i föreningen. Där vi kommer att bli guidade och träffa får och lamm samt kunna besöka deras gårdsbutik. Vi har även bjudit in TV-kocken Rune Kalf-Hansen som kommer att hålla en föreläsning med grill- och mattips samt bjuda på olika smakprover. Föranmälan till ordförande Torbjörn Pettersson på e-post: alternativt på telefon: Först till kvarn då vi har en max gräns på 40 personer (vi tar en avgift på 50:- per vuxen). Vi samlas vid gårdsbutiken lördagen den 26:e maj klockan 10:00 För vägbeskrivning till Molstabergs Säteri se: Geneta-Höglofts nya styrelse; fr v Bahman Richardsson, Carl Doland, Ove Karlsson, Johan Karlsson(ordförande) och Tina Saunamäki. Fattas på bilden gör; Christer Wetell och Anita Bengtsson. Mer information om Rune Kalf-Hansen se: Kretsnytt

16 Dorma Duo Komplett låssa ts för en trédörren till b ostaden! Dorma Duo Komplett låssats för I priset entrédör ingår ren montering till b ostaden! inom Södertälje. Kampanjpris 3 400:- inkl. moms inkl. moms Kampanjpriset avser mattkrom. Mälardalens I priset ingår montering inom Södertälje. Låsmästare. 16 Kretsnytt

17 Kalendarium Kretsen och tidningen 2012 Aktivitet Nr Tidpunkt Manus/motionsstopp Styrelsemöte 1 tisdag 28 februari Kretsnytt 1 ca 29 februari 10 februari Årsmöte kretsen och Tälje/Nykvarn Lokala VÄF tisdag 24 april 4 april Styrelsemöte 2 tisdag 22 maj Kretsnytt 2 ca 31 maj 11 maj Styrelsemöte 3 tisdag 4 september Kretsnytt 3 ca 28 september 7 september Kretsnytt 4 ca 30 november 9 november Styrelsemöte 4 tisdag 4 december Anm 1. Manus för kretsnytt skickas med EP till; Anm 2: Motioner för årsmöte skickas till kretsens sekreterare Gunnar Gomér; Olofs väg 7 eller EP Kalendarium övrigt 2012 Aktivitet Tidpunkt Motionsstopp Anm Årsmöte Murverkets VÄF 11 mars sid 16 Årsmöte Soldala-Vibergen-Olofshage VÄF 13 mars sid 12 Möte med Aktieägarna 19 mars sid 14 Årsmöte Järna-Mölnbo 14 mars sid 12 Årsmöte Enhörna VÄF 19 mars sid 16 Årsmöte Nykvarns VÄF 21 mars sid 12 Årsmöte Bergvik-Brunnsängs VÄF 22 mars sid 12 Årsmöte Blombacka VÄF 28 mars sid 12 Instrument att hyra Kretsen har införskaffat två instrument för utlåning till medlemmar. En fuktmätare med vilken man kan mäta fukt i väggar mm och en temperaturmätare som exempelvis kan användas för kontroll av köld - bryggor. Instrumenten kan lånas efter förbeställning och hämtning/åter läm - ning hos Gunnar Gomér, Olovs väg 7, med tel e fon nummer Kostnad för två dygn eller över en helg är 50: för temperaturmätaren och 100: för fuktmätaren. Betal ning sker i förskott till kretsens BG Styrelsen Det är viktigt att meddela alla förändringar av namn, adress och telefonnummer, m m till Kretsens sekr. Gunnar Gomér. e-post: eller tel Gör som vi: Gör det du är bra på. Vi på Länsförsäkringar vill förenkla tillvaron för dig som är företagare. Därför har vi gjort i ordning en heltäckande bank- och försäkrings lösning som dessutom innehåller rabatt på juridiska dokument och fri självrisk upp till kronor i ett år. Kom igång på lansforsakringar.se/foretagshjalpen Kretsnytt

18 Medlemsförmåner Inköpsansvariga inom Södertäljekretsen för VÄF arbetar med att utverka rabatter och andra förmånserbjudanden till medlemmarna. För närvarande kan vi presentera följande överenskommelser och avtal: Generellt gäller att Du skall visa Ditt medlemskort i VÄF innan kassainslag. Byggnadsunderhåll, reparationer: Anticimex, tel , Företaget erbjuder ett trygghetsavtal, ett försäkringspaket för villor. Kontakta Anticimex för information. Byggvaror: AB Järna Trä, Byggvaruhuset i Järna, Industrivägen 19, Järna, tel Information om rabatter fås om medlemskort uppvisas. Vid större inköp begär offert. Södertälje Trävaru AB, Nyköpingsvägen 60, tel % vid kontantköp av trävaror. Snickeri- och övriga byggvaror 10 15%, begär offert vid större inköp. Uppge kundnr XL-BYGG Nykvarn, Norra Stationsvägen 26, Nykvarn, tel , % rabatt på ordinarie prislista. Gäller ej kampanjpriser. Beijer Byggmaterial, Morabergsvägen 13, tel Nettoprislista gäller generellt men kontrollera alltid mot uppvisande av medlemskort i VÄF vilken rabattsats som gäller vid varje inköp. Färg Färghandlare: Målarboden i Södertälje AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Gäller ej kampanjpriser eller varor nedsatta med extrapris. Vid större inköp, begär offert. Södertälje Färghandel - Colorama, Uthamnsvägen 2, Södertälje. 10 % på butiks- och lagervaror. Friskvård Telge Hälsocenter, Kaplansgatan 5, Södertälje Tel Vi erbjuder massage, naprapatbehandling, fot- och hudvård, se vidare på vår hemsida. 15% på massage och 10% på allt i butiken. Glasmästare: E. F. Ö. Glas Service, Vibergsvägen 22, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Glans Glasmästeri & Ramaffär, Torekällgatan 5, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Juridisk rådgivning: Kontakta Villaägarnas Riksförbund, tel Expertrådgivning (kostnadsfri). Järnvaror, verktyg m m: Södertälje Järnaffär AB, Wedavägen 17, tel Rabatt järnhandelsvaror 15%, hushåll 5%, trädgårdsart. 5%, prisnedsatta varor 5%, prisnedsatta varor 5%. Olje & Brännarservice, Cisternrengöring, besiktning med kontrollintyg: Ragn-Sells, tel Cisternkontroll med garanti, se prisuppgift i Kretsnytt nr Stockholms Åkeri AB, Drivhjulsvägen 26, Hägersten, tel Cisternbesiktning, se prisuppgifter i annons Kretsnytt nr Ring och begär offert. Sundströms värme & bränsle, Karltorp, Järna, tel Ring och begär offert. Säkerhet, lås, larm: Gärna larm i Järna, tel Säkerhetscenter AB, Wedavägen 4, tel Rabatt 10% lämnas på lås, nycklar och tillbehör. Gäller ej arbetskostnad, service och el-lås. Trädfällning, beskärning: S-A Trädfällning, Anders Larsson, Tallåsvägen 5 B, Eskilstuna, tel , / Utbildad fackman. F-skatt och ansvarsförsäkring. Org.nr Ring för kostnadsförslag. Utför ej trädbeskärning. Övrigt: Tom Tits Experiment Medlemsrabatt 100 kr på familjepaketet. (Max 5 personer varav max 2 vuxna, 18 år och över) ord. pris 595 kr. Ordinarie pris: Barn 0-2 år gratis, Barn 3-17 år 145 kr, Vuxen 195 kr, Suderande och senior 165 kr. Medlemsförmåner ordnade av Riksförbundet/Regionen se 18 Kretsnytt

19 Vi utför! Reparationsglasning Nyglasning Tavelinramning Ompackning av fönster Omkittning av fönster Fönsterbesiktning Fönsterrenovering Försäljning av PVC fönster Din lokala glasmästare E. F. Ö. Glas Service Thomas Larsson Vibergsvägen Södertälje Ett nytt larmkoncept med IQ! Verisure är ett nytt intelligent larmsystem som pratar, ser, känner och tänker. Det ger ett extremt pålitligt brandvarnings- och inbrottslarm med många smarta funktioner. Ring din lokala Securitas Direct Partner för gratis Safety Check: Gärna Larm AB; tel Som medlem i Villaägarna får du dessutom en brandsläckare och en brandfilt vid köp av Verisure Villa med larmtjänst Premium. Verisure är ett nytt trygghetskoncept med smarta larmsystem, övervakade av och kopplade till Securitas Directs larmcentral och tjänster. Rabatten kan kan inte blandas med andra rabatter! Målerifirma Leijonmarck Mobil Kontor Lövåsavägen Södertälje Kretsnytt

20 Ett komplett byggvaruhus med ett brett sortiment från grund till färdigt hus Öppet: Mån-fre Lörd 9-13 Välkommen JÄRNA TRÄ Tuna Industriväg 19 Tel Kretsnytt

Hitta kvalitetssäkrade hantverkare genom brabyggare.se

Hitta kvalitetssäkrade hantverkare genom brabyggare.se KRETSNYTT Nr 3-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Hitta kvalitetssäkrade hantverkare genom brabyggare.se Garanterat Renoverat ett trygghetspaket från Villaägarnas

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2013 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Tema Säkerhet sid 6 Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om Blombackadagen... 4 Om Säkerhet 6 Om

Läs mer

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Nr 4-2007 Dyra monopolledningar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Trött på att

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Läs om detta på sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Läs om detta på sid 16 KRETSNYTT Nr 4-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs om detta på sid 16 Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om Nya översiktsplanen ÖP 4 Om Olika

Läs mer

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Besök på nya Igelstaverket

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12 KRETSNYTT Nr 3-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson

Läs mer

Nr 3-2006. Läs i detta nummer: Alla villaägares i Sverige önskemål under valåret 2006.

Nr 3-2006. Läs i detta nummer: Alla villaägares i Sverige önskemål under valåret 2006. Nr 3-2006 Alla villaägares i Sverige önskemål under valåret 2006. Förlåt för att denna tidning är ca 14 dagar sen. Men ibland räcker inte tiden till! Rolf B Bertilson Läs i detta nummer: Sid Vad ordförande

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson 4 Om Ett tomträttsmöte 8 Om Ny sophämtning 10

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson 4 Om Ett tomträttsmöte 8 Om Ny sophämtning 10 KRETSNYTT Nr 3-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Sofistikerad sophämtning Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10 KRETSNYTT Nr 1-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

KRETSNYTT. Glasberga sjöstad ett sammelsurium! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Glasberga sjöstad ett sammelsurium! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 3-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Glasberga sjöstad ett sammelsurium! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om Glasberga Sjöstad 4 Om

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Stadsnätets utveckling

Stadsnätets utveckling Kretsnytt 2-2007 07-05-28 07.34 Sida 1 Nr 2-2007 Stadsnätets utveckling Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om kretsens årsmöte 4 Om stadsnätet 8 Vad förbundsdirektören tycker 13 Kretsnytt 2-2007

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

KRETSNYTT. Det blir bara dyrare och dyrare... 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Det blir bara dyrare och dyrare... 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Det blir bara dyrare och dyrare... Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om Dyrt vatten 4 Om Tomträtter

Läs mer

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer: Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Ny villaarkitektur i Södertälje Ordförandes hälsning 3 Frågor till medlemmar 3 Om dyrt

Läs mer

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Miljökontoret Enskilt avlopp Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Innehåll Inledning 3 Att börja med 4 Från planering till färdigt avlopp 5 1. Sök rådgivning

Läs mer

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Valborg vid Ragnhildsborg Martin Olsson diregerar kören Visst-kan-vi-sjunga-kören. En annan sorts eld! Många

Läs mer

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Bakgrund och status Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och

Läs mer

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum VILLAÄGARNA I HUDIKSVALLSREGIONEN RABATTAVTAL gällande från 2010-02-01 Som medlem i Villaägarna har du lokala rabatter hos nedanstående företag: Företag Gäller Rabattsats Barcana AB Uthyrning: Berndt Magnusson

Läs mer

VillaBo. Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund

VillaBo. Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund VillaBo i Södertälje Nykvarn Nr 1 2015 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Styr hemmet utifrån Sidorna 6-7 Freddy Enström med utrustning som gör ditt hem smartare.

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 KRETSNYTT Nr 3-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem Protokoll nr 10-14 Möte Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta Punkt Vad Vem 1 Mötet öppnas. Registrering av närvaro/förhinder Ordf Närvarande

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster.

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vatten Vatten och avlopp - ett kretslopp Vatten är en av livets absolut viktigaste nödvändigheter.

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 Fråga inte vad bostadsrättsföreningen kan göra för dig, utan vad du kan göra för bostadsrättsföreningen Engagera dig i vår förening Om någon är intresserad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Julmarknad på Oaxen 2015-11-28

Julmarknad på Oaxen 2015-11-28 Julmarknad på Oaxen 2015-11-28 Välkommen som utställare! Innehåll Inför din bordsbokning... 3 Våra olika platser att boka placering på... 3 Gillet... 3 Kalkugnen... 3 Utomhus... 3 Tider... 3 Boka bord...

Läs mer

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan.

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan. Protokoll fört vid Gnejsens samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 140409 kl. 19.00 i Carlskyrkan l Till ordförande för stämman valdes Einar Lestander. 2 Till sekreterare valdes Sverker Brodin

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Södertäljes nya stadshus

Södertäljes nya stadshus Nr 4-2006 Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13 Information från Telge Återvinning

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning Ekgården Villatomter i Södertälje Med naturskön omgivning Figur 1 - Ekgården i Södertälje. Tomter till försäljning markerade med svart. Figur 2 Tomter med id-nummer och ungefärlig storlek i kvm. Välkommen

Läs mer

c. Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Kassor Rune Norén fick beröm för god ordning i räkenskaperna.

c. Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Kassor Rune Norén fick beröm för god ordning i räkenskaperna. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1(4) Art: Årsmöte Tid: kl 19.00 20.45 Plats: Kvarterslokalen N ärvarande: 18 st, se närvarolista. 1. Mötets öppnande Ordförande Christer Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes

Läs mer

VillaBo. De drar västerut. i Södertälje Nykvarn. funderar du på att byta boende? vi hjälper dig hela vägen. Nr 2 2015

VillaBo. De drar västerut. i Södertälje Nykvarn. funderar du på att byta boende? vi hjälper dig hela vägen. Nr 2 2015 VillaBo i Södertälje Nykvarn Nr 2 2015 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund e drar västerut Ny ledamot Anders Liedholm tar nu plats i styrelsen för Villaägarna i Södertälje-Nykvarn.

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 9 kap 7 Miljöbalken och 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (5) Reviderad 2016-01-11 Blankett ansökan/anmälan om inrättande

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

PROTOKOLL från styrelsemöte 16 februari 2010

PROTOKOLL från styrelsemöte 16 februari 2010 PROTOKOLL från styrelsemöte 16 februari 2010 Tid: Tisdagen 2010-02-16, 19.30 21.00 Plats: Linda Ersten, Slottsvägen 9 Närvarande: Linda Ersten Anders Nygren Jonas Sjöberg Christer Wallin, ordförande 1.

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 3-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Permanentboende i Viksberg Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning

Läs mer

Prislista 2017 priser2017

Prislista 2017 priser2017 Prislista 2017 Gäller från 1 januari 2017 fev.se/priser2017 Elhandel För att du ska hitta ett elhandelsav tal som passar just dig har vi fyra olika av talsformer: Fast pris, Rörligt pris, Falupriset och

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan i Viby Herrgård

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan i Viby Herrgård Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan 19 21 i Viby Herrgård Program Rikard Dahlén, naturvårdschef i Sollentuna kommun, kommer att berätta om skötseln av Järvafältet

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

ellman Bladet Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År!

ellman Bladet Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År! ellman Bladet INFORMATION TILL BOENDE I BRF BELLMAN NR 6 december 2007 Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År! Brev från föreningens ordförande med budget för 2008 biläggs

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 Nyemission i Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 1 Allmänt om Vallerstad Vind Ekonomisk Förening (VVEF) Befintliga vindandelar Under hösten 2009 emitterade VVEF 5

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn

Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn Datum: 2015-04-27 Tid: 19:30 Plats: Salongen, Wenngarns slott Närvarande: Nathalie Luna Persson, Lgh 33B Kenny Kvarnström, Lgh 32A Erik Lundqvist, Lgh

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING REGLER & AVGIFTER 2014 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER 2014 FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING Här kan du läsa om våra regler och avgifter för bland annat vattenavläsning, mätarbyte

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Christina Molin, VA-chef,Ystads

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

LindhagaBladet Mars 2010

LindhagaBladet Mars 2010 LindhagaBladet Mars 2010 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Magdalena Dahl Rågkornsgatan 172 877749 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Viktoria Edvardsson

Läs mer