Stöld eller bedrägeri? Utredning spar 1,2 miljoner. sid.12. Kan man lita på bottenfärgerna? Testpatrullen rapporterar. sid 3-5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöld eller bedrägeri? Utredning spar 1,2 miljoner. sid.12. Kan man lita på bottenfärgerna? Testpatrullen rapporterar. sid 3-5"

Transkript

1 Stöld eller bedrägeri? Utredning spar 1,2 miljoner. sid.12 Kan man lita på bottenfärgerna? Testpatrullen rapporterar. sid 3-5 EXKLUSIV - ny allriskförsäkring. Stor nyhet för båtförsäkring. sid 15 TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE Nr

2 1997 bjöd......på en kanonsommar med svenskt sommarväder av den sort som vi oftast bara pratar nostalgiskt om.båtarna var ute och bryggorna tomma. Båtägare är ett tåligt släkte så nu klarar vi ganska många magra år igen.båtsäljare och serviceföretag hade också ett riktigt bra år och på sikt är detta bra för hela båtvärlden. Tack och lov slapp vi större olyckor även om det höga utnyttjandet av båtarna naturligt nog ledde till en ökning av antalet sjöskador.bekymret är och förblir att stölderna av båtar, motorer och tillbehör kostar så mycket.det är som tidigare, gruppen motorbåtar med utombordare,som råkar ut för de flesta stölderna.vissa märken av både båtar och motorer är klara marknadsledare. Förra året blev ett bra år för Atlantica som ökade sin andel av båtförsäkringarna med ca 10 %.Och ett ännu bättre år för våra försäkringstagare.de fick under året en ny billigare basförsäkring,lägre premier för vissa större segelbåtar och i slutet av året också den nya allriskförsäkringen Exklusiv för segel- och motorbåtar värda minst kronor och inte äldre än tio år. Det är roligt......att vår satsning på att kundanpassa båtförsäkringarna gett så goda resultat.vi kommer att fortsätta att utveckla våra försäkringsprodukter så att du som båtägare skall kunna finna just den produkt som bäst passar din båttyp,din ekonomi och ditt sätt att använda båten. Arbetet med att motverka stölderna fortsätter.nautilock, den elektroniska startspärren,har visat sig vara ett pålitligt stöldskydd och finns nu inmonterat på ett stort antal båtar. Här i detta nummer av tidningen presenteras nu uppföljaren NautiLock för utombordare,som också kommer att bli ett bra vapen i kriget mot tjuvarna. Förbättrad tillgänglighet är en annan förbättring som kommit under 1997.Vi har förstärkt vår kundtjänst och därigenom avlastat våra skadereglerare så att de fått mera tid för sin huvuduppgift. Vår testpatrull startade med att granska tågvirke och båtvaggor.nu följer fortsättningen med båtfärger.tidigare rapporter har gett upphov till viss diskussion och vi har bara kunnat bereda plats för korta genmälen.tyvärr har vi dock inte möjlighet att lämna plats för alla de synpunkter som kommit.det känns värdefullt att med hjälp av testerna rikta uppmärksamhet på tillbehör och produkter som är viktiga för båtfararna och vi kommer att fortsätta med det. Det kommer en ny båtsommar.låt oss hoppas att den blir skön! Paul Kuuse Tät trafik på Internet. Med hemsidan vill vi ytterligare öka tillgängligheten, d v s göra det lättare för våra försäkringskunder att komma i kontakt med oss. På hemsidan hittar du försäkringsvillkor, säkerhetsguide, de senaste numren av AtlanticaTidningen, listan över efterlysta båtar m m. Direkt via Internet kan du också räkna ut rätt premie för din båt och beställa försäkringen. Praktiskt för den som är van att använda datorn för kommunikation. Och vad har då hänt? En hel del faktiskt. Sedan sommaren har vi haft drygt 5000 besök på hemsidan, över hälften har kontollerat premienivåerna och en annan stor grupp har informerat sig om efterlysta båtar. Många, nära hundratalet, har tecknat och betalt sina försäkringar. Typiskt, tror man, att hela gänget är yngre datanissar i storstad med motorbåt. Men icke! Fördelningen är jämn över landet med undantag för norr om Dalälven, segelbåtarna är starkt överrepresenterade och medelåldern cirka 40. En bra början tycker många och användningen kommer säkert att öka kraftigt. Gör ett besök-adressen är Förlängd telefontid för kundservice 1 mars - 30 september. Från och med 1/3 till och med 30/9 gäller den utökade telefontiden Tolv timmar per dygn kan du alltså få hjälp med dina försäkringsärenden. Resten av året är telefonerna öppna ATLANTICA-TIDNINGEN Numret är Samtalet kostar bara en markering. SKADEJOUR: Göteborg: Stockholm: Icke kontorstid: Utges av Försäkrings AB Atlantica, Box 2251, Göteborg. Ansvarig utgivare: Paul Kuuse. Material till tidningen kan skickas till ovan angivna adress eller per fax Tidningen kan tyvärr inte ta ansvar för insänt material. Tidningen får gärna citeras om källan anges. 2

3 Nu har vi testat BOTTEN-FÄRGER Sommaren 1997 var helt fantastisk för många fritidsbåtsägare. Värmen är också en bra grogrund för havstulpaner och sjögräs och för att förhindra att de växer vilt gäller det att ha målat med rätt bottenfärg. Helst en giftfri sådan under förutsättning att den ger tillräckligt bra skydd mot beväxning. Många är motståndare till giftfri färg därför att påväxten hindrar båtens fart. Något Kemikalieinspektionen är väl medveten om. Miljö- och Hälsoskydd i landets kustkommuner har fått en förfrågan av Kemikalieinspektionen om de gällande reglerna angående medel mot påväxt (antifoulingmedel) följts. Resultatet presenteras senare i år. Kemikalieinspektionen ser som alternativ och komplettering till dagens giftiga färger en utvecklad båttvätt vid särskilda stationer längs kusterna. Skulle det inte räcka är högtryckstvätt eller borste andra hjälpmedel som föreslås. Mot detta protesterar biologen Henrik Jansson vid Sveriges Färgfabrikanters förening. Han fruktar att sommaren 1999 blir ett ödesår om Kemikalieinspektionen fullföljer tanken att förbjuda biologiskt aktiva bottenfärger för fritidsbåtar i Östersjön och utmed västkusten. Jansson pekar på att de eventuellt kommande svenska särreglerna hindrar en internationell harmonisering. EU håller på att ta fram ett förslag om gemensamma regler för fritidsbåtliv och sjöfart och Sverige bör vänta tills dessa är framlagda. Båttvättar blir en investering i mångmiljonklassen. Ännu finns ingen tvättmetod som helt klarar av att ta bort den snabba påväxten som båtar, särskilt längs västkusten, får redan efter någon vecka utan effektiv bottenfärg. Resultat blir att bränsleförbrukning och buller ökar. Atlanticas testpatrull genomförde under 1997 ett test av tillgängliga bottenfärger. Sammantaget testades 17 st. Färgerna målades på en Crescent 499 med hemmahamn i Göteborgs skärgård och på en Bella 510 med hemmahamn i Stockholms skärgård. Bilderna visar samma bottenfärg målad på de två båtarna. Här ser vi tydligt skillnaden i beväxtning mellan väst- och ostkusten. 3

4 SÅ HÄR GJORDES TESTEN. Båda båtarna grundmålades med Gelshield 200. På västkustbåten grundmålade vi inte utmed själva kölen för att se om vi kunde upptäcka någon skillnad mot de ytor som grundmålats. Vi målade tvärskepps i 30 cm breda fält för att se eventuella skillnader på sol- och skuggsida. Bottenfärgerna har olika föreskrifter för applikation och antal färgskikt, vi valde att använda pensel och målade rikligt i två lager med en dags mellanrum, undantag SSC-44 som sprayades på båtbotten. På västkusten använde vi en Crescent 499 med 40 hk motor. Toppfart ca 30 knop. Båten var i sjön från mitten av maj till november och användes flitigt under perioden maj till augusti. Ostkustbåten, en Bella 510 med 70 hk motor. Toppfart ca 30 knop. Båten var i sjön från midsommar till oktober och användes relativt lite. Båtarna grundades med Gelshield 200. Färgen applicerades rikligt i två lager tvärskepps. DETTA ÄR FÄRGERNA VI MÅLADE MED: Texterna är sammanställda från respektive tillverkare/importörs produktinformation på färgburken. VC 17 M Västkustkvalitet VC 17 M har friktionsminskande egenskaper genom uppbyggnad på Teflon som ej ger upphov till korrosion på undervattensdelar av rostfritt stål. Aktiv beståndsdel: Kopparpulver 17.8 vikt%, 2-tert- butylamino-4-cyklopropylamino-6-metyltio- 1,3,5-triazin 3, 1 vikt%, Xylen 70,5 vikt%. Användningsområde: Västkusten. Tillverkare: International Paint Ldt,UK Importör: International Färg AB, Angered, Hempel Hard Racing är en kopparbaserad bottenfärg. Aktiv beståndsdel: Koppartiocyanat 19 vikt%, 2-tert-butyleamino-4-cyklopropylamino-6-metyltio-1,3,5-triazin 2,5 vikt%, aromatiska kolväten (kokpunktsintervall ) vikt%. Användningsområde: Västkusten. Tillverkare: JC Hempels Skibsfarves Fabrik A/S, Danmark. Importör: Hempel Färg Svenska AB, Göteborg Jotun Penguin Racing Hård Penguin Racing är en kopparbaserad bottenfärg som ger en glatt och hård yta. Används på alla typer av båtar - utom lättmetall. Verksamma beståndsdelar: Koppar(l)oxid 12.5 vikt%, 2-tert- butylamino-4-cyklopropylamino-6-1,3,5- triazin 3,2 vikt%. Användningsområde: Västkusten. Tillverkare: Jotun A/S, Norge. Importör: Jotun Sverige AB, Västra Frölunda, Jotun Penguin - Non Stop Penguin Non Stop är en självpolerande kopparbottenfärg baserad på specialbindemedel. Bottenfärgen är avsedd för alla typer av båtar dock ej lättmetall. Aktiv beståndsdel: Koppar(l)oxid 14 vikt%, 2-tert-butylamino-4-cyklopropylamino-6- metyltio-1,3,5-triazin 3.9 vikt%. Användningsområde: Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Tillverkare: Jotun A/S, Norge. Importör: Jotun Sverige AB, Västra Frölunda, Seajet 033 SW Seajet 033 SW är en tennfri, kopparbaserad och självpolerande bottenfärg för alla båttyper/hastigheter. Beväxtningsskydd med flerårseffekt, beroende på skikt och tjocklek. Aktiv beståndsdel: Koppar-tiocyanat 15 vikt%, 2-tert-butylamino-4-cyklopropylamino-6-metyltio-1,3,5-triazin 3.0 vikt%. Övriga beståndsdelar: Xylen 21 vikt%, copalhartz 12 vikt%, methylisobutylketon 8.0 vikt%. Användningsområde: Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Tillverkare: CMP Chugoku Coating BV, Holland. Importör: GBM Båt & Motor AB, International Cruiser Superior Självpolerande bottenfärg. Färgen är en koppar/copolymerbaserad bottenfärg, för alla material. Självpolerande med beväxtningsskydd. Aktiv beståndsdel: Koppartiocyanat 20%, 2-tert-butylamino-4-cyklopropylamino-6- metyltio-1,3,5-triazin-3.4%. Övriga beståndsdelar: Kolofonium 10-30%, xylen 5-10%, aromatiska kolväten (kp ) 10-30%. Användningsområde: Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Tillverkare: International Paint Ldt, UK. Importör: International Färg AB, International Interspeed 2000 Bottenfärg, antifouling. Hård bottenfärg för snabba båtar. Kan slipas till slät yta. Idealisk för mycket snabba båtar och trailerbåtar av de flesta material, även aluminium. Kan målas på de flesta bottenfärger, förutsatt att den är i gott skick. Aktiv beståndsdel: Koppartiocyanat 17,2%, 2-tert butylamino-4-cyklopropylamino-6-1,3,5-triazin 2,2 vikt%. Användningsområde: Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Tillverkare: International Paint Ldt, UK. Importör: International Färg AB, Le Fant Antifouling Marine Line Le Fant Antifouling Silk-Finish Power Plus är en helt nyutvecklad båtbottenfärg Aktiv beståndsdel: Kopparpulver 17 vikt%, 2-tert-butylamino-4-cyklopropylamnino-6- metyltio-1, 3,5-triazin 2,6 vikt%, cykloparaffin 32 vikt%. Användningsområde: Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Tillverkare: Lotrec AB, Lidingö Färgen skall enligt tillverkaren appliceras med elementroller eller spruta, ej med pensel. International Micron Micron är en koppar/copolymerbaserad självpolerande bottenfärg för plast, trä och stål. Beväxtningsskydd med flerårseffekt så länge det finns synlig färg kvar. Aktiv beståndsdel: Koppar(l)oxid 11.9 vikt%, 2-tert-butylamino-4-cyklopropylamino-6-metyltio-1,3,5-triazin 2,1 vikt%. Kolofonium 11.5 vikt%, xylen 6.3 vikt%. Aromatiska kolväten (kp ) 20,7 vikt%. Användningsområde: Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Tillverkare: International Paint Ldt, UK. Importör: International Färg AB, Göteborg

5 TEST- RESULTAT Västkustbåt Ostkustbåt Tillverkare Produkt Västkustbåt Ostkustbåt Användningsområde enl tillverkaren Shiranami Slem Inget slem/beväxtning Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Jotun Non stop Snäckor i mindre antal Inget slem/beväxtning Örskär till Trelleborg eller på västkusten. International Eco Protect Snäckor Lätt med slem och beväxtning Insjöar, älvar och utmed norrlandskusten. International Micron Slem Inget slem/beväxtning Örskär till Trelleborg eller på västkusten. International Cruising Superior Slem Inget slem/beväxtning Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Seajet Slem och snäckor längst ned Lätt slem Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Hempel Mille Dynamic Slem och snäckor längst ned Lätt slem Örskär till Trelleborg eller på västkusten. VC 17 Offshore Lätt slem Lätt slem Örskär till Trelleborg eller på västkusten. VC 17 Ny teknologi Snäckor Lätt slem, snäckor och börjat växa Örskär till Trelleborg eller på västkusten. VC 17 Västkust Lätt slem Lätt slem Västkusten. Jotun Racing Hård Lätt slem Inget slem/beväxning Västkusten. International Interspeed 2000 Lätt slem Lätt slem Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Hempel Hard Racing K Lätt slem Lätt slem och snäckor längst ned Västkusten. Hempel Mille Light Rejält med snäckor Lätt slem och börjat växa Insjöar och bräckt vatten. Le Fant Rejält med snäckor Lätt slem och snäckor längst ned Örskär till Trelleborg eller på västkusten. SSC 44 Rejält med snäckor Lätt slem Utefter alla Sveriges kuster. Slip Way Ej testad på västkusten Slem och börjat växa Kan användas i alla farvatten. Från fabrikanthåll påpekas att en förutsättning för fungerande beväxtningsskydd är att båten körs regelbundet så att alger och slem spolas bort. Man framhåller också vikten av att applicera rikligt med färg. Sammanfattning: Bottenfärger är något som berör alla båtägare. Beväxtning hindrar båtens framfart och ökar utsläppen. Testet kan inte användas för enskilda detaljjämförelser, men visar med stor tydlighet att en effektiv bottenfärg behövs, speciellt på västkusten. Att där använda de miljövänliga färger som finns idag, visade sig helt otänkbart. Det är också på västkusten man kan se de stora skillnaderna mellan de olika färgerna. När det gäller de miljövänliga färgerna anger tillverkarna/importörerna användningsområden som tex: Kan användas i alla Sveriges farvatten. Ingen av de testade färgerna förhindrade bildandet av algslem eller beväxtning på någon av båtbottnarna. Påståendet att färgen är lämpad för alla Sveriges farvatten får därför tas med en stor nypa salt. Som båtägare skulle man välkomna nya båtfärger som både håller båtens botten ren och lever upp till miljökraven. Tyvärr har den färgen inte kommit ännu. Bottenfärger blir med all säkerhet ett hett ämne i den kommande sommarens miljödebatt. Hur hett beror på väderleken och framför allt på de svar landets kustkommuner lämnar till kemikalieinspektionen efter deras förfrågan om de gällande regler följts. Senare i år presenteras resultatet. VC 17 Offshore Bottenfärg med teflon som ger en tunn, slät och hård yta. Aktiv beståndsdel: Koppartiocyanat +16 vikt%, 2-tert-butylamino-4-cyklopropylamino-metyltio-1,3,5-triazin 1,9 vikt%, kolofonium 8,8 vikt%, xylen 46.4 vikt%. Användningsområde: Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Tillverkare: International Paint Ldt, UK. Importör: International Färg AB, Göteborg VC 17 Ny Teknologi är VC Systems senaste generation bottenfärg, utvecklad med en helt ny teknologi. VC 17 NT är teflonbaserad precis som föregångaren VC 17 M. Aktiv beståndsdel: Kopparpulver 14 vikt%, 2-tert-Butylamino-4-cyklopropylamino-6- metyltio-1,3,5,triazin o.6 vikt%, metyletylketon > 30%,n-butanol 10-30%. Användningsområde: Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Tillverkare: International Paint Ldt,UK. Importör: International Färg AB, Angered Hempel Mille Dynamic K Polerande bottenfärg. Mille Dynamic är en slipfri polerande bottenfärg baserad på organiska biocider och kopparföreningar. Rekommenderas på båtar av glasfiber, trä, plywood, stål och ferrocement. Skall ej användas på aluminium. Aktiv beståndsdel: Koppartiocyanat 19 vikt%, 2-tert-butylamino-4-cyklopropylamidno-6-metyltio-1,3,5-triazin 3.5 vikt%, aromatiska kolväten (kokpunktsintervall ) vikt%. Användningsområde: Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Tillverkare: J C Hempel Skibsfarves-Fabrik A/S, Danmark. Importör: Hempel Färg Svenska AB, Göteborg, Shiranami II - Vit Våg Antifouling. Shiranami går att använda på plast, trä, aluminium och stål. Två bestrykningar ger ett skydd mot beväxtning under två 6-månaders säsonger. Aktiv beståndsdel: Kopparpulver 20 vikt%. Övriga beståndsdelar av betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt: Lacknafta 13 vikt%, aromatiska kolväten 3 vikt%, kolofonium 15 vikt%. Användningsområde: Örskär till Trelleborg eller på västkusten. Tillverkare: Sankai Chemical & Co Ltd, Japan. Generalagent: A Ahlström Trading & Consult AB, Göteborg Hempel Mille Light Mille Light är en giftfri självpolerande bottenfärg utan bioaktivt innehåll. Ytan är genom sin vattenslöslighet lätt att rengöra. Beväxtningsskyddet är begränsat. Bottenfärg till fritidsbåtar och fartyg av aluminium, ferrocement, glasfiber, plywood och stål, där stor miljöhänsyn skall iakttagas. Aktiv beståndsdel: Kolofonium, lacknafta - 95%, aromater. Användningsområde: Bör endast användas i insjöar och bräckt vatten. Importör: Hempel Färg Svenska AB, Göteborg International Eco Protect Självpolerande kopparfri vattenburen bottenfärg. Inget koppar/lösningsmedelsutsläpp - skonsam mot den marina miljön. Användningsområde: Insjöar, älvar och utmed norrlandskusten. Tillverkare: International Paint Ldt, UK. Importör: International Färg AB, Angered Slip Way Bottenfärg Slip Way är miljöanpassad, vattenbaserad, och innehåller PTFE - Poly-tetrafluoretylen (Teflon). Den innehåller inga lösningsmedel eller giftiga metaller såsom bly, tenn, koppar m m. Den är lämplig för applicering på aluminiumbåtar, inudrev, utombordsmotorer och propellrar då inga galvaniska eller korrosiva skador uppstår. Användningsområde: Kan användas i alla farvatten. Importör: Slip Way Svenska AB. Generalagent: Marin Depån AB. Stockholm SSC-44 Transparent beväxtningshindrande fiskfjällsfärg. SSC-44 är en produkt som består av glatta mikroskopiska fjäll som formar sig som fiskfjäll på båtbottnen. Dessa små fjäll överlappar varandra och bildar en yta som skyddar mot vatteninträngning. SSC-44 ger ett skydd för alla båtbottnar. SSC-44 sprayas direkt på båtbottnen. Den bildar ett transparent skikt på u. Användningsområde: Utefter alla Sveriges kuster. Tillverkare: Ultra Tech Corp, USA. Generalagent: US Gloss Sweden AB,

6 Båten på bilden har inget samband med artikeln. VARNING FÖR HALKA! Teflonbaserade bottenfärger Visst är de bra ur seglingssynpunkt, de är hala och ger en slät yta med en liten arbetsinsats - men nyligen välte en båt igen, som var målad med denna färgtyp! Den hade stått några dagar på land och var därför inte längre våt. Ändå välte den. Färgen är alltså mycket hal även i torrt tillstånd. Den här gången blåste det hårt men ändå - båten bredvid, stöttad på samma sätt men med vanlig bottenfärg stod kvar. Skrovet sprack strax under vattenlinjen där det slog i asfaltplanen, inredningen på den sidan skadades, skott och kojfronter sprack och måste bytas tillsammans med en del garnering. 6 Risk för långkölade Vid ett tidigare tillfälle gled en likadan båt, Rasmus 35, också målad med teflonbaserad bottenfärg, ur slingen i samband med upptagning med kran. Slingen var inte surrade till varandra och därför gled det främre lyftbandet upp längs den långsluttande förstäven och båten föll ner på kajen. Tur i oturen var att kölen bara var 15 cm över kajen varför skadorna blev små. En annan gång gled en Vindö 40, också målad med teflonbaserad bottenfärg, av slipvagnen när den kommit upp ur vattnet. Här hejdades dock vältningen när kölen tog i stöttorna på andra sidan. De anmälda fallen visar att problemet uppenbarligen är störst med långkölade seglare. Tänk därför alltid på att teflonfärgen är mycket hal, både i torrt och vått tillstånd och kräver extra försiktighetsåtgärder både vid upptagning och förvaring! Vid upptagning - var noga med balansen och surra lyftstropparna till varandra. Vid förvaring - var extra noga med att stöttorna inte kan röra sig och att kölen står på ett underlag med maximal friktion.

7 Plus 40% under 1997 för Öresunds Marin. Lennart Löfkvist och hans Öresunds Marin AB kan se tillbaka på en framgångsrik säsong. Fjolårets vackra sommarväder och högkonjunktur i branschen ökade omsättningen med närmare fyrtio procent. Från 6,9 till 12 miljoner kronor. Så det är inte underligt att optimismen flödar i Höganäs hamn där företaget hållit till sedan Nu hoppas man bara att trenden fortsätter även i år. Uppåtgåendet är emellertid inte problemfritt. - Vi börjar behöva expandera och utveckla vår verksamhet. Men det är inte så lätt. Markområdet här nere ägs av kommunen och det kan vara svårt att få fram beslut i den takt vi behöver. Lennart Löfkvist, 52, är äkta skåning född i Sundets Pärla Helsingborg. Han började redan 1968 på Öresunds Marin som då låg i Ängelholm. Idag är man återförsäljare bl a för Nimbus motorbåtar och Maxi segelbåtar. En av Öresunds Marin AB stora verksamheter är båtförmedling. - Vi har byggt upp en stor databas där vi lägger in båtar till hugade köpare. Den är tillgänglig för alla dygnet runt. Vi mäklar mycket till Danmark och Tyskland. Samarbetet med försäkringsbolaget Atlantica började redan på 70-talet. Varje år säljs ett femtiotal försäkringar. - Det bästa i samarbetet med Atlantica är att de har korta beslutsvägar och snabb skadereglering. Dessutom är premierna vettiga. Att de är specialister på fritidsbåtar är heller ingen nackdel. Lennart Löfkvist och hans Öresunds Marin AB har all anledning att se fram emot en fin sommar. Inga premiehöjningar - men dyrare. Ett samtal med Conny Landström, marknadschef för Atlantica Båtförsäkring reder ut begreppen. Hur kan det bli dyrare om inte premien höjs? -Den som 1996 anmälde att båten tagits upp före 15/9 fick under 1997 tillbaka 15% uppläggningsrabatt i form av avdrag från 1997 års premie. Om försäkringstagaren sen också valde vår BASförsäkring är ju rabatten för begränsad sjötid redan avdragen. Följden blev att berörda försäkringstagare fick dubbel rabatt för begränsad sjötid avdaget på 1997 års premie återställs ordningen med 15% rabatt för begränsning av sjötiden. Har ni gjort några andra justeringar? -På flera punkter har vi sänkt försäkringskostnaderna under det gångna året. Först och främst genom att införa BAS, som 45% av alla kunder har i dag. Och sen genom sänkningen för stora segelbåtar som också skedde Dessutom har ägare till Nimbus, Bayliner och Maxum genom specialavtal fått lägre premier. Det är Atlanticas volymökning med ca 10% som hjälper oss hålla kostnaderna under kontroll. Vinsterna från volymökningen har till största delen gått tillbaka till försäkringstagarna. Vad är det som styr premiesättningen? -Viktigast är skadeutfallet för resp båttyp. En ökning av skadekostnaderna slår hårt och måste täckas genom premieintäkterna. Får vi ett bra skadeutfall bäddar det å andra sidan för premiesänkningar. Det är just därför som vi arbetar så hårt med åtgärder för att förebygga stölder, som ju är den största kostnadsposten. Årets nyhet NautiLock för utombordare kan komma att betyda en extra hjälp att minska stölderna. 7

8 Hamnvakt! Tjuven kommer oftast från sjösida Ett gissel för båtägarna. Båtbrotten kostar båtägarna, försäkringsbolagen och samhället stora pengar. Men de sprider dessutom olust, otrygghet och kostar de drabbade värdefull fritid. Med båtbrott menar vi stölder av båtar med eller utan motorer, stöld av utrustning från båtarna eller ren skadegörelse. I vissa lägen har båtbrotten blivit en plåga, det gäller särskilt i lägen nära storstäderna där mycket folk är i rörelse. Utvecklingen har under många år varit negativ, men nu mobiliseras allt fler goda krafter för att göra livet svårare för tjuvarna. Många båtklubbar har egna system för vakthållning i sina hamnar och har också förbättrat sin säkerhet på andra sätt. Det handlar då främst om att förbättra belysningen på bryggorna och uppställningsplatserna och att installera avspärrningar som skydd. 8 85% från sjösidan. Cirka 85% av brotten begås från sjösidan och det gäller därför att ordna effektiv bevakning på bryggorna. En väl fungerande bevakning minskar båtbrotten radikalt. Men det är ofta problem att mobilisera medlemmarna till vakthållning. Långt ifrån alla medlemmar är villiga att ställa upp och det blir ofta plötsliga mässfall. För att få kontroll över en större anläggning behövs mer än en patrull som cirkulerar samtidigt som man måste ha någon som fungerar som central och telefonpost. Det är direkt olämpligt att låta medlemmar patrullera ensamma, överfall har förekommit. Den bevakning som förekommer är vanligen begränsad till perioden april - september och med särskilda insatser under juni fram till industrisemestern. En sak är dock klar - där man har ett fungerande system minskar båtbrotten. Vad kan göras? Allra viktigast är att göra båtägarna medvetna om problemen så att man kan få fram resurser till förbättringar antingen genom egna eller köpta insatser och genom förbättringar av hamnens ljus och avspärrningar. Därnäst bör man etablera kontakt med närpolisen som på många ställen visat vägen genom att dra igång åtgärder och skapa nyttiga nätverk. Vidare bör man försöka skapa ett bra system för egen hamnvakt där detta är möjligt. I sådana områden där det finns många båthamnar som var och en för sig inte har resurser att ordna en effektiv bevakning, kan man genom samverkan lösa problemet. Här intill berättar vi om den nya sjöbevakning som Securitas erbjuder. Än så länge bara i Stockholms län, men i framtiden troligen på flera håll i landet. Hur löser vi säke Hinsholmens Båtförening, Västra Frölunda. Ordförande: Torbjörn Carlsson. Våra medlemmar hyr sina båtplatser av Grefab, som är det bolag i Göteborg som anlägger och underhåller båthamnar längs stadens stränder. Här ligger båtar och vi har ca 700 medlemmar. Hamnen får inte inhägnas. Föreningen har ett klubbhus som står på arrenderad mark. Vi prioriterar hamnens säkerhet, men har stora problem att få medlemmar som ställer upp och vaktar. Ett annat problem är att få överblick över de brott som inträffar, eftersom många låter bli att anmäla inträffa de brott. Föreningen har bra samverkan med närpolisen i Västra Frölunda. För att aktivera medlemmarna har vi provat belöningar och försökt hitta ett system med Grefab som ger avdrag på hyran för den som tar sin årliga vakttjänst. Än har vi inte funnit den rätta lösningen. Vi jobbar så att vi alltid har en man i klubbhuset, som kan kontaktas från bryggorna med walkie-talkies. Vi vet att det avskräcker om det är upplyst och vi har folk i rörelse på bryggorna.

9 n. rhetsproblemet? Svinninge Båtsällskap, Åkersberga. Ordförande: Håkan Karlsson. Hos oss ägs hamnen av en tomtägarförening. Den är inte inhägnad, men utfarten till landvägen är väl spärrad. Vi upplever inte att vi varit särskilt hårt drabbade, men de båtägare som råkat ut för brott tycker självklart att föreningen skall göra mera. Samtidigt är det bara ett fåtal som förklarat sig villiga att gå hamnvakter och det är då ofta medlemmar som har stöldbegärliga båtar eller har råkat illa ut tidigare. Vi har valt att gå med i det provprojekt som närpolisen i Åkersberga dragit i gång och där också Securitas sjöbevakning ingår. Nu har vi en grundbevakning plus särskilda insatser vid skolslut och midsommar och erfarenheterna hittills är mycket bra - vid samtliga brottsförsök förhindrades stölder. Närpolisen har också dragit i gång en större samverkan med 5-6 klubbar, som alla ligger inom vårt hemmaområde. Med samlade resurser kommer vi få lättare att ordna bra bevakning. Sjöbevakning vad är det? Erik Dahl är chef för Securitas sjöbevakning. Sedan några år erbjuder vi sjöbevakning till båtklubbar, marinor, varv och även till företag och privatpersoner. Vi bevakar nu både från sjö- och landsidan och har två bevakningsbåtar i gång. En rapportkedja är upprättad mellan när- och sjöpolis, hamnkaptener, båtägare och våra bevakningsbåtar. Det betyder att tips om misstänkta händelser hela dygnet kan ringas in till vår larmcentral eller direkt till båtarna. Vi erbjuder allt från beredskap till mycket omfattande bevakning helt enligt kundens behov. När flera föreningar samverkar kan vi erbjuda ett effektivt system för områdesbevakning och till detta går sen att lägga tjänster som landbevakning och uthyrning av bärbara radiostationer till egna bevakare. Vi startade 1995 i Åkersberga och har nu uppdrag i både Saltsjön och Mälaren, bara i Åkersberga arbetar vi för 14 föreningar. I Österåkers kommun, som Åkersberga tillhör, har båtbrotten minskat med 60%. I Åkersberga mycket mera. Tills vidare finns vi bara runt Stockholm, men diskussioner om utvidgning förs. 9

10 Åldersavdrag fr o m Nya snällare åldersavdrag. I den ständiga strävan att förbättra vår försäkringsprodukt har vi lyssnat på kunder som haft synpunkter på att åldersavdragen i vissa fall varit väl tuffa. Det har speciellt gällt vid reparationer när skadade delar bytts mot nya. I de nya åldersavdragen har maximala avdraget för sådana delar sänkts från 80% till 50%. Bland andra justeringar har propellrar i allmänhet, och propellrar och axlar till rakaxelbåtar i synnerhet, fått avsevärt minskade avdrag. Artikelslag Efter 1 år 2 år 3 år 4 år Därefter/år Maxavdrag Kompletta motorer inkl reglage, backslag och drev. Kompletta ankarspel, bogpropellrar och liknande maskinell utrustning. Segel av normalmaterial. Mast och bom av kolfiber. 10% 20% 30% 40% 5% 80% Elektroniska instrument med tillbehör. Radioutrustning inkl högtalare och telefoner. Kylskåp,värmare och liknande utrustning. Delar till maskinell utrustning i samband med reparation. 10% 20% 30% 40% 5% 50% Analoga instrument. Propellrar. Mast och rigg av normalmaterial. Propelleraxlar och fasta propellrar 4% 8% 12% 16% 4% 50% till båtar med raka axlar. Säten och dynor. Segel av Kevlar, Mylar och liknande. 30% 60% 80% 80% 80% Kapell, sufflett och batteri. 20% 40% 60% 80% 80% Ovanstående åldersavdrag gäller förutsatt att utrustningen var felfri omedelbart före skadan. 10 Atlantica hos Shell. 19 välplacerade Shellmackar på ostkusten Bensin Diesel Grön Vatten Gasol Kiosk Livs Ser- Gäst- Djup diesel vering hamn Härnösand 0611/ meter Norrtälje 0176/ meter Furusund 0176/ meter Ljusterö 08/ meter Vaxholm 08/ meter Lådna 08/ meter Bockholmen 08/ meter Fjäderholmarna 08/ meter Djurgårdsbron 08/ meter Pampas 08/ meter Saltsjöbaden 08/ meter Sandhamn 08/ meter Nämdö 08/ meter Strömma 08/ meter Karlslund 08/ meter Nynäshamn 08/ meter Skansholmen 08/ meter Trosa 0156/ meter Lagnöströmmen 0121/ meter Även i sommar kommer ostkustens båtfarare att stöta på Atlanticas kundtidningar hos alla Shell-mackar. De samarbetande Shellmackarna är nu 19, från S:t Anna i söder till Härnösand i norr. Tillkommit sedan förra säsongen har Härnösand samt f d Statoil-macken i Saltsjöbaden, som alltså numera för Shells våta varor. Glöm inte bort att du som Atlantica-kund har rabatt på drivmedel hos Shell i hela landet till sjöss såväl som på land. Om du redan har euroshellkort kan du enkelt ansluta dig till Atlantica-avtalet genom att faxa in ditt kontonummer och försäkringsnummer i Atlantica till Om du inte har kort faxar du in namn och adress i stället för kontonummer till samma faxnummer.

11 Ny trend? Båtklubb som ombud. VM för Tolvor i Luleå Foto Göran Wallin. S om första båtklubb i landet har Luleå Segelsällskap beslutat sig bli ombud för Atlantica Båtförsäkringar. Luleå SS är en välkänd klubb med gamla anor, hundraårsjubileet firades redan Klubben har cirka 400 medlemmar och antalet båtar uppgår till ett 150-tal. Ett av de mer spektakulära inslagen i klubbens historia var när man arrangerade VM för Tolvor Hela den seglingsintresserade världen följde de spännande duellerna i Luleå. Att finalen kom att stå emellan Sverige och Australien genom New Sweden och Kokaburra gjorde inte saken sämre även om Peter Gilmore med Kokaburra avgick med segern. Det krävdes dock en godkänd protest så att sista seglingen ströks. Annars hade gänget på New Sweden med Gurra Krantz och Olle Johansson i spetsen vunnit! Framgångsrikt segelsällskap Klubben har också många framstående seglare i sina led tog exempelvis Polcirkeln segern i klass I i Gotland Runt via 3:e och 6:e placeringar åren före. Ulf Lundkvist som var med på Polcirkeln har även haft många framskjutna placeringar i Express SM. Namnkunnige Pär Hägglund kan titulera sig Europa- och Världsmästare i OK-jolle. Visst är det märkligt att en stad med så kort sommar som Luleå har kan producera så många goda seglare. Luleå är för övrigt den båttätaste staden i Sverige, d v s det finns flest båtar per invånare där. Lokal skadereglerare För klubbens medlemmar betyder avtalet med Atlantica billigare båtförsäkringar. Klubbkassan får också en förstärkning genom ombudsprovisioner. En annan stor fördel är att klubbmedlemmen Fred Ögren har accepterat att vara lokal skadereglerare. Fred är till professionen skadereglerare för WASA och även om han mest jobbar med egendomsförsäkring och fastigheter numera så var han båtskadereglerare på den tiden då WASA hade båtförsäkring på programmet (Atlantica tog 1994 över WASA båtförsäkringar). Fred kommer också, tillsammans med seglingsprofilen Kent Gohlin, att vara kontaktperson för klubbmedlemmarna i alla försäkringsfrågor. 11

12 En dag i mitten på oktober ringde det i min mobiltelefon, då jag befinner mig på en resa i Örebrotrakten. Kontoret i Göteborg hade fått in anmälan om att en båt stulits. STÖLD eller BEDRÄGERI? Av Göran Hellgren, Utredningsinspektör. Katamaranen som försvann Det som gjorde denna stöld extra anmärkningsvärd, var att den båt som stulits var en segelbåt på nästan 50 fot. En katamaran! Stölden hade anmälts i Köpenhamn tre dagar tidigare och polisen hade noga antecknat anmälarens uppgifter. Detta är mycket viktigt och innebär att utredningen kan starta utan tidsspill. Vad hade hänt? Tack vare väl fungerande IT-hjälpmedel kunde jag ta emot alla handlingar omgående på min mobilfax och svänga in på första bästa vägkrog och gå igenom materialet i lugn och ro. Polisanmälan rekvirerades från polisen i Köpenhamn och kom via faxen inom fem minuter. Läget var: - Båten hade försäkrats endast några veckor tidigare för 1,2 miljoner. - Enligt uppgift skulle den ha varit oförsäkrad de senaste åren, vilket föreföll märkligt. - Då försäkringen tecknades uppgavs som hemmabrygga en plats i Göteborgs skärgård. - Ägaren uppgav att båten köpts i Saltsjöbaden och transporterats till Köpenhamn i maj-juni. - Ägaren uppgav att han trodde att båten redan lämnat Danmark. - Ägaren hade inga teorier om vem som kunde ha tagit båten eller några andra nyttiga uppgifter. 12 Och var fanns båten? Nu gällde det först och främst att hitta båten! Jag började med att kontrollera ägarens uppgifter och kände mellan tummen och pekfingret att något var fel, utan att direkt kunna säga vad. Nu beslöt jag att åka till Köpenhamn redan nästa morgon. På plats. Båten uppgavs vara upplagd på Islands Brygge, en kaj mitt i Köpenhamn, och hamnavgift för september hade betalts. Det var en stor båt, 7,5 ton och över 6 meter bred, så den kunde inte ha körts bort på lastbil. Den var alldeles för bred för landsvägstransport. Den måste ha flyttats på annat sätt. Jag började med att åka till kriminalpolisen och eftersom brottet bedömdes som grovt var intresset stort och man satte genast i gång efterforskningar. På plats vid Islands Brygge kunde jag konstatera att ingen av de fasta kranarna i hamnen kunde ha använts. Då återstod bara en stor mobilkran med ca 30 tons lyftkraft som kunnat lyfta båten i sjön. Vad göra? Jo, Gula sidornana i Köpenhamnskatalogen, under rubriken kranfirmor. Efter några samtal träffade jag rätt och fick namn och adress till beställaren. Sedan var det ganska enkelt - jag hittade båten två timmar och 40 minuter senare. Under tiden hade kriminalpolisen hittat en anmälan om ett bedrägeri utfört i en annan stad i Danmark men som dock gällde samma båt. Facit av den utredningen blev att båten redan 1993 sålts av försäkringstagaren (A) till en dansk (B) för 1,5 miljoner. Som betalning skulle A av B få en fastighet i Köpenhamn till samma värde. Affären drog ut på tiden och blev sedemera inte av. A fick alltså varken pengar eller den utlovade fastigheten. Samtidigt som denna affär pågick mellan A och B sålde B i sin tur båten till dansken C, som sedan sålde den vidare till D. Även han dansk och den som i dag äger båten, som är inregistrerad i det danska skeppsregistret. Domstolen avgör. Konfronterad med fakta erkände försäkringstagaren att det förhöll sig på det angivna viset, men vidhöll att båten var hans. Detta kan möjligen vara rätt, men underställs domstol för avgörande. Det märkliga är att försäkringstagaren inte i sin anmälan berättat något om de fem senaste årens turer. Självfallet avslås hans begäran om ersättning. Hade inte båten hittats i Danmark och historien uppdagats så hade Atlantica förmodligen tvingats ersätta båten med 1,2 miljoner. Det hade drabbat oss som försäkringsbolag, men indirekt också våra kunder.

13 Gör digsjälv ENTJÄNST! Från 1993 upphörde det statliga fritidsbåtregistret. Sedan dess har Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF, på uppdrag av båtförsäkringsbolagen drivit det Frivilliga Båtregistret. Diskussioner förs nu om att åter starta ett statligt register. Motivet är att det frivilliga registret har för få medlemmar, bara mot i det gamla statliga. Utredningsuppdraget gick till Torkel Sölve som kom fram till att ett statligt register kunde återinföras och borde ligga under Sjöfartsverket. Han konstaterade också i sitt betänkande Fritidsbåten och Samhället att båtlivet med råge stod för sina egna kostnader och rekommenderade därför ingen båtskatt. Detta tog dock den Socialdemokratiska Partikongressen hösten 1997 ingen hänsyn till, utan beslöt föreslå att båtar som enda icke fasta egendom skulle beläggas med en innehavsskatt. Nu finns det indikationer på att myndigheterna gärna skulle slippa att införa en föga populär båtskatt som dessutom förmodligen skulle äta upp skatteintäkten genom dyr administration. En förutsättning för att man ska kunna krypa ur rävsaxen är dock att antalet båtar i det frivilliga registret börjar närma sig antalet i det gamla statliga. Det är här just du kan göra en insats! Om din båt inte är registrerad, använd kupongen på sid 15 så kommer den på ett enkelt sätt med i registret. Alla uppgifter som behövs för registret finns redan i dina försäkringsuppgifter. Många har kvar sitt registreringsnummer från det statliga registret och tror att de är med i det frivilliga. Kontrollera att registreringsnumret står upptill till höger på ditt försäkringsbrev i Atlantica. Står det där är din båt med i frivilliga registret. Du kan ringa kundtjänst och fråga. forts på sid 14. Facit för båtstölderna Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus resp Stockholms län har vi fått sammanställningar av de båtbrott som rapporterats för tiden 1/1-31/10. Antalet brott är högre i Stockholmsområdet, men det är särskilt märkbart hur sammansättningen skiljer sig. På västsidan är det vanligaste brottet stöld ur båt med 605 rapporterade fall medan endast 80 fall av stöld av icke motordriven båt rapporterats och 372 båtar med motor anmäldes stulna. I Stockholmsområdet är däremot stöld av båt med motor dominerande med 911 anmälda fall, stöld ur båt 529 och stöld av båt utan motor 247. Risken för båtstölder verkar alltså vara mycket större på ostkusten, medan stöld ur båtar är den vanligaste formen av brott på västsidan. Förklaringarna kan sökas i skillnader i båtbestånd, hamnar och kusttyp. En sak är däremot säker - detta är alldeles för vanligt och kostar alldeles för mycket pengar. Inom de polismästardistrikt där Närpolisen börjat organisera båtfolk, föreningar, försäkringsbolag, Larmtjänst, bevakningsföretag och den egna organisationen till en samverkande enhet har stora förbättringar uppnåtts. Det klara beskedet är att det lönar sig att bry sig. I dag är det många båtsällskap som satt frågan om bevakning och säkerhet högt på sin dagordning. Det handlar inte bara om att undvika förluster av penningvärden. Stölderna sprider osäkerhet och vantrivsel och kan i värsta fall dessutom förstöra hela semestern. 13

14 Gör dig själv EN TJÄNST! forts från sid 13 MARINE Situationer då du har nytta av att vara registrerad. Om din båt blir stulen. En efterlysning av en registrerad båt är mycket effektivare då polisen har en mer exakt identifikation att gå efter. Om din båt sliter sig. Polis eller sjöräddning kan omedelbart härleda en båt till rätt ägare om den är registrerad. Om du och din båt hamnar i sjönöd. Registreringen möjliggör bl a kontakt med anhöriga för information om hur många som är nödställda. Fakta om det Frivilliga Båtregistret. Det är gratis. (Försäkringsbranschen bekostar administrationen.) Det sköts av Svenska Stöldskyddsföreningen ( SSF ), en ideell förening som sedan 1934 arbetat mot brott tillsammans med polisen och försäkringsbranschen. NautiLock för utombordare. Succén för NautiLock för inombordare har medfört en ökande efterfrågan av en motsvarande elektronisk startspärr för båtar med utombordsmotorer. Nu är den här! NautiLock introduceras lagom till vårmässorna i Göteborg och Stockholm. Då har redan ett nät av auktoriserade installatörer i Syd- och Mellan- Sverige fått sin utbildning på den nya produkten. I Norrland kommer utbildning att ske under våren. IMMOBILISER En utombordsmotor utrustad med NautiLock är omöjlig att starta, även om tändningslåset bryts upp, eller om alla anslutningar till motorn kopplas ur. Systemet är ändå blockerat på så sätt att man inte kan koppla förbi blockeringarna på stöldplatsen. Det skulle ta alltför lång tid och kräva mycket ingående kunskaper om produkten och installationen. Priset för NautiLock för utombordare är 2.995:- + montering som normalt tar 4-5 tim. Som försäkringstagare i Atlantica får du ett installationsbidrag på 1.000:- och dessutom 10% rabatt på premien. En förutsättning är att du har en Låst-Båt-Försäkring eftersom NautiLock inte hindrar tjuven från att bogsera bort din båt. Skulle din båt ändå bli stulen eller utsatt för stöldförsök så slipper du självrisken. Ring till vår kundtjänst för besked om närmaste installatör! De enda som har tillgång till uppgifter ur registret är Polisen, Sjöräddningen och ditt försäkringsbolag. Det innehåller idag båtar. Registerbeteckningen följer båten och fungerar därmed som ett värdefullt identitetsbegrepp vid en försäljning. 14 Om din båt var registrerad i det statliga registret, används samma registerbeteckning i det frivilliga båtregistret. Hårt arbetande blivande installatörer på den första kursen för NautiLock för utombordare som hölls hos VK Marin i Askim, Göteborg.

15 INGEN RISK! Nyhet! Allriskförsäkring för större båtar. EXKLUSIV Dagens båtförsäkringar täcker normalt enbart skador som orsakats av utifrån kommande händelser, t ex grundstötning, brand och stöld. Ersättning lämnas inte för t ex enbart haveri i maskin, bogpropeller, generator eller skador på instrument, spis, kyl eller andra aggregat ombord. Rigg och segel ersätts heller inte alltid, liksom saker man tappat i sjön. Lagom till storbåtsmässan i Älvsjö i höstas kom Atlantica med en efterlängtad ny allriskförsäkring med namnet Exklusiv som täcker allt detta, utan krav på att händelsen skall vara utifrån kommande. Personlig lösegendom ersätts nu också enligt allriskvillkoret upp till det värde man valt för grundförsäkringen. Dessutom ersätter Atlantica merkostnader för logi och resor i samband med skada, upp till maximalt Även vaggor, båtvagnar, täckställningar och presenningar ingår till samma maxbelopp. Självrisken är densamma som man valt för grundförsäkringens sjö- och uppläggningsskada. Vid skada enbart på personlig lösegendom eller täckningsmaterial är självrisken 1.000:-. Atlantica Exklusiv tecknas för segel- och inombordsmotorbåtar värda minst :- som inte är äldre än 10 år vid tecknandet. MAXIMAL OTUR! Vanlig försäkring täcker Maskinhaveri orsakad av - okänd inre anledning Nej Ja - kortslutning Nej Ja - igensatta vattenintag Nej Ja - explosion Nej Ja Skada på annan maskinell utrustning orsakad av - okänd inre anledning Nej Ja - kortslutning Nej Ja - explosion Nej Ja Rigghaveri utan plötslig utifrån kommande händelse Nej Ja MAXIMAL TUR! EXKLUSIV täcker Båttillbehör tappade i sjön Nej Ja, upp till maxbelopp enlvillkor Personlig lösegendom tappad i sjön Nej Ja, upp till försäkringsbelopp för personlig lösegendom Stöld av vagga, båtvagn, täckställning eller presenning Nej Ja, upp till :- Sönderblåst täckställning/presenning Nej Ja, upp till :- Skada på förtöjningsgods Nej Ja Merkostnader för logi och resor i samband med ersättningsbar skada Nej Ja, upp till :- Bärgning/assistans vid alla typer av skador Nej Ja BESTÄLL INFORMATION HÄR! FYLL I KUPONGEN. Vill du skicka den med post så betalar Atlantica portot. Faxa gärna, numren är; Ja tack, anslut min båt till Frivilliga Båtregistret. Mitt försäkringsnummer i Atlantica är: Ja tack, skicka information och ansökningshandling till Frivilliga Båtregistret. Ja tack, skicka Atlantica Stöldmärkningssats för större båtar. Pris 395:-.* Ja tack, skicka Atlantica Stöldmärkningssats för mindre båtar. Pris 295:-.* * exkl postens avgifter. Ja tack, skicka mig information om Atlanticas allriskförsäkring Exklusiv. Namn: Adress: Postadress: Telefon dagtid: V g texta A-a 1-98

16 MÄRK VÄL! Nyhet i Atlanticas stöldförebyggande program. Utökat samarbete med Marine Powers nya båtmärken Bayliner och Maxum. I och med att Marine Power nyligen tagit över agenturerna för Bayliner- och Maxumbåtarna och ett nytt handlarnät etablerats, ser framtiden ljusare ut för de amerikanska båtarna, som tidigare dragits med ett något tvivelaktigt rykte. Kvaliten har också förbättrats avsevärt sedan lågvattenmärkena på senare delen av 80- talet, då båtarna vräktes ut i tal på världsmarknaden. Bayliner kommer huvudsakligen att säljas via utvalda Interboathandlare medan Maxum distribueras av ett antal större, fristående båthandlare. Liksom för Marine Powers andra båtmärken, Uttern och Örnvik, har Atlantica tagit fram en specialförsäkring för nya Bayliner och Maxum som säljs av märkeshandlare. Märkesspecialerna innebär mycket förmånliga premier och självriskbefrielse vid stöld eller stöldförsök av hela båten. Det senare på grund av den motprestation som krävs av försäkringstagaren, nämligen installation av Atlanticas elektroniska startspärr NautiLock. Dessutom krävs låsutrustning av klass 3 eftersom båtarna i grunden är av stöldbegärlig typ. E-JOLLESEGLARE! Varning för klena mastfötter. Atlantica har konsekvent utökat sitt stöldförebyggande program och premierat båtägare som satsat på stöldskyddsprodukter. I vissa fall genom rabatter på premierna, i andra genom självrisksreduktioner och i några fall både och. Den senaste nyheten i raden är ett Stöldmärkningssystem. Att märka sin båt är i och för sig inget nytt. Det nya med Atlantica är totalkonceptet och att det ger 5% rabatt på premien. Två varianter. I satsen för stora båtar ingår märkmatriser och etsningsvätskor för att märka glas, metall och hårdplast. Den senare för dyrbar utrustning som radar, GPS, radio, TV och mobiltelefon. Ett flertal matriser för varje underlag medföljer och eftersom varje matris kan användas flera gånger så kan märkningen bli mycket omfattande. I satsen för mindre båtar saknas möjligheten att märka utrustning, men i gengäld kan man märka metalldelar på båten. Bil, motor och utrustning registreras separat i StöldskyddsRegistret, vilket betyder att man t ex kan sälja motor eller utrustning och få den omregistrerad på nye ägaren i registret. För en tjuv blir det mycket kostsamt och besvärligt att avidentifiera tjuvgodset och därmed att sälja det vidare. Låga priser. Priserna är 395:- för större båtar och 295:- för mindre. En kostnad som snabbt är intjänad genom rabatten på premien. Stöldmärkningssystemen säljs genom Atlanticas ombud eller beställs från Försäkringsservice tel/fax Du som är intresserad, använd kupongen på sid 15. Vi har under de senaste åren varit med om ett flertal fall där mastfötter på E-jollar bara gått sönder med påföljd att även däcket knäcks när masten faller åt sidan. I de fall som vi haft möjlighet att titta närmare på har skadan berott på att muttrar har lossnat eller ätit sig igenom den upp-plastade fästplattan under den justerbara, rostfria mastfoten. Tag för vana att kontrollera mastfoten med jämna mellanrum och förstärk vid behov infästningen - innan den går sönder. Utan mastfot vinner man inga kappseglingar! Dessutom är skadan oftast inte ersättningsbar genom båtförsäkringen. Försäkrings AB Atlantica Svarspost GÖTEBORG Frankeras ej. Atlantica betalar portot. VÄXEL: Stockholm Kungsgatan STOCKHOLM Tel Båtfax Göteborg Box 2251 S Hamngatan GÖTEBORG Tel Båtfax

rors Kvinnor till Välj rätt lanternor Väderskola med Lage Larsson del 1 STORA TESTET: TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE

rors Kvinnor till Välj rätt lanternor Väderskola med Lage Larsson del 1 STORA TESTET: TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE atantica original nya rubbar 0-02-03 15.33 Sidan 3 STORBÅTSMÄSSAN SETT & SYNAT BÅTGODIS PÅ NÄTET rors Kvinnor till STORA TESTET: Välj rätt lanternor Väderskola med Lage Larsson del 1 TIDNINGEN FÖR VÅRA

Läs mer

Atlantica. Lady B s. Sista seglats. - mata det inte med din båt. - experterna ger råd. - förra tulljakten Heia i skick som ny

Atlantica. Lady B s. Sista seglats. - mata det inte med din båt. - experterna ger råd. - förra tulljakten Heia i skick som ny Atlantica Det finns ett troll som aldrig blir mätt - mata det inte med din båt Svensk båt i grekiskt inferno - en åsknatt i grekiska farvatten Vi kan stoppa tjuven - experterna ger råd Hundratioårig skönhet

Läs mer

Det ledande båtförsäkringsbolaget

Det ledande båtförsäkringsbolaget Det ledande båtförsäkringsbolaget Din båt Vårt gemensamma intresse 2012 Goda Nyheter 2012! Det ska löna sig att vara kund länge hos Atlantica. Nu får du som har haft båten försäkrad hos Atlantica: Atlantica

Läs mer

Sol och ledighet bäst för båtlivet

Sol och ledighet bäst för båtlivet Nr 1 2014 Pris 50 kr MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKA BÅTUNIONEN EUROPAS STÖRSTA BÅTTIDNING Sol och ledighet bäst för båtlivet Roligare segling på semestern www.batliv.se PROJEKT CORONET: Ny toa i båten ansök

Läs mer

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING Roder ladet Nr 3 2014 Årgång 21 BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN FISKEBÄCKS BÅTFÖRENING HINSHOLMENS BÅTFÖRENING HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS HAMNFÖRENING KILLINGSHOLMENS

Läs mer

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000 Blif medlem! Uppropet från framsidan är från vår föreningsstart 1907. Och behovet av medlemmar i föreningen Sjöräddningssällskapet har inte minskat, tvärtom! Båt- och sjöliv är en folkrörelse, och med

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

Fart. Hög säkerhet i full. Väderskola med Lage Larsson, del 2. TESTPATRULLEN GRANSKAR: Handburna GPS:er TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE KAPELLVÅRD

Fart. Hög säkerhet i full. Väderskola med Lage Larsson, del 2. TESTPATRULLEN GRANSKAR: Handburna GPS:er TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE KAPELLVÅRD KAPELLVÅRD SÄKERHETSPRODUKTER CHECKLISTA VID BÅTKÖP Hög säkerhet i full Fart TESTPATRULLEN GRANSKAR: Handburna GPS:er Väderskola med Lage Larsson, del 2 TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE 2/2000 2 LEDARE»En lika

Läs mer

Gott om nyheter på Göteborgsmässan

Gott om nyheter på Göteborgsmässan Nr 1 2012 Pris 40 kr Medlemstidning för svenska båtunionen Europas största båttidning Gott om nyheter på Göteborgsmässan Föredömlig daycruiser Årets Båtklubb Säkrare båtliv www.batliv.se Svenska Sjö Båtförsäkring

Läs mer

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 ATLANTICA VILLKOR Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Att genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX PÄRLAN SMYGEHUK XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX TEAM SCA XXXXX. SVENSK SEGELSPORT En ny del av Båtliv PROJEKT CORONET

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX PÄRLAN SMYGEHUK XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX TEAM SCA XXXXX. SVENSK SEGELSPORT En ny del av Båtliv PROJEKT CORONET MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKA BÅTUNIONEN NUMMER 2 2014 PRIS 60 KR XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX TEAM SCA XXXXX Tjejerna har XXXXXXXXXXX en bra chans XXXXXXXXXXX VOLVO OCEAN RACE SVENSK SEGELSPORT En ny del

Läs mer

Roderbladet VÄSTADE VAKTER I BJÖRLANDA KILE GÖTEBORGS HAMN: FRÅN FARLIG STUVNING TILL DATORSTYRNING

Roderbladet VÄSTADE VAKTER I BJÖRLANDA KILE GÖTEBORGS HAMN: FRÅN FARLIG STUVNING TILL DATORSTYRNING Roderbladet Nr 2 2004 Årgång 11 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA GÖTEBORGS HAMN: FRÅN FARLIG STUVNING TILL DATORSTYRNING Sid

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET B R A N S C H T I D N I N G E N F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L & Nr 5 2009 HÖGTFLYGANDE PLANER FÖR ST1 TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

Läs mer

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007 Trafikbutik i framtiden? UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Nr 7 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Den verkliga miljöbilen drivs med el Årets bensinstation

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Så kom ääääääntligen sommaren

Så kom ääääääntligen sommaren #2-10 10år Riksbyggen nu i nya lokaler i Ystad Dags att renovera. Kolla BoKöpSkolans tips Kom-i-håg-lista för semesterfirare Varför ska man ha en hemförsäkring? FÖRST & FRÄMST Så kom ääääääntligen sommaren

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att verka i och leva med aktörer och kunder inom båtlivet skall vi försäkra båtar

Läs mer

En av Sveriges största båtutställningar allt under ett tak!

En av Sveriges största båtutställningar allt under ett tak! skepp o hoj magazine 2015 En av Sveriges största båtutställningar allt under ett tak! Decennier av erfarenhet 2 Rodins Marin räddar semestern 6 Trygg vinterförvaring med full service 8 En dröm i alla väder

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi?

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 1 2013 5 400 kronor sparade Amanda Fog per år genom att pruta på sin bolåneränta Sänk din ränta Experten Claes Hembergs tips gav

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 3 november 2009 www.sbc.se Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna Hjälp! Det luktar illa Så stoppar du dålig lukt i lägenheten Bo utomlands

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv!

Tillsammans räddar vi liv! Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för någon annan här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening

Läs mer

CHARTER XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

CHARTER XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKA BÅTUNIONEN NUMMER 42 2014 PRIS 60 KR XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX EN UTPOST CHARTER XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX I SKÄRGÅRDEN Cia ipicatus dipsum quasperum

Läs mer