Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Förvaltningskansliet klockan 14:00-16:50 Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Jonas Tackerudh (KD) ersättare för Måna Hesselrud (M) Inger Mattsson (C) Lea Malmivirta (C) ersättare för Kerstin Floberg (FP) Övriga deltagande Fredrik Juthman, bildningschef Eva Ohlsson, nämndsekreterare Johanna Johansson, förvaltningsekonom, Georgios Nielsen, enhetschef Fritid, Utses att justera Ulf Bengtsson (S) med Maria Andersson (S) som ersättare Justeringens plats och tid Förvaltningskansliet tisdag 28 oktober 2014 klockan 11:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Bildningsstyrelsens arbetsutskott Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Förvaltningskansliet Eva Ohlsson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 81 Rapporter 3 82 Mål och budget för år Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner 5 84 Arkivansvariga, arkivredogörare och redogörare för personuppgiftsregister 6 85 Granskningsrapport angående ny förskola i Horndal 7 86 Utredning av föreningsstöd Föreningsstöd till bowlingföreningar 8 87 Investeringsplan för samtliga fritidsanläggningar Ansökan från Storbyns bystugeförening om bidrag till avloppsanläggning till bystuga Ansökan från Skogsbo Avesta IF (SAIF) och Skogsbo SK (SSK) om utökning av omklädningsrum, Klockarvallen Överlämnande - Matildas, Antons, Camillas och Anders Gunnarssons medborgarförslag om bana för låghöjdsklättring i Avesta Läsårsdata/läsårstider för läsåret för grundskola, gymnasieskola, särskola och musikskola Investeringsplan för skolornas inre och yttre miljö Överlämnande Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag om namnbyte av By skola till Carl Larsson skolan Namnbyte på förskolan Montessorihuset till förskolan Blåkullen Ny förskola i centrala Avesta Portionspriser till Vård och Omsorg år Organisationsförändring vid Arbetsmarknadsenheten Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn Tillsynsbesök vid Karlbo, Nordanö och Lunds skolor Tillsynsbesök vid Vuxenutbildningen,

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 81 Rapporter Georgios Nielsen, enhetschef Fritid rapporterar Enhetschefen rapporterar att omklädningsrum tillhörande Rosslidens idrottsplats samt servicebyggnad för Sandvika Camping, Horndal, behöver åtgärdas. Renoveringsbehoven är medtagna i investeringsplanen. Inom kort ska ny arrendator tillsättas för Sandvika Camping, Horndal. Enhetschefen önskar om möjligt att ansökan om investeringsbudget för åtgärder vid campingen, beslutas under december Ordföranden informerar att de tre återstående allaktivitetsbanorna kommer att invigas under v 45. Ett fåtal åtgärder ska göras före invigningen.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 82 Mål och budget för år Dnr Bs Johanna Johansson, förvaltningsekonom, föredrar handlingar för Mål och budget för år Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor och enas om små justeringar inför bildningsstyrelsens sammanträde 12 november Bildningsstyrelsen godkänner förslaget till Mål och budget för år efter vidtagna justeringar.

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 83 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner Dnr Bs Bildningsförvaltningens organisation och verksamhet har förändrats och förvaltningskansliet har upprättat reviderade dokument för arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner. Dokumenthanteringsplanerna i detta ärende omfattar delar av bildningsförvaltningens verksamhet: - förvaltningskansli - kansli förskola-grundskola - centrala elevhälsan Bildningsstyrelsen beslutar att anta upprättade dokument för arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för nedanstående delar av bildningsförvaltningens verksamhet - förvaltningskansli - kansli förskola-grundskola - centrala elevhälsan.

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 84 Arkivansvariga, arkivredogörare och redogörare för personuppgiftsregister Dnr Bs På grund av omorganisation och tjänsteförändringar har tidigare sammanställning blivit inaktuell. Förvaltningskansliet har upprättat nya dokument för arkivansvariga, arkivredogörare och redogörare för personuppgiftsregister för bildningsförvaltningens verksamhet. - Bildningsstyrelsen utser arkivansvariga, arkivredogörare och redogörare för personuppgiftsregister enligt förvaltningskansliets förslag.

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 85 Granskningsrapport angående ny förskola i Horndal Dnr Bs Felaktiga handlingar har inlämnats till ärendet. - Arbetsutskottet uppdrar till bildningschefen att presentera yttrandeförslag angående kommunrevisionens granskningsrapport, till bildningsstyrelsens sammanträde 12 november 2014.

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 86 Utredning av föreningsstöd Föreningsstöd till bowlingföreningar Dnr Bs Beredning - Bildningsstyrelsens arbetsutskott 24 september 2014, 75. Vid arbetsutskottets sammanträde fick Georgios Nielsen, enhetschef Fritid, i uppdrag att lämna beslutsunderlag till bildningsstyrelsens sammanträde. Enhetschefen föredrar nedanstående skrivelse: Under genomförs ett fortlöpande arbete att genomlysa bidragstödet till kommunens föreningsliv. Detta görs i ljuset av den bidragsutredning som presenterades i Bildningsstyrelsen (Dnr Bs ). Under vår och sommar har Avesta kommuns riktade stöd till bowlingklubbarna BK Plus och Avesta Bowling club utvärderats. Föreningarna har fått presentera sina verksamheter och redogöra för deras nuvarande situation. Dessa redogörelser inkom och behandlades under maj månad Föreningarna redogjorde då följande: Bidraget går till största delen för att täcka kostnader för banhyror. Föreningarna har, förutom träning och tävlingsspel, även arrangemang en gång i veckan, då de tar emot och erbjuder hjälp till funktionshindrade och yngre skolbarn, som vill prova på att spela bowling. Även samarbete med skolor genomförs med jämna mellanrum. I oktober 2014 meddelade bowlingföreningen Avesta bowlingclub att man lägger ner sin verksamhet och att den verksamhet som bedrivits flyttas över till bowlingföreningen BK Plus. Situationen idag innebär således att det enbart finns en bidragsberättigad bowlingförening med verksamhet i Avesta kommun. I Avesta bowlinghall har även Team Wasa sin bowlingverksamhet. De har ett elitlag i seriespel och har ej ansökt om att bli bidragsberättigad förening i Avesta kommun. Fram t o m. år 2013 har Avesta bowlinghall drivits som en traditionell träningshall, som främst riktar sig till föreningsbowling samt till spel för allmänheten. Dåvarande ägare byggde sin verksamhet på dessa två kundgrupper. Under år 2014 har Bowlinghallen fått ny ägare som införlivat bowlingverksamheten i ett koncept tillsammans med event och restaurangverksamhet, vilket innebär att hallen numera även riktar sig till andra intressegrupper.

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 86 forts Avesta bowlingföreningar har tillsammans med de nya hallägarna ett hårt arbete framför sig i att hitta en form för hur föreningslivet skall kunna ges plats i detta nya koncept som hallägaren valt. Avesta kommun har som prioriterat syfte att styra bidrag, så att det stöttar barn och ungdomars fritidssysselsättning. Bowlingföreningarna i kommunen hade år 2011, vid senast genomförda bidragsutredning, en hög andel deltagartillfällen bland barn och ungdomar, utifrån redovisade siffror för lokalt aktivitetsstöd (redovisas i bilaga 1). I år är bilden av föreningarna en annan se anmärkning ovan. Det finns som nämnts enbart en bidragsberättigad bowlingförening och den har i år inte skickat in underlag om LOK-stöd till Riksidrottsförbundet. Föreningen har enligt ungdomsansvarig ett mindre antal ungdomar som är med i verksamheten. Av naturliga skäl försvinner det stöd som tidigare funnits till Avesta bowlingklubb då föreningen lagt ner sin verksamhet. Att förening BK Plus behåller någon form av verksamhetsstöd är rimligt, då de dels bedriver verksamhet som inbegriper barn och ungdomar, samt att de idag är den enda bowlingförening som arbetar med att hjälpa omsorgstagare m.m. i form av bland annat handikappbowling. Enhetschefen förslag till beslut - att bidragsberättigade bowlingföreningar ska kunna ansöka om verksamhetsstöd förutsatt att de bedriver - barn- och ungdomsverksamhet - gruppverksamhet i form av hcp-bowling eller liknande, som ligger i Avesta kommuns allmänna åtagande att stödja. Bildningsstyrelsen beslutar att - att bidragsberättigade bowlingföreningar ska kunna ansöka om verksamhetsstöd förutsatt att de bedriver - barn- och ungdomsverksamhet - gruppverksamhet i form av hcp-bowling eller liknande, som ligger i Avesta kommuns allmänna åtagande att stödja.

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Investeringsplan för samtliga fritidsanläggningar Dnr Bs Georgios Nielsen, enhetschef Fritid, redovisar inventering av kända investeringsbehov för enhet Fritid för åren ANLÄGGNING ÅTGÄRD PRIO TKR År 1 = = = Avestavallen Distansstyrning värme konstgräsplan Automatisk öppning garageport 2 45 Renovering duschutrymme tegelbyggnad Omläggning Konstgräs/Flytt av gamla Stängsel Markarbete sidoytor Byte av port isrink Byte alu-dörr Gräsklippare Krylbo IP Återställning av entré 3 45 Nedmontering/reparation belysning grusplan (diskussion) Klockarvallen Enklare renoveringar av fastighet Fors IP Asfaltering Larm till garagedel Tak maskinrum Enklare renoveringar av fastighet Rossliden Omklädningsrum

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts ANLÄGGNING ÅTGÄRD PRIO TKR År Avestaparken Bord Stolar Gardiner Metropoolen Kassa/passagesystem Forum Horndal Alt 1: Full ljud och ljus anlägg: Alt 2: Tal anläggning Kopparhallen Nyinköp av ridåvägg utreds?? Avesta teater byte av tyger scentaket och fönster Älvpromenaden Planerings möte 3/ Leder / elljusspår Byte av armaturer 2 50 Markarbeten dränering Summa Enhetschefen för Fritid lämnar följande kommentarer : KOMMENTARER Avestavallen: Distansstyrning värme konstgräsplan - nuvarande värmesystem är oerhört kostsamt då ingen klimat eller tidsstyrning finns monterad.

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Automatisk öppning/stängning garageport - Åtgärd som minimerar värmeförlusten i det yttre varmgaraget varje gång ismaskinen spolar isen. Renov. duschutrymme tegelbyggnad öv. Plan - Ytor som används främst av skolverksamhet. Stort behov av restaurering i framförallt duschytrymmen som är sedan anläggningen byggdes år Omläggning Konstgräs/Flytt av gamla - Livslängden på ett konstgräs för fotbollsspel uppskattas till ca:8år beroende på skötsel och speltimmar Avestavallens nuvarande konstgräs började användas år Behovet av omläggning på Avestavallen uppskattas till senast Stängsel - Bör bytas och riktas upp. Markarbete sidoytor Byte av port isrink - Nuvarande port är av äldre modell utan automatisk låsning när den är uppfälld ur säkerhetssynpunkt bör den bytas till en modernare och mer säker port. Gräsklippare - Vår äldsta klippare är en Toro av årsmodell Avskrivningstid åk beräknad livslängd på dessa maskiner är 10år. Ett nyinköp av gräsklippare behöver ske inom kort. Krylbo IP: Återställning av entré - Gamla entrén är riven men stenfundament och markytor bör ses över. Nedmontering/reparation belysning grusplan - Vid byte av konstgräset på Avestavallen finns möjligheten att lägga upp det gamla gräset på Krylbo IP för att skapa ytterligare än träningsyta för fotboll. Kostnaden är relativt låg och går att projektera in i upphandlingen av det nya gräset

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Klockarvallen: Enklare renoveringar av fastighet Fors IP: Asfaltering - Asfalten på innergården behöver läggas om alternativt tas bort och ytan grusas av. Larm till garagedel - Flertalet inbrott gör att detta är nödvändigt i den garagedel som kommunen använder. Tak maskinrum - Läckage. Enklare renoveringar av fastighet Rossliden: Omklädningsrum - Fastigheten är uttjänt och nybyggnation bör ske för att kunna fortsätta fotbollsverksamhet. Avestaparken: Bord/Stolar/Gardiner - Helt uttjänta och bör bytas ut omgående för att kunna fortsätta verksamheten. Metropoolen: Kassa/passagesystem - Mjukvaran i det gamla systemet fasas ut under Byte/uppgradering måste ske nnan jan Forum Horndal - Alt 1: Full ljud och ljusanläggning för större evenemang. (har ingen sådan anläggning i kommuns övriga lokaler) - Alt 2: Talanläggning likt de som används i Avesta teater och i Avestaparken

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Kopparhallen: Nyinköp av ridåvägg Avesta teater: Byte av tyger scentaket och fönster Älvpromenaden: Upprustning - Ytor som ligger mellan älvpromenaden och vattnet skulle behöva slyröjas och avverkas utsikten över älven är helt igenvuxen på vissa ställen Underhållet består idag av städning reparation av spänger samt trimning och preparering av promenadstråket. Planeringsmöte ägde rum 3/ Uppskattad kostnad för denna investering är beräknad av TS Beräkning även gjord på driftskostnad per år för att bibehålla kvalitén efter investering 120tkr/år Leder / elljusspår: Byte av armaturer - Gamla kvicksilverarmaturer måste bytas ut enligt ny lag. Markarbeten dränering Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor och enas om små justeringar i dokumentet åtgärdas inför bildningsstyrelsens sammanträde 12 november Bildningsstyrelsen beslutar att godkänna investeringsplanen efter åtgärdade justeringar.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ansökan från Storbyns bystugeförening om bidrag till avloppsanläggning till bystuga Dnr Bs Storbyns bystugeförening ansöker i skrivelse till Avesta kommun, om medel till ny avloppsanläggning till föreningens bystuga. Föreningen är ålagd av Västmanland-Dalarnas Miljö- och Byggförvaltning att anlägga ny avloppsanläggning under år Föreningen har ca 130 medlemmar som arbetar helt ideéllt för att få in medel till underhåll och värme till bystugan. Verksamheten består i att ordna olika aktiviteter som såsom valborgsfirande, bingo, grill- och pizzakvällar samt det största evenemanget, föreningens familjerally under Slånkveckan. För att åtgärda avloppsanläggningen innebär det en stor kostnad, ca kronor och föreningens förhoppning är att erhålla ett bidrag till åtgärden. Maria Andersson (S) föreslår att enhetschefen får i uppdra att kontakta föreningen för att informera om var bidragsansökan kan göras. Bildningsstyrelsen beslutar att - avslå ansökan - enhetschef Fritid får i uppdrag att kontakta Storbyns bystugeförening för att informera om var bidrag kan sökas.

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ansökan från Skogsbo Avesta IF (SAIF) och Skogsbo SK (SSK) om utökning av omklädningsrum, Klockarvallen Dnr Bs Skogsbo Avesta IF (SAIF) och Skogsbo SK (SSK) har i gemensam skrivelse lämnat förslag till åtgärder för utökning av omklädningsrum på Klockarvallen. Bakgrund Båda föreningarna som använder Klockarvallen har ett intresse av, att utifrån sina respektive verksamheter, förbättra och utöka omklädningsrummen och därmed flexibiliteten på anläggningen. I dagsläget är de befintliga omklädningsrummen ej tillräckliga för det antal seniorer och ungdomar (ca 530 st), som idag är aktiva medelemmar i föreningarna. Ambitionen är att växa som förening, både till antal och divisionsmässigt och då är en stor del av begränsningen till tillväxt just tillgången på väl fungerande omklädningsrum. Problem inom nuvarande utrymmen : - idag är det få ungdomar som stannar kvar för att duscha efter träning/match på grund av att det upplevs som om man inte hinner innan nästa grupp ska ha tillgång till omklädningsrummet - ventilationen är dålig i befintliga omklädningsrum - omklädningsrum 1, 2, 5 och 6 har gemensam dusch, vilket gör det svårare att låta både killar och tjejer att utöva sin sport samtidigt - det uppstår ofta stopp i avloppet i de omklädningsrum som har gemensam dusch, speciellt under helger när det spelas många matcher - herrarna har idag inget eget omklädningsrum Föreningarna vill dessutom, som seriösa föreningar, kunna erbjuda gästande lag ett avskilt och väl fungerande omklädningsrum. Med fler omklädningsrum förbättras även möjligheterna för ungdomsfotbollen att i högre grad arrangera cuper enligt ishockeyföreningarna. En synnerligen kostnadseffektiv lösning, till problemen med begränsade ombytesmöjligheter på Klockarvallen finns.

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts Under vintern år lånades totalt 6 st moduler från en sponsor. Modulerna som är sammansatta utgör 2 st omklädningsrum. Matning av el och vatten samt dragning av avlopp verkställdes för att kunna utnyttja dessa fullt ut. Den sponsor som lånat ut modulerna har nu inkommit med förslag på ett rent hyrköp av modulerna. Mot en kostnad av totalt 7 900:- kronor/månad, under 36 månader, övergår modulerna i föreningarnas ägo. Skogsbo Avesta IF och Skogsbo SK föreslår att - Avesta kommun ombesörjer ett bygglov för modulerna - eventuellt kompletterande underarbete (mark) utförs i kommunal regi - föreningarna erhåller ett bidrag om 7 900:- kronor/månad av Avesta kommun under hyresperioden - modulerna efter 36 månader övergår i kommunal ägo - Bildningsstyrelsen uppdrar till enhetschef Fritid att presentera yttrandeförslag till bildningsstyrelsens sammanträde den 10 december 2014.

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Överlämnande - Matildas, Antons, Camillas och Anders Gunnarssons medborgarförslag om bana för låghöjdsklättring i Avesta Dnr Bs Matilda, Anton, Camilla och Anders anför följande i sitt medborgarförslag: Under sommaren besökte medborgarförslagsställarna Säfsen. Där upptäcktes en jättefin vildmarkslekplats som bl a bestod av en låghöjdsbana med flera hinder på marknivå eller strax över. Banan är byggd av stockar och rep. Där roade de sig i flera dagar, stor som liten. Ett ställe att längta tillbaka till! Det är så mycket mer än en lekplats. Eller - en lekplats där stor och liten har roligt tillsammans i vacker miljö i naturen medan man använder balans, styrka, smidighet och koncentration. Detta vill de göra mycket mer av! Och eftersom medborgarförslagsställarna bor i en kommun med outdoor-profil tänker de så klart att detta är ju en given attraktion för VÅR kommun, Avesta, att bygga! Kostnaden torde inte bli så stor för lite stockar och rep och det borde finnas gott om platser med träd som lämpar sig för detta!?! Kanske kan man t o m bygga fler?!? En nära Dalahästen där även de som passerar utefter riksväg 70 kan stanna till och rasta barn och upptäcka att Avesta är ett trevligt outdoor-satsande ställe där det skulle kunna vara trevligt att bo? En mera centralt? En vid något av våra fina elljusspår? Ja det finns säkert många passande platser. Medborgarförslagsställarnas förslag: - En eller flera banor för låghöjdsklättring byggs i Avesta. Beredning - Matildas, Antons, Camillas och Anders Gunnarssons medborgarförslag 25 augusti Kommunfullmäktige den 29 september 2014, 104. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till bildningsstyrelsen för beredning och beslut.

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida forts - Bildningsstyrelsen uppdrar till resultatenhetschef Kultur-Fritid att presentera yttrandeförslag till bildningsstyrelsens sammanträde i februari 2015.

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Läsårsdata/läsårstider för läsåret för grundskola, gymnasieskola, särskola och musikskola Dnr Bs Bengt Albertsson, resultatenhetschef förskola-grundskola, lämnar följande förslag på läsårsdata/läsårstider för läsåret 2015/2016 för grundskola, gymnasieskola, särskola och musikskola. Höstterminen Skolstart för elever ons Studiedagar vecka 44 mån-ons Lovdagar vecka 44 tor-fre Avslutning fre Vårterminen Skolstart för eleverna tis Sportlov vecka 9 mån-fre Påsklov vecka 13 tis-fre Lovdag fre Avslutning för elever fre Ytterligare en studiedag läggs ut för lärarna under läsåret. Resultatenhetschefens förslag till beslut - Bildningsstyrelsen beslutar enligt förslaget. - Bildningsstyrelsen beslutar enligt ovanstående förslag.

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Investeringsplan för skolornas inre och yttre miljö Dnr Bs Björn Hansson, resultatenhetschef gymnasie/siva, Karin Vestman och Bengt Albertsson, resultatenhetschefer förskola-grundskola, har till bildningsstyrelsens sammanträde 10 september 2014 utformat dokument över investeringsbehov. Beredning - Bildningsstyrelsens arbetsutskott den 20 augusti 2014, Bildningsstyrelsen den 10 september 2014, 112. Vid bildningsstyrelsens sammanträde 10 september 2014 beslutades att - ärendet återremitteras till resultatenhetscheferna för att tydligare specificera vad som tillhör löpande underhåll respektive investeringsbehov. Specificeringen ska göras i samarbete med fastighetsägaren Gamla Byn AB. Specificeringen ska omfatta inre och yttre miljöer. - ärendet behandlas vid bildningsstyrelsens sammanträde den 12 november Ärendet behandlas ej. Reviderade handlingar har ej inkommit till sammanträdet. Ärendet behandlas vid bildningsstyrelsens sammanträde 12 november 2014.

22 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Överlämnande Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag om namnbyte av By skola till Carl Larsson skolan Dnr Bs Ivan Wargclou och Anita Berg Åsberg anför följande i medborgarförslaget: Tillgången till bra skolor är en förutsättning för en levande landsbygd, så också i By. En väl fungerande skola krävs för att dagens och framtidens inflyttare till kommunen ska välja landsbygden och By som hemvist. Som ett led i att stärka skolan i den allt hårdnande konkurrensen om elever kan ett namnbyte av skolan vara av väsentlig fördel. Namnet Carl Larsson skolan för tankarna till dess namne, bondsonen som föddes i By socken 1877 och som blev den kände författare som i sina verk skildrade hembygden, vilken låg honom varmt om hjärtat. Lika varmt om hjärtat ligger hembygden och skolan för oss invånare i By. För att stärka skolan i By och dess varunamn samt som en hyllning till Carl Larsson i By lämnas följande förslag: - Att By skola byter namn till Carl Larsson skolan. Beredning - Ivan Wargclous och Anita Berg Åsbergs medborgarförslag 27 augusti Kommunfullmäktige den 29 september 2014, 107. Kommunfullmäktiges beslutar att överlämna ärendet till bildningsstyrelsen för beredning och beslut. - Bildningsstyrelsen uppdrar till bildningschefen att presentera yttrandeförslag till bildningsstyrelsens sammanträde i februari 2015.

23 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Namnbyte på förskolan Montessorihuset till förskolan Blåkullen Dnr Bs Bengt Albertsson, resultatenhetschef förskola-grundskola, lämnar nedanstående förslag. Förskolan Montessorihuset (f d Rågskolans lokaler) ligger inom samma enhet som förskolan Blåkullen. I Montessorihuset finns tre avdelningar, men det är enbart en avdelning som arbetar Montessoriinspirerat. De andra två avdelningarna arbetar enligt traditionell förskolepedagogik. Montessorihuset och Blåkullen arbetar idag som en enhet. De har gemensamma arbetsplatsträffar, studiedagar m.m. och deras strävan är att öka samverkan ytterligare. Då efterfrågan och tillgång inte ligger till grund, samtidigt som personalen på förskolorna önskar en uttalad enhetlighet, finns det ingen anledning att behålla namnet Montessoriförskola. Istället föreslås att båda förskolorna bildar en enhet under namnet förskolan Blåkullen. Resultatenhetschefens förslag - Bildningsstyrelsen beslutar enligt förslaget. - Bildningsstyrelsen beslutar att förskolan Montessorihuset byter namn till förskolan Blåkullen.

24 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ny förskola i centrala Avesta Dnr Bs Fredrik Juthman, bildningschef, lämnar nedanstående skrivelse: Bakgrund: Trycket på förskoleplatser inom centrala Avesta är högt och resultatenhetscheferna har tillsammans med förskolans ledningsgrupp under flera år parerat efterfrågan på förskoleplatser med att bygga om i befintliga lokaler, där vi bl.a. tagit skollokaler i anspråk. Då även elevunderlaget har ökat inom centrala Avesta finns idag ingen möjlighet att hitta flera skollokaler. Det har även letats efter lämpliga lägenheter, men det är både svårt att få tag på lämpliga lägenheter, och kostsam lösning med flera små enheter utspridda. Statistik på barnmängden i Avesta visar en tydlig ökning av antal barn inom Avesta centrala upptagningsområde under senaste åren och trenden fortsätter att hålla i sig. Lägg där till beslutet om ett barn en plats, ska genomföras under kommande mandatperiod. Så behövs det flera förskoleplatser än idag för att klara framtida behov av förskoleplatser. I ett första läge behövs det byggas en ny förskola i centrala Avesta. Med anledning av ovanstående bakgrund är förslaget att utreda byggnation av en ny förskola i centrala Avesta med plats för 80 barn. Eftersom det finns begränsningar gällande tillgången på lämplig tomtmark i centrala Avesta och att även omsorgsförvaltningen har behov av ytterligare lokaler för äldreboenden, så är det lämpligt att utreda om det finns möjlighet att samordna förskola och äldreboende inom samma byggnad, men på olika våningar. En gemensam byggnad ger sannolikt lägre hyreskostnader för respektive förvaltning och effektivare markanvändning. Bildningschefens förslag - att bildningsstyrelsen beslutar enligt förslaget. - Bildningsstyrelsen uppdrar till bildningschefen att i samverkan med omsorgschefen utreda förutsättningarna för att bygga en ny förskola kombinerat med äldreboende i centrala Avesta.

25 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Portionspriser till Vård och Omsorg år 2015 Dnr Bs Eva Södergård, resultatenhetschef Kost, lämnar förslag rörande måltidspriser för Vård och Omsorg för år Måltidspriserna grundar sig på servicemängden och kundspecifika produktionskostnader. De kundspecifika produktionskostnaderna innehåller bland annat råvarukostnader, köksutrustning, inventarier och personalkostnader. Under år 2015 avser resultatenheten att inte höja portionspriserna till Vård och Omsorg på grund av genomförda effektiviseringsåtgärder. Portionspriserna ligger kvar på samma nivå som under år till beslut - Att portionspriserna till Vård och omsorg inte höjs under år 2015 utan ligger kvar på samma nivå som Bildningsstyrelsen beslutar att portionspriserna för Vård och Omsorg inte höjs för år 2015 utan ligger kvar på samma nivå som år 2014.

26 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Organisationsförändring vid Arbetsmarknadsenheten Dnr Bs Björn Hansson, resultatenhetschef gymnasie/siva, föreslår organisationsförändring vid Arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten, AME, har sedan mitten av år 2000 varit placerad under bildningsstyrelsen. När bildningsförvaltningen övertog AME tilldelades ingen chefsresurs och AME placerades under enhetschefen för Integration, tillika rektor för vuxenutbildningen. Under de senaste åren har verksamheten ökat på integrationsenheten och vuxenutbildningen och med att fler nyanlända kommit till kommunen. Arbetsbelastningen för enhetschefen/rektorn har också ökat i takt med att verksamheterna har vuxit. AME:s verksamhet går att utveckla och efter senaste utredningen gällande organisation och placering av AME, är förslaget att vi skall tillsätta en enhetschef för AME. Nuvarande enhetschef har idag en alldeles för hög arbetsbelastning, vilket gör att arbetsmiljön inte är tillfredsställande. Detta har i sin tur inneburit att resultatenhetschefen blivit tvungen att ta delar av enhetens verksamhetsfrågor. Politiska målet, att halvera ungdomsarbetslösheten under nästa mandatperiod, ökar kravet på samverkan, både inom kommunen men även med Arbetsförmedlingen och inom vissa områden även med andra myndigheter. Resultatenhetschefens förslag till beslut - att arbetsmarknadsenheten utökas med en enhetschef - att Vuxenutbildningen och Integrationsenheten leds av en enhetschef - att ny ledningsorganisation träder i kraft tidigast att arbetsmarknadsenheten utökas med en enhetschef - att Vuxenutbildningen och Integrationsenheten leds av en enhetschef - att ny ledningsorganisation träder i kraft tidigast

27 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn Dnr Bs Gunilla Berglund (C) och Karin Perers (C) anför i motionen att det nu finns chansen även för kommuner, landsting och regioner att ta del av regeringens satsning Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn. Tekniksprånget är en satsning där näringsliv, regering, fackförbund och arbetsgivarorganisationer samarbetar för att bevara ingenjörstraditionen och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Tekniksprånget ger avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att praktisera för att få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. Praktiken pågår i fyra månader med lön och antagning sker vår och höst. Hittills har satsningen mest fokuserat på det privata näringslivet och teknikintensiva företag. Men från och med hösten 2013 finns möjlighet även för kommuner, landsting och regioner att delta i praktiksatsningen. Välfärdssektorn känner i likhet med andra arbetsgivare av bristen på ingenjörer och naturvetare. Och prognoserna pekar på en fortsatt brist framöver. Att kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare av tradition inte heller förknippas med tekniska och naturvetenskapliga yrken, gör att vi riskerar att bli omsprungna när konkurrensen hårdnar ytterligare. Tekniksprånget är ett bra sätt att synliggöra kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare även för ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken. Tekniksprånget drivs av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och löper på fem år. Praktikprogrammet vänder sig till ungdomar som gått ut gymnasiets natur- eller teknikprogram och ännu inte fyllt 21 år. Avgångsstudenter med fullständiga betyg och behörighet till naturvetenskapliga utbildningar och ingenjörsutbildningar, kan söka. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förhandlar fram ett centralt avtal med berörda fackliga organisationer där praktikanternas anställningsvillkor fastställs, bland annat en lön på kronor i månaden och rätten till en handledare.

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2014-10-09 F~E' : S 23 (40) 172 Dnr 2014/453 Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget INLEDNING Carola Gunnarsson (C] och Gustaf

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget l (2) 2014-09-19 DIARlEN R: 2013/419 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltmng Ink. 2014-09- 2 4 Diarlenr..'

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Förvaltningskansliet klockan 14:00-14:55 Beslutande Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Lillebil Lundkvist (MP) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Förvaltningskansliet klockan 14:00-15:30 Beslutande Mikael Westberg (S) ordförande Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Måna Hesselrud (M) Inger

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Förvaltningskansliet kockan 14:00-15:40 Beslutande Mikael Westberg (S) ordförande Ulf Bengtsson (S) ersättare för Maria Andersson (S) Blerta Krenzi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Fridolinsalen klockan 14:00-18:00 Beslutande Övriga deltagande Mikael Westberg (S) ordförande Göran Edström (S) ersättare för Maria Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Bildningsförvaltningen, kansli onsdag 22 februari 2017, klockan 14:00-14:50 Beslutande Mikael Westberg (S), ordförande Ulf Bengtsson (S), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Förvaltningskansliet klockan 14:00- Beslutande Mikael Westberg (S) ordförande Ulf Bengtsson (S) ersättare för Blerta Krenzi (S) Maria Andersson (S)

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2017-02-10 Sida 1 Bildningsstyrelsens arbetsutskott - Ordinarie ledamöter kallas - Ersättare för kännedom Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Bildningsstyrelsen Förvaltningskansliet, sammanträdesrum

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Förvaltningskansliet klockan 14:00-16:00 Beslutande Mikael Westberg (S) ordförande Blerta Krenzi (S) Maria Andersson (S) Inger Mattsson (C) ersättare

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Anita Tärneborg (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Förvaltningskansliet klockan 14:00-17:30 Beslutande Mikael Westberg (S), ordförande Maria Andersson (S), vice ordförande Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid Förvaltningskansliet klockan 14:00-17:30 Beslutande Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Stadshuset, sammanträdesrum mv onsdag 7 januari 2015 kl 08:30-10:00 Susanne Berger (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S),

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:00-14.00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Gunilla Berglund (C) Maarit Hessling

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, Sävsjö, onsdagen den 8 februari 2017 kl 14.00-17.30 klockan 14.00-17.30 kl17.3017.3014.0016.30 Beslutande Övriga deltagare Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 40 Godkännande av ärendelista... 54 41 Att skriva sig till läsning... 55 42 Delgivningar... 56 43 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 57 44 Ansökan om bidrag

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Förvaltningskansliet klockan 14:00-16:10 Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Måna

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Fridolinsalen klockan 14:00-17:00 Beslutande Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Kennet Mattsson (S) Göran Edström

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset Måndag 20 mars 2017 klockan 15:30-16:50 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande 2013-08-22 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.45 med ajournering till den 29 augusti kl.17.30-18.30, Örkelljunga kulturhus. Björn Zorec (FP) - ordförande, 55-61

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Maarit Hessling ersättare för Johan Thomasson Jan-Olof Källström

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Maarit Hessling ersättare för Johan Thomasson Jan-Olof Källström Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:30 Beslutande Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Maarit Hessling ersättare för Johan Thomasson Jan-Olof Källström Övriga deltagande Erik Nordén,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets hus, klockan 16:45-15:50 Beslutande Laila Borger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S), ordförande Jan-Åke Andersson (S) Henrik

Läs mer

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare 2014-10-23 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 23 oktober 2014, kl 08 00-16 15. Ajournering för lunch 12 15-13 15. Beslutande Birgita Sigfridsson (c) ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid ande Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna. Torsdagen den 5 april 2012 kl 09.05 10.20. Ledamöter: Åke Uddén (C) Roger

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Britta Carlén och Anders Schagerholm DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kallelse/föredragningslista extra sammanträde

Kallelse/föredragningslista extra sammanträde Datum 2016-11-08 Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie ledamöter Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Kallelse/föredragningslista extra sammanträde Styrelse: Plats:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 17:20-17:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2003-06-02 1(9) Plats och tid Vänersborgs huvudbibliotek, kl 13.00-15.40 Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) v ordf Tage Severinson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Arbetsutskott 2015-08-10 1 (8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Dag

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-09-24 Sida 1 Plats och tid Deltagande Hjo Folkhögskola, 16.30-18.40 Beslutande Gert Franzen (c), ordförande Anna Johansson (m) Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset sammanträdesrum mv kl 13-15 Beslutande Lars Isacsson (S) Susanne Berger (S) Gunilla Berglund (C) Leif Eriksson (V) Övriga deltagande Anders

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Laila Borger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN 09.00 I PEDAGOGEN 1(8) Ärende nr 2 Information om Kulturhuset Kristallen Sammanfattning - Öppet under hela sommaren. - Två klasser kvar från Paradisskolan

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35)

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) w C :'0'C"" 1 r;~,. '", KOMMUNSTRYRELSENS AU.:~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) 295 Dnr 392/15 Svar på motion om gymnastikhall Moderaterna i Tranås har genom

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer