»Varför VSF bör använda sig av separatism som internfeministiskt instrument« »En queer feministisk vänster behövs« Tema: Feminism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»Varför VSF bör använda sig av separatism som internfeministiskt instrument« »En queer feministisk vänster behövs« Tema: Feminism"

Transkript

1 Nr 1/Mars 2012 Vänsterns Studentförbunds tidning Miljö och feminism Sara Saleh skriver om hur miljöförstöringen främst drabbar kvinnor på s. 6-7 Kvinnor och arbete Andrea Malesevic skriver om feminismen, arbetarklassen och imperialismen på s. 8-9 Hiphop och feminism Matilda Renkvist gillar både hiphop och feminism. Läs hennes krönika på s. 13 Student med barn Olle Olsson Uppenberg är student och har barn. Läs om hur det är på s. 14 Specialsidor om kongress VSF har kongress i juni - läs mer på sidorna Hälsning från Camila Vallejo Studentledare från Chile besöker Sverige med en hälsning till svenska studenter. Läs den på sista sidan. Tema: Feminism Debatt:»Separatism och varför jag är kluvenvarför VSF bör använda sig av separatism som internfeministiskt instrumenten queer feministisk vänster behövs«numrets lokalförening: Linköping

2 Innehåll & ledare Pergite #1/12 Mäns främsta behov är sex, kvinnors främsta behov är dialog. - John Gray i Skavlan 10/2 2012, författare till boken Män är från Mars, kvinnor från Venus Ledare Av: Joanna Korbutiak, förbundsstyrelseledamot från VSF Uppsala pergite ANSVARIG UTGIVARE: Elin Melander REDAKTION: Catherine Holt, Joanna Korbutiak, Hansalbin Sältenberg MEDVERKANDE I NUMRET: Joanna Korbutiak, John Edström, Linnéa Eder, Erik Andersson, Sara Saleh, Andrea Malesevic, Alva Svärd, Ida Sköld, Anders Johansson, Matilda Renkvist, Olle Olsson Uppenberg GRAFISK FORM: Olof Holmgren och Catherine Holt KONTAKT: HEMSIDA: pergitevsf.wordpress.com Välkommen till detta fantastiska nummer av Pergite. Vårens tidning är extra fullspäckad med intressanta artiklar, debatter och information. Numrets tema är feminism och temaartiklarna handlar om allt ifrån relationen mellan feminism och miljö, kvinnor och arbete, till separatismens vara eller icke-vara, queerbegreppet och hiphop. Dessutom får vi en rapport från förbundskursen, numrets lokalförening och en krönika om livet som studerande förälder. Dessutom har vi petat in en kongressdel. Där ingår en motionsskola och presentationer av förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan och ändringar av stadgar och principprogram. De största sensationerna i principprogrammet är ett nytt stycke om miljö och en uppdatering av utbildningsdelen. I stadgeförändringarna finns bl.a. förslag om en restriktivare hållning till alkohol och en övergång från användning av hon/han till hen i stadgeformuleringarna. Vi i Pergite-redaktionen älskar interndemokrati och interndebatt, därför hoppas vi att ni debatterar kongressdokumenten ordentligt inför kongressen den 9 och 10 juni. Skriv för Pergite! Vi behöver din hjälp! Dikter, debattartiklar, recensioner, politiska reflektioner liksom tecknade serier tages tacksamt emot! Mejla gmail.com. INNEHÅLL Kursrapport 3 Numrets lokalförening 4 Från studentkamp till ny vår för socialism 5 TEMA: FEMINISM Miljö och feminism 6 Kvinnor och arbete 8 DEBATT Separatism och varför jag är kluven 10 Varför VSF bör använda sig av separatism som internfeministiskt instrument 11 En queer feministisk vänster behövs 12 KULTUR Krönika: Hiphop och feminism 13 Krönika: Student med barn 14 KONGRESS Dag för kongress! 15 Presentation av FS förslag till förändringar i principprogrammet 16 FS förslag till verksamhetsplan 17 FS förslag till förändringar i stadgarna 17 Motionsskola 18 Kontaktuppgifter 19 Sista sidan 20 Mail: Blogg: pergitevsf.wordpress.com 2 Pergite #2/2011

3 Rapporter»Det anmärkningsvärda är att han genom tvetydigheten i detta»vi«identifierar sig med Paulus, Hegel, Lenin och Nietzche och från höjden av deras storhet begrundar han med förakt de flockar av kvinnor som vågar tilltala honom på ett jämlikt plan.«- Simone de Beauvoir sätter antifeministen Claude Mauriac på plats i»det Andra Könet«. Kursrapport Av: John Edström, ordförande VSF Linköping DEN JANUARI samlades kamrater från hela landet för förbundskurs med VSF. Temat var organisering och startade med att Catherine Holt från förbundsstyrelsen höll i ett teoretiskt pass om organisering. Efter det fick vi besök av Aron Etzler som föreläste om sin nya bok om moderaterna. Under eftermiddagen kunde man välja mellan att delta i olika workshops, bland annat i internfeministiskt arbete, kårpolitik och medlemshantering/rekrytering på schemat. Efter den underbart goda kvällsmaten följde en kontrapropositionsvotering om vilken film vi skulle se på. 3 Pergite #2/2011 Vinnaren blev filmen»sopor«- oerhört rolig, se den om ni får chansen. Efter en utvilande sömn till ljudet av Norrköpings spårvagnar serverades det frukost. Därefter vandrade vi igenom den vackraste av alla städer för att spendera dagen i ABFhuset och ha kampanjupptakt. Där fick vi en genomgång av den nya kampanjen följt av workshops i grupper med fokus på varsitt område i kampanjen, där grupperna sen redovisade sina ideer. Under redovisningarna diskuterades det bland annat vilket språk vi bör använda, hur man kan försöka vända på marknadens argument när man pratar om fri kurslitteratur, hur man kan ta reda på hur avgifterna för utomeuropeiska studenter har påverkat t.ex en viss utbildning. Efter kampanjupptakten gick vi till Norrköpings Stadsmuseum där Elin Melander berättade om Norrköpings arbetarhistoria. Stämningen på kursen var väldigt fin och jag tror jag talar för de flesta när jag säger att fler kurstillfällen med VSF:are från hela landet skulle uppskattas!

4 Rapporter Numrets lokalförening Av: Linnéa Eder, ordförande VSF Linköping HÄR I LINKÖPING har vi precis haft årsmöte. Vi valde två ordföranden och jag ser fram emot att dela på jobbet med min nära vän John Edström. I övrigt håller vi just nu på att peppa inför kårvalet till filfak-kåren StuFF vid Linköpings Universitet, vi har det inskrivet i verksamhetsplanen och ser det som viktigt att vi ska ställa upp med en lista. Att få in mandat i kårens fullmäktige gör att vi kan vara med och påverka vår utbildning på LiU, nytt och kul för i år är att vi har med oss VSF Norrköping så vi ställer upp tillsammans med en gemensam VSF-lista i valet. På tal om Norrköping så var vi där häromdagen och hade kampanjupptakt med Joanna från förbundsstyrelsen tillsammans med VSF Norrköping, det var intressant och givande och såklart även roligt att träffa vår grannförening. Vi ser det som viktigt att jobba för en gratis utbildning då LiU har väldigt mycket utbytesstudenter, utan dem skulle mycket kul på LiU försvinna och även en massa studenter och boende i studentkvarteret Ryd. Utbytesstudenterna driver föreningar, håller fester och föreläsningar och lär oss om deras kultur och länder och jag tror nog att varenda student på LiU säkert har ett gäng med utbytesstudenter i sin umgängeskrets. Alla har rätt att utbilda sig till vad dom vill och var dom vill. Att Sverige tvingar utomeuropeiska studenter att betala avgifter ser vi som sorgligt. 4 Pergite #2/2011

5 Rapporter Från studentkamp till en ny vår för socialismen Av: Erik Andersson, VSF Södertörn LÖRDAGEN DEN 4 FEBRUARI kom det chilenska studentupproret till Stockholm. Det var Victor Jara-föreningen som hade bjudit in tre unga chilenska aktivister att berätta historien om upproret mot det nyliberala experimentet i Chiles utbildningssystem. Den mest kända av aktivisterna är utan tvekan geografistudenten Camila Vallejo, den mest framträdande symbolen för det senaste årets studentprotester, och en av Chiles mest populära politiska personligheter. Hon är även, liksom de andra talarna, medlem i Chiles Kommunistiska Parti och dess ungdomsförbund. Karol Cariola, barnmorska och generalsekreterare för de chilenska ungkommunisterna, gjorde ett starkt intryck. Medan Vallejo var mer specifikt fokuserad på det chilenska utbildningssystemet, satte Cariola in studenternas kamp i en bredare kontext av kamp mot nyliberalismen, kapitalismen och arvet från Pinochettiden. I Chile har samhället i hög grad abdikerat från sitt ansvar för den högre utbildningen - istället gäller skyhöga avgifter och beroende av privata initiativ. Det bidrar till att hålla arbetarklassens barn borta från universiteten. Här kan man se en tydlig koppling till Chiles förflutna - medan Salvador Allende öppnade dörrarna till utbildning för folkets barn, reserverar president Piñeras högerregering den högre utbildningen åt överklassen. Studenternas kamp har börjat förändra den chilenska samhällsdebatten. Deras kamp har pågått länge i flera vågor, men den senaste har fått det starkaste genomslaget. Den sker i kontexten av kapitalismens kris, och är en del av det brokiga globala upproret med gemensamma rötter i systemets kris. Rörelsens brokighet är en styrka, men den behöver också fokus och förmåga att åstadkomma enhet i mångfalden, i en bred rörelse mot dagens otyglade kapitalism. En slutsats vi kan dra av det senaste årets händelser är att vi lever i dramatiska tider där ena dagens omöjligheter kan bli nästa dags oundvikligheter. De chilenska studenternas kamp har skurit genom Piñeras till synes ogenomträngliga rustning. Nu behöver en bred rörelse bryta etablissemangets handlingskraft, sätta dagordningen, och på så sätt öppna vägen för en ny blomstring för socialismens frigörande idéer längs den långsmala kuststräckan som vi kallar Chile. 5 Pergite #2/2011

6 Tema: Feminism»Idag ses naturvetenskap och teknologi som något objektivt och universellt, men på många sätt är det snarare ett patriarkalt projekt som är till för att underordna naturen och kvinnan.«miljö och feminism Av: Sara Saleh, VSF Lund När avfall blir en resurs är namnet på ett lunchföredrag på Lunds tekniska högskola idag. Här får jag, tillsammans med några hundratals studenter, veta att miljöproblem kan ses som miljömöjligheter; vi kan se våra sopor som en tillgång och ett medel för tillväxt, om soporna bara bearbetas på rätt sätt. Om vi tänker innovativt i teknologisk utveckling så löser vi problemet med att vi på grund av överkonsumtion har ofantliga mängder sopor som inte kan brytas ner naturligt inom en rimlig tid. Illusionen om att vi ska ta oss igenom miljökriser av alla slag genom teknologisk utveckling och effektivisering målas upp som en absolut sanning; vi anpassar klimatmål och krav på ekologisk hållbarhet till en ökad tillväxt. Vi fyller det utrymme som skapas med effektiviseringen av teknologier med konsumtion den så kallade Jevonparadoxen - och vi kan därmed inte nå miljömässiga framsteg. Idag ses naturvetenskap och teknologi som något objektivt och universellt, men på många sätt är det snarare ett patriarkalt 6 Pergite #2/2011 projekt som är till för att underordna naturen och kvinnan. I den industriella kapitalismen uppstod ett politiskt behov av att dra nytta av patriarkatet till den nya vetenskapliga och teknologiska utvecklingen, vilket till stor del förklarar kvinnans roll i förhållande till teknologin. För det första tillåts inte kvinnan vara en deltagare i teknologiutveckling och forskning. Historiskt sett är detta uppenbart men globalt är fallet så även idag. Även om vi i västvärlden har kommit längre på jämställdhetsfronten råder det fortfarande enorma klyftor mellan män och kvinnor i universitetsvärlden och inom den teknologiska sektorn, både i roller och antal. Liksom hon inte tillåts vara en aktiv deltagare inom denna bransch, får kvinnan inte heller ta del av dess verk. Till exempel är den tekniska utvecklingen för att underlätta arbetslivet fokuserad på mansdominerade sektorer. Väldigt lite har gjorts där kvinnor utgör en majoritet. Samtidigt intar kvinnan i västvärlden rollen som konsument, men jag vill påstå att detta är en direkt motsättning till att få ta del av de innovationer teknologin skapar. Orsaken är att konsumtion är ett passivt fenomen medan de möjligheter som skapas inom tekniken kan aktivt nyttjas till att höja nivån på människors intellekt, kultur med mera. Teknologisk utveckling utgör ett patriarkalt projekt eftersom mannen, genom de företag han äger, manipulerar naturen i vetenskapens namn; han bestämmer villkoren och utsätter den för våld hugger ner skogar, FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

7 Tema: Feminism»Kvinnor drabbas värst av miljöförstörelse; män med makt styr teknologiprojektet och skapar villkoren utifrån vilka resten av samhället kvinnor och natur måste anpassa sig.«fortsättning FRÅN FÖRRA SIDAN besprutar åkrar som redan är manipulerad mark- med kemikalier av olika slag osv. Liksom naturen, och allt som skapas därav, blir mannens egendom, blir även kvinnan det i och med att hon blir ett objekt för hans maktutövning. Därigenom har könsförtrycket befästs; på samma sätt används metoder av våld och utnyttjande gentemot kvinnan. Idag är kvinnor mer utsatta för miljöförstörelse av alla slag än vad män är. Detta har sin förklaring i två, på många sätt sammanbundna faktorer. För det första drabbas de svagare alltid mer än de som har medel att skydda sig mot förstörelse. Kvinnor utgör drygt 70 % av befolkningen som befinner sig under den absoluta fattigdomsgränsen, vilket sätter dem i ett klart underläge vid förändringar i ekosystem och klimat, för att inte nämna naturkatastrofer, som många gånger är ett resultat av klimatförändringar. För det andra är kvinnans arbetsuppgifter mer sammanlänkade med naturen - på grund av samhällets könsroller och inte biologisk determinism - i synnerhet i tredje världen, vilket sätter henne i ett mer sårbart läge. Även här i Sverige är kvinnor mer utsatta, genom hushållsarbete bland annat. Till exempel var kvinnor, enligt Smittskydsinsitutet, överrepresenterade bland de som insjuknade i den vattenburna sjukdomen Cryptosporidiuminfektion som bland annat spreds i Östersund i december Utöver deras sårbarhet inför miljörelaterade problem är det av högsta vikt att kvinnor får spela en mer betydande roll i miljödebatten och i beslutsfattande kring miljöfrågor, också på grundval av sina mer omfattande erfarenheter av miljön i och med sina arbetsuppgifter, som nämndes ovan. Kvinnor kan ifrågasätta strukturer och värderingar som har resulterat i oacceptabla ekologiska och mänskliga kostnader, och som har stärkt gamla ojämlikheter och skapat nya, eftersom hittills inte deltagit i utformandet av dem. Detta bidrar till att jämställdhet, istället för kvinnors angelägenheter, blir en integrerad komponent i hållbar utveckling. För övrigt lever inte kvinnor i ett vakuum; den utsatthet de upplever reflekteras på alla nivåer i resten av samhället och deras angelägenheter blir allas. Även om kapitalismen dragit nytta av pa- triarkala strukturer för att öka den ekonomiska tillväxten, är en enbart socialistisk analys av de miljöproblem vi står inför idag otillräcklig. Kvinnor drabbas värst av miljöförstörelse; män med makt styr teknologiprojektet och skapar villkoren utifrån vilka resten av samhället kvinnor och natur måste anpassa sig. När avfall blir en resurs är slut och jag känner en besk eftersmak av att ha matats med sopor och propaganda i sann kapitalistisk anda. Lästips: Elliott, Lorraine; The Global Politics of the Environment, 2004 Shiva, Vandana; Staying Alive women, ecology and development, 1989 Nierenberg, Danielle; Correcting Gender Myopia gender equity, womens welfare and the environment, 2002 Smittskyddsinstitutet; Kraftig ökning av antalet rapporterade fall av cryptosporidiuminfektion, 2010 Bellamy Foster, John; The Ecological Revolution, Pergite #2/2011

8 Tema: Feminism»Ingen ville diskutera arbetarkvinnornas villkor, arbete och vardag.«kvinnor och arbete Av: Andrea Malesevic, VSF Lund birgitte syr bysthållare. syr man korta sömmar måste man sy många, fyrtio är i alla fall absolut minimum i det rådande ackordsystemet. 8 Pergite #2/2011 hennes fabrik har många marknadsandelar i utlandet och många fabriksömmerskor kommer också från utlandet. många fabriksömmerskor slutar på grund av giftermål, barnafödande eller död. birgitte hoppas att hon en gång kommer att sluta på grund av giftermål och barnafödande. birgitte hoppas att heinz kommer ta henne härifrån. när birgitte sitter vid sin symaskin och stretchsömsyr, och känner skumgummit och den styva spetsen mellan fingrarna, den nya hexleinbehån i de rätta modefärgerna, då får hon mardrömmar om någon som ännu inte existerar, men som ändå skulle kunna stöta på heinz i gestalt av någonting bättre. inte ens under arbetet får birgitte någon ro. till och med under arbetet måste hon arbeta. hon borde inte tänka under arbetet, men något inom henne tänker ändå oavbrutet. - Elfride Jelinek, Älskarinnorna Som aldrig förr utnyttjas kvinnors kroppar och arbete för att underblåsa globala drömmar, begär och ideologier om framgång och ett lyckligt liv. - Chandra Talpade Mohanty Det berättas om hur den ryska revolutionären Alexandra Kollontay på de internationella kvinnokongresser som anordnades under förra sekelskiftet slog näven i bordet och blev rosenrasande över att de borgerliga feministerna uteslutande ägnade sig åt frågor rörande välgörenhet, moral, sedlighet och kultur. Ingen ville diskutera arbetarkvinnornas villkor, arbete och vardag. Kollontay var en av de första som påtalade faran med målet att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor inom det kapitalistiska produktionssättet, då detta endast skulle leda till att vissa kvinnor fick privilegiet att exploatera andra kvinnor slog Chandra Mohanty näven i bordet igen med sin artikel Under Western Eyes. Denna gång riktades kritik mot den västerländska feminismen som bar på otäcka koloniala strukturer i sina analyser. Kvinnor i tredje världen klumpades ihop till en enda homogen grupp som beskrevs som underkuvad, okunnig och traditionell samtidigt som västerländska kvinnor framställdes som självständiga och fria. Mohanty menade att den västerländska feminismen missade att se dessa kvinnors motstånd och aktörskap och framför allt vilken roll deras arbete FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

9 Tema: Feminism»Mohanty vill överge idén om ett universellt systerskap. Hon föredrar att tala om solidaritet istället, och att bilda koalitioner kvinnorörelser emellan, utifrån specifika intressen.«fortsättning FRÅN FÖRRA SIDAN se dessa kvinnors motstånd och aktörskap och framför allt vilken roll deras arbete spelade i en global kapitalistisk ekonomi. Chandra Talpade Mohanty är idag professor i kvinnostudier och är en av nutidens mest spännande feministiska teoretiker. Hennes bok Feminism utan gränser kom ut för några år sedan och innehåller skarpa postkoloniala analyser som en revolutionär feministisk rörelse behöver ta till sig. Den handlar om kvinnor, klass och arbete, migrerade kvinnors roll i kapitalackumulationen samt problemen med systerskap. Mohanty vill överge idén om ett universellt systerskap. Hon föredrar att tala om solidaritet istället, och att bilda koalitioner kvinnorörelser emellan, utifrån specifika intressen. Mohantys ambition är att avkolonalisera den feministiska metoden och praktiken samt förena den feministiska och antikapitalistiska kampen. Hur göra detta då? Mohanty vill t.ex. börja med att införa begreppet kvinnoarbete vilket henne själv åskådliggör klasskonfliktens könsdimension och rasifierigsprocesser. Hon skriver: Det handlar inte om de jobb som kvinnor utför, eller de yrken kvinnor råkar vara koncentrerade till utan om hur vissa yrken och sysslor ideologiskt konstrueras utifrån olika föreställningar om femininitet, huslighet, (hetero)sexualitet samt utifrån rasmässiga och kulturella stereotyper. Mohanty menar att kapitalackumulationen är starkt beroende av den kvinnliga migrerande arbetskraften och lyfter fram att kvinnors arbete alltid har varit fundamentalt för kapitalismens utveckling och reproduktion. Mohanty hävdar att för att kunna göra en vettig feministisk analys är det av allra största vikt att titta på hur kapitalet utnyttjar specifika platser för särskilda produktions- och ackumulationsändamål, den spatiala ekonomin. Detsamma gäller åt andra hållet för att kunna göra en vettig antikapitalistisk analys är det nödvändigt att se hur tredje världens kvinnoarbetare intar en specifik plats i dagens internationella arbetsdelning. Det reproduktiva arbetet som till stor del utförs av dessa kvinnor har en avgörande roll för att upprätthålla den globala kapitalistiska ekonomin. Det är lite kusligt att läsa Mohanty för det är svårt att komma med någon kritik. Det tycks som hon har tänkt på allting i detalj. Kanske skulle det vara just detta då, att texterna ibland känns för välpolerade och akademiska. Hur ska man använda de fina genomtänkta analyserna för att förändra kvinnors vardag och arbete? Det är dags att formulera visioner, strategier och praktiker, utifrån hennes snygga citat: Vi måste formulera en rasifierad socialistisk feminism som noga uppmärksammar den globala kapitalismens specifika funktionssätt och diskurser; en socialistisk och feministisk kritik som fäster särskild vikt vid nationalitet och sexualitet samt vid de globaliserade ekonomiska, ideologiska och kulturella sammanflätningarna av maskuliniteter, femininiteter och heterosexualiteter i kapitalets jakt på vinst, ackumulation och dominans. 9 Pergite #2/2011

10 Debatt DEBATTÖREN:»Separatistism är och har verkat diskriminerande för HBTQ-personer. Men det kan vara ett problem att ständigt definieras utifrån sitt kön även när det stämmer överens med bokstaven i sitt pass.«namn: Alva Svärd Ålder: 22 år Bor: i stockholm Studieinriktning: Läser nu genus i Stockholm, annars läkarprogrammet i Umeå Separatism och varför jag är kluven Av: Alva Svärd, VSF Stockholm ETT FÖRSTA FÖRTYDLIGANDE: jag är extremt positiv till internfeminism. Varje millimeter av min existens, mitt allt, skriker feminist. Det finns förtryckande strukturer i samhället och det vore naivt att tro att dessa inte skulle påverka VSF. Med internfeminism menas dock ofta könsseparatistiska träffar. Dvs att medlemmar delas upp utefter kön. Det finns flera problem med detta jag vill adressera. För det första är feminism ingen kvinnofråga. Det rör alla. En risk finns att internfeminism uppfattas som något män inte får vara delaktiga i om det associeras med grupper där livmodersinnehavare ska stärka varandra. Det är så klart väldigt bra att stärka varandra. Men det är allas skyldighet och tydligheten i detta blir klarare om det formuleras där alla är med. För det andra bör VSF vara öppen för personer med könsidentitet utanför den snäva tvåkönsmodellen. Separatistism är och har verkat diskriminerande för HBTQ-personer. Men det kan vara ett problem att ständigt definieras utifrån sitt kön även när det stämmer överens med bokstaven i sitt pass. Utformningen av ens könsorgan definierar inte en människa. Upprepad särhållning av könen bidrar till att cementera fast egenskaper och förväntningar efter kön. Att konstant behandlas annorlunda är en stor del i det orättvisa samhället och tyvärr stärker separatism detta snarare än luckrar upp. För det tredje är kvinnor och män inga homogena grupper. Alla kvinnor är inte tysta och alla män är inte härskartekniksmaskiner. Samtidigt kan andra maktordningar i en enkönad grupp missas. Är det så stora problem kopplade till kön att det inte går att prata med varandra kanske könsseparatism krävs. Jag tror dock att vi kan ta de bra sakerna från separatism och applicera dem på något nytt och bättre. Åsikter och solidaritet bör förena oss inte svårdragna gränser baserade på våra kroppar. Vi har nog samma vision, det är bara tillvägagångssättet som skiljer sig åt. 10 Pergite #2/2011

11 Debatt DEBATTÖREN:»Vi går inte med på liberalernas babbel om den fria viljan, vi tror att den först kommer efter att vi har blivit befriande ifrån strukturernas bojor.«namn: Gustav Ida Sköld Ingman Ålder: 21 år Bor: Ålder: Stockholm 22 år Studieinriktning: Pluggar ekonomisk historia Bor: i Lund vid Stockholms Universitet Övrigt: Studieinriktning: Skriver om Juridik studentfrågor på foreverutd.wordpress.com Varför VSF bör använda sig av separatism som internfeministiskt instrument Av: Ida Sköld, ledamot i förbundsstyrelsen från VSF Lund JAG VILL ARGUMENTERA för könsseparatistiska möten som ett verktyg för att stärka internfeminismen i VSF. Jag är övertygad att detta är ett av dom få effektiva medlen vi har för att motverka den könsmaktsordning som strukturellt underordnar kvinnor som grupp. I vår rörelse är det väldigt accepterat att komma med allmänna sanningar om hur könsmaktsordningen drabbar framförallt kvinnor, men det blir nästan alltid kontroversiellt när vi vill komma med konkreta lösningar på detsamma, vilket är problematiskt. Att kvinnor har nytta av att få träffa andra kvinnor, och prata om den gemensamma erfarhenheten av av att vara just kvinna i ljuset av denna könsmaktsordning, menar jag är självklart. Det handlar om att skapa ett rum, där kvinnor får 100% av talarutrymmet och där man kan diskutera hur man upplever att man blir behandlad utifrån samhällets påtvingade genus. Men det handlar lika mycket om att tala om hur man ser på sig själv, att tillsammans förstå hur man begränsas som människa av denna struktur. Detta har till syfte att stärka kvinnor som grupp i vårt förbund, även om vissa kvinnor kanske individuellt inte har lika stora behov av att stärkas, så har vi det som grupp. Jag tycker att det är synd att man som motargument hävdar att det är många andra strukturellt underordnade grupper som också behöver stärkas. Jag välkomnar alla handlingskraftiga förslag för att komma åt deras situation också. Men varför ska denna metod motarbetas för att vi inte lyckats komma med strategier för dessa grupper? Det är viktigt att undestryka att det finns enorma fördelar med också inkludera män i internfeministiska samtal, men detta står inte heller i motsättning till att det kan finns vinster i att träffas separatistiskt. Detta är ett modigt instrument för ett progressivt feministiskt förbund, som vi kan utveckla efter våra medlemmars önskemål. Vi går inte med på liberalernas babbel om den fria viljan, vi tror att den först kommer efter att vi har blivit befriande ifrån strukturernas bojor. 11 Pergite #2/2011

12 Debatt DEBATTÖREN:» En värdig vänster kan numera inte fortsätta att föra bara en heteronormativ feministisk kamp. «Namn: Anders Johansson Ålder: 24 år Bor: i Uppsala Studieinriktning: kandidat i fysik, läser nu genus En queer feministisk vänster behövs Av: Anders Johansson, VSF QUEERFEMINISM är en nödvändig del av en vänsterrörelse på 2000-talet. En värdig vänster kan numera inte fortsätta att föra bara en heteronormativ feministisk kamp. De rådande familje- och sexualitetsidealen är en del av det borgerliga samhället och har av många kritiserats som en del av det kapitalistiska förtrycket. Ett queert perspektiv handlar inte bara om att i toleransens tecken inkludera och respektera nya identiteter utan om att sätta fingret på och problematisera samhällets rådande normer och hur dessa producerar specifika positioner och identiteter längs ojämlika maktaxlar. Ett queert perspektiv innebär vidare en problematisering av självklara dikotoma kategorier såsom man-kvinna, hetero-homo, kultur-natur. Den queera feminism som jag vill se fokuserar denna problematisering på de maktrelationer som upprättar dessa kategorier och låter dem vara grund för förtrycksstrukturer. Detta innebär på samma gång att politik inte kan föras utifrån föreställt enhetliga identiteter såsom»kvinna«eller»arbetarklass«. Skillnaderna och ojämlikheterna inom dessa kategorier måste analyseras men en gemensam kamp är givetvis fortfarande möjlig kring de specifika intressen som delas av specifika grupper. Vänsterrörelsen bör givetvis ta avstånd från sådana uttryck för queer teoribildning som ignorerar maktrelationer och fokuserar på»frihet och val«och i liberal anda kan hävda att till exempel prostitution är subversivt bara för att det representerar en avvikande sexualitet. Sist men inte minst innebär ett queert perspektiv ett införlivande av mer postmoderna idéer inom vänstern. Detta ser jag som nödvändigt då vänstern behöver göra upp med modernismens problematiska idéer, t.ex. framstegstanken, den överdrivna förnuftstron och möjligheterna till allmängiltigt vetande som många gånger visat sig förutsätta det universella vetande subjektet som en vit överklassman. 12 Pergite #2/2011

13 Kultur»Denna skriftliga brutalisering av borgerliga meningsmotståndare har blivit vardagsmat, inte minst på mediefolkets dygnet runt-öppna konferensanläggning Twitter.«- Göran Hägglund formulerar sig poetiskt i en debattartikel i Aftonbladet 14/ Krönika: Matilda Renkvist Hiphop och feminism JAG SATT OCH FUNDERADE på hiphopen för ett tag sen. Hiphopen och kvinnokroppen. Vi vet redan att detta är den musikgenre där objektifiering har systematiserats allra mest och blivit så pass kutym att man snarare blir förvånad om en låt inte innehåller en rad om ass eller booty. På P3 Guldgalan som visades för ett par veckor sedan var den enda kategorin utan kvinnliga nominerade Årets hiphop. Tyvärr måste jag säg att jag inte blev det minsta förvånad. Att både vara rapälskare och radikalfeminist innebär många motsägelser och konflikter, framför allt inre sådana. Man hamnar ofta i sitationen där man antingen måste försvara sitt politiska ställningstagande eller den musik man älskar. Att hitta en relevant balans mellan dessa två är ofta fruktansvärt problematiskt. Detta har synliggjorts i svensk media då det skapats två läger av feministiska hiphoptjejer under hösten. Det som har debatterats är kroppsideal inom rapkulturen och hur man kan/bör/vill förhålla sig till dessa - vissa ser det som befriande att slippa känna sig skyldiga om de lägger på sig lite och förespråkar det sunda i att hylla kurvigare kroppar. Det andra lägret menar att detta är samma patriarkala strukturer men bara med ett annat ideal; det är fortfarande män som säger åt oss hur vi ska se ut. Vad man än tycker i frågan är en sak klar; hiphopkulturen har svårt att ta emot kvinnligt input, såväl från lyssnare som artister. Så länge kvinnans roll endast är i periferin som kuttersmycke kommer scenen vara mansdominerad, vilket har varit den rådande paradigmen än så länge. Jag vågar dock glädjas lite, för jag tycker mig skönja en hel del ifrågasättande. Att kroppsdebatten börjar ta fart även i denna arena är ju i grunden positivt, och en hel del kvinnliga rappare börjar synas; alltifrån kommersiella Nicki Minaj till Sveriges egen Gnucci Banana. Hiphopen har ju i grund och botten alltid gått hand i hand med såväl frihets- som folkrörelser och det finns ingen anledning att tro att den inte ska kunna kombineras med den feministiska. Inte om jag får bestämma i alla fall. 13 Pergite #2/2011

14 Kultur Krönika: Olle Olsson Uppenberg Student med barn - underbart men problemfyllt NÄR JAG VAR UNGEFÄR två tredjedelar in i min utbildning hände det bästa som har hänt mig, jag blev pappa. Trots att jag sedan innan visste att det kan vara svettigt att vara student med barn så bekymrade jag mig inte speciellt mycket för framtiden. Allt var underbart och vi hade räknat en del på ekonomin och tyckte att det såg ljust ut. Försäkringskassan hade dessutom gett mig beskedet att jag kunde få föräldrapenning baserat på ett tidigare jobb med ganska bra lön, så mina inkomster som föräldraledig behövde inte bli så små som jag tidigare befarat. Det första halvåret gick helt okej att ha ett spädbarn hemma och samtidigt plugga. Jag satte sonen först och gjorde det jag hann och stressade inte upp mig över att allt inte blev perfekt gjort i skolan, en ganska harmonisk situation med andra ord. Jag fick visserligen bara några hundralappar extra i CSN för att jag var student med barn, men det gick bra ändå. Problemen började först när jag gick på föräldraledighet. Efter att ha väntat flera månader på besked från Försäkringskassan, fick jag reda på att jag inte alls skulle få någon bra föräldrapenning, tvärtom fick jag minimibeloppet som är 4000 kronor efter skatt. Hur fan kan någon som har barn överleva på detta belopp? Det kanske mest frustrerande var att jag inte kunde få något svar på vad jag skulle ha gjort för att få den föräldrapenning som utlovats tidigare. Som tur var hade jag ett extrajobb, lite besparingar och en sambo som sköt till sitt till hushållskassan. Efter en tid då situationen räddades av att knapra på besparingar och extrajobb har situationen ljusnat. Det ska erkännas att det finns många fördelar med att vara student som förälder. Man är mer flexibel och man får mer struktur på livet vilket gynnar prestationsförmågan och studiedisciplinen. Nu har jag börjat plugga igen och får ut lite mer i studiestöd än förr, min sambo har dessutom fått ett jobb. Däremot tänker jag ibland på alla de som inte har några besparingar, eller som är ensamstående, eller inte får några extrajobb. Hur de skall kunna plugga och ha barn samtidigt är för mig en gåta. Jag tror att det är näst intill omöjligt utan att bli utsliten och märkt för livet. För dem är studiestödets nivåer samt Försäkringskassans ersättningssystem (som är anpassat för folk med fasta anställningar) ett hån. Vilka är det då som drabbas mest av att villkoren för studenter med barn har så dåliga villkor? Det är givetvis oftast kvinnor. I det faktum att villkoren för studenter med barn är så dåliga ligger en hel rad med kvinnofällor: pappor tvingas jobba extra när de egentligen behövs hemma vilket skadar jämställdheten i familjen, mammor nöjer sig med sämre yrkesinriktade utbildningar (jag känner en mamma som bytt utbildning från civilingenjör till högskoleingenjör sedan hon fick barn) och ensamstående mammor knäcks och går in i väggen. Många väljer att inte skaffa barn förrän de är färdigutbildade, men utbildning ska vara en rättighet och möjligheten till högre utbildning ska inte vara beroende av om man har barn eller inte. Höj studiemedlet rejält, och inte minst tilläggsbidraget för föräldrar! Och inför en föräldrapenning som går att leva på! Faktaruta: Cirka 20 procent av alla studenter har barn. (Högskoleverket 2008) Av de kvinnliga studenterna har 26 procent barn, jämfört med 11 procent bland männen (HSV och CSN). En ensamstående student med barn har runt 30 procent högre utgifter än en student utan barn enligt Föreningssparbankens beräkningar från Studenter med barn kan få ett tilläggsbidrag till och med det kalenderhalvår då barnet fyller 18 år, även om vid studier på deltid. För ett barn får en heltidsstuderande 528 kronor för fyra veckor, och för två barn 860 kronor. Om studenten har fler än två barn tillkommer 176 kronor per ytterligare barn. Om båda vårdnadshavarna studerar kan bara den ena få tilläggsbidraget. 14 Pergite #2/2011

15 Kongress Dags för kongress! DEN 9-11 JUNI håller VSF sin nionde kongress i Malmö. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och på den väljer ombud från förbundets samtliga lokalföreningar bland annat förbundsordförande, förbundsstyrelse och beslutar om en verksamhetsplan för den kommande kongressperioden. Kongressen är ett fantastiskt tillfälle för medlemmar över hela landet att samlas, diskutera politik och bestämma om VSFs framtid. Mer om information om kongressen hittar du på vår hemsida under fliken Kongress I det här numret av Pergite tänkte vi passa på att introducera kongressdokumenten. Här hittar du info om förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och om vilka förändringar förbundsstyrelsen föreslår kongressen att göra i principprogram och stadgar. Dessutom hittar du en fenomenal motionsskola där du lär dig hur du kan göra för att skriva förslag på ändringar i förslaget till verksamhetsplan, liksom ändringar i VSFs övriga styrande dokument. Vi ses på kongressen! Alla kongressdokument är utskickade till lokalföreningarna, och finns på hemsidan, här följer några viktiga datum: 9/4 motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda (motionsstopp) 26/4 lokalföreningarnas ombud ska vara inrapporterade 9/5 förbundsstyrelsens svar på motionerna (motionssvar) ska vara ombuden tillhanda Planera in dessa datum, läs och diskutera dokumenten samt skriv motioner tillsammans i lokalföreningarna! Kongressblogg För att främja interndebatt kommer vi att skapa en kongressblogg där alla medlemmar har möjlighet att skriva insändare som talar för eller emot en motion. Inga kommentatorsfält kommer att tillåtas, eftersom dessa riskerar att bli onödigt långa, glida ifrån ämnet och få en okamratlig ton. Om man vill svara på en insändare får man helt enkelt skriva en egen, på så sätt tror vi att debatten kommer bli bättre, mer saklig och argumenten bättre underbyggda. Insändarna skickas till och publiceras efter godkännande på bloggen. Anledningar som kan göra att insändaren inte godkänns är t ex rasistiska åsikter eller personpåhopp. 15 Pergite #2/2011

16 Kongress Presentation av förbundsstyrelsens förslag till förändringar i principprogrammet Förbundsstyrelsen föreslår nästa kongress att förändra två stycken i vårt principprogram, miljö och utbildning. Du kan läsa förslagen i sin helhet på hemsidan, under fliken»kongress 2012«. Miljö PÅ KONGRESSEN 2011 togs beslut om att i inledningen av principprogrammet (PP) lägga till att VSF kämpar för ett samhälle som bland annat ska vila på ekologisk grund. Vad denna ekologiska grund innebär diskuterades emellertid inte. Inte heller finns det i dagsläget något enhetligt och strukturerat stycke i PP som sammanfattar vår syn på kopplingen mellan miljöförstörelse och kapitalism. Med anledning av detta föreslår förbundsstyrelsen att kongressen 2012 lägger till en text i PP, i avsnittet om våra teoretiska utgångspunkter, om naturens roll för kapitalismen liksom på vilket sätt endast socialismen kan sätta stopp för miljöförstörelsen. Utbildning FÖRBUNDSSTYRELSEN föreslår kongressen att genomföra en del ändringar rörande utbildningspolitik i Principprogrammet. Det finns delar i förslaget som innehåller helt nya skrivningar och sen är det delar som man känner igen från förr. En av de stora förändringarna är att avsnittet fått en helt ny struktur även om vi valt att behålla en del text från de gamla skrivningarna. Vi har också ändrat de flesta rubrikerna för att de ska funka bättre som en helhet. Tidigare fokuserade vi i princip enbart på universiteten och högskolorna, med de nya I den text som förbundsstyrelsen föreslår kongressen ses ödeläggelsen av naturen som en inneboende tendens hos kapitalismen. Kravet på ökad kapitalackumulation leder till ett ständigt ökat uttag av naturresurser, vilket idag hotar hela mänsklighetens överlevnad. Därför kan endast ett avskaffande av kapitalismen och global omfördelning av rikedomar, produktionsmedel och teknologi rädda mänskligheten från att gå under. Dessutom krävs det att socialismen omformar den syn på relationen människa-natur som kapitalismen har skapat, menar förbundsstyrelsen. skrivningarna försöker vi ta ett helhetsgrepp på utbildningssystemet. Vi skriver stadgarna att vi även organiserar studerande på folkhögskola och komvux, detta tycker vi bör genomsyra vår utbildningspolitik. För att gå in på innehållet, stycket om snedrekryteringen är till stor del samma men vi har valt att lyfta in ett tydligare feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Andra förändringar är skrivningarna om kåren som nu samlats i ett stycke som heter Rätten att organisera sig. Vi har i det även valt att skriva om VSF:s roll på lärosätena. 16 Pergite #2/2011

17 Kongress Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan Här följer en presentation av förbundsstyreslens förslag till verksamhetsplan. Du kan läsa förslaget i sin helhet på hemsidan, under fliken»kongress 2012«. FÖRBUNDSSTYRELSEN Verksamhetsplanen är grunden för VSF:s verksamhet på alla nivåer under det kommande året, och ska användas för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Under det kommande året vill vi att fokus läggs på att stärka förbundet organisatoriskt, vår viktigaste uppgift är att stötta och stärka de lokalföreningar som redan finns, ett arbete som påbörjats under året som gått och som behöver fortsätta och utvecklas. Vi behöver bli fler medlemmar i VSF, dels för att vi vill organisera alla vänsterstudenter, dels för att ju fler vi är desto fler aktiviteter kan vi anordna, vi tror att det effektivaste sättet att nå det målet är att stärka lokal- föreningarna. Dessutom vill vi satsa mer på att försöka starta upp nya lokalföreningar där vi inte finns representerade idag. Studier och fördjupning är en annan viktig del i vårt arbete och vi vill därför prioritera studier i förbundet, både på nationell och lokal nivå. Om vi följer verksamhetsplanen kommer Vänsterns Studentförbund under verksamhetsåret att bli ett större och starkare förbund. Vi kommer hålla fler bokbord, lyfta det antirasistiska, feministiska och socialistiska perspektivet på våra utbildningar och framförallt värva fler medlemmar i kampen för socialism, feminism och antirasism. Tillsammans bygger vi förändring! Förbundsstyrelsens förslag till förändringar i stadgarna Förbundsstyrelsen föreslår inför nästa kongress att förändra i stadgarna. Du kan läsa förslaget till förändringar på hemsidan, under fliken»kongress 2012«. FÖRBUNDSSTYRELSEN föreslår följande förändringar i sak: Vi förslår en stadgereglering av förbundets namn på engelska; Students League of the Swedish Left Endast på ett ställe i stadgan används könsbestämda pronomen, vi föreslår att dessa skall bytas ut mot hen, eftersom det är mer praktiskt än omskrivningen hon eller han. En skärpning av alkoholstadgan som innebär att förbundets politiska verksamhet skall vara alkoholfri. Vi menar att alkohol och politik inte hör ihop. Under verksamhetsåret har tidningen Pergite äntligen börjat kom- ma ut regelbundet. Vi föreslår att vi skall kongressvälja redaktion och redaktör för att ytterligare stärka pergites ställning inom förbundet. Regler kring hur per capsulum beslut, det vill säga via , ska tas. I gällande stadgar finns dubbeltydighet gällande vilken lokalförening medlem hör till. Vi föreslår därför vissa förändringar i regleringen av vilken lokalförening medlem skall tillhöra. Om man bor och plugga på olika orter och vsf finns på båda medger reglerna medlemmen valfrihet gällande lokalföreningsort. 17 Pergite #2/2011

18 Kongress Motionsskola NÄR NI HAR LÄST förbundsstyrelsens förslag till ny verksamhetsplan samt förslag på förändringar av principprogrammet och stadgar hoppas vi såklart att ni tycker att det mesta är klokt. Men det kommer också finnas saker ni inte håller med oss om, där ni tycker att vi har missat en viktig aspekt eller där ni helt enkelt gör en annan politisk bedömning än vi. I de fallen sätter ni er och skriver en motion. Vad är en motion? En motion är ett förslag på förändring av program, stadgar eller verksamhetsplan. På kongressen kan man bara besluta om sådant som har motionerats om. Vill man ändra någonting måste man alltså motionera. Vem kan motionera? Alla medlemmar kan motionera, enskilt eller tillsammans med andra medlemmar. Dessutom kan lokalföreningar motionera, genom sin styrelse, sitt medlems- eller årsmöte. Vad kan man motionera på? Man kan motionera på förbundsstyrelsens förslag till ändring av principprogram och stadgar samt förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan. Man kan också motionera på nuvarande stadgar och program. Slutligen finns vad som kallas för allmänna motioner. En allmän motion berör något som VSF skall göra, men som inte skall stå i något dokument. Med andra ord går det att motionera på det mesta! När motionerar man? Senast den 9 april. Vart motionerar man? Till Hur skriver man en motion? En motion inleds med en titel. Vill man väljer man den själv, annars kommer förbundsstyrelsen hitta på en titel som passar motionen. Därefter skriver man en argumenterande text, kallad brödtext. Här förklarar man varför kongressen skall bifalla motionen. Sedan följer vilka ändringar man vill föreslå i de sk att-satserna. Man skriver en att-sats per förändring. Tänk på att vara tydlig och ange rad- och sidonummer när förändringar i text föreslås. Ange också vilket dokument motionen avser och om det är en ändring i gällande text eller i förbundsstyrelsens förslag till förändring. Slutligen skall motionen skrivas under med avsändare. Om du skriver under som enskild medlem, glöm inte att också skriva vilken lokalförening du tillhör. En motion kan se ut så här: Vi måste betona vikten! De nuvarande ekonomiska kriserna visar att vår kamp är det som avgör om samhället blir bättre eller går åt helvete. Vi tycker att vi tydligare måste lyfta fram vikten av vår kamp. Vi yrkar att texten socialism eller barbari? förs in som en ny underrubrik på sid 1 rad 3 under vänsterns studentförbund i Principprogrammet. att meningen Historien om alla hittills varande samhällen är historien om klasskamp. Läggs in på s 4, rad 6 efter... denna verkliga frigörelse. i principprogrammet. Rosa Luxemburg och Karl Marx, VSF Tyskland Vad händer sen? Förbundsstyrelsen kommer att läsa alla motioner samt föreslå kongressen att, med en motivering, bifalla eller avslå dem. Därefter kommer alla motioner samt motionssvar från kongressen delges medlemmarna. På kongressen kan ledamöterna välja att yrka bifall, avslag eller bifall med förändring på de motioner som finns. Kongressledamöterna kan däremot inte yrka något som går utöver motionerna så se till att motionera på allt ni vill ändra! Om ni har några frågor, kontakta förbundsstyrelsen. 18 Pergite #2/2011

19 Kontaktuppgifter Sök VSF:s sommarkurs! Har du inget jobb i sommar? Vill du ha en paus från den borgerliga undervisningen på högskolan? Vill du veta mer om vad som händer i din omvärld? Gå VSFs sommarkurs! Kursen, som i år har temat Kroppen arbete, makt, sexualitet görs i samarbete med Kvarnby Folkhögskola och är studiemedelsberättigad. Studiemedlet går på folkhögskolekvoten, så även om du vill spara CSN till högskolestudier så är det här en kurs för dig. Under kursen kommer vi att undersöka och analysera olika kroppars funktioner, positioner och relationer under de förtryckande maktstrukturer som präglar vår samtid. Vi anlägger ett intersektionellt perspektiv och söker hela tiden motståndsstrategier. Kursen pågår fem veckor, från den 11 juni till den 14 juli. De första fyra veckorna sker på distans och den femte äger rum på Kvarnby Folkhögskolas lokaler i Malmö. Kurskostnad är 500 kronor för VSF-medlemmar, 600 kronor för övriga. Mer info och anmälan hittar du på Söktrycket brukar vara stort, så skynda dig att söka! Kontaktuppgifter GÖTEBORG Per Feiff SÖDERTÖRN Emil Sörman ORDFÖRANDE: Elin Melander, Stockholm Emil Sörman, Umeå JÖNKÖPING Olle Öst LINKÖPING Linnéa Eder & John Edström LUND Andrea Malesevic MALMÖ Patrik Carlsson NORRKÖPING Lucas De Vivo STOCKHOLM Sandra Lindquist UPPSALA Johan Söderqvist LINNÉ Jens Börjesson UMEÅ Viktor Bränberg ÖREBRO Ellen Eklund FÖRBUNDSSTYRELSE: Catherine Holt, Göteborg vice förbundsordförande Ellika Sevelin, Lund Förbundssekreterare Hanna Gunnarsson, Lund Förbundskassör Joanna Korbutiak, Uppsala Felicia Mulinari, Malmö Bore Sköld, Umeå Ida Sköld, Lund Hansalbin Sältenberg, Malmö REVISORER: Emma Bodén Malmsten, Stockholm Olle Olsson Uppenberg, Stockholm Linn Wegemo, Västerås VALBEREDNING: Diana Zanzi Ferrando, Umeå Emil Eldebrink, Stockholm Helen Alpfjord, Lund Pablo Lerner, Göteborg Tova Mattsson, Linköping se 19 Pergite #2/2011

20 Sista sidan Hälsning från Camila Vallejo, vice ordförande för det chilenska studentförbundet Fech, till Sveriges studenter Hej, jag heter Camila Vallejo och jag är vice ordförande för de chilenska universitetsstudenternas förbund. Jag vill skicka en innerlig hälsning till alla svenska studenter och uppmana er att kämpa mot privatisering av utbildningssektorn. Chile utgör ett exempel som ni inte bör följa. I Chile påbörjades privatiseringen av utbildning och andra grundläggande rättigheter för mer än 30 år sedan. Det har lett till fruktansvärda konsekvenser för den stora majoriteten av befolkningen. Privatiseringen har segmenterat utbildningssektorns uppdelning av människor i samhällsklasser, den har lett till dålig kvalité på utbildningen och många familjer har tvingats skuldsätta sig hårt för att bekosta sina barns utbildning. I den chilenska marknadsanpassade samhällsmodellen ses utbildning som en konsumtionsvara istället för en samhällelig rättighet som borde tillhöra alla och inte ett fåtal. Detta har framför allt lett till att de sociala ojämlikheterna i Chile reproduceras. Marknadssystemet i vårt land har bidragit till att Chile är ett av världens mest ojämlika länder. Det vill vi inte ska hända i fler länder. Vi vill inte att ni tillåter att en rättighet så grundläggande som rätten till utbildning privatiseras. En gång vann ni rätten till utbildning, låt dem inte ta den ifrån er! Från Chile uppmanar vi därför er att kämpa, att ni enar er, inte bara studenter emellan utan också med arbetare och lärare, för att bromsa privatiseringarna både i utbildningssektorn och på andra områden. Kapitalismens globala kris gör att staterna försöker rättfärdiga neddragningar av sociala utgifter och privatisera utbildningen. Vi önskar er mycket styrka, utbildning måste respekteras som en allmän rättighet inte bara i ett land utan på global nivå för alla medborgare. Bara genom utbildning kan vi utvecklas fullt ut och bilda oss som medborgare med samhällsansvar och förmåga att förändra samhället. Så försvara den rätten ända till slutet! 20 Pergite #2/2011

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara!

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Handledning för VSF:s kampanj för avgiftsfria studier, våren 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning (s. 1) 2. Politisk och ideologisk analys (s. 2-5) 2.1.

Läs mer

Kongressdebatt: Behåll sommarkursen! VSF och Vänsterpartiet Marxismen visar vägen framåt! Rapport: Feministisk konferens i Bryssel

Kongressdebatt: Behåll sommarkursen! VSF och Vänsterpartiet Marxismen visar vägen framåt! Rapport: Feministisk konferens i Bryssel Pergite VSF:s interntidning #1 2011 Kongressdebatt: Behåll sommarkursen! VSF och Vänsterpartiet Marxismen visar vägen framåt! Rapport: Feministisk konferens i Bryssel Kultur: Ett museum över Europa Vänsterns

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

UPPDRAG: Hushålla med resurserna

UPPDRAG: Hushålla med resurserna T e m a E ko n o m i #2/2008 UPPDRAG: Hushålla med resurserna Nisse Hult hade lika gärna kunnat heta Kurt Olsson TEST Vilken mötestyp är du? Testa dig själv! #2/2008 Redaktionellt Årgång 22 Plugga miljöekonomi?

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll

Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll Inledning... 1 Zenit: Kvinnorörelsens strategi... 1 Bengtsson. Widerberg: Arbetets Kvinnor kärnan till en proletär kvinnoorganisation?... 1

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR

PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR NUMMER 1 2010 HEJ! www.vimanskor.se Det är något särskilt med de där sista veckorna i februari, de går alltid så förvånande fort,

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

SSU Uppland. Distriktsårskonferens

SSU Uppland. Distriktsårskonferens SSU Uppland Distriktsårskonferens 2015 Innehåll Förslag till arbetsordning... 3 Förslag till dagordning... 5 Verksamhetsberättelse för 1 januari 31 december 2014... 6 Verksamhetsplan... 13 Politiska program...

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Wannabe. Queer och troende så funkar det Biskop på barrikaderna Döpt, kastrerad och välkommen? Debatt: Pinkwashing av Israel. med mera...

Wannabe. Queer och troende så funkar det Biskop på barrikaderna Döpt, kastrerad och välkommen? Debatt: Pinkwashing av Israel. med mera... Wannabe nr sveriges förenade hbtq-studenter presenterar: 20 tema: TRO Queer och troende så funkar det Biskop på barrikaderna Döpt, kastrerad och välkommen? Debatt: Pinkwashing av Israel med mera... 2 Wannabe

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj WWW.SOCIALISTER.SE NR 43 APRIL - MAJ 2010 10KR En delad skola Alliansens klasskrig om utbildningen Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj nr43.indd 1 Det libyska upproret En hotad revolt? Vad

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Från feminism till jämställdhet

Från feminism till jämställdhet sida 1 av 20 Från feminism till jämställdhet Jämställdhetsarbete kräver en positiv inställning till bägge könen Varför statsfeminismen är en återvändsgränd Jämställhet behöver inte betyda likriktning mellan

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet Tatiana Andreasson Examensarbete 15 hp, LAU 325 Handledare: Bo G Eriksson Rapportnummer: VT14-2480-21 Abstract Examensarbete inom lärarutbildningen

Läs mer