»Varför VSF bör använda sig av separatism som internfeministiskt instrument« »En queer feministisk vänster behövs« Tema: Feminism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»Varför VSF bör använda sig av separatism som internfeministiskt instrument« »En queer feministisk vänster behövs« Tema: Feminism"

Transkript

1 Nr 1/Mars 2012 Vänsterns Studentförbunds tidning Miljö och feminism Sara Saleh skriver om hur miljöförstöringen främst drabbar kvinnor på s. 6-7 Kvinnor och arbete Andrea Malesevic skriver om feminismen, arbetarklassen och imperialismen på s. 8-9 Hiphop och feminism Matilda Renkvist gillar både hiphop och feminism. Läs hennes krönika på s. 13 Student med barn Olle Olsson Uppenberg är student och har barn. Läs om hur det är på s. 14 Specialsidor om kongress VSF har kongress i juni - läs mer på sidorna Hälsning från Camila Vallejo Studentledare från Chile besöker Sverige med en hälsning till svenska studenter. Läs den på sista sidan. Tema: Feminism Debatt:»Separatism och varför jag är kluvenvarför VSF bör använda sig av separatism som internfeministiskt instrumenten queer feministisk vänster behövs«numrets lokalförening: Linköping

2 Innehåll & ledare Pergite #1/12 Mäns främsta behov är sex, kvinnors främsta behov är dialog. - John Gray i Skavlan 10/2 2012, författare till boken Män är från Mars, kvinnor från Venus Ledare Av: Joanna Korbutiak, förbundsstyrelseledamot från VSF Uppsala pergite ANSVARIG UTGIVARE: Elin Melander REDAKTION: Catherine Holt, Joanna Korbutiak, Hansalbin Sältenberg MEDVERKANDE I NUMRET: Joanna Korbutiak, John Edström, Linnéa Eder, Erik Andersson, Sara Saleh, Andrea Malesevic, Alva Svärd, Ida Sköld, Anders Johansson, Matilda Renkvist, Olle Olsson Uppenberg GRAFISK FORM: Olof Holmgren och Catherine Holt KONTAKT: HEMSIDA: pergitevsf.wordpress.com Välkommen till detta fantastiska nummer av Pergite. Vårens tidning är extra fullspäckad med intressanta artiklar, debatter och information. Numrets tema är feminism och temaartiklarna handlar om allt ifrån relationen mellan feminism och miljö, kvinnor och arbete, till separatismens vara eller icke-vara, queerbegreppet och hiphop. Dessutom får vi en rapport från förbundskursen, numrets lokalförening och en krönika om livet som studerande förälder. Dessutom har vi petat in en kongressdel. Där ingår en motionsskola och presentationer av förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan och ändringar av stadgar och principprogram. De största sensationerna i principprogrammet är ett nytt stycke om miljö och en uppdatering av utbildningsdelen. I stadgeförändringarna finns bl.a. förslag om en restriktivare hållning till alkohol och en övergång från användning av hon/han till hen i stadgeformuleringarna. Vi i Pergite-redaktionen älskar interndemokrati och interndebatt, därför hoppas vi att ni debatterar kongressdokumenten ordentligt inför kongressen den 9 och 10 juni. Skriv för Pergite! Vi behöver din hjälp! Dikter, debattartiklar, recensioner, politiska reflektioner liksom tecknade serier tages tacksamt emot! Mejla gmail.com. INNEHÅLL Kursrapport 3 Numrets lokalförening 4 Från studentkamp till ny vår för socialism 5 TEMA: FEMINISM Miljö och feminism 6 Kvinnor och arbete 8 DEBATT Separatism och varför jag är kluven 10 Varför VSF bör använda sig av separatism som internfeministiskt instrument 11 En queer feministisk vänster behövs 12 KULTUR Krönika: Hiphop och feminism 13 Krönika: Student med barn 14 KONGRESS Dag för kongress! 15 Presentation av FS förslag till förändringar i principprogrammet 16 FS förslag till verksamhetsplan 17 FS förslag till förändringar i stadgarna 17 Motionsskola 18 Kontaktuppgifter 19 Sista sidan 20 Mail: Blogg: pergitevsf.wordpress.com 2 Pergite #2/2011

3 Rapporter»Det anmärkningsvärda är att han genom tvetydigheten i detta»vi«identifierar sig med Paulus, Hegel, Lenin och Nietzche och från höjden av deras storhet begrundar han med förakt de flockar av kvinnor som vågar tilltala honom på ett jämlikt plan.«- Simone de Beauvoir sätter antifeministen Claude Mauriac på plats i»det Andra Könet«. Kursrapport Av: John Edström, ordförande VSF Linköping DEN JANUARI samlades kamrater från hela landet för förbundskurs med VSF. Temat var organisering och startade med att Catherine Holt från förbundsstyrelsen höll i ett teoretiskt pass om organisering. Efter det fick vi besök av Aron Etzler som föreläste om sin nya bok om moderaterna. Under eftermiddagen kunde man välja mellan att delta i olika workshops, bland annat i internfeministiskt arbete, kårpolitik och medlemshantering/rekrytering på schemat. Efter den underbart goda kvällsmaten följde en kontrapropositionsvotering om vilken film vi skulle se på. 3 Pergite #2/2011 Vinnaren blev filmen»sopor«- oerhört rolig, se den om ni får chansen. Efter en utvilande sömn till ljudet av Norrköpings spårvagnar serverades det frukost. Därefter vandrade vi igenom den vackraste av alla städer för att spendera dagen i ABFhuset och ha kampanjupptakt. Där fick vi en genomgång av den nya kampanjen följt av workshops i grupper med fokus på varsitt område i kampanjen, där grupperna sen redovisade sina ideer. Under redovisningarna diskuterades det bland annat vilket språk vi bör använda, hur man kan försöka vända på marknadens argument när man pratar om fri kurslitteratur, hur man kan ta reda på hur avgifterna för utomeuropeiska studenter har påverkat t.ex en viss utbildning. Efter kampanjupptakten gick vi till Norrköpings Stadsmuseum där Elin Melander berättade om Norrköpings arbetarhistoria. Stämningen på kursen var väldigt fin och jag tror jag talar för de flesta när jag säger att fler kurstillfällen med VSF:are från hela landet skulle uppskattas!

4 Rapporter Numrets lokalförening Av: Linnéa Eder, ordförande VSF Linköping HÄR I LINKÖPING har vi precis haft årsmöte. Vi valde två ordföranden och jag ser fram emot att dela på jobbet med min nära vän John Edström. I övrigt håller vi just nu på att peppa inför kårvalet till filfak-kåren StuFF vid Linköpings Universitet, vi har det inskrivet i verksamhetsplanen och ser det som viktigt att vi ska ställa upp med en lista. Att få in mandat i kårens fullmäktige gör att vi kan vara med och påverka vår utbildning på LiU, nytt och kul för i år är att vi har med oss VSF Norrköping så vi ställer upp tillsammans med en gemensam VSF-lista i valet. På tal om Norrköping så var vi där häromdagen och hade kampanjupptakt med Joanna från förbundsstyrelsen tillsammans med VSF Norrköping, det var intressant och givande och såklart även roligt att träffa vår grannförening. Vi ser det som viktigt att jobba för en gratis utbildning då LiU har väldigt mycket utbytesstudenter, utan dem skulle mycket kul på LiU försvinna och även en massa studenter och boende i studentkvarteret Ryd. Utbytesstudenterna driver föreningar, håller fester och föreläsningar och lär oss om deras kultur och länder och jag tror nog att varenda student på LiU säkert har ett gäng med utbytesstudenter i sin umgängeskrets. Alla har rätt att utbilda sig till vad dom vill och var dom vill. Att Sverige tvingar utomeuropeiska studenter att betala avgifter ser vi som sorgligt. 4 Pergite #2/2011

5 Rapporter Från studentkamp till en ny vår för socialismen Av: Erik Andersson, VSF Södertörn LÖRDAGEN DEN 4 FEBRUARI kom det chilenska studentupproret till Stockholm. Det var Victor Jara-föreningen som hade bjudit in tre unga chilenska aktivister att berätta historien om upproret mot det nyliberala experimentet i Chiles utbildningssystem. Den mest kända av aktivisterna är utan tvekan geografistudenten Camila Vallejo, den mest framträdande symbolen för det senaste årets studentprotester, och en av Chiles mest populära politiska personligheter. Hon är även, liksom de andra talarna, medlem i Chiles Kommunistiska Parti och dess ungdomsförbund. Karol Cariola, barnmorska och generalsekreterare för de chilenska ungkommunisterna, gjorde ett starkt intryck. Medan Vallejo var mer specifikt fokuserad på det chilenska utbildningssystemet, satte Cariola in studenternas kamp i en bredare kontext av kamp mot nyliberalismen, kapitalismen och arvet från Pinochettiden. I Chile har samhället i hög grad abdikerat från sitt ansvar för den högre utbildningen - istället gäller skyhöga avgifter och beroende av privata initiativ. Det bidrar till att hålla arbetarklassens barn borta från universiteten. Här kan man se en tydlig koppling till Chiles förflutna - medan Salvador Allende öppnade dörrarna till utbildning för folkets barn, reserverar president Piñeras högerregering den högre utbildningen åt överklassen. Studenternas kamp har börjat förändra den chilenska samhällsdebatten. Deras kamp har pågått länge i flera vågor, men den senaste har fått det starkaste genomslaget. Den sker i kontexten av kapitalismens kris, och är en del av det brokiga globala upproret med gemensamma rötter i systemets kris. Rörelsens brokighet är en styrka, men den behöver också fokus och förmåga att åstadkomma enhet i mångfalden, i en bred rörelse mot dagens otyglade kapitalism. En slutsats vi kan dra av det senaste årets händelser är att vi lever i dramatiska tider där ena dagens omöjligheter kan bli nästa dags oundvikligheter. De chilenska studenternas kamp har skurit genom Piñeras till synes ogenomträngliga rustning. Nu behöver en bred rörelse bryta etablissemangets handlingskraft, sätta dagordningen, och på så sätt öppna vägen för en ny blomstring för socialismens frigörande idéer längs den långsmala kuststräckan som vi kallar Chile. 5 Pergite #2/2011

6 Tema: Feminism»Idag ses naturvetenskap och teknologi som något objektivt och universellt, men på många sätt är det snarare ett patriarkalt projekt som är till för att underordna naturen och kvinnan.«miljö och feminism Av: Sara Saleh, VSF Lund När avfall blir en resurs är namnet på ett lunchföredrag på Lunds tekniska högskola idag. Här får jag, tillsammans med några hundratals studenter, veta att miljöproblem kan ses som miljömöjligheter; vi kan se våra sopor som en tillgång och ett medel för tillväxt, om soporna bara bearbetas på rätt sätt. Om vi tänker innovativt i teknologisk utveckling så löser vi problemet med att vi på grund av överkonsumtion har ofantliga mängder sopor som inte kan brytas ner naturligt inom en rimlig tid. Illusionen om att vi ska ta oss igenom miljökriser av alla slag genom teknologisk utveckling och effektivisering målas upp som en absolut sanning; vi anpassar klimatmål och krav på ekologisk hållbarhet till en ökad tillväxt. Vi fyller det utrymme som skapas med effektiviseringen av teknologier med konsumtion den så kallade Jevonparadoxen - och vi kan därmed inte nå miljömässiga framsteg. Idag ses naturvetenskap och teknologi som något objektivt och universellt, men på många sätt är det snarare ett patriarkalt 6 Pergite #2/2011 projekt som är till för att underordna naturen och kvinnan. I den industriella kapitalismen uppstod ett politiskt behov av att dra nytta av patriarkatet till den nya vetenskapliga och teknologiska utvecklingen, vilket till stor del förklarar kvinnans roll i förhållande till teknologin. För det första tillåts inte kvinnan vara en deltagare i teknologiutveckling och forskning. Historiskt sett är detta uppenbart men globalt är fallet så även idag. Även om vi i västvärlden har kommit längre på jämställdhetsfronten råder det fortfarande enorma klyftor mellan män och kvinnor i universitetsvärlden och inom den teknologiska sektorn, både i roller och antal. Liksom hon inte tillåts vara en aktiv deltagare inom denna bransch, får kvinnan inte heller ta del av dess verk. Till exempel är den tekniska utvecklingen för att underlätta arbetslivet fokuserad på mansdominerade sektorer. Väldigt lite har gjorts där kvinnor utgör en majoritet. Samtidigt intar kvinnan i västvärlden rollen som konsument, men jag vill påstå att detta är en direkt motsättning till att få ta del av de innovationer teknologin skapar. Orsaken är att konsumtion är ett passivt fenomen medan de möjligheter som skapas inom tekniken kan aktivt nyttjas till att höja nivån på människors intellekt, kultur med mera. Teknologisk utveckling utgör ett patriarkalt projekt eftersom mannen, genom de företag han äger, manipulerar naturen i vetenskapens namn; han bestämmer villkoren och utsätter den för våld hugger ner skogar, FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

7 Tema: Feminism»Kvinnor drabbas värst av miljöförstörelse; män med makt styr teknologiprojektet och skapar villkoren utifrån vilka resten av samhället kvinnor och natur måste anpassa sig.«fortsättning FRÅN FÖRRA SIDAN besprutar åkrar som redan är manipulerad mark- med kemikalier av olika slag osv. Liksom naturen, och allt som skapas därav, blir mannens egendom, blir även kvinnan det i och med att hon blir ett objekt för hans maktutövning. Därigenom har könsförtrycket befästs; på samma sätt används metoder av våld och utnyttjande gentemot kvinnan. Idag är kvinnor mer utsatta för miljöförstörelse av alla slag än vad män är. Detta har sin förklaring i två, på många sätt sammanbundna faktorer. För det första drabbas de svagare alltid mer än de som har medel att skydda sig mot förstörelse. Kvinnor utgör drygt 70 % av befolkningen som befinner sig under den absoluta fattigdomsgränsen, vilket sätter dem i ett klart underläge vid förändringar i ekosystem och klimat, för att inte nämna naturkatastrofer, som många gånger är ett resultat av klimatförändringar. För det andra är kvinnans arbetsuppgifter mer sammanlänkade med naturen - på grund av samhällets könsroller och inte biologisk determinism - i synnerhet i tredje världen, vilket sätter henne i ett mer sårbart läge. Även här i Sverige är kvinnor mer utsatta, genom hushållsarbete bland annat. Till exempel var kvinnor, enligt Smittskydsinsitutet, överrepresenterade bland de som insjuknade i den vattenburna sjukdomen Cryptosporidiuminfektion som bland annat spreds i Östersund i december Utöver deras sårbarhet inför miljörelaterade problem är det av högsta vikt att kvinnor får spela en mer betydande roll i miljödebatten och i beslutsfattande kring miljöfrågor, också på grundval av sina mer omfattande erfarenheter av miljön i och med sina arbetsuppgifter, som nämndes ovan. Kvinnor kan ifrågasätta strukturer och värderingar som har resulterat i oacceptabla ekologiska och mänskliga kostnader, och som har stärkt gamla ojämlikheter och skapat nya, eftersom hittills inte deltagit i utformandet av dem. Detta bidrar till att jämställdhet, istället för kvinnors angelägenheter, blir en integrerad komponent i hållbar utveckling. För övrigt lever inte kvinnor i ett vakuum; den utsatthet de upplever reflekteras på alla nivåer i resten av samhället och deras angelägenheter blir allas. Även om kapitalismen dragit nytta av pa- triarkala strukturer för att öka den ekonomiska tillväxten, är en enbart socialistisk analys av de miljöproblem vi står inför idag otillräcklig. Kvinnor drabbas värst av miljöförstörelse; män med makt styr teknologiprojektet och skapar villkoren utifrån vilka resten av samhället kvinnor och natur måste anpassa sig. När avfall blir en resurs är slut och jag känner en besk eftersmak av att ha matats med sopor och propaganda i sann kapitalistisk anda. Lästips: Elliott, Lorraine; The Global Politics of the Environment, 2004 Shiva, Vandana; Staying Alive women, ecology and development, 1989 Nierenberg, Danielle; Correcting Gender Myopia gender equity, womens welfare and the environment, 2002 Smittskyddsinstitutet; Kraftig ökning av antalet rapporterade fall av cryptosporidiuminfektion, 2010 Bellamy Foster, John; The Ecological Revolution, Pergite #2/2011

8 Tema: Feminism»Ingen ville diskutera arbetarkvinnornas villkor, arbete och vardag.«kvinnor och arbete Av: Andrea Malesevic, VSF Lund birgitte syr bysthållare. syr man korta sömmar måste man sy många, fyrtio är i alla fall absolut minimum i det rådande ackordsystemet. 8 Pergite #2/2011 hennes fabrik har många marknadsandelar i utlandet och många fabriksömmerskor kommer också från utlandet. många fabriksömmerskor slutar på grund av giftermål, barnafödande eller död. birgitte hoppas att hon en gång kommer att sluta på grund av giftermål och barnafödande. birgitte hoppas att heinz kommer ta henne härifrån. när birgitte sitter vid sin symaskin och stretchsömsyr, och känner skumgummit och den styva spetsen mellan fingrarna, den nya hexleinbehån i de rätta modefärgerna, då får hon mardrömmar om någon som ännu inte existerar, men som ändå skulle kunna stöta på heinz i gestalt av någonting bättre. inte ens under arbetet får birgitte någon ro. till och med under arbetet måste hon arbeta. hon borde inte tänka under arbetet, men något inom henne tänker ändå oavbrutet. - Elfride Jelinek, Älskarinnorna Som aldrig förr utnyttjas kvinnors kroppar och arbete för att underblåsa globala drömmar, begär och ideologier om framgång och ett lyckligt liv. - Chandra Talpade Mohanty Det berättas om hur den ryska revolutionären Alexandra Kollontay på de internationella kvinnokongresser som anordnades under förra sekelskiftet slog näven i bordet och blev rosenrasande över att de borgerliga feministerna uteslutande ägnade sig åt frågor rörande välgörenhet, moral, sedlighet och kultur. Ingen ville diskutera arbetarkvinnornas villkor, arbete och vardag. Kollontay var en av de första som påtalade faran med målet att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor inom det kapitalistiska produktionssättet, då detta endast skulle leda till att vissa kvinnor fick privilegiet att exploatera andra kvinnor slog Chandra Mohanty näven i bordet igen med sin artikel Under Western Eyes. Denna gång riktades kritik mot den västerländska feminismen som bar på otäcka koloniala strukturer i sina analyser. Kvinnor i tredje världen klumpades ihop till en enda homogen grupp som beskrevs som underkuvad, okunnig och traditionell samtidigt som västerländska kvinnor framställdes som självständiga och fria. Mohanty menade att den västerländska feminismen missade att se dessa kvinnors motstånd och aktörskap och framför allt vilken roll deras arbete FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

9 Tema: Feminism»Mohanty vill överge idén om ett universellt systerskap. Hon föredrar att tala om solidaritet istället, och att bilda koalitioner kvinnorörelser emellan, utifrån specifika intressen.«fortsättning FRÅN FÖRRA SIDAN se dessa kvinnors motstånd och aktörskap och framför allt vilken roll deras arbete spelade i en global kapitalistisk ekonomi. Chandra Talpade Mohanty är idag professor i kvinnostudier och är en av nutidens mest spännande feministiska teoretiker. Hennes bok Feminism utan gränser kom ut för några år sedan och innehåller skarpa postkoloniala analyser som en revolutionär feministisk rörelse behöver ta till sig. Den handlar om kvinnor, klass och arbete, migrerade kvinnors roll i kapitalackumulationen samt problemen med systerskap. Mohanty vill överge idén om ett universellt systerskap. Hon föredrar att tala om solidaritet istället, och att bilda koalitioner kvinnorörelser emellan, utifrån specifika intressen. Mohantys ambition är att avkolonalisera den feministiska metoden och praktiken samt förena den feministiska och antikapitalistiska kampen. Hur göra detta då? Mohanty vill t.ex. börja med att införa begreppet kvinnoarbete vilket henne själv åskådliggör klasskonfliktens könsdimension och rasifierigsprocesser. Hon skriver: Det handlar inte om de jobb som kvinnor utför, eller de yrken kvinnor råkar vara koncentrerade till utan om hur vissa yrken och sysslor ideologiskt konstrueras utifrån olika föreställningar om femininitet, huslighet, (hetero)sexualitet samt utifrån rasmässiga och kulturella stereotyper. Mohanty menar att kapitalackumulationen är starkt beroende av den kvinnliga migrerande arbetskraften och lyfter fram att kvinnors arbete alltid har varit fundamentalt för kapitalismens utveckling och reproduktion. Mohanty hävdar att för att kunna göra en vettig feministisk analys är det av allra största vikt att titta på hur kapitalet utnyttjar specifika platser för särskilda produktions- och ackumulationsändamål, den spatiala ekonomin. Detsamma gäller åt andra hållet för att kunna göra en vettig antikapitalistisk analys är det nödvändigt att se hur tredje världens kvinnoarbetare intar en specifik plats i dagens internationella arbetsdelning. Det reproduktiva arbetet som till stor del utförs av dessa kvinnor har en avgörande roll för att upprätthålla den globala kapitalistiska ekonomin. Det är lite kusligt att läsa Mohanty för det är svårt att komma med någon kritik. Det tycks som hon har tänkt på allting i detalj. Kanske skulle det vara just detta då, att texterna ibland känns för välpolerade och akademiska. Hur ska man använda de fina genomtänkta analyserna för att förändra kvinnors vardag och arbete? Det är dags att formulera visioner, strategier och praktiker, utifrån hennes snygga citat: Vi måste formulera en rasifierad socialistisk feminism som noga uppmärksammar den globala kapitalismens specifika funktionssätt och diskurser; en socialistisk och feministisk kritik som fäster särskild vikt vid nationalitet och sexualitet samt vid de globaliserade ekonomiska, ideologiska och kulturella sammanflätningarna av maskuliniteter, femininiteter och heterosexualiteter i kapitalets jakt på vinst, ackumulation och dominans. 9 Pergite #2/2011

10 Debatt DEBATTÖREN:»Separatistism är och har verkat diskriminerande för HBTQ-personer. Men det kan vara ett problem att ständigt definieras utifrån sitt kön även när det stämmer överens med bokstaven i sitt pass.«namn: Alva Svärd Ålder: 22 år Bor: i stockholm Studieinriktning: Läser nu genus i Stockholm, annars läkarprogrammet i Umeå Separatism och varför jag är kluven Av: Alva Svärd, VSF Stockholm ETT FÖRSTA FÖRTYDLIGANDE: jag är extremt positiv till internfeminism. Varje millimeter av min existens, mitt allt, skriker feminist. Det finns förtryckande strukturer i samhället och det vore naivt att tro att dessa inte skulle påverka VSF. Med internfeminism menas dock ofta könsseparatistiska träffar. Dvs att medlemmar delas upp utefter kön. Det finns flera problem med detta jag vill adressera. För det första är feminism ingen kvinnofråga. Det rör alla. En risk finns att internfeminism uppfattas som något män inte får vara delaktiga i om det associeras med grupper där livmodersinnehavare ska stärka varandra. Det är så klart väldigt bra att stärka varandra. Men det är allas skyldighet och tydligheten i detta blir klarare om det formuleras där alla är med. För det andra bör VSF vara öppen för personer med könsidentitet utanför den snäva tvåkönsmodellen. Separatistism är och har verkat diskriminerande för HBTQ-personer. Men det kan vara ett problem att ständigt definieras utifrån sitt kön även när det stämmer överens med bokstaven i sitt pass. Utformningen av ens könsorgan definierar inte en människa. Upprepad särhållning av könen bidrar till att cementera fast egenskaper och förväntningar efter kön. Att konstant behandlas annorlunda är en stor del i det orättvisa samhället och tyvärr stärker separatism detta snarare än luckrar upp. För det tredje är kvinnor och män inga homogena grupper. Alla kvinnor är inte tysta och alla män är inte härskartekniksmaskiner. Samtidigt kan andra maktordningar i en enkönad grupp missas. Är det så stora problem kopplade till kön att det inte går att prata med varandra kanske könsseparatism krävs. Jag tror dock att vi kan ta de bra sakerna från separatism och applicera dem på något nytt och bättre. Åsikter och solidaritet bör förena oss inte svårdragna gränser baserade på våra kroppar. Vi har nog samma vision, det är bara tillvägagångssättet som skiljer sig åt. 10 Pergite #2/2011

11 Debatt DEBATTÖREN:»Vi går inte med på liberalernas babbel om den fria viljan, vi tror att den först kommer efter att vi har blivit befriande ifrån strukturernas bojor.«namn: Gustav Ida Sköld Ingman Ålder: 21 år Bor: Ålder: Stockholm 22 år Studieinriktning: Pluggar ekonomisk historia Bor: i Lund vid Stockholms Universitet Övrigt: Studieinriktning: Skriver om Juridik studentfrågor på foreverutd.wordpress.com Varför VSF bör använda sig av separatism som internfeministiskt instrument Av: Ida Sköld, ledamot i förbundsstyrelsen från VSF Lund JAG VILL ARGUMENTERA för könsseparatistiska möten som ett verktyg för att stärka internfeminismen i VSF. Jag är övertygad att detta är ett av dom få effektiva medlen vi har för att motverka den könsmaktsordning som strukturellt underordnar kvinnor som grupp. I vår rörelse är det väldigt accepterat att komma med allmänna sanningar om hur könsmaktsordningen drabbar framförallt kvinnor, men det blir nästan alltid kontroversiellt när vi vill komma med konkreta lösningar på detsamma, vilket är problematiskt. Att kvinnor har nytta av att få träffa andra kvinnor, och prata om den gemensamma erfarhenheten av av att vara just kvinna i ljuset av denna könsmaktsordning, menar jag är självklart. Det handlar om att skapa ett rum, där kvinnor får 100% av talarutrymmet och där man kan diskutera hur man upplever att man blir behandlad utifrån samhällets påtvingade genus. Men det handlar lika mycket om att tala om hur man ser på sig själv, att tillsammans förstå hur man begränsas som människa av denna struktur. Detta har till syfte att stärka kvinnor som grupp i vårt förbund, även om vissa kvinnor kanske individuellt inte har lika stora behov av att stärkas, så har vi det som grupp. Jag tycker att det är synd att man som motargument hävdar att det är många andra strukturellt underordnade grupper som också behöver stärkas. Jag välkomnar alla handlingskraftiga förslag för att komma åt deras situation också. Men varför ska denna metod motarbetas för att vi inte lyckats komma med strategier för dessa grupper? Det är viktigt att undestryka att det finns enorma fördelar med också inkludera män i internfeministiska samtal, men detta står inte heller i motsättning till att det kan finns vinster i att träffas separatistiskt. Detta är ett modigt instrument för ett progressivt feministiskt förbund, som vi kan utveckla efter våra medlemmars önskemål. Vi går inte med på liberalernas babbel om den fria viljan, vi tror att den först kommer efter att vi har blivit befriande ifrån strukturernas bojor. 11 Pergite #2/2011

12 Debatt DEBATTÖREN:» En värdig vänster kan numera inte fortsätta att föra bara en heteronormativ feministisk kamp. «Namn: Anders Johansson Ålder: 24 år Bor: i Uppsala Studieinriktning: kandidat i fysik, läser nu genus En queer feministisk vänster behövs Av: Anders Johansson, VSF QUEERFEMINISM är en nödvändig del av en vänsterrörelse på 2000-talet. En värdig vänster kan numera inte fortsätta att föra bara en heteronormativ feministisk kamp. De rådande familje- och sexualitetsidealen är en del av det borgerliga samhället och har av många kritiserats som en del av det kapitalistiska förtrycket. Ett queert perspektiv handlar inte bara om att i toleransens tecken inkludera och respektera nya identiteter utan om att sätta fingret på och problematisera samhällets rådande normer och hur dessa producerar specifika positioner och identiteter längs ojämlika maktaxlar. Ett queert perspektiv innebär vidare en problematisering av självklara dikotoma kategorier såsom man-kvinna, hetero-homo, kultur-natur. Den queera feminism som jag vill se fokuserar denna problematisering på de maktrelationer som upprättar dessa kategorier och låter dem vara grund för förtrycksstrukturer. Detta innebär på samma gång att politik inte kan föras utifrån föreställt enhetliga identiteter såsom»kvinna«eller»arbetarklass«. Skillnaderna och ojämlikheterna inom dessa kategorier måste analyseras men en gemensam kamp är givetvis fortfarande möjlig kring de specifika intressen som delas av specifika grupper. Vänsterrörelsen bör givetvis ta avstånd från sådana uttryck för queer teoribildning som ignorerar maktrelationer och fokuserar på»frihet och val«och i liberal anda kan hävda att till exempel prostitution är subversivt bara för att det representerar en avvikande sexualitet. Sist men inte minst innebär ett queert perspektiv ett införlivande av mer postmoderna idéer inom vänstern. Detta ser jag som nödvändigt då vänstern behöver göra upp med modernismens problematiska idéer, t.ex. framstegstanken, den överdrivna förnuftstron och möjligheterna till allmängiltigt vetande som många gånger visat sig förutsätta det universella vetande subjektet som en vit överklassman. 12 Pergite #2/2011

13 Kultur»Denna skriftliga brutalisering av borgerliga meningsmotståndare har blivit vardagsmat, inte minst på mediefolkets dygnet runt-öppna konferensanläggning Twitter.«- Göran Hägglund formulerar sig poetiskt i en debattartikel i Aftonbladet 14/ Krönika: Matilda Renkvist Hiphop och feminism JAG SATT OCH FUNDERADE på hiphopen för ett tag sen. Hiphopen och kvinnokroppen. Vi vet redan att detta är den musikgenre där objektifiering har systematiserats allra mest och blivit så pass kutym att man snarare blir förvånad om en låt inte innehåller en rad om ass eller booty. På P3 Guldgalan som visades för ett par veckor sedan var den enda kategorin utan kvinnliga nominerade Årets hiphop. Tyvärr måste jag säg att jag inte blev det minsta förvånad. Att både vara rapälskare och radikalfeminist innebär många motsägelser och konflikter, framför allt inre sådana. Man hamnar ofta i sitationen där man antingen måste försvara sitt politiska ställningstagande eller den musik man älskar. Att hitta en relevant balans mellan dessa två är ofta fruktansvärt problematiskt. Detta har synliggjorts i svensk media då det skapats två läger av feministiska hiphoptjejer under hösten. Det som har debatterats är kroppsideal inom rapkulturen och hur man kan/bör/vill förhålla sig till dessa - vissa ser det som befriande att slippa känna sig skyldiga om de lägger på sig lite och förespråkar det sunda i att hylla kurvigare kroppar. Det andra lägret menar att detta är samma patriarkala strukturer men bara med ett annat ideal; det är fortfarande män som säger åt oss hur vi ska se ut. Vad man än tycker i frågan är en sak klar; hiphopkulturen har svårt att ta emot kvinnligt input, såväl från lyssnare som artister. Så länge kvinnans roll endast är i periferin som kuttersmycke kommer scenen vara mansdominerad, vilket har varit den rådande paradigmen än så länge. Jag vågar dock glädjas lite, för jag tycker mig skönja en hel del ifrågasättande. Att kroppsdebatten börjar ta fart även i denna arena är ju i grunden positivt, och en hel del kvinnliga rappare börjar synas; alltifrån kommersiella Nicki Minaj till Sveriges egen Gnucci Banana. Hiphopen har ju i grund och botten alltid gått hand i hand med såväl frihets- som folkrörelser och det finns ingen anledning att tro att den inte ska kunna kombineras med den feministiska. Inte om jag får bestämma i alla fall. 13 Pergite #2/2011

14 Kultur Krönika: Olle Olsson Uppenberg Student med barn - underbart men problemfyllt NÄR JAG VAR UNGEFÄR två tredjedelar in i min utbildning hände det bästa som har hänt mig, jag blev pappa. Trots att jag sedan innan visste att det kan vara svettigt att vara student med barn så bekymrade jag mig inte speciellt mycket för framtiden. Allt var underbart och vi hade räknat en del på ekonomin och tyckte att det såg ljust ut. Försäkringskassan hade dessutom gett mig beskedet att jag kunde få föräldrapenning baserat på ett tidigare jobb med ganska bra lön, så mina inkomster som föräldraledig behövde inte bli så små som jag tidigare befarat. Det första halvåret gick helt okej att ha ett spädbarn hemma och samtidigt plugga. Jag satte sonen först och gjorde det jag hann och stressade inte upp mig över att allt inte blev perfekt gjort i skolan, en ganska harmonisk situation med andra ord. Jag fick visserligen bara några hundralappar extra i CSN för att jag var student med barn, men det gick bra ändå. Problemen började först när jag gick på föräldraledighet. Efter att ha väntat flera månader på besked från Försäkringskassan, fick jag reda på att jag inte alls skulle få någon bra föräldrapenning, tvärtom fick jag minimibeloppet som är 4000 kronor efter skatt. Hur fan kan någon som har barn överleva på detta belopp? Det kanske mest frustrerande var att jag inte kunde få något svar på vad jag skulle ha gjort för att få den föräldrapenning som utlovats tidigare. Som tur var hade jag ett extrajobb, lite besparingar och en sambo som sköt till sitt till hushållskassan. Efter en tid då situationen räddades av att knapra på besparingar och extrajobb har situationen ljusnat. Det ska erkännas att det finns många fördelar med att vara student som förälder. Man är mer flexibel och man får mer struktur på livet vilket gynnar prestationsförmågan och studiedisciplinen. Nu har jag börjat plugga igen och får ut lite mer i studiestöd än förr, min sambo har dessutom fått ett jobb. Däremot tänker jag ibland på alla de som inte har några besparingar, eller som är ensamstående, eller inte får några extrajobb. Hur de skall kunna plugga och ha barn samtidigt är för mig en gåta. Jag tror att det är näst intill omöjligt utan att bli utsliten och märkt för livet. För dem är studiestödets nivåer samt Försäkringskassans ersättningssystem (som är anpassat för folk med fasta anställningar) ett hån. Vilka är det då som drabbas mest av att villkoren för studenter med barn har så dåliga villkor? Det är givetvis oftast kvinnor. I det faktum att villkoren för studenter med barn är så dåliga ligger en hel rad med kvinnofällor: pappor tvingas jobba extra när de egentligen behövs hemma vilket skadar jämställdheten i familjen, mammor nöjer sig med sämre yrkesinriktade utbildningar (jag känner en mamma som bytt utbildning från civilingenjör till högskoleingenjör sedan hon fick barn) och ensamstående mammor knäcks och går in i väggen. Många väljer att inte skaffa barn förrän de är färdigutbildade, men utbildning ska vara en rättighet och möjligheten till högre utbildning ska inte vara beroende av om man har barn eller inte. Höj studiemedlet rejält, och inte minst tilläggsbidraget för föräldrar! Och inför en föräldrapenning som går att leva på! Faktaruta: Cirka 20 procent av alla studenter har barn. (Högskoleverket 2008) Av de kvinnliga studenterna har 26 procent barn, jämfört med 11 procent bland männen (HSV och CSN). En ensamstående student med barn har runt 30 procent högre utgifter än en student utan barn enligt Föreningssparbankens beräkningar från Studenter med barn kan få ett tilläggsbidrag till och med det kalenderhalvår då barnet fyller 18 år, även om vid studier på deltid. För ett barn får en heltidsstuderande 528 kronor för fyra veckor, och för två barn 860 kronor. Om studenten har fler än två barn tillkommer 176 kronor per ytterligare barn. Om båda vårdnadshavarna studerar kan bara den ena få tilläggsbidraget. 14 Pergite #2/2011

15 Kongress Dags för kongress! DEN 9-11 JUNI håller VSF sin nionde kongress i Malmö. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och på den väljer ombud från förbundets samtliga lokalföreningar bland annat förbundsordförande, förbundsstyrelse och beslutar om en verksamhetsplan för den kommande kongressperioden. Kongressen är ett fantastiskt tillfälle för medlemmar över hela landet att samlas, diskutera politik och bestämma om VSFs framtid. Mer om information om kongressen hittar du på vår hemsida under fliken Kongress I det här numret av Pergite tänkte vi passa på att introducera kongressdokumenten. Här hittar du info om förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och om vilka förändringar förbundsstyrelsen föreslår kongressen att göra i principprogram och stadgar. Dessutom hittar du en fenomenal motionsskola där du lär dig hur du kan göra för att skriva förslag på ändringar i förslaget till verksamhetsplan, liksom ändringar i VSFs övriga styrande dokument. Vi ses på kongressen! Alla kongressdokument är utskickade till lokalföreningarna, och finns på hemsidan, här följer några viktiga datum: 9/4 motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda (motionsstopp) 26/4 lokalföreningarnas ombud ska vara inrapporterade 9/5 förbundsstyrelsens svar på motionerna (motionssvar) ska vara ombuden tillhanda Planera in dessa datum, läs och diskutera dokumenten samt skriv motioner tillsammans i lokalföreningarna! Kongressblogg För att främja interndebatt kommer vi att skapa en kongressblogg där alla medlemmar har möjlighet att skriva insändare som talar för eller emot en motion. Inga kommentatorsfält kommer att tillåtas, eftersom dessa riskerar att bli onödigt långa, glida ifrån ämnet och få en okamratlig ton. Om man vill svara på en insändare får man helt enkelt skriva en egen, på så sätt tror vi att debatten kommer bli bättre, mer saklig och argumenten bättre underbyggda. Insändarna skickas till och publiceras efter godkännande på bloggen. Anledningar som kan göra att insändaren inte godkänns är t ex rasistiska åsikter eller personpåhopp. 15 Pergite #2/2011

16 Kongress Presentation av förbundsstyrelsens förslag till förändringar i principprogrammet Förbundsstyrelsen föreslår nästa kongress att förändra två stycken i vårt principprogram, miljö och utbildning. Du kan läsa förslagen i sin helhet på hemsidan, under fliken»kongress 2012«. Miljö PÅ KONGRESSEN 2011 togs beslut om att i inledningen av principprogrammet (PP) lägga till att VSF kämpar för ett samhälle som bland annat ska vila på ekologisk grund. Vad denna ekologiska grund innebär diskuterades emellertid inte. Inte heller finns det i dagsläget något enhetligt och strukturerat stycke i PP som sammanfattar vår syn på kopplingen mellan miljöförstörelse och kapitalism. Med anledning av detta föreslår förbundsstyrelsen att kongressen 2012 lägger till en text i PP, i avsnittet om våra teoretiska utgångspunkter, om naturens roll för kapitalismen liksom på vilket sätt endast socialismen kan sätta stopp för miljöförstörelsen. Utbildning FÖRBUNDSSTYRELSEN föreslår kongressen att genomföra en del ändringar rörande utbildningspolitik i Principprogrammet. Det finns delar i förslaget som innehåller helt nya skrivningar och sen är det delar som man känner igen från förr. En av de stora förändringarna är att avsnittet fått en helt ny struktur även om vi valt att behålla en del text från de gamla skrivningarna. Vi har också ändrat de flesta rubrikerna för att de ska funka bättre som en helhet. Tidigare fokuserade vi i princip enbart på universiteten och högskolorna, med de nya I den text som förbundsstyrelsen föreslår kongressen ses ödeläggelsen av naturen som en inneboende tendens hos kapitalismen. Kravet på ökad kapitalackumulation leder till ett ständigt ökat uttag av naturresurser, vilket idag hotar hela mänsklighetens överlevnad. Därför kan endast ett avskaffande av kapitalismen och global omfördelning av rikedomar, produktionsmedel och teknologi rädda mänskligheten från att gå under. Dessutom krävs det att socialismen omformar den syn på relationen människa-natur som kapitalismen har skapat, menar förbundsstyrelsen. skrivningarna försöker vi ta ett helhetsgrepp på utbildningssystemet. Vi skriver stadgarna att vi även organiserar studerande på folkhögskola och komvux, detta tycker vi bör genomsyra vår utbildningspolitik. För att gå in på innehållet, stycket om snedrekryteringen är till stor del samma men vi har valt att lyfta in ett tydligare feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Andra förändringar är skrivningarna om kåren som nu samlats i ett stycke som heter Rätten att organisera sig. Vi har i det även valt att skriva om VSF:s roll på lärosätena. 16 Pergite #2/2011

17 Kongress Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan Här följer en presentation av förbundsstyreslens förslag till verksamhetsplan. Du kan läsa förslaget i sin helhet på hemsidan, under fliken»kongress 2012«. FÖRBUNDSSTYRELSEN Verksamhetsplanen är grunden för VSF:s verksamhet på alla nivåer under det kommande året, och ska användas för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Under det kommande året vill vi att fokus läggs på att stärka förbundet organisatoriskt, vår viktigaste uppgift är att stötta och stärka de lokalföreningar som redan finns, ett arbete som påbörjats under året som gått och som behöver fortsätta och utvecklas. Vi behöver bli fler medlemmar i VSF, dels för att vi vill organisera alla vänsterstudenter, dels för att ju fler vi är desto fler aktiviteter kan vi anordna, vi tror att det effektivaste sättet att nå det målet är att stärka lokal- föreningarna. Dessutom vill vi satsa mer på att försöka starta upp nya lokalföreningar där vi inte finns representerade idag. Studier och fördjupning är en annan viktig del i vårt arbete och vi vill därför prioritera studier i förbundet, både på nationell och lokal nivå. Om vi följer verksamhetsplanen kommer Vänsterns Studentförbund under verksamhetsåret att bli ett större och starkare förbund. Vi kommer hålla fler bokbord, lyfta det antirasistiska, feministiska och socialistiska perspektivet på våra utbildningar och framförallt värva fler medlemmar i kampen för socialism, feminism och antirasism. Tillsammans bygger vi förändring! Förbundsstyrelsens förslag till förändringar i stadgarna Förbundsstyrelsen föreslår inför nästa kongress att förändra i stadgarna. Du kan läsa förslaget till förändringar på hemsidan, under fliken»kongress 2012«. FÖRBUNDSSTYRELSEN föreslår följande förändringar i sak: Vi förslår en stadgereglering av förbundets namn på engelska; Students League of the Swedish Left Endast på ett ställe i stadgan används könsbestämda pronomen, vi föreslår att dessa skall bytas ut mot hen, eftersom det är mer praktiskt än omskrivningen hon eller han. En skärpning av alkoholstadgan som innebär att förbundets politiska verksamhet skall vara alkoholfri. Vi menar att alkohol och politik inte hör ihop. Under verksamhetsåret har tidningen Pergite äntligen börjat kom- ma ut regelbundet. Vi föreslår att vi skall kongressvälja redaktion och redaktör för att ytterligare stärka pergites ställning inom förbundet. Regler kring hur per capsulum beslut, det vill säga via , ska tas. I gällande stadgar finns dubbeltydighet gällande vilken lokalförening medlem hör till. Vi föreslår därför vissa förändringar i regleringen av vilken lokalförening medlem skall tillhöra. Om man bor och plugga på olika orter och vsf finns på båda medger reglerna medlemmen valfrihet gällande lokalföreningsort. 17 Pergite #2/2011

18 Kongress Motionsskola NÄR NI HAR LÄST förbundsstyrelsens förslag till ny verksamhetsplan samt förslag på förändringar av principprogrammet och stadgar hoppas vi såklart att ni tycker att det mesta är klokt. Men det kommer också finnas saker ni inte håller med oss om, där ni tycker att vi har missat en viktig aspekt eller där ni helt enkelt gör en annan politisk bedömning än vi. I de fallen sätter ni er och skriver en motion. Vad är en motion? En motion är ett förslag på förändring av program, stadgar eller verksamhetsplan. På kongressen kan man bara besluta om sådant som har motionerats om. Vill man ändra någonting måste man alltså motionera. Vem kan motionera? Alla medlemmar kan motionera, enskilt eller tillsammans med andra medlemmar. Dessutom kan lokalföreningar motionera, genom sin styrelse, sitt medlems- eller årsmöte. Vad kan man motionera på? Man kan motionera på förbundsstyrelsens förslag till ändring av principprogram och stadgar samt förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan. Man kan också motionera på nuvarande stadgar och program. Slutligen finns vad som kallas för allmänna motioner. En allmän motion berör något som VSF skall göra, men som inte skall stå i något dokument. Med andra ord går det att motionera på det mesta! När motionerar man? Senast den 9 april. Vart motionerar man? Till Hur skriver man en motion? En motion inleds med en titel. Vill man väljer man den själv, annars kommer förbundsstyrelsen hitta på en titel som passar motionen. Därefter skriver man en argumenterande text, kallad brödtext. Här förklarar man varför kongressen skall bifalla motionen. Sedan följer vilka ändringar man vill föreslå i de sk att-satserna. Man skriver en att-sats per förändring. Tänk på att vara tydlig och ange rad- och sidonummer när förändringar i text föreslås. Ange också vilket dokument motionen avser och om det är en ändring i gällande text eller i förbundsstyrelsens förslag till förändring. Slutligen skall motionen skrivas under med avsändare. Om du skriver under som enskild medlem, glöm inte att också skriva vilken lokalförening du tillhör. En motion kan se ut så här: Vi måste betona vikten! De nuvarande ekonomiska kriserna visar att vår kamp är det som avgör om samhället blir bättre eller går åt helvete. Vi tycker att vi tydligare måste lyfta fram vikten av vår kamp. Vi yrkar att texten socialism eller barbari? förs in som en ny underrubrik på sid 1 rad 3 under vänsterns studentförbund i Principprogrammet. att meningen Historien om alla hittills varande samhällen är historien om klasskamp. Läggs in på s 4, rad 6 efter... denna verkliga frigörelse. i principprogrammet. Rosa Luxemburg och Karl Marx, VSF Tyskland Vad händer sen? Förbundsstyrelsen kommer att läsa alla motioner samt föreslå kongressen att, med en motivering, bifalla eller avslå dem. Därefter kommer alla motioner samt motionssvar från kongressen delges medlemmarna. På kongressen kan ledamöterna välja att yrka bifall, avslag eller bifall med förändring på de motioner som finns. Kongressledamöterna kan däremot inte yrka något som går utöver motionerna så se till att motionera på allt ni vill ändra! Om ni har några frågor, kontakta förbundsstyrelsen. 18 Pergite #2/2011

19 Kontaktuppgifter Sök VSF:s sommarkurs! Har du inget jobb i sommar? Vill du ha en paus från den borgerliga undervisningen på högskolan? Vill du veta mer om vad som händer i din omvärld? Gå VSFs sommarkurs! Kursen, som i år har temat Kroppen arbete, makt, sexualitet görs i samarbete med Kvarnby Folkhögskola och är studiemedelsberättigad. Studiemedlet går på folkhögskolekvoten, så även om du vill spara CSN till högskolestudier så är det här en kurs för dig. Under kursen kommer vi att undersöka och analysera olika kroppars funktioner, positioner och relationer under de förtryckande maktstrukturer som präglar vår samtid. Vi anlägger ett intersektionellt perspektiv och söker hela tiden motståndsstrategier. Kursen pågår fem veckor, från den 11 juni till den 14 juli. De första fyra veckorna sker på distans och den femte äger rum på Kvarnby Folkhögskolas lokaler i Malmö. Kurskostnad är 500 kronor för VSF-medlemmar, 600 kronor för övriga. Mer info och anmälan hittar du på Söktrycket brukar vara stort, så skynda dig att söka! Kontaktuppgifter GÖTEBORG Per Feiff SÖDERTÖRN Emil Sörman ORDFÖRANDE: Elin Melander, Stockholm Emil Sörman, Umeå JÖNKÖPING Olle Öst LINKÖPING Linnéa Eder & John Edström LUND Andrea Malesevic MALMÖ Patrik Carlsson NORRKÖPING Lucas De Vivo STOCKHOLM Sandra Lindquist UPPSALA Johan Söderqvist LINNÉ Jens Börjesson UMEÅ Viktor Bränberg ÖREBRO Ellen Eklund FÖRBUNDSSTYRELSE: Catherine Holt, Göteborg vice förbundsordförande Ellika Sevelin, Lund Förbundssekreterare Hanna Gunnarsson, Lund Förbundskassör Joanna Korbutiak, Uppsala Felicia Mulinari, Malmö Bore Sköld, Umeå Ida Sköld, Lund Hansalbin Sältenberg, Malmö REVISORER: Emma Bodén Malmsten, Stockholm Olle Olsson Uppenberg, Stockholm Linn Wegemo, Västerås VALBEREDNING: Diana Zanzi Ferrando, Umeå Emil Eldebrink, Stockholm Helen Alpfjord, Lund Pablo Lerner, Göteborg Tova Mattsson, Linköping se 19 Pergite #2/2011

20 Sista sidan Hälsning från Camila Vallejo, vice ordförande för det chilenska studentförbundet Fech, till Sveriges studenter Hej, jag heter Camila Vallejo och jag är vice ordförande för de chilenska universitetsstudenternas förbund. Jag vill skicka en innerlig hälsning till alla svenska studenter och uppmana er att kämpa mot privatisering av utbildningssektorn. Chile utgör ett exempel som ni inte bör följa. I Chile påbörjades privatiseringen av utbildning och andra grundläggande rättigheter för mer än 30 år sedan. Det har lett till fruktansvärda konsekvenser för den stora majoriteten av befolkningen. Privatiseringen har segmenterat utbildningssektorns uppdelning av människor i samhällsklasser, den har lett till dålig kvalité på utbildningen och många familjer har tvingats skuldsätta sig hårt för att bekosta sina barns utbildning. I den chilenska marknadsanpassade samhällsmodellen ses utbildning som en konsumtionsvara istället för en samhällelig rättighet som borde tillhöra alla och inte ett fåtal. Detta har framför allt lett till att de sociala ojämlikheterna i Chile reproduceras. Marknadssystemet i vårt land har bidragit till att Chile är ett av världens mest ojämlika länder. Det vill vi inte ska hända i fler länder. Vi vill inte att ni tillåter att en rättighet så grundläggande som rätten till utbildning privatiseras. En gång vann ni rätten till utbildning, låt dem inte ta den ifrån er! Från Chile uppmanar vi därför er att kämpa, att ni enar er, inte bara studenter emellan utan också med arbetare och lärare, för att bromsa privatiseringarna både i utbildningssektorn och på andra områden. Kapitalismens globala kris gör att staterna försöker rättfärdiga neddragningar av sociala utgifter och privatisera utbildningen. Vi önskar er mycket styrka, utbildning måste respekteras som en allmän rättighet inte bara i ett land utan på global nivå för alla medborgare. Bara genom utbildning kan vi utvecklas fullt ut och bilda oss som medborgare med samhällsansvar och förmåga att förändra samhället. Så försvara den rätten ända till slutet! 20 Pergite #2/2011

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Motioner och motionssvar. Stadgar

Motioner och motionssvar. Stadgar Motioner och motionssvar Stadgar 0 0 0 0 0 Inkomna motioner på stadgarna, stadgekommitténs svar och förbundsstyrelsens kommentarer S - Demokratisera personvalen ( ) Många personval i Ung Vänster går till

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala.

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. Sakkunnigteamets veckobrev Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. RÅM en förkortning av ordet tillika tangentbordsmisshandlaren Riksårsmöte är som bekant Ungdomsförbundets högsta beslutande organ.

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan 2012-2013

Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan 2012-2013 Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan 0-0 0 0 0 0 Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan 0-0 Inledning Vänsterns studentförbunds verksamhetsplan är ett dokument som beskriver den närmaste

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund - Principprogram Antagna under SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund - Principprogram Antagna under SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Vår vision den demokratiska socialismen Människans frigörelse är målet för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Vår vision är en värld byggd på den demokratiska socialismens

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning 2005-02-18 Genusforskning är ett ungt och expanderande

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Hur kan vi skapa ett jämställt samhälle? Av: Ellen Khan, Grupp A.

Hur kan vi skapa ett jämställt samhälle? Av: Ellen Khan, Grupp A. Hur kan vi skapa ett jämställt samhälle? Av: Ellen Khan, Grupp A. Hur kan vi skapa ett jämställt samhälle? Inledning: Det politisk-filosofiska problem som jag har valt att diskutera i denna promemoria

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14 Bokförlaget thales politisk filosofi idag intervju med maud eduards, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet Vilka frågor anser du är de

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Studieplan för LÄSE- OCH SAMTALSCIRKEL

Studieplan för LÄSE- OCH SAMTALSCIRKEL Studieplan för LÄSE- OCH SAMTALSCIRKEL Läse- och samtalscirkel utifrån boken Feminism och kyrkan på spaning efter jämställdheten Författare: Annika Ahlefelt, Ninna Edgardh, Malin Emmoth, Ulla Marie Gunner,

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

Föreläsningspaket 2013-2014

Föreläsningspaket 2013-2014 Föreläsningspaket 2013-2014 Makten över maten I Sverige står maten idag för 25 procent av växthusgaserna, från produktion och transport tills den hamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel ger

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

Kompletteringsuppgifter för missade seminarier/verkstäder för VVV1

Kompletteringsuppgifter för missade seminarier/verkstäder för VVV1 Kompletteringsuppgifter för missade seminarier/verkstäder för VVV1 Kompletteringsuppgiften kan göras i grupp (om ni är flera som vill komplettera) eller enskilt. Har du inte gjort förseminarieuppgiften

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

!"#$%"&$'"()$*+,&$#-./!"#$%"&$#0$'"()$*+,&/ $ 1&,)2$3,2)-+"4),'"$5&$6"()7 89.:)$2:'$("8$;))&"$2-.$34,&"$3:&',&<$=$>&:.&"'',)2

!#$%&$'()$*+,&$#-./!#$%&$#0$'()$*+,&/ $ 1&,)2$3,2)-+4),'$5&$6()7 89.:)$2:'$(8$;))&$2-.$34,&$3:&',&<$=$>&:.&'',)2 ! !"#$%"&$'"()$*+,&$#-./!"#$%"&$#0$'"()$*+,&/ $ 1&,)2$3,2)-+"4),'"$5&$6"()7 89.:)$2:'$("8$;))&"$2-.$34,&"$3:&',&&:.&"'',)2 3-4',&$3-882$:4-("$,?,'>,4 >9$+"#$'"()$("8$+"&"

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21 Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Idéplattform Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat

Läs mer

Gratis är gott. Eftersmaken är sur.

Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Det drabbar ingen fattig. Det går inte att stoppa ny teknik. Den som verkligen har talang kommer att skapa ändå. Om man lyssnar på några av argumentet som förts fram

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson Att svära i kyrkan Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet Röst 3: Sara Karlsson Kapitelvis publicering Detta är ett av tjugofyra dokument som tillsammans utgör hela innehållet i antologin

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Ulrika Haake Docent i pedagogik, ledarskapsforskare och prodekan för samhällsvetenskaplig fakultet Sveriges Ingenjörer - Västerbotten,

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Presentation vid Ekoseminariet Nr. 5 i Tequisquiapan, Querétaro, Mexiko den 11 april 2014. Av Ann-Marie Svensson Utan en lokal tolkning

Läs mer

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö

Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan. Sektionen för Energi och Miljö Jämställdhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsplan 2013 Sektionen för Energi och Miljö Kontakt Om du någon gång känner dig kränkt eller diskriminerad under din tid på KTH så kan du vända dig till Jämlikhetsnämden

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 GÅRDEN Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 Det är svårt att förstå om man inbillar sig att det alltid har sett ut som det nu gör. Det har inte alltid

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008 Organisation 1 Avdelningens namn är. Den officiella förkortningen är VG. Avdelningen är religiöst och partipolitiskt obunden. kan dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer. 2 Lokalavdelningen

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Christoffer

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för en feministisk och

Läs mer

INNEHÅLL. 6. Kretsens hemsida och mail-adress sid 4

INNEHÅLL. 6. Kretsens hemsida och mail-adress sid 4 INNEHÅLL 1. Förbundsårsmötet sid 2 2. Pistol-SM 2002 sid 2 3. Kretsens nya roll sid 3 4. Kretsinformation via mail sid 3 5. Föreningsdistribution via mail sid 3 6. Kretsens hemsida och mail-adress sid

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer