Nollmätning: Varumärket Uppsala. Uppsala Kommun /Destination Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nollmätning: Varumärket Uppsala. Uppsala Kommun /Destination Uppsala"

Transkript

1 Nollmätning: Varumärket Uppsala Uppsala Kommun /Destination Uppsala

2 Innehållsförteckning Sammanfattning och reflektioner Kort om undersökningen Resultat Mer om undersökningen Om YouGov Sida 2

3 Sammanfattning och reflektioner

4 Sammanfattning och reflektioner Sammantaget kan sägas att Uppsala får mycket bra värden i jämförelse med de städer som ingår i studien. 91% uppger att de känner till Uppsala och drygt två tredjedelar har varit där. Endast Malmö får högre värden avseende detta. En dryg fjärdedel prickar in Uppsala kommun korrekt och ytterligare en dryg tredjedel nästan rätt (i en närliggande kommun) på kartan. I övrigt placerar sig Uppsala i topp med: 72% som är positiva till orten 71% som menar att orten är attraktiv att besöka 56% som menar att orten är attraktiv att bo och leva på 53% som menar att orten är attraktiv att arbeta och verka på Spontant associerar man Uppsala med universitetet, studenter och domkyrkan. När vi ger respondenterna en rad ord att ta ställning till förknippar man Uppsala framför allt med historia, kunskap och kultur. Uppsala upplevs som mest attraktivt resmål för: -Studenter -Kulturintresserade -Kunskapstörstande För turister upplever man att det finns bra utbud av framför allt: -Historiska platser och upplevelser -Kunskap- och lärandeaktiviteter -Kulturella platser och upplevelser När det gäller Uppsala som evenemangstad menar man att det är bra utbud av framför allt: -Kulturevenemang -Historiska evenemang -Musikevenemang När man tänker på att verka och etablera sig i Uppsala uppger man att det är bra utbud av framför allt: -Forskning och utveckling -Kunskapsföretag -Företag inom biotech Man upplever Uppsala attraktivt att lägga möten och konferenser och även som en lämplig plats för nationella och internationella möten och kongresser. Uppsala som boendeort upplever man ha bra utbud av framför allt: -Kultur och musik -Restauranger och caféer -Handel och shopping Bland dem som besökt Uppsala är äldre (51-64 år), boende i Stockholm, norra mellersta och norra Sverige, de som är högutbildade och har hög inkomst överrepresenterade. Vanligaste syftet med besöket är att hälsa på släkt och vänner. Tre fjärdedelar kan tänka sig att besöka Uppsala igen och två tredjedelar kan tänka sig att rekommendera Uppsala till andra Sida 4

5 Kort om undersökningen

6 Kort om undersökningen Bakgrund och syfte Destination Uppsala önskar en nollmätning av varumärket Uppsala. Intervjuperiod och datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes under perioden 29 januari 3 februari 2014 via YouGov Sveriges Internetpanel. Vägning av data Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen. Publicering av resultaten Om resultaten publiceras ska YouGov alltid tydligt uppges som källa. Metod och urval Undersökningen genomfördes bland män och kvinnor år. En inbjudan till undersökningen skickades ut via till personer som passade in på kriterierna för studien. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Totalt genomfördes 1003 intervjuer med män och kvinnor år. 54 av dessa bor i Uppsala län Dessa personer finns med i de presenterade resultaten. En kontroll är gjord exklusive dessa personer för att se om resultaten avviker och där avvikelsen är mer än en procentenhet redovisas värdet för gruppen exklusive boende i Uppsala län i rapporten. Det är genomgående mycket små avvikelser och bedömningen är att hänsyn inte behöver tas till dessa få personer då deras åsikter vattnas ur i den stora mängden respondenter som resultaten bygger på. Innan undersökningens resultat publiceras ska YouGov få del av och godkänna pressmeddelande eller annan användning av resultaten. Det enda syftet med detta är att säkerställa att vi rent analystekniskt kan stå för användningen av resultaten. Pressmeddelanden ska utformas i enlighet med ESOMAR:s regler, varför följande text ska inkluderas: Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29 januari 3 februari 2014 har sammanlagt 1003 intervjuer genomförts med män och kvinnor år. För övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljningsvillkor. Sida 6

7 Resultat

8 Uppsala förknippas främst med universitetet, studenter och domkyrkan Universitet Domkyrka Studenter Stad/storstad Nära Stockholm Pelle Svanslös Hemstad/hemma Kullar/gravhögar Studier Familj/vänner Bandy Sjukhus Slottet Utbildning Fyrisån Akademisk stad Gammal stad Religion Lärosäte Annat Vet ej Inget svar 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 0% 12% 1. Vad är det första du tänker på när du hör Uppsala? Bas: Total (n=1003) 15% 21% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kvinnor tänker på Pelle Svanslös och sjukhus i större utsträckning än män när de tänker på Uppsala. Män tänker istället på bandy i större utsträckning än kvinnorna. Sida 8 De yngre (18-35 år) svarar universitetet mer än de äldre, som YouGov istället svarar domkyrkan och kullar/gravar i större utsträckning än de yngre. Alla som svarat hemstad/hemma bor i Uppsala län

9 Närmare en tredjedel prickar in Uppsala rätt på kartan Var på kartan tror du Uppsala ligger? Bas: Total (n=1003) Uppsala 30% (28%) Kringliggande kommuner 37% (38%) Övriga Sverige 33% (34%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De som besökt Uppsala har naturligt en större träffsäkerhet än dem som inte varit där. Även män och höginkomsttagare prickar rätt kommun eller närliggande kommun i större utsträckning än kvinnor och dem med lägre inkomst. Sida 9 YouGov (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län)

10 91% känner till Uppsala, två tredjedelar har varit där, - endast Malmö har bättre resultat (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län) 3. Hur väl känner du till följande svenska städer? Bas: Total (n=1003) Känner till (3-5) Besökt (4+5) Malmö 5% 19% 49% 27% 95% 76% Uppsala 9% 23% 44% 24% 91% 68% (66%) Örebro 10% 25% 49% 16% 90% 65% Linköping 11% 28% 43% 18% 89% 61% Umeå 13% 45% 33% 9% 87% 42% Västerås 13% 28% 42% 17% 87% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har aldrig hört talas om Känner till men har aldrig varit där Känner till och har varit där under de senaste 12 månaderna Har hört talas om men känner inte till särskilt väl Känner till och har varit där för mer än 12 månader sedan 91% känner till Uppsala och mer än två tredjedelar har varit där. Det är endast Malmö som är mer känt och mer besökt bland de undersökta orterna. De äldre, år och höginkomsttagare känner till Uppsala mer än dem som är yngre och tjänare mindre. Bland dem som besökt Uppsala är äldre (51-64 år), boende i Stockholm, norra mellersta och norra Sverige, de som är högutbildade och har hög inkomst överrepresenterade. Sida 10

11 Närmare tre fjärdedelar är positiva till Uppsala, - mest populära orten! 4. Vilken är din generella inställning till följande städer? Bas: Känner till respektive stad Positiv (4+6) Uppsala (n=1000) 1% 2% 11% 28% 27% 17% 14% 72% Linköping (n=1002) 1% 2% 14% 31% 20% 10% 21% 62% Umeå (n=1003) 1% 3% 12% 27% 21% 13% 23% 61% Örebro (n=1002) 1% 5% 21% 30% 16% 8% 18% 54% Västerås (n=1002) 1% 5% 22% 30% 15% 7% 20% 52% Malmö (n=1003) 10% 14% 14% 23% 16% 12% 12% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. Mycket negativ Mycket positiv Vet ej 72% är positiva till Uppsala och orten hamnar i topp i jämförelse med de övriga städerna. Kvinnor, boende i Stockholm och norra mellersta Sverige, höginkomsttagare och de som besökt Uppsala är positiva i större utsträckning än övriga. Sida 11

12 Positiva till Uppsala menar att det är en mysig/trevlig, fin/vacker, lagom stor stad, och att universitetet finns där B. Vänligen motivera varför du är positiv till Uppsala? Bas: Positiv till Uppsala (n=726) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Rubriker/rubriken utgör 3% eller mer av basen Mysig/trevlig stad (219 st) - Den verkar vara en trevlig ort, o det är rätt nära till Stockholm - det man sett ser trevligt ut, domkyrkan - det verkar vara en trevlig stad Lagom stor stad (62 st) - Ganska stort - Har lantställe utanför. Trevlig stad, lagom stor. - Hög tilllväxt. Lagom storlek. Nära till mycket (52 st) - Bra planerad stadskärna, nära flygplats - Bra universitet och närhet till Stockholm - För att det verkar vara en trevlig stad, nära Stockholm Mycket att göra (28 st) - Bra butiker lätt att hitta - Bra utbud på både butiker och aktiviteter - Bra uteställen Vet ej : 37 Sida 12 Fin/vacker stad (109 st) - Lugn och fint - Ser fint ut - Tycker Uppsala är en fin stad. Studentstad (60 st) - Har fått en bild av Uppsala som stad med många studenter. - Känns som en harmonisk stad med studentliv. - känns som en levande stad, där dem värnar om studenter Har släktingar/vänner där (50 st) - Släkt och vänner - Släktingar som bor och trivs där - svägerska bor där YouGov Universitetet (70 st) - Forskning, akademi, bildning - Har planer på att flytta dit för att gå universitet - Inget speciellt förutom att dom har ett bra universitet. Gammal stad/historia (55 st) - Intressant historia - kultur och historia - Mycket gammal kultur Bor där/har bott där (48 st) - Bor där - Föddes där och bodde där i 4år. Tycker det är en fin och mysig stad - För att jag bor i Uppsala så jag vet att det är en bra stad.

13 Negativa till Uppsala menar staden är tråkig och stor, att det är mycket studenter och en dålig trafikstad A. Vänligen motivera varför du är negativ till Uppsala? Bas: Negativ till Uppsala (n=139) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Rubriker/rubriken utgör 3% eller mer av basen Känner inte till så bra (18 st) - jag är neutral (3-4)eftersom jag aldrig varit där - Jag är neutral eftersom jag inte känner till staden speciellt väl. - känner ej staden För dålig trafikstad (8 st) - Dålig trafikstad, knöligt centrum - fin stad men helvete att köra bil - För mycket trafik kaos. Dålig hockey arena. Mycket kriminalitet (5 st) - knark, våld, problem - känns kriminellt - Mycket bråk och stök enligt flera av mina vänner som studerar där Tråkig (13 st) - ej tilltalande - har bott där och det är en tråkig stad om man inte är student - Har fått intrycket av en tråkig stad Invandring (6 st) - Stor invandring - Invandrargäng - Invandringen! Inget speciellt (5 st) - Ingen speciell anledning. - inget - inte negativ men likgiltig Mycket studenter (10 st) - Bara intressant för studenter - Bara studenter och lite rörig stad - Gillar inte studentstäder. För mycket människor av samma sort För stor (6 st) - Det är en övervuxen stad som har blivit för stor för sitt eget välbefinnande - för stor stad - För stort För lite att göra (4 st) - Det är ganska dött på vintern. Affärer och restauranger stänger tidigt. - Inte så mycket att uppleva - Det är en så tråkig stad. Det finns inget att göra och parkering är svindyrt oavsett om man står i p-hus eller på gatan. Vet ej : 9 Sida 13 YouGov

14 Drygt hälften tycker Uppsala verkar attraktivt att bo och leva i - I topp jämfört med de andra orterna 6a. Hur attraktiva anser du dessa städer vara för att.. Bas: Känner till respektive stad Bo och leva (boendemiljö och livskvalitet) Attraktiv (4+6) Uppsala (n=1000) 5% 4% 14% 24% 21% 11% 21% 56% Linköping (n=1002) 6% 7% 19% 24% 12% 7% 26% 43% Umeå (n=1003) 8% 9% 16% 20% 13% 7% 28% 40% Malmö (n=1003) 19% 14% 16% 15% 10% 9% 17% 34% Örebro (n=1002) 8% 10% 22% 20% 9% 4% 26% 33% Västerås (n=1002) 7% 12% 23% 18% 9% 4% 27% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Inte alls attraktiv Mycket attraktiv 6. Vet ej Drygt hälften tycker Uppsala är attraktivt att bo och leva i. De som besökt Uppsala är positiva i större utsträckning än dem som inte varit där. Sida 14

15 Drygt hälften tycker Uppsala verkar attraktivt att arbeta och verka i - I topp jämfört med de andra städerna 6b. Hur attraktiva anser du dessa städer vara för att.. Bas: Känner till respektive stad Arbeta och verka (många intressanta arbetsplatser och bra att etablera verksamhet på) Attraktiv (4+6) Uppsala (n=1000) 4% 4% 12% 22% 20% 11% 28% 53% Malmö (n=1003) 12% 7% 11% 18% 16% 12% 24% 47% Linköping (n=1002) 5% 5% 15% 21% 15% 7% 32% 43% Umeå (n=1003) 7% 8% 16% 20% 9% 6% 33% 35% Västerås (n=1002) 6% 8% 20% 19% 10% 5% 33% 34% Örebro (n=1002) 6% 9% 19% 21% 9% 4% 32% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Inte alls attraktiv Mycket attraktiv 6. Vet ej Drygt hälften tycker Uppsala är attraktivt att arbeta och verka i. Män, högskoleutbildade och besökt Uppsala är positiva i större utsträckning än kvinnor, dem som har lägre utbildning och som inte varit där. Sida 15

16 Drygt 70% tycker Uppsala är attraktivt att besöka - i topp jämfört med de andra städerna 6c. Hur attraktiva anser du dessa städer vara för att.. Bas: Känner till respektive stad Besöka Attraktiv (4+6) Uppsala (n=1000) 2% 4% 13% 22% 26% 22% 11% 71% Malmö (n=1003) 11% 7% 12% 18% 24% 19% 8% 61% Umeå (n=1003) 4% 6% 16% 23% 21% 15% 15% 58% Linköping (n=1002) 4% 8% 20% 28% 14% 11% 15% 53% Örebro (n=1002) 7% 10% 23% 25% 13% 9% 13% 47% Västerås (n=1002) 7% 13% 24% 21% 13% 7% 15% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Inte alls attraktiv Mycket attraktiv 6. Vet ej Drygt 70% tycker Uppsala är attraktivt att besöka. De som besökt Uppsala är positiva i större utsträckning dem som inte varit där. Sida 16

17 Uppsala som bostadsort mest känt för kultur och musik, restauranger och caféer samt handel och shopping 7. Nu kommer ett antal påståenden kring att bo och leva i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer med den bild du har av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) Uppsala har ett bra utbud av: Kultur och musik 43% (41%) Restauranger och caféer 41% (39%) Handel och shopping 34% (32%) Natur och rekreationsmiljöer Föreningsliv 22% 21% (20%) Sport- och frilutsliv 19% (17%) Boendealternativ 17% Inget av dessa 3% Vet ej 35% (37%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De som varit i Uppsala markerar de olika sakerna i större utsträckning än övriga. Äldre (51-64 år) uppger kultur och musik i större samt caféer och restauranger utsträckning än dem som är yngre och höginkosttagare uppger kultur och musik i större utsträckning än övriga. Sida 17 (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län)

18 Uppsala som turist mest känt för historiska platser och upplevelser, kunskaps- och lärande samt kulturella platser och upplevelser 8. Nu kommer ett antal påståenden kring att besöka Uppsala. Markera dem du tycker stämmer med den bild du har av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) Uppsala har ett bra utbud av: Historiska platser och upplevelser 56% (53%) Kunskap- och lärandeaktiviteter 48% (46%) Kulturella platser och upplevelser 45% (43%) Caféer och restauranger 39% (37%) Handel och shopping 27% (25%) Natur- och outdoor-aktiviteter 14% (12%) Inget av dessa 1% Vet ej 25% (27%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län) De som besökt Uppsala markerar sakerna i större utsträckning än dem som inte varit där. Män, äldre och höginkomsttagare uppger historiska platser och Sida kunskap 18 och lärande i större utsträckning än övriga. Även högutbildade uppger kunskap och lärande mer än dem som har lägre utbildning. Kvinnor uppger handel och shopping mer än männen.

19 Uppsala som turist mest attraktivt för studenter, kulturintresserade och kunskapstörstande 9. Nu kommer ytterligare ett antal påståenden kring att besöka Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) Uppsala är ett attraktivt resmål för: Studenter 63% Kulturintresserade Kunskapstörstande 47% (45%) 46% Ungdomar Möten och konferenser Par med utflugna barn Pensionärer Evenemangsbesök 27% 24% (22%) 20% (18%) 19% (17%) 19% (17%) Barnfamiljer Sport- och idrottsintresserade 14% 13% (11%) Inget av dessa 1% Vet ej 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län) De som varit i Uppsala menar att Uppsala är attraktivt för alla målgrupper i större utsträckning än dem som inte varit där. Äldre menar också i större utsträckning Sida 19 än yngre att Uppsala är ett attraktivt resmål för många olika grupper. Kvinnor m enar mer än män att Uppsala är attraktivt för par utan barn, pensionärer, evenemangsbesökare och barnfamiljer.

20 Uppsala som evenemangsstad mest känt för kultur-, historiska och musikevenemang 10. Nu kommer ett antal påståenden kring evenemang i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) Uppsala har ett bra utbud av: Kulturevenemang 32% (30%) Historiska evenemang 28% Musikevenemang 21% (18%) Sport- och idrottsevenemang 12% Mässor 9% Inget av dessa 5% Vet ej 49% (52%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län) De som varit i Uppsala menar att Uppsala har ett bra utbud av kultur-, historiska, musik och sport/idrottsevenemang i större utsträckning än dem som inte Sida varit 20 där. Äldre menar mer än yngre att Uppsala har bra utbud av kultur-, historiska och musikevenemang. De som är högutbildade menar också i större utsträckning än de som inte har så hög utbildning att Uppsala har bra utbud av kultur- och historiska evenemang.

21 Att verka och etablera sig i Uppsala mest känt för forskning och utveckling 11. Nu kommer ett antal påståenden kring att verka och etablera sig i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) Uppsala har ett bra utbud av: Forskning och utveckling 35% (33%) Kunskapsföretag (advokater, revisorer, konsulter, it-företag m fl) 20% (18%) Företag inom Biotech/Life science Kulturella och kreativa företag (arkitekter, reklambyråer m fl) Offentlig verksamhet Handel och serviceföretag Företag inom Green Tech (Miljöteknik) ICT-företag (Information Communication Technology) Turismföretag Tillverkande företag och industrier Inget av dessa 20% (17%) 15% 13% (11%) 11% 11% 9% 7% 6% 2% Vet ej 52% (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De som varit Uppsala markerar allt utom turismföretag och tillverkande företag i större utsträckning än dem som inte varit där. Män och äldre menar mer än kvinnor Sida 21 och yngre att Uppsala har ett bra utbud av forskning och utveckling, kunskapsföretag, företag inom Biotech samt ITC-företag, medan kvinnor menar mer än män att Uppsala har bra utbud av turismföretag.

22 Uppsala som mötes- och konferensstad mest känt för bra läge för nationella och internationella möten och kongresser 12. Nu kommer ett antal påståenden kring möten och konferenser i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) Uppsalas geografiska läge och kommunikationer gör staden till en lämplig plats för nationella och internationella möten och kongresser 33% (31%) Uppsala är en attraktiv stad att förlägga möten och konferenser på 22% (20%) Uppsala har ett stort utbud av konferensanläggningar 9% Uppsala är en av landets största och ledande kongress- och konferensarrangörer 5% Inget av dessa 5% Vet ej 53% (55%) (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De som varit i Uppsala menar att Uppsala instämmer med de olika sakerna i större utsträckning än dem som inte varit där. Män menar mer än kvinnor att Uppsala Sida 22 är en lämplig plats för nationella och internationella möten och kongresser och att Uppsala är ett av landets största och ledande kongressoch konferensarrangörer.

23 Uppsala förknippas mest med historia, kunskap, och kultur Historia Kunskap Kultur Trivsamt Välkomnande Mångfald Närhet Lugn Internationellt Möjligheter Kreativitet Grön stad Trygghet Öppenhet Utåtriktat Blomstrande Drivkraft Inspiration Puls Personligt Samarbete Tillåtande Vilja Inget av dessa Vet ej 13. Nedan ser du ett antal ord/begrepp. Markera de begrepp som bäst stämmer överens med din bild av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) 30% (28%) 22% 21% 21% (19%) 20% (18%) 20% 19% 18% 15% 13% (11%) 13% 11% 11% 10% 10% 10% 9% 7% 7% 6% 2% 19% 43% 51% 59% (57%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De som varit i Uppsala och de som är äldre instämmer generellt sett i flera av de olika sakerna än dem som inte varit där och dem som är yngre. (Värdet Sida 23 i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län)

24 Besöken till Uppsala handlar mest om släkt och vänner eller affärsresa 14. Vad var huvudsyftet med ditt senaste besök till Uppsala? Bas: Har besökt Uppsala (n=684) Besöka släkt/vänner 28% Affärsresa 10% Besöka en mässa/kongress/konferens Shopping Sport/idrott Kultur/musik Besöka ett evenemang Studieresa Restaurang/caféer Natur/friluftsliv 6% 6% 6% 5% 4% 4% 2% 2% Annat 28% (25%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Män och höginkomsttagare har varit i Uppsala på affärsresa i större utsträckning än kvinnor och dem med lägre inkomst. Sida (Värdet 24 i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län)

25 Tre fjärdedelar kan tänka sig besöka Uppsala igen 15. I vilken utsträckning kan du tänka dig att besöka Uppsala (igen)? Bas: Har besökt Uppsala (n=684) 1. Inte alls 3% 2. 4% Net: Bottombox [1-3]: 19% 3. 11% 4. 19% 5. 21% Net: Topbox [4-6]: 75% Medelvärde: 4,67 6. I mycket stor utsträckning 36% Vet ej 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sida 25 Kvinnor kan tänka sig att besöka Uppsala igen i större utsträckning än män.

26 Drygt två tredjedelar kan tänka sig att rekommendera Uppsala I vilken utsträckning kan du tänka dig att rekommendera andra att besöka Uppsala? Bas: Har besökt Uppsala (n=684) 1. Inte alls 4% 2. 5% Net: Bottombox [1-3]: 20% (22%) 3. 12% 4. 21% 5. 21% Net: Topbox [4-6]: 68% (66%) Medelvärde: 4,46 6. I mycket stor utsträckning 27% Vet ej 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kvinnor kan tänka sig att rekommendera Uppsala i större utsträckning än män. Sida 26 YouGov (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län)

27 Mer om undersökningen

28 Bakgrund och Metod Bakgrund och syfte Destination Uppsala önskar en nollmätning av varumärket Uppsala. Intervjuperiod och datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes under perioden 29 januari 3 februari 2014 via YouGov Sveriges Internetpanel. Vägning av data Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen. Publicering av resultaten Om resultaten publiceras ska YouGov alltid tydligt uppges som källa. Metod och urval Undersökningen genomfördes bland män och kvinnor år. En inbjudan till undersökningen skickades ut via till personer som passade in på kriterierna för studien. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Totalt genomfördes 1003 intervjuer med män och kvinnor år. Innan undersökningens resultat publiceras ska YouGov få del av och godkänna pressmeddelande eller annan användning av resultaten. Det enda syftet med detta är att säkerställa att vi rent analystekniskt kan stå för användningen av resultaten. Pressmeddelanden ska utformas i enlighet med ESOMAR:s regler, varför följande text ska inkluderas: Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29 januari 3 februari 2014 har sammanlagt 1003 intervjuer genomförts med män och kvinnor år. För övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljningsvillkor. Sida 28

29 Frågor i undersökningen Deltagarna fick följande frågor: 1. Vad är det första du tänker på när du hör Uppsala? 2. Var på kartan tror du Uppsala ligger? Klicka på kartan för att markera var du tror det ligger. 3. Hur väl känner du till följande svenska städer? 4. Vilken är din generella inställning till följande städer? 5a. Vänligen motivera varför du är negativ till Uppsala? 5b. Vänligen motivera varför du är positiv till Uppsala? 6. Hur attraktiva anser du dessa städer vara för att 7. Nu kommer ett antal påståenden kring att bo och leva i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer med den bild du har av Uppsala. 8. Nu kommer ett antal påståenden kring att besöka Uppsala. Markera dem du tycker stämmer med den bild du har av Uppsala. 9. Nu kommer ytterligare ett antal påståenden kring att besöka Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. 10. Nu kommer ett antal påståenden kring evenemang i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. 11. Nu kommer ett antal påståenden kring att verka och etablera sig i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. 12. Nu kommer ett antal påståenden kring möten och konferenser i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. 13. Nedan ser du ett antal ord/begrepp. Markera de begrepp som bäst stämmer överens med din bild av Uppsala. 14. Vad var huvudsyftet med ditt senaste besök till Uppsala 15. I vilken utsträckning kan du tänka dig att besöka Uppsala (igen)? 16. I vilken utsträckning kan du tänka dig att rekommendera andra att besöka Uppsala? Utbildning Inkomst Familjesituation Sida 29

30 Bildmaterial I frågan om var man tror orten ligger används en click map, det vill säga en karta där respondenterna får klicka var man tror orten ligger.

31 Lokalisering av Uppsala Sida 31 Uppsala kommun Närliggande kommuner YouGov

32 Urvalets sammansättning Bas ovägt Bas (%) ovägt Bas vägt Bas (%) vägt Total % % Kön Kvinna ,7% ,2% Man ,3% ,8% Ålder år ,2% ,5% år ,0% ,5% år ,8% ,1% Region Stockholm ,2% ,1% Norra mellersta Sverige ,6% ,5% Norra Sverige ,0% ,8% Södra mellersta Sverige ,8% ,7% Skåne, Halland och Blekinge ,3% ,8% Sida 32

33 Bakgrundsvariabler Undersökningen ger möjlighet att få inblick i eventuella skillnader mellan olika grupper, som alla frågor i undersökningen korsas med. Bakgrundsvariabler Kön Ålder Region Region 2 Utbildning Inkomst Familjesituation Besökt Uppsala Man Kvinna år år år Stockholm Norra mellersta Sverige Norra Sverige Södra mellersta Sverige Skåne, Halland, Blekinge Storstad Övriga Sverige Grundskola Gymnasium Högskola-universitet 3 jämna grupper Ensamhushåll Flerpersonhushåll utan barn Flerpersonhushåll med barn Ja (Q3_4=4,5) Nej (Q3_4=1,2,3) Sida 33

34 Statistisk osäkerhet vid olika stickprovsstorlek I tabellen nedan visas beräkningar för vilka felmarginaler (statistisk osäkerhet) som gäller vid olika stickprovsstorlek när totalpopulationen är känd. Det betyder att tabellen används för att ta reda på hur säkra ni kan vara på ett visst resultat. Det konfidensintervall som används är 95 % (svaren är säkra till 95 %). Stickprovsstorlek (antal svar) Procent eller 95% eller 90% eller 85% eller 80% eller 75% eller 70% eller 65% eller 60% eller 55% % Exempel på tolkning av tabellen Data i en viss undersökning visar att 75 % av tillfrågade invånare i en viss kommun vid en viss tidpunkt har besökt den aktuella kommunens webbsida. För att ta reda på hur säkert svaret är börjar man med att leta upp procentsatsen i tabellens vänstra rad och sedan välja den linje, i det här fallet den rad, där 75 % ingår. Därefter utgår man från den vågräta linje som utgår från 75 %, och hittar i det här fallet stickprovsstorleken för svar. Talet, som i den här kolumnen är 2,7, anger att felmarginalen/avvikelsen för procentsatsen 75 % är plus/minus 2,7. Det betyder att den faktiska andelen av de respondenterna som har besökt webbsidan inte är exakt 75 %, utan kan variera med plus/minus 2,7 %. Således är den faktiska andelen av de invånarna som har besökt webbsidan med 95 % säkerhet mellan 72,3 % och 77,7 % (dvs. 75 % plus/minus 2,7 %). Det är med 95 % säkerhet, eftersom konfidensintervallet är 95 %. Sida 34

35 Om YouGov

36 Vilka är vi? YouGov är ett marknadsundersökningsföretag som har varit banbrytande när det gäller att använda internet och informationsteknik för att samla in data för marknads- och intressentanalyser. Som dotterbolag till det börsnoterade marknadsundersökningsföretaget YouGov plc har vi tillgång till över 400 kvalificerade medarbetare och mer än 2,5 miljoner respondenter i stora delar av världen. YouGov i punkter Smarta och enkla lösningar för att leverera rätt beslutsunderlag i rätt tid med effektiva undersökningsmetoder som ger snabba resultat till ett bra pris. Har genomfört onlineundersökningar sedan år Först i Norden med att lansera exakta politiska mätningar online. 90 anställda på våra kontor i de nordiska länderna (Köpenhamn, Stockholm, Malmö, Oslo och Helsingfors). We re a global market research company providing insights for brands across the world. Our sector experts help you understand your consumers, your industry and the wider world using custom research and through syndicated products built upon continuous streams of data. Sida 36

37 Kontakta YouGov Ann-Christine Meyerhöffer Senior Research Consultant YouGov Sweden YouGov Denmark A/S Bryggervangen 55, København Ø Tel: YouGov Denmark A/S Agtrupvej 51A, Kolding T: YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B Stockholm Tel: YouGov Sweden AB Västergatan Malmö Tel: YouGov Norway AS Møllergata Oslo Tel: YouGov Finland Oy Myllypellontie 3 C Helsinki Tel: Sida 37

Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park

Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park Innehållsförteckning Metod Sammanfattning Resultat Frågeformulär s3 s4 s10 s31 Sida 2 Metod Bakgrund och syfte Denna rapport rymmer resultaten från en undersökning i Malmöpanelen,

Läs mer

Nollmätning: Varumärket Falkenberg. Des$na$on Falkenberg

Nollmätning: Varumärket Falkenberg. Des$na$on Falkenberg Nollmätning: Varumärket Falkenberg Des$na$on Falkenberg Innehållsförteckning Sammanfattning och reflektioner Kort om undersökningen Resultat Mer om undersökningen Om YouGov 2 Sammanfa6ning och reflek:oner

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Beslutsunderlag Malmöpanelen 10 presentation Produktblad påverka Tjänsteskrivelse Information om Malmöpanelen efter AU 2014-02-12

Beslutsunderlag Malmöpanelen 10 presentation Produktblad påverka Tjänsteskrivelse Information om Malmöpanelen efter AU 2014-02-12 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-02-13 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Malmöpanelen 2014 FRI-2014-367 Sammanfattning Malmöpanelen

Läs mer

Förrådsundersökning 2011 B Locket AB Februari 2011

Förrådsundersökning 2011 B Locket AB Februari 2011 SE011-0069 - Förrådsundersökning Förrådsundersökning 011 B Locket AB Februari 011 Stockholm, februari 011 1 Blocket AB 011 YouGov Innehållsförteckning Information om undersökningen Resultat Vägning Presentation

Läs mer

Varumärkesundersökning Mora 2015. Mora Kommun

Varumärkesundersökning Mora 2015. Mora Kommun Varumärkesundersökning Mora 2015 Mora Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfa:ning och reflek>oner 2. Kort om undersökningen 3. Resultat 4. Mer om undersökningen 5. Om YouGov Sammanfa:ning och reflek>oner

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011 SE011-046 Bilundersökning Bilundersökning B Locket AB April 011 Stockholm april 011 1 Blocket AB 011 YouGov Innehållsförteckning Information om undersökningen Resultat Vägning Presentation YouGov SE011-046

Läs mer

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

TCO Arbetsklivet Maj 2013

TCO Arbetsklivet Maj 2013 TCO Arbetsklivet Maj 2013 Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Sammanfattning Grafer Sida 2 Metod Bakgrund och syfte TCO och förbunden behöver veta mer om hur unga akademiker och personer med eftergymnasial

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle?

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle? Brand Audit Hur mår varumärket Gävle? Metod & urval Webbenkät 8 Gävlebor Boendeort 6 x 1 Närområdet Besöksort 6 x 1 Närområdet Metod & urval Telefonintervjuer 1 Gävle kommun Företag 1 Närområdet Närområdet

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel. Vad är skillnaden? Februari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Bäst före- och Sista förbrukningsdag på livsmedel Vad är skillnaden? Februari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 1 Extra pressmaterial Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 Urval: 1000 svenskar fördelat på 250 respondenter per följande urval: - Mälardalen inkl Stockholm, Göteborgsregionen, Sydsverige

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Rapport Förbifart Stockholm Stockholms Län Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Bakgrund och syfte 4 Förbifart Stockholm har fått s.k. tillåtlighet av regeringen den 3 september. Arbetet med

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Attityderna till Gävleborgs län

Attityderna till Gävleborgs län Attityderna till s län Presentation för Hälsingland Turism november 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Fakta om undersökningen Syfte Undersökningens syfte är att, inför kommande marknadsföring

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate 2008 1 Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate Sweden: David Ahlin Linda Erdös Projektnummer: S-115072 Datum: Maj 2008 Innehållsförteckning Executive Summary Positionering Kännedom

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Rapporten om nordisk snickarglädje

Rapporten om nordisk snickarglädje Rapporten om nordisk snickarglädje Byggmax har frågat sammanlagt 2062 personer i Sverige, Norge och Finland om deras renoveringsplaner inför sommarperioden, varför man renoverar samt hur händig man anser

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet 17 december 2014 TNS SIFO Johan Orbe Anita Bergsveen Innehållsförteckning Bakgrund 03 Syfte 04 Målgrupper och antal intervjuer 05 Genomförande

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Upplägg och rapport: Anders Karlsson Genomförande: Vecka 4-6, 2005

Upplägg och rapport: Anders Karlsson Genomförande: Vecka 4-6, 2005 Copyright GfK Sverige AB, Lund 2005 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 1960:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Regionfrågor Skåne. Rapport 2015-05-27

Regionfrågor Skåne. Rapport 2015-05-27 Regionfrågor Skåne Rapport 201-0-2 Om undersökningen Ämne: Regionfrågor Skåne Projektnummer: 12 Uppdragsgivare: New Republic Projektledare Sifo: Johan Orbe, Mikaela Ekblad Målgrupp: Allmänheten 18- år

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Innehållsförteckning. Sant eller falskt om mat och hälsa. Vad tror svenska folket? Och vad är rätt? September 2015

Innehållsförteckning. Sant eller falskt om mat och hälsa. Vad tror svenska folket? Och vad är rätt? September 2015 Innehållsförteckning eller falskt om mat och hälsa Vad tror svenska folket? Och vad är rätt? September 2015 1 Innehållsförteckning 1. Resultat - eller falskt om mat och hälsa 2. Metod 3. Källor 4. Att

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-...

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-... Delta Online - Mora (/workshops/list) Mora 2. Vad med Mora gör oss stolta....och en sak som inte gör oss så stolta? Stark tradition Tryggt att bo här - nära det man behöver i livet Stolta över idrottskultur

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer