Nollmätning: Varumärket Uppsala. Uppsala Kommun /Destination Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nollmätning: Varumärket Uppsala. Uppsala Kommun /Destination Uppsala"

Transkript

1 Nollmätning: Varumärket Uppsala Uppsala Kommun /Destination Uppsala

2 Innehållsförteckning Sammanfattning och reflektioner Kort om undersökningen Resultat Mer om undersökningen Om YouGov Sida 2

3 Sammanfattning och reflektioner

4 Sammanfattning och reflektioner Sammantaget kan sägas att Uppsala får mycket bra värden i jämförelse med de städer som ingår i studien. 91% uppger att de känner till Uppsala och drygt två tredjedelar har varit där. Endast Malmö får högre värden avseende detta. En dryg fjärdedel prickar in Uppsala kommun korrekt och ytterligare en dryg tredjedel nästan rätt (i en närliggande kommun) på kartan. I övrigt placerar sig Uppsala i topp med: 72% som är positiva till orten 71% som menar att orten är attraktiv att besöka 56% som menar att orten är attraktiv att bo och leva på 53% som menar att orten är attraktiv att arbeta och verka på Spontant associerar man Uppsala med universitetet, studenter och domkyrkan. När vi ger respondenterna en rad ord att ta ställning till förknippar man Uppsala framför allt med historia, kunskap och kultur. Uppsala upplevs som mest attraktivt resmål för: -Studenter -Kulturintresserade -Kunskapstörstande För turister upplever man att det finns bra utbud av framför allt: -Historiska platser och upplevelser -Kunskap- och lärandeaktiviteter -Kulturella platser och upplevelser När det gäller Uppsala som evenemangstad menar man att det är bra utbud av framför allt: -Kulturevenemang -Historiska evenemang -Musikevenemang När man tänker på att verka och etablera sig i Uppsala uppger man att det är bra utbud av framför allt: -Forskning och utveckling -Kunskapsföretag -Företag inom biotech Man upplever Uppsala attraktivt att lägga möten och konferenser och även som en lämplig plats för nationella och internationella möten och kongresser. Uppsala som boendeort upplever man ha bra utbud av framför allt: -Kultur och musik -Restauranger och caféer -Handel och shopping Bland dem som besökt Uppsala är äldre (51-64 år), boende i Stockholm, norra mellersta och norra Sverige, de som är högutbildade och har hög inkomst överrepresenterade. Vanligaste syftet med besöket är att hälsa på släkt och vänner. Tre fjärdedelar kan tänka sig att besöka Uppsala igen och två tredjedelar kan tänka sig att rekommendera Uppsala till andra Sida 4

5 Kort om undersökningen

6 Kort om undersökningen Bakgrund och syfte Destination Uppsala önskar en nollmätning av varumärket Uppsala. Intervjuperiod och datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes under perioden 29 januari 3 februari 2014 via YouGov Sveriges Internetpanel. Vägning av data Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen. Publicering av resultaten Om resultaten publiceras ska YouGov alltid tydligt uppges som källa. Metod och urval Undersökningen genomfördes bland män och kvinnor år. En inbjudan till undersökningen skickades ut via till personer som passade in på kriterierna för studien. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Totalt genomfördes 1003 intervjuer med män och kvinnor år. 54 av dessa bor i Uppsala län Dessa personer finns med i de presenterade resultaten. En kontroll är gjord exklusive dessa personer för att se om resultaten avviker och där avvikelsen är mer än en procentenhet redovisas värdet för gruppen exklusive boende i Uppsala län i rapporten. Det är genomgående mycket små avvikelser och bedömningen är att hänsyn inte behöver tas till dessa få personer då deras åsikter vattnas ur i den stora mängden respondenter som resultaten bygger på. Innan undersökningens resultat publiceras ska YouGov få del av och godkänna pressmeddelande eller annan användning av resultaten. Det enda syftet med detta är att säkerställa att vi rent analystekniskt kan stå för användningen av resultaten. Pressmeddelanden ska utformas i enlighet med ESOMAR:s regler, varför följande text ska inkluderas: Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29 januari 3 februari 2014 har sammanlagt 1003 intervjuer genomförts med män och kvinnor år. För övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljningsvillkor. Sida 6

7 Resultat

8 Uppsala förknippas främst med universitetet, studenter och domkyrkan Universitet Domkyrka Studenter Stad/storstad Nära Stockholm Pelle Svanslös Hemstad/hemma Kullar/gravhögar Studier Familj/vänner Bandy Sjukhus Slottet Utbildning Fyrisån Akademisk stad Gammal stad Religion Lärosäte Annat Vet ej Inget svar 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 0% 12% 1. Vad är det första du tänker på när du hör Uppsala? Bas: Total (n=1003) 15% 21% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kvinnor tänker på Pelle Svanslös och sjukhus i större utsträckning än män när de tänker på Uppsala. Män tänker istället på bandy i större utsträckning än kvinnorna. Sida 8 De yngre (18-35 år) svarar universitetet mer än de äldre, som YouGov istället svarar domkyrkan och kullar/gravar i större utsträckning än de yngre. Alla som svarat hemstad/hemma bor i Uppsala län

9 Närmare en tredjedel prickar in Uppsala rätt på kartan Var på kartan tror du Uppsala ligger? Bas: Total (n=1003) Uppsala 30% (28%) Kringliggande kommuner 37% (38%) Övriga Sverige 33% (34%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De som besökt Uppsala har naturligt en större träffsäkerhet än dem som inte varit där. Även män och höginkomsttagare prickar rätt kommun eller närliggande kommun i större utsträckning än kvinnor och dem med lägre inkomst. Sida 9 YouGov (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län)

10 91% känner till Uppsala, två tredjedelar har varit där, - endast Malmö har bättre resultat (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län) 3. Hur väl känner du till följande svenska städer? Bas: Total (n=1003) Känner till (3-5) Besökt (4+5) Malmö 5% 19% 49% 27% 95% 76% Uppsala 9% 23% 44% 24% 91% 68% (66%) Örebro 10% 25% 49% 16% 90% 65% Linköping 11% 28% 43% 18% 89% 61% Umeå 13% 45% 33% 9% 87% 42% Västerås 13% 28% 42% 17% 87% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har aldrig hört talas om Känner till men har aldrig varit där Känner till och har varit där under de senaste 12 månaderna Har hört talas om men känner inte till särskilt väl Känner till och har varit där för mer än 12 månader sedan 91% känner till Uppsala och mer än två tredjedelar har varit där. Det är endast Malmö som är mer känt och mer besökt bland de undersökta orterna. De äldre, år och höginkomsttagare känner till Uppsala mer än dem som är yngre och tjänare mindre. Bland dem som besökt Uppsala är äldre (51-64 år), boende i Stockholm, norra mellersta och norra Sverige, de som är högutbildade och har hög inkomst överrepresenterade. Sida 10

11 Närmare tre fjärdedelar är positiva till Uppsala, - mest populära orten! 4. Vilken är din generella inställning till följande städer? Bas: Känner till respektive stad Positiv (4+6) Uppsala (n=1000) 1% 2% 11% 28% 27% 17% 14% 72% Linköping (n=1002) 1% 2% 14% 31% 20% 10% 21% 62% Umeå (n=1003) 1% 3% 12% 27% 21% 13% 23% 61% Örebro (n=1002) 1% 5% 21% 30% 16% 8% 18% 54% Västerås (n=1002) 1% 5% 22% 30% 15% 7% 20% 52% Malmö (n=1003) 10% 14% 14% 23% 16% 12% 12% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. Mycket negativ Mycket positiv Vet ej 72% är positiva till Uppsala och orten hamnar i topp i jämförelse med de övriga städerna. Kvinnor, boende i Stockholm och norra mellersta Sverige, höginkomsttagare och de som besökt Uppsala är positiva i större utsträckning än övriga. Sida 11

12 Positiva till Uppsala menar att det är en mysig/trevlig, fin/vacker, lagom stor stad, och att universitetet finns där B. Vänligen motivera varför du är positiv till Uppsala? Bas: Positiv till Uppsala (n=726) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Rubriker/rubriken utgör 3% eller mer av basen Mysig/trevlig stad (219 st) - Den verkar vara en trevlig ort, o det är rätt nära till Stockholm - det man sett ser trevligt ut, domkyrkan - det verkar vara en trevlig stad Lagom stor stad (62 st) - Ganska stort - Har lantställe utanför. Trevlig stad, lagom stor. - Hög tilllväxt. Lagom storlek. Nära till mycket (52 st) - Bra planerad stadskärna, nära flygplats - Bra universitet och närhet till Stockholm - För att det verkar vara en trevlig stad, nära Stockholm Mycket att göra (28 st) - Bra butiker lätt att hitta - Bra utbud på både butiker och aktiviteter - Bra uteställen Vet ej : 37 Sida 12 Fin/vacker stad (109 st) - Lugn och fint - Ser fint ut - Tycker Uppsala är en fin stad. Studentstad (60 st) - Har fått en bild av Uppsala som stad med många studenter. - Känns som en harmonisk stad med studentliv. - känns som en levande stad, där dem värnar om studenter Har släktingar/vänner där (50 st) - Släkt och vänner - Släktingar som bor och trivs där - svägerska bor där YouGov Universitetet (70 st) - Forskning, akademi, bildning - Har planer på att flytta dit för att gå universitet - Inget speciellt förutom att dom har ett bra universitet. Gammal stad/historia (55 st) - Intressant historia - kultur och historia - Mycket gammal kultur Bor där/har bott där (48 st) - Bor där - Föddes där och bodde där i 4år. Tycker det är en fin och mysig stad - För att jag bor i Uppsala så jag vet att det är en bra stad.

13 Negativa till Uppsala menar staden är tråkig och stor, att det är mycket studenter och en dålig trafikstad A. Vänligen motivera varför du är negativ till Uppsala? Bas: Negativ till Uppsala (n=139) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Rubriker/rubriken utgör 3% eller mer av basen Känner inte till så bra (18 st) - jag är neutral (3-4)eftersom jag aldrig varit där - Jag är neutral eftersom jag inte känner till staden speciellt väl. - känner ej staden För dålig trafikstad (8 st) - Dålig trafikstad, knöligt centrum - fin stad men helvete att köra bil - För mycket trafik kaos. Dålig hockey arena. Mycket kriminalitet (5 st) - knark, våld, problem - känns kriminellt - Mycket bråk och stök enligt flera av mina vänner som studerar där Tråkig (13 st) - ej tilltalande - har bott där och det är en tråkig stad om man inte är student - Har fått intrycket av en tråkig stad Invandring (6 st) - Stor invandring - Invandrargäng - Invandringen! Inget speciellt (5 st) - Ingen speciell anledning. - inget - inte negativ men likgiltig Mycket studenter (10 st) - Bara intressant för studenter - Bara studenter och lite rörig stad - Gillar inte studentstäder. För mycket människor av samma sort För stor (6 st) - Det är en övervuxen stad som har blivit för stor för sitt eget välbefinnande - för stor stad - För stort För lite att göra (4 st) - Det är ganska dött på vintern. Affärer och restauranger stänger tidigt. - Inte så mycket att uppleva - Det är en så tråkig stad. Det finns inget att göra och parkering är svindyrt oavsett om man står i p-hus eller på gatan. Vet ej : 9 Sida 13 YouGov

14 Drygt hälften tycker Uppsala verkar attraktivt att bo och leva i - I topp jämfört med de andra orterna 6a. Hur attraktiva anser du dessa städer vara för att.. Bas: Känner till respektive stad Bo och leva (boendemiljö och livskvalitet) Attraktiv (4+6) Uppsala (n=1000) 5% 4% 14% 24% 21% 11% 21% 56% Linköping (n=1002) 6% 7% 19% 24% 12% 7% 26% 43% Umeå (n=1003) 8% 9% 16% 20% 13% 7% 28% 40% Malmö (n=1003) 19% 14% 16% 15% 10% 9% 17% 34% Örebro (n=1002) 8% 10% 22% 20% 9% 4% 26% 33% Västerås (n=1002) 7% 12% 23% 18% 9% 4% 27% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Inte alls attraktiv Mycket attraktiv 6. Vet ej Drygt hälften tycker Uppsala är attraktivt att bo och leva i. De som besökt Uppsala är positiva i större utsträckning än dem som inte varit där. Sida 14

15 Drygt hälften tycker Uppsala verkar attraktivt att arbeta och verka i - I topp jämfört med de andra städerna 6b. Hur attraktiva anser du dessa städer vara för att.. Bas: Känner till respektive stad Arbeta och verka (många intressanta arbetsplatser och bra att etablera verksamhet på) Attraktiv (4+6) Uppsala (n=1000) 4% 4% 12% 22% 20% 11% 28% 53% Malmö (n=1003) 12% 7% 11% 18% 16% 12% 24% 47% Linköping (n=1002) 5% 5% 15% 21% 15% 7% 32% 43% Umeå (n=1003) 7% 8% 16% 20% 9% 6% 33% 35% Västerås (n=1002) 6% 8% 20% 19% 10% 5% 33% 34% Örebro (n=1002) 6% 9% 19% 21% 9% 4% 32% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Inte alls attraktiv Mycket attraktiv 6. Vet ej Drygt hälften tycker Uppsala är attraktivt att arbeta och verka i. Män, högskoleutbildade och besökt Uppsala är positiva i större utsträckning än kvinnor, dem som har lägre utbildning och som inte varit där. Sida 15

16 Drygt 70% tycker Uppsala är attraktivt att besöka - i topp jämfört med de andra städerna 6c. Hur attraktiva anser du dessa städer vara för att.. Bas: Känner till respektive stad Besöka Attraktiv (4+6) Uppsala (n=1000) 2% 4% 13% 22% 26% 22% 11% 71% Malmö (n=1003) 11% 7% 12% 18% 24% 19% 8% 61% Umeå (n=1003) 4% 6% 16% 23% 21% 15% 15% 58% Linköping (n=1002) 4% 8% 20% 28% 14% 11% 15% 53% Örebro (n=1002) 7% 10% 23% 25% 13% 9% 13% 47% Västerås (n=1002) 7% 13% 24% 21% 13% 7% 15% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Inte alls attraktiv Mycket attraktiv 6. Vet ej Drygt 70% tycker Uppsala är attraktivt att besöka. De som besökt Uppsala är positiva i större utsträckning dem som inte varit där. Sida 16

17 Uppsala som bostadsort mest känt för kultur och musik, restauranger och caféer samt handel och shopping 7. Nu kommer ett antal påståenden kring att bo och leva i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer med den bild du har av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) Uppsala har ett bra utbud av: Kultur och musik 43% (41%) Restauranger och caféer 41% (39%) Handel och shopping 34% (32%) Natur och rekreationsmiljöer Föreningsliv 22% 21% (20%) Sport- och frilutsliv 19% (17%) Boendealternativ 17% Inget av dessa 3% Vet ej 35% (37%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De som varit i Uppsala markerar de olika sakerna i större utsträckning än övriga. Äldre (51-64 år) uppger kultur och musik i större samt caféer och restauranger utsträckning än dem som är yngre och höginkosttagare uppger kultur och musik i större utsträckning än övriga. Sida 17 (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län)

18 Uppsala som turist mest känt för historiska platser och upplevelser, kunskaps- och lärande samt kulturella platser och upplevelser 8. Nu kommer ett antal påståenden kring att besöka Uppsala. Markera dem du tycker stämmer med den bild du har av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) Uppsala har ett bra utbud av: Historiska platser och upplevelser 56% (53%) Kunskap- och lärandeaktiviteter 48% (46%) Kulturella platser och upplevelser 45% (43%) Caféer och restauranger 39% (37%) Handel och shopping 27% (25%) Natur- och outdoor-aktiviteter 14% (12%) Inget av dessa 1% Vet ej 25% (27%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län) De som besökt Uppsala markerar sakerna i större utsträckning än dem som inte varit där. Män, äldre och höginkomsttagare uppger historiska platser och Sida kunskap 18 och lärande i större utsträckning än övriga. Även högutbildade uppger kunskap och lärande mer än dem som har lägre utbildning. Kvinnor uppger handel och shopping mer än männen.

19 Uppsala som turist mest attraktivt för studenter, kulturintresserade och kunskapstörstande 9. Nu kommer ytterligare ett antal påståenden kring att besöka Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) Uppsala är ett attraktivt resmål för: Studenter 63% Kulturintresserade Kunskapstörstande 47% (45%) 46% Ungdomar Möten och konferenser Par med utflugna barn Pensionärer Evenemangsbesök 27% 24% (22%) 20% (18%) 19% (17%) 19% (17%) Barnfamiljer Sport- och idrottsintresserade 14% 13% (11%) Inget av dessa 1% Vet ej 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län) De som varit i Uppsala menar att Uppsala är attraktivt för alla målgrupper i större utsträckning än dem som inte varit där. Äldre menar också i större utsträckning Sida 19 än yngre att Uppsala är ett attraktivt resmål för många olika grupper. Kvinnor m enar mer än män att Uppsala är attraktivt för par utan barn, pensionärer, evenemangsbesökare och barnfamiljer.

20 Uppsala som evenemangsstad mest känt för kultur-, historiska och musikevenemang 10. Nu kommer ett antal påståenden kring evenemang i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) Uppsala har ett bra utbud av: Kulturevenemang 32% (30%) Historiska evenemang 28% Musikevenemang 21% (18%) Sport- och idrottsevenemang 12% Mässor 9% Inget av dessa 5% Vet ej 49% (52%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län) De som varit i Uppsala menar att Uppsala har ett bra utbud av kultur-, historiska, musik och sport/idrottsevenemang i större utsträckning än dem som inte Sida varit 20 där. Äldre menar mer än yngre att Uppsala har bra utbud av kultur-, historiska och musikevenemang. De som är högutbildade menar också i större utsträckning än de som inte har så hög utbildning att Uppsala har bra utbud av kultur- och historiska evenemang.

21 Att verka och etablera sig i Uppsala mest känt för forskning och utveckling 11. Nu kommer ett antal påståenden kring att verka och etablera sig i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) Uppsala har ett bra utbud av: Forskning och utveckling 35% (33%) Kunskapsföretag (advokater, revisorer, konsulter, it-företag m fl) 20% (18%) Företag inom Biotech/Life science Kulturella och kreativa företag (arkitekter, reklambyråer m fl) Offentlig verksamhet Handel och serviceföretag Företag inom Green Tech (Miljöteknik) ICT-företag (Information Communication Technology) Turismföretag Tillverkande företag och industrier Inget av dessa 20% (17%) 15% 13% (11%) 11% 11% 9% 7% 6% 2% Vet ej 52% (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De som varit Uppsala markerar allt utom turismföretag och tillverkande företag i större utsträckning än dem som inte varit där. Män och äldre menar mer än kvinnor Sida 21 och yngre att Uppsala har ett bra utbud av forskning och utveckling, kunskapsföretag, företag inom Biotech samt ITC-företag, medan kvinnor menar mer än män att Uppsala har bra utbud av turismföretag.

22 Uppsala som mötes- och konferensstad mest känt för bra läge för nationella och internationella möten och kongresser 12. Nu kommer ett antal påståenden kring möten och konferenser i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) Uppsalas geografiska läge och kommunikationer gör staden till en lämplig plats för nationella och internationella möten och kongresser 33% (31%) Uppsala är en attraktiv stad att förlägga möten och konferenser på 22% (20%) Uppsala har ett stort utbud av konferensanläggningar 9% Uppsala är en av landets största och ledande kongress- och konferensarrangörer 5% Inget av dessa 5% Vet ej 53% (55%) (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De som varit i Uppsala menar att Uppsala instämmer med de olika sakerna i större utsträckning än dem som inte varit där. Män menar mer än kvinnor att Uppsala Sida 22 är en lämplig plats för nationella och internationella möten och kongresser och att Uppsala är ett av landets största och ledande kongressoch konferensarrangörer.

23 Uppsala förknippas mest med historia, kunskap, och kultur Historia Kunskap Kultur Trivsamt Välkomnande Mångfald Närhet Lugn Internationellt Möjligheter Kreativitet Grön stad Trygghet Öppenhet Utåtriktat Blomstrande Drivkraft Inspiration Puls Personligt Samarbete Tillåtande Vilja Inget av dessa Vet ej 13. Nedan ser du ett antal ord/begrepp. Markera de begrepp som bäst stämmer överens med din bild av Uppsala. Bas: Känner till Uppsala (n=1000) 30% (28%) 22% 21% 21% (19%) 20% (18%) 20% 19% 18% 15% 13% (11%) 13% 11% 11% 10% 10% 10% 9% 7% 7% 6% 2% 19% 43% 51% 59% (57%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De som varit i Uppsala och de som är äldre instämmer generellt sett i flera av de olika sakerna än dem som inte varit där och dem som är yngre. (Värdet Sida 23 i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län)

24 Besöken till Uppsala handlar mest om släkt och vänner eller affärsresa 14. Vad var huvudsyftet med ditt senaste besök till Uppsala? Bas: Har besökt Uppsala (n=684) Besöka släkt/vänner 28% Affärsresa 10% Besöka en mässa/kongress/konferens Shopping Sport/idrott Kultur/musik Besöka ett evenemang Studieresa Restaurang/caféer Natur/friluftsliv 6% 6% 6% 5% 4% 4% 2% 2% Annat 28% (25%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Män och höginkomsttagare har varit i Uppsala på affärsresa i större utsträckning än kvinnor och dem med lägre inkomst. Sida (Värdet 24 i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län)

25 Tre fjärdedelar kan tänka sig besöka Uppsala igen 15. I vilken utsträckning kan du tänka dig att besöka Uppsala (igen)? Bas: Har besökt Uppsala (n=684) 1. Inte alls 3% 2. 4% Net: Bottombox [1-3]: 19% 3. 11% 4. 19% 5. 21% Net: Topbox [4-6]: 75% Medelvärde: 4,67 6. I mycket stor utsträckning 36% Vet ej 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sida 25 Kvinnor kan tänka sig att besöka Uppsala igen i större utsträckning än män.

26 Drygt två tredjedelar kan tänka sig att rekommendera Uppsala I vilken utsträckning kan du tänka dig att rekommendera andra att besöka Uppsala? Bas: Har besökt Uppsala (n=684) 1. Inte alls 4% 2. 5% Net: Bottombox [1-3]: 20% (22%) 3. 12% 4. 21% 5. 21% Net: Topbox [4-6]: 68% (66%) Medelvärde: 4,46 6. I mycket stor utsträckning 27% Vet ej 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kvinnor kan tänka sig att rekommendera Uppsala i större utsträckning än män. Sida 26 YouGov (Värdet i parentes avser respondenterna exklusive boende i Uppsala län)

27 Mer om undersökningen

28 Bakgrund och Metod Bakgrund och syfte Destination Uppsala önskar en nollmätning av varumärket Uppsala. Intervjuperiod och datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes under perioden 29 januari 3 februari 2014 via YouGov Sveriges Internetpanel. Vägning av data Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen. Publicering av resultaten Om resultaten publiceras ska YouGov alltid tydligt uppges som källa. Metod och urval Undersökningen genomfördes bland män och kvinnor år. En inbjudan till undersökningen skickades ut via till personer som passade in på kriterierna för studien. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Totalt genomfördes 1003 intervjuer med män och kvinnor år. Innan undersökningens resultat publiceras ska YouGov få del av och godkänna pressmeddelande eller annan användning av resultaten. Det enda syftet med detta är att säkerställa att vi rent analystekniskt kan stå för användningen av resultaten. Pressmeddelanden ska utformas i enlighet med ESOMAR:s regler, varför följande text ska inkluderas: Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29 januari 3 februari 2014 har sammanlagt 1003 intervjuer genomförts med män och kvinnor år. För övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljningsvillkor. Sida 28

29 Frågor i undersökningen Deltagarna fick följande frågor: 1. Vad är det första du tänker på när du hör Uppsala? 2. Var på kartan tror du Uppsala ligger? Klicka på kartan för att markera var du tror det ligger. 3. Hur väl känner du till följande svenska städer? 4. Vilken är din generella inställning till följande städer? 5a. Vänligen motivera varför du är negativ till Uppsala? 5b. Vänligen motivera varför du är positiv till Uppsala? 6. Hur attraktiva anser du dessa städer vara för att 7. Nu kommer ett antal påståenden kring att bo och leva i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer med den bild du har av Uppsala. 8. Nu kommer ett antal påståenden kring att besöka Uppsala. Markera dem du tycker stämmer med den bild du har av Uppsala. 9. Nu kommer ytterligare ett antal påståenden kring att besöka Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. 10. Nu kommer ett antal påståenden kring evenemang i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. 11. Nu kommer ett antal påståenden kring att verka och etablera sig i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. 12. Nu kommer ett antal påståenden kring möten och konferenser i Uppsala. Markera dem du tycker stämmer in med den bild du har av Uppsala. 13. Nedan ser du ett antal ord/begrepp. Markera de begrepp som bäst stämmer överens med din bild av Uppsala. 14. Vad var huvudsyftet med ditt senaste besök till Uppsala 15. I vilken utsträckning kan du tänka dig att besöka Uppsala (igen)? 16. I vilken utsträckning kan du tänka dig att rekommendera andra att besöka Uppsala? Utbildning Inkomst Familjesituation Sida 29

30 Bildmaterial I frågan om var man tror orten ligger används en click map, det vill säga en karta där respondenterna får klicka var man tror orten ligger.

31 Lokalisering av Uppsala Sida 31 Uppsala kommun Närliggande kommuner YouGov

32 Urvalets sammansättning Bas ovägt Bas (%) ovägt Bas vägt Bas (%) vägt Total % % Kön Kvinna ,7% ,2% Man ,3% ,8% Ålder år ,2% ,5% år ,0% ,5% år ,8% ,1% Region Stockholm ,2% ,1% Norra mellersta Sverige ,6% ,5% Norra Sverige ,0% ,8% Södra mellersta Sverige ,8% ,7% Skåne, Halland och Blekinge ,3% ,8% Sida 32

33 Bakgrundsvariabler Undersökningen ger möjlighet att få inblick i eventuella skillnader mellan olika grupper, som alla frågor i undersökningen korsas med. Bakgrundsvariabler Kön Ålder Region Region 2 Utbildning Inkomst Familjesituation Besökt Uppsala Man Kvinna år år år Stockholm Norra mellersta Sverige Norra Sverige Södra mellersta Sverige Skåne, Halland, Blekinge Storstad Övriga Sverige Grundskola Gymnasium Högskola-universitet 3 jämna grupper Ensamhushåll Flerpersonhushåll utan barn Flerpersonhushåll med barn Ja (Q3_4=4,5) Nej (Q3_4=1,2,3) Sida 33

34 Statistisk osäkerhet vid olika stickprovsstorlek I tabellen nedan visas beräkningar för vilka felmarginaler (statistisk osäkerhet) som gäller vid olika stickprovsstorlek när totalpopulationen är känd. Det betyder att tabellen används för att ta reda på hur säkra ni kan vara på ett visst resultat. Det konfidensintervall som används är 95 % (svaren är säkra till 95 %). Stickprovsstorlek (antal svar) Procent eller 95% eller 90% eller 85% eller 80% eller 75% eller 70% eller 65% eller 60% eller 55% % Exempel på tolkning av tabellen Data i en viss undersökning visar att 75 % av tillfrågade invånare i en viss kommun vid en viss tidpunkt har besökt den aktuella kommunens webbsida. För att ta reda på hur säkert svaret är börjar man med att leta upp procentsatsen i tabellens vänstra rad och sedan välja den linje, i det här fallet den rad, där 75 % ingår. Därefter utgår man från den vågräta linje som utgår från 75 %, och hittar i det här fallet stickprovsstorleken för svar. Talet, som i den här kolumnen är 2,7, anger att felmarginalen/avvikelsen för procentsatsen 75 % är plus/minus 2,7. Det betyder att den faktiska andelen av de respondenterna som har besökt webbsidan inte är exakt 75 %, utan kan variera med plus/minus 2,7 %. Således är den faktiska andelen av de invånarna som har besökt webbsidan med 95 % säkerhet mellan 72,3 % och 77,7 % (dvs. 75 % plus/minus 2,7 %). Det är med 95 % säkerhet, eftersom konfidensintervallet är 95 %. Sida 34

35 Om YouGov

36 Vilka är vi? YouGov är ett marknadsundersökningsföretag som har varit banbrytande när det gäller att använda internet och informationsteknik för att samla in data för marknads- och intressentanalyser. Som dotterbolag till det börsnoterade marknadsundersökningsföretaget YouGov plc har vi tillgång till över 400 kvalificerade medarbetare och mer än 2,5 miljoner respondenter i stora delar av världen. YouGov i punkter Smarta och enkla lösningar för att leverera rätt beslutsunderlag i rätt tid med effektiva undersökningsmetoder som ger snabba resultat till ett bra pris. Har genomfört onlineundersökningar sedan år Först i Norden med att lansera exakta politiska mätningar online. 90 anställda på våra kontor i de nordiska länderna (Köpenhamn, Stockholm, Malmö, Oslo och Helsingfors). We re a global market research company providing insights for brands across the world. Our sector experts help you understand your consumers, your industry and the wider world using custom research and through syndicated products built upon continuous streams of data. Sida 36

37 Kontakta YouGov Ann-Christine Meyerhöffer Senior Research Consultant YouGov Sweden YouGov Denmark A/S Bryggervangen 55, København Ø Tel: YouGov Denmark A/S Agtrupvej 51A, Kolding T: YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B Stockholm Tel: YouGov Sweden AB Västergatan Malmö Tel: YouGov Norway AS Møllergata Oslo Tel: YouGov Finland Oy Myllypellontie 3 C Helsinki Tel: Sida 37

Folkuniversitetet i Stockholm. Mitt i karriären-barometer

Folkuniversitetet i Stockholm. Mitt i karriären-barometer Folkuniversitetet i Stockholm Mitt i karriären-barometer Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Grafer Om undersökningen Sida 2 Metod Urval: Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 40-55 år

Läs mer

Beslutsunderlag Rapport Malmöpanelen 11 Nordiskt Forum Fritidsexpressen juli 2014 G-Tjänsteskrivelse resultat från Malmöpanelen Fritidsexpressen

Beslutsunderlag Rapport Malmöpanelen 11 Nordiskt Forum Fritidsexpressen juli 2014 G-Tjänsteskrivelse resultat från Malmöpanelen Fritidsexpressen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Malmöpanelen 2014 FRI-2014-367 Sammanfattning Vid nämndens sammanträde

Läs mer

Mi# i karriären- barometer 2014. Folkuniversitetet Stockholm

Mi# i karriären- barometer 2014. Folkuniversitetet Stockholm Mi# i karriären- barometer 2014 Folkuniversitetet Stockholm Innehållsförteckning Sammanfa4ning Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler Resultat Slutsatser och rekommenda:oner A4 läsa rapporten o

Läs mer

IKEA Alla stunder räknas. Malmö, juni 2013

IKEA Alla stunder räknas. Malmö, juni 2013 IKEA Alla stunder räknas Malmö, juni 2013 Innehållsförteckning Intervjuperiod, metod och målgrupp Resultat Bakgrundsvariabler, vägning, presentation och tolkning av data, frågeformulär samt publicering

Läs mer

Attraktionsindex Avesta november 2013

Attraktionsindex Avesta november 2013 Attraktionsindex Avesta november 2013 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 3 2. Resultatredovisning 5 3. Sammanfattning 25 4. Fakta om Attraktionsindex 27 2. Information om undersökningen

Läs mer

Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park

Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park Innehållsförteckning Metod Sammanfattning Resultat Frågeformulär s3 s4 s10 s31 Sida 2 Metod Bakgrund och syfte Denna rapport rymmer resultaten från en undersökning i Malmöpanelen,

Läs mer

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017 Attitydmätning ursprung Malmö februari 2017 2 Om undersökningen Metod Bakgrund och syfte I april 2016 lanserades den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige som är avsedd för livsmedel, råvaror

Läs mer

Malmöpanelen 13. Malmö november-december 2015

Malmöpanelen 13. Malmö november-december 2015 Malmöpanelen 13 Malmö november-december 2015 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 2. Resultat 3. Att läsa rapporten o Frågor i undersökningen o Urvalets sammansättning

Läs mer

Besökare InnoCarnival 2014

Besökare InnoCarnival 2014 Besökare InnoCarnival 2014 Malmö November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler Resultat Att läsa rapporten o Frågor i undersökningen o Urvalets sammansättning

Läs mer

Nollmätning: Varumärket Falkenberg. Des$na$on Falkenberg

Nollmätning: Varumärket Falkenberg. Des$na$on Falkenberg Nollmätning: Varumärket Falkenberg Des$na$on Falkenberg Innehållsförteckning Sammanfattning och reflektioner Kort om undersökningen Resultat Mer om undersökningen Om YouGov 2 Sammanfa6ning och reflek:oner

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Badrumsundersökning Villeroy & Boch Gustavsberg

Badrumsundersökning Villeroy & Boch Gustavsberg Badrumsundersökning 2012 Villeroy & Boch Gustavsberg Information om undersökningen Innehållsförteckning 2013-02-11 Information om undersökningen Resultat: > Bakgrundsfrågor > Badrum generellt sett > Trend

Läs mer

Beslutsunderlag Malmöpanelen 10 presentation Produktblad påverka Tjänsteskrivelse Information om Malmöpanelen efter AU 2014-02-12

Beslutsunderlag Malmöpanelen 10 presentation Produktblad påverka Tjänsteskrivelse Information om Malmöpanelen efter AU 2014-02-12 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-02-13 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Malmöpanelen 2014 FRI-2014-367 Sammanfattning Malmöpanelen

Läs mer

Förrådsundersökning 2011 B Locket AB Februari 2011

Förrådsundersökning 2011 B Locket AB Februari 2011 SE011-0069 - Förrådsundersökning Förrådsundersökning 011 B Locket AB Februari 011 Stockholm, februari 011 1 Blocket AB 011 YouGov Innehållsförteckning Information om undersökningen Resultat Vägning Presentation

Läs mer

Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning. Malmö, mars 2016

Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning. Malmö, mars 2016 Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning Malmö, mars 2016 Sammanfattning Resultaten på övergripande nivå visar att det finns ett stort intresse för svenska produkter samt att råvarors ursprung och

Läs mer

Malmöpanelen 12. Malmö april-maj 2015

Malmöpanelen 12. Malmö april-maj 2015 Malmöpanelen 12 Malmö april-maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 2. Resultat 3. Att läsa rapporten o Frågor i undersökningen o Urvalets sammansättning o Regionsfördelning

Läs mer

SE2012-0248 Internationella Familjedagen. Internationella Familjedagen SOS Barnbyar April 2012

SE2012-0248 Internationella Familjedagen. Internationella Familjedagen SOS Barnbyar April 2012 Internationella Familjedagen April 2012 Stockholm maj 2012 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation YouGov 2 1 Information om undersökningen 3 1 Information

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

Varumärkesundersökning Mora 2015. Mora Kommun

Varumärkesundersökning Mora 2015. Mora Kommun Varumärkesundersökning Mora 2015 Mora Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfa:ning och reflek>oner 2. Kort om undersökningen 3. Resultat 4. Mer om undersökningen 5. Om YouGov Sammanfa:ning och reflek>oner

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

SE Omnibuss Express. Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012

SE Omnibuss Express. Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012 SE2012-259 Omnibuss Express Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012 Stockholm, maj 2012 1 Projektet Klimatcertifiering för mat 2012 YouGov Innehållsförteckning 1. Information

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med november 24, 24, 24, 19,0% 22, 21, 10% 0% 8, 7, 7, 8,0% 4,9% 5,9% 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1,1% M C

Läs mer

Innovationsbarometern. Oktober 2015

Innovationsbarometern. Oktober 2015 Innovationsbarometern Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 2. Resultat 3. Att läsa rapporten o Frågor i undersökningen o Regionsfördelning o Statistisk säkerhet

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Mars 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. Mars 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med februari 24, 21,9% 24,9% 25, 21, 21, 0% 7, 8,1% 5, 5,0% 5, 3, 5, 3, 4,8% 3, 2, 3, 1, M C L KD MP S

Läs mer

Attityder kött Svenskt Kött i Sverige AB. Februari 2017

Attityder kött Svenskt Kött i Sverige AB. Februari 2017 Attityder kött Svenskt Kött i Sverige AB Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa

Läs mer

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011 SE011-046 Bilundersökning Bilundersökning B Locket AB April 011 Stockholm april 011 1 Blocket AB 011 YouGov Innehållsförteckning Information om undersökningen Resultat Vägning Presentation YouGov SE011-046

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro September Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Kännedom sepsis Sepsisfonden Maj 2017

Kännedom sepsis Sepsisfonden Maj 2017 Kännedom sepsis Sepsisfonden Maj Metod Intervjuperiod och datainsamlingsmetod Undersökningen är genomförd under perioden 5-7 maj via YouGov Sveriges Internetpanel. Urval Undersökningen är genomförd bland

Läs mer

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012 Trelleborgs varumärke Hösten 2012 Bakgrund och syfte Kartläggning av Trelleborgs varumärke. Två centrala frågor: Vilken är bilden av Trelleborg? Vilka prioriteringar kan göras? Målgrupper A) Privatpersoner

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro tember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med augusti 25, 23,0% 23,6% 23, 22,9% 24, 10% 0% 7,1% 8,0% 6, 6, 4,9% 3,9% 4,0% 2,9% % 3, 3,1% %

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Januari 2017

Väljaropinion i samarbete med Metro. Januari 2017 Väljaropinion i samarbete med Metro uari 2017 Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med december 30% 24, 24, 24,2% 21, 21, 19,0% 10% 8,9% 8, 4, 4,9% 2, 4,2% 3,9% 3,2% 8,1% 7,2%

Läs mer

Animaliska livsmedel. Beställt av World Animal Protection Sverige, Djurskyddet Sverige m.fl

Animaliska livsmedel. Beställt av World Animal Protection Sverige, Djurskyddet Sverige m.fl Animaliska livsmedel Beställt av World Animal Protection Sverige, Djurskyddet Sverige m.fl Metod Intervjuperiod och datainsamlingsmetod: Undersökningen är genomförd under perioden 7-9 august 2015 via YouGov

Läs mer

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 1 2 Målet med undersökningen;? Att klargöra hur omvärldsbilden av Tierp ser ut. Viktiga frågor att besvara är: - Hur står det till med kännedomen om Tierp?

Läs mer

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Åsikter om företagens miljöuttalanden

Åsikter om företagens miljöuttalanden Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport 2012:1 Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport

Läs mer

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor. Attraktionsindex Sölvesborg Dokumenttyp: Slutrapport Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.se Datum: 29 april, 2010 Innehåll Information

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Attraktionsindex Höör Januari 2009

Attraktionsindex Höör Januari 2009 Attraktionsindex Höör Januari 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Friskis & Svettis - Tracking. September & november 2013 samt januari & mars 2014

Friskis & Svettis - Tracking. September & november 2013 samt januari & mars 2014 Friskis & Svettis - Tracking September & november 2013 samt januari & mars 2014 Om undersökningen Metod Intervjuperiod och datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes i september och november 2013 samt

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjuktur Marknadsföring i lågkonjunktur 2009 Sveriges Annonsörer Juni 2009

Marknadsföring i lågkonjuktur Marknadsföring i lågkonjunktur 2009 Sveriges Annonsörer Juni 2009 Marknadsföring i lågkonjunktur 2009 Juni 2009 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Presentation YouGov 1 Information om undersökningen 1 Information om undersökningen Metod

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

NCC. Den inkluderande staden

NCC. Den inkluderande staden NCC Den inkluderande staden 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till panelister via Cint Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med representativa

Läs mer

Bilden av Blekinge 2014 Attraktionsindex

Bilden av Blekinge 2014 Attraktionsindex Bilden av Blekinge 2014 Attraktionsindex Rapport kvantitativ attitydundersökning Per Ekman, Tendensor 20 augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 2 Information om undersökningen

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Nordnet Sparindex. 1. Nordnet Sparindex. 2. Svenskarnas tro på börsutvecklingen. Sverige och Norden, Q1 2012

Nordnet Sparindex. 1. Nordnet Sparindex. 2. Svenskarnas tro på börsutvecklingen. Sverige och Norden, Q1 2012 Nordnet Sparindex Sverige och Norden, Q1 2012 Varje kvartal tar Nordnet tempen på den nordiska befolkningens syn på att spara i aktier och fonder samt tron på den privatekonomiska utvecklingen för de närmaste

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

Kartläggning kycklingvanor Svensk Fågel September 2009

Kartläggning kycklingvanor Svensk Fågel September 2009 Kartläggning kycklingvanor Svensk Fågel September 2009 Stockholm Oktober 2009 Sammanfattning Trenden är tydlig, kyckling är populärt. Konsumtionen har varit stabilt ökat eller till och med ökat för 89

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering

Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering Ingela Gabrielsson, privatekonom 2017-04-19 Sammanfattning I denna mätning har vi utökat den tillfrågade åldersgruppen från 18-65 år

Läs mer

Nordnet Sparindex. 1. Nordnet Sparindex. 2. Svenskarnas tro på börsutvecklingen. Sverige och Norden, Q2 2012

Nordnet Sparindex. 1. Nordnet Sparindex. 2. Svenskarnas tro på börsutvecklingen. Sverige och Norden, Q2 2012 Nordnet Sparindex Sverige och Norden, Q2 2012 Varje kvartal tar Nordnet tempen på den nordiska befolkningens syn på att spara i aktier och fonder samt tron på den privatekonomiska utvecklingen för de närmaste

Läs mer

TCO Arbetsklivet Maj 2013

TCO Arbetsklivet Maj 2013 TCO Arbetsklivet Maj 2013 Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Sammanfattning Grafer Sida 2 Metod Bakgrund och syfte TCO och förbunden behöver veta mer om hur unga akademiker och personer med eftergymnasial

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011. December 2011 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011. December 2011 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011 December 2011 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder om

Läs mer

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Linköpings kommun, Attitydundersökning 2014, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Attityder

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. April 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. April 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med mars 23, 24, 23, 23, 24,9% 21,9% 0% 7,8% 6, 5, 7, 5, 3, 5,0% 3, 2, 3, 2,1% 2, 1,0% M C L KD MP S V

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010

Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010 Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010 YouGov Sweden AB Tina Fernandes 0709-957014 tina.fernandes@yougovsweden.se 1 RFSU SE2009-634 Kådiskollen januari 2010 Kådiskollen 2010 KAPITEL 1 Relationer, sexvanor

Läs mer

Bilden av Eskilstuna kommun 2012

Bilden av Eskilstuna kommun 2012 Bilden av Eskilstuna kommun 1 Syfte Kartlägga centrala målgruppers kunskap om och bild av Eskilstuna kommun. Underlaget/resultatet ska utgöra en av flera grunder i kommunens kommande varumärkesarbete.

Läs mer

PR och sociala medier PR och sociala medier Annonsörpanelen nr 6 Sveriges Annonsörer Oktober 2009

PR och sociala medier PR och sociala medier Annonsörpanelen nr 6 Sveriges Annonsörer Oktober 2009 PR och sociala medier Annonsörpanelen nr 6 Oktober 2009 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen sid 3 2. Resultat fråga för fråga sid 7 3. Presentation YouGov sid 18 1 Information om undersökningen

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Sammanfattning Bilden av Skövde. Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011

Sammanfattning Bilden av Skövde. Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011 Sammanfattning Bilden av Skövde Nulägesanalys i projekt Varumärket Skövde Februari 2011 1.INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Undersökningen är en del av arbetet med att skapa en varumärkesplattform för Skövde

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Attraktionsindex Blekinge November 2009. Geobrands / Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 www.geobrands.

Attraktionsindex Blekinge November 2009. Geobrands / Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 www.geobrands. Attraktionsindex Blekinge November 2009 Geobrands / Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 www.geobrands.se Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 3 Information om

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats 9 dec 2013 Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Anna lägger till samma bild som i inbjudan. Om undersökningen 2 Undersökning i två delar Online

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

Fem frågor om jordgubbar och vad svenska folket svarade. En konsumentundersökning av YouGov för Bärfrämjandet & Svenskt Sigill, maj 2012

Fem frågor om jordgubbar och vad svenska folket svarade. En konsumentundersökning av YouGov för Bärfrämjandet & Svenskt Sigill, maj 2012 Fem frågor om jordgubbar och vad svenska folket svarade En konsumentundersökning av YouGov för Bärfrämjandet & Svenskt Sigill, maj 2012 Nio av tio svenskar är säkra på att bär är nyttigt Svenska konsumenter

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 2013-03-26 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) för fjärde gången genomfört

Läs mer

Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo. En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo

Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo. En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo Att välja med hjärtat så vill svenskarna helst bo En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Kantar Sifo Att välja var man ska bo är ingen enkel affär. Arbetsmöjligheter, familj

Läs mer

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 SAMMANFATTNING Fyrtio procent av svenska folkets vitvaror är äldre än 6 år, medan nästan hälften av alla

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med november 26,9% 26, 21,0% 20, 22, 21, 0% 6,8% 7, 7, 4,9% 6, 4, 5,1% 5, 2,8% 3, 2, 2, 1, M C L

Läs mer

Linköpings kommun Attityder 2015

Linköpings kommun Attityder 2015 Linköpings kommun Attityder 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Linköpings kommun, Attityder 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: Vecka 34-36, 2009

Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: Vecka 34-36, 2009 Copyright GfK Sverige AB, Lund 2009 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 1960:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska

Läs mer

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Rapport Förbifart Stockholm Stockholms Län Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Bakgrund och syfte 4 Förbifart Stockholm har fått s.k. tillåtlighet av regeringen den 3 september. Arbetet med

Läs mer