ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS"

Transkript

1 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011

2 ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING Vid förbundets kongress 2010 initierades ett utvecklingsarbete med sikte på att stärka den regionala organisationen. Tanken var att följa med den samhällsutveckling som ombuden såg framför sig. Att anpassa organisationen till ett omgivande samhälle statt i snabb förändring. Under verksamhetsåret har rådslag, enkäter, intervjuer med medlemmar och omvärldsanalyser genomförts för att samla underlag till diskussionen kring det framtida Astmaoch Allergiförbundet. En klar bild av läget just nu för förbundet har tecknats. Nästa steg blir att dra slutsatser och forma förslag till förändring. Förbundets arbete under 2011 har fortsatt att präglas av nya sätt att kommunicera inom organisationen och utåt mot det omgivande samhället. Bloggen Friskare Liv väcker ett ökat intresse hos både medlemmar och andra. Facebook används aktivt i det intressepolitiska arbetet. Ett exempel på detta är den breda aktiviteten som utvecklades under slutet av åren för att rädda och utveckla pollenprognoserna. Allt flera medlemmar får nyhetsbrev från förbundet via . En allergipanel har rekryterats. Den består av mer än 600 medlemmar och ickemedlemmar som lovat att då och då svara på enkla enkäter omkring olika allergifrågor. Resultaten från enkäterna används i påverkans - arbetet i vilket panelens deltagare därmed blir delaktiga. Det intressepolitiska arbetet har varit mycket omfattande, inte minst på vårdens område, där samverkan med vårdens yrkesverksamma fortsatt att utvecklas mycket positivt. Förbundets ställning inom området miljö och hälsa har fortsatt att stärkas och arbetet med matallergier har breddats till att innefatta nya initiativ för ökad trygghet för matkonsumenter inom skola och vård. I slutet av 2011 genomfördes en mycket lyckad konferens för att uppmärksamma allergiproblemen inom arbetsliv och arbetsmarknad. Tillsammans med den övriga handikapprörelsen har förbundet under året arbetat för att diskrimineringslagen också skall innefatta brister i tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning. På ordförandekonferensen i maj ägnades denna fråga en stor uppmärksamhet. Det är glädjande att lägga 2011 bakom oss. Ett så utvecklingsinriktat verksamhetsår kan vi känna stolthet över. Ett gott samarbete och en god stämning inom organisationen bådar gott inför framtiden. Ingalill Bjöörn Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

3 VÅRT FÖRBUND Organisationen byggs av medlemmar Vid årsskiftet hade Astma- och Allergiförbundet medlemmar, en minskning med 297 medlemmar. Antalet hushåll som söker sig till förbundet (antalet nya huvudmedlemmar) fortsätter att öka. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. Åldersfördelningen i organisationen, jämfört med Sveriges befolkning, är att 0 5-åringar och åringar är underrepresenterade samt åringar något överrepresenterade. Satsningen på medlemsvärvning har fortsatt. Särskilda insatser gjordes på Astmadagen i maj. Material för medlemsvärvning har tagits fram och värvare stimulerats genom premiering. Telefonvärvning av nya medlemmar har genomförts mellan maj och juni. Av cirka telefonkontakter fick vi 604 nya medlemmar. Den medlemsförmån som infördes under slutet av 2010 byggdes ut i slutet av året: World Medical Card som ger en ökad trygghet genom att göra medlemmens medicinska information tillgänglig via webben och mobilen samt på ett förseglat kort. Informationen kan översättas till tjugo olika språk. Kortet är helt utan extra kostnad för medlemmarna. Kongressen 2010 beslutade om en översyn av organisationen fram till nästa kongress (2013). Denna fortsatte under 2011 med att ta fram fakta om: en ny generations förväntningar på förbundet; förbundets nuvarande informationsstruktur; fakta om dagens organisationsstruktur; läget när det gäller Sveriges övergång till storregioner mm. En serie på sju regionala konferenser genomfördes under våren för att föra ut diskussionen brett i förbundet. Nässjö, Helsingborg, Luleå, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Örebro En serie på nio regionala kurser i lokalt påverkansarbete har genomförts under hösten för att ge de aktiva redskapen för att bättre påverka kommunala och regionala beslut. Hässleholm, Nässjö, Skövde, Karlstad, Umeå, Piteå/Luleå, Stockholm, Bollnäs, Östersund. Kärnan i verksamheten, föreningarna Förbundet har bistått läns- och lokalföreningar med organisatoriska insatser. Förbundsstyrelsen besökte de flesta länsföreningarna under Besöken ingår i ett långsiktigt arbete för att stärka banden mellan de centrala, regionala och lokala nivåerna i organisationen. Stimulans för att öka den lokala samverkan med primärvården har genomförts. Förbundet har bl.a. har uppmuntrat till kontakt med vårdcentraler och tagit fram material samt försett 14 lokalföreningar i 8 olika län med det för att kunna ta kontakt. Vid årsskiftet fanns det 112 lokalföreningar och 23 regionala föreningar. Under året har tre föreningar lagts ned, en slagits samman och en reorganiserats. Ett månatligt nyhetsbrev har distribuerats via e-post till 450 av förbundets aktiva. Det skickas också ut på papper till ett tjugotal aktiva som önskar få informationen på papper. Lokalföre - ningarnas del av förbundets hemsida har uppdaterats och utvecklats vidare. Ekonomiskt stöd på 100 kronor per deltagare i en studie - cirkel har lämnats till föreningar för att stimulera studieverksamheten. Organisationens alla föreningar Astma- och Allergiföreningarna i Blekinge län Astma- och Allergiföreningen i Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg Astma- och Allergiföreningarna i Dalarnas län Astma- och Allergiföreningen i Västerdalarna, Nedansiljan, Älvdalen, Falun, Borlänge, Ludvikaorten Astma- och Allergiföreningen Fyrklövern En förening gemensam för Smålandslänen och Blekinge Astma- och Allergiföreningarna i Gotlands län Astma- och Allergiföreningen i Gotland Astma- och Allergiföreningarna i Gävleborgs län Astma- och Allergiföreningen i Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal, Gävle, Hofors-Torsåker, Sandviken Astma- och Allergiföreningarna i Hallands län Astma- och Allergiföreningen i Hylte, Halmstad, Laholm, Varberg, Kungsbacka Astma- och Allergiföreningarna i Jämtlands län Astma- och Allergiföreningen i Västjämtland, Härjedalen, Jämtbygden Astma- och Allergiföreningarna i Jönköpings län Astma- och Allergiföreningen i Östbo-Västbo, Vätterstad, Nässjö-Eksjö, Vetlanda, Tranås Astma- och Allergiföreningarna i Kalmar län Astma- och Allergiföreningen i Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Vimmerby Hultsfred, Nybro Emmaboda 2 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

4 Astma- och Allergiföreningarna i Kronobergs län Astma- och Allergiföreningen i Älmhult, Växjö, Ljungby Astma- och Allergiföreningarna i Norrbottens län Astma- och Allergiföreningen i Gällivare Malmberget, Älvsbyn, Luleå, Piteå, Kiruna, Kalix, Pajala Astma- och Allergiföreningarna i Skåne Astma- och Allergiföreningen i Klippan Åstorp, Kristianstad, Österlen, Ängelholm, Hässleholm, Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Trelleborg Astma- och Allergiföreningarna i Stockholms län Astma- och Allergiföreningen på Internet, i Upplands Väsby, Järfälla, Huddinge Botkyrka Salem, Täby Danderyd, Stockholm, Södertälje, Nacka Värmdö, Lidingö, Sigtuna Märsta Rosersberg, Sollentuna, Vallentuna Astma- och Allergiföreningarna i Södermanlands län Astma- och Allergiföreningen i Katrineholm Flen Vingåker, Eskilstuna Strängnäs Astma- och Allergiföreningarna i Uppsala län Astma- och Allergiföreningen i Håbo, Norduppland, Uppsala Knivsta, Enköping, Östhammar Astma- och Allergiföreningarna i Värmlands län Astma- och Allergiföreningen i Norra Värmland, Karlstad, Kristinehamn, Filipstad, Arvika Eda, Säffle Astma- och Allergiföreningarna i Västerbottens län Astma- och Allergiföreningen i Nordmaling, Vilhelmina, Åsele, Umeå, Skellefteå Astma- och Allergiföreningarna i Västernorrlands län Astma- och Allergiföreningen i Örnsköldsvik, Sundsvall, Kramfors, Sollefteå Astma- och Allergiföreningarna i Västmanlands län Astma- och Allergiföreningen i Västerås, Fagersta Astma- och Allergiföreningarna i Västra Götalands län Astma- och Allergiföreningen i Göteborg, Öckerö, Göteborg för familjer, Mölndal Härryda, Uddevalla, Mark-Svenljunga, Trollhättan Vänersborg, Alingsås, Borås, Ulricehamn, Vara, Mariestad, Lidköping, Skövde Astma- och Allergiföreningarna i Örebro län Astma- och Allergiföreningen i Bergslagen, Örebro, Södra Närke, Karlskoga Degerfors Astma- och Allergiföreningarna i Östergötlands län Astma- och Allergiföreningen i Åtvidaberg, Linköping, Norrköping, Västra Östergötland Stadgekommittén Kongressen 2010 valde en stadgekommitté. Den har att fortsätta arbetet med att anpassa stadgarna till en organisation i ständig förändring. Kommittén kommer att arbeta vidare med stadgefrågorna till kongressen Se bilaga 1. Valberedningen Valberedningen kommer att arbeta till kongressen Se bilaga 1. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har genomfört åtta protokollförda sammanträden, varav ett telefonmöte under året. Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott till att förbereda styrelsesammanträden och fatta beslut på delegation. Arbetsutskottet har genomfört åtta protokollförda sammanträden. Unga Allergiker har varit representerade på förbundsstyrelsens sammanträden. Förbundsstyrelsens ledamöter har varit delaktiga i förbundets dagliga verksamhet genom särskilda uppdrag och som bollplank till kansliets personal. Se bilaga 1. Kansliet Kanslipersonalen har fortsatt fokus på kompetensutveckling och har under 2011 genomgått en projektledarutbildning för att ge oss framtida verktyg att effektivt koordinera kansliets arbets - resurser och kompetens. Inom administrationen satsas det på en ny leverantör av telefonväxel med användarvänlig lösning där vi själva kan hantera våra interna telefonnummer samt röstbrevlådor. En ny Copyprinter samt skrivare är installerade. Vi bedömer att vi genom leverantörsbytet kommer uppnå en kostnadsbesparing. Ordförandekonferens 2011 Ordförandekonferensen genomfördes den maj 2011 på Rica Talk Hotell i Älvsjö. 140 deltagare från förbundets lokal- och länsföreningar deltog. Temat för konferensen var de mänskliga rättigheterna för funktionshindrade som antagits av FN. De togs såväl upp övergripande som sett ur en aktiv medlems perspektiv. Konferensen tog även upp den organisationsöversyn, Framtid för förbundet, som initierades under 2010, samt den informationsoch insamlingskampanj som förbundets Forskningsfond kommer dra igång under Södergården Antalet gästnätter har minskat och blev totalt Det är en minskning med 446 gästnätter under Under 2011 har ett antal temaveckor genomförts: Kreativ målning, Magdans, 55+ veckan samt Familjehelgen. Södergårdens vänner är en grupp medlemmar som särskilt engagerat sig för gården. Gruppen är inriktad på att göra praktiska insatser för att utveckla anläggningen. Södergårdens vänner träffas två gånger per år, en på våren och en på hösten har vännerna börjat arbeta med hur gästerna kan orientera sig i grannskapet och hur man kan märka upp leder i Södergårdens närhet bättre. Vännerna har också röjt upp i utomhusmiljön kring gården, renoverat en jordkällare och åtgärdat andra brister utanför byggnaden. Södergården har gjort 4 nyhetsbrev som distribuerats via e-postbrev. De skickas ut till alla som bott på Södergården eller om man vill prenumerera på Södergårdsinformation. Fortlöpande förbättringar och utveckling av gården pågår hela tiden. Samarbetet med hotell och föreningar i bygden fortsätter för att ge bättre service åt de som kommer till Södergården. Arbetet med Ungdomsrummet är färdigt. Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

5 Galleri Södergården Galleri Södergården: som är ett samarbete mellan Eva Björklund och Södergården, har haft två utställningar, deltagit i länskulturens länsomfattande projekt Kul-tur och haft ett musikarrangemang. Hemsida och sociala medier Under året har förbundets webbsida kontinuerligt uppdaterats. Alltomallergi som tidigare varit stängd för allmänheten gjordes om och är idag en integrerad del av den vanliga hemsidan, öppen för alla. Astma- och Allergiförbundet har under 2011 jobbat fortsatt aktivt med sociala medier och då främst genom Facebook, Twitter, Youtube samt bloggar. Förbundets Facebooksida hade vid årets slut cirka stycken följare en siffra som ökar kontinuerligt. Även några av landets lokal och länsföreningar har under året skapat sig en sida på Facebook som ett komplement, eller i vissa fall som ett alternativ, till den egna hemsidan. I februari 2011 startades Friskare Liv-bloggen en organisationsblogg där ombudsmännen och kanslichefen bloggar. Sedan starten har bloggen haft unika besökare och via den kan vi lyfta fram förbundets verksamhet på ett personligt, vardagligt och naturligt sätt. Under året har det skett en tydlig ökning av människor som är anslutna till våra sidor i sociala medier Responsen på våra inlägg har också ökat. Tonen har varit genomgående positiv våra aktiviteter i de sociala medierna uppskattas av besökarna. Även internt har arbetet med sociala medier fortsatt och då främst genom att en policy för förbundets aktiviteter och närvaro på Internet tagits fram. Policyn antogs av förbundsstyrelsen i augusti Cafétipsaren Astma- och Allergiförbundet tagit fram en App där det går att tipsa andra och själv få tips om caféer, restauranger och server - ingar som har goda alternativ utan ägg, gluten, mjölk och laktos. Man kan också tipsa om rökfria uteserveringar. Informationen i Cafétipsaren bygger helt på rekommendationer från användarna. Astma- och Allergiförbundet tar inget ansvar för att de omnämnda serveringarna har specialanpassad kost. Vår förhoppning är att människor över hela Sverige ska dela med sig av sina favoritställen och att serveringarna ska bli motiverade att bli tillgängliga för fler. Appen finns för både Iphone och Androidtelefoner. Media Under året har ett antal pressmeddelanden skickats ut, se bilaga 3. Förbundet har under startat upp ett samarbete med MyNewsdesk där det finns ett extern pressrum som används för att på ett nytt sätt kunna förmedla våra utskick till olika intresserade intressenter. Här läggs inte bara pressmeddelanden ut utan även vissa blogginlägg, evenemang och artiklar från matnyttig. Astma och Allergiförbundet har under 2011 totalt omnämnds 196 gånger i redaktionell media års förekomst i media är en minskning med nästan 50 % jämfört med Astma och Allergiföreningarna har under 2011 omnämnts 46 gånger i redaktionell media. Artiklarna där de olika lokala föreningarna är omnämnda är fördelade på 33 olika publikationer. Ordmolnet nedan representerar de ord som förekommit flest gånger i samband med Astma och allergiförbundet i redaktionella medier under Allergipanelen Syftet med vårt arbete inom Astma- och Allergiförbundet är bland annat att påverka samhället att åstadkomma bättre levnadsvillkor för människor med astma och allergiska sjukdomar. För att vi ska kunna göra detta på bästa sätt behöver vi ständigt uppdatera oss kring vad människor med allergiska sjukdomar tycker. Till Allergipanelen har personer som vill engagera sig inom frågor som rör astma och allergi anmält sig. Förbundet vänder sig till Allergipanelen med enkäter och frågeformulär för att snabbt samla in åsikter, eller om vi behöver ta fram statistiska underlag. Man behöver inte vara medlem i Astma- och Allergiförbundet för att delta i panelen. Allergipanelen består av cirka 600 personer. 90 % av deltagarna är kvinnor. Åldersfördelningen är 26 % i åldern 30 39, 28 % i åldern och 20 % i åldern De områden man är mest intresserad av är, här finns möjligheten att välja flera alternativ: Matallergi (74%) Astma (66%) Pollenallergi (56%) Forskning (55%) Allergi hos barn (45%) Eksem (40%) Doftöverkänslighet (37%) Under året har fem enkäter skickats ut till panelens deltagare. Bland annat har panelen svarat på frågor om högkostnadsskyddet för vård och mediciner, Apotekets omstrukturering, rökförbud på uteservering och rekommenderade produkter. Flera av svaren från panelen har använts i mediearbetet. Barnallergifonden Astma- och Allergiförbundets barnallergifond har under 2011 delat ut kronor i ekonomiskt stöd till ett 90-tal barn med astma, eksem eller annan allergisjukdom. Delegerade av förbundsstyrelsen att fatta beslut om utdelning är Per-Åke Wecksell, förbundsledamot och Anneli Stenberg, handläggare. Stöd har bland annat lämnats till rekreationsresor, hjälp till lägeravgifter, luftrenare, datorer, kvalsterskydd till sängen eller annat som gjort livet enklare för det allergiska barnet. 4 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

6 Blomsterfonden/PostkodLotteriet, Victoriafonden och Radiohjälpsfonden Under året har kr delats ut ur Blomsterfonden/PostkodLotteriet till förbundets lokal- och länsföreningar. Medlen gick till projekt kring lägerverksamhet, till aktiviteter inriktade på vuxna/äldre, till utåtriktade arrangemang med klar inriktning på medlemsrekrytering, samt till att utveckla allergiombudsverksamheten. Tack vare medlen från PostkodLotteriet har utdelningen till lägerverksamhet för allergiska barn och deras familjer kunnat hållas på denna höga nivå. Förbundet administrerar ansökningar om medel från Victoriafonden och Radiohjälpsfonden till förbundets lokala och regionala föreningar. Victoriafonden ger bidrag till barns och ungas lägeroch fritidsverksamhet. Radiohjälpsfonden ger bidrag till föreläsningar. Ansökningarna sammanställs av förbundskansliet inför beslut i fondernas styrelse. Förbundet administrerar också ekonomihanteringen och redovisningarna. Övertagandet har bidragit till att bättre sprida kunskapen om fondmedlen i förbundets olika led. Under 2011 beviljades sammanlagt kr till förbundets föreningar. En minskning med cirka kr. Detta beror främst på att Victoriafonden hade mindre medel att dela ut, beroende på ett mindre inflöde av medel än normalt under 2010 en hel del bidrag gick istället till en nyinrättad Bröllopsfond. Svenska PostkodLotteriet Astma- och Allergiförbundet är tillsammans med Forskningsfonden förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet och har mottagit kronor i februari 2012, pengarna genererades under Bidraget är inte öronmärkt, utan förbundet avgör själv hur pengarna kommer till bäst användning. PostkodLotteriet gör uppföljning och begär rapportering av hur pengarna används, dels genom löpande dialog och dels genom en årlig rapportering. PostkodLotteriet är tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien världens tredje största privata givare till ideell verksamhet. Svenska PostkodLotteriet vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Genom att generera pengar till välgörande ändamål kommer Lotteriet närmare sin vision. PostkodLotteriet använder kommersiella verktyg för att generera pengar till den ideella sektorn. Genom marknadsföring, tv-underhållning och stora lottvinster attraheras prenumeranter till Lotteriet. Lottköparna har chans att vinna miljontals kronor tillsammans med sina grannar samtidigt som de bidrar till en bättre värld. PostkodLotteriet genererar pengarna, men det praktiska arbetet utförs av organisationerna som har kunskapen om och erfarenheten av hur pengarna ska användas för att göra mest nytta. PostkodLotteriet ger hela vinsten till ideell verksamhet. Utdelningen till Lotteriets förmånstagare gör skillnad på många sätt det går till arbetet för barns rättigheter, stöd till människor i utsatta situationer eller katastrofer, samarbete över gränser, utbildning, miljö och forskning. För varje lott som säljs kan PostkodLotteriet ge mer pengar till ideell verksamhet delade Lotteriet ut 945 miljoner kronor till 40 förmånstagare, pengar som genererades från 2011-års lottförsäljning. Svenska PostkodLotteriet har sedan starten 2005 delat ut 2,8 miljarder kronor till ideell verksamhet. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är Lotteriet världens tredje största privata givare. Anders Hedbergs minnesfond Anders Hedbergs minnesfond delar ut bidrag täckande kostnader för rekreation och resor åt astmasjuka barn. Företräde ges till barn vilka har föräldrar som inte själva kan bekosta deras rekreation. Barn från Söderhamns kommun har företräde. Under året har totalt kronor delats ut till ett barn bosatt i kommunen. Delegerade av förbundsstyrelsen att fatta beslut om utdelning är Per-Åke Wecksell, förbundsstyrelseledamot och Anneli Stenberg, handläggare. Allergia Förbundets medlemstidning Allergia utkommer med åtta nummer per år och sänds till alla medlemshushåll. Tidningen innehåller intervjuer, reportage och nyheter om de frågor som berör förbundets medlemmar, aktuell forskning, receptsidor, tips och idéer om hur man lättare kan leva med sin allergi. Allergia är också ett debattforum för läsaren. Allergia har under 2011 varierat mellan 32 och 40 sidor. Under året har Allergia bland andra ämnen tagit upp problem medlemmarna kan ha med den nya sjukförsäkringen och följt och debatterat regeringens arbete kring socialförsäkringsutredningen som ska vara klar I artiklarna Gifterna som gör dig ren och Ett rent helvete har vi försökt belysa problemen med alla de kemikalier som används i samhället och hur de påverkar oss. I serien Allergi- ombud har Allergia intervjuat olika allergiombud för att belysa hur viktigt deras arbete är för miljön i skolorna. Nummer 2 var ett temanummer om lugn och ro. Bakgrundsartikeln redovisar forskning om att stress är särskilt farligt för allergiker. I en intervju berättar docent Caroline Olgart på KS att immunförsvaret hos stressade allergiker förändras, och att stressen kan leda till allergiska attacker. Med utgångspunkt från den artikeln berättar Allergia om olika sätt att komma undan stressen vi alla lätt drabbas av. Vi skriver om hur yoga kan ge plats för stillhet och hur du bäst ska göra för att somna lättare så att kropp och själ kan få återhämtning. Vi berättar också om kroppens eget lugn-och-ro-hormon, Oxytokin, och hur du enkelt kan få din kropp att producera detta hormon. Och vi intervjuar livscoachen Emma Pihl om hur man ska orka med att lära sig dessa nya vanor när allt redan är stressigt. Allergia.se byggdes vid årets början och uppdateras vid varje utgivning. Där lyfter vi fram utvalda artiklar ur varje nummer. Den som vill kan läsa och ladda ner hela tidningen som pdf, söka i Allergias textarkiv, kommentera artiklar och göra inlägg i Allergias diskussionsforum. Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

7 Allergi i Praxis Tidskriften Allergi i Praxis har kommit ut med fyra nummer under Årets teman har varit: nr 1 Sensibilisering och desensibilisering, nr. 2 Från barn till vuxen, nr.3 Astmakontroll och astmarehabilitering, nr. 4 Luftföroreningar. Allergi i Praxis ges ut av Norges Astma- och Allergiförbund och skickas utan kostnad till samtliga allmänläkare och till sjuksköterskor med astma och allergi som specialområde i Sverige och Norge. Övriga intresserade kan prenumerera. I varje nummer har svenska Astma- och Allergiförbundet en till två sidor till förfogande, med vinjetten Nytt från Sverige. Svenska Astma- och Allergiförbundets ekonomiska bidrag till Allergi i Praxis består av kostnaderna för de två svenska fackredaktörerna. Matnyttig.se Matnyttig kom ut 7 gånger under Antalet prenumeranter är Matnyttig har även en företagssida på Facebook med knappt 800 deltagare. Matnyttigs artiklar kommenteras ofta och interaktionen med läsarna har ökat. Det är idag vanligt att artiklarna kommenteras och här får även läsarna möjlighet att få svar på följdfrågor eller önska sig uppföljningar av artiklar. Landets alla dietister får tidningen varje gång och den distribueras även ut bredare via deras nätverk. Under året kom annonsförsäljningen på webbtidningen igång. Nya produktområden som visat intresse under året för vår märkning är köksskåp, snickerispackel och sängar där nya kriterier behöver arbetas fram för respektive produktgrupp. Kännedomen om våra produktrekommendationer är fortsatt stor och den breda marknadsföringen sker via TV-reklam, annonsering, butiksexponering, IT-reklam och andra aktiviteter som företagen genomför i samråd med förbundet. Unga Allergiker Samarbetet med vårt ungdomsförbund, Unga Allergiker, har fortsatt under året. Representanter från vardera förbundsstyrelsen såväl som för de centrala kanslierna har även under 2011 genomfört gemensamma träffar. Även det lokala samarbetet har utvecklats positivt, bland annat genom att förbundet stöttat Unga Allergikers arbete med att stärka arbetet i de lokala UA-föreningarna. Förbundet har också stöttat UA ekonomiskt med sammanlagt kr. Rekommenderade produkter Produkterna som Granskningsrådet rekommenderar för märkning är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinskt rapporterade fall av överkänslighet. Det utesluter dock inte att enstaka människor kan vara så känsliga att de reagerar på produkterna. Förbundets Granskningsråd består av förbundsstyrelsens ledamot Jan-Olof Jonson, tillika rådets ordförande, Lars Belin, Sven Andersson, Marléne Isaksson, Anders Boman, Roland Efraimson och samordnare Jan Olson. Dessa är specialister inom medicin, kemi och teknik. Rådets uppgifter är att granska produkter ur astma- och allergisynpunkt dock utan jämförelse med andra produkter på marknaden. Vid halvårsskiftet lämnade Sven Andersson sin plats som ledamot på egen begäran och avtackades med blommor och present av ordförande Jan-Olof Jonson Granskningsrådet har haft sex sammanträden under året, varav ett förlades på Fjäderholmarnas Konferensanläggning i Stockholm. Två sammanträden har genomförts med våra Nordiska syskonorganisationers representanter för produktrekommendationer för att stärka verksamheten i respektive land. Produkterna som rekommenderas av Förbundet är redovisade dels på vår hemsida under Svalanmärkt, dels i Gula listan som har tryckts två gånger under året. Nytt kriteriedokument för kuddar och täcken har färdigställts för att producenterna ska bli intresserade och hjälpta vid framtagningen av bra produkter för sängmiljön. Under året har vi tecknat det första avtalet för kuddar och täcken med företaget Mille Notti AB. 6 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

8 STÖD TILL FORSKNING Vetenskapligt råd Knutet till Astma- och Allergiförbundet och Forskningsfonden finns ett vetenskapligt råd. Rådets arbete bidrar till ett gott samarbete mellan förbundet och den vetenskapliga världen. Ord - förande i det vetenskapliga rådet har varit Gunilla Hedlin. Ledamöter har varit Åke Svensson, Leif Bjermer, Chris Anderson, Olle Zetterström, Göran Wennergren, Eva Millqvist, Magnus Wickman, Lars E Gustafsson, Christer Janson, Thomas Sandström, Björn Ställberg, Inger Kull, Ingalill Bjöörn, Ulf Brändström, Britta Andersson samt Hanna Vihavainen. Allergifakta 2011 Årsskriften Allergifakta 2012, som producerades under 2011, knöts samman med Forskningsfondens insamlingskampanj Min önskans stad och fokuserade därför på att presentera vad fondens pengar går till. Sex olika forskningsprojekt som tidigare år fått anslag från fonden presenterades, liksom de forskare som bedriver projekten. Vilka som fått del av 2011 års utdelning från fonden redovisades också. Skriften lanserades på Öppet Hus på kansliet i december. Forskningsnämnden Förbundsstyrelsen utser ledamöter i en forskningsnämnd. Nämnden bedömer de ansökningar om forskningsmedel som årligen inkommer till forskningsfonden och föreslår fondens styrelse vilka projekt som ska beviljas stöd. Under året har Ingalill Bjöörn varit ordförande i nämnden. Ledamöter har varit Ulf Bengtsson, Leif Bjermer, Birgitta Meding, Steven Nordin, Magnus Svartengren, Kurt Svärdsudd, Marianne van Hage och Göran Wennergren. Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

9 DET INTRESSEPOLITISKA ARBETET Mänskliga rättigheter/tillgänglighet Förbundet har varit representerat i Handikapprörelsens arbete med en alternativrapport till FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Rapporten har skickats in till FN:s övervakningskommitté. På förbundets ordförandekonferens hölls ett par seminarier om FN-konventionen där ordföranden från föreningarna fick möjlighet att lära sig mer om konventionen och arbeta i grupper kring frågor rättighetsfrågor och hur man kunde arbeta med konventionen lokalt. En medarbetare från HANDISAM (myndigheten för handikappolitisk samordning) talade också om bakgrunden till den nya FN-konventionen i plenum. En större företagskedja har fått hjälp från förbundet med tillgänglighetsgranskning av ett varuhus som kommer att ligga till grund för företagets arbete med tillgänglighet. Försäkringskassans arbete med tillgänglighetsgranskning av servicekontor och arbetsmiljö avslutades under året. Förbundet har haft en representant med i en referensgrupp för projektet och fört fram allergifrågorna. Förbundet har medverkat i en konferens om tillgängliga studieorganisationer som arrangerades av Handikappförbunden och berättade där om vad tillgänglighet kan innebära för personer med allergi och annan överkänslighet. Förbundet har skrivit ett blogginlägg på temat bristande tillgänglighet borde vara diskriminering som skickats till integrations- och jämställdhetsministern. Förbundet har även ställt en fråga till ministern i Almedalen om när lagstiftningen om bristande tillgänglighet som diskriminering kommer och fått svaret att frågan om lagstiftning bereds på departementet. Inomhusmiljö Förbundet har skapat nya kontakter med VVS-branschen och har fått möjlighet att skriva en debattartikel om inomhusmiljö och energihushållning, medverka i en föreläsning om hållbar inomhusmiljö som det sedan skrivits om i branschens tidningar samt en krönika till VVS-branschens medlemstidning på temat hållbar inomhusmiljö. Förbundet har också varit representerat på BASTAdagen som årligen arrangeras för byggmaterialindustrin och byggbranschen och konferens om byggproduktförordningen som arrangerades av Byggmaterialindustrin. Vi har haft kontakter med byggföretaget Veidekke som fått förbundets synpunkter på sina svanenmärkta flerbostadshus (lågenergihus). Förbundet har även medverkat i ett inslag regional TV om risker med energihushållning ur hälsosynpunkt, främst avstängd ventilation i skolor nattetid. Skola och förskola Förbundet har tagit fram en ny version av allergirond i skola och förskola. Den nya versionen omfattar både skolan och förskolan. I samband med detta har förbundet också tagit fram ett exempel till föreningarna på hur man kan bedriva intressepolitiskt arbete lokalt om allergironden samt en mall för skrivelse till kommunledningen. Representanter från förbundet har träffat Specialpedagogiska skolmyndigheten och lämnat synpunkter som rör allergi till deras hemsida om tillgänglighet i skolan. Förbundet anordnade en träff för allergiombudsrepresentanter från länsföreningarna där 9 län var representerade och 12 deltagare fanns med. På programmet fanns historik om allergi - ombud, allergi-rond, behov av allergikonsulenter och planer och förväntningar för framtida arbete med allergiombuden. Föräldrastöd/familjestöd Förbundet har i samverkan med Gothia förlag tagit fram en broschyr om barn och allergi som vänder sig till föräldrar som har barn med allergi i förskole- respektive skolåldern. En projektansökan med familjestöd till familjer som har barn med svårare allergi har tagits fram och skickats in till Allmänna Arvsfonden. Projektansökan omfattar ett treårigt projekt och omfattar stöd till både föräldrar och syskon till barn med svårare allergi. Som ett led i arbetet med projektansökan har kontakter tagits med bland annat Ågrenska Stiftelsen och Nationellt kompetenscentrum för anhöriga i Kalmar. Pälsdjur Förbundet har tagit fram ett exempel till föreningarna på hur man kan bedriva intresse-politiskt arbete lokalt om pälsdjur i omsorgen samt en mall för skrivelse till kommun-ledningen. Vi har gett en förening stöd med information när det gällde pälsdjur på ett äldreboende i kommunen och skrivit ett blogginlägg om djur i omsorgen. 8 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

10 Förbundet representeras också i en grupp som arbetar med standardisering av vårdhundar hos SIS. En debattartikel om vårdhundar har tagits fram och publicerats av fyra handikappförbund i samverkan. Förbundet har även tagit fram ett underlag med frågor om pälsdjur och allergi. Frågorna ska ingå i en undersökning till ett urval allmänheten om hur stort problemet med pälsdjursallergi är, vilka begränsningar det kan innebära i vardagen och hur livskvaliteten påverkas. Dofter och tobaksrök Regeringen har presenterat en ny strategi för alkohol, tobak, narkotika och dopingfrågorna (ANTD), men då vi saknade mål om rökfria miljöer i strategin gjorde vi ett blogginlägg om detta och skickade en fråga till barn- och äldreministern (som även har hand om folkhälsofrågor). Vi fick ett svar från Socialdepartementet att regeringen avsåg att ge Statens Folkhälsoinstitut i uppdrag göra en utredning om rökfria miljöer. Astma- och Allergiförbundet har i samverkan med Riksförbundet VISIR gjort en kartläggning av rökfria flerbostadshus (främst bland fastighetsägare i allmännyttan). En lista med resultatet har publicerats på förbundets hemsida och pressmeddelande har gått ut. Vi har skickat in en projektansökan om rökfria uteserveringar till Statens Folkhälsoinstitut. Vi har ställt en fråga till vår allergipanel om man vill ha rökfritt på uteserveringar och en majoritet svarade att man är positiv till detta. Resultatet presenterades i ett blogginlägg. Ett blogginlägg om doftöverkänslighet och diskriminering har publicerats med en uppmaning att anmäla misstänkt diskriminering pga. funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Förbundet har gjort ett blogginlägg om doftsättning av gallerior och skickat ett brev till alla kommuners miljökontor med uppmaning att använda sig av försiktighetsprincipen i miljöbalken och förbjuda doftsättning av offentliga lokaler om det uppträder i deras kommun. Allergi i arbetslivet Under verksamhetsåret har förbundet initierat ett mera intensivt arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Detta har skett inom ramen för förberedelserna av konferensen Allergi i arbetslivet den 6 december i Stockholm. Planering av konferensen pågick under hela året, med hjälp av en programkommitté. Intresset var stort och konferensen var snabbt fullbokad. Deltagarna fick dels ta del av en medicinsk bakgrund, dels diskutera hur vi kan förbättra arbetslivet så att det fungerar även för människor med allergi. Dagen avslutades med en paneldebatt där bland andra socialförsäkringsutredningens ordförande Gunnar Axén, och förbundsordförande Ingalill Bjöörn deltog. Samtliga presentationer och en film från den avslutande paneldiskussionen presenterades på Nationell strategi för astma- och allergivården Under året har förbundet fortsatt arbetet för en Nationell strategi för astma/och allergivården. Ingalill Bjöörn, Ulf Brändström och Eva-Maria Dufva har uppvaktat socialdepartementet samt Anders Andersson (KD), riksdagsman och ledamot i socialutskottet. Påverkansarbetet resulterade i att Socialdepartementet gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda problembilden på astma- och allergiområdet kopplad till arbetsmiljön i skolan. Arbetet kommer att påbörjas Astma- och Allergiförbundet kommer att finnas med i arbetsgruppen, och uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 april Saragruppen Under 2011 har förbundets arbete med att förbättra samverkan med vården fortsatt. Ett viktigt led i detta är Sara-gruppen, där förbundet och representanter för de olika yrkesföreningarna inom vården träffas regelbundet för att utbyta information och för att hitta möjliga samarbetsområden. De som ingått i Sara-gruppen under året är: Monica Arvidsson, Pär Gyllfors, Teet Pullerits, Svenska föreningen för Allergologi, SFFA, Mats Arne, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, LSR, Anne Kihlström, Bill Hesselmar, Svenska barnläkarföre - ningen, Barnallergisektionen, Blf-a, Anna Hellström, Åsa Persson, Allergikonsulenterna, Inger Kull, Astma- och allergisjuksköterskeföreningen, ASTA, Ronny Larsson, Peter Odebäck, Nätverket för Astma- Allergi- och KOL-intresserade Allmänläkare, NAAK, Olle Löwhagen, Svensk Specialistförening för Allergologi, SSA, Margaretha Rasmusson, Dietisternas riksförbund, DRF, Ingalill Bjöörn, Eva-Maria Dufva och Annika Nilsson, Astma- och Allergiförbundet. De frågor som gruppen koncentrerat sig på är en mer jämlik vård, samt att verka för fler allergologer och regionala kliniska allergicentrum. Gruppen har även följt arbetet med att bygga upp det Nationella astmaregistret, NAR. Internationella Astmadagen, fokus på Allergikonsulenten En arbetsgrupp med uppgift att bevara allergikonsulenten Reginagruppen, bildades hösten Gruppens uppgift var att ta fram ett material som visar på det unika arbete allergikonsulenten gör, som en mycket viktig länk mellan vården samhället och patienten/medlemmen. Gruppen avslutade sitt arbete i april/maj, i samband med Internationella astmadagen den 3 maj. Kampanjen gav genomslag i media (radio, tv, press) i hela landet. På många håll ordnade läns- och lokalföreningarna lokala aktiviteter tillsammans med vården, i till exempel Malmö och Örebro erbjöds den som ville blåsa spirometri för att testa lungfunktionen. I arbetsgruppen ingick Anna Hellström, Susanne Bengtsson, Eva Stillemark och Eva-Maria Dufva. Förbundet har även hjälpt de läns- och lokalföreningar som hört av sig med att kontakta lokala politiker för att få fler allergikonsulenter, genom skrivelser och liknande. Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

11 Medlemsnätverk om eksem En kväll i mitten av april ordnade Astma- och Allergiförbundets eksemnätverk en informationskväll i ABF-huset i Stockholm. Temat denna kväll var Barn och eksem. På plats fanns Carl- Fredrik Wahlgren, överläkare, och Britt-Marie Grönberg, sjuksköterska på hudkliniken för barn, Karolinska Universitetssjukhuset. De berättade bland annat om den eksemskola som kliniken sedan många år erbjuder sina patienter. Ulla-Carin Nyquist, eksemnätverket, fanns också på plats under ordförandekonferensen i maj, för att berätta om den nya filmen Eksem vanligare än du tror. Nätverket är också aktivt på Eksemlistan, en mail-lista för människor med eksem. Klimatvård Genom ett samarbete med det norska Astma- och Allergiförbundet hade förbundet förmånen att under augusti och september kunna erbjuda våra medlemmar tillgång till Valle Marina ett hälso center på Gran Canaria som ägs och drivs av det norska Astma- och Allergiförbundet, NAAF. Centret är beläget på Gran Canarias sydspets, vars härliga klimat är särskilt gynnsamt för människor med lungsjukdomar, hud- och allergiproblem. Omregleringen av apoteksmarknaden Förbundets medlemmar har fått möjlighet att lämna synpunkter på omregleringen av apoteksmarknaden genom en enkät som Statskontoret förmedlat. Ytterligare en enkät kommer att förmedlas till förbundets medlemmar under 2012, därefter kommer resultatet att redovisas till regeringen. Konsumentrelaterade handikappfrågor Konsumentverket har ett särskilt sektorsansvar för konsumentrelaterade handikappfrågor och har därför inrättat ett Handikappråd. Handikappförbundens samarbetsorgan har tilldelats fem platser, varav Astma- och Allergiförbundet har fått en. Förbundet har under året deltagit i ett möte med detta råd. Förbundet har tagit upp tillgänglighetsfrågor på dagordningen som exempelvis problem med dofter i offentliga miljöer och merkostnader för människor med allergier mot mat. Frågan om merkostnader har från och med 2008 ingen hemvist då Konsumentverket inte längre har något uppdrag att arbeta med livsmedelsfrågor. Restaurangprojektet nu inom den ordinarie verksamheten Astma- och Allergiförbundets treåriga Restaurangprojekt avslutades i maj Målsättningen har varit att tillsammans med hotell- och restaurangbranschen utveckla ett utbildningsprogram (Hurra, en allergisk gäst!) och certifieringsordning (Tryggare Mat) för att anpassa produkter och tjänster inom näringen till behoven hos människor med matallergier. Projektet drevs i samverkan med SHR. Restaurangprojektet har sedan juni 2010 övergått i ordinarie verksamhet inom förbundet. Endast ett litet antal baskurser har genomförts under Enligt SHR är all utbildningsverksamhet inom restaurangbranschen drabbad av nedgången i ekonomin under året. Ingen restaurang har genomgått certifiering enligt certifieringsordningen Tryggare Mat under Efter antagandet i EU om en ny märkningsförordning i oktober i år (som kräver att restaurangerna ger allergiker information om innehållet i maten) har Förbundet och SHR beslutat om nya gemensamma informations- om marknadsföringsåtgärder för både basutbildningen Hurra, en allergisk gäst! och vidareutbildningen Tryggare Mat. Dessa ska riktas mot hela restaurangbranschen men genomförs först under början av Regeringens beslut under hösten om att sänka momsen för restaurangbranschen ligger också rätt i tiden för att åter sätta focus på allergiutbildningarna. Hela konceptet med båda utbildningarna har marknadsförts under året genom: nätverken: Sveriges Konsumenters Livsmedelsgrupp, Spår avgruppen (där hela livsmedelsbranschen är representerad), Allerginätverket, Strategigruppen på Livsmedelsverket, samt av de företag som har av förbundet legitimerade föreläsare för konceptet. direkta samtal med restaurangägare per telefon och genom besök. förfrågningar från restauranger, kommuner och enskilda direkt till förbundet. föreläsning för politiker och organisationer under handikappdag i Upplands Väsby kommun med temat Hurra, en allergisk gäst! Tryggare Mat-certifieringen har enskilt marknadsförts under året i samarbete med Mc Donalds, vilka kedjecertifierades Bland annat har en app till smartphones utvecklats där gäster kan söka all information om innehåll i maten i sin mobil. Norges Astma- och Allergiförbund har beslutat att överföra certifieringen Tryggare Mat till Norge. Utbildningsmaterialet Hurra, en allergisk gäst! har översatts till norska och diskussioner har pågått under året om hur samarbetet i framtiden ska utformas runt utbildningar och certifieringar. Säker mat i förskola och skola Utbildningsmaterialet riktat till skolkök, och skolpersonal har spridits till ett flertal kommuner och skolor. Ett par utbildningar har anordnats till enskilda skolor under året. Spår av... Förbundet har under 2011 fortsatt deltagit i den partssammansatta* nätverksgrupp som 2005 tillsammans lade fram Allergi och annan överkänslighet branschriktlinje Denna branschöver - enskommelse (som handlar om märkningen Kan innehålla spår av.. ) används av Livsmedelsverket och branschen som en tolkning av gällande lagstiftning. Gruppen utvärderar kontinuerligt hur branschöverenskommelsen efterlevs. Lyckade insatser har gjorts för att få upp frågan till EU-nivå med syftet att uppnå gemensam lagstiftning för användandet av spår-av märkning. Flera länder inom EU använder den svenska tolkningen som inspiration till egna liknande dokument. Frågan lyftes ur den nya märkningsförordningen som antogs i oktober i år men skrivningar i beslutet fastslår att Kommissionen har i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur märkningen ska få användas inom EU. Förbundet samarbetar med EFA och Sveriges Konsumenter (= BEUC på 10 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

12 Europa-nivå) i lobbyarbetet för ny lagstiftning inom området. Spår av-gruppen har under hösten aktualiserat frågan om konsumentvänliga användningar av EAN-koderna (streckkoderna på livsmedel). Nätverket verkar, på initiativ av förbundet, för att alla användarapplikationer ska följa den nya märkesförordningens krav om att alla ingredienser ska delges konsumenten. Diskussioner har förts med streckkodernas förvaltare, GS1, kring detta. * Arbetsgruppen är ett löst nätverk där alla representanter deltar på eget initiativ. Den består av; Livsmedelsindustrierna, Svenska Dagligvaruhandel, Astma- och Allergiförbundet, Celiakiförbundet samt Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets strategigrupp Livsmedelsverkets strategigrupp är generaldirektörens bollplank för konsumentrelaterade livsmedelsfrågor. Så som ordförande för Livsmedelsgruppen inom Sveriges Konsumenter har förbundet haft en plats i denna strategigrupp under Strategigruppen är ett viktigt forum för förbundet att driva matrelaterade allergifrågor gentemot myndigheten. Märkning av livsmedel är ett återkommande tema i gruppen liksom behovet av kunskap om matallergi inom hela livsmedelsbranschen, restauranger samt skola och omsorg. Förbundet har aktualiserat frågan om den så kallade cocktaileffekten och hur olika icke önskade kemikalier i livsmedel kan påverka hälsan. utredningen lades fram i maj i år, men trots upprepade påstötningar och förfrågningar kring tidsplan för kommande beslut utifrån utredningens rekommendationer har Socialdepartementet inte föreslagit några politiska beslut i frågan. Förbundet gick i december ut med ett öppet brev i media riktat till Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson med uppamningen att gå till beslut. Något beslut har ännu inte fattats. Förbundet har deltagit i debatten kring de skadliga partiklar som bildas genom dubbdäcksanvändingen bland annat i media. Förbundet har också deltagit i Svenska Luftvårdsföreningens konferens om partiklars skadliga inverkan på hälsan där slitage från dubbdäck och andra trafikrelaterade källor till partiklar diskuterades. Hälsoaspekter av partiklar i luften hamnar allt mer i fokus inom EU. Kemikalier Förbundet har deltagit i Kemikalieinspektionens (KEMI) informationsträffar för att inhämta kunskap om pågående arbete inom EU samt internationellt. Förbundet har följt KEMIs arbete kring att begränsa användningen av farliga kemikalier, bland annat genom en heldag om Griftfri miljö arrangerad av KEMI. Förbundet har också riktat stark kritik mot regeringens bristfälliga arbete för att uppnå miljömålet giftfri miljö i remissvaret till Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420). Hästen i samhällsplaneringen Det löst sammanhållna nätverket Hästen i samhällsplaner - ingen som bestod av; hästnäringen, forskare, myndigheter, kommuner och landsting samt Astma och Allergiförbundet har upplösts under året. Nätverket skapades i början av 2000-talet på grund av att kommuner, hästnäring och allergiker upplevde att bristen på enhetliga riktlinjer för hästhållning gav upphov till svårlösta konflikter mellan olika aktörer i kommunerna. Nätverket dog i och med att Boverket antog egna riktlinjer i frågan under året, trots stora protester från förbundet. Dessa stämmer inte överens med de riktlinjer som anges i Socialstyrelsens Meddelandeblad Hästhållning. Förbundet har i många år fört fram önskemålet att myndigheterna bör lägga fram en gemensam policy/lagstiftningsförslag angående närhet mellan hästhållning och människors vistelseplatser. Då Boverket och Socialstyrelsen inte kunde enas kring en gemensam ståndpunkt har landets kommuner nu två olika vägledande dokument att ta ställning till. Ny praxis inom Miljödomstolarna visar att Boverkets nya vägledning har fått genomslag och att avstånd till hästhagar och stallar krymper ner till några tiotal meter ibland. Förbundet fortsätter att hänvisa till Socialstyrelsens Meddelandeblad Hästhållning samt förbundets egen policy Hästen i samhället. Pollen och partiklar Äldre- och folkhälsoministern lät genomföra en utredning om pollenprognosernas framtida finansiering, behoven hos gruppen pollenallergiker samt hur pollenmätningsverksamheten bör organiseras i framtiden. Förbundets kanslichef var förordnad som expert i en arbetsgrupp knuten till utredningen. Resultatet från Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

13 SAMVERKAN PÅ DE INTRESSEPOLITISKA OMRÅDENA Nationell samverkan Representanter för Astma- och Allergiförbundet finns med i samråd med följande sektorsmyndigheter med ansvar för handikapp - politiken: Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Statens Skolinspektion, Konsumentverket, Trafikverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämndens, TLVs, brukarråd, Styrgruppen för Nationellt astmaregister, NAR, Socialdepartementet. Handikappförbunden har under året tagit fram en egen skuggutredning till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. I det arbetet har Ulf Brändström deltagit. Utredningsrapporten ingår i socialförsäkringsutredningen. Förbundet deltar i många av Handikappförbundens nätverk. En representant från förbundet finns också med i regeringens handikappdelegation. Dessutom representeras förbundet i samråd med andra myndigheter, företag och organisationer, bland annat SJ, SIK (Institutet för Livsmedel och bioteknik), Sveriges Konsumenter (Konsumentdialogen), Apoteket, Läkemedelsverket, Handikappförbunden, EU-bygg (Byggproduktfrågor med Boverket med flera), Boverkets byggråd, Statens Livsmedelsverk och Spår av-gruppen, Apoteket ABs Nationellt forum och Sveriges Konsumenters Livsmedelsgrupp. Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet har startat ett nytt forskningsprojekt om hur märkning av innehåll i produkter kan göras mer informativ och tillgänglig för konsumenter. Föräldraskapsinitiativet är ett nätverk med inriktning på barn, familj och funktionshinder med representanter från ett antal handikapporganisationer, däribland Astma- och Allergiförbundet. Fyra möten har hållits under året och främst har vikten av föräldra - utbildningar för föräldrar till barn med funktionshinder tagits upp. Handikappförbunden beslutade vid sin Kongress 2011 att barnoch familjefrågor ska vara prioriterat område under den kommande kongress-perioden. Vid ett möte gästades nätverket av en representant från organisationen Föräldrakraft som ingår i Anhörigas Riksförbund som berättade hur de arbetar med föräldra - utbildningar. Nätverket har haft fyra möten under året. Tankesmedjan Tobaksfakta är en nybildad organisation där olika organisationer som arbetar med tobaksprevention ingår, däribland Astma- och Allergiförbundet. Organisationen arbetar med opinionsbildning och påverkan om tobaksprevention. SWESIAQ (den svenska avdelningen för innemiljöfrågor i ISIAQ) anordnade ett möte om innemiljöfrågor hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP där förbundet fanns representerade. Förbundet har medverkat på ASTA-dagarna i Umeå den 5 6 maj. Internationell samverka EFAs årsmöte och konferens Astma- och Allergiförbundet representerades av Emma Larsson från förbundsstyrelsen vid den europeiska astma och allergifederations (EFAs) årsmöte i Paris i maj Vid årsmötet och den efterföljande konferensen deltog också Per-Åke Wecksell från förbundsstyrelsen och EFAs styrelse samt Ulf Brändström från förbundskansliet. Per-Åke Wecksell kvarstår som ledamot i EFAs styrelse ytterligare en period. Världsastmaorganisationen Vid ett konstituerande möte för Världsastmaorganisationen i Istanbul valdes Per-Åke Wecksell till organisationens vice ordförande. EU Lobbying angående regelverk rörande mat EU antog i oktober en ny märkningsförordning. Förbundet har aktivt påverkat arbetet med lobbyinsatser genom en rad olika kanaler. Det slutliga förslaget som antogs blev till vissa delar mycket bra för allergiker: Alla ingredienser ska alltid deklareras. De vanligaste allergenerna ska markeras med t ex fetstil i listan. Konsumenten/gästen har rätt att få information om vad maten innehåller också på restauranger. Minsta textstorlek fastställdes till 1,2 mm för lilla x och det uttalas också tydligt att texten ska vara läslig med avseende på kontrast och färg. Inte så väldigt bra, men det finns i alla fall beslut om en minsta storlek, vilket inte funnits förut. Astma- och Allergiförbundet deltog i Food Allergy and Anaphylaxis Alliance (FAAA) möte i Venedig i år. Deltagare från patientorganisationer och andra NGOs deltog under en egen eftermiddag för att diskutera bland annat det då pågående arbetet med ny märkningsförordning inom EU. Dessutom presenterade förbundet arbetet med restaurangcertifiering under en workshop. Förbundet deltar också regelbundet i EFAs Food Working Group. Även där har arbetet i huvudsak rört det då pågående arbetet med EUs nya märkningsförordning 12 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

14 PROJEKT Brukarmedverkan i forskningen Projektet Brukarmedverkan i forskningen avslutades i och med en slutkonferens i februari där projektet sammanfattades. Verksamheten med forskningspartners fortsätter och tre av förbunden; Reumatikerförbundet, Hjärt- och Lung-sjukas Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet fortsätter samverkan om utbildning av forskningspartners. En grundutbildning för forskningspartners hölls i mars och en i december. Numera finns 14 forskningspartners som fått utbildning och är eller blir involverade i olika forskningsprojekt. Från och med augusti drivs verksamheten med forskningspartners av Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond. Partnerskap för stärkt livskvalitet Under året har projektet Partnerskap för stärkt livskvalitet avslutats (projektledare Eva-Maria Dufva). Astma- och Allergiförbundet beviljades i december 2007 medel till detta projekt. Projektet har pågått under tre år. Projektets mål Målsättningen har varit att hjälpa landets Astmaoch Allergiföreningar att utveckla nya verksamheter som ett komplement till den offentliga vården för att bättre ta tillvara den unika kompetens som finns hos förbundets medlemmar. Projektets syfte Att åstadkomma bättre livskvalitet, större delaktighet och jämställdhet för barn, ungdomar och vuxna som har påtagliga besvär av allergiska sjukdomar. Att Astma- och Allergiföreningen ska ses som en självklar samarbetspart till den offentliga vården. Sammanfattning av projektets resultat Skåne I Skåne har medlemmarnas behov av utbildning/information beskrivits synpunkterna har samlats i en kunskapsbank ett gott samarbete har etablerats mellan den lokala vården och de lokala astma- och allergiföreningarna två länsföreningar har fått möjlighet att prova på liknade verksamhet, Örebro och Halland projektet har lett till att ett nytt projekt, Haveriprojektet, där vården och de lokala astma- och allergiföreningarna fortsätter att samarbeta. Linköping I Linköping har konceptet Astmaskola i Idre lett till ett mycket bra samarbete mellan den lokala föreningen och vården en utvärdering har skett av barnen/ungdomarna avseende lungfunktion och livskvalitet minst två nya astma- och allergiföreningar kommer att pröva på att ordna egna astmaskolor, i Stockholms län är man redan igång, Norrbotten ligger i startgroparna, ytterligare andra har hört av sig till Lhena Hjalmarsson för tips om hur man kommer igång denna del av projektet har krävt en stor arbetsinsats av föreningarna, vi tror att det är en anledning till att inte fler lokala föreningar visat intresse. Stockholm Filmen Eksem vanligare än du tror har lett till att flera av Astma- och Allergiförbundets lokalföreningar får möjlighet att utveckla sin verksamhet i samverkan med vården att fler brukarna/medlemmar har fått större kunskap om sin sjukdom och därmed bättre förutsättningar att gå ut i samhället på jämlika villkor flera lokal astma- och allergiföreningar kommer i samarbete med vården att ordna studiecirklar under hösten Sammanfattningsvis kan vi konstatera syfte och mål med projektet är väl uppfyllt. Den alldeles unika kunskap som finns i förbundets läns- och lokalföreningar har tagits tillvara, och lett till att projektet uppfyllt de mål som fanns. Det resultat som förbundet tillsammans med läns- och lokalföreningarna och vården uppnått kommer att leva kvar under många år i form av astmaskolor, kunskapsbank, och en film om eksem, Eksem vanligare än du tror. Sociala medier Under året avslutades ett projekt med syfte att göra förbundets arbete mer synligt i så kallade sociala medier på Internet. Arbetet ledde fram till en strategi för förbundets fortsatta arbete inom detta område. Det fortsatta arbetet sker nu inom ramen för ordinarie verksamhet. Sökta projekt Under året ansökte förbundet om ett par projekt som vid årsskiftet ännu inte beviljats. De sökta projekten handlar om; Kemikalier i kläder Allergikunskap för nya svenskar Allergi - familjestöd Nordisk konferens Rökfria uteserveringar Lung - sjukdomar drabbar barn i hela världen Filmprojektet Se! som synliggör allergisjukdomen. Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

15 BILAGA 1 FÖRBUNDSSTYRELSENS LEDAMÖTER Förbundets styrelse vald på Kongressen 2010 Ingalill Bjöörn ordförande, Värmland Leif Henriksson, Västra Götaland 1:e vice ordförande Jan-Olof Jonson, Västernorrland 2:e vice ordförande Robert Hejdenberg, Halland Christina Hermansson, Uppsala Annika Nilsson, Norrbotten Mikaela Odemyr, Västernorrland Siv Pettersson, Örebro Maritha Sedvallson, Edsbyn Per-Åke Wecksell, Stockholm Lars Åstrand, Stockholm Ersättare i förbundsstyrelsen Solveig Enberg, Sörmland Emma Larsson, Skåne Ann-Cristin Östling, Edsbyn Revisorer valda på kongressen 2010: Ordinarie lekmannarevisorer Mikael Forsberg och Birgitta Bäuml Suppleant lekmannarevisor Roland Nilenheim Stadgekommitté vald på kongressen 2010 Rolf Hedén Gerry Norén Tomas Lundbladh Birgitta Bäuml Maud Sundquist Valberedning vald av kongressen 2010 Alf Andersson Lhena Hjalmarsson Irma Grönberg Martina Frödin Eskil Hedberg 14 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

16 BILAGA 2 REMISSVAR OCH SKRIVELSER Remissvar på förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m m, Promemoria 1: förslag avseende energideklarationer Remissvar angående Förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. Till Socialdepartementet, Synpunkter på DS 2011:23, Uppdaterade högkostnadsskydd öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel Remissvar på Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420) Remiss av ändringsreglerna, dnr: /2009 Yttrande angående utredningen Guldgruvan i hälso- och sjukvården Synpunkter från Astma- och Allergiförbundet på regeringens första rapport till FN om konvention för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Remissvar på revidering av, avsnitt 9 om energihushållning, Boverkets byggregler BBR BILAGA 3 PRESS- MEDDELANDEN 2012 ett svart år för pollenallergiker? Öppet brev till Folkhälsominister Maria Larsson Sverige kan bli bäst på hund i vården Sjuk av jobbet? Chanel no 5, hundar & en cigg På gränsen om miljöundersökningar och gränsvärden Diskussionen om sjukfrånvaron är en maktkamp Välja utbildning välja hälsa? Det finns för få rökfria och allergianpassade flerbostadshus i Sverige Äntligen en APP för alla fikasugna matallergiker! En tredjedel av astmatikerna får svårt att betala sin medicin vid en höjning av högkostnadsskyddet! Barnallergolog larmar inför Internationella Astmadagen den 3 maj: Färre allergikonsulenter skapar otrygghet Färre lokala försäkringskontor skapar otrygghet Skärpta krav på energihushållning riskerar människors hälsa Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

17 BILAGA 4 ANSTÄLLDA UNDER 2011 Tillsvidareanställda Björklund Eva, föreståndare för Södergården Brändström Ulf, kanslichef Dufva Eva-Maria, ombudsman, vård- och socialpolitik Granström Lena, redaktör för Allergi i Praxis, 2:e redaktör för Allergia Hååg Carina, ombudsman, information Jarl Marianne, ombudsman, konsument och miljö Luther Marie-Louise, ombudsman, inomhusmiljö Löfgren Catharina, administrativ samordnare Olin Niklas, medlemsregister och föreningsstöd Olson Jan, marknadsansvarig Olsson Annika, redaktör för Allergia Orrby Bertil, ombudsman, projektsamordnare (tjänstledig från ordinarie tjänst. Projektanställd som projektsamordnare t.o.m ) Sirous Parisa, ekonomiansvarig Stangenberg Susanne, ombudsman, organisation och studier (vikarie för Bertil Orrby längst t.o.m ) Stenberg Anneli, kanslist Volcz Helena, ekonomiassistent BILAGA 5 FÖRENINGAR SOM FÅTT BIDRAG UR BLOMSTERFONDEN Här kommer hela listan med 2011 års mottagare: Alingsås, Bergslagen, Borås, Dalarna, Falun, Fyrklövern, Gotland, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hässleholm, Jämtbygden, Jämtland, Jönköpings län, Kalmar, Kalmar län, Karlstad, Kramfors, Lidköping, Linköping, Ludvika, Luleå, Lund, Malmö, Mark- Svenljunga, Norrbotten, Norrköping, Ovanåker, Skövde/Hjo/Tibro/Karlsborg, Sollefteå, Stockholms län, Trollhättan/Vänersborg, Uddevalla, Ulricehamn, Unga Allergiker, Uppsala/Knivsta, Vilhelmina, Värmland, Västervik, Västra Götaland no, Västra Götaland väst, Västra Östergötland, Älmhult, Ängelholm, Ängelholm, Örnsköldsvik, Österlen. 16 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

18 Astma- och Allergiförbundet Organisationsnummer FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Information om verksamheten Astma- och Allergiförbundet håller kongress vart tredje år. Kongressen väljer en ordförande och en styrelse med uppdrag att leda verksamheten under de kommande tre åren. Kongressen beslutar om övergripande målsättningar och verksamheter för organisationen. I stadgan som antas av kongressen beskrivs förbundets övergripande ändamål enligt följande: utifrån medlemmarnas förutsättningar och behov utveckla verksamhet som bidrar till den enskildas livskvalitet stödja läns- och lokalföreningarna i deras verksamhet påverka samhället att åstadkomma samma levnadsvillkor för människor med astma, allergiska sjukdomar eller andra överkänslighetsbesvär som för andra medborgare genom utbildnings- och informationsarbete nå större förståelse för astmatikers och allergikers problem stödja forskningen inom astma- och allergiområdet. Verksamhet för att främja ändamålet 1. Medlemsrekrytering Vid årsskiftet hade Astma- och Allergiförbundet medlemmar, en minskning med 297 medlemmar. Medlemsavgiften i förbundet var både år 2010 och 2011 på 110 kr för en huvudmedlem och 50 kr för en familjemedlem. Antalet hushåll som söker sig till förbundet (antalet nya huvudmedlemmar) fortsätter att öka. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. Åldersfördelningen i organisationen, jämfört med Sveriges befolkning, är att 0 5- åringar och åringar är underrepresenterade samt åringar något överrepresenterade. Satsningen på medlemsvärvning har fortsatt. Särskilda insatser gjordes på Astmadagen i maj. Material för medlemsvärvning har tagits fram och värvare stimulerats genom premiering. Telefonvärvning av nya medlemmar har genomförts mellan maj och juni. Av cirka telefonkontakter fick förbundet 604 nya medlemmar. Medlemsförmånen World Medical Card som infördes under slutet av 2010 byggdes ut i slutet av året. Syftet är att ge en ökad trygghet genom att göra medlemmens medicinska information tillgänglig via webben och mobilen samt på ett förseglat kort. Informationen kan översättas till 20 olika språk. 2. Organisationsöversyn Kongressen 2010 beslutade om en översyn av organisationen fram till nästa kongress år Denna fortsatte under 2011 med att ta fram fakta om en ny generations förväntningar på förbundets nuvarande informationsstruktur, fakta om dagens organisationsstruktur och läget när det gäller Sveriges övergång till storregioner med mera. 3. Stöd till föreningarna Förbundet har bistått läns- och lokalföreningar med organisatoriska insatser. Representanter från förbundsstyrelsen besökte de flesta länsföreningarna under Besöken ingår i ett långsiktigt arbete för att stärka banden mellan de centrala, regionala och lokala nivåerna i organisationen. Den lokala samverkan med primärvården har stimulerats. Förbundet har bland annat har uppmuntrat till kontakt med vårdcentraler och tagit fram material samt försett 14 lokalföreningar i åtta olika län med det för att kunna ta kontakt. Vid årsskiftet fanns det 112 lokalföreningar och 23 regionala föreningar. Under året har tre föreningar lagts ned, en slagits samman och en reorganiserats. Ett månatligt nyhetsbrev har distribuerats via e-post till 450 av förbundets aktiva. Det skickas också till ett tjugotal aktiva som önskar få informationen på papper. Lokalföreningarnas del av förbundets hemsida har uppdaterats och utvecklats vidare. Ekonomiskt stöd på 100 kronor per deltagare i en studie - cirkel har lämnats till föreningar för att stimulera studieverksamheten. 4. Ordförandekonferens Ordförandekonferensen genomfördes den maj 2011 på Rica Talk Hotell i Älvsjö. 140 representanter från förbundets lokal- och länsföreningar deltog. Huvudtemat för konferensen var de mänskliga rättigheterna för funktionshindrade som antagits av FN. De togs såväl upp övergripande som sett ur en aktiv medlems perspektiv. Konferensen tog även upp den organisationsöversyn Framtid för förbundet som initierades under 2010 samt den informations- och insamlingskampanj som Stiftelsen Astmaoch Allergiförbundets Forskningsfond kommer dra igång under Astma- och Allergiförbundet. Årsredovisning

19 5. Produktrekommendationer Förbundsstyrelsen rekommenderar produkter som är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända medicinskt rapporterade fall av överkänslighet. Det utesluter dock inte att enstaka människor kan vara så känsliga att de reagerar på produkterna. 6. Unga Allergiker Samarbetet med vårt ungdomsförbund, Unga Allergiker, har fortsatt under året. Styrelserna och de centrala kanslierna har även under 2011 genomfört gemensamma träffar. 7. Intressepolitisk verksamhet Förbundet har varit representerat i handikapprörelsens arbete med en alternativrapport till FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Rapporten har skickats in till FN:s övervakningskommitté. Förbundet har tagit fram en ny version av allergirond som omfattar både skolan och förskolan. I samband med detta har förbundet också tagit fram ett exempel till föreningarna på hur man kan bedriva intressepolitiskt arbete lokalt om allergironden samt en mall för skrivelse till kommunledningen. Under verksamhetsåret har förbundet initierat ett mera intensivt arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Det har skett inom ramen för förberedelserna av konferensen Allergi i arbetslivet den 6 december i Stockholm. Planering av konferensen pågick under hela året med hjälp av en programkommitté. Intresset var stort och konferensen blev snabbt fullbokad och uppskattad. Under året har förbundet fortsatt arbetet för en nationell strategi för astma-och allergivården. Förbundsordförande Ingalill Bjöörn, kanslichef Ulf Brändström och ombudsman Eva-Maria Dufva har uppvaktat socialdepartementet samt Anders Andersson (KD) riksdagsman och ledamot i socialutskottet. Påverkansarbetet resulterade i att Socialdepartementet gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda problembilden på astma- och allergiområdet kopplad till arbetsmiljön i skolan. Arbetet kommer att påbörjas Astma- och Allergiförbundet kommer att finnas med i arbetsgruppen och uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 april Astma- och Allergiförbundets treåriga restaurangprojekt avslutades i maj Målsättningen har varit att tillsammans med hotell- och restaurangbranschen utveckla ett utbildningsprogram Hurra, en allergisk gäst och certifieringsordning Tryggare Mat för att anpassa produkter och tjänster inom näringen till behoven hos människor med matallergier. Projektet drevs i samverkan med Sveriges Hotell- och restaurangföretagare SHR. Restaurangprojektet har sedan juni 2011 övergått i ordinarie verksamhet inom förbundet. Ett utbildningsmaterial riktat till skolkök, och skolpersonal har spridits till ett flertal kommuner och skolor. Ett par utbildningar har anordnats till enskilda skolor under året. Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson lät genomföra en utredning om pollenprognosernas framtida finansiering, behoven hos gruppen pollenallergiker samt hur pollenmätningsverksamheten bör organiseras i framtiden. Förbundets kanslichef var förordnad som expert i en arbetsgrupp knuten till utredningen. Resultatet från utredningen lades fram i maj 2011, men trots upprepade påstötningar och förfrågningar kring tidsplan för kommande beslut utifrån utredningens rekommendationer har Socialdepartementet inte föreslagit några politiska beslut i frågan. Förbundet gick i december ut med ett öppet brev i media riktat till äldre- och folkhälsoministern med uppmaningen att gå till beslut. Något beslut har ännu inte fattats. Representanter för Astma- och Allergiförbundet finns med i samråd med följande sektorsmyndigheter med ansvar för handikappolitiken: Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Statens Skolinspektion, Konsumentverket, Trafikverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämndens, TLVs, brukarråd, Styrgruppen för Nationellt Astmaregister och Socialdepartementet. Handikappförbunden har under året tagit fram en egen skuggutredning till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. I det arbetet har kanslichef Ulf Brändström deltagit. En representant från förbundet finns också med i regeringens handikapp - delegation. 8. Internationell samverkan Astma- och Allergiförbundet representerades av Emma Larsson från förbundsstyrelsen vid den europeiska astma och allergi - federations EFA årsmöte i Paris i maj Vid årsmötet och den efterföljande konferensen deltog också Per-Åke Wecksell från förbundsstyrelsen i EFAs styrelse samt Ulf Brändström från förbundskansliet. Per-Åke Wecksell kvarstår som ledamot i EFAs styrelse ytterligare en period till år Vid ett konstituerande möte för Världsastmaorganisationen i Istanbul valdes Per-Åke Wecksell till organisationens vice ordförande. Information 1. Internet hemsida och sociala medier Under året har förbundets hemsida kontinuerligt uppdaterats. Alltomallergi som tidigare varit stängd för allmänheten gjordes om och är idag en integrerad del av den vanliga hemsidan, öppen för alla. Astma- och Allergiförbundet har under 2011 jobbat fortsatt aktivt med sociala medier och då främst genom Facebook, Twitter, Youtube samt bloggar. Förbundets Facebooksida hade vid årets slut cirka stycken följare. Även några av landets lokal- och länsföreningar har under året skapat sig en sida på Facebook som ett komplement, eller i vissa fall som ett alternativ, till den egna hemsidan. I februari 2011 startades Friskare Liv-bloggen, en organisationsblogg där ombudsmännen och kanslichefen bloggar. Sedan starten har bloggen haft unika besökare och via den kan förbundets verksamhet lyftas fram på ett personligt, vardagligt och naturligt sätt. Under året har det skett en tydlig ökning av människor som är anslutna till våra sidor i sociala medier, responsen på våra inlägg har också ökat. Tonen har varit genomgående positiv våra aktiviteter i de sociala medierna uppskattas av besökarna. Även internt har arbetet med sociala medier fortsatt och då främst genom att en policy för förbundets aktiviteter och närvaro 18 Astma- och Allergiförbundet. Årsredovisning 2011

20 på Internet tagits fram. Policyn antogs av förbundsstyrelsen i augusti Allergia Förbundets medlemstidning Allergia utkommer med åtta nummer per år och sänds till alla medlemshushåll. Tidningen innehåller intervjuer, reportage och nyheter om de frågor som berör förbundets medlemmar, aktuell forskning, receptsidor, tips och idéer om hur man lättare kan leva med sin allergi. Allergia är också ett debattforum för läsaren. Allergia har under 2011 varierat mellan 32 och 40 sidor. 3. Allergi i praxis Tidskriften Allergi i Praxis har kommit ut med fyra nummer under Årets teman har varit Sensibilisering och desensibilisering, Från barn till vuxen, Astmakontroll och astmarehabilitering och Luftföroreningar. Allergi i Praxis ges ut av Norges Astma- och Allergiförbund och skickas utan kostnad till samtliga allmänläkare och till sjuksköterskor med astma och allergi som specialområde i Sverige och Norge. Övriga intresserade kan prenumerera. I varje nummer har svenska Astma- och Allergiförbundet en till två sidor till förfogande, med vinjetten Nytt från Sverige. 4. Nättidningen Matnyttig.se kom ut sex gånger under Antalet prenumeranter är Matnyttig har även en företagssida på Facebook med knappt 800 deltagare. Matnyttigs artiklar kommenteras ofta och interaktionen med läsarna har ökat. Förbundet ekonomi, förvaltning och finansiella instrument 1. Förbundets intäkter Förbundets intäkter består av statsanslag, royaltyintäkter från produktrekommendationer, medlemsavgifter, annonsintäkter, projektanslag, utdelning från Postkodlotteriet, övriga bidrag och testamenten. Statsbidraget inklusive intäkterna från Allmänna Arvsfonden, testamenterade medel samt övriga bidrag har minskat under 2011 jämförelse med år Medlemsintäkterna har minskat marginellt jämfört med föregående år, medan royaltyintäkterna för produktrekommendationer har fortsatt att öka. På grund av en omläggning av Postkodlotteriets utdelning av medel till sina förmånstagare delades inga medel ut under Bakgrunden är att Postkodlotteriet hittills delat ut medel enligt egen utdelningsprognos innan året var slut. Enligt nya direktiv från lotterilagen ska from år 2012 alla vinstmedel från föregående år delas ut först efter att bokslutet för året är klart, d.v.s. inte som hittills tre månader innan året är slut. Tidigare år har medlen delats ut 2010 för att användas Nu kommer de att delas ut i början av 2012 för att användas samma år. Detta innebär att intäkterna från Postkodlotteriet helt bortfaller under 2011 vilket är huvudförklaringen till det underskott som redovisas i bokslutet. 2. Förbundets kostnader Bland årets kostnader kan nämnas förbundets ordförandekonferens i maj samt arbetslivskonferensen i december. Astma- och Allergiförbundets barnallergifond har under 2011 delat ut kronor i ekonomiskt stöd till ett 90-tal barn med astma, eksem eller annan allergisjukdom. Stöd har bland annat lämnats till rekreationsresor, lägeravgifter, luftrenare, datorer, kvalsterskydd till sängen eller annat som gjort livet enklare för det allergiska barnet. Under året har sammanlagt kr delats ut ur Blomsterfonden och Postkodlotteriet till förbundets lokal- och länsföreningar. Medlen gick till projekt kring lägerverksamhet, till aktiviteter inriktade på vuxna/äldre, till utåtriktade arrangemang med klar inriktning på medlemsrekrytering samt till att utveckla allergiombudsverksamheten. Tack vare medlen från Postkodlotteriet har utdelningen till lägerverksamhet för allergiska barn och deras familjer kunnat hållas på denna höga nivå. Förbundet administrerar ansökningar om medel från Victoriafonden och Radiohjälpsfonden till förbundets lokala och regionala föreningar. Victoriafonden ger bidrag till barns och ungas läger- och fritidsverksamhet. Radiohjälpsfonden ger bidrag till föreläsningar. Ansökningarna sammanställs av förbundskansliet inför beslut i fondernas styrelse. Förbundet administrerar också ekonomihanteringen och redovisningarna. Övertagandet har bidragit till att bättre sprida kunskapen om fondmedlen i förbundets olika led. Under 2011 beviljades sammanlagt kr till förbundets föreningar. Anders Hedbergs minnesfond delar ut bidrag täckande kostnader för rekreation och resor åt astmasjuka barn med företräde i Söderhamns kommun. Under året har totalt kronor delats ut till ett barn bosatt i kommunen. Flerårsjämförelse på intäkter, kostnader och balansomslutning Nedan följer resultaträkningen i sammandrag för de senaste fem åren. Redovisas i tkr Summa intäkter Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Årets resultat Nedan följer balansomslutningen för de senaste fem åren. Redovisas i tkr Balansomslutning Astma- och Allergiförbundet. Årsredovisning

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att människor med allergiska sjukdomar* ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället.

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att människor med allergiska sjukdomar* ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. Effektrapport 2014 1 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Organisationsnummer 802005-7512 Organisationsform: ideell förening Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som FRII angett. FRII är Frivilligorganisationernas

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

S2009/9762/HS. Remissinstanserna

S2009/9762/HS. Remissinstanserna Remiss 2009-12-10 S2009/9762/HS Socialdepartementet Remissinstanserna Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården I mars 2009 beslutade statsrådet Göran Hägglund att inrätta en

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 - ETT REDKAP FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2013-10-30 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om Brottsofferjouren

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Om hur man lyssnar på brukarna/klienterna och om man har strategier för att motverka diskriminering Om förebyggande åtgärder

Om hur man lyssnar på brukarna/klienterna och om man har strategier för att motverka diskriminering Om förebyggande åtgärder Om Din Rätts enkät Enkäten sändes ut till den högst ansvariga tjänstemannen vid socialkontoret på Sveriges 290 kommuner. 196 kommuner har svarat på hela, eller delar av, enkäten en svarsfrekvens på 66

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning LEDARE I slutet av verksamhetsåret 2010

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Astma-

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer