ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS"

Transkript

1 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011

2 ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING Vid förbundets kongress 2010 initierades ett utvecklingsarbete med sikte på att stärka den regionala organisationen. Tanken var att följa med den samhällsutveckling som ombuden såg framför sig. Att anpassa organisationen till ett omgivande samhälle statt i snabb förändring. Under verksamhetsåret har rådslag, enkäter, intervjuer med medlemmar och omvärldsanalyser genomförts för att samla underlag till diskussionen kring det framtida Astmaoch Allergiförbundet. En klar bild av läget just nu för förbundet har tecknats. Nästa steg blir att dra slutsatser och forma förslag till förändring. Förbundets arbete under 2011 har fortsatt att präglas av nya sätt att kommunicera inom organisationen och utåt mot det omgivande samhället. Bloggen Friskare Liv väcker ett ökat intresse hos både medlemmar och andra. Facebook används aktivt i det intressepolitiska arbetet. Ett exempel på detta är den breda aktiviteten som utvecklades under slutet av åren för att rädda och utveckla pollenprognoserna. Allt flera medlemmar får nyhetsbrev från förbundet via . En allergipanel har rekryterats. Den består av mer än 600 medlemmar och ickemedlemmar som lovat att då och då svara på enkla enkäter omkring olika allergifrågor. Resultaten från enkäterna används i påverkans - arbetet i vilket panelens deltagare därmed blir delaktiga. Det intressepolitiska arbetet har varit mycket omfattande, inte minst på vårdens område, där samverkan med vårdens yrkesverksamma fortsatt att utvecklas mycket positivt. Förbundets ställning inom området miljö och hälsa har fortsatt att stärkas och arbetet med matallergier har breddats till att innefatta nya initiativ för ökad trygghet för matkonsumenter inom skola och vård. I slutet av 2011 genomfördes en mycket lyckad konferens för att uppmärksamma allergiproblemen inom arbetsliv och arbetsmarknad. Tillsammans med den övriga handikapprörelsen har förbundet under året arbetat för att diskrimineringslagen också skall innefatta brister i tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning. På ordförandekonferensen i maj ägnades denna fråga en stor uppmärksamhet. Det är glädjande att lägga 2011 bakom oss. Ett så utvecklingsinriktat verksamhetsår kan vi känna stolthet över. Ett gott samarbete och en god stämning inom organisationen bådar gott inför framtiden. Ingalill Bjöörn Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

3 VÅRT FÖRBUND Organisationen byggs av medlemmar Vid årsskiftet hade Astma- och Allergiförbundet medlemmar, en minskning med 297 medlemmar. Antalet hushåll som söker sig till förbundet (antalet nya huvudmedlemmar) fortsätter att öka. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. Åldersfördelningen i organisationen, jämfört med Sveriges befolkning, är att 0 5-åringar och åringar är underrepresenterade samt åringar något överrepresenterade. Satsningen på medlemsvärvning har fortsatt. Särskilda insatser gjordes på Astmadagen i maj. Material för medlemsvärvning har tagits fram och värvare stimulerats genom premiering. Telefonvärvning av nya medlemmar har genomförts mellan maj och juni. Av cirka telefonkontakter fick vi 604 nya medlemmar. Den medlemsförmån som infördes under slutet av 2010 byggdes ut i slutet av året: World Medical Card som ger en ökad trygghet genom att göra medlemmens medicinska information tillgänglig via webben och mobilen samt på ett förseglat kort. Informationen kan översättas till tjugo olika språk. Kortet är helt utan extra kostnad för medlemmarna. Kongressen 2010 beslutade om en översyn av organisationen fram till nästa kongress (2013). Denna fortsatte under 2011 med att ta fram fakta om: en ny generations förväntningar på förbundet; förbundets nuvarande informationsstruktur; fakta om dagens organisationsstruktur; läget när det gäller Sveriges övergång till storregioner mm. En serie på sju regionala konferenser genomfördes under våren för att föra ut diskussionen brett i förbundet. Nässjö, Helsingborg, Luleå, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Örebro En serie på nio regionala kurser i lokalt påverkansarbete har genomförts under hösten för att ge de aktiva redskapen för att bättre påverka kommunala och regionala beslut. Hässleholm, Nässjö, Skövde, Karlstad, Umeå, Piteå/Luleå, Stockholm, Bollnäs, Östersund. Kärnan i verksamheten, föreningarna Förbundet har bistått läns- och lokalföreningar med organisatoriska insatser. Förbundsstyrelsen besökte de flesta länsföreningarna under Besöken ingår i ett långsiktigt arbete för att stärka banden mellan de centrala, regionala och lokala nivåerna i organisationen. Stimulans för att öka den lokala samverkan med primärvården har genomförts. Förbundet har bl.a. har uppmuntrat till kontakt med vårdcentraler och tagit fram material samt försett 14 lokalföreningar i 8 olika län med det för att kunna ta kontakt. Vid årsskiftet fanns det 112 lokalföreningar och 23 regionala föreningar. Under året har tre föreningar lagts ned, en slagits samman och en reorganiserats. Ett månatligt nyhetsbrev har distribuerats via e-post till 450 av förbundets aktiva. Det skickas också ut på papper till ett tjugotal aktiva som önskar få informationen på papper. Lokalföre - ningarnas del av förbundets hemsida har uppdaterats och utvecklats vidare. Ekonomiskt stöd på 100 kronor per deltagare i en studie - cirkel har lämnats till föreningar för att stimulera studieverksamheten. Organisationens alla föreningar Astma- och Allergiföreningarna i Blekinge län Astma- och Allergiföreningen i Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg Astma- och Allergiföreningarna i Dalarnas län Astma- och Allergiföreningen i Västerdalarna, Nedansiljan, Älvdalen, Falun, Borlänge, Ludvikaorten Astma- och Allergiföreningen Fyrklövern En förening gemensam för Smålandslänen och Blekinge Astma- och Allergiföreningarna i Gotlands län Astma- och Allergiföreningen i Gotland Astma- och Allergiföreningarna i Gävleborgs län Astma- och Allergiföreningen i Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal, Gävle, Hofors-Torsåker, Sandviken Astma- och Allergiföreningarna i Hallands län Astma- och Allergiföreningen i Hylte, Halmstad, Laholm, Varberg, Kungsbacka Astma- och Allergiföreningarna i Jämtlands län Astma- och Allergiföreningen i Västjämtland, Härjedalen, Jämtbygden Astma- och Allergiföreningarna i Jönköpings län Astma- och Allergiföreningen i Östbo-Västbo, Vätterstad, Nässjö-Eksjö, Vetlanda, Tranås Astma- och Allergiföreningarna i Kalmar län Astma- och Allergiföreningen i Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Vimmerby Hultsfred, Nybro Emmaboda 2 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

4 Astma- och Allergiföreningarna i Kronobergs län Astma- och Allergiföreningen i Älmhult, Växjö, Ljungby Astma- och Allergiföreningarna i Norrbottens län Astma- och Allergiföreningen i Gällivare Malmberget, Älvsbyn, Luleå, Piteå, Kiruna, Kalix, Pajala Astma- och Allergiföreningarna i Skåne Astma- och Allergiföreningen i Klippan Åstorp, Kristianstad, Österlen, Ängelholm, Hässleholm, Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Trelleborg Astma- och Allergiföreningarna i Stockholms län Astma- och Allergiföreningen på Internet, i Upplands Väsby, Järfälla, Huddinge Botkyrka Salem, Täby Danderyd, Stockholm, Södertälje, Nacka Värmdö, Lidingö, Sigtuna Märsta Rosersberg, Sollentuna, Vallentuna Astma- och Allergiföreningarna i Södermanlands län Astma- och Allergiföreningen i Katrineholm Flen Vingåker, Eskilstuna Strängnäs Astma- och Allergiföreningarna i Uppsala län Astma- och Allergiföreningen i Håbo, Norduppland, Uppsala Knivsta, Enköping, Östhammar Astma- och Allergiföreningarna i Värmlands län Astma- och Allergiföreningen i Norra Värmland, Karlstad, Kristinehamn, Filipstad, Arvika Eda, Säffle Astma- och Allergiföreningarna i Västerbottens län Astma- och Allergiföreningen i Nordmaling, Vilhelmina, Åsele, Umeå, Skellefteå Astma- och Allergiföreningarna i Västernorrlands län Astma- och Allergiföreningen i Örnsköldsvik, Sundsvall, Kramfors, Sollefteå Astma- och Allergiföreningarna i Västmanlands län Astma- och Allergiföreningen i Västerås, Fagersta Astma- och Allergiföreningarna i Västra Götalands län Astma- och Allergiföreningen i Göteborg, Öckerö, Göteborg för familjer, Mölndal Härryda, Uddevalla, Mark-Svenljunga, Trollhättan Vänersborg, Alingsås, Borås, Ulricehamn, Vara, Mariestad, Lidköping, Skövde Astma- och Allergiföreningarna i Örebro län Astma- och Allergiföreningen i Bergslagen, Örebro, Södra Närke, Karlskoga Degerfors Astma- och Allergiföreningarna i Östergötlands län Astma- och Allergiföreningen i Åtvidaberg, Linköping, Norrköping, Västra Östergötland Stadgekommittén Kongressen 2010 valde en stadgekommitté. Den har att fortsätta arbetet med att anpassa stadgarna till en organisation i ständig förändring. Kommittén kommer att arbeta vidare med stadgefrågorna till kongressen Se bilaga 1. Valberedningen Valberedningen kommer att arbeta till kongressen Se bilaga 1. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har genomfört åtta protokollförda sammanträden, varav ett telefonmöte under året. Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott till att förbereda styrelsesammanträden och fatta beslut på delegation. Arbetsutskottet har genomfört åtta protokollförda sammanträden. Unga Allergiker har varit representerade på förbundsstyrelsens sammanträden. Förbundsstyrelsens ledamöter har varit delaktiga i förbundets dagliga verksamhet genom särskilda uppdrag och som bollplank till kansliets personal. Se bilaga 1. Kansliet Kanslipersonalen har fortsatt fokus på kompetensutveckling och har under 2011 genomgått en projektledarutbildning för att ge oss framtida verktyg att effektivt koordinera kansliets arbets - resurser och kompetens. Inom administrationen satsas det på en ny leverantör av telefonväxel med användarvänlig lösning där vi själva kan hantera våra interna telefonnummer samt röstbrevlådor. En ny Copyprinter samt skrivare är installerade. Vi bedömer att vi genom leverantörsbytet kommer uppnå en kostnadsbesparing. Ordförandekonferens 2011 Ordförandekonferensen genomfördes den maj 2011 på Rica Talk Hotell i Älvsjö. 140 deltagare från förbundets lokal- och länsföreningar deltog. Temat för konferensen var de mänskliga rättigheterna för funktionshindrade som antagits av FN. De togs såväl upp övergripande som sett ur en aktiv medlems perspektiv. Konferensen tog även upp den organisationsöversyn, Framtid för förbundet, som initierades under 2010, samt den informationsoch insamlingskampanj som förbundets Forskningsfond kommer dra igång under Södergården Antalet gästnätter har minskat och blev totalt Det är en minskning med 446 gästnätter under Under 2011 har ett antal temaveckor genomförts: Kreativ målning, Magdans, 55+ veckan samt Familjehelgen. Södergårdens vänner är en grupp medlemmar som särskilt engagerat sig för gården. Gruppen är inriktad på att göra praktiska insatser för att utveckla anläggningen. Södergårdens vänner träffas två gånger per år, en på våren och en på hösten har vännerna börjat arbeta med hur gästerna kan orientera sig i grannskapet och hur man kan märka upp leder i Södergårdens närhet bättre. Vännerna har också röjt upp i utomhusmiljön kring gården, renoverat en jordkällare och åtgärdat andra brister utanför byggnaden. Södergården har gjort 4 nyhetsbrev som distribuerats via e-postbrev. De skickas ut till alla som bott på Södergården eller om man vill prenumerera på Södergårdsinformation. Fortlöpande förbättringar och utveckling av gården pågår hela tiden. Samarbetet med hotell och föreningar i bygden fortsätter för att ge bättre service åt de som kommer till Södergården. Arbetet med Ungdomsrummet är färdigt. Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

5 Galleri Södergården Galleri Södergården: som är ett samarbete mellan Eva Björklund och Södergården, har haft två utställningar, deltagit i länskulturens länsomfattande projekt Kul-tur och haft ett musikarrangemang. Hemsida och sociala medier Under året har förbundets webbsida kontinuerligt uppdaterats. Alltomallergi som tidigare varit stängd för allmänheten gjordes om och är idag en integrerad del av den vanliga hemsidan, öppen för alla. Astma- och Allergiförbundet har under 2011 jobbat fortsatt aktivt med sociala medier och då främst genom Facebook, Twitter, Youtube samt bloggar. Förbundets Facebooksida hade vid årets slut cirka stycken följare en siffra som ökar kontinuerligt. Även några av landets lokal och länsföreningar har under året skapat sig en sida på Facebook som ett komplement, eller i vissa fall som ett alternativ, till den egna hemsidan. I februari 2011 startades Friskare Liv-bloggen en organisationsblogg där ombudsmännen och kanslichefen bloggar. Sedan starten har bloggen haft unika besökare och via den kan vi lyfta fram förbundets verksamhet på ett personligt, vardagligt och naturligt sätt. Under året har det skett en tydlig ökning av människor som är anslutna till våra sidor i sociala medier Responsen på våra inlägg har också ökat. Tonen har varit genomgående positiv våra aktiviteter i de sociala medierna uppskattas av besökarna. Även internt har arbetet med sociala medier fortsatt och då främst genom att en policy för förbundets aktiviteter och närvaro på Internet tagits fram. Policyn antogs av förbundsstyrelsen i augusti Cafétipsaren Astma- och Allergiförbundet tagit fram en App där det går att tipsa andra och själv få tips om caféer, restauranger och server - ingar som har goda alternativ utan ägg, gluten, mjölk och laktos. Man kan också tipsa om rökfria uteserveringar. Informationen i Cafétipsaren bygger helt på rekommendationer från användarna. Astma- och Allergiförbundet tar inget ansvar för att de omnämnda serveringarna har specialanpassad kost. Vår förhoppning är att människor över hela Sverige ska dela med sig av sina favoritställen och att serveringarna ska bli motiverade att bli tillgängliga för fler. Appen finns för både Iphone och Androidtelefoner. Media Under året har ett antal pressmeddelanden skickats ut, se bilaga 3. Förbundet har under startat upp ett samarbete med MyNewsdesk där det finns ett extern pressrum som används för att på ett nytt sätt kunna förmedla våra utskick till olika intresserade intressenter. Här läggs inte bara pressmeddelanden ut utan även vissa blogginlägg, evenemang och artiklar från matnyttig. Astma och Allergiförbundet har under 2011 totalt omnämnds 196 gånger i redaktionell media års förekomst i media är en minskning med nästan 50 % jämfört med Astma och Allergiföreningarna har under 2011 omnämnts 46 gånger i redaktionell media. Artiklarna där de olika lokala föreningarna är omnämnda är fördelade på 33 olika publikationer. Ordmolnet nedan representerar de ord som förekommit flest gånger i samband med Astma och allergiförbundet i redaktionella medier under Allergipanelen Syftet med vårt arbete inom Astma- och Allergiförbundet är bland annat att påverka samhället att åstadkomma bättre levnadsvillkor för människor med astma och allergiska sjukdomar. För att vi ska kunna göra detta på bästa sätt behöver vi ständigt uppdatera oss kring vad människor med allergiska sjukdomar tycker. Till Allergipanelen har personer som vill engagera sig inom frågor som rör astma och allergi anmält sig. Förbundet vänder sig till Allergipanelen med enkäter och frågeformulär för att snabbt samla in åsikter, eller om vi behöver ta fram statistiska underlag. Man behöver inte vara medlem i Astma- och Allergiförbundet för att delta i panelen. Allergipanelen består av cirka 600 personer. 90 % av deltagarna är kvinnor. Åldersfördelningen är 26 % i åldern 30 39, 28 % i åldern och 20 % i åldern De områden man är mest intresserad av är, här finns möjligheten att välja flera alternativ: Matallergi (74%) Astma (66%) Pollenallergi (56%) Forskning (55%) Allergi hos barn (45%) Eksem (40%) Doftöverkänslighet (37%) Under året har fem enkäter skickats ut till panelens deltagare. Bland annat har panelen svarat på frågor om högkostnadsskyddet för vård och mediciner, Apotekets omstrukturering, rökförbud på uteservering och rekommenderade produkter. Flera av svaren från panelen har använts i mediearbetet. Barnallergifonden Astma- och Allergiförbundets barnallergifond har under 2011 delat ut kronor i ekonomiskt stöd till ett 90-tal barn med astma, eksem eller annan allergisjukdom. Delegerade av förbundsstyrelsen att fatta beslut om utdelning är Per-Åke Wecksell, förbundsledamot och Anneli Stenberg, handläggare. Stöd har bland annat lämnats till rekreationsresor, hjälp till lägeravgifter, luftrenare, datorer, kvalsterskydd till sängen eller annat som gjort livet enklare för det allergiska barnet. 4 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

6 Blomsterfonden/PostkodLotteriet, Victoriafonden och Radiohjälpsfonden Under året har kr delats ut ur Blomsterfonden/PostkodLotteriet till förbundets lokal- och länsföreningar. Medlen gick till projekt kring lägerverksamhet, till aktiviteter inriktade på vuxna/äldre, till utåtriktade arrangemang med klar inriktning på medlemsrekrytering, samt till att utveckla allergiombudsverksamheten. Tack vare medlen från PostkodLotteriet har utdelningen till lägerverksamhet för allergiska barn och deras familjer kunnat hållas på denna höga nivå. Förbundet administrerar ansökningar om medel från Victoriafonden och Radiohjälpsfonden till förbundets lokala och regionala föreningar. Victoriafonden ger bidrag till barns och ungas lägeroch fritidsverksamhet. Radiohjälpsfonden ger bidrag till föreläsningar. Ansökningarna sammanställs av förbundskansliet inför beslut i fondernas styrelse. Förbundet administrerar också ekonomihanteringen och redovisningarna. Övertagandet har bidragit till att bättre sprida kunskapen om fondmedlen i förbundets olika led. Under 2011 beviljades sammanlagt kr till förbundets föreningar. En minskning med cirka kr. Detta beror främst på att Victoriafonden hade mindre medel att dela ut, beroende på ett mindre inflöde av medel än normalt under 2010 en hel del bidrag gick istället till en nyinrättad Bröllopsfond. Svenska PostkodLotteriet Astma- och Allergiförbundet är tillsammans med Forskningsfonden förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet och har mottagit kronor i februari 2012, pengarna genererades under Bidraget är inte öronmärkt, utan förbundet avgör själv hur pengarna kommer till bäst användning. PostkodLotteriet gör uppföljning och begär rapportering av hur pengarna används, dels genom löpande dialog och dels genom en årlig rapportering. PostkodLotteriet är tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien världens tredje största privata givare till ideell verksamhet. Svenska PostkodLotteriet vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Genom att generera pengar till välgörande ändamål kommer Lotteriet närmare sin vision. PostkodLotteriet använder kommersiella verktyg för att generera pengar till den ideella sektorn. Genom marknadsföring, tv-underhållning och stora lottvinster attraheras prenumeranter till Lotteriet. Lottköparna har chans att vinna miljontals kronor tillsammans med sina grannar samtidigt som de bidrar till en bättre värld. PostkodLotteriet genererar pengarna, men det praktiska arbetet utförs av organisationerna som har kunskapen om och erfarenheten av hur pengarna ska användas för att göra mest nytta. PostkodLotteriet ger hela vinsten till ideell verksamhet. Utdelningen till Lotteriets förmånstagare gör skillnad på många sätt det går till arbetet för barns rättigheter, stöd till människor i utsatta situationer eller katastrofer, samarbete över gränser, utbildning, miljö och forskning. För varje lott som säljs kan PostkodLotteriet ge mer pengar till ideell verksamhet delade Lotteriet ut 945 miljoner kronor till 40 förmånstagare, pengar som genererades från 2011-års lottförsäljning. Svenska PostkodLotteriet har sedan starten 2005 delat ut 2,8 miljarder kronor till ideell verksamhet. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är Lotteriet världens tredje största privata givare. Anders Hedbergs minnesfond Anders Hedbergs minnesfond delar ut bidrag täckande kostnader för rekreation och resor åt astmasjuka barn. Företräde ges till barn vilka har föräldrar som inte själva kan bekosta deras rekreation. Barn från Söderhamns kommun har företräde. Under året har totalt kronor delats ut till ett barn bosatt i kommunen. Delegerade av förbundsstyrelsen att fatta beslut om utdelning är Per-Åke Wecksell, förbundsstyrelseledamot och Anneli Stenberg, handläggare. Allergia Förbundets medlemstidning Allergia utkommer med åtta nummer per år och sänds till alla medlemshushåll. Tidningen innehåller intervjuer, reportage och nyheter om de frågor som berör förbundets medlemmar, aktuell forskning, receptsidor, tips och idéer om hur man lättare kan leva med sin allergi. Allergia är också ett debattforum för läsaren. Allergia har under 2011 varierat mellan 32 och 40 sidor. Under året har Allergia bland andra ämnen tagit upp problem medlemmarna kan ha med den nya sjukförsäkringen och följt och debatterat regeringens arbete kring socialförsäkringsutredningen som ska vara klar I artiklarna Gifterna som gör dig ren och Ett rent helvete har vi försökt belysa problemen med alla de kemikalier som används i samhället och hur de påverkar oss. I serien Allergi- ombud har Allergia intervjuat olika allergiombud för att belysa hur viktigt deras arbete är för miljön i skolorna. Nummer 2 var ett temanummer om lugn och ro. Bakgrundsartikeln redovisar forskning om att stress är särskilt farligt för allergiker. I en intervju berättar docent Caroline Olgart på KS att immunförsvaret hos stressade allergiker förändras, och att stressen kan leda till allergiska attacker. Med utgångspunkt från den artikeln berättar Allergia om olika sätt att komma undan stressen vi alla lätt drabbas av. Vi skriver om hur yoga kan ge plats för stillhet och hur du bäst ska göra för att somna lättare så att kropp och själ kan få återhämtning. Vi berättar också om kroppens eget lugn-och-ro-hormon, Oxytokin, och hur du enkelt kan få din kropp att producera detta hormon. Och vi intervjuar livscoachen Emma Pihl om hur man ska orka med att lära sig dessa nya vanor när allt redan är stressigt. Allergia.se byggdes vid årets början och uppdateras vid varje utgivning. Där lyfter vi fram utvalda artiklar ur varje nummer. Den som vill kan läsa och ladda ner hela tidningen som pdf, söka i Allergias textarkiv, kommentera artiklar och göra inlägg i Allergias diskussionsforum. Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

7 Allergi i Praxis Tidskriften Allergi i Praxis har kommit ut med fyra nummer under Årets teman har varit: nr 1 Sensibilisering och desensibilisering, nr. 2 Från barn till vuxen, nr.3 Astmakontroll och astmarehabilitering, nr. 4 Luftföroreningar. Allergi i Praxis ges ut av Norges Astma- och Allergiförbund och skickas utan kostnad till samtliga allmänläkare och till sjuksköterskor med astma och allergi som specialområde i Sverige och Norge. Övriga intresserade kan prenumerera. I varje nummer har svenska Astma- och Allergiförbundet en till två sidor till förfogande, med vinjetten Nytt från Sverige. Svenska Astma- och Allergiförbundets ekonomiska bidrag till Allergi i Praxis består av kostnaderna för de två svenska fackredaktörerna. Matnyttig.se Matnyttig kom ut 7 gånger under Antalet prenumeranter är Matnyttig har även en företagssida på Facebook med knappt 800 deltagare. Matnyttigs artiklar kommenteras ofta och interaktionen med läsarna har ökat. Det är idag vanligt att artiklarna kommenteras och här får även läsarna möjlighet att få svar på följdfrågor eller önska sig uppföljningar av artiklar. Landets alla dietister får tidningen varje gång och den distribueras även ut bredare via deras nätverk. Under året kom annonsförsäljningen på webbtidningen igång. Nya produktområden som visat intresse under året för vår märkning är köksskåp, snickerispackel och sängar där nya kriterier behöver arbetas fram för respektive produktgrupp. Kännedomen om våra produktrekommendationer är fortsatt stor och den breda marknadsföringen sker via TV-reklam, annonsering, butiksexponering, IT-reklam och andra aktiviteter som företagen genomför i samråd med förbundet. Unga Allergiker Samarbetet med vårt ungdomsförbund, Unga Allergiker, har fortsatt under året. Representanter från vardera förbundsstyrelsen såväl som för de centrala kanslierna har även under 2011 genomfört gemensamma träffar. Även det lokala samarbetet har utvecklats positivt, bland annat genom att förbundet stöttat Unga Allergikers arbete med att stärka arbetet i de lokala UA-föreningarna. Förbundet har också stöttat UA ekonomiskt med sammanlagt kr. Rekommenderade produkter Produkterna som Granskningsrådet rekommenderar för märkning är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinskt rapporterade fall av överkänslighet. Det utesluter dock inte att enstaka människor kan vara så känsliga att de reagerar på produkterna. Förbundets Granskningsråd består av förbundsstyrelsens ledamot Jan-Olof Jonson, tillika rådets ordförande, Lars Belin, Sven Andersson, Marléne Isaksson, Anders Boman, Roland Efraimson och samordnare Jan Olson. Dessa är specialister inom medicin, kemi och teknik. Rådets uppgifter är att granska produkter ur astma- och allergisynpunkt dock utan jämförelse med andra produkter på marknaden. Vid halvårsskiftet lämnade Sven Andersson sin plats som ledamot på egen begäran och avtackades med blommor och present av ordförande Jan-Olof Jonson Granskningsrådet har haft sex sammanträden under året, varav ett förlades på Fjäderholmarnas Konferensanläggning i Stockholm. Två sammanträden har genomförts med våra Nordiska syskonorganisationers representanter för produktrekommendationer för att stärka verksamheten i respektive land. Produkterna som rekommenderas av Förbundet är redovisade dels på vår hemsida under Svalanmärkt, dels i Gula listan som har tryckts två gånger under året. Nytt kriteriedokument för kuddar och täcken har färdigställts för att producenterna ska bli intresserade och hjälpta vid framtagningen av bra produkter för sängmiljön. Under året har vi tecknat det första avtalet för kuddar och täcken med företaget Mille Notti AB. 6 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

8 STÖD TILL FORSKNING Vetenskapligt råd Knutet till Astma- och Allergiförbundet och Forskningsfonden finns ett vetenskapligt råd. Rådets arbete bidrar till ett gott samarbete mellan förbundet och den vetenskapliga världen. Ord - förande i det vetenskapliga rådet har varit Gunilla Hedlin. Ledamöter har varit Åke Svensson, Leif Bjermer, Chris Anderson, Olle Zetterström, Göran Wennergren, Eva Millqvist, Magnus Wickman, Lars E Gustafsson, Christer Janson, Thomas Sandström, Björn Ställberg, Inger Kull, Ingalill Bjöörn, Ulf Brändström, Britta Andersson samt Hanna Vihavainen. Allergifakta 2011 Årsskriften Allergifakta 2012, som producerades under 2011, knöts samman med Forskningsfondens insamlingskampanj Min önskans stad och fokuserade därför på att presentera vad fondens pengar går till. Sex olika forskningsprojekt som tidigare år fått anslag från fonden presenterades, liksom de forskare som bedriver projekten. Vilka som fått del av 2011 års utdelning från fonden redovisades också. Skriften lanserades på Öppet Hus på kansliet i december. Forskningsnämnden Förbundsstyrelsen utser ledamöter i en forskningsnämnd. Nämnden bedömer de ansökningar om forskningsmedel som årligen inkommer till forskningsfonden och föreslår fondens styrelse vilka projekt som ska beviljas stöd. Under året har Ingalill Bjöörn varit ordförande i nämnden. Ledamöter har varit Ulf Bengtsson, Leif Bjermer, Birgitta Meding, Steven Nordin, Magnus Svartengren, Kurt Svärdsudd, Marianne van Hage och Göran Wennergren. Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

9 DET INTRESSEPOLITISKA ARBETET Mänskliga rättigheter/tillgänglighet Förbundet har varit representerat i Handikapprörelsens arbete med en alternativrapport till FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Rapporten har skickats in till FN:s övervakningskommitté. På förbundets ordförandekonferens hölls ett par seminarier om FN-konventionen där ordföranden från föreningarna fick möjlighet att lära sig mer om konventionen och arbeta i grupper kring frågor rättighetsfrågor och hur man kunde arbeta med konventionen lokalt. En medarbetare från HANDISAM (myndigheten för handikappolitisk samordning) talade också om bakgrunden till den nya FN-konventionen i plenum. En större företagskedja har fått hjälp från förbundet med tillgänglighetsgranskning av ett varuhus som kommer att ligga till grund för företagets arbete med tillgänglighet. Försäkringskassans arbete med tillgänglighetsgranskning av servicekontor och arbetsmiljö avslutades under året. Förbundet har haft en representant med i en referensgrupp för projektet och fört fram allergifrågorna. Förbundet har medverkat i en konferens om tillgängliga studieorganisationer som arrangerades av Handikappförbunden och berättade där om vad tillgänglighet kan innebära för personer med allergi och annan överkänslighet. Förbundet har skrivit ett blogginlägg på temat bristande tillgänglighet borde vara diskriminering som skickats till integrations- och jämställdhetsministern. Förbundet har även ställt en fråga till ministern i Almedalen om när lagstiftningen om bristande tillgänglighet som diskriminering kommer och fått svaret att frågan om lagstiftning bereds på departementet. Inomhusmiljö Förbundet har skapat nya kontakter med VVS-branschen och har fått möjlighet att skriva en debattartikel om inomhusmiljö och energihushållning, medverka i en föreläsning om hållbar inomhusmiljö som det sedan skrivits om i branschens tidningar samt en krönika till VVS-branschens medlemstidning på temat hållbar inomhusmiljö. Förbundet har också varit representerat på BASTAdagen som årligen arrangeras för byggmaterialindustrin och byggbranschen och konferens om byggproduktförordningen som arrangerades av Byggmaterialindustrin. Vi har haft kontakter med byggföretaget Veidekke som fått förbundets synpunkter på sina svanenmärkta flerbostadshus (lågenergihus). Förbundet har även medverkat i ett inslag regional TV om risker med energihushållning ur hälsosynpunkt, främst avstängd ventilation i skolor nattetid. Skola och förskola Förbundet har tagit fram en ny version av allergirond i skola och förskola. Den nya versionen omfattar både skolan och förskolan. I samband med detta har förbundet också tagit fram ett exempel till föreningarna på hur man kan bedriva intressepolitiskt arbete lokalt om allergironden samt en mall för skrivelse till kommunledningen. Representanter från förbundet har träffat Specialpedagogiska skolmyndigheten och lämnat synpunkter som rör allergi till deras hemsida om tillgänglighet i skolan. Förbundet anordnade en träff för allergiombudsrepresentanter från länsföreningarna där 9 län var representerade och 12 deltagare fanns med. På programmet fanns historik om allergi - ombud, allergi-rond, behov av allergikonsulenter och planer och förväntningar för framtida arbete med allergiombuden. Föräldrastöd/familjestöd Förbundet har i samverkan med Gothia förlag tagit fram en broschyr om barn och allergi som vänder sig till föräldrar som har barn med allergi i förskole- respektive skolåldern. En projektansökan med familjestöd till familjer som har barn med svårare allergi har tagits fram och skickats in till Allmänna Arvsfonden. Projektansökan omfattar ett treårigt projekt och omfattar stöd till både föräldrar och syskon till barn med svårare allergi. Som ett led i arbetet med projektansökan har kontakter tagits med bland annat Ågrenska Stiftelsen och Nationellt kompetenscentrum för anhöriga i Kalmar. Pälsdjur Förbundet har tagit fram ett exempel till föreningarna på hur man kan bedriva intresse-politiskt arbete lokalt om pälsdjur i omsorgen samt en mall för skrivelse till kommun-ledningen. Vi har gett en förening stöd med information när det gällde pälsdjur på ett äldreboende i kommunen och skrivit ett blogginlägg om djur i omsorgen. 8 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

10 Förbundet representeras också i en grupp som arbetar med standardisering av vårdhundar hos SIS. En debattartikel om vårdhundar har tagits fram och publicerats av fyra handikappförbund i samverkan. Förbundet har även tagit fram ett underlag med frågor om pälsdjur och allergi. Frågorna ska ingå i en undersökning till ett urval allmänheten om hur stort problemet med pälsdjursallergi är, vilka begränsningar det kan innebära i vardagen och hur livskvaliteten påverkas. Dofter och tobaksrök Regeringen har presenterat en ny strategi för alkohol, tobak, narkotika och dopingfrågorna (ANTD), men då vi saknade mål om rökfria miljöer i strategin gjorde vi ett blogginlägg om detta och skickade en fråga till barn- och äldreministern (som även har hand om folkhälsofrågor). Vi fick ett svar från Socialdepartementet att regeringen avsåg att ge Statens Folkhälsoinstitut i uppdrag göra en utredning om rökfria miljöer. Astma- och Allergiförbundet har i samverkan med Riksförbundet VISIR gjort en kartläggning av rökfria flerbostadshus (främst bland fastighetsägare i allmännyttan). En lista med resultatet har publicerats på förbundets hemsida och pressmeddelande har gått ut. Vi har skickat in en projektansökan om rökfria uteserveringar till Statens Folkhälsoinstitut. Vi har ställt en fråga till vår allergipanel om man vill ha rökfritt på uteserveringar och en majoritet svarade att man är positiv till detta. Resultatet presenterades i ett blogginlägg. Ett blogginlägg om doftöverkänslighet och diskriminering har publicerats med en uppmaning att anmäla misstänkt diskriminering pga. funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Förbundet har gjort ett blogginlägg om doftsättning av gallerior och skickat ett brev till alla kommuners miljökontor med uppmaning att använda sig av försiktighetsprincipen i miljöbalken och förbjuda doftsättning av offentliga lokaler om det uppträder i deras kommun. Allergi i arbetslivet Under verksamhetsåret har förbundet initierat ett mera intensivt arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Detta har skett inom ramen för förberedelserna av konferensen Allergi i arbetslivet den 6 december i Stockholm. Planering av konferensen pågick under hela året, med hjälp av en programkommitté. Intresset var stort och konferensen var snabbt fullbokad. Deltagarna fick dels ta del av en medicinsk bakgrund, dels diskutera hur vi kan förbättra arbetslivet så att det fungerar även för människor med allergi. Dagen avslutades med en paneldebatt där bland andra socialförsäkringsutredningens ordförande Gunnar Axén, och förbundsordförande Ingalill Bjöörn deltog. Samtliga presentationer och en film från den avslutande paneldiskussionen presenterades på Nationell strategi för astma- och allergivården Under året har förbundet fortsatt arbetet för en Nationell strategi för astma/och allergivården. Ingalill Bjöörn, Ulf Brändström och Eva-Maria Dufva har uppvaktat socialdepartementet samt Anders Andersson (KD), riksdagsman och ledamot i socialutskottet. Påverkansarbetet resulterade i att Socialdepartementet gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda problembilden på astma- och allergiområdet kopplad till arbetsmiljön i skolan. Arbetet kommer att påbörjas Astma- och Allergiförbundet kommer att finnas med i arbetsgruppen, och uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 april Saragruppen Under 2011 har förbundets arbete med att förbättra samverkan med vården fortsatt. Ett viktigt led i detta är Sara-gruppen, där förbundet och representanter för de olika yrkesföreningarna inom vården träffas regelbundet för att utbyta information och för att hitta möjliga samarbetsområden. De som ingått i Sara-gruppen under året är: Monica Arvidsson, Pär Gyllfors, Teet Pullerits, Svenska föreningen för Allergologi, SFFA, Mats Arne, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, LSR, Anne Kihlström, Bill Hesselmar, Svenska barnläkarföre - ningen, Barnallergisektionen, Blf-a, Anna Hellström, Åsa Persson, Allergikonsulenterna, Inger Kull, Astma- och allergisjuksköterskeföreningen, ASTA, Ronny Larsson, Peter Odebäck, Nätverket för Astma- Allergi- och KOL-intresserade Allmänläkare, NAAK, Olle Löwhagen, Svensk Specialistförening för Allergologi, SSA, Margaretha Rasmusson, Dietisternas riksförbund, DRF, Ingalill Bjöörn, Eva-Maria Dufva och Annika Nilsson, Astma- och Allergiförbundet. De frågor som gruppen koncentrerat sig på är en mer jämlik vård, samt att verka för fler allergologer och regionala kliniska allergicentrum. Gruppen har även följt arbetet med att bygga upp det Nationella astmaregistret, NAR. Internationella Astmadagen, fokus på Allergikonsulenten En arbetsgrupp med uppgift att bevara allergikonsulenten Reginagruppen, bildades hösten Gruppens uppgift var att ta fram ett material som visar på det unika arbete allergikonsulenten gör, som en mycket viktig länk mellan vården samhället och patienten/medlemmen. Gruppen avslutade sitt arbete i april/maj, i samband med Internationella astmadagen den 3 maj. Kampanjen gav genomslag i media (radio, tv, press) i hela landet. På många håll ordnade läns- och lokalföreningarna lokala aktiviteter tillsammans med vården, i till exempel Malmö och Örebro erbjöds den som ville blåsa spirometri för att testa lungfunktionen. I arbetsgruppen ingick Anna Hellström, Susanne Bengtsson, Eva Stillemark och Eva-Maria Dufva. Förbundet har även hjälpt de läns- och lokalföreningar som hört av sig med att kontakta lokala politiker för att få fler allergikonsulenter, genom skrivelser och liknande. Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

11 Medlemsnätverk om eksem En kväll i mitten av april ordnade Astma- och Allergiförbundets eksemnätverk en informationskväll i ABF-huset i Stockholm. Temat denna kväll var Barn och eksem. På plats fanns Carl- Fredrik Wahlgren, överläkare, och Britt-Marie Grönberg, sjuksköterska på hudkliniken för barn, Karolinska Universitetssjukhuset. De berättade bland annat om den eksemskola som kliniken sedan många år erbjuder sina patienter. Ulla-Carin Nyquist, eksemnätverket, fanns också på plats under ordförandekonferensen i maj, för att berätta om den nya filmen Eksem vanligare än du tror. Nätverket är också aktivt på Eksemlistan, en mail-lista för människor med eksem. Klimatvård Genom ett samarbete med det norska Astma- och Allergiförbundet hade förbundet förmånen att under augusti och september kunna erbjuda våra medlemmar tillgång till Valle Marina ett hälso center på Gran Canaria som ägs och drivs av det norska Astma- och Allergiförbundet, NAAF. Centret är beläget på Gran Canarias sydspets, vars härliga klimat är särskilt gynnsamt för människor med lungsjukdomar, hud- och allergiproblem. Omregleringen av apoteksmarknaden Förbundets medlemmar har fått möjlighet att lämna synpunkter på omregleringen av apoteksmarknaden genom en enkät som Statskontoret förmedlat. Ytterligare en enkät kommer att förmedlas till förbundets medlemmar under 2012, därefter kommer resultatet att redovisas till regeringen. Konsumentrelaterade handikappfrågor Konsumentverket har ett särskilt sektorsansvar för konsumentrelaterade handikappfrågor och har därför inrättat ett Handikappråd. Handikappförbundens samarbetsorgan har tilldelats fem platser, varav Astma- och Allergiförbundet har fått en. Förbundet har under året deltagit i ett möte med detta råd. Förbundet har tagit upp tillgänglighetsfrågor på dagordningen som exempelvis problem med dofter i offentliga miljöer och merkostnader för människor med allergier mot mat. Frågan om merkostnader har från och med 2008 ingen hemvist då Konsumentverket inte längre har något uppdrag att arbeta med livsmedelsfrågor. Restaurangprojektet nu inom den ordinarie verksamheten Astma- och Allergiförbundets treåriga Restaurangprojekt avslutades i maj Målsättningen har varit att tillsammans med hotell- och restaurangbranschen utveckla ett utbildningsprogram (Hurra, en allergisk gäst!) och certifieringsordning (Tryggare Mat) för att anpassa produkter och tjänster inom näringen till behoven hos människor med matallergier. Projektet drevs i samverkan med SHR. Restaurangprojektet har sedan juni 2010 övergått i ordinarie verksamhet inom förbundet. Endast ett litet antal baskurser har genomförts under Enligt SHR är all utbildningsverksamhet inom restaurangbranschen drabbad av nedgången i ekonomin under året. Ingen restaurang har genomgått certifiering enligt certifieringsordningen Tryggare Mat under Efter antagandet i EU om en ny märkningsförordning i oktober i år (som kräver att restaurangerna ger allergiker information om innehållet i maten) har Förbundet och SHR beslutat om nya gemensamma informations- om marknadsföringsåtgärder för både basutbildningen Hurra, en allergisk gäst! och vidareutbildningen Tryggare Mat. Dessa ska riktas mot hela restaurangbranschen men genomförs först under början av Regeringens beslut under hösten om att sänka momsen för restaurangbranschen ligger också rätt i tiden för att åter sätta focus på allergiutbildningarna. Hela konceptet med båda utbildningarna har marknadsförts under året genom: nätverken: Sveriges Konsumenters Livsmedelsgrupp, Spår avgruppen (där hela livsmedelsbranschen är representerad), Allerginätverket, Strategigruppen på Livsmedelsverket, samt av de företag som har av förbundet legitimerade föreläsare för konceptet. direkta samtal med restaurangägare per telefon och genom besök. förfrågningar från restauranger, kommuner och enskilda direkt till förbundet. föreläsning för politiker och organisationer under handikappdag i Upplands Väsby kommun med temat Hurra, en allergisk gäst! Tryggare Mat-certifieringen har enskilt marknadsförts under året i samarbete med Mc Donalds, vilka kedjecertifierades Bland annat har en app till smartphones utvecklats där gäster kan söka all information om innehåll i maten i sin mobil. Norges Astma- och Allergiförbund har beslutat att överföra certifieringen Tryggare Mat till Norge. Utbildningsmaterialet Hurra, en allergisk gäst! har översatts till norska och diskussioner har pågått under året om hur samarbetet i framtiden ska utformas runt utbildningar och certifieringar. Säker mat i förskola och skola Utbildningsmaterialet riktat till skolkök, och skolpersonal har spridits till ett flertal kommuner och skolor. Ett par utbildningar har anordnats till enskilda skolor under året. Spår av... Förbundet har under 2011 fortsatt deltagit i den partssammansatta* nätverksgrupp som 2005 tillsammans lade fram Allergi och annan överkänslighet branschriktlinje Denna branschöver - enskommelse (som handlar om märkningen Kan innehålla spår av.. ) används av Livsmedelsverket och branschen som en tolkning av gällande lagstiftning. Gruppen utvärderar kontinuerligt hur branschöverenskommelsen efterlevs. Lyckade insatser har gjorts för att få upp frågan till EU-nivå med syftet att uppnå gemensam lagstiftning för användandet av spår-av märkning. Flera länder inom EU använder den svenska tolkningen som inspiration till egna liknande dokument. Frågan lyftes ur den nya märkningsförordningen som antogs i oktober i år men skrivningar i beslutet fastslår att Kommissionen har i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur märkningen ska få användas inom EU. Förbundet samarbetar med EFA och Sveriges Konsumenter (= BEUC på 10 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

12 Europa-nivå) i lobbyarbetet för ny lagstiftning inom området. Spår av-gruppen har under hösten aktualiserat frågan om konsumentvänliga användningar av EAN-koderna (streckkoderna på livsmedel). Nätverket verkar, på initiativ av förbundet, för att alla användarapplikationer ska följa den nya märkesförordningens krav om att alla ingredienser ska delges konsumenten. Diskussioner har förts med streckkodernas förvaltare, GS1, kring detta. * Arbetsgruppen är ett löst nätverk där alla representanter deltar på eget initiativ. Den består av; Livsmedelsindustrierna, Svenska Dagligvaruhandel, Astma- och Allergiförbundet, Celiakiförbundet samt Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets strategigrupp Livsmedelsverkets strategigrupp är generaldirektörens bollplank för konsumentrelaterade livsmedelsfrågor. Så som ordförande för Livsmedelsgruppen inom Sveriges Konsumenter har förbundet haft en plats i denna strategigrupp under Strategigruppen är ett viktigt forum för förbundet att driva matrelaterade allergifrågor gentemot myndigheten. Märkning av livsmedel är ett återkommande tema i gruppen liksom behovet av kunskap om matallergi inom hela livsmedelsbranschen, restauranger samt skola och omsorg. Förbundet har aktualiserat frågan om den så kallade cocktaileffekten och hur olika icke önskade kemikalier i livsmedel kan påverka hälsan. utredningen lades fram i maj i år, men trots upprepade påstötningar och förfrågningar kring tidsplan för kommande beslut utifrån utredningens rekommendationer har Socialdepartementet inte föreslagit några politiska beslut i frågan. Förbundet gick i december ut med ett öppet brev i media riktat till Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson med uppamningen att gå till beslut. Något beslut har ännu inte fattats. Förbundet har deltagit i debatten kring de skadliga partiklar som bildas genom dubbdäcksanvändingen bland annat i media. Förbundet har också deltagit i Svenska Luftvårdsföreningens konferens om partiklars skadliga inverkan på hälsan där slitage från dubbdäck och andra trafikrelaterade källor till partiklar diskuterades. Hälsoaspekter av partiklar i luften hamnar allt mer i fokus inom EU. Kemikalier Förbundet har deltagit i Kemikalieinspektionens (KEMI) informationsträffar för att inhämta kunskap om pågående arbete inom EU samt internationellt. Förbundet har följt KEMIs arbete kring att begränsa användningen av farliga kemikalier, bland annat genom en heldag om Griftfri miljö arrangerad av KEMI. Förbundet har också riktat stark kritik mot regeringens bristfälliga arbete för att uppnå miljömålet giftfri miljö i remissvaret till Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420). Hästen i samhällsplaneringen Det löst sammanhållna nätverket Hästen i samhällsplaner - ingen som bestod av; hästnäringen, forskare, myndigheter, kommuner och landsting samt Astma och Allergiförbundet har upplösts under året. Nätverket skapades i början av 2000-talet på grund av att kommuner, hästnäring och allergiker upplevde att bristen på enhetliga riktlinjer för hästhållning gav upphov till svårlösta konflikter mellan olika aktörer i kommunerna. Nätverket dog i och med att Boverket antog egna riktlinjer i frågan under året, trots stora protester från förbundet. Dessa stämmer inte överens med de riktlinjer som anges i Socialstyrelsens Meddelandeblad Hästhållning. Förbundet har i många år fört fram önskemålet att myndigheterna bör lägga fram en gemensam policy/lagstiftningsförslag angående närhet mellan hästhållning och människors vistelseplatser. Då Boverket och Socialstyrelsen inte kunde enas kring en gemensam ståndpunkt har landets kommuner nu två olika vägledande dokument att ta ställning till. Ny praxis inom Miljödomstolarna visar att Boverkets nya vägledning har fått genomslag och att avstånd till hästhagar och stallar krymper ner till några tiotal meter ibland. Förbundet fortsätter att hänvisa till Socialstyrelsens Meddelandeblad Hästhållning samt förbundets egen policy Hästen i samhället. Pollen och partiklar Äldre- och folkhälsoministern lät genomföra en utredning om pollenprognosernas framtida finansiering, behoven hos gruppen pollenallergiker samt hur pollenmätningsverksamheten bör organiseras i framtiden. Förbundets kanslichef var förordnad som expert i en arbetsgrupp knuten till utredningen. Resultatet från Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

13 SAMVERKAN PÅ DE INTRESSEPOLITISKA OMRÅDENA Nationell samverkan Representanter för Astma- och Allergiförbundet finns med i samråd med följande sektorsmyndigheter med ansvar för handikapp - politiken: Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Statens Skolinspektion, Konsumentverket, Trafikverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämndens, TLVs, brukarråd, Styrgruppen för Nationellt astmaregister, NAR, Socialdepartementet. Handikappförbunden har under året tagit fram en egen skuggutredning till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. I det arbetet har Ulf Brändström deltagit. Utredningsrapporten ingår i socialförsäkringsutredningen. Förbundet deltar i många av Handikappförbundens nätverk. En representant från förbundet finns också med i regeringens handikappdelegation. Dessutom representeras förbundet i samråd med andra myndigheter, företag och organisationer, bland annat SJ, SIK (Institutet för Livsmedel och bioteknik), Sveriges Konsumenter (Konsumentdialogen), Apoteket, Läkemedelsverket, Handikappförbunden, EU-bygg (Byggproduktfrågor med Boverket med flera), Boverkets byggråd, Statens Livsmedelsverk och Spår av-gruppen, Apoteket ABs Nationellt forum och Sveriges Konsumenters Livsmedelsgrupp. Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet har startat ett nytt forskningsprojekt om hur märkning av innehåll i produkter kan göras mer informativ och tillgänglig för konsumenter. Föräldraskapsinitiativet är ett nätverk med inriktning på barn, familj och funktionshinder med representanter från ett antal handikapporganisationer, däribland Astma- och Allergiförbundet. Fyra möten har hållits under året och främst har vikten av föräldra - utbildningar för föräldrar till barn med funktionshinder tagits upp. Handikappförbunden beslutade vid sin Kongress 2011 att barnoch familjefrågor ska vara prioriterat område under den kommande kongress-perioden. Vid ett möte gästades nätverket av en representant från organisationen Föräldrakraft som ingår i Anhörigas Riksförbund som berättade hur de arbetar med föräldra - utbildningar. Nätverket har haft fyra möten under året. Tankesmedjan Tobaksfakta är en nybildad organisation där olika organisationer som arbetar med tobaksprevention ingår, däribland Astma- och Allergiförbundet. Organisationen arbetar med opinionsbildning och påverkan om tobaksprevention. SWESIAQ (den svenska avdelningen för innemiljöfrågor i ISIAQ) anordnade ett möte om innemiljöfrågor hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP där förbundet fanns representerade. Förbundet har medverkat på ASTA-dagarna i Umeå den 5 6 maj. Internationell samverka EFAs årsmöte och konferens Astma- och Allergiförbundet representerades av Emma Larsson från förbundsstyrelsen vid den europeiska astma och allergifederations (EFAs) årsmöte i Paris i maj Vid årsmötet och den efterföljande konferensen deltog också Per-Åke Wecksell från förbundsstyrelsen och EFAs styrelse samt Ulf Brändström från förbundskansliet. Per-Åke Wecksell kvarstår som ledamot i EFAs styrelse ytterligare en period. Världsastmaorganisationen Vid ett konstituerande möte för Världsastmaorganisationen i Istanbul valdes Per-Åke Wecksell till organisationens vice ordförande. EU Lobbying angående regelverk rörande mat EU antog i oktober en ny märkningsförordning. Förbundet har aktivt påverkat arbetet med lobbyinsatser genom en rad olika kanaler. Det slutliga förslaget som antogs blev till vissa delar mycket bra för allergiker: Alla ingredienser ska alltid deklareras. De vanligaste allergenerna ska markeras med t ex fetstil i listan. Konsumenten/gästen har rätt att få information om vad maten innehåller också på restauranger. Minsta textstorlek fastställdes till 1,2 mm för lilla x och det uttalas också tydligt att texten ska vara läslig med avseende på kontrast och färg. Inte så väldigt bra, men det finns i alla fall beslut om en minsta storlek, vilket inte funnits förut. Astma- och Allergiförbundet deltog i Food Allergy and Anaphylaxis Alliance (FAAA) möte i Venedig i år. Deltagare från patientorganisationer och andra NGOs deltog under en egen eftermiddag för att diskutera bland annat det då pågående arbetet med ny märkningsförordning inom EU. Dessutom presenterade förbundet arbetet med restaurangcertifiering under en workshop. Förbundet deltar också regelbundet i EFAs Food Working Group. Även där har arbetet i huvudsak rört det då pågående arbetet med EUs nya märkningsförordning 12 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

14 PROJEKT Brukarmedverkan i forskningen Projektet Brukarmedverkan i forskningen avslutades i och med en slutkonferens i februari där projektet sammanfattades. Verksamheten med forskningspartners fortsätter och tre av förbunden; Reumatikerförbundet, Hjärt- och Lung-sjukas Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet fortsätter samverkan om utbildning av forskningspartners. En grundutbildning för forskningspartners hölls i mars och en i december. Numera finns 14 forskningspartners som fått utbildning och är eller blir involverade i olika forskningsprojekt. Från och med augusti drivs verksamheten med forskningspartners av Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond. Partnerskap för stärkt livskvalitet Under året har projektet Partnerskap för stärkt livskvalitet avslutats (projektledare Eva-Maria Dufva). Astma- och Allergiförbundet beviljades i december 2007 medel till detta projekt. Projektet har pågått under tre år. Projektets mål Målsättningen har varit att hjälpa landets Astmaoch Allergiföreningar att utveckla nya verksamheter som ett komplement till den offentliga vården för att bättre ta tillvara den unika kompetens som finns hos förbundets medlemmar. Projektets syfte Att åstadkomma bättre livskvalitet, större delaktighet och jämställdhet för barn, ungdomar och vuxna som har påtagliga besvär av allergiska sjukdomar. Att Astma- och Allergiföreningen ska ses som en självklar samarbetspart till den offentliga vården. Sammanfattning av projektets resultat Skåne I Skåne har medlemmarnas behov av utbildning/information beskrivits synpunkterna har samlats i en kunskapsbank ett gott samarbete har etablerats mellan den lokala vården och de lokala astma- och allergiföreningarna två länsföreningar har fått möjlighet att prova på liknade verksamhet, Örebro och Halland projektet har lett till att ett nytt projekt, Haveriprojektet, där vården och de lokala astma- och allergiföreningarna fortsätter att samarbeta. Linköping I Linköping har konceptet Astmaskola i Idre lett till ett mycket bra samarbete mellan den lokala föreningen och vården en utvärdering har skett av barnen/ungdomarna avseende lungfunktion och livskvalitet minst två nya astma- och allergiföreningar kommer att pröva på att ordna egna astmaskolor, i Stockholms län är man redan igång, Norrbotten ligger i startgroparna, ytterligare andra har hört av sig till Lhena Hjalmarsson för tips om hur man kommer igång denna del av projektet har krävt en stor arbetsinsats av föreningarna, vi tror att det är en anledning till att inte fler lokala föreningar visat intresse. Stockholm Filmen Eksem vanligare än du tror har lett till att flera av Astma- och Allergiförbundets lokalföreningar får möjlighet att utveckla sin verksamhet i samverkan med vården att fler brukarna/medlemmar har fått större kunskap om sin sjukdom och därmed bättre förutsättningar att gå ut i samhället på jämlika villkor flera lokal astma- och allergiföreningar kommer i samarbete med vården att ordna studiecirklar under hösten Sammanfattningsvis kan vi konstatera syfte och mål med projektet är väl uppfyllt. Den alldeles unika kunskap som finns i förbundets läns- och lokalföreningar har tagits tillvara, och lett till att projektet uppfyllt de mål som fanns. Det resultat som förbundet tillsammans med läns- och lokalföreningarna och vården uppnått kommer att leva kvar under många år i form av astmaskolor, kunskapsbank, och en film om eksem, Eksem vanligare än du tror. Sociala medier Under året avslutades ett projekt med syfte att göra förbundets arbete mer synligt i så kallade sociala medier på Internet. Arbetet ledde fram till en strategi för förbundets fortsatta arbete inom detta område. Det fortsatta arbetet sker nu inom ramen för ordinarie verksamhet. Sökta projekt Under året ansökte förbundet om ett par projekt som vid årsskiftet ännu inte beviljats. De sökta projekten handlar om; Kemikalier i kläder Allergikunskap för nya svenskar Allergi - familjestöd Nordisk konferens Rökfria uteserveringar Lung - sjukdomar drabbar barn i hela världen Filmprojektet Se! som synliggör allergisjukdomen. Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

15 BILAGA 1 FÖRBUNDSSTYRELSENS LEDAMÖTER Förbundets styrelse vald på Kongressen 2010 Ingalill Bjöörn ordförande, Värmland Leif Henriksson, Västra Götaland 1:e vice ordförande Jan-Olof Jonson, Västernorrland 2:e vice ordförande Robert Hejdenberg, Halland Christina Hermansson, Uppsala Annika Nilsson, Norrbotten Mikaela Odemyr, Västernorrland Siv Pettersson, Örebro Maritha Sedvallson, Edsbyn Per-Åke Wecksell, Stockholm Lars Åstrand, Stockholm Ersättare i förbundsstyrelsen Solveig Enberg, Sörmland Emma Larsson, Skåne Ann-Cristin Östling, Edsbyn Revisorer valda på kongressen 2010: Ordinarie lekmannarevisorer Mikael Forsberg och Birgitta Bäuml Suppleant lekmannarevisor Roland Nilenheim Stadgekommitté vald på kongressen 2010 Rolf Hedén Gerry Norén Tomas Lundbladh Birgitta Bäuml Maud Sundquist Valberedning vald av kongressen 2010 Alf Andersson Lhena Hjalmarsson Irma Grönberg Martina Frödin Eskil Hedberg 14 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

16 BILAGA 2 REMISSVAR OCH SKRIVELSER Remissvar på förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m m, Promemoria 1: förslag avseende energideklarationer Remissvar angående Förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. Till Socialdepartementet, Synpunkter på DS 2011:23, Uppdaterade högkostnadsskydd öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel Remissvar på Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420) Remiss av ändringsreglerna, dnr: /2009 Yttrande angående utredningen Guldgruvan i hälso- och sjukvården Synpunkter från Astma- och Allergiförbundet på regeringens första rapport till FN om konvention för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Remissvar på revidering av, avsnitt 9 om energihushållning, Boverkets byggregler BBR BILAGA 3 PRESS- MEDDELANDEN 2012 ett svart år för pollenallergiker? Öppet brev till Folkhälsominister Maria Larsson Sverige kan bli bäst på hund i vården Sjuk av jobbet? Chanel no 5, hundar & en cigg På gränsen om miljöundersökningar och gränsvärden Diskussionen om sjukfrånvaron är en maktkamp Välja utbildning välja hälsa? Det finns för få rökfria och allergianpassade flerbostadshus i Sverige Äntligen en APP för alla fikasugna matallergiker! En tredjedel av astmatikerna får svårt att betala sin medicin vid en höjning av högkostnadsskyddet! Barnallergolog larmar inför Internationella Astmadagen den 3 maj: Färre allergikonsulenter skapar otrygghet Färre lokala försäkringskontor skapar otrygghet Skärpta krav på energihushållning riskerar människors hälsa Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse

17 BILAGA 4 ANSTÄLLDA UNDER 2011 Tillsvidareanställda Björklund Eva, föreståndare för Södergården Brändström Ulf, kanslichef Dufva Eva-Maria, ombudsman, vård- och socialpolitik Granström Lena, redaktör för Allergi i Praxis, 2:e redaktör för Allergia Hååg Carina, ombudsman, information Jarl Marianne, ombudsman, konsument och miljö Luther Marie-Louise, ombudsman, inomhusmiljö Löfgren Catharina, administrativ samordnare Olin Niklas, medlemsregister och föreningsstöd Olson Jan, marknadsansvarig Olsson Annika, redaktör för Allergia Orrby Bertil, ombudsman, projektsamordnare (tjänstledig från ordinarie tjänst. Projektanställd som projektsamordnare t.o.m ) Sirous Parisa, ekonomiansvarig Stangenberg Susanne, ombudsman, organisation och studier (vikarie för Bertil Orrby längst t.o.m ) Stenberg Anneli, kanslist Volcz Helena, ekonomiassistent BILAGA 5 FÖRENINGAR SOM FÅTT BIDRAG UR BLOMSTERFONDEN Här kommer hela listan med 2011 års mottagare: Alingsås, Bergslagen, Borås, Dalarna, Falun, Fyrklövern, Gotland, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hässleholm, Jämtbygden, Jämtland, Jönköpings län, Kalmar, Kalmar län, Karlstad, Kramfors, Lidköping, Linköping, Ludvika, Luleå, Lund, Malmö, Mark- Svenljunga, Norrbotten, Norrköping, Ovanåker, Skövde/Hjo/Tibro/Karlsborg, Sollefteå, Stockholms län, Trollhättan/Vänersborg, Uddevalla, Ulricehamn, Unga Allergiker, Uppsala/Knivsta, Vilhelmina, Värmland, Västervik, Västra Götaland no, Västra Götaland väst, Västra Östergötland, Älmhult, Ängelholm, Ängelholm, Örnsköldsvik, Österlen. 16 Astma- och Allergiförbundet. Verksamhetsberättelse 2011

18 Astma- och Allergiförbundet Organisationsnummer FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Information om verksamheten Astma- och Allergiförbundet håller kongress vart tredje år. Kongressen väljer en ordförande och en styrelse med uppdrag att leda verksamheten under de kommande tre åren. Kongressen beslutar om övergripande målsättningar och verksamheter för organisationen. I stadgan som antas av kongressen beskrivs förbundets övergripande ändamål enligt följande: utifrån medlemmarnas förutsättningar och behov utveckla verksamhet som bidrar till den enskildas livskvalitet stödja läns- och lokalföreningarna i deras verksamhet påverka samhället att åstadkomma samma levnadsvillkor för människor med astma, allergiska sjukdomar eller andra överkänslighetsbesvär som för andra medborgare genom utbildnings- och informationsarbete nå större förståelse för astmatikers och allergikers problem stödja forskningen inom astma- och allergiområdet. Verksamhet för att främja ändamålet 1. Medlemsrekrytering Vid årsskiftet hade Astma- och Allergiförbundet medlemmar, en minskning med 297 medlemmar. Medlemsavgiften i förbundet var både år 2010 och 2011 på 110 kr för en huvudmedlem och 50 kr för en familjemedlem. Antalet hushåll som söker sig till förbundet (antalet nya huvudmedlemmar) fortsätter att öka. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. Åldersfördelningen i organisationen, jämfört med Sveriges befolkning, är att 0 5- åringar och åringar är underrepresenterade samt åringar något överrepresenterade. Satsningen på medlemsvärvning har fortsatt. Särskilda insatser gjordes på Astmadagen i maj. Material för medlemsvärvning har tagits fram och värvare stimulerats genom premiering. Telefonvärvning av nya medlemmar har genomförts mellan maj och juni. Av cirka telefonkontakter fick förbundet 604 nya medlemmar. Medlemsförmånen World Medical Card som infördes under slutet av 2010 byggdes ut i slutet av året. Syftet är att ge en ökad trygghet genom att göra medlemmens medicinska information tillgänglig via webben och mobilen samt på ett förseglat kort. Informationen kan översättas till 20 olika språk. 2. Organisationsöversyn Kongressen 2010 beslutade om en översyn av organisationen fram till nästa kongress år Denna fortsatte under 2011 med att ta fram fakta om en ny generations förväntningar på förbundets nuvarande informationsstruktur, fakta om dagens organisationsstruktur och läget när det gäller Sveriges övergång till storregioner med mera. 3. Stöd till föreningarna Förbundet har bistått läns- och lokalföreningar med organisatoriska insatser. Representanter från förbundsstyrelsen besökte de flesta länsföreningarna under Besöken ingår i ett långsiktigt arbete för att stärka banden mellan de centrala, regionala och lokala nivåerna i organisationen. Den lokala samverkan med primärvården har stimulerats. Förbundet har bland annat har uppmuntrat till kontakt med vårdcentraler och tagit fram material samt försett 14 lokalföreningar i åtta olika län med det för att kunna ta kontakt. Vid årsskiftet fanns det 112 lokalföreningar och 23 regionala föreningar. Under året har tre föreningar lagts ned, en slagits samman och en reorganiserats. Ett månatligt nyhetsbrev har distribuerats via e-post till 450 av förbundets aktiva. Det skickas också till ett tjugotal aktiva som önskar få informationen på papper. Lokalföreningarnas del av förbundets hemsida har uppdaterats och utvecklats vidare. Ekonomiskt stöd på 100 kronor per deltagare i en studie - cirkel har lämnats till föreningar för att stimulera studieverksamheten. 4. Ordförandekonferens Ordförandekonferensen genomfördes den maj 2011 på Rica Talk Hotell i Älvsjö. 140 representanter från förbundets lokal- och länsföreningar deltog. Huvudtemat för konferensen var de mänskliga rättigheterna för funktionshindrade som antagits av FN. De togs såväl upp övergripande som sett ur en aktiv medlems perspektiv. Konferensen tog även upp den organisationsöversyn Framtid för förbundet som initierades under 2010 samt den informations- och insamlingskampanj som Stiftelsen Astmaoch Allergiförbundets Forskningsfond kommer dra igång under Astma- och Allergiförbundet. Årsredovisning

19 5. Produktrekommendationer Förbundsstyrelsen rekommenderar produkter som är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända medicinskt rapporterade fall av överkänslighet. Det utesluter dock inte att enstaka människor kan vara så känsliga att de reagerar på produkterna. 6. Unga Allergiker Samarbetet med vårt ungdomsförbund, Unga Allergiker, har fortsatt under året. Styrelserna och de centrala kanslierna har även under 2011 genomfört gemensamma träffar. 7. Intressepolitisk verksamhet Förbundet har varit representerat i handikapprörelsens arbete med en alternativrapport till FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Rapporten har skickats in till FN:s övervakningskommitté. Förbundet har tagit fram en ny version av allergirond som omfattar både skolan och förskolan. I samband med detta har förbundet också tagit fram ett exempel till föreningarna på hur man kan bedriva intressepolitiskt arbete lokalt om allergironden samt en mall för skrivelse till kommunledningen. Under verksamhetsåret har förbundet initierat ett mera intensivt arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Det har skett inom ramen för förberedelserna av konferensen Allergi i arbetslivet den 6 december i Stockholm. Planering av konferensen pågick under hela året med hjälp av en programkommitté. Intresset var stort och konferensen blev snabbt fullbokad och uppskattad. Under året har förbundet fortsatt arbetet för en nationell strategi för astma-och allergivården. Förbundsordförande Ingalill Bjöörn, kanslichef Ulf Brändström och ombudsman Eva-Maria Dufva har uppvaktat socialdepartementet samt Anders Andersson (KD) riksdagsman och ledamot i socialutskottet. Påverkansarbetet resulterade i att Socialdepartementet gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda problembilden på astma- och allergiområdet kopplad till arbetsmiljön i skolan. Arbetet kommer att påbörjas Astma- och Allergiförbundet kommer att finnas med i arbetsgruppen och uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 april Astma- och Allergiförbundets treåriga restaurangprojekt avslutades i maj Målsättningen har varit att tillsammans med hotell- och restaurangbranschen utveckla ett utbildningsprogram Hurra, en allergisk gäst och certifieringsordning Tryggare Mat för att anpassa produkter och tjänster inom näringen till behoven hos människor med matallergier. Projektet drevs i samverkan med Sveriges Hotell- och restaurangföretagare SHR. Restaurangprojektet har sedan juni 2011 övergått i ordinarie verksamhet inom förbundet. Ett utbildningsmaterial riktat till skolkök, och skolpersonal har spridits till ett flertal kommuner och skolor. Ett par utbildningar har anordnats till enskilda skolor under året. Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson lät genomföra en utredning om pollenprognosernas framtida finansiering, behoven hos gruppen pollenallergiker samt hur pollenmätningsverksamheten bör organiseras i framtiden. Förbundets kanslichef var förordnad som expert i en arbetsgrupp knuten till utredningen. Resultatet från utredningen lades fram i maj 2011, men trots upprepade påstötningar och förfrågningar kring tidsplan för kommande beslut utifrån utredningens rekommendationer har Socialdepartementet inte föreslagit några politiska beslut i frågan. Förbundet gick i december ut med ett öppet brev i media riktat till äldre- och folkhälsoministern med uppmaningen att gå till beslut. Något beslut har ännu inte fattats. Representanter för Astma- och Allergiförbundet finns med i samråd med följande sektorsmyndigheter med ansvar för handikappolitiken: Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Statens Skolinspektion, Konsumentverket, Trafikverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämndens, TLVs, brukarråd, Styrgruppen för Nationellt Astmaregister och Socialdepartementet. Handikappförbunden har under året tagit fram en egen skuggutredning till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. I det arbetet har kanslichef Ulf Brändström deltagit. En representant från förbundet finns också med i regeringens handikapp - delegation. 8. Internationell samverkan Astma- och Allergiförbundet representerades av Emma Larsson från förbundsstyrelsen vid den europeiska astma och allergi - federations EFA årsmöte i Paris i maj Vid årsmötet och den efterföljande konferensen deltog också Per-Åke Wecksell från förbundsstyrelsen i EFAs styrelse samt Ulf Brändström från förbundskansliet. Per-Åke Wecksell kvarstår som ledamot i EFAs styrelse ytterligare en period till år Vid ett konstituerande möte för Världsastmaorganisationen i Istanbul valdes Per-Åke Wecksell till organisationens vice ordförande. Information 1. Internet hemsida och sociala medier Under året har förbundets hemsida kontinuerligt uppdaterats. Alltomallergi som tidigare varit stängd för allmänheten gjordes om och är idag en integrerad del av den vanliga hemsidan, öppen för alla. Astma- och Allergiförbundet har under 2011 jobbat fortsatt aktivt med sociala medier och då främst genom Facebook, Twitter, Youtube samt bloggar. Förbundets Facebooksida hade vid årets slut cirka stycken följare. Även några av landets lokal- och länsföreningar har under året skapat sig en sida på Facebook som ett komplement, eller i vissa fall som ett alternativ, till den egna hemsidan. I februari 2011 startades Friskare Liv-bloggen, en organisationsblogg där ombudsmännen och kanslichefen bloggar. Sedan starten har bloggen haft unika besökare och via den kan förbundets verksamhet lyftas fram på ett personligt, vardagligt och naturligt sätt. Under året har det skett en tydlig ökning av människor som är anslutna till våra sidor i sociala medier, responsen på våra inlägg har också ökat. Tonen har varit genomgående positiv våra aktiviteter i de sociala medierna uppskattas av besökarna. Även internt har arbetet med sociala medier fortsatt och då främst genom att en policy för förbundets aktiviteter och närvaro 18 Astma- och Allergiförbundet. Årsredovisning 2011

20 på Internet tagits fram. Policyn antogs av förbundsstyrelsen i augusti Allergia Förbundets medlemstidning Allergia utkommer med åtta nummer per år och sänds till alla medlemshushåll. Tidningen innehåller intervjuer, reportage och nyheter om de frågor som berör förbundets medlemmar, aktuell forskning, receptsidor, tips och idéer om hur man lättare kan leva med sin allergi. Allergia är också ett debattforum för läsaren. Allergia har under 2011 varierat mellan 32 och 40 sidor. 3. Allergi i praxis Tidskriften Allergi i Praxis har kommit ut med fyra nummer under Årets teman har varit Sensibilisering och desensibilisering, Från barn till vuxen, Astmakontroll och astmarehabilitering och Luftföroreningar. Allergi i Praxis ges ut av Norges Astma- och Allergiförbund och skickas utan kostnad till samtliga allmänläkare och till sjuksköterskor med astma och allergi som specialområde i Sverige och Norge. Övriga intresserade kan prenumerera. I varje nummer har svenska Astma- och Allergiförbundet en till två sidor till förfogande, med vinjetten Nytt från Sverige. 4. Nättidningen Matnyttig.se kom ut sex gånger under Antalet prenumeranter är Matnyttig har även en företagssida på Facebook med knappt 800 deltagare. Matnyttigs artiklar kommenteras ofta och interaktionen med läsarna har ökat. Förbundet ekonomi, förvaltning och finansiella instrument 1. Förbundets intäkter Förbundets intäkter består av statsanslag, royaltyintäkter från produktrekommendationer, medlemsavgifter, annonsintäkter, projektanslag, utdelning från Postkodlotteriet, övriga bidrag och testamenten. Statsbidraget inklusive intäkterna från Allmänna Arvsfonden, testamenterade medel samt övriga bidrag har minskat under 2011 jämförelse med år Medlemsintäkterna har minskat marginellt jämfört med föregående år, medan royaltyintäkterna för produktrekommendationer har fortsatt att öka. På grund av en omläggning av Postkodlotteriets utdelning av medel till sina förmånstagare delades inga medel ut under Bakgrunden är att Postkodlotteriet hittills delat ut medel enligt egen utdelningsprognos innan året var slut. Enligt nya direktiv från lotterilagen ska from år 2012 alla vinstmedel från föregående år delas ut först efter att bokslutet för året är klart, d.v.s. inte som hittills tre månader innan året är slut. Tidigare år har medlen delats ut 2010 för att användas Nu kommer de att delas ut i början av 2012 för att användas samma år. Detta innebär att intäkterna från Postkodlotteriet helt bortfaller under 2011 vilket är huvudförklaringen till det underskott som redovisas i bokslutet. 2. Förbundets kostnader Bland årets kostnader kan nämnas förbundets ordförandekonferens i maj samt arbetslivskonferensen i december. Astma- och Allergiförbundets barnallergifond har under 2011 delat ut kronor i ekonomiskt stöd till ett 90-tal barn med astma, eksem eller annan allergisjukdom. Stöd har bland annat lämnats till rekreationsresor, lägeravgifter, luftrenare, datorer, kvalsterskydd till sängen eller annat som gjort livet enklare för det allergiska barnet. Under året har sammanlagt kr delats ut ur Blomsterfonden och Postkodlotteriet till förbundets lokal- och länsföreningar. Medlen gick till projekt kring lägerverksamhet, till aktiviteter inriktade på vuxna/äldre, till utåtriktade arrangemang med klar inriktning på medlemsrekrytering samt till att utveckla allergiombudsverksamheten. Tack vare medlen från Postkodlotteriet har utdelningen till lägerverksamhet för allergiska barn och deras familjer kunnat hållas på denna höga nivå. Förbundet administrerar ansökningar om medel från Victoriafonden och Radiohjälpsfonden till förbundets lokala och regionala föreningar. Victoriafonden ger bidrag till barns och ungas läger- och fritidsverksamhet. Radiohjälpsfonden ger bidrag till föreläsningar. Ansökningarna sammanställs av förbundskansliet inför beslut i fondernas styrelse. Förbundet administrerar också ekonomihanteringen och redovisningarna. Övertagandet har bidragit till att bättre sprida kunskapen om fondmedlen i förbundets olika led. Under 2011 beviljades sammanlagt kr till förbundets föreningar. Anders Hedbergs minnesfond delar ut bidrag täckande kostnader för rekreation och resor åt astmasjuka barn med företräde i Söderhamns kommun. Under året har totalt kronor delats ut till ett barn bosatt i kommunen. Flerårsjämförelse på intäkter, kostnader och balansomslutning Nedan följer resultaträkningen i sammandrag för de senaste fem åren. Redovisas i tkr Summa intäkter Summa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Årets resultat Nedan följer balansomslutningen för de senaste fem åren. Redovisas i tkr Balansomslutning Astma- och Allergiförbundet. Årsredovisning

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning LEDARE I slutet av verksamhetsåret 2010

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Astma-

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012 MIN ÖNSKANS STAD Under verksamhetsåret

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders Holmberg Bengt-Erik Johansson

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders Holmberg Bengt-Erik Johansson Kommunala handikapprådet 2011-05-31 1 Plats och tid HK-Center, Dragonvägen 64 Tisdagen den 31 maj 2011, klockan 18:00-20:00 Beslutande Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

2013-09-19 S2013/6411/PBB

2013-09-19 S2013/6411/PBB Remiss 2013-09-19 S2013/6411/PBB Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-405 32 57 Remiss av promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Remissinstanser:

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GRUMS Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2013 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2013 INTRODUKTION Barnens allergisjukdomar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Ladda ned material, publikationer och konferensdokumentation www.begripligt.nu

Ladda ned material, publikationer och konferensdokumentation www.begripligt.nu www.begripligt.nu #barnimigration 2 Ladda ned material, publikationer och konferensdokumentation www.begripligt.nu Strömsunds Kommun 12 000 invånare 5 tätorter 2005-4 % utrikesfödda 2014 - > 10 % utrikesfödda

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka Stockholms län: Fjärrvärmen i Stockholm och Nynäshamn dyrast i länet I Stockholms län har Stockholm och Nynäshamn det klart högsta priset. Stockholms län är fjärde dyraste län bland Sveriges 21 län när

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SÖDERTÄLJE Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND 2009-11-09 Christina Fjellström Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 INLEDNING Hösten 2007 startade Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund projektet Lugna Lungor med

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011 lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet,

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Under Internationella Afasiveckan eller på själva Afasidagen den 10 oktober kommer det att vara mycket aktivitet runt om

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer