INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010"

Transkript

1 INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010 David Lindgren en konsult i sin rätta miljö leed & breeam FRAMTIDENS fastigheter i en klass för sig tema: hållbar stadsutveckling ewa björling vill exportera Gröna städer

2 Ramböll Inblick # Inblick Ramböll ges ut av Ramböll i Sverige, Krukmakargatan 21, Box 17009, Stockholm, Rambölls verksamhet i Sverige består av: Ramböll Sverige AB, Ramboll Natura AB, Ramböll Informatik AB, Ramböll Management Consulting AB. Ansvarig utgivare: Yvonne Ronnerfors, Kommunikationschef. Redaktion: Nord Karin Lundgren Mitt Anders Welin Öst Louise Kjellin Väst Karin Sjöberg Syd Ann-Charlotte Engstrand Proj.ledn. Christina Broberg Ramböll Management Kerstin Wallin E-postadresserna till samtliga ovanstående är: Produktion: Frank Kommunikation AB, Stockholm. Tryckeri: Danagårds grafiska, Ödeshög. InBlick Ramböll ges ut två gånger per år till Rambölls kunder och anställda. Artiklar får särtryckas med tillåtelse av Yvonne Ronnerfors. Upplaga: ex. Deadline: Nästa nummer kommer under våren 2011 och deadline för material är i februari Adressändringar skickas till: Louise Kjellin, Ramböll Sverige AB Box Stockholm Omslagsbild: Ylva Sundgren. Foto: Olof Holldar och Ramböll. Urbana städer vår tids största utmaning Världens befolkning centreras i allt snabbare takt till städerna. Sedan millenieskiftet lever mer än hälften av alla människor i städer. Urbaniseringen är vår tids kanske främsta utmaning. Förutom den mycket reella belastningen på klimatet och miljön ställer den också stora krav på vatten- och matförsörjning, sophantering, transport- och energisystem och, inte minst, på att säkerställa goda levnadsvillkor som värnar social sammanhållning. Idag är alla dessa system kraftigt underdimensionerade städerna fullkomligt bågnar under befolkningstrycket. För oss samhällsbyggare har utvecklingen inneburit ett helt nytt förhållningssätt till stadsplanering och det har gått fort. Att arbeta med lösningar som ger minimal energiförbrukning och resursanvändning är idag en självklarhet. I vissa fall är resultaten av det vi gör väldigt tydliga. Nya, energieffektiva byggnader är ett exempel. Vi har också visat att det går att uppnå resultat genom att renovera befintliga byggnader och därmed slå ett slag för återanvändning. I ombyggnaden av vårt Stockholmskontor lyckades vi sänka energiförbrukningen från 200 kwh/kvadratmeter till drygt 70 kwh/kvadratmeter. I andra fall är miljöförbättringsarbetet mindre synligt. Ett exempel är det vi gör på installationssidan, som har stor påverkan på den slutliga miljöeffekten. Våra landskapsarkitekter arbetar mycket med upplevelsen av stadsmiljön att jämka och balansera behoven av å ena sidan utbyggd infrastruktur och å andra sidan ett trivsamt boende och en levande stadsmiljö. I höstens nummer av InBlick finns mycket att läsa om hur vi arbetar för en mer hållbar stadsutveckling. Stort nöje! Illustrationer: Karin Sjöberg och Exportrådet. MILJÖMÄRKT 341 TRYCKSAK 196 Bent Johannesson, VD Ramböll Sverige

3 # INNEHÅLL en konsult i sin rätta miljö 06 rambölls riskspecialister 07 pulkovo airport 15 på gång på ramböll tema: HÅLLBAR STADSUTVECKLING 08 gröna städer på export Handelsminister Ewa Björling om svensk stadsutveckling på export. 09 kiruna investerar i framtiden Nya Raketskolan blir Sveriges modernaste. 10 Esperantoplatsen Prisbelönt samlingsplats i Göteborg. 11 ett landmärke i nya kläder Textila fasader från Borås. 12 FRamtidens fastigheter Framtidens certifikat för energieffektiva byggnader.

4 4 INBLICK #2

5 INBLICK #2 5 En konsult i Sin rätta miljö För miljöledaren David Lindgren handlar det mesta om miljö. Vare sig det gäller fritid eller jobb är naturen ständigt närvarande. På Ramböll verkar han för ett hållbart byggande på fritiden bestiger han meter höga berg och paddlar Sverige runt. Klockan är strax efter halv tio på kvällen, lördagen den 21 augusti En slutkörd David Lindgren har precis lagt sin hand på den halvmeter höga sten som utgör toppen av riksröse nummer 59 i Haparanda. Som 78:e personen någonsin har han därmed erövrat Havspaddlarnas Blå Band en titel som föräras den kajakist som paddlat hela Sveriges kuststräcka från Svinesund i väst till Haparanda i öst. Det är en sträcka på cirka 220 mil, som tog David och hans kompis 47 dagar att slutföra. Det var en enorm lättnadskänsla och stor glädje som fyllde kroppen när vi gled in i Haparandas skärgård, berättar David. Jag minns att det var ungefär samtidigt som både Klüft och Holm tog varsitt OS-guld i Aten. Vi kände oss precis som OS-vinnare, som efter all träning och allt slit äntligen lyckats nå sitt mål. Det var en oerhört mäktig känsla. En naturlig kemist Det var tack vare sitt stora natur- och friluftsintresse som David började läsa biologi vid Uppsala universitet Programmet var brett och David var inte säker på vilket område han ville välja han var fascinerad av naturen, men också av hur kemikalier påverkar ekosystemet. Plötsligt hittade jag det: ekotoxologi. Kursen innehöll allt det jag var intresserad av fantastiskt! Efter studierna började yrkeslivet i läkemedelsbranschen, närmare Jag kom in med ren miljökompetens, vilket är ovanligt inom bygg- och projektledning." bestämt på Pharmacia, som 2003 köptes av Pfizer. Fyra år senare värvades David till sin första tjänst som miljökonsult och 2008 sökte han sig till Ramböll. Jag hade fastnat och behövde utvecklas, berättar han. Genom två kontakter hörde jag talas om Ramböll och jag gillade bolagets profil. Jag kom i kontakt med Göran Thulin, distriktschef för Projektledning i Uppsala, och tillsammans kom vi överens om att testa ett nytt sätt att jobba. Jag kom in med ren miljökompetens, vilket är ovanligt inom bygg- och projektledning. Mot nya mål Just nu jobbar David med ett av Rambölls första LEED-projekt, ombyggnaden av kvarteret Oxen i Uppsala. Den kvadratmeter stora fastigheten har som mål att bli en certifierad LEED Gold-byggnad när den står färdig Guldnivån är den näst högsta i skalan och ställer stora krav på energieffektivitet, men också på innovation, inomhusmiljö, byggteknik och vattenhantering. LEED är ett av de mest omfattande miljöklassificeringssystemen för byggnader, berättar David. Tillsammans med min kollega Will Sibia ansvarar jag för att själva klassificeringsarbetet flyter på. Det gäller att hela tiden följa med i processen, då det inte enbart är den färdiga byggnaden som bedöms, utan också miljön på själva byggarbetsplatsen. David har som mål att bli en LEED Accredited Professional, precis som kollegan Will. Titeln delas ut av Green Building Certification Institute i USA och den sökande måste visa prov på stor förståelse för grön byggteknik. Förutom LEED satsar Ramböll också på att utbilda projektledare inom Miljöklassad Byggnad, ett svenskt alternativ som blir allt mer populärt, säger David. Genom medlemskapet i Swedish Green Building Council deltar Ramböll dessutom aktivt i diskussionen om miljöklassning i branschen och kan därför både bidra till och hänga med i utvecklingen. Men enligt David räcker det inte bara med utbildning det gäller också att dela med sig av sin kunskap. I mitt arbete träffar jag människor med stor kunskap att lösa våra miljöfrågor, men som inte själva ser kopplingen och hur de kan använda sin egen kompetens. En del av mitt jobb är därför att se och förklara detta och att tillvarata den kunskapen. Visionen är att alla Rambölls olika teknikområden vet vad just de kan göra för att bidra till minskad miljöpåverkan och en mer hållbar samhällsutveckling. Vi ska också bli ännu tydligare i vår marknadsföring när det gäller vår miljökompetens. Läs mer om BREEAM och LEED på sidan 12.

6 6 INBLICK #2 Rambölls riskspecialister en säker lösning Järnvägar, operationssalar eller museer. Oavsett vad Rambölls uppdrag berör finns det behov av risk- och säkerhetsanalyser. Hur undviks urspårningar, infektionsrisker eller bränder? Enheten Brand, Risk & Säkerhet har svaren. Att arbeta med säkerhet handlar mycket om att se till att all teknik fungerar tillsammans. Det är just det som vi är experter på, säger Tomas Sandman, enhetschef på Brand, Risk & Säkerhet. Sedan ett par år tillbaka har det blivit allt vanligare att teknikkonsultföretag erbjuder tjänster inom detta område. Tidigare var det kompetens som beställarna hade i sin egen verksamhet. Allt fler kunder har istället valt att fokusera på sin kärnverksamhet, förklarar Tomas Sandman. Samtidigt har lagstiftningen inom flera branscher skärpts vad gäller säkerhetsföreskrifter. På Ramböll erbjuder vi denna kompetens som en integrerad del i våra tekniktjänster, vilket innebär att vi är med från planeringsfasen till slutleverans. Tomas Sandman fick 2009 uppdraget att bygga upp enheten på Ramböll. Idag har enheten med- arbetare som är engagerade i projekt över hela Sverige. Några exempel är kartläggningen av samhällets kostnader för olycksprevention på uppdrag av MSB, riskanalyser i biogasprojekt samt smittoriskhantering i operationssalar. Ett säkert besök på Vasamuseet Ett annat spännande uppdrag är det som görs för Sveriges mest välbesökta museum Vasamuseet. Med drygt 1,1 miljoner besökare årligen, varav de flesta kommer under åtta hektiska sommarveckor, är publiktrycket stundtals extremt högt. Av utrymnings- och klimatskäl är antalet samtidiga besökare idag begränsat till personer. För att kunna möta det stora publiktrycket ska Vasamuseet få en om- och tillbyggnad som möjliggör upp till personer, berättar Tomas Sandman. Museet ska bland annat få en ny entré för bättre publikgenomströmning och en helt ny utställningshall. Vårt uppdrag är att uttala oss om vilka förutsättningar som gäller för de nya byggnationerna för att uppnå kraven på utrymningssäkerhet och klimatförhållande. För att kunna dimensionera utrymningsvägar och ventilationslösningar på rätt sätt tar Tomas och hans kollegor hjälp av ett mycket komplext simuleringsprogram för databaserade flödesberäkningar. Programmet tar hänsyn till samtliga fysikaliska och kemiska förhållanden som påverkar varandra och kan med fantastisk precision simulera förloppet när en brand utvecklas. Vi kan exempelvis se hur gasutvecklingen blir, hur gas- och luftströmmarna rör sig och hur fort det går för besökarna att röra sig i den miljön, förklarar Tomas. Det är särskilt viktigt i detta uppdrag, där de speciella förhållanden som måste råda för Vasaskeppets konservering ställer stora krav på ett kontrollerat klimatsystem.

7 INBLICK #2 7 Pulkovo Airport Europas mest ambitiösa luftfartsprojekt Ramböll har fått det prestigefulla uppdraget att ansvara för projekteringen av en genomgripande modernisering av Pulkovo Airport i Sankt Petersburg. Projektet, som har ett totalt värde på över 1 miljard euro, är omfattande och ett av få riktigt stora aviationsprojekt i Europa. Kontraktet upphandlades av staden Sankt Petersburg och gäller för koncession, modernisering och drift av Pulkovo. Northern Capital Gateway vann koncessionen, som räknas till ett av de allra största PPP-projekten i Ryssland. Flygplatsen ligger drygt 20 kilo- meter söder om Sankt Petersburg och är idag Rysslands fjärde största, med två banor, en inrikes- och en utrikesterminal. När moderniseringen av Pulkovo är klar år 2013 har flygplatsen kapacitet för 17 miljoner passagerare per år. Till dess ska en ny terminalbyggnad och brygga konstrueras, liksom nya anläggningar såsom hotell, affärscentra och kontor. Även infrastrukturen får en omfattande renovering. Inledningsvis ansvarar Ramböll för projektets första utformningsfas, som inkluderar utvecklingen av landningsområdet, ny passagerar- terminal samt nya hotell- och konferensanläggningar. Pulkovo Airport är idag Europas mest ambitiösa luftfartsprojekt och kommer att engagera omkring 200 konsulter från Rambölls olika affärsområden, säger Bent Johannesson, VD Ramböll Sverige. Det blir ett samarbete mellan våra kontor i Sverige, Danmark, Ryssland och Storbritannien. Marieholmsförbindelsen Ramböllkontoret i Göteborg har sedan juni 2009 arbetat med anslutningarna till Marieholmstunneln. Tunneln ska fungera som en ny koppling mellan E6, E45 och E20 för att avlasta framför allt Tingstadstunneln. Tillsammans med Partihallsförbindelsen är projektet en del av Marieholmsförbindelsen, det största infrastrukturprojektet i Göteborg på mycket lång tid. Tunneln förväntas vara färdigprojekterad till juni 2011 och byggstart beräknas tidigast till Det är många av Rambölls enheter som deltar i projektet och så många som 50 konsulter. Förutom vägprojektering ingår även projektering av byggnadsverk, ledningar, el, tele, belysning, geotekniska grundförstärkningsåtgärder samt marksanering. Vidare ansvarar Ramböll för produktionsplanering, kalkyl och VR-modellering samt gestaltningen för både anslutningarna och tunneln.

8 8 INBLICK #2 TEMA: HÅLLBAR STADSUTVECKLING gröna städer PÅ EXPORT Svensk stadsutveckling, med sin djupa förankring i hållbarhetstanken, har rönt stor uppmärksamhet runtom i världen. I takt med ökad urbanisering och accelererande klimatförändringar blir svenskt miljötänkande nästa stora exportvara. Det är handelsminister Ewa Björling övertygad om. Som en följd av den globala urbaniseringstrenden har städerna blivit allt viktigare för miljön, ekonomisk utveckling och social sammanhållning. Idag vet vi att utarmningen av jordens resurser är det största hotet mot vår levnadsstandard. Städerna står därtill för den största förbrukningen av icke-förnybara resurser och producerar enorma mängder avfall och utsläpp. Trots att det fortfarande finns stora utmaningar även på hemmaplan är ändå Sverige ett föregångsland inom hållbar stadsutveckling. Under perioden 1990 till 2006 har Sverige minskat koldioxidutsläppen med 9 % medan BNP ökat med 44 %. Det visar att det går att förena hållbarhetsarbete med ekonomisk utveckling. Och intresset från utlandet är stort. Sveriges omkring miljöteknikföretag har de senaste åren ökat omsättning och export mer än traditionell industri. Sverige har en lång och stark tradition av att tänka miljö, säger handelsminister Ewa Björling. Vi har vår unika allemansrätt, Naturvårdsverket bildades redan på 60-talet och vi är världsbäst på sopsortering. Naturen och miljön är något vi tänker på i vardagen och det har gjort avtryck även i vårt näringsliv. En plattform för grön export För att ytterligare stimulera exporten av svensk miljökompetens har regeringen tillsammans med Exportrådet utvecklat en egen exportplattform för området. SymbioCity är ett koncept som samlar mer än 700 svenska varu- och tjänsteföretag verksamma inom miljöteknik. Här beskrivs Sveriges unika, holistiska approach till hållbar stadsplanering, hur det går att skapa synergier mellan olika urbana tekniksystem vattenförsörjning, sophantering, energisystem, transporter och infrastruktur. SymbioCity är ett utmärkt namn eftersom det är så talande för hur vi i Sverige arbetar med miljöfrågor att vi tänker i systemlösningar som tillsammans fungerar i en symbios, istället för enskilda tekniska punktinsatser, förklarar Ewa Björling. Syftet med konceptet är att skapa ett forum för all svensk miljökompetens för att kunna underlätta den internationella marknadsföringen. Och visst har initiativet gett resultat. Andelen miljöteknikexport av den totala exporten har ökat de senaste åren. Från att tidigare ha legat på drygt 1 % ökade den 2008 till 2,8 % och till 3,2 % Men hur stor är egentligen den fortsatta tillväxtpotentialen och hur mycket är det rimligt att förvänta sig? Det finns en enorm potential för svenska företag ute i världen, understryker Ewa Björling. Mitt mål är att åstadkomma en fördubbling av exporten inom fem år då är det inte orimligt att ha samma ambition för miljöteknikområdet. Hinder för handel Trots den goda utvecklingen för svensk miljöexport finns fortfarande mycket att göra för att stimulera tillväxten. Inom ramen för SymbioCity reser Björling mycket i världen för att marknadsföra just svensk miljö-

9 INBLICK #2 9 kompetens. Under det senaste året stod bland annat besök i Shanghai, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Sydafrika på agendan. I Förenade Arabemiraten ska Masdar City byggas världens första koldioxidneutrala stad, förklarar Björling. Här är ambitionen att svensk kompetens ska bidra till projektet och förhoppningsvis kan vi få en egen liten svensk tårtbit av staden. Vid sidan av marknadsföringsarbetet har Sverige också bidragit till ett grönare FN, för att öka svenskt deltagande i organisationens olika upphandlingar. Bland annat har mycket arbete lagts ned på att ändra upphandlingsregler från ett enögt prisfokus till att även omfatta kvalitets- och miljöfaktorer. Insatser för att underlätta internationell handel är ett annat viktigt område. Björling har varit pådrivande i arbetet med ett specifikt grönt frihandelsavtal för varor och tjänster inom miljöteknikområdet. Från mitt håll är den enskilt viktigaste nyckeln för ökad export att riva handelshinder som tullar, avgifter, skatter och kvoter, berättar hon. På första parkett I oktober kommer nästa stora möjlighet för svenska företag att visa hur långt man har kommit i hållbarhetsarbetet. Det är SymbioCity som arrangerar konferensen Building Sustainability för att uppmärksamma att EU-kommissionen utsett Stockholm till Europas första gröna huvudstad. Investerare, stadsutvecklare och kommunala tjänstemän från hela världen samlas i huvudstaden för att diskutera de senaste rönen inom hållbar stadsutveckling. Besök vid några av Stockholms mest lysande exempel på grön stadsbyggnad står också på agendan, bland annat ett av handelsministerns egna favoritprojekt. Hammarby Sjöstad tycker jag är fantastiskt! Den öppnar verkligen ögonen på människor och polletten trillar ned när de kan se hur hållbara systemlösningar fungerar i praktiken. Bättre reklam för den kompetens vi har och de möjligheter den erbjuder kan vi knappast få. Kiruna investerar i framtiden MAF Arkitektkontor AB. När Lomboloskolan i Kiruna brann ned 2009 satte kommunen ribban högt för den nya byggnaden. Målet är att bygga en av Sveriges främsta skolor såväl utifrån de senaste pedagogiska rönen som ur ett miljöperspektiv. Samtidigt som idéerna för den nya skolan började ta form var Kiruna mitt uppe i en energiöversyn av hela sitt fastighetsbestånd. Kommunen valde därför att satsa på en helt ny affärsmodell, Energy Performance Contracting (EPC), som är särskilt anpassad för stora energieffektiviseringsprogram. Grundtanken med EPC är att låta samma aktör stå för både projekte- ring och genomförande. Aktören måste inte bara ange besparingsmålen utan även se till att de efterlevs. Blir besparingen större än specificerat, väntar en bonus. Blir den lägre, blir aktören istället återbetalningsskyldig. För Kiruna kommun är fördelarna flera. Dels betalar sig investeringen i form av minskade driftskostnader. Då avtalet dessutom omfattar flera fastigheter, i detta fall ett hundratal, är bara en upphandling nödvändig, vilket ger stora samordningsvinster. Sveriges modernaste skola Som en del i EPC-projektet medverkar Ramböll i om- och tillbyggnaden av Raketskolan, bland annat vad gäller el- och VVS-projektering. Tanken är att Raketskolan ska vara en modell för framtidens byggande i Kiruna en förebild för den framtida stadsflytten, berättar Lars Josefsson, enhetschef på Ramböll i Luleå, som arbetar med projektet. Det är MAF Arkitektkontor som står bakom utformningen av den nya byggnaden. Med tydliga associationer till namnet har man försett Raketskolan med ett spektakulärt yttre. Men det är inte bara utsidan som är nyskapande, också insidan rymmer mycket nytt. Målet är att bygga en av de modernaste och energieffektivaste skolorna i Sverige, säger Lars Josefsson. Givare känner av temperatur och CO2-halt i rummen och anpassar ventilation och värme därefter. Värmeväxlaren återvinner 90 % av värmen i frånluften och på taket finns motorstyrda solcellspaneler. Energismarta metoder har också valts för belysningen, vilken anpassas efter insläpp av dagsljus och närvaro i rummen. I sporthallen är belysningen individuellt programmerad för respektive bollsport och utomhus används lysdioder för att minimera energianvändningen. Till och med svarta tavlorna är av senaste modell interaktiva skrivtavlor gör att det som skrivs på tavlan kan sparas digitalt via DVprojektorn i taket.

10 10 INBLICK #2 TEMA: HÅLLBAR STADSUTVECKLING Esperantoplatsen Göteborgs nya träffpunkt Allt fler människor bor idag i städer och behovet av god funktionalitet och hållbarhet i infrastrukturen har aldrig varit större. Men för att skapa en attraktiv stad med ett dynamiskt folkliv, behövs även platser som möjliggör möten mellan människor, kulturer och idéer. Ett lysande exempel är Esperantoplatsen i Göteborg. Idag är Esperantoplatsen en av stadens mest attraktiva träffpunkter. Annat var det Då hade den förvandlats till en byggarbetsplats i samband med byggnationen av Götatunneln. Uppdraget att ge ny identitet åt platsen gick till Rambölls landskapsarkitekter i Göteborg. Esperantoplatsen fungerar som knutpunkt mellan Järntorget och den nya stadsdelen Södra Älvstranden, berättar Stephan Schumpp, landskapsarkitekt på Ramböll, som deltog i projektet. Vårt mål var att modernisera platsen och göra den till en aktiv del av stadskärnan. Unika designmöjligheter Esperanto är ett internationellt språk som skapades av ögonläkaren Ludvig L. Zamenhof i slutet av 1800-talet. Syftet med språket var att uppmana till gränsöverskridande kontakter och minska motsättningar mellan olika folkgrupper. Sedan 1954 har Göteborg, precis som många andra städer i Europa, en egen Esperantoplats. Uppdragets första del bestod av en utredning om den övergripande utformningen av platsen. Uppdragsgivare var Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret i Göteborg. I början präglades förslaget av en lutande gräsyta, för att sedan övergå till större öppenhet mot platsen från angränsande gator, säger Henrik Undeland, landskapsarkitekt och uppdragsledare. Vi kände direkt att det fanns unika designmöjligheter med området, förklarar Stephan Schumpp. Grundtanken med Esperanto är att öppna kommunikationsvägarna. Att skapa en mötesplats som knyter an till det blev en självklarhet. Vacker plats med multifunktion Detaljutformningen genomfördes med Södra Älvstranden Utveckling AB som huvudman. Vår tanke var att rulla ut den stjärnprydda Esperantoflaggan över platsen. Den gröna färgen i flaggan illustreras med gräsmatta medan stjärnan är i terazzo med ballast av grön sten i en vitgrå platta av samma material, beskriver Henrik Undeland. Platsen, som är cirka kvadratmeter stor, binds samman genom ett snedställt markmönster i sten som löper över hela området. En nedsänkt amfiteater skapades för att ta vara på möjligheterna som teaterföreningen i det anslutande Esperantohuset ger. I huset ryms också en tangoförening och ett språkcafé där personalen är flerspråkig och diskussioner på andra språk uppmuntras. Om sommarkvällarna har det därför dansats på torget, samtidigt som små uppträdanden ges och skateboardåkare samlas från när och fjärran.

11 INBLICK #2 11 Ett landmärke i nya kläder Sveriges textilmecka Borås ska få ett nytt landmärke med tydliga band till stadens unika traditioner. Här ska landets första byggnad med inslag av textila fasader byggas. Projektet är resultatet av en tävling som Sjuhärads kommunalförbund utlyste tidigare i år för att få in förslag på smarta energilösningar för kommunens fastigheter. Tillsammans med forskningsinstitutet SP och arkitektkontoret Kjellgren Kaminsky Architecture skickade Ramböll in förslaget Textilhuset. Idén föll i god jord och beviljades finansiering för en förstudie. Det är ett oerhört spännande projekt med hög relevans för regionen, berättar Göran Frenning, affärsområdeschef på Ramböll i Göteborg, som är med i projektgruppen. Dels deltar vi i något nyskapande som aldrig tidigare gjorts i svenskt klimat och dessutom bidrar vi förhoppningsvis till utvecklingen av den lokala industrin genom att öka marknaden för textila byggmaterial. Och visst gäckar det fantasin att fundera över hur Globen skulle se ut i en ullkostym eller hur radhus skulle klä i galon. Är det ens möjligt? Visst går det att använda textila fasader, men det är betydligt mer högteknologiska material man arbetar med, säger Göran Frenning. Några av de material man tittar på är vävda metalltextilier, vävd polyesterfiber och material som ändrar form efter temperatur. Det finns många alternativ med stor potential som kan bli viktiga inslag i ekoarkitekturen för att åstadkomma såväl energismarta som estetiskt intressanta inslag i stadsbilden. Syftet med förstudien är att ta fram en visionsskiss för ett hus med textil fasad. Skissen ska inkludera ett befintligt material med rätt egenskaper. Utöver detta ska den även innehålla förslag på metod för implementering av textil i ett befintligt byggsystem och en utvärdering av systemets livslängd, liksom miljöpåverkan och estetiska uttrycksmöjligheter. Ramböll ansvarar för att tekniskt fastställa systemkonstruktioner utifrån energiaspekter allt från energisystem till beräkningar, byggkonstruktion, el och ventilation. Förstudien är klar, säger Göran Frenning. Nu hoppas vi förstås att vi får realisera resultatet i en spektakulär byggnad, som blir ett uttryck för Boråsregionens unika kunskaper. Miljoner att spara En tredjedel av Sveriges totala energiförbrukning går idag till uppvärmning av bostäder. Medan nybyggda hus och lägenheter blir alltmer energisnåla, är det många äldre fastigheter som fortfarande "eldar för kråkorna". Med projektet Renobuild är Ramböll en lösning på spåret. Mellan 1965 och 1975 byggdes en miljon lägenheter i Sverige en jättesatsning för att råda bot på den akuta bostadsbrist som uppstått i kölvattnet av efterkrigstidens babyboom. Av miljonprogrammets lägenheter finns idag kvar och av dessa har aldrig renoverats sedan de byggdes. Dessa lägenheter kan inte beskrivas som något annat än riktiga energibovar, säger Göran Frenning, affärsområdeschef för Installation på Rambölls Göteborgskontor. Mätningar som gjorts visar att vissa lägenheter förbrukar hela 300 kwh/kvadratmeter, vilket ska jämföras med dagens byggnormer på 110 kwh/kvadratmeter eller 85 kwh/ kvadratmeter för Green Buildingklassade fastigheter. För att angripa denna utmaning har Ramböll tillsammans med andra branschkollegor initierat projektet Renobuild. Syftet är att utveckla metoder för olika renoveringskoncept. Vår uppgift är att ta fram idéer om hur man ska kunna renovera på bästa sätt till billigast peng ur energisynpunkt, avslöjar Göran Frenning. Resultatet blir en processmetod och ett beslutsverktyg för förslag och utvärdering av olika renoveringsalternativ. Verktyget ska sedan testas och utvärderas i minst tre olika ombyggnadsprojekt.

12 12 INBLICK #2 TEMA: HÅLLBAR STADSUTVECKLING Framtidens fastigheter i en klass för sig Krav, Svenskt Sigill och Bra Miljöval miljömärkningar på dagligvaror är en vanlig syn sedan minst tio år tillbaka. Nu har miljötänket även nått fastighets- och byggbranschen. Standardiserade och hållbara byggmetoder skyndar inte bara på utvecklingen mot energisnålare hus de skapar också attraktivare fastigheter. Det var under 70-talets energikris som det på allvar började talas om byggnaders energiförbrukning. De ljusa och öppna konstruktioner som byggdes under 50- och 60-talen ersattes från och med 70-talet av rediga tegelfort med små och sparsamt utplacerade fönster. Den minskade glasarean medförde en lägre energiförbrukning, men den gjorde också husen mörkare och mer slutna än tidigare. Energieffektiva byggnader år 2010 är någonting helt annat dagsljus och luftkvalitet är minst lika viktigt som täthet och isolering. Husen ska numera inte bara vara energisnåla de ska också vara trivsamma och estetiskt tilltalande. Miljön i fokus Den 1 oktober 2006 trädde lagen om energideklarationer i kraft i Sverige. Det innebär att alla flerbostadshus, kommunala fastigheter och bostadsrättsföreningar måste energideklarera och därmed se över sin energiförbrukning. I början av 2009 började lagen också gälla vid försäljning av privata villor och radhus. För många kommersiella fastighetsägare är behovet av en tydlig miljöprofil dock större än så. Intresset exploderade för ett par år sedan, säger Will Sibia, miljöledare på Ramböll. Många väljer idag frivilligt att miljöklassa sin fastighet. Men enligt Will är motiven inte enbart miljömässiga. Det handlar lika mycket om att göra en god affär. Det finns pengar att tjäna på energieffektiva hus. Förutom att spara resurser genom effektivare drift, blir fastigheter med en tydlig miljöprofil också attraktivare för hyresgäster och investerare. Därför blir det viktigt att välja en välkänd miljöklassning ju bättre rykte klassningen har, desto större blir attraktionsvärdet, berättar Will. Holistisk resurshushållning Precis som för mat och kläder, finns det en rad olika certifikat och miljöklassningar att välja mellan. De mest omfattande har sina rötter i utlandet. LEED och BREEAM är två av de vanligaste och mest internationellt gångbara certifikaten. Green Building är stort inom EU, men inte alls lika omfattande. Miljöklassad Byggnad är en ny svensk märkning som ökat i popularitet på senare tid. Will är utbildad BREEAM International Assessor och LEED Accredited Professional från sin tid på Ramböll Middle East i Dubai. Som LEED-ackrediterad krävs en omfattande förståelse för grön byggnadsteknik, något som också inkluderar angränsade områden som sophantering, hälso- och transportfrågor samt finansiering. Många certifikat, däribland LEED, har ett holistiskt förhållningssätt. Det är inte bara viktigt med låg energiförbrukning, du måste också se byggnaden som en helhet, där inomhusklimat och yttre miljöpåverkan är minst lika viktigt, förklarar Will. Som ett led i det ökade intresset för miljöklassningar pilottestar Ramböll Sverige just nu hållbarhetsverktyget RamSub. Processverktyget är utvecklat av Ramböll med målet att förbereda byggnadsprojekt inför en kommande miljöklassning. RamSub täcker tidigt in de miljöaspekter som behövs för att uppnå de vanligaste miljöklassningarna, säger Will. Det blir en garanti för kunden att arbetet utförs i enlighet med gällande regler och miljömål. Då RamSub också är lika omfattande som både LEED och BREEAM, kan man dessutom välja hur man vill klassa byggnaden utan att behöva komplettera arbetet, vilket sparar både tid och resurser. Lever som man lär Det är inte bara för sina kunder som Ramböll projekterar resurseffektiva byggnader man lever också som man lär. I augusti 2010 flyttade Fortsättning på sidan 14.

13 INBLICK #2 13 Dissing + Weitling. Arkitektskiss över Rambölls nya huvudkontor i Köpenhamn. LEED Leadership in Energy and Environmental Design, LEED, utvecklades av U.S. Green Building Council i mitten av 90-talet. LEED utfärdas enligt skalan Classified, Silver, Gold och Platinum. Tillsammans med BREEAM är LEED ett av Europas mest implementerade miljöcertifikat för byggnader. Kraven omfattar områdena hållbar planering, vattenhushållning, energi, klimat, material, resurser, inomhusmiljö, innovation och design. Inom LEED eftersträvas lägre kostnader för köpt energi, medan BREEAM fokuserar på lägre utsläpp av koldioxid. + Välkänt i både Europa och USA. + Passar de flesta byggnadstyper. - Omfattande att implementera. BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method, BREEAM, är världens första och största miljöklassningssystem för byggnader. Fastigheter bedöms efter nivåerna Passed, Good, Very Good och Excellent. Certifikatet täcker förvaltning, inomhusklimat, energi, transport, vattenhantering, byggmaterial, avfall, markanvändning samt ekologi. + Välkänt och etablerat i Europa. + Passar de flesta byggnadstyper. + Anpassning till svenska förhållanden är på gång. - Tidskrävande. MILJÖKLASSAD BYGGNAD Miljöklassad Byggnad är ett resultat av Bygga bo-dialogen. Metoden har fokus på energi, inomhusmiljö, material och kemikalier och är anpassad för den svenska marknaden. Byggnader utvärderas enligt Brons, Silver och Guld. + Lägre implementeringskostnader. + Bra val vid helsvenskt ägande. - Saknar miljökrav för fastighetens konstruktionsfas. GREEN BUILDING Green Building är ett EU-initiativ som fokuserar på energianvändningen och företagets engagemang i frågan. För att en nyproducerad byggnad ska bli certifierad krävs en energianvändning som är 25 % lägre än Boverkets byggregler samt en årlig uppföljning. Vid anpassning av en befintlig byggnad måste en energiinventering göras och därefter ska energianvändningen minska med minst 25 % under en femårsperiod. + Målen är enkla att uppnå. - Metoden fokuserar enbart på energianvändning.

14 14 INBLICK #2 Arne Jacobsens Svanenfåtöljer klassisk design som håller länge medarbetare in i Rambölls danska huvudkontor i stadsdelen Ørestad i Köpenhamn. Med sina kvadratmeter är byggnaden en av de största och modernaste kontorsbyggnaderna i Danmark. Kylsystemet ATES lagrar värme och kyla i grundvattendepåer och sparar energi motsvarande 100 normalstora villor per år. Den smarta fasaden reglerar värme och kyla genom att stänga ute respektive släppa in solljus beroende på väder. Regnvatten lagras i tankar och används för att spola toaletterna. Också insidan är nydanande. För att skapa en god inomhusmiljö har arkitekterna sneglat på La Rambla, den berömda gatan som binder ihop Barcelonas stadskärna. Målet är att skapa en kreativ miljö i hjärtat av byggnaden, medan arbetsplatserna, som är placerade i fickor närmast fasaden, är designade för en lugn och harmonisk arbetsmiljö. Fastigheten ligger i ett av Köpenhamns modernaste områden med goda kommunikationer och flygplatsen Kastrup i närheten. Dessutom finns specialkonstruerade cykelbanor som gör det lätt för de cykelvana danskarna att ta sig till och från jobbet. En skånsk förebild Ett stenkast därifrån, på andra sidan vattnet, ligger Rambölls nya Malmökontor. Ramböll har själva ansvarat för både byggnadens konstruktion och installationer. Genom att projektera vår egen byggnad kunde vi tillämpa all vår kunskap inom miljöområdet, berättar Annika Holmqvist, regionchef Ramböll Syd. Bland annat är ventilation och belysning behovsstyrda lämnar du ett rum minskar luftflödet samtidigt som ljuset släcks automatiskt. Gröna tak hjälper dessutom till att kyla byggnaden samtidigt som de minskar dagvattenflödet. Genom att använda några av de mest energieffektiva lösningar som finns tillängliga, har man uppnått en energiförbrukning som ligger 57 % under gällande byggkrav. Alltså 25 % under kravet för att vara en Green Building. Resultatet är Sveriges energisnålaste kontorsbyggnad och en arbetsplats som förhoppningsvis stimulerar ännu fler smarta lösningar. Energivisionära Helsingborg 2007 fattade Helsingborgs Stad beslutet att se över energisituationen i kommunen. En strategi togs fram, liksom en övergripande vision att bli en energineutral stad senast år En viktig del i strategin är energieffektiviseringen av fastigheter, säger Thomas Augustsson, teknisk chef på Kärnfastigheter, kommunens fastighetsförvaltare. Vi fokuserar för närvarande på de största och mest energikrävande husen. Som ett resultat av detta klarade vi målet för år Sedan hösten 2009 bistår Ramböll med bland annat energisamordning, energieffektivisering och projektering. Många fastighetsförvaltare talar idag om att spara energi, säger Patrik Nilsson, affärsområdeschef på Ramböll i Malmö. Men Kärnfastigheter menar verkligen allvar med sin strategi och har mycket kunskap. Sedan 1998 har energianvändningen minskat med 30 %. Ett av de mest utmärkande projekten är Pålsjö sjukhem. I rollen som energisamordnare styr Ramböll hela projekteringsgruppen mot de energimål som är gemensamt framtagna med Kärnfastigheter. Projektet rör en om- och tillbyggnad på kvadratmeter. Målet är att klassificera den nya delen som Green Building, vilket kräver en energianvändning på maximalt 75 % av Boverkets regler. Störst besparing ger värmeåtervinning och behovsstyrd ventilation, säger Thomas Augustsson. Men även om vi har koll på de mest effektiva åtgärderna krävs praktisk erfarenhet av liknande uppdrag för att nå rätt resultat, något som Ramböll kan bidra till med sin expertkompetens.

15 INBLICK #2 15 PÅ GÅNG PÅ RAMBÖLL RAMBÖLL EXPANDERAR Ramböll i Malmö till helt nybyggd energioptimerad kontorsbyggnad I somras flyttade Ramböll Malmö in i nya lokaler på Skeppsgatan 5 i Västra Hamnen. Kontoret, som är Sveriges mest energieffektiva, har projekterats av Ramböll själva. Byggnadens energianvändning ligger drygt 57 % under gällande regler och mycket arbete har även lagts ned på att skapa en trivsam, hållbar inomhusmiljö. Läs mer om det nya kontoret på sidan 14. Ramböll i Norrköping flyttar ihop Projektledning och Bygg flyttar till nya gemensamma lokaler i Norrköping på Holmengatan 8. Efter årsskiftet kommer även Samhällsbyggnadsenheten att flytta till samma adress. Falun, Linköping och Örebro växer I Falun, Linköping och Örebro har kontoren blivit för små. Här utökas kontorsytorna under hösten på befintliga adresser. På plats i Kiruna Stadsomvandlingen i Kiruna har gjort staden till ett expansivt område med ett stort behov av konsulter, såväl inom projektering som byggledning. Ramböll har därför öppnat sitt första lokalkontor i Kiruna, i gamla Jägarskolans lokaler på Kaserngatan 14. Kontoret kommer att erbjuda alla Rambölls tjänster, men initialt ligger fokus på byggprojektledning inom bygg, anläggning och installation. Ramböll i Eskilstuna flyttar centralt Nu flyttar Ramböll i Eskilstuna till nyrenoverade lokaler precis vid centralstation i Eskilstuna. Ny adress blir Västermarksgatan 38.

16 Plats för adress: Medarbetarfokus: varför ramböll, lotta? Lotta Fritz leder enheten för samhällsbyggnadsfrågor på Rambölls kontor i Falun och Gävle. Hon har en lång karriär som konsult bakom sig och kom till Ramböll för drygt två år sedan. Varför föll ditt val på Ramböll? Framför allt kunde Ramböll erbjuda mig helt nya utvecklingsmöjligheter. Jag gillade verkligen bolagets syn på företagskultur och att det finns en stark övertygelse om sambandet mellan nöjd kund och glada medarbetare. Vad kan Ramböll erbjuda sina medarbetare? Det är många som talar om kompetensutveckling, men Ramböll har verkligen en hög ambitionsnivå. Här ser man till varje medarbetares unika kompetens och utvecklingsmöjligheter och man skräddarsyr en utvecklingsplan för både kort och lång sikt. Du får en stor portion frihet att själv välja i vilken riktning du vill gå. Hur skulle du beskriva kollegorna? Det finns en väldig bredd i medarbetarnas bakgrund och erfarenheter och det är just denna variation som gör oss till goda konsulter. Några gemensamma nämnare finns såklart jag skulle beskriva oss som ansvarstagande, lyhörda och kreativa! Vilket är ditt bästa råd för studenter som snart ska ut på arbetsmarknaden? Det viktigaste är att våga, att ha modet att prova olika saker. Man kan mer och klarar av mer än man tror i början. Sedan är det bra att fråga sig själv: var eller vad vill jag vara om ett respektive fem år? Tiden går fort, så se till att investera den i något du själv tycker är viktigt, relevant och stimulerande. Curlingstenen I en stor bassäng flyter en roddbåt. I roddbåten ligger det en curlingsten som väger 18 kilo. Vad händer med vattenytan i bassängen om man tar curlingstenen ur båten och släpper ned den i vattnet? Lösningen på frågan i förra numret: rekrytering pågår! På vår webbsida hittar du de senaste jobb erbjudandena. Där går det även bra att registrera sitt CV för kommande lediga tjänster.

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Fastighetsägare i framkant

Fastighetsägare i framkant Energi Fastighetsägare i framkant energieffektivisering för kommersiella lokaler 1 energieffektivisering för kommersiella lokaler Fastighetsägare i framkant är namnet på energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Miljöfokus i Värtahamnen

Miljöfokus i Värtahamnen Miljöfokus i Värtahamnen Miljö från planering till färdig hamn Redan när den nya visionen för Värtahamnen fastställdes i början av 2000-talet, fanns ett mycket tydligt miljöfokus, som sedan har återspeglats

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Klockan är strax åtta och du skyndar dig över den öppna plats som binder samman Smålands Museum och WTC Växjö. Här, där dåtid möter nutid, vimlar det

Klockan är strax åtta och du skyndar dig över den öppna plats som binder samman Smålands Museum och WTC Växjö. Här, där dåtid möter nutid, vimlar det VÄXJÖ Klockan är strax åtta och du skyndar dig över den öppna plats som binder samman Smålands Museum och WTC Växjö. Här, där dåtid möter nutid, vimlar det av folk på väg till tåget och ut i världen. Själv

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Miljöklassning av befintliga byggnader.

Miljöklassning av befintliga byggnader. Daniel Edenborgh Stab 08-508 270 91 daniel.edenborgh@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2011-11-10 Miljöklassning av befintliga byggnader. Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010 MILJÖKLASSIFICERING AV BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET MILJÖMÄSSAN 3 Frej Werner, kontorschef Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande BYGGBESTÄMMELSER ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIV FÖR BYGGNADER

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Väla Gård - ett nollenergihus

Väla Gård - ett nollenergihus Väla Gård - ett nollenergihus För våra medarbetare i Helsingborg Visionen "Skanska har beslutat sig för att bli den ledande gröna projektutvecklaren och byggentreprenören." Johan Karlström, Verkställande

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Sustainable Energy. En utveckling av Sustainable Småland

Sustainable Energy. En utveckling av Sustainable Småland Sustainable Energy En utveckling av Sustainable Småland Sustainable Småland vem? Bildades 2010 En ekonomisk förening med 13 medlemmar Kärnområden: bioenergi och hållbara byggnader/hållbart boende Trippel-Helix

Läs mer

STOCKHOLM ARLANDA LOGISTIC CENTRE

STOCKHOLM ARLANDA LOGISTIC CENTRE STOCKHOLM ARLANDA LOGISTIC CENTRE Stockholm är en av de snabbast växande städerna i Västeuropa och det finns ett behov av en ledande internationell knutpunkt för transport och kommunikationer. Maria Rankka

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12 Döbelnsgatan 20D Kommunala handikapprådet 9/12 Agenda Fakta om huset Syfte för dess uppkomst Vad som har gällt Vad som gäller idag Uppsalahems arbete för gröna hem Fakta Döbelnsgatan 20D Punkthus byggt

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus Energideklarationen första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus 2 Den nya lagen som hjälper dig att få en hälsosam inomhusmiljö och spara energi och pengar Hur mycket energi använder huset?

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda 27 augusti 2009 Catarina Warfvinge, LTH och Bengt Dahlgren AB Upplägg Vad som menas med miljömässigt hållbart och vad som egentligen ingår i begreppet

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING AGENDA 1. Bakgrund, syfte med Grönt hyresavtal 2. Genomgång av olika avsnitten i gröna hyresavtal 3. Genomgång av Grön bilaga 4. Struktur för årlig uppföljning

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Fastighetsägares miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet, trygghet och samverkan inom ekonomiskt rimliga villkor. AKTIVT ARBETE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE En

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader?

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader? Hur arbetar SFV med energieffektivisering och energideklarationer i skyddade byggnader? SFV, uppdrag och omvärld Miljövärdering energi Energimål och strategi Co 2 olbricks 130319 Mikael Gustafsson Energispecialist

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus MN 17-2007 Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus Sammanfattning Västra Götalandsregionens miljönämnd har för avsikt att starta

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling Bra miljö är en mänsklig rättighet Milan Obradovic Ordförande Miljönämnden Malmö FAH dagarna 18-19 april 2013 Flyget Flygindustrin står för ca 2%

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Att förändra en värld... The future of drainage.

Att förändra en värld... The future of drainage. Att förändra en värld... The future of drainage. BEHOVET AV AVVATTNING FÖRÄNDRAS -både globalt och i Sverige ACO har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar vårt synsätt på hur vi skall ta oss an

Läs mer

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL)

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) EXPORTRÅDET ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) Småföretagsuppdraget Säljkontor på plats för företag med färre än 50 anställda, 10 MEURO oms Koordination av besökshantering SymbioCity-utveckling Masdar

Läs mer

Mer än 30 arkitekter, konsulter, entreprenörer och beställare från Stockholm, Helsingborg, Växjö, Göteborg och Malmö var intresserade.

Mer än 30 arkitekter, konsulter, entreprenörer och beställare från Stockholm, Helsingborg, Växjö, Göteborg och Malmö var intresserade. Passivhusresa till Hannover 6 9 november 2008 2 (6) Resan inspirerar till att få genomföra ett passivhusprojekt säger Mats Höjman från Møller Arkitektbyrå AB, en av deltagarna på passivhusresan till Tyskland.

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer