INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010"

Transkript

1 INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010 David Lindgren en konsult i sin rätta miljö leed & breeam FRAMTIDENS fastigheter i en klass för sig tema: hållbar stadsutveckling ewa björling vill exportera Gröna städer

2 Ramböll Inblick # Inblick Ramböll ges ut av Ramböll i Sverige, Krukmakargatan 21, Box 17009, Stockholm, Rambölls verksamhet i Sverige består av: Ramböll Sverige AB, Ramboll Natura AB, Ramböll Informatik AB, Ramböll Management Consulting AB. Ansvarig utgivare: Yvonne Ronnerfors, Kommunikationschef. Redaktion: Nord Karin Lundgren Mitt Anders Welin Öst Louise Kjellin Väst Karin Sjöberg Syd Ann-Charlotte Engstrand Proj.ledn. Christina Broberg Ramböll Management Kerstin Wallin E-postadresserna till samtliga ovanstående är: Produktion: Frank Kommunikation AB, Stockholm. Tryckeri: Danagårds grafiska, Ödeshög. InBlick Ramböll ges ut två gånger per år till Rambölls kunder och anställda. Artiklar får särtryckas med tillåtelse av Yvonne Ronnerfors. Upplaga: ex. Deadline: Nästa nummer kommer under våren 2011 och deadline för material är i februari Adressändringar skickas till: Louise Kjellin, Ramböll Sverige AB Box Stockholm Omslagsbild: Ylva Sundgren. Foto: Olof Holldar och Ramböll. Urbana städer vår tids största utmaning Världens befolkning centreras i allt snabbare takt till städerna. Sedan millenieskiftet lever mer än hälften av alla människor i städer. Urbaniseringen är vår tids kanske främsta utmaning. Förutom den mycket reella belastningen på klimatet och miljön ställer den också stora krav på vatten- och matförsörjning, sophantering, transport- och energisystem och, inte minst, på att säkerställa goda levnadsvillkor som värnar social sammanhållning. Idag är alla dessa system kraftigt underdimensionerade städerna fullkomligt bågnar under befolkningstrycket. För oss samhällsbyggare har utvecklingen inneburit ett helt nytt förhållningssätt till stadsplanering och det har gått fort. Att arbeta med lösningar som ger minimal energiförbrukning och resursanvändning är idag en självklarhet. I vissa fall är resultaten av det vi gör väldigt tydliga. Nya, energieffektiva byggnader är ett exempel. Vi har också visat att det går att uppnå resultat genom att renovera befintliga byggnader och därmed slå ett slag för återanvändning. I ombyggnaden av vårt Stockholmskontor lyckades vi sänka energiförbrukningen från 200 kwh/kvadratmeter till drygt 70 kwh/kvadratmeter. I andra fall är miljöförbättringsarbetet mindre synligt. Ett exempel är det vi gör på installationssidan, som har stor påverkan på den slutliga miljöeffekten. Våra landskapsarkitekter arbetar mycket med upplevelsen av stadsmiljön att jämka och balansera behoven av å ena sidan utbyggd infrastruktur och å andra sidan ett trivsamt boende och en levande stadsmiljö. I höstens nummer av InBlick finns mycket att läsa om hur vi arbetar för en mer hållbar stadsutveckling. Stort nöje! Illustrationer: Karin Sjöberg och Exportrådet. MILJÖMÄRKT 341 TRYCKSAK 196 Bent Johannesson, VD Ramböll Sverige

3 # INNEHÅLL en konsult i sin rätta miljö 06 rambölls riskspecialister 07 pulkovo airport 15 på gång på ramböll tema: HÅLLBAR STADSUTVECKLING 08 gröna städer på export Handelsminister Ewa Björling om svensk stadsutveckling på export. 09 kiruna investerar i framtiden Nya Raketskolan blir Sveriges modernaste. 10 Esperantoplatsen Prisbelönt samlingsplats i Göteborg. 11 ett landmärke i nya kläder Textila fasader från Borås. 12 FRamtidens fastigheter Framtidens certifikat för energieffektiva byggnader.

4 4 INBLICK #2

5 INBLICK #2 5 En konsult i Sin rätta miljö För miljöledaren David Lindgren handlar det mesta om miljö. Vare sig det gäller fritid eller jobb är naturen ständigt närvarande. På Ramböll verkar han för ett hållbart byggande på fritiden bestiger han meter höga berg och paddlar Sverige runt. Klockan är strax efter halv tio på kvällen, lördagen den 21 augusti En slutkörd David Lindgren har precis lagt sin hand på den halvmeter höga sten som utgör toppen av riksröse nummer 59 i Haparanda. Som 78:e personen någonsin har han därmed erövrat Havspaddlarnas Blå Band en titel som föräras den kajakist som paddlat hela Sveriges kuststräcka från Svinesund i väst till Haparanda i öst. Det är en sträcka på cirka 220 mil, som tog David och hans kompis 47 dagar att slutföra. Det var en enorm lättnadskänsla och stor glädje som fyllde kroppen när vi gled in i Haparandas skärgård, berättar David. Jag minns att det var ungefär samtidigt som både Klüft och Holm tog varsitt OS-guld i Aten. Vi kände oss precis som OS-vinnare, som efter all träning och allt slit äntligen lyckats nå sitt mål. Det var en oerhört mäktig känsla. En naturlig kemist Det var tack vare sitt stora natur- och friluftsintresse som David började läsa biologi vid Uppsala universitet Programmet var brett och David var inte säker på vilket område han ville välja han var fascinerad av naturen, men också av hur kemikalier påverkar ekosystemet. Plötsligt hittade jag det: ekotoxologi. Kursen innehöll allt det jag var intresserad av fantastiskt! Efter studierna började yrkeslivet i läkemedelsbranschen, närmare Jag kom in med ren miljökompetens, vilket är ovanligt inom bygg- och projektledning." bestämt på Pharmacia, som 2003 köptes av Pfizer. Fyra år senare värvades David till sin första tjänst som miljökonsult och 2008 sökte han sig till Ramböll. Jag hade fastnat och behövde utvecklas, berättar han. Genom två kontakter hörde jag talas om Ramböll och jag gillade bolagets profil. Jag kom i kontakt med Göran Thulin, distriktschef för Projektledning i Uppsala, och tillsammans kom vi överens om att testa ett nytt sätt att jobba. Jag kom in med ren miljökompetens, vilket är ovanligt inom bygg- och projektledning. Mot nya mål Just nu jobbar David med ett av Rambölls första LEED-projekt, ombyggnaden av kvarteret Oxen i Uppsala. Den kvadratmeter stora fastigheten har som mål att bli en certifierad LEED Gold-byggnad när den står färdig Guldnivån är den näst högsta i skalan och ställer stora krav på energieffektivitet, men också på innovation, inomhusmiljö, byggteknik och vattenhantering. LEED är ett av de mest omfattande miljöklassificeringssystemen för byggnader, berättar David. Tillsammans med min kollega Will Sibia ansvarar jag för att själva klassificeringsarbetet flyter på. Det gäller att hela tiden följa med i processen, då det inte enbart är den färdiga byggnaden som bedöms, utan också miljön på själva byggarbetsplatsen. David har som mål att bli en LEED Accredited Professional, precis som kollegan Will. Titeln delas ut av Green Building Certification Institute i USA och den sökande måste visa prov på stor förståelse för grön byggteknik. Förutom LEED satsar Ramböll också på att utbilda projektledare inom Miljöklassad Byggnad, ett svenskt alternativ som blir allt mer populärt, säger David. Genom medlemskapet i Swedish Green Building Council deltar Ramböll dessutom aktivt i diskussionen om miljöklassning i branschen och kan därför både bidra till och hänga med i utvecklingen. Men enligt David räcker det inte bara med utbildning det gäller också att dela med sig av sin kunskap. I mitt arbete träffar jag människor med stor kunskap att lösa våra miljöfrågor, men som inte själva ser kopplingen och hur de kan använda sin egen kompetens. En del av mitt jobb är därför att se och förklara detta och att tillvarata den kunskapen. Visionen är att alla Rambölls olika teknikområden vet vad just de kan göra för att bidra till minskad miljöpåverkan och en mer hållbar samhällsutveckling. Vi ska också bli ännu tydligare i vår marknadsföring när det gäller vår miljökompetens. Läs mer om BREEAM och LEED på sidan 12.

6 6 INBLICK #2 Rambölls riskspecialister en säker lösning Järnvägar, operationssalar eller museer. Oavsett vad Rambölls uppdrag berör finns det behov av risk- och säkerhetsanalyser. Hur undviks urspårningar, infektionsrisker eller bränder? Enheten Brand, Risk & Säkerhet har svaren. Att arbeta med säkerhet handlar mycket om att se till att all teknik fungerar tillsammans. Det är just det som vi är experter på, säger Tomas Sandman, enhetschef på Brand, Risk & Säkerhet. Sedan ett par år tillbaka har det blivit allt vanligare att teknikkonsultföretag erbjuder tjänster inom detta område. Tidigare var det kompetens som beställarna hade i sin egen verksamhet. Allt fler kunder har istället valt att fokusera på sin kärnverksamhet, förklarar Tomas Sandman. Samtidigt har lagstiftningen inom flera branscher skärpts vad gäller säkerhetsföreskrifter. På Ramböll erbjuder vi denna kompetens som en integrerad del i våra tekniktjänster, vilket innebär att vi är med från planeringsfasen till slutleverans. Tomas Sandman fick 2009 uppdraget att bygga upp enheten på Ramböll. Idag har enheten med- arbetare som är engagerade i projekt över hela Sverige. Några exempel är kartläggningen av samhällets kostnader för olycksprevention på uppdrag av MSB, riskanalyser i biogasprojekt samt smittoriskhantering i operationssalar. Ett säkert besök på Vasamuseet Ett annat spännande uppdrag är det som görs för Sveriges mest välbesökta museum Vasamuseet. Med drygt 1,1 miljoner besökare årligen, varav de flesta kommer under åtta hektiska sommarveckor, är publiktrycket stundtals extremt högt. Av utrymnings- och klimatskäl är antalet samtidiga besökare idag begränsat till personer. För att kunna möta det stora publiktrycket ska Vasamuseet få en om- och tillbyggnad som möjliggör upp till personer, berättar Tomas Sandman. Museet ska bland annat få en ny entré för bättre publikgenomströmning och en helt ny utställningshall. Vårt uppdrag är att uttala oss om vilka förutsättningar som gäller för de nya byggnationerna för att uppnå kraven på utrymningssäkerhet och klimatförhållande. För att kunna dimensionera utrymningsvägar och ventilationslösningar på rätt sätt tar Tomas och hans kollegor hjälp av ett mycket komplext simuleringsprogram för databaserade flödesberäkningar. Programmet tar hänsyn till samtliga fysikaliska och kemiska förhållanden som påverkar varandra och kan med fantastisk precision simulera förloppet när en brand utvecklas. Vi kan exempelvis se hur gasutvecklingen blir, hur gas- och luftströmmarna rör sig och hur fort det går för besökarna att röra sig i den miljön, förklarar Tomas. Det är särskilt viktigt i detta uppdrag, där de speciella förhållanden som måste råda för Vasaskeppets konservering ställer stora krav på ett kontrollerat klimatsystem.

7 INBLICK #2 7 Pulkovo Airport Europas mest ambitiösa luftfartsprojekt Ramböll har fått det prestigefulla uppdraget att ansvara för projekteringen av en genomgripande modernisering av Pulkovo Airport i Sankt Petersburg. Projektet, som har ett totalt värde på över 1 miljard euro, är omfattande och ett av få riktigt stora aviationsprojekt i Europa. Kontraktet upphandlades av staden Sankt Petersburg och gäller för koncession, modernisering och drift av Pulkovo. Northern Capital Gateway vann koncessionen, som räknas till ett av de allra största PPP-projekten i Ryssland. Flygplatsen ligger drygt 20 kilo- meter söder om Sankt Petersburg och är idag Rysslands fjärde största, med två banor, en inrikes- och en utrikesterminal. När moderniseringen av Pulkovo är klar år 2013 har flygplatsen kapacitet för 17 miljoner passagerare per år. Till dess ska en ny terminalbyggnad och brygga konstrueras, liksom nya anläggningar såsom hotell, affärscentra och kontor. Även infrastrukturen får en omfattande renovering. Inledningsvis ansvarar Ramböll för projektets första utformningsfas, som inkluderar utvecklingen av landningsområdet, ny passagerar- terminal samt nya hotell- och konferensanläggningar. Pulkovo Airport är idag Europas mest ambitiösa luftfartsprojekt och kommer att engagera omkring 200 konsulter från Rambölls olika affärsområden, säger Bent Johannesson, VD Ramböll Sverige. Det blir ett samarbete mellan våra kontor i Sverige, Danmark, Ryssland och Storbritannien. Marieholmsförbindelsen Ramböllkontoret i Göteborg har sedan juni 2009 arbetat med anslutningarna till Marieholmstunneln. Tunneln ska fungera som en ny koppling mellan E6, E45 och E20 för att avlasta framför allt Tingstadstunneln. Tillsammans med Partihallsförbindelsen är projektet en del av Marieholmsförbindelsen, det största infrastrukturprojektet i Göteborg på mycket lång tid. Tunneln förväntas vara färdigprojekterad till juni 2011 och byggstart beräknas tidigast till Det är många av Rambölls enheter som deltar i projektet och så många som 50 konsulter. Förutom vägprojektering ingår även projektering av byggnadsverk, ledningar, el, tele, belysning, geotekniska grundförstärkningsåtgärder samt marksanering. Vidare ansvarar Ramböll för produktionsplanering, kalkyl och VR-modellering samt gestaltningen för både anslutningarna och tunneln.

8 8 INBLICK #2 TEMA: HÅLLBAR STADSUTVECKLING gröna städer PÅ EXPORT Svensk stadsutveckling, med sin djupa förankring i hållbarhetstanken, har rönt stor uppmärksamhet runtom i världen. I takt med ökad urbanisering och accelererande klimatförändringar blir svenskt miljötänkande nästa stora exportvara. Det är handelsminister Ewa Björling övertygad om. Som en följd av den globala urbaniseringstrenden har städerna blivit allt viktigare för miljön, ekonomisk utveckling och social sammanhållning. Idag vet vi att utarmningen av jordens resurser är det största hotet mot vår levnadsstandard. Städerna står därtill för den största förbrukningen av icke-förnybara resurser och producerar enorma mängder avfall och utsläpp. Trots att det fortfarande finns stora utmaningar även på hemmaplan är ändå Sverige ett föregångsland inom hållbar stadsutveckling. Under perioden 1990 till 2006 har Sverige minskat koldioxidutsläppen med 9 % medan BNP ökat med 44 %. Det visar att det går att förena hållbarhetsarbete med ekonomisk utveckling. Och intresset från utlandet är stort. Sveriges omkring miljöteknikföretag har de senaste åren ökat omsättning och export mer än traditionell industri. Sverige har en lång och stark tradition av att tänka miljö, säger handelsminister Ewa Björling. Vi har vår unika allemansrätt, Naturvårdsverket bildades redan på 60-talet och vi är världsbäst på sopsortering. Naturen och miljön är något vi tänker på i vardagen och det har gjort avtryck även i vårt näringsliv. En plattform för grön export För att ytterligare stimulera exporten av svensk miljökompetens har regeringen tillsammans med Exportrådet utvecklat en egen exportplattform för området. SymbioCity är ett koncept som samlar mer än 700 svenska varu- och tjänsteföretag verksamma inom miljöteknik. Här beskrivs Sveriges unika, holistiska approach till hållbar stadsplanering, hur det går att skapa synergier mellan olika urbana tekniksystem vattenförsörjning, sophantering, energisystem, transporter och infrastruktur. SymbioCity är ett utmärkt namn eftersom det är så talande för hur vi i Sverige arbetar med miljöfrågor att vi tänker i systemlösningar som tillsammans fungerar i en symbios, istället för enskilda tekniska punktinsatser, förklarar Ewa Björling. Syftet med konceptet är att skapa ett forum för all svensk miljökompetens för att kunna underlätta den internationella marknadsföringen. Och visst har initiativet gett resultat. Andelen miljöteknikexport av den totala exporten har ökat de senaste åren. Från att tidigare ha legat på drygt 1 % ökade den 2008 till 2,8 % och till 3,2 % Men hur stor är egentligen den fortsatta tillväxtpotentialen och hur mycket är det rimligt att förvänta sig? Det finns en enorm potential för svenska företag ute i världen, understryker Ewa Björling. Mitt mål är att åstadkomma en fördubbling av exporten inom fem år då är det inte orimligt att ha samma ambition för miljöteknikområdet. Hinder för handel Trots den goda utvecklingen för svensk miljöexport finns fortfarande mycket att göra för att stimulera tillväxten. Inom ramen för SymbioCity reser Björling mycket i världen för att marknadsföra just svensk miljö-

9 INBLICK #2 9 kompetens. Under det senaste året stod bland annat besök i Shanghai, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Sydafrika på agendan. I Förenade Arabemiraten ska Masdar City byggas världens första koldioxidneutrala stad, förklarar Björling. Här är ambitionen att svensk kompetens ska bidra till projektet och förhoppningsvis kan vi få en egen liten svensk tårtbit av staden. Vid sidan av marknadsföringsarbetet har Sverige också bidragit till ett grönare FN, för att öka svenskt deltagande i organisationens olika upphandlingar. Bland annat har mycket arbete lagts ned på att ändra upphandlingsregler från ett enögt prisfokus till att även omfatta kvalitets- och miljöfaktorer. Insatser för att underlätta internationell handel är ett annat viktigt område. Björling har varit pådrivande i arbetet med ett specifikt grönt frihandelsavtal för varor och tjänster inom miljöteknikområdet. Från mitt håll är den enskilt viktigaste nyckeln för ökad export att riva handelshinder som tullar, avgifter, skatter och kvoter, berättar hon. På första parkett I oktober kommer nästa stora möjlighet för svenska företag att visa hur långt man har kommit i hållbarhetsarbetet. Det är SymbioCity som arrangerar konferensen Building Sustainability för att uppmärksamma att EU-kommissionen utsett Stockholm till Europas första gröna huvudstad. Investerare, stadsutvecklare och kommunala tjänstemän från hela världen samlas i huvudstaden för att diskutera de senaste rönen inom hållbar stadsutveckling. Besök vid några av Stockholms mest lysande exempel på grön stadsbyggnad står också på agendan, bland annat ett av handelsministerns egna favoritprojekt. Hammarby Sjöstad tycker jag är fantastiskt! Den öppnar verkligen ögonen på människor och polletten trillar ned när de kan se hur hållbara systemlösningar fungerar i praktiken. Bättre reklam för den kompetens vi har och de möjligheter den erbjuder kan vi knappast få. Kiruna investerar i framtiden MAF Arkitektkontor AB. När Lomboloskolan i Kiruna brann ned 2009 satte kommunen ribban högt för den nya byggnaden. Målet är att bygga en av Sveriges främsta skolor såväl utifrån de senaste pedagogiska rönen som ur ett miljöperspektiv. Samtidigt som idéerna för den nya skolan började ta form var Kiruna mitt uppe i en energiöversyn av hela sitt fastighetsbestånd. Kommunen valde därför att satsa på en helt ny affärsmodell, Energy Performance Contracting (EPC), som är särskilt anpassad för stora energieffektiviseringsprogram. Grundtanken med EPC är att låta samma aktör stå för både projekte- ring och genomförande. Aktören måste inte bara ange besparingsmålen utan även se till att de efterlevs. Blir besparingen större än specificerat, väntar en bonus. Blir den lägre, blir aktören istället återbetalningsskyldig. För Kiruna kommun är fördelarna flera. Dels betalar sig investeringen i form av minskade driftskostnader. Då avtalet dessutom omfattar flera fastigheter, i detta fall ett hundratal, är bara en upphandling nödvändig, vilket ger stora samordningsvinster. Sveriges modernaste skola Som en del i EPC-projektet medverkar Ramböll i om- och tillbyggnaden av Raketskolan, bland annat vad gäller el- och VVS-projektering. Tanken är att Raketskolan ska vara en modell för framtidens byggande i Kiruna en förebild för den framtida stadsflytten, berättar Lars Josefsson, enhetschef på Ramböll i Luleå, som arbetar med projektet. Det är MAF Arkitektkontor som står bakom utformningen av den nya byggnaden. Med tydliga associationer till namnet har man försett Raketskolan med ett spektakulärt yttre. Men det är inte bara utsidan som är nyskapande, också insidan rymmer mycket nytt. Målet är att bygga en av de modernaste och energieffektivaste skolorna i Sverige, säger Lars Josefsson. Givare känner av temperatur och CO2-halt i rummen och anpassar ventilation och värme därefter. Värmeväxlaren återvinner 90 % av värmen i frånluften och på taket finns motorstyrda solcellspaneler. Energismarta metoder har också valts för belysningen, vilken anpassas efter insläpp av dagsljus och närvaro i rummen. I sporthallen är belysningen individuellt programmerad för respektive bollsport och utomhus används lysdioder för att minimera energianvändningen. Till och med svarta tavlorna är av senaste modell interaktiva skrivtavlor gör att det som skrivs på tavlan kan sparas digitalt via DVprojektorn i taket.

10 10 INBLICK #2 TEMA: HÅLLBAR STADSUTVECKLING Esperantoplatsen Göteborgs nya träffpunkt Allt fler människor bor idag i städer och behovet av god funktionalitet och hållbarhet i infrastrukturen har aldrig varit större. Men för att skapa en attraktiv stad med ett dynamiskt folkliv, behövs även platser som möjliggör möten mellan människor, kulturer och idéer. Ett lysande exempel är Esperantoplatsen i Göteborg. Idag är Esperantoplatsen en av stadens mest attraktiva träffpunkter. Annat var det Då hade den förvandlats till en byggarbetsplats i samband med byggnationen av Götatunneln. Uppdraget att ge ny identitet åt platsen gick till Rambölls landskapsarkitekter i Göteborg. Esperantoplatsen fungerar som knutpunkt mellan Järntorget och den nya stadsdelen Södra Älvstranden, berättar Stephan Schumpp, landskapsarkitekt på Ramböll, som deltog i projektet. Vårt mål var att modernisera platsen och göra den till en aktiv del av stadskärnan. Unika designmöjligheter Esperanto är ett internationellt språk som skapades av ögonläkaren Ludvig L. Zamenhof i slutet av 1800-talet. Syftet med språket var att uppmana till gränsöverskridande kontakter och minska motsättningar mellan olika folkgrupper. Sedan 1954 har Göteborg, precis som många andra städer i Europa, en egen Esperantoplats. Uppdragets första del bestod av en utredning om den övergripande utformningen av platsen. Uppdragsgivare var Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret i Göteborg. I början präglades förslaget av en lutande gräsyta, för att sedan övergå till större öppenhet mot platsen från angränsande gator, säger Henrik Undeland, landskapsarkitekt och uppdragsledare. Vi kände direkt att det fanns unika designmöjligheter med området, förklarar Stephan Schumpp. Grundtanken med Esperanto är att öppna kommunikationsvägarna. Att skapa en mötesplats som knyter an till det blev en självklarhet. Vacker plats med multifunktion Detaljutformningen genomfördes med Södra Älvstranden Utveckling AB som huvudman. Vår tanke var att rulla ut den stjärnprydda Esperantoflaggan över platsen. Den gröna färgen i flaggan illustreras med gräsmatta medan stjärnan är i terazzo med ballast av grön sten i en vitgrå platta av samma material, beskriver Henrik Undeland. Platsen, som är cirka kvadratmeter stor, binds samman genom ett snedställt markmönster i sten som löper över hela området. En nedsänkt amfiteater skapades för att ta vara på möjligheterna som teaterföreningen i det anslutande Esperantohuset ger. I huset ryms också en tangoförening och ett språkcafé där personalen är flerspråkig och diskussioner på andra språk uppmuntras. Om sommarkvällarna har det därför dansats på torget, samtidigt som små uppträdanden ges och skateboardåkare samlas från när och fjärran.

11 INBLICK #2 11 Ett landmärke i nya kläder Sveriges textilmecka Borås ska få ett nytt landmärke med tydliga band till stadens unika traditioner. Här ska landets första byggnad med inslag av textila fasader byggas. Projektet är resultatet av en tävling som Sjuhärads kommunalförbund utlyste tidigare i år för att få in förslag på smarta energilösningar för kommunens fastigheter. Tillsammans med forskningsinstitutet SP och arkitektkontoret Kjellgren Kaminsky Architecture skickade Ramböll in förslaget Textilhuset. Idén föll i god jord och beviljades finansiering för en förstudie. Det är ett oerhört spännande projekt med hög relevans för regionen, berättar Göran Frenning, affärsområdeschef på Ramböll i Göteborg, som är med i projektgruppen. Dels deltar vi i något nyskapande som aldrig tidigare gjorts i svenskt klimat och dessutom bidrar vi förhoppningsvis till utvecklingen av den lokala industrin genom att öka marknaden för textila byggmaterial. Och visst gäckar det fantasin att fundera över hur Globen skulle se ut i en ullkostym eller hur radhus skulle klä i galon. Är det ens möjligt? Visst går det att använda textila fasader, men det är betydligt mer högteknologiska material man arbetar med, säger Göran Frenning. Några av de material man tittar på är vävda metalltextilier, vävd polyesterfiber och material som ändrar form efter temperatur. Det finns många alternativ med stor potential som kan bli viktiga inslag i ekoarkitekturen för att åstadkomma såväl energismarta som estetiskt intressanta inslag i stadsbilden. Syftet med förstudien är att ta fram en visionsskiss för ett hus med textil fasad. Skissen ska inkludera ett befintligt material med rätt egenskaper. Utöver detta ska den även innehålla förslag på metod för implementering av textil i ett befintligt byggsystem och en utvärdering av systemets livslängd, liksom miljöpåverkan och estetiska uttrycksmöjligheter. Ramböll ansvarar för att tekniskt fastställa systemkonstruktioner utifrån energiaspekter allt från energisystem till beräkningar, byggkonstruktion, el och ventilation. Förstudien är klar, säger Göran Frenning. Nu hoppas vi förstås att vi får realisera resultatet i en spektakulär byggnad, som blir ett uttryck för Boråsregionens unika kunskaper. Miljoner att spara En tredjedel av Sveriges totala energiförbrukning går idag till uppvärmning av bostäder. Medan nybyggda hus och lägenheter blir alltmer energisnåla, är det många äldre fastigheter som fortfarande "eldar för kråkorna". Med projektet Renobuild är Ramböll en lösning på spåret. Mellan 1965 och 1975 byggdes en miljon lägenheter i Sverige en jättesatsning för att råda bot på den akuta bostadsbrist som uppstått i kölvattnet av efterkrigstidens babyboom. Av miljonprogrammets lägenheter finns idag kvar och av dessa har aldrig renoverats sedan de byggdes. Dessa lägenheter kan inte beskrivas som något annat än riktiga energibovar, säger Göran Frenning, affärsområdeschef för Installation på Rambölls Göteborgskontor. Mätningar som gjorts visar att vissa lägenheter förbrukar hela 300 kwh/kvadratmeter, vilket ska jämföras med dagens byggnormer på 110 kwh/kvadratmeter eller 85 kwh/ kvadratmeter för Green Buildingklassade fastigheter. För att angripa denna utmaning har Ramböll tillsammans med andra branschkollegor initierat projektet Renobuild. Syftet är att utveckla metoder för olika renoveringskoncept. Vår uppgift är att ta fram idéer om hur man ska kunna renovera på bästa sätt till billigast peng ur energisynpunkt, avslöjar Göran Frenning. Resultatet blir en processmetod och ett beslutsverktyg för förslag och utvärdering av olika renoveringsalternativ. Verktyget ska sedan testas och utvärderas i minst tre olika ombyggnadsprojekt.

12 12 INBLICK #2 TEMA: HÅLLBAR STADSUTVECKLING Framtidens fastigheter i en klass för sig Krav, Svenskt Sigill och Bra Miljöval miljömärkningar på dagligvaror är en vanlig syn sedan minst tio år tillbaka. Nu har miljötänket även nått fastighets- och byggbranschen. Standardiserade och hållbara byggmetoder skyndar inte bara på utvecklingen mot energisnålare hus de skapar också attraktivare fastigheter. Det var under 70-talets energikris som det på allvar började talas om byggnaders energiförbrukning. De ljusa och öppna konstruktioner som byggdes under 50- och 60-talen ersattes från och med 70-talet av rediga tegelfort med små och sparsamt utplacerade fönster. Den minskade glasarean medförde en lägre energiförbrukning, men den gjorde också husen mörkare och mer slutna än tidigare. Energieffektiva byggnader år 2010 är någonting helt annat dagsljus och luftkvalitet är minst lika viktigt som täthet och isolering. Husen ska numera inte bara vara energisnåla de ska också vara trivsamma och estetiskt tilltalande. Miljön i fokus Den 1 oktober 2006 trädde lagen om energideklarationer i kraft i Sverige. Det innebär att alla flerbostadshus, kommunala fastigheter och bostadsrättsföreningar måste energideklarera och därmed se över sin energiförbrukning. I början av 2009 började lagen också gälla vid försäljning av privata villor och radhus. För många kommersiella fastighetsägare är behovet av en tydlig miljöprofil dock större än så. Intresset exploderade för ett par år sedan, säger Will Sibia, miljöledare på Ramböll. Många väljer idag frivilligt att miljöklassa sin fastighet. Men enligt Will är motiven inte enbart miljömässiga. Det handlar lika mycket om att göra en god affär. Det finns pengar att tjäna på energieffektiva hus. Förutom att spara resurser genom effektivare drift, blir fastigheter med en tydlig miljöprofil också attraktivare för hyresgäster och investerare. Därför blir det viktigt att välja en välkänd miljöklassning ju bättre rykte klassningen har, desto större blir attraktionsvärdet, berättar Will. Holistisk resurshushållning Precis som för mat och kläder, finns det en rad olika certifikat och miljöklassningar att välja mellan. De mest omfattande har sina rötter i utlandet. LEED och BREEAM är två av de vanligaste och mest internationellt gångbara certifikaten. Green Building är stort inom EU, men inte alls lika omfattande. Miljöklassad Byggnad är en ny svensk märkning som ökat i popularitet på senare tid. Will är utbildad BREEAM International Assessor och LEED Accredited Professional från sin tid på Ramböll Middle East i Dubai. Som LEED-ackrediterad krävs en omfattande förståelse för grön byggnadsteknik, något som också inkluderar angränsade områden som sophantering, hälso- och transportfrågor samt finansiering. Många certifikat, däribland LEED, har ett holistiskt förhållningssätt. Det är inte bara viktigt med låg energiförbrukning, du måste också se byggnaden som en helhet, där inomhusklimat och yttre miljöpåverkan är minst lika viktigt, förklarar Will. Som ett led i det ökade intresset för miljöklassningar pilottestar Ramböll Sverige just nu hållbarhetsverktyget RamSub. Processverktyget är utvecklat av Ramböll med målet att förbereda byggnadsprojekt inför en kommande miljöklassning. RamSub täcker tidigt in de miljöaspekter som behövs för att uppnå de vanligaste miljöklassningarna, säger Will. Det blir en garanti för kunden att arbetet utförs i enlighet med gällande regler och miljömål. Då RamSub också är lika omfattande som både LEED och BREEAM, kan man dessutom välja hur man vill klassa byggnaden utan att behöva komplettera arbetet, vilket sparar både tid och resurser. Lever som man lär Det är inte bara för sina kunder som Ramböll projekterar resurseffektiva byggnader man lever också som man lär. I augusti 2010 flyttade Fortsättning på sidan 14.

13 INBLICK #2 13 Dissing + Weitling. Arkitektskiss över Rambölls nya huvudkontor i Köpenhamn. LEED Leadership in Energy and Environmental Design, LEED, utvecklades av U.S. Green Building Council i mitten av 90-talet. LEED utfärdas enligt skalan Classified, Silver, Gold och Platinum. Tillsammans med BREEAM är LEED ett av Europas mest implementerade miljöcertifikat för byggnader. Kraven omfattar områdena hållbar planering, vattenhushållning, energi, klimat, material, resurser, inomhusmiljö, innovation och design. Inom LEED eftersträvas lägre kostnader för köpt energi, medan BREEAM fokuserar på lägre utsläpp av koldioxid. + Välkänt i både Europa och USA. + Passar de flesta byggnadstyper. - Omfattande att implementera. BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method, BREEAM, är världens första och största miljöklassningssystem för byggnader. Fastigheter bedöms efter nivåerna Passed, Good, Very Good och Excellent. Certifikatet täcker förvaltning, inomhusklimat, energi, transport, vattenhantering, byggmaterial, avfall, markanvändning samt ekologi. + Välkänt och etablerat i Europa. + Passar de flesta byggnadstyper. + Anpassning till svenska förhållanden är på gång. - Tidskrävande. MILJÖKLASSAD BYGGNAD Miljöklassad Byggnad är ett resultat av Bygga bo-dialogen. Metoden har fokus på energi, inomhusmiljö, material och kemikalier och är anpassad för den svenska marknaden. Byggnader utvärderas enligt Brons, Silver och Guld. + Lägre implementeringskostnader. + Bra val vid helsvenskt ägande. - Saknar miljökrav för fastighetens konstruktionsfas. GREEN BUILDING Green Building är ett EU-initiativ som fokuserar på energianvändningen och företagets engagemang i frågan. För att en nyproducerad byggnad ska bli certifierad krävs en energianvändning som är 25 % lägre än Boverkets byggregler samt en årlig uppföljning. Vid anpassning av en befintlig byggnad måste en energiinventering göras och därefter ska energianvändningen minska med minst 25 % under en femårsperiod. + Målen är enkla att uppnå. - Metoden fokuserar enbart på energianvändning.

14 14 INBLICK #2 Arne Jacobsens Svanenfåtöljer klassisk design som håller länge medarbetare in i Rambölls danska huvudkontor i stadsdelen Ørestad i Köpenhamn. Med sina kvadratmeter är byggnaden en av de största och modernaste kontorsbyggnaderna i Danmark. Kylsystemet ATES lagrar värme och kyla i grundvattendepåer och sparar energi motsvarande 100 normalstora villor per år. Den smarta fasaden reglerar värme och kyla genom att stänga ute respektive släppa in solljus beroende på väder. Regnvatten lagras i tankar och används för att spola toaletterna. Också insidan är nydanande. För att skapa en god inomhusmiljö har arkitekterna sneglat på La Rambla, den berömda gatan som binder ihop Barcelonas stadskärna. Målet är att skapa en kreativ miljö i hjärtat av byggnaden, medan arbetsplatserna, som är placerade i fickor närmast fasaden, är designade för en lugn och harmonisk arbetsmiljö. Fastigheten ligger i ett av Köpenhamns modernaste områden med goda kommunikationer och flygplatsen Kastrup i närheten. Dessutom finns specialkonstruerade cykelbanor som gör det lätt för de cykelvana danskarna att ta sig till och från jobbet. En skånsk förebild Ett stenkast därifrån, på andra sidan vattnet, ligger Rambölls nya Malmökontor. Ramböll har själva ansvarat för både byggnadens konstruktion och installationer. Genom att projektera vår egen byggnad kunde vi tillämpa all vår kunskap inom miljöområdet, berättar Annika Holmqvist, regionchef Ramböll Syd. Bland annat är ventilation och belysning behovsstyrda lämnar du ett rum minskar luftflödet samtidigt som ljuset släcks automatiskt. Gröna tak hjälper dessutom till att kyla byggnaden samtidigt som de minskar dagvattenflödet. Genom att använda några av de mest energieffektiva lösningar som finns tillängliga, har man uppnått en energiförbrukning som ligger 57 % under gällande byggkrav. Alltså 25 % under kravet för att vara en Green Building. Resultatet är Sveriges energisnålaste kontorsbyggnad och en arbetsplats som förhoppningsvis stimulerar ännu fler smarta lösningar. Energivisionära Helsingborg 2007 fattade Helsingborgs Stad beslutet att se över energisituationen i kommunen. En strategi togs fram, liksom en övergripande vision att bli en energineutral stad senast år En viktig del i strategin är energieffektiviseringen av fastigheter, säger Thomas Augustsson, teknisk chef på Kärnfastigheter, kommunens fastighetsförvaltare. Vi fokuserar för närvarande på de största och mest energikrävande husen. Som ett resultat av detta klarade vi målet för år Sedan hösten 2009 bistår Ramböll med bland annat energisamordning, energieffektivisering och projektering. Många fastighetsförvaltare talar idag om att spara energi, säger Patrik Nilsson, affärsområdeschef på Ramböll i Malmö. Men Kärnfastigheter menar verkligen allvar med sin strategi och har mycket kunskap. Sedan 1998 har energianvändningen minskat med 30 %. Ett av de mest utmärkande projekten är Pålsjö sjukhem. I rollen som energisamordnare styr Ramböll hela projekteringsgruppen mot de energimål som är gemensamt framtagna med Kärnfastigheter. Projektet rör en om- och tillbyggnad på kvadratmeter. Målet är att klassificera den nya delen som Green Building, vilket kräver en energianvändning på maximalt 75 % av Boverkets regler. Störst besparing ger värmeåtervinning och behovsstyrd ventilation, säger Thomas Augustsson. Men även om vi har koll på de mest effektiva åtgärderna krävs praktisk erfarenhet av liknande uppdrag för att nå rätt resultat, något som Ramböll kan bidra till med sin expertkompetens.

15 INBLICK #2 15 PÅ GÅNG PÅ RAMBÖLL RAMBÖLL EXPANDERAR Ramböll i Malmö till helt nybyggd energioptimerad kontorsbyggnad I somras flyttade Ramböll Malmö in i nya lokaler på Skeppsgatan 5 i Västra Hamnen. Kontoret, som är Sveriges mest energieffektiva, har projekterats av Ramböll själva. Byggnadens energianvändning ligger drygt 57 % under gällande regler och mycket arbete har även lagts ned på att skapa en trivsam, hållbar inomhusmiljö. Läs mer om det nya kontoret på sidan 14. Ramböll i Norrköping flyttar ihop Projektledning och Bygg flyttar till nya gemensamma lokaler i Norrköping på Holmengatan 8. Efter årsskiftet kommer även Samhällsbyggnadsenheten att flytta till samma adress. Falun, Linköping och Örebro växer I Falun, Linköping och Örebro har kontoren blivit för små. Här utökas kontorsytorna under hösten på befintliga adresser. På plats i Kiruna Stadsomvandlingen i Kiruna har gjort staden till ett expansivt område med ett stort behov av konsulter, såväl inom projektering som byggledning. Ramböll har därför öppnat sitt första lokalkontor i Kiruna, i gamla Jägarskolans lokaler på Kaserngatan 14. Kontoret kommer att erbjuda alla Rambölls tjänster, men initialt ligger fokus på byggprojektledning inom bygg, anläggning och installation. Ramböll i Eskilstuna flyttar centralt Nu flyttar Ramböll i Eskilstuna till nyrenoverade lokaler precis vid centralstation i Eskilstuna. Ny adress blir Västermarksgatan 38.

16 Plats för adress: Medarbetarfokus: varför ramböll, lotta? Lotta Fritz leder enheten för samhällsbyggnadsfrågor på Rambölls kontor i Falun och Gävle. Hon har en lång karriär som konsult bakom sig och kom till Ramböll för drygt två år sedan. Varför föll ditt val på Ramböll? Framför allt kunde Ramböll erbjuda mig helt nya utvecklingsmöjligheter. Jag gillade verkligen bolagets syn på företagskultur och att det finns en stark övertygelse om sambandet mellan nöjd kund och glada medarbetare. Vad kan Ramböll erbjuda sina medarbetare? Det är många som talar om kompetensutveckling, men Ramböll har verkligen en hög ambitionsnivå. Här ser man till varje medarbetares unika kompetens och utvecklingsmöjligheter och man skräddarsyr en utvecklingsplan för både kort och lång sikt. Du får en stor portion frihet att själv välja i vilken riktning du vill gå. Hur skulle du beskriva kollegorna? Det finns en väldig bredd i medarbetarnas bakgrund och erfarenheter och det är just denna variation som gör oss till goda konsulter. Några gemensamma nämnare finns såklart jag skulle beskriva oss som ansvarstagande, lyhörda och kreativa! Vilket är ditt bästa råd för studenter som snart ska ut på arbetsmarknaden? Det viktigaste är att våga, att ha modet att prova olika saker. Man kan mer och klarar av mer än man tror i början. Sedan är det bra att fråga sig själv: var eller vad vill jag vara om ett respektive fem år? Tiden går fort, så se till att investera den i något du själv tycker är viktigt, relevant och stimulerande. Curlingstenen I en stor bassäng flyter en roddbåt. I roddbåten ligger det en curlingsten som väger 18 kilo. Vad händer med vattenytan i bassängen om man tar curlingstenen ur båten och släpper ned den i vattnet? Lösningen på frågan i förra numret: rekrytering pågår! På vår webbsida hittar du de senaste jobb erbjudandena. Där går det även bra att registrera sitt CV för kommande lediga tjänster.

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan.

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan. Årsredovisning 2014 STOCKHOLM DECEMBER 2014 Engagemanget för oss framåt Stockholm växer och det betyder att staden både behöver nya bostäder och skolplatser. För SISAB:s del innebär det att vi bygger om,

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2009 PEABS HISTORIA I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha sid 8 Kommunerna blickar

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Magasinet. Arkitekt. mot strömmen. Extreme make over av energislukare. Superdatorer i forskningens tjänst. Klimatsmart teknik ger hopp

Magasinet. Arkitekt. mot strömmen. Extreme make over av energislukare. Superdatorer i forskningens tjänst. Klimatsmart teknik ger hopp E n t i d n i n g f ö r s c h n e i d e r e l e c t r i c s k u n d e r Magasinet n u m m e r 1 / 2 0 1 0 Extreme make over av energislukare Superdatorer i forskningens tjänst ELECTRIC MAGASINET Pär Holmgren:

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

LJUSGLIMTAR JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING NU SYNS RESULTATET AV KOMMUNERNAS ENERGISATSNINGAR

LJUSGLIMTAR JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING NU SYNS RESULTATET AV KOMMUNERNAS ENERGISATSNINGAR INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 5 2014 INTERVJUN MAGNUS HALL Tuff omställning för Vattenfall VINDKRAFTENS DOLDA KOSTNADER JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING KLIMATSATSNINGAR LANDET

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer