Hela Vellinge kommun ska leva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela Vellinge kommun ska leva"

Transkript

1 Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1

2 Inledning Vellinge kommun bedöms som en av de mest näringslivsvänliga kommunerna i Sverige. Bedömningen görs av de företagare som är sysselsatta i Vellinge. Detta budskap bör spridas för att attrahera nya etableringar i kommunen. Kommunen har ur etableringssynpunkt många starka sidor. Med IT-teknologin behöver inte kunskapsföretag vara etablerade i storstäderna. Kommunen attraherar redan idag konsultföretag, ledningskontor, företag inom besöksnäringen, service, handeln, jordbruk och livsmedel. Vellinge omgiven av förstklassig jordbruksmark ska däremot inte locka företag i behov av stora markområden för produktionsanläggningar. Vellinges läge ur kommunikationssynpunkt är suveränt med närhet till Malmö och Köpenhamn och dess flygplatser och förbindelser med järnväg. Vellinge är också en attraktiv turistkommun, där Näset har en stor dragningskraft med natur, stränder, golf, fågelliv och hästsport. I det nedanstående föreslår vi mål, strategi, konkret förbättring av servicen till företagen och vi definierar branscher som skulle passa i Vellinge kommun. Centrum i Vellinge, Skanör och Falsterbo håller på att dö ut. Vi fokuserar på hur service i form av handel etc. här ska förbättras till gagn för kommunens invånare. Mål och strategi I detta program fokuserar vi på följande punkter: Bra kommunal service till kommunens företag Vellinge som etableringsort för företag. Näset som attraktivt turist- och besöksområde. Levande centra i hela Vellinge kommun. Vellinge tätort bör definieras som ett kommersiellt centrum och attrahera nyetableringar som ger fler jobb i kommunen och som ökar underlaget för handeln i Vellinge centrum. 1. En satsning bör ske på utvalda branscher 2. Handeln i hela kommunen bör prioriteras 3. Näset ska ur näringssynpunkt främst ses som turist-, evenemangs- och konferenscentrum med en enastående natur, inbjudande stränder och ett rikt fågelliv. Årligen arrangeras internationellt topprankade Falsterbo Horse Show med mer än besökare och Falsterbo Birdshow. På Näset ligger också några av Sveriges bästa golfbanor. Det finns två småbåtshamnar. Förbättrad företagspolitik En handlingsplan bör tas fram för att locka nya företag till kommunen och för att definiera vad kommunen kan ge för service till befintliga företag inom ramen för en sund ekonomisk, social och ekologisk utveckling. En enkät bör skickas ut till företagen för att få deras syn på näringslivsklimatet i kommunen och på hur relationerna mellan kommun och näringsliv fungerar. 2

3 Fler mötesplatser bör skapas. Ledande företrädare för kommunen regelbundet träffa företagsledare i kommunen exempelvis över förslagsvis ett frukostmöte två gånger om året för att få näringslivets syn på viktiga näringslivsfrågor. Kommunen bör definiera vad man kan erbjuda för service till nya företag som vill flytta till kommunen för att attrahera till flytt och för att underlätta en flytt. Kommunen bör formulera tydliga mål i ägardirektiv för Veboa och Vexab, vad dessa företag ska ha för funktion som motiverar att företagen är kommunägda. Kommunen bör definiera hur de egna företagen kan underlätta företagsetableringar och underlätta för handel och turism. Sophanteringen i kommunen som sköts av SYSAV bör konkurrensutsättas Kommunen bör definiera vad som krävs för att bibehålla och öka konkurrenskraften som etableringsort. Kommunen bör bättre marknadsföra Vellinges positiva företagsklimat. Näringslivs- och turistchefens uppgift ska tydligt vara att aktivt utveckla besöksnäring och bidra till nya företagsetableringar. Ett nytt näringslivsprogram för kommunen bör tas fram. Nära samverkan med kommunens företagarföreningar bör ske. Kommunens konferensverksamhet bör i första hand förläggas till anläggningar i kommunen. Bättre service till företagen Kommunen ska satsa på bredband i hela kommunen, vilket skulle underlätta för företag att förlägga verksamhet till kommunen. Här ligger kommunen långt efter och nu bör de kommunala bolagen prioritera en utbyggnad för att resten av kommunen ska kunna följa efter. Ett sätt att förbättra servicen till företag är att etablera one way in! Det innebär att ett företag som planerar en etablering i kommunen endast ska behöva ha en kontaktperson i kommunen som kan hjälpa till med alla kommunala kontakter. Motsvarande bör gälla för när nyckelpersoner till företag flyttar till kommunen. Kommunen bör initiera en förbindelse till Sturup för alla som varje dag reser till främst Stockholm. Som ett komplement till den företagsmässa som kommunen arrangerar varje år, bör Vellinge kommun erbjuda alla lokala företag med kundkrets i kommunen plats på en gemensam plats under Vellinges hemsida. Prioriterade branscher Nedan definieras ett antal av kommunens viktigaste branscher. Genom att koncentrera rekryteringen till dessa branscher bidrar man till att stärka dessa kluster som kan ge erfarenhetsutbyte och fler jobb i kommunen. Konsultbranschen Konsultverksamhet inklusive kommunikation, juridik, management, IT finns som främst fåmansbolag i hela kommunen. Många är enmansföretag. Många boende i kommunen är 3

4 anställda i konsultföretag eller driver konsultföretag som idag är idag etablerade i Malmö eller Lund. För flera skulle det vara mer praktiskt och ekonomiskt effektivt att driva företag i Vellinge och slippa pendlingen till Malmö. Ett sätt att stödja de minsta företagen är att satsa på företagshotell i Vellinge för att skapa en kommersiell gemenskap. I ett steg 2 skulle en s.k. företagskuvös kunna startas för att hjälpa personer att komma igång med nytt företag. Här skulle ett samarbete kunna etableras med Malmö Högskola eller med Lunds universitet. Jordbruk och livsmedel Jordbruk, grönsaksodling och livsmedel är en viktig bransch i Vellinge. Kan antalet livsmedelsföretag öka? Det finns nästan 200 lantbruk och livsmedelsföretag i kommunen. Många odlar grönsaker och det tillverkas en del livsmedel lokalt. Varför inte ge Vellinges bönder möjlighet att komma in till förslagsvis Höllviken, Vellinge eller Skanör för att en gång varje vecka under säsong sälja på Bondens marknad? Kommunen bör också stimulera inköp av jordbruksprodukter som odlats i kommunen. Satsningen på Söderslättsmärkt tillsammans med b.la Trelleborgs, Svedalas och delar av Malmö kommun har misslyckats. Branschen är inte intresserad. Verksamheten har stagnerat efter 3 års verksamhet. Hemsidan är misskött och kontakten med ansvariga fungerar dåligt. En reflektion är att det inte behövs fler varumärken. Det är bättre att stärka de som finns. Byggföretag och service Det byggs och restaureras mycket i Vellinge. Därför finns det många små byggföretag i kommunen. Kommunen bör ytterligare stimulera dessa företag och stimulera nya företag att etablera sig. Kommunen kan till exempel arrangera en byggdag varje år inriktad mot den typ av produktion som är särskilt aktuell i kommunen. Man kan också tillhandahålla en uppdaterad lista på hemsidan över förestående byggprojekt. Många Vellingeföretag erbjuder idag olika typer av service. Placeringen för ett serviceföretag är bra här och för många finns det också en bra närmarknad. Handel Fler boende ger ökad marknad för handeln. Fler turister och besökare ger ökad marknad för handeln. Fler företag med anställda ger en ökad marknad för handeln. Kommunen bör utnyttja de möjligheter som föreligger att vitalisera centrum i Skanör, Falsterbo och Vellinge. Höllvikens centrum och Höllvikens externa köpcentrum bör samtidigt ges möjlighet att växa ihop. Några möjligheter: 4

5 Koncentrera affärsverksamheten i centrum i Skanör till Torget. Kommunens fastighetsbolag bör medverka till detta. Satsa på Vellinge centrum arbeta aktivt för flera företagsetableringar och att Vellinge blir kommunens kommersiella centrum, vilket ökar underlaget för handel och restauranger. Kommunens fastighetsbolag bör medverka till detta. Satsa på företagshotell i Vellinge centrum med en s.k. företagskuvös. Slopa de konkurrenshinder som finns på livsmedelssidan på Höllvikens externa köpcentrum i detaljplanen. Förbättra Höllvikens externa köpcentrums tillgänglighet. Planera för att Höllvikens externa köpcentrum blir en integrerad del av Höllviken centrum. Satsa på Bondens marknad Besöksnäring och turism Besöksnäring och turism är ett viktigt område för kommunen. På Näset finns möjligheter till bad och friluftsliv och en fantastisk natur med ett rikt fågelliv. Stora sporter är ridsport och golf. Därför bör det underlättas att etablera nya hotell och restauranger. Badgästerna måste erbjudas en bättre service med bryggor, kallbadhus och välskötta stränder. Åtgärder för att förlänga säsongen bör vidtas. Kommunen bör underlätta etableringar som ger besökare, konferensgäster och turister. Kommunens egna konferenser bör i första hand förläggas till anläggningar inom kommunen. En speciell satsning bör göras på Skanörs hamn och på Falsterbokanalen, för dels de som kommer landvägen men också för båtfolket. Hamnarna är viktiga för de två båtklubbarna. Här ska finnas högklassig service till båtar, båtfolk och landturister. Kommunen bör verka för att skapa en levande miljö med butiker, restauranter, kiosker och service till båtfolk och övriga besökare. Kommunens bör skapa en ny detaljplan för de två hamnarna för att underlätta att dessa mål uppnås. Inom nedanstående områden krävs förbättringar: Agera för att få igång bygget av Badhytten i Skanörs hamn för att erbjuda restaurang och nöjesliv till främst ungdomen och till turister. Erbjud välskötta stränder. Bygg bryggor. Satsa på Skanörs hamn inklusive ett agerande från kommunens sida för att få byggt en kallbadbrygga. Agera för att fler restauranger etableras i Skanör och Falsterbo. Satsa på Falsterbokanalen med bostäder, båtklubb, gästhamn, restauranger och maritimt centrum. ( En särskild arbetsgrupp inom Nya Listan arbetar med denna fråga, då den täcker mer än näringspolitik). Länge har diskuterats behovet av ett hotell i Falsterbo. Intressera fastighetsbolag och hotellentreprenörer att i anslutning till Strandbaden etablera ett hotell. Kommunens katastrofala investering i olönsamma restaurang Strandbaden kan då också fungera som en konferensanläggning och bör på sikt säljas. Ersätt turistbyrån i Höllviken med en virtuell turistbyrå. Skapa ett besökscentrum vid kanalen. 5

Budget 2014 för Vellinge kommun

Budget 2014 för Vellinge kommun Budget 2014 för Vellinge kommun Oförändrad kommunalskatt Nya Listan i Vellinge yrkar på oförändrad skatt under 2014. Nedan följer vår budget i balans, som ska ses som en kompletteringsbudget. Sänkt avfallstaxa

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

DET SOM ÄR BRA FÖR NÄRINGSLIVET, ÄR BRA FÖR GOTLAND. En positiv attityd kräver inga budgettillskott

DET SOM ÄR BRA FÖR NÄRINGSLIVET, ÄR BRA FÖR GOTLAND. En positiv attityd kräver inga budgettillskott DET SOM ÄR BRA FÖR NÄRINGSLIVET, ÄR BRA FÖR GOTLAND En positiv attityd kräver inga budgettillskott Gotlandsmoderaternas Näringslivsprogram 2014-2018 Gotlandsmoderaterna anser att ett väl fungerande näringsliv

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Utdrag sida 41-49 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15

Utdrag sida 41-49 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07 Utdrag sida 41-49 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖP07 Näringsliv, turism och service Kapitlet Näringsliv, turism och service redogör för verksamheter och verksamhetsområden,

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Vaxholms näringsliv 2020

Vaxholms näringsliv 2020 KF 51, 2013-09-30 Diarienummer 102/2010.141 Näringslivsstrategi Vaxholms näringsliv 2020 Besöksadress: Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm Växel 08-541 70800 kansliet@vaxholm.se

Läs mer

1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om?

1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. MODERATERNA Svar: Merparten av moderaternas

Läs mer