Turismstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turismstrategi 2012-2021"

Transkript

1 Turismstrategi Program för utveckling av turism i Landskrona och Åtgärdsprogram för utveckling av turism på ön Ven Projektledare: Lena Ericsson Ansvarig: Susann Eriksson turistchef, Landskrona stad Styrgrupp: Thorsten Karlén, destinationsutvecklare Landskrona stad Göran Nyström Förvaltningschef Fritid och kultur, Landskrona stad Version:

2 Torsdagen den 8 maj 2021 Det är torsdag morgon och jag stiger på tåget från Kastrups flygplats. Jag ska till ett möte i Landskrona, staden som just fått utmärkelse för den mest spännande möteplatsen i Öresundsregionen. Mötet handlar om mänskliga rättigheter och delegater kommer från alla länder inom EU. Vi ska planera vårt nästa världsmöte och programmet runt mötet. Det finns ett enormt utbud här så det blir svårt att välja vad vi ska lägga in. På fredag eftermiddag kommer min man och vi ska spendera helgen i Landskrona. På eftermiddagen ska vi vandra på den kända havsleden från centrum kajen till Ålabodarna via Borstahusen. Det ska bli spännande att ta del av historien med de storytelling stationer som finns längs vägen. Då har vi också möjlighet att se det nya fritidscentret vid Borstahusen. Kanske blir det en vecka i sommar där med barnen. Till kvällen har vi bokat bord på fiskrestaurangen vid Nyhamn, det blir nog kaffe på ett av de mysiga kaféerna vid havet. På lördag morgon ska vi åka med en lokal fiskare för att vittja näten. Vi tar sedan båten till Ven, skippar cyklarna och tar en promenad. Bokar en picknickkorg för avhämtning på Tycho Brahe minnena. Vi avslutar med whiskeyprovning och middag på kvällen. På söndagen ska vi besöka det omtalade Citadellet som nyss öppnat Öresunds historiska center. En stadsvandring bland parkerna hinner vi nog också med. Allt är bokat och klart via den smarta bokningssidan, betalt också så vi kan bara njuta. För att utnyttja tiden ska vi stanna till måndag morgon. Man kan ju vara på jobbet innan lunch eftersom det är så bra förbindelser. 2

3 Ordlista MICE WHOPs Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (Events) Wealthy Healthy Older People, friska välmående äldre människor Active families Föräldrar som reser med barn för gemensamma aktiviteter UNWTO HUI SHR STF United Nations World Tourism Organization Världsturismorganisationen Handelns utredningsinstitut Sveriges Hotell & Restaurangföretagare Svenska Turistföreningen Kommersiella övernattningar, avser de kategorier där besökaren betalar en logiavgift för sitt boende eller att de påverkats av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Icke kommersiella övernattningar, avser kategorierna, släkt/vännerbesök, eget fritidshus och genomfartsresenärer. Storytelling, är en gren inom marknadsförings- och upplevelseindustrin som går ut på att bygga försäljningen för exempelvis en restaurang eller ett hotell kring en historia. Dramaturgin bygger på något som folk vet, tror sig veta eller känner igen. Syftet är att förstärka och förhöja upplevelsen av ett varumärke, ett företag eller en organisation. Svensk Turism AB, är tillsammans med näringsdepartementet ägare till Visit Sweden AB och har som uppgift att öka resandet till Sverige. Tourism in Skåne AB, är Skånes marknadsföringsbolag för att främja turismen i regionen. 3

4 1. Syfte Vision Mål Övergripande mål Mätbara mål Delmål Övergripande ansvar och ansvarsfördelning Styrgruppens ansvar Projektorganisation Finansiering Uppföljning och utvärdering Förutsättningar Geografisk belägenhet Infrastruktur Nuvarande utbud Boendekapacitet Omsättning, sysselsättning och besökstyper Utlägg/utläggsmönster Marknads- och omvärldsanalys Tillväxt, omsättning och sysselsättning Trender Övergripande strategier Nationell strategi Tourism in Skåne Skåne Nordväst Omvärldsanalys Malmö Lund Helsingborg Helsingör Analys av utvecklingsmöjligheter Havet Ven Småbåtshamnarna Bind samman centrum med havet Borstahusen Fisketurism för allmänhet och företag Vattensporter Strandpromenader Badstränderna Dykcenter Det historiska Landskrona Citadellet som nav för Öresunds historia Industri- och arbetarhistoria tals staden Arkitektur Det aktiva Landskrona Idrottsarrangemang, mästerskap och lägerverksamhet Föreningsliv Evenemangsstaden Mötesplatsen Landskrona Utvecklingsområden/Strategi och Fokusområden Utvecklingsområden/Strategi

5 7.1 Profilering och varumärke Målgruppsanpassade produkter Evenemang Serviceleveranssystemet Samarbete och samarbetsformer Kommunikation Kompetensförsörjning Utbildning Stöd till entreprenörer Fokusområden Fokusområde: Face Lift Fokusområde: Havet Fokusområde: Borstahusen Fokusområde: Citadellområdet/Kultur och historia Fokusområde: Ven Fokusområde: Mötesplatsen Fokusområde: Evenemang Fokusområde: Kompetensutveckling och samarbete Källförteckning Bilagor: 1. Organisation och arbetsstruktur 2. Deltagarlista 3. Turism en ny basnäring 4. Beräkningsgrunder 5. Tidplans översikt fokusområden 6. Satsningar som varit lyckosamma 5

6 1. Syfte Denna strategiska plan för turism i Landskrona omfattar den kommande 10-årsperioden och sträcker sig fram till Utgångspunkten för arbetet är den strategi som utarbetades 1997 av konsultföretaget Resurs AB. Kopplat till den strategiska planen för finns ett antal olika fokusområden för att underlätta den praktiska implementeringen av strategins mål och delmål. Strategin har tagits fram med hjälp av en projektgrupp med, besöksnäring, föreningar och representanter från berörda kommunala förvaltningar samt en styrgrupp som analyserat och behandlat förslag (Se Bilaga 1). I samband med detta arbete har en omvärldsanalys gjorts med fokus på trender och utveckling av besöksnäringen globalt, nationellt och regionalt. Vi har i möjligaste mån tagit hänsyn till de planer och strategier som redan finns men har inte granskat dessa i detalj. Det kan därför finnas pågående eller planerade aktiviteter inom förvaltningarna som i sin helhet eller i delar överensstämmer med de delmål som är definierade i kapitel 8 Fokusområden. Strategier för bostadsutbyggnad, kulturutveckling, fritid- och idrottsutveckling samt turismtillväxt bör samordnas eftersom utveckling inom dessa områden stärker varandra. Det övergripande syftet med denna strategi är att öka Landskronas attraktionskraft både i närområdet, nationellt och internationellt och att utveckla och skapa större kommersiella möjligheter för besöksnäringen med ökad omsättning och större antal arbetstillfällen som följd. Konsekvensen av en väl genomförd turismstrategi kommer i förlängningen även att innebär att Landskrona blir attraktivt som bostadsort. Alla parter som kommer i kontakt med besökare ska känna ägarskap och aktivt arbeta för att realisera målen i turismstrategin och fokusområdena. 2. Vision 2021 Landskrona med Ven skall genom samverkan mellan besöksnäringens aktörer samt utbyggd infrastruktur inom logi, möteslokaler, restauranger och attraktioner bli en av Skånes mest självklara och omtalade mötesplatser för mötesdeltagare och privatbesökare. 3. Mål Övergripande mål Berörda förvaltningar skall ta initiativ till att stärka samverkan mellan besöksnäringens aktörer och intressenter resulterande i konkurrenskraftiga produkter anpassade efter de prioriterade målgrupperna. Besöksnäringen har blivit en professionell och lönsam industri med betydande omsättning vilket säkerställts genom affärsutveckling, kvalitetssäkring, gott värdskap samt exportmognad. Landskrona betraktas som en av Skånes mest framgångsrika platser för evenemang genom en organiserad satsning på ett brett och omväxlande utbud. Entreprenörer inom besöksnäringen söker sig till Landskrona och företagare rekryterar medarbetare från utbildningarna inom professionen. Infrastrukturen i form av logi, möteslokaler, restauranger, butiker och upplevelseutbud har utvecklats. Attraktionskraften bygger på havet, aktiv fritid och idrott, evenemangen, historien och kulturen. 3.2 Mätbara mål Öka den totala turismomsättningen med 100 %. Öka de kommersiella övernattningarna från till (100 %). Öka antalet dagsbesökare från till (50 %). Besökare har ökat den tid de stannar från nuvarande 1,44 dagar till samma nivå som Skåne i stort. (2010 är stanntiden i Landskrona 1,44 mot Skånes 1,66 dagar) Åtta stora evenemang ska vara årligt återkommande och attrahera en publik om minst 2000 personer. 6

7 3.3 Delmål I detta strategidokument finns ett flertal fokusområden för olika utvecklingsområden. Med dessa fokusområden som grund skall Landskrona stad utveckla detaljerade projektplaner för att genomföra förändringar och hållbar utveckling inom följande områden: Face lift Havet Borstahusen Citadellområdet/Kultur och historia Ven Mötesplatsen Evenemang Kompetensutveckling och samarbete 3.4 Övergripande ansvar och ansvarsfördelning Övergripande ansvar för denna strategi ligger på Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination och följande berörda nämnder: Kommunstyrelsen (KS), Fritidsnämnden(FN), Kulturnämnden(KN), Teknik och Servicenämnden (TEK/SER)och Stadsbyggnadsnämnden(SB). För att säkerställa att strategin kan implementeras och de fokusområden som definieras i kapitel 8 genomförs skall en styrgrupp formas bestående av representanter från förvaltningarna kopplade till de ansvariga nämnderna. Idag (2012) är det förutom Stadsledningskontoret Näringsliv och Destination(STA/NÄR), Fritids- och kulturförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen samt Teknik- och Serviceförvaltningen som är operativt ansvariga för genomförandet av strategin. STA/NÄR Styrgrupp samt övergripande projektledning Projekt org. Fokusområde 8.1 Projekt org. Fokusområde 8.2 Projekt org. Fokusområde 8.3 o.s.v Styrgruppens ansvar Styrgruppen har mandat att prioritera och revidera fokusområdena i sin helhet eller delmål i fokusområdena liksom att lägga till eller ta bort fokusområden. Styrgruppen ansvarar för att projektorganisationer bildas för de prioriterade fokusområdena. Styrgruppen ska utarbeta årliga styrmodeller inför budgetarbetet. Styrgruppen ska stödja projektorganisationerna i deras arbete Projektorganisation Varje fokusområde skall ses som ett separat projekt med en projektorganisation. En förvaltningsrepresentant skall utses som projektledare. Innan projektet startas skall en inventering av pågående och planerade aktiviteter inom förvaltningarna ordinarie arbete och en analys av finansieringsbehov göras. Se kap Finansiering För att säkerställa en framgångsrik turismutveckling måste ständigt nya finansieringsmodeller tas i beaktan. Det är viktigt att projektorganisationen analyserar finansieringsbehov och alternativa finansieringsmodeller. 7

8 Styrgruppen ska verka för att ekonomiska medel eller personella resurser, interna eller externa, tillsätts för att målen i strategin skall kunna uppnås Uppföljning och utvärdering Uppföljning, utvärdering och revidering av strategin och fokusområdena ska ske i samband med det årliga bokslutsarbetet av Stadsledningskontoret, Näringsliv & Destination i samråd med styrgruppen. 4. Förutsättningar 4.1 Geografisk belägenhet Landskrona är nära. Landskrona ligger på bästa möjliga läge, mitt i Öresundsregionen. Den långa vackra kuststräckan hyser både småbåtshamnar och många fina badstränder och inbjuder med sina vandrings-, och cykelleder till aktivt friluftsliv. Ön Ven har alldeles egna förutsättningar att attrahera besökare, dels genom sitt natursköna läge och sin speciella atmosfär, dels genom den starka anknytningen till historien kring Tycho Brahe. Närheten till större städer som Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg som alla satsar stort på kongresser och stora evenemang skapar förutsättningar för Landskrona att erbjuda intressanta kringarrangemang i samband med dessa. 4.2 Infrastruktur Det är lätt att ta sig till Landskrona. Närheten till Öresundsbron och anslutningen till E6 och E4 gör att det är lätt att resa till Landskrona med bil. Med tanke på att bilen är det överlägset vanligaste transportmedlet för både svenska fritidsresenärer och affärsresenärer inom Sverige är detta särskilt viktigt. Kollektivtrafiken är mycket bra med regionala Pågatåg och Öresundståg samt ett relativt välutvecklat bussnät som binder samman Landskrona med närbelägna orter som saknar tågförbindelser. Det finns tre flygplatser inom 1 timmes reseavstånd och med direkttåg från Kastrup når man Landskrona på 50 minuter. Båtförbindelserna med Ven är goda med nio avgångar varje dag året runt, mer frekvent under högsäsong. 4.3 Nuvarande utbud Landskrona har en rik historia och ett omfattande kulturutbud. Utbudet av kultur och historia med attraktioner som Tycho Brahe-minnena och Spirit of Hven Backafallsbyn på Ven och Landskrona slott/citadellet är imponerande. Lägg därtill stadens omfattande bebyggelse från 1700-talet inkl. Sofia Albertina kyrka från, ett fint museum, konsthall, Pumphuset i Borstahusen (konsthall och bymuseum), Kaptensgårdens skulpturpark och Sveriges enda golfmuseum. Centrum är tilltalande och precis lagom överskådligt för att man som besökare ska kunna trivas och få lust att strosa omkring eller sätta sig på en av de många restaurangerna och uteserveringarna och insupa den lätt kontinentala stämningen som råder en varm sommardag. Ett flertal evenemang arrangeras varje år, till exempel Vår-, och Höstyra, Handelns dag och Kulturnatten. Landskronas cityhandel har visat på en femtioprocentig tillväxt de senaste tre åren med ett 20-tal nyetableringar och år 2009 utsågs Landskrona city till Skåneregionens raket av Svensk Handel och Handelns utredningsinstitut. Landskrona är en grönskande stad med många parker och stora centrala och pittoreska koloniområden samt ett unikt kolonimuseum som är ett måste för varje trädgårdsvän. Årliga evenemang som konstrundorna i Nordvästra Skåne och på Ven, Kulturnatten, Thulinträffen, Vallåkraträffen, Riddarspelen och Trädgårdsgillet är ytterligare attraktioner som gör Landskrona till ett besöksmål värt att besöka. Landskronakarnevalen som hålls varje år i juli fyller gatorna med ett myllrande folkliv, olika sorters musik och aptitretande dofter av exotisk mat. Landskrona har rika idrottstraditioner vilket speglas i årliga event som Nordic Week Seglingstävlingar i Borstahusen, Idrottsgalan, Nordea Tour, Nightcup inomhusturnering i fotboll, Swedish Open Indoor Rowing med flera arrangemang. Staden har ett flertal sportanläggningar och idrottsklubbar som håller hög klass. Landskrona har naturskönt kustnära läge med lättillgängliga cykel- och vandringsleder och fina golfbanor som inbjuder till aktiv fritid. Sammanlagt sju småbåtshamnar, både i Landskrona och på Ven, lockar varje år till sig mängder av båtturister. Flera av dem är också traditionella fiskelägen som alla kan njuta av. 8

9 MICE står för Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (Events). I Landskrona finns tre konferensanläggningar för lite större möten. Örenäs slott i Glumslöv har ett bra läge och en spännande miljö för konferenser både för svenska och utländska företag. Med konferenskapacitet för ca 300 personer och bra restaurangresurser kan stora möten arrangeras här. Spirit of Hven/Backafallsbyn har kapacitet för 160 boende konferensgäster. Här kan man konferera och prova whiskey i ett av Sveriges två destillerier och man erbjuder även andra arrangemang, som till exempel guidade turer på Ven. Hotell Öresund har stor kapacitet för konferenser med upp till 180 personer. De arrangerar en mängd kringaktiviteter i samband med konferenser, bland annat på Citadellet. Det finns dessutom flera anläggningar både på Ven och i Landskrona som kan ta emot grupper på upp till 100 personer och ett flertal lokaler att hyra för dagkonferenser. Det fanns 2011 fyra restauranger i Landskrona som rekommenderas i White Guide. 4.4 Boendekapacitet Högsäsongen för besöksnäringen i Landskrona startar vid påsk med Konstrundan och är som intensivast under sommaren för att sedan avta fram emot månadsskiftet augusti/september. I Landskrona finns totalt 1269 bäddar varav 588 är hotellbäddar och 397 finns i semesterbyn. På Ven finns det totalt 374 bäddar varav 212 är hotellbäddar. Under högsäsong har Landskrona och Ven alltså kapacitet att ta emot drygt 1600 personer per dygn. Det finns också två campingplatser. Borstahusens camping har 400 uppställningsplatser samt 7 stugor med 4 bäddar i varje. Vens camping har 150 tältplatser och 10 stugor med 4 bäddar i varje. (Uppgifter från anläggningarna 2010) Beläggningen på hotell, stugbyar och campingar per månad 4.5 Omsättning, sysselsättning och besökstyper Besöksnäringen omsatte 478 miljoner kronor och sysselsatte cirka 405 personer under Antalet kommersiella övernattningar uppgick till Övernattning i fritidshus och hos släkt och vänner uppgick till Antalet dagsbesökare var och antalet genomfartsresenärer uppgick till

10 Övernattningar/besök Landskrona 2010, TEM 2010 Den totala omsättningen för kommersiella övernattningar uppgick till 337 miljoner. Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste övernattningskategorin med 36 % av omsättningen för samtliga övernattningar men står bara för 28 % eller övernattningar, av alla kommersiella övernattningar. Beläggningen var 30% och medelpris per rum/natt var 899 kronor. Dagbesökaren står för 33% av den totala omsättningen för Antalet övernattningar i gästhamnar var totalt motsvarande 9 % av totala övernattningar motsvarande ca hälften av gästbåtsövernattningarna i Skåne totalt. Antalet övernattningar på camping, vandrarhem och stugby stod för 62 % eller övernattningar. Majoriteten av de boende kommer från Sverige, 83 %, ca 5 % från Danmark, 3,5 % från Tyskland och 2,9 % från Nederländerna. Antalet utländska besökare har minskat jämfört med 2009 medan antalet svenska besökare har ökat. (SCB, 2010) Uppdelning av antal övernattningar av de kommersiella övernattningarna, Landskrona 2010, TEM 2010 En varumärkesundersökning genomfördes av TiS våren 2010 och här framgår att den största gruppen besökare till Skåne består av människor i åldersgruppen år utan hemmavarande barn. De reser i par och har högskole- eller universitetsutbildning. Kvinnorna är något överrepresenterade. Boendeanläggningarna i Landskrona uppger att privatgästen kommer hit för att spela golf och/eller besöka Ven och att det gäller alla ålderskategorier, medan affärsresenären kommer hit för att konferera eller göra företagsbesök. För att bibehålla en kontinuitet och kunna följa händelseutvecklingen framåt, så kommer samma mätmetoder att anammmas för statistikuppföljning och Landskrona anpassar sig efter den statistikmodell som Tourism in Skåne rekommenderar och använder. Möjlighet finns även att ta fram en referensdestination med liknande förutsättningar som Landskrona och parallellt följa utvecklingen av denna. 4.6 Utlägg/utläggsmönster År 2009 spenderade en hotellgäst i Skåne 1354 kronor per person och dygn och de som övernattade hos släkt och vänner spenderade 265 kronor per dygn. Lägst, 248 kronor per dygn och person, spenderade de som övernattade i eget fritidshus. 10

11 Med utläggsmönster, allmänt kallat Turistkronan, avses vilka branscher som besökaren spenderar pengar på. Diagrammet nedan visar fördelningen av turistkronan i Landskrona år Uppgifterna är hämtade från Turistdatabasen (TDB), Resurs AB. 5. Marknads- och omvärldsanalys 5.1 Tillväxt, omsättning och sysselsättning Turismen är en av de snabbast växande ekonomiska sektorerna i välden. Den globala turismens utveckling har varit något ojämn de senaste åren, men Världsturismorganisationen (UNWTO), behåller sin långsiktiga vision för internationellt resande. De förutspår en global resetillväxt med 60 procent och en motsvarande europeisk resetillväxt med 50 procent till (Tillväxtverket/SCB) Sedan början av 1990 har Sveriges turism utvecklats bättre än både den globala och europeiska turismen. De senaste fem åren har Sverige haft den största andelen utländska gästnätter i Norden och har även utökat sin marknadsandel. I Sverige omsatte den totala besöksnäringen 255 miljarder år 2010 (252 miljarder 2009). Utländska besökares konsumtion i Sverige uppgick till 94 miljarder och resterande 168 miljarder kom från inhemsk turistkonsumtion. Detta innebär en ökning med 3,2 procent sedan år Momsintäkterna från turistkonsumtionen 2010 uppgick till 12,8 miljarder. Drygt 30 procent av turisternas utlägg hamnar i handeln och hela 13 procent av handelns totala omsättning genereras av turister. (Den svenska shoppingturismen 2010, Yvonne Ingman vice VD Svensk Handel) Den inresande turismen i Skåne omsatte år ,9 miljarder och regional shopping 9,8 miljarder vilket ger en totalomsättning på 17,7 miljarder. Inom turistnäringen i Skåne var totalt personer sysselsatta, varav 6733 personer inom branschen för inresande turism. (Skåne turism i siffror, TiS) Nationellt har sysselsättningen inom turistnäringen ökat i högre grad än inom andra näringar. Sedan 2000 har det som resultat av turismen tillkommit nästan nya heltidsjobb, vilket motsvarar en ökning med 30 procent. Den totala sysselsättningen i Sverige ökade under samma period med 4 procent. (Tillväxtverket/SCB). Branschen förväntas växa med 4 procent per år under Potentialen i Sverige är stor då besöksnäringen är arbetsintensiv och ger möjlighet att skapa många nya arbetstillfällen som kan vara en bra inkörsport till arbetsmarknaden för ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Turismnäringen är mindre konjunkturkänslig än andra näringar. 11

12 Turismens utredningsinstitut (TUI) menar att turistnäringen i Sverige kan ge nya jobb fram till 2020, men för att detta ska ske krävs investeringar. Förutsättningarna för detta är att kvalitén och tillgängligheten höjs på turistiska produkter och tjänster, särskilt utanför storstadsregionerna. Investeringar är nödvändiga och det behövs satsningar på nya reseanledningar och attraktioner. Om nödvändiga investeringar görs beräknar TUI att besöksnäringen kan omsätta 450 miljarder år Trender I Besöksnäringen i Sverige 2010 som ges ut av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av Sveriges Hotell & Restaurangföretagare (SHR), Svensk Handel och American Express identifieras några trender: Den ekonomiska utvecklingen i världen har gjort att det internationella resandet har minskat under Däremot har det inhemska resandet ökat. Folk gör fler och kortare resor. För att få turismen att öka är det dags att investera i både hårdvara som infrastruktur och i mjukvara som kunskap. Kollaboration, samarbete, allianser, nätverk, gemensamma satsningar och samordnade strategier är ledord. Varumärkesbyggande för destinationer är viktigt. Detta gör man genom att skapa nya koncept, produkter och attraktioner för att göra destinationer säljbara. Interaktion är också viktigt, detta har växt fram genom utvecklingen av sociala media. Svenska Turistföreningen (STF) har genom en enkät till sina medlemmar identifierat 14 trender inom resandet för denna grupp: Vildmarkstrenden; ensligt, tyst och inbjuda till spänning. Exotismtrenden; naturfenomen, magi och mystik, gärna norrut. Ensamresan; ostörda och unika upplevelser i avskildhet i lugn takt. Aktiva upplevelser; anledningen till resan är att göra någon aktivitet. Söka sina rötter; besök på orten där man kommer ifrån. Se-Sverigeresor; på motorcykel eller med bil. Bekvämt och bra service; resande ställer högre krav. Paketering; allt ska vara klart innan avfärd. Matresor. Miljömedvetet resande. Musik- och kulturevenemang. Bygders industrihistoria, traditioner och hantverk blir viktigare i den digitala tidsåldern. Industrilokaler blir museum eller hotell. Brun turism; resor till katastrofområden. 5.3 Övergripande strategier I strategiarbetet för Landskrona har vi tagit hänsyn till Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring som presenteras av Svensk Turism AB och den vision som presenteras av Tourism in Skåne och det arbete som görs inom Skåne Nordväst Nationell strategi Visionen i den nationella strategin är att fördubbla svensk turism till Sverige ska vara ett av de mest attraktiva resmålen i Europa med en profil som modernt, spännande, naturnära och hållbart besöksmål. Såväl företag, destinationer som regioner är medvetna om sina produkter, deras värde och hur de kan säljas och tänker i termer av utveckling, destinationssamverkan och innovation. Besöksnäringen har utvecklats till en professionell, konkurrenskraftig och lönsam näring. Besöksnäringen är en av Sveriges mest värdefulla näringar med en omsättning på 500 miljarder kronor. Den nationella strategin för besöksnäringen vilar på en vision, tre fokusområden, fyra strategiska mål och sex huvudstrategier. Vision 12

13 Visionen för 2020 är att turismen är Sveriges nya basnäring och att Sverige blir ett naturligt val för de turister som betat av Europas måsten. Fokusområden Destinationsutveckling och teman Offensiv marknadsföring och försäljning En samordnad besöksnäring Strategiska mål Attrahera så många utländska besökare som möjligt inom de prioriterade målgrupperna Utveckla fler exportmogna destinationer Stödja redan exportmogna destinationer så att de kan öka sin volym Få fler svenskar att utnyttja besöksnäringens tjänster i Sverige Huvudstrategier Strategi för destinationsutveckling att utveckla destinationer i världsklass Strategi för finansiering att attrahera kapital som accelererar utvecklingen av näringen Strategi för samverkan mellan privat och offentlig sektor Strategi för marknadsföring att attrahera utvalda målgrupper Strategi för entreprenörskap, företagande och kompetens Strategi för en hållbar besöksnäring ( Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring av Svensk Turism AB) Tourism in Skåne De strategiska målen som Tourism in Skåne har satt upp är att öka antalet gästnätter med 1,5 miljoner per år fram till Detta motsvarar en intäktsökning från 17,8 till 24 miljarder kronor till år Målet ska nås genom tjänsteinnovation som handlar om att kombinera resurser på nya sätt som skapar värde för kunden och vinst för leverantören. Tjänsteinnovation ska också göra det möjligt för Skåne att hålla öppet 365 dagar om året. Det finns en vision om en gemensam bokningsplattform online som ska binda samman alla bokningsbara attraktioner i Skåne på sikt. Man beräknar att minst 2000 nya arbetstillfällen kommer att skapas inom besöksnäringen i Skåne. De tre strategiska områden som ska leda till måluppfyllelsen är Destinations- och produktutveckling Ökad tillgänglighet och gemensam bokningsplattform Kommunikation och varumärke för lönsam volymtillväxt Skåne Nordväst De tio kommunerna i Skåne Nordväst samarbetar i ovanligt hög grad även när det gäller destinationsmarknadsföring. Syftet är att nordvästra Skåne ska vara en besöksdestination som ligger i framkant, en given året runt -destination som är ledande inom produktpaketering och kommunikation. Allt ska vara bokningsbart via en gemensam plattform på nätet och all utveckling ska ske i nära samarbete med besöksnäringen. 5.4 Omvärldsanalys Under den kommande 10-årsperioden händer många intressanta saker i Öresundsregionen som kan skapa möjligheter för en positiv utveckling inom besöksnäringen och upplevelseindustrin. Flera av de satsningar som görs kommer att medföra ett ökat antal utländska besökare till regionen. Även om dessa satsningar inte kommer att vara geografiskt placerade inom Landskrona kommer de ändå att ha en positiv inverkan på grund av dess attraktionskraft som gör att fler människor lockas till regionen. Stora infrastruktursatsningar som till 13

14 exempel den fasta förbindelsen Fehmarn Bält mellan Tyskland och Danmark kommer dessutom att korta restiden från Tyskland till Skåne och Öresundsregionen Malmö Att Malmö som mötesstad växer så det knakar är även till fördel för Landskrona. Stora evenemang på Malmö Arena kan komma att påverka Landskrona positivt, till exempel genom fler sålda gästnätter. Malmö får en ny mässanläggning, Malmö Expo Center intill Malmö Arena och Citytunnelstationen i Hyllie. Hela anläggningen blir på kvm och kommer förutom utställningshallen även omfatta fyra större mötesrum för totalt 800 personer och en restaurang. Byggstart beräknas till årsskiftet och anläggningen ska stå klar i februari Landskrona har en direktförbindelse med tåg till denna nya mässanläggning. Eksploria, upplevelsepark i Svågertorp och Emporia, Skandinaviens största köpcenter i Hyllie är två satsningar på upplevelse-, nöjes-, och shoppingturism. Dessa förväntas öka turismintäkterna till Malmö med 300 miljoner kronor. Även dessa anläggningar kommer att ha en direkt tågförbindelse med Landskrona. Här finns det stora möjligheter till paketering med produkter inom Landskrona stad Lund I anslutning till MAX IV och ESS, världens främsta anläggning för materialforskning, planeras ett vetenskapligt besökscentrum, Lundiana. Detta beräknas få besökare per år, framför allt barnfamiljer Helsingborg I Helsingborg byggs en ny inomhusarena med plats för 5500 personer som ska rymma både idrottsevenemang och konserter. Invigningen är planerad till slutet av Man planerar också en toppmodern, hotell-, konferens-, och boendeanläggning, Saltkristallen, med plats för 1200 konferensgäster som planeras stå klar Helsingör Kronborgs slott, ett sjöfartsmuseum i en torrdocka, konserthus och bibliotek - Kulturvaerftet samt promenader runt området - kulturområde, är under full utbyggnad i Helsingör. Planeringen började för cirka 10 år sedan och allt beräknas vara klart Total finansiering på mdkr. Finansiärerna är för Kulturhamnen; Helsingörs kommun, Realdania och Slots- och Ejedomsstyrelsen 291 mdkr, för Kulturvaerftet: Helsingörs kommun 331 mdkr, för Sjöfartsmuseum; Maritim Museums Byg 212 mdkr samt för Kronborg; Slots- og Ejedomsstyrelsen 250 mdkr. 6. Analys av utvecklingsmöjligheter När besökaren väl kommer till Landskrona finns det många saker att uppleva och det kan vara värt att nämna att primärattraktioner, själva anledningen till besöket, ofta inte får den största intäkten från turismen. Den är snarare en drivkraft som ger andra aktörer intäkter. För att hitta Landskronas styrkor och möjligheter som attraktiv besöksdestination har ett antal möten med representanter från olika verksamheter som direkt eller indirekt berörs av besöksnäringen ägt rum. När man sammanfattar resultatet kan man se vissa teman som skulle kunna beskriva vad Landskrona står för. 6.1 Havet Ven Marknadsför Ven som en reseanledning i sig. Man bör stärka karaktären av kvalitetsupplevelse och förbättra det ekonomiska utfallet. Ven bör marknadsföras under lågsäsong som ett trevligt sidoarrangemang till exempelvis konferenser i Malmö, Lund eller Köpenhamn. Goda förutsättningar finns att dra nytta av de satsningar som genomförts inom RTI-projektet med bland annat ny terminal och angöringsplatser i Landskrona och i Bäckviken på Ven samt nytt fartyg under sommaren

15 6.1.2 Småbåtshamnarna Landskrona har stora möjligheter att bli ett attraktivt besöksmål för det ökande antalet fritidsbåtägare. Servicefaciliteterna vid de sju småbåtshamnarna behöver byggas ut och det bör också skapas ett antal permanenta gästbåtplatser. Ett samarbete mellan de olika arrendatorerna skulle gynna denna utveckling Bind samman centrum med havet Landskronas läge vid havet ger stora möjligheter att utveckla aktiviteter och sporter med havstema. Dessutom bör infrastrukturen i anknytning till den havsnära miljön i centrum sörja för att naturliga flöden skapas så att detta område blir levande. Ett citybad skulle kunna etableras i hamnfickan vid Stadshuset och med restauranger och kaféer skulle man kunna göra området inbjudande Borstahusen I Borstahusen finns det naturliga segel- och fiskecentret. Landskrona har bra förutsättningar för fritidsfiske och för att locka till exempel trailerfiskare behövs det inte mer än uppställningsplatser för trailers, gästbåtplatser och informationsservice. En satsning på trailerfiske kan locka en ny målgrupp till Landskrona och förlänga säsongen för boendeanläggningar i Borstahusen. Det planerade, nya fritidscentret beskrivet i Landskronas vägval, kommer att ge möjligheter till en aktiv vistelse. Leder för vandring, cykling och ridning planeras också att utvecklas Fisketurism för allmänhet och företag Med båtar som är godkända för att ta passagerare finns det stora möjligheter att skapa en produkt både för allmänheten och för specialturer med lite exklusivare prägel för MICE-segmentet. Detta skulle kunna bli en attraktiv produkt för boendeanläggningar som kan paketeras tillsammans med boende och mat Vattensporter Landskrona har bra förutsättningar för en rad vattensporter då roddklubb, kanotklubb, kite surfing-, och segelsällskap redan finns etablerade. Kurser och tävlingar skulle kunna utvecklas och bli en del av det aktiva Landskrona Strandpromenader Det går idag att vandra längs havet från campingen i Borstahusen till Jönsaplan inne i centrum men man skulle kunna göra denna promenad trevligare och lättare att hitta genom att skylta och sätta ut belysning samt anordna viloplatser och sätta upp informationsskyltar om intressanta platser eller Landskronas historia. Man kan också tänka sig att ge sträckningen ett namn som man kan referera till Badstränderna Idag vänder sig badstränderna främst till barnfamiljer. Det går att förbättra stränderna och utöka aktiviteterna kring dessa Dykcenter Havet runt Ven erbjuder spännande dykning. Ett dykcenter skulle ge möjlighet till produktutveckling och kursverksamhet. Citadellbadet skulle kunna användas som träningsplats för nybörjare. 6.2 Det historiska Landskrona Citadellet som nav för Öresunds historia Citadellet skulle kunna bli ett centrum som presenterar både den intressanta svensk- danska historien och Citadellets egen historia. Active families, WHOPs och MICE som målgrupp kan lockas att besöka Citadellet om man utvecklar möjligheten att göra historien interaktiv med multimedia. Det finns stora möjligheter att presentera en mycket spännande berättelse. Denna produkt skulle passa bra som ett paket till målgruppen tillsammans med Tycho Brahe minnena. Med hjälp av skyltning och tillrättalagda rundor med anpassad information och liknande skulle man kunna binda ihop området kring Citadellet, Konsthallen, Kasernplan och Landskrona museum till att utgöra ett mera sammanhängande historiskt centrum i Landskrona. Den svenskdanska historien kan föras fram liksom Landskronas industri- och arbetarhistoria, idrottshistoria och berättelser om kända personer som levt och verkat i staden. Historien skulle kunna berättas på ett levande sätt till exempel genom multimedia, storytelling, skyltning, broschyrer och guidningar. 15

16 6.2.2 Industri- och arbetarhistoria Om man ser till industrihistoria med tanke på tegelbruk, lantbruk och sockerbruk så finns det en spännande historia att berätta men de flesta byggnaderna är rivna så det skulle vara svårt att skapa ett museum eller annat påtagligt besöksmål. Däremot har Centrum för arbetarhistoria i Landskrona unik dokumentation och forskning kring arbetarhistoria som bedrivs tillsammans med historiska institutionen vid Lunds Universitet. Landskronas industri- och arbetarhistoria skulle kunna lyftas fram i form av utställningar i lokaler som används till annat, till exempel konferens- eller aktivitetshus och då gärna i anslutning till den plats de ursprungligen legat på. Det skulle också kunna skapas historiska vandringar och föreläsningar eller andra guideaktiviteter som länkas till boktips och ytterligare information från Landskrona stads hemsida och andra hemsidor som har industri- och arbetarhistoria som tema. Här finns stora möjligheter att hitta berättelser som kan fascinera besökaren i form av storytelling tals staden Det finns mycket dokumentation om 1700-talsstaden Landskrona som var tänkt som Landets krona och här skulle man kanske kunna utveckla och åskådliggöra utställningen på muséet till en utomhusmodell som flera skulle kunna ta del av Arkitektur Landskrona har flera intressanta byggnadsverk som antyder stadens betydelse under olika epoker. Landskrona slott, Citadellet, som byggdes av Kristian III av Danmark är idag en av Nordens bäst bevarade fästningar från denna tid. Sofia Albertina kyrka, som fått sitt namn av Gustav III:s syster Sofia Albertina, uppfördes mellan 1754 och 1788 av Carl Hårleman som var en av sin tids mest ansedda arkitekter. Av moderna byggnadsverk kan till exempel nämnas det prisnominerade nya Citadellbadet och Elding Oscarsons unika 5 meter breda hus (Japanhuset) på Gamla Kyrkogatan i centrala Landskrona. 6.3 Det aktiva Landskrona Idrottsarrangemang, mästerskap och lägerverksamhet Mästerskap och olika arrangemang profilerar varumärket Landskrona. Landskrona har varit en välrenommerad idrottsstad och omtyckt för träningsläger med läger per år i bland annat fotboll, golf, motocross och simning. Det finns också som nämnts i kapitel bra förutsättningar för vattensporter. För att bibehålla Landskronas möjligheter inom detta område krävs att anläggningarna är moderna och att de olika idrottsföreningarna är motiverade, har resurser och arbetar aktivt i denna riktning. I Landskrona stads fritidsplan för finns en strategi med målet att Landskrona stad ska vara den bästa arrangören i landet av ungdomsmästerskap och en av de bästa orterna för träningsläger. Fokus i fritidsplanen ligger på mästerskap i utomhussimning, segling, golf och idrotter där mästerskap kan förläggas till idrottshallen Föreningsliv Landskrona har av tradition ett rikt föreningsliv och idag finns närmare 170 olika föreningar registrerade inom ett brett spektra av intresseområden. Många lokala föreningar har kopplingar till internationella moderorganisationer. Det finns här många möjligheter att erbjuda färdiga paket för möten och konferenser både för lokala, nationella och internationella föreningar och organisationer. 6.4 Evenemangsstaden Evenemang skapar uppmärksamhet och bidrar till att besökare kommer till Landskrona. Väl på plats ska det finnas ett färdigt utbud som besökaren kan ta del av för att upptäcka vad staden har att erbjuda. Det är viktigt att marknadsföra evenemangen i Landskrona till kringområdet för att kunna dra nytta av synergieffekter. Till exempel kan evenemang marknadsföras i Malmö, Lund och Helsingborg som komplement till det utbud som finns där. Landskrona har ett flertal årliga evenemang som kan utvecklas och marknadsföras bättre för att nå flera potentiella besökare. 6.5 Mötesplatsen Landskrona Alla ska kunna mötas och trivas i Landskrona, både representanter för företag, föreningar och enskilda besökare. 16

17 Många av de stora satsningar som görs i närområdet under de närmaste åren kommer också att medföra att ett ökat antal besökare söker sig till Landskrona. Det lokalutbud som finns idag räcker inte till för att ta vara på de möjligheter som finns att skapa en attraktiv mötesplats. 17

18 Utvecklingsområden/Strategi och Fokusområden 18

19 7. Utvecklingsområden/Strategi Besöksnäringen i Sverige blir allt viktigare för sysselsättning och tillväxt. Det finns ett ökat intresse för destinationer utanför Europas måsten som Rom, Paris och Amsterdam. Kunden eller besökaren är i dag också mera medveten i sitt resebeslut och därmed ökar kraven på att leverera en positiv och högkvalitativ upplevelse. En satsning på besöksnäringen skapar därför både nya arbetstillfällen och krav på kompetens hos dem som arbetar inom detta område. För Landskronas del bidrar en satsning på besöksnäringen att näringslivet får bättre balans mellan producerande och tjänsteinriktade företag och därmed blir mindre konjunkturkänsligt. Det ligger väl i linje med den ambition som Landskrona stad beskriver i skriften Landskronas vägval där en övergripande satsning på att attrahera näringsidkare inom tjänstesektorn beskrivs. En satsning på besöksnäringen innebär att Landskrona inte bara blir mer attraktivt för besökare utan också som bostadsort i Skåne. Det finns att antal områden som är särskilt viktiga för att skapa bra förutsättningar för en lyckosam satsning på besöksnäringen, nämligen: Profilering och varumärke Målgruppsanpassade produkter Evenemang Serviceleveranssystemet Samarbete och samarbetsformer Kommunikation Kompetensförsörjning Dessa behandlas utifrån ett lokalt perspektiv med fokus på Landskrona. De fokusområdeer som tagits fram är kopplade till utveckling kring dessa områden. 7.1 Profilering och varumärke För att profilera en destination måste man identifiera dess utmärkande och unika egenskaper i form av produkter, attraktioner och upplevelser och värdskap. Under arbetet med turismstrategin har följande förslag vuxit fram. Se kapitel 6. Ven är en primärattraktion som redan har ett starkt varumärke som en naturlig plats för dem som söker lugn i vackra omgivningar vid havet. Här är utmaningen att vidareutveckla och stärka varumärket. Landskronas historia ska lyftas fram med hjälp Citadellet, Konsthallen, Kasernplan och Landskrona museum så att besökarna får ta del av den. Den svensk-danska historien ska föras fram liksom Landskronas industri- och arbetarhistoria och idrottshistoria. Man ska utnyttja och berätta historien på ett levande sätt till, exempel genom multimedia, storytelling, skyltning, broschyrer och guidningar. Det finns en stark idrottstradition i Landskrona som ska utnyttjas och vara en del av Landskronas profil. Landskronas läge vid havet och den havsnära miljön i centrum ska utnyttjas bättre. Fiskeläget Borstahusen ska utveckla sin potential att bli en egen destination med boende, restauranger och ett stort utbud av aktiviteter som golf, fiske, segling, bad och annat friluftsliv i kombination med lokalt hantverk och lokal matkultur. Landskrona ska profilera sig som mötesstaden. Läget i Öresundsregionen, infrastrukturen och företagsutbudet i Landskrona, liksom alla satsningar i närområdet ger möjlighet till att fler möten förläggs till Landskrona. Bilden av den grönskande staden Landskrona ska förstärkas genom att utveckla Trädgårdsgillet och skapa fler arrangemang och aktiviteter med trädgårdstema. Sammantaget ska Landskrona uppfattas som Den spännande mötesplatsen vid havet. 19

20 7.2 Målgruppsanpassade produkter Det är viktigt att anpassa produktutbudet efter de målgrupper som förväntas besöka en destination. Landskrona har ett intressant utbud för målgruppen WHOPs. Utmärkande för denna målgrupp är att de har ett stort intresse för kultur, de vill uppleva något exotiskt, koppla av, slippa rutiner, njuta av natur, bo bekvämt och äta och dricka gott. För att attrahera fler besökare inom denna målgrupp krävs en förbättring av kvaliteten på boende och restaurangutbudet liksom en utveckling av upplevelseprodukter och handeln. Den största delen av turistkronan spenderas på varuhandel så utbudet av butiker är viktigt liksom all kommersiell basservice. WHOPs spenderar generellt mer pengar på besöksmålet än andra grupper. Bussresearrangörer, kryssningsrederier och andra som säljer resor och utflykter söker ständigt nya produkter att marknadsföra och med den gedigna historien och det breda kulturutbudet är Landskrona och Ven en bra produkt som primärt resmål eller som ett stopp i en Skåneresa. Landskronas nuvarande produktutbud passar i stor utsträckning för målgruppen Active families. Utmärkande för denna målgrupp är att de värdesätter tid tillsammans under semestern. De uppskattar familjeaktiviteter, kultur och natur. Utbudet med cykling på Ven, långgrunda stränder, stugby, camping och idrottsutbud passar denna målgrupp. För att ytterligare attrahera målgruppen ska produkterna utvecklas och paketeras på nya sätt. En utveckling av MICE-produkter ligger nära tillhands eftersom det redan idag finns ett antal konferensanläggningar som kan ta medelstora grupper. Det finns också flera större företag i Landskrona till exempel Oately, Haldex och Oresunds heavy industries som kan vara intressanta för att ta emot studieresor så kallade technical visits. För att kunna möta befintligt och kommande behov kommer Landskrona att behöva en större möteslokal som kan hysa uppemot 1000 personer med boende och servering i anknytning till möteslokalerna. Det är viktigt att alla mötesanläggningar inom kommunen har samma förutsättningar att vara värdar för alla typer av möten. Ambitionen bör också vara att Landskrona lockar till sig en intressent i form av en hotellkedja eller liknande som är villig att satsa på nybyggnation. Här finns också möjlighet att utveckla kringaktiviteter och samarbeten med till exempel restauranger. 7.3 Evenemang Att attrahera besökare med intressanta evenemang blir allt viktigare. Människor vill uppleva saker när de är lediga. För att kunna skapa kvalitetsevenemang är det är viktigt att evenemangsarrangörer upplever god service och välkomnande från staden. Handläggningstiderna ska vara korta och staden ska arbeta aktivt med att erbjuda offentliga platser och kommunala anläggningar som arenor för evenemang. Landskrona stads främsta uppgift ska vara att uppmuntra och stödja arrangörer, erbjuda god service, och därtill verka för sammanhållning och delaktighet. Staden har alltså inte som huvuduppgift att själva producera evenemang. Däremot bör en evenemangsansvarig utses under Stadsledningskontoret, Näringsliv & Destination, som ska driva utvecklingen av evenemang till Landskrona. När man prioriterar vilka evenemang man ska satsa på bör följande tas i beaktande och fungera som en checklista: Unika evenemang som är särskiljande i närområdet. Evenemangen ska stärka varumärket och om möjligt ha anknytning till profilområdena; hav, historia idrott och trädgård. Evenemanget marknadsför dessutom staden och näringslivet på ett regionalt, nationellt eller internationellt plan. Evenemanget ger positiva samhällsekonomiska effekter. Evenemanget har ett stort besökarantal som kommer från annan kommun, annan region eller annat land. Evenemanget medför satsningar på infrastruktur som kommer övriga samhället och inte minst turismnäringen till godo. Evenemangen ska sättas in i ett större sammanhang genom att man involverar flera intressenter för att generera möjlighet till lönsamhet för näringen. 20

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2014-12-01 Innehållsförteckning Besöksnäringen en allt viktigare näring... 2 Hållbar tillväxt för företag och destinationer...

Läs mer

TEM 2015 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen Inklusive åren

TEM 2015 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen Inklusive åren TEM 2015 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

TEM 2014 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

TEM 2014 VEMDALEN VEMDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 VEMDALEN VEMDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 VEMDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 OBS, från 2010 definieras området på nytt sätt och resultatet är därmed inte jämförbart

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Sorsele kommun

Läs mer

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Trendanalys: Vision 2020 151 miljarder 2000-2010 254 miljarder

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turism ekonomisk rapport för destinationen Ystad & Österlen 2011 Foto: Inge Hansson, bidrag från 2012 års fototävling Turismen i Ystad & Österlen en viktig näring.

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nykvarns kommun 2014 3

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

TEM 2013 BODEN BODEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 BODEN BODEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 BODEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Boden 2013

Läs mer

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader Roslagens Destinationsdag 2012 BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Enskilda företag

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Norrköpings kommun

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kristianstads kommun

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Turismstrategi. för Falkenberg 2012 2022

Turismstrategi. för Falkenberg 2012 2022 Turismstrategi för Falkenberg 2012 2022 Denna strategi initierades av Falkenbergs Turist AB som i en skrivelse till Falkenbergs kommun önskade att kommunen skulle ta initiativet till att bilda en grupp

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Svartviks Industriminnen

Svartviks Industriminnen Svartviks Industriminnen Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Svartvik fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök 4 Hur fick

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Besökarnas profil Populäraste resmålen (start och slutmål) Färdsätt Syfte med resan Boendeform (kommersiella/icke-kommersiella) Konsumtion vid vistelse Utveckling

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND

BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND 2010 BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND 1 BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE FÖR VÄSTERNORRLAND 2010 När besökare väljer att spendera tid i Västernorrland betyder det också att de spenderar pengar. Detta skapar arbetstillfällen

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Bilaga 2 Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Definitioner: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Borås stad 2014 3 Utveckling

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Uppsala kommun 2013 3

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer