Turismstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turismstrategi 2012-2021"

Transkript

1 Turismstrategi Program för utveckling av turism i Landskrona och Åtgärdsprogram för utveckling av turism på ön Ven Projektledare: Lena Ericsson Ansvarig: Susann Eriksson turistchef, Landskrona stad Styrgrupp: Thorsten Karlén, destinationsutvecklare Landskrona stad Göran Nyström Förvaltningschef Fritid och kultur, Landskrona stad Version:

2 Torsdagen den 8 maj 2021 Det är torsdag morgon och jag stiger på tåget från Kastrups flygplats. Jag ska till ett möte i Landskrona, staden som just fått utmärkelse för den mest spännande möteplatsen i Öresundsregionen. Mötet handlar om mänskliga rättigheter och delegater kommer från alla länder inom EU. Vi ska planera vårt nästa världsmöte och programmet runt mötet. Det finns ett enormt utbud här så det blir svårt att välja vad vi ska lägga in. På fredag eftermiddag kommer min man och vi ska spendera helgen i Landskrona. På eftermiddagen ska vi vandra på den kända havsleden från centrum kajen till Ålabodarna via Borstahusen. Det ska bli spännande att ta del av historien med de storytelling stationer som finns längs vägen. Då har vi också möjlighet att se det nya fritidscentret vid Borstahusen. Kanske blir det en vecka i sommar där med barnen. Till kvällen har vi bokat bord på fiskrestaurangen vid Nyhamn, det blir nog kaffe på ett av de mysiga kaféerna vid havet. På lördag morgon ska vi åka med en lokal fiskare för att vittja näten. Vi tar sedan båten till Ven, skippar cyklarna och tar en promenad. Bokar en picknickkorg för avhämtning på Tycho Brahe minnena. Vi avslutar med whiskeyprovning och middag på kvällen. På söndagen ska vi besöka det omtalade Citadellet som nyss öppnat Öresunds historiska center. En stadsvandring bland parkerna hinner vi nog också med. Allt är bokat och klart via den smarta bokningssidan, betalt också så vi kan bara njuta. För att utnyttja tiden ska vi stanna till måndag morgon. Man kan ju vara på jobbet innan lunch eftersom det är så bra förbindelser. 2

3 Ordlista MICE WHOPs Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (Events) Wealthy Healthy Older People, friska välmående äldre människor Active families Föräldrar som reser med barn för gemensamma aktiviteter UNWTO HUI SHR STF United Nations World Tourism Organization Världsturismorganisationen Handelns utredningsinstitut Sveriges Hotell & Restaurangföretagare Svenska Turistföreningen Kommersiella övernattningar, avser de kategorier där besökaren betalar en logiavgift för sitt boende eller att de påverkats av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Icke kommersiella övernattningar, avser kategorierna, släkt/vännerbesök, eget fritidshus och genomfartsresenärer. Storytelling, är en gren inom marknadsförings- och upplevelseindustrin som går ut på att bygga försäljningen för exempelvis en restaurang eller ett hotell kring en historia. Dramaturgin bygger på något som folk vet, tror sig veta eller känner igen. Syftet är att förstärka och förhöja upplevelsen av ett varumärke, ett företag eller en organisation. Svensk Turism AB, är tillsammans med näringsdepartementet ägare till Visit Sweden AB och har som uppgift att öka resandet till Sverige. Tourism in Skåne AB, är Skånes marknadsföringsbolag för att främja turismen i regionen. 3

4 1. Syfte Vision Mål Övergripande mål Mätbara mål Delmål Övergripande ansvar och ansvarsfördelning Styrgruppens ansvar Projektorganisation Finansiering Uppföljning och utvärdering Förutsättningar Geografisk belägenhet Infrastruktur Nuvarande utbud Boendekapacitet Omsättning, sysselsättning och besökstyper Utlägg/utläggsmönster Marknads- och omvärldsanalys Tillväxt, omsättning och sysselsättning Trender Övergripande strategier Nationell strategi Tourism in Skåne Skåne Nordväst Omvärldsanalys Malmö Lund Helsingborg Helsingör Analys av utvecklingsmöjligheter Havet Ven Småbåtshamnarna Bind samman centrum med havet Borstahusen Fisketurism för allmänhet och företag Vattensporter Strandpromenader Badstränderna Dykcenter Det historiska Landskrona Citadellet som nav för Öresunds historia Industri- och arbetarhistoria tals staden Arkitektur Det aktiva Landskrona Idrottsarrangemang, mästerskap och lägerverksamhet Föreningsliv Evenemangsstaden Mötesplatsen Landskrona Utvecklingsområden/Strategi och Fokusområden Utvecklingsområden/Strategi

5 7.1 Profilering och varumärke Målgruppsanpassade produkter Evenemang Serviceleveranssystemet Samarbete och samarbetsformer Kommunikation Kompetensförsörjning Utbildning Stöd till entreprenörer Fokusområden Fokusområde: Face Lift Fokusområde: Havet Fokusområde: Borstahusen Fokusområde: Citadellområdet/Kultur och historia Fokusområde: Ven Fokusområde: Mötesplatsen Fokusområde: Evenemang Fokusområde: Kompetensutveckling och samarbete Källförteckning Bilagor: 1. Organisation och arbetsstruktur 2. Deltagarlista 3. Turism en ny basnäring 4. Beräkningsgrunder 5. Tidplans översikt fokusområden 6. Satsningar som varit lyckosamma 5

6 1. Syfte Denna strategiska plan för turism i Landskrona omfattar den kommande 10-årsperioden och sträcker sig fram till Utgångspunkten för arbetet är den strategi som utarbetades 1997 av konsultföretaget Resurs AB. Kopplat till den strategiska planen för finns ett antal olika fokusområden för att underlätta den praktiska implementeringen av strategins mål och delmål. Strategin har tagits fram med hjälp av en projektgrupp med, besöksnäring, föreningar och representanter från berörda kommunala förvaltningar samt en styrgrupp som analyserat och behandlat förslag (Se Bilaga 1). I samband med detta arbete har en omvärldsanalys gjorts med fokus på trender och utveckling av besöksnäringen globalt, nationellt och regionalt. Vi har i möjligaste mån tagit hänsyn till de planer och strategier som redan finns men har inte granskat dessa i detalj. Det kan därför finnas pågående eller planerade aktiviteter inom förvaltningarna som i sin helhet eller i delar överensstämmer med de delmål som är definierade i kapitel 8 Fokusområden. Strategier för bostadsutbyggnad, kulturutveckling, fritid- och idrottsutveckling samt turismtillväxt bör samordnas eftersom utveckling inom dessa områden stärker varandra. Det övergripande syftet med denna strategi är att öka Landskronas attraktionskraft både i närområdet, nationellt och internationellt och att utveckla och skapa större kommersiella möjligheter för besöksnäringen med ökad omsättning och större antal arbetstillfällen som följd. Konsekvensen av en väl genomförd turismstrategi kommer i förlängningen även att innebär att Landskrona blir attraktivt som bostadsort. Alla parter som kommer i kontakt med besökare ska känna ägarskap och aktivt arbeta för att realisera målen i turismstrategin och fokusområdena. 2. Vision 2021 Landskrona med Ven skall genom samverkan mellan besöksnäringens aktörer samt utbyggd infrastruktur inom logi, möteslokaler, restauranger och attraktioner bli en av Skånes mest självklara och omtalade mötesplatser för mötesdeltagare och privatbesökare. 3. Mål Övergripande mål Berörda förvaltningar skall ta initiativ till att stärka samverkan mellan besöksnäringens aktörer och intressenter resulterande i konkurrenskraftiga produkter anpassade efter de prioriterade målgrupperna. Besöksnäringen har blivit en professionell och lönsam industri med betydande omsättning vilket säkerställts genom affärsutveckling, kvalitetssäkring, gott värdskap samt exportmognad. Landskrona betraktas som en av Skånes mest framgångsrika platser för evenemang genom en organiserad satsning på ett brett och omväxlande utbud. Entreprenörer inom besöksnäringen söker sig till Landskrona och företagare rekryterar medarbetare från utbildningarna inom professionen. Infrastrukturen i form av logi, möteslokaler, restauranger, butiker och upplevelseutbud har utvecklats. Attraktionskraften bygger på havet, aktiv fritid och idrott, evenemangen, historien och kulturen. 3.2 Mätbara mål Öka den totala turismomsättningen med 100 %. Öka de kommersiella övernattningarna från till (100 %). Öka antalet dagsbesökare från till (50 %). Besökare har ökat den tid de stannar från nuvarande 1,44 dagar till samma nivå som Skåne i stort. (2010 är stanntiden i Landskrona 1,44 mot Skånes 1,66 dagar) Åtta stora evenemang ska vara årligt återkommande och attrahera en publik om minst 2000 personer. 6

7 3.3 Delmål I detta strategidokument finns ett flertal fokusområden för olika utvecklingsområden. Med dessa fokusområden som grund skall Landskrona stad utveckla detaljerade projektplaner för att genomföra förändringar och hållbar utveckling inom följande områden: Face lift Havet Borstahusen Citadellområdet/Kultur och historia Ven Mötesplatsen Evenemang Kompetensutveckling och samarbete 3.4 Övergripande ansvar och ansvarsfördelning Övergripande ansvar för denna strategi ligger på Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination och följande berörda nämnder: Kommunstyrelsen (KS), Fritidsnämnden(FN), Kulturnämnden(KN), Teknik och Servicenämnden (TEK/SER)och Stadsbyggnadsnämnden(SB). För att säkerställa att strategin kan implementeras och de fokusområden som definieras i kapitel 8 genomförs skall en styrgrupp formas bestående av representanter från förvaltningarna kopplade till de ansvariga nämnderna. Idag (2012) är det förutom Stadsledningskontoret Näringsliv och Destination(STA/NÄR), Fritids- och kulturförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen samt Teknik- och Serviceförvaltningen som är operativt ansvariga för genomförandet av strategin. STA/NÄR Styrgrupp samt övergripande projektledning Projekt org. Fokusområde 8.1 Projekt org. Fokusområde 8.2 Projekt org. Fokusområde 8.3 o.s.v Styrgruppens ansvar Styrgruppen har mandat att prioritera och revidera fokusområdena i sin helhet eller delmål i fokusområdena liksom att lägga till eller ta bort fokusområden. Styrgruppen ansvarar för att projektorganisationer bildas för de prioriterade fokusområdena. Styrgruppen ska utarbeta årliga styrmodeller inför budgetarbetet. Styrgruppen ska stödja projektorganisationerna i deras arbete Projektorganisation Varje fokusområde skall ses som ett separat projekt med en projektorganisation. En förvaltningsrepresentant skall utses som projektledare. Innan projektet startas skall en inventering av pågående och planerade aktiviteter inom förvaltningarna ordinarie arbete och en analys av finansieringsbehov göras. Se kap Finansiering För att säkerställa en framgångsrik turismutveckling måste ständigt nya finansieringsmodeller tas i beaktan. Det är viktigt att projektorganisationen analyserar finansieringsbehov och alternativa finansieringsmodeller. 7

8 Styrgruppen ska verka för att ekonomiska medel eller personella resurser, interna eller externa, tillsätts för att målen i strategin skall kunna uppnås Uppföljning och utvärdering Uppföljning, utvärdering och revidering av strategin och fokusområdena ska ske i samband med det årliga bokslutsarbetet av Stadsledningskontoret, Näringsliv & Destination i samråd med styrgruppen. 4. Förutsättningar 4.1 Geografisk belägenhet Landskrona är nära. Landskrona ligger på bästa möjliga läge, mitt i Öresundsregionen. Den långa vackra kuststräckan hyser både småbåtshamnar och många fina badstränder och inbjuder med sina vandrings-, och cykelleder till aktivt friluftsliv. Ön Ven har alldeles egna förutsättningar att attrahera besökare, dels genom sitt natursköna läge och sin speciella atmosfär, dels genom den starka anknytningen till historien kring Tycho Brahe. Närheten till större städer som Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg som alla satsar stort på kongresser och stora evenemang skapar förutsättningar för Landskrona att erbjuda intressanta kringarrangemang i samband med dessa. 4.2 Infrastruktur Det är lätt att ta sig till Landskrona. Närheten till Öresundsbron och anslutningen till E6 och E4 gör att det är lätt att resa till Landskrona med bil. Med tanke på att bilen är det överlägset vanligaste transportmedlet för både svenska fritidsresenärer och affärsresenärer inom Sverige är detta särskilt viktigt. Kollektivtrafiken är mycket bra med regionala Pågatåg och Öresundståg samt ett relativt välutvecklat bussnät som binder samman Landskrona med närbelägna orter som saknar tågförbindelser. Det finns tre flygplatser inom 1 timmes reseavstånd och med direkttåg från Kastrup når man Landskrona på 50 minuter. Båtförbindelserna med Ven är goda med nio avgångar varje dag året runt, mer frekvent under högsäsong. 4.3 Nuvarande utbud Landskrona har en rik historia och ett omfattande kulturutbud. Utbudet av kultur och historia med attraktioner som Tycho Brahe-minnena och Spirit of Hven Backafallsbyn på Ven och Landskrona slott/citadellet är imponerande. Lägg därtill stadens omfattande bebyggelse från 1700-talet inkl. Sofia Albertina kyrka från, ett fint museum, konsthall, Pumphuset i Borstahusen (konsthall och bymuseum), Kaptensgårdens skulpturpark och Sveriges enda golfmuseum. Centrum är tilltalande och precis lagom överskådligt för att man som besökare ska kunna trivas och få lust att strosa omkring eller sätta sig på en av de många restaurangerna och uteserveringarna och insupa den lätt kontinentala stämningen som råder en varm sommardag. Ett flertal evenemang arrangeras varje år, till exempel Vår-, och Höstyra, Handelns dag och Kulturnatten. Landskronas cityhandel har visat på en femtioprocentig tillväxt de senaste tre åren med ett 20-tal nyetableringar och år 2009 utsågs Landskrona city till Skåneregionens raket av Svensk Handel och Handelns utredningsinstitut. Landskrona är en grönskande stad med många parker och stora centrala och pittoreska koloniområden samt ett unikt kolonimuseum som är ett måste för varje trädgårdsvän. Årliga evenemang som konstrundorna i Nordvästra Skåne och på Ven, Kulturnatten, Thulinträffen, Vallåkraträffen, Riddarspelen och Trädgårdsgillet är ytterligare attraktioner som gör Landskrona till ett besöksmål värt att besöka. Landskronakarnevalen som hålls varje år i juli fyller gatorna med ett myllrande folkliv, olika sorters musik och aptitretande dofter av exotisk mat. Landskrona har rika idrottstraditioner vilket speglas i årliga event som Nordic Week Seglingstävlingar i Borstahusen, Idrottsgalan, Nordea Tour, Nightcup inomhusturnering i fotboll, Swedish Open Indoor Rowing med flera arrangemang. Staden har ett flertal sportanläggningar och idrottsklubbar som håller hög klass. Landskrona har naturskönt kustnära läge med lättillgängliga cykel- och vandringsleder och fina golfbanor som inbjuder till aktiv fritid. Sammanlagt sju småbåtshamnar, både i Landskrona och på Ven, lockar varje år till sig mängder av båtturister. Flera av dem är också traditionella fiskelägen som alla kan njuta av. 8

9 MICE står för Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (Events). I Landskrona finns tre konferensanläggningar för lite större möten. Örenäs slott i Glumslöv har ett bra läge och en spännande miljö för konferenser både för svenska och utländska företag. Med konferenskapacitet för ca 300 personer och bra restaurangresurser kan stora möten arrangeras här. Spirit of Hven/Backafallsbyn har kapacitet för 160 boende konferensgäster. Här kan man konferera och prova whiskey i ett av Sveriges två destillerier och man erbjuder även andra arrangemang, som till exempel guidade turer på Ven. Hotell Öresund har stor kapacitet för konferenser med upp till 180 personer. De arrangerar en mängd kringaktiviteter i samband med konferenser, bland annat på Citadellet. Det finns dessutom flera anläggningar både på Ven och i Landskrona som kan ta emot grupper på upp till 100 personer och ett flertal lokaler att hyra för dagkonferenser. Det fanns 2011 fyra restauranger i Landskrona som rekommenderas i White Guide. 4.4 Boendekapacitet Högsäsongen för besöksnäringen i Landskrona startar vid påsk med Konstrundan och är som intensivast under sommaren för att sedan avta fram emot månadsskiftet augusti/september. I Landskrona finns totalt 1269 bäddar varav 588 är hotellbäddar och 397 finns i semesterbyn. På Ven finns det totalt 374 bäddar varav 212 är hotellbäddar. Under högsäsong har Landskrona och Ven alltså kapacitet att ta emot drygt 1600 personer per dygn. Det finns också två campingplatser. Borstahusens camping har 400 uppställningsplatser samt 7 stugor med 4 bäddar i varje. Vens camping har 150 tältplatser och 10 stugor med 4 bäddar i varje. (Uppgifter från anläggningarna 2010) Beläggningen på hotell, stugbyar och campingar per månad 4.5 Omsättning, sysselsättning och besökstyper Besöksnäringen omsatte 478 miljoner kronor och sysselsatte cirka 405 personer under Antalet kommersiella övernattningar uppgick till Övernattning i fritidshus och hos släkt och vänner uppgick till Antalet dagsbesökare var och antalet genomfartsresenärer uppgick till

10 Övernattningar/besök Landskrona 2010, TEM 2010 Den totala omsättningen för kommersiella övernattningar uppgick till 337 miljoner. Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste övernattningskategorin med 36 % av omsättningen för samtliga övernattningar men står bara för 28 % eller övernattningar, av alla kommersiella övernattningar. Beläggningen var 30% och medelpris per rum/natt var 899 kronor. Dagbesökaren står för 33% av den totala omsättningen för Antalet övernattningar i gästhamnar var totalt motsvarande 9 % av totala övernattningar motsvarande ca hälften av gästbåtsövernattningarna i Skåne totalt. Antalet övernattningar på camping, vandrarhem och stugby stod för 62 % eller övernattningar. Majoriteten av de boende kommer från Sverige, 83 %, ca 5 % från Danmark, 3,5 % från Tyskland och 2,9 % från Nederländerna. Antalet utländska besökare har minskat jämfört med 2009 medan antalet svenska besökare har ökat. (SCB, 2010) Uppdelning av antal övernattningar av de kommersiella övernattningarna, Landskrona 2010, TEM 2010 En varumärkesundersökning genomfördes av TiS våren 2010 och här framgår att den största gruppen besökare till Skåne består av människor i åldersgruppen år utan hemmavarande barn. De reser i par och har högskole- eller universitetsutbildning. Kvinnorna är något överrepresenterade. Boendeanläggningarna i Landskrona uppger att privatgästen kommer hit för att spela golf och/eller besöka Ven och att det gäller alla ålderskategorier, medan affärsresenären kommer hit för att konferera eller göra företagsbesök. För att bibehålla en kontinuitet och kunna följa händelseutvecklingen framåt, så kommer samma mätmetoder att anammmas för statistikuppföljning och Landskrona anpassar sig efter den statistikmodell som Tourism in Skåne rekommenderar och använder. Möjlighet finns även att ta fram en referensdestination med liknande förutsättningar som Landskrona och parallellt följa utvecklingen av denna. 4.6 Utlägg/utläggsmönster År 2009 spenderade en hotellgäst i Skåne 1354 kronor per person och dygn och de som övernattade hos släkt och vänner spenderade 265 kronor per dygn. Lägst, 248 kronor per dygn och person, spenderade de som övernattade i eget fritidshus. 10

11 Med utläggsmönster, allmänt kallat Turistkronan, avses vilka branscher som besökaren spenderar pengar på. Diagrammet nedan visar fördelningen av turistkronan i Landskrona år Uppgifterna är hämtade från Turistdatabasen (TDB), Resurs AB. 5. Marknads- och omvärldsanalys 5.1 Tillväxt, omsättning och sysselsättning Turismen är en av de snabbast växande ekonomiska sektorerna i välden. Den globala turismens utveckling har varit något ojämn de senaste åren, men Världsturismorganisationen (UNWTO), behåller sin långsiktiga vision för internationellt resande. De förutspår en global resetillväxt med 60 procent och en motsvarande europeisk resetillväxt med 50 procent till (Tillväxtverket/SCB) Sedan början av 1990 har Sveriges turism utvecklats bättre än både den globala och europeiska turismen. De senaste fem åren har Sverige haft den största andelen utländska gästnätter i Norden och har även utökat sin marknadsandel. I Sverige omsatte den totala besöksnäringen 255 miljarder år 2010 (252 miljarder 2009). Utländska besökares konsumtion i Sverige uppgick till 94 miljarder och resterande 168 miljarder kom från inhemsk turistkonsumtion. Detta innebär en ökning med 3,2 procent sedan år Momsintäkterna från turistkonsumtionen 2010 uppgick till 12,8 miljarder. Drygt 30 procent av turisternas utlägg hamnar i handeln och hela 13 procent av handelns totala omsättning genereras av turister. (Den svenska shoppingturismen 2010, Yvonne Ingman vice VD Svensk Handel) Den inresande turismen i Skåne omsatte år ,9 miljarder och regional shopping 9,8 miljarder vilket ger en totalomsättning på 17,7 miljarder. Inom turistnäringen i Skåne var totalt personer sysselsatta, varav 6733 personer inom branschen för inresande turism. (Skåne turism i siffror, TiS) Nationellt har sysselsättningen inom turistnäringen ökat i högre grad än inom andra näringar. Sedan 2000 har det som resultat av turismen tillkommit nästan nya heltidsjobb, vilket motsvarar en ökning med 30 procent. Den totala sysselsättningen i Sverige ökade under samma period med 4 procent. (Tillväxtverket/SCB). Branschen förväntas växa med 4 procent per år under Potentialen i Sverige är stor då besöksnäringen är arbetsintensiv och ger möjlighet att skapa många nya arbetstillfällen som kan vara en bra inkörsport till arbetsmarknaden för ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Turismnäringen är mindre konjunkturkänslig än andra näringar. 11

12 Turismens utredningsinstitut (TUI) menar att turistnäringen i Sverige kan ge nya jobb fram till 2020, men för att detta ska ske krävs investeringar. Förutsättningarna för detta är att kvalitén och tillgängligheten höjs på turistiska produkter och tjänster, särskilt utanför storstadsregionerna. Investeringar är nödvändiga och det behövs satsningar på nya reseanledningar och attraktioner. Om nödvändiga investeringar görs beräknar TUI att besöksnäringen kan omsätta 450 miljarder år Trender I Besöksnäringen i Sverige 2010 som ges ut av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av Sveriges Hotell & Restaurangföretagare (SHR), Svensk Handel och American Express identifieras några trender: Den ekonomiska utvecklingen i världen har gjort att det internationella resandet har minskat under Däremot har det inhemska resandet ökat. Folk gör fler och kortare resor. För att få turismen att öka är det dags att investera i både hårdvara som infrastruktur och i mjukvara som kunskap. Kollaboration, samarbete, allianser, nätverk, gemensamma satsningar och samordnade strategier är ledord. Varumärkesbyggande för destinationer är viktigt. Detta gör man genom att skapa nya koncept, produkter och attraktioner för att göra destinationer säljbara. Interaktion är också viktigt, detta har växt fram genom utvecklingen av sociala media. Svenska Turistföreningen (STF) har genom en enkät till sina medlemmar identifierat 14 trender inom resandet för denna grupp: Vildmarkstrenden; ensligt, tyst och inbjuda till spänning. Exotismtrenden; naturfenomen, magi och mystik, gärna norrut. Ensamresan; ostörda och unika upplevelser i avskildhet i lugn takt. Aktiva upplevelser; anledningen till resan är att göra någon aktivitet. Söka sina rötter; besök på orten där man kommer ifrån. Se-Sverigeresor; på motorcykel eller med bil. Bekvämt och bra service; resande ställer högre krav. Paketering; allt ska vara klart innan avfärd. Matresor. Miljömedvetet resande. Musik- och kulturevenemang. Bygders industrihistoria, traditioner och hantverk blir viktigare i den digitala tidsåldern. Industrilokaler blir museum eller hotell. Brun turism; resor till katastrofområden. 5.3 Övergripande strategier I strategiarbetet för Landskrona har vi tagit hänsyn till Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring som presenteras av Svensk Turism AB och den vision som presenteras av Tourism in Skåne och det arbete som görs inom Skåne Nordväst Nationell strategi Visionen i den nationella strategin är att fördubbla svensk turism till Sverige ska vara ett av de mest attraktiva resmålen i Europa med en profil som modernt, spännande, naturnära och hållbart besöksmål. Såväl företag, destinationer som regioner är medvetna om sina produkter, deras värde och hur de kan säljas och tänker i termer av utveckling, destinationssamverkan och innovation. Besöksnäringen har utvecklats till en professionell, konkurrenskraftig och lönsam näring. Besöksnäringen är en av Sveriges mest värdefulla näringar med en omsättning på 500 miljarder kronor. Den nationella strategin för besöksnäringen vilar på en vision, tre fokusområden, fyra strategiska mål och sex huvudstrategier. Vision 12

13 Visionen för 2020 är att turismen är Sveriges nya basnäring och att Sverige blir ett naturligt val för de turister som betat av Europas måsten. Fokusområden Destinationsutveckling och teman Offensiv marknadsföring och försäljning En samordnad besöksnäring Strategiska mål Attrahera så många utländska besökare som möjligt inom de prioriterade målgrupperna Utveckla fler exportmogna destinationer Stödja redan exportmogna destinationer så att de kan öka sin volym Få fler svenskar att utnyttja besöksnäringens tjänster i Sverige Huvudstrategier Strategi för destinationsutveckling att utveckla destinationer i världsklass Strategi för finansiering att attrahera kapital som accelererar utvecklingen av näringen Strategi för samverkan mellan privat och offentlig sektor Strategi för marknadsföring att attrahera utvalda målgrupper Strategi för entreprenörskap, företagande och kompetens Strategi för en hållbar besöksnäring ( Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring av Svensk Turism AB) Tourism in Skåne De strategiska målen som Tourism in Skåne har satt upp är att öka antalet gästnätter med 1,5 miljoner per år fram till Detta motsvarar en intäktsökning från 17,8 till 24 miljarder kronor till år Målet ska nås genom tjänsteinnovation som handlar om att kombinera resurser på nya sätt som skapar värde för kunden och vinst för leverantören. Tjänsteinnovation ska också göra det möjligt för Skåne att hålla öppet 365 dagar om året. Det finns en vision om en gemensam bokningsplattform online som ska binda samman alla bokningsbara attraktioner i Skåne på sikt. Man beräknar att minst 2000 nya arbetstillfällen kommer att skapas inom besöksnäringen i Skåne. De tre strategiska områden som ska leda till måluppfyllelsen är Destinations- och produktutveckling Ökad tillgänglighet och gemensam bokningsplattform Kommunikation och varumärke för lönsam volymtillväxt Skåne Nordväst De tio kommunerna i Skåne Nordväst samarbetar i ovanligt hög grad även när det gäller destinationsmarknadsföring. Syftet är att nordvästra Skåne ska vara en besöksdestination som ligger i framkant, en given året runt -destination som är ledande inom produktpaketering och kommunikation. Allt ska vara bokningsbart via en gemensam plattform på nätet och all utveckling ska ske i nära samarbete med besöksnäringen. 5.4 Omvärldsanalys Under den kommande 10-årsperioden händer många intressanta saker i Öresundsregionen som kan skapa möjligheter för en positiv utveckling inom besöksnäringen och upplevelseindustrin. Flera av de satsningar som görs kommer att medföra ett ökat antal utländska besökare till regionen. Även om dessa satsningar inte kommer att vara geografiskt placerade inom Landskrona kommer de ändå att ha en positiv inverkan på grund av dess attraktionskraft som gör att fler människor lockas till regionen. Stora infrastruktursatsningar som till 13

14 exempel den fasta förbindelsen Fehmarn Bält mellan Tyskland och Danmark kommer dessutom att korta restiden från Tyskland till Skåne och Öresundsregionen Malmö Att Malmö som mötesstad växer så det knakar är även till fördel för Landskrona. Stora evenemang på Malmö Arena kan komma att påverka Landskrona positivt, till exempel genom fler sålda gästnätter. Malmö får en ny mässanläggning, Malmö Expo Center intill Malmö Arena och Citytunnelstationen i Hyllie. Hela anläggningen blir på kvm och kommer förutom utställningshallen även omfatta fyra större mötesrum för totalt 800 personer och en restaurang. Byggstart beräknas till årsskiftet och anläggningen ska stå klar i februari Landskrona har en direktförbindelse med tåg till denna nya mässanläggning. Eksploria, upplevelsepark i Svågertorp och Emporia, Skandinaviens största köpcenter i Hyllie är två satsningar på upplevelse-, nöjes-, och shoppingturism. Dessa förväntas öka turismintäkterna till Malmö med 300 miljoner kronor. Även dessa anläggningar kommer att ha en direkt tågförbindelse med Landskrona. Här finns det stora möjligheter till paketering med produkter inom Landskrona stad Lund I anslutning till MAX IV och ESS, världens främsta anläggning för materialforskning, planeras ett vetenskapligt besökscentrum, Lundiana. Detta beräknas få besökare per år, framför allt barnfamiljer Helsingborg I Helsingborg byggs en ny inomhusarena med plats för 5500 personer som ska rymma både idrottsevenemang och konserter. Invigningen är planerad till slutet av Man planerar också en toppmodern, hotell-, konferens-, och boendeanläggning, Saltkristallen, med plats för 1200 konferensgäster som planeras stå klar Helsingör Kronborgs slott, ett sjöfartsmuseum i en torrdocka, konserthus och bibliotek - Kulturvaerftet samt promenader runt området - kulturområde, är under full utbyggnad i Helsingör. Planeringen började för cirka 10 år sedan och allt beräknas vara klart Total finansiering på mdkr. Finansiärerna är för Kulturhamnen; Helsingörs kommun, Realdania och Slots- och Ejedomsstyrelsen 291 mdkr, för Kulturvaerftet: Helsingörs kommun 331 mdkr, för Sjöfartsmuseum; Maritim Museums Byg 212 mdkr samt för Kronborg; Slots- og Ejedomsstyrelsen 250 mdkr. 6. Analys av utvecklingsmöjligheter När besökaren väl kommer till Landskrona finns det många saker att uppleva och det kan vara värt att nämna att primärattraktioner, själva anledningen till besöket, ofta inte får den största intäkten från turismen. Den är snarare en drivkraft som ger andra aktörer intäkter. För att hitta Landskronas styrkor och möjligheter som attraktiv besöksdestination har ett antal möten med representanter från olika verksamheter som direkt eller indirekt berörs av besöksnäringen ägt rum. När man sammanfattar resultatet kan man se vissa teman som skulle kunna beskriva vad Landskrona står för. 6.1 Havet Ven Marknadsför Ven som en reseanledning i sig. Man bör stärka karaktären av kvalitetsupplevelse och förbättra det ekonomiska utfallet. Ven bör marknadsföras under lågsäsong som ett trevligt sidoarrangemang till exempelvis konferenser i Malmö, Lund eller Köpenhamn. Goda förutsättningar finns att dra nytta av de satsningar som genomförts inom RTI-projektet med bland annat ny terminal och angöringsplatser i Landskrona och i Bäckviken på Ven samt nytt fartyg under sommaren

15 6.1.2 Småbåtshamnarna Landskrona har stora möjligheter att bli ett attraktivt besöksmål för det ökande antalet fritidsbåtägare. Servicefaciliteterna vid de sju småbåtshamnarna behöver byggas ut och det bör också skapas ett antal permanenta gästbåtplatser. Ett samarbete mellan de olika arrendatorerna skulle gynna denna utveckling Bind samman centrum med havet Landskronas läge vid havet ger stora möjligheter att utveckla aktiviteter och sporter med havstema. Dessutom bör infrastrukturen i anknytning till den havsnära miljön i centrum sörja för att naturliga flöden skapas så att detta område blir levande. Ett citybad skulle kunna etableras i hamnfickan vid Stadshuset och med restauranger och kaféer skulle man kunna göra området inbjudande Borstahusen I Borstahusen finns det naturliga segel- och fiskecentret. Landskrona har bra förutsättningar för fritidsfiske och för att locka till exempel trailerfiskare behövs det inte mer än uppställningsplatser för trailers, gästbåtplatser och informationsservice. En satsning på trailerfiske kan locka en ny målgrupp till Landskrona och förlänga säsongen för boendeanläggningar i Borstahusen. Det planerade, nya fritidscentret beskrivet i Landskronas vägval, kommer att ge möjligheter till en aktiv vistelse. Leder för vandring, cykling och ridning planeras också att utvecklas Fisketurism för allmänhet och företag Med båtar som är godkända för att ta passagerare finns det stora möjligheter att skapa en produkt både för allmänheten och för specialturer med lite exklusivare prägel för MICE-segmentet. Detta skulle kunna bli en attraktiv produkt för boendeanläggningar som kan paketeras tillsammans med boende och mat Vattensporter Landskrona har bra förutsättningar för en rad vattensporter då roddklubb, kanotklubb, kite surfing-, och segelsällskap redan finns etablerade. Kurser och tävlingar skulle kunna utvecklas och bli en del av det aktiva Landskrona Strandpromenader Det går idag att vandra längs havet från campingen i Borstahusen till Jönsaplan inne i centrum men man skulle kunna göra denna promenad trevligare och lättare att hitta genom att skylta och sätta ut belysning samt anordna viloplatser och sätta upp informationsskyltar om intressanta platser eller Landskronas historia. Man kan också tänka sig att ge sträckningen ett namn som man kan referera till Badstränderna Idag vänder sig badstränderna främst till barnfamiljer. Det går att förbättra stränderna och utöka aktiviteterna kring dessa Dykcenter Havet runt Ven erbjuder spännande dykning. Ett dykcenter skulle ge möjlighet till produktutveckling och kursverksamhet. Citadellbadet skulle kunna användas som träningsplats för nybörjare. 6.2 Det historiska Landskrona Citadellet som nav för Öresunds historia Citadellet skulle kunna bli ett centrum som presenterar både den intressanta svensk- danska historien och Citadellets egen historia. Active families, WHOPs och MICE som målgrupp kan lockas att besöka Citadellet om man utvecklar möjligheten att göra historien interaktiv med multimedia. Det finns stora möjligheter att presentera en mycket spännande berättelse. Denna produkt skulle passa bra som ett paket till målgruppen tillsammans med Tycho Brahe minnena. Med hjälp av skyltning och tillrättalagda rundor med anpassad information och liknande skulle man kunna binda ihop området kring Citadellet, Konsthallen, Kasernplan och Landskrona museum till att utgöra ett mera sammanhängande historiskt centrum i Landskrona. Den svenskdanska historien kan föras fram liksom Landskronas industri- och arbetarhistoria, idrottshistoria och berättelser om kända personer som levt och verkat i staden. Historien skulle kunna berättas på ett levande sätt till exempel genom multimedia, storytelling, skyltning, broschyrer och guidningar. 15

16 6.2.2 Industri- och arbetarhistoria Om man ser till industrihistoria med tanke på tegelbruk, lantbruk och sockerbruk så finns det en spännande historia att berätta men de flesta byggnaderna är rivna så det skulle vara svårt att skapa ett museum eller annat påtagligt besöksmål. Däremot har Centrum för arbetarhistoria i Landskrona unik dokumentation och forskning kring arbetarhistoria som bedrivs tillsammans med historiska institutionen vid Lunds Universitet. Landskronas industri- och arbetarhistoria skulle kunna lyftas fram i form av utställningar i lokaler som används till annat, till exempel konferens- eller aktivitetshus och då gärna i anslutning till den plats de ursprungligen legat på. Det skulle också kunna skapas historiska vandringar och föreläsningar eller andra guideaktiviteter som länkas till boktips och ytterligare information från Landskrona stads hemsida och andra hemsidor som har industri- och arbetarhistoria som tema. Här finns stora möjligheter att hitta berättelser som kan fascinera besökaren i form av storytelling tals staden Det finns mycket dokumentation om 1700-talsstaden Landskrona som var tänkt som Landets krona och här skulle man kanske kunna utveckla och åskådliggöra utställningen på muséet till en utomhusmodell som flera skulle kunna ta del av Arkitektur Landskrona har flera intressanta byggnadsverk som antyder stadens betydelse under olika epoker. Landskrona slott, Citadellet, som byggdes av Kristian III av Danmark är idag en av Nordens bäst bevarade fästningar från denna tid. Sofia Albertina kyrka, som fått sitt namn av Gustav III:s syster Sofia Albertina, uppfördes mellan 1754 och 1788 av Carl Hårleman som var en av sin tids mest ansedda arkitekter. Av moderna byggnadsverk kan till exempel nämnas det prisnominerade nya Citadellbadet och Elding Oscarsons unika 5 meter breda hus (Japanhuset) på Gamla Kyrkogatan i centrala Landskrona. 6.3 Det aktiva Landskrona Idrottsarrangemang, mästerskap och lägerverksamhet Mästerskap och olika arrangemang profilerar varumärket Landskrona. Landskrona har varit en välrenommerad idrottsstad och omtyckt för träningsläger med läger per år i bland annat fotboll, golf, motocross och simning. Det finns också som nämnts i kapitel bra förutsättningar för vattensporter. För att bibehålla Landskronas möjligheter inom detta område krävs att anläggningarna är moderna och att de olika idrottsföreningarna är motiverade, har resurser och arbetar aktivt i denna riktning. I Landskrona stads fritidsplan för finns en strategi med målet att Landskrona stad ska vara den bästa arrangören i landet av ungdomsmästerskap och en av de bästa orterna för träningsläger. Fokus i fritidsplanen ligger på mästerskap i utomhussimning, segling, golf och idrotter där mästerskap kan förläggas till idrottshallen Föreningsliv Landskrona har av tradition ett rikt föreningsliv och idag finns närmare 170 olika föreningar registrerade inom ett brett spektra av intresseområden. Många lokala föreningar har kopplingar till internationella moderorganisationer. Det finns här många möjligheter att erbjuda färdiga paket för möten och konferenser både för lokala, nationella och internationella föreningar och organisationer. 6.4 Evenemangsstaden Evenemang skapar uppmärksamhet och bidrar till att besökare kommer till Landskrona. Väl på plats ska det finnas ett färdigt utbud som besökaren kan ta del av för att upptäcka vad staden har att erbjuda. Det är viktigt att marknadsföra evenemangen i Landskrona till kringområdet för att kunna dra nytta av synergieffekter. Till exempel kan evenemang marknadsföras i Malmö, Lund och Helsingborg som komplement till det utbud som finns där. Landskrona har ett flertal årliga evenemang som kan utvecklas och marknadsföras bättre för att nå flera potentiella besökare. 6.5 Mötesplatsen Landskrona Alla ska kunna mötas och trivas i Landskrona, både representanter för företag, föreningar och enskilda besökare. 16

17 Många av de stora satsningar som görs i närområdet under de närmaste åren kommer också att medföra att ett ökat antal besökare söker sig till Landskrona. Det lokalutbud som finns idag räcker inte till för att ta vara på de möjligheter som finns att skapa en attraktiv mötesplats. 17

18 Utvecklingsområden/Strategi och Fokusområden 18

19 7. Utvecklingsområden/Strategi Besöksnäringen i Sverige blir allt viktigare för sysselsättning och tillväxt. Det finns ett ökat intresse för destinationer utanför Europas måsten som Rom, Paris och Amsterdam. Kunden eller besökaren är i dag också mera medveten i sitt resebeslut och därmed ökar kraven på att leverera en positiv och högkvalitativ upplevelse. En satsning på besöksnäringen skapar därför både nya arbetstillfällen och krav på kompetens hos dem som arbetar inom detta område. För Landskronas del bidrar en satsning på besöksnäringen att näringslivet får bättre balans mellan producerande och tjänsteinriktade företag och därmed blir mindre konjunkturkänsligt. Det ligger väl i linje med den ambition som Landskrona stad beskriver i skriften Landskronas vägval där en övergripande satsning på att attrahera näringsidkare inom tjänstesektorn beskrivs. En satsning på besöksnäringen innebär att Landskrona inte bara blir mer attraktivt för besökare utan också som bostadsort i Skåne. Det finns att antal områden som är särskilt viktiga för att skapa bra förutsättningar för en lyckosam satsning på besöksnäringen, nämligen: Profilering och varumärke Målgruppsanpassade produkter Evenemang Serviceleveranssystemet Samarbete och samarbetsformer Kommunikation Kompetensförsörjning Dessa behandlas utifrån ett lokalt perspektiv med fokus på Landskrona. De fokusområdeer som tagits fram är kopplade till utveckling kring dessa områden. 7.1 Profilering och varumärke För att profilera en destination måste man identifiera dess utmärkande och unika egenskaper i form av produkter, attraktioner och upplevelser och värdskap. Under arbetet med turismstrategin har följande förslag vuxit fram. Se kapitel 6. Ven är en primärattraktion som redan har ett starkt varumärke som en naturlig plats för dem som söker lugn i vackra omgivningar vid havet. Här är utmaningen att vidareutveckla och stärka varumärket. Landskronas historia ska lyftas fram med hjälp Citadellet, Konsthallen, Kasernplan och Landskrona museum så att besökarna får ta del av den. Den svensk-danska historien ska föras fram liksom Landskronas industri- och arbetarhistoria och idrottshistoria. Man ska utnyttja och berätta historien på ett levande sätt till, exempel genom multimedia, storytelling, skyltning, broschyrer och guidningar. Det finns en stark idrottstradition i Landskrona som ska utnyttjas och vara en del av Landskronas profil. Landskronas läge vid havet och den havsnära miljön i centrum ska utnyttjas bättre. Fiskeläget Borstahusen ska utveckla sin potential att bli en egen destination med boende, restauranger och ett stort utbud av aktiviteter som golf, fiske, segling, bad och annat friluftsliv i kombination med lokalt hantverk och lokal matkultur. Landskrona ska profilera sig som mötesstaden. Läget i Öresundsregionen, infrastrukturen och företagsutbudet i Landskrona, liksom alla satsningar i närområdet ger möjlighet till att fler möten förläggs till Landskrona. Bilden av den grönskande staden Landskrona ska förstärkas genom att utveckla Trädgårdsgillet och skapa fler arrangemang och aktiviteter med trädgårdstema. Sammantaget ska Landskrona uppfattas som Den spännande mötesplatsen vid havet. 19

20 7.2 Målgruppsanpassade produkter Det är viktigt att anpassa produktutbudet efter de målgrupper som förväntas besöka en destination. Landskrona har ett intressant utbud för målgruppen WHOPs. Utmärkande för denna målgrupp är att de har ett stort intresse för kultur, de vill uppleva något exotiskt, koppla av, slippa rutiner, njuta av natur, bo bekvämt och äta och dricka gott. För att attrahera fler besökare inom denna målgrupp krävs en förbättring av kvaliteten på boende och restaurangutbudet liksom en utveckling av upplevelseprodukter och handeln. Den största delen av turistkronan spenderas på varuhandel så utbudet av butiker är viktigt liksom all kommersiell basservice. WHOPs spenderar generellt mer pengar på besöksmålet än andra grupper. Bussresearrangörer, kryssningsrederier och andra som säljer resor och utflykter söker ständigt nya produkter att marknadsföra och med den gedigna historien och det breda kulturutbudet är Landskrona och Ven en bra produkt som primärt resmål eller som ett stopp i en Skåneresa. Landskronas nuvarande produktutbud passar i stor utsträckning för målgruppen Active families. Utmärkande för denna målgrupp är att de värdesätter tid tillsammans under semestern. De uppskattar familjeaktiviteter, kultur och natur. Utbudet med cykling på Ven, långgrunda stränder, stugby, camping och idrottsutbud passar denna målgrupp. För att ytterligare attrahera målgruppen ska produkterna utvecklas och paketeras på nya sätt. En utveckling av MICE-produkter ligger nära tillhands eftersom det redan idag finns ett antal konferensanläggningar som kan ta medelstora grupper. Det finns också flera större företag i Landskrona till exempel Oately, Haldex och Oresunds heavy industries som kan vara intressanta för att ta emot studieresor så kallade technical visits. För att kunna möta befintligt och kommande behov kommer Landskrona att behöva en större möteslokal som kan hysa uppemot 1000 personer med boende och servering i anknytning till möteslokalerna. Det är viktigt att alla mötesanläggningar inom kommunen har samma förutsättningar att vara värdar för alla typer av möten. Ambitionen bör också vara att Landskrona lockar till sig en intressent i form av en hotellkedja eller liknande som är villig att satsa på nybyggnation. Här finns också möjlighet att utveckla kringaktiviteter och samarbeten med till exempel restauranger. 7.3 Evenemang Att attrahera besökare med intressanta evenemang blir allt viktigare. Människor vill uppleva saker när de är lediga. För att kunna skapa kvalitetsevenemang är det är viktigt att evenemangsarrangörer upplever god service och välkomnande från staden. Handläggningstiderna ska vara korta och staden ska arbeta aktivt med att erbjuda offentliga platser och kommunala anläggningar som arenor för evenemang. Landskrona stads främsta uppgift ska vara att uppmuntra och stödja arrangörer, erbjuda god service, och därtill verka för sammanhållning och delaktighet. Staden har alltså inte som huvuduppgift att själva producera evenemang. Däremot bör en evenemangsansvarig utses under Stadsledningskontoret, Näringsliv & Destination, som ska driva utvecklingen av evenemang till Landskrona. När man prioriterar vilka evenemang man ska satsa på bör följande tas i beaktande och fungera som en checklista: Unika evenemang som är särskiljande i närområdet. Evenemangen ska stärka varumärket och om möjligt ha anknytning till profilområdena; hav, historia idrott och trädgård. Evenemanget marknadsför dessutom staden och näringslivet på ett regionalt, nationellt eller internationellt plan. Evenemanget ger positiva samhällsekonomiska effekter. Evenemanget har ett stort besökarantal som kommer från annan kommun, annan region eller annat land. Evenemanget medför satsningar på infrastruktur som kommer övriga samhället och inte minst turismnäringen till godo. Evenemangen ska sättas in i ett större sammanhang genom att man involverar flera intressenter för att generera möjlighet till lönsamhet för näringen. 20

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne Foto: Magnus Laupa Mars 2011 tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet "Innovation" är vårt stridsrop innovation är stridsropet inom hela

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

5 KS.2014.76 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010-2020, revidering 2014 med handlingsplan 2014-2017

5 KS.2014.76 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010-2020, revidering 2014 med handlingsplan 2014-2017 OBS! Se tiden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 23 juni 2014, klockan 10:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla

Läs mer

Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Sidan 3 av 28 Ärende 1 Sidan 4 av 28 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB R-07-16 Turism och besöksnäring i Östhammars kommun Slutförvaret i ett besöksperspektiv Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB Mars 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Författningssamling. Turismstrategi för Nässjö kommun

Författningssamling. Turismstrategi för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2011-04-28, 87 Reviderad: Diarienummer: KS 2011-87 Turismstrategi för Nässjö kommun 1. Bakgrund/uppdrag Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2011-2014 Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2010-12-20 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Arbetsprocessen

Läs mer