Sammanträde med forskarrådet vid Formas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarrådet vid Formas"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 29 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: Pts: Loviks konferensanläggning, Loviksvägen 1, Lidingö, Stockholm Närvarande: Ledamöter: Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf Abrahamsson, Katarina Hedlund, Linda Huss-Danell, Kerstin Jensen, Per Lindström, Mårten Oskarsson, Agneta Pettersson, Eva Westlund, Hans Wäckård, Eva Åhnberg, Annika VD, ordförande generaldirektör pfessor energistrateg (tom del av 3) pfessor (ersättare för T Näsholm) pfessor civilingenjör pfessor VD pfessor (ersättare för R Brännlund) pfessor konsult Personalföreträdare: Rolén, Conny Svanberg-Olsson, Anneli Övriga: Dahlén, Anna-Karin Gss, Marianne Ledin, Anna Norrby, Mattias Ohlsson, Bengt H Sandström, Ulf Österman, Sara Anmälda förhinder: Brännlund, Runar Näsholm, Torgny Saco ST administrativ chef (tillträdande) administrativ chef, sekreterare pfessor, huvudsekreterare forskningssekreterare chef för samordningsenheten konsult (del av 3 b) chef för forskningsenheten pfessor pfessor

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 29 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum Ärende 1 Godkännande av dagordningen 2 Ptokoll från föregående sammanträde (-02-14) Beslut/åtgärd Godkändes. Till handlingarna. 3 Utvärdering av Formas beredningsorganisation, uppföljning av forskarrådets diskussion a) Eventuellt samband meln kompeten- a) Redovisades genomförd utvärdering av sen hos beredningsgruppernas ledamöter eventuellt samband meln kompetensen och en ansökans beviljning/avsg hos beredningsgruppernas ledamöter och en ansökans beviljning/avsg Föredragande: Mattias Norrby b) Undersökningar med bibliometrisk metod b) Redovisades och diskuterades förutsättningar för att genomföra undersökningar med bibliometrisk metod, som en del av pågående utvärdering Särskilt inbjuden: Ulf Sandström Beslut: att genomföra en bibliometrisk analys av pjektledare/pjektansvariga för pjekt som beviljats under åren 2007/2008 och 2010/ i enlighet med presenterat försg. Föredragande: Anna Ledin Rapport från forskarrådets arbetsgrupp för revidering av Formas strategi för "Eftersatta men för samhället viktiga forskningsområden" Beslut: att arbetsgruppens rapport kommer att ligga till grund för forskarrådets fortsatta arbete inom "Eftersatta men för samhället viktiga forskningsområden" Föredragande: Eva Pettersson Anmälningar a) Information om PRISMA - pågående utvecklingsarbete tillsammans med VR och FAS om ett nytt system för forskningsbidrags- och ärendehantering b) Aktuel utlysningar c) d) Beslut fattade efter delegation Anmälningar av godkända slutredogörelser a) b) c) d) Information Föredragande: Sara Österman Information Föredragande: Anna Ledin Till handlingarna (biga 5 c) Till handlingarna (biga 5 d) Marianne Gss Lars-Erik Liljelun» 'JXup

3 Ptokoll nr 29 Biga 5 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskäl sus Anita Seledt, Umeå universitet Föredrag vid Internationel IEA-HIA mötet i Washington, USA, Augusti Maria Arm, Statens geotekniska institut, SGI Bidrag till att arrangera konferensen WASCON Marie Thynell, Göteborgs universitet Samarbete och lärande för energieffektivitet i bostadsområden i städer Ludvig Löwemark, Stockholms universitet Analytix - Session F710: Mic X-Ray Fluorescence (μ XRF) Madelene Ostwald, Göteborgs universitet Att använda svenska skogar för klimatkompensation - Aktörers uppfattning om risker och möjligheter Ylva Norén Bretzer, Göteborgs universitet Ansökan om resebidrag för forskningsvistelse vid IIASA, Österrike Helene Brembeck, Göteborgs universitet Den andra nordiska konsumtionsforskningskonferensen, NCCR, Magnus Boström, Södertörns högsko Hållbarhet och ansvar i leverantörskedjor och nätverk: Utmaningar för governance Anders Melin, Malmö Högsko Delta i Lund Conference on Earth System Governance med ett paper med titeln *Facing the Mystery of Life: A Phenomenological Contribution to the Ethics of Biodiversity Preservation* Mats Bmmels, Kalinska Institutet Transtionsforskning, kunskapstillämpning och implementeringsvetenskap: en möjlighet för hälso- och sjukvården Sida 1(5)

4 Ptokoll nr 29 Biga 5 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskäl matt matt Mare Löhmus Sundström, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA Svensk Gnagarnätverk Lennart Olsson, Lunds universitet Internationell konferens: Earth System Governance - Towards a Just and Legitimate Earth System Governance: Addressing Inequalities Lunds universitet, april Mikael Jonasson, Högskon i Halmstad Christiania - pduktionen av multip och nischade turisptser av motstånd i guidade turer Sandra Backlund, Linköpings universitet Energitjänstesamarbeten, en fråga om förtende Dominic Wright, Linköpings universitet Ansökan om att delta i GRS+GRC Genes and Behavior i Texas, USA 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksansget Irene Molina, Uppsa universitet Deltagande i AAG årliga konferens i New York med egen workshop samt fältarbete i samma stad Lisbeth Segerlund, Södertörns högsko Konferensdeltagande i International Studies Association s 53rd Annual Convention *Power, Principles and Participation in the Global Information Age* i San Diego, USA, 1-4 april, Maritha Hörsing, Lunds universitet Reduktion av läkemedel fm avloppsvatten Kes McCormick, Lunds universitet Den framväxande bioekonomin i Sverige och Australien: Lednings utmaningar och internationellt samarbete Återtaget Sida 2(5)

5 Ptokoll nr 29 Biga 5 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskäl sus Ylva Ugg, Öreb universitet Resebidrag, deltagande och presentation vid The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization Buenos Aires, Argentina, 1-4 augusti, Göran Dave, Göteborgs universitet Tilåndet i Vänern (SOLVE). Historik, nutid, framtid. En jämförelse med andra stora sjöar i Eupa och Nordamerika Jonas E Andersson, Kungl. Tekniska högskon Deltagande i CRC:s internationel symposium. Internationel arkitekturtävlingar och arkitektonisk kvalitet i gränslös värld (ungefärlig översättning från engelska). Katarina Gustafson, Uppsa universitet Deltagande i på AAG (Association of American Geographers) årliga konferens februari i New York, USA. Michael Axelsson, Göteborgs universitet Ja eller nej till genmodifierade växter? vad säger forskarna? 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksansget Ali Moazzami, Sveriges Lantbruksuniversitet Muntlig presentation vid 103:e amerikanska olje kemisten samhället Annual Meeting & Expo (29 april - 2 maj-), Long beach, California. 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksansget Bin Jiang, Högskon i Gävle 7th International Conference on Informatics and Urban and Regional Pnning (INPUT ) Niks Hanson, Göteborgs universitet Resa till SETAC 6th World Congress and SETAC Eupe 22nd Annual meeting Peter Edwards, Sveriges Lantbruksuniversitet Plus ça change, plus c est même chose 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksansget Sida 3(5)

6 Ptokoll nr 29 Biga 5 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskäl hel -242 Jes Cour Jansen, Lunds universitet Reduktion av läkemedel fm avloppsvatten Göran Dave, Göteborgs universitet Deltagande i 6th SETAC World Congress, Berlin, May 20-24, Victor Gaz, Stockholms universitet Geoingenjörskonst och politik - en kartlägging av internationel aktörsnätverk och allianser Magnus Rönn, Kungl. Tekniska högskon arkitekturtävlingar och arkitekturforskning Olof Stjernström, Umeå universitet Arrangerandet av sommarskon i Eupeiska föreningen för regionalvetenskaper (ESRA) Louise Trygg, Linköpings universitet Muntlig presentation, WREF Marie Haag Grönlund, Svensk Förening för Toxikologi Eutox kongress Katarina Maga, Cement- och betonginstitutet AB Konservering och preservering av betong Andrea Brano, Sveriges Lantbruksuniversitet Macecological Mönster som vägledning för fiskeriförvaltning 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksansget Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, Sveriges Lantbruksuniversitet Konferensbidrag May-Britt Öhman, Uppsa universitet Mänskliga kppar och Naturens krafter: Reglerade älvar, säkerhet och Kppslig kunskap, papper presentation vid ICOLD, International Commission of Large Dams, symposium, Kyoto, 3-8 juni, Sida 4(5)

7 Ptokoll nr 29 Biga 5 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskäl -243 ame Anna Niska, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI Muntlig presentation av vetenskaplig artikel *The potential of using warm wetted sand for skid contl on walkways and bike paths* vid 8th Int. Symp. on Snow Removal and Ice Contl Technology, Iowa Sida 5(5)

8 Ptokoll nr 29 Biga 5 d) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Handläggare vh hel Olof Dahlbäck, Stockholms universitet Fysisk och social miljö och boendes bttslighet i storstadsområden Björn Karlsson, Lunds universitet Utveckling och karakterisering av byggnadsintegrerade PV/Thybrider samt deltagande i IEA ANNEX 35, PV/Thermal systems Berit Balfors, Kungl. Tekniska högskon Konsekvenser av regional urbanisering på biologisk mångfald i strategisk miljöbedömning. Lennart Jagemar, Chalmers tekniska högsko Utveckling av komfortavräkningssystem Bo Nordell, Luleå Tekniska Universitet Implementering av marksystem för uppvärmning och kylning i norra Afrika Ragnar Elmgren, Stockholms universitet Betydelsen av biologisk mångfald för omsättningen av organiskt material från pnktonblomningar genom sedimentätande evertebrater Johan Ström, Stockholms universitet Svart och Vit; ett forskningspjekt om sot i snö och en satsning för att bättre förstå dess ll för klimatet. Lasse Riemann, Linnéuniversitetet Kvävefixerande hetetfa bakteriepnkton i Östersjön Krister Olsson, Kungl. Tekniska högskon Ptsmarknadsföringens praktik. Studier av små och medeora svenska städer i en regional kontext. Mattias Hallquist, Göteborgs universitet Organisk aesolbildning från ozonolys av terpener-temperatur och fuktighetsbeende Anders Nilsson, Lunds universitet Integrering av biologiska och socia aspekter för hållbart fiske i sjöar Sida 1(7)

9 Ptokoll nr 29 Biga 5 d) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Handläggare vh sus us matt bjo Irene Molina, Uppsa universitet ATT UTFORSKA URBANT VÅLD - EN STUDIE OM RUM, MAKT OCH SOCIAL HÅLLBARHET Katarina Eckerberg, Umeå universitet Integrering av miljöfrågor: en flernivåstudie av bioenergi-policy Gunaratna Kuttuva Rajarao, Kungl. Tekniska högskon Utveckling av en hållbar, enkel och billig pcess baserad på växtkomponenter, för rening av dricksvatten i rura der av Indien Barb Ulén, Sveriges Lantbruksuniversitet Förbättrat risedömning (PI) för fosforförluster från ett mindre avrinningsområde Love Ekenberg, Stockholms universitet Samhälleligt beslutsfattande i pneringspcesser Agneta Rannug, Kalinska Institutet Ah-receptorns fysiologiska ll i huden Lars-Olof Nilsson, Lunds universitet Nystart av FuktCentrums informationsverksamhet Johan Höglund, Sveriges Lantbruksuniversitet ÖVERVAKNING OCH KONTROLL AV PARASITER INOM EKOLOGISK NÖTKREATURSUPPFÖDNING Marie Vahter, Kalinska Institutet Mekanismer bakom könsskillnader i metabolism och toxicitet av arsenik Folke Björk, Kungl. Tekniska högskon Pcesser av kondens och fst i mineralull - Bic 7. Lena Gustafsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Hur skyddar vi skog på bästa sätt? Populärvetenskaplig skrift om en viktig naturvårdsfråga Sida 2(7)

10 Ptokoll nr 29 Biga 5 d) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Handläggare bjo vh hel vh bjo bjo -54 Jurate Kumpiene, Luleå Tekniska Universitet Utvärdering av jordstabiliseringsteknik för in situ och ex situ applikationer Lisa Förare Winbdh, Mat-Lisa Molekylär gastnomi i ditt eget kök Karin Perhans, Sveriges Lantbruksuniversitet Kostnadseffektiva naturvårdsbeslut: Fördelning av resurser meln datainsamling och implementering Josefin Titelman, Göteborgs universitet Beteendemedierade interaktioner i havets fria vattenmassor Peter Kanuch, Sveriges Lantbruksuniversitet Aktivt deltagande på 10:e internationel kongressen för Orthoptelogy Jakob Löndahl, Karakterisering av fysikaliska och kemiska egenskaper för atmosfäriska bioaesoler i syfte att förstå deras effekter på klimat och hälsa Anders Grönlund, Luleå Tekniska Universitet Internationell Konferens inom Träbearbetningsteknik Anna Jonsson, Linköpings universitet VERKTYGSLÅDA för KLIMATANPASSNINGSPROCESSER FRÅN SÅRBARHETSBEDÖMNING TILL ANPASSNINGSSTRATEGI Sara Hallin, Sveriges Lantbruksuniversitet FoSW Symposium *Ekosystemtjänster i Mark- och Vatten* Oloph Demker, Sveriges Lantbruksuniversitet Biodiverse online Elena Gokhova, Stockholms universitet Oxidativ stress och antioxidantförsvar i hoppkräftor: effekter av födotillgång och födokvalitet Sida 3(7)

11 Ptokoll nr 29 Biga 5 d) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Handläggare matt ame Lars Bohlin, Uppsa universitet 7:e Eupeiska Konferensen om Marina Naturpdukter (7ECMNP) Cudia Baule, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA En studieresa som syftar till utveckling av Nanoparikelbaserade ämnen med immunosuppresiva egenskaper hos Astvirus João M.F. de Morais, Kungl. Vetenskapsakademien Lösningar för en ansvarstagande utveckling av vår Pnet: en IGBP workshop som förberedelse till Världskonferensen i London (inom ICSU). Ingrid Undend, Chalmers tekniska högsko Anordnande av konferensen *WEFTA * (West Eupean Fish technologists Association) i Göteborg Mir Askar Azimzadeh, Göteborgs universitet Resebidrag Fredrik Ståhl, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Potentiell inverkan av termisk massa på en byggnads uppvärmningsbehov Renats Trubins, IIASA Young Scientist Summer Pgram May-Britt Öhman, Uppsa universitet Dammsäkerhet i Sápmi, Sverige: berättelser från förr och nu, paper presentation vid NAISA, Native American and Indigenous Studies Association, conference, Sacramento, CA, Maj,. Brijesh Mainali, Studie av bränslen för matgning samt spisalternativ i utvecklingsländer HUAYI LIN, En optimering av den svenska vargstammens storlek och täthet i förhålnde till övriga intressenter Jonas Olsson, SMHI Deltagande i IUGG (Earth on the Edge: Science for a Sustainable Pnet), 28 juni - 7 juli, Melbourne, Australien Sida 4(7)

12 Ptokoll nr 29 Biga 5 d) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Handläggare ame matt jf Fulvio Di Fulvio, Sveriges Lantbruksuniversitet Effekterna av gvkvistning och stkomprimering på avverkningskostnaderna i energigallringar Magnus Mattsson, Högskon i Gävle Konferensdeltagande, Roomvent, Tndheim Cecilia Häggström, Göteborgs universitet Paper f muntlig presentation vid AIC s int. konferens i Zürich 7-10/6 : RUMMETS SYNLIGHET: KAMOUFLERANDE FUNKTIONER AV REKOMMENDERADE FÄRGSÄTTNINGSLÖSNINGAR FÖR FÖRBÄTTRAD TILLGÄNGLIGHET Patrik Grahn, Sveriges Lantbruksuniversitet Kan terapiträdgårdar rehabilitera personer drabbade av utmattningsdepression? Hälsofrämjande design och terapeutiska interventioner. Auli Niemi, Uppsa universitet International Workshop - Hydgeologiska Aspekter av Djupborrning May-Britt Öhman, Uppsa universitet Berättelser om våld, osynliggörande och motstånd längs Lule älv, Sverige Mats Sandberg, Högskon i Gävle Ny-Konferensdeltagande Roomvent Tndheim M Sandberg (Pf)& Amir Sattari (Doktorand) Hans Wigö, Högskon i Gävle Konfernsdeltagande, Roomvent, Tndheim Mikael Berg, Sveriges Lantbruksuniversitet Studieresa till USA för att utveck ett RG system för svininfluensa Karin Larsdotter, Kungl. Tekniska högskon Samverkan kring science cafés om skog och kemi under ForskarFredag Stockholm Sida 5(7)

13 Ptokoll nr 29 Biga 5 d) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Handläggare bjo matt sus Monica Lind, Uppsa universitet Resebidrag för deltagande i Eutox, i Paris augusti Mats Bohgard, Lunds universitet Kostnader för doktorand Christian Svenssons deltagande konferensen i 5th international symposium on Nanotechnology occupational envinmental health, UMass Lowell Boston, MA, USA, samt studiebesök. Maria Thorell, Biosfärkontoret Vänerskärgården med Kinnekulle Informationspjekt om hållbar utveckling baserad på FNkonferensen EuMAB Staffan Brege, Linköpings universitet Undersökning av möjligheter och hinder för användande av prefabricerade huskomponenter Åsa Svenfelt, Kungl. Tekniska högskon Deltagande och presentation vid framtidsstudiekonferensen YIRCoF 11 i Istanbul Maria Helröm Reimer, Malmö Högsko ECLAS Conference Sheffield Mats Gustafsson, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI Muntlig presentation på Eupean Aesol Conference i Manchester, Engnd Åsa Fahlman, Sveriges Lantbruksuniversitet Förebyggande och behandling av syrebrist vid anestesi av vilda djur Niks Hanson, Göteborgs universitet Resa till SETAC North America 32nd Annual meeting in Boston, USA (13-17 November, ) Calina Liljenstolpe, Sveriges Lantbruksuniversitet Hedonisk värdering av jordbruksndskapet i Sverige-en applikation med GIS Mats Öquist, Sveriges Lantbruksuniversitet Miiel pcesses i frusen boreal mark - begränsningar för katabo och anabo pcesser Sida 6(7)

14 Ptokoll nr 29 Biga 5 d) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Handläggare jf Lotta Woxblom, Sveriges Lantbruksuniversitet Visuel verktyg för kommunikation av virkeskvalitet Rolf Johansson, Sveriges Lantbruksuniversitet Resebidrag. IAPS-CSBE and, Housing International Symposium in Daegu, Korea, Oktober 10-14,. Peter Larsson, Polhem350 Polhem350 - att sikta mot framtiden genom att se på historien Folke Björk, Kungl. Tekniska högskon Deltagande i konferensen Builing simultion i Sydney, Australien Åsa Kasimir Klemedtsson, Göteborgs universitet Svenskt deltagande genom Åsa Kasimir Klemedtsson i arbetsgrupp Cpnds inom organisationen Global Research Alliance Sida 7(7)

id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO

id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum 20130409 Sammanträde med forskarrådet id Formas Tid: 10.30 12.15 Plats: Stora Brännbo, Sigtuna Närvarande:

Läs mer

Sammanträde med forskarradet vid Formas

Sammanträde med forskarradet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum 2010-02-15 1(3) Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: 10.00 15.45 Plats: Forskningsrådet Formas,

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015. Närvarande:

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015. Närvarande: FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum 2015-02-17 Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015 Närvarande: Ledamöter Liljelund,

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas

Sammanträde med forskarrådet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 27 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum 2011-11-14 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 10.00 14.50 Plats: Forskningsrådet Formas, stora

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande:

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande: FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum 2014-11-07 Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014 Närvarande: Ledamöter Liljelund,

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011

tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011 tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011 INNEHÅLL Ledare... 2 I blickpunkten... 3 Föreningsmeddelanden... 4 Litteratur... 12 Konferenser... 16 Företagsinformation... 18 Pressreleaser... 25 Synpunkter

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN

SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN ÅR 4 2014 2015 1 SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN TRYCK: ÅTTA45 Sveriges unga akademi finansieras av Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Knut och Alice Wallenbergs

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2014 Ett nätverk av betongkunskap! Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2014 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 3 3. ARBETE I

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2012 Årsberättelse 2012 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31. org. nr. 845000-2624 Årsredovisning 2009 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 14 augusti 2010 kl 10.00 Göteborgs

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

PROGRAM. 17 19 mars på Stockholmsmässan

PROGRAM. 17 19 mars på Stockholmsmässan PROGRAM 17 19 mars på Stockholmsmässan Om Position 2015 Position 2015 innovationer för samhällsbyggande är en kongress och en fackmässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Välkommmen till VA-mässans seminarier! Under VA-mässans alla dagar kommer vi liksom tidigare år att genomföra ett antal seminarier riktade till dig som

Läs mer

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Program Torsdag 19 maj 9.00-10.00 Registrering, utställningsbesök 10.00-11.00 Lust att lära Nät-

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER 3 2008 KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK 35 30 25 20 %

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

VUXENUTBILDNINGS- KONFERENSEN

VUXENUTBILDNINGS- KONFERENSEN VUXENUTBILDNINGS- KONFERENSEN VAD VÄNTAR RUNT HÖRNET? 15-16 mars 2010 STOCKHOLM ARRANGÖR Konferensinformation Arrangör Konferensen arrangeras av ViS, Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan. Målgrupp

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Himmerfjärdsverket, Grödinge (Foto: Linda Åmand) 1(42) Sammanfattning VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram

Läs mer