SolstigenNytt. Innehållsförteckning. 20 juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SolstigenNytt. Innehållsförteckning. 20 juni 2013"

Transkript

1 SolstigenNytt 20 juni 2013 Innehållsförteckning 2. Kontaktuppgifter 3. Karta 4. Styrelsen har ordet 5. Informationsmöte och föreningsstämma 6. Vi tillsammans är brf Solstigen 7. Rapport från Matz eckremo, teknisk förvaltare 8. Trivselregler i sommartid

2 Sidan 2 Kontaktuppgifter Ekonomisk förvaltning: Chinbo AB andlägger ärenden som rör avgifter/hyror, parkering, övriga administrativa frågor som rör boendet. Telefonnummer: (endast dagtid vardagar) E-post: Teknisk förvaltning, drift och skötsel: PG iss och Fastighet AB Förvaltare: Matz eckremo Servicecenter: Anmälan av skador, fel i din lägenhet eller i fastighetens allmänna utrymmen, fel på hissar, lås, städning och mark, här kan du också anmäla störning samt ställa frågor som rör boendet (ex tillstånd för renoveringar). Öppettider: elgfria vardagar kl Telefonnummer: (övriga tider vidarekoppling till fastighetsjour) E-post: Obs! Ditt lägenhetsnummer (4 siffror med en nolla i början) finns på inbetalningsavierna för avgifter och hyror. För att underlätta hanteringen vid felanmälan ange detta nummer! Fastighets- och hissjour: PG iss och fastighet AB Efter kontorstid anmäls akuta skador eller fel som inte kan vänta till nästa vardag till fastighetsjouren. Telefonummer: (vidarekoppling) Brandbergens åshörna, Träffgatan 1, Brandbergen Sköter all administration som rör utlämning av nycklar, låsbrickor. Öppettider butiken: elgfria vardagar kl , onsdagar kl Telefonnummer: E-post: Övriga entreprenörer som brf Solstigen har avtal med EMAB: Sköter vår mark både sommar och vinter. Tarjas Städ AB: Städar våra trapphus en gång per vecka, onsdagar eller torsdagar. Mobilpark AB: Övervakar/kontrollerar att parkeringsreglerna efterlevs och utfärdar parkeringsböter och svarar för uppföljning av dessa. Telefonnummer: (vardagar 09-15) E-post: Brf Solstigens styrelse Valberedningen SolstigenNytt ges ut av styrelsen i brf Solstigen Ansvarig utgivare: Britt-Marie Birkestad Redaktion: isbeth Westman och B-M Birkestad Bidrag till SolstigenNytt skickas till: SolstigenNytt trycks av: Maco Design på miljövänligt papper.

3 GÄSTPARKERING TVÄTTSTUGA EKPATS USÅSSOPOR ÅTERVINNING PARKERINGSAUTOMAT SKYDDUM GRIPATS PISKSTÄNING Mot Centrum Mot Torvalla VAAVÄGEN VAA IVS GÄSTPARKERING Slätmossens naturpark VAA VÄRDSUS Torvalla CARPORT Kolonilotter CARPORT Centrum Kolonilotter BRF Soluret Design: Maco Design PS TV PS G PA TV PS PA BRF Vita husen TV PA G PS

4 Sidan 4 Styrelsen har ordet Efter en lång, kall och mycket snörik vinter är det nu nästan sommar. Emab, vår markentreprenör har arbetet hårt under vintern med plogning och sandning och de har gjort ett fantastiskt arbete! Brf Solstigen vill framföra vårt tack till er alla på Emab! I februari tecknade styrelsen avtal med PG iss och fastighet Stockholm AB. Vi i brf Solstigen önskar Matz eckremo och hans gäng välkomna till oss. Avtalet innebär att vi har 20 tim fastighetsskötsel per vecka. Vi har även avtal om 40 tim/månad när det gäller teknisk förvaltning, som innebär planering av fastighetens skötsel, samordning av övriga entreprenörer, upphandlingar av större entreprenader (avloppsrenovering, ventilationsarbetena i samband med OVK, balkongerna osv). PG iss och fastighet ska ge oss service inom fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, fel- och störningsanmälan samt fastighetsjour. Det är irriterande när fel uppstår och ingenting händer, men låt inte det gå ut över den som svarar när du ringer in din felanmälan! Styrelsen känner till att det är en del fel som har funnits under flera år och inte åtgärdats av tidigare förvaltare. Det finns ingen dokumentation över de fel som anmälts och vilka åtgärder som ev vidtagits! Matz har tagit tag i fuktskadorna i 145 och 147, på grund av bristande dokumentation så måste Matz nu börja från början så det kräver lite tålamod från er som är drabbade! Matz utreder orsakerna till problemen och har kontaktat vårt försäkringsbolag. Avloppsteknik Svenska AB har utfört spolning och rensat alla avloppsstammar både liggande och stående. 5 köksstammar krävde omedelbar åtgärd genom så kallad relining. Nu kommer fler åtgärder att utföras på avloppsrören. Styrelsen har fått en detaljerad rapport från Avloppsteknik. Matz går nu igenom rapporten och planerar för att åtgärda de skador som finns på både liggande och stående stammar. Renspluggarna i samtliga gjutjärnsbrunnar har bytts ut, Avloppsteknik kan nu genomföra den slutliga spolningen av badrumsstammarna. Föreningen har installerat ett system (PipeJet) för rening av rören i uppvärmningssystemet. Systemet tar bort och minimerar uppkomsten kalk- och rostavlagringar i ledningarna. PipeJet-systemet ger minskad energiåtgång för uppvärmningen och därmed minskade kostnader. Betaltvättstugor införs i september eller oktober. Kostnaden kommer att bli 30 kr/tvättpass. Betalningen sker via avgifts- eller hyresavgifterna månadsvis i efterskott. Mer information kommer i augusti. Av tekniska skäl är det möjligt att boka 4 pass i varje tvättstuga/månad! Det innebär att ett hushåll kan boka 8 pass varje månad! De, som inte har upptäckt detta, får då svårt att boka tvättider i tvättstugorna. Därför kommer bokningen i fortsättningen att fungera enligt följande: Du kan endast boka 2 pass/månad i tvättstuga 1 och 2 pass/månad i tvättstuga 2 = 4 tvättpass/månad. ikadant på båda gårdarna! En grupp arbetade med att fräscha upp lekredskapen på Mellangården, i denna grupp jobbade 4 personer från Östergården. En grupp ansvarade för att bemanna containrarna. En annan samlade ihop prylar som hushållen ställt i förråds- och källargångar i stället för att ta hand om sitt eget avfall. Du som ställer brandfarligt gods i gemensamma utrymmen utsätter dina grannar för fara! Vår kolonilott börjar se riktigt trevlig ut! Vi har fått några fler som odlar. Det finns några lotter kvar, kontakta Maria om du är intresserad av att odla (uppgifter finns på anslagstavlorna). elgen den 1 2 juni hade vi arbetsdag i föreningen samtidigt som containrar för grovsopor fanns uppställda. ushållen anmälde sig till olika arbetsgrupper och vi hade rätt god uppslutning både lördag och söndag. Arbetsdagarna är ju till för att vi ska hjälpas åt att göra fint i vår förening utan att behöva betala entreprenörer som utför arbetet. Att jobba tillsammans ger bättre sammanhållning i föreningen. En grupp skulle måla gårdshusen, eftersom anmälningar bara kommit in från Västergården (Vallavägen ) så valde gruppen att börja med gårdshusen på denna gård. Arbetsgruppen kommer att samlas någon helg under sommaren för att även måla gårdshusen på Östergården (Vallavägen ). Anslag kommer att sättas upp på Östergården för att locka ut fler att hjälpa till med den egna gården! Ur ordningsreglerna På grund av brandrisken och framkomligheten vid utrymning är det förbjudet att förvara papper/kartonger, cyklar, barnvagnar, leksaker och andra personliga ägodelar i entréer och på våningsplanen. Barnvagnar och cyklar skall placeras i avsedda utrymmen, personliga ägodelar förvaras i din lägenhet. Till slut hade vi en grupp som ordnade med förtäring, fika på förmiddagen och mat på eftermiddagen. Vi beställde turkiska kryddade färsbiffar från Valla Värdshus, maten grillades och avnjöts sedan på uteplatsen vid styrelsens lokal i 125. Gårdshusen och lekredskapen fick ett rejält lyft. Arbetet i dessa grupper kommer att fortsätta. Insatserna på arbetsdagarna sparade många tusenlappar åt föreningen samtidigt som föreningen blir estetiskt mer tilltalande. I den här tidningen får du en karta över vår förening. På kartan ser du vår tomtgräns, husens läge och numrering samt annat som kan vara bra att känna till. Styrelsen önskar alla som bor i Solstigen en riktigt härlig sommar med mycket sol och värme!

5 Informationsmöte och föreningsstämma Sidan 5 Informationsmötet Mötet innehöll många bra frågor, frågeställningar och diskussioner som styrelsen, Chinbo och Matz eckremo svarade på. Mötet gick snabbare än vi hade planerat, så innan föreningsstämman kunde startas tog vi en fikastund med trevlig samvaro. Några nya medlemmar anslöt till mötet, men när föreningsstämman startade hade flera medlemmar lämnat mötet! Från informationsmötets 41 närvarande, var det endast 23 röstberättigade som stannade kvar på föreningsstämman. Om du som medlem inte deltar på stämman avsäger du dig också rätten till inflytande över hur föreningen ska skötas under kommande år! Innan stämman hölls ett informationsmöte som var öppet för medlemmar och hyresgäster. 41 medlemmar och hyresgäster närvarande på informationsmötet. Informationsmötet inleddes med en dementi på de rykten som spridits, om att brf Solstigen skulle ha gått i konkurs! Rykten som dessa skadar föreningens och därmed även din ekonomi eftersom det blir svårt att sälja lägenheterna! Ingen kommer att köpa en lägenhet i en förening i konkurs! Styrelsen har under 2012 och i verksamhetsberättelsen informerat om att förvaltningsföretaget Birkagården försattes i konkurs den 11/ Brf Solstigen hade avtal om teknisk förvaltning och fastighetsskötsel med Birkagården. Solstigen drabbades inte ekonomiskt av konkursen och avtalet med företaget sades upp av styrelsen i samband med konkursbeskedet. Styrelsen fick därmed en mycket stor arbetsbörda med att lösa de problem som uppstod kring teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Balkongfrågan lyftes bort från dagordningen. I fortsättningen kommer, vår tekniska förvaltare, Matz eckremo ta över planering och information när det gäller renovering av de inbyggda balkongerna. Renoveringen planeras till våren Det blir en omfattande renovering där räcket helt kommer att bytas ut, betongplattan renoveras vid behov. Samtidigt med renoveringen kommer sanering av PCB och målning av takfoten ske. Frågan om inglasning i samband med renoveringen diskuteras. Parabolfrågan lyftes återigen, vi ber alla lägenhetsinnehavare vara uppmärksamma på de regler som gäller för montering av paraboler! Reglerna är beslutade av stämman för vår säkerhet och för fastighetens hållfasthet. Inga undantag gäller från dessa regler! Vi uppmanar alla som har paraboler att se till att fästa dem på rätt sätt! Med vårt snabba och billiga bredband så finns möjligheter till att få många kanaler via nätet kanske kan det vara ett alternativ till parabolerna. De närvarande intygade att bredbandet fungerade bra. Rapport från föreningsstämman Brf Solstigens ordförande Britt-Marie Birkestad hälsade alla välkomna. Valberedningen föreslog Christer ällman till att leda föreningsstämman. Christer utsåg Joakim Goding till sekreterare för mötet. Natalie Zack och Toni Petrovski (båda boende i 123) valdes att justera protokollet. De närvarade bekräftade att stämman blivit stadgeenligt utlyst. Upprop förättades eftersom många medlemmar lämnat mötet i pausen, efter upprop och justering godkändes listan röstlängd. Inga motioner hade inkommit till föreningsstämman. Under föreningsstämman valdes följande styrelse som kommer arbeta för föreningen under stämmoåret Ordinarie ledamöter Ordförande: Vice ordf/informationsansv: Sekreterare: Kassör: edamot: Suppleanter: Valberedning: Britt-Marie Birkestad isbeth Westman Joakim Goding Ann-Charlotte iljegren Fanny arzdorf ennart Persson Malin Parada Tobias Berglin (sammankallande) Gunilla Jansson Daniel olmberg Revisor och revisorsuppleant: Auktoriserad revisor Jörgen Schumacher Siw Winborg Ur ordningsreglerna Parabolantenner får enbart fästas innanför balkongräcket med expanderstång eller med en tung parasollfot (tillräckligt tung för att klara hårda vindar). Parabolen får inte skruvas fast på väggar, golv, balkongräcken, staket eller på andra delar av föreningens egendom.

6 Sidan 6 Vi tillsammans är brf Solstigen Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Det är viktigt att tänka på att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i fastigheten, utan du har endast rätt att bo i en viss lägenhet. Du tillsammans övriga bostadsrättshavare är medlemmar i en ekonomisk förening, en bostadsrättsförening och det är föreningen som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Föreningen äger allt från lägenheter till gemensamma utrymmen och mark. Bostadsrättshavaren har skyldighet att underhålla och vårda sin lägenhet. Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Mellan föreningsstämmorna beslutar den valda styrelsen i frågor som rör förvaltningen av Solstigen. Föreningsstämman är det tillfälle då du som medlem kan granska verksamheten för det gångna året. Ju större engagemang vi som är medlemmar i Solstigen, visar när det gäller föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln. Bostadsrättsföreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Styrelsens uppdrag är att under tiden mellan stämmorna ansvara för planering, styrning, underhåll och utveckling av fastigheten. Styrelsen ska genom gott underhåll och god finansiering se till att fastigheten behåller och helst ökar i värde. Styrelsen ska också löpande informera alla boende om det som händer i föreningen. För Solstigens förvaltning anlitas olika förvaltningsföretag, ett företag sköter den ekonomiska och ett annat den tekniska förvaltningen samt fastighetsskötseln. Förvaltningsföretagen ska stödja styrelsen med den expertkunskap eller de tjänster som krävs för att styrelsen och medlemmarna i Solstigen ska vara säkra på att våra byggnader och mark förvaltas på bästa sätt. Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. Tillsammans bestämmer vi hur ekonomi och underhåll som rör föreningen ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas. Alla medlemmar har full insyn i ekonomi och förvaltning. I en förening med god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga. Brf Solstigen har även ett antal hyresrätter. Föreningen är hyresvärd för hyresgästerna och föreningen ansvararför underhåll och reparationer i dessa lägenheter.

7 Rapport från Matz eckremo, teknisk förvaltare ägenhetsinnehavare ar skyldiga att omgående anmäla fel i lägenheten och i allmänna utrymmen och mark. Att anmäla ett fel, som funnits i över en vecka, kl en fredag innebär att felet ska avhjälpas på jourtid! Att få ut jouren på plats (bil och utryckning) kostar 1000 kronor + arbetstid enligt jourtaxa. Det kan också vara svårt att få tag på material så att felet inte kan avhjälpas utan jouren tvingas att göra nödlösningar som sedan måste åtgärdas på dagtid. Ett krånglande lås i en port kostade oss kronor i stället för att vi enbart haft materialkostnaden på ca 600 kr om det utförts på dagtid. Det är många åtgärder som ska utföras i din lägenhet under Du som lägenhetsinnehavare är enligt stadgarna och hyreslagen skyldig att på uppmaning lämna tillträde till lägenheten. Sidan 7 Enligt stadgarna, medlemmar 46 Tillträdesrätt Företrädare för föreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete, som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. Om bostadsrättshavare inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten. Enligt hyreslagen yresvärden får gå in i lägenheten utan tillstånd endast i katastrofsituationer, exempelvis akut vattenskada, brand eller dylikt. yresvärden har rätt att få tillträde till lägenheten för att utföra reparationer eller besiktningar. Vägrar hyresgästen tillträde till lägenheten kan detta medföra hyresrättens förverkande eller rätt för fastighetsägaren att säga upp kontraktet. är följer en del av de åtgärder som kommer att utföras Ventilation Föreningen ansvarar för att ventilationen ska fungera i fastigheten. ägenheterna är utrustade med ventilationsdon för till- och frånluft. För att ventilationen ska fungera i alla lägenheter får inte ventilationskanaler täppas till, tas bort eller byggas för! Köksfläktar (motor) får absolut inte monteras på den allmänna ventilationen! Obligatorisk ventilationskontroll, OVK (lagstadgad kontroll) genomfördes under januari/februari. Besiktningen visade att det finns mycket att åtgärda för att få godkänd OVK. Vi planerar nu för de insatser som krävs för att ventilationen ska fungera i alla lägenheter bland annat kommer trasiga ventilationsdon bytas ut och där donen saknas sätts nya upp. 10 bostadsrätter har felaktigt monterade fläktar i köken, även detta påverkar ventilationen i övriga lägenheter. ägenhetsinnehavarna kommer, på egen bekostnad, åläggas att montera fläktarna korrekt. När detta är klart kan injustering av ventilationen och flödena ske. Avlopp Efter Avloppstekniks spolning och rensning av alla avlopp, så är det nu viktigt att alla hushåll tar ansvar för hur vi använder avloppen för att föreningen i fortsättningen ska slippa problem med akuta och kostsamma spolningar. Avloppsrören kommer att spolas vart femte år för att minimera riskerna för stopp och för att avloppen ska få längre livstid. Vi har bytt renspluggarna i samtliga golvbrunnar så nu kan Avloppsteknik genomföra den slutliga spolningen av avloppen i badoch duschrum. Varje dag spolar hushållen ner en mängd föremål i avloppen som inte ska vara där. Föremålen orsakar stopp och risk för översvämningar i lägenheterna och i källare/undercentraler. Detta får inte spolas ner i avloppen och speciellt inte i toaletten: ushållspapper, servetter, näsdukar, tvättlappar och våtservetter Tops, bomull, blöjor, bindor och tamponger Kondomer Kattsand Matolja, färg, lösningsmedel och andra miljöfarliga vätskor Fimpar och snus Det är förbjudet att använda propplösare vid stopp i avloppen. Du flyttar bara problemet till dina grannar! Propplösare bildar hårda klumpar som orsakar stopp längre ut i avloppsstammen. När det rinner långsamt eller om du får stopp i avloppen: ring snarast Servicecenter Du som lägenhetsinnehavare får själv betala för de stopp som du orsakar om stoppet sitter i golvbrunn eller i påstick! Fett Fett som spolas ner i avloppet stelnar och ökar risken för stopp. Vid matlagning blir fett kvar i kastruller och stekpannor, fettet torkas upp med hushållspapper och slängs i hushållssoporna. Större mängder fett från t.ex. fritering, marinader och liknande häller du i en brännbar förpackning med lock, släng sedan förpackningen i hushållssoporna. äckande kranar och toaletter Anmäl alltid till Servicecenter när kranar läcker och toaletter rinner! En kran som droppar vatten under 1 år kostar 500 kr, en toalett som rinner kostar 5000 kr! Styrelsen har beslutat att bekosta tätning av kranar i samtliga lägenheter. I bostadsrätterna står föreningen för arbetskostnaden och bostadsrättshavaren betalar materialet. Notiser Om du planerar att bygga om ditt kök kontakta Matz äckremo på PG iss och Fastighet. an har samarbete med Noblessakök. Du kan få hjälp med planering och uppsättning av ditt kök. Måla eller tapetsera om? Brf Solstigen har avtal med Flüggers färg som ger dig rabatt om du visar upp senaste avgifts- eller hyresavin.

8 Trivselregler i sommartid Grillplatsen Föreningens bord och bänkar som finns på våra marker är vår gemensamma egendom och skall kunna användas av alla som bor i föreningen. Grillplatsen kan och får inte bokas för större grupper eller användas i många timmar. Alla ska ha en möjlighet att njuta av den korta sommaren! På den grusade ytan vid grillen ska inte bänkar placeras, grannarna ska kunna ställa ut egna grillar. Grillplatsen lämnas fri från fimpar, skräp och matrester. Nu när värmen äntligen är här så vill alla kunna njuta av att sitta ute och njuta av den underbara sommaren. För att vi ska kunna njuta av den underbara årstiden så är det viktigt att tänka på att vis hänsyn. Alla, gammal som ung, ska kunna sitta ute på sin balkong eller uteplats utan att störas av gap och skrik. åll ljudnivån nere oavsett tid på dygnet, men det är särskilt viktigt att det är lugnt och tyst från kl på kvällen till kl på morgonen. Detta gäller i lägenheter, trapphus, balkonger, uteplatser, lekplatser samt övriga allmänna områden. Det är viktigt att vi är rädda om föreningens mark och de spirande rabatterna. Alla som bor i föreningen, inneboende och gäster ska vara aktsamma om och vårda både lägenheter, gemensamma utrymmen och föreningens mark. Att sparka boll mot fastigheterna innebär risk för skador på fasader och portar, det är dessutom mycket störande för de som bor i huset. Därför är bollspel på innergårdarna förbjuden. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. Samla ihop ditt skräp och kasta i sopinkasten i gårdshusen när du går hem. Grillning är tillåten på uteplatsen, men tänk på grannarna ovanför och flytta ut grillen så långt det går. Gården är till för alla boende och får gärna användas för arrangemang, dock får inte borden vid grillplatsen användas eller flyttas! Om du har en privat fest utomhus tänk på att hålla ljudnivån nere så att du inte stör dina grannar. Efter klockan ska det vara tyst. För allas trevnad kastar du ditt skräp i papperskorgarna som finns utplacerade på många ställen på vårt område. Papperskorgarna får inte användas för hushållssopor. Kasta inte fimpar på marken utanför portarna, på gårdarna eller på andra ställen på föreningens mark! Nästa datum för uppställning av grovsopcontainern är den september Miljöfarligt- och elektroniskt avfall får inte kastas i containern, utan ska köras till Returen i Jordbro dit du även kan köra ditt grovavfall då containern inte är tillgänglig. Kartong, glas, metall, plast, batterier och tidningar lämnas vid återvinningsstationerna. ayout, foto och tryckning: Maco Design everantörer EMAB

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer