SolstigenNytt. Innehållsförteckning. 20 juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SolstigenNytt. Innehållsförteckning. 20 juni 2013"

Transkript

1 SolstigenNytt 20 juni 2013 Innehållsförteckning 2. Kontaktuppgifter 3. Karta 4. Styrelsen har ordet 5. Informationsmöte och föreningsstämma 6. Vi tillsammans är brf Solstigen 7. Rapport från Matz eckremo, teknisk förvaltare 8. Trivselregler i sommartid

2 Sidan 2 Kontaktuppgifter Ekonomisk förvaltning: Chinbo AB andlägger ärenden som rör avgifter/hyror, parkering, övriga administrativa frågor som rör boendet. Telefonnummer: (endast dagtid vardagar) E-post: Teknisk förvaltning, drift och skötsel: PG iss och Fastighet AB Förvaltare: Matz eckremo Servicecenter: Anmälan av skador, fel i din lägenhet eller i fastighetens allmänna utrymmen, fel på hissar, lås, städning och mark, här kan du också anmäla störning samt ställa frågor som rör boendet (ex tillstånd för renoveringar). Öppettider: elgfria vardagar kl Telefonnummer: (övriga tider vidarekoppling till fastighetsjour) E-post: Obs! Ditt lägenhetsnummer (4 siffror med en nolla i början) finns på inbetalningsavierna för avgifter och hyror. För att underlätta hanteringen vid felanmälan ange detta nummer! Fastighets- och hissjour: PG iss och fastighet AB Efter kontorstid anmäls akuta skador eller fel som inte kan vänta till nästa vardag till fastighetsjouren. Telefonummer: (vidarekoppling) Brandbergens åshörna, Träffgatan 1, Brandbergen Sköter all administration som rör utlämning av nycklar, låsbrickor. Öppettider butiken: elgfria vardagar kl , onsdagar kl Telefonnummer: E-post: Övriga entreprenörer som brf Solstigen har avtal med EMAB: Sköter vår mark både sommar och vinter. Tarjas Städ AB: Städar våra trapphus en gång per vecka, onsdagar eller torsdagar. Mobilpark AB: Övervakar/kontrollerar att parkeringsreglerna efterlevs och utfärdar parkeringsböter och svarar för uppföljning av dessa. Telefonnummer: (vardagar 09-15) E-post: Brf Solstigens styrelse Valberedningen SolstigenNytt ges ut av styrelsen i brf Solstigen Ansvarig utgivare: Britt-Marie Birkestad Redaktion: isbeth Westman och B-M Birkestad Bidrag till SolstigenNytt skickas till: SolstigenNytt trycks av: Maco Design på miljövänligt papper.

3 GÄSTPARKERING TVÄTTSTUGA EKPATS USÅSSOPOR ÅTERVINNING PARKERINGSAUTOMAT SKYDDUM GRIPATS PISKSTÄNING Mot Centrum Mot Torvalla VAAVÄGEN VAA IVS GÄSTPARKERING Slätmossens naturpark VAA VÄRDSUS Torvalla CARPORT Kolonilotter CARPORT Centrum Kolonilotter BRF Soluret Design: Maco Design PS TV PS G PA TV PS PA BRF Vita husen TV PA G PS

4 Sidan 4 Styrelsen har ordet Efter en lång, kall och mycket snörik vinter är det nu nästan sommar. Emab, vår markentreprenör har arbetet hårt under vintern med plogning och sandning och de har gjort ett fantastiskt arbete! Brf Solstigen vill framföra vårt tack till er alla på Emab! I februari tecknade styrelsen avtal med PG iss och fastighet Stockholm AB. Vi i brf Solstigen önskar Matz eckremo och hans gäng välkomna till oss. Avtalet innebär att vi har 20 tim fastighetsskötsel per vecka. Vi har även avtal om 40 tim/månad när det gäller teknisk förvaltning, som innebär planering av fastighetens skötsel, samordning av övriga entreprenörer, upphandlingar av större entreprenader (avloppsrenovering, ventilationsarbetena i samband med OVK, balkongerna osv). PG iss och fastighet ska ge oss service inom fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, fel- och störningsanmälan samt fastighetsjour. Det är irriterande när fel uppstår och ingenting händer, men låt inte det gå ut över den som svarar när du ringer in din felanmälan! Styrelsen känner till att det är en del fel som har funnits under flera år och inte åtgärdats av tidigare förvaltare. Det finns ingen dokumentation över de fel som anmälts och vilka åtgärder som ev vidtagits! Matz har tagit tag i fuktskadorna i 145 och 147, på grund av bristande dokumentation så måste Matz nu börja från början så det kräver lite tålamod från er som är drabbade! Matz utreder orsakerna till problemen och har kontaktat vårt försäkringsbolag. Avloppsteknik Svenska AB har utfört spolning och rensat alla avloppsstammar både liggande och stående. 5 köksstammar krävde omedelbar åtgärd genom så kallad relining. Nu kommer fler åtgärder att utföras på avloppsrören. Styrelsen har fått en detaljerad rapport från Avloppsteknik. Matz går nu igenom rapporten och planerar för att åtgärda de skador som finns på både liggande och stående stammar. Renspluggarna i samtliga gjutjärnsbrunnar har bytts ut, Avloppsteknik kan nu genomföra den slutliga spolningen av badrumsstammarna. Föreningen har installerat ett system (PipeJet) för rening av rören i uppvärmningssystemet. Systemet tar bort och minimerar uppkomsten kalk- och rostavlagringar i ledningarna. PipeJet-systemet ger minskad energiåtgång för uppvärmningen och därmed minskade kostnader. Betaltvättstugor införs i september eller oktober. Kostnaden kommer att bli 30 kr/tvättpass. Betalningen sker via avgifts- eller hyresavgifterna månadsvis i efterskott. Mer information kommer i augusti. Av tekniska skäl är det möjligt att boka 4 pass i varje tvättstuga/månad! Det innebär att ett hushåll kan boka 8 pass varje månad! De, som inte har upptäckt detta, får då svårt att boka tvättider i tvättstugorna. Därför kommer bokningen i fortsättningen att fungera enligt följande: Du kan endast boka 2 pass/månad i tvättstuga 1 och 2 pass/månad i tvättstuga 2 = 4 tvättpass/månad. ikadant på båda gårdarna! En grupp arbetade med att fräscha upp lekredskapen på Mellangården, i denna grupp jobbade 4 personer från Östergården. En grupp ansvarade för att bemanna containrarna. En annan samlade ihop prylar som hushållen ställt i förråds- och källargångar i stället för att ta hand om sitt eget avfall. Du som ställer brandfarligt gods i gemensamma utrymmen utsätter dina grannar för fara! Vår kolonilott börjar se riktigt trevlig ut! Vi har fått några fler som odlar. Det finns några lotter kvar, kontakta Maria om du är intresserad av att odla (uppgifter finns på anslagstavlorna). elgen den 1 2 juni hade vi arbetsdag i föreningen samtidigt som containrar för grovsopor fanns uppställda. ushållen anmälde sig till olika arbetsgrupper och vi hade rätt god uppslutning både lördag och söndag. Arbetsdagarna är ju till för att vi ska hjälpas åt att göra fint i vår förening utan att behöva betala entreprenörer som utför arbetet. Att jobba tillsammans ger bättre sammanhållning i föreningen. En grupp skulle måla gårdshusen, eftersom anmälningar bara kommit in från Västergården (Vallavägen ) så valde gruppen att börja med gårdshusen på denna gård. Arbetsgruppen kommer att samlas någon helg under sommaren för att även måla gårdshusen på Östergården (Vallavägen ). Anslag kommer att sättas upp på Östergården för att locka ut fler att hjälpa till med den egna gården! Ur ordningsreglerna På grund av brandrisken och framkomligheten vid utrymning är det förbjudet att förvara papper/kartonger, cyklar, barnvagnar, leksaker och andra personliga ägodelar i entréer och på våningsplanen. Barnvagnar och cyklar skall placeras i avsedda utrymmen, personliga ägodelar förvaras i din lägenhet. Till slut hade vi en grupp som ordnade med förtäring, fika på förmiddagen och mat på eftermiddagen. Vi beställde turkiska kryddade färsbiffar från Valla Värdshus, maten grillades och avnjöts sedan på uteplatsen vid styrelsens lokal i 125. Gårdshusen och lekredskapen fick ett rejält lyft. Arbetet i dessa grupper kommer att fortsätta. Insatserna på arbetsdagarna sparade många tusenlappar åt föreningen samtidigt som föreningen blir estetiskt mer tilltalande. I den här tidningen får du en karta över vår förening. På kartan ser du vår tomtgräns, husens läge och numrering samt annat som kan vara bra att känna till. Styrelsen önskar alla som bor i Solstigen en riktigt härlig sommar med mycket sol och värme!

5 Informationsmöte och föreningsstämma Sidan 5 Informationsmötet Mötet innehöll många bra frågor, frågeställningar och diskussioner som styrelsen, Chinbo och Matz eckremo svarade på. Mötet gick snabbare än vi hade planerat, så innan föreningsstämman kunde startas tog vi en fikastund med trevlig samvaro. Några nya medlemmar anslöt till mötet, men när föreningsstämman startade hade flera medlemmar lämnat mötet! Från informationsmötets 41 närvarande, var det endast 23 röstberättigade som stannade kvar på föreningsstämman. Om du som medlem inte deltar på stämman avsäger du dig också rätten till inflytande över hur föreningen ska skötas under kommande år! Innan stämman hölls ett informationsmöte som var öppet för medlemmar och hyresgäster. 41 medlemmar och hyresgäster närvarande på informationsmötet. Informationsmötet inleddes med en dementi på de rykten som spridits, om att brf Solstigen skulle ha gått i konkurs! Rykten som dessa skadar föreningens och därmed även din ekonomi eftersom det blir svårt att sälja lägenheterna! Ingen kommer att köpa en lägenhet i en förening i konkurs! Styrelsen har under 2012 och i verksamhetsberättelsen informerat om att förvaltningsföretaget Birkagården försattes i konkurs den 11/ Brf Solstigen hade avtal om teknisk förvaltning och fastighetsskötsel med Birkagården. Solstigen drabbades inte ekonomiskt av konkursen och avtalet med företaget sades upp av styrelsen i samband med konkursbeskedet. Styrelsen fick därmed en mycket stor arbetsbörda med att lösa de problem som uppstod kring teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Balkongfrågan lyftes bort från dagordningen. I fortsättningen kommer, vår tekniska förvaltare, Matz eckremo ta över planering och information när det gäller renovering av de inbyggda balkongerna. Renoveringen planeras till våren Det blir en omfattande renovering där räcket helt kommer att bytas ut, betongplattan renoveras vid behov. Samtidigt med renoveringen kommer sanering av PCB och målning av takfoten ske. Frågan om inglasning i samband med renoveringen diskuteras. Parabolfrågan lyftes återigen, vi ber alla lägenhetsinnehavare vara uppmärksamma på de regler som gäller för montering av paraboler! Reglerna är beslutade av stämman för vår säkerhet och för fastighetens hållfasthet. Inga undantag gäller från dessa regler! Vi uppmanar alla som har paraboler att se till att fästa dem på rätt sätt! Med vårt snabba och billiga bredband så finns möjligheter till att få många kanaler via nätet kanske kan det vara ett alternativ till parabolerna. De närvarande intygade att bredbandet fungerade bra. Rapport från föreningsstämman Brf Solstigens ordförande Britt-Marie Birkestad hälsade alla välkomna. Valberedningen föreslog Christer ällman till att leda föreningsstämman. Christer utsåg Joakim Goding till sekreterare för mötet. Natalie Zack och Toni Petrovski (båda boende i 123) valdes att justera protokollet. De närvarade bekräftade att stämman blivit stadgeenligt utlyst. Upprop förättades eftersom många medlemmar lämnat mötet i pausen, efter upprop och justering godkändes listan röstlängd. Inga motioner hade inkommit till föreningsstämman. Under föreningsstämman valdes följande styrelse som kommer arbeta för föreningen under stämmoåret Ordinarie ledamöter Ordförande: Vice ordf/informationsansv: Sekreterare: Kassör: edamot: Suppleanter: Valberedning: Britt-Marie Birkestad isbeth Westman Joakim Goding Ann-Charlotte iljegren Fanny arzdorf ennart Persson Malin Parada Tobias Berglin (sammankallande) Gunilla Jansson Daniel olmberg Revisor och revisorsuppleant: Auktoriserad revisor Jörgen Schumacher Siw Winborg Ur ordningsreglerna Parabolantenner får enbart fästas innanför balkongräcket med expanderstång eller med en tung parasollfot (tillräckligt tung för att klara hårda vindar). Parabolen får inte skruvas fast på väggar, golv, balkongräcken, staket eller på andra delar av föreningens egendom.

6 Sidan 6 Vi tillsammans är brf Solstigen Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Det är viktigt att tänka på att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i fastigheten, utan du har endast rätt att bo i en viss lägenhet. Du tillsammans övriga bostadsrättshavare är medlemmar i en ekonomisk förening, en bostadsrättsförening och det är föreningen som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Föreningen äger allt från lägenheter till gemensamma utrymmen och mark. Bostadsrättshavaren har skyldighet att underhålla och vårda sin lägenhet. Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Mellan föreningsstämmorna beslutar den valda styrelsen i frågor som rör förvaltningen av Solstigen. Föreningsstämman är det tillfälle då du som medlem kan granska verksamheten för det gångna året. Ju större engagemang vi som är medlemmar i Solstigen, visar när det gäller föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln. Bostadsrättsföreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Styrelsens uppdrag är att under tiden mellan stämmorna ansvara för planering, styrning, underhåll och utveckling av fastigheten. Styrelsen ska genom gott underhåll och god finansiering se till att fastigheten behåller och helst ökar i värde. Styrelsen ska också löpande informera alla boende om det som händer i föreningen. För Solstigens förvaltning anlitas olika förvaltningsföretag, ett företag sköter den ekonomiska och ett annat den tekniska förvaltningen samt fastighetsskötseln. Förvaltningsföretagen ska stödja styrelsen med den expertkunskap eller de tjänster som krävs för att styrelsen och medlemmarna i Solstigen ska vara säkra på att våra byggnader och mark förvaltas på bästa sätt. Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. Tillsammans bestämmer vi hur ekonomi och underhåll som rör föreningen ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas. Alla medlemmar har full insyn i ekonomi och förvaltning. I en förening med god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga. Brf Solstigen har även ett antal hyresrätter. Föreningen är hyresvärd för hyresgästerna och föreningen ansvararför underhåll och reparationer i dessa lägenheter.

7 Rapport från Matz eckremo, teknisk förvaltare ägenhetsinnehavare ar skyldiga att omgående anmäla fel i lägenheten och i allmänna utrymmen och mark. Att anmäla ett fel, som funnits i över en vecka, kl en fredag innebär att felet ska avhjälpas på jourtid! Att få ut jouren på plats (bil och utryckning) kostar 1000 kronor + arbetstid enligt jourtaxa. Det kan också vara svårt att få tag på material så att felet inte kan avhjälpas utan jouren tvingas att göra nödlösningar som sedan måste åtgärdas på dagtid. Ett krånglande lås i en port kostade oss kronor i stället för att vi enbart haft materialkostnaden på ca 600 kr om det utförts på dagtid. Det är många åtgärder som ska utföras i din lägenhet under Du som lägenhetsinnehavare är enligt stadgarna och hyreslagen skyldig att på uppmaning lämna tillträde till lägenheten. Sidan 7 Enligt stadgarna, medlemmar 46 Tillträdesrätt Företrädare för föreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete, som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. Om bostadsrättshavare inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten. Enligt hyreslagen yresvärden får gå in i lägenheten utan tillstånd endast i katastrofsituationer, exempelvis akut vattenskada, brand eller dylikt. yresvärden har rätt att få tillträde till lägenheten för att utföra reparationer eller besiktningar. Vägrar hyresgästen tillträde till lägenheten kan detta medföra hyresrättens förverkande eller rätt för fastighetsägaren att säga upp kontraktet. är följer en del av de åtgärder som kommer att utföras Ventilation Föreningen ansvarar för att ventilationen ska fungera i fastigheten. ägenheterna är utrustade med ventilationsdon för till- och frånluft. För att ventilationen ska fungera i alla lägenheter får inte ventilationskanaler täppas till, tas bort eller byggas för! Köksfläktar (motor) får absolut inte monteras på den allmänna ventilationen! Obligatorisk ventilationskontroll, OVK (lagstadgad kontroll) genomfördes under januari/februari. Besiktningen visade att det finns mycket att åtgärda för att få godkänd OVK. Vi planerar nu för de insatser som krävs för att ventilationen ska fungera i alla lägenheter bland annat kommer trasiga ventilationsdon bytas ut och där donen saknas sätts nya upp. 10 bostadsrätter har felaktigt monterade fläktar i köken, även detta påverkar ventilationen i övriga lägenheter. ägenhetsinnehavarna kommer, på egen bekostnad, åläggas att montera fläktarna korrekt. När detta är klart kan injustering av ventilationen och flödena ske. Avlopp Efter Avloppstekniks spolning och rensning av alla avlopp, så är det nu viktigt att alla hushåll tar ansvar för hur vi använder avloppen för att föreningen i fortsättningen ska slippa problem med akuta och kostsamma spolningar. Avloppsrören kommer att spolas vart femte år för att minimera riskerna för stopp och för att avloppen ska få längre livstid. Vi har bytt renspluggarna i samtliga golvbrunnar så nu kan Avloppsteknik genomföra den slutliga spolningen av avloppen i badoch duschrum. Varje dag spolar hushållen ner en mängd föremål i avloppen som inte ska vara där. Föremålen orsakar stopp och risk för översvämningar i lägenheterna och i källare/undercentraler. Detta får inte spolas ner i avloppen och speciellt inte i toaletten: ushållspapper, servetter, näsdukar, tvättlappar och våtservetter Tops, bomull, blöjor, bindor och tamponger Kondomer Kattsand Matolja, färg, lösningsmedel och andra miljöfarliga vätskor Fimpar och snus Det är förbjudet att använda propplösare vid stopp i avloppen. Du flyttar bara problemet till dina grannar! Propplösare bildar hårda klumpar som orsakar stopp längre ut i avloppsstammen. När det rinner långsamt eller om du får stopp i avloppen: ring snarast Servicecenter Du som lägenhetsinnehavare får själv betala för de stopp som du orsakar om stoppet sitter i golvbrunn eller i påstick! Fett Fett som spolas ner i avloppet stelnar och ökar risken för stopp. Vid matlagning blir fett kvar i kastruller och stekpannor, fettet torkas upp med hushållspapper och slängs i hushållssoporna. Större mängder fett från t.ex. fritering, marinader och liknande häller du i en brännbar förpackning med lock, släng sedan förpackningen i hushållssoporna. äckande kranar och toaletter Anmäl alltid till Servicecenter när kranar läcker och toaletter rinner! En kran som droppar vatten under 1 år kostar 500 kr, en toalett som rinner kostar 5000 kr! Styrelsen har beslutat att bekosta tätning av kranar i samtliga lägenheter. I bostadsrätterna står föreningen för arbetskostnaden och bostadsrättshavaren betalar materialet. Notiser Om du planerar att bygga om ditt kök kontakta Matz äckremo på PG iss och Fastighet. an har samarbete med Noblessakök. Du kan få hjälp med planering och uppsättning av ditt kök. Måla eller tapetsera om? Brf Solstigen har avtal med Flüggers färg som ger dig rabatt om du visar upp senaste avgifts- eller hyresavin.

8 Trivselregler i sommartid Grillplatsen Föreningens bord och bänkar som finns på våra marker är vår gemensamma egendom och skall kunna användas av alla som bor i föreningen. Grillplatsen kan och får inte bokas för större grupper eller användas i många timmar. Alla ska ha en möjlighet att njuta av den korta sommaren! På den grusade ytan vid grillen ska inte bänkar placeras, grannarna ska kunna ställa ut egna grillar. Grillplatsen lämnas fri från fimpar, skräp och matrester. Nu när värmen äntligen är här så vill alla kunna njuta av att sitta ute och njuta av den underbara sommaren. För att vi ska kunna njuta av den underbara årstiden så är det viktigt att tänka på att vis hänsyn. Alla, gammal som ung, ska kunna sitta ute på sin balkong eller uteplats utan att störas av gap och skrik. åll ljudnivån nere oavsett tid på dygnet, men det är särskilt viktigt att det är lugnt och tyst från kl på kvällen till kl på morgonen. Detta gäller i lägenheter, trapphus, balkonger, uteplatser, lekplatser samt övriga allmänna områden. Det är viktigt att vi är rädda om föreningens mark och de spirande rabatterna. Alla som bor i föreningen, inneboende och gäster ska vara aktsamma om och vårda både lägenheter, gemensamma utrymmen och föreningens mark. Att sparka boll mot fastigheterna innebär risk för skador på fasader och portar, det är dessutom mycket störande för de som bor i huset. Därför är bollspel på innergårdarna förbjuden. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. Samla ihop ditt skräp och kasta i sopinkasten i gårdshusen när du går hem. Grillning är tillåten på uteplatsen, men tänk på grannarna ovanför och flytta ut grillen så långt det går. Gården är till för alla boende och får gärna användas för arrangemang, dock får inte borden vid grillplatsen användas eller flyttas! Om du har en privat fest utomhus tänk på att hålla ljudnivån nere så att du inte stör dina grannar. Efter klockan ska det vara tyst. För allas trevnad kastar du ditt skräp i papperskorgarna som finns utplacerade på många ställen på vårt område. Papperskorgarna får inte användas för hushållssopor. Kasta inte fimpar på marken utanför portarna, på gårdarna eller på andra ställen på föreningens mark! Nästa datum för uppställning av grovsopcontainern är den september Miljöfarligt- och elektroniskt avfall får inte kastas i containern, utan ska köras till Returen i Jordbro dit du även kan köra ditt grovavfall då containern inte är tillgänglig. Kartong, glas, metall, plast, batterier och tidningar lämnas vid återvinningsstationerna. ayout, foto och tryckning: Maco Design everantörer EMAB

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER För bostadsrättsföreningen HSB Brf. Mörbylund 11-15 Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i A-Ö är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i A-Ö är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Brf Rösjön 5 sidor Bostadsrättsföreningen Rösjön i Sollentuna 2013-05-08 Allmän information från A - Ö (Utöver denna lista finns också:ordningsregler och föreningens stadgar) Ansvar för ordningen bostadsrättshavaren

Läs mer

INFORMATION OM BRF. BARABO

INFORMATION OM BRF. BARABO INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Trivselregler för boende i BRF Beckasinen 14.

Trivselregler för boende i BRF Beckasinen 14. Juli 2015 Trivselregler för boende i BRF Beckasinen 14. Det ligger i allas intresse att vi förvaltar vår fastighet på bästa sätt. Alla vill vi också ha en god grannsämja och ett kvalitativt boende. En

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Det finns även möjlighet för utbyggd altan. Kontakta vicevärden för regler och förutsättningar.

Det finns även möjlighet för utbyggd altan. Kontakta vicevärden för regler och förutsättningar. Altaner Altanhäckar sköts av föreningen, men altanstaket är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Om du vill sätta upp ett staket ska det vara vitt, ljusgrått (se pergola på gården mellan Sibyllegatan och Norrlandsgatan)

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug Informationsblad nr.2 & 3 Aug 2015 Vi på Berget I detta nummer Första sidan Styrelsen informerar Viktiga datum 2015 Sortering av matavfall Sid 2 Bergets dag Ansvarsområden Sid 3-4 Stämmoprotokoll 2015

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 Andrahandsuthyrning Vill du hyra ut i andra hand p.g.a. arbete, studie på annan ort, sambotest eller något annat giltigt skäl så ska du ansöka om tillstånd

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Grannporten i Skogås. Barnvänligt. Fiske och bad. Närhet till shopping. Skogås centrum

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Grannporten i Skogås. Barnvänligt. Fiske och bad. Närhet till shopping. Skogås centrum Välkommen till i Skogås Barnvänligt Naturen in på knuten Goda Grannar Fiske och bad Närhet till shopping Skogås centrum Solsken på höjden Och inte långt borta: Stockholm City Farsta centrum Länna köpcentrum

Läs mer

Lyckebybladet nr 3, 2014

Lyckebybladet nr 3, 2014 Lyckebybladet nr 3, 2014 HÖSTINFO Hösten är här och snart är det dags för vår höststäddag närmare bestämt helgen den 25/26 oktober. Som tidigare år är lördagen huvudstäddag och då bjuder vi också på grillad

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer