SolstigenNytt. Innehållsförteckning. 20 juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SolstigenNytt. Innehållsförteckning. 20 juni 2013"

Transkript

1 SolstigenNytt 20 juni 2013 Innehållsförteckning 2. Kontaktuppgifter 3. Karta 4. Styrelsen har ordet 5. Informationsmöte och föreningsstämma 6. Vi tillsammans är brf Solstigen 7. Rapport från Matz eckremo, teknisk förvaltare 8. Trivselregler i sommartid

2 Sidan 2 Kontaktuppgifter Ekonomisk förvaltning: Chinbo AB andlägger ärenden som rör avgifter/hyror, parkering, övriga administrativa frågor som rör boendet. Telefonnummer: (endast dagtid vardagar) E-post: Teknisk förvaltning, drift och skötsel: PG iss och Fastighet AB Förvaltare: Matz eckremo Servicecenter: Anmälan av skador, fel i din lägenhet eller i fastighetens allmänna utrymmen, fel på hissar, lås, städning och mark, här kan du också anmäla störning samt ställa frågor som rör boendet (ex tillstånd för renoveringar). Öppettider: elgfria vardagar kl Telefonnummer: (övriga tider vidarekoppling till fastighetsjour) E-post: Obs! Ditt lägenhetsnummer (4 siffror med en nolla i början) finns på inbetalningsavierna för avgifter och hyror. För att underlätta hanteringen vid felanmälan ange detta nummer! Fastighets- och hissjour: PG iss och fastighet AB Efter kontorstid anmäls akuta skador eller fel som inte kan vänta till nästa vardag till fastighetsjouren. Telefonummer: (vidarekoppling) Brandbergens åshörna, Träffgatan 1, Brandbergen Sköter all administration som rör utlämning av nycklar, låsbrickor. Öppettider butiken: elgfria vardagar kl , onsdagar kl Telefonnummer: E-post: Övriga entreprenörer som brf Solstigen har avtal med EMAB: Sköter vår mark både sommar och vinter. Tarjas Städ AB: Städar våra trapphus en gång per vecka, onsdagar eller torsdagar. Mobilpark AB: Övervakar/kontrollerar att parkeringsreglerna efterlevs och utfärdar parkeringsböter och svarar för uppföljning av dessa. Telefonnummer: (vardagar 09-15) E-post: Brf Solstigens styrelse Valberedningen SolstigenNytt ges ut av styrelsen i brf Solstigen Ansvarig utgivare: Britt-Marie Birkestad Redaktion: isbeth Westman och B-M Birkestad Bidrag till SolstigenNytt skickas till: SolstigenNytt trycks av: Maco Design på miljövänligt papper.

3 GÄSTPARKERING TVÄTTSTUGA EKPATS USÅSSOPOR ÅTERVINNING PARKERINGSAUTOMAT SKYDDUM GRIPATS PISKSTÄNING Mot Centrum Mot Torvalla VAAVÄGEN VAA IVS GÄSTPARKERING Slätmossens naturpark VAA VÄRDSUS Torvalla CARPORT Kolonilotter CARPORT Centrum Kolonilotter BRF Soluret Design: Maco Design PS TV PS G PA TV PS PA BRF Vita husen TV PA G PS

4 Sidan 4 Styrelsen har ordet Efter en lång, kall och mycket snörik vinter är det nu nästan sommar. Emab, vår markentreprenör har arbetet hårt under vintern med plogning och sandning och de har gjort ett fantastiskt arbete! Brf Solstigen vill framföra vårt tack till er alla på Emab! I februari tecknade styrelsen avtal med PG iss och fastighet Stockholm AB. Vi i brf Solstigen önskar Matz eckremo och hans gäng välkomna till oss. Avtalet innebär att vi har 20 tim fastighetsskötsel per vecka. Vi har även avtal om 40 tim/månad när det gäller teknisk förvaltning, som innebär planering av fastighetens skötsel, samordning av övriga entreprenörer, upphandlingar av större entreprenader (avloppsrenovering, ventilationsarbetena i samband med OVK, balkongerna osv). PG iss och fastighet ska ge oss service inom fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, fel- och störningsanmälan samt fastighetsjour. Det är irriterande när fel uppstår och ingenting händer, men låt inte det gå ut över den som svarar när du ringer in din felanmälan! Styrelsen känner till att det är en del fel som har funnits under flera år och inte åtgärdats av tidigare förvaltare. Det finns ingen dokumentation över de fel som anmälts och vilka åtgärder som ev vidtagits! Matz har tagit tag i fuktskadorna i 145 och 147, på grund av bristande dokumentation så måste Matz nu börja från början så det kräver lite tålamod från er som är drabbade! Matz utreder orsakerna till problemen och har kontaktat vårt försäkringsbolag. Avloppsteknik Svenska AB har utfört spolning och rensat alla avloppsstammar både liggande och stående. 5 köksstammar krävde omedelbar åtgärd genom så kallad relining. Nu kommer fler åtgärder att utföras på avloppsrören. Styrelsen har fått en detaljerad rapport från Avloppsteknik. Matz går nu igenom rapporten och planerar för att åtgärda de skador som finns på både liggande och stående stammar. Renspluggarna i samtliga gjutjärnsbrunnar har bytts ut, Avloppsteknik kan nu genomföra den slutliga spolningen av badrumsstammarna. Föreningen har installerat ett system (PipeJet) för rening av rören i uppvärmningssystemet. Systemet tar bort och minimerar uppkomsten kalk- och rostavlagringar i ledningarna. PipeJet-systemet ger minskad energiåtgång för uppvärmningen och därmed minskade kostnader. Betaltvättstugor införs i september eller oktober. Kostnaden kommer att bli 30 kr/tvättpass. Betalningen sker via avgifts- eller hyresavgifterna månadsvis i efterskott. Mer information kommer i augusti. Av tekniska skäl är det möjligt att boka 4 pass i varje tvättstuga/månad! Det innebär att ett hushåll kan boka 8 pass varje månad! De, som inte har upptäckt detta, får då svårt att boka tvättider i tvättstugorna. Därför kommer bokningen i fortsättningen att fungera enligt följande: Du kan endast boka 2 pass/månad i tvättstuga 1 och 2 pass/månad i tvättstuga 2 = 4 tvättpass/månad. ikadant på båda gårdarna! En grupp arbetade med att fräscha upp lekredskapen på Mellangården, i denna grupp jobbade 4 personer från Östergården. En grupp ansvarade för att bemanna containrarna. En annan samlade ihop prylar som hushållen ställt i förråds- och källargångar i stället för att ta hand om sitt eget avfall. Du som ställer brandfarligt gods i gemensamma utrymmen utsätter dina grannar för fara! Vår kolonilott börjar se riktigt trevlig ut! Vi har fått några fler som odlar. Det finns några lotter kvar, kontakta Maria om du är intresserad av att odla (uppgifter finns på anslagstavlorna). elgen den 1 2 juni hade vi arbetsdag i föreningen samtidigt som containrar för grovsopor fanns uppställda. ushållen anmälde sig till olika arbetsgrupper och vi hade rätt god uppslutning både lördag och söndag. Arbetsdagarna är ju till för att vi ska hjälpas åt att göra fint i vår förening utan att behöva betala entreprenörer som utför arbetet. Att jobba tillsammans ger bättre sammanhållning i föreningen. En grupp skulle måla gårdshusen, eftersom anmälningar bara kommit in från Västergården (Vallavägen ) så valde gruppen att börja med gårdshusen på denna gård. Arbetsgruppen kommer att samlas någon helg under sommaren för att även måla gårdshusen på Östergården (Vallavägen ). Anslag kommer att sättas upp på Östergården för att locka ut fler att hjälpa till med den egna gården! Ur ordningsreglerna På grund av brandrisken och framkomligheten vid utrymning är det förbjudet att förvara papper/kartonger, cyklar, barnvagnar, leksaker och andra personliga ägodelar i entréer och på våningsplanen. Barnvagnar och cyklar skall placeras i avsedda utrymmen, personliga ägodelar förvaras i din lägenhet. Till slut hade vi en grupp som ordnade med förtäring, fika på förmiddagen och mat på eftermiddagen. Vi beställde turkiska kryddade färsbiffar från Valla Värdshus, maten grillades och avnjöts sedan på uteplatsen vid styrelsens lokal i 125. Gårdshusen och lekredskapen fick ett rejält lyft. Arbetet i dessa grupper kommer att fortsätta. Insatserna på arbetsdagarna sparade många tusenlappar åt föreningen samtidigt som föreningen blir estetiskt mer tilltalande. I den här tidningen får du en karta över vår förening. På kartan ser du vår tomtgräns, husens läge och numrering samt annat som kan vara bra att känna till. Styrelsen önskar alla som bor i Solstigen en riktigt härlig sommar med mycket sol och värme!

5 Informationsmöte och föreningsstämma Sidan 5 Informationsmötet Mötet innehöll många bra frågor, frågeställningar och diskussioner som styrelsen, Chinbo och Matz eckremo svarade på. Mötet gick snabbare än vi hade planerat, så innan föreningsstämman kunde startas tog vi en fikastund med trevlig samvaro. Några nya medlemmar anslöt till mötet, men när föreningsstämman startade hade flera medlemmar lämnat mötet! Från informationsmötets 41 närvarande, var det endast 23 röstberättigade som stannade kvar på föreningsstämman. Om du som medlem inte deltar på stämman avsäger du dig också rätten till inflytande över hur föreningen ska skötas under kommande år! Innan stämman hölls ett informationsmöte som var öppet för medlemmar och hyresgäster. 41 medlemmar och hyresgäster närvarande på informationsmötet. Informationsmötet inleddes med en dementi på de rykten som spridits, om att brf Solstigen skulle ha gått i konkurs! Rykten som dessa skadar föreningens och därmed även din ekonomi eftersom det blir svårt att sälja lägenheterna! Ingen kommer att köpa en lägenhet i en förening i konkurs! Styrelsen har under 2012 och i verksamhetsberättelsen informerat om att förvaltningsföretaget Birkagården försattes i konkurs den 11/ Brf Solstigen hade avtal om teknisk förvaltning och fastighetsskötsel med Birkagården. Solstigen drabbades inte ekonomiskt av konkursen och avtalet med företaget sades upp av styrelsen i samband med konkursbeskedet. Styrelsen fick därmed en mycket stor arbetsbörda med att lösa de problem som uppstod kring teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Balkongfrågan lyftes bort från dagordningen. I fortsättningen kommer, vår tekniska förvaltare, Matz eckremo ta över planering och information när det gäller renovering av de inbyggda balkongerna. Renoveringen planeras till våren Det blir en omfattande renovering där räcket helt kommer att bytas ut, betongplattan renoveras vid behov. Samtidigt med renoveringen kommer sanering av PCB och målning av takfoten ske. Frågan om inglasning i samband med renoveringen diskuteras. Parabolfrågan lyftes återigen, vi ber alla lägenhetsinnehavare vara uppmärksamma på de regler som gäller för montering av paraboler! Reglerna är beslutade av stämman för vår säkerhet och för fastighetens hållfasthet. Inga undantag gäller från dessa regler! Vi uppmanar alla som har paraboler att se till att fästa dem på rätt sätt! Med vårt snabba och billiga bredband så finns möjligheter till att få många kanaler via nätet kanske kan det vara ett alternativ till parabolerna. De närvarande intygade att bredbandet fungerade bra. Rapport från föreningsstämman Brf Solstigens ordförande Britt-Marie Birkestad hälsade alla välkomna. Valberedningen föreslog Christer ällman till att leda föreningsstämman. Christer utsåg Joakim Goding till sekreterare för mötet. Natalie Zack och Toni Petrovski (båda boende i 123) valdes att justera protokollet. De närvarade bekräftade att stämman blivit stadgeenligt utlyst. Upprop förättades eftersom många medlemmar lämnat mötet i pausen, efter upprop och justering godkändes listan röstlängd. Inga motioner hade inkommit till föreningsstämman. Under föreningsstämman valdes följande styrelse som kommer arbeta för föreningen under stämmoåret Ordinarie ledamöter Ordförande: Vice ordf/informationsansv: Sekreterare: Kassör: edamot: Suppleanter: Valberedning: Britt-Marie Birkestad isbeth Westman Joakim Goding Ann-Charlotte iljegren Fanny arzdorf ennart Persson Malin Parada Tobias Berglin (sammankallande) Gunilla Jansson Daniel olmberg Revisor och revisorsuppleant: Auktoriserad revisor Jörgen Schumacher Siw Winborg Ur ordningsreglerna Parabolantenner får enbart fästas innanför balkongräcket med expanderstång eller med en tung parasollfot (tillräckligt tung för att klara hårda vindar). Parabolen får inte skruvas fast på väggar, golv, balkongräcken, staket eller på andra delar av föreningens egendom.

6 Sidan 6 Vi tillsammans är brf Solstigen Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Det är viktigt att tänka på att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i fastigheten, utan du har endast rätt att bo i en viss lägenhet. Du tillsammans övriga bostadsrättshavare är medlemmar i en ekonomisk förening, en bostadsrättsförening och det är föreningen som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Föreningen äger allt från lägenheter till gemensamma utrymmen och mark. Bostadsrättshavaren har skyldighet att underhålla och vårda sin lägenhet. Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Mellan föreningsstämmorna beslutar den valda styrelsen i frågor som rör förvaltningen av Solstigen. Föreningsstämman är det tillfälle då du som medlem kan granska verksamheten för det gångna året. Ju större engagemang vi som är medlemmar i Solstigen, visar när det gäller föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln. Bostadsrättsföreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Styrelsens uppdrag är att under tiden mellan stämmorna ansvara för planering, styrning, underhåll och utveckling av fastigheten. Styrelsen ska genom gott underhåll och god finansiering se till att fastigheten behåller och helst ökar i värde. Styrelsen ska också löpande informera alla boende om det som händer i föreningen. För Solstigens förvaltning anlitas olika förvaltningsföretag, ett företag sköter den ekonomiska och ett annat den tekniska förvaltningen samt fastighetsskötseln. Förvaltningsföretagen ska stödja styrelsen med den expertkunskap eller de tjänster som krävs för att styrelsen och medlemmarna i Solstigen ska vara säkra på att våra byggnader och mark förvaltas på bästa sätt. Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. Tillsammans bestämmer vi hur ekonomi och underhåll som rör föreningen ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas. Alla medlemmar har full insyn i ekonomi och förvaltning. I en förening med god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga. Brf Solstigen har även ett antal hyresrätter. Föreningen är hyresvärd för hyresgästerna och föreningen ansvararför underhåll och reparationer i dessa lägenheter.

7 Rapport från Matz eckremo, teknisk förvaltare ägenhetsinnehavare ar skyldiga att omgående anmäla fel i lägenheten och i allmänna utrymmen och mark. Att anmäla ett fel, som funnits i över en vecka, kl en fredag innebär att felet ska avhjälpas på jourtid! Att få ut jouren på plats (bil och utryckning) kostar 1000 kronor + arbetstid enligt jourtaxa. Det kan också vara svårt att få tag på material så att felet inte kan avhjälpas utan jouren tvingas att göra nödlösningar som sedan måste åtgärdas på dagtid. Ett krånglande lås i en port kostade oss kronor i stället för att vi enbart haft materialkostnaden på ca 600 kr om det utförts på dagtid. Det är många åtgärder som ska utföras i din lägenhet under Du som lägenhetsinnehavare är enligt stadgarna och hyreslagen skyldig att på uppmaning lämna tillträde till lägenheten. Sidan 7 Enligt stadgarna, medlemmar 46 Tillträdesrätt Företrädare för föreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete, som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. Om bostadsrättshavare inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten. Enligt hyreslagen yresvärden får gå in i lägenheten utan tillstånd endast i katastrofsituationer, exempelvis akut vattenskada, brand eller dylikt. yresvärden har rätt att få tillträde till lägenheten för att utföra reparationer eller besiktningar. Vägrar hyresgästen tillträde till lägenheten kan detta medföra hyresrättens förverkande eller rätt för fastighetsägaren att säga upp kontraktet. är följer en del av de åtgärder som kommer att utföras Ventilation Föreningen ansvarar för att ventilationen ska fungera i fastigheten. ägenheterna är utrustade med ventilationsdon för till- och frånluft. För att ventilationen ska fungera i alla lägenheter får inte ventilationskanaler täppas till, tas bort eller byggas för! Köksfläktar (motor) får absolut inte monteras på den allmänna ventilationen! Obligatorisk ventilationskontroll, OVK (lagstadgad kontroll) genomfördes under januari/februari. Besiktningen visade att det finns mycket att åtgärda för att få godkänd OVK. Vi planerar nu för de insatser som krävs för att ventilationen ska fungera i alla lägenheter bland annat kommer trasiga ventilationsdon bytas ut och där donen saknas sätts nya upp. 10 bostadsrätter har felaktigt monterade fläktar i köken, även detta påverkar ventilationen i övriga lägenheter. ägenhetsinnehavarna kommer, på egen bekostnad, åläggas att montera fläktarna korrekt. När detta är klart kan injustering av ventilationen och flödena ske. Avlopp Efter Avloppstekniks spolning och rensning av alla avlopp, så är det nu viktigt att alla hushåll tar ansvar för hur vi använder avloppen för att föreningen i fortsättningen ska slippa problem med akuta och kostsamma spolningar. Avloppsrören kommer att spolas vart femte år för att minimera riskerna för stopp och för att avloppen ska få längre livstid. Vi har bytt renspluggarna i samtliga golvbrunnar så nu kan Avloppsteknik genomföra den slutliga spolningen av avloppen i badoch duschrum. Varje dag spolar hushållen ner en mängd föremål i avloppen som inte ska vara där. Föremålen orsakar stopp och risk för översvämningar i lägenheterna och i källare/undercentraler. Detta får inte spolas ner i avloppen och speciellt inte i toaletten: ushållspapper, servetter, näsdukar, tvättlappar och våtservetter Tops, bomull, blöjor, bindor och tamponger Kondomer Kattsand Matolja, färg, lösningsmedel och andra miljöfarliga vätskor Fimpar och snus Det är förbjudet att använda propplösare vid stopp i avloppen. Du flyttar bara problemet till dina grannar! Propplösare bildar hårda klumpar som orsakar stopp längre ut i avloppsstammen. När det rinner långsamt eller om du får stopp i avloppen: ring snarast Servicecenter Du som lägenhetsinnehavare får själv betala för de stopp som du orsakar om stoppet sitter i golvbrunn eller i påstick! Fett Fett som spolas ner i avloppet stelnar och ökar risken för stopp. Vid matlagning blir fett kvar i kastruller och stekpannor, fettet torkas upp med hushållspapper och slängs i hushållssoporna. Större mängder fett från t.ex. fritering, marinader och liknande häller du i en brännbar förpackning med lock, släng sedan förpackningen i hushållssoporna. äckande kranar och toaletter Anmäl alltid till Servicecenter när kranar läcker och toaletter rinner! En kran som droppar vatten under 1 år kostar 500 kr, en toalett som rinner kostar 5000 kr! Styrelsen har beslutat att bekosta tätning av kranar i samtliga lägenheter. I bostadsrätterna står föreningen för arbetskostnaden och bostadsrättshavaren betalar materialet. Notiser Om du planerar att bygga om ditt kök kontakta Matz äckremo på PG iss och Fastighet. an har samarbete med Noblessakök. Du kan få hjälp med planering och uppsättning av ditt kök. Måla eller tapetsera om? Brf Solstigen har avtal med Flüggers färg som ger dig rabatt om du visar upp senaste avgifts- eller hyresavin.

8 Trivselregler i sommartid Grillplatsen Föreningens bord och bänkar som finns på våra marker är vår gemensamma egendom och skall kunna användas av alla som bor i föreningen. Grillplatsen kan och får inte bokas för större grupper eller användas i många timmar. Alla ska ha en möjlighet att njuta av den korta sommaren! På den grusade ytan vid grillen ska inte bänkar placeras, grannarna ska kunna ställa ut egna grillar. Grillplatsen lämnas fri från fimpar, skräp och matrester. Nu när värmen äntligen är här så vill alla kunna njuta av att sitta ute och njuta av den underbara sommaren. För att vi ska kunna njuta av den underbara årstiden så är det viktigt att tänka på att vis hänsyn. Alla, gammal som ung, ska kunna sitta ute på sin balkong eller uteplats utan att störas av gap och skrik. åll ljudnivån nere oavsett tid på dygnet, men det är särskilt viktigt att det är lugnt och tyst från kl på kvällen till kl på morgonen. Detta gäller i lägenheter, trapphus, balkonger, uteplatser, lekplatser samt övriga allmänna områden. Det är viktigt att vi är rädda om föreningens mark och de spirande rabatterna. Alla som bor i föreningen, inneboende och gäster ska vara aktsamma om och vårda både lägenheter, gemensamma utrymmen och föreningens mark. Att sparka boll mot fastigheterna innebär risk för skador på fasader och portar, det är dessutom mycket störande för de som bor i huset. Därför är bollspel på innergårdarna förbjuden. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. Samla ihop ditt skräp och kasta i sopinkasten i gårdshusen när du går hem. Grillning är tillåten på uteplatsen, men tänk på grannarna ovanför och flytta ut grillen så långt det går. Gården är till för alla boende och får gärna användas för arrangemang, dock får inte borden vid grillplatsen användas eller flyttas! Om du har en privat fest utomhus tänk på att hålla ljudnivån nere så att du inte stör dina grannar. Efter klockan ska det vara tyst. För allas trevnad kastar du ditt skräp i papperskorgarna som finns utplacerade på många ställen på vårt område. Papperskorgarna får inte användas för hushållssopor. Kasta inte fimpar på marken utanför portarna, på gårdarna eller på andra ställen på föreningens mark! Nästa datum för uppställning av grovsopcontainern är den september Miljöfarligt- och elektroniskt avfall får inte kastas i containern, utan ska köras till Returen i Jordbro dit du även kan köra ditt grovavfall då containern inte är tillgänglig. Kartong, glas, metall, plast, batterier och tidningar lämnas vid återvinningsstationerna. ayout, foto och tryckning: Maco Design everantörer EMAB

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08 Trivselregler och information om våra hus Från A till Ö...... för att vi ska trivas så bra som möjligt i vår bostadsrättsförening. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler för HSBs Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar Information till medlemmar Innehållsförteckning Sida Kontaktuppgifter till styrelsen... 3 Teknisk förvaltning... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Andrahandsuthyrning... 4 Renoveringar och ombyggnationer...

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus På denna sida finns information, regler och anvisningar som vi alla ska följa för; Att öka trivsel där vi bor. Att underlätta vårt boende. Att vi

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER För bostadsrättsföreningen HSB Brf. Mörbylund 11-15 Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2016-07-02 I detta dokument hittar du dom regelverk som gäller för Brf Vitalis: - Ordningsregler - Regler för soprum - Regler för tvättstugorna - Regler för parkering och garage

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! För Dig, Dina grannar, Vår bostadsrättsförening Var och en som bor i huset ingår i en gemenskap. Ge den hjälp som du kan! Begär den hjälp som du behöver!

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Hänsyn + Omtanke = trivsel

Hänsyn + Omtanke = trivsel En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Foto: duo Fotografi Du har rätt till lugn och ro Människor

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

BRF. FISKVERKET. Ordningsregler. Utgåva 2

BRF. FISKVERKET. Ordningsregler. Utgåva 2 BRF. FISKVERKET Ordningsregler Utgåva 2 November 2011 1 Innehållsförteckning: Sida Allmänt 3 I våra lägenheter 3 På våra balkonger 3 I vårt trapphus och loftgångar 4 Säkerhet 4 På vår gård 5 I våra badrum

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN Trivselanvisningar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MIDNATTSSOLEN i RÅCKSTA VÄLLINGBY Sida 1 Innehåll 1. Avfallshantering... 3 a. Grovsopor... 3 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Garage och P-platser utomhus...

Läs mer

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug Informationsblad nr.2 & 3 Aug 2015 Vi på Berget I detta nummer Första sidan Styrelsen informerar Viktiga datum 2015 Sortering av matavfall Sid 2 Bergets dag Ansvarsområden Sid 3-4 Stämmoprotokoll 2015

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Fastighetsskötsel & trivselfrågor

Fastighetsskötsel & trivselfrågor Fastighetsskötsel & trivselfrågor 1. Hiss Om någon fastnat i hissen tillkalla alltid akut hjälp genom att ringa till hissjouren. Vid annat fel ringer Du också hissjouren. Ringer Du före kl 14.00 så åtgärdas

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Barisen 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30 Bostadsrättföreningen BALDER Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30 HSB bostadsrättsförening Balder i Haninge K A L L E L S E Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening BALDER i Haninge kallas

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Loke NYTT MMEDLEMSINFORMATION FÖR BOENDE I BRF LOKE WWW.BRFLOKE.SE

Loke NYTT MMEDLEMSINFORMATION FÖR BOENDE I BRF LOKE WWW.BRFLOKE.SE Nr 3, mars 2016 Loke NYTT MMEDLEMSINFORMATION FÖR BOENDE I BRF LOKE WWW.BRFLOKE.SE Källa: http://www.skovdefilmfestival.se/ Hänt under mars Bäste Loke medlem. Hoppas att ni har haft en glad påsk med massor

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN Föreningens namn Lägenhetens adress Lägenhetens nummer Namn innehavare 1 Telefon/Mobil Epost adress Namn innehavare 2 Telefon/Mobil Epost

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i A-Ö är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i A-Ö är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Brf Rösjön 5 sidor Bostadsrättsföreningen Rösjön i Sollentuna 2013-05-08 Allmän information från A - Ö (Utöver denna lista finns också:ordningsregler och föreningens stadgar) Ansvar för ordningen bostadsrättshavaren

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF TAVASTEN 1 KONTAKTUPPGIFTER FÖRVALTNING & FELANMÄLAN STÖRNINGSJOUR STYRELSEN FÖRENINGEN PORTNYCKLAR KABEL- TV & BREDBAND

VÄLKOMMEN TILL BRF TAVASTEN 1 KONTAKTUPPGIFTER FÖRVALTNING & FELANMÄLAN STÖRNINGSJOUR STYRELSEN FÖRENINGEN PORTNYCKLAR KABEL- TV & BREDBAND 2 Innehållsförteckning VÄLKOMMEN TILL BRF TAVASTEN 1 KONTAKTUPPGIFTER FÖRVALTNING & FELANMÄLAN STÖRNINGSJOUR STYRELSEN FÖRENINGEN PORTNYCKLAR KABEL- TV & BREDBAND OM FÖRENINGEN LÄGENHETSSTORLEKAR FÖRENINGENS

Läs mer

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 För allas vår trevnad som boende i husen är det viktigt att du har kunskap om och följer föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Det är styrelsens uppgift

Läs mer

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER INFORMATION OCH TRIVSELREGLER Välkommen till Bostadsrättsföreningen Domarringen 1! Styrelsen har utarbetat Information och trivselregler som ska ses som ett komplement till föreningens stadgar samt till

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping Välkommen! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden och vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Expedition Expeditionen finns på Spjutgatan 16 och är öppen 1:a och 3:e måndagen

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer