TERRASSNYTT. Fråga först och renovera sen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERRASSNYTT. Fråga först och renovera sen!"

Transkript

1 Informationsblad för HSB Brf Terrassen i Upplands Väsby TERRSSNYTT Nr 2 pril 2015 I detta nummer bl a: Funderingar från en terrass.... sid 2 Styrelsen informerar... sid 3-4 HSB bilpool... sid 4 Bilder från soppkvällar feb och mars... sid 5 Sjöar i kommunen... sid 6 Fråga först och renovera sen! BOENDECITTET Ett hus är en maskin att bo i. Le Corbusier arkitekt, (Citatet känns passande med hänsyn till detta nummers viktiga inledning. Red.) å grund av några nyligen timade händelser vill styrelsen, på framträdande plats i Terrassnytt, betona vikten av att alla följer de regler som gäller vid ombyggnader och förändringar i lägenheten. Liselotts Funderingar från en terrass har därför i detta nummer undantagsvis fått flytta från sin vanliga plats. Hon återfinns dock på sidan 2. Styrelsen skall alltid kontaktas inför större eller mindre ombyggnader i lägenheten då det kan krävas tillstånd och eventuellt bygglov. Några saker som kräver tillstånd är: Byte av spiskåpa Flytt av väggar Flytt av vattenledningar Flytt av golvbrunn och element Inglasning/ ergola OBS! Bygglov krävs! Vid renovering av våtrum ska detta utföras enligt gällande branschregler och på ett fackmannamässigt sätt av auktoriserad/behörig firma. Nämnas här bör, att Föreningen står för byte av golvbrunn och vattenavstängningsventiler. Även vid arbeten som berör golven i den övriga lägenheten, är det viktigt att veta att värmeledningsrören går ofta snett över golven och inte längs väggarna. Undvik därför att fästa reglar mm i golven. Om du måste arbeta med golven, ta reda på var rören går. En värmekamera, som finns hos många byggentreprenörer/-konsultfirmor ger information. I föreningen har de senaste åren dessvärre ett antal värmeledningsrör sågats av i samband med golvomläggning. Tänk på att felaktigheter kan orsaka stora kostnader.

2 Nyinflyttade Styrelsen önskar följande nyinflyttade bostadsrättsinnehavare välkomna: Cecilia Welander HB 11 Elisabet och Leif Wilmo HB 16 Ritva och Erkki Brunou HB 42 David Karademir HB 43 Helena och rne de la Rosée HB 13 Funderingar från en terrass Den riktiga Våren låter vänta på sig vädermässigt, men det finns andra vårtecken, t ex att vi har Föreningsstämma den 22 april, gruset på gångbanorna är uppsopat, boulspelarna har kommit igång och skogen i backen ner mot ån är utgallrad så man ser ända ner till industiområdet. Ett annat vårtecken är Vårmarknaden som ska äga rum på Hugo Sabels torg lördagen den 25 april mellan kl Temat är Hantverk och Mat. Nästa tillfälle det blir marknad är den 23 maj då är temat Loppis. Onsdagen den 22 april kl håller er Kågesson, välkänd debattör och professor, ett miljöseminarium om Bilen på Biblioteket. Tisdagen den 28 april bjuder Biblioteket in till Kulturlunch med Lasse Berg, vars senaste bok heter "Ut ur Kalahari" Det är den avslutande delen i en trilogi om människans utveckling. Entréavgiften är 100:- och då ingår en lunchwrap och kaffe eller te. Biljetter kan köpas i Messingen. Njut av de spirande knopparna i terrasslådor och i naturen! Hälsar Gymnastikledare (latsannons) Birgitta som leder gymnastikpassen i gymnastiksalen på måndagar, ett på förmiddagen och ett på kvällen kommer att sluta efter våren. Vi söker därför någon som vill ta över efter henne till hösten. Intresserad? Ta kontakt med styrelsen. TerrassNytt Brf Terrassen Hasselbacken Upplands Väsby nsv. utg. nita Bergkvist Redaktör: Leif Welander TerrassNytt trycks i 300 ex hos Uffe Tryckare Nästa manusstopp är 31.5 Föreningen nås via : Expeditionen onsd enl schema. Tel Hemsida: brf-terrassen.se Lösenord till boendesidor: hasselbo Nå hemsidan via mobil eller platta med OR-kod Felanmälan: Via internet: Klicka sedan på Felanmälan Telefon under kontorstid: Felanmälan utanför kontorstid: Jourmontör (mycket akuta fel )

3 Styrelsen informerar..... Öppettider på expeditionen Expeditionen kommer att vara bemannad följande dagar kl och 29 april 27 maj 10 och 24 juni Stängt i juli 5 och 19 augusti 2, 16 och 30 september Skrivelser ställda till styrelsen I anslutning till expeditionens öppethållningstider tycker styrelsen det är lämpligt att påpeka att den inte behandlar anonyma skrivelser. Inkomna påpekanden eller förslag till olika förändringar måste därför vara undertecknade med namn för att tas upp av styrelsen. Brandsyn Efter genomförd brandsyn i området kommer de åtgärder som behöver göras att prioriteras och genomföras. Första åtgärden blir att installera ytterligare en utgång från föreningslokalen för nödutrymning. Vid brandsynen påpekades att: det är förbjudet att förvara någonting i trapphusen. Det enda som får finnas där är rullatorer på dagtid. llt övrigt, som mattor, utsmyckning, blommor etc, måste tas bort! rökförbud gäller i garagen. Skyltar kommer att sättas upp. arkering lla måste hjälpas åt att minska bilkörningen inom vårt område. Renoverar ni i lägenheten bör hantverkarna informeras om att det endast är tillåtet att parkera utanför porten vid i- och avlastning. Resten av tiden hänvisas hantverkare till våra gästparkeringar. vgifter för hyra av föreningslokalen vgiften för hyra av föreningslokalen höjs från den 1 maj till kronor (500 kronor återbetalas efter städning). vgiften för hyra av bord och stolar höjs samtidigt till 100 kronor. Kom ihåg att hyrda stolar och bord skall lämnas tillbaka inom en vecka efter avhämtningen! Tillträde till hus 1 under tvätt/terrassmålning Vid terrassarbetenana i hus 1 kommer tidvis de olika entréerna att vara blockerade och avstängda. De som har taggar till någon av entréerna har därför getts behörighet till alla entréer i hus 1. Detta gäller både boende i huset och de icke i hus 1 boende som har garageplats i hus 1 eller fått extra behörighet till t.ex. hobbyrum eller cykelrum i hus 1. Taggarna ger naturligtvis också tillträde till huset via garageporten. Fotolabbet i hus 5 Det sedan länge outnyttjade fotolabbet har nu fått två intresserade boende som tar över ansvaret för verksamheten. Är du intresserad kontakta gärna Harald kselsson i styrelsen. 3

4 Igångsättning av besluten i underhållsplanen för Våren i föreningen startar med: Sista etappen av ommålning av terrasser i hus 1 påbörjas vecka 15, därefter hus 2 och sist hus 3. Vi hoppas på en gynnsam väderlek för utförande av målningsarbetet, och att en solig sommar därfter kan avnjutas på våra fräscha terrasser. Utbyte av entrédörrar till hus 4, 5 och 6 är under upphandling. Utbyte av tvättmaskiner i tvättstugorna Hasselbacken 2 (2 st) och Hasselbacken 9 (2 st) Beställda maskiner är alla Electrolux W 575HLE till en kostnad av :- Några tekniska fakta om Electrolux W 575HLE: - Tvättprogrampaket optimerade för ekonomi, prestanda och tid. - Maskinen väger tvätten och anpassar mängden vatten och energi efter mängden tvätt. Detta ger betydande besparingar när maskinen inte är full. - ower Balance: Maximerar centrifugeringsvarvtalet för största möjliga avvattning och snabbare torkning. HSB INFORMERR OM BILOOL HSB HR NU EN BILOOL TILLGÄNGLIG DYGNET RUNT LL DGR FÖR HSB- MEDLEMMR. Bilen - en Volvo V60 - finns på HSBs gästparkering vid llmogevägen i Jakobsbergs centrum. Bilpoolen är en medlemsförmån och en del i HSB hållbarhetsarbete. Genom att vi samarbetar med bilpoolsföretaget Sunfleet ges tillgång till såväl "vår" bil som Sunfleets alla bilpooler i hela landet. HSB-medlemmar bjuds på anmälningsavgiften till Sunfleet (395 kronor) och fri månadsavgift i fyra månader. Då betalar man bara för hyrtid och körd sträcka. Sedan är månadsavgiften 149 kronor per hushåll (3 mån uppsägningstid). Vill man bara hyra enstaka gånger kan man välja "ay and Go". Då undviks månadsavgiften men hyreskostnaden blir högre. För att börja behövs medlemskap i Sunfleet, se nedan. Sedan bokas bilen via deras hemsida. Om "vår" bil är upptagen finns bilpooler i Sollentuna, Barkarby och många andra platser. Gör så här: 1. Gå in på och klicka på BLI MEDLEM 2. Fyll i personuppgifter och välj användarnamn. I rutan "Tjänsteresor" anger du företagskoden: HSBNST Gå till nästa sida. Under kampanjkod, ange: 425. Följ sedan instruktionerna. ll information om bilpoolen, bokning, priser med mera finns på Det är också till Sunfleet man ska vända sig med frågor om bilpoolen. 4

5 Soppkvällar Nedan några bilder från fritidssektionens soppkvällar februari och mars. Vårens sista soppkväll blir den 7/5. Fler bilder finns i hemsidans fotoalbum. F E B R U R I S O M R S S O 5

6 Sjöar i kommunen. För naturintresserade i föreningen har redaktionen i de senaste numren av Terrassnytt informerat lite om de fyra sjöar vi har inom kommunen: Fysingen, Oxundasjön, Edssjön och Norrviken. Här presenteras Norrviken som sista artikel i denna lilla serie. Norrviken är en mycket näringsrik, djup sprickdalssjö med varierad natur som delas av Sollentuna och Upplands Väsby kommuner och som utnyttjas flitigt för olika typer av rekreation. Höjd över havet: 3,5 m Total längd: 7,5 km Maxbredd: 0,7 km Maxdjup: 12 m Medeldjup: 5,5 m Sjöarea: 2,71 km2 Badplatsen vid Bollstanäs skola Foto: Leif Welander Norrvikens stränder har mycket varierande karaktär. Norrvikens nordöstra del utgörs av den smala, grunda och mycket starkt igenväxta Kvarnviken. Vanlig vass står här hög och tät. å de vattenytor som finns förekommer både gul och vit näckros och flera andra flytbladsväxter. I vattnet växer det tätt med hornsärv. Vegetationen längs strandzonen är på flera ställen gammal och vildvuxen och består huvudsakligen av klibbal, hägg och olika sälgarter. Fågellivet är mycket rikt. Flera arter hackspettar, många olika sångare och flera andarter häckar här. Längst in i denna vik mynnar huvuddelen av sjöns tillflöden. Hagbyån som kommer från Vallentunasjön och Fjätursbäcken som kommer från Fjäturen. Östra sidan av Norrviken består nästan i hela sin sträckning av en förkastningsbrant där det växer äldre naturskog med grov barrskog och alm- och hassellundar med inslag av grov ek. I denna kan man träffa på hasselsnok, mindre flugsnappare och göktyta. Ovanför branten i den stora vildmarksskogen Törnskogen finns flera fiskgjusebon. Sjöns västra strand består av isälvavlagringar, morän och lera, till största delen bebyggd med småhus. I skogsbranten sydväst om Emmylund finns ett av Skogsstyrelsen utsett biotopskyddsområde, en naturskogsliknande skog med grova granar samt hällmarker med tallar. Norrvikens östra sida ingår som värdekärna i Rösjökilen. Ett samarbete har påbörjats med Sollentuna kommun om att bilda ett gemensamt naturreservat för Törnskogen. Utmed sjön finns på flera ställen anlagda gång- och cykelvägar som gör sjön lättillgänglig. Strandpromenader finns bl a längs den västra och norra stranden och sjön är värdefull för friluftslivet med bl a flera badplatser. Badkvaliteten är god ur hygienisk synpunkt men påverkas av återkommande algblomningar, ibland med giftiga cyanobakterier (blågrönalger). Sjön utnyttjas av sportfiskarna året om. Särskilt gädda, abborre och gös är vanligt förekommande arter. I delar av sjön gäller fiskekort. Fiskerättigheterna i övrigt är komplicerade med flera gamla privata fiskerättigheter som ännu inte är utredda. å vintrarna anordnas en skridskobana på ca 14 km, av Väsby och Sollentuna fritidskontor. Banan går längs hela sjön och är mycket populär. Markanvändningen i Norrvikens avrinningsområde domineras av skog, åkermark och bebyggelse. Näringstillförseln kommer framför allt från sjöarna uppströms, men mycket kommer även via den omkringliggande markanvändningen. Fram till 1969 tog sjön emot näringsrikt avloppsvatten från Jästbolaget och intilliggande 6

7 bebyggelse. Sedimenten innehåller därför höga halter näringsämnen men också höga halter av metaller och olika oljor. Enskilda avlopp finns det främst i östra sidan av Norrviken. Befintliga anläggningar främst inom Sköldnora, Emmylund, Fornboda och lby behöver övervakas för framtida anslutning till det kommunala nätet. Enskilt avlopp i västra sidan av Norrviken är inte tillåtet, då det kommunala vatten- och avloppssystemet här är fullt utbyggt. En avloppspumpstation vid Bollstanässkolan är försedd med fjärrövervakning och bräddningen av avloppsvatten vid driftstopp är minimalt. Viktiga faktorer för sjöns vattenkvalitet i övrigt utgörs av att sjön utgör recipient för dagvatten från vägar, bebyggelse och industrimark samt avrinning från djurhållning vid Fornboda och lakvatten från den före detta Nibbletippen. I viss utsträckning används sjön för energiutvinning genom värmepumpar. För Norrvikens kvalitet i övrigt kan ett eventuellt framtida exploateringstryck i och med Norrortsledens koppling till Sandavägen medföra risk för ytterligare dagvattenpåverkan. Det är också känt att Norrviken har en hög så kallad intern belastning av näringsämnen, d v s att sedimenten på sjöns botten innehåller höga halter näringsämnen som läcker ut i vattenmassan. En hög internbelastning i kombination med att sjön redan är hårt belastad av extern tillförsel av näringsämnen gör att Norrviken räknas som kraftigt övergödd. NÅGR VIDTGN ÅTGÄRDER UNDER SENRE TID Ett upplevelsestråk från Fysingen till Norrviken har anlagts. Dagvattendammar med översilningsytor anlagda på Sanda gärde. En anläggning för rening av dagvatten byggdes vid Norrvikens Idrottsplats i Sollentuna hösten Dammar för rening av Rotsundas och Breddens dagvatten planeras. ÖNSKVÄRD UTVECKLING Norrvikens läge och karaktär talar för att sjön i första hand ska utvecklas som en tillgång för upplevelser och rekreation. För att trygga dessa intressen och säkerställa en tillräckligt god vattenkvalitet kan restaureringsinsatser i själva sjön på sikt behöva vidtas. Källa: Vattenplan för Upplands Väsby

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Hörde en trevlig vetenskapsman från Lund i morse, som så pedagogiskt förklarade varför löven på träden blir röda och gula innan de faller av.

Hörde en trevlig vetenskapsman från Lund i morse, som så pedagogiskt förklarade varför löven på träden blir röda och gula innan de faller av. Informationsblad för HSB Brf Terrassen i Upplands Väsby TERRASSNYTT Nr 5 November 2013 I detta nummer bl a: Höststädning... sid 2 Trafiken inom området - igen!... sid 3 Snöröjningsavtal... sid 3 Storstädning

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem!

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem! Välkommen Du har valt att flytta till en hyresrätt och det tycker vi du gör rätt i. Kanske anser du att det finns viktigare saker i livet än att underhålla och renovera din bostad. Eller lägger du hellre

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011

Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011 Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011 Vi utvecklar organisationen. Med dig som hyresgäst i focus. sid 2 Hasselbacken Fler bostäder. sid 4 Vi utvecklar vår organisation. Ett företag

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

M U R K L AN B L A D E T. Information till de boende i bostadsrättsföreningen Murklan. maj 2002. Murklan Bladet. www.murklan.nu

M U R K L AN B L A D E T. Information till de boende i bostadsrättsföreningen Murklan. maj 2002. Murklan Bladet. www.murklan.nu Information till de boende i bostadsrättsföreningen Murklan maj 2002 Murklan Bladet www.murklan.nu Det var ett tag sedan Murklanbladet kom ut i era brevlådor. Inte därför att vi inte haft någonting att

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Fältposten. Sommaren är över och nu går vi mot höst. Grovsophämtning. Höststök. den 22 september. den 27 september. Fältöverstens informationsblad

Fältposten. Sommaren är över och nu går vi mot höst. Grovsophämtning. Höststök. den 22 september. den 27 september. Fältöverstens informationsblad Brf Fältöverstens informationsblad Nr 4 september 2014 Sommaren är över och nu går vi mot höst Grovsophämtning den 22 september Höststök den 27 september s s Lite saker på gång inför starten av höstterminen

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Juli 2011 Bybladet innehåller denna gång:

Juli 2011 Bybladet innehåller denna gång: 1 Juli 2011 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Att bo i bostadsrätt: Vad gäller för våra tomter? Vem gör vad i styrelsen? Vicevärdstjänsten är obemannad Gott att grilla! Föreningens ekonomi

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer