Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REK@MMENDERADE T@LKNINGATR"

Transkript

1 @LKNNGAR av Brf Guaredserrasse's sadgar S 30 Br*.:x.s-?:^' 2007 :

2 Vem asvarar fiir uderhille? Som bosadsrlishavare har Du yjaderle ill Di lfigehe ua idsbegriisig. Fdreiges mark, hus och flve de eskilda liigeheera iigs av bosadsrisf)re ige. Elig bosadsriislage och fireige sadgar asvarar bosadsriishavare fjr uderh6lle av si ldgehe och ska vida de reparaioer som behdvsam svara fir kosadera. Du ska iive igzirda skador som uppsfir i liigehee, oavse om skada uppkommi geom Di ege v6llade, olyckshlidelse eller pi aa sii, exempelvis geom v6rdsliishe av besikare i Di bosad. F6r reparaioer pa grud av brad- eller vaeledigsskada svarar bosadsriishavare edas om skada uppkommi geom; ege v6rdsl<ishe eller fiirsummelse, eller virdsldshe eller fiirsummelse av a) igo som hdr ill hush6lle eller som besdker desamma som gis b) igo aa som dr irymd i liigehee c) igo som ufcir arbee i liigehee fir bosadsriishavares riikig. Fdr reparaio pi grud av bradskada som uppkormi geom virdsliislre eller fijrsummelse av 6go arla i bosadsriishavare sjiilv?ir dock bosadsriishavare asvarig edas om ha eller ho brusi i omsorg och illsy. $ 30 i fireigesadgaregleras drmare vad som'ig6r i Di skyldighe a uderhdlla och re_parera. Du ska ex apesera, mila och reparera si a ligelree h6lls i go skick. Fdreige asvarar for fasigheera och ska se ill a de 6r viil uderhilla och i go skick. Vad som?ir a beaka som "go skick" preciseras ie i lage eller sadgara. De fir beddmas med hiisy ill huses 6lder m m. Du asvarar dels fir de iredig som fireige firse liigehee med dels de iredig som Du sj[lv illfir de. $ 32 regleras Di rii a gdra fbriidrigar i l2igehee. Fir a gdra igrepp i e biirade kosukio eller iidrig av befilig ledig fiir avlopp, viirme eller vae kr?ivsyrelses godkiiade. F<ir a gdra adra iidrigar i l?igehee krdvs syrelses godk?iade om [drige dr viiselig. Vid veksamhe a allid koriak med syrelse. Fdriidrigar i liigehee ska allid ufciras fackmaamfissig. Om Du vidagi iglrder som ieb[r a Du dverskridi Di r?i a 6dra i liigehee ka Du vigas a iers?illa de i idigare skick. Se vad som giiller i fd'reckige dver byggadsdelar, iredig och uusig sam ig?irder som bosadsriishavare respekive bosadsrdsforeige asvarar fiir. Brh = Bosadsrdshavare Brf = Bosadsrdsfureige

3 hesddrr och erddrr Yferddrr med illhirade karm, lis och foder. Fiirg f6r uviidig ybehadlig av yerdorr, karm, foder. Namskylar i errasshuses g6gar. UderhAll av verddrres isida med illhorade karm, lis och foder. ill yerdirre illh0rade hadag, brevikas, iiigsliser, lasaordigar, dorrsopp, dorrklocka sam rigklocka. Udaag: Rigklocka vid errasshuses gaveleder asvarar loreige flor. Lis.ehees ierd0rrar med illhdrade karm, lis och foder. N ur l Golv i lii radhus Vskik sam uderliggade skik som kiivs fbr a applicera ybeliiggige e fackmaarissig sii. Udelligeade somme. lervdggar i ligehe/radhus Yskik sam uderliggade skik som kivs fdr a applicera ybplaggige oa e fackmaamiissig sii. Udelliggade somme. r e ra k 1 liigehe/ lad h us Yskik sam uderliggade skik som kriivs fiir a applicera e fack Uderl is,eade somme. ybeliiggige r Fiiser och ala/errassdiirrar vddig malig av frses och ddrraras karmar, blgar sam mella _l Clas i f0sel, do*ar spaj o le, vidrigsfi ler " sam iiigsliser. Pukerig av vakuumfoser. Uviidig malig av fises och dorraras karmar och b6gar sam kiis. D Brh - Bosadsrllshavare Brf = Bosadsrhsleiuge

4 Gofv och uiigga viuymme och kiik Yskik sam uderliggade iiskik (fukisolerade skik) som kriivs for a app icera ybeliiggige pa e fackmaamiissig sii. J VVS-ariklar Saiesporsli ex vasall, bidd, badkar och duschkabi. Bladare, dusch, duschslag och kraar. WC-sol ikl spolaordig! redig och belysigsarmaurer. D Packigar ill bladare. Gdller edas FM Masso, Mora, Gusavsberg och VArsirda. viimaski ikl ledigar och asluigskoppligar pa vaeledige. Ovliga vivaror. Veilaiosdo (ill och fri luf). Medlerme sir fi regiirig Resig av golvbru, sil och vaelas. Brh svarar iive fbr klimrig ru golvbru. Elekiska radiaorer ( ex el-eleme, hadduksork, golvvarme). D Vaeradiaoler med veiler, ermosa och viirmeledigar. Brh svarar edas fbr r6lig. Ledigar for avlopp, virme, vae och veilaio som Brf forse lligehee med forusa a ledigara jiiar mer 6 e ligehe. Ovrig f1 uderhill av ill avloppsledige hdrade golvbru, sil och vael&s. N ru Kiiksuusig redig, diskmaski ikl ledigar och asluigskoppligar pa vaeledige, kyl- och fryssk6p, spis, mikrov6gsug. Koksfliik sam regorig av filer. Fliiklsysem. FiirrAd m m Klillar- och vidsfirrld sam frislede fdrrid som illhir liigehee. Sopsk6p eller likade. Brh svarar ldr siidig och regirig. Avskiljade iiviigg i firr6d. Gemesamma sopuymme. fl!! Brh = Bosadsrhshavare Brf = Bosadsrasfbreige

5 El-arlklar Sakrigsskip och d[rifr ugeede syliga elledigar i ldgehee, sombryare, eluag och armaurer. Sdrskild behorighe kdvs f a ufira u el-arbee. Ledigar fbr elekicie som Brf firsef ldgehee med, fdrusa a de ie dr svliga, Ueplaser och errassel errassgolves yskik. Uderlieeade somme. Rehfrllig och sordjig p errass. Se ill a avriig for dagvae ie hidras. D illhadahalls av Brf. Uderhill av sidoparier i d och egel. Brh svarar fbr reg,6rig. [ Rdcke p errassl&da. Uderhill svarar Brh fbr..brf illhadahaller oua. E Upp-aig och uderh5ll sam reg0rig av sake ru ueplas. uppsiiig skall ske p6 e fackmaamdssig s6. sake ar ej illae ru N ueplaser uafir yerd6rre vid errassldgeheer med e liigehesya p 93 m2 och 103 m2. Ovrigl iredigssickerier, skap och lador, kryddsdll/-sklp, badrumsskip, hahylla, ivddiga appor i ldgehee, dsklar, socklar, foder, liser, gardisdger, orksdlligar, beslag, fiiserb[kar, persieer, bradvarare. Markiser. U ie skall ske pl e fackma sd l Glob sar glidlarpa ill kiks-, badrums-, oale- sam yerbelyslg, -Plaerig och uderhall av hdck ru ueplas. Usida av hiicke skall h6lla e lodrli lije fra kasee och uppl. Max 2 reer hog. Hdck 6r f il ei illfre ru ueplaser uafbr yerddrre vid errasslageheer med e lagehesya pa 93 m2 och 103 m2. Brh = Bosadsrdshavarel Brf = Bosadsrdsfdreillge

Kusten magnet. Kustpriser

Kusten magnet. Kustpriser Kuse mage Kuspriser Prisuv i proc 1/4 31/12 2007 Örsköldsvik +108 Seugsud + 87 Båsad + 84 Taum + 81 Karlskroa + 75 Luleå + 75 Halmsad + 71 Falkeberg + 68 Norrälje + 68 Mörbylåga + 57 Tjör + 57 Oskarsham

Läs mer

Vi betygsätter årets skatteprogram

Vi betygsätter årets skatteprogram Vi beygsäer åres skaeprogram Tycker du a de är svår a deklarera? Då ka du få hjälp. Här graskar och beygsäer Privaa Affärer markades samliga skaeprogram. För de flesa sveskar är deklaraioe umera e lä mach.

Läs mer

Min bostadsrätt i Gula Husen

Min bostadsrätt i Gula Husen Mi bostadsrätt i Gua Huse E ite uppsagsbok för dig som är y ifyttad, me äve för dig som bott här äge och gömt bort ett och aat. Iehåer föreiges stadgar och bostadsrättsiehavares rättigheter och skydigheter.

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ]

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ] VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN [ ekiluacoveio.e ] ESKILSTUNA har ära 00 000 ivåare. Regioe har e ark föreagarradiio, e rik muikliv, och e expaiv högkola. Käd bl a för Aa, Guif, Ke, Parke

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLLS KOMMUNSTYRLSN 2015-02-03 VÄLKOMMN Kommusyrls i Högaäs kommu kallas ill sammaräd. Daum och id: 2015-02-03, kl 16:00 Alliass gruppmö börjar kl 15:00 Plas: Sadshus, Gruvsal Ldamo som är förhidrad

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

Välj en grönare tjänstebil

Välj en grönare tjänstebil Välj e gröare tjästebil Miljöbilsvåge placerar ya märke på de sveska tjästebilskarta. Du behöver ite lägre bara välja mella Saab, Volvo och Ford. Av Mikael Stjera/Tekikes Värld Våge av miljöbilar har förädrat

Läs mer

nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar

nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar telkamerorna har kommit for alt stannaoch allt fler jiigare inserfcirdelarna med att kunnaha kolla pi viltet som rrjr sig i markerna. Bakitstriivare klagar pi teknifiering inom jakten men de allra flesta

Läs mer