ALLMÄNNA REGLER ANGÅENDE VÅR FÖRENING.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA REGLER ANGÅENDE VÅR FÖRENING."

Transkript

1 ALLMÄNNA REGLER ANGÅENDE VÅR FÖRENING. Brf Norra Liden

2 Detta dokument innehåller information om huset och vår förening samt praktiska tips. För ett trivsamt boende krävs att vi visar hänsyn till vår omgivning och är aktsamma om vårt hus. Informationsskriften är fastställd av styrelsen: BADRUM Duscha inte direkt på badrumsgolvet eftersom tätskiktets konstruktion inte tål detta. Vid badrumsombyggnad krävs styrelsens tillstånd, se föreningens stadgar samt separat informationsskrift. BARNVAGNSRUM Finns i entréerna på NL 9, 17, 19, 21 och 23. BOMMEN I VALVET Bommen skall vara stängd och låst förutom den tid det tar för in- och utpassage. Bom som observeras som öppen, utan anledning, skall stängas. Högsta tillåtna höjd för fordon är 2,9 meter och en takbom förhindrar inpassage för högre fordon. Axeltrycket får maximalt vara 2000 kg. BORRNING Borra inte djupare hål i någon vägg utan att först kontrollera elledning eller vattenrör för att undvika skador. För tider se avsnittet störande verksamhet. 2

3 CONTAINER Container för grovsopor ställs ut vid portalen/valvet under september och januari och annonseras i förväg. Avfallet får inte innehålla miljöfarligt avfall som kemikalier, elektronikavfall etc. CYKLAR Cykelrum finns i gårdsplanet på NL 21 och i gatuplan på Otterhällegatan 7. Korttidsparkering av cyklar på innergården är endast tillåtet i befintliga cykelställ. Var vänlig och släng era gamla cyklar när de inte längre används. DÄCKFÖRRÅD Längst bort i garaget till höger sett från entrén finns ett förråd för bildäck. Däcken måste märkas upp med lägenhetsnummer. Omärkta däck forslas bort. ELEKTRISK SPÄNNING För spisar i de flesta lägenheterna är det generellt framdraget 3x380 volt, femledare. Om spis skall bytas, kontrollera att det är framdraget hos dig. FELANMÄLAN Anmälan om t ex stopp i avlopp i lägenheten, fel på utrustning i tvättstuga, trasiga lås mm görs: - Kontorstid kontakta fastighetsskötaren direkt eller lägg en lapp i fastighetsskötarens brevlåda i tvättstugegången. - Vid brådskande fel ring nummer anslaget i trappuppgången. 3

4 FÖRENINGSLOKAL Se särskilt dokument på hemsidan, Föreningslokalen (pdf). GARAGET Högsta tillåtna hastighet i garaget är 10 km/h. Farthinder är monterade p.g.a. för hög hastighet i garaget. Hyra av garage- och parkeringsplatser är i vår förening inte kopplade till lägenheterna eller lokalerna, utan uthyrs via separata avtal. Det innebär till exempel att man inte kan sälja en bostadsrätt eller lokal med tillhörande parkering. Syftet med detta är att alla medlemmar ska få möjlighet till bra parkering. Hör av dig till vår förvaltare om du vill ställa dig i kö för en garage- eller parkeringsplats. I vår förening har alla medlemmar även tillgång till fyra gästparkeringar (glöm inte gästparkeringskortet!). Se dock till att respektera tiderna som är angivna på korten så att inte våra medlemmar som hyr parkeringen under dagtid störs! OBS! Andrahandsuthyrning av garageplats eller p- plats är inte tillåtet och kommer att medföra uppsägning. Som huvudregel gäller att byten av parkeringsplats mellan medlemmar inte är tillåtna utanför kösystemet hos vår förvaltare. Oljeläckande bilar får inte parkeras i garaget. Se särskilt dokument på hemsidan, parkeringsregler (pdf). Observera att vid in- respektive utfart skall man alltid se till att porten stängs så ingen obehörig kan komma in i garaget! 4

5 GOLVBRUNN Dålig avrinning och i värsta fall översvämning kan som regel avhjälpas/förhindras genom att golvbrunnen rensas. Takvåningarnas altan har avrinning endast genom golvbrunn. Är det stopp i dessa riskerar vatten att rinna in i lägenheten. Rensa därför golvbrunnarna ofta. GÅRDEN För barnens och de boendes säkerhet skall fordonstrafiken minimeras. Endast absolut nödvändig bilkörning är tillåten som sjuktransporter, färdtjänsttransporter, transport av svårhanterligt gods, flyttaktiviteter och dylikt. Parkering på gården är inte tillåtet! GÄSTLÄGENHET Finns belägen i markplan på Norra Liden 23. Se särskilt dokument på hemsidan under information, Gästlägenheten (pdf) och Regler för övernattningslägenhet (pdf). GÄSTPARKERING De 4 första parkeringsplatserna ( ) är avsedda att disponeras som gästparkeringar mellan kl 18:00 till 04:00 vardagar och helgerna 0:00 till 24:00. Övriga tider är de uthyrda. Applicera utdelat parkeringstillstånd (ett per lägenhet) väl synligt. HEMFÖRSÄKRING Rekommendationen är att ha tillägg för bostadsrätt i hemförsäkringen. 5

6 HISSAR Vid larm eller fel ring tel. nr Hissarna är försedda med direktlarm till larmcentral. Håll larmknappen intryckt i minst 10 sekunder eller tills operatör svarar. HISTORIK Huset byggdes och ritades av Lund & Valentin arkitekter AB och uppfördes av Johan Nyström Bygg AB. Byggherre var Göteborgs Banks Pensionsstiftelse (Götabanken). Bostadsrättsföreningen Norra Liden 7-23 bildades 1985 och köpte fastigheten Föreningen består av 139 lägenheter samt kontorslokaler i gårds och källarplan (medlemmar i föreningen). I garaget finns 97 bilplatser samt 4 mc-platser och utomhus finns 49 parkeringsplatser. HOBBYLOKAL En mindre hobbyverkstad finns i anslutning till däcksförrådet. Lokalen är utrustad med arbetsbänk och skruvstäd. KOMPOSTERING För komposterbart avfall som matrester etc. skall särskilda kärl användas som finns placerade i soprummet på Norra Liden 7. Använd kompostpåsar! KOLLEKTIV EL Föreningen har s.k. kollektiv el som upphandlas gemensamt och fördelas till respektive lägenhet beroende på centralt avläst förbrukning var tredje månad (på hyresavin) retroaktivt. Se vidare på hemsidan, Aktuellt pris för kollektiv el(pdf). 6

7 LÄGENHETEN Varje lägenhet har ett 4-siffrigt nummer som skall vara angivet på lägenhetens ytterdörr. Till varje lägenhet hör ett lägenhetsförråd (med samma nummer) samt ett mindre s.k. matförråd. Detta unika lägenhetsnummer återfinns även på nyckellåset vid tvättstugan. Varje lägenhet har dessutom ett 4-ställigt nummer (tilldelat av Skattesverket) och detta finns anslaget i entrén på anslaget över medlemmar i trapphuset. MANGELRUM Kall- och varmmangel finns i anslutning till tvättstugorna. MÅSAR Mata inte måsar och trutar! Då kommer fåglarna att älska vårt hus ännu mer och väcka oss med sitt skrikande. Matar man fåglar så matar man också råttor! NYCKLAR 3 st. av varje nyckel är tilldelad varje lägenhet plus 3 låsbrickor. Fjärrstyrda garageöppnare skall förvaras på säkert sätt. Observera att borttappade fjärrstyrda garageöppnare och/eller låsbrickor skall omedelbart anmälas till styrelsen så att dessa kan spärras. PARKERINGSKONTROLL Genom avtal kontrollerar vaktbolag föreningens parkeringsområde plus innergården. 7

8 PORTTELEFON Släpp inte in någon okänd som ringer på! RASTNING AV SÄLLSKAPSDJUR Gården får inte användas som djurtoalett! RENOVERING AV LÄGENHETER Se stadgar. RÖKNING Rökning är inte tillåtet i gemensamma utrymmen som trappuppgångar, garage, källare, föreningslokal, gästlägenhet osv. SOPHANTERING Ny sopsugningsanläggning är installerad i fastigheten En ny sopsugningsanläggning är nu installerad. Det betyder att vi kan ha kvar våra gamla sopnedkast. Men vi måste tänka på hur vi paketerar våra sopor, dom måste läggas i plastpåsar som man väl tillsluter innan man kastar ner dom i sopnedkasten och man får inte slänga annat än blandavfall i dessa påsar. Man får alltså inte slänga lösa tidningar, glas eller dylikt i sopnedkasten utan dessa föremål måste man gå ner till återvinningen i soprummet vid nr 7. Tyvärr har föreningen ingen möjlighet att ta hand om grovsopor i återvinningsrummet på nr 7. 8

9 Om du har skrymmande avfall gör så här. Kör till en kommunal återvinningscentral eller släng det i containern som föreningen beställer vid två tillfällen under året. STADGAR Föreningens stadgar finns anslagna på föreningens hemsida. STYRELSEN Styrelsens sammansättning och fördelning av arbetsuppgifter finns i förteckning i trapphuset. Meddelande till styrelsen kan lämnas i lådan utanför styrelserummet i tvättstugekorridoren eller via föreningens hemsida. STÄDNING AV ALLMÄNNA UTRYMMEN Städning av tvättstuga, torkrum, mangelrum, hobbylokal gästlägenhet och föreningslokal skall ombesörjas av medlem som utnyttjat dessa. Detta gäller även för trapphus och hissar exempelvis efter hantverkare eller vid flyttning. STÖRANDE VERKSAMHET När det gäller buller i samband med renoveringar av lägenhet och lokaler vill vi uppmana alla medlemmar att informera era grannar om vad som är på gång. Även om buller ibland är ofrånkomligt så känns det alltid bra att veta när arbetet kommer att pågå och få igång en dialog med sin granne. OBS! Tänk även på att i vissa uppgångar så finns det kontor som kan bli störda på dagtid. Störande verksamhet får endast förekomma under vardagar (förutom lördag) mellan 08:00 20:00, lördagar mellan 10:00-17:00 och sön- och helgdagar får det inte förekomma störande verksamhet. 9

10 TRAPPHUS Förvara inte barnvagnar, pulkor, skor, dörrmattor och annat som försvårar städning, bårtransporter eller utrymning vid brand i trapphusen. Trapphusen fungerar som utrymningsväg vid brand varför det inte får finnas föremål som kan brinna eller utveckla rök. TRÄDGÅRDSMÖBLER För medlemmar och deras gäster finns det stolar och bord under den varma årstiden. TVÄTTSTUGOR Tyvärr måste vi konstatera en negativ trend när det gäller smuts i våra tvättstugor. Tvättstugorna är ett gemensamt utrymme som alla måste samsas om. Här kan du på ett naturligt sätt skapa goda relationer med dina grannar. Men tvättstugorna är också en plats där konflikter kan uppstå. Vi ber dig därför att noga följa våra trivselregler. Dessutom vill vi att du lämnar tvättstugan så att den som kommer efter dig känner samma trivsel som du själv. TV OCH INTERNET Föreningen har slutit avtal med ComHem. Det nya med avtalet är att företaget inte bara ansvarar för att vi får TV-signal utan också att man tar ett helhetsansvar för själva nätet i huset. Det innebär att ni i fortsättningen kontaktar ComHem vid fel på TV-nätet. VENTILATION Observera att kolfilterfläkt får endast monteras i lägenheter från våning 1 till 5 samt lägenheter i bottenplanet NL 21 och 23. Endast lägenheter i översta plan får ansluta direktansluta fläktar. 10

11 ÅRSSTÄMMA Utser styrelse, revisorer och valberedning och stämma hålls före maj månads utgång. 11

BRF Stockholmshus nr 3

BRF Stockholmshus nr 3 BRF Stockholmshus nr 3 Information till bostadsrättsföreningens medlemmar Med detta informationshäfte vill vi i Styrelsen ge dig information om brf Stockholmshus nr 3! Här finner du en mängd praktisk information

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer