- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand

2 Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid 3 LSS - Rätt att leva som andra... sid 5 Bedömning av behov av personlig assistans... sid 7 Trender i handikappolitiken sid... sid 8 Styrelsens ord... sid 10 Hjälpmedel... sid 12 Personalnytt... sid 14 Adressändringar... sid 14 Valfrågor på lättläst svenska... sid 14 Från Text till Teckenspråk... sid 15 Frågor om teater och danstolkning... sid 16 Tips på aktiviteter:... sid 17 - Dövblindas Dag... sid 17 - FSDB:s familjehelg för föräldrar med dövblindhet... sid 18 - SRF-Fritid... sid 19 - Weekend med tema personlig assistans!... sid 20 Marschen för tillgänglighet... sid 21 DBU-sidan... sid 21 Regionala föreningar:... sid 22 - FSDB Stockholm och Gotlands län... sid 22 - FSDB Väst... sid 24 - FSDB Jönköping... sid 25 - FSDB Skåne... sid 25 På gång i FSDB... sid 26 Notiser... sid 27 Hjälp Mama Magnus!... sid 28 2

3 Ny vardag med ledarhund Att få en ledarhund är en rolig, men stor omställning. Det krävs mycket träning för att få den nya vardagen att fungera och alla familjemedlemmar ska också lära känna varandra. Klarblå himmel, värmande solstrålar, smältande snöhögar, sandiga vägar och mjuk mark. Det har hunnit gå fem månader sedan ledarhunden Masi kom hem till Leksand, Dalarna. Masi som Mas i Dalarna. Efter grundkursen, GK 1 på Almåsa kursgård i november 2009 åkte man hem helt trött i hela kroppen och huvudet. En ny familjemedlem Mitt i saffransbaket fick jag SMS från SRF:s ledarhundsverksamhets instruktör Maria att Masi skulle lämnas mycket tidigare än beräknat. Det blev fart på alla! In i det saffransdoftande huset kom Masi och alla stod och tittade på den fina svarta labradoren. Därefter kunde samträningen börja. Samträningen gick ut på att SRF:s instruktör Maria och jag skulle träna in vägar med Masi. Jag skulle på förhand ha kollat vilka vägar jag ville använda. Första kvällen första kvällspromenaden i koppel på promenadrunda nr 1. De följande dagarna tränade vi in några sträckor, först i koppel, sedan i sele. Jag 3

4 jobbade när det inte var träning. Eller somnade. Jag var trött. Mycket att komma ihåg, träna in och många AHA upplevelser. Underbart möte Vi var till stallet där vi har vår ponny Champis. Masi var jättenyfiken och viftade mycket på svansen och det blev ett underbart möte mellan Masi och Champis. Då förklarade Maria att vi ska tänka på hur det ser ut från hundens perspektiv. En stor mule och två ögon! In till stan och träna en sträcka som passar mig och vår rutin när vi är på stan. Den sträckan har jag gått många gånger nu. Man passerar ICA, bankomaten, frissan, Optiker, Leksasksaffären, Bokhandeln och konditorn. Historisk vinter Under samträningen kom årets första riktiga snö och det blev omställning för mig och Masi. Hur skulle jag göra? Jag bytte doppsko till käppen. Masi fick lära sig sträckan med snö. Värst när det hade snöat så mycket och inget hunnit bli plogat. Lätt att gå lite fel. Denna vinter kommer att gå till historien. Rejält med snö och temperaturskillnad. Men nu när det är sol och vår i luften så är allt glömt, men det var ovant att gå tillbaka till barmark när man hade vant sig vid snö. Vi hade en liten och en lång skogsslinga som var skoterpreparerade och vi har njutit av att gå varje dag. Nu är det inte smidigt att gå barmark i skogen. Men lite balansträning för kroppen i alla fall. Man måste känna sig lite extra noga med käppen så att man håller sig på stigen. Om det skulle bli svårt, är det bara att sela på Masi och gå hemåt. Alla lär sig samsas Vi har tre katter och det var lite tufft i början för alla. Masi fick lära sig att inte springa efter dom när dom sprang eller gick. Katterna började smyga när han låg och sov... Sen började dom gå normalt, nu kan katterna gå när Masi är vaken. Små steg varje dag och plötsligt funderar man på hur det var i början. Dags för nya steg Om en månad är det dags för grundkursen, GK 2 och då kommer instruktören hem till oss för uppföljning och för att träna in en ny sträcka. Jag har ännu inte bestämt mig för vilken. Måste fundera på en som ska passa oss när det är sol och sommar i Dalarna! Jag längtar också till grundkursen, GK 3 då jag får träffa andra ledarhundsförare och höra hur det har gått för dom.tänk att ha en sådan fantastisk vän som förflyttningshjälpmedel när man ska till jobbet eller ut på promenader. Kläderna har också blivit lite lösa Jag skriver även om min vardag med Masi på min blogg Anne-Maj Magnström (Tidigare artiklar om Anne-Maj och Masi finns i Kontakt med FSDB nr 5 och nr 6 /2009.) 4

5 LSS Rätt att leva som andra Personer med dövblindhet vill leva självständigt och jämlikt på lika villkor som andra. Regeringen har nyligen lämnat en proposition till riksdagen med förslag att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och verksamhet enligt LSS. LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilken stöd och service de får. Lagen trädde i kraft den 1 januari LSS ger rätt till insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. Några exempel på insatser är personlig assistans, kontaktperson och rådgivning. LSS är ett komplement till andra lagar och betyder inte någon minskning i de rättigheter som andra lagar ger. Det finns tre grupper som kan få hjälp. Vanligtvis räknas personer med dövblindhet till personkrets 3. För att räknas dit krävs: - Ett funktionshinder som är stort och varaktigt, vilket förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen som får till följd att personen har ett omfattande behov av stöd och service. Kommunerna är huvudman för de flesta av insatserna som regleras i LSS. Landstingen har som regel ansvar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd. Ökad kvalitet och trygghet Riksdagen kommer att fatta beslut om propositionen i höst. Planen är att lagändringarna ska börja gälla från och med den 1 januari Den röda tråden i propositionen är att öka kvalitet och trygghet i den personliga assistansen. Förslagen utgår från att: - LSS ska finnas kvar som rättighetslag. - Huvudmannaskapet ändras inte. - Åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen för personlig assistans bör övervägas. - Tillsynen måste förstärkas för att öka kvalitet och trygghet. En annan viktig del i förslaget är att barnperspektivet i LSS stärks. När en insats handlar om ett barn ska barnet få relevant information och 5

6 dessutom få möjlighet att framföra sina åsikter. Det föreslås också att medel ska avsättas till försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vidare föreslås även ändringar i LSS som avser främst kommunernas ansvar. När en kommunal insats enligt LSS beviljas ska den enskilde erbjudas en individuell plan med planerade och beslutade insatser. En utsatt grupp i samhället Personer med dövblindhet är en liten, men mycket utsatt grupp i samhället. Ett stort problem är att kommunernas handläggare kan ha svårt att inse att dövblindhet faktiskt är ett varaktigt funktionshinder (dessutom ofta progredierande) som är stort och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. En del personer har också ytterligare funktionsnedsättningar. FSDB har i tidigare remissyttrande poängterat att rätten till insatser inte ska vara beroende av om handläggaren är ny och saknar kunskap om funktionshindret eller om man flyttar till annan kommun. För de individer som nekas insatser och kanske hamnar i segdragna ärenden med överklaganden kan följderna bli svåra med till exempel ytterligare psykisk ohälsa och isolering. Vad kan vi förvänta oss? Det som framkommer tydligt i propositionen är att behoven ska styra. Målet är full delaktighet. Politikerna understryker upprepade gånger att antalet assistanstimmar inte ska vara så hårt skurna utan här ska det vara individens valfrihet som ska gälla. I förslaget ändras insatsen Ledsagarservice till Personlig service med boendestöd. För närvarande är det så att personer som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka kan få en assistent genom kommunen, enligt LSS. Personer som behöver assistans mer än 20 timmar per vecka kan få assistansersättning av Försäkringskassan, enligt LASS (Lag om assistansersättning). FSDB var positiva till den tidigare föreslagna insatsen Stöd och service i ordinärt boende för personer med funktionsnedsättning. Det verkar dock som om den insatsen inte blir av. 6

7 Det finns en åldergräns på 65 år för nybeviljande av insatser enligt LSS. Äldreomsorgen har ansvar för personer över 65 år och då gäller istället Socialtjänstlagen (SOL). Vi återkommer med mer information så fort den nya lagen har klubbats. Elisabeth Gustafsson, Marie Lagerström och Annelie Björling (Denna information om LSS har främst hämtats från FSDB:s intressepolitiska handläggare Anne- Maj Magnström, FSDB:s tidigare remissyttrande samt från en debatt hos Assistansanordnarna den 12 april 2010 där politiker, representanter för brukare, Kommunal, Försäkringskassan, Svenskt Näringsliv och en jurist deltog.) Bedömning av behov av personlig assistans Socialstyrelsen och Försäkringskassan har ett regeringsuppdrag att ta fram ett vetenskapligt instrument för bedömning av behov av personlig assistans. Syftet är att stärka rättssäkerheten så att personer som behöver personlig assistans verkligen får rätt stöd. Syftet är också att få en bättre enhetlighet i landet och att bedömningarna görs på likartade sätt. bedömningarna skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Uppdraget ska redovisas i en slutrapport till regeringen senast den 31 mars Antalet personer som idag har beviljats personlig assistans enligt lagen om assistansersättning, LASS, är nästan Samtidigt tillämpas inte lagen lika överallt, utan 7

8 Trender i handikappolitiken En ny rapport från Handisam visar vilka trender som kommer att påverka den svenska handikappolitiken under de närmaste fem till tio åren. Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) arbetar med att samordna handikappolitiken i Sverige. I rapporten Trender i handikappolitikens omvärld lyfter Handisam fram nio viktiga omvärldstrender som kommer att påverka den svenska handikappolitiken under de kommande fem till tio åren. Rapporten visar bland annat att användningen av Internet och ITbaserade tjänster ökar. Det finns risk för att ny teknik inte kommer att göras tillgänglig för alla och att många personer med funktionsnedsättning inte får del av samhällets information, service och tjänster. Kraven ökar också på att alla själva ska kunna handskas med stora mängder information och skilja ut vad som är viktigt. Antalet och andelen äldre människor växer i Sverige. Andelen människor med funktionsnedsättning kommer också att växa. En viktig utmaning är därför att försöka samordna handikappolitik och äldrepolitik. De nio trenderna Trend 1: Ökade internationella juridiska krav Fler juridiska krav ställs på Sverige från till exempel EU och FN. Utmaningarna är till exempel att hitta sytem/rutiner för hur konventionen ska bli praktiskt användbar inom olika verksamheter. Ett annat exempel är att se till att tillgänglighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning kommer med i direktiv som tas fram på EU-nivå. Trend 2: Ökad konkurrens om offentliga resurser Behoven ökar i snabbare takt än vad resurserna gör. En konsekvens kan vara att det blir mindre resurser till individuellt stöd för personer med funktionsnedsättning. Färre personer får stöd eller så kan det bli sämre kvalité på insatserna. Utmaningarna är till exempel att visa att tillgänglighet är lönsamt och gynnar stora grupper i samhället. En annan utmaning är att hitta kreativa och effektiva lösningar för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. 8

9 Trend 3: Ökad IT-användning i vardagen Fler och fler använder sig av Internet. En konsekvenskan vara att den nya tekniken inte blir tillgänglig för alla. Exempel på en utmaning är att utforma de tekniska lösningarna så att de passar alla och att se till att det finns alternativ för att använda service (t ex genom personlig service och telefoni). Trend 6: Ökat resande Allt resande (både inom Sverige och utomlands) ökar. Det finns risk att personer med funktionsnedsättning reser mindre än vad de egentligen skulle vilja. Exempel på utmaning är att verka för god samordning mellan färdmedel och huvudmän så att hela resan fungerar för personer med funktionsnedsättning. Trend 4: Fler och nya digitala arenor för möten och kommunikation Sociala medier (t ex bloggar och chattforum) kan ge nya möjligheter för opinionsbildning. Exempel på utmaning är att se till att utforma standardiseringen så att sociala medier passar för alla. Trend 5: Större andel äldre Den äldre befolkningen växer. Funktionsnedsättningar ökar i takt med ålder och antalet äldre med funktionsnedsättning kommer därför också att bli fler. Exempel på konsekvenser kan vara att behovet av vårdpersonal blir större och att äldre kan bli en starkare grupp i samhället. Exempel på utmaning är att hitta gemensamma nämnare för handikappolitiken och äldrepolitiken. Trend 7: Mer flexibel arbetsmarknad Distansarbete och visstidsanställningar ökar. Distansarbete kan vara positivt för många personer med funktionsnedsättning. Exempel på utmaning är att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att kunna arbeta flexibelt. Trend 8: Ökad privatisering Många verksamheter inom stat, kommuner och landsting privatiseras. Exempel på utmaning är att kräva samma grundläggande tillgänglighet av alla aktörer (både privata och offentliga). 9

10 Trend 9: Ökad uppdelning i skolan Elever delas upp i skolan. Alla har dock inte samma möjlighet att välja alternativ. Exempel på utmaning är att arbeta för att alla elever med funktionsnedsättningar ska få samma möjligheter som andra att fritt välja skola. Mer information Rapporten går att ladda ned i word-fil eller pdf-fil via Handisams webbplats Styrelsens ord Senaste styrelsemötet Den 7 april hade styrelsen möte i SRF-huset i Enskede. Då togs bland annat följande upp: Riktlinjer för medlemskap Styrelsen gick igenom ett förslag till Riktlinjer för medlemskap. Förslaget kommer att tas upp på Ordförandemötet. handikappförbund som har bytt namn, men ändå har behållit sina förkortningar. Namnfrågan kommer att diskuteras under Ordförandemötet. Intressepolitisk sekreterare Det finns många viktiga intressepolitiska frågor som FSDB skulle behöva arbeta med. Det föreslogs därför ytterligare förstärkning och AU fick i uppdrag att arbeta vidare. FSDB:s namn Det finns vissa problem med FSDB:s namn. I praktiken är förbundet noga med att poängtera att det handlar om personer med dövblindhet, men detta framkommer inte i FSDB:s namn. Eftersom det främst är själva förkortningen som är känd, så skulle dess betydelse eventuellt kunna ändras. Det finns exempel på andra Namnförslag till Lika Unikas styrelse Förbundet Sveriges Dövblinda har begärt utträde från HSO. FSDB håller istället på att, tillsammans med fyra andra organisationer, bygga upp en ny samverkansorganisation. De 10

11 organisationer som är med förutom FSDB är: - SRF (Synskadades Riksförbund) - HRF (Hörselskadades Riksförbund) - NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund) - RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar). Den nya samverkansorganisationen Lika Unika har årsmöte den 31 maj och enligt stadgarna ska styrelsen bestå av två representanter från varje medlemsorganisation. Pontus och Kristina (Kicki) Nordström valdes som FSDB:s representanter. Internationell rapport Det pågår mycket arbete, både med rapporter och ansökningar. Sida och Shia arbetar med ramperioder, där ansökan gäller 3-4 år. Nästa ramansökningsperiod omfattar åren Rwanda är ett nytt programland och Christer Nilsson och Kristina Nord kommer antagligen att resa dit i maj. Två av de projekt som FSDB har haft kommer att fasas ut och avslutas under Det gäller FLASCprojektet i Latinamerika och Sydafrika. WFDB har fått kraftigt minskade anslag till verksamheten. WFDB fick dock pengar från SHIA för att kunna genomföra ett fysiskt styrelsesammanträde i Thailand. Åtta av tio ledamöter deltog och på mötet diskuterades bland annat Oktagonen (en modell för att bedöma organisationers utvecklingsnivå). DBU Vinterveckan i Åre februari var en lyckad aktivitet. DBU kommer att ha sin årsmöteshelg i Göteborg den april. Förberedelser pågår inför sommarens två aktiviteter: - Sommarläger i Skåne juli (för barn och ungdomar med förvärvad dövblindhet) - Seglarläger i Stockholms skärgård augusti (för ungdomar med förvärvad dövblindhet). DBU planerar att skicka en enkät till elever med dövblindhet inom RGH (Riksgymnasiet för hörselskadade) och RGD (Riksgymnasiet för döva). Styrelseprotokoll finns att läsa på Kontakt med styrelsen Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen? Vår e-postadress är Det går också bra att skriva brev till: Styrelsen FSDB Enskede 11

12 Hjälpmedel: Klockan Meteor ger dig tiden! Meteor är en klocka som är designad för synskadade. Genom diskreta vibrationer ger Meteor dig timmar och minuter, och ger dig möjligheten att veta tiden UTAN att titta på klockan eller nattbelysning. För mer information kontakta Fakta om Meteor Schweiziskt märke: Alexandravision. Modell: Meteor. Storlek: 78 x 37 x 26 mm (man kan ha den i fickan). Färger: blå, röd eller svart. Garanti: 2 år. Pris: kr inklusive moms + 98 kr för rekommenderat brev. 12

13 Omdömen från två testpersoner Siv Grönberg och Linda Eriksson har testat klockan Meteor. Så här tyckte de: Siv: - Klockan tar inte mycket plats, den är liten och man kan ha den i fickan. Det känns lite ovant att den är så liten i handen. - När man vill kolla hur mycket klockan är och trycker på knapparna känns signalerna starkare. Linda: - Klockan har tre knappar. Den första knappen ger signaler för timmar, den andra knappen ger signaler för 10, 20, 30, 40 och 50 minuter, den tredje knappen ger signaler för 0-9 minuter. Om man testar några gånger, är det lätt att förstå hur klockan fungerar. - Det är också lätt att känna signalerna. Det är två olika signaler. Korta signaler räknas som ett och långa signaler räknas som fem. Om man trycker på knappen för timmar och får en lång och två korta signaler är klockan alltså 7. I annonsen står att Meteor ger dig möjligheten att veta tiden UTAN att titta på klockan. - Jag tycker också att Meteor är mer exakt än en punktskriftsklocka, som det är lätt att komma åt så klockans visare flyttar sig. Dessutom är Meteors signaler tysta, så klockan är mer diskret än en talande klocka. kan inte fungera som väckarklocka. Meteor har inte heller något fäste för att till exempel kunna hängas i ett nyckelband. Tolkning Tolk kan tolka till dövblinda på taktilt teckenspråk med hjälp av mobiltelefon eller hemtelefon med högtalare. Telefonen ligger på bordet och tolken och eventuellt fler bordsgrannar hör genom högtalarna. Tolken kan tolka det som sägs taktilt. Inger Öberg Fler tips efterlyses Hjälp till att samla ihop tips på hjälpmedel. Vilka hjälpmedel fungerar bra för dig? Välkommen att tipsa redaktionen. E-post eller telefon Men jag saknar två funktioner. Meteor har ingen alarmfunktion och 13

14 Personalnytt Susanne Hodosi-Ewerman har gått i pension. Hennes sista arbetsdag som FSDB:s kanslichef var den 31 mars. Från och med den 1 april tog Helena Söderlund över som FSDB:s nya kanslichef (hon arbetar för närvarande 80 %). Helenas e-postadress är och telefon är Eva Jansson kommer att vara föräldraledig och FSDB har annonserat efter en vikarie. Sista ansökningsdag var den 16 april. Adressändringar Har du ny adress? Tänk i så fall också på att meddela ändringarna till FSDB:s kansli. Du kan skicka e-post till adressen eller ringa Tack på förhand! Valfrågor på lättläst svenska Allaväljare är en ny webbplats med nyheter, fakta och information på lättläst svenska inför valen till riksdag och kommuner hösten Adressen är Det är Centrum för lättläst som ligger bakom initiativet. De arbetar för alla människors rätt till nyheter, litteratur och information utifrån sina egna förutsättningar. Omkring 25 procent av befolkningen når inte upp till grundskolans krav på läsförståelse. 14

15 Från Text till Teckenspråk SDR har med medel från arvsfonden startat projektet från Text till Teckenspråk. Syftet med projektet är att bygga upp en nationell och permanent verksamhet. I projektet ges teckenspråkiga döva och hörselskadade möjlighet att skicka in texter som görs tillgängliga på teckenspråk. Inskickad text översätts och spelas in på lämpligt media enligt beställarens önskemål, t ex DVD eller en fil som kan laddas hem eller skickas via mail. Projektet består av tre delar: 1. Översättningsverksamhet, som kommer att bedrivas under hela projekttiden. 2. Information, under våren kommer jag bl.a. att besöka dövföreningar för att ge mer information om projektet. 3. Register, bygga upp ett register med teckenspråksaktörer/ översättare. Denna tjänst gäller för privatpersoner och för material som inte tidigare utgivits i tillgänglig form, på teckenspråk. från myndigheter. Vi tar emot texter som högst motsvarar 3 A4-sidor text, per beställning. I första hand har du möjlighet att använda tjänsten 5 gånger per år. Vi behandlar din text med sekretess, när vi får texten avkodas ditt namn av samordnaren. Detta innebär att aktör och översättare aldrig får veta vem som beställt översättningen. Självklart har alla som arbetar kring översättningen tystnadsplikt. Du kan själv tala om hur du vill ha din text inspelad t ex DVD, USB eller som en fil som du tankar hem eller per mail. Vårt mål är att du skall få ditt översatta material inom 3 dagar från det vi fått din text. Vill du veta mer om projektet: projektledare Vill du skicka projektet? text till Du som är teckenspråkig döv eller hörselskadad, har du någon kort text som du vill ha tillgänglig på teckenspråk? Det kan gälla privata brev, tidningsartiklar, recept, brev 15

16 Frågor om teater och danstolkning Hej! Jag studerar till tolk på Nordiska folkhögskolan och jag ska skriva ett specialarbete om teater- och danstolkning. Kan ni svara på några frågor kring detta ämne? Jag är mycket tacksam för all hjälp om det bara så är ett svar på en fråga. 1. Har du använt tolk på en danslektion någon gång? 7. Har du fått en tolkning av en teaterföreställning någon gång? 8. Hur upplevde du det? 9. Vad var det för typ av teater? 10. Vad var det för typ av tolkning: taltolkning, taktil tolkning eller teckenspråkstolkning? 2. Vilken typ av dans var det? 3. Hur upplevde du det, vilken känsla fick du? 4. Hur gjorde tolken för att förmedla takten och rörelserna? 5. Kände du någon speciell känsla efteråt? 11. Tyckte du att tolken kunde göra något annorlunda som kunde förbättrat tolkningen, i så fall hur? 12. Var det en positiv upplevelse? Tack för hjälpen! Med vänliga hälsningar Emma E-post: 6. Kunde tolken gjort något annorlunda för att förbättra tolkningen, i så fall hur? 16

17 Tips på aktiviteter: Välkommen till Dövblindas Dag 2010 Lördagen den 4 september arrangerar FSDB Mitt Dövblindas Dag i Härnösand. Missa inte den höjdpunkten! Under dagen kommer det övergripande temat att vara Helen Keller den amerikanska världsberömda kvinnan med dövblindhet. Vi börjar dagen med fika kl och programmet startar kl Dagen innehåller det mesta om Helen Keller - föreläsningar, utställningar och filmer. Det kommer också att bli många andra roliga aktiviteter. På kvällen blir det festlig middag och underhållning. Vi avslutar kl Program och information om plats kommer när alla har anmält sig. Anmälan och deltagaravgift Du är välkommen att anmäla dig till Roger Såthe. Deltagaravgiften är subventionerad till 250 kr per person (för röstberättigade medlemmar) och inkluderar fika, lunch och middag. Tolkar, ledsagare eller andra medföljande betalar faktiska kostnader. Resor och övernattning Alla deltagare får själva ordna resor och övernattning i Härnösand. Det finns möjlighet att bo på folkhögskolan eller hotell. Roger tipsar dig gärna om alternativ. Tolkar och ledsagare Alla deltagare beställer själva sina tolkar/ledsagare. Hjärtligt välkommen! E-post: SMS: Sista anmälningsdag är den 22 augusti. Obs! På grund av semester svarar Roger på eventuella frågor före den 14 eller efter den 22 augusti. 17

18 FSDB:s familjehelg för föräldrar med dövblindhet Tid: Torsdagen den 15 juli från kl söndagen den 18 juli Plats: Västanviks folkhögskola, Leksand. Detta är ett trevligt och roligt tillfälle att få träffa och umgås med andra föräldrar med dövblindhet. Du får träffa familjer från olika delar av Sverige och tillsammans utbyter ni erfarenheter. Målsättningen med helgen är att föräldrar som har dövblindhet och har barn/ungdomar ska få lära känna andra familjer i ungefär samma situation. Under tiden de vuxna är på korta och intressanta föreläsningar, sysselsätter dagispersonal de yngre barnen med roliga aktiviteter och ungdomarna får spännande uppdrag att utföra. Tack vare att Västanviks folkhögskola bedriver förskoleverksamhet och arrangerar många ungdomsläger och kurser kan de erbjuda både ledare och lokaler. På eftermiddagarna gör vi alla tillsammans trevliga utflykter. Innehåll Föreläsning om familjelivet (när det finns en eller flera personer med dövblindhet i familjen) Att som förälder med dövblindhet känna säkerhet gällande barnen Roliga utflykter för hela gänget På kvällstid är det samvaro med god mat för alla. Deltagaravgifter Deltagaravgiften är 500 kr per förälder. För ungdom och barn från 4 år och uppåt är avgiften 500 kr. Barn i åldrarna 0-3 år följer med gratis. I priset ingår logi och kost. För barnen ingår också dagis under kurstid samt om man önskar aktiviteter för ungdomarna under helgen. Resekostnader står ni för själva men efter helgen får ni reseersättning. Tolkar Om du behöver tolkar under familjehelgen, skicka beställningen snarast till skolans tolksamordnare, Erica Strid. E-postadressen är Tips och idéer kring inredning i hemmet 18

19 Frågor och anmälan Frågor om familjehelgen besvaras av Anne-Maj Magnström via e-post eller bildtelefon, som har samma adress: eller om du vill ringa på texttelefon Anmäl dig senast den 15 maj 2010 till Anne-Maj Magnström, e-post så kan hon skicka anmälningsblankett till dig om du vill fylla i den via datorn. Annars går det bra med post till Anne-Maj Magnström, FSDB, Enskede. Hjärtligt välkomna hälsar FSDB:s arbetsgrupp för föräldrar med dövblindhet SRF Fritid Nu har SRF:s katalog SRF FRITID höst, vinter, vår kommit och den är fylld med spännande resor och aktiviteter. Fritidskatalogen finns på fyra olika media: svartskrift, punktskrift, daisy och e-post. Du kan även gå in på SRF:s hemsida så hittar du katalogen där. Du kan anmäla dig per telefon, brev eller e-post t.o.m. 14 juni och dagen efter, den 15 juni, sker uttagning genom lottning. (Givetvis går det att anmäla sig även efter detta datum.) För frågor kontakta Britt Ronström Telefon E-post eller Pia Pålsson Telefon E-post 19

20 Weekend med tema personlig assistans! På Sommarsol i Vejbystrand 4-6 juni Välkommen att utvecklas som assistansanvändare! Under en helg ges du som är assistansanvändare möjlighet att möta andra som har personlig assistans och utbyta erfarenheter. Helgen är tänkt att vara ett andhål där du kan vända och vrida på din assistans för att sätta igång processer och utvecklas. Utifrån deltagarnas erfarenheter frossar vi i assistansens alla framoch baksidor: vilka svårigheter finns och hur är det när det fungerar som allra bäst? Under helgen varvas workshops, filmvisning och diskussioner i små och större grupper. Diskussionerna kommer att beröra hur man kan få ut det optimala av sin assistans, de svårigheter man möter, hur det är att alltid vara beroende av en annan människa i sitt liv samt hur bra det kan kännas när allt bara flyter på. På Sommarsol finns det också möjligheter till härliga bad, spa och avkoppling. Välkommen till en givande helg om din personliga assistans! Tid: 4-6 juni (fredag kl 18 till söndag kl 14) Plats: Sommarsol i Vejbystrand, Ängelholm Anmälan: Anmäl dig senast den 16 maj! Begränsat antal platser. Kontakta Anna Högberg, tel: , Pris: Kurs inkl mat och boende: kr i dubbelrum, kr i enkelrum. Resa tillkommer och bokas av dig. Alla kostnader kan redovisas som assistansomkostnader. Vi som leder helgen heter Carina Fasth och Emma Johansson och vi har båda lång erfarenhet av personlig assistans och använder det själva i vår vardag. 20

21 Marschen för tillgänglighet Marschen för tillgänglighet är en organisation som syftar till att införa en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Lördagen den 29 maj 2010 går Marschen för tillgänglighet för åttonde året i rad. Marscher på 25 orter Följande orter har hittills anmält att de planerar en marsch i år: - Askersund - Avesta - Borlänge - Göteborg - Halmstad - Helsingborg - Jönköping - Kalmar - Karlstad - Kumla - Malmö - Norrköping - Norsjö - Stockholm - Strömsund - Sundsvall - Uddevalla - Umeå - Uppsala - Vänersborg - Västerås - Växjö - Örebro - Örkelljunga - Östersund. Läs mer på DBU-sidan Ordförande Helena har ordet Hej alla underbara medlemmar! Jag längtar till solen och värmen. Äntligen har snön börjat smälta, men kanske inte i Norrland för de har fortfarande mycket snö! Det var mysigt med vinter och att vi har haft mycket snö i år! Men det var kanske inte så trevligt med isen. Man halkade så mycket usch! Den februari åkte DBU till Åre med tolv deltagare! Första dagen som vi skulle åka upp till Åre med tåg, var alla tåg inställda på grund av snökaos om ni minns hur vädret var i vintras. Så vi flög från Arlanda till Östersund lyx kan jag säga! Eftersom det var så kallt kunde vi inte åka snöskoter och hundspann som vi hade tänkt. Det skulle inte ha varit kul att sitta stilla på släden i en hastighet runt 60 km! Vi fokuserade istället på att åka slalom/längdskidor. De som var nybörjare fick en skidlärare som kunde teckenspråk och alla utvecklades jättemycket nu kan de åka lift och nerför backen med skidor. Det var jättekul att se. Vi badade också i äventyrsbad i Åre, och de har massor med olika bastun som vi prövade: isbastu, doftbastu, finsk bastu och jaa, det finns massor av olika typer! Vi åt på Carins krog, de har jättegod mat. En annan stor fördel med Åre var också att vi fick TRE nya medlemmar! Ja, nu närmar det sig årsmötet och 21

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. FSDB Stockholm Gotland PROTOKOLL Fört vid medlemsmöte onsdagen den 17 februari 2016. Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Tid: 17.00 20.15. Ordförande: Anita Örum Sekreterare: Guy Perdhe

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin i Danderyds kommun 1 Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Hej alla Indienvänner

Hej alla Indienvänner Sundbyberg 2004-01-11 Hej alla Indienvänner Jaha, nu är jag sen igen. Nu lite om årets händelser och aktiviteter. Vi börjar på det som är längst bort, men ändå nära, nämligen MMSB i Indien. Efter en del

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

2008-03-18 08/22. Socialnämnden (motsv) IFO LSS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN - VERKSTÄLLIGHET

2008-03-18 08/22. Socialnämnden (motsv) IFO LSS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN - VERKSTÄLLIGHET 2008-03-18 08/22 Socialnämnden (motsv) IFO LSS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN - VERKSTÄLLIGHET BAKGRUND Lag om stöd och service, LSS, är en lag med stora begränsningar. Ändå tror många att LSS är den enda lag

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Synskadades egen organisation

Synskadades egen organisation Mer än du anar Synskadades egen organisation Att Synskadades Riksförbund kan erbjuda sina medlemmar mer än du anar, det får du veta i den här foldern. Du får också lite information om hur organisationen

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Hej alla medlemmar i Kils Slalomklubb.

Hej alla medlemmar i Kils Slalomklubb. Medlemsbrev oktober 2016 Hej alla medlemmar i Kils Slalomklubb. Nu är vi strax inne i oktober månad och förberedelserna inför kommande säsong är i full gång. Våra anmälningar till samtliga våra verksamheter

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 2013-01-16 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

FUB bladet, februari 2016

FUB bladet, februari 2016 FUB bladet, februari 2016 Information till Uppsala FUB:s medlemmar Läs även på www.fub.se/lokalt/fub-uppsala Våra medlemmar behöver dig! Vi i styrelsen behöver dig! Snart väntar årsmöte för FUB Uppsala.

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter.

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter. Sociala enheten Yttrande 2009-01-30 sid 1 (5) 700-28404-2008 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning Gör det omöjliga möjligt genom bra hemtjänst och ledsagning Läsa post och hitta i kylen Per, 28 När jag skulle riva ost till pastasåsen upptäckte jag att jag tagit fel och köpt blodpudding istället. Största

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Kalendarium 2013-2014 2013 2014 2013-01-10 - - 11 Styrelsemöte 2013-02-15 Årsberättelsen ska vara färdig 2013-04-19 Förbereda styrelsemöte och årsmöte 2013-05-15, start kl Styrelsemöte 2014-05-15

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer