Visningsmiljöer. så gjorde vi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visningsmiljöer. så gjorde vi"

Transkript

1 så gjorde vi

2 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig handläggare: Elisabeth Lagerkrans Ansvarig informatör: Magdalena Marklund Textredigering: Birgita Klepke Foto: Bilder från respektive kommun Tryckeri: Mixi Print AB, Olofström Upplaga: ex Formgivning: Ordförrådet AB ISBN: Artikelnummer: Publikationen kan beställas på HIs webbplats, via telefon eller hämtas i pdf-format på Den kan också beställas i alternativa format från HI.

3 så gjorde vi 1

4

5 Förord Med hjälp av utvecklingsstöd från regeringsuppdraget Teknik för äldre på Hjälpmedelsinstitutet har elva utveck lingsprojekt skapat nya visningsmiljöer på lika många platser från Helsingborg i söder till Hudiksvall i norr. Det finns många bra hjälpmedel, produkter och tjänster som stödjer äldre och anhöriga i deras strävan efter en självständig vardag med god livskvalitet. Men många är okända. För att skapa kännedom om vilka möjligheter som finns, måste äldre och anhöriga kunna se, ta i och prova olika lösningar. För detta behövs kunniga personer som kan informera om de många möjligheter som finns. I denna gemensamma rapport visar vi hur en visningsmiljö kan ut formas på olika sätt, beroende på lokala förutsättningar. Syftet är att genom en kort översikt kunna sprida kännedom och inspirera olika aktörer om resultat och reflektioner från de olika projekten. För den som vill läsa mer har respektive projektägare detaljerade rapporter som belyser såväl process som resultat. Efter varje projekt finns kontaktuppgifter till projekt och aktörer. Lycka till i arbetet med att ta fram fler visningsmiljöer behovet är stort! 3

6 Ansvariga för projekten: Helsingborgs kommun/ab Helsingborgshem Visningsmiljö i Helsingborgs trygghetsboende Eva Westman, Åsa Westesson Laholms kommun/vård och Omsorg Möjligheternas rum Marie Strömberg, Mari Ferdinandsson Halmstads kommun/hemvårdsförvaltningen Hjärtlig kommunikation Rita Löfstedt, Eva Persson Varbergs kommun När minnet sviker finns Klubb Höjden Ing-Marie Norin Borås kommun Vardagsteknik Jessica Engkvist Göteborgs Stad/Centrum Smart vardagsteknik i Centrum Kristina Blidner Göteborgs Stad/Senior Göteborg Design och teknikstöd för självständigt boende Kerstin Karlsson, Elna Hansson Västra Götalandsregionen/Trollreda resurscenter Visningsrum ett häfte som visar idéer för kognitivt stöd Kerstin Åberg Stockholms Stad Hjälpmedelsknallarna Annicka Hedman Västerås kommun/hjälpmedelscentrum Kognitiv visningsmiljö för äldre Marita Thunberg, Maria Söderkvist, Liselotte Eriksson, Anna-Karin Andersson, Maria Jernberg Hudiksvalls kommun Vardagsteknik för äldre Karin Jonsson 4

7 Innehåll Helsingborgs kommun... 6 Visningsmiljö i Helsingborgs trygghetsboende... 6 Laholms kommun... 8 Möjligheternas rum... 8 Halmstads kommun Hjärtlig kommunikation Varbergs kommun När minnet sviker finns Klubb Höjden Borås kommun Vardagsteknik Göteborgs Stad Smart vardagsteknik i Centrum Göteborgs Stad Design och teknikstöd för självständigt boende Västra Götalandsregionen Visningsrum ett häfte som visar idéer för kognitivt stöd Stockholms Stad Hjälpmedelsknallarna Västerås kommun Kognitiv visningsmiljö för äldre Hudiksvalls kommun Vardagsteknik för äldre

8 HELSINGBORGS KOMMUN Visningsmiljö i Helsingborgs trygghetsboende Visningsmiljön i Helsingborg motsvarar en etta med kök och badrum och ligger i anslutning till trygghetsboende, matsal och dagverksamhet för äldre. Projektet att fräscha upp och utrusta lokalen pågår under 2010 och leds av kommunens arbetsterapeut i samverkan med Helsingborgshems trygghetsvärd. Inför arbetet har hyresgästernas behov delats in i fyra kategorier: Skydd och säkerhet. Information från Räddningstjänst, Brandskyddsföreningen och Boverket för att förhindra olyckor och onödiga tillbud. Bekvämlighet. Information om hjälpmedel i vardagen, kommunens Fixartjänst, kontaktpersoner för ekonomisk rådgivning (bank och pengar), inredningskonsulenter samt information från Möbelinstitutet och Konsumentverket. Samhällskontakter. Information om olika myndigheters roller och ansvar, kontaktvägar vid olika behov, kommunens Fixartjänst, överförmyndarmyndigheten/god man och äldreombudsmannen. Social gemenskap. Kulturellt utbud, nöje/stimulans/underhållning, kläder och hygien, pynt och pyssel, motion och hälsa samt traditioner och ritualer. I lokalen visas också tekniska produkter som förstärkningssystem till dörr- och telefonsignaler, fjärrmanöver till belysning, passagelarm, nya belysningsmöjligheter och sakletare. När allt är klart ska här också finnas en dator med internetuppkoppling. Visningsmiljön kan användas för träffar och visningsmöten (även säljmöten). Enskilda besökare erbjuds möjlighet att prova och få pro fessionella råd inför köp av ett hjälpmedel. Inga produkter kommer dock att säljas på plats. Besökare kan också prova hjälpmedel som kan förskrivas och därefter lotsas vidare för bedömning och utprovning. 6

9 Helsingborgshems kundvärdar ansvarar för att all information i lokalen är aktuell och att produktbladen finns lätt tillgängliga. Kundnära personal från bostadsbolaget samt anställda vid Vård- och Omsorgsförvaltningen utbildas i vardagsteknik och förskrivningsbara kognitiva hjälpmedel. Även anhörigvårdare samt handikapp- och pensionärsorganisationer erbjuds utbildning. Aktiviteterna i visningsmiljön kommer löpande att utvärderas och justeras mot verkliga behov. AB Helsingborgshem 7

10 LAHOLMS KOMMUN Möjligheternas rum Möjligheternas rum i Laholm används för både information och lärande. Verksamheten är utformad för att ge varje besökare möjlighet att stärka eller återfå sin egen förmåga. Efter att ha besökt lokalen vill en hälso kostkedja börja sälja smarta produkter i sina butiker. Möjligheternas rum består av två rum i en fastighet i centrala Laholm. I det ena rummet finns en hjälpmedelsutställning med smarta produkter som kan förenkla personlig vård, köksarbete, ätande och andra vardagssysslor. I det andra rummet finns produkter och idéer som underlättar vid kognitiv problematik. Här visas bland annat planeringssystem, bildstöd och olika klockor. Projektet i Laholm vill främja besökarnas möjligheter till ett självständigt liv utifrån ett helhetsperspektiv där visningsmiljön ska fungera som problemlösare för såväl äldre som personal. Målet är öka förståelsen för kognitiva svårigheter och visa hur dessa kan kompenseras av rätt hjälpmedel. Visningsmiljön används även för individuell hjälpmedelsrådgivning. Affischer, broschyrer, information på kommunens hemsida och kontakter med ortens lokaltidningar har spridit information om verksamheten. Ansvariga utförare inom äldre- och handikappomsorg, bistånds- och LSS-handläggare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hjälpmedelstekniker bjöds in till invigningen. På sändlistan för information finns också personliga ombud, lokala pensionärsorganisationer, politiker, anhöriggrupper, frivilligorganisationer samt Hjälpmedelscentralen i Halmstad. Möjligheternas rum är öppet varje onsdag eftermiddag. Övrig kontorstid är lokalen bokningsbar för visningar för såväl allmänhet som grupper. Flera arbetsgrupper inom området har haft sina arbetsplats- eller verksamhetsträffar i Möjligheternas rum. Rummet har även använts i samband med förskrivning av hjälpmedel. De flesta besökare är personal från gruppbostäder, hemtjänst och personliga assistenter. Men responsen har varit positiv och även allmän heten har hittat hit. Av produkterna i lokalen är spelkonsollen 8

11 Nintendo Wii mest populär och kopplad till en stor TV-skärm har den engagerat många besökare, från barn med komplexa funktionshinder till aktiva pensionärer. Ett annat populärt inslag är hur man kan använda bildstöd och andra visuella hjälpmedel. Under år 2010 kommer bland andra anhörigstödjare, Röda korset (som organiserar frivilliga arbetskrafter) och specialpedagoger att bjudas in till Möjligheternas hus. Dessutom planeras temadagar för allmänheten med gästföreläsare inom områden som teknik och demens. Personal från andra lokala vårdaktörer bjuds in för att i sin tur kunna uppmana andra att besöka visningsmiljön. Laholms kommun Vård och Omsorg 9

12 HALMSTADS KOMMUN Hjärtlig kommunikation Visningsmiljön Smarta ting ligger i anslutning till kommunens ordinarie äldreverksamhet Alla hjärtans hus. Temadagar, flexibla utställningar och branschsamarbeten ger besökarna en bra bild av vilka hjälpmedel som finns och hur de kan underlätta vardagen. Halmstads kommun visar kognitiva hjälpmedel i ett rum i Alla hjärtans hus, som är en mötesplats för pensionärer och närstående i centrala staden. Rummet visas av anställda och frivilliga för alla som är intresserade. För att utnyttja rummets möjligheter är miljön inredd med ett flexibelt hyllsystem, en låsbar monter och en liten sittgrupp. Alla produkter placeras på hyllorna efter teman som till exempel medicinhantering, äta och greppa samt telefoni. Några exempel är kaffebryggare och strykjärn med automatisk avstängning, greppverktyg som underlättar att öppna burkar och lock, omgivningskontroller, fjärrkontroller för att hitta nycklar och plånbok. Det flexibla systemet gör att visningen kan ändras och anpassas efter säsong. I rummet får besökarna också information om vilka hjälpmedel de kan köpa själva och vilka som kan förskrivas. Eftersom många produkter säljs via postorder finns kataloger och broschyrer att ta med sig hem. För att visa miljön för så många som möjligt, arrangeras regelbundna temadagar om avgränsade ämnen som syn och hörsel, sömn och tandvård, påminnelse och telefoni eller säkerhet i vardagen. Temadagarna annonseras i lokaltidningen och i programbladet för Alla hjärtans hus. Under temadagarna får besökarna en upplevelse i form av enkla minnes test, tipspromenad, balanstest, service av hörapparaten eller service av rollatorn. Högskolestudenter som studerar produktutveckling har medverkat för att få respons på idéer. Alla hjärtans hus, som även rymmer Frivilligcentralen, anhörigstöd, café, demensteam och äldrelots, erbjuder också möjlighet att ordna mindre utställningar. 10

13 Smarta ting har byggts upp i samarbete med såväl bransch- som andra intressegrupper. Flera leverantörer ställer ut produkter utan kostnad och landstingets Hjälpmedelscentral har visat en elektronisk kalender och olika klockor för påminnelse. Även andra hjälpmedelsprojekt i kommunen har fått möjlighet att informera och visa produkter i en monter utanför visningsmiljön. Hemvårdsförvaltningen (Halmstad kommun) 11

14 VARBERGS KOMMUN När minnet sviker finns Klubb Höjden Kontrastfärger och fondväggar är några av detaljerna i Varbergs specialinredda lägenhet för yngre personer med kognitiv svikt eller demens. Förutom hjälpmedel rymmer lägenheten en dagverksamhet för personer med tidig demens. För att visa yngre personer med demens och deras anhöriga hur hjälpmedlen kan användas i praktiken används bland annat kontrastfärger runt strömbrytare, på kökshandtagen och bakom toalettstolen. Målade fondväggar underlättar orientering eftersom de gör rummens form och gränser tydliga. Dessutom har lägenhetens olika delar inretts för olika behov. Medan ett mindre rum är ett relaxrum, fungerar ett annat som samtalsrum. Genom att riva väggen mellan kök och vardagsrum ökar kommunikationen och därmed tryggheten för den som vistas i lägenheten. Möbler, porslin och annan utrustning har köpts utifrån studier och forskning angående färgsättning vid demenssjukdomar. Demensteamet ansvarar för att hålla visningsmiljön uppdaterad. Produkterna i lägenheten presenteras i en katalog med information om var produkten kan köpas, om den kan förskrivas och hur den används. Medlemmar i den lokala demensföreningen har fått chansen att lära sig mera om visningsmiljön för att sedan kunna informera andra. Dessa informatörer, eller deras anhöriga, kan själva lida av en kognitiv svikt. Lägenhetens dagverksamhet Klubb Höjden har planerats utifrån flera studiebesök till liknande verksamheter för yngre personer med demens i Stockholm och Malmö. Projektet har också haft en referensgrupp av personer med demens i tidigt skede. Utifrån studiebesök och synpunkter från referensgruppen utformades ett förslag till klubb som ska erbjuda personer med demens en meningsfull syssel sättning utifrån individuella förutsättningar. Verksamheten ska ingå i socialförvaltningens ordinarie organisation för dagverksamhet. Det be tyder bland annat att gästerna slutar besöka klubben då de inte längre kan tillgodogöra sig verksam heten. Projektet har bidragit till idén att skapa ett Seniorcentrum med inriktning mot demens i anslutning till 12

15 klubben och det finns planer på att flytta dagverksam heten för äldre till samma bostads område och samordna den med övriga resurser. Projektet har uppmärksammats i lokala medier och marknadsförts på mässor och seminarier. Information finns på kommunens hemsida och politiker, personal inom kommun och landsting samt representanter för pensionärs- och handikapporganisationer har informerats vid särskilda tillfällen. Man har även kontakt med bostadsbolag för att visa hur de kan anpassa sina seniorboenden. Studenter från högskolan i Halmstad utvärderar projektet genom att undersöka vad allmänhet och yrkesverksamma inom vård och omsorg känner till om hjälpmedel till personer med demens och om projektet När minnet sviker. Resultatet ska jämföras med en liknande under sökning om ett till två år. Varbergs kommun 13

16 BORÅS KOMMUN Vardagsteknik Kombinationen en mobil och en fast visningsmiljö ger fler äldre kunskap om teknik som underlättar vardagen. Medan den mobila miljön lätt kan flyttas till nya platser, används den fasta lokalen även för utbildning och studiebesök. En mobil visningsmiljö gör det lätt att visa hjälpmedel på äldre dagar, anhörigträffar, studiecirklar, patientgrupper, pensionärsträffar och andra öppna sammankomster. Borås mobila miljö presenterar bra vardagsteknik för alla som är intresserade. Beskrivningar fästade vid produkterna minskar behovet av personlig instruktion eftersom be sökarna på egen hand kan känna och klämma på produkterna och se hur de fungerar. En digital fotoram används för att visa produkter som inte kan tas med. Den mobila visningsmiljön är uppdelad i sex områden: Medicinhantering visar produkter som underlättar och förenklar och säkerställer medicinintag i rätt dos vid rätt tidpunkt. Kommunikation handlar om mobiltelefoni, hjälpmedel vid nummerslagning och fjärrkontroller till TV. Greppa visar redskap som gör det enklare att öppna burkar och förpackningar och få bra grepp. Trygghet och säkerhet visar bland annat rörelsestyrd nattlampa, halkskydd, batteridrivna värmeljus och överfallslarm. Hitta och komma ihåg bidrar till ordning och struktur och omfattar produkter som sakletare, enkelt fickminne, skrivtavla och en tydlig almanacka. Övriga produkter rymmer det som hamnar utanför rubrikerna ovan och som inte är möjligt att ta med i en mobil visningsmiljö. Sådana exempel är käpp som kan fällas ihop, gåstol med inbyggd pall, programmet Ippi som underlättar kommunikation via TV och C.STATUS som underlättar kontroll av lås, lampor och spisplattor. Den fasta visningsmiljön finns i demensteamets lokaler centralt i Borås och är bara öppen för bokade besök. Här visas både hjälpmedel som kan förskrivas och produkter som finns i handeln. Visningsmiljön är indelad i områden som minne, kommunikation, trygghet och säkerhet, tid, medicinhantering samt struktur och strategier. En arbetsterapeut 14

17 bistår vid visningen genom att prata om eller visa produkter som är anpassade till besökarens behov. Man betonar särskilt vikten av att märka och använda instruktioner. Visningsmiljön besöks främst av personer med minnesproblem, deras närstående och personal som möter demensproblematik i sitt arbete, men man tar också emot studiebesök från hela landet. I lokalen bedrivs också demensutbildning. Både den mobila och fasta visningsmiljön finns kvar efter projektet och ambitionen är att båda miljöerna löpande ska uppdateras. Borås kommun 15

18 GÖTEBORGS STAD Smart vardagsteknik i Centrum Möjligheten att få enkla hjälpmedel förskrivna har minskat på senare år. Samtidigt är det svårt att få tag i produkter på den öppna marknaden. Förutom en lokal fungerar en stor väska på hjul som en mobil visningsmiljö. Smart vardagsteknik i Centrum erbjuder en visnings- och demonstrationsmiljö där råd och stöd om bra produkter och vardagsteknik finns samlade på ett ställe. Vid projektets start sökte staden samarbete med vårdcentral, primärvårdsrehab, hemrehab samt övriga förebyggande och hälsofrämjande enheter. I en liten referensgrupp av anhöriga utbyttes erfarenheter om produkter de haft nytta av eller saknat. För att hitta inspiration och idéer gjorde man också studiebesök och arrangerade nätverksträffar där man bland annat diskuterade urvalet av produkter. Detta ledde till ett väl rustat visningsrum med det mesta från enkla ergonomiska knivar, burköppnare och griptänger till avancerad teknik som mobilttelefoner och fjärrkontroller. Synpedagoger och audiologer i Göteborgs Stad bidrog med tips och kunskap. Samarbetet med produktleverantörer var en viktig del i projektet. En del produkter köptes in, andra lånades och några skänktes för ända målet. Besöken i visningsmiljön gjorde många nyfikna, både på pro dukterna och på var de fanns att köpa. En del besökare återkom för att få hjälp med någon instruktion eller för att beställa via Internet. Eftersom mängden produkter som är anpassade för äldre växer, diskuterades hur råd och anvisningar skulle utformas och hur visningsmiljön skulle hållas aktuell. Att hålla tät kontakt med leverantörer och samverka med hälso- och sjukvårdspersonal samt personal inom äldreomsorgen har visat sig vara ett måste för en bra och aktuell miljö. Visningsmiljön finns, tillsammans med stadsdelens anhörigstöd, i ett kultur- och aktivitetshus för seniorer. Huvudansvariga för uppbyggnaden av miljön var stadsdelens två fixare, vars huvuduppdrag är att erbjuda seniorer servicetjänster för att minska fallolyckor. Fixarnas tjänster är mycket efterfrågade och de är därför goda ambassadörer för miljön. De kan också lätt ta till sig och förmedla synpunkter och önskemål från besökarna. 16

19 För att sprida information ordnades både allmänna drop-in och visningar för slutna grupper. Bokade visningar för hemtjänstpersonal och pensionärsgrupper har också genomförts. Beroende på målgrupp har produkterna placerats i olika stationer. För personer som av olika skäl inte kunnat komma till visningsrummet köptes en stor väska på hjul som utgjorde en mobil utställning. Information om projektet har spridits genom ett radioinslag och i en bilaga till Göteborgsposten. Inom projektet producerades också anslag till vårdcentraler, träffpunkter, bibliotek och apotek samt information till kommunens hemsida. Göteborg Stad Centrum 17

20 GÖTEBORGS STAD Design och teknikstöd för självständigt boende Många teknikstöd baseras på bredband, mobilnät, blåtand eller annan trådlös överföring. Men även form, färg, ljus och kontraster kan underlätta vardagen. Vision Bo Äldre är en mötesplats för att sprida och utbyta kunskap kring design och teknikstöd för äldre. Visningsmiljön innehåller allt från enkla smarta ting till teknikstöd som kräver stöd av kommunikationsnät alternativ trådlös kommunikation. I katalogen Kan själv presenteras 57 produkter för en enklare vardag med uppgifter om var produkterna kan köpas kataloger har delats ut till fixare, omsorgs- och fastighetspersonal och andra besökare på Vision Bo Äldre. Stadens pensionärsråd, som tagit fram inköpslistan, har fått exemplar. Ett avancerat teknikstöd är en liten terminal med pekskärm som, förutom att mäta individuell el-, värme- och vattenförbrukning, även styr belysning, inaktivitetslarm, kamera i dörren och hemma-borta-funktion. Genom en uppkoppling mot bredband kan den också användas för att boka färdtjänst, kontakta apotek, läsa tidtabeller, kommunicera med hemtjänstpersonal och vårdcentral. Delprojektet leds i samverkan med bostadsbolagets energisamordnare. Med hjälp av en elektronisk brevlåda, kopplad till TV:n, kan den boende ta emot och skicka bilder, filmer, ljud och textmeddelanden från mobiltelefon och dator. Med en enkel TV-telefon kan man både se och tala med anhöriga och vänner och ringa upp via bilder istället för telefonnummer. Efter fixarnas besök på Vision Bo Äldre producerades en väska med ett 30-tal smarta hjälpmedel. Cirka 30 brukare har testat digital nyckelhantering inom delprojektet Elektroniska lås. Testet följs upp via enkäter och intervjuer med brukare och personal. Personal inom äldreomsorgen har fått information via ett tema i tidningen Samspel. Allmänheten har informerats via artiklar i annons bilagor till Göteborgsposten samt lokalradio. Politiker och 18

21 tjänstemän har erbjudits två guidade visningar och man har bildat nätverk med övriga projekt i staden som beviljats medel inom HI:s programområde Teknik för äldre. För att få igång en bred samverkan kring teknikstöd, boende och äldre bör fastighetskontor, stadsbyggnadskontor, arkitekter, byggare och bostadsförmedlare delta. För att stimulera detta har projektgruppen tagit fram ett underlag för samtal på arbetsplatserna. Man konstaterar också att hjälpmedlen måste bli mer tillgängliga och exponeras bättre hos återförsäljarna (kanske genom seniorhörnor för smarta produkter). Göteborgs Stad 19

22 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Visningsrum ett häfte som visar idéer för kognitivt stöd Med tolv affischer och ett informationshäfte tipsar Trollreda resurscenter om bra hjälpmedel och ger goda råd för den som har svårt att minnas. Syftet är också att underlätta för andra som vill bygga upp en lokal visningsmiljö. Erfarenheter från olika visningsmiljöer har samlats i ett häfte V isningsrum som presenterar hjälpmedel och tips. Tipsen är indelade i olika rum, där varje hjälpmedel beskrivs med en tydlig närbild och enkel text. Under rubriken Hallen finns till exempel hjälpmedel för att hålla reda på nycklar och för att sortera brev, tidningar och reklam. Avsnittet Badrummet tar upp personlig hygien, tvätt och städning medan Sovrummet visar olika sätt att hålla reda på tiden och Vardagsrummet lägger tonvikt på telefoni. Köket som ofta används mest, visar bland annat hjälpmedel för hur man gör i ordning frukost, dukar, äter, diskar och planerar sina inköp. För att så många som möjligt ska ha nytta av tipsen, vänder sig informationen direkt till dem som har problem med minnet. Därför är alla texter skrivna i jag-form som exempelvis: Komma igång att duka. Om jag blir osäker på hur man dukar kan en snygg tablett med siluetter hjälpa. För att sprida information sker ett samarbete med hjälpmedelscentral och demensteam. Ambitionen är att centralerna ska kunna hyra eller låna ut hjälpmedel så att fler får möjlighet att visa aktuella produkter. En fast visningsmiljö kan också kombineras med en fixare som kan tipsa om smarta ting i hemmiljö. En mobil utställning kan skapa nya kontakter genom besök hos föreningar och på arbetsplatser. Regionens fyra hjälpmedelscentraler har hittills hållit tio fullbokade heldagsutbildningar. Under utbildningen visade konsulenterna olika hjälpmedel och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor och pröva olika produkter. Hjälpmedelskonsulenten berättade också vilka hjälpmedel som kan och inte kan förskrivas. Utbildningen var gratis för alla förskrivare som kommer i kontakt med personer med tidig glömska. Andra intresserade fick delta i mån av plats. 20

23 Förutom häftet Visningsrum har Trollreda resurscenter tagit fram tolv affischer som informerar om hjälpmedel vid glömska. Förskrivarna har fått affischerna gratis för att lätt kunna visa exempel på problem och lösningar i sin egen arbetsmiljö. Många frågade efter affischerna och flera trycktes efter hand. Affischer som inte delats ut under utbildningar na säljs och bilderna finns som ett bildspel på CD. I slutet på häftet finns en lista på för- och nackdelar med olika modeller. Där finns också adresser till tolv visningsmiljöer som tar emot studiebesök och kontaktuppgifter till de elva företag som säljer produkterna som nämns i häftet. Häftet och affischerna kan beställas från Trollreda resurscenter 21

24 STOCKHOLMS STAD Hjälpmedelsknallarna Bärbar teknik och en shoppingvagn har skapat en mobil visningsmiljö för hjälpmedel i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Filmen Hjälpmedelsknallarna har producerats för att informera vid anhörigcirklar. Den mobila visningsmiljön består av en bärbar dator uppkopplad mot Internet, skrivare, projektor, roll-up samt shoppingvagnar med hjälpmedel. Vagnen innehåller både förskrivningsbara hjälpmedel, bostadsanpassningar och smarta produkter som finns i handeln. Hjälpmedlen har köpts in eller lånats av hjälpmedelsfirman Falck Igel. Den tekniska utrustningen gör det möjligt att informera om och skriva ut produktblad om produkter som inte fick plats i vagnen. Att miljön var mobil gjorde det lätt att återkomma flera gånger till platser som lockade många besökare. Internet gjorde det också möjligt att visa produkter utifrån besökarnas behov. Arbetssättet blev också billigt. Att inte ha bil innebar dock tidsödande transporter med mycket upp- och nedpackning. För att nå ut med visningsmiljön har man besökt anhörigcirklar, öppna sociala mötesplatser och deltagit i kommunens heldagsutflykter för anhörigvårdare. Ofta fick besökarna tillfälle att prova hjälpmedlen. Projektet har också informerat om bra teknikstöd för äldre vid kommunens temaföreläsningar för anhörigvårdare. Vid stadsdelarnas öppna informationsmöten för äldre informerades både om teknikstöd för brukaren och om stöd för anhöriga. Under projektet informerades totalt personer, varav 182 anhörigvårdare och 94 personal. Öppna hjälpmedelsvisningar i entrén på Dalens sjukhus, som bland annat omfattar geriatrisk klinik med minnesmottagning, vårdcentral och primärvårdsrehab, lockade flest besökare. Samma upplägg vid sju vårdcentraler gav inte lika positivt resultatet, även om många fick klart för sig var de kan få hjälp. Pensionärerna nåddes lättast via medlemsmöten i den egna föreningen. Under åtta tillfällen träffade projektet sammanlagt 305 personer. I filmen Hjälpmedelsknallarna diskuterar anhörigvårdare, arbetsterapeut och anhörigkonsulent olika aspekter kring teknik och anhörigstöd. Filmen kan användas vid anhörigcirklar. 22

25 Information till biståndshandläggare och distriktssköterskor prioriterades högt och samtliga 13 vårdcentraler erbjöds gratis föreläsning kring hjälpmedel och annat teknikstöd. Dessutom arrangerades tre workshops för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i primärvården. Av resursskäl besöktes endast tre hemtjänstenheter. Ett första steg att informera anhörigvårdare är att personal i primärvård och kommun frågar den anhöriga vilket stöd som behövs för att klara vardagen ihop med den närstående. Sådana frågor ställs troligare av personal som vet vilket stöd som finns och vart de kan hänvisa. Utvärderingen visar att personalens kunskap behöver uppdateras i både stadsdelar och primärvård. Man konstaterade också att kommun och landsting måste bli bättre på att informera om varandras verksamheter. Stockholms Stad Foto: Emma Mattsson 23

26 VÄSTERÅS KOMMUN Kognitiv visningsmiljö för äldre Galgar i kontrastfärger, matlådor dag för dag, toalett med rörelsevakt och TV-spel för balansträning. Listan är innovativ och lång när Hjälpmedelscentrum i Västerås presenterar sin visningsmiljö för äldre. Erfarenhet visar att tidig information och utprovning av kognitivt stöd ökar förutsättningarna för äldre att behålla sin självständighet. Ökad kunskap om kognitivt stöd ger helt enkelt äldre bättre livskvalitet och aktivitetsförmåga. En hemlik visningsmiljö anses ge bäst stöd för information. Kartläggningar har visat vikten av att de som arbetar i visningsmiljöerna är välutbildade och har goda kunskaper om produkterna, deras användningsområden och metodik för utprovning. I Västerås har en referensgrupp med representanter från olika brukarorganisationer besökt andra visningsmiljöer och tagit fram ritningar med hjälp av IKEA:s ritningsprogram. Gruppen har också svarat för inköp av inredning och iordningställandet av lokalen. För att behålla luftigheten och ge en känsla av lägenhet avdelades lokalen med halvväggar som hall, kök (höj- och sänkbar enhet fanns redan), badrum och vardagsrum. En lamellgardin som går att dra isär skapar nödvändig flexibilitet. I hallen finns exempel på hur man kan strukturera posthantering och klädförvaring. Galgarna har kontrasterande färger och en kombinerad anslagstavla och nyckelskåp hjälper till att hålla ordning på nycklar. På anslagstavlan finns också foton på aktuell hemtjänstpersonal. Vid ytterdörren finns förslag på olika sätt att bli påmind om vad man bör komma ihåg innan man går hemifrån. I köket är kylskåpets handtag ett exempel på anpassning med kontrastfärger. Även spis, mikro och kaffebryggare har markerats med färg. På köksbordet finns, förutom dukning med kontrastfärger, en medicinpåminnare och en enkel samtalsapparat. Kylskåpet är tydligt sorterat med bland annat en plastlåda med frukostkit och matlådor markerade för olika dagar. På köksbänken finns andra visuella hjälpmedel, förenklad timer och kulram. Städskåpet är utrustat med strykjärn med timer, bildmarkerade städkit för olika moment. På väggen finns olika tidshjälpmedel och planeringssystem. Badrummet innehåller exempel på hur man kan skapa tydlighet med hjälp av kontraster. Toalettrummet hittas lätt på natten med hjälp 24

27 av ledbelysning som aktiveras med en rörelsevakt när man kliver ur sängen. I sovrummet finns olika telefoner, almanackor och anhöriglarm. Sängen är bäddad med ett tyngdtäcke. I vardagsrummet finns en inställbar skön fåtölj, ett bord med en anpassad CD-spelare, förstorad fjärrkontroll och en talande klocka. Här finns också en korg med minnessaker, exempel på enkla medicindosetter och förslag på böcker som stimulerar minnet. I rummet tipsas också om hur man med hjälp av gamla saker och fotografier kan stimulera till dialog. Ett TV-spel visar anhöriga och vårdpersonal roliga aktiviteter som samtidigt ger bra rörelse- och balansträning. Från början var tanken att varje produkt skulle förses med en etikett med leverantörsinformation. Men eftersom dessa skulle påverka hemkänslan gjordes istället en produktkatalog med bilder på alla hjälpmedel. Som stöd för minnet kan besökaren få med sig en bild på produkten. Visningsmiljön innehåller också en utprovningsdel med hyllor för förskrivningsbara hjälpmedel och ett konferensbord. För att minska risken att denna del av lokalen ska upplevas rörig, förvaras produkterna i dolda fack med bildinformation på utsidan. Hjälpmedelscentrum i Västerås 25

Nationella inspirationsmiljön

Nationella inspirationsmiljön Nationella inspirationsmiljön Välkommen till vår nationella inspirationsmiljö! Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastig heter driver gemensamt en nationell inspirationsmiljö med bostäder för personer med

Läs mer

Anhörigstödsportalen. så gjorde vi i Gävle

Anhörigstödsportalen. så gjorde vi i Gävle så gjorde vi i Gävle Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2010 Författare: Kerstin Weivert, Lena Furubacke, Stina Nordström Textredigering: Birgita Klepke Ansvarig informatör: Magdalena Marklund Ansvarig handläggare:

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete

Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete Teknik för äldre samt vuxna med funktionsnedsättning 2009-01-01-2011-12-31 Arbetsgruppen delprojekt 3 Teknik för äldre FOU i Sörmland Carina Granholm

Läs mer

Projektredovisning Hjälpmedelshuset Mitt i Sundsvall

Projektredovisning Hjälpmedelshuset Mitt i Sundsvall Projektredovisning Hjälpmedelshuset Mitt i Sundsvall Marica L Henriksson Friskhuset Mitt Bild. Visningsmiljön ligger centralt och lättillgängligt i Sundsvall på Norra Järnvägsgatan 24. Innehåll Innehåll...

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI) Hjälpmedelsinstitutet Höjd livskvalitet genom stödjande teknik Verksamhetsidé: Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och funktionshinder Arbeta för full Delaktighet

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Att ringa med datorn. Handledning för att inspirera till bildtelefoni

Att ringa med datorn. Handledning för att inspirera till bildtelefoni Att ringa med datorn Handledning för att inspirera till bildtelefoni På dvd:n finns PowerPoint-presentation. Kort film som visar hur du kan ha glädje av Skype. Korta (ljudlösa) filmsekvenser som visar

Läs mer

Anhöriga ger stöd och trygghet

Anhöriga ger stöd och trygghet Anhöriga ger stöd och trygghet www.teknikforaldre.se Foto: Thomas Carlgren Utan anhöriga stannar omsorgen Tre fjärdedelar av all vård och omsorg i Sverige ges av anhöriga. Utan stöd och omvårdnad från

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga office.microsoft.com stock.xchng En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga www.karlskoga.se Vård och omsorg i Karlskoga syftar till att möjliggöra ett så självständigt och värdigt liv

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning

BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning Teknik för självständighet, social samvaro och trygghet. Individer önskar i de allra flesta fall klara sig själva så långt det

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad och servicebostad omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppbostad och servicebostad Vem kan få gruppbostad eller servicebostad? Personer med funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppbostad eller servicebostad. För att få

Läs mer

Anhörigas stöd och hjälp från kommunens rehabiliteringsverksamhet. Resultat från enkätsvar om stöd och hjälp till anhöriga

Anhörigas stöd och hjälp från kommunens rehabiliteringsverksamhet. Resultat från enkätsvar om stöd och hjälp till anhöriga Anhörigas stöd och hjälp från kommunens rehabiliteringsverksamhet Resultat från enkätsvar om stöd och hjälp till anhöriga Anhörigas stöd och hjälp från kommunens rehabiliteringsverksamhet Resultat från

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv Definition av omgivningskontroll Med omgivningskontroll menas att med annat styrsätt än en vanlig fjärrkontroll eller vanlig trycknapp styra saker i omgivningen

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun!

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun! & BehovsanalysiBotkyrkakommun SamtbiståndshandläggardiskussioneriNackakommun. av Per'OlofSjöbergochMarieSjölinder 2010$09$02& & & 1 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun & Innehållsföreteckning&

Läs mer

HEMTJÄNST i Årjängs kommun

HEMTJÄNST i Årjängs kommun Rev 140116 HEMTJÄNST i Årjängs kommun Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen... 3 Ingår i städning... 4 Ingår ej i städning... 4 För att vi skall kunna städa behövs... 5 Ingår

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet

Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet Partille kommun, folkhälsorådet och vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen. Håll dig på benen Personer i dagens

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

4 maj 2011. Nationell konf om personer med utvecklingsstörning som åldras - Kognitivt stöd

4 maj 2011. Nationell konf om personer med utvecklingsstörning som åldras - Kognitivt stöd Sidan 1 Sidan 2 hjälpmedel, anpassningar i miljön, förhållningssätt center för kognitivt stöd Alla använder stöd för tanke och minne - det kan bara se lite olika ut Elisabet Lindström, logoped Eva Oknemark,

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare Som tiden går Hjälpmedel som gör vardagen lättare Att minnas Förgätmigej är en elektronisk tidskalender som visar dag och datum på en display och gör det lättare att komma ihåg vilken dag och månad det

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Lilian Poijo, Reumatikerföreningen Gun-Britt Brännmark, FUB-Älvsbyn

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Lilian Poijo, Reumatikerföreningen Gun-Britt Brännmark, FUB-Älvsbyn 1 (7) Tid: Kl 10.00 11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Bill Nilsson, KS ordförande Gösta Andersson. PRO Jan-Ove Olsson, HRF Karl-Erik Sjöberg, SPF Lilian Poijo, Reumatikerföreningen

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Katarina Lindström 0240-66 03 76 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Eva Olausson 0240-66 03 87 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas Ljus

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Plats och tid Strandpensionatet, Skummeslövsstrand, kl 08.30 13.30 Beslutande Mona Persson, SPF ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg, PRO Birgit Hansson,

Läs mer

Anor från 1700-talet

Anor från 1700-talet Anor från 1700-talet Vegahusen Änggårdsbacken Otium Fattighuset Kommunfullmäktige utser Tre Stiftelsers styrelse Resurs för hela Göteborg Samma förutsättningar som Göteborgs andra äldreboenden 360 boende,

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre Kognitiva hjälpmedel punkt kom Eva Persson Birgitta Bjerre Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund... 2 3. Syfte... 3 4. Genomförande... 3 5. Resultat... 8 6. Slutsatser och rekommendationer... 10

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Trygga badrum Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Bygg badrum som fungerar för äldre Vi lever allt längre och andelen äldre ökar varje år. De flesta vill bo kvar i sin bostad så länge som

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer

Demensteamet. Ett stöd med alternativ. Författare: Demensteamet Datum: 20110218

Demensteamet. Ett stöd med alternativ. Författare: Demensteamet Datum: 20110218 Demensteamet Ett stöd med alternativ Författare: Demensteamet Datum: 20110218 Sammanfattning Via stimulansmedel har Demensteamet och personalen på Öppna dagverksamheten i nära samarbete haft möjlighet

Läs mer

Stöttar du också någon? Anhörigstöd

Stöttar du också någon? Anhörigstöd Stöttar du också någon? Anhörigstöd Enköpings kommun Enköpings kommun 2012. Formgivning: Elin Hjelm. Här kan anhöriga i alla åldrar få stöd och hjälp Du kan få stöd från kommunen om du vårdar, hjälper

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Hofors kommun 2009Rev juni 2014 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel - Att få vardagen att fungera. ulla.utterfors@hotmail.com

Kognitiva hjälpmedel - Att få vardagen att fungera. ulla.utterfors@hotmail.com Kognitiva hjälpmedel - Att få vardagen att fungera ulla.utterfors@hotmail.com Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum för hjälpmedel och tillgänglighet Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall

Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall De flesta fallskador som drabbar äldre personer sker i det egna hemmet och i närmiljön. Kanske har du själv eller någon du känner ramlat den senaste

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun HEMTJÄNST i Årjängs kommun 2012 Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen...3 Ingår i städning 4 Ingår ej i städning 4 För att vi skall kunna städa behövs..5 Ingår i klädvård 5

Läs mer

Välkommen till Persgården särskilt boende

Välkommen till Persgården särskilt boende Välkommen till Persgården särskilt boende Rev sep -15 Persgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. På Persgården arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmiljö.

Läs mer