Visningsmiljöer. så gjorde vi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visningsmiljöer. så gjorde vi"

Transkript

1 så gjorde vi

2 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig handläggare: Elisabeth Lagerkrans Ansvarig informatör: Magdalena Marklund Textredigering: Birgita Klepke Foto: Bilder från respektive kommun Tryckeri: Mixi Print AB, Olofström Upplaga: ex Formgivning: Ordförrådet AB ISBN: Artikelnummer: Publikationen kan beställas på HIs webbplats, via telefon eller hämtas i pdf-format på Den kan också beställas i alternativa format från HI.

3 så gjorde vi 1

4

5 Förord Med hjälp av utvecklingsstöd från regeringsuppdraget Teknik för äldre på Hjälpmedelsinstitutet har elva utveck lingsprojekt skapat nya visningsmiljöer på lika många platser från Helsingborg i söder till Hudiksvall i norr. Det finns många bra hjälpmedel, produkter och tjänster som stödjer äldre och anhöriga i deras strävan efter en självständig vardag med god livskvalitet. Men många är okända. För att skapa kännedom om vilka möjligheter som finns, måste äldre och anhöriga kunna se, ta i och prova olika lösningar. För detta behövs kunniga personer som kan informera om de många möjligheter som finns. I denna gemensamma rapport visar vi hur en visningsmiljö kan ut formas på olika sätt, beroende på lokala förutsättningar. Syftet är att genom en kort översikt kunna sprida kännedom och inspirera olika aktörer om resultat och reflektioner från de olika projekten. För den som vill läsa mer har respektive projektägare detaljerade rapporter som belyser såväl process som resultat. Efter varje projekt finns kontaktuppgifter till projekt och aktörer. Lycka till i arbetet med att ta fram fler visningsmiljöer behovet är stort! 3

6 Ansvariga för projekten: Helsingborgs kommun/ab Helsingborgshem Visningsmiljö i Helsingborgs trygghetsboende Eva Westman, Åsa Westesson Laholms kommun/vård och Omsorg Möjligheternas rum Marie Strömberg, Mari Ferdinandsson Halmstads kommun/hemvårdsförvaltningen Hjärtlig kommunikation Rita Löfstedt, Eva Persson Varbergs kommun När minnet sviker finns Klubb Höjden Ing-Marie Norin Borås kommun Vardagsteknik Jessica Engkvist Göteborgs Stad/Centrum Smart vardagsteknik i Centrum Kristina Blidner Göteborgs Stad/Senior Göteborg Design och teknikstöd för självständigt boende Kerstin Karlsson, Elna Hansson Västra Götalandsregionen/Trollreda resurscenter Visningsrum ett häfte som visar idéer för kognitivt stöd Kerstin Åberg Stockholms Stad Hjälpmedelsknallarna Annicka Hedman Västerås kommun/hjälpmedelscentrum Kognitiv visningsmiljö för äldre Marita Thunberg, Maria Söderkvist, Liselotte Eriksson, Anna-Karin Andersson, Maria Jernberg Hudiksvalls kommun Vardagsteknik för äldre Karin Jonsson 4

7 Innehåll Helsingborgs kommun... 6 Visningsmiljö i Helsingborgs trygghetsboende... 6 Laholms kommun... 8 Möjligheternas rum... 8 Halmstads kommun Hjärtlig kommunikation Varbergs kommun När minnet sviker finns Klubb Höjden Borås kommun Vardagsteknik Göteborgs Stad Smart vardagsteknik i Centrum Göteborgs Stad Design och teknikstöd för självständigt boende Västra Götalandsregionen Visningsrum ett häfte som visar idéer för kognitivt stöd Stockholms Stad Hjälpmedelsknallarna Västerås kommun Kognitiv visningsmiljö för äldre Hudiksvalls kommun Vardagsteknik för äldre

8 HELSINGBORGS KOMMUN Visningsmiljö i Helsingborgs trygghetsboende Visningsmiljön i Helsingborg motsvarar en etta med kök och badrum och ligger i anslutning till trygghetsboende, matsal och dagverksamhet för äldre. Projektet att fräscha upp och utrusta lokalen pågår under 2010 och leds av kommunens arbetsterapeut i samverkan med Helsingborgshems trygghetsvärd. Inför arbetet har hyresgästernas behov delats in i fyra kategorier: Skydd och säkerhet. Information från Räddningstjänst, Brandskyddsföreningen och Boverket för att förhindra olyckor och onödiga tillbud. Bekvämlighet. Information om hjälpmedel i vardagen, kommunens Fixartjänst, kontaktpersoner för ekonomisk rådgivning (bank och pengar), inredningskonsulenter samt information från Möbelinstitutet och Konsumentverket. Samhällskontakter. Information om olika myndigheters roller och ansvar, kontaktvägar vid olika behov, kommunens Fixartjänst, överförmyndarmyndigheten/god man och äldreombudsmannen. Social gemenskap. Kulturellt utbud, nöje/stimulans/underhållning, kläder och hygien, pynt och pyssel, motion och hälsa samt traditioner och ritualer. I lokalen visas också tekniska produkter som förstärkningssystem till dörr- och telefonsignaler, fjärrmanöver till belysning, passagelarm, nya belysningsmöjligheter och sakletare. När allt är klart ska här också finnas en dator med internetuppkoppling. Visningsmiljön kan användas för träffar och visningsmöten (även säljmöten). Enskilda besökare erbjuds möjlighet att prova och få pro fessionella råd inför köp av ett hjälpmedel. Inga produkter kommer dock att säljas på plats. Besökare kan också prova hjälpmedel som kan förskrivas och därefter lotsas vidare för bedömning och utprovning. 6

9 Helsingborgshems kundvärdar ansvarar för att all information i lokalen är aktuell och att produktbladen finns lätt tillgängliga. Kundnära personal från bostadsbolaget samt anställda vid Vård- och Omsorgsförvaltningen utbildas i vardagsteknik och förskrivningsbara kognitiva hjälpmedel. Även anhörigvårdare samt handikapp- och pensionärsorganisationer erbjuds utbildning. Aktiviteterna i visningsmiljön kommer löpande att utvärderas och justeras mot verkliga behov. AB Helsingborgshem 7

10 LAHOLMS KOMMUN Möjligheternas rum Möjligheternas rum i Laholm används för både information och lärande. Verksamheten är utformad för att ge varje besökare möjlighet att stärka eller återfå sin egen förmåga. Efter att ha besökt lokalen vill en hälso kostkedja börja sälja smarta produkter i sina butiker. Möjligheternas rum består av två rum i en fastighet i centrala Laholm. I det ena rummet finns en hjälpmedelsutställning med smarta produkter som kan förenkla personlig vård, köksarbete, ätande och andra vardagssysslor. I det andra rummet finns produkter och idéer som underlättar vid kognitiv problematik. Här visas bland annat planeringssystem, bildstöd och olika klockor. Projektet i Laholm vill främja besökarnas möjligheter till ett självständigt liv utifrån ett helhetsperspektiv där visningsmiljön ska fungera som problemlösare för såväl äldre som personal. Målet är öka förståelsen för kognitiva svårigheter och visa hur dessa kan kompenseras av rätt hjälpmedel. Visningsmiljön används även för individuell hjälpmedelsrådgivning. Affischer, broschyrer, information på kommunens hemsida och kontakter med ortens lokaltidningar har spridit information om verksamheten. Ansvariga utförare inom äldre- och handikappomsorg, bistånds- och LSS-handläggare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hjälpmedelstekniker bjöds in till invigningen. På sändlistan för information finns också personliga ombud, lokala pensionärsorganisationer, politiker, anhöriggrupper, frivilligorganisationer samt Hjälpmedelscentralen i Halmstad. Möjligheternas rum är öppet varje onsdag eftermiddag. Övrig kontorstid är lokalen bokningsbar för visningar för såväl allmänhet som grupper. Flera arbetsgrupper inom området har haft sina arbetsplats- eller verksamhetsträffar i Möjligheternas rum. Rummet har även använts i samband med förskrivning av hjälpmedel. De flesta besökare är personal från gruppbostäder, hemtjänst och personliga assistenter. Men responsen har varit positiv och även allmän heten har hittat hit. Av produkterna i lokalen är spelkonsollen 8

11 Nintendo Wii mest populär och kopplad till en stor TV-skärm har den engagerat många besökare, från barn med komplexa funktionshinder till aktiva pensionärer. Ett annat populärt inslag är hur man kan använda bildstöd och andra visuella hjälpmedel. Under år 2010 kommer bland andra anhörigstödjare, Röda korset (som organiserar frivilliga arbetskrafter) och specialpedagoger att bjudas in till Möjligheternas hus. Dessutom planeras temadagar för allmänheten med gästföreläsare inom områden som teknik och demens. Personal från andra lokala vårdaktörer bjuds in för att i sin tur kunna uppmana andra att besöka visningsmiljön. Laholms kommun Vård och Omsorg 9

12 HALMSTADS KOMMUN Hjärtlig kommunikation Visningsmiljön Smarta ting ligger i anslutning till kommunens ordinarie äldreverksamhet Alla hjärtans hus. Temadagar, flexibla utställningar och branschsamarbeten ger besökarna en bra bild av vilka hjälpmedel som finns och hur de kan underlätta vardagen. Halmstads kommun visar kognitiva hjälpmedel i ett rum i Alla hjärtans hus, som är en mötesplats för pensionärer och närstående i centrala staden. Rummet visas av anställda och frivilliga för alla som är intresserade. För att utnyttja rummets möjligheter är miljön inredd med ett flexibelt hyllsystem, en låsbar monter och en liten sittgrupp. Alla produkter placeras på hyllorna efter teman som till exempel medicinhantering, äta och greppa samt telefoni. Några exempel är kaffebryggare och strykjärn med automatisk avstängning, greppverktyg som underlättar att öppna burkar och lock, omgivningskontroller, fjärrkontroller för att hitta nycklar och plånbok. Det flexibla systemet gör att visningen kan ändras och anpassas efter säsong. I rummet får besökarna också information om vilka hjälpmedel de kan köpa själva och vilka som kan förskrivas. Eftersom många produkter säljs via postorder finns kataloger och broschyrer att ta med sig hem. För att visa miljön för så många som möjligt, arrangeras regelbundna temadagar om avgränsade ämnen som syn och hörsel, sömn och tandvård, påminnelse och telefoni eller säkerhet i vardagen. Temadagarna annonseras i lokaltidningen och i programbladet för Alla hjärtans hus. Under temadagarna får besökarna en upplevelse i form av enkla minnes test, tipspromenad, balanstest, service av hörapparaten eller service av rollatorn. Högskolestudenter som studerar produktutveckling har medverkat för att få respons på idéer. Alla hjärtans hus, som även rymmer Frivilligcentralen, anhörigstöd, café, demensteam och äldrelots, erbjuder också möjlighet att ordna mindre utställningar. 10

13 Smarta ting har byggts upp i samarbete med såväl bransch- som andra intressegrupper. Flera leverantörer ställer ut produkter utan kostnad och landstingets Hjälpmedelscentral har visat en elektronisk kalender och olika klockor för påminnelse. Även andra hjälpmedelsprojekt i kommunen har fått möjlighet att informera och visa produkter i en monter utanför visningsmiljön. Hemvårdsförvaltningen (Halmstad kommun) 11

14 VARBERGS KOMMUN När minnet sviker finns Klubb Höjden Kontrastfärger och fondväggar är några av detaljerna i Varbergs specialinredda lägenhet för yngre personer med kognitiv svikt eller demens. Förutom hjälpmedel rymmer lägenheten en dagverksamhet för personer med tidig demens. För att visa yngre personer med demens och deras anhöriga hur hjälpmedlen kan användas i praktiken används bland annat kontrastfärger runt strömbrytare, på kökshandtagen och bakom toalettstolen. Målade fondväggar underlättar orientering eftersom de gör rummens form och gränser tydliga. Dessutom har lägenhetens olika delar inretts för olika behov. Medan ett mindre rum är ett relaxrum, fungerar ett annat som samtalsrum. Genom att riva väggen mellan kök och vardagsrum ökar kommunikationen och därmed tryggheten för den som vistas i lägenheten. Möbler, porslin och annan utrustning har köpts utifrån studier och forskning angående färgsättning vid demenssjukdomar. Demensteamet ansvarar för att hålla visningsmiljön uppdaterad. Produkterna i lägenheten presenteras i en katalog med information om var produkten kan köpas, om den kan förskrivas och hur den används. Medlemmar i den lokala demensföreningen har fått chansen att lära sig mera om visningsmiljön för att sedan kunna informera andra. Dessa informatörer, eller deras anhöriga, kan själva lida av en kognitiv svikt. Lägenhetens dagverksamhet Klubb Höjden har planerats utifrån flera studiebesök till liknande verksamheter för yngre personer med demens i Stockholm och Malmö. Projektet har också haft en referensgrupp av personer med demens i tidigt skede. Utifrån studiebesök och synpunkter från referensgruppen utformades ett förslag till klubb som ska erbjuda personer med demens en meningsfull syssel sättning utifrån individuella förutsättningar. Verksamheten ska ingå i socialförvaltningens ordinarie organisation för dagverksamhet. Det be tyder bland annat att gästerna slutar besöka klubben då de inte längre kan tillgodogöra sig verksam heten. Projektet har bidragit till idén att skapa ett Seniorcentrum med inriktning mot demens i anslutning till 12

15 klubben och det finns planer på att flytta dagverksam heten för äldre till samma bostads område och samordna den med övriga resurser. Projektet har uppmärksammats i lokala medier och marknadsförts på mässor och seminarier. Information finns på kommunens hemsida och politiker, personal inom kommun och landsting samt representanter för pensionärs- och handikapporganisationer har informerats vid särskilda tillfällen. Man har även kontakt med bostadsbolag för att visa hur de kan anpassa sina seniorboenden. Studenter från högskolan i Halmstad utvärderar projektet genom att undersöka vad allmänhet och yrkesverksamma inom vård och omsorg känner till om hjälpmedel till personer med demens och om projektet När minnet sviker. Resultatet ska jämföras med en liknande under sökning om ett till två år. Varbergs kommun 13

16 BORÅS KOMMUN Vardagsteknik Kombinationen en mobil och en fast visningsmiljö ger fler äldre kunskap om teknik som underlättar vardagen. Medan den mobila miljön lätt kan flyttas till nya platser, används den fasta lokalen även för utbildning och studiebesök. En mobil visningsmiljö gör det lätt att visa hjälpmedel på äldre dagar, anhörigträffar, studiecirklar, patientgrupper, pensionärsträffar och andra öppna sammankomster. Borås mobila miljö presenterar bra vardagsteknik för alla som är intresserade. Beskrivningar fästade vid produkterna minskar behovet av personlig instruktion eftersom be sökarna på egen hand kan känna och klämma på produkterna och se hur de fungerar. En digital fotoram används för att visa produkter som inte kan tas med. Den mobila visningsmiljön är uppdelad i sex områden: Medicinhantering visar produkter som underlättar och förenklar och säkerställer medicinintag i rätt dos vid rätt tidpunkt. Kommunikation handlar om mobiltelefoni, hjälpmedel vid nummerslagning och fjärrkontroller till TV. Greppa visar redskap som gör det enklare att öppna burkar och förpackningar och få bra grepp. Trygghet och säkerhet visar bland annat rörelsestyrd nattlampa, halkskydd, batteridrivna värmeljus och överfallslarm. Hitta och komma ihåg bidrar till ordning och struktur och omfattar produkter som sakletare, enkelt fickminne, skrivtavla och en tydlig almanacka. Övriga produkter rymmer det som hamnar utanför rubrikerna ovan och som inte är möjligt att ta med i en mobil visningsmiljö. Sådana exempel är käpp som kan fällas ihop, gåstol med inbyggd pall, programmet Ippi som underlättar kommunikation via TV och C.STATUS som underlättar kontroll av lås, lampor och spisplattor. Den fasta visningsmiljön finns i demensteamets lokaler centralt i Borås och är bara öppen för bokade besök. Här visas både hjälpmedel som kan förskrivas och produkter som finns i handeln. Visningsmiljön är indelad i områden som minne, kommunikation, trygghet och säkerhet, tid, medicinhantering samt struktur och strategier. En arbetsterapeut 14

17 bistår vid visningen genom att prata om eller visa produkter som är anpassade till besökarens behov. Man betonar särskilt vikten av att märka och använda instruktioner. Visningsmiljön besöks främst av personer med minnesproblem, deras närstående och personal som möter demensproblematik i sitt arbete, men man tar också emot studiebesök från hela landet. I lokalen bedrivs också demensutbildning. Både den mobila och fasta visningsmiljön finns kvar efter projektet och ambitionen är att båda miljöerna löpande ska uppdateras. Borås kommun 15

18 GÖTEBORGS STAD Smart vardagsteknik i Centrum Möjligheten att få enkla hjälpmedel förskrivna har minskat på senare år. Samtidigt är det svårt att få tag i produkter på den öppna marknaden. Förutom en lokal fungerar en stor väska på hjul som en mobil visningsmiljö. Smart vardagsteknik i Centrum erbjuder en visnings- och demonstrationsmiljö där råd och stöd om bra produkter och vardagsteknik finns samlade på ett ställe. Vid projektets start sökte staden samarbete med vårdcentral, primärvårdsrehab, hemrehab samt övriga förebyggande och hälsofrämjande enheter. I en liten referensgrupp av anhöriga utbyttes erfarenheter om produkter de haft nytta av eller saknat. För att hitta inspiration och idéer gjorde man också studiebesök och arrangerade nätverksträffar där man bland annat diskuterade urvalet av produkter. Detta ledde till ett väl rustat visningsrum med det mesta från enkla ergonomiska knivar, burköppnare och griptänger till avancerad teknik som mobilttelefoner och fjärrkontroller. Synpedagoger och audiologer i Göteborgs Stad bidrog med tips och kunskap. Samarbetet med produktleverantörer var en viktig del i projektet. En del produkter köptes in, andra lånades och några skänktes för ända målet. Besöken i visningsmiljön gjorde många nyfikna, både på pro dukterna och på var de fanns att köpa. En del besökare återkom för att få hjälp med någon instruktion eller för att beställa via Internet. Eftersom mängden produkter som är anpassade för äldre växer, diskuterades hur råd och anvisningar skulle utformas och hur visningsmiljön skulle hållas aktuell. Att hålla tät kontakt med leverantörer och samverka med hälso- och sjukvårdspersonal samt personal inom äldreomsorgen har visat sig vara ett måste för en bra och aktuell miljö. Visningsmiljön finns, tillsammans med stadsdelens anhörigstöd, i ett kultur- och aktivitetshus för seniorer. Huvudansvariga för uppbyggnaden av miljön var stadsdelens två fixare, vars huvuduppdrag är att erbjuda seniorer servicetjänster för att minska fallolyckor. Fixarnas tjänster är mycket efterfrågade och de är därför goda ambassadörer för miljön. De kan också lätt ta till sig och förmedla synpunkter och önskemål från besökarna. 16

19 För att sprida information ordnades både allmänna drop-in och visningar för slutna grupper. Bokade visningar för hemtjänstpersonal och pensionärsgrupper har också genomförts. Beroende på målgrupp har produkterna placerats i olika stationer. För personer som av olika skäl inte kunnat komma till visningsrummet köptes en stor väska på hjul som utgjorde en mobil utställning. Information om projektet har spridits genom ett radioinslag och i en bilaga till Göteborgsposten. Inom projektet producerades också anslag till vårdcentraler, träffpunkter, bibliotek och apotek samt information till kommunens hemsida. Göteborg Stad Centrum 17

20 GÖTEBORGS STAD Design och teknikstöd för självständigt boende Många teknikstöd baseras på bredband, mobilnät, blåtand eller annan trådlös överföring. Men även form, färg, ljus och kontraster kan underlätta vardagen. Vision Bo Äldre är en mötesplats för att sprida och utbyta kunskap kring design och teknikstöd för äldre. Visningsmiljön innehåller allt från enkla smarta ting till teknikstöd som kräver stöd av kommunikationsnät alternativ trådlös kommunikation. I katalogen Kan själv presenteras 57 produkter för en enklare vardag med uppgifter om var produkterna kan köpas kataloger har delats ut till fixare, omsorgs- och fastighetspersonal och andra besökare på Vision Bo Äldre. Stadens pensionärsråd, som tagit fram inköpslistan, har fått exemplar. Ett avancerat teknikstöd är en liten terminal med pekskärm som, förutom att mäta individuell el-, värme- och vattenförbrukning, även styr belysning, inaktivitetslarm, kamera i dörren och hemma-borta-funktion. Genom en uppkoppling mot bredband kan den också användas för att boka färdtjänst, kontakta apotek, läsa tidtabeller, kommunicera med hemtjänstpersonal och vårdcentral. Delprojektet leds i samverkan med bostadsbolagets energisamordnare. Med hjälp av en elektronisk brevlåda, kopplad till TV:n, kan den boende ta emot och skicka bilder, filmer, ljud och textmeddelanden från mobiltelefon och dator. Med en enkel TV-telefon kan man både se och tala med anhöriga och vänner och ringa upp via bilder istället för telefonnummer. Efter fixarnas besök på Vision Bo Äldre producerades en väska med ett 30-tal smarta hjälpmedel. Cirka 30 brukare har testat digital nyckelhantering inom delprojektet Elektroniska lås. Testet följs upp via enkäter och intervjuer med brukare och personal. Personal inom äldreomsorgen har fått information via ett tema i tidningen Samspel. Allmänheten har informerats via artiklar i annons bilagor till Göteborgsposten samt lokalradio. Politiker och 18

21 tjänstemän har erbjudits två guidade visningar och man har bildat nätverk med övriga projekt i staden som beviljats medel inom HI:s programområde Teknik för äldre. För att få igång en bred samverkan kring teknikstöd, boende och äldre bör fastighetskontor, stadsbyggnadskontor, arkitekter, byggare och bostadsförmedlare delta. För att stimulera detta har projektgruppen tagit fram ett underlag för samtal på arbetsplatserna. Man konstaterar också att hjälpmedlen måste bli mer tillgängliga och exponeras bättre hos återförsäljarna (kanske genom seniorhörnor för smarta produkter). Göteborgs Stad 19

22 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Visningsrum ett häfte som visar idéer för kognitivt stöd Med tolv affischer och ett informationshäfte tipsar Trollreda resurscenter om bra hjälpmedel och ger goda råd för den som har svårt att minnas. Syftet är också att underlätta för andra som vill bygga upp en lokal visningsmiljö. Erfarenheter från olika visningsmiljöer har samlats i ett häfte V isningsrum som presenterar hjälpmedel och tips. Tipsen är indelade i olika rum, där varje hjälpmedel beskrivs med en tydlig närbild och enkel text. Under rubriken Hallen finns till exempel hjälpmedel för att hålla reda på nycklar och för att sortera brev, tidningar och reklam. Avsnittet Badrummet tar upp personlig hygien, tvätt och städning medan Sovrummet visar olika sätt att hålla reda på tiden och Vardagsrummet lägger tonvikt på telefoni. Köket som ofta används mest, visar bland annat hjälpmedel för hur man gör i ordning frukost, dukar, äter, diskar och planerar sina inköp. För att så många som möjligt ska ha nytta av tipsen, vänder sig informationen direkt till dem som har problem med minnet. Därför är alla texter skrivna i jag-form som exempelvis: Komma igång att duka. Om jag blir osäker på hur man dukar kan en snygg tablett med siluetter hjälpa. För att sprida information sker ett samarbete med hjälpmedelscentral och demensteam. Ambitionen är att centralerna ska kunna hyra eller låna ut hjälpmedel så att fler får möjlighet att visa aktuella produkter. En fast visningsmiljö kan också kombineras med en fixare som kan tipsa om smarta ting i hemmiljö. En mobil utställning kan skapa nya kontakter genom besök hos föreningar och på arbetsplatser. Regionens fyra hjälpmedelscentraler har hittills hållit tio fullbokade heldagsutbildningar. Under utbildningen visade konsulenterna olika hjälpmedel och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor och pröva olika produkter. Hjälpmedelskonsulenten berättade också vilka hjälpmedel som kan och inte kan förskrivas. Utbildningen var gratis för alla förskrivare som kommer i kontakt med personer med tidig glömska. Andra intresserade fick delta i mån av plats. 20

23 Förutom häftet Visningsrum har Trollreda resurscenter tagit fram tolv affischer som informerar om hjälpmedel vid glömska. Förskrivarna har fått affischerna gratis för att lätt kunna visa exempel på problem och lösningar i sin egen arbetsmiljö. Många frågade efter affischerna och flera trycktes efter hand. Affischer som inte delats ut under utbildningar na säljs och bilderna finns som ett bildspel på CD. I slutet på häftet finns en lista på för- och nackdelar med olika modeller. Där finns också adresser till tolv visningsmiljöer som tar emot studiebesök och kontaktuppgifter till de elva företag som säljer produkterna som nämns i häftet. Häftet och affischerna kan beställas från Trollreda resurscenter 21

24 STOCKHOLMS STAD Hjälpmedelsknallarna Bärbar teknik och en shoppingvagn har skapat en mobil visningsmiljö för hjälpmedel i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Filmen Hjälpmedelsknallarna har producerats för att informera vid anhörigcirklar. Den mobila visningsmiljön består av en bärbar dator uppkopplad mot Internet, skrivare, projektor, roll-up samt shoppingvagnar med hjälpmedel. Vagnen innehåller både förskrivningsbara hjälpmedel, bostadsanpassningar och smarta produkter som finns i handeln. Hjälpmedlen har köpts in eller lånats av hjälpmedelsfirman Falck Igel. Den tekniska utrustningen gör det möjligt att informera om och skriva ut produktblad om produkter som inte fick plats i vagnen. Att miljön var mobil gjorde det lätt att återkomma flera gånger till platser som lockade många besökare. Internet gjorde det också möjligt att visa produkter utifrån besökarnas behov. Arbetssättet blev också billigt. Att inte ha bil innebar dock tidsödande transporter med mycket upp- och nedpackning. För att nå ut med visningsmiljön har man besökt anhörigcirklar, öppna sociala mötesplatser och deltagit i kommunens heldagsutflykter för anhörigvårdare. Ofta fick besökarna tillfälle att prova hjälpmedlen. Projektet har också informerat om bra teknikstöd för äldre vid kommunens temaföreläsningar för anhörigvårdare. Vid stadsdelarnas öppna informationsmöten för äldre informerades både om teknikstöd för brukaren och om stöd för anhöriga. Under projektet informerades totalt personer, varav 182 anhörigvårdare och 94 personal. Öppna hjälpmedelsvisningar i entrén på Dalens sjukhus, som bland annat omfattar geriatrisk klinik med minnesmottagning, vårdcentral och primärvårdsrehab, lockade flest besökare. Samma upplägg vid sju vårdcentraler gav inte lika positivt resultatet, även om många fick klart för sig var de kan få hjälp. Pensionärerna nåddes lättast via medlemsmöten i den egna föreningen. Under åtta tillfällen träffade projektet sammanlagt 305 personer. I filmen Hjälpmedelsknallarna diskuterar anhörigvårdare, arbetsterapeut och anhörigkonsulent olika aspekter kring teknik och anhörigstöd. Filmen kan användas vid anhörigcirklar. 22

25 Information till biståndshandläggare och distriktssköterskor prioriterades högt och samtliga 13 vårdcentraler erbjöds gratis föreläsning kring hjälpmedel och annat teknikstöd. Dessutom arrangerades tre workshops för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i primärvården. Av resursskäl besöktes endast tre hemtjänstenheter. Ett första steg att informera anhörigvårdare är att personal i primärvård och kommun frågar den anhöriga vilket stöd som behövs för att klara vardagen ihop med den närstående. Sådana frågor ställs troligare av personal som vet vilket stöd som finns och vart de kan hänvisa. Utvärderingen visar att personalens kunskap behöver uppdateras i både stadsdelar och primärvård. Man konstaterade också att kommun och landsting måste bli bättre på att informera om varandras verksamheter. Stockholms Stad Foto: Emma Mattsson 23

26 VÄSTERÅS KOMMUN Kognitiv visningsmiljö för äldre Galgar i kontrastfärger, matlådor dag för dag, toalett med rörelsevakt och TV-spel för balansträning. Listan är innovativ och lång när Hjälpmedelscentrum i Västerås presenterar sin visningsmiljö för äldre. Erfarenhet visar att tidig information och utprovning av kognitivt stöd ökar förutsättningarna för äldre att behålla sin självständighet. Ökad kunskap om kognitivt stöd ger helt enkelt äldre bättre livskvalitet och aktivitetsförmåga. En hemlik visningsmiljö anses ge bäst stöd för information. Kartläggningar har visat vikten av att de som arbetar i visningsmiljöerna är välutbildade och har goda kunskaper om produkterna, deras användningsområden och metodik för utprovning. I Västerås har en referensgrupp med representanter från olika brukarorganisationer besökt andra visningsmiljöer och tagit fram ritningar med hjälp av IKEA:s ritningsprogram. Gruppen har också svarat för inköp av inredning och iordningställandet av lokalen. För att behålla luftigheten och ge en känsla av lägenhet avdelades lokalen med halvväggar som hall, kök (höj- och sänkbar enhet fanns redan), badrum och vardagsrum. En lamellgardin som går att dra isär skapar nödvändig flexibilitet. I hallen finns exempel på hur man kan strukturera posthantering och klädförvaring. Galgarna har kontrasterande färger och en kombinerad anslagstavla och nyckelskåp hjälper till att hålla ordning på nycklar. På anslagstavlan finns också foton på aktuell hemtjänstpersonal. Vid ytterdörren finns förslag på olika sätt att bli påmind om vad man bör komma ihåg innan man går hemifrån. I köket är kylskåpets handtag ett exempel på anpassning med kontrastfärger. Även spis, mikro och kaffebryggare har markerats med färg. På köksbordet finns, förutom dukning med kontrastfärger, en medicinpåminnare och en enkel samtalsapparat. Kylskåpet är tydligt sorterat med bland annat en plastlåda med frukostkit och matlådor markerade för olika dagar. På köksbänken finns andra visuella hjälpmedel, förenklad timer och kulram. Städskåpet är utrustat med strykjärn med timer, bildmarkerade städkit för olika moment. På väggen finns olika tidshjälpmedel och planeringssystem. Badrummet innehåller exempel på hur man kan skapa tydlighet med hjälp av kontraster. Toalettrummet hittas lätt på natten med hjälp 24

27 av ledbelysning som aktiveras med en rörelsevakt när man kliver ur sängen. I sovrummet finns olika telefoner, almanackor och anhöriglarm. Sängen är bäddad med ett tyngdtäcke. I vardagsrummet finns en inställbar skön fåtölj, ett bord med en anpassad CD-spelare, förstorad fjärrkontroll och en talande klocka. Här finns också en korg med minnessaker, exempel på enkla medicindosetter och förslag på böcker som stimulerar minnet. I rummet tipsas också om hur man med hjälp av gamla saker och fotografier kan stimulera till dialog. Ett TV-spel visar anhöriga och vårdpersonal roliga aktiviteter som samtidigt ger bra rörelse- och balansträning. Från början var tanken att varje produkt skulle förses med en etikett med leverantörsinformation. Men eftersom dessa skulle påverka hemkänslan gjordes istället en produktkatalog med bilder på alla hjälpmedel. Som stöd för minnet kan besökaren få med sig en bild på produkten. Visningsmiljön innehåller också en utprovningsdel med hyllor för förskrivningsbara hjälpmedel och ett konferensbord. För att minska risken att denna del av lokalen ska upplevas rörig, förvaras produkterna i dolda fack med bildinformation på utsidan. Hjälpmedelscentrum i Västerås 25

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 2. 2008 Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap Tema: Kognitivt stöd Ansvarig utgivare har ordet: Innehåll Klara Mera - en lysande idé 3-5 Sidney in

Läs mer

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Rapport Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, Titel: Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Våra projekt från norr till söder. Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning

Våra projekt från norr till söder. Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning Våra projekt från norr till söder Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Margot Granvik Foto/illustration: Marcus Lundstedt (Bildarkivet),

Läs mer

Hemma med IT Slutrapport

Hemma med IT Slutrapport Hemma med IT Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Bilder: Omslag Arash Atri/Bildarkivet.se, sid 15 Oskar Jonsson Ansvarig projektledare: Oskar Jonsson Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09310-pdf

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga

Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2010 Författare: Lena Rosenberg och Louise Nygård Ansvarig informatör: Magdalena Marklund Ansvarig handläggare: Ingela

Läs mer

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Sätt på kaffet! så tar jag med fikabröd. Rapport Tomelilla december 2008 Christel Nilsson Tel: 0417 181 28 Mobil 0709-958 128 HUchristel.nilsson@tomelillaU

Läs mer

Projektredovisning Bo bra på äldre dar

Projektredovisning Bo bra på äldre dar Projektredovisning Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun Marita Landh Peterson Omsorgs- och socialförvaltningen 1 Innehåll Innehåll...1 Innehåll...2 Sammanfattning/resultat...4 Summary/result...5 Bakgrund...7

Läs mer

Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior. Lisbeth Lindahl

Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior. Lisbeth Lindahl Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior Lisbeth Lindahl Rapport 1:2014 1 2 Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior Lisbeth Lindahl 3 Kvalitetskriterier

Läs mer

IT-support en förstudie. Till personer med funktionsnedsättning och äldre

IT-support en förstudie. Till personer med funktionsnedsättning och äldre IT-support en förstudie Till personer med funktionsnedsättning och äldre Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Ansvarig utredare: Anita Boman Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09309-pdf

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Rutiner i vardagen varför då?

Rutiner i vardagen varför då? Rutiner i vardagen varför då? E behöver bli påmind om att ta sin medicin. A om att gå och lägga sig. Y bröt ihop över växande högar på jobbet och fick hjälp med att strukturera sitt arbete. Behoven hos

Läs mer

Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se. Slutrapport

Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se. Slutrapport Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se Slutrapport 1 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Ulla-Britt Blomquist Foto/illustration: Kerri Sandell, Grandstand design URN:NBN:se:hi-2013-13351-pdf

Läs mer

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag Alternativ telefoni Slutrapport för regeringsuppdrag Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Andreas Richter URN:NBN:se:hi-2010-103133-pdf Artikelnummer: 103133-pdf Publikationen kan beställas på

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 Chefer med bakgrund SID 6-7 LSS har egen spelhåla/sid 3 Ta vara på guldstunder i äldreomsorgen/sid 8-9 NYTT! Två sidor om forskning- och utveckling/sid 16-17 Imponerande

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Ekonomikoll Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Välkommen till studiecirkeln Ekonomikoll! Det kan vara krävande att sköta sin ekonomi om man har en kognitiv funktionsnedsättning. Man ska komma

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Alternativ telefoni med ny teknik

Alternativ telefoni med ny teknik Alternativ telefoni med ny teknik Slutrapport för försöksverksamhet i Västerbotten Alternativ telefoni - från särlösning till lösning [september 2012] Signe Rejdvik, Marcus Eriksson Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Lena Josefsson och Catarina

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Arbetsmodell för hjälpmedel

Arbetsmodell för hjälpmedel Arbetsmodell för hjälpmedel Introduktion av hjälpmedel och kognitivt stöd vid ADHD För att man ska kunna bedöma vilka insatser som ska sättas in måste man först få en helhetsbild av hur personens vardag

Läs mer

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning Vägar till alternativ telefoni för personer med tal-/språkstörning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kjerstin Greve-Löberg Foto/illustration: Kjerstin Greve-Löberg, Morgan Ceken och Maria Olsson

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer