Inbjudan till KFS-dagarna. Helsingborg maj 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till KFS-dagarna. Helsingborg 30-31 maj 2012"

Transkript

1 Inbjudan till KFS-dagarna Helsingborg maj 2012

2 Välkommen till KFS dagarna 30-31maj på Dunkers kulturhus i Helsingborg Tema: Affärsmässig samhällsnytta på medborgarnas uppdrag, i samhällets tjänst Carl Cederschiöld Ordförande Affärsmässig samhällsnytta ur medborgarnas perspektiv är grunden för verksamheten hos alla kfs-företag. I år följer vi upp förra årets tema om affärsmässig samhällsnytta med att ur medborgarperspektivet fokusera på de samhällsnyttiga verksamheternas betydelse och roll i samhället, oberoende av vem som äger eller driver företaget. Skiljelinjer mellan offentligt privat ägande/utförande, privatisering offentliga ansvaret, och ansvaret för långsiktighet, miljö och samhällsutveckling kommer att analyseras och diskuteras. Vikten av entreprenörskap för samhällsutveckling ingår också som en del i årets tema. I Helsingborg kommer vi att få lyssna till föredrag, seminarier och samtal som innehåller många intressanta frågor. Hur kan samhällsansvar, medborgarinflytande och långsiktig hållbarhet förenas med affärsmässighet och bolagets bästa? Hur tänker en social entreprenör? Hur levererar vi samhällsnytta med kvalitet? Hur kan vi skapa synergier mellan aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor? Hur ska spelreglerna på energimarknaden vara utformade för att vara klimatsmarta, konkurrensneutrala och till största nytta för kunderna. Vad händer i samhället? Är det som vi uppfattar som typiskt svenskt verkligen det? Dessa frågor är olika delikatesser som väl svarar upp mot ett digert smörgås - bord och som serveras i skånsk miljö! Välkomna till bords den maj i Helsingborg. Erik Ackebo t f VD

3 DUNKERS KULTURHUS i Helsingborg ligger vid Norra hamnen. I huset finns stora utrymmen för utställningar, scenkonst och pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar inom konst, musik, media, dans och teater. Huset rymmer också bar, restaurang och butik. Totalt har huset en yta på m² för olika verksamheter och m² utställningsyta. Byggnaden tillkom efter en stor arkitekttävling och vanns av den danske arkitekten Kim Utzon, son till Jørn Utzon, arkitekt till Operahuset i Sydney. Planerna för ett nytt stadsmuseum hade funnits länge och växte så småningom till ett mångfunktionellt komplex av olika kulturella institutioner. Pengar till att finansiera bygget fick man från Henry och Gerda Dunkers donationsfond och efter dem har huset fått sitt namn. Dunkers kulturhus invigdes av kronprinsessan Victoria den 27 april Temat för byggnaden var enligt Kim Utzon Staden vid vattnet och skall ses som en grupp av olika hus som rymmer olika funktioner sam manbundna till en enhet. Mot Sunds - torget och staden vänder huset en mer sparsam och stadsmässig fasad, medan husen ut mot hamnen är mer skulpturella i sitt uttryck och domineras av vita betongpelare och intrikata takformer. kfs är en medlemsstyrd organisation där verksamheten tar utgångspunkt i våra medlemsföretags behov och där du som medlem har möjlighet att påverka. Vi arbetar på uppdrag av stämman och styrelsen som bestämmer inriktningen på verksamheten. Onsdag den 30 maj kl 13:00 genomför kfs sin årsstämma, själva grundskälet till kfs-dagarna! Årsstämman är kfs högsta beslutande organ, där medlemmarna utser sina representanter till styrelsen för det kommande året. Därför är årsstämman årets viktigaste möte och forum för att ventilera åsikter KFS årsstämma den 30 maj kl 13:00 och fatta beslut om vilka förändringar som bör göras och vad kfs ska inrikta sig på i framtiden. En organisation är aldrig starkare än sina medlemmar. Kom och utnyttja din rätt att vara med och styra din arbetsgivarorganisation för att göra skillnad. För att bättre kunna ge kfs medlemsföretag till - fälle att träffas, umgås och utbyta erfarenheter har mötet kring stämman med åren utvecklats till ett lunch till-lunch-program med intressanta föreläsare. Kallelse till stämman skickas ut senast den 30 mars. STÄMMAN består av om bud som utövar medlemmarnas rösträtt. Varje medlem an - sluten till KFS senast den 1maj 2012 har två röster och därutöver en för varje fullt 50-tal hos företaget an - ställda arbetstagare enligt senast lämnad uppgift, det vill säga KFS företagsuppgifter 2011 alternativt med - lemsan sökan Medlem med mer än 500 anmälda arbetstagare har dock för överskjutande ar betstagare antal endast en röst för varje fullt 100- tal arbets tagare. Med lem be stämmer över utövandet av sin rösträtt. 1. Ordförande och VD öppnar stämman och redovisar KFS verksamhet Val av två justerare tillika rösträknare. 3. Val av ordförande för stämman. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av sekreterare för stämman. 6. Justering av röstlängd. 7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 8. Styrelsens berättelse. 9. Revisorernas berättelse. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 12. Beslut om verksamhetsprogram, budget och avgifter. 13. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter. 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 15. Val av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen. 16. Val av revisorer. 17. Val av valberedning. 18. Övriga ärenden som i behörig ordning överlämnats till stämman. 19. Avslutande av stämman.

4 Program 30 maj Registrering, Dunkers kulturhus Styrelsemöte, Dunkers kulturhus Lunchen serveras från och framåt på Dunkers kulturhus Monica Ericsson Tillträder som VD på KFS 1 maj Monica kommer närmast från Västerås där hon under 12 år varit stadsdirektör. Hon har också tidigare arbetat som per - sonaldirektör i Västerås. Jag ser fram emot att få leda och i samspel med KFS medarbetare utveckla KFS som idag är en professionell arbetsgivarorganisation för samhällsnära företag. KFS ska vara det bästa valet för våra kunder! Peter Danielsson Är kommunstyrelsens ord - förande i Helsingborgs Stad. Danielsson har varit engagerad i kommunalpolitiken i Helsingborg sedan Han lämnade kommunalpolitiken 2002, men återvände den 1 november Peter har varit verksam som lärarvikarie, ledarskribent på Nordvästra Skånes Tidningar, politisk sekreterare i Helsingborgs Stad samt som kommunikationskonsult. Lena Friblick Moderator Journalisten Lena Friblick arbetar bl a som program - ledare för Nyhetsmorgon i TV4. Hon har stor erfarenhet av direktsända debatter och intervjuer. Lena har arbetat med nyheter på TV 4 i över 10 års tid och innan dess arbetade hon med ett flertal olika program både i P3 och P4. Hon har också undervisat i media vid Lunds Universitet med uppskattade föreläsningar om dagens mediasamhälle KFS-dagarna inleds med årsstämma Carl Cederschiöld ordförande i KFS och Peter Danielsson KSO i Helsingborg välkomnar till KFS-dagarna Kaffebuffé Moderator Lena Friblick inleder och samtalar med KFS nya VD Monica Ericsson Offentligt och privat Mats Edman, chefredaktör på Dagens Samhälle Kraftsamling mot ett uthålligt energisystem Anders Östlund, VD Öresundskraft Slut dag Promenad från ditt hotell till Parapeten restaurang, Norra hamnen Välkomstdrink Parapeten restaurang Middag på Parapeten restaurang Underhållning och VJ Hans Norberg vice VD Öresundskraft. Efter civilingenjörsexamen på KTH i Stockholm har Hans bl a varit VD för ES Elektro- Sandberg och varit i flera ledande positioner inom Sydkraft det som idag är Eon elnät. Har också arbetat i flera år som konsult. Anders Östlund VD Öresundskraft. Tidigare har han bl a varit VD för Sydkraft ÖstVärme AB och affärsområdeschef för Värme på Norrköping Miljö och Energi AB. Efter civilingen - jörsexamen från Tekniska Högskolan i Lin köping 1991 började han sin karriär på ABB Stal/ABB Carbon i Finspång. Sylvia Michel VD Lunds EnergiKoncernen. Kommer närmast från en tjänst i Bryssel där hon har varit placerad för bransch - organisationen Svensk Energis räkning. Bland tidigare erfarenheter finns en VD-tjänst för Kristinehamns Energi och uppdrag för Ericssonkoncernen. Alexander Bard Alexander Bard, en samhällsdebattör som inte väjer för att säga sin mening, har bl a startat upp en ansenlig internationell karriär som författare av tre bäst säljan de böcker, före läsare, och sociolog med sociala medier som specialitet parallellt med sin karriär i musik - branschen, i bl a bandet Army Of Lovers och BWO. Per Laurell VD Gävle Energi. Sitter med i referensgruppen i SNS projektet Spelreglerna på energimarknadern. Under hela min tid inom näringslivet har energi och elkraft varit den bransch som varit tongivande i mitt yrkesutövande. Det har sitt ursprung från min uppväxttid samt att jag utbildade mig till civilingenjör inom detta område.

5 Program 31maj Dagens program inleds, Dunkers kulturhus Vad händer i samhället? Alexander Bard Kaffe Parallella seminarier (obligatorisk föranmälan) A) Garpar, gipskatter och svartskallar en resa i Sveriges företagshistoria. Anders Johnsson B) Spelregler på energimarknaderna Björn Carlén, SNS, Thomas Tangerås, IFN, Institutet för Näringslivsforskning, Per Laurell, VD Gävle Energi, Sylvia Michel, VD Lunds Energikoncernen, Hans Norberg, vice VD Öresundskraft C) Från problemskapare till problemslösare Leo Razzak, Fryshuset Återsamling i stora konferenslokalen Samhällsnytta med kvalitet Carl Cederschiöld, Anna Thoursie, Hanna Kauppi, Anders Johnson och Lars-Åke Almqvist Avslutning samt inbjudan till 2013 Sammanfattning och information om nästa års KFS-dagar i Östersund Anders Johnson, som nu driver företaget Skriftstället i Vasastan AB, har ett förflutet som chef - redaktör på Dagens Nyheter och riksdagsledamot för Folkpartiet. Anders var en av de första i Sverige som, redan i mitten av 1980-talet, lyfte upp betydelsen av privata utförare inom välfärdssektorn, i debattboken Släpp tjänsterna loss om tjänstesamhällets myter och möjligheter. Han är också författaren till boken Garpar, gipskatter och svartskallar. Invandrarna som byggde Sverige, som blev utsedd till Årets bok om svensk historia Björn Carlén är forskningsledare på SNS, Studieförbundet Näringsliv & Samhälle, där han är ansvarig för projektet Spel reglerna på energi marknaderna. Björn disputerade år 2000 på en avhandling om internationell klimatpolitik och experimentell ekonomi. Han är också verksam på VTI, Statens vägoch transportforskningsinstitut, och har tidigare arbetat som sekreterare vid Finansdepartementets expertgrupp för miljö studier. Lars-Åke Almqvist verkade under många år som stridbar 1:e vice ordförande i Kommunal. Bland annat profilerade han sig i frågor om hur förändra den offentligfinansierade sektorn till att bli effektivare. Nu äger och driver han företaget Alamanco AB. Alamancos vision är att hjälpa välfärdssektorn att lösa de viktiga frågor och utmaningar som vi står inför. Vad är organisationens uppdrag, hur hanteras personalkostnaderna, hur bemannas verksamheten, hur används arbetstiden effektivt, hur garanteras kvalitén, hur och på vilket sätt mäter vi verksamhetens resultat? Lunch på Dunkers kulturhus och därefter hemresa Hanna Kauppi VD Särnmark Assistans och ordförande i KFS bransch - råd för personlig assistans. Hon är sedan många år engagerad i branschens frågor och ivrar för bevarandet av rätten till personlig assistans, för långsiktig hållbarhet och kvalitets utveckling på om - rådet. Leo Razzak Är en social entreprenör med innovativa lösningar på samhällets mest angelägna sociala problem. Leo vill ta itu med de viktigaste och mest brännande samhälls - frågorna och hitta nya idéer för genomgripande samhällsförändringar. Leo ger oss en förståelse för frågor som rör mångfald, integration och identitet och får oss att tänka utanför boxen. Anna Thoursie Är chefsekonom på KFS och fil dr. i nationalekonomi. Tidigare på Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Sveriges Riksbank, LO och Kommunal samt med uppdrag för EU-kommissionen. Alltid med inriktning på samhällsekonomisk analys och effektiv resursanvändning, ofta med fokus på arbetsmarknadsfrågor. Thomas Tangerås Docent i nationalekonomi och verksam vid IFN, Institutet för Närings livsforskning som chef för forskningsprogrammet Elmark nadens ekonomi. Thomas forskning är inriktad på industriell och politisk ekonomi. För närvarande forskar han främst kring frågor som rör elförsörjningen och telekom. Thomas har även an - litats som expert på telekom och elmarknaden. Mats Edman Chefredaktör på Dagens Samhälle. Har dragit igång en ny typ av analys av offentligt privat. Tuff, orädd och har förändrat Dagens Samhälle till att bli den oumbärliga omvärldsbevakaren för aktören inom den offentliga marknaden, oavsett om du är en privat eller offentlig aktör. Mats är dessutom utgivare av Den offentliga marknaden som utkom hösten 2011.

6 Program 29 maj KFS-golfen Rya GK Att spela på Rya gk är en stor naturupp levelse. Banan kallas för en pärla vid kanten av Öresund. Banan har sedan starten haft ett flertal hål med riktig seaside karaktär. Dessa har under alla år varit kännetecknet för Rya tillsammans med de hål som spelas från landborgen, där utsikten mot Öresund oftast är oerhört betagande. Vi startar kl kanonstart och beräknas vara klara till Tävlingsformen blir poäng - bogey (max hcp 36) med inlagda tävlingar som närmast hål och längsta drive. Därefter åker vi tillbaka till hotellen för att återigen samlas vid och inta en grillbuffé på Elite Hotel Marina Plaza. KFS-golf Rya GK Avgång med buss från Elite Hotel Marina Plaza. Tid för uppvärmning och registrering Lunch på Rya GK Kanonstart för KFS-golfen Återtransport till centrala Helsingborg Grillbuffé med golf tävlingens prisutdelning på Elite Hotel Marina Plaza. Filbornaverket byggs, ägs och finansieras av Öresundskraft. Det uppförs inom Nordvästra Skånes Renhållnings ABs (NSR) återvinningsanläggning enligt NSR:s gällande miljötillstånd. Toppmodern teknik och automatiserade processer kommer att hantera en stor del av driften. Varje dag ska utsorterat avfall från 50 sopbilar förvandlas till värdefull fjärrvärme och el. Att bränslet är utsorterat betyder att metall, glas, tidningspapper, organiskt av - fall med mera har sorterats ut. Det är det som återstår som eldas. Vi ska alltså fortsätta att käll - sortera!

7 Program 29 maj Utflykter Studiebesök på Filbornaverket och sightseeing Sofiero slott (obligatorisk föranmälan) Vill du på nära håll se ett kraftvärmeverk som ska förvandla utsorterat avfall till värdefull energi då ska du följa med ut till Filbornaverket. Vi börjar med lunch i Helsingborg och åker därefter veteranbuss ut till Filbornaverket. Där får vi en rundvandring i verket på ca 1 timme. Vid Filbornaverket ska utsorterat avfall förvandlas till värdefull energi. Filbornaverket blir ett nytt landmärke i Helsingborg och säkerställer en fortsatt prisvärd och miljöriktig el- och fjärrvärmeproduktion i regionen. Efter rundturen fortsätter vi mot Sofiero slott där vi får en guidad visning av trädgården och eftermiddagskaffe i slottets cafeteria. Utflykter Studiebesök på Filbornaverket och Sofiero slott Lunch i Helsingborg Filbornaverket Veteranbuss avgår från Elite Hotel Marina Plaza. Visning på Filbornaverket och därefter vidare till Sofiero slott, kaffe i slottscaféet, därefter en guidad visning av slottet Sofiero Slott Veteranbuss avgår från Elite Hotel Marina Plaza. Guidad visning av Sofiero slott och kaffe i slottscaféet. Därefter finns det tid att på egen hand besöka slottet och vandra ytterligare i trädgården Grillbuffé på Elite Hotel Marina Plaza Sofiero slott enbart sightseeing (obligatorisk föranmälan) Först äter vi lunch i Helsingborg och därefter tar vi en veteranbuss ca 5 km ut till Sofiero slott. Där får vi en guidad tur och kaffe. Slottet är berömt för sin fantastiska parkanläggning som år 2010 utnämndes till Europas vackraste park. Parken kring slottet är en blomstrande oas, med utställningar, aktiviteter och arrangemang. I parken finns ca rhododendronbuskar av 300 olika arter och lika många hybrider. Sofiero har norra Europas största samling av rhododendron. Historien om Sofiero börjar Då bygger kronprins Oskar och hans hustru Sophia sitt sommarslott får Sofiero nya ägare då sonsonen Gustaf Adolf gifter sig med Margareta från England och får Sofiero i bröllopspresent. Det är också då som trädgården får en mera framträdade roll.

8 AVS KFS Företagsservice AB Box STOCKHOLM Porto betalt Port payé Registrering Registreringen till KFS årsstämma och KFS-dagarna sker på Dunkers kulturhus onsdagen 30 maj mellan kl Hotell Se under länken Anmälan Ska ske innan måndag 16 april! Avbokning kan ske utan kostnad fram till fredag 20 april. Anmälan med program och hotellalternativ hittar du under: Där hittar du även en karta över Helsingborg där du ser var hotellen ligger i förhållande till Dunkers kulturhus Våra samarbetspartners och Parapeten restaurang. Tyvärr kan vi inte hantera anmälningar via post, e-post, fax eller telefon. Kostnaden för boendet betalas av deltagaren direkt till hotellet, kontant eller med kreditkort. Frågor? Har du frågor gällande anmälan är du välkommen att kontakta: Trons Lena Mattsson, Trons Production AB eller För övriga frågor kontakta: Annelie Hedenström, KFS eller Frågor kring program, föreläsare och dylikt be svaras av Annika af Trolle, KFS eller ANMÄL DIG SENAST DEN 16 APRIL. VI SES! Tiden går fort! Tänk på att redan nu reservera den september för KFS Ordförande/VD-konferens på World Trade Center i Stockholm! Inbjudan med program kommer före sommaren! kfs företagsservice ab besöksadress: Klarabergsviadukten 70 c, 8 tr. postadress: Box 70362, Stockholm telefon: e-post: webb: Det självklara valet av arbetsgivarservice för samhällsnyttiga företag

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16 INNEHÅLL Förord Carl Cederschiöld, ordförande KFS 4 Förord Monica Ericsson, VD 5 Varför finns KFS? 6 25 år med KFS 7 5 nyttor med att vara medlem i KFS 12 KFS branschråd och arbetsgivarråd 15 KFS 25 ÅR

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I Årets affärskvinna 2001 Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 juni 2001I Sommar! Sommar, sommar. Sommar!

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från:

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från: ANNONS Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013 ANNONS 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2014 Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla

Läs mer

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet En studie av Uppsala Konsert och Kongress Författare: Nina Larsen Handledare:

Läs mer

NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014. Nya Värtapiren tar form sid 5. Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8. Nya vinklar fotoreportage sid 10

NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014. Nya Värtapiren tar form sid 5. Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8. Nya vinklar fotoreportage sid 10 NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014 FÖRE TAGSGRUPPEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN Nya Värtapiren tar form sid 5 Nya vinklar fotoreportage sid 10 Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8 1 Stockholms Hamnar

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

Nyhetsbrev SD SYD. juni/2013. Nyheter & Information från Sverigedemokraterna Region Syd. SD Blekinge besökte Köpenhamnskonferens

Nyhetsbrev SD SYD. juni/2013. Nyheter & Information från Sverigedemokraterna Region Syd. SD Blekinge besökte Köpenhamnskonferens Nyhetsbrev SD SYD Nyheter & Information från Sverigedemokraterna Region Syd juni/2013 SD Blekinge besökte Köpenhamnskonferens Bästa partivänner! Nu närmar sig sommaren med stormsteg. Det är en tid för

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Ser till att idéer blir verklighet

Ser till att idéer blir verklighet Nr 4/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- Revolution med jeans och mobiler Dejtingsajter för en ny ekonomi JAK-medlemmen Azam bygger plattform för folkfinansiering tema: Folkfinansiering

Läs mer

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön.

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2010 LAS Debatt Läs mer på s 37» Utmaningar viktigare än högre lön sidan 5» HITTA arbetsro Läs mer av Olof på s 15» Löne & Ekonomidagar Läs mer på s 25» Vetenskapliga upptäckter

Läs mer

Kyrkfack. Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7.

Kyrkfack. Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7. Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 3 2008 Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7 Kyrkfack ges ut av Kyrkans Akademikerförbund

Läs mer

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll Noonan Nytt Innehåll nr. 3, 2012 Ordförandespalten Hemsidan Noonan syndrom Sällsynta Diagnoser Extra årsmöte Familjekonferens 2012 Tack för mig! Syrelsemöte Alingsås Kontaktuppgifter Ordförandespalten

Läs mer

Protokoll Årsmöte med KommITS

Protokoll Årsmöte med KommITS Protokoll Årsmöte med KommITS Dag: Onsdagen den 6 maj 2015 Tid: Kl. 17:00 17:30 Plats: Post Hotel Göteborg 1 Mötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Torbjörn Larsson, Falkenbergs

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

KRIS 10 ÅR 10ÅRS KALAS 30 OKTOBER I DETTA NUMMER KOMMUNARREST FÖR FRIGIVNA LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR UNGA KRISARE

KRIS 10 ÅR 10ÅRS KALAS 30 OKTOBER I DETTA NUMMER KOMMUNARREST FÖR FRIGIVNA LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR UNGA KRISARE VÄGEN 3/2007 PRIS: 30KR UT - - - - - SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE - - - - - I DETTA NUMMER KOMMUNARREST FÖR FRIGIVNA LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR UNGA KRISARE KRIS NY STUDIECIRKEL

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna.

Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna. Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 Pris 60 kronor Nr 48-9 2010 2010 Så vill partierna stärka företagandet hög kvalitet bland redovisningskonsulter låga nedskrivningar av goodwill igen Jag var övertygad om

Läs mer