JAGs medlemmar tog plats i Almedalen Viktigt domslut ger JAG-medlem rätt att parkera på handikapplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JAGs medlemmar tog plats i Almedalen Viktigt domslut ger JAG-medlem rätt att parkera på handikapplats"

Transkript

1 Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr JAGs medlemmar tog plats i Almedalen Viktigt domslut ger JAG-medlem rätt att parkera på handikapplats

2 Innehåll LEDARE Nr JAGs medlemmar tog plats i Almedalen 5 Budskapet till politikerna: alla har en röst! Gott & blandat 12 Positiva nyheter och notiser i höstmörkret! Erik badade och red på Island 14 Tips på hur du söker bidrag ur fonder och stiftelser JAG-medlem fick behålla parkeringstillståndet 16 Länsstyrelsen gav Alice rätt Kommuner vill spara pengar på färdtjänst 17 Fler fall måste avgöras i domstol Nordiskt ENIL-möte på JAGs kansli 18 Erfarenhetsutbyte och träning ger resultat genom att hjälpa andra hjälper man också sig själv! På omslaget Mattias Börjessons vinnarbild i JAGs fototävling under Almedalsveckan. Ansvarig utgivare Gerd Andén Produktion Föreningen JAG Tryck Modintryckoffset Insänt material JAGAREN förbehåller sig rätten att redigera och korta insändare och annat insänt material. Föreningen JAG är en ideell riksförening med fullvärdiga medlemmar (med egna funktionsnedsättningar och nedsatt autonomi) och stödmedlemmar i hela landet. De flesta fullvärdiga medlemmar har personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). föreningen JAG arbetar intressepolitiskt för att personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan, ska ha möjlighet till ett gott liv med bästa möjliga personliga assistans. Vill du bli medlem kan du betala in årsavgiften, 100 kr, på pg Skriv namn och adress och ange om du är fullvärdig medlem eller stödmedlem. I medlemskapet ingår en prenumeration på JAGAREN. Vill du veta mer om oss eller hur du kan ordna din personliga assistans genom Brukarkooperativet JAG? Ring till JAGs kansli, tel , eller skriv till Föreningen JAG, Box 16145, Stockholm. Du kan också skicka e-post till För mer information, titta på JAGs hemsida: Sommarens semesteraktiviteter och värme är ett minne blott. Hösten är här och vi ser nya utmaningar och möjligheter. Det politiska val som vi laddade så hårt inför i Almedalen är avklarat och vi har nu en nygammal regering och många nya politiker att påverka i riksdag, landsting och kommuner. JAGs medlemmar har gjort sig kända i Almedalen för alla politiker som var där och nu gäller det att följa upp kontakter och använda våra intressepolitiska möjligheter. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar har låg status i samhället och de flesta medmänniskor, inklusive politiker, har svårt att identifiera sig med JAGs medlemmar, om man inte får ett personligt möte. JAG tror på mötet mellan människor! Enda sättet att påverka konkret är genom konkreta möten. Därför var JAGs närvaro i Almedalen så viktig. Alla organisationer inom alla tänkbara områden i samhället bombarderar beslutsfattare med krav och önskemål. JAGs medlemmars möten med beslutsfattare gör att vi inte är bortglömda i mängden med andra mer högljudda organisationer. JAG är medlemmarna! JAG är en unik organisation. Det är en ideell förening av och för personer med flera stora funktionsnedsättningar som har en nedsatt intellektuell förmåga. JAG har en övertygelse om alla människors lika värde och kämpar för att inte medlemmarna ska prioriteras bort i den stora och ständiga kampen om samhällets resurser. Ibland behöver vi påminnas om grunderna i JAG och varför vårt arbete i JAG är så viktigt. JAG består av Föreningen JAG, Brukarkooperativet JAG och Stiftelsen JAG. Föreningen JAG arbetar med intressepolitik för sina medlemmar och att förbättra världen. Föreningen JAG driver flera utvecklingsprojekt. Brukarkooperativet JAG är också medlem 2

3 JAG är medlemmarna! marna! Brukarkooperativet JAG är också en ideell förening av och för medlemmarna, som är till för att ge medlemmarna den bästa tänkbara personliga assistans med självbestämmande och integritet. Det är ingen ekonomisk förening, det är inget föräldrakooperativ och inget personalkooperativ. Företrädarna, servicegaranterna, assistenterna och kansliet är till för att ge medlemmarna service. Ibland hör man medlemmar säga ni på JAG och mena kansliet. Ni på JAG är medlemmarna! JAGs kansli är enbart er personal! Det är medlemmarna som äger JAG och alla resurser är medlemmarnas. Eftersom det är en ideell förening stannar alla pengar i JAG och är medlemmarnas gemensamma tillgångar. Inga privatpersoner gör ekonomiska vinster, varken anställda eller medlemmar. Brukarkooperativet JAG har en assistansmodell med en trygghet och resurser i Stiftelsen JAG som är unikt för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Alla som är anställda i JAG har ett gemensamt mål att medlemmarna ska ha det mesta och bästa för sina assistanspengar. I Brukarkooperativet JAG har varje medlem sin egen assistans och arbetsledning. Familjen är en styrka i de flesta människors liv och JAGs medlemmar kan välja sina familjemedlemmar som assistenter och servicegaranter om man vill det. Det ger oftast en stor kontinuitet. Men det valet gör långt ifrån alla. Vill man ha en assistans som är fristående från sin familj, så passar även det i JAGs assistansmodell. Kansliet hjälper till att rekrytera assistenter och servicegaranter. Många föräldrar vill inte vara servicegaranter. Är man legal företrädare, som de flesta är, så kan man bevaka medlemmens brukarmakt och möjlighet till livskvalitet därigenom. I stora assistanser kan flera assistenter dela på bemanningsansvaret, så att assistansen alltid fungerar. Någon eller några av assistenterna som utbildas och fortbildas i JAG kan ha arbetsledaransvar. Det är numera vanligt att JAGmedlemmar har valt att ha en sådan arbetsledning i sina assistanser. JAG har på kansliet rådgivare som ger hjälp och stöd, rekryterare som ser till att det finns ansökningar till lediga assistentjobb som medlemmen kan välja bland, men en decentraliserad arbetsledning, så att varje medlem kan skapa sin egen personliga assistans efter just sina egna önskemål och behov. På kansliet har Brukarkooperativet JAG också en daglig verksamhet Ibland är livet en fest! för 14 medlemmar. Dessutom sysselsättning för medlemmar i Mora. Det fanns en dubbel anledning till att JAG startade detta så kallade JAG-center. I ett brukarkooperativ bör brukarna vara så synliga och inflytelserika som möjligt även i administration och kansli. JAG s medlemmar behöver de skickligaste medarbetare på olika områden på kansliet, men genom sin närvaro där kan medlemmar, som är specialister på att ha assistans, dela med sig till övriga av sin erfarenhet och sina behov och skapa ett brukarinflytande även där. Under årens lopp har JAG-centret utvecklats till en ovärderlig resurs på kansliet och för verksamheten. Medlemmarnas kommuner betalar kostnaden för daglig verksamhet i JAG. Många av JAGs medlemmar var missnöjda med sin dagliga verksamhet i kommunen. De upplevde att det mest var förvaring eller dagisverksamhet. Brukarkooperativet JAG såg som sin uppgift att utveckla en verksamhet som kan inspirera och vara ett föredöme för andra verksamheter i landet som JAG-medlemmar är beroende av. JAG-center gav JAG den chansen. Medlemmarna på JAG-center är vuxna personer som arbetar på en vuxenarbetsplats bland andra vuxna. Det har ett stort värde och inspirerar till att utveckla den idén vidare. Trots att deltagarna har mycket omfattande funktionsnedsättningar med stora behov av praktisk omvårdnad kan detta ges på en helt vanlig arbetsplats, om man har god assistans och tillgänglig miljö. Det ställer krav på god assistans med respekt och diskretion i omvårdnadssituationer, så som andra vuxna människor själva har. Aktiviteterna på JAG-center är dels enskilda och u 3

4 u dels gemensamma. Stockholms alla kulturaktiviteter och folkliv är inom räckhåll. Medlemmarna kan både utveckla sina egna intressen och arbeta intressepolitiskt. Stiftelsen JAG är till för att Brukarkooperativet JAGs medlemmar ska kunna leva som andra genom att ta assistanskostnader som inte assistansersättningen räcker till och höja assistanskvaliteten genom praktiska och teoretiska utbildningar. Livet är livsfarligt för oss alla. För JAGs medlemmar är det ibland mer livsfarligt än för andra. JAG ska alltid stå på medlemmarnas sida i att försvara livet och livskvaliteten. JAGs medlemmar har gemensamma resurser för detta i JAG. Stiftelsen JAG förverkligar även Geet i JAG, det vill säga Gemenskap. Genom att arrangera träffar, resor och andra aktiviteter kan medlemmar umgås, få rika upplevelser och träffa andra i världen. Deltagande i Almedalsveckan var en sådan aktivitet. Under Almedalsveckan hade JAG-centret flyttat sin verksamhet dit för att träffa andra medlemmar. Alla JAG-medlemmarna var mycket aktiva och på de dagliga politikerträffarna kunde medlemmarna ta upp sina behov och frågor med politiker från samtliga riksdagspartier. Behovet av bra dagliga verksamheter var en sådan fråga. Flera partirepresentanter lovade att fundera på våra idéer om dagcenterpeng för att ge valfrihet i daglig verksamhet och möjlighet till integrering på andra vuxenarbetsplatser. Detta ska vi nu arbeta vidare med i höst. Några andra viktiga frågor som just nu är aktuella är att underlätta medlemmarnas situation under resor och rätt till tekniska hjälpmedel. Vi återkommer med rapporter. JAG deltar i arbetsgrupper som regelbundet träffar Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Vi försöker påverka den framtida utformningen av det bedömningsinstrument som ska användas när försäkringskassan bestämmer hur många assistanstimmar man ska få. För närvarande är det en del som råkar ut för försämringar genom att försäkringskassan minskar deras timmar. Något JAG självklart är mycket kritiskt till och tar upp i dessa kontakter. I Brukarkooperativet JAG arbetar vi hårt med att höja kvaliteten på servicen som ges till medlemmarna. Det gäller att medlemmarna kan utforma sitt liv så bra som möjligt med självbestämmande och integritet i assistansen utan att ge avkall på trygghet. Alla goda krafter behövs för att nå JAGs målsättning. Nu fortsätter vi att kämpa på i höstmörkret! Medlemmarna behöver JAG. JAG behövs i samhället. Och glöm inte att JAG är av och för sina medlemmar! Magnus och Gerd Andén Stolta norska JAGare besökte Stortinget I slutet av september träffade den norska JAG-föreningen för första gången representanter för norska stortinget (Norges riksdag) i Oslo. Tine Melby, Tor Arne Høidal och Ellen Frogner presenterade sig själva och Foreningen JAG på ett möte med Bent Høie, ledare för Hälso- och omsorgskommittén. Bent visade också runt i Stortinget så att många fick möjlighet att träffa delegationen från JAG. Det var en positiv och viktig dag för oss stolta JAGare i vårt arbete för att uppnå föreningens mål; en rättighetslagstiftning om personlig assistans, hälsar Ellen Frogner, genom sin gode man Anne Frogner. 4

5 JAGs medlemmar syntes i Almedalen Sammanlagt över 400 personer, varav omkring 80 fullvärdiga medlemmar, representerade Föreningen JAG i Almedalen. Trots att det detta år var fler företag och organisationer än någonsin i Almedalen, lyckades JAGs medlemmar synas och ta plats för att försvara assistansreformen. JAGs budskap under veckan var Spara inte på den personliga assistansen. Iklädda JAG-tröjor, hattar och med JAG-ballonger, plakat och tatueringar gick det inte att undgå oss. Representanter från alla riksdagspartier, däribland två partiledare och en minister kom till JAGs möten. PR-byrån Hill & Knowlton nominerade JAG till Årets varumärke i konkurrens med sex andra organisationer. TV4 utnämnde JAGs svarta linnen som den bästa tröjan i Almedalen. Göteborgsposten utnämnde JAG till Årets påtryckare i Almedalen. JAG-medlemmarnas kamp för att försvara assistansreformen uppmärksammades även i flera tidningsartiklar, bloggar med mera. Min andra personliga favorit av varumärkena var JAG personlig assistans. De svarta ballongerna med rosa text har varit överallt. Likaså människor funktionsförhindrade och andra med hattar, t- shirtar och tatueringar med JAG i rosa. (...) JAG har tagit tillbaka kampanjen till den grundläggande kommunikationen och övertygandet. Genom att vara sig själva, företräda sig själva och i det personliga mötet kommunicera, har ett varumärke skapats. Dessutom blir det också tydligt när man ser funktionshindrade här i Almedalen, hur frånvarande de är i resten av samhället i media, på jobbet, på sta n, i politiken. Ur Lena Lid Anderssons blogg (Lena är ekonomie doktor vid Handelshögskolan och frilansskribent) 5

6 Personliga möten bästa för att ändra attityder De flesta är överens om att ingenting slår det personliga mötet när det gäller att sprida information och ändra attityder. Under politikerveckan i Visby gjorde JAGs medlemmar allt de kunde för att visa både politiker, journalister och andra opinionsbildare hur viktigt det är att inte spara på assistansen... Sverker Olofsson och Anna Stenman, Gudrun Schyman (fi) och Sara Gutsjö, Helene Frendberg och Malou von Sivers, Rasmus Bomgren och Thomas Bodström (s), Nyamko Sabuni (fp) och Rasmus Bogren, Pelle Westerlund och Carl Bildt, Jesper Odelberg och Sofia Arvidsson, Koskinen och Pelle Westerlund, Emma Creutz och Janne Josefsson, Camilla Pettersson och Leif Pagrotsky (s). 6

7 verktyget Vinnarbild i kategorin JAG möter : Gunnar Holm Gunnar Holm och Maria Wetterstrand (mp), Mona Sahlin (s) och Tim Sundberg, Tim Sundberg och Ingvar Carlsson (s), Helene Frendberg och Filippa Reinfeldt (m), Emma Creutz och Lars Leijonborg, Bengt Westerberg och Tim Sundberg, Kasper Hult och Jan Björklund (fp), Sina Hossein-Rad och Ylva Johansson (s), Sina Hossein-Rad och Mona Sahlin (s). 7

8 Åsa Hag, JAG-medlem i Borlänge, skriver om politikerveckan på Gotland: En helt underbar vecka med Jag åkte från Borlänge klockan sju på lördagsmorgon. Min båt gick från Nynäshamn och man skulle vara vid båten en timme i förväg. Överfarten till Visby gick bra, det var lugnt på havet. På båten träffade jag en kompis mamma och pappa som bor i Vansbro. Tänk vad världen är liten. När jag kom fram till Visby åkte jag direkt till skolan som jag skulle bo på. Där möttes jag av en trevlig man som var rektor på skolan. Han visade mig mitt rum som var skolans gymnastiksal. På skolan var det bra handikappanpassat. Det fanns taklyft både på toaletten och på mitt rum, perfekt. Nu skulle det bli skönt med en dusch efter en lång och varm resa. Men aj vilka hårda strålar det var på duschen, det var som att bli tvättad med högtryckstvätt. Sedan hittade jag en dusch med mjukare strålar. Värsta discolampan och musik! När jag kom in i vårt gemensamma kök träffade jag Henrik och hans assistenter, det var jätteroligt att träffa honom igen. Jag lärde känna honom när jag var i Strasbourg i höstas. Efter en fantastisk frukostbuffé som serverades på skolan åkte jag till Krusmyntagården för att fylla på förrådet med te och kryddor. Jag hann även med att träffa en kompis som bor på Gotland innan det var dags att bege sig till JAGs lokaler i Visby. Där smyckade vi oss med hattar, linnen, knappar och JAGs egen tatuering. Allt för att synas i Almedalens vimmel. Senare gick alla ner till Almedalen för att lyssna och för att försöka påverka den första talaren som var statsminister Fredrik Reinfeldt. På kvällen var det dans och mingel för JAGs medlemmar. Men jag tog bussen hem tidigt för att vara pigg dagen efter. På måndagen hade vi vårt första upptaktsmöte. Jamie Bolling från ENIL var där och pratade. Sen fick vi ställa frågor. Mötet avslutades med att Tony sjöng och spelade. Lunchen åt jag på en tillgänglig pizzeria i Visby. När jag ätit färdigt gick jag på stan och kollade. Jag köpte mig en ny kjol. Expediten kommenterade min tatuering och sa att hon sett den förut. Sedan var det dags att gå till Almedalen för att lyssna på Jesper Odelberg som är en rullstolsburen komiker. Jag hade lite svårt att höra vad han sa. Den kvällen talade Lars Ohly från vänsterpartiet. Han nämnde oss JAGARE i sitt tal, det var bra och roligt att höra. Han fick applåder av oss. Alla JAGARE stod i parken tillsammans. Nästa dag på upptaktsmötet var det en från moderaterna och en från folkpartiet och pratade. Efteråt ville jag hinna med några timmar på stranden vid havet. Man måste ju se havet när man är på Gotland, annars har man inte varit här. Jag åkte ut till Björkhaga strandby, där jag bodde förra året. Där finns en brygga ut i havet som det går att komma ut med rullstol på. Det finns även en ramp ner i vattnet. För den som vågar. Ute på bryggan blåste det 20 sekundmeter och solen gick lägligt i moln. Jag stannade i exakt tre minuter. På land letade vi efter en plats med någorlunda lä där vi kunde äta vår medhavda picknick. Efter maten blåste jag iväg till Russparken för att se om jag kunde hitta några av de hästar som var där men jag såg inte en enda. När jag kom hem var det dags att hämta nya plakat till kvällens talare, som var Jan Björklund från folkpartiet. Det bästa var uppträdandet före talet, som bestod av Abba- och Carola-medleyn, jag diggade som tusan. Politik gör en hungrig. Jag fick lov att stanna vid en grillkiosk på vägen hem, de hade jättegod falafel. På nästa upptaktsmöte kom Kenneth Johansson från Borlänge. Han berättade att hans fyra ledord i politiken är: Lika värde för alla. Det lät fint. 8

9 fantastiska Jagare Klockan 12 var det dags för världspremiärföreställning av Grease, den var jättebra och borde ses av flera. Efter föreställningen fick vi saffranspannkaka med grädde och sylt, jättegott! Den här kvällen såg jag inte talet i Almedalen, utan åkte istället till min kompis på Gotland. Där blev det också politikersnack vid fikabordet, om försäkringskassans sätt att räkna timmar och olika bemötanden ute i samhället med mera. Innan jag gick gav jag henne en JAG-folder. Ny dag med nytt morgonmöte. Där pratade två från socialdemokraterna. Sedan gick jag hem för att göra mig i ordning för att gå ut på stan. Där käkade jag pizza på samma restaurang som tidigare i veckan. Efter maten drog jag till hamnen och åt en glass. Nu var det dags att bege sig till JAGs lokaler för att lämna mina bidrag till fototävlingarna och för att möta Lars Ohly som tagit sig tid att komma till oss. Jag ställde några frågor till honom om hur man ska göra för att få bättre lön till assistenterna, och att jag tyckte att om all kollektivtrafik ska vara gratis, ska den också vara tillgänglig för alla! Han svarade bra på båda frågorna. På väg till botaniska trädgården delade jag ut reklamblad för morgondagens catwalk. En av mottagarna var Malou von Siwerts som efter att ha läst lappen, sa att detta är något att ta upp i morgon-tv. På kvällen uppträdde Moneybrother och Mona Sahlin talade. När jag gick hem åt jag en fish and chips på den där grillkiosken, ni vet. u Almedalsveckan dag för dag SÖNDAG Trots att det också var en resdag för många medlemmar, lyckades de flesta sluta i Almedalen på kvällen och lyssna på Fredrik Reinfeldts (m) tal. På bilden Helene Frendberg. MÅNDAG Upptaktsmötet besöktes av Jamie Bolling (bilden) från ENIL som påminde om att JAG-medlemmarnas kamp för ett liv i frihet när man har stora funktionsnedsättningar är en del av en större rörelse, över alla landsgränser. Lars Ohly (v) uppmärksammade JAG-medlemmarnas närvaro i sitt tal precis som för fyra år sedan. TISDAG På upptaktsmötet medverkade riksdagsledamöterna Margareta B Kjellin (m), på bilden tillsammans med Ida Weinstock, Maria Lundqvist-Brömster (fp), och Cecilia Widegren (m). ONSDAG Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c), på bilden tillsammans med Ida Spånberg, medverkade på upptaktsmötet. Världspremiär av JAGs version av musikalen Grease. 9

10 u Nästa morgon tog jag ledigt från morgonmötet för att packa inför hemresan. Sedan blev det en hel dag i Visby där jag bland annat gick Funkisbyråns catwalk. Jag och min assistent visade en t-shirt från MISA. Tyvärr vann inte våra tröjor vi som hade de snyggaste. Den här kvällen var det Göran Hägglund från kristdemokraterna, som intog scenen. Kvällen slutade trevligt med JAGs mingel och dans på Visby strand. Det jag minns mest från den kvällen är Fredriks solosång från scenen. Lysande! Innan jag gick hem sa jag hej då till alla vänner, eftersom jag skulle åka hem tidigt nästa morgon, båten gick Klockskrutten ringde På båten åt jag smörgåsar som den underbara frukostpersonalen på skolan ordnat. Efter en stund kom Mattias B över till mig. Vi snackade bort en timme av resan medan båten tog oss till Nynäshamn. Nu började för mig en fyra timmars lång bilfärd hem till Borlänge, trodde jag. Men utanför Enköping, händer det som absolut Lars Ohly i JAGs tillfälliga redaktionslokaler på högskolan i Visby inte fick hända igen! Tro det eller ej men höger bakdäck exploderar. Där står vi på riksväg 70 med ett trasigt däck. Har ni hört det förut? Samma sak hände när vi hade varit i Strasbourg, återigen fick vi ringa bilbärgaren som kom och bytte däck. Det sista Mattias pappa hade sagt innan jag gick av båten var: Se till att inte få punka den här gången! Jo då, hem kom jag, men inte efter fyra timmar utan sex timmar. Till slut fick jag dödstrött krypa ner i min egen säng. Jag sov till halv ett nästa dag! Det har varit en helt underbar vecka med toppenbra boende och fantastiska JAGARE, allt detta på soliga och varma Gotland. Jag ångrar inte en sekund mitt byte till JAG. Lars Ohly var den bästa talaren på hela veckan. Dessutom var han trevlig. Åsa Hag JAG - årets påtryckare i Almedalen enligt Göteborgsposten 11/

11 Almedalsveckan dag för dag TORSDAG Socialdemokraternas dag. Riksdagsledamöterna Lars U Granberg (s) och Per Svedberg (s) medverkade på upptaktsmötet. På eftermiddagen kom Lars Ohly till JAGs tillfälliga tidnings- och webredaktion på högskolan i Visby precis som han lovat i sitt tal i Almedalen. Lars Ohly fick bland annat veta att man idag inte har någon rätt att själv välja vilken daglig verksamhet man vill arbeta på. JAGs förslag om en daglig verksamhets-peng skulle inte medföra några ökade kostnader för kommunen men betyda mycket för den enskilde. Ohly lovade att han, om de röd-gröna vinner valet, kommer att titta på denna fråga. Carina Beving Innan det var dags för kristdemokraternas partiledare Göran Hägglunds tal gick flera medlemmar i JAG en catwalk på Almedalsscenen arrangerad av Funkisbyrån, däribland Malin Johansson, som visade vinnartröjan. Karl Nilsson FREDAG Dagarna i Almedalen var intensiva och fredagen var inte något undantag. På förmiddagen träffade äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd), JAGs medlemmar på upptaktsmöte. På bilden tillsammas med Clea Halin. PR-byrån Hill & Knowlton presenterade vinnaren av utmärkelsen Årets varumärke i Almedalen. Föreningen JAG var nominerad tillsammans med Frälsningsarmén, I love Rut, Access Tv, Makthavare. se och Borgkommissionen. Det blev till slut Makthavare.se som utsågs till vinnare. Martina Lind, en av jurymedlemmarna, sa att Föreningen JAG var hennes absoluta favoriter. Ni är väldigt synliga och visuella. Det går inte att missa er eller ert budskap. JAG har tagit tillbaka kommunikationen till det mest personliga man är sig själv och det känns ärligt. Man kommer ihåg det! JAG visar att Almedalen inte bara är för rika organisationer med dyra konsulter, sa Martina. Jane Pamp Malin Karlson Veckan avslutades med att miljöpartiets Maria Wetterstrand, här tillsammans med Sina Hossein-Rad, besökte JAGs danskväll på Visby strand. 11

12 Gott & blandat kulturworkshop i visby Simon Johansson på plats i JAGs monter jag Medverkade på mässa JAG deltog på mässan Ett bra liv i Stockholm i slutet av september. Flera medlemmar var på plats, både i JAGs monter och som modeller i Funkisbyråns catwalk. Modellen i rosa boa är Erika Norman. JAGs arvsfondsprojekt Kultur för alla var i början av oktober i Visby med inspiratörerna Nicklas Benn, Tony Samil och Ann Nilsson från JAG-center i Stockholm. Nicklas visade hur man kan utveckla och fördjupa sina intressen med hjälp av personlig assistans och visade bland Tony Samil regisserar Gill Bergström. annat en I bakgrunden Nicklas Benn. musikvideo som han gjort med sin favoritmusik från filmen Lejonkungen. Tony Samil regisserade och koreograferade deltagarna och på två dagar skapade man en föreställning, från idé till premiär. Trehjuling sökes! Leo söker en parcykel som inte är för dyr. Kontakta Annelie, tel eller e-post: Var med från början i nya forskningsprojektet Som vi har skrivit om tidigare i Jagaren så har Jenny Wilder och Mats Granlund vid Högskolan i Jönköping fått pengar från Allmänna Arvsfonden för ett forskningsprojekt om barn med stora funktionsnedsättningar och deras delaktighet i familjens aktiviteter. I projektet samarbetar forskarna med JAG, FUB och RBU. Just nu arbetar forskarna för fullt med att att sätta ihop frågeformulären om barnens och familjernas aktiviteter. Vi vill lyfta fram barnperspektivet, säger Jenny Wilder. Hur ser barnens vardag ut, vad gör de och med vilka? Hur mycket hjälp behöver barnen vid olika aktiviteter? Medlemmar i Brukarkoopera- tivet JAG som är 0 20 år gamla kommer att erbjudas att medverka i undersökningen. Varför ska JAGs medlemmar och deras familjer vara med i undersökningen? Idag finns inte mycket kunskap hos professionella som träffar familjer, till exempel i skola och sjukvård, om hur vardagen ser ut för barn och ungdomar med stora funktionsnedsättningar och deras familjer. En annan minst lika viktig anledning till att vara med från början i projektet är för att kunna dela kunskap till varandra. JAGs unga medlemmar kommer att bli inbjudna till workshops och samtal om hur man gör för att underlätta för barnens delaktighet tillsammans med sina föräldrar och assistenter. Genom att delta hjälper man till att föra kunskap vidare till nya familjer som får barn med funktionsnedsättningar eftersom projektet kommer att utmynna i en bok och ett utbildningsmaterial, säger Jenny. Om allt går som det är tänkt kommer frågeformulären att skickas ut i slutet av november. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna eftersom barn och ungdomar med betydande funktionsnedsättningar och deras familjer är en mycket heterogen grupp. Alla familjer ser olika ut, har olika livssituationer och olika intressen, säger Jenny. 12

13 Mattias möte i Strasbourg Mattias Börjesson deltog som JAGs representant på ENILs generalförsamling i Strasbourg i september. I samband med mötet träffade ENIL även EUs handikappgrupp, Disability Intergroup. Värd för mötet var svenska Cecilia Wikström (bilden), folkpartistisk EU-parlamentariker och vice ordförande i Disability Intergroup. På mötet krävde ENIL att EU ska arbeta för en avveckling av institutionerna i europa. Fortfarande byggs nya institutionsplatser runt om i Europa, inte minst i Frankrike. Ingen vanlig kalender Anna Miranda, till vardags personlig assistent och servicegarant till sin son Giovanni, som är medlem i JAG, har tagit initiativ till en retropinupkalender. Överskottet från försäljningen går till Willefonden, en fond för barn med odiagnostiserade hjärnsjukdomar. Kalendern kostar 150 kronor och säljs via Annas hemsida. När tåget går som tåget JAGs handledare Heléna Karnström har fått en ny erfarenhet allmänna färdmedel kan faktiskt fungera, även när det blir kaos i trafiken. Att ha ett funktionshinder och använda rullstol är ofta väldigt besvärligt då man ska ut och resa. Därför blir jag alltid extra glad och positivt överraskad då jag möts av vänliga människor som vill ge mig bästa tänkbara service och som ser att saker och ting kan vara lite krångligare att få till. Tillsammans med min kollega Finn åkte jag häromdagen söderut med X2000 för att hålla handledning med några av JAGs medlemmar. Det var samma dag som den tragiska tågolyckan inträffade och jag tackar Gud för att vi valde att åka en annan tid. Redan vid avgången på Stockholms Central gick det väldigt smidigt med hjälp av en manuell lift att komma upp på tåget. Enligt mig borde de alltid ha en sådan på alla stationer då kalla vintrar gör att de befintliga elektriska liftarna inte alltid fungerar. Lika smidigt gick det då vi skulle åka hem igen. På grund av tågolyckan var det självklart kaos och flera tåg blev inställda eller utbytta mot buss men som resenär med rullstol har jag ju inte samma alternativ. Men även då visade SJs kundservice på bra service genom att snabbt boka om oss på ett tidigare tåg så att vi ändå kunde få komma hem samma dag. Alltför ofta har man anledning att vara både upprörd och förbannad på diverse olika transportsystem då man har ett funktionshinder. Desto större orsak att också visa på när det faktiskt fungerar och allt bara flyter. Heléna Karnström 13

14 Erik badade och red på Island I flera års tid har JAG-medlemmen Erik Lundqvist i Örnsköldsvik och hans syskon Anna och Jakob haft en dröm. En dröm om att åka på en resa, bara syskonen, till Island. Det skulle bli Erik Lundqvists första riktiga utlandsresa där de skulle göra det som Erik älskar mest av allt att rida och bada. Syskonen sökte ekonomiska bidrag från olika fonder och stiftelser och fick de pengar de behövde. I juli i år bar det av. Erik var jätteaktiv och fascinerad över att vara på ett ställe där han aldrig varit förut. Och det var väldigt kul att göra resan utan föräldrar. Jag är stolt över att vi kunde genomföra det, säger Eriks syster Anna Lundqvist. Erik Lundqvist i blå lagunen. Höjdpunkten på resan för Eriks del var ridturen på Islandshästen Malablessi. Erik har inget vanligt språk men pratade oavbrutet under hela ridturen. I Reykjavik köpte Erik en film om Islandshästar, de första dagarna sedan vi kommit hem såg han på den flera gånger om dagen, berättar Anna. Anna, som har sökt pengar från fonder tidigare, tipsar om att det kan vara klokt att lägga tid på den första ansökan, till exempel när det gäller budgeten, så har man tillbaka det senare eftersom mycket går att återanvända. Hon brukar också ringa till stiftelsen eller fonden och presentera sig på ett personligt sätt, det ökar chansen att bli ihågkommen. Anna har använt sig av Global Grant (www.globalgrant.com) ett företag som sammanställer stipendier och bidrag som man kan söka. Det kostar ca 400 kr att använda sig av denna tjänst. Läs mer om Eriks resa på: Sök bidrag från fonder och stiftelser Funderar du också på att söka bidrag från fonder och stiftelser? Här är fler goda råd om vad du kan tänka på när du skriver ansökan. De fonder och stiftelser som finns uppräknade på nästa sida delar regelbundet ut medel till sökande. Det första du bör göra är att noga läsa vilka ändamål som stiftelsen delar ut medel för, det är ingen idé att ansöka om pengar för en resa om stiftelsen inte medger utdelning till resor. Vissa fonder använder speciella ansökningsblanketter som man skickar efter med förfrankerat kuvert eller skriver ut från deras hemsida, andra fonder vill att man bara skriver ett personligt brev. Jag rekommenderar att man alltid skickar med ett personligt brev oavsett om man även måste fylla i en blankett. Skriv fritt ur hjärtat, kort, enkelt, levande och obyråkratiskt, beskriv varför du behöver få stöd och vad du ska använda pengarna till. Det behöver inte vara skrivet på datorn, det går lika bra att skriva för hand. Tänk bara på att skriva en speciell ansökan till varje fond om du söker medel från fler. Håll texten kort, max en A4. De flesta fonder har ansökningstider och delar bara ut medel en gång per år, var därför ute i god tid och titta igenom när det är dags att söka så att du inte missar slutdatumet. Glöm inte bort att sända med alla intyg som efterfrågas, gör man inte det så sållas man bort direkt. När du har blivit beviljad medel, glöm då inte bort att skicka ett tackkort! Du kanske vill söka igen om något år! Språket i ändamålsbeskrivningarna är ofta gammalt och därför innehåller de termer som vi inte längre använder, som handikappad och behövande. Anette Endom Bassman 14

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2014 Felicia älskar musik studiecirkel: Mitt val receptet: Maräng-bakelser Mina vänner

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud kraft För dig med barn med funktionshinder 39 KR inkl moms NR 1 2007 Feb 2007 Reportage Unga får egna ombud Anna Eklund Tarantino, sopransångerska: Det blir aldrig som man tänkt sig och det är underbart

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T Alla borde prova på det Man måste vara ödmjuk Man växer som människa Man lär känna sig själv 1 Foto: Walter Hirsch Carina har jobbat

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

JAG VAR EN RIKTIG PAIN IN THE ASS- MORSA INTERVJU Så fann Suzanne

JAG VAR EN RIKTIG PAIN IN THE ASS- MORSA INTERVJU Så fann Suzanne Om barn och unga med särskilda behov NR 5 SEPTEMBER 2007 kraft45 KR inkl moms JAG VAR EN RIKTIG PAIN IN THE ASS- MORSA INTERVJU Så fann Suzanne Reuter meningen med livet 10 SIDOR om att bli vuxen Hitta

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Ledare: Emma Johansson

Ledare: Emma Johansson Original Nr 4 2013 Ledare: Emma Johansson Det senaste året och framöver kommer STIL som kooperativ och assistansanordnare vara tvungna att göra en hel del förändringar utifrån att omvärldens krav på personlig

Läs mer

lär mig leva nu GUIDE HITTA RÄTT BARNFÖRSÄKRING Min son Ludvig SIDOR OM HJÄLPMEDEL 10 tips för en roligare fritid

lär mig leva nu GUIDE HITTA RÄTT BARNFÖRSÄKRING Min son Ludvig SIDOR OM HJÄLPMEDEL 10 tips för en roligare fritid kraft För dig med barn med funktionshinder IPOD KAN BLI DIN FRÅGETÄVLING SID 62 39 KR inkl moms Sunes pappa om hur hans liv förändrades: Min son Ludvig lär mig leva nu 60 minuter med socialministern December

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 Ordförandekonferens läs mer inne i tidningen Gatuvåldets ekonomi 6 Kartläggning av hjärnskaderehabilitering 10 Sveriges största företag

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 Höjdpunkter ur innehållet; Med uppdrag att ge språklig stöttning s. 4 Malinka har träffat två taltjänsttolkar från Västerås som berättar

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 3. 2009 INTRA 3 09 1 Privatisering och valfrihet Den största förändringen av det nuvarande LSS-stödet är utan tvekan den pågående

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer