JAGs medlemmar tog plats i Almedalen Viktigt domslut ger JAG-medlem rätt att parkera på handikapplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JAGs medlemmar tog plats i Almedalen Viktigt domslut ger JAG-medlem rätt att parkera på handikapplats"

Transkript

1 Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr JAGs medlemmar tog plats i Almedalen Viktigt domslut ger JAG-medlem rätt att parkera på handikapplats

2 Innehåll LEDARE Nr JAGs medlemmar tog plats i Almedalen 5 Budskapet till politikerna: alla har en röst! Gott & blandat 12 Positiva nyheter och notiser i höstmörkret! Erik badade och red på Island 14 Tips på hur du söker bidrag ur fonder och stiftelser JAG-medlem fick behålla parkeringstillståndet 16 Länsstyrelsen gav Alice rätt Kommuner vill spara pengar på färdtjänst 17 Fler fall måste avgöras i domstol Nordiskt ENIL-möte på JAGs kansli 18 Erfarenhetsutbyte och träning ger resultat genom att hjälpa andra hjälper man också sig själv! På omslaget Mattias Börjessons vinnarbild i JAGs fototävling under Almedalsveckan. Ansvarig utgivare Gerd Andén Produktion Föreningen JAG Tryck Modintryckoffset Insänt material JAGAREN förbehåller sig rätten att redigera och korta insändare och annat insänt material. Föreningen JAG är en ideell riksförening med fullvärdiga medlemmar (med egna funktionsnedsättningar och nedsatt autonomi) och stödmedlemmar i hela landet. De flesta fullvärdiga medlemmar har personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). föreningen JAG arbetar intressepolitiskt för att personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan, ska ha möjlighet till ett gott liv med bästa möjliga personliga assistans. Vill du bli medlem kan du betala in årsavgiften, 100 kr, på pg Skriv namn och adress och ange om du är fullvärdig medlem eller stödmedlem. I medlemskapet ingår en prenumeration på JAGAREN. Vill du veta mer om oss eller hur du kan ordna din personliga assistans genom Brukarkooperativet JAG? Ring till JAGs kansli, tel , eller skriv till Föreningen JAG, Box 16145, Stockholm. Du kan också skicka e-post till För mer information, titta på JAGs hemsida: Sommarens semesteraktiviteter och värme är ett minne blott. Hösten är här och vi ser nya utmaningar och möjligheter. Det politiska val som vi laddade så hårt inför i Almedalen är avklarat och vi har nu en nygammal regering och många nya politiker att påverka i riksdag, landsting och kommuner. JAGs medlemmar har gjort sig kända i Almedalen för alla politiker som var där och nu gäller det att följa upp kontakter och använda våra intressepolitiska möjligheter. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar har låg status i samhället och de flesta medmänniskor, inklusive politiker, har svårt att identifiera sig med JAGs medlemmar, om man inte får ett personligt möte. JAG tror på mötet mellan människor! Enda sättet att påverka konkret är genom konkreta möten. Därför var JAGs närvaro i Almedalen så viktig. Alla organisationer inom alla tänkbara områden i samhället bombarderar beslutsfattare med krav och önskemål. JAGs medlemmars möten med beslutsfattare gör att vi inte är bortglömda i mängden med andra mer högljudda organisationer. JAG är medlemmarna! JAG är en unik organisation. Det är en ideell förening av och för personer med flera stora funktionsnedsättningar som har en nedsatt intellektuell förmåga. JAG har en övertygelse om alla människors lika värde och kämpar för att inte medlemmarna ska prioriteras bort i den stora och ständiga kampen om samhällets resurser. Ibland behöver vi påminnas om grunderna i JAG och varför vårt arbete i JAG är så viktigt. JAG består av Föreningen JAG, Brukarkooperativet JAG och Stiftelsen JAG. Föreningen JAG arbetar med intressepolitik för sina medlemmar och att förbättra världen. Föreningen JAG driver flera utvecklingsprojekt. Brukarkooperativet JAG är också medlem 2

3 JAG är medlemmarna! marna! Brukarkooperativet JAG är också en ideell förening av och för medlemmarna, som är till för att ge medlemmarna den bästa tänkbara personliga assistans med självbestämmande och integritet. Det är ingen ekonomisk förening, det är inget föräldrakooperativ och inget personalkooperativ. Företrädarna, servicegaranterna, assistenterna och kansliet är till för att ge medlemmarna service. Ibland hör man medlemmar säga ni på JAG och mena kansliet. Ni på JAG är medlemmarna! JAGs kansli är enbart er personal! Det är medlemmarna som äger JAG och alla resurser är medlemmarnas. Eftersom det är en ideell förening stannar alla pengar i JAG och är medlemmarnas gemensamma tillgångar. Inga privatpersoner gör ekonomiska vinster, varken anställda eller medlemmar. Brukarkooperativet JAG har en assistansmodell med en trygghet och resurser i Stiftelsen JAG som är unikt för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Alla som är anställda i JAG har ett gemensamt mål att medlemmarna ska ha det mesta och bästa för sina assistanspengar. I Brukarkooperativet JAG har varje medlem sin egen assistans och arbetsledning. Familjen är en styrka i de flesta människors liv och JAGs medlemmar kan välja sina familjemedlemmar som assistenter och servicegaranter om man vill det. Det ger oftast en stor kontinuitet. Men det valet gör långt ifrån alla. Vill man ha en assistans som är fristående från sin familj, så passar även det i JAGs assistansmodell. Kansliet hjälper till att rekrytera assistenter och servicegaranter. Många föräldrar vill inte vara servicegaranter. Är man legal företrädare, som de flesta är, så kan man bevaka medlemmens brukarmakt och möjlighet till livskvalitet därigenom. I stora assistanser kan flera assistenter dela på bemanningsansvaret, så att assistansen alltid fungerar. Någon eller några av assistenterna som utbildas och fortbildas i JAG kan ha arbetsledaransvar. Det är numera vanligt att JAGmedlemmar har valt att ha en sådan arbetsledning i sina assistanser. JAG har på kansliet rådgivare som ger hjälp och stöd, rekryterare som ser till att det finns ansökningar till lediga assistentjobb som medlemmen kan välja bland, men en decentraliserad arbetsledning, så att varje medlem kan skapa sin egen personliga assistans efter just sina egna önskemål och behov. På kansliet har Brukarkooperativet JAG också en daglig verksamhet Ibland är livet en fest! för 14 medlemmar. Dessutom sysselsättning för medlemmar i Mora. Det fanns en dubbel anledning till att JAG startade detta så kallade JAG-center. I ett brukarkooperativ bör brukarna vara så synliga och inflytelserika som möjligt även i administration och kansli. JAG s medlemmar behöver de skickligaste medarbetare på olika områden på kansliet, men genom sin närvaro där kan medlemmar, som är specialister på att ha assistans, dela med sig till övriga av sin erfarenhet och sina behov och skapa ett brukarinflytande även där. Under årens lopp har JAG-centret utvecklats till en ovärderlig resurs på kansliet och för verksamheten. Medlemmarnas kommuner betalar kostnaden för daglig verksamhet i JAG. Många av JAGs medlemmar var missnöjda med sin dagliga verksamhet i kommunen. De upplevde att det mest var förvaring eller dagisverksamhet. Brukarkooperativet JAG såg som sin uppgift att utveckla en verksamhet som kan inspirera och vara ett föredöme för andra verksamheter i landet som JAG-medlemmar är beroende av. JAG-center gav JAG den chansen. Medlemmarna på JAG-center är vuxna personer som arbetar på en vuxenarbetsplats bland andra vuxna. Det har ett stort värde och inspirerar till att utveckla den idén vidare. Trots att deltagarna har mycket omfattande funktionsnedsättningar med stora behov av praktisk omvårdnad kan detta ges på en helt vanlig arbetsplats, om man har god assistans och tillgänglig miljö. Det ställer krav på god assistans med respekt och diskretion i omvårdnadssituationer, så som andra vuxna människor själva har. Aktiviteterna på JAG-center är dels enskilda och u 3

4 u dels gemensamma. Stockholms alla kulturaktiviteter och folkliv är inom räckhåll. Medlemmarna kan både utveckla sina egna intressen och arbeta intressepolitiskt. Stiftelsen JAG är till för att Brukarkooperativet JAGs medlemmar ska kunna leva som andra genom att ta assistanskostnader som inte assistansersättningen räcker till och höja assistanskvaliteten genom praktiska och teoretiska utbildningar. Livet är livsfarligt för oss alla. För JAGs medlemmar är det ibland mer livsfarligt än för andra. JAG ska alltid stå på medlemmarnas sida i att försvara livet och livskvaliteten. JAGs medlemmar har gemensamma resurser för detta i JAG. Stiftelsen JAG förverkligar även Geet i JAG, det vill säga Gemenskap. Genom att arrangera träffar, resor och andra aktiviteter kan medlemmar umgås, få rika upplevelser och träffa andra i världen. Deltagande i Almedalsveckan var en sådan aktivitet. Under Almedalsveckan hade JAG-centret flyttat sin verksamhet dit för att träffa andra medlemmar. Alla JAG-medlemmarna var mycket aktiva och på de dagliga politikerträffarna kunde medlemmarna ta upp sina behov och frågor med politiker från samtliga riksdagspartier. Behovet av bra dagliga verksamheter var en sådan fråga. Flera partirepresentanter lovade att fundera på våra idéer om dagcenterpeng för att ge valfrihet i daglig verksamhet och möjlighet till integrering på andra vuxenarbetsplatser. Detta ska vi nu arbeta vidare med i höst. Några andra viktiga frågor som just nu är aktuella är att underlätta medlemmarnas situation under resor och rätt till tekniska hjälpmedel. Vi återkommer med rapporter. JAG deltar i arbetsgrupper som regelbundet träffar Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Vi försöker påverka den framtida utformningen av det bedömningsinstrument som ska användas när försäkringskassan bestämmer hur många assistanstimmar man ska få. För närvarande är det en del som råkar ut för försämringar genom att försäkringskassan minskar deras timmar. Något JAG självklart är mycket kritiskt till och tar upp i dessa kontakter. I Brukarkooperativet JAG arbetar vi hårt med att höja kvaliteten på servicen som ges till medlemmarna. Det gäller att medlemmarna kan utforma sitt liv så bra som möjligt med självbestämmande och integritet i assistansen utan att ge avkall på trygghet. Alla goda krafter behövs för att nå JAGs målsättning. Nu fortsätter vi att kämpa på i höstmörkret! Medlemmarna behöver JAG. JAG behövs i samhället. Och glöm inte att JAG är av och för sina medlemmar! Magnus och Gerd Andén Stolta norska JAGare besökte Stortinget I slutet av september träffade den norska JAG-föreningen för första gången representanter för norska stortinget (Norges riksdag) i Oslo. Tine Melby, Tor Arne Høidal och Ellen Frogner presenterade sig själva och Foreningen JAG på ett möte med Bent Høie, ledare för Hälso- och omsorgskommittén. Bent visade också runt i Stortinget så att många fick möjlighet att träffa delegationen från JAG. Det var en positiv och viktig dag för oss stolta JAGare i vårt arbete för att uppnå föreningens mål; en rättighetslagstiftning om personlig assistans, hälsar Ellen Frogner, genom sin gode man Anne Frogner. 4

5 JAGs medlemmar syntes i Almedalen Sammanlagt över 400 personer, varav omkring 80 fullvärdiga medlemmar, representerade Föreningen JAG i Almedalen. Trots att det detta år var fler företag och organisationer än någonsin i Almedalen, lyckades JAGs medlemmar synas och ta plats för att försvara assistansreformen. JAGs budskap under veckan var Spara inte på den personliga assistansen. Iklädda JAG-tröjor, hattar och med JAG-ballonger, plakat och tatueringar gick det inte att undgå oss. Representanter från alla riksdagspartier, däribland två partiledare och en minister kom till JAGs möten. PR-byrån Hill & Knowlton nominerade JAG till Årets varumärke i konkurrens med sex andra organisationer. TV4 utnämnde JAGs svarta linnen som den bästa tröjan i Almedalen. Göteborgsposten utnämnde JAG till Årets påtryckare i Almedalen. JAG-medlemmarnas kamp för att försvara assistansreformen uppmärksammades även i flera tidningsartiklar, bloggar med mera. Min andra personliga favorit av varumärkena var JAG personlig assistans. De svarta ballongerna med rosa text har varit överallt. Likaså människor funktionsförhindrade och andra med hattar, t- shirtar och tatueringar med JAG i rosa. (...) JAG har tagit tillbaka kampanjen till den grundläggande kommunikationen och övertygandet. Genom att vara sig själva, företräda sig själva och i det personliga mötet kommunicera, har ett varumärke skapats. Dessutom blir det också tydligt när man ser funktionshindrade här i Almedalen, hur frånvarande de är i resten av samhället i media, på jobbet, på sta n, i politiken. Ur Lena Lid Anderssons blogg (Lena är ekonomie doktor vid Handelshögskolan och frilansskribent) 5

6 Personliga möten bästa för att ändra attityder De flesta är överens om att ingenting slår det personliga mötet när det gäller att sprida information och ändra attityder. Under politikerveckan i Visby gjorde JAGs medlemmar allt de kunde för att visa både politiker, journalister och andra opinionsbildare hur viktigt det är att inte spara på assistansen... Sverker Olofsson och Anna Stenman, Gudrun Schyman (fi) och Sara Gutsjö, Helene Frendberg och Malou von Sivers, Rasmus Bomgren och Thomas Bodström (s), Nyamko Sabuni (fp) och Rasmus Bogren, Pelle Westerlund och Carl Bildt, Jesper Odelberg och Sofia Arvidsson, Koskinen och Pelle Westerlund, Emma Creutz och Janne Josefsson, Camilla Pettersson och Leif Pagrotsky (s). 6

7 verktyget Vinnarbild i kategorin JAG möter : Gunnar Holm Gunnar Holm och Maria Wetterstrand (mp), Mona Sahlin (s) och Tim Sundberg, Tim Sundberg och Ingvar Carlsson (s), Helene Frendberg och Filippa Reinfeldt (m), Emma Creutz och Lars Leijonborg, Bengt Westerberg och Tim Sundberg, Kasper Hult och Jan Björklund (fp), Sina Hossein-Rad och Ylva Johansson (s), Sina Hossein-Rad och Mona Sahlin (s). 7

8 Åsa Hag, JAG-medlem i Borlänge, skriver om politikerveckan på Gotland: En helt underbar vecka med Jag åkte från Borlänge klockan sju på lördagsmorgon. Min båt gick från Nynäshamn och man skulle vara vid båten en timme i förväg. Överfarten till Visby gick bra, det var lugnt på havet. På båten träffade jag en kompis mamma och pappa som bor i Vansbro. Tänk vad världen är liten. När jag kom fram till Visby åkte jag direkt till skolan som jag skulle bo på. Där möttes jag av en trevlig man som var rektor på skolan. Han visade mig mitt rum som var skolans gymnastiksal. På skolan var det bra handikappanpassat. Det fanns taklyft både på toaletten och på mitt rum, perfekt. Nu skulle det bli skönt med en dusch efter en lång och varm resa. Men aj vilka hårda strålar det var på duschen, det var som att bli tvättad med högtryckstvätt. Sedan hittade jag en dusch med mjukare strålar. Värsta discolampan och musik! När jag kom in i vårt gemensamma kök träffade jag Henrik och hans assistenter, det var jätteroligt att träffa honom igen. Jag lärde känna honom när jag var i Strasbourg i höstas. Efter en fantastisk frukostbuffé som serverades på skolan åkte jag till Krusmyntagården för att fylla på förrådet med te och kryddor. Jag hann även med att träffa en kompis som bor på Gotland innan det var dags att bege sig till JAGs lokaler i Visby. Där smyckade vi oss med hattar, linnen, knappar och JAGs egen tatuering. Allt för att synas i Almedalens vimmel. Senare gick alla ner till Almedalen för att lyssna och för att försöka påverka den första talaren som var statsminister Fredrik Reinfeldt. På kvällen var det dans och mingel för JAGs medlemmar. Men jag tog bussen hem tidigt för att vara pigg dagen efter. På måndagen hade vi vårt första upptaktsmöte. Jamie Bolling från ENIL var där och pratade. Sen fick vi ställa frågor. Mötet avslutades med att Tony sjöng och spelade. Lunchen åt jag på en tillgänglig pizzeria i Visby. När jag ätit färdigt gick jag på stan och kollade. Jag köpte mig en ny kjol. Expediten kommenterade min tatuering och sa att hon sett den förut. Sedan var det dags att gå till Almedalen för att lyssna på Jesper Odelberg som är en rullstolsburen komiker. Jag hade lite svårt att höra vad han sa. Den kvällen talade Lars Ohly från vänsterpartiet. Han nämnde oss JAGARE i sitt tal, det var bra och roligt att höra. Han fick applåder av oss. Alla JAGARE stod i parken tillsammans. Nästa dag på upptaktsmötet var det en från moderaterna och en från folkpartiet och pratade. Efteråt ville jag hinna med några timmar på stranden vid havet. Man måste ju se havet när man är på Gotland, annars har man inte varit här. Jag åkte ut till Björkhaga strandby, där jag bodde förra året. Där finns en brygga ut i havet som det går att komma ut med rullstol på. Det finns även en ramp ner i vattnet. För den som vågar. Ute på bryggan blåste det 20 sekundmeter och solen gick lägligt i moln. Jag stannade i exakt tre minuter. På land letade vi efter en plats med någorlunda lä där vi kunde äta vår medhavda picknick. Efter maten blåste jag iväg till Russparken för att se om jag kunde hitta några av de hästar som var där men jag såg inte en enda. När jag kom hem var det dags att hämta nya plakat till kvällens talare, som var Jan Björklund från folkpartiet. Det bästa var uppträdandet före talet, som bestod av Abba- och Carola-medleyn, jag diggade som tusan. Politik gör en hungrig. Jag fick lov att stanna vid en grillkiosk på vägen hem, de hade jättegod falafel. På nästa upptaktsmöte kom Kenneth Johansson från Borlänge. Han berättade att hans fyra ledord i politiken är: Lika värde för alla. Det lät fint. 8

9 fantastiska Jagare Klockan 12 var det dags för världspremiärföreställning av Grease, den var jättebra och borde ses av flera. Efter föreställningen fick vi saffranspannkaka med grädde och sylt, jättegott! Den här kvällen såg jag inte talet i Almedalen, utan åkte istället till min kompis på Gotland. Där blev det också politikersnack vid fikabordet, om försäkringskassans sätt att räkna timmar och olika bemötanden ute i samhället med mera. Innan jag gick gav jag henne en JAG-folder. Ny dag med nytt morgonmöte. Där pratade två från socialdemokraterna. Sedan gick jag hem för att göra mig i ordning för att gå ut på stan. Där käkade jag pizza på samma restaurang som tidigare i veckan. Efter maten drog jag till hamnen och åt en glass. Nu var det dags att bege sig till JAGs lokaler för att lämna mina bidrag till fototävlingarna och för att möta Lars Ohly som tagit sig tid att komma till oss. Jag ställde några frågor till honom om hur man ska göra för att få bättre lön till assistenterna, och att jag tyckte att om all kollektivtrafik ska vara gratis, ska den också vara tillgänglig för alla! Han svarade bra på båda frågorna. På väg till botaniska trädgården delade jag ut reklamblad för morgondagens catwalk. En av mottagarna var Malou von Siwerts som efter att ha läst lappen, sa att detta är något att ta upp i morgon-tv. På kvällen uppträdde Moneybrother och Mona Sahlin talade. När jag gick hem åt jag en fish and chips på den där grillkiosken, ni vet. u Almedalsveckan dag för dag SÖNDAG Trots att det också var en resdag för många medlemmar, lyckades de flesta sluta i Almedalen på kvällen och lyssna på Fredrik Reinfeldts (m) tal. På bilden Helene Frendberg. MÅNDAG Upptaktsmötet besöktes av Jamie Bolling (bilden) från ENIL som påminde om att JAG-medlemmarnas kamp för ett liv i frihet när man har stora funktionsnedsättningar är en del av en större rörelse, över alla landsgränser. Lars Ohly (v) uppmärksammade JAG-medlemmarnas närvaro i sitt tal precis som för fyra år sedan. TISDAG På upptaktsmötet medverkade riksdagsledamöterna Margareta B Kjellin (m), på bilden tillsammans med Ida Weinstock, Maria Lundqvist-Brömster (fp), och Cecilia Widegren (m). ONSDAG Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c), på bilden tillsammans med Ida Spånberg, medverkade på upptaktsmötet. Världspremiär av JAGs version av musikalen Grease. 9

10 u Nästa morgon tog jag ledigt från morgonmötet för att packa inför hemresan. Sedan blev det en hel dag i Visby där jag bland annat gick Funkisbyråns catwalk. Jag och min assistent visade en t-shirt från MISA. Tyvärr vann inte våra tröjor vi som hade de snyggaste. Den här kvällen var det Göran Hägglund från kristdemokraterna, som intog scenen. Kvällen slutade trevligt med JAGs mingel och dans på Visby strand. Det jag minns mest från den kvällen är Fredriks solosång från scenen. Lysande! Innan jag gick hem sa jag hej då till alla vänner, eftersom jag skulle åka hem tidigt nästa morgon, båten gick Klockskrutten ringde På båten åt jag smörgåsar som den underbara frukostpersonalen på skolan ordnat. Efter en stund kom Mattias B över till mig. Vi snackade bort en timme av resan medan båten tog oss till Nynäshamn. Nu började för mig en fyra timmars lång bilfärd hem till Borlänge, trodde jag. Men utanför Enköping, händer det som absolut Lars Ohly i JAGs tillfälliga redaktionslokaler på högskolan i Visby inte fick hända igen! Tro det eller ej men höger bakdäck exploderar. Där står vi på riksväg 70 med ett trasigt däck. Har ni hört det förut? Samma sak hände när vi hade varit i Strasbourg, återigen fick vi ringa bilbärgaren som kom och bytte däck. Det sista Mattias pappa hade sagt innan jag gick av båten var: Se till att inte få punka den här gången! Jo då, hem kom jag, men inte efter fyra timmar utan sex timmar. Till slut fick jag dödstrött krypa ner i min egen säng. Jag sov till halv ett nästa dag! Det har varit en helt underbar vecka med toppenbra boende och fantastiska JAGARE, allt detta på soliga och varma Gotland. Jag ångrar inte en sekund mitt byte till JAG. Lars Ohly var den bästa talaren på hela veckan. Dessutom var han trevlig. Åsa Hag JAG - årets påtryckare i Almedalen enligt Göteborgsposten 11/

11 Almedalsveckan dag för dag TORSDAG Socialdemokraternas dag. Riksdagsledamöterna Lars U Granberg (s) och Per Svedberg (s) medverkade på upptaktsmötet. På eftermiddagen kom Lars Ohly till JAGs tillfälliga tidnings- och webredaktion på högskolan i Visby precis som han lovat i sitt tal i Almedalen. Lars Ohly fick bland annat veta att man idag inte har någon rätt att själv välja vilken daglig verksamhet man vill arbeta på. JAGs förslag om en daglig verksamhets-peng skulle inte medföra några ökade kostnader för kommunen men betyda mycket för den enskilde. Ohly lovade att han, om de röd-gröna vinner valet, kommer att titta på denna fråga. Carina Beving Innan det var dags för kristdemokraternas partiledare Göran Hägglunds tal gick flera medlemmar i JAG en catwalk på Almedalsscenen arrangerad av Funkisbyrån, däribland Malin Johansson, som visade vinnartröjan. Karl Nilsson FREDAG Dagarna i Almedalen var intensiva och fredagen var inte något undantag. På förmiddagen träffade äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd), JAGs medlemmar på upptaktsmöte. På bilden tillsammas med Clea Halin. PR-byrån Hill & Knowlton presenterade vinnaren av utmärkelsen Årets varumärke i Almedalen. Föreningen JAG var nominerad tillsammans med Frälsningsarmén, I love Rut, Access Tv, Makthavare. se och Borgkommissionen. Det blev till slut Makthavare.se som utsågs till vinnare. Martina Lind, en av jurymedlemmarna, sa att Föreningen JAG var hennes absoluta favoriter. Ni är väldigt synliga och visuella. Det går inte att missa er eller ert budskap. JAG har tagit tillbaka kommunikationen till det mest personliga man är sig själv och det känns ärligt. Man kommer ihåg det! JAG visar att Almedalen inte bara är för rika organisationer med dyra konsulter, sa Martina. Jane Pamp Malin Karlson Veckan avslutades med att miljöpartiets Maria Wetterstrand, här tillsammans med Sina Hossein-Rad, besökte JAGs danskväll på Visby strand. 11

12 Gott & blandat kulturworkshop i visby Simon Johansson på plats i JAGs monter jag Medverkade på mässa JAG deltog på mässan Ett bra liv i Stockholm i slutet av september. Flera medlemmar var på plats, både i JAGs monter och som modeller i Funkisbyråns catwalk. Modellen i rosa boa är Erika Norman. JAGs arvsfondsprojekt Kultur för alla var i början av oktober i Visby med inspiratörerna Nicklas Benn, Tony Samil och Ann Nilsson från JAG-center i Stockholm. Nicklas visade hur man kan utveckla och fördjupa sina intressen med hjälp av personlig assistans och visade bland Tony Samil regisserar Gill Bergström. annat en I bakgrunden Nicklas Benn. musikvideo som han gjort med sin favoritmusik från filmen Lejonkungen. Tony Samil regisserade och koreograferade deltagarna och på två dagar skapade man en föreställning, från idé till premiär. Trehjuling sökes! Leo söker en parcykel som inte är för dyr. Kontakta Annelie, tel eller e-post: Var med från början i nya forskningsprojektet Som vi har skrivit om tidigare i Jagaren så har Jenny Wilder och Mats Granlund vid Högskolan i Jönköping fått pengar från Allmänna Arvsfonden för ett forskningsprojekt om barn med stora funktionsnedsättningar och deras delaktighet i familjens aktiviteter. I projektet samarbetar forskarna med JAG, FUB och RBU. Just nu arbetar forskarna för fullt med att att sätta ihop frågeformulären om barnens och familjernas aktiviteter. Vi vill lyfta fram barnperspektivet, säger Jenny Wilder. Hur ser barnens vardag ut, vad gör de och med vilka? Hur mycket hjälp behöver barnen vid olika aktiviteter? Medlemmar i Brukarkoopera- tivet JAG som är 0 20 år gamla kommer att erbjudas att medverka i undersökningen. Varför ska JAGs medlemmar och deras familjer vara med i undersökningen? Idag finns inte mycket kunskap hos professionella som träffar familjer, till exempel i skola och sjukvård, om hur vardagen ser ut för barn och ungdomar med stora funktionsnedsättningar och deras familjer. En annan minst lika viktig anledning till att vara med från början i projektet är för att kunna dela kunskap till varandra. JAGs unga medlemmar kommer att bli inbjudna till workshops och samtal om hur man gör för att underlätta för barnens delaktighet tillsammans med sina föräldrar och assistenter. Genom att delta hjälper man till att föra kunskap vidare till nya familjer som får barn med funktionsnedsättningar eftersom projektet kommer att utmynna i en bok och ett utbildningsmaterial, säger Jenny. Om allt går som det är tänkt kommer frågeformulären att skickas ut i slutet av november. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna eftersom barn och ungdomar med betydande funktionsnedsättningar och deras familjer är en mycket heterogen grupp. Alla familjer ser olika ut, har olika livssituationer och olika intressen, säger Jenny. 12

13 Mattias möte i Strasbourg Mattias Börjesson deltog som JAGs representant på ENILs generalförsamling i Strasbourg i september. I samband med mötet träffade ENIL även EUs handikappgrupp, Disability Intergroup. Värd för mötet var svenska Cecilia Wikström (bilden), folkpartistisk EU-parlamentariker och vice ordförande i Disability Intergroup. På mötet krävde ENIL att EU ska arbeta för en avveckling av institutionerna i europa. Fortfarande byggs nya institutionsplatser runt om i Europa, inte minst i Frankrike. Ingen vanlig kalender Anna Miranda, till vardags personlig assistent och servicegarant till sin son Giovanni, som är medlem i JAG, har tagit initiativ till en retropinupkalender. Överskottet från försäljningen går till Willefonden, en fond för barn med odiagnostiserade hjärnsjukdomar. Kalendern kostar 150 kronor och säljs via Annas hemsida. När tåget går som tåget JAGs handledare Heléna Karnström har fått en ny erfarenhet allmänna färdmedel kan faktiskt fungera, även när det blir kaos i trafiken. Att ha ett funktionshinder och använda rullstol är ofta väldigt besvärligt då man ska ut och resa. Därför blir jag alltid extra glad och positivt överraskad då jag möts av vänliga människor som vill ge mig bästa tänkbara service och som ser att saker och ting kan vara lite krångligare att få till. Tillsammans med min kollega Finn åkte jag häromdagen söderut med X2000 för att hålla handledning med några av JAGs medlemmar. Det var samma dag som den tragiska tågolyckan inträffade och jag tackar Gud för att vi valde att åka en annan tid. Redan vid avgången på Stockholms Central gick det väldigt smidigt med hjälp av en manuell lift att komma upp på tåget. Enligt mig borde de alltid ha en sådan på alla stationer då kalla vintrar gör att de befintliga elektriska liftarna inte alltid fungerar. Lika smidigt gick det då vi skulle åka hem igen. På grund av tågolyckan var det självklart kaos och flera tåg blev inställda eller utbytta mot buss men som resenär med rullstol har jag ju inte samma alternativ. Men även då visade SJs kundservice på bra service genom att snabbt boka om oss på ett tidigare tåg så att vi ändå kunde få komma hem samma dag. Alltför ofta har man anledning att vara både upprörd och förbannad på diverse olika transportsystem då man har ett funktionshinder. Desto större orsak att också visa på när det faktiskt fungerar och allt bara flyter. Heléna Karnström 13

14 Erik badade och red på Island I flera års tid har JAG-medlemmen Erik Lundqvist i Örnsköldsvik och hans syskon Anna och Jakob haft en dröm. En dröm om att åka på en resa, bara syskonen, till Island. Det skulle bli Erik Lundqvists första riktiga utlandsresa där de skulle göra det som Erik älskar mest av allt att rida och bada. Syskonen sökte ekonomiska bidrag från olika fonder och stiftelser och fick de pengar de behövde. I juli i år bar det av. Erik var jätteaktiv och fascinerad över att vara på ett ställe där han aldrig varit förut. Och det var väldigt kul att göra resan utan föräldrar. Jag är stolt över att vi kunde genomföra det, säger Eriks syster Anna Lundqvist. Erik Lundqvist i blå lagunen. Höjdpunkten på resan för Eriks del var ridturen på Islandshästen Malablessi. Erik har inget vanligt språk men pratade oavbrutet under hela ridturen. I Reykjavik köpte Erik en film om Islandshästar, de första dagarna sedan vi kommit hem såg han på den flera gånger om dagen, berättar Anna. Anna, som har sökt pengar från fonder tidigare, tipsar om att det kan vara klokt att lägga tid på den första ansökan, till exempel när det gäller budgeten, så har man tillbaka det senare eftersom mycket går att återanvända. Hon brukar också ringa till stiftelsen eller fonden och presentera sig på ett personligt sätt, det ökar chansen att bli ihågkommen. Anna har använt sig av Global Grant (www.globalgrant.com) ett företag som sammanställer stipendier och bidrag som man kan söka. Det kostar ca 400 kr att använda sig av denna tjänst. Läs mer om Eriks resa på: Sök bidrag från fonder och stiftelser Funderar du också på att söka bidrag från fonder och stiftelser? Här är fler goda råd om vad du kan tänka på när du skriver ansökan. De fonder och stiftelser som finns uppräknade på nästa sida delar regelbundet ut medel till sökande. Det första du bör göra är att noga läsa vilka ändamål som stiftelsen delar ut medel för, det är ingen idé att ansöka om pengar för en resa om stiftelsen inte medger utdelning till resor. Vissa fonder använder speciella ansökningsblanketter som man skickar efter med förfrankerat kuvert eller skriver ut från deras hemsida, andra fonder vill att man bara skriver ett personligt brev. Jag rekommenderar att man alltid skickar med ett personligt brev oavsett om man även måste fylla i en blankett. Skriv fritt ur hjärtat, kort, enkelt, levande och obyråkratiskt, beskriv varför du behöver få stöd och vad du ska använda pengarna till. Det behöver inte vara skrivet på datorn, det går lika bra att skriva för hand. Tänk bara på att skriva en speciell ansökan till varje fond om du söker medel från fler. Håll texten kort, max en A4. De flesta fonder har ansökningstider och delar bara ut medel en gång per år, var därför ute i god tid och titta igenom när det är dags att söka så att du inte missar slutdatumet. Glöm inte bort att sända med alla intyg som efterfrågas, gör man inte det så sållas man bort direkt. När du har blivit beviljad medel, glöm då inte bort att skicka ett tackkort! Du kanske vill söka igen om något år! Språket i ändamålsbeskrivningarna är ofta gammalt och därför innehåller de termer som vi inte längre använder, som handikappad och behövande. Anette Endom Bassman 14

15 Ridturen var resans höjdpunkt. Anna, Erik och Jakob Lundqvist. Alla foton har tagits av Jakob och Anna. Förteckning över några av de fonder och stiftelser som finns Bertil Settergrens Testamentsstiftelse Nordbanken, Stiftelseadm CO Stockholm Tel För handikappade barn och ungdomar under 25 år, inget specifikt ändamål. Ring och be att få ansökningsblankett. DHR Bidragsstiftelsen Box 47305, STOCKHOLM Handläggare: Marianne Blomqvist Tel Bidrag lämnas till rekreationsresa eller semestervistelse, i första hand till kostnader för medhjälpare samt till tekniska hjälpmedel och studier. FVO Köpmannagatan 15, 4 tr Stockholm Tel eller FVO förvaltar ca 150 st olika fonder och det tillkommer hela tiden nya. FVOs ändamål är att genom understöd främja barns och ungdomars fostran och utbildning samt vården av behövande gamla, sjuka eller handikappade. Du kan ansöka om t ex cykel, möbler, kläder, ridning osv. FREDRIKA BREMERFÖRBUNDETS SAMFOND Gå in på hemsidan för mer information under bidrag/stipendier. Gäller endast kvinnor. Första Majblommans Riksförbund Tel För barn och ungdomar under 18 år. Ansökan inlämnas till lokalkommittén på den ort där barnet är bosatt, ring för att få veta vart du skickar din ansökan. Du kan t ex ansöka om medel till aktiviteter eller lägervistelser. GRETA PÄRMANS STIFTELSE Box 148, Tumba Bidrag till hjälpmedel för handikappade som kan underlätta vardagligt liv, behov eller sysslor samt för att möjliggöra ett aktivt och utåtriktat liv. Sänd in ett för frankerat kuvert med ditt namn och adress, för att få ansökningsblanketten hemskickad. Gunvor och Josef Aners stiftelse SEB Enskilda Banken Hjälpverksamhet bland behövande Henning och Greta Anderssons Minne SEB Enskilda Banken Stiftelser & Företag Stockholm Personer som drabbats av långvariga och svåra sjukdomar eller handikapp. Hugo Stenbäcks Stiftelse Tel Öppen för ungdom upp till 18 år. Johanniterorden Hjälpverksamhet bland behövande barn och ungdomar. Linnea och Josef Carlsson Kronoborgsgatan 2C Helsingborg Tel Barn och ungdomar LIONS Vänd dig till den lokala klubb som ligger närmast din bostad. Hjälpverksamhet bland behövande. RBU Tel STIFTELSEN ALLMÄNNA BARNBÖRDSHUSETS MINNESFOND Sjukhus Kontakta kurator på sjukhus där du får/fått behandling, de har fonder som patienter kan söka medel ur. STIFTELSEN ALMA DETTHOWS HJÄLPFOND Kallskärsgatan 5, Stockholm Tel I behov varande kvinnor. Ansökan på särskild blankett när som helst på året. Stiftelsen Solstickan Box 38136, Stockholm Tel elller Stiftelsen vänder sig i första hand till barn och ansökan skall insändas till respektive länsstyrelse, ring därför ovanstående nummer för mer information och ansökningsblanketter. Du kan ansöka om t ex cykel eller semesterresa. SUNNERDAHLS HANDIKAPPFOND Fru Marias väg 17, Älvsjö Gå in på hemsidan för mer information. Svenska kommittén för rehabilitering Stöd till enskilda handikappade. Gå in på hemsidan för mer information. Svenska Kyrkan De flesta församlingar har fonder som man kan söka medel ifrån, kontakta diakonen i din församling. 15

16 Lag & rätt Alice får rätt att parkera De senaste åren har många personer med funktionsnedsättning som tidigare haft rätt att parkera på handikapparkering blivit av med tillståndet på grund av att de har en fysisk förmåga att gå. Men JAG-medlemmen Alice Nordgren fick rätt efter att ha överklagat till länsstyrelsen. JAG-medlemmen Alice Nordgren, som har autism men inget rörelsehinder, har under lång tid haft parkeringstillstånd (handikapparkering) för rörelsehindrade. När hon på nytt ansökte om tillstånd fick hon i likhet med många andra personer med samma funktionsnedsättning plötsligt avslag. Trafik- och renhållningsnämnden menade att Alice inte har några fysiska gångsvårigheter och därför inte var berättigad till parkeringstillstånd. Föreningen JAG, som under några år har följt utvecklingen på detta område, kan konstatera att det rör sig om en landsomfattande epidemi som innebär att personer utan uppenbara rörelsehinder eller svårigheter att gå nekas parkeringstillstånd trots att de tidigare under lång tid fått sina ansökningar beviljade. Trots de tuffa oddsen vägrade Alice att ge upp och överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen. I sitt överklagande skrev Alice bland annat att hennes funktionsnedsättning medför en oförmåga att gå utan mänskligt stöd. Alice har alltså inte några fysiska rörelse hinder. Hennes svårigheter att gå beror på hennes funktionsnedsättning på grund av autism. Det finns också en risk att Alice i pressade situationer kastar sig ut i trafiken. Alice bifogade även ett läkarintyg som styrkte yttringarna av funktionsnedsättningen. Länsstyrelsen i Stockholms län gav Alice rätt vilket är lite av en revolution på området eller, rättare, en återgång till den ordning som rått tidigare. Beslutet meddelades den 27 augusti 2010 och har beteckningen Finn Kronsporre Tiden utan tillstånd var en katastrof Det är jätteroligt, kommenterar Alice mamma Caroline Jensen och hoppas att beslutet får genomslag för flera i samma situation. Alice är även medlem i Autism- och Aspergerföreningen Stockholms län, och där är det många medlemmar som blivit av med sina parkeringstillstånd. Caroline har svårt att förstå att kommunen efter så många år plötsligt börjar tolka lagen mindre generöst. Familjen fick till och med en handikappparkeringsplats ritad när de flyttade till sin lägenhet i centrala Stockholm. Parkeringstillståndet underlättar våra liv så himla mycket och det behövs. För oss har den här tiden utan tillstånd varit en katastrof, säger Caroline. Det är för jobbigt för Alice att åka bil om vi måste åka runt och leta parkeringsplats. Bakom Alice Nordgren syns den handikappruta som målades åt henne för tre år sedan. 16

17 Lag & rätt Kommunernas spariver gör att fler måste gå till domstol för att få rätt Det har blivit allt vanligare att kommunerna fattar beslut om riksfärdtjänst på felaktiga grunder, vilket bland annat drabbade JAG-medlemmen Clea Halin i Boden. Men Clea överklagade och fick rätt i domstol. I samband med riksfärdtjänst behöver man ofta en så kallad ledsagare. Resan för en sådan ledsagare ska bekostas genom riksfärdjänsten. Under senare tid, framförallt under 2010, har emellertid kommunerna börjat hävda att ledsagare inte ska bekostas genom riksfärdtjänsten utan tas från assistansersättningen som en assistansomkostnad. Det här är en förändring som vi kan se tecken på i hela landet. Ytterst handlar det om att kommunerna försöker övervältra sitt kostnadsansvar på staten, säger Anna Strimbold, ansvarig för rådgivningen på JAGs kansli. För en annan JAG-medlem har samma fråga nått Kammarrätten i Göteborg som meddelat prövningstillstånd. Genom att frågan nu ska prövas i Kammarrätten hoppas vi att det kommer en vägledande dom som ska få ordning på det här, säger Anna. Föredömlig dom i förvaltningsrätten I Förvaltningsrätten i Luleå visade JAG-medlemmen Clea Halin att kommunens resonemang var felaktigt. Förvaltningsrättens dom är föredömlig i det att den fullödigt redovisar de skäl som talar för att kostnaden för ledsagare inte ska belasta assistansersättningen. Om din kommun hävdar att ledsagarkostnaden vid riksfärdtjänst ska tas från assistansersättningen bör du åberopa Förvalt- ningsrättens i Luleå dom den 26 maj 2010 i mål nr Även Förvaltningsrätten i Härnösand har kommit fram till samma slutsats. Normalt brukar man inte åberopa förvaltningsrättsdomar, men eftersom alla skälen mot kommunernas ståndpunkt finns redovisade i denna dom besparar du dig en hel del arbete vid argumenteringen. Finn Kronsporre 17

18 Independent Living kommer I augusti var JAG värd för ENILs första regionala möte i norra Europa med 45 deltagare från Sverige, Norge, Island, Estland och Lettland. Magnus Andén hälsade alla välkomna till JAG och till Stockholm. Med hjälp av Cecilia Blanck berättade han att JAG har engagerat sig i ENIL för att försöka påverka utvecklingen i Europa så att inte personlig assistans blir något som endast erbjuds personer som själva kan vara arbetsledare för sina assistenter. En stor del av mötet ägnades åt att diskutera personlig assistans, institutioner och lagstiftning i de olika länderna och slutsatsen blev att väldigt mycket återstår att göra och att mer samarbete behövs. Finanskrisen ursäkt på Island På Island finns ingen lag som ger personer med stora funktionsnedsättningar rätt till personlig assistans. Freyja Haraldsdóttir, som forskar kring livsvillkoren för funktionshindrade personer på Island och deras familjer, berättade att Island befinner sig långt efter Sverige och Norge när det gäller independent living. Freyja är själv en av personlig assistans-pionjärerna på Island. Hon fick personlig assistans för tre år sedan efter en lång kamp mot myndigheterna och är vice ordförande i det nystartade assistanskooperativet NPA, med en handfull medlemmar, som på försök har fått lov att anställa egna personliga assistenter. Men för de flesta islänningar är vardagslivet mycket komplicerat och extremt begränsat eftersom 18 man inte har tillgång till personlig assistans. De professionella bestämmer över vilka insatser man får, när och hur. Detta medför att man blir väldigt beroende av familj och vänner. Man känner sig som en börda och begränsar därför sina önskningar och ignorerar sina egna behov, sa Freyja. Många islänningar tvingas bo på institutioner eller ta emot hjälp i sitt hem utan att kunna påverka vem som kommer. Barn får inte växa upp i sina familjer. Det generella budskapet från myndigheterna är att personer med funktionsnedsättningar är mindre värda. Man använder finanskrisen som ursäkt för att inte ge människor det stöd de behöver och får dem att tro att de för sitt eget bästa ska acceptera sin situation utan protester och i stället vara rädda om det de har, sa Freyja. Kräftgång i Norge Det är först de senaste fem åren som barn och personer som inte själva kan vara arbetsledare fått möjlighet till assistans i Norge. Personlig assistans är dock ingen indivuell rättighet som i Sverige, utan beslutas av kommunen och trenden är tyvärr ett ökat motstånd mot att bevilja personlig assistans, istället erbjuds institutionsplatser, både till barn och vuxna. Otillräckligt stöd i Baltikum I Estland säger lagen att staten ska ta särskild omsorg om personer med funktionsnedsättningar men att familjer har ett ansvar att ta hand om familjemedlemmar som behöver hjälp. Denna bekväma formulering innebär i realiteten att staten inte erbjuder tillräckligt med stöd. Man kan få personlig assistans, men inte i den omfattning man behöver och skillnaderna är stora i olika delar av landet. Lettland kommer att införa personlig assistans 2011 men i första hand endast till synskadade som arbetar eller studerar. Några av deltagarna på ENIL-konferensen i JAGs lokaler i Stockholm. Freyja Haraldsdóttir syns längst fram till vänster på bilden, i blå tröja.

19 Korta nyheter inte av sig själv Adolf Ratzka, från Independent Living Institute i Stockholm, pratade om behovet av goda exempel. Många kommer alltid att se på personer med funktionsnedsättningar som beroende och i behov av att bli beskyddade och omhändertagna. Men funktionsnedsättningen i sig gör oss inte hjälplösa och beroende. När jag blev funktionshindrad 1961, fanns det inte personlig assistans. Jag måste tillbringa fem år på sjukhus. Idag kan jag arbeta och bo med min familj i mitt eget hem. I USA går de flesta barn med Downs syndrom i vanliga skolor. I många andra länder får de inte gå i samma skolor som grannbarnen utan går i specialskolor, ofta långt hemifrån. Adolf gav flera exempel på hur människor lever helt olika liv beroende på i vilket land de bor i. Studiebesök från Tyskland Det tyska studiebesöket på JAG togs emot av bland andra Nils Lindblom, Kerstin Sellin och Sandro Grip (till vänster på bilden). I början av juni kom en grupp tyskar på besök till JAGs kansli. De deltar i samma fritidsverksamhet och hade bestämt sig för göra en resa till Stockholm tillsammans. De var nyfikna på hur man lever och bor i Sverige när man har stora funktionsnedsättningar och hade massor av frågor till de JAGmedlemmar som mött upp för att I vissa länder måste vi bo på institutioner utan kontakt med omvärlden. Är det din funktionsnedsättning eller den politik som förs i ditt land som gör dig handikappad? Men Independent Living kommer inte av sig själv. Var och en av oss måste hävda våra rättigheter varje dag. Inte ens den bästa personliga assistansen kommer att förbättra våra liv med automatik. Ju mer ansvar vi tar för det stöd vi behöver, desto mer kontroll får vi och kan påverka kvaliteten och nå våra mål i livet. Vi kan alla lära oss av andra personer med funktionsnedsättningar, av deras framgångar och misslyckande. Genom att ta aktiv del i Independent Living-rörelsen kan vi göra världen till en bättre plats att leva i, avslutade Adolf. dela med sig av sina erfarenheter. Om sig själva berättade de tyska gästerna att tre av dem hade personlig assistans. De övriga bodde på olika institutioner, där det var vanligt att man delade rum med flera andra personer. Ibland längtar man efter att vara ensam, sa en kvinna. Assistansersättning Regeringen har fastställt schablonbeloppet för 2011 till 258 kronor per timme. Högsta förhöjda timbelopp blir 289 kronor per timme. Handikappolitisk blogg JAGs ordförande Magnus Andén har bloggat inför valet tillsammans med bl a Vilhelm Ekensteen Adolf Ratzka och Susanne Berg. Nytt avtal I september blev avtalet klart mellan KFO och Kommunal. De allmänna villkoren (kollektivavtalet) gäller OB-beloppen kvarstår oförändrade under avtalsperioden. Löneavtalet gäller Årets höjning motsvarar ett löneutrymme om 490 kr per heltidsanställd och månad som fördelas individuellt. Undantagna från lönerevisionen är personer som den 30 juni var under 18 år, hade slutat, var över 65 år eller hade avtalat om att årets lönehöjning ingår i lönen. Meningsfull sysselsättning För att stimulera en meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har rätt till assistans beräknar regeringen att avsätta 35 miljoner kronor per år under tre år till försöksverksamhet med utvecklingsarbete i kommunerna. Ett uppdrag att administrera en försöksverksamheten ska ges till Socialstyrelsen. 19

20 Posttidning B Begränsad eftersändning Funkisbyråns modeller ska synas mer i pressen JAG-projektet Funkisbyrån arbetar för att företagen ska inkludera modeller med funktionsnedsättningar i sin reklam. Nu siktar man in sig på den 3 december, den internationella funktionshinderdagen. Med en rad stora organisationer i ryggen hoppas man få tidningar över hela landet att donera annonsutrymme till detta. TV4 sände direkt från Funkisbyråns bröllopscatwalk i Jakobskyrkan i Stockholm under Love Stockholm i juni. De organisationer som hittills ställt sig bakom Funkisbyråns medieprojekt är Handisam, HSO, STIL, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Svensk Handel och Sveriges Marknadsförbund. Genom att medverka får företagen prova på hur det kan vara att använda sig av Funkisbyråns modeller med funktionsnedsättningar och förhoppningsvis se vilka positiva effekter det genererar, säger Lou Rehnlund som är projektledare för Funkisbyrån. Efter projektet ska uppmärksamhetsvärdet och attityden bland läsarna mätas. Resultatet kommer man sedan att använda sig av i det fortsatta arbetet för att påverka företag, mediebyråer och organisationer. Funkisbyrån är Sveriges första modellagentur för människor med funktionsnedsättningar. Den lanserades i juli 2009 och har över 200 modeller. Läs mer och se filmerna på Funkisbyråns medievision inför den 3 december. Så här skulle reklamen kunna se ut. Bildcollage med JAG-medlemmarna Sandro och Boel. 20 Föreningen JAG Box 16145, Stockholm Tel: Fax: E-post: Webb:

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till!

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Hur man söker Fonder och stipendier Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Till dig... Med kärlek och tacksamhet vill jag skriva ner och dela med mig av min livserfarenhet

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg.

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. 6 september 2014 avmarsch från Gustav Adolfs torg kl 11.30. Vi finns på facebook, Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg Varför

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut. Namn: Frida Westerberg Resa: Westernparadis på Gotland Datum: 2013-09-12-15 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Direktkontakt, fika, träffa de andra deltagarna å få

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box 17056 104 62 Stockholm e-postadress:

Läs mer

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Fakta om TS Tuberös skleros (TS) är en genetisk sjukdom med mycket varierande symtom. En person

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Utgångspunkter LSS och FNs konvention

Utgångspunkter LSS och FNs konvention Utgångspunkter LSS och FNs konvention Föräldrar har det huvudsakliga ansvaret för sina barns vård och fostran även då barnet har omfattande funktionsnedsättningar. Enligt Lag (1993:387) om stöd och service

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Nu börjar vi... I restaurangen på Scandic Star Hotell i Lund samlades 16 deltagare, en kursledare, två medhälpare och personliga assistenter för att äta en god trerätters

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning VÄLKOMMEN TILL FUB! FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 1 av 6 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV RIKSFÄRDTJÄNST I DANDERYDS KOMMUN Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 2 av 6 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer