Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas"

Transkript

1 Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare på franchisebasis

2 Vi söker dig Ge dig själv en fl ygande start Har du höga ambitioner och brukar genomföra det du vill? Vår produkt är trygghet! Direct Business College Därför vinner du på franchisemodellen Ett handslag från oss är alltid ett löfte som håller Varför bestämde du dig för att hoppa på jobbet? Hur kändes det att hoppa av ett fast jobb för att starta eget? Egen företagare med ett vinnande koncept Kort historik Securitas Direct är marknadsledande på larmtjänster för hem och företag i Europa med över 1,3 miljoner kunder varav i Sverige. Securitas Direct Sverige AB erbjuder larmkoncept till privat- och företagsmarknaden över hela landet. Vår mission är att få människor att känna sig trygga och det gör vi genom att hjälpa våra kunder att skydda sig mot inbrott, överfall och brand.

3 Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam verksamhet i eget distrikt. Vi erbjuder dig ett samarbete enligt franchisemodellen. Du får del av en framgångsrik affärsmodell som ger dig en fl ygande start med betydligt högre potential och mindre risk än att starta på egen hand med en obeprövad affärsidé. För att lyckas hos oss bör du ha erfarenhet av direktförsäljning, lätt för att få kontakt med andra människor, vara engagerad, självgående och ha bra initiativförmåga. Entreprenörskap och servicefärdigheter är andra grundegenskaper som vi lägger stor vikt vid. 3

4 4

5 ,, Ge dig själv en flygande start! Att bli egen företagare eller att byta bransch som redan etablerad företagare är ett stort steg. Det gäller att veta vad man ger sig in på, vad den nya verksamheten erbjuder både omedelbart och i ett långsiktigt perspektiv! Som franchisetagare hos oss kommer du att samarbeta med marknadsledaren i en bransch med en närmast unik framtidspotential. Av alla villahushåll i Sverige har idag bara 13 % ett hemlarm som är kopplat till larmcentral. Räknar man dessutom in dem som bor i lägenhet blir siffran bara 9 %. Vi har i alla år främst marknadsfört våra hemlarm som skydd mot inbrott. Men genom det nya Verisure-konceptet har vi ökat fokus på brandsäkerhet. Vi vet av erfarenhet att brand berör och engagerar människor på ett helt annat sätt än risken för inbrott. Med den intensifi erade inriktningen på brandsäkerhet har försäljningssiffrorna rusat i höjden och kommer att öka i accelererande takt. Från 2006 till 2010 gick vår försäljning från till sålda larm räknar vi med En nästan tredubbel försäljning jämfört med föregående femårsperiod. Något som till stor del kan tillskrivas det nya Verisure-konceptet med en inriktning som vi kommer att vara ensamma om på marknaden under lång tid framåt! Verisure erbjuder redan idag unika konkurrensfördelar; ny framsynt teknik, modern design och ett snitt mot användaren som öppnar för personliga önskemål. Nästa steg är Home Control! Ett banbrytande koncept som förutom skyddet mot brand och inbrott även arbetar med energi-, miljö- och bekvämlighetsfunktioner. Som att tända och släcka ljus och apparater, avläsa och reagera på avvikande temperaturer, luftfuktighet samt mycket annat som bidrar till en tryggare och bekvämare vardag. Alltså; ett koncept med funktioner som hittills bara fi gurerat på en önskelista för det intelligenta hemmet och som kommer att attrahera många nya målgrupper. Som ett led i utvecklingen har vi sett över vår försäljningsorganisation och redovisar redan idag anpassade kanaler för såväl befintliga som tillkommande målgrupper. Vår partnerorganisation med franchisetagare är sedan 22 år ryggraden i verksamheten och kommer att så förbli. Därtill kommer fl era säljkanaler som SWOT, Telesales, Customer Care Programs samt box-/produktförsäljning. All försäljning som genereras genom dessa verksamheter kommer att kanaliseras till dig som franschisetagare för bl a service, underhåll och merförsäljning. För att underlätta det administrativa arbetet har vi en långtgående digital service med enkla, tidsbesparande rutiner för allt från installation till fakturering och bokföring. Detta för att frigöra tid och resurser för den absolut viktigaste verksamheten aktivt försäljningsarbete! På de återstående sidorna i denna introduktionsberättelse kan du läsa mer om vad du kan vänta dig av ett samarbete med oss på franchisebasis. Om du känner att Securitas Direct och de förutsättningar vi erbjuder dig är de villkor du söker och inte minst; att du själv känner att du kan leva upp till de krav vi ställer så är du hjärtligt välkommen att ta nästa steg. Vi garanterar att ge dig den flygande start vi utlovar i rubriken; men manar samtidigt till att inte glömma; allt hänger ytterst på dig själv. Vi kan bara ge dig rätt förutsättningar för att lyckas. Jan Lockner Jan Lockner, General Manager Securitas Direct 5

6 6

7 Har du höga ambitioner och brukar genomföra det du vill? Då har du de grundläggande förutsättningarna för att lyckas som egen företagare hos oss på Securitas Direct. Men innan du funderar vidare på ett samarbete vill vi att du skall veta mer om oss, vårt erbjudande, våra mål, ambitioner och inte minst vilka krav vi ställer på oss själva och dig. Vi erbjuder dig ett samarbete enligt franchisemodellen Det innebär att du får använda vår affärsidé och varumärke mot en viss ersättning. Du får tillgång till vårt beprövade affärskoncept och vi hjälper dig med utbildning, marknadsföring och allt annat du behöver för att snabbt komma igång. Detta innebär att du får en fl ygande start och utsätter dig för betydligt mindre risktagande än att starta på egen hand med en obeprövad idé. Du kommer att få arbeta med ett vinnande koncept Securitas Direct är Sveriges och Europas ledande företag inom larm- och säkerhetstjänster för företag och privatpersoner. Vi har hittills installerat mer än larm och marknaden är fortfarande långt ifrån mättad! Vi kan ta privatmarknaden som exempel. Enligt SCBs senaste statistik fanns den 31 december 2009 över 4,6 miljoner svenska kosthushåll* ur vilka det beräknas komma ca nya, seriöst intresserade, larmspekulanter per år! Alltså en betryggande potential inför framtiden. * Med kosthushåll menas, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB), det hushåll som utgörs av alla personer som den 31 december ett visst år bodde i samma bostad och hade gemensam hushållning. 7

8 Vår produkt är trygghet! Vårt mål är att trygghetssäkra våra kunders hem avseende brand, inbrott och personsäkerhet. Utgångspunkten är en anpassad larmlösning som ger kunden kontroll och tillgodoser dess personliga trygghetsbehov, men som också är öppen för utveckling i takt med att vår teknik och våra kunders boende- eller familjesituation förändras. Men inte bara det. Vår policy är att erbjuda trygghet i ordets vidaste bemärkelse. Det innebär att våra kunder alltid skall känna absolut trygghet tillsammans med oss i allt från våra personligt anpassade larmlösningar och kringtjänster till alla våra andra åtaganden, kontakter och löften. Vi ser varje kund som en långsiktig investering Securitas Direct är ett affärsdrivande företag med höga krav på effektivitet och lönsamhet. Men inte effektivitet och lönsamhet till vilket pris som helst. Vår verksamhet bygger på att våra kunder har förtroende för våra produkter och tjänster och att de alltid vågar lita på våra löften. Detta innebär att vi istället för en policy med kortsiktiga utdelningsintressen arbetar efter en långsiktig fi losofi, där vår vinst skall vara resultatet av ett bra arbete; helst genererad i livslångt goda kundrelationer. Vi vill också investera långsiktigt i dig Vi har på drygt 22 år utvecklats till Europas ledande företag inom larm- och säkerhetstjänster. Mycket tack vare kompetenta medarbetare! Därför är det av största vikt att vi även fortsatt knyter duktiga och engagerade människor till vår organisation. Inte nödvändigtvis fullfjädrade inom larm och säkerhet men med höga ambitioner att driva professionell verksamhet som egen företagare. Självklart kan du räkna med att ett samarbete med oss innebär en stor arbetsinsats, men att det också ger mycket tillbaka. Hos oss fi nns alla möjligheter att lära och utvecklas och som sagt; vi siktar på långvariga relationer med både våra partners och gemensamma kunder. 8

9 Du blir en av de viktigaste delarna i vårt trygghetskoncept Som Securitas Direct Patrol områdespartner kommer du att spela en viktig roll i vår organisation. På din uppgift ligger allt från att rekommendera rätt larmlösning till att ansvara för installation, service och support samt att assistera våra väktare vid utryckning! Dessutom har du en annan mycket viktig roll. Genom att du oftast befi nner dig ute i våra kunders närområde blir du en synnerligen värdefull länk i kommunikationen mellan dem och resten av vår mycket starka organisation. Du kommer att verka både som ambassadör och säljare samtidigt som du är en positiv trygghetsfaktor. Du blir del av ett välbeprövat och framgångsrikt affärskoncept Starkt marknadsledande varumärke Väl beprövad och framgångsrik affärsmodell Totalkoncept med ansvar för alla ingående tjänster och produkter Ständigt bemannad larmcentral med support dygnet runt Etablerade system och rutiner till hjälp i det dagliga arbetet Hjälp med utveckling och utbildning när företaget växer Gemensam marknadsföring av konceptet Enhetlig, tydlig profi l på kläder, bilar och säljmaterial 9

10 10

11 Direct Business College En av dina allra viktigaste grunder för framgångsrikt företagande är vår affärsskola Direct Business College (DBC) som utbildar dig till franchisetagare. För att få del av utbildningsprogrammet måste du uppfylla våra krav för att få driva ett säkerhetsföretag i vårt namn. Detta innebär bland annat att du måste ha ordnad ekonomi, körkort, vara ostraffad och drogfri. I gengäld kommer Direct Business College att ge dig de kompletterande kunskaper och den kompetens som du behöver för att lyckas hos oss. Inte bara om våra produkter och tjänster, t ex hur du defi nierar våra kunders behov, väljer och installerar rätt trygghetslösningar med avseende på brand, inbrott och personsäkerhet du får även värdefull kunskap i företagande och ledarskap. Vi är med dig även efter utbildningstiden Våra coacher står alltid redo att stötta dig i ditt dagliga arbete genom vår rikstäckande supportorganisation. Dessutom får du support från vårt huvudkontor i Linköping, där vår ständigt bemannade larmcentral med kundservicecenter är placerad. (Här står vi beredda 24-timmar om dygnet för att rycka in i akuta larmsituationer och parallellt med detta, att ge våra kunder kvalifi cerad dygnet-runt-service i allt som rör deras larm- och larmlösningar.) Via huvudkontoret får du tillgång till all vår support inom olika områden och till alla de system som är anpassade för just din verksamhet. Med denna hjälp avlastas du till stor del från tidsödande administrativt arbete. Du kan istället med full kraft fokusera på kärnuppgiften att skapa långsiktigt goda relationer för bra affärstillfällen med gamla och nya kunder. Du kan också alltid räkna med kollegial support Du blir snabbt en del av något av de informella nätverk som fi nns bland dina kollegor ute på fältet. Här finns en kåranda som kort och gott innebär att vi alltid ställer upp för varandra. Denna sammanhållning stärks hela tiden genom olika sammankomster som kick-offs, utbildningar och andra möten. Allsidig kontinuerlig utbildning heltäckande support Teoretisk och praktisk utbildning omfattande bl a Säljteknik Larmteknik Företagande Ledarskap Patrol (larmassistans) Coaching och support såväl under som efter utbildningen Torbjörn Malmström, HR Manager Securitas Direct 11

12 Därför vinner du på franchisemodellen Franchising innebär i korthet att ett företag (franchisegivare) förpackar sin affärsidé och låter andra företag (franchisetagare) använda den mot en avgift. Ömsesidiga avtal, framtagna kalkyler och fasta rutiner defi nierar handlingsutrymme och styr det praktiska arbetet. Modellen bygger på ett nära samarbete med enhetliga regler och kvalitetskrav för alla inom organisationen kunder och partners skall alltid känna igen sig oavsett kontaktperson. Som franchisetagare hos oss får du arbeta med ett väl beprövat och framgångsrikt affärskoncept. Du kommer snabbt igång och kan räkna med god långsiktig lönsamhet. Allt med ett minimerat risktagande genom starkt, kontinuerligt stöd av ett etablerat företags kunskap, styrka och uthållighet. Vägen till etablerad franchisetagare beror på vem du är Vi vill att du ska lyckas och vi ser till att du får rätt förutsättningar för att göra det antingen du är en erfaren företagare som vill sadla om eller en ung, hungrig entreprenör, redo att ta steget. Om du känner att du har rätt bakgrund och är rätt person för jobbet, erbjuder vi dig en fl ygande start med hög utvecklingspotential. Är du erfaren kommer du igång ganska omgående, naturligtvis med ett helhjärtat stöd från oss i all kompletterande utbildning du behöver. Har du mindre erfarenhet, exempelvis saknar bakgrund som egen företagare, erbjuder vi gedigen utbildning inom vårt Direct Business College och all annan hjälp du behöver för att snabbt komma igång. Men kom ihåg! Det fi nns inga genvägar för att lyckas som franchisetagare hos oss allt beror ytterst på din egen vilja och förmåga att hitta kunder och göra affärer. Vår ambition är att du ska tjäna pengar direkt Det inledande steget tas redan första dagen när du tecknar ett samarbetsavtal med oss. Utbildning respektive coaching leds och genomförs av erfarna medarbetare och specialister inom de olika områdena allt i anpassad takt med hänsyn till varje ny medarbetares erfarenhet och förkunskaper. Genom att varva teori med mycket praktik är du redan från början aktiv i din nya verksamhet. Detta innebär både en effektiv, verklighetsförankrad inlärningsprocess och att du kan skapa intäkter i ditt företag redan från de första veckorna. Tanken är att göra din start så smidig och enkel som möjligt. Som franchisetagare hos oss får du: Franchising en tillväxtmotor Snabb igångsättning Låg ingångskostnad Minimerat risktagande Eget geografi skt område för en produkt med växande marknad Infl ytande i organisationen via olika nätverk, t ex Partnerråd År 2000 År 2006 År 2008 År 2010 Förändring av omsättning, franchisetagare och anställda mellan 2002 och Indexerat 2002 = 100. Förändring : Omsättning +333 %. Franchisetagare +172 %. Antal anställda +146 %. Källa: AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Omsättning Franchisetagare Antal anställda 12

13 13

14 Ett handslag från oss är alltid ett löfte som håller Securitas Direct AB är Europas ledande leverantör av larm- och säkerhetstjänster. Med högteknologiska produkter, en rikstäckande organisation och lång erfarenhet av larmtjänster kan vi alltid erbjuda våra kunder en anpassad larmlösning. I vårt åtagande ingår analys, installation, underhåll och snabba, säkra insatser vid larm. Detta sammantaget gör våra larm- och säkerhetstjänster till ett av marknadens mest kompletta och prisvärda larmkoncept med en helt unik servicenivå. Alla våra larmsystem bygger på en bra, framsynt teknisk lösning med en lång rad kringtjänster som stöd för larmfunktionen. Det är mjuka värden som egen larmcentral, Patrol områdesnärvaro och fria väktarutryckningar som främst skiljer oss från andra larmleverantörer och då inte minst genom människorna i organisationen; de som hanterar och förstärker alla dessa mervärden! Som franchisetagare hos oss kommer du att hamna i en alldeles speciell företagskultur En smått unik kultur baserad på kunskap, kvalitet, personligt ansvar och äkta engagemang vilket framför allt betyder: Ett handslag från oss är alltid ett löfte som håller! Det är därför vi ställer extra höga krav på dig som vill bli franchisetagare hos oss! Den speciella företagskultur som vi har utvecklat, har med tiden blivit ett signum, eller adelsmärke, för oss på Securitas Direct. Ett av våra mest uttalade krav på dig är därför att du har den vilja och förmåga som krävs för att föra traditionen vidare, helt enkelt: Även ett handslag från dig ska alltid vara ett löfte som håller! Egen larmcentral med dygnet-runt-bemanning alla dagar året om enbart för våra kunder! I larmcentralen arbetar ca 130 personer med allt från kundservice och support till larmhantering. 14 Per Gustavsson, Produkt- och konceptutvecklare Securitas Direct

15 15

16 Varför bestämde du dig för att hoppa på jobbet? Säkerhet är en bransch som växer och utvecklas, så här fanns en spännande utmaning. Securitas Direct kändes som ett seriöst företag med en attraktiv affärsidé och jag kände att franchiseupplägget skulle passa mig nu sitter jag här med nästan kunder och 7 anställda. Vad var det i erbjudandet som lockade? Möjligheten att starta eget i en spännande bransch utan att börja från början. Med franchisekonceptet är 70 % redan klart, det är bara att sätta igång att sälja. Securitas Direct är ett företag som vill utvecklas och låter dig utvecklas om du själv vill. Hur ser ditt jobb ut idag? Jag brukar börja dagen med en stund på kontoret för att sedan jobba på fältet. Min vecka innehåller allt som fi nns i andra småföretag. Det är bokade säljbesök, kunder som behöver service på sina larm, kontakter med byggföretag för bygglarm, möte med potentiella nyanställda, sambesök med säljare, lunchmöten med teknikerna mm. Otroligt omväxlande arbetsuppgifter, utmaningen är att inte glömma att sälja. På kontoret tjänar man inga pengar, så säljet måste alltid fi nnas. Jag har valt att jobba två kvällar i veckan eftersom det då är enklast att boka säljmöten. Dessa kvällar kompenserar jag med någon ledig eftermiddag med barnen eller heldag för träning då och då. Allt för att hitta en balans mellan livet som egenföretagare och som familjefar. Vad tror du en kandidat vill höra? Hur mycket man kan förväntas tjäna och hur mycket man måste jobba för att få det att fungera. Rent ekonomiskt har det varit OK, jag har kunnat ta ut lön från starten och fi rman har dessutom genererat ett överskott. Två mycket viktiga anledningar till att jag lyckats är att jag aldrig glömt att det är nyförsäljning som gäller och att jag tidigt tagit in duktig personal som kunnat hjälpa mig med administration, service, installation och försäljning. Med det har jag fått tid till det som jag är bäst på och tycker är roligast; försäljning och kundkontakter. Roger Olofsson, Securitas Direct, Huddinge 16

17 Hur kändes det att hoppa av ett fast jobb för att starta eget? Som en direkt bonus! Jag såg en rekryteringsannons från Securitas Direct och kände spontant att det var rätt. Man erbjöd ett färdigt koncept med en etablerad produkt och krävde egentligen inga andra meriter än ett brinnande intresse för försäljning och företagande. Jag hade alltid velat bli min egen och här fi ck jag ett fantastiskt tillfälle. Man erbjöd en anpassad utbildning efter mina förkunskaper och jag fi ck t o m lön och provision under tiden! Hur var vägen fram till egenföretagare? Betydligt kortare än planerat! Skolan började i januari 2009 och utbildningen skulle hålla på till semestern. Men jag var otålig och fi ck starta som egen redan i mars. Naturligtvis var jag inte färdig egenföretagare. Fullärd blir man aldrig i den här branschen, men med starkt stöd från Securitas Direct så rodde jag faktiskt skutan i land. En dans på rosor? Knappast, det blev många timmar om dan i början och ganska snart kände jag att det inte höll att driva verksamheten på egen hand. Så redan efter några månader hade vi expanderat till tre säljare och en tekniker och idag består företaget av två tekniker och fyra säljare och här har jag defi nitivt haft tur! Bra medarbetare är A och O för en bra verksamhet, men alltid svåra att få tag på. Hur ofta har du ångrat ditt nya yrkesval? Aldrig; inte ens i början då det var en ganska tuff tid. Jobbet är fritt och du träffar massor av intressanta människor. För mig är det också viktigt att känna att jag och företaget hela tiden utvecklas. Det handlar mycket om att vara observant på alla de möjligheter som ligger runt hörnet och att ha kraften och förmågan att ta vara på dem. Securitas Direct ligger hela tiden långt fram i utvecklingen och med det nya Verisure-konceptet ligger vi absolut vid frontlinjen. Den positionen ger oss fantastiska möjligheter att driva en bra och lönande verksamhet på både kort och lång sikt. Som till exempel just nu, när vi förbereder oss för expansion inom nya geografi ska områden. Men framförallt känner jag en oerhörd tillfredsställelse i att ha ödet i mina egna händer; att som egen företagare kunna påverka och styra, både min egen vardag och framtid! Johan Björling, Securitas Direct, Linköping 17

18 Egen företagare med ett vinnande koncept Tryggt, lönsamt samarbete enligt franchisemodellen Snabb igångsättning Relativt låg ingångskostnad Minimerat risktagande Eget geografi skt område för en produkt med växande marknad Infl ytande i organisationen via olika nätverk, t ex Partnerråd Du blir del av ett vinnande koncept Starkt marknadsledande varumärke Väl beprövad och framgångsrik affärsmodell Etablerade system och rutiner till hjälp i det dagliga arbetet Hjälp med utveckling och utbildning när företaget växer Gemensam marknadsföring av konceptet Allsidig kontinuerlig utbildning heltäckande support Europas ledande leverantör av larmtjänster 1 ny kund per minut* >1,3 miljoner kunder i 10 länder Medelkunden stannar i år Över 6000 anställda Fler än 650 lokala partnerföretag Nettomsättning 580 miljoner euro (2010) * Beräkningen baseras på antal arbetsdagar och 8 timmars arbete per dag. 18

19 Bain Capital and Hellman & Friedman ny huvudägare. 1,3 miljoner kunder i Europa varav kunder i Sverige Verisure-konceptet lanseras EQT ny huvudägare. Vi når 1 miljon kunder Securitas Direct noteras på Stockholmsbörsen Videoverifi ering vid larm introduceras Aroundio-konceptet etableras Introduktion av trådlösa larm Expansion i Europa Fokusering på småkunder Securitas Direct startar i Sverige som en division i Securitas

20 e k e r m a n n r e k l a m b y r å

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer

FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT

FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT Svensk Franchise SVENSKA FRANCHISEFÖRENINGEN FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT Svensk Franchise c/o Svenska Franchiseföreningen Mässans gata 18 402 24 Göteborg telefon 031-40

Läs mer

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Varför har vi skapat denna kurs? Vi tror att alla människor oavsett nuvarande situation (ålder, hälsa, gener) kan förändra och förbättra sin hälsa och

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Att organisera direkthandel

Att organisera direkthandel Kapitel 5 Att organisera direkthandel Anders Berglund Kapitlet beskriver hur man organiserar en fungerande direkthandel. Det handlar om två grundformer traditionell företagsorganisation eller nätverk och

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

FRANCHISENr. 1 / April 2009

FRANCHISENr. 1 / April 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Vad är franchise? Franchise är en möjlighet att starta eget i ett redan utformat företagskoncept. ANNONS FRANCHISENr. 1 / April 2009 4STEG TILL

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Hundraåring väljer Jeesec Larm. Synsam i Ystad ett veritabelt Fort Knox. Från radhus till pansarhus på 25 år

Hundraåring väljer Jeesec Larm. Synsam i Ystad ett veritabelt Fort Knox. Från radhus till pansarhus på 25 år Hundraåring väljer Jeesec Larm Synsam i Ystad ett veritabelt Fort Knox Från radhus till pansarhus på 25 år 2 Vi ska vara bäst på det vi gör annars gör vi inte det Låt mig börja med en väl använd klyscha:

Läs mer

" If it doesn t make you smile, change it."

 If it doesn t make you smile, change it. " If it doesn t make you smile, change it." the business1 04 Vad är Network Marketing? 06 Varför är Forever det bästa alternativet? 08 Så tjänar du pengar med Forever 12 Incentives och belöningssystem

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Bokföring med full frihet

Bokföring med full frihet tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 69 2010 Bokföring med full frihet Ersättningar och förmåner i ditt löneprogram Tröttnat på tidsödande kontant- och fakturahantering? Minska din administrativa

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer