Delårsrapport. Rådgivare Handledare Styrelseledamöter Elice Kax Henrik Åberg Sara Lundvall Våga AB Bo Vesterfors Linnéa Arvidsson Isabelle Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Rådgivare Handledare Styrelseledamöter Elice Kax Henrik Åberg Sara Lundvall Våga AB Bo Vesterfors Linnéa Arvidsson Isabelle Andersson"

Transkript

1 Delårsrapport Räkenskapsår Tidsperiod Rådgivare Handledare Styrelseledamöter Elice Kax Henrik Åberg Sara Lundvall Våga AB Bo Vesterfors Linnéa Arvidsson Isabelle Andersson UF-region, Dalarna Hedemora Martin Koch 1

2 Innehåll VD-rapport... 3 Affärside... 3 Produkt... 4 Produktion... 4 Tillväxt och utveckling... 4 Företagsutveckling... 5 Importarbete... 5 Med- och motgångar... 5 Flexibelt arbete... 5 Lagarbete... 5 Erfarenheter... 5 Organisation... 6 Verksamhet... 7 Försäljning och marknadsföring... 7 Mässor... 7 Kundkategorisering... 8 Företag... 8 Privatpersoner... 8 Internationellt... 9 Världsmarknaden... 9 Enterprice without border... 9 Framtida utveckling... 9 Produktutveckling... 9 Internationell marknad... 9 Försäljning Marknadsföring Återförsäljare Resultaträkning Balansräkning Finansiell översikt Fokus på lönsamhet

3 VD-rapport Som verkställande direktör i företaget Awake UF kan jag sammanfatta det hittills gångna UF-året som ett framgångsrikt år. Erfarenheterna och lärdomarna vi erhållit under den korta perioden är framstående. Det som genomsyrar företagets framgång är den höga ambition och prestationsnivån hos samtliga företagsmedlemmar. Vi har fått avkastning för våra genomförda arbeten. Det har bidragit till att företaget fortsätter sträva mot nya utmaningar samt möjligheter till utveckling. Kundens behov och efterfrågan på produkten har bidragit till en framgångsrik försäljning. En stor del av vårt arbete i företaget har ägnats åt marknadsföring av produkten riktat mot företagets potentiella kunder. Det har medfört omsättning på samt en vinst på kronor. Affärside Vår affärsidé är att sälja trötthetslarm som ett trafiksäkerhetstillbehör vid framförande av motordrivna fordon. Statistiken visar på att mer än 20 % av alla trafikolyckor är trötthetsrelaterade. Trafikolyckor som orsakas av trötthet är ett stort problem som inträffar dagligen världen över. Genom användning av larmet minskar föraren risken att hamna i en olyckssituation. Vår vision är att uppnå en nollvision av trafikolyckor som förorsakas av trötthet. Många trafikolyckor är trötthetsrelaterade. Med vårt trötthetslarm vill vi minska olycksrisken genom att varna föraren innan det är försent. Det stora intresset hos kunden har resulterat i två beställningar på sammanlagt 1000 trötthetslarm. Vi har tillämpat vår marknadsföringsmetod som grundar sig på direktkontakt med företag i länet Dalarna. Metoden har varit resultatgivande samtidigt som försäljningen har ökat. Vi har deltagit på ett antal mässor som medfört nya kontakter i företaget. Företaget har även påbörjat ett kontaktnät internationellt som förväntas leda till utbyten av tankar, produkter och möjligheter till försäljning. Förväntningarna inför framtiden är stora och jag tänker göra mitt yttersta för att företaget ska nå ytterligare framgång. Jag vet att även mina medarbetare är villiga att kämpa. Vi strävar efter en ökad försäljning och en utvidgad internationell marknad. Tillsammans når vi målen att lyckas som företag samt att etablera vår produkt. Vi importerar trötthetslarmen från Kina och importarbetet har varit en stor del av företagsarbetet. Sara Lundvall VD, Awake UF 3

4 Produkt Awake UF säljer importerade trötthetslarm från Kina. Larmet används främst av förare vid framförande av motordrivna fordon. Produkten är konstruerad likt en snäcka som användaren placerar bakom höger öra. När mikrosömn inträffar hos föraren faller huvudet framåt och larmet ger utslag. Larmet består av inbyggda sensorer som uppfattar huvudets rörelse och varnar föraren med ljud eller vibration. Det finns möjlighet att manuellt ställa in läget för både ljud och vibration. Föraren vaknar av larmets utslag och inser faran av att fullfölja sin bilfärd. Trötthetslarmet är laddningsbart och tillsammans med larmet medföljer laddare till vanligt eluttag samt en 12-volts laddare som går att använda direkt i bilen. Vi kan nu erbjuda våra företagskunder tryck med deras logotyp på larmet. Det har bidragit till en ökad omsättning. Det har främst varit stora företag som tryckt företagsnamnet och gett bort larmen som gåvor till sina kunder och anställda Produktion Tillverkaren av trötthetslarmen är ett väletablerat företag som har sin produktion i Shenzhen, Kina. Företaget tillverkar högteknologiska larm. Det var viktigt för oss med en regelbunden kontakt för att undvika eventuella problem med leveransen. Vi har lagt stor vikt vid förhandlingsarbetet och fått företaget i Kina att göra affärer med oss utifrån våra förutsättningar. Frakten har ombesörjts av de välkända fraktbolagen Fedex och UPS. Vi valde att importera produkten från Kina i syfte att minska kostnaderna och därmed öka lönsamheten i företaget. Genom vårt importarbete har vi kunnat uppnå en högre vinstmarginal än om larmet tillverkats i Sverige. Den säkerställda kvalitén och designen på produkten var även en viktig anledning till val av leverantör. Tillväxt och utveckling Företaget har gjort framstående framsteg och den individuella utvecklingen har varit märkbar. Samtliga företagsmedlemmar innehar ny kompetens som vi utnyttjar inom och utanför företaget. Våra nya erfarenheter och kunskaper kommer vara användbara i vårt framtida arbetsliv. Genom att driva ett ungdomsföretag har vi fått inblick vad egen företagsamhet innebär och därmed utövat ett eventuellt framtidsyrke. 4

5 Företagsutveckling Importarbete Företagets främsta lärdom genom det hittills genomförda UF-året är importarbetet med Kina. Innan vi beslutade oss för att importera kunde vi inte föreställa oss vad som krävdes av oss som företagare. Vi har insett att det kan uppstå svårigheter när man handlar med ett land utanför EU. Språksvårigheter och skilda kulturer kan leda till missförstånd. Under en period förlorade vi kontakten med vår leverantör och det uppstod oroligheter i företaget. Vi kontaktade en person med kinesiska språkkunskaper som hjälpte oss att kommunicera med leverantören. Med- och motgångar Som företagare möter man med- och motgångar. Företaget har upplevt både framsteg och misslyckanden. Vanligen uppstår det flesta motgångarna under inledningen av företagssåret. Många av våra motgångar vid företagets början ser vi numera ur ett annat perspektiv. De tidigare motgångarna har senare visat sig vara lärdomar som vi haft användning av som företagare. Vi kan numera hantera problem på egen hand men även tillsammans med andra kontakter i och utanför vår verksamhet. Flexibelt arbete Försäljningen blev en stor framgång i början av UF-året och vi såg därmed ingen avmattning. Det bidrog till att företaget disponerade mindre företagsarbete för försäljning och marknadsföring. Försäljningen och intresset minskade så småningom och vi insåg att de skulle krävas ytterligare marknadsföring för fortsatt ökad försäljning. Vi har insett att försäljningen måste högprioriterats för att få vinstutveckling i företaget. Lagarbete Företaget består av tre individer med olika personligheter och viljor. Vi har lärt oss att fungera som ett team i en rad olika situationer. Vi har lärt oss att kompromissa när det handlar om investering, disponering av kapital och tidskrävande arbeten. Skilda åsikter är inte alltid ett problem utan kan bidra till företagets framgång och utveckling. Våra skilda idéer bidrar till ett resonemang som leder till genomförande av vårt mål att minska trötthetsrelaterade trafikolyckor. Erfarenheter Vi har erhållit en rättvis bild av vad det innebär att vara egen företagare. För att lyckas krävs arbete och engagemang. Som företagare innehar du ett stort ansvar samtidigt som du lär dig genomföra ett företags obligatoriska arbetsuppgifter. Ett av våra mål var att under året delta på mässor både nationellt och internationellt. Utav mässdeltaganden vet vi vad en mässa kräver och vilken utdelning man får. Vi ser numera inte mässor som ett försäljningstillfälle utan som en möjlighet att knyta nya kontakter som leder till ett rykte och en eventuell framtida försäljning. Mässdeltagandet har även bidragit till företagsutveckling och individuella framsteg. 5

6 Organisation VD Sara Lundvall Som VD i företaget har mina ledarkunskaper utvecklas. Jag vet numera att ansvarstagande och förmåga att fatta beslut är betydelsefulla uppgifter i mitt arbete. Under det hittills gångna UF-året har jag börjat utnyttja min förmåga att kontakta nya människor och vända det till företagets fördel. Jag har insett att det krävs vilja och en insikt om att aldrig ge upp oavsett bemötande hos kunden. Min personlighet har stärkts och jag räds inte att anta nya utmaningar Ekonomi Linnéa Arvidsson Under mitt år som företagare har jag lärt mig otroligt mycket. Som ekonomiansvarig har jag fått användning av mina tidigare kunskaper men har även utvecklat dem. Arbetet som företagare har medfört en stärkt självkänsla och jag tror mer på mig själv i mitt företagsarbete. Mina framsteg som skett under detta år har jag väldigt stor nytta av i mitt framtida arbetsliv, då jag vill fortsätta på det ekonomiska spåret Marknad och försäljning Isabelle Andersson Innan företagsåret drog igång var jag inte den personen som gärna tog kontakt med nya människor. Under året har jag successivt blivit mer utåtriktad och vågar numera inleda samtal med okända människor utan svårigheter. Som marknadsföringsansvarig har jag ansvarat för företagets reklam och layout. Jag har lärt mig att det är viktigt att marknadsföra sig på rätt sätt genom att bland annat vända sig till rätt målgrupp. Mitt marknadsföringsarbete har bidragit till ökad försäljning 6

7 Verksamhet Försäljning och marknadsföring Under inledande UF-år genomfördes en första order på 300 trötthetslarm från vår leverantör i Kina. Leveransen anlände utan komplikationer och vi var nöjda över produktvalet. Efter några månader som företag upptäcktes ett väsentligt intresse av vårt trötthetslarm. Våra tidiga förhoppningar att göra ytterligare en beställning på 700 larm kunde genomföras. Efterfrågan hos kunden och den potentiella marknaden inför julhandeln var orsaken till den stora beställningen. Dock blev inte allt som planerat. Leveransen anlände senare än utsatt datum och därmed förlorade företaget många kunder. Det bidrog till en stor ansträngning och omprioritering av företagsarbetet riktat mot försäljningen samt en ökad satsning på marknadsföring. Satsningen på försäljningen och marknadsföring har givit resultat. Vi kan glädjande visa att försäljningen under 2012 innefattar ca 150 sålda trötthetslarm under tidsperioden av en månad. Våra främsta konkurrenter utgörs av två svenska företag som över internet säljer ett trötthetslarm med liknande funktion som vi erbjuder. Hittills har vi inte upplevt någon större konkurrens från företagen. Anledningen till det kan bero på att vi är ensamma om trötthetslarmets design samtidigt som vi än så länge marknadsfört oss på lokal nivå. Mässor Vi har hunnit delta på mässor nationellt och internationellt samtidigt som det återstår ett flertal inbokade. Anledningen till att vi blivit utvalda till mässor tror vi själva grundar sig på visat stort intresse, väl genomförda ansökningar och vår internationella produkt. Mässtillfällen Öppet hus Martin Koch gymnasiet 27/10 11 Julmarknad Hedemora 29/11-11 Företagsmässan i Främby Hallar 1/12 11 Dalarna Business 28/1-12 Trade Fair Tallinn 11/2 12 Hamar Norge 7/3 12 Regionala mässan 22/3-12 Zürich Schweiz 28/3-12 Antal sålda larm Försäljning 20 0 Aug Sept Okt Nov Dec Jan 7

8 Kundkategorisering Företag Vår kundkategorisering och marknadsföringsstrategi som grundar sig på direktkontakt med främst företag har varit resultatgivande. Vi har besökt åkerier i Dalarna, till exempel Ernst s Express, Ekdahls åkeri, Långdahls åkeri, Carl Berg åkeri och Miljö och renhållning som är vår huvudsakliga målgrupp. Intresset hos åkeriföretagen har varit stort och samtliga har gjort beställningar av trötthetslarm. Vi har i efterhand kontaktat de stora åkerierna som gjort mindre inköp för utlåtande. Samtliga har varit positiva och åtskilliga har gjort ytterligare beställningar. Uppföljningen av försäljningen till åkerier är under februari månad en viktig del av företagsarbetet. Deras uppfattning och erfarenhet är betydelsefullt för företagets Goodwill samtidigt som det bidrar till en ökad möjlighet till försäljning. I början av månaden mottog vi en noggrann och genomgående utvärdering och sammanställning av samtliga förare. Sammanfattningsvis var alla förare nöjda och garanterade en fortsatt användning av larmet som säkerhet i trafiken. Privatpersoner Marknadsföringen till privatpersoner har framförallt skett genom vårt deltagande på olika mässor. Våra ständiga uppdateringar på hemsidan och Facebook har bidragit till ett flertal besökare enligt statistik. Företagets hemsida har även översatts till engelska för de utländska kunderna. Vår produktinformation sker dels genom vår hemsida där webbshopen har varit en givande försäljningskanal för att nå de privata kunderna. Under några tillfällen har det skrivits reportage om företaget i de lokala tidningarna där även hemsidan har presenterats. Vi har kontaktat bussbolag. Dalatrafik har visat intresse och vi väntar på besked på en eventuell beställning. Företaget har även genomfört besök hos posten för demonstration av produkten. Vi har vänt oss till ett antal väletablerade företag, till exempel Maserfrakt och Skogsåkarna som hänvisat oss till deras underleverantörer. Det har inte varit den lättaste uppgiften att hitta väletablerade företag som är villiga att dela med sig av sitt kontaktnät till oss som UF-företag. Referens Som företag är det alltid viktig med referenser. Det ger en högre status på marknaden och därmed en ökad försäljning. Dalarnas största privatägda åkeri Ernst s express visade intresse och blev en referens till företaget. Tio förare som arbetar under Ernst s express testade under januari månad larmet. 8

9 Internationellt Framtida utveckling Världsmarknaden Ett av företagets utmanande mål är att nå den internationella världsmarknaden samt utvidga den. Genom deltagande på mässor utanför Sverige har vi haft möjlighet att informera om trötthetslarmets existens samtidigt som vi haft tillfälle till försäljning. Kommande stora mässor äger rum i Norge och Schweiz. Vi ser mässan i Hamar som en erfarenhet samt en möjlighet att utveckla våra norska EWB-kontakter (Enterprise without Borders). Zürich kommer troligen vara företagets längsta resa och förväntningarna är stora. Vår resa innebär utmaningar, nya upplevelser och kunskaper. Enterprice without Borders Enterprise without Borders är en nationell samlingsplats för ungdomsföretag. Genom internetsidan har vi haft möjligheten att kontakta andra ungdomsföretag runt om i hela världen för samarbete och framtida produktutbyten. EWBsidan har blivit en del av vår utrikeskontakt. Vårt främsta samarbete sker med det norska ungdomsföretaget, BeeSeen UB, som består av tre tjejer och tre killar. De säljer en reflexväst som ligger i linje med vårt trafiksäkerhetsarbete. Första tillfället att träffa dem personligen var under mässan i Tallinn. BeSeen UB har inte påbörjat produktionen av västen men vi ser fram emot ett utbyte när produkten är färdigställd. Produktutveckling Företagets nuvarande omsättning innefattar inte tillräckliga vinstmarginaler för en eventuell produktutveckling. Efterfrågan av Bluetooth inbyggt i trötthetslarmet återkommer från våra kunder och vår vilja att förbättra larmet är stora. Fortsätter företaget utvecklas och visar goda resultat väntar en diskussion med vår kinesiska leverantör om utveckling av produkt. Internationell marknad Genom deltagande på två kommande internationella mässorna ser vi möjligheter att stärka vår internationella marknad. Vårt mål är att skapa ett internationellt kontaktnät för att eventuellt etablera vår produkt utomlands. Vi planerar även att utveckla våra EWBkontakter, som vi tror kan bidra till framsteg inom försäljningsarbetet och vår företagsutveckling. Vi planerar att komma i kontakt med fler företag som har produkter inriktade på trafiksäkerhet. Vi ser det som en möjlighet att utbyta tankar och idéer om trafiksäkerhet. Företaget har som mål att innan mässan i Schweiz kontakta andra företagare för bokning av personliga möten under mässan. Genom EWB ansökte vi till mässan i Zürich och glädjande fick beskedet att vi var ett av tre företag i Sverige som fått ett resestipendium för att representera Sverige i Schweiz. 9

10 Försäljning Företaget strävar efter en ökad försäljning utanför Dalarnas län. Målet är att prata med företagets samtliga potentiella målgrupper. Vi kommer inom snar framtid kontakta tågbolag, taxibolag och flygbolag som är lämpade för vårt trötthetslarm. Vi informerar nu våra tänkbara kunder om möjligheten till att trycka deras logotyp på larmet i åtanke att få fler köpare. Försäljningen till de privata kunderna har inte varit lika aktuellt som företagsförsäljningen. Enligt vår tidigare utförda kundkategorisering beslutade vi att göra en mindre satsning på den privata kunden. Försäljningen till de privata kunderna kommer fortsätta i lika låg utsträckning, så länge vi ser vår potentiella marknad hos företag. Marknadsföring Företaget har en strukturerad och genomgående marknadsföringsmetod. Strategin är att först vända oss via direktkontakt till företag i Dalarnas län för att sedan utvidga marknaden i angränsande län. Det är en pågående process som företaget genomför. Hittills har vi marknadsfört oss inom länet av ekonomiska skäl. När resultatet i företaget förbättras kommer vi ha möjligheten att besöka företag i angränsande län. Den framgångsrika försäljningen i början av året har resulterat i ett förbättrat resultat och vi kommer därför inom snar framtid besöka företag utanför Dalarna för demonstration av produkt. I nuläget har vi kontakt med tidskriften Mitt åkar n som riktar sig till åkerier i mellersta Sverige. Målsättningen är att få en annons i tidningen. Vi förmodar att annonsen kan stärka vår försäljning. Just nu pågår prisförhandlings arbete med tidningens redaktion. Återförsäljare Under våren kontaktar vi återförsäljare som eventuellt kan vara intresserade av att sälja vårt trötthetslarm vidare. Det skulle innebära en ökad lönsamhet i företaget. 10

11 Resultaträkning Balansräkning 11

12 Finansiell översikt Företagets ekonomiska resultat överensstämmer inte med de tidigare resultat- och likviditetsbudget som redovisades i affärsplanen. Under höstterminen uppgick aldrig omsättning över kronor, därav krävdes ingen momsregistrering i företaget. Första beställningen på 300 trötthetslarm verkställdes med hjälp av förskottsbetalningar och sponsorpengar. Efter vår genomförda marknadsundersökning, då vi frågande 100 personer om de någon gång varit på väg att somna vid ratten. 31 % svarade ja och vi insåg hur många som egentligen är i behov av vårt trötthetslarm. Fokus på lönsamhet Prissättningen grundar sig på inköpspris, importavgifter, kunden, hänsyntagande till konkurrenternas pris samt vår egen vinstmarginal. Larmet kostar 169 kronor men larmets pris är förhandlingsbart. Prissättningen har gett oss ett täckningsbidrag på 63 kronor. Fokus på marginalen och vår höga soliditet på 80 % ger oss möjligheten att utvecklas som företag. Under hösten sålde vi slut på 223 trötthetslarm och vår ytterligare beställning levererades i början av januari. Under januari månad tog företaget tag i försäljningen på allvar och de gav resultat. I år har vi sålt ca 150 trötthetslarm till företag samt ett fåtal till privatpersoner. För att uppnå fortsatt lönsamhet i företaget kommer vi under våren fortsätta vända oss till företag som ses som den potentiellt mest lönsamma kunden. De sålda larmen har gett oss en omsättning på ca kronor fördelat över hela året. Det innebär att företaget inom snar framtid måste momsregistreras. Ort: Hedemora Datum: Sara Lundvall Henrik Åberg Isabelle Andersson Bo Vesterfors Linnéa Arvidsson 12

Årsredovisning FURST UF. Region Stockholm Räkenskapsår 2014/15 FURSTHELP.COM

Årsredovisning FURST UF. Region Stockholm Räkenskapsår 2014/15 FURSTHELP.COM Årsredovisning FURST UF Region Stockholm Räkenskapsår 2014/15 FURSTHELP.COM Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 1. VD har ordet 3 2. Förvaltningsbrättelse 1. Om verksamheten 4 2.2. Produktion och

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Bästa affärsplan. Västerås Västmanlands län. Amira. Handledare: Sara Berg JENSEN gymnasium. Rådgivare: Kristina Rudin ALMI företagspartner

Bästa affärsplan. Västerås Västmanlands län. Amira. Handledare: Sara Berg JENSEN gymnasium. Rådgivare: Kristina Rudin ALMI företagspartner Bästa affärsplan Isabella Daniella JENSEN gymnasium Västerås Västmanlands län Amira Handledare: Sara Berg JENSEN gymnasium Rådgivare: Kristina Rudin ALMI företagspartner Vi är Color My Kitchen UF... 1

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 7 FÖRETAGETS EKONOMI 9 FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

Utkast till årsredovisning för

Utkast till årsredovisning för På årsredovisningens framsida ska UF-föreagets namn och registreringsnummer anges, vilket räkenskapsår årsredovisningen gäller för, ort och län samt VD:s eller ansvariges adress. Ta gärna med er logotyp

Läs mer

Affärsplan. För perioden 2012-08-27 2013-05-31 ~ 1 ~

Affärsplan. För perioden 2012-08-27 2013-05-31 ~ 1 ~ Affärsplan För perioden 2012-08-27 2013-05-31 Knäckedalen UF Registreringsnummer W016949 Älvdalens utbildningscentrum UF-region Dalarna, Älvdalen Rådgivare: Monica Solén, kunnig inom branschen Handledare:

Läs mer

Social Marketing Agency UF Affärsplan

Social Marketing Agency UF Affärsplan Social Marketing Agency UF Affärsplan Period 2012-2013 2012-11-20 Styrelsemedlemmar: Sebastian Ahlbäck Ida Nordin Kent Berglund Johannes Runeson Län: Dalarna Kommun: Vansbro Skola: VUC Handledare: Cayenne

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Hanna & Sara Dagens fokus: Från budget till bokslut - ett UFföretags ekonomiska delar Vilka ekonomiska delar ingår i UF-företagandet? 1. Starta Budgetering (ingår i

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Affärsplan ES Design UF 2010/2011

Affärsplan ES Design UF 2010/2011 Affärsplan ES Design UF 2010/2011 Styrelsemedlemmar: Erik Nilsson Samuel Lideberg Län: Kronoberg Kommun: Älmhult Skola: Haganässkolan Handledare: Stefan Rosén Rådgivare: Bo Kullberg 1 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Årets Affärsplan 2014 - Bra information

Årets Affärsplan 2014 - Bra information Årets Affärsplan 2014 - Bra information DEADLINE 10 NOVEMBER VIKTIG INFORMATION Först och främst, att skriva en affärsplan är ett obligatoriskt moment i UF-kursen. Men det är helt och hållet frivilligt

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Affärsplan. SafeApp UF 2012-11-16. Skola Folkungaskolan Ort Linköping UF-region Östergötland UF-lärare Kristina Serebrink

Affärsplan. SafeApp UF 2012-11-16. Skola Folkungaskolan Ort Linköping UF-region Östergötland UF-lärare Kristina Serebrink Affärsplan 2012-11-16 Skola Folkungaskolan Ort Linköping UF-region Östergötland UF-lärare Kristina Serebrink Affärsplan Innehållsförteckning 1. Bakgrund!... 3 2. Affärsidé!... 3 3. Mål och vision!... 3

Läs mer

No Secrets UF:s bidrag till Bästa UF-företag

No Secrets UF:s bidrag till Bästa UF-företag No Secrets UF:s bidrag till Bästa UF-företag Verksamhetsår: 2012-2013 Styrelsemedlemmar Veronica Falk Johanna Karlqvist Caroline Almkvist Josefine Ekmark Rådgivare Louise Olegård Anna Krook Magnus Falk

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Introduktion Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UFföretag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

VD-RAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VD-RAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-RAPPORT Mitt namn är Nathalie Janson och jag är VD för företaget Organic Skin Care UF (O.S.C). Företaget består av fyra elever från Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan och mina medarbetare heter Rebecca

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

Affärsplan. - Keep your head straight up and your glasses lazy. Verksamhetsår: 2014-2015. Tävlin: Årets affärsplan. Vd:ns namn: Christin Kashou

Affärsplan. - Keep your head straight up and your glasses lazy. Verksamhetsår: 2014-2015. Tävlin: Årets affärsplan. Vd:ns namn: Christin Kashou Affärsplan - Keep your head straight up and your glasses lazy Verksamhetsår: 2014-2015 Tävlin: Årets affärsplan Vd:ns namn: Christin Kashou Skola: Hermods Gymnasium Region: Stockholm E-post: mrlazyuf@gmail.com

Läs mer

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016! Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

VEDKLABBEN UF -Vi värmer ditt hem

VEDKLABBEN UF -Vi värmer ditt hem Halland 2012 Medlammar: Simon Gustavsson Niklas Nilsson Martin Wieslander Martin Torstensson Lärare: Lars Carnmark Magnus Olofsson Rådgivare: Roger Pedersen Anders Ingvarsson VEDKLABBEN UF -Vi värmer ditt

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Affärsplan 2012/2013. Relax your mind

Affärsplan 2012/2013. Relax your mind Affärsplan 2012/2013 Relax your mind Face UF erbjuder, via direktförsäljning, dig som privatperson väldoftande ansiktsmasker som ger dig chansen att skapa ditt eget hemma spa s Innehåll Affärside Ledstjärnor

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll sept 38 Affärsidé Vad-Hur-Vem-Med vilka resurser? Sponsor Prissättning

Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll sept 38 Affärsidé Vad-Hur-Vem-Med vilka resurser? Sponsor Prissättning Årsplanering UF Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll aug 34 Presentation av Projektarbete/UF Hur vill ni jobba och med vem enkät? 35 Gruppindelning Samarbetskontrakt Loggbok Rådgivare sept 36 Riskkapital

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Halvårsrapport (1 januari 30 juni 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Halvårsrapport (1 januari 30 juni 2000) Stabil ökning av abonnemangsintäkter. Satsning avseende signering av elektroniska dokument. Sign On i Stockholm AB (publ) Halvårsrapport (1 januari 30 juni 2000) - För halvårsperioden ökade omsättningen

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3

1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3 lå 2014/2015 Ung Företagsamhet Jämtland Innehållsförteckning Regionala tävlingar vinnarna får prispengar 1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3 Regionala tävlingar ettorna går till SM 3. Årets Vara...

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

FÖRETAGSRAPPORT Barnens Mat & Bak UF. Barnens Mat & Bak

FÖRETAGSRAPPORT Barnens Mat & Bak UF. Barnens Mat & Bak Barnens Mat & Bak FÖRETAGSRAPPORT Barnens Mat & Bak UF Helsingborg, Skåne län 1 september 2013-31 maj 2014 UF-coach: Chris Hansson Rådgivare: Hans Nelson, AddEmotion2.0 & Helsingborgs Bryggeri Johanna

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2015

ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2015 ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2015 Vilka blev årets UF-Företagare i Kalmar län? I dag 12 mars har vi fått svaren! I Kalmar Sportcenter ägde idag länets största mässa rum. En mässa där ca 400 unga UF-företagare

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland

TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland Årets UF-företag Tävlingsvärd Länsförsäkringar Med passion och en dröm att förändra sitt hörn av världen har det här företaget skapat en säljbar och visuellt

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Årsredovisning. Season UF

Årsredovisning. Season UF Årsredovisning Season UF Season UF erbjuder en årstidsanpassad kok- och bakbok till Dig som gillar att laga mat och baka. Närproducerade råvaror, fik och restauranger från Tranemo kommun framhävs. Ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Affärsplan. Mundi UF, Polhemsgymnasiet

Affärsplan. Mundi UF, Polhemsgymnasiet Affärsplan Mundi UF, Polhemsgymnasiet 2014-2015 Registreringsnummer: 56538 Region: Göteborg Handledare: Åsa Ek Adress: Diagonalen 6 Epost: MundiUF@gmail.com Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar Ung Företagsamhet Kalmar Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag UF-Föeretagande 14/15 Att driva ett UF-företag

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning?

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? 2015-05-12 Jonas Mårtensson Maria Björkman 0 Vilka är vi och vad jobbar vi med? Jonas Mårtensson, auktoriserad revisor Maria Björkman, auktoriserad

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

AFFARS- PLAN DREAM B I G 2012-2013 M A G A Z I N E

AFFARS- PLAN DREAM B I G 2012-2013 M A G A Z I N E AFFARS- PLAN 2012-2013 DREAM B I G M A G A Z I N E Vi ska bli det sjalvklara valet for nyfikna ungdomar som soker framtidsinspiration 02 Mer an bara mal Dream Big Magazine ska vara inspirationskällan till

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063 Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 1 Första kvartalet 2014-07-01 till 2014-09-30 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 4 411 Rörelseresultatet uppgick till 544 Resultat

Läs mer