Delårsrapport. Rådgivare Handledare Styrelseledamöter Elice Kax Henrik Åberg Sara Lundvall Våga AB Bo Vesterfors Linnéa Arvidsson Isabelle Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Rådgivare Handledare Styrelseledamöter Elice Kax Henrik Åberg Sara Lundvall Våga AB Bo Vesterfors Linnéa Arvidsson Isabelle Andersson"

Transkript

1 Delårsrapport Räkenskapsår Tidsperiod Rådgivare Handledare Styrelseledamöter Elice Kax Henrik Åberg Sara Lundvall Våga AB Bo Vesterfors Linnéa Arvidsson Isabelle Andersson UF-region, Dalarna Hedemora Martin Koch 1

2 Innehåll VD-rapport... 3 Affärside... 3 Produkt... 4 Produktion... 4 Tillväxt och utveckling... 4 Företagsutveckling... 5 Importarbete... 5 Med- och motgångar... 5 Flexibelt arbete... 5 Lagarbete... 5 Erfarenheter... 5 Organisation... 6 Verksamhet... 7 Försäljning och marknadsföring... 7 Mässor... 7 Kundkategorisering... 8 Företag... 8 Privatpersoner... 8 Internationellt... 9 Världsmarknaden... 9 Enterprice without border... 9 Framtida utveckling... 9 Produktutveckling... 9 Internationell marknad... 9 Försäljning Marknadsföring Återförsäljare Resultaträkning Balansräkning Finansiell översikt Fokus på lönsamhet

3 VD-rapport Som verkställande direktör i företaget Awake UF kan jag sammanfatta det hittills gångna UF-året som ett framgångsrikt år. Erfarenheterna och lärdomarna vi erhållit under den korta perioden är framstående. Det som genomsyrar företagets framgång är den höga ambition och prestationsnivån hos samtliga företagsmedlemmar. Vi har fått avkastning för våra genomförda arbeten. Det har bidragit till att företaget fortsätter sträva mot nya utmaningar samt möjligheter till utveckling. Kundens behov och efterfrågan på produkten har bidragit till en framgångsrik försäljning. En stor del av vårt arbete i företaget har ägnats åt marknadsföring av produkten riktat mot företagets potentiella kunder. Det har medfört omsättning på samt en vinst på kronor. Affärside Vår affärsidé är att sälja trötthetslarm som ett trafiksäkerhetstillbehör vid framförande av motordrivna fordon. Statistiken visar på att mer än 20 % av alla trafikolyckor är trötthetsrelaterade. Trafikolyckor som orsakas av trötthet är ett stort problem som inträffar dagligen världen över. Genom användning av larmet minskar föraren risken att hamna i en olyckssituation. Vår vision är att uppnå en nollvision av trafikolyckor som förorsakas av trötthet. Många trafikolyckor är trötthetsrelaterade. Med vårt trötthetslarm vill vi minska olycksrisken genom att varna föraren innan det är försent. Det stora intresset hos kunden har resulterat i två beställningar på sammanlagt 1000 trötthetslarm. Vi har tillämpat vår marknadsföringsmetod som grundar sig på direktkontakt med företag i länet Dalarna. Metoden har varit resultatgivande samtidigt som försäljningen har ökat. Vi har deltagit på ett antal mässor som medfört nya kontakter i företaget. Företaget har även påbörjat ett kontaktnät internationellt som förväntas leda till utbyten av tankar, produkter och möjligheter till försäljning. Förväntningarna inför framtiden är stora och jag tänker göra mitt yttersta för att företaget ska nå ytterligare framgång. Jag vet att även mina medarbetare är villiga att kämpa. Vi strävar efter en ökad försäljning och en utvidgad internationell marknad. Tillsammans når vi målen att lyckas som företag samt att etablera vår produkt. Vi importerar trötthetslarmen från Kina och importarbetet har varit en stor del av företagsarbetet. Sara Lundvall VD, Awake UF 3

4 Produkt Awake UF säljer importerade trötthetslarm från Kina. Larmet används främst av förare vid framförande av motordrivna fordon. Produkten är konstruerad likt en snäcka som användaren placerar bakom höger öra. När mikrosömn inträffar hos föraren faller huvudet framåt och larmet ger utslag. Larmet består av inbyggda sensorer som uppfattar huvudets rörelse och varnar föraren med ljud eller vibration. Det finns möjlighet att manuellt ställa in läget för både ljud och vibration. Föraren vaknar av larmets utslag och inser faran av att fullfölja sin bilfärd. Trötthetslarmet är laddningsbart och tillsammans med larmet medföljer laddare till vanligt eluttag samt en 12-volts laddare som går att använda direkt i bilen. Vi kan nu erbjuda våra företagskunder tryck med deras logotyp på larmet. Det har bidragit till en ökad omsättning. Det har främst varit stora företag som tryckt företagsnamnet och gett bort larmen som gåvor till sina kunder och anställda Produktion Tillverkaren av trötthetslarmen är ett väletablerat företag som har sin produktion i Shenzhen, Kina. Företaget tillverkar högteknologiska larm. Det var viktigt för oss med en regelbunden kontakt för att undvika eventuella problem med leveransen. Vi har lagt stor vikt vid förhandlingsarbetet och fått företaget i Kina att göra affärer med oss utifrån våra förutsättningar. Frakten har ombesörjts av de välkända fraktbolagen Fedex och UPS. Vi valde att importera produkten från Kina i syfte att minska kostnaderna och därmed öka lönsamheten i företaget. Genom vårt importarbete har vi kunnat uppnå en högre vinstmarginal än om larmet tillverkats i Sverige. Den säkerställda kvalitén och designen på produkten var även en viktig anledning till val av leverantör. Tillväxt och utveckling Företaget har gjort framstående framsteg och den individuella utvecklingen har varit märkbar. Samtliga företagsmedlemmar innehar ny kompetens som vi utnyttjar inom och utanför företaget. Våra nya erfarenheter och kunskaper kommer vara användbara i vårt framtida arbetsliv. Genom att driva ett ungdomsföretag har vi fått inblick vad egen företagsamhet innebär och därmed utövat ett eventuellt framtidsyrke. 4

5 Företagsutveckling Importarbete Företagets främsta lärdom genom det hittills genomförda UF-året är importarbetet med Kina. Innan vi beslutade oss för att importera kunde vi inte föreställa oss vad som krävdes av oss som företagare. Vi har insett att det kan uppstå svårigheter när man handlar med ett land utanför EU. Språksvårigheter och skilda kulturer kan leda till missförstånd. Under en period förlorade vi kontakten med vår leverantör och det uppstod oroligheter i företaget. Vi kontaktade en person med kinesiska språkkunskaper som hjälpte oss att kommunicera med leverantören. Med- och motgångar Som företagare möter man med- och motgångar. Företaget har upplevt både framsteg och misslyckanden. Vanligen uppstår det flesta motgångarna under inledningen av företagssåret. Många av våra motgångar vid företagets början ser vi numera ur ett annat perspektiv. De tidigare motgångarna har senare visat sig vara lärdomar som vi haft användning av som företagare. Vi kan numera hantera problem på egen hand men även tillsammans med andra kontakter i och utanför vår verksamhet. Flexibelt arbete Försäljningen blev en stor framgång i början av UF-året och vi såg därmed ingen avmattning. Det bidrog till att företaget disponerade mindre företagsarbete för försäljning och marknadsföring. Försäljningen och intresset minskade så småningom och vi insåg att de skulle krävas ytterligare marknadsföring för fortsatt ökad försäljning. Vi har insett att försäljningen måste högprioriterats för att få vinstutveckling i företaget. Lagarbete Företaget består av tre individer med olika personligheter och viljor. Vi har lärt oss att fungera som ett team i en rad olika situationer. Vi har lärt oss att kompromissa när det handlar om investering, disponering av kapital och tidskrävande arbeten. Skilda åsikter är inte alltid ett problem utan kan bidra till företagets framgång och utveckling. Våra skilda idéer bidrar till ett resonemang som leder till genomförande av vårt mål att minska trötthetsrelaterade trafikolyckor. Erfarenheter Vi har erhållit en rättvis bild av vad det innebär att vara egen företagare. För att lyckas krävs arbete och engagemang. Som företagare innehar du ett stort ansvar samtidigt som du lär dig genomföra ett företags obligatoriska arbetsuppgifter. Ett av våra mål var att under året delta på mässor både nationellt och internationellt. Utav mässdeltaganden vet vi vad en mässa kräver och vilken utdelning man får. Vi ser numera inte mässor som ett försäljningstillfälle utan som en möjlighet att knyta nya kontakter som leder till ett rykte och en eventuell framtida försäljning. Mässdeltagandet har även bidragit till företagsutveckling och individuella framsteg. 5

6 Organisation VD Sara Lundvall Som VD i företaget har mina ledarkunskaper utvecklas. Jag vet numera att ansvarstagande och förmåga att fatta beslut är betydelsefulla uppgifter i mitt arbete. Under det hittills gångna UF-året har jag börjat utnyttja min förmåga att kontakta nya människor och vända det till företagets fördel. Jag har insett att det krävs vilja och en insikt om att aldrig ge upp oavsett bemötande hos kunden. Min personlighet har stärkts och jag räds inte att anta nya utmaningar Ekonomi Linnéa Arvidsson Under mitt år som företagare har jag lärt mig otroligt mycket. Som ekonomiansvarig har jag fått användning av mina tidigare kunskaper men har även utvecklat dem. Arbetet som företagare har medfört en stärkt självkänsla och jag tror mer på mig själv i mitt företagsarbete. Mina framsteg som skett under detta år har jag väldigt stor nytta av i mitt framtida arbetsliv, då jag vill fortsätta på det ekonomiska spåret Marknad och försäljning Isabelle Andersson Innan företagsåret drog igång var jag inte den personen som gärna tog kontakt med nya människor. Under året har jag successivt blivit mer utåtriktad och vågar numera inleda samtal med okända människor utan svårigheter. Som marknadsföringsansvarig har jag ansvarat för företagets reklam och layout. Jag har lärt mig att det är viktigt att marknadsföra sig på rätt sätt genom att bland annat vända sig till rätt målgrupp. Mitt marknadsföringsarbete har bidragit till ökad försäljning 6

7 Verksamhet Försäljning och marknadsföring Under inledande UF-år genomfördes en första order på 300 trötthetslarm från vår leverantör i Kina. Leveransen anlände utan komplikationer och vi var nöjda över produktvalet. Efter några månader som företag upptäcktes ett väsentligt intresse av vårt trötthetslarm. Våra tidiga förhoppningar att göra ytterligare en beställning på 700 larm kunde genomföras. Efterfrågan hos kunden och den potentiella marknaden inför julhandeln var orsaken till den stora beställningen. Dock blev inte allt som planerat. Leveransen anlände senare än utsatt datum och därmed förlorade företaget många kunder. Det bidrog till en stor ansträngning och omprioritering av företagsarbetet riktat mot försäljningen samt en ökad satsning på marknadsföring. Satsningen på försäljningen och marknadsföring har givit resultat. Vi kan glädjande visa att försäljningen under 2012 innefattar ca 150 sålda trötthetslarm under tidsperioden av en månad. Våra främsta konkurrenter utgörs av två svenska företag som över internet säljer ett trötthetslarm med liknande funktion som vi erbjuder. Hittills har vi inte upplevt någon större konkurrens från företagen. Anledningen till det kan bero på att vi är ensamma om trötthetslarmets design samtidigt som vi än så länge marknadsfört oss på lokal nivå. Mässor Vi har hunnit delta på mässor nationellt och internationellt samtidigt som det återstår ett flertal inbokade. Anledningen till att vi blivit utvalda till mässor tror vi själva grundar sig på visat stort intresse, väl genomförda ansökningar och vår internationella produkt. Mässtillfällen Öppet hus Martin Koch gymnasiet 27/10 11 Julmarknad Hedemora 29/11-11 Företagsmässan i Främby Hallar 1/12 11 Dalarna Business 28/1-12 Trade Fair Tallinn 11/2 12 Hamar Norge 7/3 12 Regionala mässan 22/3-12 Zürich Schweiz 28/3-12 Antal sålda larm Försäljning 20 0 Aug Sept Okt Nov Dec Jan 7

8 Kundkategorisering Företag Vår kundkategorisering och marknadsföringsstrategi som grundar sig på direktkontakt med främst företag har varit resultatgivande. Vi har besökt åkerier i Dalarna, till exempel Ernst s Express, Ekdahls åkeri, Långdahls åkeri, Carl Berg åkeri och Miljö och renhållning som är vår huvudsakliga målgrupp. Intresset hos åkeriföretagen har varit stort och samtliga har gjort beställningar av trötthetslarm. Vi har i efterhand kontaktat de stora åkerierna som gjort mindre inköp för utlåtande. Samtliga har varit positiva och åtskilliga har gjort ytterligare beställningar. Uppföljningen av försäljningen till åkerier är under februari månad en viktig del av företagsarbetet. Deras uppfattning och erfarenhet är betydelsefullt för företagets Goodwill samtidigt som det bidrar till en ökad möjlighet till försäljning. I början av månaden mottog vi en noggrann och genomgående utvärdering och sammanställning av samtliga förare. Sammanfattningsvis var alla förare nöjda och garanterade en fortsatt användning av larmet som säkerhet i trafiken. Privatpersoner Marknadsföringen till privatpersoner har framförallt skett genom vårt deltagande på olika mässor. Våra ständiga uppdateringar på hemsidan och Facebook har bidragit till ett flertal besökare enligt statistik. Företagets hemsida har även översatts till engelska för de utländska kunderna. Vår produktinformation sker dels genom vår hemsida där webbshopen har varit en givande försäljningskanal för att nå de privata kunderna. Under några tillfällen har det skrivits reportage om företaget i de lokala tidningarna där även hemsidan har presenterats. Vi har kontaktat bussbolag. Dalatrafik har visat intresse och vi väntar på besked på en eventuell beställning. Företaget har även genomfört besök hos posten för demonstration av produkten. Vi har vänt oss till ett antal väletablerade företag, till exempel Maserfrakt och Skogsåkarna som hänvisat oss till deras underleverantörer. Det har inte varit den lättaste uppgiften att hitta väletablerade företag som är villiga att dela med sig av sitt kontaktnät till oss som UF-företag. Referens Som företag är det alltid viktig med referenser. Det ger en högre status på marknaden och därmed en ökad försäljning. Dalarnas största privatägda åkeri Ernst s express visade intresse och blev en referens till företaget. Tio förare som arbetar under Ernst s express testade under januari månad larmet. 8

9 Internationellt Framtida utveckling Världsmarknaden Ett av företagets utmanande mål är att nå den internationella världsmarknaden samt utvidga den. Genom deltagande på mässor utanför Sverige har vi haft möjlighet att informera om trötthetslarmets existens samtidigt som vi haft tillfälle till försäljning. Kommande stora mässor äger rum i Norge och Schweiz. Vi ser mässan i Hamar som en erfarenhet samt en möjlighet att utveckla våra norska EWB-kontakter (Enterprise without Borders). Zürich kommer troligen vara företagets längsta resa och förväntningarna är stora. Vår resa innebär utmaningar, nya upplevelser och kunskaper. Enterprice without Borders Enterprise without Borders är en nationell samlingsplats för ungdomsföretag. Genom internetsidan har vi haft möjligheten att kontakta andra ungdomsföretag runt om i hela världen för samarbete och framtida produktutbyten. EWBsidan har blivit en del av vår utrikeskontakt. Vårt främsta samarbete sker med det norska ungdomsföretaget, BeeSeen UB, som består av tre tjejer och tre killar. De säljer en reflexväst som ligger i linje med vårt trafiksäkerhetsarbete. Första tillfället att träffa dem personligen var under mässan i Tallinn. BeSeen UB har inte påbörjat produktionen av västen men vi ser fram emot ett utbyte när produkten är färdigställd. Produktutveckling Företagets nuvarande omsättning innefattar inte tillräckliga vinstmarginaler för en eventuell produktutveckling. Efterfrågan av Bluetooth inbyggt i trötthetslarmet återkommer från våra kunder och vår vilja att förbättra larmet är stora. Fortsätter företaget utvecklas och visar goda resultat väntar en diskussion med vår kinesiska leverantör om utveckling av produkt. Internationell marknad Genom deltagande på två kommande internationella mässorna ser vi möjligheter att stärka vår internationella marknad. Vårt mål är att skapa ett internationellt kontaktnät för att eventuellt etablera vår produkt utomlands. Vi planerar även att utveckla våra EWBkontakter, som vi tror kan bidra till framsteg inom försäljningsarbetet och vår företagsutveckling. Vi planerar att komma i kontakt med fler företag som har produkter inriktade på trafiksäkerhet. Vi ser det som en möjlighet att utbyta tankar och idéer om trafiksäkerhet. Företaget har som mål att innan mässan i Schweiz kontakta andra företagare för bokning av personliga möten under mässan. Genom EWB ansökte vi till mässan i Zürich och glädjande fick beskedet att vi var ett av tre företag i Sverige som fått ett resestipendium för att representera Sverige i Schweiz. 9

10 Försäljning Företaget strävar efter en ökad försäljning utanför Dalarnas län. Målet är att prata med företagets samtliga potentiella målgrupper. Vi kommer inom snar framtid kontakta tågbolag, taxibolag och flygbolag som är lämpade för vårt trötthetslarm. Vi informerar nu våra tänkbara kunder om möjligheten till att trycka deras logotyp på larmet i åtanke att få fler köpare. Försäljningen till de privata kunderna har inte varit lika aktuellt som företagsförsäljningen. Enligt vår tidigare utförda kundkategorisering beslutade vi att göra en mindre satsning på den privata kunden. Försäljningen till de privata kunderna kommer fortsätta i lika låg utsträckning, så länge vi ser vår potentiella marknad hos företag. Marknadsföring Företaget har en strukturerad och genomgående marknadsföringsmetod. Strategin är att först vända oss via direktkontakt till företag i Dalarnas län för att sedan utvidga marknaden i angränsande län. Det är en pågående process som företaget genomför. Hittills har vi marknadsfört oss inom länet av ekonomiska skäl. När resultatet i företaget förbättras kommer vi ha möjligheten att besöka företag i angränsande län. Den framgångsrika försäljningen i början av året har resulterat i ett förbättrat resultat och vi kommer därför inom snar framtid besöka företag utanför Dalarna för demonstration av produkt. I nuläget har vi kontakt med tidskriften Mitt åkar n som riktar sig till åkerier i mellersta Sverige. Målsättningen är att få en annons i tidningen. Vi förmodar att annonsen kan stärka vår försäljning. Just nu pågår prisförhandlings arbete med tidningens redaktion. Återförsäljare Under våren kontaktar vi återförsäljare som eventuellt kan vara intresserade av att sälja vårt trötthetslarm vidare. Det skulle innebära en ökad lönsamhet i företaget. 10

11 Resultaträkning Balansräkning 11

12 Finansiell översikt Företagets ekonomiska resultat överensstämmer inte med de tidigare resultat- och likviditetsbudget som redovisades i affärsplanen. Under höstterminen uppgick aldrig omsättning över kronor, därav krävdes ingen momsregistrering i företaget. Första beställningen på 300 trötthetslarm verkställdes med hjälp av förskottsbetalningar och sponsorpengar. Efter vår genomförda marknadsundersökning, då vi frågande 100 personer om de någon gång varit på väg att somna vid ratten. 31 % svarade ja och vi insåg hur många som egentligen är i behov av vårt trötthetslarm. Fokus på lönsamhet Prissättningen grundar sig på inköpspris, importavgifter, kunden, hänsyntagande till konkurrenternas pris samt vår egen vinstmarginal. Larmet kostar 169 kronor men larmets pris är förhandlingsbart. Prissättningen har gett oss ett täckningsbidrag på 63 kronor. Fokus på marginalen och vår höga soliditet på 80 % ger oss möjligheten att utvecklas som företag. Under hösten sålde vi slut på 223 trötthetslarm och vår ytterligare beställning levererades i början av januari. Under januari månad tog företaget tag i försäljningen på allvar och de gav resultat. I år har vi sålt ca 150 trötthetslarm till företag samt ett fåtal till privatpersoner. För att uppnå fortsatt lönsamhet i företaget kommer vi under våren fortsätta vända oss till företag som ses som den potentiellt mest lönsamma kunden. De sålda larmen har gett oss en omsättning på ca kronor fördelat över hela året. Det innebär att företaget inom snar framtid måste momsregistreras. Ort: Hedemora Datum: Sara Lundvall Henrik Åberg Isabelle Andersson Bo Vesterfors Linnéa Arvidsson 12

Innehåll. Verkställande direktörer. Affärsidé...2. VD-rapport... 2. Produkt.. 3-4. Produktion... 4. Marknad & försäljning... 5. Marknadsföring...

Innehåll. Verkställande direktörer. Affärsidé...2. VD-rapport... 2. Produkt.. 3-4. Produktion... 4. Marknad & försäljning... 5. Marknadsföring... Feel Good Food Vår affärsidé är att tillverka nyttiga, goda brödmixer. Allt för att det ska bli enklare att äta hälsosamt och hembakat bröd. Vår vision är att hjälpa människor att äta bra mat, helt enkelt.

Läs mer

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period:

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period: Delårsrapport Kronobergs län 2012 / 2013 Lärare: Rådgivare: Period: Martin Glawe Oscar Lundin, Ung Omsorg Sverige AB 01.09.2012-31.01.2013 Innehållsförteckning 1. 2. 4. 6. 7. 9. 10. 11. VD har ordet Produktutveckling

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

No Secrets UF:s bidrag till Bästa UF-företag

No Secrets UF:s bidrag till Bästa UF-företag No Secrets UF:s bidrag till Bästa UF-företag Verksamhetsår: 2012-2013 Styrelsemedlemmar Veronica Falk Johanna Karlqvist Caroline Almkvist Josefine Ekmark Rådgivare Louise Olegård Anna Krook Magnus Falk

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Social Marketing Agency UF Affärsplan

Social Marketing Agency UF Affärsplan Social Marketing Agency UF Affärsplan Period 2012-2013 2012-11-20 Styrelsemedlemmar: Sebastian Ahlbäck Ida Nordin Kent Berglund Johannes Runeson Län: Dalarna Kommun: Vansbro Skola: VUC Handledare: Cayenne

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 7 FÖRETAGETS EKONOMI 9 FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund... 3. Affärsidé... 3. Organisation... 3. Logotyp och företagsnamn... 4. Rådgivare... 4. Miljö... 5. Produkt...

Innehållsförteckning. Bakgrund... 3. Affärsidé... 3. Organisation... 3. Logotyp och företagsnamn... 4. Rådgivare... 4. Miljö... 5. Produkt... Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Affärsidé... 3 Organisation... 3 Logotyp och företagsnamn... 4 Rådgivare... 4 Miljö... 5 Produkt... 5 Produktion... 6 Marknad... 6 Kunder... 7 Konkurrenter... 7 Marknadsföring...

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Affärsplan. Mundi UF, Polhemsgymnasiet

Affärsplan. Mundi UF, Polhemsgymnasiet Affärsplan Mundi UF, Polhemsgymnasiet 2014-2015 Registreringsnummer: 56538 Region: Göteborg Handledare: Åsa Ek Adress: Diagonalen 6 Epost: MundiUF@gmail.com Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Affärsplan. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt. ABB Industrigymnasium

Affärsplan. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt. ABB Industrigymnasium Affärsplan Sebastian Nilsson Mikael Brandt ABB Industrigymnasium Sammanfattning Triplex Design är ett UF-företag vars affärsidé går ut på att sälja bra, billiga och kompletta webbsidelösningar med olika

Läs mer

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Sammanfattning När Mary Kay Ash 1963 gick i pension

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer