Världens smartaste nyckelskåp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världens smartaste nyckelskåp"

Transkript

1 Världens smartaste nyckelskåp Det Sverige-baserade ScandinavianSafe AB har haft sitt IQ-Cabinet system i kommersiell drift sedan hösten Utveckling och introduktion av systemet har gjorts tillsammans med partners inom lås- och säkerhetsbranschen, och är i dag Sveriges största leverantör av RFID baserad nyckelsäkerhetslösning. Produkten har tagits emot positivt av marknaden och har satt en de facto standard för nyckelhanteringssystem inom säkerhetsbranschen. Vi är mycket nöjda med utvecklingen. Marknaden har tagit emot vår produkt mycket positivt och vi ser ett starkt intresse för våra systemlösningar. Vi integrerade redan från början elektronisk nyckelhantering med överföringen av positionsinformationen via internetkopplingar till olika typer av ledningscentralen, säger Peter Hägglund, VD för ScandinavianSafe AB. I Sverige har vi mycket lång erfarenhet av mobil system, varför det var självklart att nyttja befintlig infrastruktur, såsom WEB och IP baserade lösningar. IQ-cabinet konceptet utvecklades till en renodlad säkerhetsprodukt i nära samarbete med vår Ungerska partner. Deras professionella erfarenhet ledde snabbt till att produktkonceptet förfinades och kom att redan från början innehålla konceptuella lösningar som efterfrågades av våra kunder och distributörer. Närheten till ett etablerat elektronik och säkerhetsföretag redan från starten har varit helt utslagsgivande för den positiva utvecklingen av IQ-cabinet konceptet. IQ-cabinet + logistik = positionering IQ-cabinet konceptet har under 2010 och 2011 vidareutvecklats till en parallell produktfamilj som riktar in sig på management inom högsäkerhetsområdet. Det nya konceptet kallas IQ-integration och är främst avsett för kunder som har behov att styra sin nyckelhantering från egen kontrollcentral. Polis, taxi, åkerier, kommuner, nyckelföretag, hotell och säkerhetsföretag är exempel på de nya kundgrupper som vi nu bearbetar. I många fall är man uppkopplad till en övervaknings- eller larmcentral, samtidigt som systemet har en egen kontrollcentral. Behovet av att följa upp användandet av nycklar och andra objekt i de olika kabinetten har man av logistiska skäl, samtidigt som man måste hålla en mycket hög användnings och säkerhetsnivå, det är därför man också ansluter sig till licensierade larmcentraler eller egna säkerhetsavdelningar.

2 Hösten 2010 introducerade många säkerhetsföretag skärpta regler för kontroll av nycklar och passerkort efter ett antal uppmärksammade stölder av värdeobjekt och rån där man enkelt kunnat komma åt de nycklar man behövde för att genomföra kuppen. De nya skärpta reglerna innebär att de säkerhetsföretag som skall övervaka nycklar och passerkortsrättigheter på uppdrag av sina kunder måste ha ett RFID baserat övervakningssystem installerat i sina anläggningar. Systemet måste dessutom vara anslutet till en licensierad larmmottagare. Dessa krav uppfylls av IQ-cabinet systemen, varför alla de användare som ännu inte installerat systemet fått en press på sig att snarast låta installera system i sina anläggningar. Dessa regler gäller både för nyckelhantering inom kommuner och landsting som i andra företag i Sverige. Systemet integrerat i SS3492 certifierade skåp Kommunerna i Sverige har sedan ett par år haft likartade krav på övervakning och hantering av nycklar inte minst inom hemtjänsten. När det gäller bilburen hemtjänstpersonal, har man det nya systemet inom dom största distriktet medfört att man har fått full kontroll på ronderna. Man har efter installation av IQ-cabinet systemet i 100 procent kontroll på vem som har vilka bilar, annan utrustning (exempelvis mobiltelefoner) och nummerpresentatörer och inte minst samtliga nyckelknippor (med individuella nycklar) kopplade till en rond. Skåpen har också den funktionen att det kan hålla kontroll på individuella nycklars användning och nödvändigheten av att en viss nyckel används regelbundet. Om en vårdtagare behöver besök varje dag och ingen har hämtat ut den aktuella nyckeln enligt lagd planering, kan IQ-cabinetsystemet varna och påminna den rondansvariga om detta misstag. Systemet kan dessutom varna om nyckeln inte är på plats när nästa team skall ge sig ut på en ny rond. I båda fallen kan den aktuella tiden och ansvarig personal registreras när misstaget rättats till. SÄKERHETSSKÅP SP 11 SP 22 SP 33 SP 44 SP 55 SP 65 SP 66 SP 75 SP 77 SP 88 SP 99 SP 99XL SP 111-K SP 222-K SP 65-K DANMARK F&P-registrering: FINLAND Säkerhetsskåp enligt SS-3492 Id nr Nr: Tillverkningsår: SS3492: Scandinavian Safe AB Sweden Tel +46 (0) N SP 11 SP 22 SP 33 SP 44 SP 55 SP 65 SP 66 SP 75 SP 77 SP 88 SP 99 SP 99XL SP 111-K SP 222-K Sikkerhetsskap FG-368/05 FG-369/05 FG-370/05 FG-371/05 FG-372/05 FG-405/05 FG-373/05 FG-434/06 FG-374/05 FG-375/05 FG-376/05 FG-379/05 FG-380/05 Inom polisen har man börjat använda systemet för kontroll av sina fordon inom stora anläggningar samt vem som använde ett fordon under en viss tid. Man vill också ha kontroll på bokningar och tillåten användning per individ under en viss tidsperiod. Genom IQ-cabinet systemet kan man nu planera för ett taktiskt upplägg och utnyttjande av befintlig fordonsflotta. Det gäller till exempelvis vid samordnad spaning och taktiskt bevakning där många fordon är involverade. När det gäller planering av insatser vid större samordning såsom katastrofer och larmsituationer kan samtliga nycklar släppas och personalen hindras inte av långa hanteringsprocesser etcetera. Vi har sett många sådana exempel på praktiskt utnyttjande av våra system under de senaste åren. Eftersom systemet har enkla hanteringsfunktioner kan man, efter lite träning, snabbt planering de aktiviteter som ska utförts av polisen själva och som sedan integrerats in i systemet av intresserade och datatekniskt kompetenta polismän.

3 Samplanering mellan polis och andra användare av systemet, till exempel på regional myndighetsnivå har visat sig fruktbar om man kan använda ett gemensamt instrument i sin planering. Webbaserade funktioner kan dessutom ge geografisk planering då IQ-cabinetsystemet inom ett dedikerat område kan kopplas samman i kluster av IQ-cabinet. Webbfunktionen är ett mycket starkt verktyg och kan därför omedelbart kopplas in i befintlig infrastruktur och resultaten kan sedan direkt användas tillsammans med nyckel och objekts lokalisering. I nära samarbete med försäkringsbolagen och de centrala myndigheterna har IQ-cabinetsystemet flera gånger kunnat användas inom högsäkerhetsorganisationer som specialiserat sig på att bevaka delikata nycklar och andra objekt kopplade till områden och byggnader. I dag finns flera hinder att forcera och skaffa sig tillgång till de kort och nycklar som förvaras inom elektroniska lås och bommar. Under hösten 2009 började leveranserna till låssmeder och aktörer inom hemtjänsten och i dag har man installerat flera system och kopplat funktioner mot lokala och globala ledningscentraler. Ordern till säkerhetsbolag och myndigheter följs nu upp med leveranser till andra kunder inom stadsförvaltningen. Inom det befintliga ramavtal har flera order tecknats med olika myndighet i Sverige, som resulterat i en ytterligare täckning av den svenska marknaden. Polissystem för speciella funktioner inom övervakning och kontroll testas nu. I de IQ-skåp enheter som ska installeras finns funktioner för övervakning av objekt med speciella egenskaper. Funktionerna bygger på en kombination av viktceller och individuell identifiering av objekten. Inget av objekten kan hämtas ut och återlämnas om inte identitet, vikt och andra säkerhetskrav mötts av berörda användare. Dessa funktioner används även vid hantering av övriga objekt inom hög säkerhet och myndighetskontrollerade områden och byggnader. Mobila IQ-skåp, vilka åker runt i servicefordon eller värdetransport fordon för att betjänar mobila enheter i till exempel glesbygd är ett annat område där IQ-cabinet-systemet funnit en tillämpning eftersom systemet kan kommunicera via mobila nätverk och kompletteras med position och/eller lokaliseringssystem.

4 Under installation och utveckling finns nu i både Sverige och Ungern projekt som syftar till att hålla kontroll på så kallade bil-pooler. Dessa system kombineras med ladd-stationer för el-bilar och hantering av garage och värdedokument. Systemen kan hålla reda på vilka personer som har tillgång till dessa fordon samt hur de hanterats, till exempel koppla in ladd-stationen i fordonet. Systemet kan dessutom automatisk tilldela en användare en el-bil när den är klar för användning eller plocka fram aktuellt fordon ur ett paternosterparkeringshus. Om inte återlämnandet av fordonet i aktuella fall dokumenten återlämnats korrekt kan inte utcheckning ske ur systemet. Systemen kommer att tala om vilka åtgärder man missat eller vad som ska korrigeras innan man har fullföljt hanteringen av nycklar och dokument.. I vår kommer en ny version att introduceras i en bankanläggning vilket innebär att endast en begränsad tillgänglighet tillåts per öppningsförsök och som skyddslarmas med hjälp av IQ-cabinet systemets hanterings- och skyddssystem. Under våren påbörjas en provleverans till ett större skyddsobjekt med funktioner som är mycket intressant ur transmissions synpunkt, eftersom skalskyddssystemet har mycket stora likheter med det system vi använder i andra delar av Sverige. Så här fungerar det. IQ-cabinet systemet har en inbyggd dator som innehåller funktioner för hantering av fyrtio till tusental nycklar. Systemet som är IP-baserat kan identifiering varje individuell nyckel eller objekt som förvaras i kabinettet. Systemet har även funktioner för kommunikation via webbfunktioner eller uppkoppling till en kontrollcentral. Enheten har vidare logik för kryptering samt att hantera individuella larm eller larmslingor som totalt betjänar upp till fyra sensorer i standard men kan utökas till flera vid behov. Systemet kan hantera fasta larm angreppslarm eller våld, trådlösa larmknappar, Decca-sensorer, kross-detektorer, sensorer för värme eller kyla samt sensorer för öppna/stängda dörrar etcetera. Självfallet kan ett traditionellt larm även anslutas direkt. Systemet kan kompletteras med extern display i valv för att ta betjäna flera nyckelrack eller flera nyckelskåp. Ett meddelande anger i vilket rack eller skåp nycklarna finns och en diod markerar skåp/rack såväl som positioner för valda nycklar eller objekt. Displayen är försedd med touchfunktion vilket innebär att man inte behöver något tangentbord eller mus för att hantera systemet. Status för funktion eller servicebehov finns alltid tillgängligt för de personer eller grupper som är auktoriserade att hantera dessa funktioner. Olika knappar kan ges individuell betydelse för att individualisera funktioner om kunden så önskar. Vid tryck på en statusknappen kommer meddelandet upp i realtid på mottagarens dataskärm i klartext och med senaste aktivitet kopplad till den aktuella statusknappen..

5 Systemet har också avancerade funktioner för att säkerställa att ett försök till missbruk som larmats inte kan tas bort av någon obehörigt. Systemet kan också starta externa larmsystem och kameraövervakningsaktiviteter via de funktioner som erbjuds kunden och som kan blockerar vidare användning vid ett larm. I det fall någon försöker flytta IQ-cabinetsystemet med exempelvis en kranbil eller genom att förhindra strömtillförsel, kan ett larm genereras! Denna lösning är baserad på det backupsystem som skyddar säkerhetsskåpet om strömförsörjningen bryts. Samtliga displayer visar status för nycklar och andra objekt och alla händelser och loggar kan skrivas ut på lokala skrivare om man har den rätta behörigheten. Vi har bedömt funktionaliteten i detta fall kostnadseffektiv i jämförelse med andra manuella system och kan visa att våra system är kostnadseffektiva och säkra. För positionsbestämning finns en funktion som kan vägleda användaren till den aktuella förvaringsplatsen i skåp eller i ett Dropsafe. I ett renodlat IQcabinetsystem har vi försökt att hålla transmissionstiden på en så låg nivå som möjligt och systemet kan visa position och skåp inom cirka 4-5 sekunder. I systemetsdatabas kan dessutom användning och beräknad utnyttjandegrad krypteras och föras över med relaterad information snabbt och effektivt vid behov av att utföra en säkerhetskontroll. De intervall eller tidpunkter som en bestämd nyckel ska följas upp kan variabelt ställas mellan kontinuerligt och önskat antal minuter. Detta kan vara beroende av om en nyckel ska hämtas ut eller ska vara tillbaka med bestämda intervaller. Hur många nycklar eller objekt kan man hålla reda på i det centrala serversystemet? Varje administratör kan utan vidare hantera upp till flera hundra nycklar simultant. För att en åtgärd ska larma samtidigt, krävs att tusentals nycklar eller objekt i en installerad bas ska hanteras samtidigt, så risken för överbelastning anses som mycket liten. För att larmcentralen skall undvika att bli överbelastad och hålla svarstiderna nere kan arbetet fördelas över flera administrationsterminaler, vid behov.

6 IQ-cabinet systemet - en säker produkt Sedan starten har vi kunnat glädja oss av en ständigt växande kundström. Under de senaste åren har inte en enda kund avslutat sitt utnyttjande av produkten utan många kunder i stället kommit att bygga ut systemet ytterligare nyckelplatser till systemet. I det fall vi har fått ingripa för att rätta till felaktigheter har i regel bristande instruktion till berörd personal varit den vanligaste orsaken. Administratörer har kunnat hantera, skarpa larm, effektivt och säkert vilket vi är mycket stolta över. Nyckeln till varför vi har så låg falsklarmsfrekvens, ligger i att vi bestämt redan från början att inte regelmässigt tillåta inkoppling av oprövade externa automatlarm. Denna faktor innebär att kunden själv kan kontrollera eventuella handhavande fel när något udda har inträffat. Vid de tester som genomförts både av oss själva och användarna har det flesta funktioner fungerat utan anmärkning eller förbättras på kundens begäran. Om kunden beställt abonnerat på en automatisk uppgradering kan detta ske över internet eller via annat media allt efter kundens önskemål. Vid eventuella fel kan våra tekniker kopplas upp mot IQ-cabinetsystemet och hantera hård- och mjukvarufel utan att vara fysiskt på plats. Denna service medför att kunderna kan få service även på lokalisering som annars skulle ta lång tid att åka till. Kundfinansiering Tillsammans med våra finanspartners kan vi erbjuda våra kunder ett mycket förmånligt totalpaket för leasing eller långtidshyra.

7 ScandinavianSafe AB har under årens lopp satsat stora resurser i IQ-cabinet konceptet. Vi har blivit vår affärsidé trogen att utvecklar och säljer certifierade säkerhetsskåp för varje typ av skyddsobjekt. I Norden har de flesta enheterna levererats i SS3492 utförande, mest på grund av den mycket goda försäkringsvillkor för kunden Vi utnyttjar tidigare etablerade återförsäljarkanalen och använder dessa även för våra digitala lösningar. I tillägg till detta kan vi erbjuda tjänster med kopplade digitala webb- och internetlösningar. Sedan hösten 2010 har vi börjat leverera även speciallösningar där vi utfört och byggt upp specialdesignade lösningar till kunder med särskilda krav på funktioner och programvara. Vi ser fram emot en mycket snabb etablering av systemet även i andra länder i Europa och dessutom har vi möjlighet att anpassa systemet till de lokala språken i varje land. Detta innebär att ett system som utvecklats för ett speciellt land kan distribueras och implementeras i flera länder med olika krav på automatisk uppdatering mellan enheter i deras interna system. När det gäller datatrafik internt använder vi standardbussystem såsom VME-bus och IP-baserad kommunikation. Vi utnyttjar vid sådana tillfällen även det mobila nätet fullt ut med mycket snabba uppkopplingar. Server funktioner I våra serversystem kan operatörer lägga upp och modifiera samtliga databaser som programvaran har tillgång till. De databaser som installerats rymmer alla delfunktioner. Systemet arbetar i antingen Microsoft Windows 7 eller XP miljö Servercentralens enheter kan kopplas upp i ett lokalt nätverk. På så sätt kan alla operatörer i en administratörer samverka i samma system. För vissa kunder med specialönskemål har vi även gjort servercentralen mobil. Andra produkter från ScandinavianSafe AB ScandinavianSafe AB arbetar även inom säkerhetsbranschen med dokumentskåp, värdeskåp och vapenskåp. Vi genomför just nu många leveranser av vapenskåp då säkerhetskraven har uppdaterats av myndigheter som ansvarar för regler och förordningar. Våra system kanske inte revolutionera hanteringen av de objekt som man vill skydda, men säkerhetsdebatten får en helt ny dimension när gamla hederliga säkerhetsskåp nu har uppdaterats med intelligenta elektroniska lösningar. För mera information om IQ-cabinet systemen och andra produkter kontakta Peter Hägglund på Scandinavian Safe AB, telefon , eller Lucas Åhlström på telefon

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förenkla din vardag både som företagare och konsument med maskin till maskin kommunikation. Mars 2011 nr. 1 Anders Olsson, vice vd, E.ON

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Statligt Ramavtal Säkra Förvaringslösningar

Statligt Ramavtal Säkra Förvaringslösningar 2015-04-30 Id nr. 1051 Säkerhetsskåp certifierat enligt SS3492 Statligt Ramavtal Säkra Förvaringslösningar Delområde: Elektroniska nyckel och förvaringssystem Avtalsnummer: 96-41-2014:011 Fr.o.m 2015-02-19

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ)

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Handelsbanken Investment Banking Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Innehåll Precise Biometrics i sammandrag..............3 Bakgrund och motiv........................5 VD har ordet.............................6

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL NCL satsar på eliten Kajsa Bergqvist och Ludmila Engqvist, två av NCL:s mentorer i sponsrat idrottsprojekt.

www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL NCL satsar på eliten Kajsa Bergqvist och Ludmila Engqvist, två av NCL:s mentorer i sponsrat idrottsprojekt. ANNONS Denna bilaga är utgiven av NCL ANNONS 1 www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL Unik applikation för bättre kvalitet Sid 2 Svenska Kraftnät behövde stabil standard Sid 3 Sid 2 FOTO: HANS GEDDA Tryckeri

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Utmaningar och möjligheter med digitala vård- och omsorgstjänster rapporterat 2014-12- 10 av SICS Swedish ICT Per-Olof Sjöberg Silas Olsson Claus Popp

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

Dokument och Dokumenthantering

Dokument och Dokumenthantering Dokument och Dokumenthantering Utfört av: Victor Asting Kurs: KPP306, Produkt- och processutveckling Handledare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Att beskriva, eller dokumentera (det är det som dokumentera

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. Smart teknik för ökad lönsamhet Dagens

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer