Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S-9710-52373001-5"

Transkript

1 Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S Viktig information...2 Översikt av brännaren...3 Översikt av kontrollenhet...4 Funktionsbeskrivning Säkerhet / Larm Till - Drift - Från Underhåll skötsel Felsökning Råd om bränslepellets...17 Tekniska data...18 Tillbehör...19 Systemlösning förråd...20 Installation/montering...21 Elschema...23 Installationsprotokoll...24 Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 1/25

2 Viktig information Förvara denna instruktionsbok så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken noga före idrifttagande av din BeQuem pelletsanläggning. Effekten förbrännas på pelletsbrännaren i brännkoppen är under beräknad 1 timma efter (avser den maximala eldning av mängd normal pellets träpellets kan matas genomsnitt in av vår bränslespecifikation). (huvudströmmen) VIKTIGT!Den grafitgrå till anläggningen skyddskåpan är bruten. över brännaren får ej tagas bort utan att spänningen Följ instruktionsbokens anvisningar noga utför rekommenderad skötsel underhåll. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 2/25

3 Översikt av brännaren Primärring 2 Primärluftrör 3 Optovaktrör 4 Nivåvakt mottagare 5 Toppanslutning Nivåvakt sändare 7 Elektronikplåt/manöverpanel 8 Elektronikkort 9 Drivmotor 10 Fläkt Skruvrör 12 Rörkrök 13 Slang för övertryck (baksida) 14 Backspärr 15 Slusshus 16 Doserhjul 17 Tanddrev Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 3/25

4 Översikt av kontrollenhet Röd driftsindikering 2 Grön driftsindikering 3 Till / Från Effektstegsväljare hel halv (ej aktiverad) 5 Röd orsaksindikering 6 Gul orsaksindikering Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 4/25

5 Funktionsbeskrivning Pelletseldning pelletsbrännaren BeQuem fastbränsleeldning producerar en viss mängd aska, har stora beroende likheter på pannans oljeeldning. utformning Den stora måste skillnaden avlägsnas är att all olika tidsintervaller för att inte försämra verkningsgraden eller störa brännarens funktion. manuellt. Pelletsbrännaren Brännaren BeQuem är så förprogrammerad levereras standard att den har två automatisk upptändningsprogram tändning men kan beroende alltid vid på behov om den tändas från ett avstängt läge eller från ett driftsläge. Vid uppstart från sitt driftsläge används inte den elektriska startar varmlufttändningen. dragförhållanden För att minska brännarens är brännaren känslighet försedd mot olämpliga ett övertrycksystem pannkonstruktioner, motverkar bristande detta. pannunderhåll samt dåliga I Brännaren brännarens brännkopp tillhörande sker matningssystem en avvägd blandning är under av drift bränsle helt automatiserad luft vilket ger en styrs fullständig via pannans förbränning termostat. ett kostnadseffektivt miljövänligt sätt. på Brännaren bör eldas pellets, 8 mm i diameter. från Asktömning pannan sker så att normalt förbränningsutrymmet i någon underliggande friläggs pannlucka, eller genom men att ett kan sugmunstycke också ske genom införes att i brännaren pannan tages askan ut sugs ut till en särskild askburk (tillsatts till en vanlig dammsugare) Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 5/25

6 matningssystem Frammatning av pellets är till anpassat brännaren från styrs det via externa brännarens bränsleförrådet styrenhet. sker Matningssystemet helt automatiskt bygger genom alltid ett hetsprincipen att bryta bränsleflödet genom fritt fall (fallschakt i slangen) mellan externmatning brännaren. på säker- blockering. Brännarens Detta motor skydd för bränslematning stänger av motorn samt vid externskruvmotorer överhettning är utrustade ett termiskt skydd mot OBS! brännarens BeQuem anslutningsslang bör inte kombineras finns. andra matningssystem då risk för överfyllning i OBS! Iakttag alltid försiktighet aska då den kan bli glödande Pelletsförrådet sluttande väggar (50 ) av t.ex. spånskiva ger självfall. 10 *) 11 9 Pelletsförråd 7 OBS! intagsöppningar Max 3 st påfyllningsrör *) Ev förlängning skall av utföras bulk- i metall (ej plast) Pelletspanna Flexskruvsats Pelletsbrännare utmatningsdel 2. Blå slang till 4. brännare 7. Förrådsrör intag 8. Inv flexspiral Motor för 5. 8 Flexrör mm pellets 6. Flexrörböj Bulkpåfyllningsrör Flexskruvsats intagsdel 11. AvluftningsrörØ (Obs! max 3 st intagsöppningar) 200 mm 12. Asklåda Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 6/25

7 Säkerhet / Larm Pelletsbrännaren BeQuem olja. Fördelen detta är system konstruerad är en enligt bekväm de hantering huvudprinciper där bränsleförrådets vi vant oss placering vid när det ej behöver gäller uppvärmning av pannrummets utseende. Ur säkerhetssynpunkt ger en separering av brännare bränsleförråd, i kombination begränsas felaktigt en bruten handhavande bränsletillförsel eller brister mellan i funktion dessa, eller en hög installation säkerhet skall mot begränsa skadespridning. sig till brännaren. Skadeverkningarna av ett Brännarens styrenhet är sammankopplad pannans drifttermostat maximaltermostat. pannan. Vid eventuellt Brännaren fel på är drifttermostaten dessutom så konstruerad skall maximaltermostaten att den själv skall träda kunna in återgå förhindraöverkokning till ett normalt driftläge av efter driftstörningar så strömavbrott. (vänstra Om fel uppstår lysdioderna) för kombinerat driftsavbrott en indikeras indikering detta om orsaken genom röd till felet ljussignal via orsakslarmet på driftslarmet (ljudlarm eller de högra lysdioderna). inte BeQuem behöver brännaren förlita sig har på en påbyggda unik konstruktion säkerhetssystem. där säkerhetenär Detta fungerar en del av så funktionen att bränslebanan vilket innebär i brännarens att man i praktiken bryts redan innanför pannväggen. Utanför pannväggen finns ingen sammanhängande bränslesträng skruvrör kan överföra värme. Beskrivning av larmindikeringar finns under felsö kning sid Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 7/25

8 Säkerheten en naturlig del av funktionen (150 En liten g) matas begränsad från pelletsförrådet mängd pellets via toppanslutningen externmatningssystemet varje gång till För påfyllning att kunna sker. jämn pelletsmängd dosera en till exakt brännkoppen en särskild sker matarskruv doseringen slussen brännareskruven via brännkoppen. till Då pelletsen brännareskruven en hastighet matar fram gånger så hög tillförseln av pellets är tre enstaka bildas en pellets säkerhetszon mellan brännkopp endast toppanslutning. Oavsett strömbortfall, brister utrustning i underhåll bibehålls eller denna haverier säkerhetszon på intakt.säkerheten funktionen. har blivit en del av Mothållsplåt Doserskruv Sluss Brännarskruv Fläkt Pannfront Toppanslutning Dockningsplåt Primärluftsrör Tändrör Isolering Vattenmantel Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 8/25

9 Uppstart från avstängt läge strömmen Uppstart från kommer detta tillbaka läge sker efter endast strömavbrott. efter det att brännaren varit avstängd på kontrollpanelen eller efter det att När installation pelletsbrännaren skall detta startas gö ras av fö rsta behö gången rig installatö efter r. brännaren Vid start efter startas. det att Uppfyllning externmatningssystemet av externmatningssystemet varit tömt på göras pellets lättast skall detta genom åter att uppfyllas in- utgående innan När kabel systemet för strömmatning är uppfyllt till ansluts brännaren bägge lossas strömkablarna anslutes åter direkt till brännaren. till varandra. brännkoppen, För att starta brännaren via brännarens tryck på matareskruv. TILL. Nu Efter startar ytterligare brännarens ca: 2 skruvmotor min. startar brännarens får bränslet fläkt att matas tändelement. in till När bränslet når upp till tändelementets varmluftutsläpp efter 5-6 min antändes detta snabbt. Brännarens grön signal optiska tändes vakt indikerar bekräftelse när bränslet på att brännaren antänts är stänger i drift. Bränslematningen av tändelementet. avstannar Röd ljussignal samtidigt släcks effekt under under 3 min för 5 minuter, att allt bränslet stannar därefter skall få tid ytterligare att antändas 10 minuter i brännkoppen. för att därefter Brännaren gå in i startar sitt ordinarie sedan på driftprogram. reducerad brännarens OBS!Tändningsproceduren skruv, pelletskvalité från mm. kall Stör brännare inte upptändningen kan ta olika lång genom tid beroende att släppa på hur in ljus mycket genom bränsle pannluckan. finns i Det Brännaren går också försöker alltid tända att tända under manuellt max 20 min. tändvätska. varefter den stänger av sig själv, vilket indikeras röd ljussignal. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 9/25

10 Start stopp i driftsläge Indikering grön lysdiod visar att brännaren är i driftsläge. sjunkit Under drift till 5-10 är det grader pannans under drifttermostat den på drifttermostaten styr brännarens inställda nivån start ger drifttermostaten stopp funktioner. en När impuls vattentemperaturen åter starta höja vattentemperaturen upp till inställd temperaturnivå. till brännaren att Grön ljussignal indikerar att brännaren är i drift. Rö d signal indikerar driftstopp (se Felsö kning). Från Vid avstängning av brännaren tryck på FRÅ N. Vid FRÅ N läge lyser röd ljussignal på kontrollpanelen indikerar att strömmenär påslagen. Strö mmen till brännaren skall brytas i samband service. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 10/25

11 Underhåll skötsel All förbränning av fastbränslen,även om detta sker i automatiserad form pelletsbrännaren BeQuem i en befintlig panna, kräver detta normalt lite mer av underhåll skötsel i jämförelse olja. Med mer jämförbart en modern specialpanna olja kräver för pelletseldning skötsel endast i kombination några gånger per BeQuem år. brännaren är underhållsbehovet helt Vid montering avgörande av för brännaren hur ofta asktömning i en befintlig panna rengöring är det av pannans denna konstruktion måste ske. Då tillsammans underhållsbehovet pelletskvalitén kan variera kraftigt är att rekommenderar därigenom skaffa vi redan sig egen efter 1 erfarenhet veckas körning om erforderligt en kontroll underhållsbehov. rengöring av Utför pannan sedan detta dess underhåll konvektionsdelar regelbundet för enligt fastställda tidsintervaller. Var extra uppmärksam på pelletskvalitén vid nyleverans eller byte av leverantö r. Utför följande kontroller åtgärder enligt nedan Stäng av brännaren på kontrollenheten 1/ 2 timma innan pannan skall åtgärdas. Enligt fastställda tidsintervaller askansamlingar Renborstning av lätt pannan kan bildas. dess rökkanaler. Var extra noga liggande rökkanaler vid spjäll där Kontrollera längsgående slitsarna rengör (vid brännkoppen. behov). Ta bort ev. sintring (stenliknande partiklar) skrapa även upp de Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 11/25

12 Kontroller (forts) Några gånger per år beror Kontrollera troligen optovakten på luftläckage rengör eller fel den injusterad vid behov brännare). (återkommande Tillkalla servicetekniker rengöringsbehov om eller felaktig kraftig installation tjärbeläggning befaras. Vart annat år rörpinnar, Rengör primärring tanddrevet primärrör backspärren. invändigt Justera från inblåst samt byt damm vid behov. spånor. Smörjäven Kontrollera drivkedjan ev. slitage litet på doserhjulets tunn olja. Efter driftstopp aktuell felindikering eller Driftstopp optovakten. gul Följ orsaksindikering uppsatt felsökningsschema enl. sid 15 indikerar för att lokalisera omgående ev. fel felaktig funktion komponent. på slussen, Vid elektriska behov av tändelement av slussens täthet kan denna ske genom att i driftläge vrida ner drifttermostaten så att pannan ej kallar på egen värme kontroll annars under 4 bytes tim varefter denna. termostaten åter vrides upp så att brännaren startar. Om brännaren tänder upp är slussen OK, Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 12/25

13 Felsökning Pelletsbrännaren indikerar om brännaren BeQuem är i har drift utrustats eller inte har kompletterats ett unikt system för ett larmindikeringar. orsakslarmi form Det normala av ljus driftslarmet ljud. Å Detta terställning orsakslarm av alarm underlättar sker genom ev. felsökning att strömbrytaren genom att sätts visa på på FRÅ orsaken N. till driftsavbrottet. Kontroller åtgärder är uppsatta i den ordning där felorsaken är troligast. Fel:Alla indikeringar är släckta Kontroll: Att stickproppen är ansluten att säkringarna i brännarens styrenhet är hela. Å tgärd: Sätt vid säkringsbyte.säkring på huvudströmbrytaren F1 eller byt F3 trasig skall vara säkring på 4 i styrenheten. Amp. Säkring OBS F2 är stäng på 315mA av huvudströ sitter mbrytaren enl. nedan. Fel:Rö Brännaren d driftsindikering har kallat på bränsle lyser samtidigt men inte fått ljudlarmet påfyllning. går 4 amp 4 amp 315 ma F1 F3 F2 Kontroll: Att det finns pellets i externförrådet. Å tgärd: Fyll på pellets. Kontroll: Att slangen till brännaren ej har för flack lutning. Å tgärd: Skaka slangen ändra vinkeln så att pelletsen ej stoppar upp. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 13/25

14 Kontroll: externförrådets Att skruvens lutning botten. ej är för brant, eller tillrinningen stoppat på grund av att det bildats valv i Å tgärd: Placeringen Lägg skruven av i flackare intagsöppningen vinkel, samt bör vrid vara den mitt fram i externförrådet tillbaka några (gäller gånger vid mindre för att veckoförråd). lossa valvbildningen. Kontroll: Att motoraxeln driver runt skruvspiralen att externskruvens drivmotor fungerar. Å tgärd: Draåt genom insexskruven att demontera på denna motoraxelns från skruvaxeln. avfasade Lossa del. ( Motor sedan 1)Om inkommande motorn strömkabel inte går runt, till kontrollera brännaren denna denna direkt till utgående kabelkontakten till externmotorn. Om motorn äröverhettad på grund av blockering anslut kan om skruvspiralen motorns termiska är blockerad skydd ha utlösts om så är denna fallet så startar måste då denna ej förrän lossas motorn för hand kallnat igen. lämpligaåtgärder. Glöm ej konstatera Vid motorfel kontakta installatö ren. Fel:Rö d driftsindikering lyser samt gul rö d orsaksindikering blinkar omväxlande Feletär att pannans maxtermostat har lö st Kontroll: till- Kontrollera frånslag. pannans drifttermostat så att denna fungerar på ett tillfredsställande sätt vid upprepade Å tgärd: Spraya tillöverhettningen fuktdrivande ej säkert smörjel kan fastställas eller bör rengör termostaten termostatens bytas. kontaktbleck Då pannans på överhettningsskydd annat sätt. Om orsaken återställs detta först pannans återställningsknapp, varefter brännarens strömbrytare först sättes har på löst FRÅ N därefter åter på TILL. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 14/25

15 Fel:Rö d driftsindikering lyser samtidigt gul orsaksindikering. Feletär skepå tillfö att brännarens rt bränsle optiska vakt ej indikerat ljus under 20 min beroende på att upptändning ej kunnat Kontroll: Att optovakten brännkoppen ej äröverfyllda aska samt att optovakten ej överhettats eller är sotig. Å tgärd: tionen Aska ur eller funktionen. gör rent från Samma flygaska. sak Om gäller optovakten vid överhettning lätt sotar av igen denna. kan Servicetekniker detta bero på något bör tillkallas fel i installa- dessa fall. i Kontroll: Att vid inträffat stopp i driftläge upptändning sker på gammal glöd. Å tgärd: består Att pelletbränslet av spånor kan ingen matats glödbädd upp i brännkoppen bibehållas). består Vid upprepade av hela pellets stopp - kontrollera ej av spånor även (om att slussen bränslet ejär så otät att glödbädden därför ej kan bibehållas. Kontroll: Vid Kontrollera driftstopp pelletskvalitén i anslutning till före att brännaren upptändning beordrats avlägsna ev. efter koksning avstängt i botten läge kontrolleras på brännkoppen. funktion genom att optovakten mörkläggs. tändelementets Om bytas ingen tillkallas orsak servicetekniker. till driftstoppet kunnat fastställas eller om slussen alt. tändelementet måste Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 15/25

16 Fel:Rö d driftsindikering lyser samtidigt rö d gul orsaksindikering Feletär kunnat ske att brännarens då bränsle ej optiska tillfö rts vakt ej indikerat ljus under 20 min beroende på att upptändning ej Kontroll: Om bränsle finns i brännarens toppanslutning. Å tgärd: trasa. Om bränsle Kontrollera inte finns också i brännarens att inte pelletsen toppanslutning är statisk rengörs därför nivåvakterna dras till nivåvakterna. genom avtorkning Torka antistatiskt mjuk startar el om trots så detta är fallet tillkallas undersök servicetekniker. orsaken till att pelletsen är laddad. Om brännarens externmatning inte Kontroll: Att matareskruv, sluss brännareskruv roterar ej har blockerats av t ex främmande föremål. Å tgärd: att Vid doserhjulets stort slitage rörpinnar eller fel på fastnar brännarens på tandhjulets backspärr spets. kan brännarens Byt åtgärda roterande detta. delar blockeras genom detta Om främmande avlägsnas. föremål Lossa toppanslutningen i pelletsbränslet fastnar kontrollera i någon av samt skruvmatningarna avlägsna ev. föremål eller slussen från matarskruven måste eller Vid kontroll slussen. utförd i plåt, av brännareskruven skruven dras ur lossas brännareröret. de fyra skruvarna Glöm ej att mellan lossa den kabelanslutningar gjutna intagsdelen på motorer, mellandelen, element nivåvakter. tänd- OBS!Att tgärda felet hela optovakten kontrollera dras att skador ur sitt ej rö r. Å termontera brännarens delar kabelanslutningar uppstått på enligt brännaren. Blå kablar till fläkten. Röda kablar till skruvmotorn. Svarta kablar följande: Svart-gula signalkablar märkta 1 till nivåvaktens sändare (svart till tändelement. Svart-orange signalkablar märkta 2 till nivåvaktens mottagare (svart kabel kabel uppåt) uppåt) Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 16/25

17 Råd om bränslepellets Pelletsbränslen alternativa råvaror kan tillgängliga tillverkas av på olika marknaden energiråvaror. lämpliga Vanligast för pelletstillverkning. är träråvara men redan idag finns flera Dessa Viktiga råvaror faktorer har olika går egenskaper att kontrollera är ger energivärde, dom både storlek, för finandelar, nackdelar fukthalt pelletsbränsle. Du bör välja ett bränsle har den lägsta kostnaden per energienhet då du tagit hänsyn inte minst till dess pris. bränslets Ä r du osäker funktion kontakta i pannan. oss på Studera Thermia noga Värme funktionen AB efter bränslelevererans. Pelletsbrännaren av trä 8 mm diameter. BeQuem bör endast eldas bränslepellets Merparten dålig bränslekvalitet av de störningar beror på brister kan i uppstå hantering på grund av Rekommenderad bränslespecifikation Vikt kg/m3 mellanlagring Vid höga halter innan av finandelar bränslet når beror slutkund. Energiinnehåll separationer vid lagerläggning eller bristen på lastningsplatsen. oftast på Storlek 4,7-5,0 kwh/kg Storlek diameter 8 mm Uppkomsten låg asksmälttemperatur av sintring i askan kan beror ej konstateras på silikatföroreningar före förbränning. eller Fukthalt längd OBS max 35 mm Asksmälttemperatur max 12% Pellets reklameras hos ger pelletsleverantören. upphov till sintrande aska bör omgående Askhalt > 1000 grader (Träpellets) viktprocent max 1% Fuktig transport. pellets kan Kontrollera uppkomma om möjligt i samband därför redan mellanhantering Finandelar viktprocent max 3% att du får ren torr pellets ej spånor. på lastbilen Fuktig pellets skall oelbart kasseras. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 17/25

18 Tekniska data / fakta Värmeeffekt kw (beroende Förbränningsverkningsgrad på panna) 90 % Vikt ca 23 kg Anslutningsspänning 230 V Längd (ut från pannan) 300 mm Bredd (utanför pannan) 300 mm Insticksmått 340 mm Färg (skyddskåpa) Grafitgrå Minsta pannöppning Bredd Höjd mm mm Fri Kontinuerligt höjd ovanför effektbehov brännkopp W mm Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 18/25

19 Tillbehör Fö rråd matarsystem art.nr Flexskruvsats Flexskruvsats alt alt 1 2 (3+9) (3+9) A00 Flexskruv kompl 1,5 m A B00 Flexskruv Flexskruv kompl kompl 2 3,0 m m inkl C00 45 Motor flexrörböj (mindre) (ej till motor) flexskruvsats alt B00 1) Motor (större) till flexskruvsats alt. 2 (4) (4) A00 Flexspiral, kapad längd (min 1 m) (8) A00 Flexspiral, sats om 12 (8) Flexspiral, sats om 24 m (8) ) Obs! Vid motor mod. mindre gäller totalt 3 m inkl. 1 st 45 böj maximal flexrörslängd endast 1 intag. 2) Minsta radie 800 mm Pelletsförrådet sluttande väggar (50 ) av t.ex. spånskiva ger självfall. 10 *) 11 9 Pelletsförråd OBS! intagsö Max ppningar 3 st påfyllningsrö *) Ev fö rlängning r skall av utfö bulk- i metall (ej plast). ras Flexrör Flexrör rak, rak, 3 6 m, m, Ø mm mm (5) (5) Flexrörböj 45 böj st ) Flexrörböj 90 böj / st (6) ) Förrådsrör 3 m kärnrör (7) Bulkpåfyllningsrör* Skarvrör (10) Dockningsplåt A Gejderfäste Blå slang 1 (komplett) inkl st slangklämma (2) A00 Blå slang 2 inkl 2 st slangklämma (2) Blå slang 5 m inkl 10 st slangklämma (2) Pelletspanna Flexskruvsats Pelletsbrännare utmatningsdel 2. Blå slang till 4. brännare 7. Förrådsrör intag 8. Inv flexspiral Motor för 5. 8 Flexrör mm pellets 6. Flexrörböj Bulkpåfyllningsrör Flexskruvsats intagsdel 11. AvluftningsrörØ (Obs! max 3 st intagsöppningar) 200 mm 12. Asklåda Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 19/25

20 Systemlösning förråd Matningssystemet både inomhus ger i separat möjlighet byggnad att konstruera utomhus. pelletsförrådet Pellets får dock för aldrig s.k. bulkpåfyllning. utsättas för väta. Förrådet kan placeras Data fö r flexmatningssystem: Maximal total lyfthöjd: 2,5 m Ritningen Maximal lutning: 45 föregående visar fristående pelletsförråd (se princip systemlösning Minimal radie: 800 mm duell anpassning sida). för Vid infästning byggnation av mot lutande befintlig reglar. vägg görs indivi- Ytterrör diameter: 75 mm Ø Bulkpåfyllning 100 mm 3 OBS!Pelletsfö st inmatningsö rråd ppningar. skall ha max Avluftning OBS! Om avluftning Ø 200 mm för Lucka inv. Hela fö r att fö motverka rrådet skall dammspridning. tätas omsorgsfullt filtersäck skall förses rekommenderas vid påfyllning 600 inspektion x 600 mm För att välja storlek på förrådet gäller vanligtvis att minsta bulkleverans är ca 3 ton för att slippa frakttillägg ( ). 1 ton pellets motsvarar ca 1,6 m3. För 3 ton krävs således minst 5 m3 förråd. För att ha en del reserv rekommenderar vi dock en minsta volym på ca 6 m3. 2 x Ø 200 mm Träfiberskiva 20 mm alt formplyfa 13 mm 2 x liggande regel 45x95 mm mm Förrådsrör se föregående (lev sida. av Thermia) Förrådsröret på stöd i hela skall sin längd. vila Stående reglar 95x45 mm c/c 600 mm Regel 45x95 mm c/c 600 mm Liggande regel 45x95 mm Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 20/25

21 Installation / montering En mottagandet god planering av din sparar leverans tid. Kontrollera från Thermia omgående att den är efter komplett på hemmaplan. oskadad. Ev. anpassning Planera om av möjligt den färdiga din montering dockningsplåten kan göras lättare hemma i verkstaden. dockningsplåten(3) Demontera befintlig luckram skall sitta från i pannhålet pannan. så Planera att hur brännaren hamnar på önskad höjd. hålen Använd för luckramen pannans pinnbultar mall för (1) att i dockningsplåten. borra de fyra för I vissa att passa fall måste pannan. dockningsplåtens Denna kapning yttermått görs lättast anpassas rondellkap. pannramen Montera plåten mot band(2) eller pannkitt tätnings- appliceras fördel i efterhand kan genom plåten. Drag hålet åt i docknings- plåten bågnar. utan att Gejderfäste dockningsplåt. god Pannan plats skall ovanfö vara r av brännkoppen typ självdragspanna eller minst Undantag från detta kan göras i ett flertal pannor 150 men mm. Fråga ofta i kombination oss alltid om råd om att effekten rekommenderade dras ner marginellt. skall underskridas. mått Lucköppningen 150 mm bred. skall vara min 165 mm hög Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 21/25

22 Färdigmonterad dockningsplåt. Slutgiltig av gejderfästet fastskruvning sedan brännaren sker fixerats först skruvats fast i dockningsplåten. Gejderfästet brännarens gejdertapp trycks upp mot fästskruvarna drages fast yttre ordentligt. centreras på Testa dockningsplåtens nu att brännaren styrpinnar in. Lägg när gärna den skjutes en droppe ut på gejderarmarna. fett Gejderfästet monteras på dockningsplåten löst fixeras då brännaren först är på plats. pannan Kabelanslutningarna så att dessa ovillkorligen fästes i kan måste dras avkopplas ur pannan. innan brännaren Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 22/25

23 Elschema BeQuem 15 EXTERNSKRUVS- MOTOR F PELLETSBRÄ NNARE M T Svart Gul Svart Orange (+) Vit Vit J6 J9 J10 J7 J8 J11 J12 J Ink.230V Termostater kopplas alltid så att hög temperatur ger brytande funktion låg slutande funktion Drifttermostat Maxtermostat OBS! får vara Inga anslutna andra kablar termostater än de till visas t v. Brun Blå Svart J3 J1 J4 J5 grön driftledn + röd driftledn gul orsaksledn + röd orsaksledn till/från mar/vinter gemensam-0 drifttermostat + maxtermostat + J5 Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 23/25

24 Installationsprotokoll: Efter Om pannan installation är full skall brännaren tjära justeras sot avvakta in ca instrument. två veckor så att det får bränna rent först. Rökgastemp. Hög CO O 2 CO 2 Verkningsgrad Drag i mm Fläkt Effekt % Rökgastemp. Låg CO O 2 CO 2 Verkningsgrad Drag i mm Fläkt Effekt % Rökgastemp. Min CO O 2 CO 2 Verkningsgrad Drag i mm Fläkt Effekt % INSTALLATÖR ÅF / Installatör Installerad av Inst. datum Luftöverskott λ Luftöverskott λ Luftöverskott λ Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 24/25

25 skötsel Om denna är Thermia anvisning Värme ej följs ABs vid åtagande installation, enligt drift gällande Thermia Värme AB garantibestämmelser förbehåller sig rätten ej bindande. specifikationer utan föregående till delande. ändringar i detaljer Thermia Värme AB Box 950 SE Arvika Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 25/25

Monteringsanvisning flexmatningssystem

Monteringsanvisning flexmatningssystem Thermia Pelletsvärme 9710-53192001 Monteringsanvisning flexmatningssystem 1 llmänt Viktig information 2 2 Ingående delar flexmatningssystem rt.nr på ingående delar 3 Flexmatningssystemet 4-8 Ritningsunderlag

Läs mer

Pelletsbrännare Thermia BeQuem 15D Montage- & driftsanvisning

Pelletsbrännare Thermia BeQuem 15D Montage- & driftsanvisning Pelletsbrännare Thermia BeQuem 15D Montage- & driftsanvisning S-54297-1 Viktig information... 2 Översikt av brännaren... 3 Funktionsbeskrivning...4-5 Säkerhet / Larm...6-7 Underhåll och skötsel...8-9 Till

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING BeQuem 20D ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.06.09 - /20 Innehållsförteckning Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska

Läs mer

9972-E3000 DEN GRÖNA ELDEN. Drift och underhåll. Pelletsbrännaren 2001-09. INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL A3 MED MAXEFFEKT 15-20-25kW

9972-E3000 DEN GRÖNA ELDEN. Drift och underhåll. Pelletsbrännaren 2001-09. INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL A3 MED MAXEFFEKT 15-20-25kW 9972-E3000 Drift och underhåll Pelletsbrännaren 7 1 2001-09 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL A3 MED MAXEFFEKT 15-20-25kW Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. 2

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 12

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 12 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING BeQuem 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information... 2 Måttuppgifter / tekniska specifikation... 3 Översikt av brännaren... 4 Funktionsbeskrivning...

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 12

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 12 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING BeQuem 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information... 2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska spec... 3 Översikt av brännaren... 4 Funktionsbeskrivning...

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Soft ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.06.09- Sid /25 Innehållsförteckning Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning...3 Installation...4

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Biomatic 50 Innehållsförteckning Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska data...3 Funktionsbeskrivning...4 Elschema...5 Översikt av kontrollenhet...6

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Bionet+ 12

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Bionet+ 12 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Bionet+ 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / teknisk specifikation...3 Funktionsbeskrivning panna och

Läs mer

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 2010/08/ Utg.1 Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 NyMo Energiprodukter AB Bröksmyravägen 33 826 40 SÖDERHAMN Telefon: 0270-168 00 info@nymoenergiprodukter.se www.nymoenergiprodukter.se Funktionsstyrning

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Problemhantering för pelletskaminer

Problemhantering för pelletskaminer Problemhantering för pelletskaminer Innehåll Kaminen startar inte (displayen är svart)... 2 Kaminen tänder inte... 3 Det matas ingen pellets... 4 Kaminen brinner inte bra... 5 Kaminen sotar... 6 Kaminen

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Instruktionsbok Kamin Tyr

Instruktionsbok Kamin Tyr Instruktionsbok Kamin Tyr Innehåll Innehåll. 2 Viktigt!. 3 Råd om pelletsbränsle. 4 Översikt av brännare. 5 Översikt av kamin. 6 Allmänna installationsråd. 7 Allmänna installationsråd. 8 Funktionsbeskrivning.

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Biomatic+ 20 och 30

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Biomatic+ 20 och 30 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Biomatic+ 2 och 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska data... 3-4 Funktionsbeskrivning...5 Säkerhet

Läs mer

TORSBY-UGNEN AB MANUAL PELLETSBRÄNNAREN TB MINI Rev nr Datum Sidan TBM:11.1 2005-10-04 1 (17) PELLETSBRÄNNAREN TB MINI

TORSBY-UGNEN AB MANUAL PELLETSBRÄNNAREN TB MINI Rev nr Datum Sidan TBM:11.1 2005-10-04 1 (17) PELLETSBRÄNNAREN TB MINI TBM:11.1 2005-10-04 1 (17) PELLETSBRÄNNAREN TB MINI TBM:11.1 2005-10-04 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 3 1.1.1 Vitala delars namn och placering... 3 1.1.2 Uppstartsförlopp...

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Biomatic ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.06.09 - Sid /12 Innehållsförteckning Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska

Läs mer

Instruktionsbok Kamin Tyr

Instruktionsbok Kamin Tyr Instruktionsbok Kamin Tyr 1 2011-08_1 INNEHÅLL Viktigt! 3 Råd om pelletsbränsle 4 Översikt av brännare 5 Översikt av kamin 6 Allmänna installationsråd 7 Funktionsbeskrivning 13 Säkerhet 14 Underhåll &

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

CaminaEcotec Sweden AB - Prislista pellets bostad

CaminaEcotec Sweden AB - Prislista pellets bostad EcoTec Mini Q 20 panna och BioLine 20 8700-15 Mini Q 20 unit -15 paket 35 626 44 532 Inkl. styrning TM3006, svängfäste, anslutningsplåt m snabbfäste, packning. slang, klämmor, reduceringsstos, tätningsband

Läs mer

Ariterm Flisfakta 2007

Ariterm Flisfakta 2007 Ariterm Flisfakta 2007 Bio Heating Systems 40-3000 kw Gert Johannesson 2007-09-30 Fliseldning Fliseldning har och kommer att bli mycket populärt i takt med stigande olje-, el- och pelletspriser. Det är

Läs mer

eurofire BIG 100-200-300kW XL 500-700kW

eurofire BIG 100-200-300kW XL 500-700kW eurofire BIG 100-200-300kW XL 500-700kW Datum 11-01-24, rev 2 Förvara denna instruktionsbok väl samt i anläggningens närhet så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

Nya möjligheter att värma med pellets

Nya möjligheter att värma med pellets Nya möjligheter att värma med pellets En ren besparing för dig och naturen ULMA AB of Sweden Nya möjligheter att värma med pellets Med en pelletsbrännare behåller man husets ventilation så som huset är

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA

IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA 2001-06/5 INSTRUKTIONSBOK (BRUKSANVISNING) IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA Marknadsavd, huvudkontor Tillverkning, order och och säte: servicefrågor: NE Naturenergi AB NE Naturenergi AB Björnnäsvägen

Läs mer

Allmän viktig information... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsbeskrivning... 3. Brännaren... 3 Styrboxen... 4 Skruv... 4

Allmän viktig information... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsbeskrivning... 3. Brännaren... 3 Styrboxen... 4 Skruv... 4 Innehållsförteckning Allmän viktig information... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsbeskrivning... 3 Brännaren... 3 Styrboxen... 4 Skruv... 4 Ingående komponenter... 5 Kretskort 4.1 24V fläkt... 6

Läs mer

Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire NH/Integral med Externskruv

Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire NH/Integral med Externskruv Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire NH/Integral med Externskruv 11899008 R1 SV Janfire 2007 Innehållet I denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Mini

Monteringsanvisning MAFA Mini Monteringsanvisning MAFA Mini Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Mini_SE_rev3 100-33 2014-02-24 3 12 Garanti: MAFA Mini silo

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (1/7) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (2/8) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET Janfire System Jet har sedan företagets start 1983 varit den dominerande grenen av företaget. Under den tid då pellets

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Gaselle Combi ved/pelletspanna

Gaselle Combi ved/pelletspanna Gaselle Combi ved/pelletspanna Svenskmonterade, fläktstyrda vedpannor Hög verkningsgrad och låg miljöpåverkan Gaselle HT är en renodlad vedpanna som är konstruerad för att eldas mot ackumulatortank. För

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW EcoTec värmesystem AB Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW Anläggningen består av pelletspanna med brännare, silos och tillhörande kringutrustning.

Läs mer

Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine 30-100 och styrskåp 3006

Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine 30-100 och styrskåp 3006 Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine 30-100 och styrskåp 3006 Anläggningen består av pelletspanna med brännare, silos och tillhörande kringutrustning. Anläggningen

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning & Manual Pellets/Flisbrännare Rörligt Roster 30 kw 1500 kw

Bruksanvisning & Manual Pellets/Flisbrännare Rörligt Roster 30 kw 1500 kw Bruksanvisning & Manual Pellets/Flisbrännare Rörligt Roster 30 kw 1500 kw Innehållsförteckning TEKNISKA DATA... 5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 6 Förbud... 6 Kontrollera att:... 6 MONTERINGSINSTRUKTION... 7

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

En värmekälla för hela huset

En värmekälla för hela huset VÄRME NÄRA DIG En värmekälla för hela huset Värme i din närhet Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 / 25

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 / 25 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 / 25 1 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 / 25 kw 1108 Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING PX21 ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.05.09-1/23 Innehållsförteckning Beskrivning...3 Installation... 3-4 Elinstallation...5 Uppstart och inställningar...6

Läs mer

KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB

KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB Ariterm Sweden AB/Sverige 34 900 kr Två fasta effektlägen 3,1 5,8 kw 93 % 91 % 41 47 db(a) 52 x 58 x 104 cm 100 125 kg 20 25 kg Kan drivas med batteri

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING PX50 ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.06.05 - Sida 1/14 Innehållsförteckning Beskrivning...3 Installation... 3-4 Elinstallation...5 Uppstart och

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Bionet+ 12 (UB)

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Bionet+ 12 (UB) INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Bionet+ 12 (UB) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information... 2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska data... 3 Funktionsbeskrivning... 4 Installationsexempel...

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter.

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter. VED- OCH PELLETSPANNORP AV GJUTJÄRN gjutjärnspannor Mitt i Europa ligger Tjeckien. Landet var under mellankrigstiden en av världens ledande industrinationer. Dess 10,3 milj. invånare är kända som skickliga

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna 170 011 61 05-05 Installations- och skötselanvisning Parca 300 Kökspanna 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatonsbevis... 4, 5, 6 01. Innan ni börjar elda...7 02. Eldning... 7 med ved med koks med olja eller

Läs mer

Pelletsvärme - helt enkelt

Pelletsvärme - helt enkelt Pelletsvärme - helt enkelt Janfire Upplev enkelheten Janfire har utvecklat pelletsvärmesystem sedan 1983. Att pelletsvärme är både miljövänligt, fungerar automatiskt och minskar landets beroende av omvärlden

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Välkommen att bekanta dig med EcoTec undermatad pelletsbrännare Det självklara valet för att minska dina uppvärmningskostnader!

Välkommen att bekanta dig med EcoTec undermatad pelletsbrännare Det självklara valet för att minska dina uppvärmningskostnader! Välkommen att bekanta dig med EcoTec undermatad pelletsbrännare Det självklara valet för att minska dina uppvärmningskostnader! 1. Brännarkopp av högtemperaturresistent material. Koppen är speciellt utformad

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

Servicehandbok. Felsökning

Servicehandbok. Felsökning Servicehandbok Felsökning Felsökning B + c.'h... Anslutning av kontrollampor Vid all kontroll av värmarens funktion skall kontroll ~ laft1por anslutas. Volvo verktyg nr 999 9933. Anslut: 1. Grän ledning

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer