Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S-9710-52373001-5"

Transkript

1 Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S Viktig information...2 Översikt av brännaren...3 Översikt av kontrollenhet...4 Funktionsbeskrivning Säkerhet / Larm Till - Drift - Från Underhåll skötsel Felsökning Råd om bränslepellets...17 Tekniska data...18 Tillbehör...19 Systemlösning förråd...20 Installation/montering...21 Elschema...23 Installationsprotokoll...24 Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 1/25

2 Viktig information Förvara denna instruktionsbok så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken noga före idrifttagande av din BeQuem pelletsanläggning. Effekten förbrännas på pelletsbrännaren i brännkoppen är under beräknad 1 timma efter (avser den maximala eldning av mängd normal pellets träpellets kan matas genomsnitt in av vår bränslespecifikation). (huvudströmmen) VIKTIGT!Den grafitgrå till anläggningen skyddskåpan är bruten. över brännaren får ej tagas bort utan att spänningen Följ instruktionsbokens anvisningar noga utför rekommenderad skötsel underhåll. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 2/25

3 Översikt av brännaren Primärring 2 Primärluftrör 3 Optovaktrör 4 Nivåvakt mottagare 5 Toppanslutning Nivåvakt sändare 7 Elektronikplåt/manöverpanel 8 Elektronikkort 9 Drivmotor 10 Fläkt Skruvrör 12 Rörkrök 13 Slang för övertryck (baksida) 14 Backspärr 15 Slusshus 16 Doserhjul 17 Tanddrev Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 3/25

4 Översikt av kontrollenhet Röd driftsindikering 2 Grön driftsindikering 3 Till / Från Effektstegsväljare hel halv (ej aktiverad) 5 Röd orsaksindikering 6 Gul orsaksindikering Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 4/25

5 Funktionsbeskrivning Pelletseldning pelletsbrännaren BeQuem fastbränsleeldning producerar en viss mängd aska, har stora beroende likheter på pannans oljeeldning. utformning Den stora måste skillnaden avlägsnas är att all olika tidsintervaller för att inte försämra verkningsgraden eller störa brännarens funktion. manuellt. Pelletsbrännaren Brännaren BeQuem är så förprogrammerad levereras standard att den har två automatisk upptändningsprogram tändning men kan beroende alltid vid på behov om den tändas från ett avstängt läge eller från ett driftsläge. Vid uppstart från sitt driftsläge används inte den elektriska startar varmlufttändningen. dragförhållanden För att minska brännarens är brännaren känslighet försedd mot olämpliga ett övertrycksystem pannkonstruktioner, motverkar bristande detta. pannunderhåll samt dåliga I Brännaren brännarens brännkopp tillhörande sker matningssystem en avvägd blandning är under av drift bränsle helt automatiserad luft vilket ger en styrs fullständig via pannans förbränning termostat. ett kostnadseffektivt miljövänligt sätt. på Brännaren bör eldas pellets, 8 mm i diameter. från Asktömning pannan sker så att normalt förbränningsutrymmet i någon underliggande friläggs pannlucka, eller genom men att ett kan sugmunstycke också ske genom införes att i brännaren pannan tages askan ut sugs ut till en särskild askburk (tillsatts till en vanlig dammsugare) Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 5/25

6 matningssystem Frammatning av pellets är till anpassat brännaren från styrs det via externa brännarens bränsleförrådet styrenhet. sker Matningssystemet helt automatiskt bygger genom alltid ett hetsprincipen att bryta bränsleflödet genom fritt fall (fallschakt i slangen) mellan externmatning brännaren. på säker- blockering. Brännarens Detta motor skydd för bränslematning stänger av motorn samt vid externskruvmotorer överhettning är utrustade ett termiskt skydd mot OBS! brännarens BeQuem anslutningsslang bör inte kombineras finns. andra matningssystem då risk för överfyllning i OBS! Iakttag alltid försiktighet aska då den kan bli glödande Pelletsförrådet sluttande väggar (50 ) av t.ex. spånskiva ger självfall. 10 *) 11 9 Pelletsförråd 7 OBS! intagsöppningar Max 3 st påfyllningsrör *) Ev förlängning skall av utföras bulk- i metall (ej plast) Pelletspanna Flexskruvsats Pelletsbrännare utmatningsdel 2. Blå slang till 4. brännare 7. Förrådsrör intag 8. Inv flexspiral Motor för 5. 8 Flexrör mm pellets 6. Flexrörböj Bulkpåfyllningsrör Flexskruvsats intagsdel 11. AvluftningsrörØ (Obs! max 3 st intagsöppningar) 200 mm 12. Asklåda Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 6/25

7 Säkerhet / Larm Pelletsbrännaren BeQuem olja. Fördelen detta är system konstruerad är en enligt bekväm de hantering huvudprinciper där bränsleförrådets vi vant oss placering vid när det ej behöver gäller uppvärmning av pannrummets utseende. Ur säkerhetssynpunkt ger en separering av brännare bränsleförråd, i kombination begränsas felaktigt en bruten handhavande bränsletillförsel eller brister mellan i funktion dessa, eller en hög installation säkerhet skall mot begränsa skadespridning. sig till brännaren. Skadeverkningarna av ett Brännarens styrenhet är sammankopplad pannans drifttermostat maximaltermostat. pannan. Vid eventuellt Brännaren fel på är drifttermostaten dessutom så konstruerad skall maximaltermostaten att den själv skall träda kunna in återgå förhindraöverkokning till ett normalt driftläge av efter driftstörningar så strömavbrott. (vänstra Om fel uppstår lysdioderna) för kombinerat driftsavbrott en indikeras indikering detta om orsaken genom röd till felet ljussignal via orsakslarmet på driftslarmet (ljudlarm eller de högra lysdioderna). inte BeQuem behöver brännaren förlita sig har på en påbyggda unik konstruktion säkerhetssystem. där säkerhetenär Detta fungerar en del av så funktionen att bränslebanan vilket innebär i brännarens att man i praktiken bryts redan innanför pannväggen. Utanför pannväggen finns ingen sammanhängande bränslesträng skruvrör kan överföra värme. Beskrivning av larmindikeringar finns under felsö kning sid Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 7/25

8 Säkerheten en naturlig del av funktionen (150 En liten g) matas begränsad från pelletsförrådet mängd pellets via toppanslutningen externmatningssystemet varje gång till För påfyllning att kunna sker. jämn pelletsmängd dosera en till exakt brännkoppen en särskild sker matarskruv doseringen slussen brännareskruven via brännkoppen. till Då pelletsen brännareskruven en hastighet matar fram gånger så hög tillförseln av pellets är tre enstaka bildas en pellets säkerhetszon mellan brännkopp endast toppanslutning. Oavsett strömbortfall, brister utrustning i underhåll bibehålls eller denna haverier säkerhetszon på intakt.säkerheten funktionen. har blivit en del av Mothållsplåt Doserskruv Sluss Brännarskruv Fläkt Pannfront Toppanslutning Dockningsplåt Primärluftsrör Tändrör Isolering Vattenmantel Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 8/25

9 Uppstart från avstängt läge strömmen Uppstart från kommer detta tillbaka läge sker efter endast strömavbrott. efter det att brännaren varit avstängd på kontrollpanelen eller efter det att När installation pelletsbrännaren skall detta startas gö ras av fö rsta behö gången rig installatö efter r. brännaren Vid start efter startas. det att Uppfyllning externmatningssystemet av externmatningssystemet varit tömt på göras pellets lättast skall detta genom åter att uppfyllas in- utgående innan När kabel systemet för strömmatning är uppfyllt till ansluts brännaren bägge lossas strömkablarna anslutes åter direkt till brännaren. till varandra. brännkoppen, För att starta brännaren via brännarens tryck på matareskruv. TILL. Nu Efter startar ytterligare brännarens ca: 2 skruvmotor min. startar brännarens får bränslet fläkt att matas tändelement. in till När bränslet når upp till tändelementets varmluftutsläpp efter 5-6 min antändes detta snabbt. Brännarens grön signal optiska tändes vakt indikerar bekräftelse när bränslet på att brännaren antänts är stänger i drift. Bränslematningen av tändelementet. avstannar Röd ljussignal samtidigt släcks effekt under under 3 min för 5 minuter, att allt bränslet stannar därefter skall få tid ytterligare att antändas 10 minuter i brännkoppen. för att därefter Brännaren gå in i startar sitt ordinarie sedan på driftprogram. reducerad brännarens OBS!Tändningsproceduren skruv, pelletskvalité från mm. kall Stör brännare inte upptändningen kan ta olika lång genom tid beroende att släppa på hur in ljus mycket genom bränsle pannluckan. finns i Det Brännaren går också försöker alltid tända att tända under manuellt max 20 min. tändvätska. varefter den stänger av sig själv, vilket indikeras röd ljussignal. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 9/25

10 Start stopp i driftsläge Indikering grön lysdiod visar att brännaren är i driftsläge. sjunkit Under drift till 5-10 är det grader pannans under drifttermostat den på drifttermostaten styr brännarens inställda nivån start ger drifttermostaten stopp funktioner. en När impuls vattentemperaturen åter starta höja vattentemperaturen upp till inställd temperaturnivå. till brännaren att Grön ljussignal indikerar att brännaren är i drift. Rö d signal indikerar driftstopp (se Felsö kning). Från Vid avstängning av brännaren tryck på FRÅ N. Vid FRÅ N läge lyser röd ljussignal på kontrollpanelen indikerar att strömmenär påslagen. Strö mmen till brännaren skall brytas i samband service. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 10/25

11 Underhåll skötsel All förbränning av fastbränslen,även om detta sker i automatiserad form pelletsbrännaren BeQuem i en befintlig panna, kräver detta normalt lite mer av underhåll skötsel i jämförelse olja. Med mer jämförbart en modern specialpanna olja kräver för pelletseldning skötsel endast i kombination några gånger per BeQuem år. brännaren är underhållsbehovet helt Vid montering avgörande av för brännaren hur ofta asktömning i en befintlig panna rengöring är det av pannans denna konstruktion måste ske. Då tillsammans underhållsbehovet pelletskvalitén kan variera kraftigt är att rekommenderar därigenom skaffa vi redan sig egen efter 1 erfarenhet veckas körning om erforderligt en kontroll underhållsbehov. rengöring av Utför pannan sedan detta dess underhåll konvektionsdelar regelbundet för enligt fastställda tidsintervaller. Var extra uppmärksam på pelletskvalitén vid nyleverans eller byte av leverantö r. Utför följande kontroller åtgärder enligt nedan Stäng av brännaren på kontrollenheten 1/ 2 timma innan pannan skall åtgärdas. Enligt fastställda tidsintervaller askansamlingar Renborstning av lätt pannan kan bildas. dess rökkanaler. Var extra noga liggande rökkanaler vid spjäll där Kontrollera längsgående slitsarna rengör (vid brännkoppen. behov). Ta bort ev. sintring (stenliknande partiklar) skrapa även upp de Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 11/25

12 Kontroller (forts) Några gånger per år beror Kontrollera troligen optovakten på luftläckage rengör eller fel den injusterad vid behov brännare). (återkommande Tillkalla servicetekniker rengöringsbehov om eller felaktig kraftig installation tjärbeläggning befaras. Vart annat år rörpinnar, Rengör primärring tanddrevet primärrör backspärren. invändigt Justera från inblåst samt byt damm vid behov. spånor. Smörjäven Kontrollera drivkedjan ev. slitage litet på doserhjulets tunn olja. Efter driftstopp aktuell felindikering eller Driftstopp optovakten. gul Följ orsaksindikering uppsatt felsökningsschema enl. sid 15 indikerar för att lokalisera omgående ev. fel felaktig funktion komponent. på slussen, Vid elektriska behov av tändelement av slussens täthet kan denna ske genom att i driftläge vrida ner drifttermostaten så att pannan ej kallar på egen värme kontroll annars under 4 bytes tim varefter denna. termostaten åter vrides upp så att brännaren startar. Om brännaren tänder upp är slussen OK, Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 12/25

13 Felsökning Pelletsbrännaren indikerar om brännaren BeQuem är i har drift utrustats eller inte har kompletterats ett unikt system för ett larmindikeringar. orsakslarmi form Det normala av ljus driftslarmet ljud. Å Detta terställning orsakslarm av alarm underlättar sker genom ev. felsökning att strömbrytaren genom att sätts visa på på FRÅ orsaken N. till driftsavbrottet. Kontroller åtgärder är uppsatta i den ordning där felorsaken är troligast. Fel:Alla indikeringar är släckta Kontroll: Att stickproppen är ansluten att säkringarna i brännarens styrenhet är hela. Å tgärd: Sätt vid säkringsbyte.säkring på huvudströmbrytaren F1 eller byt F3 trasig skall vara säkring på 4 i styrenheten. Amp. Säkring OBS F2 är stäng på 315mA av huvudströ sitter mbrytaren enl. nedan. Fel:Rö Brännaren d driftsindikering har kallat på bränsle lyser samtidigt men inte fått ljudlarmet påfyllning. går 4 amp 4 amp 315 ma F1 F3 F2 Kontroll: Att det finns pellets i externförrådet. Å tgärd: Fyll på pellets. Kontroll: Att slangen till brännaren ej har för flack lutning. Å tgärd: Skaka slangen ändra vinkeln så att pelletsen ej stoppar upp. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 13/25

14 Kontroll: externförrådets Att skruvens lutning botten. ej är för brant, eller tillrinningen stoppat på grund av att det bildats valv i Å tgärd: Placeringen Lägg skruven av i flackare intagsöppningen vinkel, samt bör vrid vara den mitt fram i externförrådet tillbaka några (gäller gånger vid mindre för att veckoförråd). lossa valvbildningen. Kontroll: Att motoraxeln driver runt skruvspiralen att externskruvens drivmotor fungerar. Å tgärd: Draåt genom insexskruven att demontera på denna motoraxelns från skruvaxeln. avfasade Lossa del. ( Motor sedan 1)Om inkommande motorn strömkabel inte går runt, till kontrollera brännaren denna denna direkt till utgående kabelkontakten till externmotorn. Om motorn äröverhettad på grund av blockering anslut kan om skruvspiralen motorns termiska är blockerad skydd ha utlösts om så är denna fallet så startar måste då denna ej förrän lossas motorn för hand kallnat igen. lämpligaåtgärder. Glöm ej konstatera Vid motorfel kontakta installatö ren. Fel:Rö d driftsindikering lyser samt gul rö d orsaksindikering blinkar omväxlande Feletär att pannans maxtermostat har lö st Kontroll: till- Kontrollera frånslag. pannans drifttermostat så att denna fungerar på ett tillfredsställande sätt vid upprepade Å tgärd: Spraya tillöverhettningen fuktdrivande ej säkert smörjel kan fastställas eller bör rengör termostaten termostatens bytas. kontaktbleck Då pannans på överhettningsskydd annat sätt. Om orsaken återställs detta först pannans återställningsknapp, varefter brännarens strömbrytare först sättes har på löst FRÅ N därefter åter på TILL. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 14/25

15 Fel:Rö d driftsindikering lyser samtidigt gul orsaksindikering. Feletär skepå tillfö att brännarens rt bränsle optiska vakt ej indikerat ljus under 20 min beroende på att upptändning ej kunnat Kontroll: Att optovakten brännkoppen ej äröverfyllda aska samt att optovakten ej överhettats eller är sotig. Å tgärd: tionen Aska ur eller funktionen. gör rent från Samma flygaska. sak Om gäller optovakten vid överhettning lätt sotar av igen denna. kan Servicetekniker detta bero på något bör tillkallas fel i installa- dessa fall. i Kontroll: Att vid inträffat stopp i driftläge upptändning sker på gammal glöd. Å tgärd: består Att pelletbränslet av spånor kan ingen matats glödbädd upp i brännkoppen bibehållas). består Vid upprepade av hela pellets stopp - kontrollera ej av spånor även (om att slussen bränslet ejär så otät att glödbädden därför ej kan bibehållas. Kontroll: Vid Kontrollera driftstopp pelletskvalitén i anslutning till före att brännaren upptändning beordrats avlägsna ev. efter koksning avstängt i botten läge kontrolleras på brännkoppen. funktion genom att optovakten mörkläggs. tändelementets Om bytas ingen tillkallas orsak servicetekniker. till driftstoppet kunnat fastställas eller om slussen alt. tändelementet måste Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 15/25

16 Fel:Rö d driftsindikering lyser samtidigt rö d gul orsaksindikering Feletär kunnat ske att brännarens då bränsle ej optiska tillfö rts vakt ej indikerat ljus under 20 min beroende på att upptändning ej Kontroll: Om bränsle finns i brännarens toppanslutning. Å tgärd: trasa. Om bränsle Kontrollera inte finns också i brännarens att inte pelletsen toppanslutning är statisk rengörs därför nivåvakterna dras till nivåvakterna. genom avtorkning Torka antistatiskt mjuk startar el om trots så detta är fallet tillkallas undersök servicetekniker. orsaken till att pelletsen är laddad. Om brännarens externmatning inte Kontroll: Att matareskruv, sluss brännareskruv roterar ej har blockerats av t ex främmande föremål. Å tgärd: att Vid doserhjulets stort slitage rörpinnar eller fel på fastnar brännarens på tandhjulets backspärr spets. kan brännarens Byt åtgärda roterande detta. delar blockeras genom detta Om främmande avlägsnas. föremål Lossa toppanslutningen i pelletsbränslet fastnar kontrollera i någon av samt skruvmatningarna avlägsna ev. föremål eller slussen från matarskruven måste eller Vid kontroll slussen. utförd i plåt, av brännareskruven skruven dras ur lossas brännareröret. de fyra skruvarna Glöm ej att mellan lossa den kabelanslutningar gjutna intagsdelen på motorer, mellandelen, element nivåvakter. tänd- OBS!Att tgärda felet hela optovakten kontrollera dras att skador ur sitt ej rö r. Å termontera brännarens delar kabelanslutningar uppstått på enligt brännaren. Blå kablar till fläkten. Röda kablar till skruvmotorn. Svarta kablar följande: Svart-gula signalkablar märkta 1 till nivåvaktens sändare (svart till tändelement. Svart-orange signalkablar märkta 2 till nivåvaktens mottagare (svart kabel kabel uppåt) uppåt) Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 16/25

17 Råd om bränslepellets Pelletsbränslen alternativa råvaror kan tillgängliga tillverkas av på olika marknaden energiråvaror. lämpliga Vanligast för pelletstillverkning. är träråvara men redan idag finns flera Dessa Viktiga råvaror faktorer har olika går egenskaper att kontrollera är ger energivärde, dom både storlek, för finandelar, nackdelar fukthalt pelletsbränsle. Du bör välja ett bränsle har den lägsta kostnaden per energienhet då du tagit hänsyn inte minst till dess pris. bränslets Ä r du osäker funktion kontakta i pannan. oss på Studera Thermia noga Värme funktionen AB efter bränslelevererans. Pelletsbrännaren av trä 8 mm diameter. BeQuem bör endast eldas bränslepellets Merparten dålig bränslekvalitet av de störningar beror på brister kan i uppstå hantering på grund av Rekommenderad bränslespecifikation Vikt kg/m3 mellanlagring Vid höga halter innan av finandelar bränslet når beror slutkund. Energiinnehåll separationer vid lagerläggning eller bristen på lastningsplatsen. oftast på Storlek 4,7-5,0 kwh/kg Storlek diameter 8 mm Uppkomsten låg asksmälttemperatur av sintring i askan kan beror ej konstateras på silikatföroreningar före förbränning. eller Fukthalt längd OBS max 35 mm Asksmälttemperatur max 12% Pellets reklameras hos ger pelletsleverantören. upphov till sintrande aska bör omgående Askhalt > 1000 grader (Träpellets) viktprocent max 1% Fuktig transport. pellets kan Kontrollera uppkomma om möjligt i samband därför redan mellanhantering Finandelar viktprocent max 3% att du får ren torr pellets ej spånor. på lastbilen Fuktig pellets skall oelbart kasseras. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 17/25

18 Tekniska data / fakta Värmeeffekt kw (beroende Förbränningsverkningsgrad på panna) 90 % Vikt ca 23 kg Anslutningsspänning 230 V Längd (ut från pannan) 300 mm Bredd (utanför pannan) 300 mm Insticksmått 340 mm Färg (skyddskåpa) Grafitgrå Minsta pannöppning Bredd Höjd mm mm Fri Kontinuerligt höjd ovanför effektbehov brännkopp W mm Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 18/25

19 Tillbehör Fö rråd matarsystem art.nr Flexskruvsats Flexskruvsats alt alt 1 2 (3+9) (3+9) A00 Flexskruv kompl 1,5 m A B00 Flexskruv Flexskruv kompl kompl 2 3,0 m m inkl C00 45 Motor flexrörböj (mindre) (ej till motor) flexskruvsats alt B00 1) Motor (större) till flexskruvsats alt. 2 (4) (4) A00 Flexspiral, kapad längd (min 1 m) (8) A00 Flexspiral, sats om 12 (8) Flexspiral, sats om 24 m (8) ) Obs! Vid motor mod. mindre gäller totalt 3 m inkl. 1 st 45 böj maximal flexrörslängd endast 1 intag. 2) Minsta radie 800 mm Pelletsförrådet sluttande väggar (50 ) av t.ex. spånskiva ger självfall. 10 *) 11 9 Pelletsförråd OBS! intagsö Max ppningar 3 st påfyllningsrö *) Ev fö rlängning r skall av utfö bulk- i metall (ej plast). ras Flexrör Flexrör rak, rak, 3 6 m, m, Ø mm mm (5) (5) Flexrörböj 45 böj st ) Flexrörböj 90 böj / st (6) ) Förrådsrör 3 m kärnrör (7) Bulkpåfyllningsrör* Skarvrör (10) Dockningsplåt A Gejderfäste Blå slang 1 (komplett) inkl st slangklämma (2) A00 Blå slang 2 inkl 2 st slangklämma (2) Blå slang 5 m inkl 10 st slangklämma (2) Pelletspanna Flexskruvsats Pelletsbrännare utmatningsdel 2. Blå slang till 4. brännare 7. Förrådsrör intag 8. Inv flexspiral Motor för 5. 8 Flexrör mm pellets 6. Flexrörböj Bulkpåfyllningsrör Flexskruvsats intagsdel 11. AvluftningsrörØ (Obs! max 3 st intagsöppningar) 200 mm 12. Asklåda Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 19/25

20 Systemlösning förråd Matningssystemet både inomhus ger i separat möjlighet byggnad att konstruera utomhus. pelletsförrådet Pellets får dock för aldrig s.k. bulkpåfyllning. utsättas för väta. Förrådet kan placeras Data fö r flexmatningssystem: Maximal total lyfthöjd: 2,5 m Ritningen Maximal lutning: 45 föregående visar fristående pelletsförråd (se princip systemlösning Minimal radie: 800 mm duell anpassning sida). för Vid infästning byggnation av mot lutande befintlig reglar. vägg görs indivi- Ytterrör diameter: 75 mm Ø Bulkpåfyllning 100 mm 3 OBS!Pelletsfö st inmatningsö rråd ppningar. skall ha max Avluftning OBS! Om avluftning Ø 200 mm för Lucka inv. Hela fö r att fö motverka rrådet skall dammspridning. tätas omsorgsfullt filtersäck skall förses rekommenderas vid påfyllning 600 inspektion x 600 mm För att välja storlek på förrådet gäller vanligtvis att minsta bulkleverans är ca 3 ton för att slippa frakttillägg ( ). 1 ton pellets motsvarar ca 1,6 m3. För 3 ton krävs således minst 5 m3 förråd. För att ha en del reserv rekommenderar vi dock en minsta volym på ca 6 m3. 2 x Ø 200 mm Träfiberskiva 20 mm alt formplyfa 13 mm 2 x liggande regel 45x95 mm mm Förrådsrör se föregående (lev sida. av Thermia) Förrådsröret på stöd i hela skall sin längd. vila Stående reglar 95x45 mm c/c 600 mm Regel 45x95 mm c/c 600 mm Liggande regel 45x95 mm Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 20/25

21 Installation / montering En mottagandet god planering av din sparar leverans tid. Kontrollera från Thermia omgående att den är efter komplett på hemmaplan. oskadad. Ev. anpassning Planera om av möjligt den färdiga din montering dockningsplåten kan göras lättare hemma i verkstaden. dockningsplåten(3) Demontera befintlig luckram skall sitta från i pannhålet pannan. så Planera att hur brännaren hamnar på önskad höjd. hålen Använd för luckramen pannans pinnbultar mall för (1) att i dockningsplåten. borra de fyra för I vissa att passa fall måste pannan. dockningsplåtens Denna kapning yttermått görs lättast anpassas rondellkap. pannramen Montera plåten mot band(2) eller pannkitt tätnings- appliceras fördel i efterhand kan genom plåten. Drag hålet åt i docknings- plåten bågnar. utan att Gejderfäste dockningsplåt. god Pannan plats skall ovanfö vara r av brännkoppen typ självdragspanna eller minst Undantag från detta kan göras i ett flertal pannor 150 men mm. Fråga ofta i kombination oss alltid om råd om att effekten rekommenderade dras ner marginellt. skall underskridas. mått Lucköppningen 150 mm bred. skall vara min 165 mm hög Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 21/25

22 Färdigmonterad dockningsplåt. Slutgiltig av gejderfästet fastskruvning sedan brännaren sker fixerats först skruvats fast i dockningsplåten. Gejderfästet brännarens gejdertapp trycks upp mot fästskruvarna drages fast yttre ordentligt. centreras på Testa dockningsplåtens nu att brännaren styrpinnar in. Lägg när gärna den skjutes en droppe ut på gejderarmarna. fett Gejderfästet monteras på dockningsplåten löst fixeras då brännaren först är på plats. pannan Kabelanslutningarna så att dessa ovillkorligen fästes i kan måste dras avkopplas ur pannan. innan brännaren Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 22/25

23 Elschema BeQuem 15 EXTERNSKRUVS- MOTOR F PELLETSBRÄ NNARE M T Svart Gul Svart Orange (+) Vit Vit J6 J9 J10 J7 J8 J11 J12 J Ink.230V Termostater kopplas alltid så att hög temperatur ger brytande funktion låg slutande funktion Drifttermostat Maxtermostat OBS! får vara Inga anslutna andra kablar termostater än de till visas t v. Brun Blå Svart J3 J1 J4 J5 grön driftledn + röd driftledn gul orsaksledn + röd orsaksledn till/från mar/vinter gemensam-0 drifttermostat + maxtermostat + J5 Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 23/25

24 Installationsprotokoll: Efter Om pannan installation är full skall brännaren tjära justeras sot avvakta in ca instrument. två veckor så att det får bränna rent först. Rökgastemp. Hög CO O 2 CO 2 Verkningsgrad Drag i mm Fläkt Effekt % Rökgastemp. Låg CO O 2 CO 2 Verkningsgrad Drag i mm Fläkt Effekt % Rökgastemp. Min CO O 2 CO 2 Verkningsgrad Drag i mm Fläkt Effekt % INSTALLATÖR ÅF / Installatör Installerad av Inst. datum Luftöverskott λ Luftöverskott λ Luftöverskott λ Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 24/25

25 skötsel Om denna är Thermia anvisning Värme ej följs ABs vid åtagande installation, enligt drift gällande Thermia Värme AB garantibestämmelser förbehåller sig rätten ej bindande. specifikationer utan föregående till delande. ändringar i detaljer Thermia Värme AB Box 950 SE Arvika Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 25/25

Monteringsanvisning flexmatningssystem

Monteringsanvisning flexmatningssystem Thermia Pelletsvärme 9710-53192001 Monteringsanvisning flexmatningssystem 1 llmänt Viktig information 2 2 Ingående delar flexmatningssystem rt.nr på ingående delar 3 Flexmatningssystemet 4-8 Ritningsunderlag

Läs mer

Pelletsbrännare Thermia BeQuem 15D Montage- & driftsanvisning

Pelletsbrännare Thermia BeQuem 15D Montage- & driftsanvisning Pelletsbrännare Thermia BeQuem 15D Montage- & driftsanvisning S-54297-1 Viktig information... 2 Översikt av brännaren... 3 Funktionsbeskrivning...4-5 Säkerhet / Larm...6-7 Underhåll och skötsel...8-9 Till

Läs mer

Drift och underhåll AgroTec-brännaren

Drift och underhåll AgroTec-brännaren Drift och underhåll AgroTec-brännaren INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL AGROTEC MED MAXEFFEKT ca 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING BeQuem 20D ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.06.09 - /20 Innehållsförteckning Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska

Läs mer

9972-E3000 DEN GRÖNA ELDEN. Drift och underhåll. Pelletsbrännaren 2001-09. INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL A3 MED MAXEFFEKT 15-20-25kW

9972-E3000 DEN GRÖNA ELDEN. Drift och underhåll. Pelletsbrännaren 2001-09. INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL A3 MED MAXEFFEKT 15-20-25kW 9972-E3000 Drift och underhåll Pelletsbrännaren 7 1 2001-09 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL A3 MED MAXEFFEKT 15-20-25kW Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. 2

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 20

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 20 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING BeQuem 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information... 2 Teknisk specifikation... 3 Översikt av brännaren... 3 Funktionsbeskrivning... 4 Säkerhet / Larm...4-5

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 12

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 12 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING BeQuem 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information... 2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska spec... 3 Översikt av brännaren... 4 Funktionsbeskrivning...

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING BeQuem 50D ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.06.09- Sid /20 Innehållsförteckning Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 12

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 12 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING BeQuem 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information... 2 Måttuppgifter / tekniska specifikation... 3 Översikt av brännaren... 4 Funktionsbeskrivning...

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 20

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 20 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING BeQuem 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information... 2 Teknisk specifikation... 3 Översikt av brännaren... 3 Funktionsbeskrivning... 4 Säkerhet / Larm...4-5

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Soft ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.06.09- Sid /25 Innehållsförteckning Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning...3 Installation...4

Läs mer

Montage- och driftanvisning Spannmålsbrännare FarmJet 50

Montage- och driftanvisning Spannmålsbrännare FarmJet 50 Montage- och driftanvisning Spannmålsbrännare FarmJet 50 1 Förvara anvisningen så att den är lätt tillgänglig vid behov. Läs noga igenom anvisningen innan du tar FarmJet-brännaren i drift. Följ råden i

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 50

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 50 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING BeQuem 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information... 2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska data... 3 Översikt av brännaren... 3 Funktionsbeskrivning...

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Biomatic 50+ ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.06.09 - Sid /22 Innehållsförteckning Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning /

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Biomatic 0+ / 30+ ARITERM AB Installations & Driftsanvisning - 007.0.07 - / Innehållsförteckning Viktig information... Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska data...

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Biomatic 50 Innehållsförteckning Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska data...3 Funktionsbeskrivning...4 Elschema...5 Översikt av kontrollenhet...6

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING BeQuem 12D ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.06.09-1/24 Innehållsförteckning Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållsförteckning 1 Funktionsbeskrivning...3 1.1 Manöverpanelen...4 1.1.1 Drift indikations dioder...4 1.1.2 Larmdioder...5 1.1.3

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Bionet+ 12

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Bionet+ 12 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Bionet+ 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / teknisk specifikation...3 Funktionsbeskrivning panna och

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 2010/08/ Utg.1 Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 NyMo Energiprodukter AB Bröksmyravägen 33 826 40 SÖDERHAMN Telefon: 0270-168 00 info@nymoenergiprodukter.se www.nymoenergiprodukter.se Funktionsstyrning

Läs mer

TORSBY-UGNEN AB MANUAL PELLETSBRÄNNAREN TB MINI Rev nr Datum Sidan TBM:11.1 2005-10-04 1 (17) PELLETSBRÄNNAREN TB MINI

TORSBY-UGNEN AB MANUAL PELLETSBRÄNNAREN TB MINI Rev nr Datum Sidan TBM:11.1 2005-10-04 1 (17) PELLETSBRÄNNAREN TB MINI TBM:11.1 2005-10-04 1 (17) PELLETSBRÄNNAREN TB MINI TBM:11.1 2005-10-04 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 3 1.1.1 Vitala delars namn och placering... 3 1.1.2 Uppstartsförlopp...

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING FEEDO

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING FEEDO INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING FEEDO Beståndsdelar Feedo och Feedo HZ består av olika delar som kan kombineras till en pelletstransportör utformad enligt önskemål. Begränsningar Feedo (1 motor): -

Läs mer

Instruktionsbok Kamin Tyr

Instruktionsbok Kamin Tyr Instruktionsbok Kamin Tyr Innehåll Innehåll. 2 Viktigt!. 3 Råd om pelletsbränsle. 4 Översikt av brännare. 5 Översikt av kamin. 6 Allmänna installationsråd. 7 Allmänna installationsråd. 8 Funktionsbeskrivning.

Läs mer

Problemhantering för pelletskaminer

Problemhantering för pelletskaminer Problemhantering för pelletskaminer Innehåll Kaminen startar inte (displayen är svart)... 2 Kaminen tänder inte... 3 Det matas ingen pellets... 4 Kaminen brinner inte bra... 5 Kaminen sotar... 6 Kaminen

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Biomatic ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.06.09 - Sid /12 Innehållsförteckning Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. FarmJet 20

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. FarmJet 20 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING FarmJet 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION / ÖVERSIKT AV BRÄNNAREN Översikt av brännaren 2 Funktionsbeskrivning 3 Matningssystem 3 Säkerhet och larm 3 Installation

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 20

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. BeQuem 20 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING BeQuem 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information... 2 Teknisk specifikation... 3 Brännarens delar... 3 Funktionsbeskrivning... 4 Säkerhet / Larm...4-5

Läs mer

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna 100 stegs modulerande drift Woody Generation EN 303-5 godkänd av DTI (Danish Technological Institute). Godkänd til trykekspansion. Miljö, Energi klass A.A. MONTERINGSVÄGLEDNING

Läs mer

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna Bruksanvisning Janfire Pelletspanna 11899027 R2 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik, konstruktion

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Biomatic+ 20 och 30

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Biomatic+ 20 och 30 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Biomatic+ 2 och 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska data... 3-4 Funktionsbeskrivning...5 Säkerhet

Läs mer

Instruktionsbok Kamin Tyr

Instruktionsbok Kamin Tyr Instruktionsbok Kamin Tyr 1 2011-08_1 INNEHÅLL Viktigt! 3 Råd om pelletsbränsle 4 Översikt av brännare 5 Översikt av kamin 6 Allmänna installationsråd 7 Funktionsbeskrivning 13 Säkerhet 14 Underhåll &

Läs mer

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JANFIRE NH. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik,

Läs mer

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering Val och bedömning av panna och skorsten Montering och anslutning Före start Start Programmet - funktions beskrivning Injustering mätning Potentiometrarnas placering Funktionsdiagram Sida 2 3 4 5 6 7 8

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Bruksanvisning PelliStore PCS (Pellets Comfort Solution)

Bruksanvisning PelliStore PCS (Pellets Comfort Solution) Bruksanvisning PelliStore PCS (Pellets Comfort Solution) 11899026 R2 SV Janfire 2008 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen

Läs mer

Ariterm Flisfakta 2007

Ariterm Flisfakta 2007 Ariterm Flisfakta 2007 Bio Heating Systems 40-3000 kw Gert Johannesson 2007-09-30 Fliseldning Fliseldning har och kommer att bli mycket populärt i takt med stigande olje-, el- och pelletspriser. Det är

Läs mer

Instruktionsbok. Kamin Tyr

Instruktionsbok. Kamin Tyr Instruktionsbok Kamin Tyr INNEHÅLL Viktigt! 3 Råd om pelletsbränsle 4 Översikt av brännare 5 Översikt av kamin 6 Allmänna installationsråd 7 Funktionsbeskrivning 11 Säkerhet 12 Montering av kamin / förråd

Läs mer

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0

BioAir. Varmluftspanna. Datum 151202, rev 0 BioAir Varmluftspanna Datum 151202, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN PANNAN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR... 3 LEVERANSKONTROLL...

Läs mer

El-styrningslåda EL 19 Plc

El-styrningslåda EL 19 Plc Funktionsbeskrivning: Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna och är försedd med en dragande alt. skjutande Maflex 90 skruv från mittuttaget som styrs externt. Funktion: Drift 1. Den

Läs mer

CaminaEcotec Sweden AB - Prislista pellets bostad

CaminaEcotec Sweden AB - Prislista pellets bostad EcoTec Mini Q 20 panna och BioLine 20 8700-15 Mini Q 20 unit -15 paket 35 626 44 532 Inkl. styrning TM3006, svängfäste, anslutningsplåt m snabbfäste, packning. slang, klämmor, reduceringsstos, tätningsband

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

NOSTOP Förråd och matningssystem

NOSTOP Förråd och matningssystem NOSTOP Förråd och matningssystem I Sverige följer de flesta pelletleverantörerna den pelletstandard som anger maximal tillåten andel av finmaterial i pelleten. Trots detta förekommer problem med driftstörningar

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

eurofire BIG 100-200-300kW XL 500-700kW

eurofire BIG 100-200-300kW XL 500-700kW eurofire BIG 100-200-300kW XL 500-700kW Datum 11-01-24, rev 2 Förvara denna instruktionsbok väl samt i anläggningens närhet så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Bionet 2+ ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.06.09 - Sid /25 Innehållsförteckning Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a med Externskruv

Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a med Externskruv Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire Flex-a med Externskruv 11899064 R2 SV Janfire 2009 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION Art.nr 94.4235 OBS! Brandvarnaren skall installeras av en behörig installatör. Läs bruksanvisningen noggrant innan installationen.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

www.greenenergy.nu Bruksanvisning havrebrännare Ver. 2.61 Säkerhetsföreskrifter

www.greenenergy.nu Bruksanvisning havrebrännare Ver. 2.61 Säkerhetsföreskrifter www.greenenergy.nu Bruksanvisning havrebrännare Ver. 2.61 Säkerhetsföreskrifter Brännaren skall vara ansluten till panna med fri passage genom rökgaskanalen. bränslet skall förvaras fuktfritt och vara

Läs mer

Nya möjligheter att värma med pellets

Nya möjligheter att värma med pellets Nya möjligheter att värma med pellets En ren besparing för dig och naturen ULMA AB of Sweden Nya möjligheter att värma med pellets Med en pelletsbrännare behåller man husets ventilation så som huset är

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Vedeldningspolicy Policy Diarienummer: KS2016/0270 Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2016-06-16 Giltighetstid:

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Biomatic+ 50

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Biomatic+ 50 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Biomatic+ 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska data...3 Funktionsbeskrivning...4 Säkerhet och

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT Innehållsförteckning 1. Beskrivning...2 1.1 Ingående delar...3 1.2 Tekniska data...3 2. Installation...4 2.1 Placering...4 2.2 Åtkomlighet...4 2.3 Brandsäkerhet...4

Läs mer

El-styrningslåda EL B2

El-styrningslåda EL B2 Beskrivning: Elstyrning 4 st drifter Flexskruvar Drift 1 & 2 Flexskruv x 2 st dragande ifrån spannmålssilo till Faust mellanbehållare. Cellsluss Drift 3 Cellsluss ovanför mellanbehållare. Funktion: Cellslussen

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

El-styrningslåda EL 23 plc, 24 V DC

El-styrningslåda EL 23 plc, 24 V DC Beskrivning Alt 1: Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna. Försedd med en dragande eller skjutande Maflex 90 skruv från mittuttagen. Funktion: höger-/vänster skruv Drift 1. Den höger-/vänstergängade

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar:

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Leveransinnehåll P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Pannkroppen är behandlad med antirost grundfärg och inslaget i plast för att skydda mot transportskador. Asklådan finns under rostret,

Läs mer

Monteringsanvisning, inställningar och funktioner

Monteringsanvisning, inställningar och funktioner Monteringsanvisning, inställningar och funktioner EcoHeater 12 V. 240 W artikelnummer 3100 001 OBS! om du själv inte vill installera EcoHeater eller om installationsanvisningarna inte är tillräckliga,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Fastighetsägare. i en klass för sig själva!

Fastighetsägare. i en klass för sig själva! Fastighetsägare i en klass för sig själva! De har valt att värma sina fastigheter med biobränsle, vilket är det överlägset bästa sättet att spara pengar och miljö! Välkommen att välja en lösning som passar

Läs mer

Instruktionsbok PrimaSafe T

Instruktionsbok PrimaSafe T Instruktionsbok PrimaSafe T AC on AC off Low Battery 2009-04-09-0906 - 89966231.pdf Innehållsförteckning DeLaval PrimaSafe T... 3 Allmän beskrivning... 3 Grundläggande om ventilation... 4 Ventilationsprocessen...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR 3.8..2007 INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PELLETSPANNA METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se METRO THERM EXPERT PÅ UPPVÄRMNING

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (1/7) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (2/8) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET Janfire System Jet har sedan företagets start 1983 varit den dominerande grenen av företaget. Under den tid då pellets

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE RENGÖRING OCH UNDERHÅLL RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE Kaminen kräver inte särskilt mycket rengöring om du använder pellets av god kvalitet. Innan du utför rengöring och/eller underhåll på kaminen ska du kontrollera

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 För automatisk nivåkontroll och transport av pellets och spannmål. Med vakuumstyrning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PRODUKTBESKRIVNING... 1 1.1 INGÅENDE

Läs mer

El-styrningslåda EL B1

El-styrningslåda EL B1 Beskrivning: Elstyrning för 3 st drifter Flexskruvar Drift 1 Flexskruv dragande ifrån spannmålssilo till Faust mellanbehållare. Cellsluss Drift 2 Cellsluss ovanför mellanbehållare. Funktion: Cellslussen

Läs mer

Monterings- anvisning

Monterings- anvisning GB Monteringsanvisning 2 Installation instructions 8 Monterings- anvisning Fläkt 2000 - C 500 Fan 2000 - C 500 www.contura.eu 2 Fläkten passar inte till Contura 580. Allmänt Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen

Läs mer

Gaselle Combi ved/pelletspanna

Gaselle Combi ved/pelletspanna Gaselle Combi ved/pelletspanna Svenskmonterade, fläktstyrda vedpannor Hög verkningsgrad och låg miljöpåverkan Gaselle HT är en renodlad vedpanna som är konstruerad för att eldas mot ackumulatortank. För

Läs mer

Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire NH/Integral med Externskruv

Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire NH/Integral med Externskruv Bruksanvisning Pelletsbrännare Janfire NH/Integral med Externskruv 11899008 R1 SV Janfire 2007 Innehållet I denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA

IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA 2001-06/5 INSTRUKTIONSBOK (BRUKSANVISNING) IWABO VILLA S PELLETSELDNING FÖR VILLA Marknadsavd, huvudkontor Tillverkning, order och och säte: servicefrågor: NE Naturenergi AB NE Naturenergi AB Björnnäsvägen

Läs mer

Allmän viktig information... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsbeskrivning... 3. Brännaren... 3 Styrboxen... 4 Skruv... 4

Allmän viktig information... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsbeskrivning... 3. Brännaren... 3 Styrboxen... 4 Skruv... 4 Innehållsförteckning Allmän viktig information... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsbeskrivning... 3 Brännaren... 3 Styrboxen... 4 Skruv... 4 Ingående komponenter... 5 Kretskort 4.1 24V fläkt... 6

Läs mer