Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S-9710-52373001-5"

Transkript

1 Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S Viktig information...2 Översikt av brännaren...3 Översikt av kontrollenhet...4 Funktionsbeskrivning Säkerhet / Larm Till - Drift - Från Underhåll skötsel Felsökning Råd om bränslepellets...17 Tekniska data...18 Tillbehör...19 Systemlösning förråd...20 Installation/montering...21 Elschema...23 Installationsprotokoll...24 Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 1/25

2 Viktig information Förvara denna instruktionsbok så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken noga före idrifttagande av din BeQuem pelletsanläggning. Effekten förbrännas på pelletsbrännaren i brännkoppen är under beräknad 1 timma efter (avser den maximala eldning av mängd normal pellets träpellets kan matas genomsnitt in av vår bränslespecifikation). (huvudströmmen) VIKTIGT!Den grafitgrå till anläggningen skyddskåpan är bruten. över brännaren får ej tagas bort utan att spänningen Följ instruktionsbokens anvisningar noga utför rekommenderad skötsel underhåll. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 2/25

3 Översikt av brännaren Primärring 2 Primärluftrör 3 Optovaktrör 4 Nivåvakt mottagare 5 Toppanslutning Nivåvakt sändare 7 Elektronikplåt/manöverpanel 8 Elektronikkort 9 Drivmotor 10 Fläkt Skruvrör 12 Rörkrök 13 Slang för övertryck (baksida) 14 Backspärr 15 Slusshus 16 Doserhjul 17 Tanddrev Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 3/25

4 Översikt av kontrollenhet Röd driftsindikering 2 Grön driftsindikering 3 Till / Från Effektstegsväljare hel halv (ej aktiverad) 5 Röd orsaksindikering 6 Gul orsaksindikering Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 4/25

5 Funktionsbeskrivning Pelletseldning pelletsbrännaren BeQuem fastbränsleeldning producerar en viss mängd aska, har stora beroende likheter på pannans oljeeldning. utformning Den stora måste skillnaden avlägsnas är att all olika tidsintervaller för att inte försämra verkningsgraden eller störa brännarens funktion. manuellt. Pelletsbrännaren Brännaren BeQuem är så förprogrammerad levereras standard att den har två automatisk upptändningsprogram tändning men kan beroende alltid vid på behov om den tändas från ett avstängt läge eller från ett driftsläge. Vid uppstart från sitt driftsläge används inte den elektriska startar varmlufttändningen. dragförhållanden För att minska brännarens är brännaren känslighet försedd mot olämpliga ett övertrycksystem pannkonstruktioner, motverkar bristande detta. pannunderhåll samt dåliga I Brännaren brännarens brännkopp tillhörande sker matningssystem en avvägd blandning är under av drift bränsle helt automatiserad luft vilket ger en styrs fullständig via pannans förbränning termostat. ett kostnadseffektivt miljövänligt sätt. på Brännaren bör eldas pellets, 8 mm i diameter. från Asktömning pannan sker så att normalt förbränningsutrymmet i någon underliggande friläggs pannlucka, eller genom men att ett kan sugmunstycke också ske genom införes att i brännaren pannan tages askan ut sugs ut till en särskild askburk (tillsatts till en vanlig dammsugare) Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 5/25

6 matningssystem Frammatning av pellets är till anpassat brännaren från styrs det via externa brännarens bränsleförrådet styrenhet. sker Matningssystemet helt automatiskt bygger genom alltid ett hetsprincipen att bryta bränsleflödet genom fritt fall (fallschakt i slangen) mellan externmatning brännaren. på säker- blockering. Brännarens Detta motor skydd för bränslematning stänger av motorn samt vid externskruvmotorer överhettning är utrustade ett termiskt skydd mot OBS! brännarens BeQuem anslutningsslang bör inte kombineras finns. andra matningssystem då risk för överfyllning i OBS! Iakttag alltid försiktighet aska då den kan bli glödande Pelletsförrådet sluttande väggar (50 ) av t.ex. spånskiva ger självfall. 10 *) 11 9 Pelletsförråd 7 OBS! intagsöppningar Max 3 st påfyllningsrör *) Ev förlängning skall av utföras bulk- i metall (ej plast) Pelletspanna Flexskruvsats Pelletsbrännare utmatningsdel 2. Blå slang till 4. brännare 7. Förrådsrör intag 8. Inv flexspiral Motor för 5. 8 Flexrör mm pellets 6. Flexrörböj Bulkpåfyllningsrör Flexskruvsats intagsdel 11. AvluftningsrörØ (Obs! max 3 st intagsöppningar) 200 mm 12. Asklåda Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 6/25

7 Säkerhet / Larm Pelletsbrännaren BeQuem olja. Fördelen detta är system konstruerad är en enligt bekväm de hantering huvudprinciper där bränsleförrådets vi vant oss placering vid när det ej behöver gäller uppvärmning av pannrummets utseende. Ur säkerhetssynpunkt ger en separering av brännare bränsleförråd, i kombination begränsas felaktigt en bruten handhavande bränsletillförsel eller brister mellan i funktion dessa, eller en hög installation säkerhet skall mot begränsa skadespridning. sig till brännaren. Skadeverkningarna av ett Brännarens styrenhet är sammankopplad pannans drifttermostat maximaltermostat. pannan. Vid eventuellt Brännaren fel på är drifttermostaten dessutom så konstruerad skall maximaltermostaten att den själv skall träda kunna in återgå förhindraöverkokning till ett normalt driftläge av efter driftstörningar så strömavbrott. (vänstra Om fel uppstår lysdioderna) för kombinerat driftsavbrott en indikeras indikering detta om orsaken genom röd till felet ljussignal via orsakslarmet på driftslarmet (ljudlarm eller de högra lysdioderna). inte BeQuem behöver brännaren förlita sig har på en påbyggda unik konstruktion säkerhetssystem. där säkerhetenär Detta fungerar en del av så funktionen att bränslebanan vilket innebär i brännarens att man i praktiken bryts redan innanför pannväggen. Utanför pannväggen finns ingen sammanhängande bränslesträng skruvrör kan överföra värme. Beskrivning av larmindikeringar finns under felsö kning sid Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 7/25

8 Säkerheten en naturlig del av funktionen (150 En liten g) matas begränsad från pelletsförrådet mängd pellets via toppanslutningen externmatningssystemet varje gång till För påfyllning att kunna sker. jämn pelletsmängd dosera en till exakt brännkoppen en särskild sker matarskruv doseringen slussen brännareskruven via brännkoppen. till Då pelletsen brännareskruven en hastighet matar fram gånger så hög tillförseln av pellets är tre enstaka bildas en pellets säkerhetszon mellan brännkopp endast toppanslutning. Oavsett strömbortfall, brister utrustning i underhåll bibehålls eller denna haverier säkerhetszon på intakt.säkerheten funktionen. har blivit en del av Mothållsplåt Doserskruv Sluss Brännarskruv Fläkt Pannfront Toppanslutning Dockningsplåt Primärluftsrör Tändrör Isolering Vattenmantel Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 8/25

9 Uppstart från avstängt läge strömmen Uppstart från kommer detta tillbaka läge sker efter endast strömavbrott. efter det att brännaren varit avstängd på kontrollpanelen eller efter det att När installation pelletsbrännaren skall detta startas gö ras av fö rsta behö gången rig installatö efter r. brännaren Vid start efter startas. det att Uppfyllning externmatningssystemet av externmatningssystemet varit tömt på göras pellets lättast skall detta genom åter att uppfyllas in- utgående innan När kabel systemet för strömmatning är uppfyllt till ansluts brännaren bägge lossas strömkablarna anslutes åter direkt till brännaren. till varandra. brännkoppen, För att starta brännaren via brännarens tryck på matareskruv. TILL. Nu Efter startar ytterligare brännarens ca: 2 skruvmotor min. startar brännarens får bränslet fläkt att matas tändelement. in till När bränslet når upp till tändelementets varmluftutsläpp efter 5-6 min antändes detta snabbt. Brännarens grön signal optiska tändes vakt indikerar bekräftelse när bränslet på att brännaren antänts är stänger i drift. Bränslematningen av tändelementet. avstannar Röd ljussignal samtidigt släcks effekt under under 3 min för 5 minuter, att allt bränslet stannar därefter skall få tid ytterligare att antändas 10 minuter i brännkoppen. för att därefter Brännaren gå in i startar sitt ordinarie sedan på driftprogram. reducerad brännarens OBS!Tändningsproceduren skruv, pelletskvalité från mm. kall Stör brännare inte upptändningen kan ta olika lång genom tid beroende att släppa på hur in ljus mycket genom bränsle pannluckan. finns i Det Brännaren går också försöker alltid tända att tända under manuellt max 20 min. tändvätska. varefter den stänger av sig själv, vilket indikeras röd ljussignal. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 9/25

10 Start stopp i driftsläge Indikering grön lysdiod visar att brännaren är i driftsläge. sjunkit Under drift till 5-10 är det grader pannans under drifttermostat den på drifttermostaten styr brännarens inställda nivån start ger drifttermostaten stopp funktioner. en När impuls vattentemperaturen åter starta höja vattentemperaturen upp till inställd temperaturnivå. till brännaren att Grön ljussignal indikerar att brännaren är i drift. Rö d signal indikerar driftstopp (se Felsö kning). Från Vid avstängning av brännaren tryck på FRÅ N. Vid FRÅ N läge lyser röd ljussignal på kontrollpanelen indikerar att strömmenär påslagen. Strö mmen till brännaren skall brytas i samband service. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 10/25

11 Underhåll skötsel All förbränning av fastbränslen,även om detta sker i automatiserad form pelletsbrännaren BeQuem i en befintlig panna, kräver detta normalt lite mer av underhåll skötsel i jämförelse olja. Med mer jämförbart en modern specialpanna olja kräver för pelletseldning skötsel endast i kombination några gånger per BeQuem år. brännaren är underhållsbehovet helt Vid montering avgörande av för brännaren hur ofta asktömning i en befintlig panna rengöring är det av pannans denna konstruktion måste ske. Då tillsammans underhållsbehovet pelletskvalitén kan variera kraftigt är att rekommenderar därigenom skaffa vi redan sig egen efter 1 erfarenhet veckas körning om erforderligt en kontroll underhållsbehov. rengöring av Utför pannan sedan detta dess underhåll konvektionsdelar regelbundet för enligt fastställda tidsintervaller. Var extra uppmärksam på pelletskvalitén vid nyleverans eller byte av leverantö r. Utför följande kontroller åtgärder enligt nedan Stäng av brännaren på kontrollenheten 1/ 2 timma innan pannan skall åtgärdas. Enligt fastställda tidsintervaller askansamlingar Renborstning av lätt pannan kan bildas. dess rökkanaler. Var extra noga liggande rökkanaler vid spjäll där Kontrollera längsgående slitsarna rengör (vid brännkoppen. behov). Ta bort ev. sintring (stenliknande partiklar) skrapa även upp de Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 11/25

12 Kontroller (forts) Några gånger per år beror Kontrollera troligen optovakten på luftläckage rengör eller fel den injusterad vid behov brännare). (återkommande Tillkalla servicetekniker rengöringsbehov om eller felaktig kraftig installation tjärbeläggning befaras. Vart annat år rörpinnar, Rengör primärring tanddrevet primärrör backspärren. invändigt Justera från inblåst samt byt damm vid behov. spånor. Smörjäven Kontrollera drivkedjan ev. slitage litet på doserhjulets tunn olja. Efter driftstopp aktuell felindikering eller Driftstopp optovakten. gul Följ orsaksindikering uppsatt felsökningsschema enl. sid 15 indikerar för att lokalisera omgående ev. fel felaktig funktion komponent. på slussen, Vid elektriska behov av tändelement av slussens täthet kan denna ske genom att i driftläge vrida ner drifttermostaten så att pannan ej kallar på egen värme kontroll annars under 4 bytes tim varefter denna. termostaten åter vrides upp så att brännaren startar. Om brännaren tänder upp är slussen OK, Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 12/25

13 Felsökning Pelletsbrännaren indikerar om brännaren BeQuem är i har drift utrustats eller inte har kompletterats ett unikt system för ett larmindikeringar. orsakslarmi form Det normala av ljus driftslarmet ljud. Å Detta terställning orsakslarm av alarm underlättar sker genom ev. felsökning att strömbrytaren genom att sätts visa på på FRÅ orsaken N. till driftsavbrottet. Kontroller åtgärder är uppsatta i den ordning där felorsaken är troligast. Fel:Alla indikeringar är släckta Kontroll: Att stickproppen är ansluten att säkringarna i brännarens styrenhet är hela. Å tgärd: Sätt vid säkringsbyte.säkring på huvudströmbrytaren F1 eller byt F3 trasig skall vara säkring på 4 i styrenheten. Amp. Säkring OBS F2 är stäng på 315mA av huvudströ sitter mbrytaren enl. nedan. Fel:Rö Brännaren d driftsindikering har kallat på bränsle lyser samtidigt men inte fått ljudlarmet påfyllning. går 4 amp 4 amp 315 ma F1 F3 F2 Kontroll: Att det finns pellets i externförrådet. Å tgärd: Fyll på pellets. Kontroll: Att slangen till brännaren ej har för flack lutning. Å tgärd: Skaka slangen ändra vinkeln så att pelletsen ej stoppar upp. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 13/25

14 Kontroll: externförrådets Att skruvens lutning botten. ej är för brant, eller tillrinningen stoppat på grund av att det bildats valv i Å tgärd: Placeringen Lägg skruven av i flackare intagsöppningen vinkel, samt bör vrid vara den mitt fram i externförrådet tillbaka några (gäller gånger vid mindre för att veckoförråd). lossa valvbildningen. Kontroll: Att motoraxeln driver runt skruvspiralen att externskruvens drivmotor fungerar. Å tgärd: Draåt genom insexskruven att demontera på denna motoraxelns från skruvaxeln. avfasade Lossa del. ( Motor sedan 1)Om inkommande motorn strömkabel inte går runt, till kontrollera brännaren denna denna direkt till utgående kabelkontakten till externmotorn. Om motorn äröverhettad på grund av blockering anslut kan om skruvspiralen motorns termiska är blockerad skydd ha utlösts om så är denna fallet så startar måste då denna ej förrän lossas motorn för hand kallnat igen. lämpligaåtgärder. Glöm ej konstatera Vid motorfel kontakta installatö ren. Fel:Rö d driftsindikering lyser samt gul rö d orsaksindikering blinkar omväxlande Feletär att pannans maxtermostat har lö st Kontroll: till- Kontrollera frånslag. pannans drifttermostat så att denna fungerar på ett tillfredsställande sätt vid upprepade Å tgärd: Spraya tillöverhettningen fuktdrivande ej säkert smörjel kan fastställas eller bör rengör termostaten termostatens bytas. kontaktbleck Då pannans på överhettningsskydd annat sätt. Om orsaken återställs detta först pannans återställningsknapp, varefter brännarens strömbrytare först sättes har på löst FRÅ N därefter åter på TILL. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 14/25

15 Fel:Rö d driftsindikering lyser samtidigt gul orsaksindikering. Feletär skepå tillfö att brännarens rt bränsle optiska vakt ej indikerat ljus under 20 min beroende på att upptändning ej kunnat Kontroll: Att optovakten brännkoppen ej äröverfyllda aska samt att optovakten ej överhettats eller är sotig. Å tgärd: tionen Aska ur eller funktionen. gör rent från Samma flygaska. sak Om gäller optovakten vid överhettning lätt sotar av igen denna. kan Servicetekniker detta bero på något bör tillkallas fel i installa- dessa fall. i Kontroll: Att vid inträffat stopp i driftläge upptändning sker på gammal glöd. Å tgärd: består Att pelletbränslet av spånor kan ingen matats glödbädd upp i brännkoppen bibehållas). består Vid upprepade av hela pellets stopp - kontrollera ej av spånor även (om att slussen bränslet ejär så otät att glödbädden därför ej kan bibehållas. Kontroll: Vid Kontrollera driftstopp pelletskvalitén i anslutning till före att brännaren upptändning beordrats avlägsna ev. efter koksning avstängt i botten läge kontrolleras på brännkoppen. funktion genom att optovakten mörkläggs. tändelementets Om bytas ingen tillkallas orsak servicetekniker. till driftstoppet kunnat fastställas eller om slussen alt. tändelementet måste Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 15/25

16 Fel:Rö d driftsindikering lyser samtidigt rö d gul orsaksindikering Feletär kunnat ske att brännarens då bränsle ej optiska tillfö rts vakt ej indikerat ljus under 20 min beroende på att upptändning ej Kontroll: Om bränsle finns i brännarens toppanslutning. Å tgärd: trasa. Om bränsle Kontrollera inte finns också i brännarens att inte pelletsen toppanslutning är statisk rengörs därför nivåvakterna dras till nivåvakterna. genom avtorkning Torka antistatiskt mjuk startar el om trots så detta är fallet tillkallas undersök servicetekniker. orsaken till att pelletsen är laddad. Om brännarens externmatning inte Kontroll: Att matareskruv, sluss brännareskruv roterar ej har blockerats av t ex främmande föremål. Å tgärd: att Vid doserhjulets stort slitage rörpinnar eller fel på fastnar brännarens på tandhjulets backspärr spets. kan brännarens Byt åtgärda roterande detta. delar blockeras genom detta Om främmande avlägsnas. föremål Lossa toppanslutningen i pelletsbränslet fastnar kontrollera i någon av samt skruvmatningarna avlägsna ev. föremål eller slussen från matarskruven måste eller Vid kontroll slussen. utförd i plåt, av brännareskruven skruven dras ur lossas brännareröret. de fyra skruvarna Glöm ej att mellan lossa den kabelanslutningar gjutna intagsdelen på motorer, mellandelen, element nivåvakter. tänd- OBS!Att tgärda felet hela optovakten kontrollera dras att skador ur sitt ej rö r. Å termontera brännarens delar kabelanslutningar uppstått på enligt brännaren. Blå kablar till fläkten. Röda kablar till skruvmotorn. Svarta kablar följande: Svart-gula signalkablar märkta 1 till nivåvaktens sändare (svart till tändelement. Svart-orange signalkablar märkta 2 till nivåvaktens mottagare (svart kabel kabel uppåt) uppåt) Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 16/25

17 Råd om bränslepellets Pelletsbränslen alternativa råvaror kan tillgängliga tillverkas av på olika marknaden energiråvaror. lämpliga Vanligast för pelletstillverkning. är träråvara men redan idag finns flera Dessa Viktiga råvaror faktorer har olika går egenskaper att kontrollera är ger energivärde, dom både storlek, för finandelar, nackdelar fukthalt pelletsbränsle. Du bör välja ett bränsle har den lägsta kostnaden per energienhet då du tagit hänsyn inte minst till dess pris. bränslets Ä r du osäker funktion kontakta i pannan. oss på Studera Thermia noga Värme funktionen AB efter bränslelevererans. Pelletsbrännaren av trä 8 mm diameter. BeQuem bör endast eldas bränslepellets Merparten dålig bränslekvalitet av de störningar beror på brister kan i uppstå hantering på grund av Rekommenderad bränslespecifikation Vikt kg/m3 mellanlagring Vid höga halter innan av finandelar bränslet når beror slutkund. Energiinnehåll separationer vid lagerläggning eller bristen på lastningsplatsen. oftast på Storlek 4,7-5,0 kwh/kg Storlek diameter 8 mm Uppkomsten låg asksmälttemperatur av sintring i askan kan beror ej konstateras på silikatföroreningar före förbränning. eller Fukthalt längd OBS max 35 mm Asksmälttemperatur max 12% Pellets reklameras hos ger pelletsleverantören. upphov till sintrande aska bör omgående Askhalt > 1000 grader (Träpellets) viktprocent max 1% Fuktig transport. pellets kan Kontrollera uppkomma om möjligt i samband därför redan mellanhantering Finandelar viktprocent max 3% att du får ren torr pellets ej spånor. på lastbilen Fuktig pellets skall oelbart kasseras. Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 17/25

18 Tekniska data / fakta Värmeeffekt kw (beroende Förbränningsverkningsgrad på panna) 90 % Vikt ca 23 kg Anslutningsspänning 230 V Längd (ut från pannan) 300 mm Bredd (utanför pannan) 300 mm Insticksmått 340 mm Färg (skyddskåpa) Grafitgrå Minsta pannöppning Bredd Höjd mm mm Fri Kontinuerligt höjd ovanför effektbehov brännkopp W mm Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 18/25

19 Tillbehör Fö rråd matarsystem art.nr Flexskruvsats Flexskruvsats alt alt 1 2 (3+9) (3+9) A00 Flexskruv kompl 1,5 m A B00 Flexskruv Flexskruv kompl kompl 2 3,0 m m inkl C00 45 Motor flexrörböj (mindre) (ej till motor) flexskruvsats alt B00 1) Motor (större) till flexskruvsats alt. 2 (4) (4) A00 Flexspiral, kapad längd (min 1 m) (8) A00 Flexspiral, sats om 12 (8) Flexspiral, sats om 24 m (8) ) Obs! Vid motor mod. mindre gäller totalt 3 m inkl. 1 st 45 böj maximal flexrörslängd endast 1 intag. 2) Minsta radie 800 mm Pelletsförrådet sluttande väggar (50 ) av t.ex. spånskiva ger självfall. 10 *) 11 9 Pelletsförråd OBS! intagsö Max ppningar 3 st påfyllningsrö *) Ev fö rlängning r skall av utfö bulk- i metall (ej plast). ras Flexrör Flexrör rak, rak, 3 6 m, m, Ø mm mm (5) (5) Flexrörböj 45 böj st ) Flexrörböj 90 böj / st (6) ) Förrådsrör 3 m kärnrör (7) Bulkpåfyllningsrör* Skarvrör (10) Dockningsplåt A Gejderfäste Blå slang 1 (komplett) inkl st slangklämma (2) A00 Blå slang 2 inkl 2 st slangklämma (2) Blå slang 5 m inkl 10 st slangklämma (2) Pelletspanna Flexskruvsats Pelletsbrännare utmatningsdel 2. Blå slang till 4. brännare 7. Förrådsrör intag 8. Inv flexspiral Motor för 5. 8 Flexrör mm pellets 6. Flexrörböj Bulkpåfyllningsrör Flexskruvsats intagsdel 11. AvluftningsrörØ (Obs! max 3 st intagsöppningar) 200 mm 12. Asklåda Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 19/25

20 Systemlösning förråd Matningssystemet både inomhus ger i separat möjlighet byggnad att konstruera utomhus. pelletsförrådet Pellets får dock för aldrig s.k. bulkpåfyllning. utsättas för väta. Förrådet kan placeras Data fö r flexmatningssystem: Maximal total lyfthöjd: 2,5 m Ritningen Maximal lutning: 45 föregående visar fristående pelletsförråd (se princip systemlösning Minimal radie: 800 mm duell anpassning sida). för Vid infästning byggnation av mot lutande befintlig reglar. vägg görs indivi- Ytterrör diameter: 75 mm Ø Bulkpåfyllning 100 mm 3 OBS!Pelletsfö st inmatningsö rråd ppningar. skall ha max Avluftning OBS! Om avluftning Ø 200 mm för Lucka inv. Hela fö r att fö motverka rrådet skall dammspridning. tätas omsorgsfullt filtersäck skall förses rekommenderas vid påfyllning 600 inspektion x 600 mm För att välja storlek på förrådet gäller vanligtvis att minsta bulkleverans är ca 3 ton för att slippa frakttillägg ( ). 1 ton pellets motsvarar ca 1,6 m3. För 3 ton krävs således minst 5 m3 förråd. För att ha en del reserv rekommenderar vi dock en minsta volym på ca 6 m3. 2 x Ø 200 mm Träfiberskiva 20 mm alt formplyfa 13 mm 2 x liggande regel 45x95 mm mm Förrådsrör se föregående (lev sida. av Thermia) Förrådsröret på stöd i hela skall sin längd. vila Stående reglar 95x45 mm c/c 600 mm Regel 45x95 mm c/c 600 mm Liggande regel 45x95 mm Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 20/25

21 Installation / montering En mottagandet god planering av din sparar leverans tid. Kontrollera från Thermia omgående att den är efter komplett på hemmaplan. oskadad. Ev. anpassning Planera om av möjligt den färdiga din montering dockningsplåten kan göras lättare hemma i verkstaden. dockningsplåten(3) Demontera befintlig luckram skall sitta från i pannhålet pannan. så Planera att hur brännaren hamnar på önskad höjd. hålen Använd för luckramen pannans pinnbultar mall för (1) att i dockningsplåten. borra de fyra för I vissa att passa fall måste pannan. dockningsplåtens Denna kapning yttermått görs lättast anpassas rondellkap. pannramen Montera plåten mot band(2) eller pannkitt tätnings- appliceras fördel i efterhand kan genom plåten. Drag hålet åt i docknings- plåten bågnar. utan att Gejderfäste dockningsplåt. god Pannan plats skall ovanfö vara r av brännkoppen typ självdragspanna eller minst Undantag från detta kan göras i ett flertal pannor 150 men mm. Fråga ofta i kombination oss alltid om råd om att effekten rekommenderade dras ner marginellt. skall underskridas. mått Lucköppningen 150 mm bred. skall vara min 165 mm hög Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 21/25

22 Färdigmonterad dockningsplåt. Slutgiltig av gejderfästet fastskruvning sedan brännaren sker fixerats först skruvats fast i dockningsplåten. Gejderfästet brännarens gejdertapp trycks upp mot fästskruvarna drages fast yttre ordentligt. centreras på Testa dockningsplåtens nu att brännaren styrpinnar in. Lägg när gärna den skjutes en droppe ut på gejderarmarna. fett Gejderfästet monteras på dockningsplåten löst fixeras då brännaren först är på plats. pannan Kabelanslutningarna så att dessa ovillkorligen fästes i kan måste dras avkopplas ur pannan. innan brännaren Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 22/25

23 Elschema BeQuem 15 EXTERNSKRUVS- MOTOR F PELLETSBRÄ NNARE M T Svart Gul Svart Orange (+) Vit Vit J6 J9 J10 J7 J8 J11 J12 J Ink.230V Termostater kopplas alltid så att hög temperatur ger brytande funktion låg slutande funktion Drifttermostat Maxtermostat OBS! får vara Inga anslutna andra kablar termostater än de till visas t v. Brun Blå Svart J3 J1 J4 J5 grön driftledn + röd driftledn gul orsaksledn + röd orsaksledn till/från mar/vinter gemensam-0 drifttermostat + maxtermostat + J5 Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 23/25

24 Installationsprotokoll: Efter Om pannan installation är full skall brännaren tjära justeras sot avvakta in ca instrument. två veckor så att det får bränna rent först. Rökgastemp. Hög CO O 2 CO 2 Verkningsgrad Drag i mm Fläkt Effekt % Rökgastemp. Låg CO O 2 CO 2 Verkningsgrad Drag i mm Fläkt Effekt % Rökgastemp. Min CO O 2 CO 2 Verkningsgrad Drag i mm Fläkt Effekt % INSTALLATÖR ÅF / Installatör Installerad av Inst. datum Luftöverskott λ Luftöverskott λ Luftöverskott λ Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 24/25

25 skötsel Om denna är Thermia anvisning Värme ej följs ABs vid åtagande installation, enligt drift gällande Thermia Värme AB garantibestämmelser förbehåller sig rätten ej bindande. specifikationer utan föregående till delande. ändringar i detaljer Thermia Värme AB Box 950 SE Arvika Thermia BeQuem Montage- & driftsanvisning S sid 25/25

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 2 Säkerhet 2 Systemprincip 3 Till Installatören Allmänt till installatören 4 Montering

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17 FI NO DE GB Eldningsinstruktion 1 Lämmity sohjeet 5 Fyringsinstruksjon 9 Heizinstruktionen 13 Lighting Instructions 17 Eldningsinstruktion Siri 901 902 www.cronspisen.eu Bäste Cronspisen-ägare Ni har nu

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning Systematisering, analys och sammanvägning av relevant kunskap för småskalig biobränsleanvändning ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie

Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie Marie Rönnbäck, Olof Arkelöv Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie Technical and environmental problems during combustion of grains - a preliminary study 2 SP Sveriges

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Hushålla med krafterna - Fakta

Hushålla med krafterna - Fakta Hushålla med krafterna - Fakta Karin Eliasson, Ingrid Gustafsson, Baltzar Karlsson, Ingela Alsén Hushållningssällskapet 2 Hushålla med krafterna - Fakta Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 4 2 LANTBRUKETS

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer