Fortums miljöarbete i Nedre Dalälven

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortums miljöarbete i Nedre Dalälven"

Transkript

1 Frtums miljöarbete i Nedre Dalälven Öppet vattenrådsmöte 4 ktber 2013 Falun Birgitta Adell, Frtum

2 Vattenkraften Har en lång hitria Vandringshinder Eldfrsen 2011 Tryck på miljöanpassning 2

3 En annan typ av vattenkraft 3

4 Vattenregleringsföretagen, ett gemensamt miljöprjekt Inventering av möjliga miljöåtgärder på vägen mt GES/GEP Prjektet syftar till att visa på åtgärder sm leder till bättre miljö i älvarna med ingen eller liten påverkan på vattenkraftens prduktinsch reglerförmåga. Pragmatiskt ch åtgärdsinriktat snarare än en kmplett lösning på miljöåtgärder i älvar påverkade av vattenkraft Umeälven, Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan ch Dalälven 4

5 Krafttag ål gemensamma ansträngningar Ålen en akut htad art Krafttag ål en samverkan mellan HaV ch 7 kraftblag. Mål att minska turbindödligheten öka kunskapen m ålen Frskning ålens beteende vid nedströmsvandring går det förutse när ålen inleder vandring Åtgärder utsättning av ålyngel trap & transprt Företag E.ON Vattenkraft Frtum Hlmen Energi Karlstads energi Statkraft Sverige Tekniska Verken Vattenfall Vattenkraft 5

6 6 Frtums miljöfnd

7 Bra Miljöval kundens val ett val sm Frtums elkunder kan göra i Frtum Enkel ingår Bra Miljöval mix av vindkraft ch vattenkraft licensen innehas av Marknad prduceras i Klarälven, Dalälven ch Indalsälven Naturskyddsföreningens kriterier revisin 7

8 Frtums miljöfnd Genm fnden stödjer Frtum prjekt sm bidrar till bilgisk mångfald ch hållbar energiprduktin i mråden där Frtum är verksamma inm vattenkraften. Syftet är att minska vattenkraftens lkala påverkan på miljön. Prjekten finansieras både genm försäljningen av Bra miljövalsmärkt el ch genm egna avsättningar. Prjekten måste uppfylla SNFs kriterier ch gdkännas av SNF. 8

9 Frtums miljöprjekt Betydelsen av öring ch vattenflöden för fldpärlmusslans överlevnad Bikanalen Eldbäcken vid Eldfrsen vattenkraftverk Naturvårdande åtgärder i nedre Dalälven Förbättrad fångststatistik av lax ch öring i Vänern Utrivning av två dammar i biflöden till Oreälven Förbättrad nedströmspassage vild laxfisk i Klarälven Återintrduktin fldpärlmussla Bulsjöån Tjckskalig Målarmussla, värdfiskstudier LIFE Restaurering Valvtjärnsbäcken 9

10 Naturvårdsanpassad skötsel Upplandsstiftelsen inventerade Frtums marker vid Untra Ett förslag skötselplan tgs fram. Frtum har beslutat att sköta markerna i enlighet med planen. Åtgärder görs i enlighet med skötselplanen för att främja den bilgiska mångfalden. 10

11 Htade arter ch bitper - exempel fjärilar EEA; Ett allt intensivare jrdbruk ch betesmarker sm växer igen har lett till att antalet fjärilar i Eurpa nästan har halverats på två decennier men utvecklingen kan vändas m vägrenarna tillåts blmma längre. Det skulle även gynna andra insekter Upplandsstiftelsen har uppmärksammat Frtum på att även dammar kan utgöra en bitp för fjärilar Ft: Upplandsstiftelsen 11

12 Exempel på naturvårdande åtgärder i Untra-mrådet 12

13 Planerad förnyelse vid Untra Ny kraftstatin G6 vid kanalen uppströms befintlig anläggning, ch mbyggnad av anslutande dammar. Mark-ch miljödmstlen gav tillstånd juni Dmen överklagades. Dm i MMÖD juni Dmen överklagad till HD. Dämmsäkerhetshöjande åtgärder Ansökan är inlämnad hösten Anläggningsarbetena är tänkta att samrdnas Arbete beräknas starta 20?? ch pågå ca 3 år. Untra / Karl-Erik Löwén Prjektledare 13

14 14 14

15 Fndprjekt Valvtjärnsbäcken 2013 befria bäcken från sprängsten möjliggör öringvandring förbättrad situatin för fldpärlmusselbeståndet samarbete med lkal SNF krets slutbesiktning 10 ktber 15

16 Österdalälven Dalälven Båthusströmmen Trängslet Västerdalälven Oreälven Hrrmund Vässinjärvi Trängselsjön Hrrmund Vässinkski Lima Snesen Venjan Siljan Hummelfrsen Flaten Trängslet Venjansjön Åsen Nppikski Eldfrsen Gävunda Amungen Skifsfrsen Väsa Furudal Mckfjärd Öjesjön Blyberg Spjutm Lindbyn Gråda Siljan Frshuvud Kvarnsveden Runn Bullerfrsen Dmnarvet Långhag Skattungen-Oresjön Unnån Hansjö Skedvi Strfrs Skattungen Krsnäs Runn Månsb Ljugaren Lillfrs Näs Söderfrs Brgärdet Sundbrn Balungen Tänger Område med myggprblem 16 DVF Dalälvens Vattenregleringsföretag Pwer / Birgitta Adell Untra Lanfrsen Älvkarleby

17 Resultat av beräkningarna Redvisning av medelvärden av vattenföring Untra 71-80, 81-90, 91-00, Av graferna framgår att det är främst under vintern ch vårflden sm den beräknade naturliga vattenföringen avviker betydligt från den bserverade är det klart blötaste decenniet Den naturliga vårflödestppen tenderar att kmma tidigare ch tidigare 17

18 Redvisning av enskilda år Untra kraftverk 1993 Beräknad naturlig vattenföring Reglerad vattenföring 2000 Tre år med med höga smmarflöden, 1993, 2000, 2009 vid Untra kraftverk Beräknade reglerade vattenföringar ansluter till bserverad vattenföring Pwer / Birgitta Adell

19 19 Tack för uppmärksamheten ch välj Bra Miljöval-el!

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Goda exempel från elbranschen FÖRORD FAKTA OM VATTENKRAFT Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och idag svarar produktionen för knappt hälften av landets

Läs mer

Bilaga 3. Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012

Bilaga 3. Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012 Bilaga 3 Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012 2/5 Dialog Vattenkraft och Miljö Örebro 24 maj 2012 Program Tid 09,00-09,30 Kaffe för anländande 9,30-9,40 Bakgrundspresentation

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Naturinsatser mildrar kraftverkens skador

Naturinsatser mildrar kraftverkens skador Miljöfondsprojekt Naturinsatser mildrar kraftverkens skador 1 Bra Miljöval - el i naturvårdens tjänst Vad är Bra Miljövalmärkt el? Konsumenter som väljer el märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning

Läs mer

VÄNERLAXENS FRIA GÅNG TVÅ LÄNDER, EN ÄLV EKOLOGISK STATUS OCH UNDERLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KLARÄLVEN, TRYSILELVA OCH FEMUNDSELVA MED BIFLÖDEN

VÄNERLAXENS FRIA GÅNG TVÅ LÄNDER, EN ÄLV EKOLOGISK STATUS OCH UNDERLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KLARÄLVEN, TRYSILELVA OCH FEMUNDSELVA MED BIFLÖDEN VÄNERLAXENS FRIA GÅNG TVÅ LÄNDER, EN ÄLV EKOLOGISK STATUS OCH UNDERLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KLARÄLVEN, TRYSILELVA OCH FEMUNDSELVA MED BIFLÖDEN LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN Telefon: +46 10 224 70 00

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund RAPPORT 1 2010

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund RAPPORT 1 2010 Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund RAPPORT 1 2010 t e m e t s y s t a k ifi t r e Vattenkraften i elc? n jö il m r ö f a d a k till nytta eller till s Sammanfattning Den småskaliga vattenkraften

Läs mer

PLANERING OCH FINANSIERING

PLANERING OCH FINANSIERING Serien för skötsel av vårdbitper: SKÖTSEL AV VÅRDBIOTOPER - HÄFTE 3 PLANERING OCH FINANSIERING Serien för skötsel av vårdbitper 2003 Redaktin Elina Jääskeläinen Illustratiner Vappu Ormi Översättning Jhanna

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

ÄLVRÄDDAREN. STRÖMMANDE VATTEN LEVANDE LANDSKAP www.alvraddarna.se. Våta drömmar Ätrans strömmar hotas Havsöringen till havs

ÄLVRÄDDAREN. STRÖMMANDE VATTEN LEVANDE LANDSKAP www.alvraddarna.se. Våta drömmar Ätrans strömmar hotas Havsöringen till havs ÄLVRÄDDAREN STRÖMMANDE VATTEN LEVANDE LANDSKAP www.alvraddarna.se 2013 Våta drömmar Ätrans strömmar hotas Havsöringen till havs ACK lla stöd och engagemang i vår kamp e av våra strömmande vattendrag! Huvudsponsorer

Läs mer

universitet, nationella forskningslaboratorier och myndigheter. Workshopens fokus var, som namnet antyder, anläggningsförvaltning

universitet, nationella forskningslaboratorier och myndigheter. Workshopens fokus var, som namnet antyder, anläggningsförvaltning Anläggningsteknik ETT NYHETSBREV FRÅN NUMMER 1 JUNI 2011 Vattenkraftföretagen, Vattenfall Vattenkraft, Fortum Generation, E.ON Vattenkraft Sverige, Skellefteå Kraft, Statkraft Sverige, Jämtkraft, Sollefteåforsens,

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten. Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90

Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten. Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90 Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90 B. Kriström, O. Calles, L. Greenberg, K. Leonardsson, A. Paulrud, B. Ranneby och S. Sandberg

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION 2011 STRÖMMANDE VATTEN - LEVANDE LANDSKAP

ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION 2011 STRÖMMANDE VATTEN - LEVANDE LANDSKAP ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION 2011 STRÖMMANDE VATTEN - LEVANDE LANDSKAP Tema: Restaurering av vattendrag STRÖMMANDE 4 LEVANDE VATTEN LANDSKAP ÄLVRÄDDAREN utges av Älvräddarnas Samorganisation med ett nummer

Läs mer

Värdet av strömmande vatten

Värdet av strömmande vatten Värdet av strömmande vatten KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS TIDSKRIF T Nummer 10 2005 Årgång 144 Ansvarig utgivare Bruno Nilsson, sekreterare och VD, KSLA Redaktör/grafisk form Kerstin Hideborn Alm,

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sv Dagbladet 6/10 2013 Debatt (totalt 4 artiklar) Vattenverksamhetsutredningens förslag hotar satsningarna på ett fossilfritt energisystem och riskerar

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer