*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen."

Transkript

1 Så tillverkas el Elproduktionen i Sverige består främst av vattenkraft och kärnkraft. Dessa svarar tillsammans för över 90 procent av elproduktionen. Resten produceras främst med fossila bränslen genom värmekraft. En liten del av vår el kommer från vindkraft. Energi är en källa som behövs för att vi ska få värme, ljus och olika arbeten utförda. Energi finns till exempel i olja, kol, naturgas, biobränslen, avfall, uppdämt vatten och uran samt vind och solstrålning. El är en energibärare, det vill säga el transporterar energi från ett kraftverk till en plats där energin ska användas. El är alltså ett alternativ till tankbilar, tankbåtar, lastbilar, lastbåtar, gasledningar och oljeledningar. Om energikällan och omvandlingen till el i kraftverket är miljövänliga, kan vi använda hur mycket el som helst. Vattenkraften dominerar i Sverige och i Norden. Hur mycket el som kan produceras beror på nederbörden i form av regn och snö. Ett normalår produceras ca 65 TWh el med vattenkraft. År med lite nederbörd, så kallat torrår, kan produktionen bli 50 TWh, medan våtår kan ge över 75 TWh. Regnvatten och det vatten som bildas vid snösmältningen under våren och försommaren sparas i stora vattenmagasin. I magasinen lagras vattnet för att användas under vinterhalvåret. Då är elbehovet som störst i landet. Allt vatten lagras dock inte. Hela året produceras en viss mängd el. Kärnkraften kompletterar vattenkraften. På vintern, hösten och våren utnyttjas den så mycket som möjligt. Sommartid är kärnkraftverken avställda i omgångar för underhållsarbete och bränslebyte. Sveriges numera reaktorer kan ge ca 65TWh per år. Medan vattenkraften främst produceras i norrländska älvar är kärnkraftverken lokaliserade till södra och mellersta Sverige. Under vissa tider på året, främst vintertid, räcker inte kärnkraften och vattenkraften. Då körs värmekraftanläggningar. I så kallat kraftvärmeverk produceras både el och värme, som utnyttjas i fjärrvärmesystemen i våra tätorter. Kondenskraftverk producerar enbart el och släpper ut spillvärmen utan att den tas tillvara. Dessa kraftverk använder biobränslen, olja, naturgas och kol. Till värmekraftanläggningar räknas också gasturbiner. Det pågår en ständig handel med el mellan Sverige och grannländerna. Det finns en nordisk elbörs. Med ett gemensamt elförsörjningssystem i Norden kan resurserna användas på bästa sätt för ekonomi och miljö. Elproduktionen har ökat i Sverige. Från 1970 till mitten av 80-talet steg elproduktionen från ca 60 TWh till nivån 140 TWh. El har ersatt andra energiformer, främst fossila bränslen. Den största ökningen har skett inom industrin och bostadsuppvärmningen.

2 Om olika energislag Den helt dominerande energikällan för alla aktiviteter på jorden är solen. Solenergin finns i form av ständigt flödande elektromagnetisk strålning som kan utnyttjas direkt eller indirekt, t.ex. genom att bindas i gröna växter genom fotosyntesen. Solenergin finns också som lagrad energi i form av kol, olja och naturgas. Det här är källor som inte förnyas. Energikällor som inte har sitt ursprung i solen är värme från jordens inre, tidvattenvågor och kärnenergi. Globalt sett är den lagrade, icke-förnybara energin dominerande för människans aktiviteter. Något som i ett längre tidsperspektiv är orimligt. Vid jämförelser mellan olika energikällor är därför frågan om huruvida källan är förnybar eller icke-förnybar viktig. De vanligaste energislagen och deras användning Förnybara energikällor: Sol Värme och elgenerering Vind Elgenerering Vatten Elgenerering Bioenergi Värme, el och drivmedel (biogas, etanol) Icke-förnybara energikällor: Fossila bränslen Olja Drivmedel, värme och elgenerering Kol El och värme Naturgas El, värme och drivmedel Uran Elgenerering Torv* Värme *) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen. Källor: och

3 1. Fyll i ordlistan. Ange alla böjningsformer. 1. energiantuotanto 2. polttoaine 3. öljy 4. maakaasu 5. jäte 6. tuottaa 7. varastoida 8. ydinvoimala 9. kunnossapitotyö 10. lämpövoimala 11. hyödyntää 12. hukkalämpö 13. sähkönhuoltojärjestelmä 14. lämmitys 15. säteily 16. uusiutuva 17. uusiutumaton 2. Tolka till svenska. 1. Aurinko-, vesi- ja tuulivoima ovat uusiutuvia energianlähteitä. 2. Sademäärä vaikuttaa siihen, kuinka paljon sähköä voidaan tuottaa. 3. Ydinvoimaa hyödynnetään mahdollisimman paljon niinä vuodenaikoina, jolloin vesivoima ei riitä kattamaan energiantarvetta. 4. Lämpövoimala tuottaa sekä sähköä että lämpöä, kun taas lauhdutusvoimala tuottaa ainoastaan sähköä. 5. Sähköntuotanto on kasvanut voimakkaasti 70- ja 80-luvuilta lähtien. 6. Tulevaisuudessa on löydettävä vaihtoehtoja uusiutumattomille energianlähteille, kuten öljylle, hiilelle ja maakaasulle.

4 3. Fyll i tabellen med s-passiv i alla tidsformerna. Vad heter verben på finska? VERB INFINITIV PRESENS IMPERFEKT PERFEKT/ PLUSKVAMPERFEKT lagra lagras lagras lagrades lagrats använda avveckla belasta bygga framställa generera hitta lägga ner omvandla producera vädra

5 4. Tolka satserna till svenska. Använd s-passiv. 1. Puolet kaikesta energiasta tuotetaan tuodulla uraanilla. 2. Riippuen energiatyypistä ja siitä, kuinka energiaa tuotetaan, kuormitetaan ympäristöä eri tavoin. 3. Öljyä ja kaasua tuotetaan varmasti vielä kauan. 4. Suurin öljykenttä löydettiin Norjassa vuonna Öljyä käytetään esimerkiksi muovin ja lääkkeiden valmistuksessa. 6. Bioenergia voidaan polttamalla muuttaa lämpimäksi vedeksi tai höyryksi. 7. Monet tuulivoimalat on tähän asti rakennettu maalle.

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel Energiförsörjningen i Sverige år 23 En konsekvensanalys av gällande styrmedel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

12 Naturliga värmekällor

12 Naturliga värmekällor 12 Naturliga värmekällor I naturen finns en rad olika värmekällor som kan utnyttjas för att producera värme. Exempel på dessa är värme från ytvatten, grundvatten, jordvärme och bergvärme. I detta kapitel

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010 ER 2011:03 Långsiktsprognos 2010 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se Statens energimyndighet

Läs mer