Jordbruksrevolutionen. Industrialiseringen av jordbruket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbruksrevolutionen. Industrialiseringen av jordbruket"

Transkript

1 Jordbruksrevolutionen 97 % Så många tror man var jordbrukare i Sverige innan tiden för jordbruksrevolutionen tog fart. Resten hade andra yrken som gruvarbetare, fiskare eller adel. Man levde i små samhällen där byn var viktigare än familjen. Mycket av det man odlade var till sig själv och det man tillverkade i hemmet användes för eget bruk. Visst hände det att man begav sig till en närliggande marknad för att byta till sig nya varor men det var aldrig i någon större skala. Eftersom man odlade i sådan liten skala var det svårt att spara inför sämre tider. Det gjorde det svårt om det blev missväxt eller vädret blev sämre ett år. Tegar kallas det sätt som de allra flesta odlade sin mark på innan jordbruksrevolutionen. Det gick ut på att marken var styckad i små delar som varje bonde använde. Bönderna bodde i hus ofta direkt anslutna till jorden men samtidigt nära varandra. Eftersom varje bonde bara hade en liten bit att odla på kunde bördigheten i marken skilja sig åt mellan de olika bönderna. Man hade heller inte så mycket mark att odla på eftersom man var tvungen att spara viss mark från att odlas det kallas att marken ligger i träda. Om man inte gjorde det riskerade man att överodla marken och den blev då näringsfattig. Tegar Skifte Skifte kallas odlingssättet efter revolutionen. Skillnaden är att man nu slog samman mark till större åkrar. Husen flyttades isär och man fick ett landskap som vi känner igenom från landsbygden idag med större avstånd till närmaste granne, se bilderna ovan. Denna effektivisering gjorde att många bönder som tidigare haft mark nu blev av med den. Många tog då istället arbete på andra gårdar som drängar och pigor. Ibland anställda för ett år i taget men i många fall som dagarbetare. Den gemenskap som det tidigare innebar att bo i ett bysamhälle gick förlorad. Det fick flera konsekvenser bland annat för kvinnorna som nu tappade sitt sociala sammanhang. Nu kunde de till exempel inte längre hämta vatten i den gemensamma brunnen och där ta del av senaste byskvallret. Industrialiseringen av jordbruket Varför var då detta skifte i hur man odlade marken så viktigt? Jo, det var för att utvecklingen var det som sedan låg till grund för den industriella revolutionen. Ungefär vid samma tid som man gick över till större odlingsområden kom man

2 även i kontakt med bättre odlingstekniker. Tidigare hade man inte kunnat odla all jord samtidigt, det kallades att jorden fick ligga i TRÄDA (den vilade i ett år). Genom att tillföra näringsämnen i jorden, som idag är självklart, kunde man odla jorden året om. En annan viktig förändring var den nya järnplogen. Med den kunde man vända jorden bättre och med mindre arbetsbörda. Samtidigt gjorde potatisen sitt intåg och var väldigt näringsrik. Även boskapsavel blev vanligt med större marker. Allt detta tillsammans gjorde att man till skillnad från förr fick ett överflöd av sitt jordbruk. Nu kunde man plötsligt spara undan för sämre tider. Eftersom så mycket nu hade effektiviserats av maskiner och bättre odlingstekniker var det många människor som inte längre behövdes på åkrarna. Det överflöd av arbetskraft som nu fanns var ytterligare en orsak som bidrog till den industriella revolutionen. Så var började den industriella revolutionen? England brukar man säga var det land som den industriella revolutionen började i. Det skedde ungefär vid andra hälften av 1700-talet. Då övergick man från muskelkraft (åkrar) till maskinkraft - från hemslöjd till fabriker. Men hur var det möjligt att man kunde gå från ett samhälle helt dominerat av jordbruk till ett som dominerades av industrier på så kort tid? Kapital var viktigt. Gott om pengar behövdes för att kunna starta industrierna. Eftersom Brittisk sjöfart var en av de mest utvecklade under denna tid hade man gott om handelsfartyg. Dessa hade också börjat frakta det överflöd som jordbruken producerade. Även stora jordbruksägare tjänade stora pengar på sina gårdar och ville investera dessa pengar i något nytt. Råvaror behövdes i överflöd för att kunna tillgodose industrierna med tillverkningsmaterial. Ull hade blivit vanligt eftersom många jordbruk hade gått över till fårskötsel för att de krävde lite arbetskraft. Ullgarn kunde vävas i industrierna till ylletyg. Kol var den vanligaste energikällan i industrierna och det fanns det gott om i England. Något man däremot inte hade gott om var trä, men detta löste man genom att köpa in det från Sverige som lägligt nog låg nära. Arbetskraft behövdes för att sköta om maskinerna i industrin. Som tidigare nämnt blev många småbönder arbetslösa när jordarna slogs samman. När fårskötseln fick spridning, som inte hade behov av särskild mycket arbetskraft, ökade antalet arbetslösa ytterligare. Nu fanns många som behövde jobb och jobben de fanns i industrin! Uppfinningar och ny teknik var kanske den viktigaste förutsättningen för att industriella revolutionen skulle ta fart. Spinnmaskiner och vävmaskiner gjorde att man nu kunde tillverka mer än man någonsin gjort tidigare. Innan revolutionen var hantverk något som gjordes i hemmet på vanliga gamla spinnrockar som ni kanske sett någon gång. Dessa var inte så effektiva som de nya maskinerna. Men för att slippa förlita sig på vattenkraft som

3 varit den största energikällan tidigare uppfanns ångmaskinen. Det gjorde att man inte var tvungen att lägga industrier vid floder. Ångmaskinen kan på många sätt jämföras med hur datorerna moderniserade oss idag. Med ångmaskinen kunde man driva allt från maskiner till stora tåg. Marknaden måste nämnas slutligen. För utan en marknad att sälja sina varor på har man ju ingen nytta av att tillverka i överflöd. En marknad behöver inte bara vara en marknadsplats utan kan vara vem som helst som vill köpa varorna. England var redan tätbefolkat och med en ökad livsmedelsproduktion genom bättre jordbruk slapp folk svälte och befolkningen ökade ytterligare. En större befolkning innebär en större marknad. England hade även en utvecklad handelsflotta som kunde sälja varorna utanför landets gränser. Och ville de inte köpa hade England flera kolonier som de kunde tvinga att handla med dem. Det var aldrig någon som satt ner och sa - Nu skall vi starta en industriell revolution! Istället handlade det om fler av de ovanstående nämnda omständigheterna som gjorde detta möjligt. Allt hänger samman. Hade inte jordbruket förbättrats och förändrats hade det inte funnits ett överflöd av råvaror. Utan förbättrat jordbruk hade inte heller befolkningen ökat. Behövde man inte producera mer varor för att tillgodose en större befolkning hade man kanske inte haft den ökade marknaden. Genom en ökad marknad behövdes nya sätt att tillverka vilket drev på behovet av ny teknik. Slutligen hade inget av detta varit möjligt utan ett överflöd i kapital (pengar).

4 Fabrikerna, järnvägar och sociala förhållande under industriella revolutionen Fabrikerna blev en viktig del och inte minst en symbol för den industriella revolutionen. Till skillnad från tidigare då man arbetat från att solen gick upp till att den gick ner pågick nu arbetet under hela dygnet. De anställda löste av varandra vid viss tider det kallas att jobba skift. Folk samlades i fabrikerna och jobbade med exempelvis nya maskiner som Spining Jenny. En stor skillnad från förr var att man nu jobbade för en lön. Man fick alltså betalt för det antal timmar man arbetat och blev därför också beroende av att få lön utbetalat. Kläder som man tidigare tillverkade själv måste nu köpas, likaså mat och andra saker för att klara sig. I många fall bodde man också i hus som fabriksägarna ägde. Förhållandena för de arbetande var dåliga. Man var helt beroende av arbetet och det visste såklart ägarna om. De pressade ner lönerna för arbetarna eftersom arbetet nu var enklare än tidigare och klagade någon fanns alltid nya att anställa. Barnarbete var också vanligt, speciellt i gruvorna där barn kunde komma in i mindre skrymslen än vuxna personer. I de koloniserade områdena var slavarbete vanligt. Här arbetade människor utan lön för att utvinna råvaror som kunde användas i fabrikerna. Eftersom det inte fanns något skyddsnät som vi har idag var arbetsförhållandena särskilt svåra om man exempelvis blev sjuk, gammal eller gravid. Viss dagisverksamhet växte fram men annars fick barnen klara sig själva eller arbeta. Detta ledde så småningom fram till att skolor blev obligatoriska. Någon föräldraledighet som vi har idag fanns inte. Alla i familjen var tvungna att arbeta på ett eller annat sätt. Sakta men säkert växte det fram nya samhällsklasser. Tidigare var samhället organiserat utifrån vilken yrkesgrupp man tillhörde det kallas ståndssamhälle. Nu hade istället ett klassamhälle skapats med större skillnader mellan de rika och de fattiga. I toppen fanns de rika företagarna och i botten de fattiga arbetarna. Pengar spelade alltså stor roll. Varför pengar är så centralt under revolutionen var för att det var början på det konsumtionssamhälle vi har idag. Allt gick runt på att folk tjänade pengar för att kunna spendera pengar. De dåliga förhållandena för arbetarna blev tillslut ohållbara. Man började organisera sig i det som kom att kallas arbetarrörelsen.

5 Slutligen har vi järnvägarna som växte fram under denna tid. Från att folk tidigare bara kunnat transportera sig från sin by till närliggande byar eller kanske med häst och vagn till närmaste stad kunde man nu ta sig överallt. Världen växte för alla. Att ta sig till större städer blev en verklighet för alla. Framförallt var järnvägen viktig för den industriella revolutionen. Utan en bättre infrastruktur, det vill säga bra vägar och andra transportsystem,, kunde man inte transportera saker inom landet på ett smidigt sätt. Det blev ju krångligt att få ner kol från norr till söder med hjälp av häst och vagn. Järnvägen blev möjlig på grund av ångmotorerna. Senare kom också ångbåtar. Urbaniseringen Vi har pratat om den tidigare men den är värd att ta upp igen. Urbanisering är när människor flyttar till städer från landsbygden. Detta fenomen är inte något speciellt för den här tiden utan händer även idag. Både i andra länder men även i Sverige. Många unga lockas till Stockholm och andra storstäder för arbete och studier och mindre orter på landsbygden har svårt att klara sig. Under den industriella revolutionen flyttade människor till städerna i hopp om arbete på fabrikerna. Eftersom befolkningen i städerna ökade så snabbt ställde det till vissa besvär. Man bodde ofta väldigt trångt med flera personer i lägenheter avsedda för kanske en. Det var om man hade tur att ens ha tak över huvudet. Många fick inte arbete eftersom jobben inte räckte till alla och det fanns en ilska över de nya uppfinningarna som de upplevde tog deras arbete. Att människor bröt sig in och förstörde maskiner var inte ovanliga. Ordet sabotage kommer ifrån franskan och betyder just förstöra. Staden lockade inte bara med arbete. Det var även här kulturlivet hade sitt centrum. Det fanns affärer och banker, barer och restauranger. Hade man turen att ha pengar fanns allt man ville ha inom räckhåll. Men även svåra tider kan föra med sig något gott. När arbetare till slut tröttnade på sina dåliga villkor började strejker utbryta. Till en början var det svårt för arbetarna att få igenom sina villkor eftersom det fanns så många andra som gärna tog deras arbete istället. Men detta lade grunden till det som vi idag kallar socialismen och framväxten av olika ideologier. Framväxten av ideologier. Socialism, liberalism och konservatism Vad är en ideologi kan man fråga sig? Idag är ideologier högst närvarande. Ideologiska tankar finns hos våra riksdagspartier, de finns hos religiösa grupper och även hos oss som individer. Framväxten av socialismen, liberalismen och konservatismen som är de största av våra ideologier kan ses som livsåskådningar. Hur våra värderingar är formade och våra etiska värderingar. Egentligen är hela vårt samhälle baserat på en ideologisk grund, på samma sätt

6 som andra samhällen är det. Vissa vilar på någon form av politisk ideologi, som Sverige eller på någon religiös världsåskådning, så som exempelvis Iran. Sedan finns det flera samhällen som både bygger på politiska ideologier och religiösa världsåskådningar, så som USA. Därför kan man säga att en ideologi är en slags världsåskådning. Under medeltiden hade man inte börjat dela in tankar i ideologier men under franska revolutionen tog tankar fart men fick riktig kraft under industriella revolutionen. Under den industriella revolutionen fanns stora orättvisor och skillnader i livsvillkor mellan de som ägde fabriker, mark och arbetarna. De som ägde mycket kallades för kapitalisterna och arbetarna för proletärerna. Dessa orättvisor gjorde att arbetarna slöt sig samman i grupper i hopp om att förändra sin och samhällets situation. De menade att de borde få ta del av vinsterna i företagen och inte behövs slita för ingenting som man gjorde nu. Det var här de socialistiska ideerna började växa fram. Man menade att arbetarna skulle gå samman och gemensamt äga fabriker. Förenklat kan man säga att socialister vill att man gemensamt skall lösa ekonomiska och sociala problem istället för var för sig. Kommunismen Under tiden för industriell revolutionen fick en man stor betydelse, Karl Marx. I mitten på 1800 talet skrev han sitt kända manifest. Enligt honom är historien en följd av den ekonomiska utvecklingen och klasskampen. Han pratade ofta om en revolution som skulle utbryta mellan kapitalister (fabriksägare) och proletärer (arbetare). Detta skulle leda till att arbetarna tog kontroll över fabriker och slutligen leda till ett klasslöst samhälle. Dessa tankar tilltalade såklart arbetarna som ville förbättra sina villkor. Så en dröm här är att arbetarna äger allt utan statens inblandning. Kända kommunistiska samhällen är bland annat Kina och Ryssland under X-talet. Idag anses kommunismen föråldrad även om vissa tankar lever kvar. Socialismen kan ses som en splittring mellan de som ville få till en revolution och de som ville få till en reform. Skillnaden mellan en reform och revolution är att en båda vill få till förändring i samhället men tillvägagångsättet är annorlunda. Revolutionisterna vill få till en snabb förändring och helt göra om det politiska, och ekonomiska/sociala systemet medan reformisterna vill bygga upp det genom demokratiskt arbete något som ofta tar längre tid. Så istället för att arbetarna direkt skulle äga fabrikerna ville socialisterna att arbetarna skulle äga fabrikerna genom staten men utan enskilda ägare. Socialismen vill ha största möjliga jämnliket mellan individerna i ett samhälle. Man ser inga problem att omfördela resurser mellan dem som har mycket pengar och de som har mindre. Även jämställdhet mellan kvinnor och män blev viktig del inom socialismen som i allra högsta grad var med och såg till att kvinnor fick rösträtt Liberalismen betyder fri på latin och är mycket av det liberalismen handlar om. För liberaler är den enskilda människans frihet och integritet viktigast. Grundtanken inom liberalismen handlar om att skapa förutsättningar för människan att i själv eller tillsammans med andra utforma sitt liv så som den vill ha det. Om man ser människan som offer för hur samhället ser ut får denna inte chans att utvecklas till det han/hon kan bli. Samhället måste skapa förutsättningar människan att fritt kunna utvecklas. Som ni förstår står individen i fokus snarare än kollektivet som hos socialismen och kommunismen. Därför blir det farligt med för

7 mycket statlig inblandning. Tryckfriheten är en av de saker vi har med oss som vi i grunden kan tacka liberalisterna för. Man arbetar för frihandel och ekonomisk frihet Konservatismen kan ses som en motpol till socialismen och liberalismen. Konservatister menar att de andra är radikala och vill förändra samhället i grunden bort från dess naturliga ordning. Eftersom de inte tror att det finns en samhällsmodell som är bäst för alla menar de istället att det bästa samhället är det som vuxit fram genom historiska erfarenheter. Man värnar om traditioner och kulturella arv. Man vill undvika för snabba förändringar i samhället. Andra drag som ofta är viktiga är familj, släkt, kyrka och religion. Konservatismen är en bra motpol mot allt för snabba förändringar i samhället. Man är inte emot förändring man vill bara att de skall ske i enlighet med de traditioner som finns i samhället. Därför är man inte emot ett klassamhälle, snarare tvärt om. Industriella revolutionen kommer till Sverige I vårt gamla bondesamhälle fanns det mest man behövde i byn. Här fanns smeder, snickare och andra hantverkskunskaper. Deras roll kom att förändras när industriella revolutionen kom till Sverige. När maskiner tog över kunde ingen mäta sig med den mängd som dessa kunde producera. Textil industrin Var det som först tog fart. Liksom England var det enkelt att ta till sig de uppfinningar och framgångar som gjorts där. Samtidigt hade vi ett samhälle som på många sätt var likt det Engelska. Borås och Norrköping blev två viktiga städer när textilindustrin tog fart. På mitten av 1800-talet tog denna form av industri fart och konturerade helt ut den hemtextilverksamhet som fanns. Skogsindustrin När väl industrin hade börjat få fäste i Sverige tog det inte lång tid innan vi började utveckla och producera det vi hade riktigt bra tillgång på, skog. Mycket att tacka för denna industri var uppfinningen av ångmaskinen. Sverige hade sedan lång tid tillbaka sålt trä och timber till övriga Europa. Problemet hade varit att man var tvungen att ha tillverkningen vid rinnande vatten. Man använde nämligen vattnet som energikälla. Vattnet var det som drev sågarna. Med ångmaskinen kunde nu fabriker byggas på bättre lämpade ställen. I Norrland där skogarna främst fanns kunde man nu bygga ut fabriker och sedan forsla timer längs med älvarna till kusten där de kunde fraktas vidare. Sundsvall blev en sådan viktig stad där många arbetare flyttade till. På sikt kom träd att få ett annat användningsområde. Läskunnigheten började bli bättre med framväxten av skolor. Nu behövdes böcker och för böcker behövs papper. Fabriker som tillverkade pappersmassa och papper ploppade upp bredvid skogsfabriker. Så skogen blev en viktig del av Sveriges ekonomi. Verkstadsindustrin är kanske det Sverige är mest känt för än idag. Många företag som startade på mitten av 1800-talet finns kvar än idag. I Värmland på den tiden föddes en pojke in i en familj som hette Ericson. Att bondpojkar skulle få studera var ovanligt för tiden. Lars Magnus som bondpojken fick hete fick till en början arbete i en gruva. Det visade sig att han var sällsynt tekniskt begåvad. Gruv ägaren la märke till detta och erbjöd honom att

8 studera teknik i Stockholm. Bara det något ovanligt för tiden. Tillslut startade han ett företag som vi idag känner igenom som Ericson. Vid 1870-talet när denna typ av industri verkligen blomstrade i Sverige startade en rad kända företag i Sverige. Det mesta gick på export. Andra kända företag är SKF som tillverkade och tillverkar kullager och Alfa Laval som tillverkade mjölkseperatorer ( Järn och Stålindustrin är den sista stora industrin som fanns i Sverige. Eftersom vi hade en stor skogsindustri fanns det bra tillgång på träkol som behövdes för att kunna hantera och forma järn. Problemet för svensk järnindustri var när man gick över och började använda stenkol istället för järn. Detta hade Sverige inte så gott om men fanns i England. Sverige började få svårt att hävda sig och dessa industrier började dö ut. Det var inte förrän i slutet av 1800-talet när man gick in i stålåldern som denna industri åter tog fart. Sverige låg här istället i framkant och utvecklade metoder för att producera stål av väldigt hög kvalitet. För att förklara något komplicerat enkelt kan man säga att järnmalmen bestod av forsfor som gjorde järnet sprött. Man lyckades separera forsfort från järnet och det blev nu starkt. Denna förändring gjorde att man fördubblade sin export på 40år. Arbetsmiljön i Sverige under industriella revolutionen Liksom i England var det vanligt att man bodde smått. Över hälften bodde i ett rum där man delade vattenpumpar med andra familjer. Ofta var järnspisen den enda värmekällan. Att ha egen toalett var ovanlig. Utedass delades ofta mellan flera. Avfallet gjorde att råttor flockades och andra skadedjur. I hemmen var vägglöss vanliga. När arbetarna kom till arbetet var det inte bättre. Säkerhetstänket som vi har idag fanns inte då. Istället var kuggjul och remmar helt öppna. Detta gjorde såklart att många skadades. I sågverken var det inte ovanligt att man saknade fingrar som åkt med när man inte var uppmärksam. En läkare beskrev år 1900 arbetsmiljön i textilfabriken så här: om man själv inandats den av fint fördelad bomull och olja blandade luften, som här dag efter dag insupes kan man ej längre förvånas över den bild arbetaren här i staden företer. Man kan gå igenom sal efter sal i dessa väldiga byggnader och kanske inte träffa på ett ansikte som ger bilden av hälsa. Dessa unga flickor på 15, 20 à 30 år är magra, hopsjunkna, ej utvecklade kroppar, bleka och glåmiga. Detta kombinerat med timmars arbetsdagar kan inte varit lätt och folk drabbades av sjukdomar. En av de stora under tiden var tuberkulos. För att förhindra att smittan spreds var det förbjudet att spotta på golv utan i spottkoppar. Det gick så långt att man rekommenderades att ha med sig egna privata spottkoppar. Mer än hälften av de som dog i fabrikerna dog av tuberkulos.

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN ca1780-1890 Utkik Historia Gleerups 2016 red: Mikael C. Svensson Bellevueskolan Malmö INDUSTRIALISERINGEN Efter det här blir världen aldrig sig lik! Så har människor säkert sagt

Läs mer

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet Industriella revolutionen började i Storbritannien under 1700-talet Det agrara samhället Före industrialiseringen så arbetade så gott som alla inom jordbruket Var och en ägde en liten bit av varje jordsort,

Läs mer

Upplysningstidens karta

Upplysningstidens karta Upplysningstidens karta (interaktiv via länken nedan läs och lär dig om händelser) http://www.worldology.com/europe/enlightenment_lg.htm Handelsmönster år 1770 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=european_empires_and_trade_c._1770.jp

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen Ord och begrepp till arbetsområdet Miljö i Europa. Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen resurser: det som vi kan leva av, Pengar kan vara en resurs. Naturen är också en stor

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

Den industriella revolutionen. Den moderna samhällsekonomins utveckling och funktion

Den industriella revolutionen. Den moderna samhällsekonomins utveckling och funktion Den industriella revolutionen Den moderna samhällsekonomins utveckling och funktion Mänsklighetens historia utifrån en samhällsekonomisk uppdelning i olika tidsepoker. Industrisamhället Jordbrukssamhället

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

Nedan följer en reseberättelse om resan vi gjorde till Mocambique i januari månad.

Nedan följer en reseberättelse om resan vi gjorde till Mocambique i januari månad. Inledning Resedagbok från Mocambique Inledning Nedan följer en reseberättelse om resan vi gjorde till Mocambique i januari månad. Jag beskriver vad vi gjorde på resan och jag kommer även att skriva om

Läs mer

Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se

Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se Detta är ett utdrag ur handboken Skriv för din släkt! Innehållsförteckning, två sidor plus ett exempel. Innehållsförteckning OM ATT SKRIVA.

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan RUNRIKET anhörig person som man är nära släkt med arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan avsluta göra så att något blir klart ben hård del av skelettet

Läs mer

SVEA RIKE. En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015

SVEA RIKE. En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015 SVEA RIKE En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015 PRESENTATIONSVISA 1. Vi vill här presentera för Er ett avlångt land, som har rätt många delar, vi kommer hand i hand. Här nere, där bor

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

Tidslinjen: historiska miljöproblem Låt eleverna skriva eller rita ett miljöproblem som de tycker är viktigt att vi löser i framtiden.

Tidslinjen: historiska miljöproblem Låt eleverna skriva eller rita ett miljöproblem som de tycker är viktigt att vi löser i framtiden. Lärarhandledning Miljö Tidslinjen: historiska miljöproblem Låt eleverna skriva eller rita ett miljöproblem som de tycker är viktigt att vi löser i framtiden. Diskutera sedan i grupp vad eleverna skrivit/ritat.

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Franciskus Festdag 4 oktober

Enkel dramatisering Den helige Franciskus Festdag 4 oktober 1 Enkel dramatisering Den helige Franciskus Festdag 4 oktober Bakgrund Franciskus hör till ett av våra mest uppskattade helgon. Han föddes 1182 i Umbrien i Italien som son till en rik tyghandlare. Som

Läs mer

En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö

En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö Min mormor Maria Kangas föddes 1872 i byn Lajkola i Finland. Min morfar Johan Erik Kangas var två år yngre och

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

Ekonomiska teorier. Adam Smith David Ricardo Karl Marx Keynes

Ekonomiska teorier. Adam Smith David Ricardo Karl Marx Keynes Ekonomiska teorier Adam Smith David Ricardo Karl Marx Keynes Kommentar Dessa ekonomiska teorier har vi gått igenom och diskuterat i klassrummet. Det blir kanske lättare att minnas resonemangen om ni läser

Läs mer

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN:

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 RESOR OCH VAROR En del av järnåldern kallas för vikingatiden. Man tror att ordet viking betyder från viken, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8. OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12. STÖDJER MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN / s.17 - s.18

HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8. OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12. STÖDJER MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN / s.17 - s.18 HEMTRAKT HANDGJORD KOLLEKTION FRÅN IKEA I SAMARBETE MED SOCIALA ENTREPRENÖRER I INDIEN SÄLJSTART: 19 FEBRUARI 2016 HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8 OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12 HUR

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

meddelanden från bangladesh 2012

meddelanden från bangladesh 2012 meddelanden från bangladesh 2012 Vi tycker om fabriken. Det är bra ljus och luft där. Vi skulle vilja att det ser ut så hemma. Fast lönen är för liten. Och vi jobbar för långa dagar! Vi vill bli befordrade

Läs mer

Norrlands för!a skördetröska

Norrlands för!a skördetröska Norrlands för!a skördetröska Fredagen 15 augusti 1947 hände det något mycket speciellt på Mackmyra Bruk i Valbo utanför Gävle. Till bruket hade Norrlands första skördetröska kommit. Innan skördetröskan

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede Lokalt vård- och omsorgsprogram vid vård i livets slutskede Förord Det enda vi med säkerhet vet, är att vi alla kommer att dö. Vi vet också att döden är en förutsättning för livet. Att dö har sin tid,

Läs mer

Bedömningsstöd. Historia 7-9. Elevhäfte

Bedömningsstöd. Historia 7-9. Elevhäfte Bedömningsstöd Historia 7-9 Elevhäfte BEDÖMNINGSSTÖD I HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Elevuppgift Livet före och efter Berlinmurens fall Bakgrund till uppgiften Kalla kriget är en historisk epok som sträcker sig

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst.

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst. Så var det Förr Omkring 500 e Kr hade de inre delarna av Röbäcksslätten och sandåsen, där de äldre delarna av byn nu ligger torrlagts och det blev möjligt för människor att bosätta sig där. Stenåldersfynd

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

Bild nr 11305 Emil Wikman bondson från Jällvik på stadsfärd år 1908 med en gigg. Observera lådan, bakom sätet, med plats för last.

Bild nr 11305 Emil Wikman bondson från Jällvik på stadsfärd år 1908 med en gigg. Observera lådan, bakom sätet, med plats för last. Ljustorp före motorfordonens tid Det berättas många historier om hur människor gick när de skulle någonstans. En man i Bredsjön, Hans Henrik Hansson (1861-1961), hade gjort till en betald syssla att gå

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Lärarhandledning: Den stora utvandringen. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Den stora utvandringen. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Den stora utvandringen Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T42215 Ämnen: Historia, Samhällskunskap, Religionskunskap Målgrupp: Grundskola 4-6, Grundskola 7-9, Gymnasium Speltid:

Läs mer

DEL 2: KREATIV AVFOLKNING I EN JAPANSK BERGSBY. 2013-01-08 Av: LUR Konstnär

DEL 2: KREATIV AVFOLKNING I EN JAPANSK BERGSBY. 2013-01-08 Av: LUR Konstnär DEL 2: KREATIV AVFOLKNING I EN JAPANSK BERGSBY 2013-01-08 Av: LUR Konstnär Ristorkning Utöver Kamiyama Artist in residence arbetar Green valley på olika sätt med att göra Kamiyama till en mer attraktiv

Läs mer

s o f t a? Bild: Pija Lindenbaum

s o f t a? Bild: Pija Lindenbaum s o f t a? Om du hade varit ung på medeltiden hade du förmodligen inte haft så mycket fritid som i dag. Så snart barnen kunde fick de börja arbeta och vid 10 12 års ålder tyckte man att de var vuxna. Skolor

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST

Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST Vad är Länsstyrelsen? Det finns 21 län i Sverige. Ett län är ett stort område som består av flera kommuner. Länsstyrelsen är en myndighet som är med och bestämmer i länet.

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Ett odjur i Jämtland. Adams pappa satt framför datorn. Vad gjorde pappa på morgonen när Adam vaknade? Vilka ord på dialekt känner du till?

Ett odjur i Jämtland. Adams pappa satt framför datorn. Vad gjorde pappa på morgonen när Adam vaknade? Vilka ord på dialekt känner du till? Ett odjur i Jämtland Vad gjorde pappa på morgonen när Adam vaknade? Adams pappa satt framför datorn. Vilka ord på dialekt känner du till? Vilken dialekt är det? Hur såg odjuret ut som kom upp ur grytan?

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia

Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia Målgrupp: 7-9 Tema: USA, historia, slaveri, västerländsk historieskrivning Sökord: USA, historia, slaveri, västerländsk

Läs mer

Stugors och ladugårdars lägen

Stugors och ladugårdars lägen 13 Stugors och ladugårdars lägen Byar och gårdar på kartor På 1600-talets jordebokskartor ritades gårdarna/hemmanen in som symboler ett hus = en gård/ett hemman. Gårdarna i en by ritades in som ett hus

Läs mer

Umeå Universitet Pedagogiska Institutionen Idrottsvetenskapliga programmet Axel Holmström

Umeå Universitet Pedagogiska Institutionen Idrottsvetenskapliga programmet Axel Holmström Umeå Universitet Pedagogiska Institutionen Idrottsvetenskapliga programmet Axel Holmström Här väntar jag på en buss vid campus som ska ta mig till Milwaukee. I den höga byggnaden bakom mig syns det huset

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

Liten checklista för ett miljövänligare liv på sjön

Liten checklista för ett miljövänligare liv på sjön Liten checklista för ett miljövänligare liv på sjön Med vänliga hälsningar från Sweboat Båtbranschens Riksförbund Vi som är på sjön vet hur underbart det är. Det som lockar oss är äventyret, naturupplevelsen,

Läs mer

Klass 6B Guldhedsskolan

Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B i Guldhedsskolan har gjort ett temaarbete i NO, svenska och bild. Vi gör alla avtryck i miljön. Hur mycket jag tar av naturens resurser och belastar miljön brukar kallas

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

h i s to r i e n r u n t fa b r i ke r n a

h i s to r i e n r u n t fa b r i ke r n a JÄRVÄGE FABRIKERA VÄLFÄRDE VARUHUSE...maskiner och ny teknik Industrialismen innebar att saker började tillverkas på ett nytt sätt. Handverktyg och muskelkraft ersattes av maskiner drivna av vattenkraft,

Läs mer

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Marknadsbeskrivningar Några av de faktorer vi tittar på vid val av marknader är gästnattsvolymer, tillväxtpotential, dygnsutlägg samt marknadens kännedom om

Läs mer

Månadsbrev från fotbollsvolontärerna

Månadsbrev från fotbollsvolontärerna Månadsbrev från fotbollsvolontärerna december 2009 Nu har vi varit här halva vår tid, och man börjar känna sig riktigt hemma i Kongo. Men samtidigt känns det jobbigt att inse att vi bara har halva tiden

Läs mer

Minns du: Att tvätta. Användarhandledning. En del av Landstinget Sörmland

Minns du: Att tvätta. Användarhandledning. En del av Landstinget Sörmland Minns du: Att tvätta Användarhandledning En del av Landstinget Sörmland En del av landstinget Sörmland Box 314 611 26 Nyköping Tel 0155-24 57 00 Fax 0155-28 55 42 Bokning 0155 24 57 02 E-post info.museet@dll.se

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Den industriella revolutionen. En resa tillbaka till framtiden

Den industriella revolutionen. En resa tillbaka till framtiden Den industriella revolutionen En resa tillbaka till framtiden Crash course om industriella revolutionen Till filmen Från mekanisk garntillverkning till iphone och självkörande bilar Den industriella revolutionen

Läs mer

Bondestenåldern. 4200 år före Kristus - 1800 år före Kristus

Bondestenåldern. 4200 år före Kristus - 1800 år före Kristus Bondestenåldern 4200 år före Kristus - 1800 år före Kristus Människorna blev fler och fler. Man kom på ett nytt sätt att skaffa mat. Om man sådde frön från vilda växter i jorden och väntade till våren,

Läs mer

GAMMELSTADS KYRKSTAD ETT VÄRLDSARV

GAMMELSTADS KYRKSTAD ETT VÄRLDSARV GAMMELSTADS KYRKSTAD ETT VÄRLDSARV GAMMELSTADS KYRKSTAD ETT VÄRLDSARV Gammelstads kyrkstad är ett världsarv från och med 1996 och ett uppskattat besöksmål för människor från hela världen. Gemensamt för

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 Bruce Springsteen Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland!

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Mellankrigstiden 1919-1939 Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Läget efter det första världskriget Versaillesfreden, som bestämdes av segrarmakterna, var hård mot Tyskland. De var tvungna att betala krigsskadestånd,

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Silvervägen- En del av Sveriges transport historia

Silvervägen- En del av Sveriges transport historia 89 Silvervägen- En del av Sveriges transport historia 'it' mi narie arhete i "kogshistoria. '!1\tJlutlonen (ör \'t'ulf;\lionscko!ogl. t 'Illca. VI lqq",, \, Av: Magnus Löfmark, jk 91195 90 Silvervägen-

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Enkel dramatisering Johannes Boscos dröm Festdag 31 januari

Enkel dramatisering Johannes Boscos dröm Festdag 31 januari 1 Enkel dramatisering Johannes Boscos dröm Festdag 31 januari Bakgrund Johannes Bosco (1815-1888) Giovanni Bosco föddes den 16 augusti 1815 i Becchi, en liten by nära Torino i norra Italien. Hans föräldrar

Läs mer

68))5$*(77(5. 0DULH5nGDKO0 'DJIRONK JVNRODQ 7UROOKlWWDQ YLQWHUQ

68))5$*(77(5. 0DULH5nGDKO0 'DJIRONK JVNRODQ 7UROOKlWWDQ YLQWHUQ 68))5$*(77(5 0DULH5nGDKO0 'DJIRONK JVNRODQ 7UROOKlWWDQ YLQWHUQ INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad betyder suffragett?...2 Emmeline Pankhurst...2 Metoder...3 Hungerstrejk...4 Katt och råtta lagen...4 Svarta fredagen...4

Läs mer

Det var kväll, och bara de allra sista av solens alla strålar dröjde sej kvar i de översta ruskorna av grantopparna.

Det var kväll, och bara de allra sista av solens alla strålar dröjde sej kvar i de översta ruskorna av grantopparna. Det var kväll, och bara de allra sista av solens alla strålar dröjde sej kvar i de översta ruskorna av grantopparna. I slaskhinken intill dörren mellan köket och verandan hade man glömt att lägga locket

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång)

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång) Olika lärostilar... Som många vet så finns det många olika sätt att lära sig på dem vanligaste är att man lär sig genom att lyssna och tala, läsa och titta på bilder. De flesta lär sig även genom att få

Läs mer

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Inehållsförtekning INEHÅLLSFÖRTEKNING 1 FÖRORD 2 VARFÖR 3 HUR 4 IDAG 7 KÄLLFÖRTECKNING 7 1 Förord Det svenska försvaret och den svenska industrin har mer eller mindre

Läs mer

VÄSTERBOTTNISK KULTURHISTORIA. faktablad bondejord

VÄSTERBOTTNISK KULTURHISTORIA. faktablad bondejord VÄSTERBOTTNISK KULTURHISTORIA faktablad bondejord odlingsrösen träd i odlingslandskapet ortnamnen berättar hässjor brödbak o d l i n g s r ö s e n Vid sidan om dikningen har ett av de tyngsta arbetena

Läs mer

ORSAKER TILL DEN ENGELSKA REVOLUTIONEN

ORSAKER TILL DEN ENGELSKA REVOLUTIONEN ORSAKER TILL DEN ENGELSKA REVOLUTIONEN BAKGRUND Crécy 26 augusti 1346 (En del av det s.k. Hundraårskriget 1337-1453) Engelska långbågar Kanoner DIGERDÖDEN 1348-49 Pandemi som medförde en enorm folkminskning

Läs mer

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF 2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING Move it Bag UF Innehållsförteckning: 1. VD har ordet..sid 1 2. Förvaltningsberättelse.sid 2 3.

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Skapandet är det största i livet

Skapandet är det största i livet Skapandet är det största i livet Helena Langenhed (1917 2002), Flahall gård, Härryda socken, Sävedals härad, Västergötland. Det var det första stället utan ström jag hörde talas om. Redan i slutet av 1970-talet

Läs mer

Ragnar Åkerström. Minnen från Norra Skoga. Min skoltid och min bäste kamrat Lars

Ragnar Åkerström. Minnen från Norra Skoga. Min skoltid och min bäste kamrat Lars Ragnar Åkerström Minnen från Norra Skoga Jag har bott i Norra Skoga i hela mitt liv. Både jag och min mamma är födda i en äldre stuga som ligger på min nuvarande tomt bara 20 m från det hus som jag nu

Läs mer

Riddare död i krig. Idea utforskar om Hansans köpmän. Hansan. En dag hos bönderna

Riddare död i krig. Idea utforskar om Hansans köpmän. Hansan. En dag hos bönderna Journalister: 4:rorna från Sätunaskolan Drottning MARGARETA! Ida har träffat drottningen i ett spännande möte. Hansan Idea utforskar om Hansans köpmän Riddare död i krig. än En dag hos bönderna Matilda

Läs mer

Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning. Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Kön Ålder Utbildning

Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning. Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Kön Ålder Utbildning Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 212 354 258 176 117 483

Läs mer

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Bakgrund Syftet med blandade lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap. Samtliga lokala lärande nätverk består

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2014/2015. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2014/2015. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2014/2015 I Ur och Skur Vattendroppens Inledning Förskolan I Ur och Skur Vattendroppen bedrivs med I Ur och Skur pedagogik. Vi bedriver verksamheten till största delen ute i naturen,

Läs mer

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

Livets lotteri, Indien

Livets lotteri, Indien Livets lotteri, Indien Jag heter Rashmika Chavan och bor i Partille, men mitt ursprung är Indien (Mumbai). Jag, min mamma Angirasa och lillebror Handrian flydde till Sverige när jag var 11 år. Nu är jag

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Rapport från besök i Rameshwari school, Khamare 14-16 oktober 2011

Rapport från besök i Rameshwari school, Khamare 14-16 oktober 2011 Rapport från besök i Rameshwari school, Khamare 14-16 oktober 2011 Jag, Jenny Adhikari, min man MadhuSudan, samt vår halvåriga dotter Agnes i sällskap med två svenska kvinnor vid namn Isabella och Veronique,

Läs mer

Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ

Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ har du tänkt på att Östersjön i princip är ett slutet innanhav? Detta betyder att föroreningar

Läs mer