Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun"

Transkript

1 Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 AFA.21 AFA.22 AFB.22 AFB.31 Beställarens ombud under anbudstiden Kenny Marcussen Beställarens kontaktperson under anbudstiden Beställarens kontaktperson avseende förfrågningsunderlaget är: Lars-Gunnar Börve, tfn Översiktlig information om objekten Förbo AB avser att handla upp våtrumsarbeten. Objektets läge Se Förbos hemsida under fliken områden. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar vilka inbördes gäller i nedanstående ordning: 1. Denna anbuds inbjudan 2. Administrativa Föreskrifter dat inkl detta inbjudningsbrev. 3. Rambeskrivning daterad inkl principskisser A , A30-02 och A Anbudsformulär daterat 5. ABT 06 (bifogas ej) 6. AMA 98 (bifogas ej) Anbuds form och innehåll Anbuden lämnas i enlighet med anbudsformulär

2 sida 2 av 2 AFB.32 AFB.34 AFD.4 Anbudstidens utgång Anbud skall vara till beställaren tillhanda senast Adressering Anbud märkes "Badrums renovering i Lindome C och sändes till Förbo AB Box Mölndal Tider Arbete utföres under våren 2009 och skall vara färdiga och slutbesiktigade den 10 juli 2009 Med vänlig hälsning Mölndal Förbo Kenny Marcussen

3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ANBUDSFORMULÄR BADRUMSRENOVERING För Lindome centrum 1 Omfattning 1:1 För entreprenaden gäller ABT 06 1:2 Entreprenaden gäller ytskiktsrenovering i våtutrymmen i enighet med rambeskrivning daterad 2 Företag/ombud/övriga ansvariga 2:1 BS:s ombud är : Kenny Marcussen 2:2 TE:s Företagsnamn. 2:3 TE:s Organisationsnummer.. 2:4 TE:s Ombud.. 2:5 TE:s ansvarige i kvalitetsfrågor... 2:6 TE:s ansvarige i miljöfrågor..

4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 3 Ersättning (exklusive mervärdesskatt) 3:1 Anbudssumma..kr 3:2 Anbudssumma i text.. Tim debiteringar: 3:3 Bygg kr/tim 3:4 VVS.kr/tim 3:5 El kr/tim Alla priser skall avse fullt färdigt arbete och innehålla samtliga kostnader utan ytterligare påslag 3:6 Avgående/tillkommande badrum alternativ 1 kr 3:7 Avgående/tillkommande badrum alternativ 2 kr 3:8 Avgående/tillkommande badrum alternativ 3 kr 4 À- prislista Alla priser skall avse fullt färdigt arbete och innehålla samtliga kostnader utan påslag 4:1 WC stol IDO Trevi 955E, kr/st

5 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 4:2 Tvättställ IFÖ Cera 2322 Vit kr/st 4:3 Tvättställsblandare, FMM kr/st 4:4 Badkar, Ifö pro frontlöst..kr/st 4:5 Badkarsblandare, FMM kr/st 4:6 Handdukstork, Ahlsell artikel nr kr/st 5 Övriga kriterier enligt AFB.52 Följande skall redovisas vid anbudsinlämning 5:1 Referenser och deras ombud Bifogas 5:2 Organisation Bifoga organisationsplan 5:3 Kvalitetssystem Bifogas 5:4 Miljöledningssystem Bifogas 5:5 Service Bifogas 5:6 Tidplan Bifogas 6 Övrigt 6:1 TE är betalningsansvarig för självrisker, som drabbar BS i samband med ersättning från försäkringsbolag, där skador orsakats av TE vid genomförande av arbeten.

6 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ja Nej 6:3 Skatteblankett SKV 4820 bifogas :4 Är fri från hinder enligt AFB krav A 6:5 Referenslista liknade uppdrag minst fyra kontaktpersoner med tfn Mölndal 2009 Beställare Förbo AB Krister Lundgren

7 Förbo AB RAM BESKRIVNING FÖRBO BADRUM FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE BADRUMSRENOVERING I LINDOME CENTRUM 2008 Denna beskrivning ansluter till AMA 98 Mölndal

8 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 1 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM Denna beskrivning ansluter till Hus AMA 98, VVS AMA 98, EL AMA 98 ABT 06 Föreskrifter i AMA skall gälla i alla tillämpliga delar avseende material-, kvalitets-, och utförandekrav med tillägg enligt denna beskrivning. Typ lägenheter redovisas på ritningar OMFATTNING Renoveringen omfattar renovering av totalt 30 stycken badrum med följande uppdelning 14 st badrum alternativ 1, 7 st badrum alternativ 2 och 9 st badrum alternativ 3 på Smörkullegården och Dotegården i Mölndals Kommun i enlighet med denna ram beskrivning samt principskisser A30-01 (alt 1), A30-02 (alt2) och A30-03 (alt 3) ALLMÄNT Fabrikantens senast utgivna anvisningar skall följas Erforderliga provtagningar skall utföras på underlag (fuktmätning, vidhäftning etc.) Erforderlig uttorkning skall utföras innan ny beläggning. Erforderlig skyddstäckning skall utföras av golvytor, inredningar o dyl. Före beläggning av mattor skall underlaget kontrolleras. (fall mot golvbrunn, tätskikt och förseglingar etc.) Egenkontroller skall upprättas vid varje badrum. Utförandet I entreprenörens åtagande skall ingå att informera närliggande lägenheter om oljud vid bilningsarbete, samt all avisering och hyresgästkontakt görs av entreprenören. RIVNING, FLYTTNING, DEMONTERING, ÅTERMONTERING MM Rivningsmaterial bortforslas av entreprenör. Allt rivningsmaterial skall sorteras och transporteras bort till av kommunen anvisad återvinningsstation. Rivningsarbetet skall utföras på ett sådant sätt och med sådana hjälpmedel att skador ej uppstår på byggnadsdelar lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

9 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 2 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod Generellt skall följande rivas: Golvmatta inkl uppvik. Väggmatta Inredning såsom spegel, pappershållare, krokar, skåp, duschstång etc. Väggar och tak rensas från spik, skruv o dyl. Rörledningar samt förekommande radiator i badrum ev. återmontering beroende på ålder. Inkommande värmerör i golv Utrustning såsom wc-stol, tvättställ, badkar, blandare demonteras. Brunn Tvättbänk inklusive avlopp och blandare Där det finns tvättpelare skall detta demonteras och placeras på hyresgästens balkong. Foder i fönster och innerdörr. 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 43.CB/41 Innerväggar (ej stominnerväggar) Vid montering av plastmatta på vägg skall underlaget anpassas till nytt ytskikt Skivväggar skall uppfyllda toleranskraven enligt tabell 44.C/-1 Hus AMA 43.CC Innerdörrar Befintlig dörr till badrum skall smörjas och justeras. Ny tröskel i massiv klarlackad ek monteras den skall vara urfräst ca 20mm för uppvik av mattan så att mattkant blir skyddad. Dörr till badrum kapas ev. så att fri spaltöppning mellan dörrblad och ny tröskel om ca 15mm erhålles (ventilering) 44.BB Ytskikt på golv Noggrann rengörning samt erforderlig avjämning/spackling samt uppspackling av golv med fall på ca 1:75 till golvbrunn (riktvärde 13mm/m) och övriga ytor 1:100 (riktvärde 6mm/m) skall utföras av befintliga undergolv för ny beläggning. Golv under wc-stol utföres horisontellt Spackel, fästmaterial o dyl. till golv skall vara avpassat till underlaget, oorganiskt, mögelresistent och vara typgodkänt för våtrum. Material och utförande skall uppfyllas enligt Golvbranschens Riksorganisation (GBR) lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

10 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 3 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod För beläggning skall företag auktoriserade av Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) anlitas Golvbeläggningar av plastmattor Nya plastmattor skall vara av fabrikat Tarkett Onyx eller likvärdig. Kulör på mattor skall kunna väljas av beställaren/hyresgäst enligt fabrikantens standardsortiment. I entreprenaden skall räknas med 4 stycken valfria kulörer. Mattor limmas samt svetsas. Kulör på tråd skall vara densamma som mattans grundkulör Plastmatt uppdrages som sockel 150mm på vägg. Överkant sockel skall vara horisontellt. Fogmassa skall appliceras runt wc-stol och skall uppfylla kraven för klass 12,5 E (vattenbeständig och antimögelresistent) 44.C Ytskikt på väggar Noggrann rengörning samt erforderlig spackling skall utföras av befintliga väggar för ny beklädnad. Spackel och lim o dyl till väggar skall vara avpassat till underlaget, oorganiskt, mögelresistent och typgodkänt för våtrum. Fogmassa skall vara silikonbaserad och uppfylla kraven för klass 12,5 E (vattenbeständig och mögelresistent). För beläggning skall företag auktoriserade av Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) anlitas Väggbeklädnader av plastmatta Nya väggplastmattor skall vara fabr Tarkett eller likvärdig, matta och bård skall vara typ Onyx eller likvärdig Kulör på mattor skall kunna väljas av beställaren/hyresgäst enligt fabrikantens standardsortiment. I entreprenaden skall räknas med 4 stycken valfria kulörer lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

11 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 4 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod Mattor monteras enligt H-mteod och limmas samt svetsas. Kulör på svetstråd skall vara densamma som mattans grundkulör. Beklädnad skall dras ned 50 mm på golvsockel och avslutas med horisontell underkant 100mm övergolvnivå. Tätning (försegling) av väggplastmattans underkant samt bårdens underkant skall utföras. I övergång mellan bård och tak tätas det med mjukfog klass 12,5 E (vattenbeständig och antimögelresistent) LCS Byggplatsmålning Målning av golv, väggar och tak. Inomhus Takvinkel inklusive en högst 3 mm bred springa skall tätspacklas där anslutande tak och/eller vägg skarv- eller bredspacklas. Ytor som skall målningsbehandlas skall utföras med erforderlig rengörningsgrad, underbehandling samt färdigbehandling till ett fullgott utförande/resultat. Tak som målningsbehandlas utföres i kulör vit, glans 40 skalenheter (våtrumsbehandling) I våtrum skall typgodkänt våtrumssystem användas (oorganiskt, mögelresistent). Material och anvisningar skall uppfylla kraven enligt Måleribranschens standard för våtrum 44.Z Övriga invändiga ytskikt Foderlist Nya foderlister i innerdörr samt fönster monteras och utförs av massiv furu, täckmålad i kulör vit, spikas fast med dyckert. Foder vid dörr avslutas 15mm från golvnivå för att minimera fuktskador. 46 RUMSKOMPLETTERINGAR Inredning i badrum monteras i princip lika befintligt (förutom torkreda dessa skall ej återmonteras i badrum) Badrumsinredning skall utföras med följande Ny toalettpappershållare Smedbo HOUSE RK 341 Nytt badrumskåp Vedum F3 vitmålat Ny belysningsarmatur Vedum 600 Nya handdukskrokar 2 st enkrok Smedbo HOUSE RK lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

12 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 5 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod Ny handukskroka fyrkrok Smedbo HOUSE RK 359 Ny duschdraperistång Duschdraperistång Arrows Safir Nytt duschsett Ahlsell art. nr Två stycken 500mm över och underskåp inklusive dörrar (bara i lägenhets alternativ 1 & 2 enligt skiss) Ny bänkskiva 1000mm i högtrycks laminat (bara i lägenhets alternativ 1 & 2 enligt skiss) VVS 5 VA, VVS, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Orientering Installationer skall uppfylla de krav och specifikationer som finns angivna i gällande myndighetsnormer och anvisningar vid projekteringstillfället Material av i Sverige vanligt förekommande fabrikat av normalstandard skall användas där ej annat anges 52 Tappvattensystem Inkoppling till befintliga kall- och varmattenledningar sker med nya avstängningsventiler av typen kulventiler. Ny rördragning inom badrum monteras synligt på vägg. Synliga ledningar skall vara förkromade och klamras med plastklammor. Inom våtzon monteras kontaktklammor typ snapp Vattenledningar förläggs på vägg 50mm från golv. Där badkarsstorlek ej medgiver maximal längd pga synliga vattenrör till badkarsblandare skall synliga rör förläggas från tak. Detta kommer att bli aktuellt i badrums alternativ 3. PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M Ny brunn skall vara av typ JAFO eller likv placeras 500mm x 500mm från vägg. PSB.1 Kulventiler Nya avstängningsventiler monteras på samtliga ledningar innan genomförning till stamledning i schakt till badrum lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

13 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 6 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod PU SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR Nya gumminipplar skall monteras vid handfatsavlopp, tvättmaskinsavlopp och WCstol. Befintliga vattenlås till tvättställ byts. Ny vattenkran monteras på vägg för att förbereda installation av tvättmaskin. Nytt avlopp för tvättmaskin monteras på vägg för att förbereda installation av tvättmaskin FÖRUPPHANDLAT: Vid återmontering av blandare och porslin kan Förbo välja att byta ut befintliga produkter mot nytt material enligt följande: - badkar - wc-stol - handfat inklusive blandare - badkarsblandare Material skall avropas från vald underleverantör utsedd av Förbo. Mottagandet, lagerhantering och transporter ansvarar totalentreprenören för. Samma installationer skall TE lämna à- priser för i anbudsformulär där TE tillhanda håller materialet och installation till en fullfärdig produkt. 56 VÄRMESYSTEM 56.B Värmevattensystemet Inkommande värmerör i golv flyttas upp på vägg 50mm över golv. Befintligt värmesystem i badkarsfront demonteras. Ny radiator anpassas till badrummets storlek monteras på en lämplig vägg. 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Befintliga frånluftskanaler bibehålls och rengöres enligt bygg. Befintliga don demonteras och anpassas till nytt tätskikt och återmonteras lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

14 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 7 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod EL Objektets art Objektet omfattar elinstallationer i badrum. Underlag för utförandet skall vara av denna ram beskrivning bygg, vvs & el Flyttning, rivning, demontering Alla befintliga installationer i badrum skall rivas. Befintliga strömbrytare, vägguttag, dosor, ledningar, armaturer mm rives och borttransporteras på entreprenörens bekostnad. Belysningsarmatur Komplett installation av badrumsarmatur, levereras av bygg med uttag och jordfelsbrytare. Armatur placeras ovanför badrumskåp. INSTALLATIONSSTRÖMSTÄLLARE, uttag Nya strömställare skall monteras. El dras fram för förberedelse för tvättpelare. Á- pris skall lämnas på montering av el-uppvärmd handdukstork YTB.1 MÄRKNING AV INSTALLATIONER Märkning och tekniskdokumentation skall överensstämma. YTC.1 Provning av installationssystem Protokoll skall upprättas och överlämnas till beställare. YUH.63 Driftinstruktioner Avser bla el uppvärmd handdukstork lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

15 AF sida 1 av 11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LOU Mölndal Förbo AB

16 AF sida 2 av 11 Dessa Administrativa Föreskrifter är upprättade i anslutning till AF AMA 98. AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA AFA.12 ALLMÄN ORIENTERING Beställare Förbo AB Box Mölndal Telefon: Telefax: Org.nr.: AFA.121 AFA.122 AFA.21 AFA.22 AFB AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.22 Beställarens ombud under anbudstiden Se anbudsinbjudan Beställarens kontaktpersoner under anbudstiden Se anbudsinbjudan Översiktlig information om objektet Se anbudsinbjudan Objektets läge Se anbudsinbjudan UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandling tillämpas Lagen om offentlig upphandling LOU. Förenklad upphandling enligt LOU 6 kap tillämpas. Anbud kan komma att förkastas utan föregående förhandling. Entreprenadform Totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Som förutsättning för beställning gäller att Förbos styrelse medger igångsättning och att bygglov erhålles. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av handlingar enligt separat förteckning i anbudsinfordran.

17 AF sida 3 av 11 AFB.23 AFB.3 AFB.31 AFB.33 AFB.51 Kompletterande förfrågningsunderlag Eventuella anbuds-pm läggs in på Förbos hemsida Anbudsgivning Telefax- och anbud accepteras ej. Anbuds form och innehåll Anbud lämnas genom ifyllt anbudsformulär. Anbuds giltighetstid Anbud ska vara giltigt två månader. Prövning av anbudsgivare Anbudsgivare skall intyga att han är fri från hinder för deltagande i upphandlingen enligt LOU 1 kap 17 och 6 kap 9. Anbudsgivare skall ha F-skattesedel och vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt. AFB.511 AFB.52 AFB.53 AFD AFD.1 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Värderingsgrunder vid prövning av anbud Värderingsgrunder för prövning av anbud är lägst anbudspris. Meddelande om beslut vid prövning av anbud Anbudsgivare vars anbud inte antagits, kommer att underrättas genom brev om tilldelningsbeslut. ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller ABT 06, med de ändringar och tillägg som följer av dessa administrativa föreskrifter. Omfattning Entreprenaden omfattar allt arbete och alla tjänster i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, se AFB.22 och AFB.23, till en fullt färdig och fungerande produkt. AFD.111 Samanställning över ändringar i ABT 06 AFD.18 Föreskrifter AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete AFD.361 Samordning av arbeten AFD.461 Garantitid för entreprenaden AFD.5 Ansvar AFD.631 Säkerhet till beställaren AFD.715 Garantibesiktning AFD.9 Tvist AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Sidoentreprenader kan förekomma.

18 AF sida 4 av 11 AFD.132 AFD.14 AFD.15 AFD.152 AFD.161 Arbetstider Bullrande arbeten får endast ske mellan kl och kl vardagar. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Information Beställarens informationsverksamhet Information till fastighetsägare, hyresgäster, allmänhet, massmedia m fl skall gå via beställaren. Tillstånd från myndigheter Beställaren bekostar bygglov. Entreprenören skall ombesörja och bekosta alla övriga tillstånd för entreprenadens utförande. AFD.18 Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen Totalentreprenören får inte vidtaga åtgärd som kan åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch som entreprenaden avser. Detta gäller dock endast om åtgärden grundar sig på omständigheter som sägs i LOU 1 kap 17 eller 6 kap 9-11 Totalentreprenören skall kräva samma utfästelse av den som företaget kan komma att anlita som underentreprenör. Med tillägg till ABT 06 kap 8 1 föreskrivs: "Om totalentreprenören bryter mot vad som anges ovan får beställaren häva avtalet utan annan ersättning än i projektet inbyggt material och nerlagt arbete." AFD.185 AFD.2 AFD.21 AFD.22 CE-märkning m m av maskinanläggning Totalentreprenören ansvarar för CE-märkning och åtgärder enligt AFS 1994:48. Utförande Kvalitetsangivelser Där namngiven vara angives med tillägget eller likvärdigt innebär att beställaren är beredd att pröva andra alternativ än det föreskrivna. Beställaren ensam avgör likvärdigheten. Kvalitets- och miljöarbete Med tillägg till ABT 06 För att lägga golvmattor av PVC och för att sätta upp väggmaterial av PVC respektive tätskikt, keramiska beklädnader och beläggningar i våtutrymmen,

19 AF sida 5 av 11 skall totalentreprenören anlita ett av Golvbranschens Våtrumskontroll - GVK - och Byggkeramikrådet auktoriserat företag. Stickprovskontroll skall utföras enligt GVK:s och PER:s branschregler och resultatet av dessa kontinuerligt redovisas för beställaren. Totalentreprenören skall tillställa beställaren intyg om behörighet, i enlighet med branschreglerna, utfärdat av GVK resp Byggkeramikrådet innan arbeten påbörjas. AFB.2232 AFB.2233 Entreprenörens kvalitetsplan Se ABT 06 kap 2 2 Totalentreprenören skall till beställaren redovisa företagets kvalitetssystem. Totalentreprenören skall vidare redovisa hur han avser att vidarebefordra kraven på kvalitetsstyrning till underentreprenörer och leverantörer. Entreprenörens miljöplan Se ABT 06 kap 2 2 Av totalentreprenören rivet material skall sorteras och hanteras enligt för kommunen gällande riktlinjer avseende bygg- och rivningsavfall. Totalentreprenören skall till beställaren överlämna mottagningsbevis avseende borttransporterat avfall. Vid arbetet skall i första hand material användas som är förnyelsebara, sunda för människor, djur och växter och som är återvinningsbara. Användning av material innehållande PVC skall undvikas där så är möjligt. AFD.23 AFD.242 Ändringar och tilläggsarbeten Ändrings- och tilläggsarbeten skall anses beordrat först sedan de beställts skriftligt av beställaren se AFD.611 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenad tiden Teknisk dokumentation samt instruktion för drift, skötsel och underhåll, upprättade på svenska, skall levereras i två exemplar innan första slutbesiktning, insatta i A4-pärmar med register. Handlingarna levereras kompletta vid ett och samma tillfälle mot överlämningskvitto. Totalentreprenören upprättar arbetsmiljöplan och rivningsplan. AFD.26 Varor m m Tillvarataget material och överblivna massor som ej skall återanvändas eller som beställaren gör anspråk på, blir totalentreprenörens egendom. Totalentreprenören bekostar bortforsling till återvinningsstation/sorteringsanläggning och svarar för deponiavgifter. Varudeklaration skall lämnas till beställaren efter anmodan.

20 AF sida 6 av 11 AFD.2622 AFD.32 AFD.321 AFD.323 AFD.344 Varor som tillhandahålls Totalentreprenören är skyldig att mottaga, lossa, skydda och förvara material som beställaren tillhandahåller. Möten Startmöte Genomförs enligt ABT 06 kap 3 2 Byggmöten Personalförteckning och legitimationsplikt AFD.361 AFD.364 AFD.371 Samordning av arbeten Med ändring av ABT 06, kap 3 9, föreskrivs: Totalentreprenören skall svara för att hans egna arbeten samordnas med sidoentreprenörers och andras arbeten. Samordning av arbetarskydd Totalentreprenör Bygg ska överta det ansvar som enligt arbets- miljölagen åvilar den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete, för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället för byggnadsverksamheten. Av entreprenören förd dagbok AFD.4 Tider Se anbudsinbjudan AFD.461 AFD.462 AFD.5 Garantitid för entreprenaden Med ändring av ABT 06 kap 4 7 föreskrivs: Garantitiden är 5 år för hela entreprenaden inkl material och varor föreskrivna av beställaren skall vara 5 (fem) år. Garantiavstämning sker efter 2 år. Särskilda varugarantier För följande varor och arbeten skall i förekommande fall särskilda varugarantier gälla: Tätskikt för keramiska plattor 10år Keramiska plattor 10år Färg och kulörbeständighet på plåt 10år Flerglasrutor isolerglasrutor 10år Ansvar Med ändring av ABT 06 kap 5 7 föreskrivs:

21 AF sida 7 av 11 "Totalentreprenören ansvarar för fel, som framträder efter garantitidens utgång, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av totalentreprenören. Totalentreprenören ansvarar dock inte för avhjälpande av fel om kostnaden jämte kostnad som avses i kap 5 8 understiger 0,5 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Samma slags fel på flera ställen på entreprenaden anses som ett fel vid bedömningen av totalentreprenörens ansvar enligt detta stycke. För ovan angivet ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid, räknad från garantitidens början." AFD.511 AFD.518 Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av totalentreprenören erhålla vite med 1 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt. Övriga vite Om fel vid slutbesiktning ej är avhjälpta vid efterbesiktning nr 2 är beställaren berättigad att erhålla ett vite med 500 kronor per fel, vid efterbesiktning nr 3 ett vite med 1000 kronor per fel, vid efterbesiktning nr 4 ett vite med 2000 kronor per fel. Fel som skall bevakas under garantitiden renderar ej vite. AFD.54 AFD.541 AFD.543 AFD.55 AFD.551 Försäkring Totalentreprenören skall styrka att han tecknat allrisk- och ansvarsförsäkringar som uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkring enligt ABT 06 kap 5 23 Försäkring under garantitiden Försäkring enligt AFD.54, AFD.543 och AFD.545 skall vidmakthållas, så att de gäller under garantitiden och intill dess garantianmärkningar har åtgärdats och godkänts. Försäkring avseende beställarens befintliga och hyresgästers befintliga egendom Totalentreprenören skall teckna allriskförsäkring för brand-, vatten- och inbrottsskada avseende såväl beställarens som hyresgästs befintliga egendom. Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas, så att de gäller under entreprenad tiden samt under garantitiden och intill dess garantianmärkningar har åtgärdats och godkänts. Försäkringsbeloppet skall vara lägst 5 Mkr och självrisken högst 1 basbelopp. Ansvar för brandskydd Totalentreprenören övertar brandskyddsansvaret. Ansvar för heta arbeten

22 AF sida 8 av 11 AFD.5512 Entreprenörens brandskyddsansvarige AFD.6 Ekonomi AFD.611 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Med ändring av ABT 06 kap 6 6 föreskrivs: Totalentreprenören skall i första hand lämna anbud på ändring och tilläggsarbete. I andra hand skall ersättning utgå enligt särskilt avtalad debiteringsnorm (à- prislista). Då tillägg vid ändringar beräknas enligt ABT 06 kap 6 9 skall följande procentsatser gälla för täckande av samtliga kostnader avseende punkterna 2, 4, 6, 7 och 8 avseende nettokostnader exklusive mervärdesskatt för: - Punkt 1: <15%. - Punkt 5: <10%. - Punkt 9: 0 %. À-pris per arbetstimma avseende färdig kostnad inkl alla kostnader enligt ABT 94 kap 6 7 pkt 2, 3, 4, 6 och 7 samt entreprenörarvode enligt pkt 8 för aktuella arbetskategorier skall anges i anbudsformulär. För tillkommande och avgående arbeten gäller, att uppgift om arbetstid och materialåtgång skall i anslutning till arbetsmomentets utförande föreläggas beställarens ombud för attest. Entreprenörsarvode skall beräknas på kostnader exkl. mervärdeskatt. Beställaren ensam avgör vilket förfarande som skall komma i fråga. Ändringar och tilläggsarbete skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligt. Har detta ej skett skall totalentreprenören i god tid före arbetenas utförande göra skriftlig anmälan till beställaren om arbetet anses medföra kostnader utöver kontraktssumman. Har totalentreprenören ej gjort sådan anmälan innan arbetet utförts skall kostnaderna härför anses ingå i kontrakterade arbeten. AFD.613 AFD.614 AFD.62 Ersättning av rese- och traktamentskostnader Kostnader för resor, restid och traktamenten skall vara inkalkylerade i anbud, à-priser och angivna timkostnader. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktssumman skall ej indexregleras under entreprenadtiden. Gäller även timpriser och á-priser. Betalning Faktura som mottages av beställaren under, eller inom två veckor före ordinarie byggsemester, betalas inom en månad efter första arbetsdag efter

23 AF sida 9 av 11 byggsemester. Lagstadgad mervärdeskatt faktureras på slutfakturan. Eventuella ändrings- och tilläggsarbeten skall faktureras separat och ges särskilda nummer för identifiering. AFD.624 Fakturering Fakturering för kontraktsarbeten samt ändrings- och tilläggsarbeten skall ha skett senast inom tre månader efter slutbesiktning. Fakturering för kontraktsarbeten får endast ske efter överenskommen betalningsplan. Fakturering för ändrings- och tilläggsarbeten får ske först efter anmälan på byggmöte. AFD.63 AFD.631 AFD.7 AFD.713 AFD.715 AFD.9 AFH AFH.1 Säkerhet Säkerhet till beställaren Med ändring av ABT föreskrives: Om kontraktssumman överstiger skr exkl. moms skall totalentreprenören, för hela kontraktssumman, ställa godtagbar säkerhet för sitt åtagande under entreprenad- och garantitiden. Garantin framgår av AFD.461 Besiktning Slutbesiktning Slutbesiktning kommer att utföras. Garantibesiktning Med ändring av ABT föreskrives: Två månader före garantitidens utgång skall totalentreprenören hos beställaren begära garantibesiktning. Om sådan begäran framställs senare förlängs garantitiden i motsvarande grad. Tvist Med ändring av ABT 06 kap 10 1 föreskrivs: Tvist på grund av kontraktet, skall avgöras av svensk domstol, såvida parterna inte kommer överens om annat. Första instans skall vara Göteborgs Tingsrätt. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel skall ske efter samråd med beställaren.

24 AF sida 10 av 11 Hjälpmedel (bodar etc) skall hållas rena och prydliga. Om de utsätts för klotter eller annan skadegörelse skall rengöring/ borttagning/ lagning vara utförd senast inom 2 dygn. AFH.4 AFH.412 AFH.422 AFH.51 AFH.52 AFH.53 AFH.62 AFH.91 AFJ AFJ.3 AFJ.43 AFJ.43 AFJ.51 AFJ.6 AFJ.71 Tillfällig el- och VA-försörjning m m Utnyttjandet av vatten och elkraft sker på totalentreprenörens egen risk. Leveransavbrott, förorsakat av omständigheter som beställaren icke kan råda över, berättigar sålunda icke totalentreprenören till ersättning för därigenom förorsakade kostnader eller till förlängning av entreprenad tiden. Tillfällig elförsörjning som tillhandahålls Totalentreprenören svarar för kostnaderna för alla erforderliga ledningar, kopplingar, anslutningar o dyl. Tillfällig VA-försörjning som tillhandahålls Totalentreprenören svarar för kostnaderna för alla erforderliga ledningar, kopplingar, anslutningar o dyl. Skydd av arbete Skydd av ledningar, mätpunkter m m Skydd av vegetation Arbetarskyddsanordningar Skyltställning och orienteringstavla Skyltning får ej ske utan beställarens godkännande. ALLMÄNNA ARBETEN Ursparning, håltagning och igensättning Bullerskydd Ansvar för bullerskydd åligger totalentreprenören. Kompressorer och andra bullrande maskiner skall vara ljudisolerade. Radioapparater, typ bergsprängare, accepteras ej. Ljudnivån på maskiner och arbeten skall med hänsyn till omgivningen hållas inom av miljö- och hälsoskyddsmyndigheter accepterade värden. Dammskydd Totalentreprenören utför erforderligt dammskydd mot angränsande utrymmen. Uppvärmning och uttorkning Efterlagning Länshållning

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer