Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun"

Transkript

1 Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 AFA.21 AFA.22 AFB.22 AFB.31 Beställarens ombud under anbudstiden Kenny Marcussen Beställarens kontaktperson under anbudstiden Beställarens kontaktperson avseende förfrågningsunderlaget är: Lars-Gunnar Börve, tfn Översiktlig information om objekten Förbo AB avser att handla upp våtrumsarbeten. Objektets läge Se Förbos hemsida under fliken områden. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar vilka inbördes gäller i nedanstående ordning: 1. Denna anbuds inbjudan 2. Administrativa Föreskrifter dat inkl detta inbjudningsbrev. 3. Rambeskrivning daterad inkl principskisser A , A30-02 och A Anbudsformulär daterat 5. ABT 06 (bifogas ej) 6. AMA 98 (bifogas ej) Anbuds form och innehåll Anbuden lämnas i enlighet med anbudsformulär

2 sida 2 av 2 AFB.32 AFB.34 AFD.4 Anbudstidens utgång Anbud skall vara till beställaren tillhanda senast Adressering Anbud märkes "Badrums renovering i Lindome C och sändes till Förbo AB Box Mölndal Tider Arbete utföres under våren 2009 och skall vara färdiga och slutbesiktigade den 10 juli 2009 Med vänlig hälsning Mölndal Förbo Kenny Marcussen

3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ANBUDSFORMULÄR BADRUMSRENOVERING För Lindome centrum 1 Omfattning 1:1 För entreprenaden gäller ABT 06 1:2 Entreprenaden gäller ytskiktsrenovering i våtutrymmen i enighet med rambeskrivning daterad 2 Företag/ombud/övriga ansvariga 2:1 BS:s ombud är : Kenny Marcussen 2:2 TE:s Företagsnamn. 2:3 TE:s Organisationsnummer.. 2:4 TE:s Ombud.. 2:5 TE:s ansvarige i kvalitetsfrågor... 2:6 TE:s ansvarige i miljöfrågor..

4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 3 Ersättning (exklusive mervärdesskatt) 3:1 Anbudssumma..kr 3:2 Anbudssumma i text.. Tim debiteringar: 3:3 Bygg kr/tim 3:4 VVS.kr/tim 3:5 El kr/tim Alla priser skall avse fullt färdigt arbete och innehålla samtliga kostnader utan ytterligare påslag 3:6 Avgående/tillkommande badrum alternativ 1 kr 3:7 Avgående/tillkommande badrum alternativ 2 kr 3:8 Avgående/tillkommande badrum alternativ 3 kr 4 À- prislista Alla priser skall avse fullt färdigt arbete och innehålla samtliga kostnader utan påslag 4:1 WC stol IDO Trevi 955E, kr/st

5 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 4:2 Tvättställ IFÖ Cera 2322 Vit kr/st 4:3 Tvättställsblandare, FMM kr/st 4:4 Badkar, Ifö pro frontlöst..kr/st 4:5 Badkarsblandare, FMM kr/st 4:6 Handdukstork, Ahlsell artikel nr kr/st 5 Övriga kriterier enligt AFB.52 Följande skall redovisas vid anbudsinlämning 5:1 Referenser och deras ombud Bifogas 5:2 Organisation Bifoga organisationsplan 5:3 Kvalitetssystem Bifogas 5:4 Miljöledningssystem Bifogas 5:5 Service Bifogas 5:6 Tidplan Bifogas 6 Övrigt 6:1 TE är betalningsansvarig för självrisker, som drabbar BS i samband med ersättning från försäkringsbolag, där skador orsakats av TE vid genomförande av arbeten.

6 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ja Nej 6:3 Skatteblankett SKV 4820 bifogas :4 Är fri från hinder enligt AFB krav A 6:5 Referenslista liknade uppdrag minst fyra kontaktpersoner med tfn Mölndal 2009 Beställare Förbo AB Krister Lundgren

7 Förbo AB RAM BESKRIVNING FÖRBO BADRUM FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE BADRUMSRENOVERING I LINDOME CENTRUM 2008 Denna beskrivning ansluter till AMA 98 Mölndal

8 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 1 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM Denna beskrivning ansluter till Hus AMA 98, VVS AMA 98, EL AMA 98 ABT 06 Föreskrifter i AMA skall gälla i alla tillämpliga delar avseende material-, kvalitets-, och utförandekrav med tillägg enligt denna beskrivning. Typ lägenheter redovisas på ritningar OMFATTNING Renoveringen omfattar renovering av totalt 30 stycken badrum med följande uppdelning 14 st badrum alternativ 1, 7 st badrum alternativ 2 och 9 st badrum alternativ 3 på Smörkullegården och Dotegården i Mölndals Kommun i enlighet med denna ram beskrivning samt principskisser A30-01 (alt 1), A30-02 (alt2) och A30-03 (alt 3) ALLMÄNT Fabrikantens senast utgivna anvisningar skall följas Erforderliga provtagningar skall utföras på underlag (fuktmätning, vidhäftning etc.) Erforderlig uttorkning skall utföras innan ny beläggning. Erforderlig skyddstäckning skall utföras av golvytor, inredningar o dyl. Före beläggning av mattor skall underlaget kontrolleras. (fall mot golvbrunn, tätskikt och förseglingar etc.) Egenkontroller skall upprättas vid varje badrum. Utförandet I entreprenörens åtagande skall ingå att informera närliggande lägenheter om oljud vid bilningsarbete, samt all avisering och hyresgästkontakt görs av entreprenören. RIVNING, FLYTTNING, DEMONTERING, ÅTERMONTERING MM Rivningsmaterial bortforslas av entreprenör. Allt rivningsmaterial skall sorteras och transporteras bort till av kommunen anvisad återvinningsstation. Rivningsarbetet skall utföras på ett sådant sätt och med sådana hjälpmedel att skador ej uppstår på byggnadsdelar lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

9 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 2 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod Generellt skall följande rivas: Golvmatta inkl uppvik. Väggmatta Inredning såsom spegel, pappershållare, krokar, skåp, duschstång etc. Väggar och tak rensas från spik, skruv o dyl. Rörledningar samt förekommande radiator i badrum ev. återmontering beroende på ålder. Inkommande värmerör i golv Utrustning såsom wc-stol, tvättställ, badkar, blandare demonteras. Brunn Tvättbänk inklusive avlopp och blandare Där det finns tvättpelare skall detta demonteras och placeras på hyresgästens balkong. Foder i fönster och innerdörr. 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 43.CB/41 Innerväggar (ej stominnerväggar) Vid montering av plastmatta på vägg skall underlaget anpassas till nytt ytskikt Skivväggar skall uppfyllda toleranskraven enligt tabell 44.C/-1 Hus AMA 43.CC Innerdörrar Befintlig dörr till badrum skall smörjas och justeras. Ny tröskel i massiv klarlackad ek monteras den skall vara urfräst ca 20mm för uppvik av mattan så att mattkant blir skyddad. Dörr till badrum kapas ev. så att fri spaltöppning mellan dörrblad och ny tröskel om ca 15mm erhålles (ventilering) 44.BB Ytskikt på golv Noggrann rengörning samt erforderlig avjämning/spackling samt uppspackling av golv med fall på ca 1:75 till golvbrunn (riktvärde 13mm/m) och övriga ytor 1:100 (riktvärde 6mm/m) skall utföras av befintliga undergolv för ny beläggning. Golv under wc-stol utföres horisontellt Spackel, fästmaterial o dyl. till golv skall vara avpassat till underlaget, oorganiskt, mögelresistent och vara typgodkänt för våtrum. Material och utförande skall uppfyllas enligt Golvbranschens Riksorganisation (GBR) lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

10 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 3 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod För beläggning skall företag auktoriserade av Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) anlitas Golvbeläggningar av plastmattor Nya plastmattor skall vara av fabrikat Tarkett Onyx eller likvärdig. Kulör på mattor skall kunna väljas av beställaren/hyresgäst enligt fabrikantens standardsortiment. I entreprenaden skall räknas med 4 stycken valfria kulörer. Mattor limmas samt svetsas. Kulör på tråd skall vara densamma som mattans grundkulör Plastmatt uppdrages som sockel 150mm på vägg. Överkant sockel skall vara horisontellt. Fogmassa skall appliceras runt wc-stol och skall uppfylla kraven för klass 12,5 E (vattenbeständig och antimögelresistent) 44.C Ytskikt på väggar Noggrann rengörning samt erforderlig spackling skall utföras av befintliga väggar för ny beklädnad. Spackel och lim o dyl till väggar skall vara avpassat till underlaget, oorganiskt, mögelresistent och typgodkänt för våtrum. Fogmassa skall vara silikonbaserad och uppfylla kraven för klass 12,5 E (vattenbeständig och mögelresistent). För beläggning skall företag auktoriserade av Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) anlitas Väggbeklädnader av plastmatta Nya väggplastmattor skall vara fabr Tarkett eller likvärdig, matta och bård skall vara typ Onyx eller likvärdig Kulör på mattor skall kunna väljas av beställaren/hyresgäst enligt fabrikantens standardsortiment. I entreprenaden skall räknas med 4 stycken valfria kulörer lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

11 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 4 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod Mattor monteras enligt H-mteod och limmas samt svetsas. Kulör på svetstråd skall vara densamma som mattans grundkulör. Beklädnad skall dras ned 50 mm på golvsockel och avslutas med horisontell underkant 100mm övergolvnivå. Tätning (försegling) av väggplastmattans underkant samt bårdens underkant skall utföras. I övergång mellan bård och tak tätas det med mjukfog klass 12,5 E (vattenbeständig och antimögelresistent) LCS Byggplatsmålning Målning av golv, väggar och tak. Inomhus Takvinkel inklusive en högst 3 mm bred springa skall tätspacklas där anslutande tak och/eller vägg skarv- eller bredspacklas. Ytor som skall målningsbehandlas skall utföras med erforderlig rengörningsgrad, underbehandling samt färdigbehandling till ett fullgott utförande/resultat. Tak som målningsbehandlas utföres i kulör vit, glans 40 skalenheter (våtrumsbehandling) I våtrum skall typgodkänt våtrumssystem användas (oorganiskt, mögelresistent). Material och anvisningar skall uppfylla kraven enligt Måleribranschens standard för våtrum 44.Z Övriga invändiga ytskikt Foderlist Nya foderlister i innerdörr samt fönster monteras och utförs av massiv furu, täckmålad i kulör vit, spikas fast med dyckert. Foder vid dörr avslutas 15mm från golvnivå för att minimera fuktskador. 46 RUMSKOMPLETTERINGAR Inredning i badrum monteras i princip lika befintligt (förutom torkreda dessa skall ej återmonteras i badrum) Badrumsinredning skall utföras med följande Ny toalettpappershållare Smedbo HOUSE RK 341 Nytt badrumskåp Vedum F3 vitmålat Ny belysningsarmatur Vedum 600 Nya handdukskrokar 2 st enkrok Smedbo HOUSE RK lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

12 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 5 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod Ny handukskroka fyrkrok Smedbo HOUSE RK 359 Ny duschdraperistång Duschdraperistång Arrows Safir Nytt duschsett Ahlsell art. nr Två stycken 500mm över och underskåp inklusive dörrar (bara i lägenhets alternativ 1 & 2 enligt skiss) Ny bänkskiva 1000mm i högtrycks laminat (bara i lägenhets alternativ 1 & 2 enligt skiss) VVS 5 VA, VVS, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Orientering Installationer skall uppfylla de krav och specifikationer som finns angivna i gällande myndighetsnormer och anvisningar vid projekteringstillfället Material av i Sverige vanligt förekommande fabrikat av normalstandard skall användas där ej annat anges 52 Tappvattensystem Inkoppling till befintliga kall- och varmattenledningar sker med nya avstängningsventiler av typen kulventiler. Ny rördragning inom badrum monteras synligt på vägg. Synliga ledningar skall vara förkromade och klamras med plastklammor. Inom våtzon monteras kontaktklammor typ snapp Vattenledningar förläggs på vägg 50mm från golv. Där badkarsstorlek ej medgiver maximal längd pga synliga vattenrör till badkarsblandare skall synliga rör förläggas från tak. Detta kommer att bli aktuellt i badrums alternativ 3. PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M Ny brunn skall vara av typ JAFO eller likv placeras 500mm x 500mm från vägg. PSB.1 Kulventiler Nya avstängningsventiler monteras på samtliga ledningar innan genomförning till stamledning i schakt till badrum lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

13 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 6 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod PU SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR Nya gumminipplar skall monteras vid handfatsavlopp, tvättmaskinsavlopp och WCstol. Befintliga vattenlås till tvättställ byts. Ny vattenkran monteras på vägg för att förbereda installation av tvättmaskin. Nytt avlopp för tvättmaskin monteras på vägg för att förbereda installation av tvättmaskin FÖRUPPHANDLAT: Vid återmontering av blandare och porslin kan Förbo välja att byta ut befintliga produkter mot nytt material enligt följande: - badkar - wc-stol - handfat inklusive blandare - badkarsblandare Material skall avropas från vald underleverantör utsedd av Förbo. Mottagandet, lagerhantering och transporter ansvarar totalentreprenören för. Samma installationer skall TE lämna à- priser för i anbudsformulär där TE tillhanda håller materialet och installation till en fullfärdig produkt. 56 VÄRMESYSTEM 56.B Värmevattensystemet Inkommande värmerör i golv flyttas upp på vägg 50mm över golv. Befintligt värmesystem i badkarsfront demonteras. Ny radiator anpassas till badrummets storlek monteras på en lämplig vägg. 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Befintliga frånluftskanaler bibehålls och rengöres enligt bygg. Befintliga don demonteras och anpassas till nytt tätskikt och återmonteras lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

14 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 7 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod EL Objektets art Objektet omfattar elinstallationer i badrum. Underlag för utförandet skall vara av denna ram beskrivning bygg, vvs & el Flyttning, rivning, demontering Alla befintliga installationer i badrum skall rivas. Befintliga strömbrytare, vägguttag, dosor, ledningar, armaturer mm rives och borttransporteras på entreprenörens bekostnad. Belysningsarmatur Komplett installation av badrumsarmatur, levereras av bygg med uttag och jordfelsbrytare. Armatur placeras ovanför badrumskåp. INSTALLATIONSSTRÖMSTÄLLARE, uttag Nya strömställare skall monteras. El dras fram för förberedelse för tvättpelare. Á- pris skall lämnas på montering av el-uppvärmd handdukstork YTB.1 MÄRKNING AV INSTALLATIONER Märkning och tekniskdokumentation skall överensstämma. YTC.1 Provning av installationssystem Protokoll skall upprättas och överlämnas till beställare. YUH.63 Driftinstruktioner Avser bla el uppvärmd handdukstork lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

15 AF sida 1 av 11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LOU Mölndal Förbo AB

16 AF sida 2 av 11 Dessa Administrativa Föreskrifter är upprättade i anslutning till AF AMA 98. AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA AFA.12 ALLMÄN ORIENTERING Beställare Förbo AB Box Mölndal Telefon: Telefax: Org.nr.: AFA.121 AFA.122 AFA.21 AFA.22 AFB AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.22 Beställarens ombud under anbudstiden Se anbudsinbjudan Beställarens kontaktpersoner under anbudstiden Se anbudsinbjudan Översiktlig information om objektet Se anbudsinbjudan Objektets läge Se anbudsinbjudan UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandling tillämpas Lagen om offentlig upphandling LOU. Förenklad upphandling enligt LOU 6 kap tillämpas. Anbud kan komma att förkastas utan föregående förhandling. Entreprenadform Totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Som förutsättning för beställning gäller att Förbos styrelse medger igångsättning och att bygglov erhålles. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av handlingar enligt separat förteckning i anbudsinfordran.

17 AF sida 3 av 11 AFB.23 AFB.3 AFB.31 AFB.33 AFB.51 Kompletterande förfrågningsunderlag Eventuella anbuds-pm läggs in på Förbos hemsida Anbudsgivning Telefax- och anbud accepteras ej. Anbuds form och innehåll Anbud lämnas genom ifyllt anbudsformulär. Anbuds giltighetstid Anbud ska vara giltigt två månader. Prövning av anbudsgivare Anbudsgivare skall intyga att han är fri från hinder för deltagande i upphandlingen enligt LOU 1 kap 17 och 6 kap 9. Anbudsgivare skall ha F-skattesedel och vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt. AFB.511 AFB.52 AFB.53 AFD AFD.1 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Värderingsgrunder vid prövning av anbud Värderingsgrunder för prövning av anbud är lägst anbudspris. Meddelande om beslut vid prövning av anbud Anbudsgivare vars anbud inte antagits, kommer att underrättas genom brev om tilldelningsbeslut. ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller ABT 06, med de ändringar och tillägg som följer av dessa administrativa föreskrifter. Omfattning Entreprenaden omfattar allt arbete och alla tjänster i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, se AFB.22 och AFB.23, till en fullt färdig och fungerande produkt. AFD.111 Samanställning över ändringar i ABT 06 AFD.18 Föreskrifter AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete AFD.361 Samordning av arbeten AFD.461 Garantitid för entreprenaden AFD.5 Ansvar AFD.631 Säkerhet till beställaren AFD.715 Garantibesiktning AFD.9 Tvist AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Sidoentreprenader kan förekomma.

18 AF sida 4 av 11 AFD.132 AFD.14 AFD.15 AFD.152 AFD.161 Arbetstider Bullrande arbeten får endast ske mellan kl och kl vardagar. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Information Beställarens informationsverksamhet Information till fastighetsägare, hyresgäster, allmänhet, massmedia m fl skall gå via beställaren. Tillstånd från myndigheter Beställaren bekostar bygglov. Entreprenören skall ombesörja och bekosta alla övriga tillstånd för entreprenadens utförande. AFD.18 Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen Totalentreprenören får inte vidtaga åtgärd som kan åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch som entreprenaden avser. Detta gäller dock endast om åtgärden grundar sig på omständigheter som sägs i LOU 1 kap 17 eller 6 kap 9-11 Totalentreprenören skall kräva samma utfästelse av den som företaget kan komma att anlita som underentreprenör. Med tillägg till ABT 06 kap 8 1 föreskrivs: "Om totalentreprenören bryter mot vad som anges ovan får beställaren häva avtalet utan annan ersättning än i projektet inbyggt material och nerlagt arbete." AFD.185 AFD.2 AFD.21 AFD.22 CE-märkning m m av maskinanläggning Totalentreprenören ansvarar för CE-märkning och åtgärder enligt AFS 1994:48. Utförande Kvalitetsangivelser Där namngiven vara angives med tillägget eller likvärdigt innebär att beställaren är beredd att pröva andra alternativ än det föreskrivna. Beställaren ensam avgör likvärdigheten. Kvalitets- och miljöarbete Med tillägg till ABT 06 För att lägga golvmattor av PVC och för att sätta upp väggmaterial av PVC respektive tätskikt, keramiska beklädnader och beläggningar i våtutrymmen,

19 AF sida 5 av 11 skall totalentreprenören anlita ett av Golvbranschens Våtrumskontroll - GVK - och Byggkeramikrådet auktoriserat företag. Stickprovskontroll skall utföras enligt GVK:s och PER:s branschregler och resultatet av dessa kontinuerligt redovisas för beställaren. Totalentreprenören skall tillställa beställaren intyg om behörighet, i enlighet med branschreglerna, utfärdat av GVK resp Byggkeramikrådet innan arbeten påbörjas. AFB.2232 AFB.2233 Entreprenörens kvalitetsplan Se ABT 06 kap 2 2 Totalentreprenören skall till beställaren redovisa företagets kvalitetssystem. Totalentreprenören skall vidare redovisa hur han avser att vidarebefordra kraven på kvalitetsstyrning till underentreprenörer och leverantörer. Entreprenörens miljöplan Se ABT 06 kap 2 2 Av totalentreprenören rivet material skall sorteras och hanteras enligt för kommunen gällande riktlinjer avseende bygg- och rivningsavfall. Totalentreprenören skall till beställaren överlämna mottagningsbevis avseende borttransporterat avfall. Vid arbetet skall i första hand material användas som är förnyelsebara, sunda för människor, djur och växter och som är återvinningsbara. Användning av material innehållande PVC skall undvikas där så är möjligt. AFD.23 AFD.242 Ändringar och tilläggsarbeten Ändrings- och tilläggsarbeten skall anses beordrat först sedan de beställts skriftligt av beställaren se AFD.611 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenad tiden Teknisk dokumentation samt instruktion för drift, skötsel och underhåll, upprättade på svenska, skall levereras i två exemplar innan första slutbesiktning, insatta i A4-pärmar med register. Handlingarna levereras kompletta vid ett och samma tillfälle mot överlämningskvitto. Totalentreprenören upprättar arbetsmiljöplan och rivningsplan. AFD.26 Varor m m Tillvarataget material och överblivna massor som ej skall återanvändas eller som beställaren gör anspråk på, blir totalentreprenörens egendom. Totalentreprenören bekostar bortforsling till återvinningsstation/sorteringsanläggning och svarar för deponiavgifter. Varudeklaration skall lämnas till beställaren efter anmodan.

20 AF sida 6 av 11 AFD.2622 AFD.32 AFD.321 AFD.323 AFD.344 Varor som tillhandahålls Totalentreprenören är skyldig att mottaga, lossa, skydda och förvara material som beställaren tillhandahåller. Möten Startmöte Genomförs enligt ABT 06 kap 3 2 Byggmöten Personalförteckning och legitimationsplikt AFD.361 AFD.364 AFD.371 Samordning av arbeten Med ändring av ABT 06, kap 3 9, föreskrivs: Totalentreprenören skall svara för att hans egna arbeten samordnas med sidoentreprenörers och andras arbeten. Samordning av arbetarskydd Totalentreprenör Bygg ska överta det ansvar som enligt arbets- miljölagen åvilar den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete, för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället för byggnadsverksamheten. Av entreprenören förd dagbok AFD.4 Tider Se anbudsinbjudan AFD.461 AFD.462 AFD.5 Garantitid för entreprenaden Med ändring av ABT 06 kap 4 7 föreskrivs: Garantitiden är 5 år för hela entreprenaden inkl material och varor föreskrivna av beställaren skall vara 5 (fem) år. Garantiavstämning sker efter 2 år. Särskilda varugarantier För följande varor och arbeten skall i förekommande fall särskilda varugarantier gälla: Tätskikt för keramiska plattor 10år Keramiska plattor 10år Färg och kulörbeständighet på plåt 10år Flerglasrutor isolerglasrutor 10år Ansvar Med ändring av ABT 06 kap 5 7 föreskrivs:

21 AF sida 7 av 11 "Totalentreprenören ansvarar för fel, som framträder efter garantitidens utgång, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av totalentreprenören. Totalentreprenören ansvarar dock inte för avhjälpande av fel om kostnaden jämte kostnad som avses i kap 5 8 understiger 0,5 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Samma slags fel på flera ställen på entreprenaden anses som ett fel vid bedömningen av totalentreprenörens ansvar enligt detta stycke. För ovan angivet ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid, räknad från garantitidens början." AFD.511 AFD.518 Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av totalentreprenören erhålla vite med 1 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt. Övriga vite Om fel vid slutbesiktning ej är avhjälpta vid efterbesiktning nr 2 är beställaren berättigad att erhålla ett vite med 500 kronor per fel, vid efterbesiktning nr 3 ett vite med 1000 kronor per fel, vid efterbesiktning nr 4 ett vite med 2000 kronor per fel. Fel som skall bevakas under garantitiden renderar ej vite. AFD.54 AFD.541 AFD.543 AFD.55 AFD.551 Försäkring Totalentreprenören skall styrka att han tecknat allrisk- och ansvarsförsäkringar som uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkring enligt ABT 06 kap 5 23 Försäkring under garantitiden Försäkring enligt AFD.54, AFD.543 och AFD.545 skall vidmakthållas, så att de gäller under garantitiden och intill dess garantianmärkningar har åtgärdats och godkänts. Försäkring avseende beställarens befintliga och hyresgästers befintliga egendom Totalentreprenören skall teckna allriskförsäkring för brand-, vatten- och inbrottsskada avseende såväl beställarens som hyresgästs befintliga egendom. Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas, så att de gäller under entreprenad tiden samt under garantitiden och intill dess garantianmärkningar har åtgärdats och godkänts. Försäkringsbeloppet skall vara lägst 5 Mkr och självrisken högst 1 basbelopp. Ansvar för brandskydd Totalentreprenören övertar brandskyddsansvaret. Ansvar för heta arbeten

22 AF sida 8 av 11 AFD.5512 Entreprenörens brandskyddsansvarige AFD.6 Ekonomi AFD.611 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Med ändring av ABT 06 kap 6 6 föreskrivs: Totalentreprenören skall i första hand lämna anbud på ändring och tilläggsarbete. I andra hand skall ersättning utgå enligt särskilt avtalad debiteringsnorm (à- prislista). Då tillägg vid ändringar beräknas enligt ABT 06 kap 6 9 skall följande procentsatser gälla för täckande av samtliga kostnader avseende punkterna 2, 4, 6, 7 och 8 avseende nettokostnader exklusive mervärdesskatt för: - Punkt 1: <15%. - Punkt 5: <10%. - Punkt 9: 0 %. À-pris per arbetstimma avseende färdig kostnad inkl alla kostnader enligt ABT 94 kap 6 7 pkt 2, 3, 4, 6 och 7 samt entreprenörarvode enligt pkt 8 för aktuella arbetskategorier skall anges i anbudsformulär. För tillkommande och avgående arbeten gäller, att uppgift om arbetstid och materialåtgång skall i anslutning till arbetsmomentets utförande föreläggas beställarens ombud för attest. Entreprenörsarvode skall beräknas på kostnader exkl. mervärdeskatt. Beställaren ensam avgör vilket förfarande som skall komma i fråga. Ändringar och tilläggsarbete skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligt. Har detta ej skett skall totalentreprenören i god tid före arbetenas utförande göra skriftlig anmälan till beställaren om arbetet anses medföra kostnader utöver kontraktssumman. Har totalentreprenören ej gjort sådan anmälan innan arbetet utförts skall kostnaderna härför anses ingå i kontrakterade arbeten. AFD.613 AFD.614 AFD.62 Ersättning av rese- och traktamentskostnader Kostnader för resor, restid och traktamenten skall vara inkalkylerade i anbud, à-priser och angivna timkostnader. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktssumman skall ej indexregleras under entreprenadtiden. Gäller även timpriser och á-priser. Betalning Faktura som mottages av beställaren under, eller inom två veckor före ordinarie byggsemester, betalas inom en månad efter första arbetsdag efter

23 AF sida 9 av 11 byggsemester. Lagstadgad mervärdeskatt faktureras på slutfakturan. Eventuella ändrings- och tilläggsarbeten skall faktureras separat och ges särskilda nummer för identifiering. AFD.624 Fakturering Fakturering för kontraktsarbeten samt ändrings- och tilläggsarbeten skall ha skett senast inom tre månader efter slutbesiktning. Fakturering för kontraktsarbeten får endast ske efter överenskommen betalningsplan. Fakturering för ändrings- och tilläggsarbeten får ske först efter anmälan på byggmöte. AFD.63 AFD.631 AFD.7 AFD.713 AFD.715 AFD.9 AFH AFH.1 Säkerhet Säkerhet till beställaren Med ändring av ABT föreskrives: Om kontraktssumman överstiger skr exkl. moms skall totalentreprenören, för hela kontraktssumman, ställa godtagbar säkerhet för sitt åtagande under entreprenad- och garantitiden. Garantin framgår av AFD.461 Besiktning Slutbesiktning Slutbesiktning kommer att utföras. Garantibesiktning Med ändring av ABT föreskrives: Två månader före garantitidens utgång skall totalentreprenören hos beställaren begära garantibesiktning. Om sådan begäran framställs senare förlängs garantitiden i motsvarande grad. Tvist Med ändring av ABT 06 kap 10 1 föreskrivs: Tvist på grund av kontraktet, skall avgöras av svensk domstol, såvida parterna inte kommer överens om annat. Första instans skall vara Göteborgs Tingsrätt. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel skall ske efter samråd med beställaren.

24 AF sida 10 av 11 Hjälpmedel (bodar etc) skall hållas rena och prydliga. Om de utsätts för klotter eller annan skadegörelse skall rengöring/ borttagning/ lagning vara utförd senast inom 2 dygn. AFH.4 AFH.412 AFH.422 AFH.51 AFH.52 AFH.53 AFH.62 AFH.91 AFJ AFJ.3 AFJ.43 AFJ.43 AFJ.51 AFJ.6 AFJ.71 Tillfällig el- och VA-försörjning m m Utnyttjandet av vatten och elkraft sker på totalentreprenörens egen risk. Leveransavbrott, förorsakat av omständigheter som beställaren icke kan råda över, berättigar sålunda icke totalentreprenören till ersättning för därigenom förorsakade kostnader eller till förlängning av entreprenad tiden. Tillfällig elförsörjning som tillhandahålls Totalentreprenören svarar för kostnaderna för alla erforderliga ledningar, kopplingar, anslutningar o dyl. Tillfällig VA-försörjning som tillhandahålls Totalentreprenören svarar för kostnaderna för alla erforderliga ledningar, kopplingar, anslutningar o dyl. Skydd av arbete Skydd av ledningar, mätpunkter m m Skydd av vegetation Arbetarskyddsanordningar Skyltställning och orienteringstavla Skyltning får ej ske utan beställarens godkännande. ALLMÄNNA ARBETEN Ursparning, håltagning och igensättning Bullerskydd Ansvar för bullerskydd åligger totalentreprenören. Kompressorer och andra bullrande maskiner skall vara ljudisolerade. Radioapparater, typ bergsprängare, accepteras ej. Ljudnivån på maskiner och arbeten skall med hänsyn till omgivningen hållas inom av miljö- och hälsoskyddsmyndigheter accepterade värden. Dammskydd Totalentreprenören utför erforderligt dammskydd mot angränsande utrymmen. Uppvärmning och uttorkning Efterlagning Länshållning

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Anbudsinbjudan ramavtal avseende invändig målning i Härryda Kommun i Förbo AB bostadsområden

Anbudsinbjudan ramavtal avseende invändig målning i Härryda Kommun i Förbo AB bostadsområden Ramavtal invändig målning i Härryda sida 1 av 2 Anbudsinbjudan ramavtal avseende invändig målning i Härryda Kommun i Förbo AB bostadsområden Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Anbudsinbjudan gällande utvändig målning på Volrath Bergs väg 10 I Lerums Kommun

Anbudsinbjudan gällande utvändig målning på Volrath Bergs väg 10 I Lerums Kommun Utvändig målning 2008-11-20 sida 1 av 2 Anbudsinbjudan gällande utvändig målning på Volrath Bergs väg 10 I Lerums Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Från 2 till 120 anbud

Från 2 till 120 anbud Från 2 till 120 anbud - Hur byggherren sänker byggpriset - och på sikt boendekostnaderna En rapport från Gårdstensbostäder om upphandling vid ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg. Rapporten är finansierad

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Byggnad för omlastning av organiskt avfall

Byggnad för omlastning av organiskt avfall Byggnad för omlastning av organiskt avfall AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2009-10-26 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF-AMA 07 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.12

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Byte av frånluftsfläktar Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD 2013-05-31 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Ekeredsvägen 30-136

ANBUDSINBJUDAN Målning Ekeredsvägen 30-136 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Ekeredsvägen 30-136 Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval.

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval. 2010-11-11 Sida 1(5) ANBUDSINFORDRAN. MÅLNING INOM OLOFSTRÖMSHUS AB FASTIGHETSBESTÅND. Härmed inbjudes ni att inkomma med anbud enligt följande. Entreprenadform Totalentreprenad. Omfattning Målning av

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING.

Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING. Hitta hem hos BOSTÄDER boendet AB HULTSFREDS Det bästa Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING.

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 Administrativa Föreskrifter 2013-02-15

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler. 2011-05-04 Björn Wennerström Lindås Fastighetskonsult AB 2 För

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Kv. Justitia 1, Pajala Ombyggnad av lokaler för Polisen 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AMA 07 Reviderat 20110-10/BS Gävle 2011-08-31 Janne Jansson Consult Ab N. Kopparslagargatan

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Administrativa Föreskrifter Handling 9.1 Generalentreprenad Till- och ombyggnad av Centralkök-Åbyskolan Klippans kommun Förfrågningsunderlag Upprättad av Fastighetsavdelningen Klippans Kommun Administrativa

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer