Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun"

Transkript

1 Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 AFA.21 AFA.22 AFB.22 AFB.31 Beställarens ombud under anbudstiden Kenny Marcussen Beställarens kontaktperson under anbudstiden Beställarens kontaktperson avseende förfrågningsunderlaget är: Lars-Gunnar Börve, tfn Översiktlig information om objekten Förbo AB avser att handla upp våtrumsarbeten. Objektets läge Se Förbos hemsida under fliken områden. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar vilka inbördes gäller i nedanstående ordning: 1. Denna anbuds inbjudan 2. Administrativa Föreskrifter dat inkl detta inbjudningsbrev. 3. Rambeskrivning daterad inkl principskisser A , A30-02 och A Anbudsformulär daterat 5. ABT 06 (bifogas ej) 6. AMA 98 (bifogas ej) Anbuds form och innehåll Anbuden lämnas i enlighet med anbudsformulär

2 sida 2 av 2 AFB.32 AFB.34 AFD.4 Anbudstidens utgång Anbud skall vara till beställaren tillhanda senast Adressering Anbud märkes "Badrums renovering i Lindome C och sändes till Förbo AB Box Mölndal Tider Arbete utföres under våren 2009 och skall vara färdiga och slutbesiktigade den 10 juli 2009 Med vänlig hälsning Mölndal Förbo Kenny Marcussen

3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ANBUDSFORMULÄR BADRUMSRENOVERING För Lindome centrum 1 Omfattning 1:1 För entreprenaden gäller ABT 06 1:2 Entreprenaden gäller ytskiktsrenovering i våtutrymmen i enighet med rambeskrivning daterad 2 Företag/ombud/övriga ansvariga 2:1 BS:s ombud är : Kenny Marcussen 2:2 TE:s Företagsnamn. 2:3 TE:s Organisationsnummer.. 2:4 TE:s Ombud.. 2:5 TE:s ansvarige i kvalitetsfrågor... 2:6 TE:s ansvarige i miljöfrågor..

4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 3 Ersättning (exklusive mervärdesskatt) 3:1 Anbudssumma..kr 3:2 Anbudssumma i text.. Tim debiteringar: 3:3 Bygg kr/tim 3:4 VVS.kr/tim 3:5 El kr/tim Alla priser skall avse fullt färdigt arbete och innehålla samtliga kostnader utan ytterligare påslag 3:6 Avgående/tillkommande badrum alternativ 1 kr 3:7 Avgående/tillkommande badrum alternativ 2 kr 3:8 Avgående/tillkommande badrum alternativ 3 kr 4 À- prislista Alla priser skall avse fullt färdigt arbete och innehålla samtliga kostnader utan påslag 4:1 WC stol IDO Trevi 955E, kr/st

5 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 4:2 Tvättställ IFÖ Cera 2322 Vit kr/st 4:3 Tvättställsblandare, FMM kr/st 4:4 Badkar, Ifö pro frontlöst..kr/st 4:5 Badkarsblandare, FMM kr/st 4:6 Handdukstork, Ahlsell artikel nr kr/st 5 Övriga kriterier enligt AFB.52 Följande skall redovisas vid anbudsinlämning 5:1 Referenser och deras ombud Bifogas 5:2 Organisation Bifoga organisationsplan 5:3 Kvalitetssystem Bifogas 5:4 Miljöledningssystem Bifogas 5:5 Service Bifogas 5:6 Tidplan Bifogas 6 Övrigt 6:1 TE är betalningsansvarig för självrisker, som drabbar BS i samband med ersättning från försäkringsbolag, där skador orsakats av TE vid genomförande av arbeten.

6 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ja Nej 6:3 Skatteblankett SKV 4820 bifogas :4 Är fri från hinder enligt AFB krav A 6:5 Referenslista liknade uppdrag minst fyra kontaktpersoner med tfn Mölndal 2009 Beställare Förbo AB Krister Lundgren

7 Förbo AB RAM BESKRIVNING FÖRBO BADRUM FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE BADRUMSRENOVERING I LINDOME CENTRUM 2008 Denna beskrivning ansluter till AMA 98 Mölndal

8 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 1 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM Denna beskrivning ansluter till Hus AMA 98, VVS AMA 98, EL AMA 98 ABT 06 Föreskrifter i AMA skall gälla i alla tillämpliga delar avseende material-, kvalitets-, och utförandekrav med tillägg enligt denna beskrivning. Typ lägenheter redovisas på ritningar OMFATTNING Renoveringen omfattar renovering av totalt 30 stycken badrum med följande uppdelning 14 st badrum alternativ 1, 7 st badrum alternativ 2 och 9 st badrum alternativ 3 på Smörkullegården och Dotegården i Mölndals Kommun i enlighet med denna ram beskrivning samt principskisser A30-01 (alt 1), A30-02 (alt2) och A30-03 (alt 3) ALLMÄNT Fabrikantens senast utgivna anvisningar skall följas Erforderliga provtagningar skall utföras på underlag (fuktmätning, vidhäftning etc.) Erforderlig uttorkning skall utföras innan ny beläggning. Erforderlig skyddstäckning skall utföras av golvytor, inredningar o dyl. Före beläggning av mattor skall underlaget kontrolleras. (fall mot golvbrunn, tätskikt och förseglingar etc.) Egenkontroller skall upprättas vid varje badrum. Utförandet I entreprenörens åtagande skall ingå att informera närliggande lägenheter om oljud vid bilningsarbete, samt all avisering och hyresgästkontakt görs av entreprenören. RIVNING, FLYTTNING, DEMONTERING, ÅTERMONTERING MM Rivningsmaterial bortforslas av entreprenör. Allt rivningsmaterial skall sorteras och transporteras bort till av kommunen anvisad återvinningsstation. Rivningsarbetet skall utföras på ett sådant sätt och med sådana hjälpmedel att skador ej uppstår på byggnadsdelar lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

9 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 2 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod Generellt skall följande rivas: Golvmatta inkl uppvik. Väggmatta Inredning såsom spegel, pappershållare, krokar, skåp, duschstång etc. Väggar och tak rensas från spik, skruv o dyl. Rörledningar samt förekommande radiator i badrum ev. återmontering beroende på ålder. Inkommande värmerör i golv Utrustning såsom wc-stol, tvättställ, badkar, blandare demonteras. Brunn Tvättbänk inklusive avlopp och blandare Där det finns tvättpelare skall detta demonteras och placeras på hyresgästens balkong. Foder i fönster och innerdörr. 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 43.CB/41 Innerväggar (ej stominnerväggar) Vid montering av plastmatta på vägg skall underlaget anpassas till nytt ytskikt Skivväggar skall uppfyllda toleranskraven enligt tabell 44.C/-1 Hus AMA 43.CC Innerdörrar Befintlig dörr till badrum skall smörjas och justeras. Ny tröskel i massiv klarlackad ek monteras den skall vara urfräst ca 20mm för uppvik av mattan så att mattkant blir skyddad. Dörr till badrum kapas ev. så att fri spaltöppning mellan dörrblad och ny tröskel om ca 15mm erhålles (ventilering) 44.BB Ytskikt på golv Noggrann rengörning samt erforderlig avjämning/spackling samt uppspackling av golv med fall på ca 1:75 till golvbrunn (riktvärde 13mm/m) och övriga ytor 1:100 (riktvärde 6mm/m) skall utföras av befintliga undergolv för ny beläggning. Golv under wc-stol utföres horisontellt Spackel, fästmaterial o dyl. till golv skall vara avpassat till underlaget, oorganiskt, mögelresistent och vara typgodkänt för våtrum. Material och utförande skall uppfyllas enligt Golvbranschens Riksorganisation (GBR) lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

10 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 3 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod För beläggning skall företag auktoriserade av Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) anlitas Golvbeläggningar av plastmattor Nya plastmattor skall vara av fabrikat Tarkett Onyx eller likvärdig. Kulör på mattor skall kunna väljas av beställaren/hyresgäst enligt fabrikantens standardsortiment. I entreprenaden skall räknas med 4 stycken valfria kulörer. Mattor limmas samt svetsas. Kulör på tråd skall vara densamma som mattans grundkulör Plastmatt uppdrages som sockel 150mm på vägg. Överkant sockel skall vara horisontellt. Fogmassa skall appliceras runt wc-stol och skall uppfylla kraven för klass 12,5 E (vattenbeständig och antimögelresistent) 44.C Ytskikt på väggar Noggrann rengörning samt erforderlig spackling skall utföras av befintliga väggar för ny beklädnad. Spackel och lim o dyl till väggar skall vara avpassat till underlaget, oorganiskt, mögelresistent och typgodkänt för våtrum. Fogmassa skall vara silikonbaserad och uppfylla kraven för klass 12,5 E (vattenbeständig och mögelresistent). För beläggning skall företag auktoriserade av Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) anlitas Väggbeklädnader av plastmatta Nya väggplastmattor skall vara fabr Tarkett eller likvärdig, matta och bård skall vara typ Onyx eller likvärdig Kulör på mattor skall kunna väljas av beställaren/hyresgäst enligt fabrikantens standardsortiment. I entreprenaden skall räknas med 4 stycken valfria kulörer lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

11 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 4 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod Mattor monteras enligt H-mteod och limmas samt svetsas. Kulör på svetstråd skall vara densamma som mattans grundkulör. Beklädnad skall dras ned 50 mm på golvsockel och avslutas med horisontell underkant 100mm övergolvnivå. Tätning (försegling) av väggplastmattans underkant samt bårdens underkant skall utföras. I övergång mellan bård och tak tätas det med mjukfog klass 12,5 E (vattenbeständig och antimögelresistent) LCS Byggplatsmålning Målning av golv, väggar och tak. Inomhus Takvinkel inklusive en högst 3 mm bred springa skall tätspacklas där anslutande tak och/eller vägg skarv- eller bredspacklas. Ytor som skall målningsbehandlas skall utföras med erforderlig rengörningsgrad, underbehandling samt färdigbehandling till ett fullgott utförande/resultat. Tak som målningsbehandlas utföres i kulör vit, glans 40 skalenheter (våtrumsbehandling) I våtrum skall typgodkänt våtrumssystem användas (oorganiskt, mögelresistent). Material och anvisningar skall uppfylla kraven enligt Måleribranschens standard för våtrum 44.Z Övriga invändiga ytskikt Foderlist Nya foderlister i innerdörr samt fönster monteras och utförs av massiv furu, täckmålad i kulör vit, spikas fast med dyckert. Foder vid dörr avslutas 15mm från golvnivå för att minimera fuktskador. 46 RUMSKOMPLETTERINGAR Inredning i badrum monteras i princip lika befintligt (förutom torkreda dessa skall ej återmonteras i badrum) Badrumsinredning skall utföras med följande Ny toalettpappershållare Smedbo HOUSE RK 341 Nytt badrumskåp Vedum F3 vitmålat Ny belysningsarmatur Vedum 600 Nya handdukskrokar 2 st enkrok Smedbo HOUSE RK lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

12 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 5 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod Ny handukskroka fyrkrok Smedbo HOUSE RK 359 Ny duschdraperistång Duschdraperistång Arrows Safir Nytt duschsett Ahlsell art. nr Två stycken 500mm över och underskåp inklusive dörrar (bara i lägenhets alternativ 1 & 2 enligt skiss) Ny bänkskiva 1000mm i högtrycks laminat (bara i lägenhets alternativ 1 & 2 enligt skiss) VVS 5 VA, VVS, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Orientering Installationer skall uppfylla de krav och specifikationer som finns angivna i gällande myndighetsnormer och anvisningar vid projekteringstillfället Material av i Sverige vanligt förekommande fabrikat av normalstandard skall användas där ej annat anges 52 Tappvattensystem Inkoppling till befintliga kall- och varmattenledningar sker med nya avstängningsventiler av typen kulventiler. Ny rördragning inom badrum monteras synligt på vägg. Synliga ledningar skall vara förkromade och klamras med plastklammor. Inom våtzon monteras kontaktklammor typ snapp Vattenledningar förläggs på vägg 50mm från golv. Där badkarsstorlek ej medgiver maximal längd pga synliga vattenrör till badkarsblandare skall synliga rör förläggas från tak. Detta kommer att bli aktuellt i badrums alternativ 3. PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M Ny brunn skall vara av typ JAFO eller likv placeras 500mm x 500mm från vägg. PSB.1 Kulventiler Nya avstängningsventiler monteras på samtliga ledningar innan genomförning till stamledning i schakt till badrum lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

13 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 6 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod PU SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR Nya gumminipplar skall monteras vid handfatsavlopp, tvättmaskinsavlopp och WCstol. Befintliga vattenlås till tvättställ byts. Ny vattenkran monteras på vägg för att förbereda installation av tvättmaskin. Nytt avlopp för tvättmaskin monteras på vägg för att förbereda installation av tvättmaskin FÖRUPPHANDLAT: Vid återmontering av blandare och porslin kan Förbo välja att byta ut befintliga produkter mot nytt material enligt följande: - badkar - wc-stol - handfat inklusive blandare - badkarsblandare Material skall avropas från vald underleverantör utsedd av Förbo. Mottagandet, lagerhantering och transporter ansvarar totalentreprenören för. Samma installationer skall TE lämna à- priser för i anbudsformulär där TE tillhanda håller materialet och installation till en fullfärdig produkt. 56 VÄRMESYSTEM 56.B Värmevattensystemet Inkommande värmerör i golv flyttas upp på vägg 50mm över golv. Befintligt värmesystem i badkarsfront demonteras. Ny radiator anpassas till badrummets storlek monteras på en lämplig vägg. 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Befintliga frånluftskanaler bibehålls och rengöres enligt bygg. Befintliga don demonteras och anpassas till nytt tätskikt och återmonteras lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

14 B Rambeskrivning våtrum Sidnr: Sidan 7 av 7 Datum: Förbo AB Invändigt underhåll Objekt: Badrum Status: Förfrågningsund. AMA-kod EL Objektets art Objektet omfattar elinstallationer i badrum. Underlag för utförandet skall vara av denna ram beskrivning bygg, vvs & el Flyttning, rivning, demontering Alla befintliga installationer i badrum skall rivas. Befintliga strömbrytare, vägguttag, dosor, ledningar, armaturer mm rives och borttransporteras på entreprenörens bekostnad. Belysningsarmatur Komplett installation av badrumsarmatur, levereras av bygg med uttag och jordfelsbrytare. Armatur placeras ovanför badrumskåp. INSTALLATIONSSTRÖMSTÄLLARE, uttag Nya strömställare skall monteras. El dras fram för förberedelse för tvättpelare. Á- pris skall lämnas på montering av el-uppvärmd handdukstork YTB.1 MÄRKNING AV INSTALLATIONER Märkning och tekniskdokumentation skall överensstämma. YTC.1 Provning av installationssystem Protokoll skall upprättas och överlämnas till beställare. YUH.63 Driftinstruktioner Avser bla el uppvärmd handdukstork lgb POST: BESÖK: BROGATAN 9 MÖLNDAL TFN: FAX:

15 AF sida 1 av 11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LOU Mölndal Förbo AB

16 AF sida 2 av 11 Dessa Administrativa Föreskrifter är upprättade i anslutning till AF AMA 98. AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA AFA.12 ALLMÄN ORIENTERING Beställare Förbo AB Box Mölndal Telefon: Telefax: Org.nr.: AFA.121 AFA.122 AFA.21 AFA.22 AFB AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.22 Beställarens ombud under anbudstiden Se anbudsinbjudan Beställarens kontaktpersoner under anbudstiden Se anbudsinbjudan Översiktlig information om objektet Se anbudsinbjudan Objektets läge Se anbudsinbjudan UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandling tillämpas Lagen om offentlig upphandling LOU. Förenklad upphandling enligt LOU 6 kap tillämpas. Anbud kan komma att förkastas utan föregående förhandling. Entreprenadform Totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Som förutsättning för beställning gäller att Förbos styrelse medger igångsättning och att bygglov erhålles. Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av handlingar enligt separat förteckning i anbudsinfordran.

17 AF sida 3 av 11 AFB.23 AFB.3 AFB.31 AFB.33 AFB.51 Kompletterande förfrågningsunderlag Eventuella anbuds-pm läggs in på Förbos hemsida Anbudsgivning Telefax- och anbud accepteras ej. Anbuds form och innehåll Anbud lämnas genom ifyllt anbudsformulär. Anbuds giltighetstid Anbud ska vara giltigt två månader. Prövning av anbudsgivare Anbudsgivare skall intyga att han är fri från hinder för deltagande i upphandlingen enligt LOU 1 kap 17 och 6 kap 9. Anbudsgivare skall ha F-skattesedel och vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt. AFB.511 AFB.52 AFB.53 AFD AFD.1 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Värderingsgrunder vid prövning av anbud Värderingsgrunder för prövning av anbud är lägst anbudspris. Meddelande om beslut vid prövning av anbud Anbudsgivare vars anbud inte antagits, kommer att underrättas genom brev om tilldelningsbeslut. ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller ABT 06, med de ändringar och tillägg som följer av dessa administrativa föreskrifter. Omfattning Entreprenaden omfattar allt arbete och alla tjänster i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, se AFB.22 och AFB.23, till en fullt färdig och fungerande produkt. AFD.111 Samanställning över ändringar i ABT 06 AFD.18 Föreskrifter AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete AFD.361 Samordning av arbeten AFD.461 Garantitid för entreprenaden AFD.5 Ansvar AFD.631 Säkerhet till beställaren AFD.715 Garantibesiktning AFD.9 Tvist AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Sidoentreprenader kan förekomma.

18 AF sida 4 av 11 AFD.132 AFD.14 AFD.15 AFD.152 AFD.161 Arbetstider Bullrande arbeten får endast ske mellan kl och kl vardagar. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Information Beställarens informationsverksamhet Information till fastighetsägare, hyresgäster, allmänhet, massmedia m fl skall gå via beställaren. Tillstånd från myndigheter Beställaren bekostar bygglov. Entreprenören skall ombesörja och bekosta alla övriga tillstånd för entreprenadens utförande. AFD.18 Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen Totalentreprenören får inte vidtaga åtgärd som kan åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch som entreprenaden avser. Detta gäller dock endast om åtgärden grundar sig på omständigheter som sägs i LOU 1 kap 17 eller 6 kap 9-11 Totalentreprenören skall kräva samma utfästelse av den som företaget kan komma att anlita som underentreprenör. Med tillägg till ABT 06 kap 8 1 föreskrivs: "Om totalentreprenören bryter mot vad som anges ovan får beställaren häva avtalet utan annan ersättning än i projektet inbyggt material och nerlagt arbete." AFD.185 AFD.2 AFD.21 AFD.22 CE-märkning m m av maskinanläggning Totalentreprenören ansvarar för CE-märkning och åtgärder enligt AFS 1994:48. Utförande Kvalitetsangivelser Där namngiven vara angives med tillägget eller likvärdigt innebär att beställaren är beredd att pröva andra alternativ än det föreskrivna. Beställaren ensam avgör likvärdigheten. Kvalitets- och miljöarbete Med tillägg till ABT 06 För att lägga golvmattor av PVC och för att sätta upp väggmaterial av PVC respektive tätskikt, keramiska beklädnader och beläggningar i våtutrymmen,

19 AF sida 5 av 11 skall totalentreprenören anlita ett av Golvbranschens Våtrumskontroll - GVK - och Byggkeramikrådet auktoriserat företag. Stickprovskontroll skall utföras enligt GVK:s och PER:s branschregler och resultatet av dessa kontinuerligt redovisas för beställaren. Totalentreprenören skall tillställa beställaren intyg om behörighet, i enlighet med branschreglerna, utfärdat av GVK resp Byggkeramikrådet innan arbeten påbörjas. AFB.2232 AFB.2233 Entreprenörens kvalitetsplan Se ABT 06 kap 2 2 Totalentreprenören skall till beställaren redovisa företagets kvalitetssystem. Totalentreprenören skall vidare redovisa hur han avser att vidarebefordra kraven på kvalitetsstyrning till underentreprenörer och leverantörer. Entreprenörens miljöplan Se ABT 06 kap 2 2 Av totalentreprenören rivet material skall sorteras och hanteras enligt för kommunen gällande riktlinjer avseende bygg- och rivningsavfall. Totalentreprenören skall till beställaren överlämna mottagningsbevis avseende borttransporterat avfall. Vid arbetet skall i första hand material användas som är förnyelsebara, sunda för människor, djur och växter och som är återvinningsbara. Användning av material innehållande PVC skall undvikas där så är möjligt. AFD.23 AFD.242 Ändringar och tilläggsarbeten Ändrings- och tilläggsarbeten skall anses beordrat först sedan de beställts skriftligt av beställaren se AFD.611 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenad tiden Teknisk dokumentation samt instruktion för drift, skötsel och underhåll, upprättade på svenska, skall levereras i två exemplar innan första slutbesiktning, insatta i A4-pärmar med register. Handlingarna levereras kompletta vid ett och samma tillfälle mot överlämningskvitto. Totalentreprenören upprättar arbetsmiljöplan och rivningsplan. AFD.26 Varor m m Tillvarataget material och överblivna massor som ej skall återanvändas eller som beställaren gör anspråk på, blir totalentreprenörens egendom. Totalentreprenören bekostar bortforsling till återvinningsstation/sorteringsanläggning och svarar för deponiavgifter. Varudeklaration skall lämnas till beställaren efter anmodan.

20 AF sida 6 av 11 AFD.2622 AFD.32 AFD.321 AFD.323 AFD.344 Varor som tillhandahålls Totalentreprenören är skyldig att mottaga, lossa, skydda och förvara material som beställaren tillhandahåller. Möten Startmöte Genomförs enligt ABT 06 kap 3 2 Byggmöten Personalförteckning och legitimationsplikt AFD.361 AFD.364 AFD.371 Samordning av arbeten Med ändring av ABT 06, kap 3 9, föreskrivs: Totalentreprenören skall svara för att hans egna arbeten samordnas med sidoentreprenörers och andras arbeten. Samordning av arbetarskydd Totalentreprenör Bygg ska överta det ansvar som enligt arbets- miljölagen åvilar den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete, för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället för byggnadsverksamheten. Av entreprenören förd dagbok AFD.4 Tider Se anbudsinbjudan AFD.461 AFD.462 AFD.5 Garantitid för entreprenaden Med ändring av ABT 06 kap 4 7 föreskrivs: Garantitiden är 5 år för hela entreprenaden inkl material och varor föreskrivna av beställaren skall vara 5 (fem) år. Garantiavstämning sker efter 2 år. Särskilda varugarantier För följande varor och arbeten skall i förekommande fall särskilda varugarantier gälla: Tätskikt för keramiska plattor 10år Keramiska plattor 10år Färg och kulörbeständighet på plåt 10år Flerglasrutor isolerglasrutor 10år Ansvar Med ändring av ABT 06 kap 5 7 föreskrivs:

21 AF sida 7 av 11 "Totalentreprenören ansvarar för fel, som framträder efter garantitidens utgång, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av totalentreprenören. Totalentreprenören ansvarar dock inte för avhjälpande av fel om kostnaden jämte kostnad som avses i kap 5 8 understiger 0,5 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Samma slags fel på flera ställen på entreprenaden anses som ett fel vid bedömningen av totalentreprenörens ansvar enligt detta stycke. För ovan angivet ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid, räknad från garantitidens början." AFD.511 AFD.518 Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av totalentreprenören erhålla vite med 1 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt. Övriga vite Om fel vid slutbesiktning ej är avhjälpta vid efterbesiktning nr 2 är beställaren berättigad att erhålla ett vite med 500 kronor per fel, vid efterbesiktning nr 3 ett vite med 1000 kronor per fel, vid efterbesiktning nr 4 ett vite med 2000 kronor per fel. Fel som skall bevakas under garantitiden renderar ej vite. AFD.54 AFD.541 AFD.543 AFD.55 AFD.551 Försäkring Totalentreprenören skall styrka att han tecknat allrisk- och ansvarsförsäkringar som uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkring enligt ABT 06 kap 5 23 Försäkring under garantitiden Försäkring enligt AFD.54, AFD.543 och AFD.545 skall vidmakthållas, så att de gäller under garantitiden och intill dess garantianmärkningar har åtgärdats och godkänts. Försäkring avseende beställarens befintliga och hyresgästers befintliga egendom Totalentreprenören skall teckna allriskförsäkring för brand-, vatten- och inbrottsskada avseende såväl beställarens som hyresgästs befintliga egendom. Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas, så att de gäller under entreprenad tiden samt under garantitiden och intill dess garantianmärkningar har åtgärdats och godkänts. Försäkringsbeloppet skall vara lägst 5 Mkr och självrisken högst 1 basbelopp. Ansvar för brandskydd Totalentreprenören övertar brandskyddsansvaret. Ansvar för heta arbeten

22 AF sida 8 av 11 AFD.5512 Entreprenörens brandskyddsansvarige AFD.6 Ekonomi AFD.611 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Med ändring av ABT 06 kap 6 6 föreskrivs: Totalentreprenören skall i första hand lämna anbud på ändring och tilläggsarbete. I andra hand skall ersättning utgå enligt särskilt avtalad debiteringsnorm (à- prislista). Då tillägg vid ändringar beräknas enligt ABT 06 kap 6 9 skall följande procentsatser gälla för täckande av samtliga kostnader avseende punkterna 2, 4, 6, 7 och 8 avseende nettokostnader exklusive mervärdesskatt för: - Punkt 1: <15%. - Punkt 5: <10%. - Punkt 9: 0 %. À-pris per arbetstimma avseende färdig kostnad inkl alla kostnader enligt ABT 94 kap 6 7 pkt 2, 3, 4, 6 och 7 samt entreprenörarvode enligt pkt 8 för aktuella arbetskategorier skall anges i anbudsformulär. För tillkommande och avgående arbeten gäller, att uppgift om arbetstid och materialåtgång skall i anslutning till arbetsmomentets utförande föreläggas beställarens ombud för attest. Entreprenörsarvode skall beräknas på kostnader exkl. mervärdeskatt. Beställaren ensam avgör vilket förfarande som skall komma i fråga. Ändringar och tilläggsarbete skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligt. Har detta ej skett skall totalentreprenören i god tid före arbetenas utförande göra skriftlig anmälan till beställaren om arbetet anses medföra kostnader utöver kontraktssumman. Har totalentreprenören ej gjort sådan anmälan innan arbetet utförts skall kostnaderna härför anses ingå i kontrakterade arbeten. AFD.613 AFD.614 AFD.62 Ersättning av rese- och traktamentskostnader Kostnader för resor, restid och traktamenten skall vara inkalkylerade i anbud, à-priser och angivna timkostnader. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktssumman skall ej indexregleras under entreprenadtiden. Gäller även timpriser och á-priser. Betalning Faktura som mottages av beställaren under, eller inom två veckor före ordinarie byggsemester, betalas inom en månad efter första arbetsdag efter

23 AF sida 9 av 11 byggsemester. Lagstadgad mervärdeskatt faktureras på slutfakturan. Eventuella ändrings- och tilläggsarbeten skall faktureras separat och ges särskilda nummer för identifiering. AFD.624 Fakturering Fakturering för kontraktsarbeten samt ändrings- och tilläggsarbeten skall ha skett senast inom tre månader efter slutbesiktning. Fakturering för kontraktsarbeten får endast ske efter överenskommen betalningsplan. Fakturering för ändrings- och tilläggsarbeten får ske först efter anmälan på byggmöte. AFD.63 AFD.631 AFD.7 AFD.713 AFD.715 AFD.9 AFH AFH.1 Säkerhet Säkerhet till beställaren Med ändring av ABT föreskrives: Om kontraktssumman överstiger skr exkl. moms skall totalentreprenören, för hela kontraktssumman, ställa godtagbar säkerhet för sitt åtagande under entreprenad- och garantitiden. Garantin framgår av AFD.461 Besiktning Slutbesiktning Slutbesiktning kommer att utföras. Garantibesiktning Med ändring av ABT föreskrives: Två månader före garantitidens utgång skall totalentreprenören hos beställaren begära garantibesiktning. Om sådan begäran framställs senare förlängs garantitiden i motsvarande grad. Tvist Med ändring av ABT 06 kap 10 1 föreskrivs: Tvist på grund av kontraktet, skall avgöras av svensk domstol, såvida parterna inte kommer överens om annat. Första instans skall vara Göteborgs Tingsrätt. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel skall ske efter samråd med beställaren.

24 AF sida 10 av 11 Hjälpmedel (bodar etc) skall hållas rena och prydliga. Om de utsätts för klotter eller annan skadegörelse skall rengöring/ borttagning/ lagning vara utförd senast inom 2 dygn. AFH.4 AFH.412 AFH.422 AFH.51 AFH.52 AFH.53 AFH.62 AFH.91 AFJ AFJ.3 AFJ.43 AFJ.43 AFJ.51 AFJ.6 AFJ.71 Tillfällig el- och VA-försörjning m m Utnyttjandet av vatten och elkraft sker på totalentreprenörens egen risk. Leveransavbrott, förorsakat av omständigheter som beställaren icke kan råda över, berättigar sålunda icke totalentreprenören till ersättning för därigenom förorsakade kostnader eller till förlängning av entreprenad tiden. Tillfällig elförsörjning som tillhandahålls Totalentreprenören svarar för kostnaderna för alla erforderliga ledningar, kopplingar, anslutningar o dyl. Tillfällig VA-försörjning som tillhandahålls Totalentreprenören svarar för kostnaderna för alla erforderliga ledningar, kopplingar, anslutningar o dyl. Skydd av arbete Skydd av ledningar, mätpunkter m m Skydd av vegetation Arbetarskyddsanordningar Skyltställning och orienteringstavla Skyltning får ej ske utan beställarens godkännande. ALLMÄNNA ARBETEN Ursparning, håltagning och igensättning Bullerskydd Ansvar för bullerskydd åligger totalentreprenören. Kompressorer och andra bullrande maskiner skall vara ljudisolerade. Radioapparater, typ bergsprängare, accepteras ej. Ljudnivån på maskiner och arbeten skall med hänsyn till omgivningen hållas inom av miljö- och hälsoskyddsmyndigheter accepterade värden. Dammskydd Totalentreprenören utför erforderligt dammskydd mot angränsande utrymmen. Uppvärmning och uttorkning Efterlagning Länshållning

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Förfrågan ramavtal måleri

Förfrågan ramavtal måleri Ramavtal måleri förfrågan 2007-01-29 sida 1 av 2 att: Förfrågan ramavtal måleri Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.21 AFA.22 AFB.22 AFB.32 Översiktlig

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Förfrågan ramavtal bygg

Förfrågan ramavtal bygg Ramavtal bygg förfrågan sida 1 av 2 att: Förfrågan ramavtal bygg Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.21 AFA.22 AFB.22 AFB.32 Översiktlig information

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende utvändig målning på Solstensgärdet i Härryda Kommun.

Anbudsinbjudan avseende utvändig målning på Solstensgärdet i Härryda Kommun. Utvändig målning på Solstensgärdet 2008-12-18 sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende utvändig målning på Solstensgärdet i Härryda Kommun. Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Anbudsinbjudan utvändig målning på Peppareds Äng i Balltorp

Anbudsinbjudan utvändig målning på Peppareds Äng i Balltorp Utvändig målning Peppareds Äng sida 1 av 2 Anbudsinbjudan utvändig målning på Peppareds Äng i Balltorp Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Videvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Videvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Videvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden Beställarens

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Anbudsinbjudan ramavtal avseende invändig målning i Härryda Kommun i Förbo AB bostadsområden

Anbudsinbjudan ramavtal avseende invändig målning i Härryda Kommun i Förbo AB bostadsområden Ramavtal invändig målning i Härryda sida 1 av 2 Anbudsinbjudan ramavtal avseende invändig målning i Härryda Kommun i Förbo AB bostadsområden Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Brogårdsvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Brogårdsvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Brogårdsvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: 2007-12-13 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens ombud under anbudstiden Beställarens ombud under

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Rör & VS Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Herrgården, renovering av WC

Herrgården, renovering av WC Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.2 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Herrgården, renovering av kök

Herrgården, renovering av kök Datum 2009 05 15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Frågor och svar !

Frågor och svar ! 1 (6) Datum 2010-11-30 Frågor och svar 2010-11-30! Fråga 1. AFB.12 Entreprenadform Entreprenadformen är funktionsentreprenad (Totalentreprenad) som kommer att avropas som ett ramavtal Enligt ABT 06 så

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG VVS & Kyl t eknik I Eskil st una FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV VIPAN 14, ESKILSTUNA TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Eskilstuna

Läs mer

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning)

RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) RAMAVTAL Målning Entreprenör nr [X] av 3 (rangordning) Parter Mellan nedanstående parter är följande ramavtal upprättat och utväxlat. Beställare: Entreprenör: Organisationsnummer: Ombud: Kontaktperson:

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Information angående stambyte mm överlämnat på informationsmötet den 23 November Vi på Projektledarhuset AB, har erhållit styrelsens

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Campus Linköping. Paket G Gardiner

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. avseende upphandling av inredning för. Campus Linköping. Paket G Gardiner 1(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER avseende upphandling av inredning för Hus A, Del A-C Campus Linköping Paket G Gardiner 2(10) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För dessa Administrativa föreskrifter gäller ALOS

Läs mer

Anbudsinbjudan gällande utvändig målning på Volrath Bergs väg 10 I Lerums Kommun

Anbudsinbjudan gällande utvändig målning på Volrath Bergs väg 10 I Lerums Kommun Utvändig målning 2008-11-20 sida 1 av 2 Anbudsinbjudan gällande utvändig målning på Volrath Bergs väg 10 I Lerums Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Coor Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer