Entreprenörskap som feriepraktik - en inspirationsfolder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörskap som feriepraktik - en inspirationsfolder"

Transkript

1 Entreprenörskap som feriepraktik - en inspirationsfolder

2 Sommarlovsentreprenör ett koncept som smittar av sig Det är lätt att komma igång Kommunerna Skurup, Ystad, Sjöbo Tomelilla och Simrishamn samverkar sedan några år tätt inom näringslivsfrågor. Samarbetet har fått ett speciellt fokus på skola-näringslivsfrågor och entreprenörskap. Detta har resulterat i ett starkt engagemang när det gäller att arrangera seminarier, julbasarer, återbruksdagar, att aktivt stötta bland andra Ung Företagsamhet och att medverka i en rad nätverk som syftar till ett ökat entreprenörskap. År 2005 införde Skurup entreprenörskap som tillval bland kommunens feriepraktikplatser. Som tidigare egenföretagare och starta eget rådgivare, och med ett starkt engagemang i Skola-näringslivsfrågor, handledde kommunens näringslivssamordnare själv de första feriepraktikanterna inom entreprenörskap. Feriepraktiken bestod av de tre grundstenarna lektioner i affärskunskap, företagsbesök och praktiskt entreprenörskap. Projektet föll väl ut och året därpå utvecklades entreprenörskap som feriepraktik till att omfatta de fem kommunerna i sydöstra Skåne. Samtidigt kom man via Region Skåne i kontakt med Ulla Gredemyr och konceptet Sommarlovsentreprenör i Västernorrland. Via NUTEK-medel kunde koncepten korsbefrukta varandra och idag fi nns i Skåne ett komplett utvecklat program för handledning i kommunal feriepraktik inom entreprenörskap som går under benämningen Sommarlovsentreprenör. Genom Sommarlovsentreprenör får ungdomar i åldrarna år chansen att skapa sina egna arbetstillfällen, att i en egen verksamhet tjäna pengar och att utveckla företagsamhet och sitt entreprenörskap. Utifrån samlade erfarenheter av genomförda program i Sollefteå, Örnsköldsvik, Kramfors och Skåne erbjuds nu fl era att göra Sommarlovsentreprenör till en möjlighet för unga i vårt närområde. Under år 2007 fortsätter sydöstra Skånes fem kommuner att erbjuda Sommarlovsentreprenör som tillval vid feriepraktik. Förhoppningen är att det inom ett par år ska bli en självklar valmöjlighet i hela Skåne. Det är enkelt att erbjuda Sommarlovsentreprenör som tillval bland feriepraktikplatserna. Kommunen, kanske näringslivsavdelningen eller skolan, utser lämplig handledare, på samma sätt som vid fördelningen av kommunens övriga feriepraktikplatser. Det kan vara en driven näringslivsutvecklare, en engagerad lärare eller en utomstående person som känner engagemang för ungdomar och entreprenörskap. Handledarutbildningen innehåller de praktiska verktyg och kunskaper som behövs för att dra igång programmet i kommunen. Den ger arbetsmodeller och förhållningssätt till begrepp som företagsamhet och entreprenörskap. Den ger också konkreta verktyg att arbeta med i grupper av unga, visar på möjligheter och fallgropar, visar hur grundförutsättningarna för programmet kan skapas och involverar er i ett nätverk av entusiastiska sommarlovs entreprenörer. Det är perfekt att kunna utbilda sig på sommartid, dessutom tror jag detta kommer bli en nyttig erfarenhet att bära med sig i framtiden Malin Hedengren, sommarlovsentreprenör 2006 Utbildningen för handledning i konceptet Sommarlovsentreprenör pågår under två dagar. Eftersom konceptet inte drivs av kommersiella intressen är utbildningskostnaden ringa. Utöver handledare behövs tillgång till en lokal, kanske en för sommaren ledig datasal med datorer och skrivare. Handledaren bör få en startbudget (förslagsvis 2000 kr) som täcker eventuella inköp i samband med sommarlovsentreprenörernas affärsidéer samt lite dricka och frukt när sommarlovsentreprenörernas hjärnor går på högvarv och det krävs ett energitillskott. Jag har läst entreprenörskap i Halmstad under ett år, men jag har nästan lärt mig mer bara under de första dagarna i Simrishamn Åsa Wallgren, sommarlovsentreprenör 2006 Handledarutbildningen är rik på pedagogiska modeller och verktyg. Ett viktigt inslag är också besöket av en lokal entreprenör. Här Anders Schoug vars företag kom till då han och kollegan Henrik satt på en strandrestaurang på Malibu Beach utanför Los Angeles tillsammans med några goda amerikanska vänner. Efter god mat och vin så hade vännerna övertygat Anders och Henrik att starta ett företag. Efter den dagen skapade de The Malibu Plan och några månader senare startades succéföretaget Tvins som nu gått från miljoner i omsättning på 2 år. Se I sydöstra Skånes kommuner utbildades inför sommaren 2006 tre externa handledare - Carl, Johan och Camilla. De har ett starkt inneboende entreprenörskap med såväl eget företagande som ekonomiutbildning i botten. Deras positiva attityd, utåtriktade läggning och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar blev utslagsgivande bland mängden sökande. Trion genomgick handledarutbildningen för konceptet Sommarlovsentreprenör och bidrog aktivt med att utveckla programmet för de skånska kommunerna. 2 3

3 Feriepraktikens innehåll Formellt fungerar Sommarlovsentreprenör som vilken feriepraktik som helst tre veckors handledd heltidspraktik med sedvanlig ersättning till medverkande praktikanter. Pengar de själva tjänar in under praktiken tillfaller praktikanterna efter avdrag för eventuella kostnader. Ansökan sker på sedvanligt sätt i kommunen med tilldelning av feriepraktikplatser via lottning eller, ännu hellre, via intervju med de sökande. Det koncept som Sommarlovsentreprenör står för i Skåne består av tre delar: Lektioner i affärskunskap Företagsbesök Praktiskt entreprenörskap Vad Målgrupp Hur klippa gräsmattan, rensa ogräs familjen, släkten pålitligt servera på fest vänner och bekanta billigt sälja på julbasar barnfamiljer och pensionärer varierat utbud, trevligt tvätta bil/motorcykel privata bil-/motorcykelägare pålitligt, varsamt, noggrant sälja på loppmarknad barnfamiljer och pensionärer varierat utbud, trevligt rida andras hästar, ge ridlektioner vänner och bekanta billigt, säkert, bra anpassningsförmåga flytthjälp vänner och bekanta snabbt hugga ved och bära in hemma effektivt, stark Konceptet är fl exibelt - hur stor del av feriepraktiken som avsätts till lektioner i affärskunskap, företagsbesök respektive praktiskt entreprenörskap kan varieras efter intresse från feriepraktikanterna samt efter handledarens kunskaper. sälja jultidningar lokala områden trevligt, hemleverans, välkänd (julkalender, lotter, gräddbullar) osv sälja majblommor lokala områden trevligt, hemleverans, välkänd stryka/diska/måla/städa hemma noggrant, varsamt /tömma diskmaskinen I. Lektioner i affärskunskap Lektionerna i affärskunskap består av ett lättförståeligt material som i högsta grad involverar, inspirerar och skapar delaktighet av feriepraktikanterna i undervisningen. Materialet ger konkret underlag för samtal om bland annat idéutveckling, vision, affärsidé, SWOTanalys och så småningom en konkret handlingsplan. Inslag som uppskattats speciellt har också varit att skriva en meritförteckning och att göra egna visitkort. För att få igång kreativiteten kan handledaren inleda med att fråga sommarlovsentreprenörerna vad de har tjänat pengar på tidigare och be dem att under ca 10 minuter fundera ut och anteckna minst fem saker var. Gör en gemensam kolumn med alla aktiviteter på skrivtavlan eller i datorn. Därefter kan gruppen enas om målgrupp för respektive aktivitet, vilket skapar ytterligare en kolumn. Sista kolumnen ska ge svar på frågan på vilket sätt de utförde aktiviteten. Nu kan en komplett affärsidé snickras ihop med inspiration efter vad som listats. Riktigt roligt! Det är ju de här ungdomarna vi ska satsa på, inte bara på de redan etablerade företagen Kommunal näringslivssekreterare i sydöstra Skåne Sommarlovsentreprenörerna får välja varsin idé att formulera färdigt. Några av idéerna som listas och kläcks bör efter hand kunna testas i verkligheten, individuellt eller i grupp. Se mer om detta i avsnittet om praktiskt entreprenörskap. Lektionerna i affärskunskap är till stor hjälp när det gäller för sommarlovsentreprenören att efter hand välja vilken affärsidé han eller hon ska ha som övningsobjekt. De underlättar också vid ifyllandet av affärsplanen som varje sommarlovsentreprenör ska ha skrivit i slutet av praktiken. Affärsplanen bedöms lämpligen av en lokal bank eller affärsrådgivare. I bedömningen skall framgå affärsidéns starka och svaga sidor, samt om något fattas. Beroende på handledarens kunskaper kan momentet varieras från en enkel affärsplan som beskriver vad, vem, varför, hur, var, när samt innehåller en enkel budget, till att göra en komplett affärsplan enligt mall från etablerade företagsrådgivare. Affärsplanen skrivs helt och hållet i utbildningssyfte det fi nns inga krav eller förväntningar på att affärsidén genomförs i verkligheten. Syftet med affärsplanen är att sommarlovsentreprenören ska lära sig att se helheten i en affärsidé, och vara välbekant med hur en affärsplan växer fram den dagen då den riktigt goda affärsidén plötsligt dyker upp. rensa takrännor släkten noggrant byta däck på bilen familjen noggrant, stark Efter aff ärsidéövningen är det lätt att under den resterande praktiktiden formulera kompletta aff ärsidéer utifrån några lösryckta tankar att bara klippa gräsmattan är t ex inte en aff ärsidé jämfört med att erbjuda snabb, eff ektiv och noggrann gräsklippning till äldre människor i Simrishamns kommun. Affärsplan BusKul 1 Affärsplan för Katarina Larsson Sommarlovsentreprenör Skurup Kommun 2006 Mål Vision Marknadsplan Målgrupp Marknadsundersökning Beskrivning av branschen idag Positionering Tid för inträde på marknaden Prissättning Personal Redovisning Tillstånd Föräldrar, mor och farföräldrar. Reklam och andra marknadsföringsåtgärder Affärsplan BusKul 6 Min marknadsundersökning visar ett stort intresse för affärsidéen. Av 14 tillfrågade kan 11 stycken tänka sig att anlita någon för att anordna deras barns kalas. Den visar också att det är pirat och prinsesstemat som lockar mest. För detta är de villiga att betala mellan kr/barn. Övriga teman som jag har testat är fotboll, bad, bowling och polis. Försäkringar Det finns många fest fixare i branschen idag men inte som specialiserar sig på barnkalas. Säkerhet Katarina Larsson Organisationsplan Företagets namn Affärsidé Egen bokföring Behövs ej. Som ett företag med fräscha idéer och bra hand med barn. Prisvärt för ett lyckat kalas. Svaga och starka sidor Inträde kan ske när som helst på året. Inträde hösten: bygga teman på halloween. Inträde vår: bygga teman på sol & bad 100 kr/barn. För den som så önskar görs städning före och efter kalaset, till en kostnad av 1000 kr. I min kalkyl beräknas fyra kalas per månad med 10 barn per kalas. En städning à 1000 kr per månad. Förskola och fritids, föreningar i kommunen, BVC. Affärsplan BusKul 5 Småföretagsförsäkring (If), egendom, avbrott, ansvar, krisskydd, rättsskydd. För deltagarna på festen förutsätts att de har egen privat olycksfallsförsäkring. Behövs inte Beskrivning av verksamheten Affärsplan BusKul 4 S sparar tid för föräldrarna, ger mer kvalitetstid, valfrihet när det gäller kreativitet och tema. W ny O stor kundkrets, pengar, utöka bli festfixare T Ett misslyckat kalas kan förstöra hela verksamheten, kan lätt få konkurrenter Produkter eller tjänster Företagsform Verksamhetsplats/Lokalisering Företagsledning BusKul Att anordna minnesvärda barnkalas med önskat tema för att ge föräldrarna mer kvalitetstid med barnen. Att anordna minst 50 kalas varje år. Att vara ledande festfixare i Sverige - Kunden beställer ett kalas utifrån givna teman. - Kalaset hålls antingen i hemmet eller på annan plats. - I produkten ingår material, förtäring, personal och lekledare Produkt arrangemang av lyckade barnkalas. Tillläggstjänster: Inbjudningskort, särskilda godispaket med gåva, tackkort. Enskild firma Hemma hos kunden eller på annan plats Katarina Larsson Sammanfattning Affärsplan BusKul 3 Affärsplan BusKul 2 Min enskilda firma ska heta BusKul och drivas av mig, Katarina Larsson. Min affärsidé är att anordna minnesvärda barnkalas med önskat tema för att ge föräldrarna mer kvalitetstid med barnen. Kunden beställer ett kalas utifrån givna teman. Kalaset hålls antingen i hemmet eller på annan plats. I produkten ingår material, förtäring, personal och lekledare. Målgruppen är föräldrar, mor och far föräldrar. Genom marknadsföring och bra säljteknik kan många kalas bokas in. Företagets främsta resurser är mina personliga egenskaper och stora nätverk. Jag är datakunnig och bra på att pyssla. Prissättning: 100kr/barn. Beräknat startkapital 3000 kr. Affärsplan Namn på den/de som upprättat affärsplanen: Katarina Larsson Personnummer: Adress: Eriksgatan Skurup Telefon: / E-post: Innehållsförteckning Sammanfattning: s.3 Organisationsplan: s.4 Företagets namn: s.4 Affärsidé: s.4 Mål: s.4 Vision: s.4 Beskrivning av verksamheten: s.4 Produkter och tjänster: s.4 Företagsform: s.4 Verksamhetsplats/Lokalisering: s.4 Företagsledning: s.4 Personal: s.5 Redovisning: s.5 Tillstånd: s.5 Försäkringar: s.5 Säkerhet: s.5 Starka och svaga sidor: s.5 Marknadsplan: s.6 Målgrupp: s.6 Marknadsundersökning: s.6 Beskrivning av branschen: s.6 Positionering: s.6 Tid för inträde på marknaden: s.6 Prissättning: s.6 Reklam och andra marknadsföringsåtgärder: s.6 Konkurrentanalys: s.7 Konkurrensmedel: s.7 Ekonomisk planering: s.8 Summering av befintliga resurser: s.8 Startkapital: s.8 Rörelsekapital: s.8 Investeringar som krävs: s.8 Kostnad för eventuellt varulager vid start: s.8 Finansieringsplan: s.8 Privatekonomisk situation: s.8 Likviditetsbudget: s.9 Resultatbudget: s.10 I sydöstra Skåne ställde SEB upp som samarbetspartner, vilket innebar att samtliga sommarlovsentreprenörer fi ck sina aff ärsplaner bedömda av bankens aff ärsrådgivare på respektive ort. Att bli förknippad med den här typen av projekt skapar bra goodwill och det är därför inte svårt att knyta till sig lokala samarbetspartners. Sommarlovsentreprenörerna i sydöstra Skåne använde en konventionell aff ärsplansmall bestående av en omfattande organisationsplan och marknadsplan samt en gedigen ekonomisk planering med bland annat likviditets- och resultatbudget. 4 5

4 II. Företagsbesök Företagsbesöken är en skånsk del av konceptet Sommarlovsentreprenör. Momentet syftar till att för sommarlovsentreprenören visa upp bredden på företagande. Förutsättningarna och drivkrafterna varierar från företagare till företagare men gemensamma nämnare tycks vara viljan att försörja sig själv, att trivas med att vara sin egen chef och att alltid ha företaget i tankarna. Det har visat sig att sommarlovsentreprenörerna generellt sett har lättare att identifi era sig med de yngre företagarna, samtidigt som många av de äldre äger engagemanget och förmågan att inspirera. Därför är det bra att försöka variera företagsbesöken så långt det är möjligt. Vad har ni för framtidsplaner? Vad är det som driver dig som är företagare? Vilka är fördelarna med att vara företagare? Finns det nackdelar? Tre goda råd Handledaren bör följa upp företagsbesöket med sommarlovsentreprenörerna så snart som möjligt genom att ge tillfälle för refl ektioner. Fick man svar på frågorna som värdföretaget fått i förväg? Det är en fördel om refl ektionerna kan sammanfattas i skrift och bli en del av utbildningsmaterialet. Sommarlovsentreprenörerna har visat värdföretagen uppskattning på olika sätt, allt från inramade tackcertifi kat med foton på sommarlovsentreprenörerna och loggor, till motsvarande tackkort och ibland en gåva. Det är naturligtvis en fördel om man på något sätt kan värna om att visa företagen uppskattning för deras engagemang och som alltid är det tanken som räknas. Genom att besöka omväxlande små och stora företag i skilda branscher, nya och mer etablerade verksamheter, kvinnliga och manliga företagare respektive unga och äldre företagare bryts den stereotypa bilden av en man i 50-årsåldern med kritstrecksrandig kostym och portfölj. En företagare kan se ut hur som helst och ha vilka intressen som helst, vilket sommarlovsentreprenörerna bör bli varse om under företagsbesöken. Kretaivitet Självförtroende Inför varje besök kontaktar handledaren eller en av sommarlovsentreprenörerna det aktuella företaget för information om feriepraktiken och en förfrågan. Studiebesöken tar normalt 1-3 timmar, beroende på hur värdföretaget väljer att lägga upp besöket. För att värdföretaget ska kunna förbereda studiebesöket kan det vara en hjälp att i förväg förse det med vissa frågeställningar, t ex Hur kom verksamheten igång och varför startades företaget? Vad är affärsidén? Vilken är målgruppen? Hur marknadsför ni er? Hur har verksamheten förändrats med tiden? Får man lov att vara Sommarlovsentreprenör nästa år också? Sommarlovsentreprenör i Simrishamn under feriepraktikens sista dag Företagen har utan undantag varit mycket positiva till att ställa upp vid företagsbesök och att dela med sig av sina erfarenheter. Vid ett tillfälle lade sydöstra Skånes kommuner det avslutande studiebesöket i Tosselilla där nytta kunde kombineras med nöje. En annan kull sommarlovsentreprenörer besökte en bowlinghall under sin sista dag. Då fl era kommuner samverkade fi ck sommarlovsentreprenörerna tillfälle att träffa varandra och utbyta erfarenheter från praktiken under festliga former. Handledarna arrangerade tävlingar och utmärkelser av olika slag vilket gjorde att varje sommarlovsentreprenör premierades för en god företagaregenskap eller ett gott initiativ under feriepraktiken. Entreprenörskap Företagsamhet Självkänsla Ta-sig-för-samhet 6 7

5 III. Praktiskt entreprenörskap Praktiskt entreprenörskap är kärnan i hela feriepraktiken. Här sätter sommarlovsentreprenörerna sina affärsidéer i verket i syfte att tjäna pengar. Inte minst under lektionerna i affärskunskap brainstormas idéer fram som kan utvecklas till affärsidéer värda att prova under praktiken. Projekten inom praktiskt entreprenörskap kan innefatta enskilda sommarlovsentreprenörer eller hela gruppen. Projekten kan delas upp i tre delar: planering, utförande och utvärdering. Att utföra utan planering ger sällan framgång, och att planera och utföra utan att utvärdera ger inga bestående insikter. Därför behövs alla tre moment. Några sommarlovsentreprenörer sålde jordgubbar, läsk, sångböcker och midsommarkransar under midsommarfi randet på Svaneholm. Veckan innan identifi erades och punktades förberedelserna enligt följande: Bord, parasoll, stolar, Jordgubbar: skall plockas och sköljas, Prisskyltar, Namnskyltar, Enhetlig klädsel, Kassaskrin, växel, Sånghäften, Korg, röd duk, plastpåsar, Dricka, Midsommarkransar, Reklamblad. En tydlig ansvarsoch arbetsfördelning gjordes inom gruppen under rubriken vem gör vad och att kolla upp inför onsdagen. Därefter förhandlade gruppen hur vinsten (eller förlusten) skulle fördelas på ett rättvist sätt i förhållande till var och ens arbetsinsats. Den som bidragit på idéplanet men inte kunde närvara vid försäljningen fi ck en liten procentandel, medan den/de som fi ck dra det tyngsta lasset fi ck en högre procentandel. Större utrymme kunde därmed ges åt en dialog kring det osannolika faktum att sköljda jordgubbar på spett kunde säljas för 42,50 Jag kan tänka mig bli egen företagare i framtiden. Lina Hultgren, sommarlovsentreprenör 2006 litern (inköpspris 5 kr/liter), varför de 30 midsommarkransarna såldes direkt liksom läsken, och varför de färgglada och fi na egentillverkade sånghäftena inte gick att sälja med undantag av ett enda. Andra exempel på affärsidéer som sommarlovsentreprenörerna i sydöstra Skåne provat på är försäljning av läsk på stranden, försäljning av fruktspett i stadsvimlet, försäljning av vishäften inför midsommarfi - randet vid utgången till ett matvaruhus, försäljning av ett svenskt sommarpaket bestående av en fl eecefi lt, ett sittunderlag och en regnponcho, samt försäljning av fi ka från en cafévagn på torget respektive vid en rallybana. En grupp arrangerande disco för högstadieungdomar, bland annat med fl era tusen kronor i insamlade sponsorpengar från det lokala näringslivet, en annan arrangerande aktiviteter under en avslutningsdag för andra grupper av sommarlovsentreprenörer. En sommarlovsentreprenör sålde tillsammans med sina kamrater egentillverkade tandpetare för hästar under Falsterbo Horse Show. Vidare såldes godis och souvenirer till familjer som besökte en utomhusmusikal. Ett gäng erbjöd kalla drycker vid Stenshuvud efter tillstånd via samtal med såväl Naturvårdsverket som Länsstyrelsen, för att prova samma idé vid bilköerna till Kiviks marknad. Idéerna fl ödade under sommaren och försäljningen som till en början kändes främmande och lite ovan för vissa utvecklades till en självklar ingrediens i strävan efter självförverkligande och inte minst - en ofta ganska lättförtjänt extra inkomst. Sommarlovsentreprenörerna har lisom företagarna olika drivkrafter. Några har föreställningen att den här formen av feriepraktik är bekväm i förhållande till mer traditionella feriepraktik-alternativ. Andra är driftiga sedan tidigare och vill utveckla sina kunskaper. Några vill tjäna mycket pengar och andra vill hellre lägga mer tid på att besöka företag. Några är individualister och andra föredrar gruppsamverkan. En utmaning för handledaren är att försöka nå en optimal balans för att locka fram det bästa ur varje sommarlovsentreprenör såväl individuellt som i gruppsamverkan. Flera handledare har påpekat svårigheten just i att leda och coacha utan att ta över för mycket med risk för att kväva sommarlovsentreprenörernas intiativförmåga. Samtliga handledare har varit lyriska till konceptet och har redan visat intresse inför nästa sommar. Praktiskt entreprenörskap 1, budget Vinstfördelning % Dennis Elin Emil David Sånghäften 30% 30% 10% 30% Jordgubbar 15% 35% 15% 35% Midsommarkransar 5% 70% 5% 20% läsk 15% 35% 15% 35% En rättvis vinst- respektive eventuell förlustfördelning förhandlas med fördel inom gruppen före försäljningstillfället. Vinstfördelning, kr Dennis Elin Emil David Sånghäften - 42,00 kr - 42,00 kr - 14,00 kr - 42,00 kr Jordgubbar 112,50 kr 262,50 kr 112,50 kr 262,50 kr Midsommarkransar 34,50 kr 483,00 kr 34,50 kr 138,00 kr läsk 70,20 kr 163,80 kr 70,20 kr 163,80 kr Summa 175,20 kr 867,30 kr 203,20 kr 522,30 kr När försäljningen är avslutad kan intäkterna enkelt delas upp enligt fördelningen utan risk för osämja. 8 9

6 Mediabevakningen kring Sommarlovsentreprenör har varit rakt igenom positiv. Ett stort antal såväl lokala som nationella tidningar har skrivit artiklar och gjort bildreportage. Almi Företagspartner har haft en sommarlovsentreprenör som omslagsfl icka i sin skånska kundtidning och Svenskt Näringsliv har skrivit om sommarlovsentreprenörerna i fl era av sina rikstäckande elektroniska nyhetsbrev. TV4 Öresund och Radio Active har gjort reportage. Vad är väl roligare att bevaka än glada sommarlovsfi rare som med otyglad entusiam ger sig i kast med att prova sina affärsidéer? Trots att det sker under kontrollerade former, utan risk och med stöd av en erfaren handledare fi nns nästan inga begränsningar vilket kanske förklarar medias intresse: sommarlovsentreprenörernas glädje är äkta, deras aktiviteter är oförutsägbara och deras idérikedom är, tycks det, outsinlig! Publiciteten har bidragit till att positionera de medverkande kommunerna som innovativa och drivande när det gäller satsningen på ungdomars entreprenörskap. Få av kommunens satsningar kräver en så liten insats och ger en så fantastisk stor utväxling av goodwill. Sommarlovsentreprenör skapar positiv mediabevakning Sommarlovsentreprenörerna tränas i att skriva pressmeddelanden, följa upp inbjudningar och ställa upp på intervjuer. Det stärker deras självförtroende och lär dem att själva ta ansvar för att skapa uppmärksamhet kring sina idéer. Denna inspirationsfolder är producerad av Näringsliv i sydöstra Skåne - fem kommuner i samverkan. För information om Sommarlovsentreprenör i Skåne går det bra att kontakta näringslivsavdelningarna i Skurup, Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn. Vill du veta mer om konceptet eller bor utanför Skåne, kontakta gärna Ulla Gredemyr som är utvecklingsansvarig: ulla.gredemyr entreprenor-y.se eller , Näringsliv i sydöstra Skåne vill ge ett stort varmt tack till alla positiva företagare, medarbetare och privatpersoner som bidragit till Sommarlovsentreprenör. Tack också till Region Skåne och NUTEK som medfinansierat vår gemensamma satsning på att etablera och utveckla konceptet för Skåne. Anne Abraham, Skurup september

7 TOMELILLA KOMMUN Tomelilla SJÖBO KOMMUN Sjöbo YSTADS KOMMUN Ystad SIMRISHAMNS KOMMUN Simrishamn SKURUPS KOMMUN Skurup SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ G. Rådhuset, Ystad

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek!

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Infonr 085-2005 Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan i Örebro Minna Salminen-Karlsson Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer