Entreprenörskap som feriepraktik - en inspirationsfolder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörskap som feriepraktik - en inspirationsfolder"

Transkript

1 Entreprenörskap som feriepraktik - en inspirationsfolder

2 Sommarlovsentreprenör ett koncept som smittar av sig Det är lätt att komma igång Kommunerna Skurup, Ystad, Sjöbo Tomelilla och Simrishamn samverkar sedan några år tätt inom näringslivsfrågor. Samarbetet har fått ett speciellt fokus på skola-näringslivsfrågor och entreprenörskap. Detta har resulterat i ett starkt engagemang när det gäller att arrangera seminarier, julbasarer, återbruksdagar, att aktivt stötta bland andra Ung Företagsamhet och att medverka i en rad nätverk som syftar till ett ökat entreprenörskap. År 2005 införde Skurup entreprenörskap som tillval bland kommunens feriepraktikplatser. Som tidigare egenföretagare och starta eget rådgivare, och med ett starkt engagemang i Skola-näringslivsfrågor, handledde kommunens näringslivssamordnare själv de första feriepraktikanterna inom entreprenörskap. Feriepraktiken bestod av de tre grundstenarna lektioner i affärskunskap, företagsbesök och praktiskt entreprenörskap. Projektet föll väl ut och året därpå utvecklades entreprenörskap som feriepraktik till att omfatta de fem kommunerna i sydöstra Skåne. Samtidigt kom man via Region Skåne i kontakt med Ulla Gredemyr och konceptet Sommarlovsentreprenör i Västernorrland. Via NUTEK-medel kunde koncepten korsbefrukta varandra och idag fi nns i Skåne ett komplett utvecklat program för handledning i kommunal feriepraktik inom entreprenörskap som går under benämningen Sommarlovsentreprenör. Genom Sommarlovsentreprenör får ungdomar i åldrarna år chansen att skapa sina egna arbetstillfällen, att i en egen verksamhet tjäna pengar och att utveckla företagsamhet och sitt entreprenörskap. Utifrån samlade erfarenheter av genomförda program i Sollefteå, Örnsköldsvik, Kramfors och Skåne erbjuds nu fl era att göra Sommarlovsentreprenör till en möjlighet för unga i vårt närområde. Under år 2007 fortsätter sydöstra Skånes fem kommuner att erbjuda Sommarlovsentreprenör som tillval vid feriepraktik. Förhoppningen är att det inom ett par år ska bli en självklar valmöjlighet i hela Skåne. Det är enkelt att erbjuda Sommarlovsentreprenör som tillval bland feriepraktikplatserna. Kommunen, kanske näringslivsavdelningen eller skolan, utser lämplig handledare, på samma sätt som vid fördelningen av kommunens övriga feriepraktikplatser. Det kan vara en driven näringslivsutvecklare, en engagerad lärare eller en utomstående person som känner engagemang för ungdomar och entreprenörskap. Handledarutbildningen innehåller de praktiska verktyg och kunskaper som behövs för att dra igång programmet i kommunen. Den ger arbetsmodeller och förhållningssätt till begrepp som företagsamhet och entreprenörskap. Den ger också konkreta verktyg att arbeta med i grupper av unga, visar på möjligheter och fallgropar, visar hur grundförutsättningarna för programmet kan skapas och involverar er i ett nätverk av entusiastiska sommarlovs entreprenörer. Det är perfekt att kunna utbilda sig på sommartid, dessutom tror jag detta kommer bli en nyttig erfarenhet att bära med sig i framtiden Malin Hedengren, sommarlovsentreprenör 2006 Utbildningen för handledning i konceptet Sommarlovsentreprenör pågår under två dagar. Eftersom konceptet inte drivs av kommersiella intressen är utbildningskostnaden ringa. Utöver handledare behövs tillgång till en lokal, kanske en för sommaren ledig datasal med datorer och skrivare. Handledaren bör få en startbudget (förslagsvis 2000 kr) som täcker eventuella inköp i samband med sommarlovsentreprenörernas affärsidéer samt lite dricka och frukt när sommarlovsentreprenörernas hjärnor går på högvarv och det krävs ett energitillskott. Jag har läst entreprenörskap i Halmstad under ett år, men jag har nästan lärt mig mer bara under de första dagarna i Simrishamn Åsa Wallgren, sommarlovsentreprenör 2006 Handledarutbildningen är rik på pedagogiska modeller och verktyg. Ett viktigt inslag är också besöket av en lokal entreprenör. Här Anders Schoug vars företag kom till då han och kollegan Henrik satt på en strandrestaurang på Malibu Beach utanför Los Angeles tillsammans med några goda amerikanska vänner. Efter god mat och vin så hade vännerna övertygat Anders och Henrik att starta ett företag. Efter den dagen skapade de The Malibu Plan och några månader senare startades succéföretaget Tvins som nu gått från miljoner i omsättning på 2 år. Se I sydöstra Skånes kommuner utbildades inför sommaren 2006 tre externa handledare - Carl, Johan och Camilla. De har ett starkt inneboende entreprenörskap med såväl eget företagande som ekonomiutbildning i botten. Deras positiva attityd, utåtriktade läggning och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar blev utslagsgivande bland mängden sökande. Trion genomgick handledarutbildningen för konceptet Sommarlovsentreprenör och bidrog aktivt med att utveckla programmet för de skånska kommunerna. 2 3

3 Feriepraktikens innehåll Formellt fungerar Sommarlovsentreprenör som vilken feriepraktik som helst tre veckors handledd heltidspraktik med sedvanlig ersättning till medverkande praktikanter. Pengar de själva tjänar in under praktiken tillfaller praktikanterna efter avdrag för eventuella kostnader. Ansökan sker på sedvanligt sätt i kommunen med tilldelning av feriepraktikplatser via lottning eller, ännu hellre, via intervju med de sökande. Det koncept som Sommarlovsentreprenör står för i Skåne består av tre delar: Lektioner i affärskunskap Företagsbesök Praktiskt entreprenörskap Vad Målgrupp Hur klippa gräsmattan, rensa ogräs familjen, släkten pålitligt servera på fest vänner och bekanta billigt sälja på julbasar barnfamiljer och pensionärer varierat utbud, trevligt tvätta bil/motorcykel privata bil-/motorcykelägare pålitligt, varsamt, noggrant sälja på loppmarknad barnfamiljer och pensionärer varierat utbud, trevligt rida andras hästar, ge ridlektioner vänner och bekanta billigt, säkert, bra anpassningsförmåga flytthjälp vänner och bekanta snabbt hugga ved och bära in hemma effektivt, stark Konceptet är fl exibelt - hur stor del av feriepraktiken som avsätts till lektioner i affärskunskap, företagsbesök respektive praktiskt entreprenörskap kan varieras efter intresse från feriepraktikanterna samt efter handledarens kunskaper. sälja jultidningar lokala områden trevligt, hemleverans, välkänd (julkalender, lotter, gräddbullar) osv sälja majblommor lokala områden trevligt, hemleverans, välkänd stryka/diska/måla/städa hemma noggrant, varsamt /tömma diskmaskinen I. Lektioner i affärskunskap Lektionerna i affärskunskap består av ett lättförståeligt material som i högsta grad involverar, inspirerar och skapar delaktighet av feriepraktikanterna i undervisningen. Materialet ger konkret underlag för samtal om bland annat idéutveckling, vision, affärsidé, SWOTanalys och så småningom en konkret handlingsplan. Inslag som uppskattats speciellt har också varit att skriva en meritförteckning och att göra egna visitkort. För att få igång kreativiteten kan handledaren inleda med att fråga sommarlovsentreprenörerna vad de har tjänat pengar på tidigare och be dem att under ca 10 minuter fundera ut och anteckna minst fem saker var. Gör en gemensam kolumn med alla aktiviteter på skrivtavlan eller i datorn. Därefter kan gruppen enas om målgrupp för respektive aktivitet, vilket skapar ytterligare en kolumn. Sista kolumnen ska ge svar på frågan på vilket sätt de utförde aktiviteten. Nu kan en komplett affärsidé snickras ihop med inspiration efter vad som listats. Riktigt roligt! Det är ju de här ungdomarna vi ska satsa på, inte bara på de redan etablerade företagen Kommunal näringslivssekreterare i sydöstra Skåne Sommarlovsentreprenörerna får välja varsin idé att formulera färdigt. Några av idéerna som listas och kläcks bör efter hand kunna testas i verkligheten, individuellt eller i grupp. Se mer om detta i avsnittet om praktiskt entreprenörskap. Lektionerna i affärskunskap är till stor hjälp när det gäller för sommarlovsentreprenören att efter hand välja vilken affärsidé han eller hon ska ha som övningsobjekt. De underlättar också vid ifyllandet av affärsplanen som varje sommarlovsentreprenör ska ha skrivit i slutet av praktiken. Affärsplanen bedöms lämpligen av en lokal bank eller affärsrådgivare. I bedömningen skall framgå affärsidéns starka och svaga sidor, samt om något fattas. Beroende på handledarens kunskaper kan momentet varieras från en enkel affärsplan som beskriver vad, vem, varför, hur, var, när samt innehåller en enkel budget, till att göra en komplett affärsplan enligt mall från etablerade företagsrådgivare. Affärsplanen skrivs helt och hållet i utbildningssyfte det fi nns inga krav eller förväntningar på att affärsidén genomförs i verkligheten. Syftet med affärsplanen är att sommarlovsentreprenören ska lära sig att se helheten i en affärsidé, och vara välbekant med hur en affärsplan växer fram den dagen då den riktigt goda affärsidén plötsligt dyker upp. rensa takrännor släkten noggrant byta däck på bilen familjen noggrant, stark Efter aff ärsidéövningen är det lätt att under den resterande praktiktiden formulera kompletta aff ärsidéer utifrån några lösryckta tankar att bara klippa gräsmattan är t ex inte en aff ärsidé jämfört med att erbjuda snabb, eff ektiv och noggrann gräsklippning till äldre människor i Simrishamns kommun. Affärsplan BusKul 1 Affärsplan för Katarina Larsson Sommarlovsentreprenör Skurup Kommun 2006 Mål Vision Marknadsplan Målgrupp Marknadsundersökning Beskrivning av branschen idag Positionering Tid för inträde på marknaden Prissättning Personal Redovisning Tillstånd Föräldrar, mor och farföräldrar. Reklam och andra marknadsföringsåtgärder Affärsplan BusKul 6 Min marknadsundersökning visar ett stort intresse för affärsidéen. Av 14 tillfrågade kan 11 stycken tänka sig att anlita någon för att anordna deras barns kalas. Den visar också att det är pirat och prinsesstemat som lockar mest. För detta är de villiga att betala mellan kr/barn. Övriga teman som jag har testat är fotboll, bad, bowling och polis. Försäkringar Det finns många fest fixare i branschen idag men inte som specialiserar sig på barnkalas. Säkerhet Katarina Larsson Organisationsplan Företagets namn Affärsidé Egen bokföring Behövs ej. Som ett företag med fräscha idéer och bra hand med barn. Prisvärt för ett lyckat kalas. Svaga och starka sidor Inträde kan ske när som helst på året. Inträde hösten: bygga teman på halloween. Inträde vår: bygga teman på sol & bad 100 kr/barn. För den som så önskar görs städning före och efter kalaset, till en kostnad av 1000 kr. I min kalkyl beräknas fyra kalas per månad med 10 barn per kalas. En städning à 1000 kr per månad. Förskola och fritids, föreningar i kommunen, BVC. Affärsplan BusKul 5 Småföretagsförsäkring (If), egendom, avbrott, ansvar, krisskydd, rättsskydd. För deltagarna på festen förutsätts att de har egen privat olycksfallsförsäkring. Behövs inte Beskrivning av verksamheten Affärsplan BusKul 4 S sparar tid för föräldrarna, ger mer kvalitetstid, valfrihet när det gäller kreativitet och tema. W ny O stor kundkrets, pengar, utöka bli festfixare T Ett misslyckat kalas kan förstöra hela verksamheten, kan lätt få konkurrenter Produkter eller tjänster Företagsform Verksamhetsplats/Lokalisering Företagsledning BusKul Att anordna minnesvärda barnkalas med önskat tema för att ge föräldrarna mer kvalitetstid med barnen. Att anordna minst 50 kalas varje år. Att vara ledande festfixare i Sverige - Kunden beställer ett kalas utifrån givna teman. - Kalaset hålls antingen i hemmet eller på annan plats. - I produkten ingår material, förtäring, personal och lekledare Produkt arrangemang av lyckade barnkalas. Tillläggstjänster: Inbjudningskort, särskilda godispaket med gåva, tackkort. Enskild firma Hemma hos kunden eller på annan plats Katarina Larsson Sammanfattning Affärsplan BusKul 3 Affärsplan BusKul 2 Min enskilda firma ska heta BusKul och drivas av mig, Katarina Larsson. Min affärsidé är att anordna minnesvärda barnkalas med önskat tema för att ge föräldrarna mer kvalitetstid med barnen. Kunden beställer ett kalas utifrån givna teman. Kalaset hålls antingen i hemmet eller på annan plats. I produkten ingår material, förtäring, personal och lekledare. Målgruppen är föräldrar, mor och far föräldrar. Genom marknadsföring och bra säljteknik kan många kalas bokas in. Företagets främsta resurser är mina personliga egenskaper och stora nätverk. Jag är datakunnig och bra på att pyssla. Prissättning: 100kr/barn. Beräknat startkapital 3000 kr. Affärsplan Namn på den/de som upprättat affärsplanen: Katarina Larsson Personnummer: Adress: Eriksgatan Skurup Telefon: / E-post: Innehållsförteckning Sammanfattning: s.3 Organisationsplan: s.4 Företagets namn: s.4 Affärsidé: s.4 Mål: s.4 Vision: s.4 Beskrivning av verksamheten: s.4 Produkter och tjänster: s.4 Företagsform: s.4 Verksamhetsplats/Lokalisering: s.4 Företagsledning: s.4 Personal: s.5 Redovisning: s.5 Tillstånd: s.5 Försäkringar: s.5 Säkerhet: s.5 Starka och svaga sidor: s.5 Marknadsplan: s.6 Målgrupp: s.6 Marknadsundersökning: s.6 Beskrivning av branschen: s.6 Positionering: s.6 Tid för inträde på marknaden: s.6 Prissättning: s.6 Reklam och andra marknadsföringsåtgärder: s.6 Konkurrentanalys: s.7 Konkurrensmedel: s.7 Ekonomisk planering: s.8 Summering av befintliga resurser: s.8 Startkapital: s.8 Rörelsekapital: s.8 Investeringar som krävs: s.8 Kostnad för eventuellt varulager vid start: s.8 Finansieringsplan: s.8 Privatekonomisk situation: s.8 Likviditetsbudget: s.9 Resultatbudget: s.10 I sydöstra Skåne ställde SEB upp som samarbetspartner, vilket innebar att samtliga sommarlovsentreprenörer fi ck sina aff ärsplaner bedömda av bankens aff ärsrådgivare på respektive ort. Att bli förknippad med den här typen av projekt skapar bra goodwill och det är därför inte svårt att knyta till sig lokala samarbetspartners. Sommarlovsentreprenörerna i sydöstra Skåne använde en konventionell aff ärsplansmall bestående av en omfattande organisationsplan och marknadsplan samt en gedigen ekonomisk planering med bland annat likviditets- och resultatbudget. 4 5

4 II. Företagsbesök Företagsbesöken är en skånsk del av konceptet Sommarlovsentreprenör. Momentet syftar till att för sommarlovsentreprenören visa upp bredden på företagande. Förutsättningarna och drivkrafterna varierar från företagare till företagare men gemensamma nämnare tycks vara viljan att försörja sig själv, att trivas med att vara sin egen chef och att alltid ha företaget i tankarna. Det har visat sig att sommarlovsentreprenörerna generellt sett har lättare att identifi era sig med de yngre företagarna, samtidigt som många av de äldre äger engagemanget och förmågan att inspirera. Därför är det bra att försöka variera företagsbesöken så långt det är möjligt. Vad har ni för framtidsplaner? Vad är det som driver dig som är företagare? Vilka är fördelarna med att vara företagare? Finns det nackdelar? Tre goda råd Handledaren bör följa upp företagsbesöket med sommarlovsentreprenörerna så snart som möjligt genom att ge tillfälle för refl ektioner. Fick man svar på frågorna som värdföretaget fått i förväg? Det är en fördel om refl ektionerna kan sammanfattas i skrift och bli en del av utbildningsmaterialet. Sommarlovsentreprenörerna har visat värdföretagen uppskattning på olika sätt, allt från inramade tackcertifi kat med foton på sommarlovsentreprenörerna och loggor, till motsvarande tackkort och ibland en gåva. Det är naturligtvis en fördel om man på något sätt kan värna om att visa företagen uppskattning för deras engagemang och som alltid är det tanken som räknas. Genom att besöka omväxlande små och stora företag i skilda branscher, nya och mer etablerade verksamheter, kvinnliga och manliga företagare respektive unga och äldre företagare bryts den stereotypa bilden av en man i 50-årsåldern med kritstrecksrandig kostym och portfölj. En företagare kan se ut hur som helst och ha vilka intressen som helst, vilket sommarlovsentreprenörerna bör bli varse om under företagsbesöken. Kretaivitet Självförtroende Inför varje besök kontaktar handledaren eller en av sommarlovsentreprenörerna det aktuella företaget för information om feriepraktiken och en förfrågan. Studiebesöken tar normalt 1-3 timmar, beroende på hur värdföretaget väljer att lägga upp besöket. För att värdföretaget ska kunna förbereda studiebesöket kan det vara en hjälp att i förväg förse det med vissa frågeställningar, t ex Hur kom verksamheten igång och varför startades företaget? Vad är affärsidén? Vilken är målgruppen? Hur marknadsför ni er? Hur har verksamheten förändrats med tiden? Får man lov att vara Sommarlovsentreprenör nästa år också? Sommarlovsentreprenör i Simrishamn under feriepraktikens sista dag Företagen har utan undantag varit mycket positiva till att ställa upp vid företagsbesök och att dela med sig av sina erfarenheter. Vid ett tillfälle lade sydöstra Skånes kommuner det avslutande studiebesöket i Tosselilla där nytta kunde kombineras med nöje. En annan kull sommarlovsentreprenörer besökte en bowlinghall under sin sista dag. Då fl era kommuner samverkade fi ck sommarlovsentreprenörerna tillfälle att träffa varandra och utbyta erfarenheter från praktiken under festliga former. Handledarna arrangerade tävlingar och utmärkelser av olika slag vilket gjorde att varje sommarlovsentreprenör premierades för en god företagaregenskap eller ett gott initiativ under feriepraktiken. Entreprenörskap Företagsamhet Självkänsla Ta-sig-för-samhet 6 7

5 III. Praktiskt entreprenörskap Praktiskt entreprenörskap är kärnan i hela feriepraktiken. Här sätter sommarlovsentreprenörerna sina affärsidéer i verket i syfte att tjäna pengar. Inte minst under lektionerna i affärskunskap brainstormas idéer fram som kan utvecklas till affärsidéer värda att prova under praktiken. Projekten inom praktiskt entreprenörskap kan innefatta enskilda sommarlovsentreprenörer eller hela gruppen. Projekten kan delas upp i tre delar: planering, utförande och utvärdering. Att utföra utan planering ger sällan framgång, och att planera och utföra utan att utvärdera ger inga bestående insikter. Därför behövs alla tre moment. Några sommarlovsentreprenörer sålde jordgubbar, läsk, sångböcker och midsommarkransar under midsommarfi randet på Svaneholm. Veckan innan identifi erades och punktades förberedelserna enligt följande: Bord, parasoll, stolar, Jordgubbar: skall plockas och sköljas, Prisskyltar, Namnskyltar, Enhetlig klädsel, Kassaskrin, växel, Sånghäften, Korg, röd duk, plastpåsar, Dricka, Midsommarkransar, Reklamblad. En tydlig ansvarsoch arbetsfördelning gjordes inom gruppen under rubriken vem gör vad och att kolla upp inför onsdagen. Därefter förhandlade gruppen hur vinsten (eller förlusten) skulle fördelas på ett rättvist sätt i förhållande till var och ens arbetsinsats. Den som bidragit på idéplanet men inte kunde närvara vid försäljningen fi ck en liten procentandel, medan den/de som fi ck dra det tyngsta lasset fi ck en högre procentandel. Större utrymme kunde därmed ges åt en dialog kring det osannolika faktum att sköljda jordgubbar på spett kunde säljas för 42,50 Jag kan tänka mig bli egen företagare i framtiden. Lina Hultgren, sommarlovsentreprenör 2006 litern (inköpspris 5 kr/liter), varför de 30 midsommarkransarna såldes direkt liksom läsken, och varför de färgglada och fi na egentillverkade sånghäftena inte gick att sälja med undantag av ett enda. Andra exempel på affärsidéer som sommarlovsentreprenörerna i sydöstra Skåne provat på är försäljning av läsk på stranden, försäljning av fruktspett i stadsvimlet, försäljning av vishäften inför midsommarfi - randet vid utgången till ett matvaruhus, försäljning av ett svenskt sommarpaket bestående av en fl eecefi lt, ett sittunderlag och en regnponcho, samt försäljning av fi ka från en cafévagn på torget respektive vid en rallybana. En grupp arrangerande disco för högstadieungdomar, bland annat med fl era tusen kronor i insamlade sponsorpengar från det lokala näringslivet, en annan arrangerande aktiviteter under en avslutningsdag för andra grupper av sommarlovsentreprenörer. En sommarlovsentreprenör sålde tillsammans med sina kamrater egentillverkade tandpetare för hästar under Falsterbo Horse Show. Vidare såldes godis och souvenirer till familjer som besökte en utomhusmusikal. Ett gäng erbjöd kalla drycker vid Stenshuvud efter tillstånd via samtal med såväl Naturvårdsverket som Länsstyrelsen, för att prova samma idé vid bilköerna till Kiviks marknad. Idéerna fl ödade under sommaren och försäljningen som till en början kändes främmande och lite ovan för vissa utvecklades till en självklar ingrediens i strävan efter självförverkligande och inte minst - en ofta ganska lättförtjänt extra inkomst. Sommarlovsentreprenörerna har lisom företagarna olika drivkrafter. Några har föreställningen att den här formen av feriepraktik är bekväm i förhållande till mer traditionella feriepraktik-alternativ. Andra är driftiga sedan tidigare och vill utveckla sina kunskaper. Några vill tjäna mycket pengar och andra vill hellre lägga mer tid på att besöka företag. Några är individualister och andra föredrar gruppsamverkan. En utmaning för handledaren är att försöka nå en optimal balans för att locka fram det bästa ur varje sommarlovsentreprenör såväl individuellt som i gruppsamverkan. Flera handledare har påpekat svårigheten just i att leda och coacha utan att ta över för mycket med risk för att kväva sommarlovsentreprenörernas intiativförmåga. Samtliga handledare har varit lyriska till konceptet och har redan visat intresse inför nästa sommar. Praktiskt entreprenörskap 1, budget Vinstfördelning % Dennis Elin Emil David Sånghäften 30% 30% 10% 30% Jordgubbar 15% 35% 15% 35% Midsommarkransar 5% 70% 5% 20% läsk 15% 35% 15% 35% En rättvis vinst- respektive eventuell förlustfördelning förhandlas med fördel inom gruppen före försäljningstillfället. Vinstfördelning, kr Dennis Elin Emil David Sånghäften - 42,00 kr - 42,00 kr - 14,00 kr - 42,00 kr Jordgubbar 112,50 kr 262,50 kr 112,50 kr 262,50 kr Midsommarkransar 34,50 kr 483,00 kr 34,50 kr 138,00 kr läsk 70,20 kr 163,80 kr 70,20 kr 163,80 kr Summa 175,20 kr 867,30 kr 203,20 kr 522,30 kr När försäljningen är avslutad kan intäkterna enkelt delas upp enligt fördelningen utan risk för osämja. 8 9

6 Mediabevakningen kring Sommarlovsentreprenör har varit rakt igenom positiv. Ett stort antal såväl lokala som nationella tidningar har skrivit artiklar och gjort bildreportage. Almi Företagspartner har haft en sommarlovsentreprenör som omslagsfl icka i sin skånska kundtidning och Svenskt Näringsliv har skrivit om sommarlovsentreprenörerna i fl era av sina rikstäckande elektroniska nyhetsbrev. TV4 Öresund och Radio Active har gjort reportage. Vad är väl roligare att bevaka än glada sommarlovsfi rare som med otyglad entusiam ger sig i kast med att prova sina affärsidéer? Trots att det sker under kontrollerade former, utan risk och med stöd av en erfaren handledare fi nns nästan inga begränsningar vilket kanske förklarar medias intresse: sommarlovsentreprenörernas glädje är äkta, deras aktiviteter är oförutsägbara och deras idérikedom är, tycks det, outsinlig! Publiciteten har bidragit till att positionera de medverkande kommunerna som innovativa och drivande när det gäller satsningen på ungdomars entreprenörskap. Få av kommunens satsningar kräver en så liten insats och ger en så fantastisk stor utväxling av goodwill. Sommarlovsentreprenör skapar positiv mediabevakning Sommarlovsentreprenörerna tränas i att skriva pressmeddelanden, följa upp inbjudningar och ställa upp på intervjuer. Det stärker deras självförtroende och lär dem att själva ta ansvar för att skapa uppmärksamhet kring sina idéer. Denna inspirationsfolder är producerad av Näringsliv i sydöstra Skåne - fem kommuner i samverkan. För information om Sommarlovsentreprenör i Skåne går det bra att kontakta näringslivsavdelningarna i Skurup, Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn. Vill du veta mer om konceptet eller bor utanför Skåne, kontakta gärna Ulla Gredemyr som är utvecklingsansvarig: ulla.gredemyr entreprenor-y.se eller , Näringsliv i sydöstra Skåne vill ge ett stort varmt tack till alla positiva företagare, medarbetare och privatpersoner som bidragit till Sommarlovsentreprenör. Tack också till Region Skåne och NUTEK som medfinansierat vår gemensamma satsning på att etablera och utveckla konceptet för Skåne. Anne Abraham, Skurup september

7 TOMELILLA KOMMUN Tomelilla SJÖBO KOMMUN Sjöbo YSTADS KOMMUN Ystad SIMRISHAMNS KOMMUN Simrishamn SKURUPS KOMMUN Skurup SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ G. Rådhuset, Ystad

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 43 Oktober 2009 Kostnadsfria seminarier Nytt ämne för enskild specialistrådgivning: Boka säljmöte per telefon Kurser Visma: Tio tips IF erbjudande:

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Tjej och entreprenör I de flesta skildringar av den svenska ekonomiska historien är det männen som dominerar.

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016! Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Årets Affärsplan 2014 - Bra information

Årets Affärsplan 2014 - Bra information Årets Affärsplan 2014 - Bra information DEADLINE 10 NOVEMBER VIKTIG INFORMATION Först och främst, att skriva en affärsplan är ett obligatoriskt moment i UF-kursen. Men det är helt och hållet frivilligt

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 39 September 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Förverkliga Dina visioner Intresserad av förvärva befintligt företag? Eget Företag Mässan

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER MÄSSAN www.fortnox.se KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015

Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015 Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015 Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Ystad kommun Fritidskonsulent Eva Åkesson

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Affärsplan. SafeApp UF 2012-11-16. Skola Folkungaskolan Ort Linköping UF-region Östergötland UF-lärare Kristina Serebrink

Affärsplan. SafeApp UF 2012-11-16. Skola Folkungaskolan Ort Linköping UF-region Östergötland UF-lärare Kristina Serebrink Affärsplan 2012-11-16 Skola Folkungaskolan Ort Linköping UF-region Östergötland UF-lärare Kristina Serebrink Affärsplan Innehållsförteckning 1. Bakgrund!... 3 2. Affärsidé!... 3 3. Mål och vision!... 3

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen!

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen! LÄRARNYTT NR 1 13/14 Vi lanserar våra nya, fräscha webb! Kolla in årets kalendarium! Kickoff den 24 september i Kungsbacka och Halmstad Fortbildning: gruppdynamik och konflikthantering den 11 december

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer