Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 3 september 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 3 september 2010"

Transkript

1

2 Välkommen till ett nytt nyhetsbrev från styrelsen i Bostadsrättsföreningen Hökboet. Du som är hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare i vår bostadsrättsförening får brevet. En ny styrelse valdes på föreningsstämman i juni, vi har fått in fem nya styrelsemedlemmar vilket är väldigt roligt och inspirerande. Hösten är här och i samband med det så kommer en städdag att hållas den 10 oktober där gemensamma utrymmen, vindar och innergårdar kommer att ses över. Detta nyhetsbrev är det sista som delas ut till samtliga medlemmar i pappersformat. Hädanefter kommer nyhetsbreven att skickas ut via mail. Ni som forsättningsvis vill ha nyhetsbrevet i pappersform bör meddela det till Mikael Gutgard innan 30 sep. Kontakta honom med vanligt brev till Bondegatan 1B eller mejla honom på skriv Mikael Gutgard i rubriken. I detta nyhetsbrev berättar vi kort om vad som är på gång. Vi önskar dig en intressant läsning! Nyhetsbrev Brf. Hökboet 2

3 Styrelsen Föreningens nya styrelse består av följande åtta ledamöter, fem ordinarie och tre suppleanter: Ordinarie Mats Brolin, ordförande, 1 F Ekonomiansvarig Avtalsfrågor Kristina Hansson, vice ordförande, 1 G Stambytesansvarig Peter bek-arakélow, sekreterare, 1 B Överlåtelser Arkivering protokoll och andra handlingar Inkommen post Administration Registerföring Anders Lamberg, projektansvarig, 1 E Övergripande ansvar över våra arbetsgrupper Hans Nilsson, fastighetsansvarig, 1 B Praktiska frågor från medlemmar och hyresgäster Kontakter med fasighetsskötare Suppleant Britt-Marie Sondlo, kontaktperson, 1 F Kontaktperson för medlemmar, hyresgäster, boende och lokal Elisabet Björnberg, kontaktperson, 1 C Kontaktperson för medlemmar, hyresgäster, boende och lokal Mikael Gutgard, informationsansvarig, 1 B webbplats medlemsbrev anslag i trapphus Tre ordinarie medlemmar sitter kvar sedan föreningens start Resterande medlemmar är nyinvalda vilket vi ser som något positivt då det är mycket att göra och vi behöver nya krafter/tankar i styrelsen. Nyhetsbrev Brf. Hökboet 3

4 Styrelsen har under hösten 2010 ordinarie styrelsemöten en gång i månaden. Du når medlemmarna i styrelsen på följande sätt: E-post till skriv mottagarens namn i rubriken Vanligt brev i respektive brevlåda Ringa eller knacka på - endast då det är brådskande. Fixardag Söndagen den 10 oktober kl har vi i föreningen städdag. Vi samlas på stora innergården och fördelar arbetsuppgifter, bland annat ska vindarna städas. Container kommer att finnas för grovsopor och annat skräp. Kl avslutas arbetet och vi avslutar med något gott att äta och dricka. Alla medlemmar uppmanas att delta, hyresgästerna är också välkomna! Kommande projekt Styrelsen har sedan föreningen bildades diskuterat en mängd olika byggprojekt. Några av dessa är nödvändiga, andra är av sådan karaktär att vi väljer om och när de ska genomföras. De nödvändiga renoveringsprojekten för det närmaste året är: Renovering av fasad på lilla gården. (I samband med eventuellt balkongmontage.) Planeras att projekteras och färdigställas våren 2011 Renovering av alla sydfönster. (I samband med eventuellt balkongmontage.) Planeras att projekteras och färdigställas våren 2011 Besiktning för att få reda på status i gårdsbjälklagen. Ska färdigställas hösten 2010 Takrenovering efter besiktning. Ska färdigställas hösten 2010 Återinförande av porttelefonerna. Planeras att projekteras och genomföras under hösten De frivilliga renoveringsprojekten som styrelsen diskuterar är: Reparation av skorstenar, rökkanaler och eldstäder. Planeras att projekteras och genomföras under Beslut är ej taget. Montage av balkonger och uteplatser. Planeras att projekteras och genomföras under våren 2011 i samband med fasad- och fönsterrenovering. Beslut är ej taget. Nyhetsbrev Brf. Hökboet 4

5 Renovering av trapphus. Planeras att projekteras och genomföras under Beslut är ej taget. Byte av ytterportar. Planeras att projekteras och genomföras under 2012 i samband med renovering av trapphus. Beslut är ej taget. Byte av ytterdörrar i samtliga lägenheter. Planeras att projekteras och genomföras under 2012 i samband med renovering av trapphus. Beslut är ej taget. Kartläggning av vindsutrymmena och framtagande av olika förslag på hurvindarna kan användas. Är redan påbörjat och kommer att pågå under Tidigast 2012 kommer förändringar att kunna genomföras. Dessutom planerar vi ytterligare uppfräschning av gårdarna i flera steg, och i den takt vi orkar och hinner med. Andra mindre projekt som finns med i diskussionerna är installation av fibernät i huset och automatisering av låssystem och bokning av tvättstugan. Arbetsgrupper För att vi på ett enklare sätt ska kunna driva dessa planerade projekt har vi skapat arbetsgrupper till respektive projekt. Här är arbetsgrupperna. 1. Balkonger/uteplatser samt fasader och fönster och markiser 2. Eldstäder 3. Trapphus, portar, ytterdörrar 4. Underhåll och utveckling av gemensamma utrymmen 5. Vindar 6. Trivsel och Evenemang Känner du att du vill vara med i någon grupp och hjälpa till att föra något av dessa projekt framåt vänligen ta kontakt med Anders Lamberg. Nyhetsbrev Brf. Hökboet 5

6 Angående badrumsrenovering och stambyte Tidplan och etappindelning Projektet löper på enligt tidplan, dvs den etappindelning och de tider som kommunicerats gäller. Arbetena i 1G och 1F är färdigställda och där gjordes en efterbesiktning den 31/8. Det finns några slutbesiktningsanmärkningar kvar att åtgärda men i huvudsak så är arbetena klara i dessa trapphus. Stambytet pågår nu i 1E och håller på att avslutas i 1D. Tidsplanen ser ut enligt följande: 1D Höger: 9 aug 17 sep 1E: 30 aug 8 okt 1C: 27 sep 5 nov 1B Vänster: 1B Höger: 18 okt 26 nov 8 nov 17 dec Efter att arbetena i ett trapphus är avslutat så görs en slutbesiktning av alla lägenheter. Du får en kallelse till besiktningen av din lägenhet. Om du inte har möjlighet att vara med på besiktningen så kan du lämna ev synpunkter till Kristina på mail så ser hon till att dessa synpunkter tas upp med besiktningsmannen. Tvättstugan Är nu renoverad och i gott skick och har nyligen blivit besiktad. BC ska åtgärda anmärkningarna. Utställning grundstandard Den utrustning som ingår i grundstandarden finns utställd i tvättstugan eller monterad i de tillfälliga toaletterna på den stora gården som är upplåsta på dagtid men på kvällstid krävs nyckel. Följande ingår i grundstandarden: Kakel från Höganäs Harmony 6 färger, finns utställda i tvättstugan Klinker Höganäs Grynna 6 färger, finns utställda i tvättstugan Toalettstol och tvättställ Nordic från Gustavsberg, finns monterade i toaletterna på den stora gården Tvättställsblandare Mora Cera, finns monterade i toaletterna på den stora gården Duschblandare Mora Cera, finns utställd i tvättstugan Spegel och beslag, finns monterade i toaletterna på den stora gården Nyhetsbrev Brf. Hökboet 6

7 Tillval Det finns även en tillvalslista där vanligt förekommande tillval finns prissatta, som t ex spotlights i tak, badrumsskåp, badkar mm. Aktuell tillvalslista har distribuerats till alla boende. Om du vill ha denna skickad till dig så kan du skicka ett mejl till Tillvalsmöte Ett förtydligande vad gäller tillvalsmöten. Om du inte tänker göra några avsteg från grundstandarden så kan du fylla i den blankett som finns i tvättstugan och lägga den i Byggconstructs brevlåda (som sitter uppsatt på gaveln till de tillfälliga toaletterna på den stora gården). Om du vill ha ett möte med Byggconstruct för att gå igenom dina val så bokar du själv in mötet genom att ringa Jens Gejke på Byggconstruct på tel Det är lämpligt att ha tillvalsmötet cirka 4 veckor innan arbetet startar i din lägenhet. Om du planerar att göra större förändringar i ditt badrum, till exempel bygga ut det eller förändra planlösningen och du vill ha en offert från Byggconstruct på detta arbete då kan det vara bra att boka in mötet cirka 6 veckor innan byggstart. Angående elradiatorer Ett förtydligande angående elradiatorer. Enligt våra stadgar så är det respektive bostadsrättsinnehavare som är ansvarig för elradiatorerna i sin lägenhet. Detta innebär att om man som bostadsrättsinnehavare vill byta radiatorer så får man bekosta det själv. Det finns ett genomsittspris för detta i tillvalslistan. Föreningen har dock beslutat att elradiatorerna ska bytas i alla våra hyresgästers lägenheter. Detta kommer att ske nu i höst. Angående byte av radiatorventiler i 1D och 1E I lägenheterna i 1D och 1E där vi har uppvärmning via ett vattenburet radiatorsystem så ingår det att byta radiatorventiler till alla radiatorerna i samband med stambytet. Detta innebär att Byggconstruct behöver tillgång till alla rum i lägenheten. Frågor Om du har allmänna frågor om projektet så går det bra att kontakta Kristina på Om det gäller specifika frågor som rör utformningen av ditt badrum så är det dock bäst att kontakta Jens Gejke på Byggconstruct. Nyhetsbrev Brf. Hökboet 7

8 Sophanteringen Vi hoppas att vi alla uppskattar det nya soprummet där vi även kan slänga återvinningsavfall. Nytt är att vi har ställt dit en tunna för plastförpackningar. En viktig punkt gällande soprummet är att grovsopor inte kan slängas där. Vi får utnyttja städdagarna då en container kommer att finnas tillgänglig för grovsopor eller så får vi åka till en sopstation och slänga det där. Följande går att slänga i soprummet: Hushållssopor Plastförpackningar Tidningar Pappkartonger Färgat och vitt glas Batterier Protokoll från Föreningsstämma Finns tillgängligt att ladda hem från vår hemsida. Rutiner vid vattenläckage I samband med stambytet så installeras ballofixer (svarta avstängningsventiler) i kök och badrum vilket gör det möjligt att stänga av vattnet i respektive lägenhet. Tidigare har vi endast kunnat stänga av vattnet i källaren och då till alla lägenheter i fastigheten. Om det skulle uppstå en vattenläcka i din lägenhet så kan du först prova att stänga ballofixerna men om detta inte hjälper så måste inkommande vatten till fastigheten stängas av i källaren. Du måste då omgående kontakta TEKAB, vår fastighetsskötare, eller någon i styrelsen som kan hjälpa till att stänga av vattnet till fastigheten. Kontaktuppgifter till TEKAB finns på vår hemsida och på anslagstavlorna i trapphusen. Nyhetsbrev Brf. Hökboet 8

9 Föreningens hemsida Hökboet har en fin hemsida där vi bl. a. lägger ut de senaste nyheterna rörande vår förening. Gå gärna in där för att hålla er uppdaterade om vad som händer inom Hökboet. Har du något förslag på vad vår hemsida ska innehålla, mejla in förslag till oss så hjälps vi åt att göra sidan så bra som möjligt. Du hittar hemsidan på Lokal uppsagd för avflyttning Styrelsen har sagt upp en av de tre lokaler som vår hyresgäst BUS (Underteaterbolaget - Underjordiska teatern) hyr. Det gäller den lokal som ligger på Bondegatan 1F, 1 tr. Lokalen som från början är en bostadslägenhet, har 5 rum på totalt 120 kvm. Avflyttning ska ske när kontraktstiden går ut, den 31 mars Syftet är att föreningen ska göra om lokalen till bostad och sälja den på öppna marknaden. Förutom den lokal som nu sagts upp hyr BUS två lokaler av oss, en stor lokal i källaren på 450 kvm, en butikslokal i gatuplan på 45 kvm. Styrelsen har meddelat BUS att de självklart är välkomna att stanna kvar som hyresgäster i sina två återstående lokaler där man bedriver teater och annan kulturverksamhet. Utgifter rörande föreningen Styrelsen har beslutat att öppna ett konto med två kontokort till föreningen. Anledningen till detta är för att vi lättare ska kunna betala tillbaka pengar till medlemmar som har mindre utgifter rörande föreningens verksamhet. Utlägg som har att göra med föreningens verksamhet kvitteras ut mot inlämnat kvitto hos Mats Brolin, 1F eller Kristina Hansson, 1G Tilläggsförsäkring Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för den fasta inredningen i din bostad. Det är därför nödvändigt att du kompletterar din hemförsäkring med ett särskilt bostadsrättstillägg. Bostadsrättsförsäkringen ersätter skador på fast inredning som du ansvarar för enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det kan exempelvis vara vitvaror, badkar eller golv. Samtliga medlemmar måste skicka in en kopia på sin försäkring så att vi ser att alla medlemmar har denna tilläggsförsäkring. Kopian lämnas i föreningens brevlåda i 1D senast den 8 oktober. Nyhetsbrev Brf. Hökboet 9

10 Småsaker som bör tas upp Rökning i trapphus är ej tillåtet, askkoppar finns utplacerade på våra innergårdar. Vänligen använd dessa och fimpa innan du går in i trapphuset. Skadedjur på vinden i form av mal har upptäckts, vi kommer att anlita Anticimex att ta itu med detta snarast. Rastning av husdjur på våra innergårdar är ej tillåtet. Rabatter via Fastighetsägarna Alla medlemmar i vår förening har olika rabatter genom vårt medlemskap hos Fastighetsägarna. Du kan läsa mer om detta på Fastighetsägarnas hemsida: Hälsningar Styrelsen Nyhetsbrev Brf. Hökboet 10

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information.

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Stockholm 2006-12-05 Lägenhet nr. Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Bostadsrättsföreningen Birka

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Ordningsregler för Brf Dykaren 12

Ordningsregler för Brf Dykaren 12 Ordningsregler för Brf Dykaren 12 Här följer information om vår bostadsrättsförening. Inledningsvis ges lite allmän information om bostadsrättsföreningar och deras syfte och funktion. Detta följs av ett

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Information om föreningen och vårt hus

Information om föreningen och vårt hus Information om föreningen och vårt hus Sidan 1 av 7 2007-01-20 1 Allmänt... 3 1.1 Fastigheten... 3 1.2 Föreningen och dess historia... 3 1.3 Underhåll och förvaltning... 3 1.4 Månadsavgift... 4 2 Säkerhet

Läs mer