Medieplan för biblioteken i Vaggeryds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan för biblioteken i Vaggeryds kommun"

Transkript

1 Medieplan för biblioteken i Vaggeryds kommun Medieplanen är ett komplement till biblioteksplanen och beskriver hur vi ska jobba med medier. I medieplanen har vi tagit i hänsyn till kommunens demografiska struktur. Vi har gjort en inventering där vi tagit fram bestånd, utlåning och cirkulationstal. Därefter har vi gallrat och magasinerat för att kunna lyfta fram det återstående beståndet bättre. När det gäller uppställningar av böcker utgår vi från Vaggeryds bibliotek. Det vi prövar där omsätts sedan på övriga bibliotek om det utfaller väl. Varje år görs en uppdatering av medieplanen. Varför medieplan? För att: Bättre tillgodose användarnas behov Få bättre kunskap om mediebeståndet Effektivisera mediehanteringen Skapa ett budgetunderlag Sammanställa ett dokument att arbeta efter, följa upp och utvärdera Inköp: Mediebeståndet på öppen hylla ska vara aktivt, fräscht och brett. Inköpen ska svara mot behov och önskemål från en bred allmänhet men också innehålla det något smalare. En budget görs för varje medietyp. Inom varje medietyp görs en årlig fördelning med hänsyn till bestånd och efterfrågan. Vi köper in från de leverantörer vi har avtal med, Btj, Adlibris och Filmbiblioteket och beställer i så stor utsträckning som möjligt utrustad media. Vi har mediemöte 3 gånger om året och ett tidskriftsmöte där så många som möjligt deltar. För att få en översyn av den årliga bokutgivningen använder vi tidskriften Svensk Bokhandel kompletterat med nyhetsbrev från mindre förlag. 1

2 Vi uppmuntrar våra låntagare att ge inköpsförslag, direkt till personalen eller via vår hemsida. Inköpsförslag åtgärdas oftast samma dag eller inom ett par arbetsdagar. Vid ett eventuellt avslag får låntagare besked. Vi har ämnesansvariga som bevakar medieutbudet inom sitt ämne. Varje önskemål om fjärrlån skall ses som inköpsförslag. Nya böcker av allmänt intresse köps in istället för att lånas in från annat bibliotek. Kurslitteratur på högskolenivå köps endast in om den har ett allmänt intresse. När fem personer står i kö på ett exemplar inom bibliotekssystemet köper vi in ett ytterligare. Detaljerade inköpsrutiner kommer att finnas i vår rutinpärm. Vi köper bara ett exemplar av ett medium om vi tror att efterfrågan inte blir så stor, finns ett ex. i Skillingaryd köper vi inte ytterligare ett i Vaggeryd och tvärtom. Istället cirkulerar vi medierna mellan de olika biblioteken. Inleverans: För att arbetet ska bli så effektivt som möjlig har vi utarbetade rutiner för inleverans, de finns också i rutinpärmen. Låntagare som reserverat ett medium ska meddelas omedelbart efter inleverans. Övriga böcker placeras på nyförvärvshyllan. Teknikutvecklingen gör att sättet att presentera böcker kommer att kunna ske på nya sätt t.ex. finns det möjlighet att scanna in böcker på en bildskärm och därifrån reservera böckerna. Vad ska avdelningen innehålla: Vuxna Romaner Ett varierat utbud med titlar som vi räknar med kommer att lånas ut. De allra smalaste titlarna köper vi in på efterfrågan. Ska vi välja mellan översatt litteratur och svensk väljer vi svenskt eftersom utgivningen av svensk litteratur i förhållande till den totala utgivningen är väldigt liten. Endast efterfrågade böcker uppe i biblioteket, resten placeras på nedre plan. E-böcker och ljudböcker Vi ska ha ett brett utbud med allt från klassiker till nyutkomna deckare samt fackböcker t.ex. biografier och historia, men vi är här begränsade till utgivningen. Mp3-böcker på minneskort är populära men utgivningen är begränsad. Genom bibliotekets webb-katalog erbjuds e-böcker och e- ljudböcker. De är dessutom tillgängliga för utlån dygnet runt. 2

3 I takt med att e-boksutlåningen ökar måste mediabudgeten omdisponeras. Vi bör också ta under övervägande om att t.ex. köpa in tidskrifter digitalt. Tidningar Vi har de lokala tidningarna samt någon rikstidning som komplement. Vi försöker även marknadsföra databasen PressDisplay som innehåller svenska och utländska rikstidningar. En speciell dator för tidningsläsning samt läsplattor kommer att tillhandahållas. Tidskrifter Vi har ett stort bestånd med tanke på bibliotekets storlek och det tar en stor del av vår budget. Våra tidskrifter ska rikta sig till många men samtidigt ha en viss bredd. Film Varierat utbud av filmer som fått bra kritik, både spel- och dokumentärfilmer med stor bredd på ursprungsland. Vi satsar på ett kompletterande utbud till videohandlare och nedladdning. Musik Cd-musik köps inte längre in. Lokalsamlingen Avdelningen innehåller böcker om Småland med tonvikt på Vaggeryds kommun. Vi ska köpa in all utgivning av hembygdsböcker från kommunen. På avdelningen finns också böcker av författare med anknytning till Småland samt andra medier än böcker som har anknytning till kommunen. Kommuninformation och broschyrer om kommunen placeras också här. Miljöhörna Medier och informationsmaterial om miljö, klimat och en hållbar livsstil lyfts fram till en särskild avdelning som utvecklas och drivs i samarbete med kommunens miljöstrateg. En särskild handlingsplan för miljöhörnan kommer att arbetas fram. Fackböcker Vi har ingen referensavdelning, utan alla böcker lånas ut. I ett längre perspektiv kommer det finnas länkar på vår hemsida ex. till trevliga bloggar om länder och städer. A (Bok- och biblioteksväsen) Nuläge: Få böcker, lite utlån. Det som lånas ut är böcker om att skriva rapporter Åtgärder: Vi ser till att hålla böckerna aktuella. Större delen av avdelningen flyttas till nedre plan. En ny underavdelning skapas: För studenter. Där placerar vi böckerna om att skriva rapporter. 3

4 B (Allmänt och blandat) Nuläge: Få utlån men inget signum dominerar. Uppslagsböckerna finns på den här avdelningen och de är i princip de enda referensböcker vi har på biblioteket. Avdelningen är i nuläget väldigt undanskymd. Åtgärder: Vi splittrar avdelningen och flyttar böckerna till andra platser i biblioteket. Uppslagsböckerna flyttas till nedre plan, idéhistoria till filosofi och Feng shui till Hus & hem. Inköp: Inte mycket nyinköp behövs, förutom avdelning Bl (böcker om övernaturliga fenomen) och Guinness rekordbok (vi behåller 2 årgångar). Istället för att köpa in Fonder & stipendier abonnerar vi på databasen Global Grant. C (Religion) Nuläge: Ingen större efterfrågan, mest utlånat är Cm (religionshistoria) och därefter Ci (uppbyggelselitteratur). Vi har mycket böcker om islam, sämre när det gäller andra religioner och fornnordisk religion. Även den här avdelningen har dålig placering. Åtgärder: Vi har den lättillgängliga litteraturen uppe, resten på nedre plan. Inköp: om olika religioner, framför allt det vi inte har så mycket om samt livsåskådningsfrågor. Tidskrift: Kyrkans tidning D (Filosofi och psykologi) Nuläge: Detta är den tredje populäraste avdelningen. Det är mycket utlån trots få inköp. Mest utlånat är böcker om psykologi (Do) främst på Dok (tillämpad psykologi) och Dofa (Barn- och utvecklingspsykologi). Svenska författare är mest populära. Åtgärder: Böcker som behandlar barn upp till 12 år flyttas till Föräldrarhyllan. Allt Dok till hylla Hälsa och välbefinnande. Avdelningen behöver gallras och vissa böcker flyttas till nedre plan. Inköp: Vi köper böcker inom populärvetenskap, klassiker och forskningsmetodik. E (Uppfostran och undervisning) Nuläge: Få utlån trots efterfrågan, vi har lånat in böcker från andra bibliotek. Beståndet har ökat då vi fått tillgång till skolans pedagogiska bibliotek, men många böcker är gamla. Avdelningen är inriktad mot lärare och lärarstudenter. Åtgärder: Pedagogiska biblioteket får ny hylla på nedre plan. Äppelhyllan(anpassade medier för barn) utvecklas. Det är viktigt att avdelningen är aktuell, vi måste gallra hårt. Inköp: Överväg inköp istället för fjärrlån. Hyllan bör innehålla pedagogik och pedagogisk historia. F (Språkvetenskap) Nuläge: Mest utlånat är lättlästa böcker på Fe (engelska). Det är skolans elever som lånar. Därefter är det Fc (svenska) som lånas mest. 4

5 Åtgärder: Hela avdelningen måste gås igenom och aktualiseras. Språkkurser flyttas till N (geografi). Eftersom de lättlästa böckerna på skolspråk är tunna och svårplacerade övervägs alternativ uppställning. Vi gör en ny avdelning som vi kallar Ny i Sverige. Vi bör minska antalet ordböcker där efterfrågan inte är så stor. Inköp: På avdelningen ska det finnas böcker som svenska för invandrare, att hålla anförande, aktuella namnböcker från hela världen, lexikon, grammatik, språkkurser både nybörjare och fortsättning. Språkkurser finns även i e-lib. G (Litteraturvetenskap) Nuläge: Det som efterfrågas är böcker om litterära epoker. Åtgärder: Avdelningen flyttas till nedre plan. Inköp: Endast kompletterande inköp. Databas: Alex författarlexikon, kommer även tillgängliggöras via katalogen. Tidskrift: Vi läser. I (konst, musik, teater, film och fotokonst) Nuläge: Vi har skolans konstböcker i vårt system, så vi har ett bra utbud men knappast några utlån. Det som lånas är Ih (konsthantverk), Ihk (dräkthistoria) och Ic (arkitektur). Åtgärder: StarWars-böcker till barnfack (ny avdelning för lite äldre barn). Avdelningen bör bli mer synlig. Vi skulle vilja ha en Coffetable-avdelning med konstböcker. Flerbandsverk flyttas till nedre plan. Böcker om antikviteter till Estetiska uttryck. Inköp: Vi bör köpa böcker om att måla själv, antikviteter, mode, bildlexikon t.ex StarWars. Om det ges en riktigt bra konsthistoria köper vi den. Tidskrifter: Antikvärlden. Prenumrera på en bra filmtidskrift. J (Arkeologi) Nuläge: Liten avdelning med nästan inget utlån. Åtgärder: Flyttas till nedre plan Inköp: Grundböcker om något särskilt omtalat. K (Historia) Nuläge: Det som lånas mest är Sveriges historia och 1900-tals historia, främst andra världskriget och förintelsen. Även nutida konflikter Km (Östeuropa) och Koa (Främre Asien) lånas. Åtgärder: Avdelningen bör lyftas fram. Vi behåller endast ett flerbandsverk uppe, resten till nedre plan Inköp: Böcker om olika länders historia, svensk historia, populärhistoria typ Harrison och Lindqvist, 2:a världskriget och konflikter i vår tid. 5

6 Tidskrift: Världens historia. L (Biografi med genealogi) Nuläge: Avdelning med mycket utlån. Hyllan är placerad vid skönlitteraturen. Efterfrågan på tragiska levnadsöden har minskat. Åtgärder: Fortfarande behövs bättre skyltning. Fler böcker flyttas till nedre plan. Inköp: Bra böcker med intressanta levnadsöden och böcker som får publicitet. Mycket köps in på efterfrågan. Böcker om kända artister, idrottsstjärnor och politiker har kort livslängd. M (Etnografi, socialantropologi och etnologi) Nuläge: Få utlån, det som lånas är Mc (Sveriges etnologi) och Mz (Folktro och seder). Inköp: Utbudet är litet, oftast smala ämnesområden. Vi bör köpa in mer allmängiltiga, t.ex. om seder och bruk, högtider, skrock, spöken och folktro, minoriteter i Sverige och böcker typ de De ovanliga. Det är viktigt med formatet eftersom många äldre läser böckerna. Vi bör bevaka museernas utgivning. N (Geografi och lokalhistoria) Nuläge: Det är ingen underavdelning som utmärker sig särskilt. När det gäller böcker om Sverige är beståndet ganska ojämnt. Åtgärder: Reseguider inte äldre än 5 år i hylla. Äldre böcker gallras eller magasinera. Vägatlas Sverige och Europa inte äldre än 3 år. Vanlig atlas inte äldre än 5 år. Viktigt att exponera det som inte är resehandböcker. Även böcker på engelska när det gäller utomeuropeiska resmål Inköp: Intressanta reseskildringar, äventyrsböcker och resehandböcker (inte bara första klassens reseguider). Nya böcker om Sverige. Tidskrifter: Allt om resor och Res och Turist. Databas: Landguiden. O (Samhälls- och rättsvetenskap) Nuläge: Få utlån, mest utlån på Oe (rättsvetenskap) som vi flyttat till deckarna. Åtgärder: Gallra mer, hellre få böcker men aktuella. Flytta fler böcker till nedre plan t.ex. Oc (Statskunskap och politik). Inköp: Böcker av allmänt intresse. Lagboken kan ersättas med nätupplagan. Det är bättre att satsa på juridiska handböcker. Något nytt om det finns på Ohi (droger) Ohj (Genusfrågor) och Ohe (Minoriteter). Debattböcker köps på efterfrågan. Världspolitikens dagsfrågor och Organisationer i fickformat köps endast i ett ex och presentationen av publikationerna ses över. P (Teknik, industri och kommunikationer) 6

7 Nuläge: Detta är den näst populäraste avdelningen. Populärt är Pl, P.09 (hobbyböcker), Pn (fotografi) Pp (byggnadsteknik) Pra (bilar) och Pu (datorer) samt lättlästa körkortsboken. Vi har köpt in mycket nytt på Pn. Åtgärder: Gallra på Pu. Inköp: Måste bevaka avdelningen bättre och köpa in mer nytt på hobby, byggnadsteknik, bilar och datorer. Tidskrifter: Gör så här, MC-nytt, Bilsport, Teknikens värld, PC hemma, Allt om hobby, Macworld och Digitalfoto. Q (Ekonomi och näringsväsen) Nuläge: Det är den största och populäraste avdelningen med en bred målgrupp. Här har vi köpt in en hel del nytt, men till den populäraste hyllan Qdf(husdjur) har vi knappt köpt in något. Det är klart mest utlån på Qdf, men även mycket utlån på Qca (Mat och dryck), Qcc (Kläder och sömnad) och Qe (Trädgårdsskötsel) Åtgärder: Gallra. All Qdf (husdjur)på samma ställe. Böcker om frimärken flyttas till nedre plan liksom Qa (företagsekonomi) och Qb (nationalekonomi och finansväsen). Inköp: Aktier, ledarskap och starta eget. På Qca (mat och dryck) ska vi bevaka nya trender. Eftersom trender så snabbt ändras inom heminredning, täcker tidskrifter bättre än böcker. Qcc (kläder och sömnad) får inte bli för gammalt, vi har bra bestånd om stickning och virkning men behöver komplettera när det gäller sömnad, makramé och vävning. Qdf (husdjur), dessa böcker slits fort, behöver köpas in kontinuerligt. Det finns behov av fler böcker och filmer om olika hundraser, jakt hundar och jägarskola. Tidskrifter: Allt om handarbetes stickmagasin, Allt om handarbetes sömnadsmagasin, Burda, Drömhem, Lantliv, Allt om mat, Allt om trädgård, Fiskejournalen, Jaktmarker & fiskevatten, Hundliv, Privata affärer. R (Idrott, lek och spel) Nuläge: Avdelningen är till stor del inriktad på barn. Mest utlånat på Ra (gymnastik), Rb (idrott och sport). Åtgärder: Gallra böcker om spel och gamla idrottsstjärnor eftersom det är liten efterfrågan. Inköp: fotbolls-, ishockey-, träningsböcker samt träningsmetoder. Tidskrifter: Topphälsa, Må bra, Hockey, Goal, Golf Digest, Utemagasinget. Tidskrift om svensk fotboll saknas. S (Militärväsen) Liten avdelning, mest utlånat böcker om militärflyg. 7

8 Åtgärder: Köpa in böcker om vapen, flygplan och ev. krigsskepp. Flytta avdelningen till närheten av K (Historia). Miliseums bestånd kommer att finnas i vår katalog. T (Matematik) Nuläge: Liten avdelning med få utlån. Vi har fått en del matematikböcker från skolan. Förändring: Förnya beståndet. Inköp: enklare böcker om matematik, lärobok för grundvux och nya statistikböcker. U (Naturvetenskap) Nuläge: Det är till stor del barn som lånar. Populära signum är Ud (geologi och paleontologi) och Ug (zoologi). Åtgärder: Gallra flytta ned till nedre plan, t.ex, rymdböcker där intresset minskat och flerbandsverk om djur. Vi behåller ett flerbandsverk uppe, resten magasineras eller gallras. Vi bör ha ett grundbestånd av floror och svampböcker. Det är bättre att ha få aktuella än många gamla. En miljöhörna kommer att skapas med böcker och information från kommunens miljöstrateg. Inköp: Miljö och alternativa energikällor, elementärt och populärt om genteknik och biokemi, enklare stjärnkartor, naturfenomen Tidskrifter: Illustrerad vetenskap, Camino. V (Medicin) Nuläge: Populära avdelningar: Vc (medicinsk fysiologi), Ve (allmän medicin), Vl (medicinsk psykiatri), Vm (terapimetoder) och Vn (samhällsmedicin). Populärt med alternativ medicin, hälsosam livsstil, gå ner i vikt och dieter. Åtgärder: Flytta böcker till Hälsa och välbefinnande, som breddas och döps om till Kropp & själ. Övriga böcker till nedre plan Inköp: Aktuella grundläggande om olika sjukdomar, alternativa metoder, terapi, hälsosam livsstil och munhygien. X (Musikalier (noter)) Nuläge: Vispop och musik för särskilda tillfällen lånas mest. Åtgärder: Tänka på placering, vad är bäst för stora tunna notböcker? Inköp: Tills vidare mest på efterfrågan. Vi har tillgång till kulturskolans noter som finns i vår katalog. 8

9 Barn- och ungdomar Pekböcker Vi köper in många exemplar av samma titel, med fördel i tjockt papper. Det är viktigt att böckerna är fräscha. Bilderböcker Vi har ett brett urval. Vi köper in populära böcker men också böcker som på något sätt sticker ut. Även här många exemplar av populära böcker. Kapitelböcker för lågstadiet Avdelningen ska innehålla nya fräscha böcker samt klassiker, flera exemplar av populära titlar. Lättlästa böcker Det är viktigt att böckerna är riktigt lättlästa för nybörjarläsaren. Barn- och ungdomsböcker samt seriealbum Ska innehålla nya böcker samt klassiker. Viktigt att vi bevakar böcker i serier. Tidskrifter Tidskrifter som intresserar barn- och ungdomar. Vi har inte tidskrifter med idol-bilder som är lätta att riva ut. Ljudböcker Begränsad utgivning, vi köper större delen av utbudet. Barnfack Avdelningen ska innehålla aktuella och många böcker i populära kategorier. Böckerna delas upp efter ålder och placeras på resp. avdelning. Föräldrahylla Medier som kan intressera föräldrar samt medier om barn med olika funktionsnedsättningar. Tidskrifter: Föräldrar och barn, Föräldrakraft och Mama. Film Målgrupp: Barn och ungdomar. Vad ska avdelningen innehålla: Filmer av god kvalitet. Alla barnfilmer bör ha svenskt tal. Vi köper DVD-filmer. För ungdomar köper vi i huvudsak in filmer som är baserade på böcker. 9

10 Spel Vi köper in för spelkonsolerna Nintendo Wii, Xbox 360 och Playstation. Vi köper in för olika åldrar och inom flera genrer. Vi har ingen åldersgräns för lån av tv-spel men försöker i möjligaste mån uppmana föräldrar att prata med sina barn om vad de lånar. Dessutom ger vi rekommendationer till barn om huruvida spelet i fråga passar eller inte passar dem baserat på spelens innehåll. Spel med våldsinnehåll bör ge något mer än enbart våld för att köpas in, exempelvis en intressant berättelse. Spel med sexuellt innehåll undviks så mycket som möjligt. Böcker på andra språk än svenska Litteratur på engelska köps in och i huvudsak lättillgängliga verk av kända författare. Engelska ska vara originalspråk. Vi har ingen större efterfrågan av litteratur på övriga språk och därför ligger tyngdpunkten på inlån av enstaka böcker eller depositioner. Barn- och bilderböcker köper vi in på språk som efterfrågas. Medier för låntagare med särskilda behov. Talböcker På bibliotekens hyllor finns lättlästa böcker och böcker med stor stil. Dessutom erbjuder biblioteken talböcker (Daisy-böcker) som laddas ned till cd-skiva. Talböckerna laddas ner från tal- och punktskriftsbibliotekets katalog. Låntagaren kan också genom biblioteket själv lära sig och få tillstånd att ladda ner för eget bruk. Lättlästa böcker Lättlästa böcker är speciellt skrivna eller bearbetade för att läsas och förstås. Man använder korta meningar och undviker svåra ord. Vi köper in större delen av utgivningen från LL-förlaget. Av dessa kommer vi att bryta ut en hylla som riktar sig till nya svenskar. För dem köps mest skönlitteratur av svenska författare oh klassiska romaner. Storstils-böcker Det är en begränsad utgivning och vi köper det som ges ut och som är relevant för våra låntagare. Vi informerar om läsplattor som komplement. Äppelhyllan Äppelhyllan är ett vedertaget begrepp för samlingar anpassade för barn med speciella behov. Vissa grupper är små därför har vi ett urval med anpassade medier. Vi har även tillgång till Jönköpings stadsbiblioteks äppelhylla och kan därifrån göra kompletterande lån. Vi bör hitta metoder att nå ut till dem som har behov av anpassade medier. 10

11 Översyn av beståndet Mediebeståndet ska ses över minst en gång om året. När det gäller medier som inte varit utlånade på två år, tas beslut från fall till fall om åtgärder, exponering, flytt med vissa undantag, bort från öppen hylla. En liknande översyn görs årligen av medier placerade på nedre plan och som inte varit utlånade på fem år. För att mediebeståndet ska vara aktuellt bör vi under ett år sträva efter att gallra lika mycket som vi köper in. Gallringskriterier: Föråldrat eller missvisande innehåll. Nyare bok/upplaga finns i beståndet. Aktuellare material i annan form finns i ämnet. Trivial och av begränsat intresse. Utseende: tråkig, oattraktiv, sliten/trasig. Få utlån eller ej utlånad på länge. Dubletter. I ett längre perspektiv När biblioteksdatasystemet medger detta, kommer vi att införa ett flytande bestånd, dvs. ingen enhet äger ett medium, utan det placeras där det återlämnats senast. På sikt avser vi att avveckla vårt magasin. Med ett väl utbyggt transportsystem i länet finns ingen anledning att Vaggeryds bibliotek lagrar media som sällan eller aldrig lånas ut. Vi har inget bevarandeansvar, vilket Jönköpings stadsbibliotek har till viss del. Då ett medium inte finns att tillgå där, finns det nästan alltid på Umeå depåbibliotek, som fungerar som ett centralt fjärrlånemagasin för hela Sverige. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer folkbibliotekssverige att gå över till Dewey, ett annat katalogsystem än nuvarande SAB-system. Vi funderar redan nu över hur detta system kan tillämpas i våra bibliotek. 11

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap för årskurs 5 4 lektioner i ½ klass 1. KLASSIFIKATIONSSYSTEMET Böckerna är ordnade ämnesvis i olika huvudavdelningar, med en stor bokstav, en signatur,

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2015

Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen A Johnsson / A-C Fandén Datum: 2015-03-20 2 (10) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Folkbibliotek i Olofströms kommun... 3

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

B Bamse (barnavdelning) Bang Barn: tidningen om barns rättigheter Biblioteksbladet Bilsport Bosanska posta Bris tidningen (ungdomsrum) Burda Båtnytt

B Bamse (barnavdelning) Bang Barn: tidningen om barns rättigheter Biblioteksbladet Bilsport Bosanska posta Bris tidningen (ungdomsrum) Burda Båtnytt A Afghanistan-nytt Allt om Android Allt om fritidshus Allt om handarbetes sömnadsmagasin Allt om hobby Allt om husvagn & camping Allt om mat Allt om resor Allt om trädgård Amelia Antik & auktion Arkitektur

Läs mer

Medieplan för Falköpings bibliotek

Medieplan för Falköpings bibliotek Medieplan för Falköpings bibliotek?! Den tänkande poeten Maj-Britt Bäckström 2004 (uppdaterad 2005, 2008 och 2009) 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 1 STYRANDE DOKUMENT...4 1.1 Bibliotekslagen och bibliotekets

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 2000 Encyklopedier 193 12 19 224 Filosofi, psykologi 234 3 18 255 Religion 258 13 19 290 Sociologi, statistik 137 6 31 174 Nationalekonomi, politik 474 22 183 679 Rättvetenskap,

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 2 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

Tidskriftens titel Placering Sparas

Tidskriftens titel Placering Sparas Tidskriftens titel Placering Sparas Aktiv träning Livsstil och hälsa 1 år Allt om Handarbetes Stickmagasin Hus och hem 2 år Allt om Handarbetes Sömnadsmag. Hus och hem 2 år Allt om Hobby Teknik 3 år Allt

Läs mer

Introduktion till Dewey MARIE HOEN, HT-BIBLIOTEKEN VID LUNDS UNIVERSITET

Introduktion till Dewey MARIE HOEN, HT-BIBLIOTEKEN VID LUNDS UNIVERSITET Introduktion till Dewey MARIE HOEN, HT-BIBLIOTEKEN VID LUNDS UNIVERSITET Dewey decimalklassifikation Skapades av Melvil Dewey Publicerades första gången 1876. Utveckling och underhåll sköts av fyra redaktörer

Läs mer

Barnposten ustb:föräldrahylla Barnavdelningen Biblioteksbladet BBL Bild & bubbla Stb Litteratur & bibliotek Bilsport Stb Teknik & naturvetenskap

Barnposten ustb:föräldrahylla Barnavdelningen Biblioteksbladet BBL Bild & bubbla Stb Litteratur & bibliotek Bilsport Stb Teknik & naturvetenskap 3 Affärsvärlden Stb Samhälle, ekonomi & utbildning Aktuellt i politiken : AiP Stb Samhälle, ekonomi & utbildning Al-Hawadeth (arabiska Alkohol och narkotika Stb Samhälle, ekonomi & utbildning Allergia

Läs mer

TIDSKRIFTER 2009 - ALFABETISK LISTA ÄNGELHOLMS BIBLIOTEK. Affärsvärlden 3 år. Aktuellt i politiken 1 år (S) Ale 5 år. Alkohol och narkotika 5 år

TIDSKRIFTER 2009 - ALFABETISK LISTA ÄNGELHOLMS BIBLIOTEK. Affärsvärlden 3 år. Aktuellt i politiken 1 år (S) Ale 5 år. Alkohol och narkotika 5 år TIDSKRIFTER 2009 - ALFABETISK LISTA ÄNGELHOLMS BIBLIOTEK A PLACERING Affärsvärlden 3 år Ekonomi Aktuellt i politiken 1 år (S) Ale 5 år Alkohol och narkotika 5 år Allergia 2 år Allers trädgård 3 år (start

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

T I D S K R I F T E R

T I D S K R I F T E R 1 ALLMÄNT & BLANDAT Al-Hawadeth (arabiska Amelia Stb 1 år Axess Stb 1 år Cambio 16 (spanska) Stb innevarande år Camino Stb 2 år Elle Stb 1 år ET (finska) Stb innevarande år ETC Stb innevarande år L Express

Läs mer

TIDSKRIFTER 2010 - ALFABETISK LISTA ÄNGELHOLMS BIBLIOTEK A. Affärsvärlden 3 år. Aktuellt i politiken 1 år (S) Ale 5 år. Alkohol och narkotika 5 år

TIDSKRIFTER 2010 - ALFABETISK LISTA ÄNGELHOLMS BIBLIOTEK A. Affärsvärlden 3 år. Aktuellt i politiken 1 år (S) Ale 5 år. Alkohol och narkotika 5 år TIDSKRIFTER 2010 - ALFABETISK LISTA ÄNGELHOLMS BIBLIOTEK A PLACERING Affärsvärlden 3 år Ekonomi Aktuellt i politiken 1 år (S) Ale 5 år Alkohol och narkotika 5 år Allergia 2 år Allers trädgård 3 år Allt

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 259 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Måldokument för biblioteksverksamheten 1 2.1 Bibliotekslagen 1 2.2 Skollagen 2 2.3 Unescos folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Ullvigymnasiets bibliotek. Läsåret 2012/13

Verksamhetsberättelse för. Ullvigymnasiets bibliotek. Läsåret 2012/13 Verksamhetsberättelse för Ullvigymnasiets bibliotek Läsåret 2012/13 Under läsåret 2012/13 har det varit en stor ruljangs på personal på biblioteket. Under höstterminen 2012 arbetade en bibliotekarie på

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2001 2008

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2001 2008 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 21:3 28:2 Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Göteborgs-Posten, vardag Göteborgs-Posten, söndag Innerstadspress Land & Rike Metro (Metro

Läs mer

TIDSKRIFTER, ämnesindelad förteckning 2008. Arena Arena: informativo drustveno-politicki tjednik Vux.inf.+språkrum Axess. Vux.inf.

TIDSKRIFTER, ämnesindelad förteckning 2008. Arena Arena: informativo drustveno-politicki tjednik Vux.inf.+språkrum Axess. Vux.inf. TIDSKRIFTER, ämnesindelad förteckning 2008 A BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN Biblioteksbladet B ALLMÄNT OCH BLANDAT Arena Arena: informativo drustveno-politicki tjednik Vux.inf.+språkrum Axess Bosanska posta

Läs mer

Medieplan Cirkulationsbiblioteket

Medieplan Cirkulationsbiblioteket Medieplan Cirkulationsbiblioteket stockholm.se 3 (8) Bakgrund Under många år har Cirkulationsbiblioteket varit en viktig resurs för Stockholms stads skolor. Användarundersökningar, både formella och spontana,

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur

Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur Bestånd: 9 224 (öppen hylla) Utlån 2003: 17 304 Utnyttjandegrad: 1,9 Andel utlån*: 13 % Andel 0-5 år**: 16 % Andel 6-10 år**: 21 % Andel

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns en grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan finns eftis och

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

NÄR DU SÖKER FAKTA OM

NÄR DU SÖKER FAKTA OM Hersby gymnasium Biblioteket NÄR DU SÖKER FAKTA OM EN HJÄLP VID INFORMATIONSSÖKNING 1 Det första Du söker information i är förmodligen ett allmänt uppslagsverk, bara för att få en uppfattning om ämnet

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2007:2 2016:1 TNS

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2007:2 2016:1 TNS Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 27:2 216:1 Morgonpress Dagen Dagens ETC Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag DirektPress Göteborgs-Posten, vardag Mediekompaniet Print Metro

Läs mer

Djur och Natur. Djurens rätt är Nordens största tidning om djurrätt och djurskydd.

Djur och Natur. Djurens rätt är Nordens största tidning om djurrätt och djurskydd. Design Djur och Natur Djur och Natur Ekonomi och Samhälle Arkitektur är för alla med intresse för arkitektur, landskap, design och inredning. Djurens rätt är Nordens största tidning om djurrätt och djurskydd.

Läs mer

Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008

Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008 Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008 Vingåkers bibliotek erbjuder över 100 dagstidningar och tidskrifter för barn och vuxna. Vi försöker hålla såväl bredd som kvalité och täcka upp så många populära

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun 2010-06-22 1/X Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun Presentation på Kultur- och fritidsnämnden 111107 Birgitta Hellman Magnusson 2010-06-22 2/X Biblioteksplan för Mjölby kommun

Läs mer

TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER

TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER på Stenungsunds bibliotek och bokbuss 2016 Tidningar Bohusläningen Borås tidning Dagen Dagens Industri Dagens Nyheter Dagens Samhälle ETC Göteborgs-Posten Kungälvs-posten Lysekilsposten

Läs mer

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Innehållsförteckning MEDIATEKETS MÅL...3 1. Mediateket ska vara skolans informationscentrum med en stimulerande

Läs mer

Mötesplats inför framtiden Borås 13 14 oktober 2010

Mötesplats inför framtiden Borås 13 14 oktober 2010 Mötesplats inför framtiden Borås 13 14 oktober 2010 Katarina Kristoffersson och Ulla-Carin Stenberg Arvika bibliotek Medieplanera = Verksamhets- och kompetensutveckling Bakgrund Arvika bibliotek har ett

Läs mer

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format.

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format. Vi kan alltid bli bättre på att kommunicera vad vi gör och hur vi gör det till dig som är låntagare, och därför är vi alltid tacksamma för dina synpunkter. Det är också värdefullt att få veta vad som saknas

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek Medieplan 2015-2017 Älmhults Bibliotek Medieplan för Älmhults bibliotek Medieplanen gäller för Älmhults huvudbibliotek. Medieplanen ses över vart 3:e år. Cirkulationstal för facklitteratur och skönlitteratur

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

BOKFÖRSÄLJNINGS- STATISTIKEN

BOKFÖRSÄLJNINGS- STATISTIKEN BOKFÖRSÄLJNINGS- STATISTIKEN Första och andra tertialet 2015 Erik Wikberg Rapport från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen Bokförsäljningsstatistiken Första och andra tertialet

Läs mer

5. Vilken/Vilka tidskrifter brukar du läsa? Tidskrifter - namngivna Antik & Auktion 7 Året Runt 7 Amelia 6 Illustrerad vetenskap 5 Forskning &

5. Vilken/Vilka tidskrifter brukar du läsa? Tidskrifter - namngivna Antik & Auktion 7 Året Runt 7 Amelia 6 Illustrerad vetenskap 5 Forskning & 5. Vilken/Vilka tidskrifter brukar du läsa? Tidskrifter - namngivna Antik & Auktion 7 Året Runt 7 Amelia 6 Illustrerad vetenskap 5 Forskning & Framsteg 4 Foto 4 Hus och Hem 4 PS Leva 4 Allt om hobby 3

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2006:2 2015:1 TNS

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2006:2 2015:1 TNS Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 26:2 215:1 Morgonpress Dagens ETC Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm Direktpress Total Göteborgs-Posten, vardag Mediekompaniet

Läs mer

Sammanfattning av kommunbibliotekens önskemål och åsikter i frågan om E-tjänster

Sammanfattning av kommunbibliotekens önskemål och åsikter i frågan om E-tjänster Sammanfattning av kommunbibliotekens önskemål och åsikter i frågan om E-tjänster E-tjänstgruppen: Eva Lund, Dagny Nordmark, Thomas Drugg När det gäller frågan om omfördelning av de regionala medlen verkar

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Kulturprojekt i Utsikter

Kulturprojekt i Utsikter Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

ORVESTO KONSUMENT 2015:3

ORVESTO KONSUMENT 2015:3 114 78 Stockholm, Sweden Visiting address Vasagatan 11 t +46 (0)8 507 420 00 f +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Idag den 4 februari lanseras mediernas räckvidder enligt ORVESTO Konsument 2015:3. Undersökningen

Läs mer

Beskrivning av Åsele kommun avseende demografi, utbildning, näringar m m

Beskrivning av Åsele kommun avseende demografi, utbildning, näringar m m 1 Kommunbeskrivning Beskrivning av Åsele kommun avseende demografi, utbildning, näringar m m Åsele ligger i Västerbottens län, som ett strategiskt nav i skogslandet, där Sagavägen och Konstvägen möts.

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Om undersökningen. Webbenkät genomförd av SIFO Tid: 28/10-10/11 2014 Antal intervjuer: 2001 Representativt urval

Om undersökningen. Webbenkät genomförd av SIFO Tid: 28/10-10/11 2014 Antal intervjuer: 2001 Representativt urval 1 Dataunderlag Om undersökningen Webbenkät genomförd av SIFO Tid: 28/10-10/11 2014 Antal intervjuer: 2001 Representativt urval 2 Om rapporten Innehåll Sammanställning av data från undersökningen Slutsatser

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Räckvidds- och upplageutveckling 1998 2007

Räckvidds- och upplageutveckling 1998 2007 s- och upplageutveckling 1998 2007 ORVESTO Konsument Helår & TS 2008-02-22 4 Wheel Drive Affärsvärlden Aftonbladet Söndag TS-upplaga dagspress Aftonbladet Vardag TS-upplaga dagspress Aktiespararen Allas

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkande skola som kännetecknas av gemenskap och trygghet och utmärker sig genom kunskap och kompetens

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkande skola som kännetecknas av gemenskap och trygghet och utmärker sig genom kunskap och kompetens Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkande skola som kännetecknas av gemenskap och trygghet och utmärker sig genom kunskap och kompetens ÖPPEN FÖRELÄSNING INFORMATIONSSÖKNING MAJ 2012 STÖD VIA SOCIALA

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns: En grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan inryms även eftis

Läs mer

Vad tycker besökarna?

Vad tycker besökarna? Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Haninge kulturhus våren 2004 Sammanfattning av enkätrapport daterad 2004-07-30 Anne-Marie Lundström Lena Wester INLEDNING I mitten av december 2002 stod Haninge

Läs mer

Medlemskap i Libris beslutsunderlag

Medlemskap i Libris beslutsunderlag Medlemskap i Libris beslutsunderlag Att bli medlem i Libris är ett förändringsarbete som kräver förberedelse några månader före övergång. Den görs delvis i samarbete med Libris. Alla götabiblioteken måste

Läs mer

SLUTRAPPORT - FÖRSTUDIE. Inköp med Librisposter. Postadress: Besöksadress: Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

SLUTRAPPORT - FÖRSTUDIE. Inköp med Librisposter. Postadress: Besöksadress: Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro: SLUTRAPPORT - FÖRSTUDIE Inköp med Librisposter Postadress: Besöksadress: Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro: 2 (11) Lägesrapport Bakgrund Utgångspunkten i projektet var att förenkla och effektivisera

Läs mer

Särvux. Kurskatalog 2011/12

Särvux. Kurskatalog 2011/12 Särvux Kurskatalog 2011/12 2 Innehåll Grundläggande särvux motsvarande träningsskolan Svenska 14 Bild 15 Arbete/boende 16 Dator 17 Fritid 18 Mitt Malmö 19 Natur 20 Pengar 21 Grundläggande särvux motsvarande

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. PM för katalogansvariga i Göta

GÖTABIBLIOTEKEN. PM för katalogansvariga i Göta PM för katalogansvariga i Göta Att vara katalogansvarig Katalogansvarig är en nyckelperson som fungerar som en länk mellan det enskilda biblioteket och metadatagruppen. En av de viktigaste uppgifterna

Läs mer

025.431 vs. Abdc. En förstudie om Dewey på folkbibliotek DEN 15 JUNI 2016. BIBLIOTEKSUTVECKLING BLEKINGE KRONOBERG Maria Lundqvist och Weine Sundell

025.431 vs. Abdc. En förstudie om Dewey på folkbibliotek DEN 15 JUNI 2016. BIBLIOTEKSUTVECKLING BLEKINGE KRONOBERG Maria Lundqvist och Weine Sundell 025.431 vs. Abdc En förstudie om Dewey på folkbibliotek DEN 15 JUNI 2016 BIBLIOTEKSUTVECKLING BLEKINGE KRONOBERG Maria Lundqvist och Weine Sundell BAKGRUND... 3 METOD... 3 RONNEBY BIBLIOTEK... 3 VARFÖR

Läs mer

Tidskrifter som finns på biblioteken i Skellefteå kommun 2014 10-tal

Tidskrifter som finns på biblioteken i Skellefteå kommun 2014 10-tal Tidskrifter som finns på biblioteken i Skellefteå kommun 2014 10-tal 101 nya idéer Bureå, Lövånger Affärsvärlden Allers trädgård Lövånger Allt i hemmet, Burträsk, Kåge, Morö Backe, Skelleftehamn, Lövånger

Läs mer

Biblioteket - en plats för dig

Biblioteket - en plats för dig Biblioteket - en plats för dig Välkommen till Karlskoga bibliotek - en plats för dig I mer än 3 000 år har bibliotek fungerat som centrum för kunskap. På biblioteket finns tillgång till sakkunnig hjälp

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Inledning Medieplanen hjälper

Läs mer

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2001 2009

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2001 2009 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2001:3 2009:1 Morgonpress Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm/Innerstadspress Göteborgs-Posten, vardag Göteborgs-Posten,

Läs mer

Resultatet av Flest röster på 20 minuter

Resultatet av Flest röster på 20 minuter i Avesta den 26 november 2011 Resultatet av Flest röster på 20 minuter Det här är sammanställning av svaren som kom in under deltagarnas insamling av åsikter från personer 14-26 år som tillfrågades på

Läs mer

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation Bidra till framtiden genom gåva eller donation GÖTEBORGS VIKTIGASTE HUS FYLLER 100 ÅR MED DIN HJÄLP BLIR NÄSTA 100 ÅR ÄNNU VIKTIGARE Göteborgs universitet är idag ett av landets största lärosäten med över

Läs mer

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Frågor om biblioteksorganisationen 1. Vem ska vi kontakta om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna Ditt namn Din e-post Ditt telefonnummer Internetlänk

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Områdesbehörighet och meritpoäng

Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Hylluppställning i tillfälliga GIH biblioteket

Hylluppställning i tillfälliga GIH biblioteket Hylluppställning i tillfälliga GIH biblioteket På grund av begränsat utrymme i de tillfälliga bibliotekslokalerna har vi tyvärr inte möjlighet att ha alla avdelningar tillgängliga under byggtiden januari

Läs mer

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens Formalia Enkäter Öppna föreläsningar Stöd via sociala medier facebook.com/peter.t.ryden

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek?

Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek? Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek? Kultur- och fritidsförvaltningen Ann-Charlotte Fandén Datum: 2014-07-16 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund s. 3 Folkbibliotekens

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Rapport Färgelanda Bibliotek. Ej Besökare

Rapport Färgelanda Bibliotek. Ej Besökare Rapport Färgelanda Bibliotek Ej Besökare 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE PUNKTER ÖVER VAD BIBLIOTEKET KAN GÖRA FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE.... 4 SAMMANFATTANDE PUNKTER ÖVER VAD BIBLIOTEKET KAN GÖRA

Läs mer

Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2001:3 2009:2

Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2001:3 2009:2 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 21:3 29:2 1 Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm/Innerstadspress Göteborgs-Posten, vardag Göteborgs-Posten, söndag Land

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Innehållsförteckning Förord sidan 2 BILD. 3 ENGELSKA 4 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP 5 IDROTT OCH HÄLSA

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning PM KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 2006-03-13 Ann-Kristin Andén Utredare 08-550 21974 ann-kristin.anden@sodertalje.se Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning Inledning På uppdrag av kultur-

Läs mer

A. Synpunkter på fostrings och undervisningsuppgiften inom den grundläggande utbildningen

A. Synpunkter på fostrings och undervisningsuppgiften inom den grundläggande utbildningen VARFÖR OCH I VILKET SYFTE BEHÖVS DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN? Sammandrag av kommentarer till den första frågan i den öppna diskussionen på nätet om mål och timfördelning för den grundläggande utbildningen

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Tidskrifter Härnösands bibliotek 2015

Tidskrifter Härnösands bibliotek 2015 Tidskrifter Härnösands bibliotek 2015 Titel Plan Nr/År Språk Sparas A 8 sidor lättlästa Plan 2/LL-hyllan 52 1 år nyheter Accent Plan 3 10 5 år Aktiv träning Plan 3 12 5 år Alif Plan 2 4 Somali 1 år Allt

Läs mer

En lässtund på badet!

En lässtund på badet! En lässtund på badet! Rapport om badhusbiblioteken på Gotland 1 Plask och hopp och sen ett stopp i hörnan att höra sagor i mitt öra Bidrag till rimtävlingen under invigningen Böcker i badhuset, varför

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

En broschyr från Sörängens folkhögskola. Naturvetenskapligt Basår

En broschyr från Sörängens folkhögskola. Naturvetenskapligt Basår En broschyr från Sörängens folkhögskola Naturvetenskapligt Basår Sörängens folkhögskola Foto: Bengt Ljunggren, Grafica Naturvetenskapligt Basår Det naturvetenskapliga basåret på Sörängens folkhögskola

Läs mer