Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance"

Transkript

1 Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar som det nu går att se resultaten av. Förväntad tillväxt på 52 % under 2014 De huvudsakliga anledningarna till denna tillväxt är ett förvärv som gjordes under 2013 samt leverans av en av de största order genom bolagets historia. Värderas till P/E 10,21 för 2014 Enligt vår estimering handlas MultiQ till ett P/E tal motsvarande 10,21 samtidigt som nettomarginalen uppgår till 11 %. Vi anser att MultiQ borde handlas till en multipel på 12. Uppsida på 21 % vid en riktkurs på 1,02 SEK Med en riktkurs på 1,02 SEK på ett års sikt finns det en god uppsida. Detta är dessutom en relativt defensiv värdering där det finns potentiell uppvärdering om MultiQ fortsätter visa goda resultat. 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 Stock performance MultiQ Analytiker Jakob Melin Nyckeldata Buy Target price: 1,02 SEK Aktiekurs 0,85 52 v högsta/lägsta 1,11/0,48 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 87 Nettoskuld (MSEK) -9,5 EV (MSEK) 78 Sektor Digital Signage Lista/Kortnamn Small Cap/MULQ Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån 13,3 % 3 mån 25 % 1 år -2,3 % YTD 18,06 % Huvudägare Innehav (%) Mikrolund Holding 35,1 JP Morgan Bank 6 Mejvik Consulting 5,2 Mikael Lönn 3,6 Royal Skandia Life 2,3 Ledning VD/CEO Styrelseordförande CFO Magnus Forsbrand Lars Paulsson Therese Högberg Lönsamhet 3 Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4 Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av

2 2 Investment Thesis Störst i norden inom Digital Signage MultiQ tillverkar bildskärmar och programvara som används inom digital skyltning. Marknaden är splittrad och besår av mindre aktörer, men genom ett förvärv under 2013, blev MultiQ den störta aktören inom digital signage i norden. Det finns en möjlighet att det skulle kunna ske en konsolidering av marknaden och där MultiQ redan är den största aktören. Förvärv av Publiq Systems Under slutet av 2013 genomfördes ett förvärv av Publiq Systems som under 2012 omsatte 21 MSEK. Det finns även en möjlighet att omsättningen kommer öka om de lyckas öka försäljningen genom att kunna sälja bildskärmar även till Publiq kunder. Köpeskillingen uppgick till 21,6 MSEK. Omstruktureringar MultiQ har under de senaste åren jobbat med omstruktureringar och under 2013 gjorde de nedskrivningar av goodwill motsvarande 16 MSEK. Under första halvåret 2014 blev det möjligt att se förbättringarna genom att de lyckades skapa lönsamhet i företaget. Lanseringen av True-Flat, gav order på 37 MSEK. MultiQ lanserade True-Flat, en ny serie bildskärmar. Mottagandet av den nya bildskärmsserien har varit väldigt positivt och i samband med lanseringen fick MultiQ en av de största orderna de någonsin fått, motsvarande 37 MSEK, till en kund inom spelbranschen. De har även fått en order till ett internationellt företag som är verksamma inom 26 länder, och skärmlösningen är godkänd inom alla dessa länder. 52 % högre omsättning Vi förväntar oss en omsättningstillväxt på 52 % för 2014 vilket kommer dels från förvärvet och storordern. På grund av omstruktureringarna tror vi även att de kommer lyckas hålla i lönsamheten och därigenom visa vinst även på helåret. Kundbas med ett flertal storbanker Många av kunderna från Publiq kompletterade MuliQs kundbas bra och MultiQ har nu t.ex. 4 av 5 storbanker inom Sverige som kund. De har även Skånetrafiken samt Västtrafik som kunder, dock är dessa i ett tidigt skede men ger en möjlighet för tillväxt inom just området transport. Abonnemangsmodell kan ge stabilare vinster Företaget har sagt att de kommer byta affärsmodell där de ska gå över mot en abonnemangsmodell, där kunderna kommer hyra skärmarna och programvaran istället för att köpa den. Detta kommer att ge stabilare kassaflöden och en jämnare vinst. Dock är detta ett projekt som kommer att ta tid att implementera och vi förväntar oss därför fortsatt volatilitet i bolagets vinster även i fortsättningen. In-store web, en ny affärsmodell Detta koncept innebär att butiker erbjuder sina kunder möjligheten att beställa en vara som de provat i butiken men istället för att plocka med sig varan direkt kan kunden beställa den via en skärmlösning och sedan få den levererad hem. Det ger även butikerna en möjlighet att erbjuda ett större sortiment där kunder även kan beställa varor som vid tillfället inte finns i lager på den lokala butiken. Resultatet uppgick till 0,09kr under första halvåret. Under första halvåret har MultiQ vänt det tidigare negativa resultatet till ett positivt resultat på 0,09 SEK per aktie. Det positiva resultatet har också inneburit att kassaflödet under året uppgick till 6,1 MSEK från den löpande verksamheten samt att det totala kassaflödet uppgick till 6,5 MSEK. Detta motsvarar 0,063 SEK per aktie och vid en aktiekurs på 0,85 innebär det en värdering på 13,5 gånger kassaflödet under första halvåret.

3 3 Bolagsbeskrivning Störst i norden MultiQ erbjuder sina kunder digital signage och kundanpassade bildskärmar. De är idag den största aktören i norden inom dessa områden. Skärmarna som MultiQ erbjuder har en stilren och robust design med en lång livslängd. De använder sig av industriklassade komponenter i skärmarna vilket gör att de ska klara av miljöer med frekvent användning. Bolaget har valt att positionera sig inom detaljhandel, spel, transport och bank, med kunder som bland annat Svenska Spel, IKEA, Bauhaus, Swedbank och Harrods. Skräddarsydda lösningar MultiQ erbjuder en stor kundanpassning gällande både design och mekaniska detaljer för anpassa sig till den individuella kunden. Genom att använda sig av skärmarna kan kunderna dels effektivisera kommunikationen med deras kunder och skapa en attraktiv och modern butiksupplevelse. Deras skärmar är plattformsoberoende vilket öppnar upp för flexibla lösningar med möjlighet till skalbarhet. Efter leveransen erbjuder de service och teknisk support, samt att de skräddarsyr olika lösningar för att passa kundens behov. Miljö och hållbarhet Allt eftersom miljö och hållbarhet blir allt viktigare har företaget anpassat sig efter detta. Skärmarna har blyfria LED paneler som är energisnåla och är Energy Star-märkta. Skärmarna erbjuder även kunderna att minska sitt användande av broschyrer och pappersreklam genom att de istället kan lämna detta budskap digitalt istället. Full insyn och långsiktiga relationer Produktionen av bildskärmarna sker nu i Taiwan från producenter där MultiQ har full insyn i produktionen och har långsiktiga relationer med de olika producenterna. Detta för att kunna säkerhetsställa produkterna och tillverkningen. Fullgott patentskydd Gällande patentskydd anser styrelsen och ledningen att patentskydden, varumärkesskydden och domännamn vara tillräckliga för att inte utgöra någon risk. Förvärvet av Publiq Publiq Systems är ett företag som förvärvades under 2013, verksamheten var inriktad mot digital signage och hade innan förvärvet mer än skärmar i drift. Detta förvärv är anledningen till att MultiQ är störta aktören inom Norden. Förvärvet kommer att komplettera och bredda MultiQs kundbas. Köpeskillingen uppgick till egna aktier i form en emission och värdet på tillträdesdagen uppgick till ca 21,6 MSEK. Under 2013 bidrog Publiq Systems med en omsättning motsvarande 5,23 MSEK och ett resultat på -0,266 MSEK. Tidigare år har omsättningen legat mellan 16 MSEK och 23 MSEK men en god lönsamhet. Betalningen har skett genom hyresavtal där kunden hyr enheter av Publiq som därigenom erhållit jämnare intäkter. Under första halvåret 2013 var omsättningen hos Publiq 12,7 MSEK. Ny bildskärmsserie Under 2013 lanserade MultiQ en ny serie skärmar, True-Flat vilken har en kantfri design som har ett skyddsglas som går hela vägen ut till kanten. Skärmarna inom serien erbjuder även multi-touch funktion. Hittills har mottagandet av den nya serien varit bra och de har erhållit en av deras störta order genom bolagets historia.

4 4 Marknadsstruktur och marknadsposition Digital skyltning Digital signage är digitala skyltar som kan användas för till exempel reklam och information, ofta inom offentliga miljöer som till exempel butiker eller centralstationer. Fördelen med de digitala skyltarna jämfört med gamla reklamskyltar och informationstavlor är att budskapet på detta är betydligt lättare att ändra och det går även snabbare att ändra. Detta för att kunna anpassas efter kundens önskemål för tillfället. Genom mjukvaran går det även att ändra information från externt vilket leder till att många platser kan skötas centralt samtidigt. Globala marknaden motsvarande $13,8 miljarder 2017 Under 2017 uppskattar Global Industry Analysts att den globala marknaden ska uppgå till 13,8 miljarder dollar. Under 2012 bestod marknaden för butikspromotion för 3,9 miljarder kronor och inom denna marknad räknas digital signage ingå. Bra marknadstillväxt på lång sikt Tidigare prognoser på marknadstillväxten inom just Digital signage har varit en förväntat hög tillväxt fram till och med , dock har marknaden uppvisat dämpande signaler och det finns risk att tillväxten kommer vara lägre än prognoserna. Den långsiktiga prognosen för marknaden är dock fortsatt god då allt fler kommer vilja använda digitala lösningar för att kommunicera. Segmenterad nordisk marknad Den nordiska marknaden har varit segmenterad med flertalet mindre aktörer men sedan MultiQ förvärvade Publiq är de nu den störta aktören inom segmentet. Inom den nordiska marknaden finns det även internationella aktörer, dock har dessa oftast ett fokus på ett område, antingen säljer de enbart bildskärmar som exempelvis LG eller som Scala som endast säljer programvaror. Helhetslösning Det som MultiQ skiljer sig på är alltså att de erbjuder både skärmarna och programvaran och kan då erbjuda en helhetslösning för deras kunder. Majoriteten av försäljningen sker genom partnerskap men vid en del större installationer sker försäljningen direkt mot slutkunder. Norden är klart största marknaden för MultiQ Den största delen av omsättningen kommer från Sverige som står för ungefär 50 %, samtidigt som Norge hade 20 % och Tyskland 14 % under Börsnoterade konkurrenter i norden Inom Norden finns det två börsnoterade konkurrenter, Zetadisplay som är svenskt och Mermaid som är noterat i Danmark. Zetadisplay hade under 2013 en omsättning på 61 miljoner och har ett marknadsvärde på 37 MSEK. Mermaid omsatte 66 MDKK under 2013 och har ett börsvärde på cirka 34 MDKK. Båda bolagen visar negativa resultat även enligt senaste kvartalsrapporten och även en minskande omsättning. Omsättningsfördelning Sverige Norge Tyskland Benelux Storbritannien Övriga EU Övriga Världen

5 5 Ledning och styrelse Samtliga ledamöter i styrelsen är tillsatta efter 2013, hela styrelsen är alltså utbytt, även VD blev tillsatt under Hittils ser detta ut som det varit ett bra beslut då de lyckats vända lönsamheten. En stor anledning till att styrelsen ersatts kan bero på att ägare från Publiq kommit in och tagit stora poster i MultiQ. Lars Pålsson styrelseordförande Lars Pålsson är styrelseordförande samt aktiv inom MultiQ, affärsutveckling och är CTO. Lars är den största ägaren genom Mikrolund Holding. Mikrolund var tidigare även huvudägare i Publiq dock har Lars varit MultiQs största ägare sedan 2010 vilket var innan förvärvet. Aktieinnehav: aktier. Magnus Forsbrand VD Magnus Forsbrand är MultiQs VD och började 2013, han är utbildad civilingenjör och har tidigare arbetat som VD på olika företag samt varit vice VD på Europolitan/Vodafone. Aktieinnehav: 0 aktier. Therese Högberg CFO Civilekonom som tidigare arbetat som exempelvis CFO på Unisport Scandinavian och revisor på Ernst & Young AB Aktieinnehav: 0 aktier Ägarstruktur Ägarstruktur Andel av kapital Mikrolund Holdning AB 35 % JP Morgan Bank 6 % Mejvik Consulting AB 5 % Mikael Lönn 4 % Royal Skandia Life 2 % Swedbank AS 2 % Grenspecialisten Förvaltning 2 % Berggren Byggare i Stuvsta 1 % Robur Försäkring 1 % Banque Carnegie Luxembourg 1 % Övriga 41 % Totalt 100 % Som nämnts tidigare är Lars Pålsson den största ägaren genom sitt bolag Mikrolund Holding, Lars var huvudägare i förvärvet Publiq vilket gjorde att hans position stärktes som den största ägaren av MultiQ. Han gick från cirka 10 % innan förvärvet till nuvarande 35 %. Mejvik Consulting ägs av Lars-Göran Mejvik som även han tidigare var ägare av Publiq vilket gjort att han har blivit en av de större ägarna i MultiQ. Martin Sjöbeck är företagets CTO. Lars-Göran Mejvik Styrelseledamot Lars är utbildad civilingenjör samt har en ekonomexamen. Har tidigare haft ledande befattningar inom Vattenfallkoncernen samt varit verksam i GSE systems. Aktieinnehav: aktier. Hans Ritschard Marknads och försäljningschef Utbildad ingenjör samt utbildning inom marketing management. Hans har sedan tidigare varit VD på Publiq. Aktieinnehav: aktier. Sammanfattning Som vi kan se har bolaget rekryterat många av personerna från Publiq och satt dem i ledande positioner. Under de senaste åren har dock MultiQ haft en dålig lönsamhet samtidigt som Publiq lyckats med lönsamheten. Det är därför förståeligt att de bytt ut delar av ledningsgrupp och styrelse.

6 6 Bull-case Lyckad trun-around Bear-case 2014 bara ett lyckoår Omsättning Omsättning I ett bull-case lyckas de med en fortsatt god tillväxt, detta genom att de lyckas utnyttja sin position som marknadsledande inom den nordiska marknaden. De fortsätter även med en internationell expansion och växer även på den globala marknaden. I och med detta kommer det även ge möjlighet till lägre kostnader genom skalfördelar och därigenom en högre lönsamhet. Skulle de lyckas växa med i genomsnitt 20 % de kommande 5 åren skulle omsättningen vara 150 miljoner 2018 och med en marginal på 12 % motsvarar det nästan 20 miljoner eller 17,6 öre per aktie, vilket är ett P/E under 4,9 på nuvarande aktiekurs. Triggern i detta är dels att de lyckas leverera fortsatt god lönsamhet samt en bra tillväxt, gällande den internationella expansionen skulle det kunna vara aktuellt med ett förvärv i ett annat land och därigenom komma in lättare på den marknaden genom en befintlig kundkrets. I ett bear-case är det bara att det senaste året varit en rent lyckoår med en högre omsättning på grund av storordern. I framtiden lyckas de alltså inte ändra trenden från tidigare år där man sett en negativ tillväxt samt negativa resultat. Att marknaden för digital signage inte heller den tar någon direkt fart utan stannar av bidrar även det till en dålig tillväxt. Inom bear-caset är omsättningen istället fortsatt fallande som den varit tidigare år, under innevarande år ökar omsättningen endast med 30 % följt av en nedgång motsvarande 14 % vilket varit snittet under de tre senaste åren. Detta skulle innebära att omsättningen 2018 landar på cirka 47 miljoner. Marginalen sjunker ned mot 5 % och vinsten landar då på 2,3 öre per aktie. Detta skulle ge en P/E multipel på 37 för året Skulle det visa sig att de inte lyckas med att upprätthålla lönsamheten och tillväxten under de kommande kvartalen kommer det antagligen leda till en nedgång eller i alla fall inte någon uppgång trots 2014 antagligen kommer vara ett år med vinst och god tillväxt. Fortsatt etablissemang internationellt Konsolidering Ökning av abonnemangskunder Utdelning Lönsamhet Q3 och Q4

7 PE-multipel SEK TSEK ROE, % TSEK Omsättning, TSEK Omsättningstillväxt, % MULTIQ 7 Finansiella Prognoser Stororder, förvärv och tillväxt på 52 %. Stororderna som bolaget fick under 2013 på ett värde av cirka 37 miljoner med leverans under 2014 kommer att höja prognosen för 2014 jämfört med tidigare år. De genomförde även ett förvärv under 2013 som också det kommer att påverka omsättningen och vinst positivt. Vi tror dock att den största delen av storordern är levererad och att bolaget inte kommer lyckas visa upp samma tillväxt under de kommande kvartalen. Vårt estimat gällande helåret är en tillväxt på 52 % Omsättning Omsättning Omsättningstillväxt 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Vinstmarginal på 8,5 %. Under 2012 började MultiQ jobba med att förbättra marginalerna och få företaget lönsamt. Under första halvåret har de lyckats och nått en vinstmarginal på 13,7 %, dock har storordern antagligen påverkat mycket här. Vi tror även att de i framtiden kommer lyckas hålla uppe lönsamheten Resultat Stabilare inkomster framåt. De jobbar mot en abonnemangsbaserad affärsmodell vilket kommer göra inkomsterna stabilare. Detta kommer dock ta tid och vi kommer antagligen se fortsatt volatilitet mellan kvartalen även kommande år Resultat EBITDA (rörelseresultat) True-flat upprätthåller omsättningen De lanserade även en ny linje med bildskärmar som vi tror kommer fortsätta att attrahera kunder vilket jämnar ut omsättningen något då bolaget under de kommande åren antagligen inte kommer få en order i storleksordningen motsvaranden den på 37 miljoner. Marknadstillväxten Framåt tror vi även på en bra potential gällande marknaden för digital signage. De digitala lösningarna är lättare att underhålla och erbjuder en helt annan möjlighet att anpassa informationen för att passa nuvarande erbjudande samt en större flexibilitet som informationstavla. Kund verksam inom 26 länder. En kund inom detaljhandeln har beställt skärmar anpassade för lek och lärande. Vi vet inte vem kunden är men en kund inom detaljhandel och som är verksam i 26 länder är just Walmart och de har 6100 varuhus, vilket skulle kunna innebära en jättepotential för MultiQ ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00 Enterprise Value 20% 0% -20% -40% -60% -80% Eget kapital Nettoskuld ROE Price/Earning 2,5 2 1,5 1 0, P/E Aktiekurs (vid årets bokslut)

8 8 Värdering Relativvärdering Relativvärderingen kan ha vissa brister då de mest passande konkurrenterna inte uppvisar vinst och därigenom försvinner några av de nyckeltalen. P/E och EV/EBITDA kommer ändå att användas men som jämförelse kommer istället ett branschsnitt utgöra referens. Nyckeltalen som används kommer sedan att vägas samma för att ge en riktkurs. P/E ger en uppsida på 18 %. Ett rimligt P/E tal är svårt och sätta då bolagets peers inte uppvisar vinst. Vi har dock valt att sätta P/E talet till 12 vilket skulle ge ett aktiepris motsvarande 1 krona på 2014 års vinst. Branschsnittet enligt analysguiden för P/E talet ligger dock på 21 vilket skulle innebära ett pris på 1,75 eller en uppgång på 106 %, vilket vi anser är för högt och har istället valt ett P/E tal på 12. EV/EBITDA ger en uppsida på 7 % Branschsnittet gällande EV/EBITDA ligger på cirka 9 för elektronik för konsumenter och kontor, och samma multipel för datormjukvara ligger på 12,7. MultiQs verksamhet är något mellan dessa då de delvis erbjuder elektronik produkter till just affärsverksamhet men det är även en gällande programvaran som används. För att vara på den säkra sidan valde vi en multipel motsvarande 10 vilket ger ett aktiepris på 0,91kr, skulle istället den högre multipeln användas landar priset istället på 1,13kr per aktie. P/S talet ger ett pris på 1,17kr/aktien. Vid användandet av detta tal kan vi använda oss av de två börsnoterade konkurrenterna. Vid årsskiftet handlades de till ett genomsnittligt P/S tal på 1,2 vilket är det som kommer att användas i värderingen. Anledningen till att vi inte väljer ett lägre intervall är på grund av att bolaget inte visar någon vinst, vilket MultiQ har börjat göra. Sett till P/S för tillfället men med förra årets omsättning har bolagen sjunkit ner till en P/S multipel på 0,56, vilket skulle innebära en nedsida på cirka 30 % om det appliceras på MultiQ. Dock anser vi att MultiQ förtjänar en bättre värdering på grund av lönsamheten de uppvisat. Riktkurs på 1,02 kr. Vid en viktning på 40 % på P/E, 30 % på vardera av de andra måtten erhålls en riktkurs motsvarande 1,02 kr per aktie beräknat på den prognostiserade vinsten för Detta innebär en uppgång motsvarande cirka 21 %. Det finns dock utrymme till förbättring gällande tillväxt samt om de lyckas uppvisa att de lyckas hålla i marginalerna som de har haft under första halvåret 2014.

9 9 Som ett komplement till relativvärderingen används en scenarioanalys där bull- och bearcasen används tillägg till relativvärderingen vilket ger ett intervall ifall bull- och bearcasen skulle inträffa. Investeraren får alltså en bredare bild av potentialen och risken i aktien. P/E multipeln satt till 10 för bearcaset 2018 skulle innebära ett aktiepris på 0,23 kr 2018 eller en nedgång på 73 % under de kommande 5 åren. P/E talet för bullcaset sätts P/E talet till 15 på grund av de bättre utsikterna. Skulle bullscenariot inträffa skulle det innebära en värdering motsvarande: 2,63 eller en uppgång på 209 %. Den vänstra grafen visar avkastningen mot sannolikheten för att bullscenariot inträffar. Den högra grafen visar istället hur diskonteringsräntan påverkar utfallen vid en sannolikhet på 50 %. Detta visar risken i bolaget. Vi anser dock att sannolikheten är större för ett bullscenario än ett bearscenario. Sätter vi sannolikheten till 60 % för bull och sedan en diskonteringsränta på 12 % skulle aktiepriset bli 1,06kr, eller en uppgång på 25 %. 120,00% Avkastning mot sannolikhet för bull scenario 80% Avkastning vid diskonteringsräna givet 50% sannolikhet 100,00% 80,00% 60% 60,00% 40,00% 40% 20,00% 0,00% Aktieavkastning 20% Avkastnig 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -20,00% 0% -40,00% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% -60,00% -20% -80,00% -100,00% -40% Rekommendation Köp rekommendation med 21 % uppsida. Rekommendationen är köp med en uppsida motsvarande 21 %, riktkursen är satt till 1,02kr på ett halvårs sikt. Detta är en defensiv värdering av bolaget där det finns en god möjlighet till en avkastning som är högre. Anledningen till den restriktiva värderingen är på grund av att bolaget bara uppvisat dessa resultat under två kvartal. Vi tror dock att de även i fortsättningen kommer att visa goda resultat på grund av de förändringar som skett under de senaste åren. Bolaget som de köpte upp och har hämtat mycket nyckelpersonal från var trots allt ett bolag som tidigare visade vinst. Fortsätter bolaget att visa god tillväxt och fortsatt lönsamhet borde detta trigga igång en justering av aktiepriset mot en mer rimlig nivå. Aktien handlas trots allt för tillfället under P/E 9,5 på första halvårets vinst. Sett på längre sikt ser vi även fortsatt potential även om det kan komma sämre kvartal som kommer påverka resultatet tillfälligt. Disclosure: Jakob Melin äger ej aktier i företaget

10 10 Avk. pot. 6 Avkasningspotential 6 poäng Avkastningspotentialen sätts till 6 på grund av de under första halvåret visat att de kan lyckat med en hög lönsamhet där de under Q1 lyckades med en vinst marginal på 16,4 %. Detta visar att det finns förutsättningar för en god avkastning på sikt. Lönsamhet 3 Lönsamhet 3 poäng Lönsamheten sätts lågt på grund av historiken och att vi fortfarande tycker att de behöver bevisa mer för att få en högre poäng gällande lönsamheten. Här finns det alltså god möjlighet till en höjning om de fortsätter att visa lönsamhet inom bolaget. Ledning 5 Ledning 5 poäng Många av styrelsen och ledningen kommer ifrån Publiq, ett bolag som historiskt visat vinst. Ledningen och styrelsen har dock inte suttit en längre tid och de har fortfarande saker kvar att bevisa. VD:n kom in under 2013 vilket var ett år då det blev stora förluster mycket på grund av stora avskrivningar. Ledningen känns som den till viss del är relativt ung vilket kan innebära svagheter gällande erfarenhet men leder oftast också till en annan hunger efter framgång vilket kan bli en nyckelfaktor för företagets framtid. Trygg Placering 4 Trygg placering 4 poäng Då bolaget befinner sig i ett läge av turnaround där bolaget tidigare dragits med en negativ tillväxtstrend samt en dålig lönsamhet gäller det nu att de lyckas vända dessa trender. Risken i detta ligger i att 2014 vara var en lyckoträff där de lyckas få en stor order som lyfter omsättningen och lönsamheten och att den redan under 2015 kommer visa sig samma sjunkande trend och dåliga lönsamhet. Det finns även en viss risk gällande branschen som helhet, det har under lång tid sagts att digital signage är framtiden dock visar statistiken att marknaden aldrig riktigt tagit den fart som förväntats.

11 11 SWOT Styrkor Att MultiQ är den ledande aktören inom Norden är något som är positivt och ger möjlighet att klara av större upphandlingar på grund storleken på verksamheten. Att de även erbjuder en helhetslösning genom att erbjuda både skärmar och programvaran möjliggör en större total anpassning. Svagheter Den största svagheten som vi ser är att de är beroende av enstaka orders. Detta leder till att det blir en volatil orderingång, vilket även försvårar inköpen. Möjligheter Marknaden är även splittrad internationellt vilket öppnar upp för fortsatt expansion internationellt, detta skulle kunna innebära en väldigt god tillväxt. Det finns även möjlighet till en konsolidering på den nordiska marknaden där MultiQ redan är den störta och skulle kunna växa sig ännu större. Hot Ett hot är att det kommer en ny teknik som slår ut digital signage eller bildskärmar som de ser ut idag. Tänkbart skulle vara en produkt liknande Google Glass som själva styr reklamen med en direkt anpassning mot kunden. Styrkor Störst inom norden. Bra kundbas inom Norden. Erbjuder helhetslösning. Svagheter Beroende av stora orders. SWOT Möjligheter Den internationella marknaden. Konsolidering av Nordiska marknaden. Hot Ny teknik, som ändrar marknadsstrukturen.

12 Appendix MULTIQ 12

13 13 Disclaimer Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vidinvesteringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group. Analyst Group har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen.

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Doxa (DOXA) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers. Bevakningsanalys

Doxa (DOXA) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers. Bevakningsanalys Bull or Bear Full Analysis Bevakningsanalys Doxa () Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Unik patenterad produkt ger Doxa en stark position på marknaden. Doxas produkt Ceramir

Läs mer

Buy Target price: 22,30 SEK

Buy Target price: 22,30 SEK Analysts: Jens Edholm & Sofia Asplund 203 Web Group Buy Target price: 22,30 SEK MyTaste förväntas bli världens största webbsajt, led- ningens prognos är 15 miljoner användare under 2014. Stor uppköpspremie,

Läs mer

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget.

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget. Analysts: Etrit Vllasalija & Sepehr Sharafuddin Saniona AB Buy Ett forskarteam av absolut världsklass inom sitt område enligt ledningens egen bedömning av Sanionas forskarteam. Få konkurrenter i dagsläget,

Läs mer

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Analysts: Jens Edholm & Matilda Rist TradeDoubler Hold Target price (Long-term): 33,00SEK Nyligen presenterat resultat för vanligtvis säsongsstarka kvartal 1 visar 19% negativ tillväxt och VDbyte. Vi ser

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eolus Vind Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management P/B på 0,82 ger god substansrabatt. Branschsnittet för svenska vindkraftsbolag uppgår till

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer