Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance"

Transkript

1 Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar som det nu går att se resultaten av. Förväntad tillväxt på 52 % under 2014 De huvudsakliga anledningarna till denna tillväxt är ett förvärv som gjordes under 2013 samt leverans av en av de största order genom bolagets historia. Värderas till P/E 10,21 för 2014 Enligt vår estimering handlas MultiQ till ett P/E tal motsvarande 10,21 samtidigt som nettomarginalen uppgår till 11 %. Vi anser att MultiQ borde handlas till en multipel på 12. Uppsida på 21 % vid en riktkurs på 1,02 SEK Med en riktkurs på 1,02 SEK på ett års sikt finns det en god uppsida. Detta är dessutom en relativt defensiv värdering där det finns potentiell uppvärdering om MultiQ fortsätter visa goda resultat. 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 Stock performance MultiQ Analytiker Jakob Melin Nyckeldata Buy Target price: 1,02 SEK Aktiekurs 0,85 52 v högsta/lägsta 1,11/0,48 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 87 Nettoskuld (MSEK) -9,5 EV (MSEK) 78 Sektor Digital Signage Lista/Kortnamn Small Cap/MULQ Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån 13,3 % 3 mån 25 % 1 år -2,3 % YTD 18,06 % Huvudägare Innehav (%) Mikrolund Holding 35,1 JP Morgan Bank 6 Mejvik Consulting 5,2 Mikael Lönn 3,6 Royal Skandia Life 2,3 Ledning VD/CEO Styrelseordförande CFO Magnus Forsbrand Lars Paulsson Therese Högberg Lönsamhet 3 Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4 Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av

2 2 Investment Thesis Störst i norden inom Digital Signage MultiQ tillverkar bildskärmar och programvara som används inom digital skyltning. Marknaden är splittrad och besår av mindre aktörer, men genom ett förvärv under 2013, blev MultiQ den störta aktören inom digital signage i norden. Det finns en möjlighet att det skulle kunna ske en konsolidering av marknaden och där MultiQ redan är den största aktören. Förvärv av Publiq Systems Under slutet av 2013 genomfördes ett förvärv av Publiq Systems som under 2012 omsatte 21 MSEK. Det finns även en möjlighet att omsättningen kommer öka om de lyckas öka försäljningen genom att kunna sälja bildskärmar även till Publiq kunder. Köpeskillingen uppgick till 21,6 MSEK. Omstruktureringar MultiQ har under de senaste åren jobbat med omstruktureringar och under 2013 gjorde de nedskrivningar av goodwill motsvarande 16 MSEK. Under första halvåret 2014 blev det möjligt att se förbättringarna genom att de lyckades skapa lönsamhet i företaget. Lanseringen av True-Flat, gav order på 37 MSEK. MultiQ lanserade True-Flat, en ny serie bildskärmar. Mottagandet av den nya bildskärmsserien har varit väldigt positivt och i samband med lanseringen fick MultiQ en av de största orderna de någonsin fått, motsvarande 37 MSEK, till en kund inom spelbranschen. De har även fått en order till ett internationellt företag som är verksamma inom 26 länder, och skärmlösningen är godkänd inom alla dessa länder. 52 % högre omsättning Vi förväntar oss en omsättningstillväxt på 52 % för 2014 vilket kommer dels från förvärvet och storordern. På grund av omstruktureringarna tror vi även att de kommer lyckas hålla i lönsamheten och därigenom visa vinst även på helåret. Kundbas med ett flertal storbanker Många av kunderna från Publiq kompletterade MuliQs kundbas bra och MultiQ har nu t.ex. 4 av 5 storbanker inom Sverige som kund. De har även Skånetrafiken samt Västtrafik som kunder, dock är dessa i ett tidigt skede men ger en möjlighet för tillväxt inom just området transport. Abonnemangsmodell kan ge stabilare vinster Företaget har sagt att de kommer byta affärsmodell där de ska gå över mot en abonnemangsmodell, där kunderna kommer hyra skärmarna och programvaran istället för att köpa den. Detta kommer att ge stabilare kassaflöden och en jämnare vinst. Dock är detta ett projekt som kommer att ta tid att implementera och vi förväntar oss därför fortsatt volatilitet i bolagets vinster även i fortsättningen. In-store web, en ny affärsmodell Detta koncept innebär att butiker erbjuder sina kunder möjligheten att beställa en vara som de provat i butiken men istället för att plocka med sig varan direkt kan kunden beställa den via en skärmlösning och sedan få den levererad hem. Det ger även butikerna en möjlighet att erbjuda ett större sortiment där kunder även kan beställa varor som vid tillfället inte finns i lager på den lokala butiken. Resultatet uppgick till 0,09kr under första halvåret. Under första halvåret har MultiQ vänt det tidigare negativa resultatet till ett positivt resultat på 0,09 SEK per aktie. Det positiva resultatet har också inneburit att kassaflödet under året uppgick till 6,1 MSEK från den löpande verksamheten samt att det totala kassaflödet uppgick till 6,5 MSEK. Detta motsvarar 0,063 SEK per aktie och vid en aktiekurs på 0,85 innebär det en värdering på 13,5 gånger kassaflödet under första halvåret.

3 3 Bolagsbeskrivning Störst i norden MultiQ erbjuder sina kunder digital signage och kundanpassade bildskärmar. De är idag den största aktören i norden inom dessa områden. Skärmarna som MultiQ erbjuder har en stilren och robust design med en lång livslängd. De använder sig av industriklassade komponenter i skärmarna vilket gör att de ska klara av miljöer med frekvent användning. Bolaget har valt att positionera sig inom detaljhandel, spel, transport och bank, med kunder som bland annat Svenska Spel, IKEA, Bauhaus, Swedbank och Harrods. Skräddarsydda lösningar MultiQ erbjuder en stor kundanpassning gällande både design och mekaniska detaljer för anpassa sig till den individuella kunden. Genom att använda sig av skärmarna kan kunderna dels effektivisera kommunikationen med deras kunder och skapa en attraktiv och modern butiksupplevelse. Deras skärmar är plattformsoberoende vilket öppnar upp för flexibla lösningar med möjlighet till skalbarhet. Efter leveransen erbjuder de service och teknisk support, samt att de skräddarsyr olika lösningar för att passa kundens behov. Miljö och hållbarhet Allt eftersom miljö och hållbarhet blir allt viktigare har företaget anpassat sig efter detta. Skärmarna har blyfria LED paneler som är energisnåla och är Energy Star-märkta. Skärmarna erbjuder även kunderna att minska sitt användande av broschyrer och pappersreklam genom att de istället kan lämna detta budskap digitalt istället. Full insyn och långsiktiga relationer Produktionen av bildskärmarna sker nu i Taiwan från producenter där MultiQ har full insyn i produktionen och har långsiktiga relationer med de olika producenterna. Detta för att kunna säkerhetsställa produkterna och tillverkningen. Fullgott patentskydd Gällande patentskydd anser styrelsen och ledningen att patentskydden, varumärkesskydden och domännamn vara tillräckliga för att inte utgöra någon risk. Förvärvet av Publiq Publiq Systems är ett företag som förvärvades under 2013, verksamheten var inriktad mot digital signage och hade innan förvärvet mer än skärmar i drift. Detta förvärv är anledningen till att MultiQ är störta aktören inom Norden. Förvärvet kommer att komplettera och bredda MultiQs kundbas. Köpeskillingen uppgick till egna aktier i form en emission och värdet på tillträdesdagen uppgick till ca 21,6 MSEK. Under 2013 bidrog Publiq Systems med en omsättning motsvarande 5,23 MSEK och ett resultat på -0,266 MSEK. Tidigare år har omsättningen legat mellan 16 MSEK och 23 MSEK men en god lönsamhet. Betalningen har skett genom hyresavtal där kunden hyr enheter av Publiq som därigenom erhållit jämnare intäkter. Under första halvåret 2013 var omsättningen hos Publiq 12,7 MSEK. Ny bildskärmsserie Under 2013 lanserade MultiQ en ny serie skärmar, True-Flat vilken har en kantfri design som har ett skyddsglas som går hela vägen ut till kanten. Skärmarna inom serien erbjuder även multi-touch funktion. Hittills har mottagandet av den nya serien varit bra och de har erhållit en av deras störta order genom bolagets historia.

4 4 Marknadsstruktur och marknadsposition Digital skyltning Digital signage är digitala skyltar som kan användas för till exempel reklam och information, ofta inom offentliga miljöer som till exempel butiker eller centralstationer. Fördelen med de digitala skyltarna jämfört med gamla reklamskyltar och informationstavlor är att budskapet på detta är betydligt lättare att ändra och det går även snabbare att ändra. Detta för att kunna anpassas efter kundens önskemål för tillfället. Genom mjukvaran går det även att ändra information från externt vilket leder till att många platser kan skötas centralt samtidigt. Globala marknaden motsvarande $13,8 miljarder 2017 Under 2017 uppskattar Global Industry Analysts att den globala marknaden ska uppgå till 13,8 miljarder dollar. Under 2012 bestod marknaden för butikspromotion för 3,9 miljarder kronor och inom denna marknad räknas digital signage ingå. Bra marknadstillväxt på lång sikt Tidigare prognoser på marknadstillväxten inom just Digital signage har varit en förväntat hög tillväxt fram till och med , dock har marknaden uppvisat dämpande signaler och det finns risk att tillväxten kommer vara lägre än prognoserna. Den långsiktiga prognosen för marknaden är dock fortsatt god då allt fler kommer vilja använda digitala lösningar för att kommunicera. Segmenterad nordisk marknad Den nordiska marknaden har varit segmenterad med flertalet mindre aktörer men sedan MultiQ förvärvade Publiq är de nu den störta aktören inom segmentet. Inom den nordiska marknaden finns det även internationella aktörer, dock har dessa oftast ett fokus på ett område, antingen säljer de enbart bildskärmar som exempelvis LG eller som Scala som endast säljer programvaror. Helhetslösning Det som MultiQ skiljer sig på är alltså att de erbjuder både skärmarna och programvaran och kan då erbjuda en helhetslösning för deras kunder. Majoriteten av försäljningen sker genom partnerskap men vid en del större installationer sker försäljningen direkt mot slutkunder. Norden är klart största marknaden för MultiQ Den största delen av omsättningen kommer från Sverige som står för ungefär 50 %, samtidigt som Norge hade 20 % och Tyskland 14 % under Börsnoterade konkurrenter i norden Inom Norden finns det två börsnoterade konkurrenter, Zetadisplay som är svenskt och Mermaid som är noterat i Danmark. Zetadisplay hade under 2013 en omsättning på 61 miljoner och har ett marknadsvärde på 37 MSEK. Mermaid omsatte 66 MDKK under 2013 och har ett börsvärde på cirka 34 MDKK. Båda bolagen visar negativa resultat även enligt senaste kvartalsrapporten och även en minskande omsättning. Omsättningsfördelning Sverige Norge Tyskland Benelux Storbritannien Övriga EU Övriga Världen

5 5 Ledning och styrelse Samtliga ledamöter i styrelsen är tillsatta efter 2013, hela styrelsen är alltså utbytt, även VD blev tillsatt under Hittils ser detta ut som det varit ett bra beslut då de lyckats vända lönsamheten. En stor anledning till att styrelsen ersatts kan bero på att ägare från Publiq kommit in och tagit stora poster i MultiQ. Lars Pålsson styrelseordförande Lars Pålsson är styrelseordförande samt aktiv inom MultiQ, affärsutveckling och är CTO. Lars är den största ägaren genom Mikrolund Holding. Mikrolund var tidigare även huvudägare i Publiq dock har Lars varit MultiQs största ägare sedan 2010 vilket var innan förvärvet. Aktieinnehav: aktier. Magnus Forsbrand VD Magnus Forsbrand är MultiQs VD och började 2013, han är utbildad civilingenjör och har tidigare arbetat som VD på olika företag samt varit vice VD på Europolitan/Vodafone. Aktieinnehav: 0 aktier. Therese Högberg CFO Civilekonom som tidigare arbetat som exempelvis CFO på Unisport Scandinavian och revisor på Ernst & Young AB Aktieinnehav: 0 aktier Ägarstruktur Ägarstruktur Andel av kapital Mikrolund Holdning AB 35 % JP Morgan Bank 6 % Mejvik Consulting AB 5 % Mikael Lönn 4 % Royal Skandia Life 2 % Swedbank AS 2 % Grenspecialisten Förvaltning 2 % Berggren Byggare i Stuvsta 1 % Robur Försäkring 1 % Banque Carnegie Luxembourg 1 % Övriga 41 % Totalt 100 % Som nämnts tidigare är Lars Pålsson den största ägaren genom sitt bolag Mikrolund Holding, Lars var huvudägare i förvärvet Publiq vilket gjorde att hans position stärktes som den största ägaren av MultiQ. Han gick från cirka 10 % innan förvärvet till nuvarande 35 %. Mejvik Consulting ägs av Lars-Göran Mejvik som även han tidigare var ägare av Publiq vilket gjort att han har blivit en av de större ägarna i MultiQ. Martin Sjöbeck är företagets CTO. Lars-Göran Mejvik Styrelseledamot Lars är utbildad civilingenjör samt har en ekonomexamen. Har tidigare haft ledande befattningar inom Vattenfallkoncernen samt varit verksam i GSE systems. Aktieinnehav: aktier. Hans Ritschard Marknads och försäljningschef Utbildad ingenjör samt utbildning inom marketing management. Hans har sedan tidigare varit VD på Publiq. Aktieinnehav: aktier. Sammanfattning Som vi kan se har bolaget rekryterat många av personerna från Publiq och satt dem i ledande positioner. Under de senaste åren har dock MultiQ haft en dålig lönsamhet samtidigt som Publiq lyckats med lönsamheten. Det är därför förståeligt att de bytt ut delar av ledningsgrupp och styrelse.

6 6 Bull-case Lyckad trun-around Bear-case 2014 bara ett lyckoår Omsättning Omsättning I ett bull-case lyckas de med en fortsatt god tillväxt, detta genom att de lyckas utnyttja sin position som marknadsledande inom den nordiska marknaden. De fortsätter även med en internationell expansion och växer även på den globala marknaden. I och med detta kommer det även ge möjlighet till lägre kostnader genom skalfördelar och därigenom en högre lönsamhet. Skulle de lyckas växa med i genomsnitt 20 % de kommande 5 åren skulle omsättningen vara 150 miljoner 2018 och med en marginal på 12 % motsvarar det nästan 20 miljoner eller 17,6 öre per aktie, vilket är ett P/E under 4,9 på nuvarande aktiekurs. Triggern i detta är dels att de lyckas leverera fortsatt god lönsamhet samt en bra tillväxt, gällande den internationella expansionen skulle det kunna vara aktuellt med ett förvärv i ett annat land och därigenom komma in lättare på den marknaden genom en befintlig kundkrets. I ett bear-case är det bara att det senaste året varit en rent lyckoår med en högre omsättning på grund av storordern. I framtiden lyckas de alltså inte ändra trenden från tidigare år där man sett en negativ tillväxt samt negativa resultat. Att marknaden för digital signage inte heller den tar någon direkt fart utan stannar av bidrar även det till en dålig tillväxt. Inom bear-caset är omsättningen istället fortsatt fallande som den varit tidigare år, under innevarande år ökar omsättningen endast med 30 % följt av en nedgång motsvarande 14 % vilket varit snittet under de tre senaste åren. Detta skulle innebära att omsättningen 2018 landar på cirka 47 miljoner. Marginalen sjunker ned mot 5 % och vinsten landar då på 2,3 öre per aktie. Detta skulle ge en P/E multipel på 37 för året Skulle det visa sig att de inte lyckas med att upprätthålla lönsamheten och tillväxten under de kommande kvartalen kommer det antagligen leda till en nedgång eller i alla fall inte någon uppgång trots 2014 antagligen kommer vara ett år med vinst och god tillväxt. Fortsatt etablissemang internationellt Konsolidering Ökning av abonnemangskunder Utdelning Lönsamhet Q3 och Q4

7 PE-multipel SEK TSEK ROE, % TSEK Omsättning, TSEK Omsättningstillväxt, % MULTIQ 7 Finansiella Prognoser Stororder, förvärv och tillväxt på 52 %. Stororderna som bolaget fick under 2013 på ett värde av cirka 37 miljoner med leverans under 2014 kommer att höja prognosen för 2014 jämfört med tidigare år. De genomförde även ett förvärv under 2013 som också det kommer att påverka omsättningen och vinst positivt. Vi tror dock att den största delen av storordern är levererad och att bolaget inte kommer lyckas visa upp samma tillväxt under de kommande kvartalen. Vårt estimat gällande helåret är en tillväxt på 52 % Omsättning Omsättning Omsättningstillväxt 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Vinstmarginal på 8,5 %. Under 2012 började MultiQ jobba med att förbättra marginalerna och få företaget lönsamt. Under första halvåret har de lyckats och nått en vinstmarginal på 13,7 %, dock har storordern antagligen påverkat mycket här. Vi tror även att de i framtiden kommer lyckas hålla uppe lönsamheten Resultat Stabilare inkomster framåt. De jobbar mot en abonnemangsbaserad affärsmodell vilket kommer göra inkomsterna stabilare. Detta kommer dock ta tid och vi kommer antagligen se fortsatt volatilitet mellan kvartalen även kommande år Resultat EBITDA (rörelseresultat) True-flat upprätthåller omsättningen De lanserade även en ny linje med bildskärmar som vi tror kommer fortsätta att attrahera kunder vilket jämnar ut omsättningen något då bolaget under de kommande åren antagligen inte kommer få en order i storleksordningen motsvaranden den på 37 miljoner. Marknadstillväxten Framåt tror vi även på en bra potential gällande marknaden för digital signage. De digitala lösningarna är lättare att underhålla och erbjuder en helt annan möjlighet att anpassa informationen för att passa nuvarande erbjudande samt en större flexibilitet som informationstavla. Kund verksam inom 26 länder. En kund inom detaljhandeln har beställt skärmar anpassade för lek och lärande. Vi vet inte vem kunden är men en kund inom detaljhandel och som är verksam i 26 länder är just Walmart och de har 6100 varuhus, vilket skulle kunna innebära en jättepotential för MultiQ ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00 Enterprise Value 20% 0% -20% -40% -60% -80% Eget kapital Nettoskuld ROE Price/Earning 2,5 2 1,5 1 0, P/E Aktiekurs (vid årets bokslut)

8 8 Värdering Relativvärdering Relativvärderingen kan ha vissa brister då de mest passande konkurrenterna inte uppvisar vinst och därigenom försvinner några av de nyckeltalen. P/E och EV/EBITDA kommer ändå att användas men som jämförelse kommer istället ett branschsnitt utgöra referens. Nyckeltalen som används kommer sedan att vägas samma för att ge en riktkurs. P/E ger en uppsida på 18 %. Ett rimligt P/E tal är svårt och sätta då bolagets peers inte uppvisar vinst. Vi har dock valt att sätta P/E talet till 12 vilket skulle ge ett aktiepris motsvarande 1 krona på 2014 års vinst. Branschsnittet enligt analysguiden för P/E talet ligger dock på 21 vilket skulle innebära ett pris på 1,75 eller en uppgång på 106 %, vilket vi anser är för högt och har istället valt ett P/E tal på 12. EV/EBITDA ger en uppsida på 7 % Branschsnittet gällande EV/EBITDA ligger på cirka 9 för elektronik för konsumenter och kontor, och samma multipel för datormjukvara ligger på 12,7. MultiQs verksamhet är något mellan dessa då de delvis erbjuder elektronik produkter till just affärsverksamhet men det är även en gällande programvaran som används. För att vara på den säkra sidan valde vi en multipel motsvarande 10 vilket ger ett aktiepris på 0,91kr, skulle istället den högre multipeln användas landar priset istället på 1,13kr per aktie. P/S talet ger ett pris på 1,17kr/aktien. Vid användandet av detta tal kan vi använda oss av de två börsnoterade konkurrenterna. Vid årsskiftet handlades de till ett genomsnittligt P/S tal på 1,2 vilket är det som kommer att användas i värderingen. Anledningen till att vi inte väljer ett lägre intervall är på grund av att bolaget inte visar någon vinst, vilket MultiQ har börjat göra. Sett till P/S för tillfället men med förra årets omsättning har bolagen sjunkit ner till en P/S multipel på 0,56, vilket skulle innebära en nedsida på cirka 30 % om det appliceras på MultiQ. Dock anser vi att MultiQ förtjänar en bättre värdering på grund av lönsamheten de uppvisat. Riktkurs på 1,02 kr. Vid en viktning på 40 % på P/E, 30 % på vardera av de andra måtten erhålls en riktkurs motsvarande 1,02 kr per aktie beräknat på den prognostiserade vinsten för Detta innebär en uppgång motsvarande cirka 21 %. Det finns dock utrymme till förbättring gällande tillväxt samt om de lyckas uppvisa att de lyckas hålla i marginalerna som de har haft under första halvåret 2014.

9 9 Som ett komplement till relativvärderingen används en scenarioanalys där bull- och bearcasen används tillägg till relativvärderingen vilket ger ett intervall ifall bull- och bearcasen skulle inträffa. Investeraren får alltså en bredare bild av potentialen och risken i aktien. P/E multipeln satt till 10 för bearcaset 2018 skulle innebära ett aktiepris på 0,23 kr 2018 eller en nedgång på 73 % under de kommande 5 åren. P/E talet för bullcaset sätts P/E talet till 15 på grund av de bättre utsikterna. Skulle bullscenariot inträffa skulle det innebära en värdering motsvarande: 2,63 eller en uppgång på 209 %. Den vänstra grafen visar avkastningen mot sannolikheten för att bullscenariot inträffar. Den högra grafen visar istället hur diskonteringsräntan påverkar utfallen vid en sannolikhet på 50 %. Detta visar risken i bolaget. Vi anser dock att sannolikheten är större för ett bullscenario än ett bearscenario. Sätter vi sannolikheten till 60 % för bull och sedan en diskonteringsränta på 12 % skulle aktiepriset bli 1,06kr, eller en uppgång på 25 %. 120,00% Avkastning mot sannolikhet för bull scenario 80% Avkastning vid diskonteringsräna givet 50% sannolikhet 100,00% 80,00% 60% 60,00% 40,00% 40% 20,00% 0,00% Aktieavkastning 20% Avkastnig 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -20,00% 0% -40,00% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% -60,00% -20% -80,00% -100,00% -40% Rekommendation Köp rekommendation med 21 % uppsida. Rekommendationen är köp med en uppsida motsvarande 21 %, riktkursen är satt till 1,02kr på ett halvårs sikt. Detta är en defensiv värdering av bolaget där det finns en god möjlighet till en avkastning som är högre. Anledningen till den restriktiva värderingen är på grund av att bolaget bara uppvisat dessa resultat under två kvartal. Vi tror dock att de även i fortsättningen kommer att visa goda resultat på grund av de förändringar som skett under de senaste åren. Bolaget som de köpte upp och har hämtat mycket nyckelpersonal från var trots allt ett bolag som tidigare visade vinst. Fortsätter bolaget att visa god tillväxt och fortsatt lönsamhet borde detta trigga igång en justering av aktiepriset mot en mer rimlig nivå. Aktien handlas trots allt för tillfället under P/E 9,5 på första halvårets vinst. Sett på längre sikt ser vi även fortsatt potential även om det kan komma sämre kvartal som kommer påverka resultatet tillfälligt. Disclosure: Jakob Melin äger ej aktier i företaget

10 10 Avk. pot. 6 Avkasningspotential 6 poäng Avkastningspotentialen sätts till 6 på grund av de under första halvåret visat att de kan lyckat med en hög lönsamhet där de under Q1 lyckades med en vinst marginal på 16,4 %. Detta visar att det finns förutsättningar för en god avkastning på sikt. Lönsamhet 3 Lönsamhet 3 poäng Lönsamheten sätts lågt på grund av historiken och att vi fortfarande tycker att de behöver bevisa mer för att få en högre poäng gällande lönsamheten. Här finns det alltså god möjlighet till en höjning om de fortsätter att visa lönsamhet inom bolaget. Ledning 5 Ledning 5 poäng Många av styrelsen och ledningen kommer ifrån Publiq, ett bolag som historiskt visat vinst. Ledningen och styrelsen har dock inte suttit en längre tid och de har fortfarande saker kvar att bevisa. VD:n kom in under 2013 vilket var ett år då det blev stora förluster mycket på grund av stora avskrivningar. Ledningen känns som den till viss del är relativt ung vilket kan innebära svagheter gällande erfarenhet men leder oftast också till en annan hunger efter framgång vilket kan bli en nyckelfaktor för företagets framtid. Trygg Placering 4 Trygg placering 4 poäng Då bolaget befinner sig i ett läge av turnaround där bolaget tidigare dragits med en negativ tillväxtstrend samt en dålig lönsamhet gäller det nu att de lyckas vända dessa trender. Risken i detta ligger i att 2014 vara var en lyckoträff där de lyckas få en stor order som lyfter omsättningen och lönsamheten och att den redan under 2015 kommer visa sig samma sjunkande trend och dåliga lönsamhet. Det finns även en viss risk gällande branschen som helhet, det har under lång tid sagts att digital signage är framtiden dock visar statistiken att marknaden aldrig riktigt tagit den fart som förväntats.

11 11 SWOT Styrkor Att MultiQ är den ledande aktören inom Norden är något som är positivt och ger möjlighet att klara av större upphandlingar på grund storleken på verksamheten. Att de även erbjuder en helhetslösning genom att erbjuda både skärmar och programvaran möjliggör en större total anpassning. Svagheter Den största svagheten som vi ser är att de är beroende av enstaka orders. Detta leder till att det blir en volatil orderingång, vilket även försvårar inköpen. Möjligheter Marknaden är även splittrad internationellt vilket öppnar upp för fortsatt expansion internationellt, detta skulle kunna innebära en väldigt god tillväxt. Det finns även möjlighet till en konsolidering på den nordiska marknaden där MultiQ redan är den störta och skulle kunna växa sig ännu större. Hot Ett hot är att det kommer en ny teknik som slår ut digital signage eller bildskärmar som de ser ut idag. Tänkbart skulle vara en produkt liknande Google Glass som själva styr reklamen med en direkt anpassning mot kunden. Styrkor Störst inom norden. Bra kundbas inom Norden. Erbjuder helhetslösning. Svagheter Beroende av stora orders. SWOT Möjligheter Den internationella marknaden. Konsolidering av Nordiska marknaden. Hot Ny teknik, som ändrar marknadsstrukturen.

12 Appendix MULTIQ 12

13 13 Disclaimer Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vidinvesteringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group. Analyst Group har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen.

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Hold. Formpipe. Stock performance

Hold. Formpipe. Stock performance IndependentAnalysis Formpipe Hold Target price: 6,71 SEK Marknadsledande inom Europa Formpipe är den största aktören på ECM marknaden inom Europa. Repetitiva intäkter uppgår till 50 % Detta ger en stabilitet

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis CybAero Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Avtal med kinesiska AVIC med ordervärde på minst 700 MSEK. Avtalet omfattar 80 system och

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers Independent Analysis JLT Mobile Computers Stor kassa på 17 miljoner är mycket likvida medel för ett litet företag som JLT. Intressant att se eventuell framtida investeringsplaner. Övertag av försäljningspartner

Läs mer

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Vindico Security Möjlig uppsida på 100% om resultatmål uppnås. Ledningen uppskattar företagets omsättning till 25 miljoner och marginalen till 8-10% om 3 år. Det är en

Läs mer

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis TagMaster Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7% 2014 var det bästa året någonsin för

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Carl Becht 5-- Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Sportamore AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Notering på Nasdaq OMX Small Cap under Q2 2015. Byte av lista öppnar upp för institutionella

Läs mer

INVISIO Communications AB

INVISIO Communications AB Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis INVISIO Communications AB

Läs mer

Hold. Alteco Medical. Ledning 6 Avk. pot. 8 Trygg Placering 3. Kursutveckling

Hold. Alteco Medical. Ledning 6 Avk. pot. 8 Trygg Placering 3. Kursutveckling Analysts: Jakob Melin & Stefan Svärd Alteco Medical Hold 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 Unik patenterad produkt med stor potential och en marginal på hela 60 % Alteco LPS Adsorber har en hög produktmarginal på hela

Läs mer

Bokslutskommuniké. MultiQ har positionerat om sig till en större marknad

Bokslutskommuniké. MultiQ har positionerat om sig till en större marknad Bokslutskommuniké MultiQ har positionerat om sig till en större marknad Förvärvet av Mermaid A/S har gjort MultiQ till Nordeuropas största Digital Signage bolag men även gett temporärt högre kostnader.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analyst: Ahmed Daadooch 8 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

New Nordic Healthbrands

New Nordic Healthbrands Technical Analysis Analysts: Jesper Carlsson 9 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Jonathan Engman 03/06/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Envirologic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management En enorm potentiell marknad på 10 miljarder SEK för Envirologic i Europa Bolaget har

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå Bredband2 (BRE2) 1 ANALYTIKER Filip Düsing Markus LevéenPehrson BREDBAND 2 Aktiekurs 1,03 v. 52 högsta / lägsta 1,07/0,57 Antal aktier 701 001 647 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 715,02 MSEK -43,29

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential ANALYSGARANTI* 27:e april 2005 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Sverige tar fart Rescos rapport i går var i linje med våra förväntningar och visar att bolaget är på väg åt rätt håll. Omsättningen ökade med

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Mindmancer. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst

Mindmancer. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst Bull or Bear Independent Analysis Mindmancer Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst har köpts upp av Nokas.

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering Hanza TECKNA Hanza 2015-08-10 UPPDATERING Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK Analys av Hanzas nyemission Notera att den här texten riktar sig främst till personer

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 04//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Skipsholding 2 AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB Bokslutskommuniké 2008 för Denna rapport omfattar perioden 1 januari 31 december 2008 för (publ). Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK) Bruttomarginalen uppgick till 49 procent

Läs mer