Skyltmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyltmanual 2010-06-28"

Transkript

1 Skyltmanual

2 Innehåll Allmänt, skyltprojektering 3 Skyltmontering, rutiner för kontakt och beställning 4,5 Skyltningsprinciper, grafik och färg, föreskrifter 6 Lackering, skyltsystem 7 Prislista, typskyltar 8, 9 Utvändig skyltning, typskyltar Invändig skyltning, typskyltar Skyltsystem Design Skyltsystem Nordic 31 Exempel på typskyltar

3 Allmänt Skyltmanualen är framtagen för VASAKRONAN för att ge fastighetsbeståndet en korrekt, enhetlig och väl fungerande vägvisning. Manualen ska vara ett hjälpmedel vid beställning av skyltar. En bra skyltning får en fastighet eller område att fungera bättre genom kortare gångvägar. Vasakronans skyltning ska på ett enkelt och tryggt sätt lotsa besökare och anställda till och genom byggnader. Skyltar är ett viktigt kommunikations- och varumärkesbyggande verktyg. Därför är det viktigt att skyltningen är genomtänkt och enhetlig och utgår från företagets grafiska profil. Besökare ska känna igen sig i Vasakronans fastigheter. I manualen visas de typskyltar som normalt behövs vid utvändig och invändig skyltning av område eller fastighet. Ur sortimentet av typskyltar väljs de som passar den aktuella fastigheten bäst. Vid ny- eller omskyltning av fastighet eller trapphus bör ofta ett program tas fram för att ge en bra helhetslösning. Kontakta då Floda Systemskylts handläggare som i samråd med Vasakronan gör ett skyltförslag. Skyltprojektering När det är lämpligt upprättar Floda Systemskylt i samråd med Vasakronans personal ett skyltprogram för varje fastighet som vi får i uppdrag att skylta. Programmet, som utgår från Vasakronans skyltmanual, beskriver alla skyltar som ingår i leveransen och övergår efter avstämning till ett korrektur. När korrekturet är godkänt av Vasakronan blir det underlag för tillverkning. Efter leverans blir tillverkningsunderlaget fastighetens eget skyltprogram, som skickas digitalt till Vasakronan. Programmet blir nu ett hjälpmedel för Vasakronans personal vid kompletteringar och uppdateringar av skyltar och texter. Programmet medför en effektiv drift samt en enhetlig och konsekvent skyltning. Floda Systemskylt har alltid det aktuella utseendet av samtliga skyltar som ingår i skyltförslag och program i sin databas. 3

4 Skyltmontering Före montering träffas skyltmontören och personal från Vasakronan för en genomgång av exakta skyltplaceringar i fastigheten. Montering av skyltar utförs av Flodas Systemskylt i samråd med Vasakronan, eller kan vid direkt beställning av mindre kompletteringar monteras av Vasakronans personal. Skyltarna monteras så att det blir enkelt för besökare och anställda att hitta till sina mål. Skyltplacering: Skyltarna monteras på handtagssidan av dörrar och entréer mm luft bör finnas till foder. Infästning: Skyltarna bör skruvas i vägg eller fasad. På glas eller slät plåt kan skyltarna fästas med stark dubbelhäftande tejp. Det är viktigt att underlaget avfettas före montering. Monteringshöjd Överkanten på större skyltar som paneltavlor och liknande monteras 1800 till 2000 mm över golv medan mindre skyltar som rumsskyltar monteras 1600 mm över golv. Rutiner för kontakt och beställning Ny skyltning eller komplettering av befintlig skyltning Vasakronan bokar ett möte med Floda Systemskylts handläggare för genomgång av skyltbehov och förutsättningar. Floda Systemskylt tar sedan fram ett förslag som underlag för diskussion och beslut. När förslaget är godkänt ritar Floda Systemskylt upp ett korrektur. När korrekturet är godkänt av Vasakronan blir det tillverkningsunderlag för skyltleveransen. Vasakronans handläggare bedömer om väggytor behöver ytbehandlas före skyltmontering och beställer i så fall arbetet av målningsentreprenör. Vasakronan meddelar Floda Systemskylt när ytbehandlingen är klar. Kontaktpersoner Stockholm, Tord Wenehult Göteborg Torsten Pellmann Malmö, Lund Sofia Bernstrup Uppsala Bertil Herngren Mindre skyltkompletteringar och textbyten 4

5 Ett textbyte utförs på 10 arbetsdagar, ofta snabbare. Beställningen bekräftas av Floda Systemskylt med leveranstid. Om Floda Systemskylt gör textbytet så meddelar vi beställaren när allt är klart. Har Vasakronan intresserad personal så visar våra montörer hur ett textbyte utförs.då kan vi skicka text på monteringsremsa med brev direkt till Vasakronans handläggare. Vasakronan skickar via beställning till aktuell kontaktperson och anger: 1. faktureringsadress och Vasakronans referensnummer 2. leveransadress och skyltens läge i fastigheten 3. Vasakronans kontaktperson och telefonnummer samt eventuell kompletterande information om kontaktperson på platsen och portkod 4. skyltbeteckning enligt fastighetens skyltprogram eller Vasakronans skyltmanual 5. skylttyp, manus för textändring, annan kompletterande information 6. önskemål om leveransdatum 7. önskemål om att Floda Systemskylt monterar kompletteringen Floda Systemskylt svarar via och bekräftar leveransdatum Skyltningsprinciper Skyltarna ska leda en besökare eller anställd enkelt och funktionellt genom byggnaden eller området. Skyltar utformas efter aktuellt läsavstånd som bestämmer lämplig storlek på text och skylt. Viktig information prioriteras, minimera antalet skyltar, sök överskådlighet. Ge bara den information som behövs vid varje skylt. Anpassa skyltlösningen till byggnadens arkitektur, rum och färgsättning. Begränsa skylttyper och format för enkel drift. Grafik och färg Skyltarna ska följa Vasakronans grafiska program. Det typsnitt som ska användas till skylttexter är Trade Gotic regular Och texter skrivs normalt versalgemena. Vasakronans logotyp i blått eller vitt beroende på kontrastfärg, monteras på undre delen av varje skylt. Till silvermetallicfärgade skyltar används mörkgrå folietext och blå logotyp för att ge bra kontrast och därmed bra läsbarhet. För att förbättra läsbarheten för personer med nedsatt syn bör inte blanka eller speglande ytor användas. Folietext bör inte heller monteras direkt på glas. 5

6 Föreskrifter för skyltning Enligt Handisams anvisningar och Boverkets riktlinjer ska vid nybyggnation av publika lokaler och nyanläggning av allmänna platser, orienterande skyltar kunna uppfattas och förstås av personer med nedsatt orienteringsförmåga. Vid ombyggnad av lokaler där allmänheten har tillträde har fastighetsägaren ansvar enligt BFS 2003:19 HIN att förbättra tillgängligheten för personer med nedsatt syn genom att förbättra skyltningen med bland annat taktil information. Lackering Invändiga skyltar lackeras som standard i färgen, Floda Systemskylt silvermetallic, med glansvärde 20. Alternativ färg kan väljas när det är lämpligt med hänsyn till byggnadens färgsättning. Utvändiga skyltar pulverlackeras som standard silvergrå RAL 9006 med glansvärde 20. Skyltsystem Utvändig skyltning För utvändig vägvisning används system NORDIC som är plana skyltar med utbytbara paneler. Skyltarna kan vara fristående med en tjocklek av 120 mm eller väggmonterade med en tjocklek av 70 mm. Skyltarna kan förses med invändig diodbelysning för till exempel rubrikpanel eller informationskarta. Skylt och panelstorlekar visas i manualen sid. 31 samt Invändig skyltning För invändig vägvisning används systemen DESIGN och DISPLAY. Designsystemet består av frisittande eller kombinerade lameller i 3mm aluminiumplåt monterade på distans från väggen och med en ram runt skylten. Skyltar och panelstorlekar visa i manualen sid DISPLAY är skyltar med utbytbara pappersutskrifter bakom en plastfront, som liksom DESIGN monteras på en ram som ger en distans från väggen. Pappersutskrifterna kan ha format från A3 till A5, stående eller liggande. Se typskyltar 11 och 12 sid. 22 och 23. 6

7 Typskyltar Nedan visas som typskyltar de skyltar som normalt bör användas vid skyltning av Vasakronans fastigheter. När förutsättningarna är speciella som till exempel långt läsavstånd, stora rumsbildningar, små tillgängliga ytor eller andra avvikelser från det normala så kan andra skyltar eller panelstorlekar inom skyltsystem NORDIC, DESIGN eller DISPLAY väljas. Tillgängliga skylt och panelstorlekar redovisas på sid

8 Utdrag ur skyltavtal 5. PRISER Priser För Design och Nordic baseras på Floda Systemskylts gällande bruttoprislista Floda Systemskylt lämnar 15 % rabatt till Vasakronan på Floda Systemskylts standardprodukter i skyltsystemen Design och Nordic. som ingår i Vasakronans skyltmanual. Vid varje projekt där ordersumman överstiger kr exklusive mervärdesskatt lämnar vi ytterligare 3% rabatt. Prislistan på sidan 8 i skyltmanualen visar prisexempel och nettopriser. Där framgår också löpande priser för montering, priser för transporter, mm Prislistan förnyas varje kalenderår. 8 SEKRETESS Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som part mottagit från andra parten och som är av sådan art att den är att betrakta som den andra partens affärshemlighet. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan affärshemlighet avslöjas för utomstående av anställda. Floda Systemskylts prislista är sådan sekretessbelagd information liksom skyltförslag och idéskisser upprättade av Floda Systemskylt och får ej användas i diskussioner om skyltning med annan än Floda Systemskylt 8

9 Utvändig skyltning Typskyltar 1 Presentationsskylt Skylt som identifierar område/byggnad och stärker områdets identitet. 2 Områdesskylt Skylt som visar område och leder besökaren mot gator och/eller målpunkter. 3 Orienteringsskylt. Orienteringsskylten visar byggnader, gator entréer med gatunummer och kan kombineras med hyresgästförteckning. 4 Hänvisningsskylt Vägledande skylt som visar riktning mot gator och entréer. 5 Entréskylt, väggmonterad / fristående Skylten visar gatunamn entrénummer och företag/funktion. 6 Funktionsskylt Visar speciella entréer eller funktioner 7 Fasadskyltar, Takskyltar Visar varumärken på fasad och tak 8 Ägarmarkering, Husplakett Identifierar att fastigheten ägs och förvaltas av Vasakronan och husplakett ger historisk information. 9 Portkodstavlor Register för portkodsnummer 9

10 1 Presentationsskylt Presentationsskylten är en identitetsskapande symbol för området. System NORDIC Skyltbredder 960 mm, 1500 mm 10

11 2 Områdesskylt Områdesskylten presenterar ett område och visar mot gator och målpunkter. System NORDIC Skyltbredd 960 mm, 1500 mm Illustration saknas f.n. 11

12 3 Orienteringsskylt Orienteringsskyltens karta visar byggnader, gator, entréer med gatunummer, samt målpunkter med gatuadresser. Skylten kan kompletteras med företagsregister. System NORDIC Skyltbredder 960 mm, 1500 mm ALVIKS STRAND Hela området TV -övervakas. 12

13 4 Hänvisningsskylt Hänvisningsskylt som visar riktning mot gator, entréer och målpunkter System NORDIC Skyltbredder 600 och 960 mm AASTRA, ERICSSON HUVUDENTRÈ LM Ericssons väg 30 ERICSSONS VARUMOTTAGNING Dialoggatan 17 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRV. Telefonvägen 30 JOBBTORG STOCKHOLM Tellusgatan 7 KONFERENS KOBRAN Telefonvägen 30 KONSTFACK LM Ericssons väg 14 KONSTFACKS VARUMOTTAGNING Huvudfabriksgatan 3 LERNIA AB Dialoggatan 16 RESTAURANG TELLUS Tellusgången 20 TELLUSGÅNGEN SATS Dialoggatan 3 BESÖK SNICKERIET Dagen, Snickerigatan 4 DESIGNENS HUS LM Ericssons väg 26 GENERATORN Telefonv. 30, Tellusg. 9, Dialogg. 16 HUVUDFABRIKEN LM Ericssons väg HÖGLAGRET Dialoggatan 8 PANNCENTRALEN Dialoggatan 6 13

14 5 Entréskylt, fristående eller väggmonterad Entréskylten som kan vara en fristående pylon eller väggmonterad visar gatunamn, entrénummer och företag/funktion System NORDIC Skyltbredder 480 och 600 mm 14

15 6 Funktionsskylt Funktionsskylten visar speciella entréer som godsmottagning, garage, parkeringsplats, miljöhantering, handikappentré osv. Skyltarna måste ofta anpassas till förhållanden på platsen när det gäller skyltstorlekar, läsavstånd, belysning mm. System NORDIC eller special Skyltbredder kan vara 360, 480, 600, 960, 1200, 1500 mm Besök 15

16 7 Fasadskylt, Takmonterad skylt Visar hyresgästers logotyper på fasad, skärmtak eller tak. Skylten kan också visa adress, orienterande information eller gatunummer. 34 Bokstavshöjd ca 500 mm 16

17 8 Ägarmarkering, Husplakett Används för att markera att fastigheten förvaltas av Vasakronan. Placeras 2000 mm över mark i anslutning till entréer. Om huset är friliggande placeras ägarmarkeringar i varje hörn. Placeras ovanför husplakett där den förekommer. Skylten tillverkas av 1,5 mm rostfri plåt med bakomliggande 5 mm blå akryl. Vasakronans logotyp fräses ur plåten 17

18 9 Portkodsskylt Register för portkodsnummer 215x357 mm Västra Hamngatan x270 mm A4 Rådmansgatan 10 A5 18

19 Invändig skyltning Typskyltar 10 Entréskylt Paneltavla som visar adress och hyresgäster 11 Informationsskylt Skylt som visar portanslag, energideklaration, aktuell information och eventuellt hyresgäster. 12 Hisskyltar Skyltar som visar hyresgäster och plan i och utanför hissar. 13 Planmarkeringsskylt Siffra som markerar plan utanför hissar och i trapphus. 14 Entréskylt på plan Markerar hyresgästentré. Kan vara med logotyp. 15 Vägledande skylt på plan Markerar riktning mot hyresgäster, verksamheter eller funktioner. 16 Rumsskyltar. Markerar funktion innanför rumsdörrar 20 Hyresgästskylt för bostadshus Visar hyresgäster per plan och förvaltarinformation. 19

20 10 Entréskylt, väggmonterad eller fristående pylon Skylten består av paneler med folietext. Rubrik är adress och skylten visar en förteckning över hyresgäster. Hyresgäster kan presenteras med logotyp. Entréskylt i anslutning till hissar visar på vilket plan hyresgästen finns och ersätter där typskylt 12 på entréplanet. System DESIGN Skyltbredder 480 eller 600 mm Ruben Rausings gata 11 A Peab TFS Geodis Peab TFS Geodis Ruben Rausings gata 11 A Trial Form Support Ruben Rausings gata 11 B Geodis Wilson Sweden AB LOGGA Trial Form Support Obs! loggorna är ej original 20

21 11 Informationsskylt väggmonterad eller fristående pylon Skylt som visar portanslag, energideklaration och aktuell information. Rubrik är entréns adress. Kan visa hyresgästinformation. Placeras i anslutning till entréer. Skylt utan rubrik A4 eller A5 kan användas vid behov av kompletterande information i fastigheten. System DISPLAY 11:1 Rådmansgatan 10 A4 A4 A4 A4 bxh 421x723 mm 11:2 11:3 A4 A5 bxh ca 149 x255 mm bxh 212x341 mm 21

22 12 Hisskyltar Skyltar som visar hyresgäster och plan utskrivet på pappersark i och utanför hissar. System DISPLAY 12:1 12:2 12:3 Rådmansgatan 10 A4 A4 A4 A4 A4 bxh 212x341 mm bxh 421x342 mm bxh 299x544 mm 22

23 13 Planmarkeringsskylt Markerar plan utanför hissar och i trapphus. Kan kompletteras med riktningsmarkeringar System DESIGN alternativt fräst siffra monterad med stift på distans. Skyltbredder 480 mm eller 600 mm, siffrans höjd ca 500 mm i hisshall och 200 mm i trapphus. 13:1 13:2 5 5 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Assistansenheten Beställarenheten funktionsnedsättning Enheten för ekonomiskt bistånd 480x730 mm 23

24 14 Entréskylt på plan Markerar hyresgästentré med företagsnamn eller logotyp. System DESIGN. Skyltmått: bxh 360 x 360 mm, alternativt bxh 480 x 480 mm OBS! Loggan är ej original 24

25 15 Vägledande skylt på plan Markerar riktning mot hyresgäster, verksamheter eller funktioner. System DESIGN. Skyltbredder 360, 480, 600 alternativt 960 mm. Hängande Hissar A Frisittande Vägg Hissar A 600x100 mm 25

26 16 Rumsskylt Markerar funktion innanför rumsdörrar, som konferensrum, besöksrum och rum som skyltas med symbolskyltning. System DESIGN. Skyltbredder 100, 240 alternativt 360 mm. Trappa 240x80 mm 100x100 mm 26

27 Produktfakta Design Design är ett skyltsystem med klassisk form för vägvisning inomhus. Monteringe n på distans från vägg av tavlor och rumsskyltar, ger en fin skuggning runt skylten. Känslan av exklusivitet kan förstärkas genom val av material, färg och typografi. Material: Standardskyltarnatillverkas i 3 mm aluminium somger en lätt men samtidigt stark skylt. Paneltavlorna kan tillverkasi rostfritt stål, mässing eller lackeras i metallic-kulörernär man vill skapa ett speciellt utseende. Mått: Rumsskyltar är 120 mm breda. Paneler finns i bredderna240, 360, 480, 600, och 960 mm. Höjd redovisas för respektive panelbredd,se artikellistan. Panelmontering: Va rje tavla består av en överpanel, valfritt antal mellanpaneler samt en underpanel. Panelerna är konstrueradeså att avståndet mellan varje panel alltid ska vara 2 mm. Kulör: Flexibilitet: Text: Skyltarna lackeras i en valfri NCS S kulör eller i någon av våra standard metallic-kulörer. Varje mellanpanel kan bytas ut oberoende av övriga paneler och enkelt flyttas mellan tavlor med samma bredd. Överpaneler, mellanpaneler, och underpaneler kan fritt väljas ur artikellistan. Skyltarna kan monteras mot vägg, pendlas från tak eller placeras på fristående stativ. Rumsskyltarna tillverkas i flera utföranden med1, 2 eller 3 spår för textremsor. Den stora valfriheten i skyltbredder, panelhöjder och rumsskyltar gör att Design skyltsystem både kan växa och anpassas till förändringa r. Permanenta texter tillverkas i dataskuren folie i vald foliekulör som monteras direkt på den lackeradeytan. Rumsskyltens textremsa skrivs ut på er skrivare på A4-ark med perforerade 19 eller 60 mm remsor, som enkelt monteras i rumsskyltarnas spår, se artikellista, tillbehör. Grafik: Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning till en grafis k profil med logotype, valfria typsnitt och valfria färger. Ytbehandling: Skyltarna grund- och täcklackeras. Montering: Skyltarnas monteringsskenor skruvas mot vägg med skruvförband anpassade till väggens konstruktion. På släta underlag som glas, lackerad plåt eller möbelyta monteras skyltar med dubbelhäftande tejp. På glasyta monteras en täckplattaav tunn plåt, lackeradi den aktuellaskyltfärgen, på insidan av glaset för att täcka baksidan, se artikellista,tillbehör. Hängande skyltar pendlas i wire. Leverans: De p rodukter som är markerade med fet stil i artikellistan är lagervara och finns för omgående leverans. Samtliga mått i artikellistan anges i mm. 27

28 Paneltavlor Des ign 960 bredd x höjd art. nummer Design 480 bredd x höjd art. nummer 960 överpanel 960 x Ö x Ö x Ö 40 mellanpanel960 x M x M 100 underpanel960 x U x U 100 frisittandepanel960 x F ÖVER PANE L MELLANP ANELER 960 x F överpanel 480 x Ö x Ö x Ö x Ö x Ö 20 mellanpanel 480 x M x M x M x M x M x M 20 underpanel 480 x U x U x U x U x U x U 20 frisittandepanel480 x F x F x F 80 Design 360 bredd x höjd art. nummer överpanel 360 x Ö UNDERPANE L x Ö x Ö x Ö 20 mellanpanel 360 x M x M x M x M 30 Des ign bredd x höjd art. nummer överpanel600 x Ö x Ö x Ö x Ö 50 mellanpanel600 x M x M x M x M x M x M x M 20 underpanel600 x U x U x U x U x U x U 20 frisittandepanel600 x F x F x F 100 Design x M 20 underpanel 360 x U x U x U x U x U x U 20 frisittandepanel 360 x F x F 80 bredd x höjd art. nummer överpanel 240 x Ö x Ö x Ö x Ö 20 mellanpanel 240 x M x M x M 20 underpanel 240 x U x U x U x U 20 frisittandepanel240 x F x F

29 Hängande skyltar Hängande skyltar breddx höjdart. nummer Konsolskyltar breddx höjdart. nummer x H x H x H x K Panelstativ breddx h öjdart.nummer Panelstativ 240 x 1700 T 240 S 360 x 1700 T 360 S 480 x 1700 T 480 S 600 x 1700 T 600 S Till panelstativenkan över-, mellan- och underpaneler fritt väljas ur artikellistan 29

30 Nordic panelsortiment Exempel på typskyltar Nordic 30

31 Typskylt 1 Telefonplan Stockholm 31

32 Typskylt 2 Nordic bredd 960 och 600 mm Alviks Strand Stockholm 32

33 Typskylt 3 Nordic bredd 1500 Telefonplan Stockholm 33

34 Typskylt 4 Nordic bredd 960 Telefonplan Stockholm 34

35 Typskylt 5 Nordic bredd 600 Telefonplan Stockholm Uppdaterad den 13 juni

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

Skyltar. Fasad. Samhalls logotypskyltar är avsedda att utföras i färg. Vid praktiska problem, kontakta alltid Stab Kommunikation. SAMHALL PROFILMANUAL

Skyltar. Fasad. Samhalls logotypskyltar är avsedda att utföras i färg. Vid praktiska problem, kontakta alltid Stab Kommunikation. SAMHALL PROFILMANUAL 3.8 Skyltar 3.8.1 Fasad 3.8.2 Val av fasad 3.8.3 Val av storlek 3.8.4 Placering på yta 3.8.5 Placering på färg och material 3.8.6 Placering i grupp 3.8.7 Utomhus varumärkesskylt 3.8.8 Utomhus hänvisningsskyltar

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 2 Fasadskyltning 2014-11-14 1 2 Innehåll Del 2 - fasadskyltning 5 6 7 8 9 11 12 13 Inledning Planering och anskaffning

Läs mer

Utomhus- och inomhusskyltar

Utomhus- och inomhusskyltar Utomhus- och inomhusskyltar Fasadskylt, standard i plåt Art.nr 801 Dag Mått: 1500 x 250 mm, anpassas Kantknäckt vit lackerad aluminiumplåt. Text och symbol i vinylfolie. Skylten påbelyses i överkant med

Läs mer

RAMBESKRIVNING INVÄNDIG SKYLTNING

RAMBESKRIVNING INVÄNDIG SKYLTNING RAMBESKRIVNING INVÄNDIG SKYLTNING FO KAROLINSKA 2011-12-13 Dokumentnamn: 07 Rambesk Inv skyltning.docx Dokumentägare: Lennart Styhr Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region

Läs mer

Checklista vid skyltning i Göteborgs Stad - Inomhus

Checklista vid skyltning i Göteborgs Stad - Inomhus Checklista vid skyltning i Göteborgs Stad - Inomhus Inledning Denna checklista är till för att förenkla och kvalitetssäkra arbetet vid beställning av skyltar i Göteborgs Stad. TA FÖRST REDA PÅ VEM SOM

Läs mer

Skyltmanual för Tyresö kommun

Skyltmanual för Tyresö kommun Skyltmanual för Tyresö kommun Skyltmanualen är en del i Tyresö kommuns grafiska profil. Syftet med den grafiska profilen är att stärka kommunens identitet och göra det lätt för omvärlden att se vilka verksamheter

Läs mer

SKYLTMANUAL. Riktlinjer för hänvisnings- och företagsskyltning i Albyberg Företagspark.

SKYLTMANUAL. Riktlinjer för hänvisnings- och företagsskyltning i Albyberg Företagspark. SKYLTMANUAL Riktlinjer för hänvisnings- och företagsskyltning i Albyberg Företagspark. INNEHÅLL Målsättning och syfte 3. Material och design 4. Skylttyper - Allmänt 5. - Allmänna hänvisnings- och orienteringsskyltar

Läs mer

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm Telefonplan Generatorn, Dialoggatan 16 900 kvm Kontorsyta Ca 900 kvm Antal arbetsplatser 70 TILLTRÄDE Enligt överenskommelse Adress Dialoggatan 16/Tellusgatan 9 Fastighetsbeteckning Telefonfabriken 1 Byggår

Läs mer

Utomhusskyltning i Landstinget Halland

Utomhusskyltning i Landstinget Halland Bilaga till Skyltprogram Utomhusskyltning i Landstinget Halland Allmänt 2 3 Utseende och innehåll Kort om utomhusskyltning Utomhusskyltars utseende och innehåll En bra skyltning fungerar som en osynlig

Läs mer

Region Skånes skyltprogram

Region Skånes skyltprogram Region Skånes skyltprogram 8.1 Inledning I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken i Sverige har man slagit fast att offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla senast 2010. Dessutom

Läs mer

GETO Van III Skåpsbyggsats

GETO Van III Skåpsbyggsats L Kvalitetstestad Flexibel o prisvärd GETO Van III Skåpsbyggsats TITGEMEYER Tf1495S(0308)1 GETO Van III levereras som komplett byggsats med en säker transportlösning. Det ger en kostnadseffektivt hantering

Läs mer

Skyltning innanför verksamhetens entré

Skyltning innanför verksamhetens entré BE FASTIGHET VLL Skyltning innanför verksamhetens entré 2013-12-06 uppdaterad 2016-08-17 Innehållsförteckning Innehåll: Kod: Sid: Generell information 1 Riktningsskylt R 2 Flaggskylt F 3 Pictogramskylt

Läs mer

Bygg- och anläggningsprocessen Skyltprogram för byggnader

Bygg- och anläggningsprocessen Skyltprogram för byggnader Bygg- och anläggningsprocessen Skyltprogram för byggnader 1 Innehåll 1. Mål och syfte med programmet... 4 2. Ansvar och kostnadsfördelning vid skyltning... 4 2.1 Nybyggnad... 4 2.2 Utbyggnad och ombyggnad...

Läs mer

Vi skyltar om. Hela tiden.

Vi skyltar om. Hela tiden. Vi skyltar om. Hela tiden. En skylt bär budskap som vi vill ta del av! Skyltar hjälper oss att välja, att hitta, eller ger oss annan information vi söker. Varje dag betraktar vi massor av skyltar i olika

Läs mer

MANUAL FÖR SKYLTNING REGION KRONBERG

MANUAL FÖR SKYLTNING REGION KRONBERG MANUAL FÖR SKYLTNING REGION KRONBERG 1 2 INNEHÅLL RIKTLINJER OCH ANSVAR... 4 5 SKYLTAR UTOMHUS...6 SKYLTAR INOMHUS...7 10 TRAFIK- OCH PARKERINGSSKYLTAR... 11 VARSELSKYLTAR... 11 FORDONSDEKOR... 12 SKYLTARS

Läs mer

Vägledning vid beställning av skyltar i Göteborgs Stad

Vägledning vid beställning av skyltar i Göteborgs Stad Vägledning vid beställning av skyltar i Göteborgs Stad Detta material bygger på och har sitt ursprung i Västra Götalandsregionens skyltprogram. De flesta bilderna är också hämtade därifrån. Materialet

Läs mer

GLASRÄCKEN & ENTRÉTAK i stål - aluminium - trä

GLASRÄCKEN & ENTRÉTAK i stål - aluminium - trä GLASRÄCKEN & ENTRÉTAK i stål - aluminium - trä GLASRÄCKE - Du behåller utsikten! Glasräcken ger dig säkerhet och vindskydd utan att beröva dig utsikten! NOVOROOMS uteräcken är eleganta produkter för balkonger,

Läs mer

WWW.ENTRESKYLTAR.SE BY BÄCCMAN BERGLUND SWEDEN

WWW.ENTRESKYLTAR.SE BY BÄCCMAN BERGLUND SWEDEN WWW.ENTRESKYLTAR.SE BY BÄCCMAN BERGLUND SWEDEN Entreskyltar.se drivs av Fia Berglund och Malin Bäccman som har tagit fram detta unika koncept för entréskyltar, anslagstavlor, portkodstavlor, namnskyltar

Läs mer

Skjutdörrar och inredning 2013-09

Skjutdörrar och inredning 2013-09 Skjutdörrar och inredning 2013-09 Bygg ett bibliotek precis som du vill ha det. Här har vi använt bärlist, hängskena och hyllor som är 275 mm djupa. Innehåll: Skjutdörrar 4-11 Inspiration - inredning 12-15

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Konceptmanual butiksutställningar

Konceptmanual butiksutställningar Konceptmanual butiksutställningar Innehållsförteckning Varumärket måste speglas i utställningen 3 Återförsäljarna viktiga för varumärket 3 Exteriör profil 4 Skyltar och skyltbelysning 5 Interiör profil

Läs mer

VL fastigheter invändig skyltning; allmänna föreskrifter

VL fastigheter invändig skyltning; allmänna föreskrifter VL fastigheter invändig skyltning; Umeå 2008-02-15 White arkitekter AB / Maria Olsson antal sidor: 19 2 innehållsförteckning innehållsförteckning 2 allmän orientering 3 4 3 allmän orientering objekt: entréskyltning

Läs mer

Region Skånes skyltprogram

Region Skånes skyltprogram Region Skånes skyltprogram 8.1 Inledning I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken i Sverige har man slagit fast att offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla senast 2010. Dessutom

Läs mer

Viktigt att veta innan du börjar

Viktigt att veta innan du börjar Namnlappar Viktigt att veta innan du börjar Innan vi börjar med din design så betalar du 150:- i en startavgift som du sedan får tillbaks på fakturan då du beställer dina namnlappar. (har du redan en

Läs mer

Enkel Digital Skyltning

Enkel Digital Skyltning Enkel Digital Skyltning på några minuter... färdiga, enkla och stabila system från Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen

Läs mer

PANELRADIATORER För vattenburen värme

PANELRADIATORER För vattenburen värme PANELRADIATORER För vattenburen värme Sida 7:11 VIRAB s panelradiatorer levereras kompletta med monterade konsoller, sidoplåtar och galler. panelradiatorerna är tillverkade i stål med konvektor design

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 3 Invändig skyltning 2014 1 2 Innehåll Del 3 - invändig skyltning 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Läs mer

Tillgängliga skyltar allmänt Enligt Handisams riktlinjer förutsätter bra skyltning:

Tillgängliga skyltar allmänt Enligt Handisams riktlinjer förutsätter bra skyltning: Tillgängliga skyltar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att skyltar ska bli tillgängliga. Det är en fördjupning av riktlinjerna som finns i vår publikation Riktlinjer för

Läs mer

SKJUTDÖRRAR Skjutdörrar & profiler Opal Rubin 4-5 6 7. Diamant 8-9. Titan 10-11. Symmetric 12-13. Nordica 14-15. Solid 16-17.

SKJUTDÖRRAR Skjutdörrar & profiler Opal Rubin 4-5 6 7. Diamant 8-9. Titan 10-11. Symmetric 12-13. Nordica 14-15. Solid 16-17. lista 205 SKJUTDÖRRAR Skjutdörrar & profiler Opal Rubin Diamant Titan Symmetric Nordica Solid Belysning Avslutningssidor, paneler m.m. PLANERA DIN INREDNING Med skjutdörrar Med färdiga hyllsatser INREDNING

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Projekteringsanvisning Skyltar

Projekteringsanvisning Skyltar Projekteringsanvisning Skyltar FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 12 2 JUNI 2015 29 SIDOR PROJEKTERINGSANVISNING - Skyltar -Utgåva 12 Sida 1 av 29 Innehåll Läs detta först viktig information... 3

Läs mer

Skyltmanual utvändigt SLU. 25 januari 2011 rev 26 april 2011 rev 7 juni 2011

Skyltmanual utvändigt SLU. 25 januari 2011 rev 26 april 2011 rev 7 juni 2011 Skyltmanual utvändigt SLU 25 januari 2011 rev 26 april 2011 rev 7 juni 2011 Innehållsförteckning Skyltningens målsättning 3 SLU:s skyltprogram 4 Utformning 5 Placering Principer för skyltnumrering 6 Typskylt

Läs mer

Skjutdörr Aluminiumprofil Diamant i silver, fyllning av betong melamin

Skjutdörr Aluminiumprofil Diamant i silver, fyllning av betong melamin lista 2015 Skjutdörr Aluminiumprofil Diamant i silver, fyllning av betong melamin SKJUTDÖRRAR Skjutdörrar & profi ler Opal Rubin Diamant Titan Symmetric Nordica Solid Belysning Avslutningssidor, paneler

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING prislista 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A4-papper (budget)... 1 A4-papper (digital)... 2 A4-papper (offset)... 3 Affischer... 4 Almanackor... 5 Banderoller... 6 Block (budget)... 7-9 Block (digital)... 10-12

Läs mer

botkyrka kommuns skyltmanual VERSION 1.1 2015

botkyrka kommuns skyltmanual VERSION 1.1 2015 botkyrka kommuns skyltmanual introduktion Botkyrka kommun har tagit fram ett skyltsystem som ska gälla för alla kommunens verksamheter. Vi har tagit fram den här manualen för att hjälpa dig välja rätt

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Utrymmet, friheten Längtan, möjligheten. Välkommen ut.

Utrymmet, friheten Längtan, möjligheten. Välkommen ut. Utrymmet, friheten Längtan, möjligheten Välkommen ut. Tillbakablickar och utsikter Balkonger ger liv. Rätt byggda och använda är de ett viktigt tillskott till boendet; estetiskt, socialt och praktiskt.

Läs mer

TRESPÅRIG SKENA Välj en trespårig skena i silver vid 3-dörrars lösningar. Praktisk för full öppning och enkel åtkomst.

TRESPÅRIG SKENA Välj en trespårig skena i silver vid 3-dörrars lösningar. Praktisk för full öppning och enkel åtkomst. lista 2016 TRESPÅRIG SKENA Välj en trespårig skena i silver vid 3-dörrars lösningar. Praktisk för full öppning och enkel åtkomst. SKJUTDÖRRAR Skjutdörrar & profiler Diamant Titan Symmetric Opal Rubin Nordica

Läs mer

R&D Spandex Standard Sign Systems

R&D Spandex Standard Sign Systems Utgåva 1 R&D Spandex Standard Sign Systems R&D Spandex Standard Sign Systems är ett koncept som består av de vanligast förekommande skyltarna i de populäraste färgerna. De är tillgängliga på ett lätt och

Läs mer

NYTT SORTIMENT VALMÖJLIGHETERNAS SKJUTDÖRR NYA PROFILER, FÄRGER OCH MATERIAL

NYTT SORTIMENT VALMÖJLIGHETERNAS SKJUTDÖRR NYA PROFILER, FÄRGER OCH MATERIAL NYTT SORTIMENT VALMÖJLIGHETERNAS SKJUTDÖRR NYA PROFILER, FÄRGER OCH MATERIAL Broschyr och prislista, feb 2012 NYTT SÄTT ATT SKAPA DIN SKJUTDÖRRSLÖSNING Gör verklighet av en förvaring som speglar din personliga

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Tollordörren. Välkommen hem! Dörrar för Trivsel och Trygghet BOSTADSENTRÉER. - ett säkert val

Tollordörren. Välkommen hem! Dörrar för Trivsel och Trygghet BOSTADSENTRÉER. - ett säkert val Tollordörren BOSTADSENTRÉER Välkommen hem! Dörrar för Trivsel och Trygghet - ett säkert val Konstruktion Med vår nya dörrentré Välkommen hem vill vi skapa trivsel och trygghet, redan när du tar ditt 1:a

Läs mer

Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service

Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service Glasskrivtavla Vision Glasskrivtavla Vision Skrivtavla i 6 mm härdat glas med keramisk baksida och mattslipad kant. Upphängningslist med

Läs mer

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014 POLSTAR AB Konsumentprislista 2014 LEVERANSTID 4-6 VECKOR, RUNDA OCH SPECIAL 6-8 VECKOR UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER OCH DÖRRAR. Rätt produkt till rätt pris www.polstar.se 1 Allmän produktinformation om CT 70

Läs mer

Ordförklaring. blindskrift som består av upphöjda punkter. upphöjd text eller bild. Används för att göra skylten taktil

Ordförklaring. blindskrift som består av upphöjda punkter. upphöjd text eller bild. Används för att göra skylten taktil Ordförklaring Gemener Piktogram Punktskrift Relief Taktil skylt Typsnitt Versaler Visuell skylt små bokstäver symbol för ett ord eller budskap blindskrift som består av upphöjda punkter upphöjd text eller

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

Väggsystem Cassette 900

Väggsystem Cassette 900 Väggsystem Cassette 900 CASSETTE 900 Vi bygger arbetsmiljöer som passar dig Väggsystem CASSETTE 900 är en flexibel, förändringsbar vägglösning för kontor, konferensrum, pausrum, lunchrum, renrum, svetsbås,

Läs mer

Glassäkra miljöer Publika miljöer

Glassäkra miljöer Publika miljöer Glassäkra miljöer Publika miljöer Februari 011 1 Glassäkra miljöer Publika miljöer Denna publikation är nummer två i en serie utgiven av Glascentrum i Väjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen

Läs mer

NYTT SORTIMENT VALMÖJLIGHETERNAS SKJUTDÖRR NYA PROFILER, FÄRGER OCH MATERIAL

NYTT SORTIMENT VALMÖJLIGHETERNAS SKJUTDÖRR NYA PROFILER, FÄRGER OCH MATERIAL NYTT SORTIMENT VALMÖJLIGHETERNAS SKJUTDÖRR NYA PROFILER, FÄRGER OCH MATERIAL Broschyr och prislista, September 2012 NYTT SÄTT ATT SKAPA DIN SKJUTDÖRRSLÖSNING Gör verklighet av en förvaring som speglar

Läs mer

Flaggan - en effektiv budbärare!

Flaggan - en effektiv budbärare! Flaggan - en effektiv budbärare! När det gäller flaggor är det viktigt att inte kompromissa med kvalitén. Förutom att tydligt visa var man finns förstärker snygga och hela flaggor profilen av ett företag

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Teckenförrådet Grafisk profil

Teckenförrådet Grafisk profil Teckenförrådet Grafisk profil Om den grafiska profilen Hur vi beter oss och ser ut styr i mångt och mycket hur vi uppfattas, alla har vi en personlig stil som signalerar vilka vi är, detta gäller även

Läs mer

Windoorkatalog för JM. katalog april 2013

Windoorkatalog för JM. katalog april 2013 Windoorkatalog för JM katalog april 2013 nnehållsförteckning och översikt Balkongräcken nnehåll översikt sid 2 Gallerpinnsräcke standard sid 3 Gallerpinnsräcke underkant handledare sid 4 Gallerpinnsräcke

Läs mer

Regler för skyltning inom- och utomhus

Regler för skyltning inom- och utomhus 1 Regler för skyltning inom- och utomhus VERSION 6: JUNI 2013 Alla ska hitta i Landstinget Gävleborgs lokaler. Skyltningen ska fungera som en osynlig ledstång som för besökaren till sitt mål. De flesta

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens skyltar

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens skyltar Riktlinjer för Västra Götalandsregionens skyltar Innehåll 1. Allmänt om skyltning och ansvar sid. 4 Lagar och riktlinjer som styr vår skyltning 2. Att skylta sid. 5 Skyltar ska skötas Budskap på skyltarna

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer

Gediget hantverk sedan 1948

Gediget hantverk sedan 1948 hantverk och tradition 2008 Gediget hantverk sedan 1948 Lurs Dörr AB startades 1948, men har sedan början av 60-talet varit helt inriktat på produktion av ytterdörrar med fokus på kvalitet från stomme

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus Manual för skyltar version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus kap 1. Inledning sid 2 inledning Den här manualen vänder sig till dig som är ansvarig för framtagning av skyltar inom

Läs mer

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015 Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 0 Glassäkra miljöer Bostäder Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt

Läs mer

Dörrstopp minskar underhållskostnaderna och ökar säkerheten!

Dörrstopp minskar underhållskostnaderna och ökar säkerheten! tillbehör Dörrstopp Dörrstopp 1 Dörrstopp minskar underhållskostnaderna och ökar säkerheten! Dörrstoppen skonar dörrblad, karm, gångjärn, dörrstängare / dörrautomatik. Även fasaden skyddas när dörren öppnas.

Läs mer

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer:

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer: Sida 1 (5) Checklista Antas i kommunfullmäktige Detaljplanens namn: Dnr: 2013-09481 Stadsdel: Kista Svar senast: 2016-02-01 Syfte och huvuddrag Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag

Läs mer

Valmöjligheternas skjutdörr

Valmöjligheternas skjutdörr Valmöjligheternas skjutdörr 1 2 För personligheter som du! Med vårt nya skjutdörrskoncept kan vi skapa skjutdörrar som mer än någonsin passar just din stil. Det utökade sortimentet av färger och material

Läs mer

Grafisk manual. Version 2009.10.19. Grafisk manual. Läkemedelsverkets symbol för apotek med tillstånd att sälja läkemedel.

Grafisk manual. Version 2009.10.19. Grafisk manual. Läkemedelsverkets symbol för apotek med tillstånd att sälja läkemedel. Grafisk manual s symbol Symbolen får endast användas av den som tecknat licensavtal med. 20091019_Version 2 Grafisk manual. s symbol Förord 1 Symbol 1.1 Symbol 1.2 Varianter symbol 1.3 Frizon 1.4 Storlekar

Läs mer

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001.

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001. OnlineByggvaror.se FÖNSTERFINAL! Sid 3-4 Kvalitetsdörrar för ett bättre pris! Sid. 5 Portar med kvalitet och stil! Köket-vårt viktigaste rum! Sid. 6 Sid. 7 Smidigare kan det inte bli! När du handlar hos

Läs mer

Riktlinjer för informationsskyltar i Trollhättans Stads offentliga lokaler

Riktlinjer för informationsskyltar i Trollhättans Stads offentliga lokaler Antaget av/ansvarig Stadsdirektören Dokumentbeteckning Riktlinjer för informationsskyltar i Trollhättans Stad offentliga lokaler Handläggare/Förvaltning Joakim de Blanche/ Kommunstyrelsens förvaltning

Läs mer

Designa din egen förstklassiga innerdörr utifrån några utvalda, moderna arkitektsförslag

Designa din egen förstklassiga innerdörr utifrån några utvalda, moderna arkitektsförslag Designa din egen förstklassiga innerdörr utifrån några utvalda, moderna arkitektsförslag Maj 2008 SKräddarSY din dörr Kom in och upplev en ny serie kvalitetsdörrar från Swedoor. Selection betyder urval,

Läs mer

Glassäkra miljöer publika lokaler

Glassäkra miljöer publika lokaler Glassäkra miljöer Publika lokaler Mars 21 1 Glassäkra miljöer publika lokaler Denna publikation är nummer tre i en serie utgiven av Glascentrum i Växjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen

Läs mer

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s.

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s. Garderobsinredning och skjutdörrar 2016 2 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på skandinavisk designtradition. Med

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Konvektorer Kontec KK. Höjd 70 mm

Konvektorer Kontec KK. Höjd 70 mm Höjd 70 mm Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperaturer 35-110 C. Maximalt drifttryck 5 bar. (8 bar mot förfrågan). Kontec KK - En stabil stålkonvektor avsedd att användas

Läs mer

Manual för uteplatser

Manual för uteplatser Manual för uteplatser Innehållsförteckning Vision, 3 Myndighetskrav, 3 Riktlinjer från bostadsrättsföreningen, 4-5 Utformning inglasning av balkong, 6 Markis, 6 Förslag på utomhusarmatur, 6 Uteplatser,

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Produktbeskrivning Ramavtalsupphandling avseende Ljusskyltar till Svenska Spels ombud

Produktbeskrivning Ramavtalsupphandling avseende Ljusskyltar till Svenska Spels ombud Produktbeskrivning Ramavtalsupphandling avseende Ljusskyltar till Svenska Spels ombud AB SVENSKA SPEL Norra Hansegatan 17 Sturegatan 11, Sundbyberg Säte: Gotland 621 80 Visby 106 10 Stockholm Org.nr. 556460-1812

Läs mer

Katrineholms kommun ~

Katrineholms kommun ~ Katrineholms kommun ~ Innehåll 1.0 Varför en skyltmanual? Tillgänglighet 2.0 Typografi 3.0 Dörrskyltar 4.0 Skyltar vid konferensrum 5.0 Skyltar i trapphus 6.0 Takhängda skyltar 7.0 Pictogram 8.0 Taktila

Läs mer

Glassäkra miljöer Publika lokaler. Maj 2015

Glassäkra miljöer Publika lokaler. Maj 2015 Glassäkra miljöer Publika lokaler 1 Maj 015 Glassäkra miljöer Publika lokaler Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler

Läs mer

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Elit Tradition 2+1 Fönsterfakta Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Material Trä av lamellimmad svensk furu. Glas 2+1-glas U-värde 1,3 W/m 2 K Glasningsutförande 2-glas isolerruta

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter Skyltprogram Eldsund Strängnäs Kommun 2012 05 29 Allmänt Skiftande miljöer har skiftande förutsättningar. Skyltprogrammet är ett verktyg i arbetet med utformning och placering av skyltar. Skyltprogrammet

Läs mer

Lycka till med era nya fastighetsboxar

Lycka till med era nya fastighetsboxar Lycka till med era nya fastighetsboxar Varje box är individuell och märkt med ett nummer och ett namn. Det är samma namn på boxen som står på namntavlan i trappen, det vill säga lägenhetsinnehavarens.

Läs mer

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna!

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! Objektsskyltning SID 2 OBJEKTSSKYLTNING 2015 Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! På Tylöprint strävar vi efter att alltid kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar. När du anlitar oss för

Läs mer

Rätt skylt på rätt plats

Rätt skylt på rätt plats Rätt skylt på rätt plats Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sundbybergs stad Antaget av... Innehåll Skyltning i Sundbyberg 3 Rätt skylt på rätt plats 4 Placering 5 Utformning 6 Skyltexempel 7 Skyltar

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

Prislista inkl moms Skjutdörrar Garderobsinredningar Vikdörrar. Gäller beställningar fr.o.m 2008-10-01 Lokala prisavvikelser kan förekomma PRI 08.

Prislista inkl moms Skjutdörrar Garderobsinredningar Vikdörrar. Gäller beställningar fr.o.m 2008-10-01 Lokala prisavvikelser kan förekomma PRI 08. PRI 08.034 lista inkl moms Skjutdörrar Garderobsinredningar Vikdörrar Gäller beställningar fr.o.m 20081001 Lokala prisavvikelser kan förekomma Miljöcertifierat enligt ISO 14001 Woodline Royal Fanerade

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Fasad. Halle Fasad. Halle Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning

Fasad. Halle Fasad. Halle Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning Tycker du att vardagsrummet känns lite mörkt och instängt? Vårt förslag är att du river ut de små vardagsrumsfönstren och hela väggen och sätter in vårt

Läs mer

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun Ljusdals Kommun Skyltprogram Råd och riktlinjer Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun ljusdal.se En gång i tiden var Ljusdal känt för sina fina skyltar i neon. Flera av dessa finns faktiskt

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Balkongräcken. BSAB X6.3 Sfb (33)X Juni 2003

Balkongräcken. BSAB X6.3 Sfb (33)X Juni 2003 Balkongräcken BSAB X6.3 Sfb (33)X Juni 2003 Bra totalekonomi Windoor är en av marknadens ledande tillverkare av räcken för balkonger, loftgångar, terrasser och franska dörrar. Det gäller såväl renovering

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad!

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad! Fönster och fönsterdörrar Svensktillverkade med säkerhet som standard Nu även med aluminiumbeklädnad! Svensktillverkade fönster och med säkerhet som standard Våra fönster tillverkas av erkänt duktiga hantverkare

Läs mer