Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12"

Transkript

1 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad

2 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4 Informationsenhetens roll...4 Byggstenar...5 Kommunvapnet...5 Ronneby kommuns logotyp...5 Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård...7 Typsnitt...7 Färger...8 Grafiska element...8 Bilder & bildspråk...9 Språk...9 Användning...11 Kontorstryck...11 Blanketter...12 Skyltar...12 Annonser...12 Foldrar & broschyrer...13 Bildspel & OH...14 Roll-ups, vepor & affischer...14 Film, radio & TV...14 Bildekaler...14 Arbetskläder...14 Flaggor & standar...14 Profilprodukter...14 Kommunens webbplats...15 Intranät m.m...17 Adressuppgifter i e-post...17 Bilagor...18 Gymnasieskolan Knut Hahn...18 KulturPedagogiskt Centrum

3 Varför grafisk profil? Detta dokument beskriver den grafiska profilen för Ronneby kommun och dess tillämpning i olika sammanhang. Det finns tre huvudmotiv bakom profilen: Garantera en tydlig kommunal identitet, göra det lätt att känna igen kommunen Stimulera och underlätta effektiv marknadsföring Stärka samhörigheten inom den kommunala organisationen Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet Ronneby kommun har en bred verksamhet fördelad på ett tjugotal enheter. Utbildning, omsorg, kultur, park, gator, miljö och turism är några exempel. Flera av enheterna är i sin tur uppdelade på underavdelningar. Kontakterna med kommuninvånare, företag och andra organisationer är många. Kommunikation sker i form av brev, e-post, broschyrer, annonser, blanketter, skyltar, webbsidor m.m. Här har den grafiska profilen en viktig uppgift. Det måste tydligt framgå att Ronneby kommun är avsändare. Med profilen som grund ska grafiska budskap från kommunen vara enhetligt utformade och lätta att känna igen. De måste samtidigt hålla hög kvalitet också på andra sätt. Det gäller utseendet men även innehållet. Denna grafiska profil ger anvisningar för detta. Förenkla Den grafiska profilen ska göra det enklare att ta fram trycksaker och grafiska produkter. Det gäller både om produktionsarbetet sker internt i den egna organisationen eller externt hos t.ex. en annonsbyrå eller ett tryckeri. Man sparar tid samtidigt som kvaliteten blir högre. De kommunala bolagen Detta dokument avser inte de kommunala bolagen, som har egna grafiska profiler. Efter hand kan bolagens profiler bli mer samordnade med den kommunala förvaltningens än vad som är fallet nu. Det kan ske genom att färger, symbolbilder och andra grafiska element som bolagen använder på lämpligt sätt anpassas till den kommunala förvaltningens profil. Webb Kommunens webbplats tas upp i ett särskilt avsnitt. I webb sammanhang samverkar förvaltning och bolag redan idag. Alla använder samma tekniska plattform och i huvudsak samma grafiska uttryck och navigeringsmetoder. 3

4 Bilden av Ronneby En grafisk profil för en kommun bör stödja en bild av platsen. Den grafiska profilen för Ronneby kommun har ett sådant syfte. Bilden eller känslan som den ska kommunicera bygger på Ronneby kommuns Vision 2020 och kommunfullmäktiges övergripande mål, en genomförd profileringsanalys och näringslivsarbetet i Ronneby kommun. Exempel på värdebegrepp för att beskriva dagens och morgondagens Ronneby är närhet, livskvalitet i olika former, växtkraft och företagsamhet, framtidstro, mångfald. För den kommunala organisationen är kvalitet och öppenhet andra viktiga begrepp. Fotografier, färger, texter om Ronneby, utformningen av annonser m.m. ska så tydligt och konsekvent som möjligt förmedla den känsla och de värden som eftersträvas. Informationsenhetens roll Informationsenheten ger råd och rekommendationer om den grafiska profilen och följer upp att anvisningarna i manualen följs. Enheten ska kontaktas när någon behöver kompletterande anvisningar. Den grafiska profilen är i första hand ett digitalt dokument. Ambitionen är inte att dokumentet ska täcka alla frågor om grafisk profil. Kompletteringar och justeringar kan behövas efter hand. Informationsenheten ansvarar för hur sådana förändringar utformas och ser till att det digitala dokumentet uppdateras. 4

5 Byggstenar Kommunvapnet Ronnebys kommunvapen är sedan 1974 skyddat av Patent- och Registreringsverket. Vapnet finns med eller utan krön. Det ingår i kommunens logotyp och används normalt inte fristående. I undantagsfall där det inte finns plats för en hel logotyp kan man använda bara vapnet, till exempel på pins. Se också Ronneby kommuns logotyp Logotypen utgörs av kommunvapnet och texten RONNEBY KOMMUN. Texten i logotypen är versaler i typsnittet Proteus medium. Logotypens användning Logotypen ska finnas med i alla sammanhang där den kommunala organisationen är avsändare. Det gäller också om Ronneby kommun är medarrangör eller sponsor. Den minsta bredden för logotypen är 18 mm. Det finns inga begränsningar uppåt. Viktigt är att proportionerna mellan vapen och text alltid är desamma. Färger och typsnitt får inte ändras. Området närmast logotypen är en frizon som ska vara tom. H H H 18 mm H=höjd i mm på valfri bokstav i texten. Logotypen finns i fem varianter: fyrfärg, enfärgad blå, svart, negativ och vit. Färgerna som används i fyrfärgslogotypen är följande: Guld PMS: Pantone 466 C, CMYK: C0 M15 Y50 K25 Blått PMS: Pantone 279 C, CMYK: C69 M34 Y0 K0 Silver PMS: Pantone 427 C, CMYK: C0 M0 Y0 K15 Den enfärgade blå logotypen har färg PMS: Pantone 301 U, CMYK: C100 M50 Y0 K20. I den negativa logotypen är vapnet försett med en vit konturlinje och texten är negativ. Denna används på mörka bakgrunder. Logotyper i olika storlekar och format finns att hämta i bilddatabasen Image Vault. Kontakta Informationsenheten om du är osäker på hur logotypen får användas eller vilket bildformat du ska välja. Undantag Kommunens vapen och logotyp är symboler för organisationen Ronneby kommun. Om någon annan ska få använda vapnet eller logoty- 5

6 pen krävs Kommunstyrelsens godkännande. Den som har sådant önskemål vänder sig till Informationsenheten med en ansökan. Logotyp med tilläggsavsändare Under Ronneby kommuns logotyp kan man markera avsändaren med namn på t.ex. enhet, avdelning eller skola. Namnet står på en rad under logotypen. Informationsenheten tillhandahåller dessa logotyper. Enhetslogotyp Kommunens enheter kan, om det passar bättre i sammanhanget, använda en variant av Ronneby kommuns logotyp. RONNEBY KOMMUN står då på en rad med namnet på enheten direkt under. Varianten kan vara lämplig i en annons eller en folder där man vill framhäva den enskilda enheten som avsändare. Informationsenheten tillhandahåller sådana logotyper. Andra logotyper inom kommunens verksamhet Undantagsvis kan det finnas behov av att ytterligare profilera någon viss verksamhet eller aktivitet. Då kan man behöva en logotyp eller en grafisk profil särskilt utformad för denna. Det måste tydligt framgå att Ronneby kommun ansvarar för verksamheten. Det sker bäst genom att kommunlogotypen finns med i kontorstryck, annonser m.m. Den särskilt utformade logotypen eller profilen måste också på andra sätt fungera bra tillsammans med kommunens grafiska profil. Informationsenheten ska alltid rådfrågas om en kompletterande logotyp önskas. Ronneby kommuns nämnder: Biblioteks- och kulturnämnden Byggnadsnämnden Fritids- och turistnämnden Förskole- och grundskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Omsorgsnämnden Revisionsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden Ronneby kommuns enheter: Biblioteks- och kulturenheten Bygg- och fastighetsenheten Ekonomienheten Fritids- och turistenheten Gatuenheten Handikappomsorgsenheten Individ- och familjeomsorgsenheten Informationsenheten IT-enheten Kommunledningsenheten Kostenheten Miljö- och hälsoskyddsenheten Parkenheten Personalenheten Samhällsbyggnadsenheten Utbildningsenheten Äldreomsorgsenheten Ronneby Brunnsparks logotyp Gymnasieskolan Knut Hahns logotyp KulturPedagogiskt Centrums logotyp I bilaga finns grafisk profil för Gymnasieskolan Knut Hahn beskriven. 6

7 Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård Uttrycket Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård är väl etablerat. Det är en bra beskrivning av Ronneby och har koppling till att Blekinge är Sveriges trädgård. Uttrycket har en grafisk form, en bild, som kan användas i olika material som har kommunen eller annan aktör som avsändare. Ronneby hjärtat i Sveriges trädgård är lämpligt att använda i marknadsföringsmaterial t.ex. turistbroschyrer. Den ersätter inte kommunlogotypen utom i undantagsfall t.ex. på en penna. Färgvarianter: Grön, grå och vit. Den gröna färgen är PMS: Pantone 7495 C, CMYK: C40 M0 Y100 K40 och den grå är 55% svart. Logotypen finns att hämta i Image Vault. Kontakta Informationsenheten om du har frågor när det gäller användning av Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård. Ronneby hjärtat i Sveriges trädgård får användas av andra utanför den kommunala organisationen. De som vill använda uttrycket i denna grafiska form kan kontakta Informationsenheten för att få instruktioner och riktlinjer för användning. Typsnitt Arial Används för rubriker och fasta fält som adressuppgifter, telefonnummer, webbadress m.m. i kontorsdokument. Arial används också på i bildspel och blanketter. Times New Roman Används för brödtext i kontorsdokument och andra längre texter t.ex. i foldrar eller annonser. News Gothic Används i rubriker och korta brödtexter i annonser och mer avancerade foldrar och broschyrer. De finns som standard i layoutprogrammet Adobe InDesign. Caflish script Kan användas i annonser eller vid andra tillfällen där produkten ska ge ett mjukare intryck. Finns som standard i layoutprogrammet Adobe InDesign. 7

8 Färger Fyra färger och toner av dessa används återkommande. Blå och grön är huvudfärger, guld och röd kompletteringsfärger. Nedan anges deras benämningar och värden utifrån de vanligaste färgmodellerna. Blå PMS: Pantone 646 C CMYK: C65 M30 Y0 K12 RGB: R66 G123 B171 Grön PMS: Pantone 5777 C CMYK: C10 M0 Y50 K30 RGB: R168 G177 B121 Guld PMS: Pantone 466 C CMYK: C10 M25 Y45 K0 RGB: R206 G180 B121 Röd PMS: Pantone 471 C CMYK: C0 M60 Y100 K20 RGB: R210 G90 B23 Grafiska element Blått fält med gräs Symboliserar information från den kommunala organisationen. Används i platsannonser, kommunruta och kungörelser, på visitkort och korrespondenskort, kan användas i bildspel, på roll-ups m.m. Grönt fält med blad Den gröna varianten används vid marknadsföring, t.ex. i annonser, broschyrer, bildspel och på roll-ups. Grönt fält med gräs Används som det gröna fältet med blad men där utrymmet som finns till förfogande är lägre. Prova på-dag för niondeklassare! Lördagen den 2 december kl Naturbruksgymnasiet i Blekinge, Bräkne-Hoby. Ta gärna med dina föräldrar. Välkommen! För mer info: Annons med blått fält med gräs Premiärfiske i Ronnebyån Lördag 10 mars 2007 Nr 1 Namn: Pris 200 kr Antal: max 2 regnbåge/öring. Endast flug- & spinnfiske är tillåtet OBS! Landad fisk skall vägas och mätas vid kontrollstationen, pool 1 och tillfaller först därefter fiskaren (gäller även återutsatt fisk över 50cm). Fiskekort med grönt fält med gräs Premiärfiske i Ronnebyån Lördag 10 mars 2007 Nr 3 Namn: Pris 200 kr Antal: max 2 regnbåge/öring. Endast flug- & spinnfiske är tillåtet Juni 1-3 Bouletävling 6 Folkfest i Brunnsparken Fotbollsvecka 16 Sillarodd 22 Midsommarfirande 30 Nostalgia Festival Juli 6 Diggiloo Premiärfiske i Ronnebyån Tosia Bonnada n Lördag 10 mars SM i varpa Nr 2 Augusti Internationell hundutställning Blomsterfestival Namn: Pris 200 kr Antal: max 2 regnbåge/öring. Endast flug- & spinnfiske är tillåtet OBS! Landad fisk skall vägas och mätas vid kontrollstationen, pool 1 och tillfaller först därefter fiskaren (gäller även återutsatt fisk över 50cm). Premiärfiske i Ronnebyån Lördag 10 mars 2007 Nr 4 För mer information kontakta Ronneby Turistbyrå, Västra Torggatan 1, Ronneby Tel , Namn: Pris 200 kr Antal: max 2 regnbåge/öring. Endast flug- & spinnfiske är tillåtet Annons med grönt fält med blad OBS! Landad fisk skall vägas och mätas vid kontrollstationen, pool 1 och tillfaller först därefter fiskaren (gäller även återutsatt fisk över 50cm). OBS! Landad fisk skall vägas och mätas vid kontrollstationen, pool 1 och tillfaller först därefter fiskaren (gäller även återutsatt fisk över 50cm). 8 Premiärfiske i Ronnebyån Lördag 10 mars 2007 Nr 5 Namn: Pris 200 kr Antal: max 2 regnbåge/öring. Endast flug- & spinnfiske är tillåtet Premiärfiske i Ronnebyån Lördag 10 mars 2007 Nr 6 Namn: Pris 200 kr Antal: max 2 regnbåge/öring. Endast flug- & spinnfiske är tillåtet

9 Bilder & bildspråk Bilder har en viktig funktion i den grafiska profilen. En bild kan lätta upp en trycksak, skapa ett blickfång eller förstärka innehållet i en text. De bilder vi använder bör bidra till den känsla av Ronneby som vi vill förmedla. Ronneby kommuns bildarkiv - Image Vault - nås via PortalR. I kategorin Profilbilder finns ett antal bilder utvalda för att användas i annonser, foldrar, broschyrer, bildspel, roll-ups m.m. De utvalda bilderna är av hög kvalitet och de allra flesta i färg. Välj helst bilder som illustrerar ämnet eller temat och därmed förstärker budskapet. Om man inte hittar det man behöver bland de utvalda profilbilderna kan man använda egna fotografier, tecknade bilder eller andra bilder från bildarkivet. Tänk då på att samma kvalitetskrav ställs på dem som på de utvalda profilbilderna. Clipart-bilder kan användas i undantagsfall. Rådgör gärna med Informationsenheten när det gäller bilder och bildval. Fotograf Ibland behöver fotograf anlitas och en eller flera nya bilder köpas. Beskriv då uppdraget tydligt, dvs. önskat motiv och i vilket sammanhang bilden ska användas. Det är viktigt att komma överens med fotografen om hur bilden får användas. Är det vid ett eller flera publiceringstillfällen? Får den visas på webbplatsen? En fotograf har alltid rätt till sin bild även om kommunen får använda den fritt. Fotografens namn ska anges, helst i anslutning till bilden. Undantag kan göras om utrymmet är alltför begränsat t.ex. i en liten annons. Fotografen ska då godkänna att namnet utelämnas. Välj annars en annan bild. Bilder som kommunala enheter på ett eller annat sätt kan använda ska läggas i bilddatabasen Image Vault. För varje bild anges där särskilda uppgifter om bl.a. fotograf och rättigheten att använda bilden. Språk Den grafiska utformningen av trycksaker, webbsidor och dokument är viktiga för hur Ronneby kommun uppfattas. Men också språket som används i texterna påverkar mottagarens uppfattning. Texter skrivs av olika orsaker. Man kan informera om en händelse, redovisa ett beslut, försöka påverka beteenden m.m. För att läsaren ska ta till sig det skrivna måste man uttrycka sig enkelt och tydligt. Med tre grundregler kommer man långt: Skriv enkelt Skriv kort Skriv rätt Följs dessa grundregler kan texten bidra till en positiv bild av Ronneby kommun. En kommun som kännetecknas av tydlighet, öppenhet och god kvalitet. 9

10 Några ytterligare råd: Om du skrivit en text som du ska publicera i en trycksak eller på webb, be gärna någon annan läsa igenom den först. Det är lätt att bli blind för hur den egna texten kan uppfattas av andra. Följ Språkrådets råd i boken Svenska skrivregler. Se också Använd en rättstavningsfunktion i datorn eller kontrollera i ordbok hur ord stavas om du är osäker. Ett bra hjälpmedel är Myndigheternas skrivregler från Regeringskansliet (pdf 600 kb). Lättläst Lättläst innebär särskilda krav på hur språket används. Se En sådan text har kortare meningar, enklare ord och bilder som är lätta att förstå. I vissa fall kan man välja att formulera en text fullt ut enligt anvisningarna för lättläst. Det finns dock ingen allmän rekom menda tion att vi ska göra detta. Däremot ska vi alltid ha ambitionen att skriva så att texten är lätt att förstå. Information på andra språk Information som produceras på andra språk än svenska ska vara korrekt översatt. Normalt ska professionella översättare anlitas. Uppgifter om företag som förmedlar översättningsuppdrag finns i kommunens ramavtal som hittas på PortalR. 10

11 [SkapadDat] Dnr:[Diarienr] Användning Kontorstryck Rubrik med Arial 14 p Förnamn Efternamn Storgatan Ronneby Brödtext med Times New Roman 12 pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas sit amet lectus. Duis egestas tellus sed mi. Aliquam nec mauris sed est suscipit rutrum. Fusce lacus. Fusce imperdiet sem vitae turpis. Duis adipiscing iaculis justo. Morbi ac arcu. In pharetra, quam ut commodo convallis, quam leo auctor enim, vitae dictum neque diam id mi. Proin aliquam. Nullam tincidunt ante eu lectus. Cras consectetuer elit. Rubrik 2 Arial 12 p, fet Maecenas vitae sapien et libero cursus scelerisque. Sed lobortis, metus ut interdum hendrerit, elit tellus pulvinar nibh, sit amet sollicitudin diam tortor at sapien. In non arcu eu odio imperdiet tempus. Nullam volutpat tempor neque. Etiam lectus. Rubrik 3 Arial 12 p Quisque rutrum ligula ac tortor. Nulla consequat nisi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam pellentesque hendrerit turpis. Med vänliga hälsningar Namn Namnsson Namn Efternamn Enhet Titel Besöksadress Stadshuset Telefon +46 (0) Karlshamnsvägen 4, Ronneby Mobil +46 (0) Postadress Ronneby Fax +46 (0) Webbplats E-post Brevpapper Ronneby Kommun SE Ronneby Brevpapper Mallar för brev och andra dokument används för att doku menten ska bli enhetliga. Brevmallar hämtas i ärende- och dokumenthanteringssystemet Winess och på PortalR. Mallen i Winess skapar automatiskt t.ex. diarienummer och kontaktuppgifter. I övrigt är de båda mallarna lika. Det finns också en engelsk brevmall (använd engelsk rättstavning i Word) och en för brev med enklare utformning. Andra dokument i Winess Mallar för protokoll, kallelse m.m. hämtas i Winess. I alla mallarna följer sidhuvud, sidfot och typsnitt samma struktur. Både brevmallar och andra dokumentmallar ska följa SIS-standard. Kontakta Informationsenheten om någon ytterligare mall skulle behövas. Kuvert Kuverten är utformade efter postens rekommendationer. Avsändare placeras på baksidan och logotypen i övre vänstra hörnet. Kuvert beställs från Kontorsserviceenheten. Kuvert, 1-färg Ronneby Kommun SE Ronneby Korrespondenskort Beställs från tryckeri. Informationsenheten bistår med anvisningar. Visitkort Beställs från tryckeri. Informationsenheten bistår med anvisningar. Faxförsättsblad Mall för försättsblad till faxmeddelande finns på PortalR. Namn Efternamn Enhet Titel Kuvert, 4-färg Pressmeddelande Mall för pressmeddelande finns på PortalR. Informationsenheten kan bistå med att skriva, distribuera och publicera pressmeddelanden på webben. Alla pressmeddelanden som enheterna själva skriver och distribuerar ska också skickas till Informationsenheten. Ronneby kommun Stadshuset Ronneby Tel vxl Tel Mob Fax Visitkort 11

12 Blanketter Utformningen av blanketter ska följa en gemensam standard, se PortalR. Blanketterna ska finnas i digital form och kunna hämtas via kommunens webbplats eller PortalR. Skyltar Skyltar behövs i många sammanhang. De varierar i storlek från några centimeter till flera meter. Det går inte att i förhand precisera utformningen. När en ny skylt ska tas fram, rådfråga Informationsenheten. Utgångspunkten är att de byggstenar som finns i denna grafiska manual ska användas även vid skyltproduktion. Namnskyltar Vissa skyltar, som små namnskyltar för konferensdeltagare, kan enheterna mycket väl producera själva utan hjälp av Informationsenheten. För det ändamålet finns en mall och instruktioner på PortalR. Namnskyltarna skrivs ut i färgskrivare. Graverade namnskyltar kan också förekomma. Där bistår Informationsenheten med anvisningar om utformningen och kan också ta fram original. Vägskylt Skyltar för tillfälligt bruk Ibland behövs tillfälliga skyltar t.ex. för att ange ändrade öppettider eller visa vägen till en möteslokal. Också sådana tillfälliga skyltar ska vara snyggt utformade. Det finns på PortalR mallar att hämta för dem som ska göra skyltar av det slaget. Annonser Ronneby kommun annonserar i lokaltidningar, rikstidningar och andra trycksaker. Vissa typer av annonser återkommer regelbundet medan andra är mer tillfälliga. Konkurrensen om läsarens uppmärksamhet är stor samtidigt som annonskostnaderna totalt sett är höga. Det är viktigt att utseende och innehåll i annonserna är sådant att budskapet når fram till mottagaren. De ska bidra till en positiv bild av Ronneby i linje med syftet för denna grafiska profil. Tänk på att färg är bättre än svartvitt bilder är bra som blickfång inte ha för mycket information i annonsen kontaktuppgifter och tydlig avsändare ska vara med webbadress ska vara med Informationsenheten bistår med utformningen av annonser och producerar vid behov original. Infoenheten kan också förmedla mallar till trycksaksproducent som själv ska göra annonsoriginal. Om annonsen inte kan tryckas i färg finns särskild mall för svartvit annons. Ronneby kommun informerar Invigning av Kvitterplatsen Kvitterplatsen invigs den 7 juni kl av Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson. Se program på Anbud Ronneby kommun med flera upphandlade enheter, upphandlar: Vitvaror, storköksmaskiner och fastighetstvättmaskiner Förfrågningsunderlag kan hämtas från eller beställas på telefon Ändrade öppettider Torsdag 5/6 har biblioteket öppet Ronneby bibliotek kl Stadshuset Kallinge bibliotek kl Ronneby Hjorthöjdens bibliotek kl , Tel Fredag 6/6 stängt Lördag 7/6 är Ronneby bibliotek öppet kl Kommunannons 12

13 Arbetsterapeuter vikariat Sjukgymnast vikariat till Omsorgsverksamhetens HSL-team Sista ansökningsdag: Informatör till Informationsenheten Sista ansökningsdag: Information om tjänsterna och kontaktuppgifter hittar du på eller Vill du att vi skickar informationen till dig? Ring Platsannons Kungörelse Kommunfullmäktige i Ronneby kallas härigenom till sammanträde torsdagen kl i Ronnebysalen, Stadshuset. Följande ärenden ska behandlas: 1. Val av justeringsmän 2. Val av Presidium 3. Val av Valberedning 4. Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige, Anders Neijbert, M, samt nyval OBS! Tiden kl Information gällande Kommunfullmäktiges sammanträde i december Kommunfullmäktiges decembersammanträde kommer att pågå under två dagar, den december Sammanträdet kommer att starta klockan båda dagarna. Den 14 december, efter Kommunfullmäktiges sammanträde, kommer avtackning att ske av avgående kommunfullmäktigeledamöter. Ronneby Kommun Kommunledningskontoret Nils-Ingmar Thorell Ålderspresident Iréne Robertsson Kommunsekreterare Lyssna på Kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand på Ronneby kommuns hemsida, Kungörelse RONNEBY Se och göra, boende och restauranger i Ronneby kommun Rutiner för regelbundet återkommande annonsering i lokala dagstidningar följer. Platsannonser Platsannonsering sker enligt någon av följande modeller: 1. Ange endast tjänstens titel, hänvisa sedan till webbplatsen för mer information. 2. Ange tjänstens titel men beskriv också tjänsten. Hänvisa till webbplatsen. 3. Antingen 1 eller 2 plus en kort presentationstext om Ronneby. Personalenheten bedömer i samförstånd med berörd enhet vilken modell som är lämplig. Om flera tjänster ska annonseras ut vid samma tillfälle bör de placeras i samma annons. Mallar för platsannonser finns hos Mediealliansen som samordnar annonsering i de lokala dagstidningarna. Personalenheten skickar textinnehållet via e-post till Mediealliansen. Kungörelser Mallar för Kungörelseannons finns hos Mediealliansen som samordnar annonsering i de lokala dagstidningarna. Textinnehållet skickas via e-post till Mediealliansen. Ronneby kommun informerar Varje vecka - på fredagar - samordnas kommunens information i en gemensam annons. Även denna mall finns hos Mediealliansen. Innehållet sammanställs av Kommunledningsenheten och skickas till Mediealliansen. Veckoannons om evenemang Varje vecka - på fredagar - presenteras veckans evenemang i en särskild annons i lokaltidningarna som Kulturenheten sammanställer och förmedlar. Mall finns hos Mediealliansen. Foldrar & broschyrer Foldrar och broschyrer produceras för många olika ändamål. Innehåll, målgrupp, upplaga och tryckteknik påverkar utformningen. Det går inte att här ge instruktioner som innefattar alla möjliga trycksaker. När broschyrer eller foldrar avsedda för publika ändamål ska produceras bör Informationsenheten rådfrågas. Gärna i ett tidigt skede. Utgångspunkten är att de byggstenar som finns i den grafiska manualen ska användas även i dessa fall. Evenemangsfolder 13

14 Bildspel & OH Mallar i Powerpoint finns att hämta på PortalR. Valet av mall beror på innehåll i presentationen och vilken målgrupp man riktar sig till. Ytterligare instruktioner finns där du hämtar mallarna. Roll-ups, vepor & affischer Roll-ups och vepor är ett bra blickfång på mässor, utställningar m.m. Informationsenheten hjälper till med utformning, tryck och ev. montering eller kan bistå annan leverantör med färdigt original. Jämställdhetsplan Beslutad KF Kommunövergripande Gäller all personal inom kommunens verksamheter. Kan antas av bolagens styrelser. Bildspel Film, radio & TV Film som produceras ska i tillämpliga delar stämma överens med den grafiska manualen. Det gäller också eventuell radio- eller TV-reklam. Bildekaler Det är viktigt att allmänheten lätt kan se vilka fordon som tillhör Ronneby kommun. De ska därför normalt vara försedda med särskild dekal. Placeringen ska om möjligt vara på framdörrarna. Dekalen kan bestå av enbart kommunens logotyp eller logotyp med tilläggsavsändare. Färgen på fordonet har betydelse för logotypens färg. Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård kan användas som tillägg. Informationsenheten bistår med anvisningar om utformning och färgval för dekalen. Arbetskläder Arbetskläder ska vara försedda med kommunens logotyp, logotyp med tilläggsavsändare eller enhetslogotyp. På plagg som passar för detta kan Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård också användas. För utformning och placering, rådgör med Informationsenheten. Flaggor & standar Flaggor som används för att symbolisera organisationen Ronneby kommun ska vara vita med kommunlogotypen i fyrfärg. Det gäller också bordsflaggor. Standar har annan form och förses med kommunens vapensköld och texten Ronneby kommun, se bild. Detta undantag gäller endast för standar. Flaggor som symboliserar platsen ska vara försedda med Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård. De kan förekomma i två utformningar, med fördel tillsammans. Profilprodukter Exempel på profilprodukter är påsar, pennor, muggar, tröjor, kepsar, nyckelband. Bordsstandar 14

15 Grundförutsättningen för kommunens profilprodukter är att logotypen finns med. Om utrymmet tillåter bör också Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård vara med. Instruktionerna för färger, storlekar, frizoner, varianter av logotypen m.m. som har nämnts tidigare i manualen gäller också för profilprodukterna. Undantag kan motiveras av främst utrymmesskäl. En pin kan bestå enbart av ett kommunvapen. På en penna kan det vara tillräckligt med Ronneby hjärtat i Sveriges trädgård. Profilprodukter av mer tillfälligt slag kan förekomma för att lyfta fram t.ex. en aktivitet som kommunen står bakom. Informationsenheten ger råd om utformningen. Det kan behövas produkter på t.ex. Turistbyrån som symboliserar platsen Ronneby men inte alls den kommunala organisationen. På sådana ingår inte kommunlogotypen, men däremot gärna Ronneby hjärtat i Sveriges trädgård. Kommunens webbplats Webbplatsen är en viktig kanal för information och digitala tjänster. Innehåll och design bidrar tillsammans till hur kommunen uppfattas. Webbplatsen har stor betydelse för bilden av Ronneby (se början av grafiska profilen). Färger, fotografier och typsnitt samverkar för att ge struktur, läsbarhet och ett tilltalande utseende. Anvisningarna avviker något från dem för det tryckta materialet. De gäller också för de kommunala bolagen. Kravet på kvalitet är högt. Webbsidorna måste hållas levande och uppdaterade. Berörd enhet eller bolag ska se till att innehållet förnyas och byggs på. Grupper av redaktörer bevakar innehållet i olika delar av webbplatsen (subportaler). 15

16 Utformningen av enskilda webbsidor styrs av webbsystemets sidmallar. Mallarna har anpassats till lokala förhållanden och ska användas av webbredaktörerna. Informationsenheten kan vid behov något förändra och anpassa mallarna. Från många webbsidor kan man nå kommunala dokument av olika slag. De är då vanligen sparade i formatet pdf. Infoenheten har ett övergripande ansvar för innehållet och den fortsatta utvecklingen av publik webb och intranät. Man ger stöd åt andra i organisationen men kan också ställa krav på hur webbsidorna underhålls och utvecklas. Betydelsefulla förändringar av webbsystemet och webbplatsen ska Infoenheten förankra i webbgruppen, där flera kommunala enheter är representerade, och vid behov också bland verksamhetscheferna och i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Webbredaktörerna har tillgång till en särskild manual med anvisningar om hur webbplatsens sidmallar m.m. ska användas. Den som önskar närmare upplysningar hänvisas till redaktörsmanualen som nås via PortalR. Uppläggning och uppbyggnad Ronneby kommuns logotyp ska genomgående finnas uppe till vänster på webbsidorna. De kommunala bolagen har egna logotyper på sina sidor. Där har kommunens logotyp flyttats till sidfoten. Webbplatsen är uppbyggd av en startportal och närmare 15 subportaler. Ett tiotal av dessa avser olika fackområden, men utan att kommunens organisation är styrande. Subportalerna ska utformas ur användarens synvinkel. Den enskilde ska inte behöva känna till den kommunala organisationen. Exempel på fackinriktade subportaler är Barn-Skola-Utbildning, Gata&Trafik, Kommun&Politik, Näringsliv&Arbete. En annan typ av subportaler vänder sig till vissa utvalda målgrupper. Hit hör bland annat turister och personer som funderar på att flytta till Ronneby. Navigation Det ska finnas fler sätt att navigera på webbplatsen än att använda menyer. Här ingår Snabbval, Självservice, Sök, A-Ö m.m. Dessa funktioner ska finnas tillgängliga på i princip alla sidor. Webbplatsen ska underlätta för den enskilde användaren att skicka in kommentarer och klagomål till kommunen. Också denna funktion ska finnas med genomgående. Webbplatsen och webbsidorna ska ha hög grad av tillgänglighet. Ett mål är att uppfylla kraven på tillgänglighet som WAI (Web Accessibility Initiative) ställer och som bland andra Verva (Verket för förvaltningsutveckling) efterfrågar. Det bör inkludera möjligheten att lyssna på sidorna i stället för att enbart läsa texten på skärmen. 16

17 Färger Temafärgerna som används i trycksaker måste inte vara lika dominerande på webbplatsen. Flera andra komplementfärger kan användas som dekorelement. Varje subportal har sin särskilda färg som återkommer på sidorna. Typsnitt Arial används i både rubriker och brödtext. Bilder För att ge ett tilltalande intryck bör bilder användas flitigt på webbsidorna. Samma tumregler gäller här som för bilder i trycksaker. Språk I princip samma riktlinjer gäller som för trycksakerna. Redaktörsmanualen ger närmare upplysningar och anvisningar. Intranät m.m. I tillämplig utsträckning ska anvisningarna för gälla också för intranätet PortalR. Liknande krav ställs på andra digitala tjänster som efter hand kan aktualiseras, t.ex. informationstjänster via mobiltelefon. Adressuppgifter i e-post Liksom i vanliga brev är det här viktigt med tydliga avsändaruppgifter. Kommunens e-postprogram ger möjlighet att lägga till signatur efter meddelandet. Det ska normalt göras i externa e-brev men inte interna. Så här kan signaturen se ut: Namn Namnsson Titel Ronneby Kommun, Enhet Besöksadress, postnummer Ronneby Tel Fax Mobil Det använda typsnittet Tahoma 8 p följer e-postsystemets standardinställningar. Den som ibland skickar e-post till utlandet kan använda följande svensk-engelska signatur: Namn Namnsson Titel/title Ronneby Kommun, Enhet/Department Besöksadress, postnummer Ronneby, Sweden Tel. +46 (0) Fax. +46 (0) Mobil. +46 (0) Begränsa antalet rader på signaturen, helst inte fler än sex rader som i exemplen. Ingen rad bör vara längre än 70 tecken. 17

18 Bilagor Gymnasieskolan Knut Hahn Logotyp Betydelse På Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby finns de flesta nationella programmen. Som särskild profilering erbjuds IT/teknik, idrott samt en internationell inriktning. De ledord som skolan med sin logotyp vill förmedla är utveckling, engagemang och öppenhet. De tre böckerna i logotypen bildar tillsammans en stabil form som förmedlar en känsla av engagemang och den utveckling som uppnås genom att läsa böcker. Användning Logotypen får användas fritt i olika sammanhang så länge den inte förvanskas och inte används i ett kommersiellt syfte utan skolans medgivande. Logotypen får tryckas i färg eller svartvitt. Tag alltid kontakt med skolan innan ni använder logotyp. Gymnasieskolan Knut Hahns logotyp kombineras med kommunlogotypen i kontorstryck, annonser m.m. Färger Knut Hahn använder färgerna grå, blå, oliv och svart. Teckensnitt Arial, Times New Roman, News Gothic Std. Grå #EEEEEE RGB: R238, G238, B238 CMYK: C6 M4 Y3 K0 PMS: Cool Gray 1 Blå #6292CC RGB: R98 G146 B204 CMYK: C63 M25 Y2 K0 PMS: 542 C Kontorstryck [SkapadDat] Förnamn Efternamn Storgatan Ronneby Dnr:[Diarienr] Gymnasieskolan Knut Hahn Blasius Königsgatan Ronneby Oliv #6A7345 RGB: R106 G115 B69 CMYK: C51 M31 Y64 K16 PMS: 5763 C Rubrik med Arial 14 p Brödtext med Times New Roman 12 pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas sit amet lectus. Duis egestas tellus sed mi. Aliquam nec mauris sed est suscipit rutrum. Fusce lacus. Fusce imperdiet sem vitae turpis. Duis adipiscing iaculis justo. Morbi ac arcu. In pharetra, quam ut commodo convallis, quam leo auctor enim, vitae dictum neque diam id mi. Proin aliquam. Nullam tincidunt ante eu lectus. Cras consectetuer elit. Rubrik 2 Arial 12 p, fet Maecenas vitae sapien et libero cursus scelerisque. Sed lobortis, metus ut interdum hendrerit, elit tellus pulvinar nibh, sit amet sollicitudin diam tortor at sapien. In non arcu eu odio imperdiet tempus. Nullam volutpat tempor neque. Etiam lectus. Kuvert Svart # RGB: R0 G0 B0 CMYK: C0 M0 Y0 K100 PMS: Black Rubrik 3 Arial 12 p Quisque rutrum ligula ac tortor. Nulla consequat nisi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam pellentesque hendrerit turpis. Med vänliga hälsningar Namn Namnsson Namn Efternamn Gymnasieskolan Knut Hahn Titel Besöksadress Blasius Königsgatan 27 Postadress Ronneby E-post Tel vxl +46 (0) Tel +46 (0) Mobil +46 (0) Fax +46 (0) Namn Efternamn Gymnasieskolan Knut Hahn Titel Blasius Königsgatan Ronneby Brevpapper Namn Efternamn Blasius Königsgatan 27 Gymnasieskolan Knut Hahn SE Ronneby Titel Tel vxl +46 (0) Tel +46 (0) Mob +46 (0) Fax +46 (0) Korrespondenskort Tel vxl Tel Mob Fax Visitkort 18

19 KulturPedagogiskt Centrum Logotyp KulturPedagogiskt Centrum (KPC) har en egen logotyp som består av en fågel samt texten KulturPedagogiskt Centrum Ronneby skriven med typsnitt Verdana. Logotypen är i gråskala. Den får användas fritt i sammanhang där KPC figurerar. Tag alltid kontakt med KPC innan ni använder logotypen. KPC:s logotyp används i kombination med kommunlogotypen i annonser, kontorstryck etc. Färger KulturPedagogiskt Centrums fem verksamhetsområden har varsin färg som används på faktablad etc. Dessa fem färger används även i kombination med varandra på t ex kontorstryck. Lime (Bild) PMS: Pantone 583 C CMYK: C25 M0 Y95 K10 RGB: R179 G193 B33 NCS S: S2070-G70Y Gul (Drama) PMS: Pantone 7403 C CMYK: C10 M20 Y65 K0 RGB: R225 G192 B104 NCS S: S1040-Y10R Blå (Kulturarv) PMS: Pantone 2716 C CMYK: C65 M35 Y0 K0 RGB: R95 G140 B199 NCS S: S2050-R70B Lila (Musik) PMS: Pantone 667 C CMYK: C50 M60 Y0 K30 RGB: R104 G83 B134 NCS S: S3040-R60B Röd (Scenkonst) PMS: Pantone 7418 C CMYK: C10 M70 Y40 K0 RGB: R214 G104 B111 NCS S: S2050-R 19

20 Bilder Varje verksamhetsområde har några utvalda bilder som används. Dessa bilder följer ett speciellt manér i fråga om beskärning och filter. Bilderna finns att ladda ner från bildarkivet ImageVault och får användas fritt i sammanhang som rör KPC och respektive verksamhetsområde. Tag alltid kontakt med KPC innan ni använder någon av bilderna. Teckensnitt Arial, Times New Roman, Verdana Kontorstryck Claes Andersson Pedagogiskt ansvarig KulturPedagogiskt Centrum Kallingevägen 3, Ronneby [SkapadDat] Dnr:[Diarienr] Tel vxl Tel Mob Förnamn Efternamn Storgatan Ronneby Visitkort, framsida Rubrik med Arial 14 p Visitkort, baksida Förnamn Efternamn Titel KulturPedagogiskt Centrum Tel vxl Kallingevägen 3, Ronneby Tel Mob Korrespondenskort Brödtext med Times New Roman 12 pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas sit amet lectus. Duis egestas tellus sed mi. Aliquam nec mauris sed est suscipit rutrum. Fusce lacus. Fusce imperdiet sem vitae turpis. Duis adipiscing iaculis justo. Morbi ac arcu. In pharetra, quam ut commodo convallis, quam leo auctor enim, vitae dictum neque diam id mi. Proin aliquam. Nullam tincidunt ante eu lectus. Cras consectetuer elit. Förnamn Efternamn Rubrik 2 Arial 12 p, fet Titel KulturPedagogiskt Centrum Tel vxl Maecenas vitae 00 sapien et libero cursus scelerisque. Sed lobortis, metus ut Kallingevägen 3, Ronneby Tel interdum hendrerit, 00 elit tellus pulvinar nibh, sit amet sollicitudin diam tortor Mob at sapien. 00 In 00non arcu eu odio imperdiet tempus. Nullam volutpat tempor neque. Etiam lectus. Rubrik 3 Arial 12 p Quisque rutrum ligula ac tortor. Nulla consequat nisi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam pellentesque hendrerit turpis. Med vänliga hälsningar Namn Namnsson Faktablad Namn Efternamn KulturPedagogiskt Centrumt Titel Besöksadress Kallingevägen 3 Postadress Ronneby E-post Tel vxl Tel Mobil Fax Vi bildpedagoger på KulturPedagogiskt Centrum (KPC) arbetar med många olika tekniker som måleri, teckning, 3-dimensionellt, foto, film, formgivning osv. Det gemensamma för alla uttryckssätten är att det handlar om kommunikation. Elevens sätt att tala med sin omvärld. Till pedagogens uppgift hör att inspirera eleverna och ge dem nya kunskaper i sitt eget skapande. Vår bas finns på Kulturcentrum där vi kan utnyttja verkstäder för bild, textiltryck, grafik och videoredigering. Vi har också tillgång till hallar med varierande utställningar där vi håller visningar. Lika ofta som vi har grupper inom Kulturcentrums lokaler är vårt arbetsfält ute på skolor i olika projekt. Vi arbetar med alla åldersgrupper inom för- och grundskolan. Initiativet till projekt kan komma från någon skola men också från oss pedagoger. Vi som är bildpedagoger på KPC är: Annika Smedjebäck Tel: E-post: Alla barn har rätt till sin historia och sina rötter. Först när fötterna står stadigt vågar man ta sats och lyfta. Tillsammans med barnen och pedagogerna jobbar jag med vårt kulturarv våra rötter. Genom hantverk, lek och gamla tekniker utforskar vi vår historia. Med fantasi och berättande som både medel och mål väcks lusten att utforska vårt förflutna och öka kunskap och förståelse. Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn Titel Verksamheten bedrivs i KulturPedagogiskt Centrums lokaler på Titel Kulturcentrum, på skolorna eller ute i kulturlandskapet. KulturPedagogiskt Centrum Tel vxl KulturPedagogiskt Centrum Tel vxl Kallingevägen 3, Ronneby Tel Kallingevägen 3, Ronneby Tel Mob Mob Marie Mimmi Olivendal Kulturarvspedagog Tel: E-post: Brevpapper Eva Jeding Persson Tel: E-post: Therese Bondesson Tel: E-post: Vår dramaverksamhet på KulturPedagogiskt Centrum består bland annat av teatergrupper på kvällstid, där vi erbjuder barn och ungdomar mellan nio och 18 år att utvecklas inom teater och drama. Vi delar in grupper utifrån ålder. En gång i veckan träffas vi för improvisera, läsa manus, skratta och mycket annat. Under hösten jobbar vi mycket med olika övningar för att lära känna varandra och bli trygga i guppen. På vårterminen går vi över mer på teater och scenframträdande, som kan resultera i någon form av produktion utifrån gruppens önskemål. En annan del av verksamheten äger rum ute på skolorna. Där jobbar vi med drama utifrån ett grupperspektiv. Ofta träffar vi klasser som precis har bildats, för att ge en bra start där de får chansen att lära känna varandra. Vi jobbar också mer långsiktigt med klasser där till exempel kommunikation och samarbete brister. Även fortbildning för lärare förekommer, för att ge dem kunskap och mod att genomföra egna dramapass och på så sätt nå fler barn och ungdomar i skolorna. Hos oss är alla lika viktiga och ges möjligheten att utvecklas, både personligt och teatermässigt, med lusten som drivkraft. Vi som jobbar med drama och teater är Maria Almkvist Tel: E-post: Gudrun Claesson Tel: E-post: Maria Ottosson Tel: E-post: Inom KulturPedagogiskt Centrums verksamhet har vi ett brett utbud för dig som gillar musik. Vi vill bevara traditioner och samtidigt inspirera till eget musicerande och förnyelse inom olika musikstilar. Att spela och sjunga tillsammans ser vi som ett led i unga människors sociala utveckling och förberedelse inför framtiden. Vi vänder oss till elever i grund- och gymnasieskolor. Hos oss kan du få undervisning på de flesta instrument och i sång. Redan efter ett år har du möjlighet att delta i ensemble- och orkesterverksamhet. Samspel i olika former erbjuds under hela din studietid. Vi har nybörjarblåsorkester, skolorkester, stråkorkester, körer, pop/rockensembler och kammarmusikgrupper. På Kulturcentrum har vi våra arbetsrum och en stor del av vår verksamhet. Där finns också en välutrustad inspelningsstudio. Självklart undervisar vi också ute på ett flertal skolor i kommunen. Olika projekt som initieras av oss eller någon skola gör att vår verksamhet breddas och förnyas. En spännande arbetsplats i ständig utveckling. Kontaktuppgifter hittar du på andra sidan. Fantasin är ett redskap för att vidga horisonten. Med hjälp av professionell musik, film och teater får våra barn och ungdomar möjlighet att utveckla sin fantasi. Att erbjuda detta är vår huvudsakliga uppgift på KulturPedagogiskt Centrum. Teater Teater börjar med lusten att berätta något. Teater är en inbjudan till ett möte mellan skådespelare och publik här och nu, i teatersalongen. Vi är med om att skapa något tillsammans. Teater ska bjuda på lyckorus, överraskande bilder och stor magi, men inte för att lugna oss eller lämna oberörda. För alla, inte minst barnen, finns livets sorg och lycka intill varandra. Alla Ronnebys skolbarn upplever minst en teaterföreställning per läsår. Även småbarnen mellan 3-5 år erbjuds professionell teater 2-4 gånger per år. Film Ibland räcker klassrummet inte till. Byt ut svarta tavlan mot vita duken. En filmupplevelse på biograf är en outtömlig inspirationskälla för både lärare och elever. Att gå på bio på skoltid är ett nyttigt nöje. Den gemensamma filmupplevelsen ger utgångspunkt för samtal, väcker nyfikenhet och ger impulser till fortsatt kunskapssökande. Filmen kan levandegöra det förflutna, spegla vår samtid och skapa identifikation med människor i olika länder, kulturer och livssituationer. Musik Musik är något nödvändigt gott... Musik man en gång släppt in i själen blir ett slags ande och dör aldrig; den vandrar oavbrutet genom minnets korridorer och återhörs ofta, klar och levande som första gången den hördes. När orden inte räcker till tar musiken vid. Musik är mycket mer njutbar om man lyssnar till den med slutna ögon. Den är också mer njutbar om de som sitter nära en lyssnar med slutna munnar. Alla skolbarn erbjuds minst en konsert per läsår. 20

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2007-04-16 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen Vår grafiska profil Antagen av direktionen 2016-12-16 En viktig del av vår profil är den grafiska. Vår profil ska hjälpa våra kunder att identifiera oss som avsändare och helst minnas oss på ett positivt

Läs mer

Grafisk Profil. Northai

Grafisk Profil. Northai Grafisk Profil Northai Förord Vi har skapat en grafisk profil för Northai som enligt oss speglar företaget på bästa möjliga sätt. Profilen attraherar med dess svenska design tillsammans med de kinesisk

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

GRAFISK M A N U A L SVAB

GRAFISK M A N U A L SVAB GRAFISK MANUAL SVAB Ver. 1 080801 Vår grafiska profil... 4 Logotyp... 6 Logotyp - Frizon... 8 Logotyp - Korrekt användande... 10 Logotyp - Felaktigt användande... 12 Färger... 14 Typografi... 18 Layout...

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog.

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Jättekul att ni skall medverka på SJÖLOG 2017! Nu börjar det bli dags

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Innehållsförteckning Personalrabatt... 1 Test2... 2 Test... 3 IT... 4 Servern... 5 Nätverket... 7 Personalrabatt Alla som arbetar här har

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

G R A F I S K P R O F I L

G R A F I S K P R O F I L G R A F I S K P R O F I L AB SOLOMs grafiska profil Den grafiska profilen utgör grunden för den visuella bild av AB SOLOM som ges i trycksaker, annonser, brev mm. Den bidrar till en enhetlig och konsekvent

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 INNEHÅLL NYCKELKOMPONENTER 5 LOGOTYP 6 TYPSNITT 16 TYPOGRAFI 18 FÄRGER 22 ANNONSER 27 AFFISCHER 29 Manualen är framtagen av Andrzej Olas PROFORMA HB 2013 2 Välkommen

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

1. Om GNS-mallen. 1.1 Om mallen. 1.2 Viktiga skillnader

1. Om GNS-mallen. 1.1 Om mallen. 1.2 Viktiga skillnader Innehållsförteckning 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...1 1.3 Om formatmallar...2 1.4 Att arbeta med formatmallar...2 1.4.1 Lista formatmallar...2 1.4.2 Applicera formatmallar...3

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER Round Table 117 Linköping-Filbyter grafisk profil 2016. Ord och form av Alexander Åkerberg. Fotografi av Oskar Lüren. I Round Table möter du gamla vänner för första gången

Läs mer

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11 Innehåll 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...2 1.3 Att arbeta med formatmallar...2 1.3.1 Applicera formatmallar...4 1.3.2 Radera formatering...4 2. Exempel på formatmallar...5

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104 Visuell identitet P4 sveriges radio VER 1.3 104 19. P4 / Verktygslåda Verktygslådan för P4 lyfter fram guidens breda, nyfikna och folkliga karaktär. Verktygslådan består av P1:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans Grafisk manual 2014 Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans En gemensam bild och upplevelse Våra medlemmar och anställda skapar en bild av oss huvudsakligen genom vårt arbete, men också genom

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Tema Vad är personas och scenarios? Hur skapar man personas och scenarios? Hur använder man personas

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Överförmyndarenheten Myndighetsvägen 13B 12345 Kungshamn X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Astrid Axelsson 0523 71234 600101-1234 Gatuadress

Läs mer

KAMPANJPLATS XX Projektplan

KAMPANJPLATS XX Projektplan 2007-03-01 1 (16) Projektplan Av: Emil Blomqvist 2007-03-01 2 (16) Innehåll 1 Projektidé och mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 3 2 Leverans och överlämning...

Läs mer

Regular expressions. "regexps" "grep" Jan Erik Moström,

Regular expressions. regexps grep Jan Erik Moström, Regular expressions "regexps" "grep" Reguljära uttryck Relativt vanligt att vi vill manipulera eller söka i text Text är inte alltid strukturerad, exempel emailadresser i ett email Definition av mönster

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 Ansvarig Utgivare: Gunilla Dahlqvist KF Information. Telefon 08-743 26 60 Formgivning: Modul1/Delores Delores Design och R.A.D&D Introduktion En tydlig profil är grundläggande

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Grafisk Profil Manual

Grafisk Profil Manual Grafisk Profil Manual » Innehåll 1 Inledning - Varför skall man ha en grafisk profil 2 Logotyp - Grundregler, riktlinjer & tillämpning 3 Profilfärger - Färgkoder & tillämpning 4 Typografi - Typsnitt för

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser.

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser. LOGOTYP I rekryteringsmaterial 2011/2012/2013 skall etikettlogotypen (labeln) användas. Vit logotyp mot röd botten får endast användas när slutformatet är större än A5 (105 mm bredd), dvs när logotypen

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm Minimanual 2015 Logotyp Logotypen placeras vanligtvis högerställd i nederkant som avsändare till det huvudsakliga budskapet, med en bredd som aldrig överstiger 41 mm (gäller ytorna A6-A3). Överst till

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Kommunal har tagit fram exempelannonser i stående och liggandeformat. Det finns exempel med röd- och vit utfallande bakgrund. Vårt förstahandsval är

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken.

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken. Grafisk manual Innehåll Inledning sid 4 Logotyp sid 5-7 Logotag sid 8-9 Företagsnamn sid 10-11 Profilfärger sid 12 Typografi sid 13 Kontorstryck / Brevpapper sid 14-15 Kontorstryck / Kuvert sid 16-17

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 1 s grafiska anvisningar Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 2 Innehåll Logons och den visuella profilens planering och genomförande: Aptual Oy www.aptual.fi Innehåll Logo Vapen Färgsättning Brevmall

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Lean Interior. Style guide. version 1.0

Lean Interior. Style guide. version 1.0 L I Style guide version 1.0 Identitet L i är den självklara valet för den inredningsintresserade som eftersöker ett både förnyat och personligt utformat hem, utan att lämna några permanenta avtryck i bostaden.

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm.

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. Läs Mig Först Spikblad.. sid 2-3 Titelblad.. sid 4-5 Pärm.. sid 6 Övrigt. Sid 7 Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. I zip-filen som innehåller

Läs mer

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen Grafi skprofi l för Kanal 7 Tjejkanalen Kanal 7 Tjejkanalen Ska vara tydlig som avsändare i all produktion och det som förmedlas ska stämma överens med det som varumärket Kanal 7 Tjejkanalen står för.

Läs mer