Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12"

Transkript

1 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad

2 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4 Informationsenhetens roll...4 Byggstenar...5 Kommunvapnet...5 Ronneby kommuns logotyp...5 Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård...7 Typsnitt...7 Färger...8 Grafiska element...8 Bilder & bildspråk...9 Språk...9 Användning...11 Kontorstryck...11 Blanketter...12 Skyltar...12 Annonser...12 Foldrar & broschyrer...13 Bildspel & OH...14 Roll-ups, vepor & affischer...14 Film, radio & TV...14 Bildekaler...14 Arbetskläder...14 Flaggor & standar...14 Profilprodukter...14 Kommunens webbplats...15 Intranät m.m...17 Adressuppgifter i e-post...17 Bilagor...18 Gymnasieskolan Knut Hahn...18 KulturPedagogiskt Centrum

3 Varför grafisk profil? Detta dokument beskriver den grafiska profilen för Ronneby kommun och dess tillämpning i olika sammanhang. Det finns tre huvudmotiv bakom profilen: Garantera en tydlig kommunal identitet, göra det lätt att känna igen kommunen Stimulera och underlätta effektiv marknadsföring Stärka samhörigheten inom den kommunala organisationen Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet Ronneby kommun har en bred verksamhet fördelad på ett tjugotal enheter. Utbildning, omsorg, kultur, park, gator, miljö och turism är några exempel. Flera av enheterna är i sin tur uppdelade på underavdelningar. Kontakterna med kommuninvånare, företag och andra organisationer är många. Kommunikation sker i form av brev, e-post, broschyrer, annonser, blanketter, skyltar, webbsidor m.m. Här har den grafiska profilen en viktig uppgift. Det måste tydligt framgå att Ronneby kommun är avsändare. Med profilen som grund ska grafiska budskap från kommunen vara enhetligt utformade och lätta att känna igen. De måste samtidigt hålla hög kvalitet också på andra sätt. Det gäller utseendet men även innehållet. Denna grafiska profil ger anvisningar för detta. Förenkla Den grafiska profilen ska göra det enklare att ta fram trycksaker och grafiska produkter. Det gäller både om produktionsarbetet sker internt i den egna organisationen eller externt hos t.ex. en annonsbyrå eller ett tryckeri. Man sparar tid samtidigt som kvaliteten blir högre. De kommunala bolagen Detta dokument avser inte de kommunala bolagen, som har egna grafiska profiler. Efter hand kan bolagens profiler bli mer samordnade med den kommunala förvaltningens än vad som är fallet nu. Det kan ske genom att färger, symbolbilder och andra grafiska element som bolagen använder på lämpligt sätt anpassas till den kommunala förvaltningens profil. Webb Kommunens webbplats tas upp i ett särskilt avsnitt. I webb sammanhang samverkar förvaltning och bolag redan idag. Alla använder samma tekniska plattform och i huvudsak samma grafiska uttryck och navigeringsmetoder. 3

4 Bilden av Ronneby En grafisk profil för en kommun bör stödja en bild av platsen. Den grafiska profilen för Ronneby kommun har ett sådant syfte. Bilden eller känslan som den ska kommunicera bygger på Ronneby kommuns Vision 2020 och kommunfullmäktiges övergripande mål, en genomförd profileringsanalys och näringslivsarbetet i Ronneby kommun. Exempel på värdebegrepp för att beskriva dagens och morgondagens Ronneby är närhet, livskvalitet i olika former, växtkraft och företagsamhet, framtidstro, mångfald. För den kommunala organisationen är kvalitet och öppenhet andra viktiga begrepp. Fotografier, färger, texter om Ronneby, utformningen av annonser m.m. ska så tydligt och konsekvent som möjligt förmedla den känsla och de värden som eftersträvas. Informationsenhetens roll Informationsenheten ger råd och rekommendationer om den grafiska profilen och följer upp att anvisningarna i manualen följs. Enheten ska kontaktas när någon behöver kompletterande anvisningar. Den grafiska profilen är i första hand ett digitalt dokument. Ambitionen är inte att dokumentet ska täcka alla frågor om grafisk profil. Kompletteringar och justeringar kan behövas efter hand. Informationsenheten ansvarar för hur sådana förändringar utformas och ser till att det digitala dokumentet uppdateras. 4

5 Byggstenar Kommunvapnet Ronnebys kommunvapen är sedan 1974 skyddat av Patent- och Registreringsverket. Vapnet finns med eller utan krön. Det ingår i kommunens logotyp och används normalt inte fristående. I undantagsfall där det inte finns plats för en hel logotyp kan man använda bara vapnet, till exempel på pins. Se också Ronneby kommuns logotyp Logotypen utgörs av kommunvapnet och texten RONNEBY KOMMUN. Texten i logotypen är versaler i typsnittet Proteus medium. Logotypens användning Logotypen ska finnas med i alla sammanhang där den kommunala organisationen är avsändare. Det gäller också om Ronneby kommun är medarrangör eller sponsor. Den minsta bredden för logotypen är 18 mm. Det finns inga begränsningar uppåt. Viktigt är att proportionerna mellan vapen och text alltid är desamma. Färger och typsnitt får inte ändras. Området närmast logotypen är en frizon som ska vara tom. H H H 18 mm H=höjd i mm på valfri bokstav i texten. Logotypen finns i fem varianter: fyrfärg, enfärgad blå, svart, negativ och vit. Färgerna som används i fyrfärgslogotypen är följande: Guld PMS: Pantone 466 C, CMYK: C0 M15 Y50 K25 Blått PMS: Pantone 279 C, CMYK: C69 M34 Y0 K0 Silver PMS: Pantone 427 C, CMYK: C0 M0 Y0 K15 Den enfärgade blå logotypen har färg PMS: Pantone 301 U, CMYK: C100 M50 Y0 K20. I den negativa logotypen är vapnet försett med en vit konturlinje och texten är negativ. Denna används på mörka bakgrunder. Logotyper i olika storlekar och format finns att hämta i bilddatabasen Image Vault. Kontakta Informationsenheten om du är osäker på hur logotypen får användas eller vilket bildformat du ska välja. Undantag Kommunens vapen och logotyp är symboler för organisationen Ronneby kommun. Om någon annan ska få använda vapnet eller logoty- 5

6 pen krävs Kommunstyrelsens godkännande. Den som har sådant önskemål vänder sig till Informationsenheten med en ansökan. Logotyp med tilläggsavsändare Under Ronneby kommuns logotyp kan man markera avsändaren med namn på t.ex. enhet, avdelning eller skola. Namnet står på en rad under logotypen. Informationsenheten tillhandahåller dessa logotyper. Enhetslogotyp Kommunens enheter kan, om det passar bättre i sammanhanget, använda en variant av Ronneby kommuns logotyp. RONNEBY KOMMUN står då på en rad med namnet på enheten direkt under. Varianten kan vara lämplig i en annons eller en folder där man vill framhäva den enskilda enheten som avsändare. Informationsenheten tillhandahåller sådana logotyper. Andra logotyper inom kommunens verksamhet Undantagsvis kan det finnas behov av att ytterligare profilera någon viss verksamhet eller aktivitet. Då kan man behöva en logotyp eller en grafisk profil särskilt utformad för denna. Det måste tydligt framgå att Ronneby kommun ansvarar för verksamheten. Det sker bäst genom att kommunlogotypen finns med i kontorstryck, annonser m.m. Den särskilt utformade logotypen eller profilen måste också på andra sätt fungera bra tillsammans med kommunens grafiska profil. Informationsenheten ska alltid rådfrågas om en kompletterande logotyp önskas. Ronneby kommuns nämnder: Biblioteks- och kulturnämnden Byggnadsnämnden Fritids- och turistnämnden Förskole- och grundskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Omsorgsnämnden Revisionsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden Ronneby kommuns enheter: Biblioteks- och kulturenheten Bygg- och fastighetsenheten Ekonomienheten Fritids- och turistenheten Gatuenheten Handikappomsorgsenheten Individ- och familjeomsorgsenheten Informationsenheten IT-enheten Kommunledningsenheten Kostenheten Miljö- och hälsoskyddsenheten Parkenheten Personalenheten Samhällsbyggnadsenheten Utbildningsenheten Äldreomsorgsenheten Ronneby Brunnsparks logotyp Gymnasieskolan Knut Hahns logotyp KulturPedagogiskt Centrums logotyp I bilaga finns grafisk profil för Gymnasieskolan Knut Hahn beskriven. 6

7 Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård Uttrycket Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård är väl etablerat. Det är en bra beskrivning av Ronneby och har koppling till att Blekinge är Sveriges trädgård. Uttrycket har en grafisk form, en bild, som kan användas i olika material som har kommunen eller annan aktör som avsändare. Ronneby hjärtat i Sveriges trädgård är lämpligt att använda i marknadsföringsmaterial t.ex. turistbroschyrer. Den ersätter inte kommunlogotypen utom i undantagsfall t.ex. på en penna. Färgvarianter: Grön, grå och vit. Den gröna färgen är PMS: Pantone 7495 C, CMYK: C40 M0 Y100 K40 och den grå är 55% svart. Logotypen finns att hämta i Image Vault. Kontakta Informationsenheten om du har frågor när det gäller användning av Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård. Ronneby hjärtat i Sveriges trädgård får användas av andra utanför den kommunala organisationen. De som vill använda uttrycket i denna grafiska form kan kontakta Informationsenheten för att få instruktioner och riktlinjer för användning. Typsnitt Arial Används för rubriker och fasta fält som adressuppgifter, telefonnummer, webbadress m.m. i kontorsdokument. Arial används också på i bildspel och blanketter. Times New Roman Används för brödtext i kontorsdokument och andra längre texter t.ex. i foldrar eller annonser. News Gothic Används i rubriker och korta brödtexter i annonser och mer avancerade foldrar och broschyrer. De finns som standard i layoutprogrammet Adobe InDesign. Caflish script Kan användas i annonser eller vid andra tillfällen där produkten ska ge ett mjukare intryck. Finns som standard i layoutprogrammet Adobe InDesign. 7

8 Färger Fyra färger och toner av dessa används återkommande. Blå och grön är huvudfärger, guld och röd kompletteringsfärger. Nedan anges deras benämningar och värden utifrån de vanligaste färgmodellerna. Blå PMS: Pantone 646 C CMYK: C65 M30 Y0 K12 RGB: R66 G123 B171 Grön PMS: Pantone 5777 C CMYK: C10 M0 Y50 K30 RGB: R168 G177 B121 Guld PMS: Pantone 466 C CMYK: C10 M25 Y45 K0 RGB: R206 G180 B121 Röd PMS: Pantone 471 C CMYK: C0 M60 Y100 K20 RGB: R210 G90 B23 Grafiska element Blått fält med gräs Symboliserar information från den kommunala organisationen. Används i platsannonser, kommunruta och kungörelser, på visitkort och korrespondenskort, kan användas i bildspel, på roll-ups m.m. Grönt fält med blad Den gröna varianten används vid marknadsföring, t.ex. i annonser, broschyrer, bildspel och på roll-ups. Grönt fält med gräs Används som det gröna fältet med blad men där utrymmet som finns till förfogande är lägre. Prova på-dag för niondeklassare! Lördagen den 2 december kl Naturbruksgymnasiet i Blekinge, Bräkne-Hoby. Ta gärna med dina föräldrar. Välkommen! För mer info: Annons med blått fält med gräs Premiärfiske i Ronnebyån Lördag 10 mars 2007 Nr 1 Namn: Pris 200 kr Antal: max 2 regnbåge/öring. Endast flug- & spinnfiske är tillåtet OBS! Landad fisk skall vägas och mätas vid kontrollstationen, pool 1 och tillfaller först därefter fiskaren (gäller även återutsatt fisk över 50cm). Fiskekort med grönt fält med gräs Premiärfiske i Ronnebyån Lördag 10 mars 2007 Nr 3 Namn: Pris 200 kr Antal: max 2 regnbåge/öring. Endast flug- & spinnfiske är tillåtet Juni 1-3 Bouletävling 6 Folkfest i Brunnsparken Fotbollsvecka 16 Sillarodd 22 Midsommarfirande 30 Nostalgia Festival Juli 6 Diggiloo Premiärfiske i Ronnebyån Tosia Bonnada n Lördag 10 mars SM i varpa Nr 2 Augusti Internationell hundutställning Blomsterfestival Namn: Pris 200 kr Antal: max 2 regnbåge/öring. Endast flug- & spinnfiske är tillåtet OBS! Landad fisk skall vägas och mätas vid kontrollstationen, pool 1 och tillfaller först därefter fiskaren (gäller även återutsatt fisk över 50cm). Premiärfiske i Ronnebyån Lördag 10 mars 2007 Nr 4 För mer information kontakta Ronneby Turistbyrå, Västra Torggatan 1, Ronneby Tel , Namn: Pris 200 kr Antal: max 2 regnbåge/öring. Endast flug- & spinnfiske är tillåtet Annons med grönt fält med blad OBS! Landad fisk skall vägas och mätas vid kontrollstationen, pool 1 och tillfaller först därefter fiskaren (gäller även återutsatt fisk över 50cm). OBS! Landad fisk skall vägas och mätas vid kontrollstationen, pool 1 och tillfaller först därefter fiskaren (gäller även återutsatt fisk över 50cm). 8 Premiärfiske i Ronnebyån Lördag 10 mars 2007 Nr 5 Namn: Pris 200 kr Antal: max 2 regnbåge/öring. Endast flug- & spinnfiske är tillåtet Premiärfiske i Ronnebyån Lördag 10 mars 2007 Nr 6 Namn: Pris 200 kr Antal: max 2 regnbåge/öring. Endast flug- & spinnfiske är tillåtet

9 Bilder & bildspråk Bilder har en viktig funktion i den grafiska profilen. En bild kan lätta upp en trycksak, skapa ett blickfång eller förstärka innehållet i en text. De bilder vi använder bör bidra till den känsla av Ronneby som vi vill förmedla. Ronneby kommuns bildarkiv - Image Vault - nås via PortalR. I kategorin Profilbilder finns ett antal bilder utvalda för att användas i annonser, foldrar, broschyrer, bildspel, roll-ups m.m. De utvalda bilderna är av hög kvalitet och de allra flesta i färg. Välj helst bilder som illustrerar ämnet eller temat och därmed förstärker budskapet. Om man inte hittar det man behöver bland de utvalda profilbilderna kan man använda egna fotografier, tecknade bilder eller andra bilder från bildarkivet. Tänk då på att samma kvalitetskrav ställs på dem som på de utvalda profilbilderna. Clipart-bilder kan användas i undantagsfall. Rådgör gärna med Informationsenheten när det gäller bilder och bildval. Fotograf Ibland behöver fotograf anlitas och en eller flera nya bilder köpas. Beskriv då uppdraget tydligt, dvs. önskat motiv och i vilket sammanhang bilden ska användas. Det är viktigt att komma överens med fotografen om hur bilden får användas. Är det vid ett eller flera publiceringstillfällen? Får den visas på webbplatsen? En fotograf har alltid rätt till sin bild även om kommunen får använda den fritt. Fotografens namn ska anges, helst i anslutning till bilden. Undantag kan göras om utrymmet är alltför begränsat t.ex. i en liten annons. Fotografen ska då godkänna att namnet utelämnas. Välj annars en annan bild. Bilder som kommunala enheter på ett eller annat sätt kan använda ska läggas i bilddatabasen Image Vault. För varje bild anges där särskilda uppgifter om bl.a. fotograf och rättigheten att använda bilden. Språk Den grafiska utformningen av trycksaker, webbsidor och dokument är viktiga för hur Ronneby kommun uppfattas. Men också språket som används i texterna påverkar mottagarens uppfattning. Texter skrivs av olika orsaker. Man kan informera om en händelse, redovisa ett beslut, försöka påverka beteenden m.m. För att läsaren ska ta till sig det skrivna måste man uttrycka sig enkelt och tydligt. Med tre grundregler kommer man långt: Skriv enkelt Skriv kort Skriv rätt Följs dessa grundregler kan texten bidra till en positiv bild av Ronneby kommun. En kommun som kännetecknas av tydlighet, öppenhet och god kvalitet. 9

10 Några ytterligare råd: Om du skrivit en text som du ska publicera i en trycksak eller på webb, be gärna någon annan läsa igenom den först. Det är lätt att bli blind för hur den egna texten kan uppfattas av andra. Följ Språkrådets råd i boken Svenska skrivregler. Se också Använd en rättstavningsfunktion i datorn eller kontrollera i ordbok hur ord stavas om du är osäker. Ett bra hjälpmedel är Myndigheternas skrivregler från Regeringskansliet (pdf 600 kb). Lättläst Lättläst innebär särskilda krav på hur språket används. Se En sådan text har kortare meningar, enklare ord och bilder som är lätta att förstå. I vissa fall kan man välja att formulera en text fullt ut enligt anvisningarna för lättläst. Det finns dock ingen allmän rekom menda tion att vi ska göra detta. Däremot ska vi alltid ha ambitionen att skriva så att texten är lätt att förstå. Information på andra språk Information som produceras på andra språk än svenska ska vara korrekt översatt. Normalt ska professionella översättare anlitas. Uppgifter om företag som förmedlar översättningsuppdrag finns i kommunens ramavtal som hittas på PortalR. 10

11 [SkapadDat] Dnr:[Diarienr] Användning Kontorstryck Rubrik med Arial 14 p Förnamn Efternamn Storgatan Ronneby Brödtext med Times New Roman 12 pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas sit amet lectus. Duis egestas tellus sed mi. Aliquam nec mauris sed est suscipit rutrum. Fusce lacus. Fusce imperdiet sem vitae turpis. Duis adipiscing iaculis justo. Morbi ac arcu. In pharetra, quam ut commodo convallis, quam leo auctor enim, vitae dictum neque diam id mi. Proin aliquam. Nullam tincidunt ante eu lectus. Cras consectetuer elit. Rubrik 2 Arial 12 p, fet Maecenas vitae sapien et libero cursus scelerisque. Sed lobortis, metus ut interdum hendrerit, elit tellus pulvinar nibh, sit amet sollicitudin diam tortor at sapien. In non arcu eu odio imperdiet tempus. Nullam volutpat tempor neque. Etiam lectus. Rubrik 3 Arial 12 p Quisque rutrum ligula ac tortor. Nulla consequat nisi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam pellentesque hendrerit turpis. Med vänliga hälsningar Namn Namnsson Namn Efternamn Enhet Titel Besöksadress Stadshuset Telefon +46 (0) Karlshamnsvägen 4, Ronneby Mobil +46 (0) Postadress Ronneby Fax +46 (0) Webbplats E-post Brevpapper Ronneby Kommun SE Ronneby Brevpapper Mallar för brev och andra dokument används för att doku menten ska bli enhetliga. Brevmallar hämtas i ärende- och dokumenthanteringssystemet Winess och på PortalR. Mallen i Winess skapar automatiskt t.ex. diarienummer och kontaktuppgifter. I övrigt är de båda mallarna lika. Det finns också en engelsk brevmall (använd engelsk rättstavning i Word) och en för brev med enklare utformning. Andra dokument i Winess Mallar för protokoll, kallelse m.m. hämtas i Winess. I alla mallarna följer sidhuvud, sidfot och typsnitt samma struktur. Både brevmallar och andra dokumentmallar ska följa SIS-standard. Kontakta Informationsenheten om någon ytterligare mall skulle behövas. Kuvert Kuverten är utformade efter postens rekommendationer. Avsändare placeras på baksidan och logotypen i övre vänstra hörnet. Kuvert beställs från Kontorsserviceenheten. Kuvert, 1-färg Ronneby Kommun SE Ronneby Korrespondenskort Beställs från tryckeri. Informationsenheten bistår med anvisningar. Visitkort Beställs från tryckeri. Informationsenheten bistår med anvisningar. Faxförsättsblad Mall för försättsblad till faxmeddelande finns på PortalR. Namn Efternamn Enhet Titel Kuvert, 4-färg Pressmeddelande Mall för pressmeddelande finns på PortalR. Informationsenheten kan bistå med att skriva, distribuera och publicera pressmeddelanden på webben. Alla pressmeddelanden som enheterna själva skriver och distribuerar ska också skickas till Informationsenheten. Ronneby kommun Stadshuset Ronneby Tel vxl Tel Mob Fax Visitkort 11

12 Blanketter Utformningen av blanketter ska följa en gemensam standard, se PortalR. Blanketterna ska finnas i digital form och kunna hämtas via kommunens webbplats eller PortalR. Skyltar Skyltar behövs i många sammanhang. De varierar i storlek från några centimeter till flera meter. Det går inte att i förhand precisera utformningen. När en ny skylt ska tas fram, rådfråga Informationsenheten. Utgångspunkten är att de byggstenar som finns i denna grafiska manual ska användas även vid skyltproduktion. Namnskyltar Vissa skyltar, som små namnskyltar för konferensdeltagare, kan enheterna mycket väl producera själva utan hjälp av Informationsenheten. För det ändamålet finns en mall och instruktioner på PortalR. Namnskyltarna skrivs ut i färgskrivare. Graverade namnskyltar kan också förekomma. Där bistår Informationsenheten med anvisningar om utformningen och kan också ta fram original. Vägskylt Skyltar för tillfälligt bruk Ibland behövs tillfälliga skyltar t.ex. för att ange ändrade öppettider eller visa vägen till en möteslokal. Också sådana tillfälliga skyltar ska vara snyggt utformade. Det finns på PortalR mallar att hämta för dem som ska göra skyltar av det slaget. Annonser Ronneby kommun annonserar i lokaltidningar, rikstidningar och andra trycksaker. Vissa typer av annonser återkommer regelbundet medan andra är mer tillfälliga. Konkurrensen om läsarens uppmärksamhet är stor samtidigt som annonskostnaderna totalt sett är höga. Det är viktigt att utseende och innehåll i annonserna är sådant att budskapet når fram till mottagaren. De ska bidra till en positiv bild av Ronneby i linje med syftet för denna grafiska profil. Tänk på att färg är bättre än svartvitt bilder är bra som blickfång inte ha för mycket information i annonsen kontaktuppgifter och tydlig avsändare ska vara med webbadress ska vara med Informationsenheten bistår med utformningen av annonser och producerar vid behov original. Infoenheten kan också förmedla mallar till trycksaksproducent som själv ska göra annonsoriginal. Om annonsen inte kan tryckas i färg finns särskild mall för svartvit annons. Ronneby kommun informerar Invigning av Kvitterplatsen Kvitterplatsen invigs den 7 juni kl av Fritids- och turistnämndens ordförande Tommy Andersson. Se program på Anbud Ronneby kommun med flera upphandlade enheter, upphandlar: Vitvaror, storköksmaskiner och fastighetstvättmaskiner Förfrågningsunderlag kan hämtas från eller beställas på telefon Ändrade öppettider Torsdag 5/6 har biblioteket öppet Ronneby bibliotek kl Stadshuset Kallinge bibliotek kl Ronneby Hjorthöjdens bibliotek kl , Tel Fredag 6/6 stängt Lördag 7/6 är Ronneby bibliotek öppet kl Kommunannons 12

13 Arbetsterapeuter vikariat Sjukgymnast vikariat till Omsorgsverksamhetens HSL-team Sista ansökningsdag: Informatör till Informationsenheten Sista ansökningsdag: Information om tjänsterna och kontaktuppgifter hittar du på eller Vill du att vi skickar informationen till dig? Ring Platsannons Kungörelse Kommunfullmäktige i Ronneby kallas härigenom till sammanträde torsdagen kl i Ronnebysalen, Stadshuset. Följande ärenden ska behandlas: 1. Val av justeringsmän 2. Val av Presidium 3. Val av Valberedning 4. Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige, Anders Neijbert, M, samt nyval OBS! Tiden kl Information gällande Kommunfullmäktiges sammanträde i december Kommunfullmäktiges decembersammanträde kommer att pågå under två dagar, den december Sammanträdet kommer att starta klockan båda dagarna. Den 14 december, efter Kommunfullmäktiges sammanträde, kommer avtackning att ske av avgående kommunfullmäktigeledamöter. Ronneby Kommun Kommunledningskontoret Nils-Ingmar Thorell Ålderspresident Iréne Robertsson Kommunsekreterare Lyssna på Kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand på Ronneby kommuns hemsida, Kungörelse RONNEBY Se och göra, boende och restauranger i Ronneby kommun Rutiner för regelbundet återkommande annonsering i lokala dagstidningar följer. Platsannonser Platsannonsering sker enligt någon av följande modeller: 1. Ange endast tjänstens titel, hänvisa sedan till webbplatsen för mer information. 2. Ange tjänstens titel men beskriv också tjänsten. Hänvisa till webbplatsen. 3. Antingen 1 eller 2 plus en kort presentationstext om Ronneby. Personalenheten bedömer i samförstånd med berörd enhet vilken modell som är lämplig. Om flera tjänster ska annonseras ut vid samma tillfälle bör de placeras i samma annons. Mallar för platsannonser finns hos Mediealliansen som samordnar annonsering i de lokala dagstidningarna. Personalenheten skickar textinnehållet via e-post till Mediealliansen. Kungörelser Mallar för Kungörelseannons finns hos Mediealliansen som samordnar annonsering i de lokala dagstidningarna. Textinnehållet skickas via e-post till Mediealliansen. Ronneby kommun informerar Varje vecka - på fredagar - samordnas kommunens information i en gemensam annons. Även denna mall finns hos Mediealliansen. Innehållet sammanställs av Kommunledningsenheten och skickas till Mediealliansen. Veckoannons om evenemang Varje vecka - på fredagar - presenteras veckans evenemang i en särskild annons i lokaltidningarna som Kulturenheten sammanställer och förmedlar. Mall finns hos Mediealliansen. Foldrar & broschyrer Foldrar och broschyrer produceras för många olika ändamål. Innehåll, målgrupp, upplaga och tryckteknik påverkar utformningen. Det går inte att här ge instruktioner som innefattar alla möjliga trycksaker. När broschyrer eller foldrar avsedda för publika ändamål ska produceras bör Informationsenheten rådfrågas. Gärna i ett tidigt skede. Utgångspunkten är att de byggstenar som finns i den grafiska manualen ska användas även i dessa fall. Evenemangsfolder 13

14 Bildspel & OH Mallar i Powerpoint finns att hämta på PortalR. Valet av mall beror på innehåll i presentationen och vilken målgrupp man riktar sig till. Ytterligare instruktioner finns där du hämtar mallarna. Roll-ups, vepor & affischer Roll-ups och vepor är ett bra blickfång på mässor, utställningar m.m. Informationsenheten hjälper till med utformning, tryck och ev. montering eller kan bistå annan leverantör med färdigt original. Jämställdhetsplan Beslutad KF Kommunövergripande Gäller all personal inom kommunens verksamheter. Kan antas av bolagens styrelser. Bildspel Film, radio & TV Film som produceras ska i tillämpliga delar stämma överens med den grafiska manualen. Det gäller också eventuell radio- eller TV-reklam. Bildekaler Det är viktigt att allmänheten lätt kan se vilka fordon som tillhör Ronneby kommun. De ska därför normalt vara försedda med särskild dekal. Placeringen ska om möjligt vara på framdörrarna. Dekalen kan bestå av enbart kommunens logotyp eller logotyp med tilläggsavsändare. Färgen på fordonet har betydelse för logotypens färg. Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård kan användas som tillägg. Informationsenheten bistår med anvisningar om utformning och färgval för dekalen. Arbetskläder Arbetskläder ska vara försedda med kommunens logotyp, logotyp med tilläggsavsändare eller enhetslogotyp. På plagg som passar för detta kan Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård också användas. För utformning och placering, rådgör med Informationsenheten. Flaggor & standar Flaggor som används för att symbolisera organisationen Ronneby kommun ska vara vita med kommunlogotypen i fyrfärg. Det gäller också bordsflaggor. Standar har annan form och förses med kommunens vapensköld och texten Ronneby kommun, se bild. Detta undantag gäller endast för standar. Flaggor som symboliserar platsen ska vara försedda med Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård. De kan förekomma i två utformningar, med fördel tillsammans. Profilprodukter Exempel på profilprodukter är påsar, pennor, muggar, tröjor, kepsar, nyckelband. Bordsstandar 14

15 Grundförutsättningen för kommunens profilprodukter är att logotypen finns med. Om utrymmet tillåter bör också Ronneby - hjärtat i Sveriges trädgård vara med. Instruktionerna för färger, storlekar, frizoner, varianter av logotypen m.m. som har nämnts tidigare i manualen gäller också för profilprodukterna. Undantag kan motiveras av främst utrymmesskäl. En pin kan bestå enbart av ett kommunvapen. På en penna kan det vara tillräckligt med Ronneby hjärtat i Sveriges trädgård. Profilprodukter av mer tillfälligt slag kan förekomma för att lyfta fram t.ex. en aktivitet som kommunen står bakom. Informationsenheten ger råd om utformningen. Det kan behövas produkter på t.ex. Turistbyrån som symboliserar platsen Ronneby men inte alls den kommunala organisationen. På sådana ingår inte kommunlogotypen, men däremot gärna Ronneby hjärtat i Sveriges trädgård. Kommunens webbplats Webbplatsen är en viktig kanal för information och digitala tjänster. Innehåll och design bidrar tillsammans till hur kommunen uppfattas. Webbplatsen har stor betydelse för bilden av Ronneby (se början av grafiska profilen). Färger, fotografier och typsnitt samverkar för att ge struktur, läsbarhet och ett tilltalande utseende. Anvisningarna avviker något från dem för det tryckta materialet. De gäller också för de kommunala bolagen. Kravet på kvalitet är högt. Webbsidorna måste hållas levande och uppdaterade. Berörd enhet eller bolag ska se till att innehållet förnyas och byggs på. Grupper av redaktörer bevakar innehållet i olika delar av webbplatsen (subportaler). 15

16 Utformningen av enskilda webbsidor styrs av webbsystemets sidmallar. Mallarna har anpassats till lokala förhållanden och ska användas av webbredaktörerna. Informationsenheten kan vid behov något förändra och anpassa mallarna. Från många webbsidor kan man nå kommunala dokument av olika slag. De är då vanligen sparade i formatet pdf. Infoenheten har ett övergripande ansvar för innehållet och den fortsatta utvecklingen av publik webb och intranät. Man ger stöd åt andra i organisationen men kan också ställa krav på hur webbsidorna underhålls och utvecklas. Betydelsefulla förändringar av webbsystemet och webbplatsen ska Infoenheten förankra i webbgruppen, där flera kommunala enheter är representerade, och vid behov också bland verksamhetscheferna och i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Webbredaktörerna har tillgång till en särskild manual med anvisningar om hur webbplatsens sidmallar m.m. ska användas. Den som önskar närmare upplysningar hänvisas till redaktörsmanualen som nås via PortalR. Uppläggning och uppbyggnad Ronneby kommuns logotyp ska genomgående finnas uppe till vänster på webbsidorna. De kommunala bolagen har egna logotyper på sina sidor. Där har kommunens logotyp flyttats till sidfoten. Webbplatsen är uppbyggd av en startportal och närmare 15 subportaler. Ett tiotal av dessa avser olika fackområden, men utan att kommunens organisation är styrande. Subportalerna ska utformas ur användarens synvinkel. Den enskilde ska inte behöva känna till den kommunala organisationen. Exempel på fackinriktade subportaler är Barn-Skola-Utbildning, Gata&Trafik, Kommun&Politik, Näringsliv&Arbete. En annan typ av subportaler vänder sig till vissa utvalda målgrupper. Hit hör bland annat turister och personer som funderar på att flytta till Ronneby. Navigation Det ska finnas fler sätt att navigera på webbplatsen än att använda menyer. Här ingår Snabbval, Självservice, Sök, A-Ö m.m. Dessa funktioner ska finnas tillgängliga på i princip alla sidor. Webbplatsen ska underlätta för den enskilde användaren att skicka in kommentarer och klagomål till kommunen. Också denna funktion ska finnas med genomgående. Webbplatsen och webbsidorna ska ha hög grad av tillgänglighet. Ett mål är att uppfylla kraven på tillgänglighet som WAI (Web Accessibility Initiative) ställer och som bland andra Verva (Verket för förvaltningsutveckling) efterfrågar. Det bör inkludera möjligheten att lyssna på sidorna i stället för att enbart läsa texten på skärmen. 16

17 Färger Temafärgerna som används i trycksaker måste inte vara lika dominerande på webbplatsen. Flera andra komplementfärger kan användas som dekorelement. Varje subportal har sin särskilda färg som återkommer på sidorna. Typsnitt Arial används i både rubriker och brödtext. Bilder För att ge ett tilltalande intryck bör bilder användas flitigt på webbsidorna. Samma tumregler gäller här som för bilder i trycksaker. Språk I princip samma riktlinjer gäller som för trycksakerna. Redaktörsmanualen ger närmare upplysningar och anvisningar. Intranät m.m. I tillämplig utsträckning ska anvisningarna för gälla också för intranätet PortalR. Liknande krav ställs på andra digitala tjänster som efter hand kan aktualiseras, t.ex. informationstjänster via mobiltelefon. Adressuppgifter i e-post Liksom i vanliga brev är det här viktigt med tydliga avsändaruppgifter. Kommunens e-postprogram ger möjlighet att lägga till signatur efter meddelandet. Det ska normalt göras i externa e-brev men inte interna. Så här kan signaturen se ut: Namn Namnsson Titel Ronneby Kommun, Enhet Besöksadress, postnummer Ronneby Tel Fax Mobil Det använda typsnittet Tahoma 8 p följer e-postsystemets standardinställningar. Den som ibland skickar e-post till utlandet kan använda följande svensk-engelska signatur: Namn Namnsson Titel/title Ronneby Kommun, Enhet/Department Besöksadress, postnummer Ronneby, Sweden Tel. +46 (0) Fax. +46 (0) Mobil. +46 (0) Begränsa antalet rader på signaturen, helst inte fler än sex rader som i exemplen. Ingen rad bör vara längre än 70 tecken. 17

18 Bilagor Gymnasieskolan Knut Hahn Logotyp Betydelse På Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby finns de flesta nationella programmen. Som särskild profilering erbjuds IT/teknik, idrott samt en internationell inriktning. De ledord som skolan med sin logotyp vill förmedla är utveckling, engagemang och öppenhet. De tre böckerna i logotypen bildar tillsammans en stabil form som förmedlar en känsla av engagemang och den utveckling som uppnås genom att läsa böcker. Användning Logotypen får användas fritt i olika sammanhang så länge den inte förvanskas och inte används i ett kommersiellt syfte utan skolans medgivande. Logotypen får tryckas i färg eller svartvitt. Tag alltid kontakt med skolan innan ni använder logotyp. Gymnasieskolan Knut Hahns logotyp kombineras med kommunlogotypen i kontorstryck, annonser m.m. Färger Knut Hahn använder färgerna grå, blå, oliv och svart. Teckensnitt Arial, Times New Roman, News Gothic Std. Grå #EEEEEE RGB: R238, G238, B238 CMYK: C6 M4 Y3 K0 PMS: Cool Gray 1 Blå #6292CC RGB: R98 G146 B204 CMYK: C63 M25 Y2 K0 PMS: 542 C Kontorstryck [SkapadDat] Förnamn Efternamn Storgatan Ronneby Dnr:[Diarienr] Gymnasieskolan Knut Hahn Blasius Königsgatan Ronneby Oliv #6A7345 RGB: R106 G115 B69 CMYK: C51 M31 Y64 K16 PMS: 5763 C Rubrik med Arial 14 p Brödtext med Times New Roman 12 pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas sit amet lectus. Duis egestas tellus sed mi. Aliquam nec mauris sed est suscipit rutrum. Fusce lacus. Fusce imperdiet sem vitae turpis. Duis adipiscing iaculis justo. Morbi ac arcu. In pharetra, quam ut commodo convallis, quam leo auctor enim, vitae dictum neque diam id mi. Proin aliquam. Nullam tincidunt ante eu lectus. Cras consectetuer elit. Rubrik 2 Arial 12 p, fet Maecenas vitae sapien et libero cursus scelerisque. Sed lobortis, metus ut interdum hendrerit, elit tellus pulvinar nibh, sit amet sollicitudin diam tortor at sapien. In non arcu eu odio imperdiet tempus. Nullam volutpat tempor neque. Etiam lectus. Kuvert Svart # RGB: R0 G0 B0 CMYK: C0 M0 Y0 K100 PMS: Black Rubrik 3 Arial 12 p Quisque rutrum ligula ac tortor. Nulla consequat nisi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam pellentesque hendrerit turpis. Med vänliga hälsningar Namn Namnsson Namn Efternamn Gymnasieskolan Knut Hahn Titel Besöksadress Blasius Königsgatan 27 Postadress Ronneby E-post Tel vxl +46 (0) Tel +46 (0) Mobil +46 (0) Fax +46 (0) Namn Efternamn Gymnasieskolan Knut Hahn Titel Blasius Königsgatan Ronneby Brevpapper Namn Efternamn Blasius Königsgatan 27 Gymnasieskolan Knut Hahn SE Ronneby Titel Tel vxl +46 (0) Tel +46 (0) Mob +46 (0) Fax +46 (0) Korrespondenskort Tel vxl Tel Mob Fax Visitkort 18

19 KulturPedagogiskt Centrum Logotyp KulturPedagogiskt Centrum (KPC) har en egen logotyp som består av en fågel samt texten KulturPedagogiskt Centrum Ronneby skriven med typsnitt Verdana. Logotypen är i gråskala. Den får användas fritt i sammanhang där KPC figurerar. Tag alltid kontakt med KPC innan ni använder logotypen. KPC:s logotyp används i kombination med kommunlogotypen i annonser, kontorstryck etc. Färger KulturPedagogiskt Centrums fem verksamhetsområden har varsin färg som används på faktablad etc. Dessa fem färger används även i kombination med varandra på t ex kontorstryck. Lime (Bild) PMS: Pantone 583 C CMYK: C25 M0 Y95 K10 RGB: R179 G193 B33 NCS S: S2070-G70Y Gul (Drama) PMS: Pantone 7403 C CMYK: C10 M20 Y65 K0 RGB: R225 G192 B104 NCS S: S1040-Y10R Blå (Kulturarv) PMS: Pantone 2716 C CMYK: C65 M35 Y0 K0 RGB: R95 G140 B199 NCS S: S2050-R70B Lila (Musik) PMS: Pantone 667 C CMYK: C50 M60 Y0 K30 RGB: R104 G83 B134 NCS S: S3040-R60B Röd (Scenkonst) PMS: Pantone 7418 C CMYK: C10 M70 Y40 K0 RGB: R214 G104 B111 NCS S: S2050-R 19

20 Bilder Varje verksamhetsområde har några utvalda bilder som används. Dessa bilder följer ett speciellt manér i fråga om beskärning och filter. Bilderna finns att ladda ner från bildarkivet ImageVault och får användas fritt i sammanhang som rör KPC och respektive verksamhetsområde. Tag alltid kontakt med KPC innan ni använder någon av bilderna. Teckensnitt Arial, Times New Roman, Verdana Kontorstryck Claes Andersson Pedagogiskt ansvarig KulturPedagogiskt Centrum Kallingevägen 3, Ronneby [SkapadDat] Dnr:[Diarienr] Tel vxl Tel Mob Förnamn Efternamn Storgatan Ronneby Visitkort, framsida Rubrik med Arial 14 p Visitkort, baksida Förnamn Efternamn Titel KulturPedagogiskt Centrum Tel vxl Kallingevägen 3, Ronneby Tel Mob Korrespondenskort Brödtext med Times New Roman 12 pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas sit amet lectus. Duis egestas tellus sed mi. Aliquam nec mauris sed est suscipit rutrum. Fusce lacus. Fusce imperdiet sem vitae turpis. Duis adipiscing iaculis justo. Morbi ac arcu. In pharetra, quam ut commodo convallis, quam leo auctor enim, vitae dictum neque diam id mi. Proin aliquam. Nullam tincidunt ante eu lectus. Cras consectetuer elit. Förnamn Efternamn Rubrik 2 Arial 12 p, fet Titel KulturPedagogiskt Centrum Tel vxl Maecenas vitae 00 sapien et libero cursus scelerisque. Sed lobortis, metus ut Kallingevägen 3, Ronneby Tel interdum hendrerit, 00 elit tellus pulvinar nibh, sit amet sollicitudin diam tortor Mob at sapien. 00 In 00non arcu eu odio imperdiet tempus. Nullam volutpat tempor neque. Etiam lectus. Rubrik 3 Arial 12 p Quisque rutrum ligula ac tortor. Nulla consequat nisi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam pellentesque hendrerit turpis. Med vänliga hälsningar Namn Namnsson Faktablad Namn Efternamn KulturPedagogiskt Centrumt Titel Besöksadress Kallingevägen 3 Postadress Ronneby E-post Tel vxl Tel Mobil Fax Vi bildpedagoger på KulturPedagogiskt Centrum (KPC) arbetar med många olika tekniker som måleri, teckning, 3-dimensionellt, foto, film, formgivning osv. Det gemensamma för alla uttryckssätten är att det handlar om kommunikation. Elevens sätt att tala med sin omvärld. Till pedagogens uppgift hör att inspirera eleverna och ge dem nya kunskaper i sitt eget skapande. Vår bas finns på Kulturcentrum där vi kan utnyttja verkstäder för bild, textiltryck, grafik och videoredigering. Vi har också tillgång till hallar med varierande utställningar där vi håller visningar. Lika ofta som vi har grupper inom Kulturcentrums lokaler är vårt arbetsfält ute på skolor i olika projekt. Vi arbetar med alla åldersgrupper inom för- och grundskolan. Initiativet till projekt kan komma från någon skola men också från oss pedagoger. Vi som är bildpedagoger på KPC är: Annika Smedjebäck Tel: E-post: Alla barn har rätt till sin historia och sina rötter. Först när fötterna står stadigt vågar man ta sats och lyfta. Tillsammans med barnen och pedagogerna jobbar jag med vårt kulturarv våra rötter. Genom hantverk, lek och gamla tekniker utforskar vi vår historia. Med fantasi och berättande som både medel och mål väcks lusten att utforska vårt förflutna och öka kunskap och förståelse. Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn Titel Verksamheten bedrivs i KulturPedagogiskt Centrums lokaler på Titel Kulturcentrum, på skolorna eller ute i kulturlandskapet. KulturPedagogiskt Centrum Tel vxl KulturPedagogiskt Centrum Tel vxl Kallingevägen 3, Ronneby Tel Kallingevägen 3, Ronneby Tel Mob Mob Marie Mimmi Olivendal Kulturarvspedagog Tel: E-post: Brevpapper Eva Jeding Persson Tel: E-post: Therese Bondesson Tel: E-post: Vår dramaverksamhet på KulturPedagogiskt Centrum består bland annat av teatergrupper på kvällstid, där vi erbjuder barn och ungdomar mellan nio och 18 år att utvecklas inom teater och drama. Vi delar in grupper utifrån ålder. En gång i veckan träffas vi för improvisera, läsa manus, skratta och mycket annat. Under hösten jobbar vi mycket med olika övningar för att lära känna varandra och bli trygga i guppen. På vårterminen går vi över mer på teater och scenframträdande, som kan resultera i någon form av produktion utifrån gruppens önskemål. En annan del av verksamheten äger rum ute på skolorna. Där jobbar vi med drama utifrån ett grupperspektiv. Ofta träffar vi klasser som precis har bildats, för att ge en bra start där de får chansen att lära känna varandra. Vi jobbar också mer långsiktigt med klasser där till exempel kommunikation och samarbete brister. Även fortbildning för lärare förekommer, för att ge dem kunskap och mod att genomföra egna dramapass och på så sätt nå fler barn och ungdomar i skolorna. Hos oss är alla lika viktiga och ges möjligheten att utvecklas, både personligt och teatermässigt, med lusten som drivkraft. Vi som jobbar med drama och teater är Maria Almkvist Tel: E-post: Gudrun Claesson Tel: E-post: Maria Ottosson Tel: E-post: Inom KulturPedagogiskt Centrums verksamhet har vi ett brett utbud för dig som gillar musik. Vi vill bevara traditioner och samtidigt inspirera till eget musicerande och förnyelse inom olika musikstilar. Att spela och sjunga tillsammans ser vi som ett led i unga människors sociala utveckling och förberedelse inför framtiden. Vi vänder oss till elever i grund- och gymnasieskolor. Hos oss kan du få undervisning på de flesta instrument och i sång. Redan efter ett år har du möjlighet att delta i ensemble- och orkesterverksamhet. Samspel i olika former erbjuds under hela din studietid. Vi har nybörjarblåsorkester, skolorkester, stråkorkester, körer, pop/rockensembler och kammarmusikgrupper. På Kulturcentrum har vi våra arbetsrum och en stor del av vår verksamhet. Där finns också en välutrustad inspelningsstudio. Självklart undervisar vi också ute på ett flertal skolor i kommunen. Olika projekt som initieras av oss eller någon skola gör att vår verksamhet breddas och förnyas. En spännande arbetsplats i ständig utveckling. Kontaktuppgifter hittar du på andra sidan. Fantasin är ett redskap för att vidga horisonten. Med hjälp av professionell musik, film och teater får våra barn och ungdomar möjlighet att utveckla sin fantasi. Att erbjuda detta är vår huvudsakliga uppgift på KulturPedagogiskt Centrum. Teater Teater börjar med lusten att berätta något. Teater är en inbjudan till ett möte mellan skådespelare och publik här och nu, i teatersalongen. Vi är med om att skapa något tillsammans. Teater ska bjuda på lyckorus, överraskande bilder och stor magi, men inte för att lugna oss eller lämna oberörda. För alla, inte minst barnen, finns livets sorg och lycka intill varandra. Alla Ronnebys skolbarn upplever minst en teaterföreställning per läsår. Även småbarnen mellan 3-5 år erbjuds professionell teater 2-4 gånger per år. Film Ibland räcker klassrummet inte till. Byt ut svarta tavlan mot vita duken. En filmupplevelse på biograf är en outtömlig inspirationskälla för både lärare och elever. Att gå på bio på skoltid är ett nyttigt nöje. Den gemensamma filmupplevelsen ger utgångspunkt för samtal, väcker nyfikenhet och ger impulser till fortsatt kunskapssökande. Filmen kan levandegöra det förflutna, spegla vår samtid och skapa identifikation med människor i olika länder, kulturer och livssituationer. Musik Musik är något nödvändigt gott... Musik man en gång släppt in i själen blir ett slags ande och dör aldrig; den vandrar oavbrutet genom minnets korridorer och återhörs ofta, klar och levande som första gången den hördes. När orden inte räcker till tar musiken vid. Musik är mycket mer njutbar om man lyssnar till den med slutna ögon. Den är också mer njutbar om de som sitter nära en lyssnar med slutna munnar. Alla skolbarn erbjuds minst en konsert per läsår. 20

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 EFTER UMEÅ2014 KAPITEL 1 Umeå en kulturstad med framtiden för sig! 3 Umeå var europeisk kulturhuvudstad år 2014. Tillsammans med resten av Europa fick Umeå chansen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Att uppnå varumärkesframgång genom dagens designtrender

Att uppnå varumärkesframgång genom dagens designtrender Att uppnå varumärkesframgång genom dagens designtrender To achieve brand success by today's design trends Markus Hedenborn Oscar Nilsson EXAMENSARBETE 2013 Teknikens tillämpning med inriktning Grafisk

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar MARKNADSFÖRING innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar s 4. s 5. s 7. Vad är det roliga egentligen Mervärde Min påse Att göra grejor effektivt s 14. Bli strateg s 15. Utvärdering s 16. Fallstudie

Läs mer

Ärende. Ärende. Dokument. Remiss. 2009:2649 Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplats. Av: Asa Tolbäcken Eliasson. Ärendestatus: Pågående

Ärende. Ärende. Dokument. Remiss. 2009:2649 Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplats. Av: Asa Tolbäcken Eliasson. Ärendestatus: Pågående Ärende Utskrivet: 2009-08-27 16:43:34 Av: Asa Tolbäcken Eliasson Ärende Beteckning: KS/2009:433 Ärendestatus: Pågående Anhängigtyp/lnitiativsätt: Skapat: 2009-08-27/klaste Avslutat: Ärendetyp: 031 - Hemsida,

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

En litteraturens detektiv som inte skedmatar. Sara Danius: Grisslor ger svar om Östersjön. Studenthuset. Rekordmånga nya studenter

En litteraturens detektiv som inte skedmatar. Sara Danius: Grisslor ger svar om Östersjön. Studenthuset. Rekordmånga nya studenter för medarbetarna vid stockholms universitet september 2013 nr 4 Sara Danius: En litteraturens detektiv som inte skedmatar Grisslor ger svar om Östersjön Studenthuset Rekordmånga nya studenter 2 Ledare

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

GRAFISK PROFIL. innehåll

GRAFISK PROFIL. innehåll GRAFISK MANUAL innehåll vår grafiska profil 3 logotyp 4 profilfärger 7 accentfärger 8 symbolen 9 grafiska element 10 logotyper för nedladdning 12 bild- och formspråk 13 speciallogotyp 14 placering av EU-flagga

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke GRAFISK MANUAL Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke Innehåll Tanken bakom logotypen 3 Del 1 Piteå kommun logotype 7 Våra profilfärger 13 Vårt dekorelement 15 Våra typsnitt 17 Våra

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer