Version 8 4 sep Grafisk manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual"

Transkript

1 Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual

2 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt 15 Illustrationsmanér 16 Bildmanér 18 Grafiskt element 19 Korrespondensmaterial 22 Powerpointmall 23 Annonser 24 Broschyr och folder 25 Mapp 26 Rollup och utställningsmaterial 27 Digitala medier 28 Profil, presentartiklar, skyltar och flaggor 29 Om du behöver hjälp 30 kreation.se sep 2012 version 8

3 Hej! 3 Varumärket Regionförbundet södra Småland Ett varumärke är inte en logotyp och inte ett namn. Logotyp och namn är bara ett par av många symboler för ett varumärke. Vi som arbetar på Regionförbundet södra Småland är alla en del av varumärket och det är vi som skapar det gemensamt genom det sätt vi kommunicerar, agerar och förhåller oss till varandra, våra målgrupper och omvärlden. Vårt agerande och vår kommunikation med omvärlden skapar förväntningar. Vårt varumärke är ett löfte till omvärlden, ett löfte om vilka vi är och vad vi erbjuder. Detta löfte ska vi alltid sträva efter att infria. Att vara ambassadörer för varumärket Regionförbundet södra Småland innebär därför att vi alla behöver känna till verksamhetens mål och dela de värden som vi gemensamt har kommit överens om är viktiga för oss. Genom att visa vilka vi är, vad vi står för och vad vi gör skiljer vi oss från andra organisationer. och genom att kommunicera konsekvent, oavsett vilka kanaler vi använder, blir vår kommunikation trovärdig. Denna profilguide är en vägvisare för hur vi konsekvent ska kommunicera, vara trovärdiga och bygga vårt varumärke Regionförbundet Södra Småland. Växjö Juli 2012 Ska någon skriva under?

4 4 Vårt varumärke Vår vision är ett gott liv i södra Småland Vi är Regionförbundet södra Småland är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Våra medlemmar är Alvesta kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Uppvidinge kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun och Landstinget Kronoberg. Vi gör Vi tar tillvara länets möjligheter och främjar dess utveckling. Vi utvecklar våra möjligheter att resa inom och utanför vårt län. Vi stödjer kultur och kompetens. Vi främjar internationalisering och näringslivets möjligheter till utveckling. Vi erbjuder samarbete mellan våra medlemmar och andra regioner i och utanför Sverige och vi strävar efter att bli europas grönaste region. Vår vision Vår vision är ett gott liv i södra Småland: en region där människor trivs, vill stanna kvar och lockas att slå sig ner.

5 5 Vårt varumärke Myndighetsuppdrag Samverkansuppdrag Samordningsuppdrag Våra uppdrag Regionförbundet har fem uppdrag, som gemensamt formulerar det övergripande uppdraget: Att utveckla södra Småland. Myndighetsuppdrag: Regleras via lagstiftning och regeringens regleringsbrev. Kollektivtrafikmyndighet, Länstransportplan, Statliga utvecklingsmedel (1:1), kompetensplattform. Samverkansuppdrag: Verksamhet som våra medlemmar anser bäst bedrivs på regional nivå. Medlemmarna överlåter uppdrag och finansierar enligt särskild ordning viss verksamhet. Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, skolskjuts, IT-utbildning, filmutlåning, Miljö- och byggsamverkan. Samordningsuppdrag: Verksamhet som bedrivs effektivt och med gemensam kompetens. Utbildning, social verksamhet, kultur, näringsliv, innovation, internationellt arbete, jämställdhet och integration. Främjaruppdrag: Marknadsföring, politisk påverkan och representation i organisationer, föreningar osv som främjar södra Småland. Till exempel Sydsam, Euroregion Baltic, Europakorridoren, Södra stambanan. Ägaruppdrag: Verksamhet som bedrivs tillsammans med andra aktörer. Regionförbundets hel- och delägda bolag. Till exempel AB Destination Småland, ALMI, Inkubatorn AB, Öresundståg. Främjaruppdrag Ägare Vår verksamhetsidé Vi samverkar med regionala aktörer, skapar mötesplatser och genomför aktiviteter som ökar regionens attraktivitet: som affärsarena för företagen som livsarena för invånarna som besöksarena för turister och besökare

6 6 Vårt varumärke Våra värderingar Våra värderingar, kärnan i vår organisationskultur, har tagits fram i regionförbundets interna arbete med medarbetarskapet. Tillsammans har vi kommit fram till 14 ord som vi vill ha en levande dialog om i verksamheten: uppmuntran/inspiration, ansvar, feedback, respekt, kreativitet, delaktighet, självinsikt, förändring, kommunikation, tydliga roller och uppdrag, engagemang, lojalitet, samarbete och tillit. Det är alla medarbetares ansvar att se till att orden efterlevs. Vår personlighet Regionförbundet som aktör ska upplevas som Öppet och välkomnande Inspirerande Professionell Proaktiv Utvecklande Våra målgrupper Regionförbundet har fyra prioriterade målgrupper: Förtroendevalda Tjänstemän Medarbetare Allmänhet/media Våra löften Vi erbjuder Möten, Möjligheter, Mervärde och Vi gör skillnad Genom dessa ord ger vi löften till våra medlemmar och omvärlden och löftena skapar förväntningar på oss som organisation. För att orden ska vara trovärdiga och för att regionförbundet ska upplevas som professionellt och attraktivt för våra målgrupper, behöver ordens innebörd levandegöras, förstås, efterlevas och kommuniceras av oss som medarbetare och ambassadörer för regionförbundet. Vad menar vi med Möten, Möjligheter, Mervärde och Vi gör skillnad? Regionförbundet skapar möten mellan människor, verksamheter och organisationer. Vi skapar en spännande miljö för de som medverkar.

7 7 Vårt varumärke Vi gör skillnad! De möten som regionförbundet erbjuder skapar nya möjligheter för de som medverkar. Vi effektiviserar, underlättar för och möjliggör nya idéer och verksamheter. Dessa möten, idéer, verksamheter och möjligheter skapar mervärde för våra medlemmar och södra Småland. Mervärde är subjektivt och kan upplevas olika beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om och vilka som är inblandade, men oavsett så ska våra medlemmar känna att vår verksamhet gör skillnad. Vi gör skillnad kan ses som en slogan som med eftertryck visar att vår verksamhet gör skillnad för medlemmarna och för regionen. Budskapet ska fungera som ett genomgående tema/känsla i alla våra kanaler. Vår kommunikation ska andas budskapet. Några exempel på hur vi kan kommunicera att vi erbjuder möten, möjligheter, mervärde och att vi gör skillnad: Exempel: Våra projektbloggar visar hur vi samlar olika kompetenser och organisationer som samverkar kring projekt som gör skillnad för regionen Vår webbsida och nyhetsbrev visar bland annat hur vi genom möten skapar nya möjligheter för våra medlemmar och regionen Våra lokaler inbjuder till möten och kreativitet Osv. Johanna återkommer med en längre version. Vår beskrivning Längre version (för yttranden, upphandlingsdokument mm): Regionförbundet södra Småland är ett nav för regional utveckling som styrs och finansieras av de åtta kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Vi är samverkansorgan, kommunalförbund och trafik- huvudman. Vårt övergripande uppdrag är att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. Vår vision är ett gott liv i södra Småland. Kortare version: Regionförbundet södra Småland är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Vi är ett nav för regional utveckling med det övergripande uppdraget att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. Vår vision är ett gott liv i södra Småland.

8 8 Vår grafiska identitet Vår grafiska identitet Regionförbundet är en inte helt enkel organisation att få kläm på. Vår organisation utför flera olika typer av verksamheter och har olika målgrupper. Därför är det viktigt att vi trots våra olikheter kommunicerar konsekvent. Med ett gemensamt uttryck kan regionförbundet uppträda som en och samma organisation, oavsett vilka intressenter vi möter, eller vilka situationer det handlar om. Det ökar igenkänningen och gör det lättare för mottagaren att ta till sig våra budskap. Våra verksamheter får en gemensam avsändare, vilket stärker bilden av regionförbundet som organisation. Hej! Våra verksamheter får en gemensam avsändare, vilket stärker bilden av regionförbundet som organisation.

9 9 Vår logotyp Kärnan i vår grafiska profil är logotypen. Symbolen är inspirerad av mötet mellan skog och sjö som är så påtagligt i södra Småland. Den gröna plantan står för regionens växtkraft, det blå för trygghet och ren miljö. Till logotypen hör också namnet Regionförbundet södra Småland. Logotypen är unik och storleksförhållandet mellan symbol och text samt placering får inte ändras. Logotyper i olika format (eps, jpeg, tiff) finns att hämta internt på G:\Administration samt på under Nyheter och Press. Logotypen ska alltid återges i färg om det är möjligt. 15 cm Måste logotypen läggas mot mörk bakgrund ska den vita varianten användas. Frizon Måste logotypen läggas mot mörk bakgrund ska den vita varianten användas. Den liggande varianten används i udantagsfall vid platsbrist på t.ex. pennor.

10 10 Användning av vår logotyp GRUNDREGEL Regionförbundet södra Smålands logotyp ska alltid användas, oavsett relation eller konstellation. Användarsituationer Det finns ett antal situationer där Regionförbundet södra Smålands logotyp alltid ska användas, oavsett relation eller konstellation: 1. Starka varumärken inom RFSS Exempelvis: Starka varumärken inom regionförbundet Osv. 2. Då regionförbundet är medlem och/eller finansiär Exempelvis: Energikontor Sydost Euroregion Baltic Institutet för lokal och regional demokrati Medak Networking Reaktor Sydost Johanna återkommer med punkterna 3+4. Johanna återkommer med punkterna I projekt som regionförbundet arbetar med Exempelvis: Mötesspår Kust till kust Pågatåg Nordost Regionnät Sydnet Sydostleden TSS - Tågstopp södra Stambanan YC3 - Euroregion Baltics ungdomsstyrelse Klimatinvesteringsprogram, Klimp Creative Growth Yrkeshögskola Småland 4. I projekt som stöds av regionförbundet Exempelvis: Demokrati Dialog Delaktighet KRUT - Kreativ utveckling DISK - Dynamik i småländska Småländska smaker Våga Växa Vinna ALMI Invest Pilotprojekt: Innovationer Trästad 2012 Elmhults business incubator Ung företagsamhet i grundskolan Designregion Småland OECD Territorial review Cirkus i Glasriket Samverkan Dans i Sydost Ljungbergmuseet Vision 2010 Film i Glasriket 09

11 11 Användning av vår logotyp Textslingan används istället för RFSS s logotyp i undantagsfall. Undantag från Grundregel Förklaring till undantag skrivs här. Det finns ett antal situationer där regeln inte är tillämplig. Dessa undantag redovisas nedan: 1. Vid medlemskap RFSS är medlem i ett antal organisationer/projekt. I vissa sammanhang kan vi inte kräva att vår logotyp alltid ska vara med. Exempelvis: Sydsam Europakorridoren Miljöresurs Linné Stambanan.com Undantag från regeln är Länstrafiken Kronoberg. I deras fall räcker det med att ha med textslingan i applikationerna. 2. Länstrafiken Kronoberg och Serviceresor Enligt ett strategiskt beslut förankrat i lednings- och styrgrupper ska inte RFSS logotyp vara med när Länstrafiken Kronoberg och Serviceresor kommunicerar. Dock ska formuleringen En del av Regionförbundet södra Småland alltid vara med. Placering, storlek och sammanhang bestämmer Länstrafiken Kronoberg och Serviceresor själva. 3. Hel- och delägda bolag Bolag som har ett eget varumärke/profil behöver inte ha med RFSS logotyp: Exempelvis: AB Destination Småland ALMI Företagspartner AB Inkubatorn AB Öresundståg

12 12 Användning av vår logotyp Platsbrist Specialfall Det finns situationer då regeln inte är tillämplig på grund av praktiska omständigheter. Dessa specialfall redovisas nedan: Platsbrist När utrymmet för att kommunicera blir för litet är det inte rimligt att kräva att vår logotyp ska vara med. Exempelvis: Liten annons, vissa presentartiklar, flaggor mm. Praktiska I vissa situationer är det praktiskt svårt att ha med logotypen beroende på format eller sammanhang. Exempelvis: Vissa hemsidor, mycket långsmala format mm. Praktiska Ekonomiska I vissa situationer är det inte ekonomiskt försvarbart att ha med vår logotyp. Exempelvis: Situationer där man måste använda sig av flera tryck, tex. på tröjor och andra profilprodukter. Dock, vi ska alltid kräva att formuleringen En del av Regionförbundet södra Småland ska provas som alternativ till logotyp. Exempel Logotypen får plats. Textslingan får plats. Ett fall där RFSS inte får plats som avsändare. Dock, vi ska alltid kräva att formuleringen En del av Regionförbundet södra Småland ska provas som alternativ till logotyp.

13 13 Projekt och bolag med egen logotyp Exempel på projekt/bolag som har en egen logotyp. REGEL Ett projekt eller en verksamhet får ha en egen logotyp när det är ett samarbete och flera intressenter finns samt då projektet eller verksamheten ämnar leva vidare efter projekttidens slut. Verksamhetslogotyper Exempel på projekt/bolag som har en egen variant av RFSS s logotyp. Starka verksamheter inom RFSS får ha en egen variant av RFSS s logotyp. Vi kallar dem verksamhetslogotyper. För dessa gäller samma regler för frizon, bakgrund mm som RFSS s logotyp.

14 14 Färger PMS 300 CMYK 100, 43, 0, 0 RGB 0, 102, 204 # 0066CC Regionförbundet södra Småland har två grundfärger som bidrar till att förstärka bilden av vår organisation. Södra Småland-blå Sjöblå - en positiv och energirik färg Ängsgrön - en mjuk och avskalad färg PMS 368 CMYK 65, 0, 100, 0 RGB 102, 204, 51 # 66CC33 Det finns även möjlighet att använda olika grad av toningar av de båda färgerna. Toningarna kan användas i exempelvis färgplattor och/eller i kombination med grundfärgerna. Södra Småland-grön 10% 20% Toningar av färgerna kan användas på t.ex. färgplattor. 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Viktigt att tänka på: Anpassa färgval till ditt tema/ tilltal samt till bildvalet. Tänk på helheten. Titta på färdiga produktioner om du är osäker.

15 15 Typsnitt G C De typsnitt vi använder är en viktig del av vår identitet. Vårt typsnitt är i första hand Garamond i alla dess varianter (Regular, Italic, Bold, Bold Italic). Vi kan även använda Calibri (eller Arial, Helvetica) i de fall där ett typsnitt utan klackar funkar bättre. Exempel är tabeller, text i mycket liten grad, extra feta rubriker, e-postsignaturer och text för digital publicering. Garamond Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Garamond Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Vårt typsnitt är i första hand Garamond i alla dess varianter Garamond Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Garamond Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Calibri Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Calibri Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Calibri Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Calibri Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

16 16 Illustrationsmanér Regionförbundet använder Karolina Lilliequists illustrationer. Detta manér i form av kollage i olika utföranden är en viktig del i regionförbundets uttryck. Illustrationsmanéret förstärker igenkänningen av regionförbundet och tydliggör att det är regionförbundet som är avsändare. Illustrationerna är flexibla och i kombination med vårt grafiska element (se sida 19, grafiskt element) blir användningsområdet ännu bredare. Manéret speglas i allt vi gör. Illustrationerna kan med fördel också kombineras med fotografiska bilder. De används då som komplement för att lätta upp i olika sammanhang. Illustration av Karolina Lilliequist

17 17 Illustrationsmanér Illustrationer av Karolina Lilliequist

18 18 Bildmanér Viktigt! Ange fotografens namn. Var noga med att bildvalet stämmer överens med varumärket. Bilderna ska om möjligt representera färgskalan och den visuella identiteten. För att skapa ett enhetligt ansikte utåt är det viktigt att vi har ett konsekvent bildspråk. Välj bilder utifrån relevant sammanhang. Bilderna ska vara positiva. Vi eftersträvar en bra balans mellan motiv på personer och natur. Bildspråket ska signalera möten, möjligheter och mervärde samtidigt som det representerar regionen. Det är också viktigt att vi även kommunicerar det lokala Småland. Därför använder vi oss av fotografiska bilder med lokal prägel. Tonen i bilderna ska signalera framåtanda och livsglädje.

19 19 Grafiskt element Grafiskt element i form av oregelbundna rektanglar. Med utgångspunkt från RFSS s illustrationer av Karolina Lilliequist. Till viss del är regionförbundet kantigt som många andra myndigheter, vi har ramar och riktlinjer som vi måste följa. Men förutom myndighetsuppdraget har vi också samverkans-, samordnings-, främjar- och ägaruppdrag. Vi löser problem och vi effektiviserar, vi samordnar och vi samverkar - med kommunerna och landstinget i Kronobergs län och med näringslivet och andra organisationer i och utanför Småland och Sverige. Ramar runtom ger ytterligare en dimension till oregelbundenheten och det spontana uttryckssättet. Exempel där ett fotografi får en extra ram runtom. Hej! Dynamiskt Spontant Levande Utanför ramen Föränderligt Oregelbunden färgad rektangel som används som kommunikativ pratbubbla. Med och utan ram. Så helt kantiga är vi inte, vi håller oss inom bestämda ramar, men behöver många gånger vara kreativa och formbara för att lyckas med våra uppdrag. Vårt grafiska manér, i form av oregelbundna rektanglar passar väl ihop med vår organisations ojämna och formbara natur. Elementet används i alla våra trycksaker och presentationer. Det grafiska elementet har många användningsområden. Det kan användas som platta, för att rama in, som pratbubbla, paginering, faktaruta, sidfot, med mera. VIKTIGT Undvik att skapa former som är spetsiga. Det kan upplevas hotfullt och hårt vilket inte är i linje med vårt varumärke eller grafiska form. Inga spetsiga delar Lorem ipsum Nequo mint faccus aut alitatius quatem volores simosae non eos redae magnati ommolupiet vendigendit omm Nequo mint faccus aut alitatius quatem volores simosae non eos Nequo mint faccus aut alitatius quatem volores simosae non eos rernati Exempel där text lagts på en oregelbunden färgad rektangel med ram.

20 20 Grafiskt element Broschyr inlaga Den oregelbundna färgade rektangeln används för paginering. Det grafiska elementet används med och utan ram i layouten. Exempel på hur det grafiska elementet är mer utdraget i formen. Exempel på hur den oregelbundna rektangeln integreras i illustrationen och är utfallande i bildytan.

21 21 Grafiskt element Tonad oregelbunden rektangel som är utfallande med text i. Här används en oregelbunden rektangel som bakgrundsplatta till en text, för att få den att sticka ut och ge den extra uppmärksamhet. Exempel på en faktaruta med text som uppmärksammas extra. Den oregelbundna rektangeln med en extra ram runtom. Exempel på hur de oregelbundna rektanglarna kan användas för fotografier. Tillsammans skapar de ett spännande bildcollage som inte blir fyrkantigt utan dynamiskt. Pratbubblan smälter in i collaget och ger en dynamisk form till budskapet.

22 22 Korrespondensmaterial Visitkorten har tvåsidigt tryck. Framsidan innehåller kontaktuppgifter. Här visas exempel på tre framsidor. Visitkort Visitkorten har tvåsidigt tryck. Framsidans utseende finns i tre olika varianter. På baksidan finns en av regionförbundets profilillustrationer. Brevpapper Våra brevpapper finns i tre varianter. De ska vara enkla att läsa med en tydlig avsändare. De två mer profileradebrevpapprenkanmedfördelanvändastill exempelvisenklareinbjudningar,informationsblad, etc. Baksidan visar upp profilen och bidrar till att särskilja Regionförbundet södra Småland. Brevpapper Oregelbunden ram som skapar igenkänning från profilen. Profilerande element i botten.

23 23 Powerpointmall Powerpointmall alternativ 1 Logotype och grafiskt element på varje sida Powerpointmall alternativ 2 Powerpointmallen har en enkel form med ett grafiskt element i nederkant. Det grafiska elementet ger utrymme att lägga till fler logotyper om det är aktuellt. Det finns två alternativ av powerpoint-mallar. Alternativ 1. På varje sida finns regionförbundets logotyp samt grafiskt element. Alternativ 2. På första och sista sidan finns regionförbundets logotyp och grafiska element, på övriga sidor finns endast det grafiska elementet. Logotype på första sidan Grafiskt element

24 24 Annonser Våra annonser innehåller såväl illustrationsmanéret som det grafiska elementet. Större annons Illustration och profilerande element Ramen är inte rak Små annonser Svart/vit platsannons utan bild Svart/vit annons med bild Platsannons Oregelbunden ram som skapar igenkänning när det inte finns plats för foto eller illustration

25 25 Broschyr och folder Några exempel på tryckta foldrar och broschyrer. Illustration Folder framsida Broschyr framsida Grafiskt element Illustration Broschyr inlaga Grafiskt element Grafiskt element Färgplatta som grafiskt element

26 26 Mapp Mapp. Bland regionförbundets kursmaterial finns mallar till kursinbjudningar och mappar. Bild kan väljas efter ämne och texten kan ändras. Framsida med profilerande illustration. Kursinbjudan framsida alternativ 1 Kursinbjudan baksida Inlaga Kursinbjudan framsida alternativ 2 Baksida

27 27 Rollup och utställningsmaterial Roll-ups med regionförbundets illustrationsmanér och profilerande element. Rollup Exempel på rollup Har man flera rollup bredvid varandra så blir det effektfullt Den oregelbundna rektangeln används här i en rollup och är utfallande. Man kan även ta en av profilfärgerna, blå eller grön som bakgrund om bilden tillåter det.

28 28 Digitala medier Veckobrev Regionförbundets digitala veckobrev innehåller våra profilfärger, grafiska element och profilerande illustrationer enligt den grafiska profilen. Våra sociala medier Inom ramen för projekt och samarbeten inom regionförbundet finns flera bloggar/hemsidor/twitter. De utgår alla från en profilerad mall som stödjer den grafiska profilen genom färg, form, illustrationsmanér och grafiskt element. grafiskt element profilfärg som är i ton Illustrationen i sidhuvudet kan bytas och anpassas beroende på avsändare eller projektets/verksamhetens inriktning. hemsida illustration som är utbyttbar grafiskt element twitter profilfärger i länkar

29 29 Profil, presentartiklar, skyltar och flaggor Här visas exempel med RFSS logo och profilfärger på USB-sticka, pennor, presentartiklar osv. Flagga Kundvagnspolett med RFSS-logotyp USB-sticka med RFSS-logotyp Profilpennor med RFSS-logotyp Ljuslådor

30 30 Om du behöver hjälp Att arbeta med kommunikation är inte alltid lätt och det kan vara svårt att få klarhet i vad som är viktigt och vad man bör ta särskild hänsyn till. Behöver du hjälp går det bra att kontakta vår kommunikatör Johanna Andersson. Kontaktuppgifter: Johanna Andersson, Kommunikatör Telefon: Mobil: Mail:

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9 Grafisk profil 2013 Nära i Kinda 3 Värdegrund 3 Tänk efter före 3 Grafiska element 4 Logotype 4 Typsnitt 5 Kindas färger 5 Kindas båge 6 Kindas komplementfält till bågen 6 Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Grafiska riktlinjer Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum 1 Grafiska riktlinjer kring Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Inledning Ett varumärke är något som berör, involverar och engagerar. Vare

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET VERSION 2.0 - JANUARI 2014 E-post: Hemsida: info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Vår grafiska profil... 4 Bakgrund... 4 Logotyper... 5 Grundmoduler...

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

KONTEX & KOMMUNIKATION

KONTEX & KOMMUNIKATION KONTEX GRAFISK PROFIL Formen Logotypförslaget är en bokstavskombination av bokstäverna K och K (Kontex, Kommunikation). Den grafiska formen ska vara lätt att känna igen, vara ren samt kännas symbolisk

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Grafiska Riktlinjer för valkampanj Närodlad politik.

Grafiska Riktlinjer för valkampanj Närodlad politik. Grafiska Riktlinjer för valkampanj Närodlad politik. 1 Version 2 2014-02-20 Innehåll Kampanjbudskap... 3 Logotyp... 4 Logotyp - negativ... 5 Logotyp - enfärgad... 6 Logotyp - egen justering av storleksförhållande...

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger...

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger... 1 Varumärket - föreningens hjärta... 3 Logotyp... 4 Logotypens frizon... 5 Deviselement... 6 Profilfärger... 7 Primära färger... 7 Sekundära färger... 8 Tertiära färger... 9 Typsnitt & typografi... 10

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

1 [ Grafisk manual ]

1 [ Grafisk manual ] [Grafisk manual] 1 Asplunds Fastigheter är en stark aktör på marknaden med ett gott renommé. Det ska vi förvalta väl. 2 Vår profil, vårt ansikte utåt, ska ge en tydlig och positiv bild av företaget. En

Läs mer