Teknik- och fritidsutskottet Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)"

Transkript

1 Teknik- och fritidsutskottet Plats och tid Kommunhuset, klockan Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord, teknisk chef Lennart Bengts, gatuchef Hans Törnblom, fastighetsingenjör Erik Blomquist, trädgårdsmästare Mona Hyttsten, sekreterare Utses att justera Calle Morgården Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, tisdag 26 maj, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag/Bevis Protokollet från teknik- och fritidsutskottet den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Mona Hyttsten

2 Teknik- och fritidsutskottet Innehållsförteckning Ärendemening 61 Budgetuppföljning tekniska kontoret 62 Månadsrapport Bärkehus AB och Smedjebacken Energi & Vatten AB 63 Utlysning av tävling med namnförslag 64 Önskemål om diverse insatser i Söderbärke centrum 65 Ansökan om bidrag för promenadstig 66 Gungor Brustorpet 67 Investeringar/underhåll rapporter 68 Nästa möte

3 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 61 Dnr Budgetuppföljning tekniska kontoret Tekniska chefen Sören Nord redovisar budgetuppföljning för tekniska kontoret per Prognosen på helår ser i dagsläget ut att hamna på plusresultat. att godkänna redovisningen.

4 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 62 Dnr Månadsrapport Bärkehus AB och Smedjebacken Energi & Vatten AB Ingemar Hellström (S) redovisar månadsrapport för Bärkehus AB och Smedjebacken Energi & Vatten AB. Prognosen i dagsläget är att driftenheterna håller budgeten för att godkänna rapporten.

5 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 63 Dnr Utlysning av tävling med namnförslag Ärendebeskrivning Föreningen Söderbärkemöljan har inlämnat en skrivelse med förslag att en tävling utlyses för att namnge grönytan bakom vårdcentralen och framför kiosken i Söderbärke. Motivet är att tydliggöra platsen samt att kunna presentera var ett evenemang håller till. Bil att inte utlysa namntävling då området sedan länge benämns Trekanten, vilket anses väl inarbetat i Söderbärke med omnejd.

6 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 64 Dnr Önskemål om diverse insatser i Söderbärke centrum Ärendebeskrivning Föreningen Söderbärkemöljan har inlämnat en skrivelse med önskemål om att insatser utförs i Söderbärke centrum för att snygga upp området. Avsikten är att Trekanten med omnejd ska bli en mer central offentlig mötesplats och servicecenter för boende och turister. Bil att uppdra till tekniska kontoret att tillsammans med stadsarkitekten göra en översyn av insatser i centrala Söderbärke i samråd med berörda att ett förslag till åtgärdsplan och beräknade kostnader ska presenteras för teknik- och fritidsutskottet under hösten 2015.

7 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 65 Dnr Ansökan om bidrag för promenadstig Ärendebeskrivning Storsands vägsamfällighet har inlämnat en ansökan om tillstånd att på kommunens mark anlägga en promenadstig. Föreningen ansöker också om bidrag på ca kronor för maskinkostnader och grusmaterial för att anlägga promenadstigen mellan badet i Storsandsviken och badet ute på Storsandsudden. Bil att upplåta kommunal mark för anläggande av promenadstig enligt förslaget. Samråd ska ske med tekniska kontoret innan byggstart att bevilja kronor i bidrag för materialkostnader.

8 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 66 Dnr Gungor Brustorpet Önskemål har under en längre tid framförts om att gungor ska sättas upp i lekparken vid Brustorpet i Söderbärke. att uppdra till tekniska kontoret beställa uppsättning av gungor i lekparken vid Brustorpet att medel för ändamålet, kronor, tas ur anslaget planerat underhåll, oförutsett.

9 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 67 Investeringar/underhåll rapporter Fastighet - Berga kök Budgeten för ombyggnaden hålls och det beräknas bli ett överskott på budgeterade medel. - Kyrkskolan Under v 22 kommer dom från tingsrätten gällande överklagan på anbudsförfarandet. - Serveringsbyggnad Söderbärkeparken Byggnation pågår. Klart enligt plan den 30 juni. - Allégården Förstudie pågår. Beslut om placering av nytt demensboende fattas av - kommunfullmäktige i september Infartsskyltar Inventering av platser för placering av infartsskyltarna har genomförts av tekniska kontoret, stadsarkitekten och näringslivschefen. Förslag ska presenteras både på analoga och digitala skyltar. Anbud ska tas in för uppförande av skyltarna. - Utvändig målning av fastigheter Anbudsförfrågan har skickats ut gällande utvändig målning på diverse kommunala fastigheter enligt upprättad underhållsplan. - Flogbergets gruva och Flatenbergs hytta Underhållsplan och checklista på prioriterat underhåll ska upprättas i samråd med kulturförvaltningen. - Hamnrestaurangen Invändig ombyggnad har genomförts. Restaurangen öppnar den 1 juni Gata - Underhållsplanen för gator 2015 genomförs enligt plan. - Prognos för gatubudgeten för helår tkr. Kommer att regleras under året.

10 Teknik- och fritidsutskottet Forts - Belysning Ombyggnad elnät Östermoren Utbyte kvicksilverlampor ska genomföras Belysning ska monteras på stolpar vid gångväg mellan Rastahyttan och Backbyn - Uvbergets utsiktsplats Föreslås att DalaVind och Bärkehus AB bekostar uppgrusning av vägen upp till vindmasterna och utsiktstornet på Uvberget, samt att kommunen bekostar skyltning. Terracom sköter vinterväghållningen. För att få en öppnare yta och något mer utsikt från marken, föreslås att vissa granar i området ska tas bort. - Rv 66 Rapport från gatuchefen från arbetsgruppen som gemensamt med Trafikverket arbetar med åtgärdsprogram för trafiksäkerhetsåtgärder på Rv 66 mellan Ludvika-Fagersta. Utkast ska vara klart till v 25. Park - Lekpark Malmen Plantering genomförs för närvarande vid lekparken vid Malmen i Morgårdshammar. Invigning planeras den 11 juni, klockan Varmbad Prästa Offert för handikappramp till badet vid Prästa har inkommit. Kostnad för ramp och kringliggande arbeten ca koronor. Medel finns avsatta i budget för handikappanpassande åtgärder. - Skog Skogsavverkningar har genomförts. Rapport på nästa möte med teknik- och fritidsutskottet. Gallring ska genomföras efter elljusspåret i Söderbärke.

11 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 68 Nästa möte Nästa möte med teknik- och fritidsutskottet hålls den 20 augusti, klockan 8.30 på tekniska kontoret.

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef Teknik- och fritidsutskottet 2009-10-19 1 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-06

Kommunstyrelsen 2009-10-06 Kommunstyrelsen 2009-10-06 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Plats och tid kl 08.30 11.05 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordförande Annelie Wallberg (S) Stina Michelson (S) Björn Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-11-05, kl 13:00 17:00

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-11-05, kl 13:00 17:00 Allmänna utskottet 2012-11-05 1(15) Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-11-05, kl 13:00 17:00 Närvaro/Frånvaro Kent Larsson, ordförande (M) N Göran Enström (S) F Kent Hansson (M) N Tobias Leverin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-10-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-10.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-02-12 1

Tekniska nämnden 2009-02-12 1 Tekniska nämnden 2009-02-12 1 Plats och tid kl 13.00 15.40 Beslutande Ersättare Pär Palmgren, m, ordf. Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordf Bertil Kjellqvist, s tj gj som ers för Benny Petersson, s Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Patrik Fornander Peter Johansson Olle Engström Ersättare:

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer