Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012"

Transkript

1 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

2 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp med förvaltning 7 Logotyp med visionen 8 Grafiska element 9 Flera logotyper 10 Porthällas logotyp och siluett 11 Typografi 12 Mallar 13 Kontorstryck E-postsignatur 14 Digitala informationskanaler Webbplatser Sociala medier 15 Profilprodukter Fordonsdekaler 16 Riktlinjer och exempel Trycksaker 17 Riktlinjer och exempel Annonser 18 Riktlinjer och exempel Skyltar 2

3 Syfte Ansvar och kontakt Syfte Syftet med den grafiska profilen är att styra användningen av Partille kommuns logotyp med tillhörande designelement. Målet är att den grafiska profilen ska bidra till att bygga varumärket Partille kommun genom igenkänning och identitet. Ett exempel på detta är att systematiskt använda kommunens logotyp som avsändare i kommunens kommunikation, såväl inernt som externt. Det grafiska regelverket hjälper oss att vara enhetliga, vilket ger ett trovärdigt och professionellt intryck. Därför gäller riktlinjerna alla våra verksamheter, samt det material som tas fram av reklambyråer, tidningar eller andra leverantörer. Ansvar och kontakt Kommunens informationsenhet Informationsenheten har det övergripande ansvaret för den grafiska profilen och kan ge råd och stöd till verksamheterna. Respektive förvaltningschef ansvarar för att den följs internt samt vid beställningar från extern producent eller leverantör. Grafiska profilen finns att hämta digitalt på intranätet Framsidan men går också att beställa som trycksak från informationsenheten. Riktlinjerna gäller tills vidare. De uppdateras och kompletteras efter behov. Vid frågor kring innehållet i den grafiska profilen, kontakta informationsenheten via telefon eller e-post: 3

4 Kommunvapnet Kommunvapnet Partille kommuns logotyp består av kommunens vapensköld och texten Partille kommun. Partille kommuns vapen kom till Berget och musslorna är hämtade från den vapensköld som David af Sandeberg, ägaren till Partille egendom, antog när han adlades Berget symboliserar hans namn och musslorna representerar de många resor som gjordes inom Ostindiska kompaniet, där David af Sandeberg var direktör. Klockstapeln i det övre fältet symboliserar den kyrkliga samfälligheten i Partille och föreställer klockstapeln vid Partille kyrka. Kommunvapnet får inte användas ensamt, utan alltid tillsammans med texten Partille kommun i form av kommunens logotyp. Ett undantag är Partille kommuns platser i sociala medier på internet, t.ex. på Facebook. Där används kommunvapnet som ensam symbol tillsammans med Partille kommun utskrivet i text (se sidan 14). Undantag kan göras i vissa fall, men först efter rådgivande samtal och godkännande av informationsenheten. 4

5 Logotypen Logotypen Grundlogotyp Partille kommuns grundlogotyp består av kommunens vapensköld och texten Partille kommun. Delarna får inte användas var för sig. Logotypen ska alltid finnas med på våra publikationer så att det tydligt framgår att Partille kommun är avsändaren. Logotypen får inte ändras eller förvanskas. Partille kommuns grundlogotyp fungerar som avsändare för alla kommunens verksamheter. Vid kommunikation om en specifik verksamhet ska en logotyp med namnet på den aktuella förvaltningen användas (se sidan 6). Vid samarbete mellan två eller flera förvaltningar används kommunens grundlogotyp. Förvaltningarnas namn skrivs istället ut i text (se sidan 9). Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 Partillegul PMS 115 CMYK: 0/5/88/0 RGB: 255/231/53 Färg Logotypen i färg används som standard vid information från och marknadsföring av Partille kommun. Färgerna är gul och blå och denna variant ska om möjligt placeras mot en vit bakgrund. Svart PMS Process Black CMYK: 0/0/0/100 RGB: 0/0/0 Svart Den svarta logotypen används till svartvita utskrifter, tryck eller fax. Färglogotypen får inte användas för dessa ändamål, eftersom logotypen då återges felaktigt i gråtoner. Enfärg partilleblå Logotypen i partilleblått ska enbart användas vid tryck där antal färger reducerats, till exempel på profilprodukter och kläder. Denna logotyp ska alltså inte användas till utskrifter eller trycksaker i färg. Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 Negativ vit Används om logotypen måste placeras på en mörk bakgrund i färgutskrifter och tryck. (Får inte placeras på oroliga bakgrunder, bilder med många olika färger eller liknande.) Kommunens logotyper hittar du på intranätet Framsidan. Kontakta informationsenheten om du har frågor kring användning av logotypen. Filformat Logotyperna finns i filformaten EPS (vektoriserad) och JPG. Vid tryck av olika slag används i första hand EPS. I programmen Word och Powerpoint används med fördel en logotyp i JPG. Vid publicering på webben används en JPG som anpassas i pixelstorlek eller sparas om till annat lämpligt filformat. 5

6 Placering, frizon och storlek Logotyp med förvaltning Placering, frizon och storlek Placering Logotypen ska alltid placeras längst ner till vänster på trycksaker som annonser, broschyrer, informationsblad och affischer. Detta gäller inte brev, visitkort eller webbplats. På flersidiga trycksaker ska logotypen alltid finnas på framsidan nere till vänster (se exempel sidan 16). Utgå ifrån storleken på P i Partille kommun för att på ett enkelt sätt bestämma frizonen. Frizon För att logotypen ska synas tydligt och snyggt får den inte placeras för nära andra grafiska element (till exempel bilder, texter och rubriker) eller för nära papperskanten. Det område runt logotypen som ska hållas fritt kallas frizon (se bild). Storlek Logotypens storlek anpassas efter produkten men bör aldrig understiga 4 cm i bredd. Rekommenderad storlek för trycksak i A5-format är 6 cm, i A4-format 7 cm och i A3-format cirka 9 cm. Logotypen ska vara högupplöst (300 dpi) vid tryck och högkvalitetsutskrifter. Logotyp med förvaltning I kommunikation kring en specifik verksamhet ska logotyp med namn på den aktuella förvaltningen användas. För varje förvaltning och även nämnder finns logotyper i färg, svart och negativ (vit). Vid samarbete mellan olika förvaltningar, verksamheter eller enheter används endast kommunens grundlogotyp och namnen skrivs ut i text. OBS! Endast en Partille kommun-logotyp får användas per produkt. Logotyp för specifika verksamheter Logotypen ska i första hand kompletteras med namnet på den aktuella förvaltningen, men i enskilda fall kan det finnas skäl att använda verksamhetens egna namn. Exempel på verksamheter som får lov att använda sina namn vid marknadsföring är PartilleRehab och Vuxenutbildningen. Kontakta informationsenheten om du inte hittar rätt logotyp på Framsidan eller om du har frågor kring användande av olika varianter. Egna logotyper Unika logotyper för verksamheter eller enheter inom Partille kommun får inte tas fram eller användas. Det är inte tillåtet att marknadsföra sig utan kommunens logotyp. 6

7 Logotyp med visionen Logotyp med visionen Logotyp med kommunens vision mitt i det goda livet År 2008 beslutade kommunfullmäktige om en vision för Partille: Partille mitt i det goda livet. Partille kommuns logotyp kan i vissa sammanhang kompletteras med visionen. Utgångspunkten för om logotypen ska kompletteras med visionen är alltid målgruppen för kommunikationen. Om den riktas till en extern målgrupp kan logotypen i vissa sammanhang med fördel kompletteras med visionen, till exempel: Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 Partillegul PMS 115 CMYK: 0/5/88/0 RGB: 255/231/53 vid budskap med framåtriktning, som Partille växer. i image-sammanhang, t.ex. reklam/marknadsföring som annonser, skyltar, presentreklam, kläder och bildekaler. i övergripande sammanhang, t.ex. presentationer och informationsmaterial om hela kommunen. när man representerar kommunen och pratar om kommunen som helhet, t.ex. vid externa föredrag. det goda resultatet, vid nyheter som bekräftar mitt i det goda livet. Ljusblå PMS 644 CMYK: 42/15/0/6 RGB: 135/178/216 Logotypen med visionen ska användas varsamt och hanteras av eller i samförstånd med kommunens informationsenhet. Syftet med detta är att logotypen i kombination med visionen ska behålla sitt signalvärde och inte bli urvattnad. Om målgruppen är anställda i Partille kommun används i de flesta fall grundlogotypen som den är eller kompletterad med namnet på en förvaltning. Men i intern kommunikation kring Partilles inre kultur kan logotypen kompletteras med visionen. Engelsk version. 7

8 Grafiska element Grafiska element Exempel på beskärning. Denna markerade del måste alltid vara kvar. Hel siluett med vit botten och logotyp i färg. Utsnitt av siluetten med blå botten och tillhörande negativ (vit) logotyp. Partille stadssiluett Partilles stadssiluett är ett grafiskt element som fungerar som symbolbärare för Partille kommun och är ett komplement till logotypen. Siluetten togs fram år 2009 och innehåller landmärken för Partille; borgen, Partille herrgård, kyrkan med sin klockstapel samt Partille Kulturum. Träden symboliserar naturen och husen bebyggelsen. I framkanten finns Säveån i gestalt av en våg. Stadssiluetten är en levande symbol som kan förändras i takt med att Partille växer och utvecklas. Siluetten finns i två varianter, en med blått ända ner i botten och en med vit botten. Den blå färgen i stadssiluetten får inte bytas ut mot någon annan färg. Siluetten får inte heller göras negativ. Beskärning av siluetten får ske, men bara till vänster då den högra delen alltid måste vara hel minst fram till markering (se bild). Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 Ljusblå PMS 644 CMYK: 42/15/0/6 RGB: 135/178/216 Kontakta informationsenheten för att erhålla original samt för stöd och råd kring användande av stadssiluetten respektive vågen. Logotypen ska placeras nere till vänster i anslutning till siluetten (se bild). Användningsområden av stadssiluetten Stadssiluetten kan till exempel användas på framsidor till övergripande dokument, som förstabild i PowerPoint-presentationer, samt på startsidan på partille.se. Siluetten bör endast användas en gång per dokument. Vågen Vågen som kännetecknar Säveån i stadssiluetten finns även som ett separat element. Den finns i två blå nyanser samt i svart och får skalas proportionerligt för att få olika bredd eller storlek men inte förvanskas. Nederkanten på bilder kan även beskäras i vågformen med hjälp av en vit platta med vågformad överkant (se bild). Användning av vågen Stadssiluetten kan till exempel användas på framsidor till övergripande dokument, som förstabild i PowerPoint-presentationer, samt på startsidan på partille.se. Siluetten bör endast användas en gång per dokument. Samma användningsområden gäller för vågen, men denna kan återkomma som grafiskt element på flera sidor i en produkt, till exempel i kommunens mall för PowerPoint-presentationer. 8

9 Flera logotyper Flera logotyper Vid samarbete mellan förvaltningar inom kommunen Om två eller flera förvaltningar samarbetar och behöver synas utåt i exempelvis en trycksak, får aldrig mer än en Partille kommun-logotyp synas. Välj grundlogotypen för Partille kommun och skriv istället ut de aktuella förvaltningarnas namn i mindre text på lämpligt ställe. På en affisch kan denna text vara placerad längst ner till höger. I en broschyr kan förvaltningsnamnen föreslagsvis stå på sidan 2 (i pärmen) eller på sista sidan, som avsändare. Vid samarbete med externa aktörer När Partille kommuns logotyp ska användas tillsammans med andra logotyper, till exempel vid samarbete med organisationer och företag, ska storleksförhållandena vara likvärdiga. Logotyperna ska placeras så att de inte stör varandra. Partille kommuns logotyp ska enligt grafiska profilen placeras längst till vänster om detta går att påverka. Avståndet mellan logotyperna ska helst vara minst dubbla frizonen (se sidan 6). Storleken på logotypen bör aldrig understiga 4 cm i bredd. I de fall när Partilles logotyp kompletteras med andra aktörers logotyper, till exempel vid samarbetsprojekt, kan Partille kommuns logotyp stå tillsammans med upp till tre-fyra andra logotyper. Finns behov av fler avsändare bör namnen istället skrivas som text intill Partille kommuns logotyp. Vid frågor eller rådgivning; kontakta informationsenheten. 9

10 Porthällas logotyp och siluett Porthälla gymnasiums logotyp Porthälla gymnasium har en egen logotyp. I all tryckt media åtföljs Porthällas logotyp alltid av Partille kommuns logotyp. I dokument, kontorstryck och så vidare följs kommunens grafiska profil. I digitala medier samt vid profilreklam får Porthällas logotyp användas fristående. Kontakta informationsenheten vid frågor. Logotypen finns i färg, svart och negativ (vit) samt med tillägget Vi syns på och ytterligare en variant med förtydligande gymnasium under. Porthällas siluett Porthälla gymnasium har en egen variant av stadssiluett där Partille Kulturum och gymnasiets byggnader lyfts fram. Denna är framtagen för Porthällas webbplats men kan även användas vid marknadsföring i form av trycksaker. Konsultera alltid kommunens informationsenhet vid användning. Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 Röd PMS 186 CMYK: 0/100/81/4 RGB: 227/24/55 10

11 Typografi Gemener eller versaler Typografi För att kunna garantera ett konsekvent och professionellt grafiskt intryck ska dessa typsnitt alltid användas i tryckt material från Partille kommun: Myriad Pro och Minion Pro. Reservtypsnitt är Arial och Times New Roman, men de får bara användas för internt bruk. Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 Svart PMS Process Black CMYK: 0/0/0/100 RGB: 0/0/0 Rubriker skrivs med fördel i svart eller i partilleblå färg. Löpande text, så kallad brödtext, bör alltid vara svart för att bli tydlig och bra i tryck. Myriad Pro semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö !%&/()=? Myriad Pro regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö !%&/()=? Minion Pro semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö !%&/()=? Minion Pro regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö !%&/()=? Huvudrubrik Myriad Pro semibold ska alltid användas som rubriktypsnitt. Ibland kan även Minion Pro semibold användas. Om inte dessa typsnitt finns att tillgå ska Arial bold användas. Underrubrik och ingress Myriad Pro semibold eller Myriad Pro regular ska användas för underrubriker eller ingresser. Om inte dessa finns att tillgå ska Arial regular eller bold användas. Brödtext Minion Pro regular ska användas för brödtext. Reservtypsnitt är Times New Roman regular. Brödtext, alternativ Myriad Pro regular kan även användas som brödtext vid kortare textmassa, till exempel i annonser. Tabeller, bild- eller faktatexter Myriad Pro regular lämpar sig för tabeller, bild- eller faktatexter. Gemener eller versaler? Nedanstående namn skrivs alltid på samma sätt, oavsett sammanhang, vare sig det gäller trycksak, webbplats eller sociala medier. Logotypen är undantagen, då den är skapad med versaler. Förvaltningar, enheter och nämnders namn ska inledas med gemener i löptext. Rubriker bör inte skrivas med enbart versaler. Så här ska vi skriva följande namn: Kontakta informationsenheten om du är osäker på hur du ska använda typsnitten eller om du undrar hur du skriver vissa namn. Partille kommun Partille herrgård Jonsereds herrgård Partille Kulturum Partille Kulturskola Stora scenen Sessionssalen PartilleRehab kommun med gement k herrgård med gement h herrgård med gement h Kulturum med versalt K Kulturskola med versalt K Stora med versalt S och scenen med gement s Sessionssalen med versalt S utan mellanslag och versalt R 11

12 Mallar Mallar För korrekt användning av logotypen och de grafiska elementen i Worddokument och PowerPoint-presentationer ska kommunens mallar användas. Du hittar dem i respektive program under Arkiv/Nytt/Mina mallar. Kontakta informationsenheten om du saknar en mall och behöver hjälp. Arbetar du i LEXsystem får du automatiskt rätt mall. Kontakta din LEXadministratör om du saknar någon mall. Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Bankgiro: Telefon: Fax: Plusgiro: Webbplats: E-post: Organisationsnummer: Brevmall Brevmallar finns för varje förvaltning och nämnd, med respektive logga i sidhuvudet och kontaktuppgifter i sidfoten. Mallarna finns i färg eller svart (för svartvita utskrifter eller fax). Dessa hämtas i Word under Arkiv/Nytt/ Mina mallar. Sidfoten får inte ändras. Önskas kontaktuppgifter för en specifik verksamhet inom förvaltningen så skriv dem i dokumentet. Brevmall i färg. Öppet hus i Familjehuset Informationsblad A4 Ett enkelt informationsblad i A4 finns att hämta i Word under under Arkiv/ Nytt/Mina mallar. Det kan användas som inbjudan, anslag, affisch med mera. Sidfoten innehåller Partilles grundlogotyp, webbadressen och vågen. Vid behov kan man byta ut logotypen mot exempelvis en logotyp med ett förvaltningsnamn. SEbit, coribus es asperuptum diasser feraerere sitet, seque pro il ius moloressiti con rerem eatustorrore re net enissi consentetur a audios plam, quo velitiu ntibearunt ende sunt qui ipsa que cus ut earum id quo volo volum, sit enientu riorepudia quo molupta quis ipsam quae laccum volorporum eostiunt dem. Molum aut ped que voloren delitem et ped eossum quis alit, conse et quia venti doluptaquas non porectu rercim lant, volorib ustios alictia sundel modipsam quo magnis ad esseque consequid qui dolo tem est, te nit atem dolorest, officim con ra sequi optatur? Ad qui coriate volorio elis autese qui conecab oreste ipsanihilis magnit lam quibus sandistibus et reiciis aliquae nectis que volo magn Presentationer i PowerPoint En presentation handlar ofta om att leverera ett budskap snabbt och effektivt. Därför ska en bra presentation vara kortfattad och lätt att förstå. Informationsblad A4. Mallar för PowerPoint-presentationer hittar du i programmet under Arkiv/ Nytt/Mina mallar. På Framsidan finns en färdig presentation som handlar om Partille kommun (svensk och engelsk). Mall för PowerPoint-presentation. 12

13 Kontorstryck E-postsignatur Kontorstryck Visitkort och kuvert kallar vi för kontorstryck. Även i den här typen av material är det viktigt att vi konsekvent tillämpar vår grafiska profil. Kontorstryck beställs hos Kontorsservice via Framsidan/Information/ Kontorsservice. Avhämtning av beställt material sker i deras lokaler i Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34. Har du har frågor om kontorstryck och vilka produkter eller tjänster du kan beställa? Kontakta Kontorsservice via telefon eller e-post: Partille kommun, Partille Besök: Gamla Kronvägen 34 Telefon: vx Fax: Sixten Andersson Informatör, informationsenheten Direkttelefon: Mobiltelefon: Visitkort Tryckta kuvert i C5 och C4. E-postsignatur All e-post som skickas externt från Partille kommun ska ha samma utseende på sin e-postsignatur. Texten ska alltid vara svart och typsnittet är Arial regular i 10 punkter. Logotypen med visionstexten ska vara placerad underst. Ingen bakgrundsfärg, bild eller andra grafiska element får läggas till. Du hämtar mallen för e-postsignaturen på Framsidan. Anna Svesson Sjuksköterska Hemsjukvården Partille kommun namn titel enhet/avdelning Adress: Gamla Kronvägen 34, Partille Tel: Sms: E-post: Webbplats: direktnummer e-post 13

14 Digitala informationskanaler Webbplatser Sociala medier Digitala informationskanaler Webbplatser Den grafiska designen på kommunens webbplatser utgår också från den grafiska profilen. För webbplatserna har en särskild layout och speciellt utvalda typsnitt tagits fram. vår officiella webbplats Framsidan vårt intranät Startsidan på Framsidan Partille kommuns intranät Sociala medier Vid kommunikation i sociala medier är det viktigt att Partille kommun tydligt framgår som avsändare för innehållet. På sidor inom sociala medier, som Partille kommun står bakom i sin helhet, till exempel Partille kommuns sida eller Partille Kulturums sida på Facebook, ska kommunens vapen finnas med som profilbild (se bild). Om det går ska kommunens vapen även finnas med på sidor inom andra sociala medier som anställda i kommunen administrerar. Om det inte går att använda kommunens vapen som profilbild ska Partille kommun skrivas ut i text på startsidan i det sociala mediet. Det ska även framgå att sidan är en del av Partille kommun under informationsfliken för sidan (jämför med länken Om Partille kommun på Facebook). Kommunvapnet som profilbild på Facebook. Kommunens officiella övergripande sidor i sociala medier är: 14

15 Profilprodukter Fordonsdekaler Profilprodukter Presentreklam Ett urval av presentreklam finns att köpa hos Kontorsservice via Framsidan/ Information/Kontorsservice. Vid beställningar av annan profil- eller presentreklam, till exempel i samband med mässor, kontakta informationsenheten för utformning och beställning. Kläder Kläder ska i den mån det är möjligt förses med kommunens logotyp, med eller utan visionstexten mitt i det goda livet, enligt de kommuninterna riktlinjerna för arbetskläder. Logotyp med förvaltningsnamn kan också användas. Önskas namn på specifik verksamhet eller annat tryck utöver logotypen så kontakta informationsenheten. Fordonsdekaler För märkning av kommunens bilar finns en fordonsdekal som innehåller en frilagd kommunlogotyp kompletterad med visionen. En negativ (vit) variant måste användas då bilens färg är mörk, t.ex. blå, röd eller svart. Dekalerna finns i två storlekar för att passa olika stora fordon. 15

16 Riktlinjer och exempel Trycksaker Riktlinjer och exempel Nedan följer exempel på användningsområden för olika typer av kommunikation, samt riktlinjer för hur dessa ska se ut. Marginaler runt logotypen till papperskant. Trycksaker Logotypen ska vara med på framsidan av alla trycksaker som till exempel broschyrer, affischer och informationsblad som ges ut med Partille kommun eller någon av dess verksamheter som avsändare. Den ska alltid placeras i det nedre vänstra hörnet minst mm från under- och vänsterkant, beroende på layout. Riksfärdtjänst i Partille kommun Logotypens storlek anpassas efter produkten. Rekommenderad storlek på en trycksak i A5-format är omkring 6 cm i bredd, 7 cm i A4-format och cirka 9 cm i A3-format. Namn på upphovsmän till fotografier och illustrationer som förekommer i trycksaken ska anges i en så kallad byline. På en flersidig trycksak placeras denna text förslagsvis på produktens baksida. Gäller från 1 april 2012 Broschyr i A5-format. På en broschyr/folder bör kontaktuppgifter till den aktuella förvaltningen finnas i sidfoten på produktens baksida. Om en enskild verksamhet är avsändare så skrivs dessa kontaktuppgifter separat, gärna lite större, på baksidan eller annan passande plats i trycksaken (se exempel). OBS! Trycksaker som skapas ute på respektive förvaltning ska vid nyproduktion eller revidering sändas till informationsenheten för godkännande och för arkivering centralt. Farligt avfall nu hämtar vi i Partille! Farligt avfall-bilen ersätter miljöstationerna Under våren kommer de obemannade miljöstationerna vid bensinstationerna att tas bort. I stället kommer Farligt avfall-bilen vid fyra tillfällen per år, till bestämda platser för insamling. Turerna körs på kvällen för att så många som möjligt ska kunna besöka bilen. Det blir enklare att lämna sitt farliga avfall, framförallt för de som inte har möjlighet att ta sig till återvinningscentralen i Öjersjö. Det farliga avfallet lämnas kostnadsfritt. Farligt avfall-bilen är en specialutrustad lastbil där chauffören har en särskild utbildning för uppdraget. Det är bara hushållen i Partille som får lämna farligt avfall alltså inte företag eller verksamheter. Självklart går det bra att som tidigare lämna sitt avfall på återvinningscentralen. Datorer, vitvaror och andra större elektronikavfall måste av utrymmesskäl alltid lämnas på återvinningscentralen i Öjersjö. Exempel på farligt avfall som kan lämnas Färg, lösningsmedel och bekämpningsmedel Lampor av alla slag Lysrör Mindre el- och hushållprodukter (maxstorlek typ mikrovågsugn) Batterier Spara gärna! Turlista hämtning av farligt avfall 2012 Platsen är återvinningsstationen i respektive område: Vallhamra Torg tisdag 29 maj tisdag 18 september tisdag 27 november Tillfällavägen tisdag 29 maj (vid Hemköp) tisdag 18 september tisdag 27 november Annebergsplatsen tisdag 29 maj tisdag 18 september tisdag 27 november Krondammsvägen onsdag 30 maj onsdag 19 september onsdag 28 november onsdag 30 maj Mellbyvägen onsdag 19 september onsdag 28 november onsdag 30 maj Länsmansvägen onsdag 19 september onsdag 28 november Från och med nästa år blir det hämtning även i mars. Vill du veta mer om avfall & återvinning? läs mer på Partille kommun, maj Telefonnummer Beställning av resa eller avbokning av resa OBS! Boka din resa fyra helgfria arbetsdagar före avresa. Frågor om riksfärdtjänst? Ring kommunens färdtjänsthandläggare: Partille kommun, mars Partille kommun, mars Bild: Louise Bång. OBS! Avfallet ska vara förpackat och märkt med innehåll. Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille Besök: Gamla Kronvägen 34 Telefon: vx Informationsblad i A4-format. Kontaktuppgifter, datum för produktion och ev. upphovsmän placeras på baksidan av broschyr. 16

17 Riktlinjer och exempel Annonser Annonser i tryck All annonsering samordnas av kommunens informationsenhet som också producerar färdigt annonsmaterial. Kontakta informationsenheten för konsultation, beställning och bokning av alla typer av annonser (även platsannonser). Annonser med Partille kommun som avsändare ska helst vara i färg och då med färglogotypen som avsändare. Enklare annonser, som t.ex. kungörelser för samhällsbyggnadskontoret, kan vara svartvita. Logotypen ska placeras i nedre vänstra hörnet. Storleken på logotypen anpassas efter annonsstorlek men bör aldrig understiga 4 cm i bredd. Typsnittet Myriad Pro används i både rubrik och brödtext. Vid större mängd text bör brödtexten vara Minion Pro regular. Färgen på rubriker kan med fördel vara partilleblå eller svart. Brödtexten bör alltid vara svart för att bli tydlig och skarp i tryck. Ansökan om bygglov för uppförande av master på: Öjersjö 6:498, Öjersjö idrottsplats Telia Sonera Networks AB har ansökt om bygglov för ny mast med tillhörande teknikbod på fastigheten Öjersjö 6:498, Öjersjö idrottsplats. Masten, med höjd 24 meter och placering på idrottsplatsens västligaste del, ska ersätta en befintlig belysningsmast. Hultet 1:2, mellan Partille Golfklubbs klubbhus och Öjersjö Hallens bostadsområde Telia Sonera Networks AB har ansökt om bygglov för ny mast med tillhörande teknikbod på fastigheten Hultet 1:2, mellan Partille Golfklubbs klubbhus och Öjersjö Hallens bostadsområde. Ansökan avser ny anläggning för tele- och datakommunikation bestående av ett 24 meter högt ostagat torn samt en tillhörande teknikbod. Handlingar i båda ärendena finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret, plan- och byggavdelningen i Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34. Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och oss tillhanda senast den 31 januari Skicka till: Samhällsbyggnadskontoret, plan- och byggavdelningen, Partille. Svartvit kungörelse i dagspress. Annonser kan innehålla de grafiska elementen; stadssiluetten eller vågen alltid tillsammans med logotypen. Hänvisa gärna till kommunens webbplats i annonser Bry dig! Att störa är att bry sig... Vad vet du som förälder eller närstående om droger? Ta reda på fakta och stöd ditt barns utveckling som tonåring. Genom att reagera och lägga dig i kan du förebygga missbruk i din egen eller någon annan tonårings liv. Det finns flera webbplatser som handlar om droger, förebyggande arbete och hjälp vid missbruk: partille.se/missbruk partille.se/faltgruppen goteborg.se/minimaria fmngoteborg.se drogportalen.se partille.se/foraldraradgivningen Vill du bli en i gänget? Drift- och underhållssektionen söker Drifttekniker Platsannonser ska vara i färg. Läs mer på partille.se/brydig Styr-BUS och Folkhälsorådet i Partille i samverkan med Polisen. Image-annonser för specifik målgrupp kan vid behov avvika i färg och typsnitt. Konferera gärna med informationsenheten. Webbannonser Annonser för webben tas fram i samarbete mellan informationsenheten och upphandlad reklambyrå. 17

18 Riktlinjer och exempel Skyltar N O R R G Å R D E N S F Ö R S KO L A V: a A n n e b e r g s v ä g e n 1 par tille.se Fasadskylt utanför verksamhet. Skyltar Kommunens logotyp ska finnas med på skyltar även digitala vid och för kommunala verksamheter. Kontakta informationsenheten för att få hjälp med utformning av skyltar. På skyltar används vanligtvis grundlogotypen som generellt placeras nere till vänster. Regler för färger, frizon med mera är i övrigt samma som vid övriga användningsområden. Rekommenderat typsnitt är Myriad Pro semibold. Skyltar bör göras i färg med text i partilleblå. Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 N O R R G Å R D E N S F Ö R S KO L A V: a A n n e b e r g s v ä g e n 1 par tille.se Stor gatuskylt i plåt. Vepa i tyg. 18

19

20 Partille kommun, Partille Besök: Gamla Kronvägen 34 Telefon: e-post: Produktion: Informationsenheten i Partille kommun, Bild: Louise Bång.

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten Varför en grafisk profil? Helt enkelt för att Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Den grafiska profilen ger tydliga regler för hur logotyper,

Läs mer

GRAFISK PROFIL. innehåll

GRAFISK PROFIL. innehåll GRAFISK MANUAL innehåll vår grafiska profil 3 logotyp 4 profilfärger 7 accentfärger 8 symbolen 9 grafiska element 10 logotyper för nedladdning 12 bild- och formspråk 13 speciallogotyp 14 placering av EU-flagga

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke GRAFISK MANUAL Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke Innehåll Tanken bakom logotypen 3 Del 1 Piteå kommun logotype 7 Våra profilfärger 13 Vårt dekorelement 15 Våra typsnitt 17 Våra

Läs mer

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17 Grafisk profil v 1.0 2014-12-17 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14 Text ska läsas 15

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress A F F Ä R S P L A N Tävling: Årets affärsplan, Ung företagsamhet region Göteborg Läsår: 2014-1015 Styrelsemedlemmar: Stina Lampa, Louise Nordback, Maria Oxelman, Dorothea Schander, Ellen Sander Rådgivare:

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012

Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012 Grafiska riktlinjer och rutiner Mars 2012 Innehållsförteckning Inledning...4 DARE-projektet är huvudavsändare...5 Projektpart är avsändare - DARE finansierar...6 Projektpart är avsändare - DARE har tidigare

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer