Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012"

Transkript

1 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

2 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp med förvaltning 7 Logotyp med visionen 8 Grafiska element 9 Flera logotyper 10 Porthällas logotyp och siluett 11 Typografi 12 Mallar 13 Kontorstryck E-postsignatur 14 Digitala informationskanaler Webbplatser Sociala medier 15 Profilprodukter Fordonsdekaler 16 Riktlinjer och exempel Trycksaker 17 Riktlinjer och exempel Annonser 18 Riktlinjer och exempel Skyltar 2

3 Syfte Ansvar och kontakt Syfte Syftet med den grafiska profilen är att styra användningen av Partille kommuns logotyp med tillhörande designelement. Målet är att den grafiska profilen ska bidra till att bygga varumärket Partille kommun genom igenkänning och identitet. Ett exempel på detta är att systematiskt använda kommunens logotyp som avsändare i kommunens kommunikation, såväl inernt som externt. Det grafiska regelverket hjälper oss att vara enhetliga, vilket ger ett trovärdigt och professionellt intryck. Därför gäller riktlinjerna alla våra verksamheter, samt det material som tas fram av reklambyråer, tidningar eller andra leverantörer. Ansvar och kontakt Kommunens informationsenhet Informationsenheten har det övergripande ansvaret för den grafiska profilen och kan ge råd och stöd till verksamheterna. Respektive förvaltningschef ansvarar för att den följs internt samt vid beställningar från extern producent eller leverantör. Grafiska profilen finns att hämta digitalt på intranätet Framsidan men går också att beställa som trycksak från informationsenheten. Riktlinjerna gäller tills vidare. De uppdateras och kompletteras efter behov. Vid frågor kring innehållet i den grafiska profilen, kontakta informationsenheten via telefon eller e-post: 3

4 Kommunvapnet Kommunvapnet Partille kommuns logotyp består av kommunens vapensköld och texten Partille kommun. Partille kommuns vapen kom till Berget och musslorna är hämtade från den vapensköld som David af Sandeberg, ägaren till Partille egendom, antog när han adlades Berget symboliserar hans namn och musslorna representerar de många resor som gjordes inom Ostindiska kompaniet, där David af Sandeberg var direktör. Klockstapeln i det övre fältet symboliserar den kyrkliga samfälligheten i Partille och föreställer klockstapeln vid Partille kyrka. Kommunvapnet får inte användas ensamt, utan alltid tillsammans med texten Partille kommun i form av kommunens logotyp. Ett undantag är Partille kommuns platser i sociala medier på internet, t.ex. på Facebook. Där används kommunvapnet som ensam symbol tillsammans med Partille kommun utskrivet i text (se sidan 14). Undantag kan göras i vissa fall, men först efter rådgivande samtal och godkännande av informationsenheten. 4

5 Logotypen Logotypen Grundlogotyp Partille kommuns grundlogotyp består av kommunens vapensköld och texten Partille kommun. Delarna får inte användas var för sig. Logotypen ska alltid finnas med på våra publikationer så att det tydligt framgår att Partille kommun är avsändaren. Logotypen får inte ändras eller förvanskas. Partille kommuns grundlogotyp fungerar som avsändare för alla kommunens verksamheter. Vid kommunikation om en specifik verksamhet ska en logotyp med namnet på den aktuella förvaltningen användas (se sidan 6). Vid samarbete mellan två eller flera förvaltningar används kommunens grundlogotyp. Förvaltningarnas namn skrivs istället ut i text (se sidan 9). Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 Partillegul PMS 115 CMYK: 0/5/88/0 RGB: 255/231/53 Färg Logotypen i färg används som standard vid information från och marknadsföring av Partille kommun. Färgerna är gul och blå och denna variant ska om möjligt placeras mot en vit bakgrund. Svart PMS Process Black CMYK: 0/0/0/100 RGB: 0/0/0 Svart Den svarta logotypen används till svartvita utskrifter, tryck eller fax. Färglogotypen får inte användas för dessa ändamål, eftersom logotypen då återges felaktigt i gråtoner. Enfärg partilleblå Logotypen i partilleblått ska enbart användas vid tryck där antal färger reducerats, till exempel på profilprodukter och kläder. Denna logotyp ska alltså inte användas till utskrifter eller trycksaker i färg. Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 Negativ vit Används om logotypen måste placeras på en mörk bakgrund i färgutskrifter och tryck. (Får inte placeras på oroliga bakgrunder, bilder med många olika färger eller liknande.) Kommunens logotyper hittar du på intranätet Framsidan. Kontakta informationsenheten om du har frågor kring användning av logotypen. Filformat Logotyperna finns i filformaten EPS (vektoriserad) och JPG. Vid tryck av olika slag används i första hand EPS. I programmen Word och Powerpoint används med fördel en logotyp i JPG. Vid publicering på webben används en JPG som anpassas i pixelstorlek eller sparas om till annat lämpligt filformat. 5

6 Placering, frizon och storlek Logotyp med förvaltning Placering, frizon och storlek Placering Logotypen ska alltid placeras längst ner till vänster på trycksaker som annonser, broschyrer, informationsblad och affischer. Detta gäller inte brev, visitkort eller webbplats. På flersidiga trycksaker ska logotypen alltid finnas på framsidan nere till vänster (se exempel sidan 16). Utgå ifrån storleken på P i Partille kommun för att på ett enkelt sätt bestämma frizonen. Frizon För att logotypen ska synas tydligt och snyggt får den inte placeras för nära andra grafiska element (till exempel bilder, texter och rubriker) eller för nära papperskanten. Det område runt logotypen som ska hållas fritt kallas frizon (se bild). Storlek Logotypens storlek anpassas efter produkten men bör aldrig understiga 4 cm i bredd. Rekommenderad storlek för trycksak i A5-format är 6 cm, i A4-format 7 cm och i A3-format cirka 9 cm. Logotypen ska vara högupplöst (300 dpi) vid tryck och högkvalitetsutskrifter. Logotyp med förvaltning I kommunikation kring en specifik verksamhet ska logotyp med namn på den aktuella förvaltningen användas. För varje förvaltning och även nämnder finns logotyper i färg, svart och negativ (vit). Vid samarbete mellan olika förvaltningar, verksamheter eller enheter används endast kommunens grundlogotyp och namnen skrivs ut i text. OBS! Endast en Partille kommun-logotyp får användas per produkt. Logotyp för specifika verksamheter Logotypen ska i första hand kompletteras med namnet på den aktuella förvaltningen, men i enskilda fall kan det finnas skäl att använda verksamhetens egna namn. Exempel på verksamheter som får lov att använda sina namn vid marknadsföring är PartilleRehab och Vuxenutbildningen. Kontakta informationsenheten om du inte hittar rätt logotyp på Framsidan eller om du har frågor kring användande av olika varianter. Egna logotyper Unika logotyper för verksamheter eller enheter inom Partille kommun får inte tas fram eller användas. Det är inte tillåtet att marknadsföra sig utan kommunens logotyp. 6

7 Logotyp med visionen Logotyp med visionen Logotyp med kommunens vision mitt i det goda livet År 2008 beslutade kommunfullmäktige om en vision för Partille: Partille mitt i det goda livet. Partille kommuns logotyp kan i vissa sammanhang kompletteras med visionen. Utgångspunkten för om logotypen ska kompletteras med visionen är alltid målgruppen för kommunikationen. Om den riktas till en extern målgrupp kan logotypen i vissa sammanhang med fördel kompletteras med visionen, till exempel: Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 Partillegul PMS 115 CMYK: 0/5/88/0 RGB: 255/231/53 vid budskap med framåtriktning, som Partille växer. i image-sammanhang, t.ex. reklam/marknadsföring som annonser, skyltar, presentreklam, kläder och bildekaler. i övergripande sammanhang, t.ex. presentationer och informationsmaterial om hela kommunen. när man representerar kommunen och pratar om kommunen som helhet, t.ex. vid externa föredrag. det goda resultatet, vid nyheter som bekräftar mitt i det goda livet. Ljusblå PMS 644 CMYK: 42/15/0/6 RGB: 135/178/216 Logotypen med visionen ska användas varsamt och hanteras av eller i samförstånd med kommunens informationsenhet. Syftet med detta är att logotypen i kombination med visionen ska behålla sitt signalvärde och inte bli urvattnad. Om målgruppen är anställda i Partille kommun används i de flesta fall grundlogotypen som den är eller kompletterad med namnet på en förvaltning. Men i intern kommunikation kring Partilles inre kultur kan logotypen kompletteras med visionen. Engelsk version. 7

8 Grafiska element Grafiska element Exempel på beskärning. Denna markerade del måste alltid vara kvar. Hel siluett med vit botten och logotyp i färg. Utsnitt av siluetten med blå botten och tillhörande negativ (vit) logotyp. Partille stadssiluett Partilles stadssiluett är ett grafiskt element som fungerar som symbolbärare för Partille kommun och är ett komplement till logotypen. Siluetten togs fram år 2009 och innehåller landmärken för Partille; borgen, Partille herrgård, kyrkan med sin klockstapel samt Partille Kulturum. Träden symboliserar naturen och husen bebyggelsen. I framkanten finns Säveån i gestalt av en våg. Stadssiluetten är en levande symbol som kan förändras i takt med att Partille växer och utvecklas. Siluetten finns i två varianter, en med blått ända ner i botten och en med vit botten. Den blå färgen i stadssiluetten får inte bytas ut mot någon annan färg. Siluetten får inte heller göras negativ. Beskärning av siluetten får ske, men bara till vänster då den högra delen alltid måste vara hel minst fram till markering (se bild). Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 Ljusblå PMS 644 CMYK: 42/15/0/6 RGB: 135/178/216 Kontakta informationsenheten för att erhålla original samt för stöd och råd kring användande av stadssiluetten respektive vågen. Logotypen ska placeras nere till vänster i anslutning till siluetten (se bild). Användningsområden av stadssiluetten Stadssiluetten kan till exempel användas på framsidor till övergripande dokument, som förstabild i PowerPoint-presentationer, samt på startsidan på partille.se. Siluetten bör endast användas en gång per dokument. Vågen Vågen som kännetecknar Säveån i stadssiluetten finns även som ett separat element. Den finns i två blå nyanser samt i svart och får skalas proportionerligt för att få olika bredd eller storlek men inte förvanskas. Nederkanten på bilder kan även beskäras i vågformen med hjälp av en vit platta med vågformad överkant (se bild). Användning av vågen Stadssiluetten kan till exempel användas på framsidor till övergripande dokument, som förstabild i PowerPoint-presentationer, samt på startsidan på partille.se. Siluetten bör endast användas en gång per dokument. Samma användningsområden gäller för vågen, men denna kan återkomma som grafiskt element på flera sidor i en produkt, till exempel i kommunens mall för PowerPoint-presentationer. 8

9 Flera logotyper Flera logotyper Vid samarbete mellan förvaltningar inom kommunen Om två eller flera förvaltningar samarbetar och behöver synas utåt i exempelvis en trycksak, får aldrig mer än en Partille kommun-logotyp synas. Välj grundlogotypen för Partille kommun och skriv istället ut de aktuella förvaltningarnas namn i mindre text på lämpligt ställe. På en affisch kan denna text vara placerad längst ner till höger. I en broschyr kan förvaltningsnamnen föreslagsvis stå på sidan 2 (i pärmen) eller på sista sidan, som avsändare. Vid samarbete med externa aktörer När Partille kommuns logotyp ska användas tillsammans med andra logotyper, till exempel vid samarbete med organisationer och företag, ska storleksförhållandena vara likvärdiga. Logotyperna ska placeras så att de inte stör varandra. Partille kommuns logotyp ska enligt grafiska profilen placeras längst till vänster om detta går att påverka. Avståndet mellan logotyperna ska helst vara minst dubbla frizonen (se sidan 6). Storleken på logotypen bör aldrig understiga 4 cm i bredd. I de fall när Partilles logotyp kompletteras med andra aktörers logotyper, till exempel vid samarbetsprojekt, kan Partille kommuns logotyp stå tillsammans med upp till tre-fyra andra logotyper. Finns behov av fler avsändare bör namnen istället skrivas som text intill Partille kommuns logotyp. Vid frågor eller rådgivning; kontakta informationsenheten. 9

10 Porthällas logotyp och siluett Porthälla gymnasiums logotyp Porthälla gymnasium har en egen logotyp. I all tryckt media åtföljs Porthällas logotyp alltid av Partille kommuns logotyp. I dokument, kontorstryck och så vidare följs kommunens grafiska profil. I digitala medier samt vid profilreklam får Porthällas logotyp användas fristående. Kontakta informationsenheten vid frågor. Logotypen finns i färg, svart och negativ (vit) samt med tillägget Vi syns på och ytterligare en variant med förtydligande gymnasium under. Porthällas siluett Porthälla gymnasium har en egen variant av stadssiluett där Partille Kulturum och gymnasiets byggnader lyfts fram. Denna är framtagen för Porthällas webbplats men kan även användas vid marknadsföring i form av trycksaker. Konsultera alltid kommunens informationsenhet vid användning. Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 Röd PMS 186 CMYK: 0/100/81/4 RGB: 227/24/55 10

11 Typografi Gemener eller versaler Typografi För att kunna garantera ett konsekvent och professionellt grafiskt intryck ska dessa typsnitt alltid användas i tryckt material från Partille kommun: Myriad Pro och Minion Pro. Reservtypsnitt är Arial och Times New Roman, men de får bara användas för internt bruk. Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 Svart PMS Process Black CMYK: 0/0/0/100 RGB: 0/0/0 Rubriker skrivs med fördel i svart eller i partilleblå färg. Löpande text, så kallad brödtext, bör alltid vara svart för att bli tydlig och bra i tryck. Myriad Pro semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö !%&/()=? Myriad Pro regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö !%&/()=? Minion Pro semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö !%&/()=? Minion Pro regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö !%&/()=? Huvudrubrik Myriad Pro semibold ska alltid användas som rubriktypsnitt. Ibland kan även Minion Pro semibold användas. Om inte dessa typsnitt finns att tillgå ska Arial bold användas. Underrubrik och ingress Myriad Pro semibold eller Myriad Pro regular ska användas för underrubriker eller ingresser. Om inte dessa finns att tillgå ska Arial regular eller bold användas. Brödtext Minion Pro regular ska användas för brödtext. Reservtypsnitt är Times New Roman regular. Brödtext, alternativ Myriad Pro regular kan även användas som brödtext vid kortare textmassa, till exempel i annonser. Tabeller, bild- eller faktatexter Myriad Pro regular lämpar sig för tabeller, bild- eller faktatexter. Gemener eller versaler? Nedanstående namn skrivs alltid på samma sätt, oavsett sammanhang, vare sig det gäller trycksak, webbplats eller sociala medier. Logotypen är undantagen, då den är skapad med versaler. Förvaltningar, enheter och nämnders namn ska inledas med gemener i löptext. Rubriker bör inte skrivas med enbart versaler. Så här ska vi skriva följande namn: Kontakta informationsenheten om du är osäker på hur du ska använda typsnitten eller om du undrar hur du skriver vissa namn. Partille kommun Partille herrgård Jonsereds herrgård Partille Kulturum Partille Kulturskola Stora scenen Sessionssalen PartilleRehab kommun med gement k herrgård med gement h herrgård med gement h Kulturum med versalt K Kulturskola med versalt K Stora med versalt S och scenen med gement s Sessionssalen med versalt S utan mellanslag och versalt R 11

12 Mallar Mallar För korrekt användning av logotypen och de grafiska elementen i Worddokument och PowerPoint-presentationer ska kommunens mallar användas. Du hittar dem i respektive program under Arkiv/Nytt/Mina mallar. Kontakta informationsenheten om du saknar en mall och behöver hjälp. Arbetar du i LEXsystem får du automatiskt rätt mall. Kontakta din LEXadministratör om du saknar någon mall. Postadress: Partille kommun, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Bankgiro: Telefon: Fax: Plusgiro: Webbplats: E-post: Organisationsnummer: Brevmall Brevmallar finns för varje förvaltning och nämnd, med respektive logga i sidhuvudet och kontaktuppgifter i sidfoten. Mallarna finns i färg eller svart (för svartvita utskrifter eller fax). Dessa hämtas i Word under Arkiv/Nytt/ Mina mallar. Sidfoten får inte ändras. Önskas kontaktuppgifter för en specifik verksamhet inom förvaltningen så skriv dem i dokumentet. Brevmall i färg. Öppet hus i Familjehuset Informationsblad A4 Ett enkelt informationsblad i A4 finns att hämta i Word under under Arkiv/ Nytt/Mina mallar. Det kan användas som inbjudan, anslag, affisch med mera. Sidfoten innehåller Partilles grundlogotyp, webbadressen och vågen. Vid behov kan man byta ut logotypen mot exempelvis en logotyp med ett förvaltningsnamn. SEbit, coribus es asperuptum diasser feraerere sitet, seque pro il ius moloressiti con rerem eatustorrore re net enissi consentetur a audios plam, quo velitiu ntibearunt ende sunt qui ipsa que cus ut earum id quo volo volum, sit enientu riorepudia quo molupta quis ipsam quae laccum volorporum eostiunt dem. Molum aut ped que voloren delitem et ped eossum quis alit, conse et quia venti doluptaquas non porectu rercim lant, volorib ustios alictia sundel modipsam quo magnis ad esseque consequid qui dolo tem est, te nit atem dolorest, officim con ra sequi optatur? Ad qui coriate volorio elis autese qui conecab oreste ipsanihilis magnit lam quibus sandistibus et reiciis aliquae nectis que volo magn Presentationer i PowerPoint En presentation handlar ofta om att leverera ett budskap snabbt och effektivt. Därför ska en bra presentation vara kortfattad och lätt att förstå. Informationsblad A4. Mallar för PowerPoint-presentationer hittar du i programmet under Arkiv/ Nytt/Mina mallar. På Framsidan finns en färdig presentation som handlar om Partille kommun (svensk och engelsk). Mall för PowerPoint-presentation. 12

13 Kontorstryck E-postsignatur Kontorstryck Visitkort och kuvert kallar vi för kontorstryck. Även i den här typen av material är det viktigt att vi konsekvent tillämpar vår grafiska profil. Kontorstryck beställs hos Kontorsservice via Framsidan/Information/ Kontorsservice. Avhämtning av beställt material sker i deras lokaler i Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34. Har du har frågor om kontorstryck och vilka produkter eller tjänster du kan beställa? Kontakta Kontorsservice via telefon eller e-post: Partille kommun, Partille Besök: Gamla Kronvägen 34 Telefon: vx Fax: Sixten Andersson Informatör, informationsenheten Direkttelefon: Mobiltelefon: Visitkort Tryckta kuvert i C5 och C4. E-postsignatur All e-post som skickas externt från Partille kommun ska ha samma utseende på sin e-postsignatur. Texten ska alltid vara svart och typsnittet är Arial regular i 10 punkter. Logotypen med visionstexten ska vara placerad underst. Ingen bakgrundsfärg, bild eller andra grafiska element får läggas till. Du hämtar mallen för e-postsignaturen på Framsidan. Anna Svesson Sjuksköterska Hemsjukvården Partille kommun namn titel enhet/avdelning Adress: Gamla Kronvägen 34, Partille Tel: Sms: E-post: Webbplats: direktnummer e-post 13

14 Digitala informationskanaler Webbplatser Sociala medier Digitala informationskanaler Webbplatser Den grafiska designen på kommunens webbplatser utgår också från den grafiska profilen. För webbplatserna har en särskild layout och speciellt utvalda typsnitt tagits fram. vår officiella webbplats Framsidan vårt intranät Startsidan på Framsidan Partille kommuns intranät Sociala medier Vid kommunikation i sociala medier är det viktigt att Partille kommun tydligt framgår som avsändare för innehållet. På sidor inom sociala medier, som Partille kommun står bakom i sin helhet, till exempel Partille kommuns sida eller Partille Kulturums sida på Facebook, ska kommunens vapen finnas med som profilbild (se bild). Om det går ska kommunens vapen även finnas med på sidor inom andra sociala medier som anställda i kommunen administrerar. Om det inte går att använda kommunens vapen som profilbild ska Partille kommun skrivas ut i text på startsidan i det sociala mediet. Det ska även framgå att sidan är en del av Partille kommun under informationsfliken för sidan (jämför med länken Om Partille kommun på Facebook). Kommunvapnet som profilbild på Facebook. Kommunens officiella övergripande sidor i sociala medier är: 14

15 Profilprodukter Fordonsdekaler Profilprodukter Presentreklam Ett urval av presentreklam finns att köpa hos Kontorsservice via Framsidan/ Information/Kontorsservice. Vid beställningar av annan profil- eller presentreklam, till exempel i samband med mässor, kontakta informationsenheten för utformning och beställning. Kläder Kläder ska i den mån det är möjligt förses med kommunens logotyp, med eller utan visionstexten mitt i det goda livet, enligt de kommuninterna riktlinjerna för arbetskläder. Logotyp med förvaltningsnamn kan också användas. Önskas namn på specifik verksamhet eller annat tryck utöver logotypen så kontakta informationsenheten. Fordonsdekaler För märkning av kommunens bilar finns en fordonsdekal som innehåller en frilagd kommunlogotyp kompletterad med visionen. En negativ (vit) variant måste användas då bilens färg är mörk, t.ex. blå, röd eller svart. Dekalerna finns i två storlekar för att passa olika stora fordon. 15

16 Riktlinjer och exempel Trycksaker Riktlinjer och exempel Nedan följer exempel på användningsområden för olika typer av kommunikation, samt riktlinjer för hur dessa ska se ut. Marginaler runt logotypen till papperskant. Trycksaker Logotypen ska vara med på framsidan av alla trycksaker som till exempel broschyrer, affischer och informationsblad som ges ut med Partille kommun eller någon av dess verksamheter som avsändare. Den ska alltid placeras i det nedre vänstra hörnet minst mm från under- och vänsterkant, beroende på layout. Riksfärdtjänst i Partille kommun Logotypens storlek anpassas efter produkten. Rekommenderad storlek på en trycksak i A5-format är omkring 6 cm i bredd, 7 cm i A4-format och cirka 9 cm i A3-format. Namn på upphovsmän till fotografier och illustrationer som förekommer i trycksaken ska anges i en så kallad byline. På en flersidig trycksak placeras denna text förslagsvis på produktens baksida. Gäller från 1 april 2012 Broschyr i A5-format. På en broschyr/folder bör kontaktuppgifter till den aktuella förvaltningen finnas i sidfoten på produktens baksida. Om en enskild verksamhet är avsändare så skrivs dessa kontaktuppgifter separat, gärna lite större, på baksidan eller annan passande plats i trycksaken (se exempel). OBS! Trycksaker som skapas ute på respektive förvaltning ska vid nyproduktion eller revidering sändas till informationsenheten för godkännande och för arkivering centralt. Farligt avfall nu hämtar vi i Partille! Farligt avfall-bilen ersätter miljöstationerna Under våren kommer de obemannade miljöstationerna vid bensinstationerna att tas bort. I stället kommer Farligt avfall-bilen vid fyra tillfällen per år, till bestämda platser för insamling. Turerna körs på kvällen för att så många som möjligt ska kunna besöka bilen. Det blir enklare att lämna sitt farliga avfall, framförallt för de som inte har möjlighet att ta sig till återvinningscentralen i Öjersjö. Det farliga avfallet lämnas kostnadsfritt. Farligt avfall-bilen är en specialutrustad lastbil där chauffören har en särskild utbildning för uppdraget. Det är bara hushållen i Partille som får lämna farligt avfall alltså inte företag eller verksamheter. Självklart går det bra att som tidigare lämna sitt avfall på återvinningscentralen. Datorer, vitvaror och andra större elektronikavfall måste av utrymmesskäl alltid lämnas på återvinningscentralen i Öjersjö. Exempel på farligt avfall som kan lämnas Färg, lösningsmedel och bekämpningsmedel Lampor av alla slag Lysrör Mindre el- och hushållprodukter (maxstorlek typ mikrovågsugn) Batterier Spara gärna! Turlista hämtning av farligt avfall 2012 Platsen är återvinningsstationen i respektive område: Vallhamra Torg tisdag 29 maj tisdag 18 september tisdag 27 november Tillfällavägen tisdag 29 maj (vid Hemköp) tisdag 18 september tisdag 27 november Annebergsplatsen tisdag 29 maj tisdag 18 september tisdag 27 november Krondammsvägen onsdag 30 maj onsdag 19 september onsdag 28 november onsdag 30 maj Mellbyvägen onsdag 19 september onsdag 28 november onsdag 30 maj Länsmansvägen onsdag 19 september onsdag 28 november Från och med nästa år blir det hämtning även i mars. Vill du veta mer om avfall & återvinning? läs mer på Partille kommun, maj Telefonnummer Beställning av resa eller avbokning av resa OBS! Boka din resa fyra helgfria arbetsdagar före avresa. Frågor om riksfärdtjänst? Ring kommunens färdtjänsthandläggare: Partille kommun, mars Partille kommun, mars Bild: Louise Bång. OBS! Avfallet ska vara förpackat och märkt med innehåll. Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille Besök: Gamla Kronvägen 34 Telefon: vx Informationsblad i A4-format. Kontaktuppgifter, datum för produktion och ev. upphovsmän placeras på baksidan av broschyr. 16

17 Riktlinjer och exempel Annonser Annonser i tryck All annonsering samordnas av kommunens informationsenhet som också producerar färdigt annonsmaterial. Kontakta informationsenheten för konsultation, beställning och bokning av alla typer av annonser (även platsannonser). Annonser med Partille kommun som avsändare ska helst vara i färg och då med färglogotypen som avsändare. Enklare annonser, som t.ex. kungörelser för samhällsbyggnadskontoret, kan vara svartvita. Logotypen ska placeras i nedre vänstra hörnet. Storleken på logotypen anpassas efter annonsstorlek men bör aldrig understiga 4 cm i bredd. Typsnittet Myriad Pro används i både rubrik och brödtext. Vid större mängd text bör brödtexten vara Minion Pro regular. Färgen på rubriker kan med fördel vara partilleblå eller svart. Brödtexten bör alltid vara svart för att bli tydlig och skarp i tryck. Ansökan om bygglov för uppförande av master på: Öjersjö 6:498, Öjersjö idrottsplats Telia Sonera Networks AB har ansökt om bygglov för ny mast med tillhörande teknikbod på fastigheten Öjersjö 6:498, Öjersjö idrottsplats. Masten, med höjd 24 meter och placering på idrottsplatsens västligaste del, ska ersätta en befintlig belysningsmast. Hultet 1:2, mellan Partille Golfklubbs klubbhus och Öjersjö Hallens bostadsområde Telia Sonera Networks AB har ansökt om bygglov för ny mast med tillhörande teknikbod på fastigheten Hultet 1:2, mellan Partille Golfklubbs klubbhus och Öjersjö Hallens bostadsområde. Ansökan avser ny anläggning för tele- och datakommunikation bestående av ett 24 meter högt ostagat torn samt en tillhörande teknikbod. Handlingar i båda ärendena finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret, plan- och byggavdelningen i Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34. Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och oss tillhanda senast den 31 januari Skicka till: Samhällsbyggnadskontoret, plan- och byggavdelningen, Partille. Svartvit kungörelse i dagspress. Annonser kan innehålla de grafiska elementen; stadssiluetten eller vågen alltid tillsammans med logotypen. Hänvisa gärna till kommunens webbplats i annonser Bry dig! Att störa är att bry sig... Vad vet du som förälder eller närstående om droger? Ta reda på fakta och stöd ditt barns utveckling som tonåring. Genom att reagera och lägga dig i kan du förebygga missbruk i din egen eller någon annan tonårings liv. Det finns flera webbplatser som handlar om droger, förebyggande arbete och hjälp vid missbruk: partille.se/missbruk partille.se/faltgruppen goteborg.se/minimaria fmngoteborg.se drogportalen.se partille.se/foraldraradgivningen Vill du bli en i gänget? Drift- och underhållssektionen söker Drifttekniker Platsannonser ska vara i färg. Läs mer på partille.se/brydig Styr-BUS och Folkhälsorådet i Partille i samverkan med Polisen. Image-annonser för specifik målgrupp kan vid behov avvika i färg och typsnitt. Konferera gärna med informationsenheten. Webbannonser Annonser för webben tas fram i samarbete mellan informationsenheten och upphandlad reklambyrå. 17

18 Riktlinjer och exempel Skyltar N O R R G Å R D E N S F Ö R S KO L A V: a A n n e b e r g s v ä g e n 1 par tille.se Fasadskylt utanför verksamhet. Skyltar Kommunens logotyp ska finnas med på skyltar även digitala vid och för kommunala verksamheter. Kontakta informationsenheten för att få hjälp med utformning av skyltar. På skyltar används vanligtvis grundlogotypen som generellt placeras nere till vänster. Regler för färger, frizon med mera är i övrigt samma som vid övriga användningsområden. Rekommenderat typsnitt är Myriad Pro semibold. Skyltar bör göras i färg med text i partilleblå. Partilleblå PMS 661 CMYK: 100/69/0/9 RGB: 0/84/158 N O R R G Å R D E N S F Ö R S KO L A V: a A n n e b e r g s v ä g e n 1 par tille.se Stor gatuskylt i plåt. Vepa i tyg. 18

19

20 Partille kommun, Partille Besök: Gamla Kronvägen 34 Telefon: e-post: Produktion: Informationsenheten i Partille kommun, Bild: Louise Bång.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 Grafisk manual för Hällefors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 2(11) Innehållsförteckning 1 Varför behöver vi en grafisk manual/profil?... 3 2 Kommunens logotyp... 4 2.1 Kommunvapen... 4 2.2

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005.

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Riktlinjer för användning av kommunvapnet samt skriv- och Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Innehållsförteckning Varför behövs det här dokumentet? Sidan 3 Övergripande riktlinjer Sidan 3 Logotypen

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 GRAFISK MANUAL Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 Innehållsförteckning Färger 1 Logotyp 2 Brevpapper 3 Visitkort 4 Kuvert 5 Informationsvykort 8 CD-omslag 9 Kollegieblock 10 Tygtryck

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Grafisk profilmanual 1.8.2013

Grafisk profilmanual 1.8.2013 Grafisk profilmanual 1.8.2013 Inledning Den grafiska profilen signalerar lugn, trygghet, pålitlighet och enkelhet. Profilmanualen är till för att lätt kunna bidra med tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet.

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens grafiska profil; beslutade den 28 juni 2005.

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Grafisk profil VAD, NÄR, HUR. Informationspolicy VARFÖR

Grafisk profil VAD, NÄR, HUR. Informationspolicy VARFÖR Grafisk profil VAD, NÄR, HUR Informationspolicy VARFÖR Ett enhetligt ansikte utåt Kalmar kommun är en stor koncern med många skilda verksamheter. En grafisk profil behövs för att alla olika förvaltningar

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation GRAFISK PROFIL FÖR SMR Sveriges Maskinringars Riksorganisation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCEPT 3 LOGOTYPE 4 HUVUDLOGOTYPE MED LOKALANPASSNING 5 LOGOTYPE OLIKA FILFORMAT 6 FÄRGER 10 TYPSNITT

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN

GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN INNEHÅLL Introduktion............................... 2 Historia.................................. 3 Logotyper................................. 4 Tagline...................................

Läs mer