11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren"

Transkript

1 11 Sex och samlevnad Vem är du? 2 Ensamhet på gott och ont 3 Diskutera om sex 4 Vad är kärlek? 5 Kär och galen? 6 Vem har du fått sexinformation ifrån? 7 Sexualitet och adoption Våra könsorgan OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren Vad vill du veta? 13 Våra könsceller 14 Våga fråga 15 "Konstiga ord" 16 Är det viktigt med trohet? 17 Kärlek i konsten 18 Prostitution Vilka preventivmetoder passar mig? 20 Kondom självklart! 21 Sexuellt överförbara sjukdomar 22 En HIV-smittad i klassen? Att bli med barn 24 Tvillingar 25 Abort eller inte? 26 Ett nytt liv föds till världen 27 Diskutera livsfrågor

2 Vem är du? Att bli tonåring är en spännande tid fylld av förändringar och frågor. Bara du är expert på dig själv, men det kan ju vara spännande att få reda på hur andra uppfattar dig. Stämmer det med din egen bild av dig själv? Arbete två och två A Skriv och berätta om dig själv. Hurdan är du som person? Vilka egenskaper har just du? B Gör en ny beskrivning av dig själv där du beskriver hur du tror att andra uppfattar dig. På vilket sätt skiljer sig den andra beskrivningen från den första? C Arbeta två och två. Beskriv din kamrats egenskaper. Tänk på att vara positiv. Anteckna. D Byt roller och låt på samma sätt din kamrat beskriva dina egenskaper. Anteckna. E Jämför dina tidigare beskrivningar av dig själv med kamratens beskrivning och fundera över resultatet. F Hur ska en bra kompis vara? Anteckna egenskaper som du tycker är viktiga. G Diskutera med din kamrat vad ni kommit fram till. Finns sådana kompisar i verkligheten?

3 Ensamhet på gott och ont Alla känner sig ensamma ibland. Har man valt det själv kan det kännas skönt, men ibland vill man inget hellre än att få sällskap. Många är blyga och osäkra i tonåren. Hur gör man då? Arbeta två och två. A Skriv om några situationer när du känt dig ensam. B Skriv om några situationer när du själv aktivt har tagit kontakt med andra. C Vad gör du om du ser att någon ser ut att vara ensam och utanför? D Välj en situation från A och läs högt för en kamrat. Diskutera. E Lyssna på en situation när din kamrat känt sig ensam. Diskutera. F Gör på samma sätt med punkt B och punkt C. G Diskutera vad ni skulle vilja ge för råd till den som känner sig ofrivilligt ensam. H Jämför med vad resten av klassen kommit fram till på punkt G.

4 Diskutera om sex Det finns många frågor kring sexualitet som är spännande att diskutera. Kom överens om reglerna för er diskussion innan ni börjar. Exempelvis att det ni säger stannar i gruppen. Du bestämmer själv vad du vill berätta. Lyssna på varandra och avbryt inte. Arbeta två och två eller i liten grupp. A Diskutera följande: 1. Hur visar man intresse och tar kontakt? 2. Vad är viktigt när man väljer partner? 3. Vem är viktigast partnern eller kompisarna? 4. Varför blir man svartsjuk? 5. Hur gör man slut på ett bra sätt? 6. Kan man vara vänner efter det att förhållandet tagit slut? 7. Hur reagerar du om en kompis berättar att han eller hon är homosexuell? B Diskutera egna frågor kring samlevnad.

5 Vad är kärlek? På samma sätt som vi kan uppfatta verkligheten omkring oss olika, kan också samma ord betyda olika saker för olika människor. A Fundera en stund på vad du kommer att tänka på när du hör ordet kärlek. Skriv ner några av dina tankar. B Jämför med vad resten av klassen kopplar till ordet kärlek. C Gör en sammanställning på tavlan.

6 Kär och galen? När du blir förälskad frigörs ämnen i kroppen som gör att du inte fungerar riktigt som du brukar. A Skriv och berätta om hur det känns för just dig att bli förälskad, eller hur du tror att det skulle kännas. B Jämför med en kamrats beskrivning. Tror du att alla upplever det på samma sätt och att det känns likadant att bli förälskad varje gång? Diskutera med en kamrat. C Jämför med vad resten av klassen kommit fram till.

7 Vem har du fått sexinformation ifrån? Information om sex kan man få på många olika sätt. Det kan vara från föräldrar, skolan, böcker eller kanske av kamrater. Men det är viktigt att informationen är riktig annars uppstår lätt missförstånd. A Det här är en värderingsövning av typ 4 hörn. Be din lärare berätta för dig om övningen. B Ställ dig i ett av klassrummets hörn beroende på om du fått din huvudsakliga information om sex av föräldrar, skolan, böcker och tidningar eller kamrater. Ställ dig i rummets mitt om inget av alternativen stämmer. C Diskutera med de som står i samma grupp som du själv. Utse ett språkrör i gruppen. D Lyssna på språkrören ur varje hörngrupp. E Anteckna hur många som fått sexinformation från de olika alternativen. F Finns det en grupp i mitten av rummet? Hör med dem varifrån de fått sin information. G Varifrån verkar de flesta få sin information om sex? H Diskutera med en kamrat om för- och nackdelar med olika informationskällor. Kan man exempelvis lita på alla? I Jämför med vad resten av klassen kommit fram till. J Gör en lista över vad du vill veta mer om inom sexualkunskapen. Visa listan för din lärare.

8 Sexualitet och adoption Att bli förälskad i någon av samma kön som man själv är ganska vanligt. Mellan 5 10 % av svenska folket beräknas vara bi- eller homosexuella. Man räknar med att det i en klass på 30 elever i genomsnitt finns två eller tre som är homosexuella. I Sverige är homosexuella par juridiskt sett jämställda med heterosexuella par. De kan numera även adoptera barn, men så är det inte i alla länder. F Tyckte du själv eller klassen olika beroende på om de homosexuella var män eller kvinnor? Varför tyckte man i så fall olika? G Sammanfatta övningen skriftligt. H Tycker du att alla heterosexuella par som vill ska få adoptera barn? I Diskutera med en kamrat om olika anledningar till att man vill adoptera barn. A Det här är en värderingsövning av typ Linje. Be din lärare beskriva värderingsövningen. B Vad tycker du om att två bögar kan adoptera barn? C Ställ dig på linjen enligt lärarens anvisning. Diskutera med dem du står intill så du ser om du står på rätt ställe. D Lyssna till någon från varje ytterkant utan att avbryta. Kom ihåg att inget är rätt eller fel. E Gör om övningen, men utgå ifrån att två lesbiska kvinnor kan adoptera barn.

9 Våra könsorgan A Fyll i könsorganens delar på bilderna. B Kontrollera att du gjort rätt med hjälp av bilderna i grundboken på sidorna , eller i lightboken sidorna C Lär dig delarna. D Läs i faktaboken om vilken funktion de olika delarna har och fyll i på bilderna. E Markera på bilden över flickans könsorgan var befruktningen äger rum.

10 11.2 OH 1 Kvinnans könsorgan

11 11.2 OH 2 Mannens könsorgan

12 Fula ord Är vissa ord fulare än andra? Har det alltid varit så? Visste du att exempelvis ordet kärring kommer från kär-ring, någon man var kär i? Kanske blir det som är fult idag vackert i morgon? A Försök komma på så många namn du kan, på mannens könsorgan. Anteckna. B Vilka av namnen uppfattar du också som fula ord? C Försök komma på så många namn du kan, på kvinnans könsorgan. Anteckna. D Vilka av de kvinnliga namnen uppfattar du också som fula ord? E Jämför med resten av klassens resultat. Diskutera. F Kom ni på flest kvinnliga eller manliga ord för könsorganen? Varför tror du det är så?

13 Vi förändras både utanpå och inuti Att komma i puberteten innebär både psykiska och fysiska förändringar. Allt påbörjas när hypofysen, vår chefskörtel, sätter fart på hormonproduktionen i könskörtlarna. A Rita en decimeterstor pojke på ett papper. B Rita in de förändringar som sker med pojkens kropp i puberteten. C Gör på samma sätt med en decimeterstor flicka. D Vilka förändringar är gemensamma för pojkar och flickor och vilka skiljer dem åt? E Ta med hjälp av grundbokens tabell på sidan 220 reda på om flickor och pojkar kommer i puberteten samtidigt. Ge några exempel på hur stora variationerna kan vara.

14 Håll dig ren Att en partner ska vara ren och lukta naturligt gott är viktigt. Extra viktigt är att hålla könsorganen rena. Där produceras ämnen som annars kan samla bakterier och ge upphov till infektioner och dålig lukt. Du behöver: Olika sorters menstruationsskydd, liten bägare, mätglas och karamellfärg. A Läs i grundboken på sidan 218, eller i lightboken sidan 116, och anteckna hur pojkar bör sköta sin underlivshygien. B Läs sidan 219 i grundboken, eller sidan 117 i lightboken, och anteckna om flickors underlivshygien. C Läs i grundboken om mens på sidan 221, eller i lightboken sidan 117. Hur ofta har kvinnor mens? Hur länge pågår den? Varför har kvinnor mens? D Ta reda på hur några olika sorters menstruationsskydd fungerar och vad de kostar. E Diskutera med en kamrat om fördelar och nackdelar med olika sorters mensskydd. F Testa om vissa märken av bindor är bättre än andra genom att droppa samma mängd färgat vatten på dem? Stämmer reklamen? G Häll lite färgat vatten i taget från ett mätglas på en tampong i en bägare. Notera i mätglaset hur mycket vatten som går åt innan tampongen är full. Testa och jämför olika tampongmärken. Vilket märke var effektivast? Hur ofta bör man byta tampong? Vad kan hända om man inte byter tillräckligt ofta?

15 Vad vill du veta? Vår sexuella sida är en viktig del i vårt liv och en källa till mycket glädje och gemenskap. Men precis som inom alla områden är det viktigt att vi skaffar oss kunskaper och lär oss av våra erfarenheter. A Ni ska göra en värderingsövning av typ Lista. Be din lärare gå igenom hur man utför värderingsövningen. B Vad vill du ska ingå i sex- och samlevnadsundervisningen? Gör en lista på cirka 20 saker som bör finnas med. C Markera med 1, 2 och 3 i marginalen vilka tre saker du helst vill ha med. D Bilda en liten grupp med 3 4 deltagare. Läs i tur och ordning upp era listor. Avbryt inte varandra. Diskutera när ni lyssnat på alla. Låt ett språkrör i gruppen skriva en sammanfattning av diskussionen. E Låt språkröret redogöra kort inför klassen vad er smågrupp vill att sexundervisningen ska innehålla. F Lyssna på de andra gruppernas språkrör och skriv en sammanfattning över klassens önskemål.

16 Våra könsceller Människans könsceller, äggen och spermierna, är oerhört små och genomskinliga. Först när de färgats och vi tittar i mikroskop kan vi se dem. Du behöver: Färdiga preparat av könsceller och av könskörtlar från människa eller nötkreatur samt ett mikroskop. A Studera ägg och spermier i mikroskop och rita av det du ser. Ange förstoring. B Ta reda på hur stora människans ägg och spermier är i verkligheten med hjälp bilderna i grundboken på sidan 224 eller i lightboken sidan 119. C Hur många spermier behövs för att befrukta ett ägg? Var sker befruktningen? Vad sker vid befruktningen? Kontrollera dina svar med läraren. D Studera äggstockar och testiklar i mikroskop och rita av det du ser. Ange förstoring.

17 Våga fråga Det tycks finnas ett stort behov av att få svar på frågor om sex- och samlevnad även bland vuxna människor. När du läser frågorna kanske du känner igen saker som du själv funderat över. Du behöver: Insändarfrågor om sex ur olika tidningar. A Läs igenom olika frågor och svar. B Vilken typ av frågor verkar vara vanligast? C Skriv själv några frågor som du ger till din lärare. Mitt könshår är så fult. Snälla, svara på detta brev! För jag står inte ut med mitt problem! Jag är 15 år och tycker att mitt problem är jättejobbigt. Mitt könshår är tunt och fult och så tappar jag hår nästan varje dag. Jag vill inte se ut som en sjuåring. Vad ska jag göra? Snart hårlös Svar: Hej! Precis som när det gäller huvudhår så kan könshår se väldigt olika ut. Allt är lika normalt. En del som skriver hit har problem för att könshåret är kraftigt och växer utanför troskanten. Alla människor tappar lite hår varje dag. Om du tappar väldigt mycket hår kan du ha vitamin- eller järnbrist. Se till att du äter bra och komplettera eventuellt med vitaminer. Mitt ena bröst är större än det andra. Hej! Jag är en tjej på 14 år som äntligen har fått bröst. Men de är olika stora! Vad ska jag göra, kommer de att växa ikapp varandra? Vågar knappt visa mig i omklädningsrummet, svara fort! Är jag normal? Svar: Hej! Du behöver inte vara orolig, det är vanligt i puberteten att brösten växer olika fort. Det mindre bröstet kommer snart att växa ikapp det större. Men hos alla människor är det en liten skillnad mellan höger och vänster sida. Ena skon känns kanske lite trängre än den andra när du provar skor? Det beror på att vi under fosterstadiet bildades av två delar. Även blygdläpparna kan vara olika stora eller penis lite sned på grund av det, utan att det har någon som helst betydelse för hur vi fungerar sexuellt. Tittar du noga på dina kompisar upptäcker du att alla ser lite olika ut på vänster och höger sida. Avbrutet samlag en säker eller osäker metod? Hej! Jag och min kille har i över ett år kört med avbrutet samlag som preventivmetod. Ändå kan man läsa att det är en osäker metod. Varför det? Är det en fråga om teknik för killen, eller? Jag menar, om han kan konsten att dra ur sin penis innan det går så kan väl inte tjejen bli med barn? Det är i alla fall billigt och receptfritt. Frågvis Svar: Hej! Du och din kille har haft en enorm tur som inte blivit med barn. Avbrutet samlag är en billig men mycket osäker metod. För det första så kan det komma litet spermier före själva utlösningen utan att killen märker det. För det andra så kan det vara knepigt att hinna dra ut penisen i tid. Det är dessutom svårt för honom att njuta av samlaget om han, när det är som skönast, måste koncentrera sig på att dra ut penisen ur slidan. Så, chansa inte längre utan kontakta en preventivmedelsrådgivning för att hitta ett bättre sätt att skydda er på. Kondom exempelvis skyddar mot både graviditet och sjukdomar.

18 Konstiga ord Inom sexualkunskapen, precis som inom andra områden, använder man en del fackord och uttryck. För att kunna tillgodogöra dig kunskaper ur böcker, tidningar eller kanske från TV, är det bra om du lär dig de ord du ännu inte kan. Du behöver: En ordlista. A Skriv en förklaring till de konstiga ord du redan kan ur listan nedan. B Ta med hjälp av faktaboken (använd registret) och ordlistan reda på vad resten av orden betyder. C Lägg till egna konstiga ord i listan. D Be din lärare gå igenom ordens betydelse och rätta de som eventuellt var fel i din lista. Vad betyder följande ord? Klimakterium Bisexuell Heterosexuell Homosexuell Onani Erektion Impotens Petting Masturbation Bög Lesbisk Orgasm Blottare Transvestism Exhibitionist Transsexualitet Hermafrodit Sadism Masochism Incest Pollution Ejakulation Prostitution Pedofili Tidelag Pornografi Befruktning Kastrering Sterilisering Missfall Abort Våldtäkt Vagina Smegma Testosteron Östrogen Insemination Lubrikation Klamydia Progesteron Oskuld Kondylom

19 Är det viktigt med trohet? Du och din partner bestämmer själva vilka regler som ska gälla i ert förhållande. Med tydliga regler ger ni ert förhållande större chans. A Det här är en värderingsövning av typ Linje. Be din lärare beskriva värderingsövningen. B Vad innebär trohet för dig? Fundera över hur viktigt det är för dig med trohet inom ett förhållande. C Ställ dig längs linjen enligt anvisningen du fick från din lärare. Prata med dem som du står intill för att kontrollera att du står rätt. D Lyssna på någon ur varje ytterkant utan att avbryta. Kom ihåg att det inte är något som är rätt eller fel. E Sammanfatta övningen skriftligt.

20 Kärlek i konsten Kärlek har alltid varit en viktig inspirationskälla inom många konstarter. Arbeta två och två. Ni behöver: Texter från olika skivor och olika typer av tidningar med sexuella bilder. A Studera olika artisters låttexter och analysera på vilket sätt de ankyter till vårt sexuella liv. Redovisa för en kamrat. B Studera bilder ur olika tidningar och se hur exempelvis reklambilder utnyttjar vårt sexuella intresse. Diskutera med en kamrat. C Jämför sexuella bilder ur olika tidningar. Vad är konst och vad är pornografi? Diskutera med en kamrat. D Skriv en egen kärleksdikt. E Läs upp din dikt för klassen. F Sammanställ och sätt upp gemensamma kärleksplanscher i klassrummet.

21 Prostitution Arbeta två och två. A Läs i grundboken på sidan 225, eller i lightboken sidan 120, om prostitution. Fundera exempelvis på vilka som prostituerar sig och vilka som är kunderna. Varför tror du att man prostituerar sig och varför köper vissa sexuella tjänster? Vad tror du ett samlag kostar? Varför är det ett farligt yrke? Vad säger lagen? Vad är kriminellt? Hur tycker du att det borde vara? B Diskutera med en kamrat och sammanfatta era tankar. C Jämför med vad resten av klassen kommit fram till.

22 Vilka preventivmetoder passar mig? Vilken preventivmetod man väljer beror bland annat på vilken livssituation man befinner sig i. Du behöver: Olika sorters preventivmedel. A Be din lärare visa olika preventivmedel och gå igenom deras säkerhet. B Gör med hjälp av grundboken sidorna , eller i lightboken sidan 121, en sammanställning över fördelar och nackdelar med olika preventivmetoder. På vilket sätt förhindrar respektive metod befruktning och sjukdomar? C Vilken eller vilka metoder tycker du passar bra att använda när man har sitt första samlag? Diskutera med en kamrat. D Jämför med vad resten av klassen kommit fram till.

23 Kondom självklart! Vill man inte ha könssjukdomar borde det vara självklart att alltid använda kondom när man har samlag. Men hur föreslår man det? Arbeta två och två. A Diskutera med en kamrat om det är lika självklart att flickan har kondom med sig inför ett samlag, som att pojken har det. Anteckna vad ni kommer fram till. B Fundera en stund på vad du skulle säga eller göra för att få din partner att förstå att du vill använda kondom under ert samlag. Anteckna vad du kommer fram till. C Diskutera med din kamrat. D Jämför med vad resten av klassen har för förslag. E Spela upp några av förslagen som korta rollspel. Tror du att det skulle fungera i verkligheten? F Läs om kondomer i grundboken på sidan 227 eller i lightboken sidan 121.

24 Sexuellt överförbara sjukdomar Förr var sexuella sjukdomar som gonorré och syfilis vanliga. Idag är andra sjukdomar vanligare. Mot en del av dem har vi ännu inte hittat något botemedel. Du behöver: Litteratur med fakta om sexuellt överförbara sjukdomar, exempelvis läkarbok eller broschyrer, eventuellt dator. A Läs om sexuellt överförbara sjukdomar på sidan i grundboken eller sidorna i lightboken. B Ta reda på vilka sexuella sjukdomar som var vanliga förr och hur de yttrade sig. C Beskriv tre sexuellt överförbara sjukdomar som är vanliga i dag. Vilka sexuellt överförbara sjukdomar kan man ännu inte bota? D Vart vänder du dig om du misstänker att du drabbats av en sexuellt överförbar sjukdom? Kontrollera ditt svar med din lärare. E Vilka av sjukdomarna finns med i smittskyddslagen? Vad innebär det?.

25 En HIV-smittad i klassen? HIV är ett virus som kan orsaka en dödlig sjukdom som kallas aids. Det är viktigt att veta hur viruset sprids för att förhindra att fler blir smittade och för att inte skrämma upp folk i onödan. A Ta med hjälp av grundboken på sidan 231, eller lightboken sidan 123, reda på hur hiv-viruset sprids och inte sprids. B Ni ska göra en värderingsövning av typen 4 hörn. Be din lärare beskriva övningen. C Du får veta att din bästa vän är hiv-smittad! Vad gör du? Välj ett av följande fyra hörn. 1. Fortsätter att umgås precis som vanligt. 2. Försöker undvika din kamrat så mycket som möjligt utan att kamraten märker något. 3. Talar om att du är rädd och helst undviker kroppskontakt, men annars vill umgås som vanligt. 4. Säger upp bekantskapen. D Diskutera med dem som står i samma grupp som du själv. Utse ett språkrör. E Lyssna på ett språkrör från varje grupp. Kom ihåg att inget är rätt eller fel. F Skriv en sammanfattning av övningen och vad som framkommit. G Hur skulle du vilja bli behandlad om det var du som var den hiv-smittade.

26 Att bli med barn Om du misstänker att du kanske är med barn efter ett samlag, kan du testa det med ett urinprov redan drygt en vecka efter utebliven mens. Du behöver: Ett graviditetstest och urin. A Vart vänder man sig om man misstänker att man är med barn? B Vart kan man lämna sitt urinprov för att få en eventuell graviditet testad? Kontrollera ditt svar i grundboken på sidan 234, eller i ligtboken sidan 124. C Testa litet urin med hjälp av ett graviditetstest. D Beskriv hur testet går till. Var den som lämnat urinen gravid? E Hur tror du att du själv skulle reagera om du skulle få reda på att du var gravid nu?

27 Tvillingar Kanske känner du några som är tvillingar? Ibland är de lika som bär, men ibland kan man knappt se att de är släkt. Hur kommer det sig? A Läs på sidan 233 i grundboken, eller sidan 124 i lightboken, och rita och beskriv olika sorters tvillingar. Varför är vissa tvillingar nästan omöjliga att skilja åt, medan andra inte liknar varandra alls? B Varför tror du att ärftlighetsforskare är så intresserade av att studera tvillingpar som vuxit upp i olika hem? C Jämför med vad resten av klassen kommit fram till.

28 Abort eller inte? Att bli med barn när man är tonåring och går i skolan kan upplevas som en stor katastrof. Ofta har man ingen möjlighet att ta hand om ett barn, utan måste kanske fatta ett svårt beslut om abort. A Läs om abort i grundboken på sidan 234, eller i lightboken sidan 124. B Hur många veckor efter befruktningen har minst gått innan man har möjlighet att upptäcka att man är med barn? C Hur lång tid får det högst ha gått efter flickans senaste mens för att en tidig abort ska kunna genomföras? Hur stort är fostret då? Jämför med bilden på sidan 233 i grundboken. D Diskutera med en kamrat om vem ni tycker ska bestämma om en abort eller inte. Ska flickan, pojken eller båda bestämma? Ska båda bestämma lika mycket? Ska deras föräldrar ha något att säga till om? Anteckna vad ni kommer fram till. E Jämför med vad resten av klassen anser. F Vad är ett akut-p-piller?.

29 Ett nytt liv föds till världen Att födas är en stor påfrestning både för barnet och för mamman. Starka muskelsammandragningar, värkar, hjälper till att driva ut barnet till en helt ny värld. A Be din mamma, eller en annan kvinna som fött barn, berätta om en förlossning. Hur var det när du föddes? Var din pappa med? B Hur lång var du när du föddes och hur mycket vägde du? Titta på fotografier från när du var liten. När lärde du dig krypa och när lärde du dig gå? C Vem tog hand om dig under dina första år? Var du kanske på dagis?

30 Diskutera livsfrågor Det räcker inte med den kunskap vi får genom skolan och via böcker. Mycket av det vi lär oss, lär vi oss bäst genom att umgås och lyssna till andras erfarenheter och åsikter. Arbeta två och två eller i liten grupp. A Diskutera följande ämnen med en kamrat och anteckna vad ni kommer fram till. 1. Hur ska en bra kompis vara? 2. Hur stödjer man en kompis som varit utsatt för sexuella övergrepp? 3. Hur visar man intresse för en annan person? 4. Hur tar man kontakt? 5. Hur ska en partner vara? 6. Är det viktigt att hinna med kompisar medan man har ett förhållande? 7. Hur gör man slut på ett bra sätt? 8. Hur ska en bra förälder vara? 9. Vilka egenskaper uppskattar du hos vuxna? 10. Hur tror du att ditt liv kommer att förändras när du blir vuxen? 11. Vem tycker du ska ha huvudansvaret för dina blivande barn? Kvinnan, mannen eller båda? Hur ska ni fördela ansvaret? 12. Finns det något positivt med skilsmässor? 13. Hur skulle du vilja ha det som äldre? 14. Läs om dödsbegreppet hjärndöd på sidan 324 i grundboken. När anser du att en människa är död? När hjärtat eller hjärnan inte fungerar? 15. Hur skulle du vilja ha det vid din egen död? B Diskutera egna frågor som du tycker är viktiga. C Jämför med vad resten av klassen kommit fram till.

11 Sex och samlevnad. Faktabokens idé. Inledning

11 Sex och samlevnad. Faktabokens idé. Inledning 11 Sex och samlevnad Faktabokens idé Inledning Kapitelinledningen på sidorna 210 211 i grundboken, eller sidan 113 i lightboken, kan användas som ett diskussionsunderlag inför kapitlet. Man kan ta upp

Läs mer

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff SEX- och Samlevnad Historiskt Snoppar Eunucker Kastratsångare Snoppstraff Snoppar idag Testikelfestival Irezumi Allmänt om snoppen Hos de flesta är vänster testikel större än den högre och den hänger lite.

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2. 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.1 skyddar ollonet 3.Hur bör penis tvättas och hur ofta? 3.1 varje dag, med vatten, mild tvål 4.Vad

Läs mer

rfsu praktika för analsex

rfsu praktika för analsex 1 rfsu praktika för analsex Vad är analsex Analsex är all sorts sexuell stimulering i eller runt anus. Analsex kan vara olika saker: att man smeker, slickar eller pillar i eller runt ändtarmsöppningen

Läs mer

Jämställt www.jamstallt.se

Jämställt www.jamstallt.se Jämställdhetspussel Hur gör vi? Klipp ut alla lappar med händelser och blanda dem väl. Uppdraget är sen att lägga in lapparna under rätt årtionden. Under varje årtionde står det hur många lappar som ska

Läs mer

Barn för bjudet Lärarmaterial

Barn för bjudet Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Oscar K. Vad handlar boken om? Boken handlar om en kille och en tjej som brukar träffas och spela spel. En dag när de träffas, börjar de prata om barn och om hur barn blir till. De

Läs mer

En snabblektion om homo-, bi- och transpersoner. Av Nils Granath

En snabblektion om homo-, bi- och transpersoner. Av Nils Granath HBT En snabblektion om homo-, bi- och transpersoner Av Nils Granath Varför jag valt att göra en faktabroschyr om HBT: Jag heter Nils Granath och som skolinformatör för RFSL Sundsvall har jag mött många

Läs mer

17 Droger. 2 Droger vad är det? 3 Ord som gäller alla droger 4 Varför använder man droger?

17 Droger. 2 Droger vad är det? 3 Ord som gäller alla droger 4 Varför använder man droger? 17 Droger 17.1 1 Människan en reptil? 2 Droger vad är det? 3 Ord som gäller alla droger 4 Varför använder man droger? 17.2 5 Tobaksdocka OH1 Tobakens effekter på kroppen 6 Tobaksreklam 7 Vad kostar det

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Vad sker under menstruationscykeln?

Vad sker under menstruationscykeln? Sex och samlevnad Menstruationscykeln Under en kvinnas fertila period (fruktsamma=kan få barn), puberteten klimakteriet (ca 45-55 års ålder) frigörs en mogen äggcell ca var 28 dygn. Menstruationen styrs

Läs mer

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2014/15 I SAMARBETE MED UNGDOMSBAROMETERN

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2014/15 I SAMARBETE MED UNGDOMSBAROMETERN UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2014/15 I SAMARBETE MED UNGDOMSBAROMETERN INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. SAMMANFATTNING 5 3. SEXUALITET 8 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 28 5. PREVENTIVMEDEL 43 6. INFORMATION

Läs mer

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra.

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Du kan få eller ge

Läs mer

Medverkande: Emilie 16 år, från Kramfors Niklas 21 år, från Stockholm. Medverkande: Johan Roger Farzad Louise Lisa Camilla. Medverkande: Sonja Samir

Medverkande: Emilie 16 år, från Kramfors Niklas 21 år, från Stockholm. Medverkande: Johan Roger Farzad Louise Lisa Camilla. Medverkande: Sonja Samir om könssjukdomar Redan i Bibeln står det om gonorré och på 1600-talet hade en tredjedel av alla människor i Paris sjukdomen syfilis. Då försökte man skydda sig med djurtarmar, linnetrasor och senare med

Läs mer

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE .... Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE Riksting 18 20 maj 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sexualpolitiskt uttalande INLEDNING Sexualpolitik handlar om frågor som känns inpå bara skinnet

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

HUR FUNKAR DET? OM SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING I SKOLAN

HUR FUNKAR DET? OM SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING I SKOLAN HUR FUNKAR DET? OM SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING I SKOLAN Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. RFSU är en politiskt

Läs mer

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN I detta kapitel hittar du konkreta råd för hur du kan planera och genomföra undervisningen. Här finns förslag på innehåll och upplägg, men även generella tips om metoder, åldersanpassning,

Läs mer

Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm

Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm RFSU Stockholm vill se en ambitiös sexualpolitik i Stockholms stad och län. Vi vill att Stockholms kommun och landsting satsar på det förebyggande arbetet och

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Nära dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Nära dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt Lärarmaterial sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas och Jonna är tillsammans och ikväll ska de vara ensamma för första gången. Ikväll ska de göra det för första gången. Det är

Läs mer

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116)

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) Namn: Klass: 1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) 2. Vad kallas det med ett annat ord, då man rör sina egna könsorgan? (se sid 116) 3. Vad menas med att

Läs mer

Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass

Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass RFSU Katrineholms kolinformatör kommer gärna till er grundskola, gymnasieskola eller annan verksamhet för ungdomar och håller i ett 90-minuterspass kring

Läs mer

Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se

Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se De yttre består av penis och pung. Penis; urinrör, ollon, svällkroppar och förhud. Pungen; testiklar, bitestiklar

Läs mer

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt.

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt. Fallbeskrivning 1 Karl Andersson född 1980 Lilla gatan 32 i Nyköping Är provtagen för klamydia och är positiv. Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på

Läs mer

Fråga, lyssna, var intresserad

Fråga, lyssna, var intresserad Fråga, lyssna, var intresserad Så här tänker personer som bor på LSS-boenden kring hur personalen bemöter dem när det handlar om sexualitet, kärlek och relationer. Sammanfattning på lättläst Författare:

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Ungdomar lyssnar på en kamratutbildare som talar om hiv/aids under en lektion i gymnasiet i Umzimkhulu. Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Apple! Buller och brak, springande

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Barn och ungdomar med fibromyalgi

Barn och ungdomar med fibromyalgi Barn och ungdomar med fibromyalgi Hur vardagen kan vara Om barn och ungdomar med fibromyalgi. En hjälp för dig, din familj, dina vänner och skolan. Utgiven av Fibromyalgi, vad är det? Fibromyalgi är en

Läs mer

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen 2013-06-19 Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Några råd om hur man kommunicerar i relationen

Några råd om hur man kommunicerar i relationen Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Malena Pratar Potens! Se Malenas film Malena pratar potens och gör ett potenstest direkt i din smartphone eller gå in på www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel: 08-550 52

Läs mer

ABC om HBT. En förälder blir till 27 januari 2014

ABC om HBT. En förälder blir till 27 januari 2014 ABC om HBT En förälder blir till 27 januari 2014 Heteronormativitet Heterosexualiteten tas för given (alla hetero till motsatsen bevisas) ses som utgångspunkt eftersträvansvärd norm har självklart företräde

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in.

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. När du behöver frysa in dina ägg Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. Innehållsförteckning Varför ska jag frysa in mina ägg? Hur går det till? Hur tas en bit av

Läs mer

Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001.

Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001. Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001. Namnståupp Gruppen sitter i cirkel. Först reser sig var och en i tur och ordning och i lugnt takt och säger sitt förnamn. Därefter

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Ronja. En dag får hon ett meddelande på Facebook av Lisa i klassen. Det står bara Tjockis! Ronja vill vara kompis med Lisa.

Läs mer

Cleodette och Cleodette 28

Cleodette och Cleodette 28 Cleodette och Cleodette 28 Du har fått p-pillret Cleodette eller Cleodette 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB)

Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB) Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB) Här är 2011 års specialrapport om ungdomar och sexualitet från Ungdomsbarometern (UB). Undersökningen är en självselekterad onlinestudie gjord 2010 med 5449

Läs mer

Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010

Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010 Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010 YouGov Sweden AB Tina Fernandes 0709-957014 tina.fernandes@yougovsweden.se 1 RFSU SE2009-634 Kådiskollen januari 2010 Kådiskollen 2010 KAPITEL 1 Relationer, sexvanor

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 INNEHÅLL Om lektionsunderlaget 4 Ord om sexualitet 5 Kropp och sex 47 Berättelser och exempel 105 Övrigt material 209 OM LEKTIONS UNDERLAGET I detta

Läs mer

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Smittskyddsinstitutet Sju webbsända seminarier med fokus

Läs mer

Innehåll 2015-08-27. Innehållsförteckning

Innehåll 2015-08-27. Innehållsförteckning Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Alpgatans förskola Handlingsplanen är giltig från och med hösten 2015 till och med våren 2016 2015-08-27 Innehållsförteckning

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

+ + KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Befolkningsförändringar bland barn 2001

Befolkningsförändringar bland barn 2001 23 Befolkningsförändringar bland barn 21 Stor variation i antalet födda Antalet födda har ökat år från år sedan 1999 då antalet var som lägst sedan toppåret 199. År 21 föddes 91 466 barn, 44 238 flickor

Läs mer

Nyfiken på sex och kärlek? Lärarmaterial

Nyfiken på sex och kärlek? Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Att vara tonåring är härligt. Men det kan också kännas stressigt. Under dessa år händer mycket med din kropp och ditt sätt att tänka.

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 47 Naturkunskap 1a1 Sexualitet och relationer Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 C apensis Förlag AB Sexualitet och relationer Följande delar av det centrala innehållet för kursen Naturkunskap 1a1

Läs mer

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp.

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Vi hade två grupper med ca 8-9 killar i varje grupp. Vi träffades två tillfällen per grupp. Första lektionstillfället 1. Vi gjorde

Läs mer

Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo

Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo 1. Vilka två syften tjänar sex hos människan? Alltså: Varför har vi sex? Två eller flera anledningar. Människan har sex dels för att föröka sig, genom

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn

mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn Utfärdad den April 2016 Innehåll Inledning... 3 Vad är riskerna?... 4 Vilka är i riskzonen?... 4 Hur riskerna undviks... 5 Viktig information

Läs mer

Jämställt jamstallt.se

Jämställt jamstallt.se Jämställdhetspussel Hur gör vi? Klipp ut alla lappar med händelser och blanda dem väl. Uppdraget är sen att lägga in lapparna under rätt årtionden. Under varje årtionde står det hur många lappar som ska

Läs mer

Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin.

Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin. Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin. Thandiwe Mazibuko Hon är övertygad om att drömmar kan hjälpa människor ur fattigdom och

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Grupparbete/Helklass

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Grupparbete/Helklass Lärarmaterial sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Ina är en tjej som känner sig utanför var hon än är. Hennes mamma är psykiskt sjuk och kan inte ta hand om Ina och hon vet inte vem

Läs mer

GRUNDFORMULÄR: HIV-POSITIV MAN

GRUNDFORMULÄR: HIV-POSITIV MAN INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: När studiedeltagarna ska börja i studien måste de fylla i detta grundläggande formulär. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk Om sex, kärlek och relationer (sas) Handledning av Ellinor Blanco AV-nr: 31404 tv 1 Den här handledningen vänder sig till dig som är lärare i svenska som andraspråk i åk 9, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen.

Läs mer

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet LILO: Hej Leila, välkommen. Okodat LEILA: Tack. LILO: Jag tänkte att vi skulle prata om hur du

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst!

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Bakgrund Jag har arbetat på Socialtjänsten sedan 2005. Det sista året har jag arbetat med ungdomar som resurspedagog (tjänsten ligger under myndighetsutövning,

Läs mer

2016-01-29. Hbtq-diplomering. Dag 2. Diplomeringstillfälle

2016-01-29. Hbtq-diplomering. Dag 2. Diplomeringstillfälle Hbtq-diplomering Dag 2 Diplomeringstillfälle 1 Mål Utbildningen ska resultera i att utbildningsdeltagaren kan: Tillämpa ett inkluderande förhållningssätt i mötet med patienter/klienter/brukare och kollegor.

Läs mer

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-15 1 (3) HSN 1509-1116 Handläggare: Carl-Gustaf Elinder Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 7 Riktlinjer vid assisterad befruktning hos

Läs mer

Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016

Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016 Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016 Åsa Kastbom, tf överläkare BUP Elefanten Universitetssjukhuset i Linköping Vad betyder egentligen sexualitet? Ett

Läs mer

Planering. Sexualkunskap

Planering. Sexualkunskap Planering Sexualkunskap Planering Lektion 1: Könsorganens biologi Lektion 2: Varför sex? Lektion 3: sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel Lektion 4: Prov Könsorganens biologi Kromosomer DNA

Läs mer

Huvudutbildningsmaterial EU. Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar

Huvudutbildningsmaterial EU. Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar Version Nr 2.0 Datum 08.12.2015 Ersätter version 1.0 Datum 03.09.2013 Ref. RMP Version nr 4.0 19-08-2013 Huvudutbildningsmaterial EU Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar 1 Innehåll 1. Läkarens

Läs mer

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra Janssen-Cilag AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel 08-626 50 00 Fax 08-626 51 00 www.janssen.se Praktisk guide om Janssens p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra PHSWE/WHE/0114/0001

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Vem kan man lita på? Droger på nätet Västerås/ Eskilstuna 23-24 September

Vem kan man lita på? Droger på nätet Västerås/ Eskilstuna 23-24 September Vem kan man lita på? Droger på nätet Västerås/ Eskilstuna 23-24 September Om undersökningen Attitydundersökning kring ungas förtroende för olika källor. Genomfördes genom telefonintervjuer i mars 2014.

Läs mer

BERÄTTELSER OCH EXEMPEL

BERÄTTELSER OCH EXEMPEL BERÄTTELSER OCH EXEMPEL Här finns berättelser och exempel i text och bild till olika övningar i metodmaterialet. Till vissa övningar behövs också bilder som finns i andra delar av lektionsunderlaget (se

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Författare:!David!Saleh!och!Stefan!Koch! Tecknare:!Richard!Karlsson! Omslag!formgivning:!Alexandar!Sikuljak! Författare:DavidSalehochStefanKoch Tecknare:RichardKarlsson Omslagformgivning:AlexandarSikuljak Tryck:Kalejdoskop Utgivningsår2013Stockholm ALMAeuropa 2 INNEHÅLL LEKTION1.INTRODUKTIONFÖRSEXOCHSAMLEVNAD

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Emma sover över hos Måns och de ligger nakna i sängen och tar på varandra. Plötsligt kommer Måns mamma in i rummet. Hon tittar på dem och sedan på

Läs mer

Inför nationella proven i Biologi

Inför nationella proven i Biologi Inför nationella proven i Biologi Natur och samhälle Hur människan påverkar naturen lokalt och globalt: t.ex. växthuseffekt, nedskräpning miljöfarliga ämnen, övergödning, försurning Under sommaren drabbas

Läs mer

Lilla förskolepaketet

Lilla förskolepaketet Lilla förskolepaketet Böckerna i lilla förskolepaketet har stor igenkänningsfaktor och koppling till barns vardag och visar lekar, fantasier och erfarenheter som många barn delar. Flera av böckerna visar

Läs mer

SafeSelfie.se. (Chattlogg hämtad från polisförhör)

SafeSelfie.se. (Chattlogg hämtad från polisförhör) Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport Förskola- skola Enskede- Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katharina Norström Tfn: 08-508 14 018 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-09-04 Enskede- Årsta stadsdelsnämnd Enkät till 5-åringar som går på

Läs mer

Frågor ställda till KAX-redaktionen i Helsingborgs Dagblad, del 3

Frågor ställda till KAX-redaktionen i Helsingborgs Dagblad, del 3 Frågor ställda till KAX-redaktionen i Helsingborgs Dagblad, del 3 Hejsan kan man bli med barn fast man inte har ägg lossning och mens jag e 29 år har inte haft min mens på 2 år men vill ha barn? // jag

Läs mer

GRUNDFORMULÄR: HIV-NEGATIV KVINNA

GRUNDFORMULÄR: HIV-NEGATIV KVINNA INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: När studiedeltagarna ska börja i studien måste de fylla i detta grundläggande formulär. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni:

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni: Självklart! ÖVNING: Jämställdhetspussel Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste 100 åren. Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med fördelningen av

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

Våldsutsatta, hemlösa kvinnor med missbruk

Våldsutsatta, hemlösa kvinnor med missbruk Våldsutsatta, hemlösa kvinnor med missbruk Internationella brottsofferdagen 2015 Vem är jag och vad gör jag här? Vilka personer talar jag om? Boendeverksamheten Varför särskilt utsatta? Språkets betydelse

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Venemalm Sofia Datum 2016-03-30 Rev 2016-04-13 Diarienummer SCN-2016-0127 SCN-2016-0068 Socialnämnden RFSU- ansökan om föreningsbidrag avseende utbildningsinsatser riktade

Läs mer

Varför goda medmänniskor för oss själva. Jag ska tala om: Så enkelt och så svårt är det att vara en medmänniska

Varför goda medmänniskor för oss själva. Jag ska tala om: Så enkelt och så svårt är det att vara en medmänniska Jag ska tala om: Att vara en medmänniska Problemlösning visdom Bemötande och empati i vården Träningspass Vilken framträdande egenskap skulle du helst vilja ha? Så enkelt och så svårt är det att vara en

Läs mer

En vanlig dag på jobbet

En vanlig dag på jobbet En vanlig dag på jobbet Läs texten många gånger! Träna på att läsa meningarna högt tio gånger. Morgon Mitt alarm ringer klockan 05.20. Jag brukar ligga kvar en stund och tänka på vad jag ska göra under

Läs mer

STÖRNINGAR I URINBLÅSANS

STÖRNINGAR I URINBLÅSANS STÖRNINGAR I URINBLÅSANS FUNKTION HOS BARN En sammanfattning för icke-medicinare Denna sammanställning handlar om barn som kissar på sig. Grundsyftet är att visa vad det här beror på, vad det inte beror

Läs mer

Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument

Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument Utvecklingsavdelningen 1 (15) Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument 2 (15) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET... 5 1.

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

UMO.se normkritisk sajt om sex, hälsa och relationer

UMO.se normkritisk sajt om sex, hälsa och relationer alltså om jag känner igen mig och UMO lägger förslag på hur man kan lösa det eller så, då är det lättare att tro på det eller starkare att göra det eftersom man vet att UMO tänker som du, eftersom jag

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

När hände det? Likabehandlingspussel

När hände det? Likabehandlingspussel När hände det? Likabehandlingspussel Spelet om jämställdhetens och likabehandlingens historia i Sverige Ett spel om händelserna som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i

Läs mer

Lärarhandledning Stressa Ner Tonårsboken

Lärarhandledning Stressa Ner Tonårsboken Lärarhandledning Stressa Ner Tonårsboken Kurs i stresshantering med inriktning på tonåringar. Kursen är anpassad till elever mellan 12 och 19 år. Ämnesövergripande biologi, svenska, idrott & hälsa mfl

Läs mer

Subvention av icke hormonella preventivmedel

Subvention av icke hormonella preventivmedel I ~ Landstinget II DALARNA Medicinsk enhet O O O O 5 9 Datum 2013-09-23 1 (5) LD13/01766 Dnr Uppdnr 504 2013-08-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Subvention

Läs mer

Rudolf Steinerskolan i Norrköpings plan för arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Rudolf Steinerskolan i Norrköpings plan för arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Rudolf Steinerskolan i Norrköpings plan för arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Alla elever och medarbetare på Rudolf Steinerskolan ska känna sig trygga

Läs mer