Grafisk manual för Sveriges riksdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual för Sveriges riksdag"

Transkript

1 Grafisk manual för Sveriges riksdag

2 2 Grafisk manual för Sveriges riksdag Inledning Innehåll Inledning... 3 En tydlig avsändare...4 Tillgänglighet...5 Grundelement... 7 Riksdagens logotyp...8 Färg...14 Typsnitt...16 Grafiskt element...18 Bilder...20 Kontorsdokument...23 Trycksaker...25 Format och papper...26 Layout...28 Typografi...36 Lättläst...38 Övrigt material...39 Annonser...40 Utställningar och evenemang...42 Skyltar...43 Profilartiklar...44 Arbetskläder...45 Inre miljö...46 Digital publicering...47

3 Inledning Grafisk manual för Sveriges riksdag 3 Inledning Riksdagens grafiska profil ska signalera trovärdighet, stabilitet och integritet. I den här grafiska manualen presenteras profilen och hur den ska tillämpas på trycksaker, webb, presentationer och allt annat visuellt material. Om den används konsekvent utstrålar det enhetlighet och leder till igenkänning riksdagen blir tydlig som avsändare. Anders Forsberg Riksdagsdirektör

4 4 Grafisk manual för Sveriges riksdag Inledning En tydlig avsändare Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är de riktlinjer som beskriver hur all visuell information ska presenteras. Varför har riksdagen en grafisk profil? Om man är konsekvent i den grafiska kommunikationen så leder det till igenkännande hos mottagaren. Syftet med riksdagens grafiska profil är att göra riksdagen tydlig som avsändare. Med en tydlig grafisk profil finns också förutsättningar för ett konsekvent och enhetligt utseende på allt från brevpapper och broschyrer till utställningar och webbsidor. Det förmedlar stabilitet och trovärdighet. Hur ska den grafiska manualen användas? I den grafiska manualen sammanfattas den grafiska profilens delar. Manualen är ett hjälpmedel vid produktion av grafiskt material som har riksdagen som avsändare. Den visar hur information från riksdagen kan nå fram till mottagarna på ett effektivt och tillgängligt sätt. Manualen ska användas vid all produktion av material med riksdagen som avsändare. Kontakt Har du frågor om den grafiska manualen och hur den ska användas, är du välkommen att vända dig till formgivarna på informationsenheten. tfn: (vxl) e-post:

5 Inledning Grafisk manual för Sveriges riksdag 5 Tillgänglighet Riksdagsförvaltningen har en policy för tillgänglighet. Det innebär att förvaltningen ska sträva efter att utforma och bedriva sin verksamhet så att den är tillgänglig för alla. Så långt som möjligt ska Handisams, Myndigheten för handikappolitisk samordning, riktlinjer för tillgänglighet följas. Policyn innebär också att förvaltningen ska arbeta för att både den interna och den externa informationen ska vara tillgänglig för alla. Detta gäller även för den grafiska profilen, som har tillgänglighetstestats. I kapitlet om trycksaker finns särskilda riktlinjer för produkter på lättläst svenska.

6 6 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement

7 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 7 Grundelement Här presenteras de grundläggande elementen i riksdagens grafiska profil: logotyp, typsnitt, färger, grafiskt element och bilder. Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor FLYGANDE BäCKASINER SöKA HWILA På MJUKA TUVOR Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor

8 8 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Riksdagens logotyp Logotypen visar tydligt att det är Sveriges riksdag som är avsändare. Därför är det mycket viktigt med en kon sekvent användning av logotypen. Riksdagens logotyp togs fram 1995 av Karl-Erik Lindgren. Den består av ordbilden Sveriges riksdag samt de tre kronorna som är Sveriges heraldiska nationalsymbol. Logotypens färger är blått för symbolen och svart för ordbilden. Logotypen finns också som svart eller vit (negativ). Logotypen ska alltid visas i sin helhet med både ordbild och kronor. Förhållandet mellan dem får inte ändras. Om logotypen placeras ovanpå ett mönster eller en bild måste kontras ten vara så hög att logotypen fortfarande tydligt framgår för mottagaren. Ordbilden svart och kronorna blå CMYK (100 % cyan, 70 % magenta, 40 % gul) PMS 541U PMS 534C RGB ( ) Ordbilden och kronorna svarta Ordbilden och kronorna vita mot mörk bakgrund

9 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 9 Logotypens storlek Storleken på logotypen mäts från kant till kant. Den minsta storlek logotypen kan ha är 17 mm. Proportionerna mellan kronorna och ordbilden får aldrig ändras. Logotypens storlek på de vanligaste pappersformaten 30 mm A6 35 mm A5, nedskuret A5 och S5 40 mm A4 och nedskuret A4 50 mm A3

10 10 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Felaktig användning av logotypen Använd inte den gamla rikdagslogotypen med felaktig blå färg SVERIGES RIKSDAG Ändra inte typsnitt på ordbilden Ändra inte färg på symbolen eller ordbilden Förvräng inte logotypen Ändra inte förhållandet/proportionerna mellan symbol och ordbild Rotera inte logotypen Undantag Symbolen med de tre kronorna kan i undantagsfall användas utan ordbilden, oftast i konstföremål och arkitektur där även sigillet förekommer (kronor på vågmönster). I vissa fall kan särskild avsändare inom riksdagen markeras med en undertext mellan två streck. Detta ska dock alltid stämmas av med riksdagens formgivare. Samma variant används också i de fall en engelsk version behövs.

11 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 11 Logotypens placering Logotypen ska placeras i övre högra hörnet och på flersidiga trycksaker även centrerad på baksidan av omslaget. (Se vidare under avsnittet Layout, fasta placeringar.) Placeringen av logotypen ska alltid ta hänsyn till riktlinjerna för frizonen (se nästa sida). Kammarkansliet Tfn: Adress: Sveriges Riksdag Stockholm

12 12 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Frizon Det tomrum som alltid ska finnas mellan logotypen och bilder eller texter kallas för frizon. Frizonen ska säkerställa att ingenting stör logotypen eller uppfattas som en del av logotypen. Logotypens frizon ska vara höjden på bokstaven R i ordbilden. Frizonen bildas genom att man ritar en rektangel som exakt rymmer hela logotypen och sedan lägger till frizonen utanför den rektangeln.

13 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 13 Logotypen i kombination med andra logotyper När Sveriges riksdags logotyp ska användas tillsammans med andra logotyper ska frizonen avgöra hur de placeras i förhållande till varandra. Det är viktigt att säkerställa att logotyperna inte stör varandra eller kan sammanblandas. I den övre vita modulen får endast riksdagens logotyp finnas. 7 mm Mellanrummet mellan två logotyper utgörs av riksdagslogotypens frizon plus den andra logotypens frizon, i Regeringskansliets fall 7 mm.

14 14 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Färg En särskild färgpalett har tagits fram för riksdagen vilket skapar enhetlighet i kommunikationen. Den riksdagsblå färgen är riksdagens profilfärg (kronornas färg i logotypen). Ytterligare åtta komplementfärger skapar en harmonisk palett. Färgpaletten är inspirerad av riksdagstryckets klotband, men också av atmosfären och inredningen i Riksdagshuset. Namn C M Y K Pantone Pantone obestruket bestruket RD-riksdagsblå U 534C RD-hallon U 193C RD-paprika U 180C RD-mandarin U 144C RD-aprikos U 142C RD-kakao U 7505C RD-mossa U 5753C RD-lime U 398C RD-himmel U 2717C

15 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 15 Färgtoner Färgerna i färgpaletten kan också användas i toner. Tänk på att papperskvalitet, trycksätt och färgskrivare återger färgerna på olika sätt. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % RD-riksdagsblå RD-hallon RD-paprika RD-mandarin RD-aprikos RD-kakao RD-mossa RD-lime RD-himmel

16 16 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Typsnitt I riksdagens grafiska profil ingår två typsnitt för trycksaker: Gill Sans Pro for Riksdagen (Gill Sans) och Minion Pro (Minion). Bägge två är Open Type-typsnitt. Dessa typsnitt har hög läsbarhet i både tryckt och digital form och ger en tydlig karaktär åt riksdagens material. Gill Sans är ett lättläst typsnitt som lämpar sig väl för rubriker, mellan rubriker och kortare texter. Minion är ett lättläst typsnitt som även fungerar i små punktstorlekar och i digital användning, t.ex. vid läsning på skärm. Gill Sans Pro for Riksdagen Light Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Light italic Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Medium Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Medium italic Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Bold Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Bold italic Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Minion Pro Regular Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Italic Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Bold Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Bold italic Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor kapitäler flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor Semibold Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor

17 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 17 Gill Sans Rubriker, bildtexter och andra kortare texter. Torsdag den 1 oktober kl 8.00 Vill Du ha kaffe/te och ostsmörgås? Anmäl till Anders Lidman senast 30/9, kl 12 (e-post) Arrangörer Riksdagsbiblioteket & PAKS FRUKOSTMÖTE I RIKSDAGSBIBLIOTEKET PAKS och Riksdags biblioteket inbjuder till höstens första frukostmöte Stefan Einhorn professor, läkare och författare berättar om sin senaste bok,vägar till visdom. Om hur du själv kan växa i visdom och ha nytta av det i livets alla aspekter. Förord Riksdagsåret 2008/09 präglades på många sätt av planering för ordförandeskapet i Europeiska unionen, ett ordförandeskap som vi är mitt uppe i när denna årsbok kommer ut. Både ledamöter och anställda har på olika sätt deltagit i förberedelserna. De första aktiviteterna har också genomförts under det gångna riksdagsåret. I rollen som ordförandeland har riksdagen tagit emot två talmän från Europaparlamentet: den avgående talmannen Hans-Gert Pöttering och den nytillträdde talmannen Jerzy Buzek. Båda betonade vid sina besök vikten av utvidgat samarbete mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet. Gruppledarna i Europaparlamentet var också med vid första besöket. Ordförandeskapet har också bidragit till att Sveriges riksdag har tagit emot betydligt fler utländska besök än normalt, med en topp under första halvåret Även i kammarens och utskottens arbete har de EUrelaterade frågorna fått allt större utrymme. Ett viktigt avgörande fälldes den 20 november Efter en lång och intensiv debatt beslöt kammaren med mer än fem sjättedelars majoritet röstsiffrorna 243 mot 39 att godkänna Lissabonfördraget. Riksdagen har också på flera sätt uppmärksammat att det i år är 200 år sedan Sverige fick en ny regeringsform. I denna infördes två nya instrument för kontroll och granskning, konstitutionsutskottet och Justitieombudsmannen. Två viktiga funktioner vars betydelse med tiden har blivit allt större års händelser innebar också att Sverige och Finland gick skilda vägar efter mer än 600 års riksgemenskap. Vid märkesårsinvigningen i kammaren deltog såväl kungaparet som Finlands president Tarja Halonen. Klimat- och miljöfrågorna står högt på den politiska dagordningen, även i riksdagens inre arbete. I maj blev riksdagsförvaltningen miljöcertifierad, beviset på att ett omsorgsfullt miljöarbete gett resultat. Riksdagen är Sveriges centrala arena för politiska möten och debatt. Under en sommarvecka riktas dock det politiska intresset mot Visby och Almedalen. I år var riksdagen för första gången på plats som arrangör, med ett samtal om jämställdhet och möjligheten att kombinera en ledande politisk roll med att vara förälder. Inget riksdagsår utan ombyggnader i någon av riksdagens fastigheter. Riksdagsåret 2008/09 inleddes med slutförande av ombyggnaden av entrén Riksgatan 1, som fått höjd säkerhet och handikappanpassning. Året avslutades med ombyggnad av salen innanför entrén, Bankhallen, som fått bättre akustik och en liten scen, lämplig för de många stora och små träffar som hålls där. Det var ytterligare ett litet steg på vägen mot att stärka riksdagens centrala roll som mötesplats. Per Westerberg Riksdagens talman F oto : M e l k e r Da h l s t r a n D Minion Huvudsakligen för brödtext.

18 18 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Grafiskt element Ett grafiskt element är en form som kan användas kreativt som ett komplement till logotypen för att bidra till enhetlighet och igenkänning mellan olika produkter. Riksdagens grafiska element har kammarens form och voteringstavlan som förebild. Felaktig användning av det grafiska elementet. Elementet ska inte vridas så att den innersta bågen vänds uppåt.

19 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 19 Riksdagen en kort vägledning Grafisk manual för Sveriges riksdag Riksdagens interna telefonkatalog Oktober 2009 Det grafiska elementet kan användas i olika storlekar, beskäras, fyllas med färger och bilder eller vara transparent.

20 20 Grafisk manual för Sveriges riksdag Grundelement Bilder Fotografier och övriga illustrationer ska, då så är möjligt, hämtas från utskottens politikområden. Riksdagen är hela Sveriges riksdag. Bilderna bör därför visa hela landets representation i riksdagen både i fråga om geografi, etnicitet och kön. Ett mångfaldsperspektiv ska vara vägledande. Stämningsfyllda profilbilder kan också användas som komplement till rena verksamhetsbilder. Om text placeras på en bild måste hänsyn tas till läsbarheten. Den aktuella delen av bilden måste ha en enhetlig färg och kontrasten mellan text och bild måste vara god. Bildbehandling För att öka enhetligheten mellan olika bilder i synnerhet på omslag ska bilderna i första hand tryckas som duplex där båda duplexfärgerna sätts till samma kulör från färgpaletten. När man använder en färgbild är det viktigt med mycket god kvalitet, välj annars gråskala i stället. Bilder bör placeras utfallande i trycksaken då detta är möjligt. 18 Sveriges fyra grundlagar Sveriges fyra grundlagar 19 EU och våra grundlagar Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) innebär att riksdagen inte ensam fattar beslut om de lagar som ska gälla i Sverige. Sveriges grundlagar står över våra vanliga lagar, men EU:s lagar står över alla medlemsländers lagar. På flera olika områden har vi bestämt att vi avstår från vår rätt att ta beslut för att i stället bestämma tillsammans med EU:s övriga medlemsstater. När EU:s ministerråd beslutar så är det regeringen som företräder Sverige. Innan en svensk minister åker till ett möte i ministerrådet stäms regeringens politik av med riksdagen. Ett beslut i EU kan nämligen innebära att vi i Sverige behöver ändra på någon av våra lagar. Det är viktigt att regeringen att hela tiden hålla riksdagen informerad. Regeringen och riksdagen arbetar med EU frågor i riksdagens kammare, i utskotten, i EU nämnden och genom samarbete med parlamenten i andra medlemsländer. Samtidigt som EU:s institutioner arbetar med att förbereda beslut, arbetar varje medlemsland med samma frågor hemma hos sig. När beslut sedan ska tas är representanter för alla regeringar på plats. Både ministerrådet och det folkvalda Europaparlamentet är med och beslutar om lagarna i EU. EU bygger på fördrag som är överenskommelser mellan medlemsstaterna. Man kan kalla det en sorts grundlagar. Fördragen är det bara medlemsstaterna själva som kan ändra. Lissabonfördraget förändrar Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft. Kravet för att ett nytt fördrag ska kunna börja gälla är att det godkännas i alla EU länder. När Lissabonfördraget infördes krävdes inga nya ändringar av den svenska grundlagen. De justeringar som gjordes av regeringsformen, dels inför att Sverige gick med i EU 1995, dels 2002, gäller fortfarande. Lissabonfördraget innebär att fler frågor blir överstatliga. Det betyder att alla länder inte behöver vara överens för att ett beslut ska kunna fattas. Det vanligaste sättet att fatta beslut innebär att Europaparlamentet och minsterrådet gemensamt fattar beslut om nya lagar. EU har dessutom fått en fast ordförande och en utrikesminister. Parlamenten i de olika medlemsländerna får samtidigt mer att säga till om eftersom de ska kontrollera så att besluten tas så nära medborgarna som möjligt. Vi bevakar våra intressen Arbetet med att hävda våra svenska intressen pågår ständigt. En viktig förändring för oss i Sverige är att EU får en egen bestämmelse kring fri och rättigheter. EU har också infört förordningen om handlingars offentlighet i EU:s institutioner. Här har Sverige varit med och drivit på för att öka öppenheten inom EU. Samtidigt har det varit viktigt att se till att EU reglerna inte påverkar den svenska offentlighetsprincipen. Att EU regler står över svensk grundlag gör att Sverige hela tiden måste bevaka sina intressen och förhandla så att det inte uppstår konflikter med grundlagen. Vi kan inte gå med på ett förhandlingsresultat som inte stämmer med svensk grundlag. Däremot kan man tänka sig ett resultat som förutsätter att den svenska grundlagen ändras. Men då måste vi ändra grundlagen innan vi kan godkänna ett fördrag eller genomföra ett direktiv på rätt sätt. Riksdagens roll i EU-arbetet När EU beslutar om ge mensamma lagar och regler är det regeringen som företrä der Sverige. För att riksdagen ändå ska kunna ha ett inflytande finns bestämmelser om att regeringen är skyldig att informera och samråda med riksdagen i EU-frågor. Sedan 2003 är denna skyldighet inskriven i regeringsformen. FÖRDJUPNING PÅ RIKSDAGEN.SE Fördrag, direktiv och förordningar I EU:s fördrag finns regler för hur EU ska fungera och vad EU får besluta om. Fördragen har förhandlats fram av medlemsstaterna och kan jämföras med våra grundlagar. Direktiv och förordningar liknar mer våra vanliga lagar. Direk tiv är uppdrag till medlemsländerna att själva stifta lagar som uppfyller vissa mål. Förordningar börjar gälla direkt.

21 Grundelement Grafisk manual för Sveriges riksdag 21 LunChSeminarium Separation och lagring av koldioxid risker och möjligheter med CCS För att klara klimatmålen hävdar allt fler att separation och lagring av koldioxid i berggrunden är en nödvändig åtgärd för att vinna tid. Men vad säger forskarna? Hur långt har man kommit i själva separationstekniken och hur ser det ut med riskanalysen kring lagringsmöjligheterna? Hur realistiska är olika alternativ vad gäller lagring i Sverige och vilka tidsskalor handlar det om? Medverkande: Inledning av Carl B Hamilton, ordförande i näringsutskottet Lennart Bergström, professor i materialkemi Gia Destouni, professor i hydrologi Anders Hansson, forskare i teknik och social förändring Moderator: Eva Krutmeijer Onsdagen den 24 mars kl Lokal: Partimatsalen. Lunchsmörgås och kaffe serveras från Anmälan senast 23 mars till Summary of follow-up report 2009/10:RFR1 Committee on Environment and Agriculture Follow-up of central government measures for small-scale food production Arrangör: Samverkansgruppen forskare och folkvalda För omslag och affischer används i första hand gråskalebilder i färgtoner (dvs. att det svarta i gråskalebilden ersätts av en färg). Färger från riksdagens färgpalett används. 1

22 22 Grafisk manual för Sveriges riksdag Kontorsdokument

23 Kontorsdokument Grafisk manual för Sveriges riksdag 23 Kontorsdokument Riksdagens brevpapper, pm, visitkort, korrespondenskort och kuvert kallas för kontorsdokument. Dessa ingår i dellansering 2 av den grafiska profilen. Mallar för kontorsdokument, presentationer (Power Point) och enklare broschyrer som program och inbjudningar kommer att tas fram.

24 24 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker

25 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 25 Trycksaker Riksdagen producerar externt och internt tryckt material. Några exempel är årsboken, skolbroschyrer och presentationsfoldern Sveriges riksdag.

26 26 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker Format och papper Format Riksdagen använder standardformat som A4, A5 och statsformat, samt två kvadratiska format (se nedan). Trycksaker av samma serie eller typ bör alltid ha samma format. Papper För omslag och inlaga i böcker och broschyrer används miljömärkt obestruket papper med hög opacitet. Skuren A4 210x210 mm Skuren A5 148x148 mm

27 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 27 A4 210x297 mm S5 165x242 mm A5 148x210 mm A6 148x105 mm

28 28 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker Layout För att allt material ska få ett enhetligt utseende delas sidan in i fem lika stora moduler. En modul är alltid en femtedel av sidans höjd. I inlagor får endast pagina, kolumntitel och enradiga rubriker placeras i den övre modulen. På till exempel omslag och affischer kan rubriken ligga i den övre modulen. De marginaler som anges på följande sidor gäller för inlagor. En modul = 1/5 av sidans höjd Neder-, inner- och yttermarginaler = halva modulhöjden Övermarginalen = modulhöjden Kolumntitel/pagina placeras alltid 1/3 modulhöjd från överkanten Kolumntitel och pagina Kolumntitelns färg kan variera (se riksdagens färger) medan paginan alltid är svart A4-sida indelad i fem moduler utifrån sidans höjd 4 Kolumntitel Kolumntitel 5

29 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 29 Spalter Vid layout av riksdagens trycksaker används 2 spalter respektive bredspalt/smalspalt. I listor och tabeller kan även 3 spalter användas. Innehållets art styr vilken layout som är lämpligast. 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 2-spalt 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 Varianter på smalspalt

30 30 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker A4 210x297 mm Kolumntitel och pagina Gill Sans medium 10 p 20 mm 30 mm 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 59,5 mm 30 mm 30 mm Spaltmellanrum 6 mm 2-spalt 30 mm 110 mm 34 mm Spaltmellanrum 6 mm 1-spalt med smalspalt

31 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 31 Skuren A4 210x210 mm 21 mm 14 mm 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 42 mm Kolumntitel och pagina Gill Sans medium 10 p 21 mm 21 mm 2-spalt Spaltmellanrum 6 mm 21 mm 4 Kolumntitel Kolumntitel mm 46 mm Spaltmellanrum 6 mm 1-spalt med smalspalt

32 32 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker S5 statsformat 165x242 mm Kolumntitel och pagina Gill Sans medium 10 p 18 mm 24 mm 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 48,5 mm 24 mm 24 mm Spaltmellanrum 6 mm 2-spalt 24 mm 82 mm Spaltmellanrum 6 mm 29 mm 1-spalt med smalspalt

33 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 33 A5 148x210 mm Kolumntitel och pagina Gill Sans medium 9 p 14 mm 4 Kolumntitel Kolumntitel 5 21 mm 42 mm 21 mm 21 mm Spaltmellanrum 4 mm 2-spalt 21 mm 78 mm 23 mm Spaltmellanrum 4 mm 1-spalt med smalspalt

34 34 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker Fasta placeringar Logotypen placeras alltid i den översta modulen på framsidan samt, på flersidiga trycksaker, i den nedersta modulen på baksidan. På baksidan placeras logotypen med baslinjen på halv modul. Text för upplysning om tryckår, tryckeri, fotograf etc. placeras på omslagets bakre insida eller på baksidan. Riksdagen en kort vägledning Logotypen placeras alltid i den övre modulen på framsidan. Kontaktuppgifter placeras centrerade under logotypen på omslagets baksida, placerad med hänsyn till logotypens frizon. Omslag får en vit bård högst upp i den översta modulen där även titeln kan placeras. Bården fortsätter runt trycksakens baksida.

35 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 35 På alla trycksaker placeras logotypen i övre högra hörnet enligt följande: A4 12 mm 15 mm Skuren A4 8,4 mm 10,5 mm S5 9,7 mm 12 mm A5 6,5 mm 9 mm

36 36 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker Typografi Riksdagens typsnitt Gill Sans och Minion används i allt material. Gill Sans används i första hand till rubriker, ingresser, mellanrubriker och faktarutor medan Minion främst används till brödtext. Brödtext Brödtextstorleken för trycksaker kan variera mellan 10 och 12 punkter beroende på målgrupp, syfte och format. Radavståndet ska vara 120 % av brödtextstorleken, dvs 10/12, 11/13,2 osv. Var sparsam med att använda kursiv och fet stil samt versaler och understrykningar då dessa påverkar läsbarheten. Mellanrubriker Storleken på mellanrubriker följer brödtextstorleken. Det ska alltid finnas 1/5 radavstånd luft mellan mellanrubrik och nästa stycke. Luften ovanför mellanrubriken ska anpassas till brödtextens baslinje. Rubrik och ingress Rubrik och ingress anpassas efter längd och sammanhang. Användningen av olika storlekar måste vara konsekvent i en trycksak eller en sammanhängande serie av trycksaker....mo tem fugit, aut ut fugit velest voluptat pligendis nem repudi tem aspelit aut illa con repudae exce omnisit aut velest, quidis est. Mellanrubrik Ignienimolut assendition pa eos magniatur? Leseribus ut omnimet liquunti sendae is ea quas voloruptatia sam... Styckeindelning Där det är möjligt är styckemellanrum att föredra framför indrag. Mellanrummet motsvarar då en blankrad. Detta gäller främst vid kortare texter där trycksakens sidantal inte påverkas nämnvärt. Brödtext: Minion 10/12 Mellanrubrik 1: Gill Sans bold 11,5/12 Mellanrubrik 2: Gill Sans bold Italic 10/11 Mellanrubrik 3: Gill Sans medium 10/11 Brödtext: Minion 11/13,2 Mellanrubrik 1: Gill Sans bold 13/13,2 Mellanrubrik 2: Gill Sans bold Italic 11/12 Mellanrubrik 3: Gill Sans medium 11/12 Brödtext: Minion 12/14,4 Mellanrubrik 1: Gill Sans bold 14/14,4 Mellanrubrik 2: Gill Sans bold Italic 12/13 Mellanrubrik 3: Gill Sans medium 12/13 Luft ovanför mellanrubrik = radavstånd (12 p) minus 1/5 radavstånd (2,4 p) p Luft under mellanrubrik 1/5 radavstånd, dvs 2,4 p Exempel på luft vid mellanrubriken vid brödtext 10/12 och mellanrubrik 11/12

37 Trycksaker Grafisk manual för Sveriges riksdag 37 Kolumntitel och pagina Gill Sans medium 10 p Dårrad/rubriknivå 2 Gill Sans light 12 Kolumntitel Rubriknivå 1 Gill Sans medium Ingress Gill Sans light 1-spalt 13/16 2-spalt 14/19 Dårrad/rubriknivå två Rubrik med rubriknivå ett Voluptat millaborit, sit acearum recte volut porem aliquia quodio. Nem ut fugiant la dolore poribusam que lab inci ut acime corero es estis doluptaquam fugit essunt res as minvento omni occus aut enimper epelent quam, to tem hitio. Sumquid ulpa sequibus moluptae conserrum aut veliquat ute planduntur? Brödtext Minion p Radavstånd 120 % vid 2-spalt Mellanrubrik 1 Gill Sans bold 11,5 14 p Mellanrubrik 2 Gill Sans bold italic p Mellanrubrik 3 Gill Sans medium p Indrag Helfyrkant (4 mm) vid 2-spalt Hel-+halvfyrkant (6 mm) vid bredspalt Offic te dolo volorrori dolores rem latquibus quo ent parum asinctur, que expel et voluptium ut dios nos aut volor asim et ero dolesto expelliquis sere quo quia ipsamen imporro voluptae. Nemperum imus dolest, cus dolupta tiumet quamusandi inctatusa destisit, ipsant andiciist, opta cum que sandio dio blaboris aborrumqui qui andis rerciliquid que eicid Mellanrubrik 1 Lessit omnis adi nim eatum fugiasit quibus audam fugia qui omnient quiatis exces erunt mod mo tem fugit, aut ut fugit velest voluptat pligendis nem repudi tem aspelit aut illa con repudae exceperro quat. Ignienimolut assendition pa eos magniatur? Leseribus ut omnimet liquunti sendae is ea quas voloruptatia sam et omnisit aut velest, quidis est, il ipsam quiae et rest voluptati dundis aliquam, sinctin ihillis re maios sum aut inullis alitatur? Gendit pliquo expliam, simi, adit, temas et pratendit posa nonsernatur? Uda consequatet evelest ut dolorecaepe re imi, unt vel ipsamet aut aliquia at experchil esentum dolorerferro idiati non nam a eos et is earum aut vellam repre veriatis magniendi invenetur ati ipsam quidunt otaspic itemquae cor abor magnat. Sit fuga. Itas excesciunt. Rum restis et mint es nullore ssitio. Et hit officae dolor aut ea dolupta velit unt, si int ut et et pra et debitae. Et quidere ssunt, aut ut venienis eaquis aut molorest, od eum qui omnimporum qui odi inimod molupta doloribus. Lorera vid qui berfero dolorioriam re eos nos eribeat uriorem porehent aut haruntem iliquae eostibus aut eos idesse dolorpora cum vita volupit ute nihil inusapid quam recus. Mellanrubrik 2 Videm voluptaque es mos recum, core voluptis venis sequos andelest as sam fugiti nonsedi aniatis pera nim ullam qui tem ea vent amus. Denim autam diostrum quia nus, simus quam il et rem eatur, occupta quatus atatis quam fugit el in consequia solori rentibeatur, sini reseque nobis enis esequam quiducia sit, sed evendestrum, et aspe nobis aditem quis essitio nseque sus et aciisquam, excerum voloreiunt laborecte porem landand antempo rioreprectur solupta voluptur, idunda audit que eneculpa vello ex earibus. Mellanrubrik 3 Andebis ad et pror maionsequam quat aut volorep ersperf erfero volento voleculla des sit vellaccum rerroris et, ut quiant a quat magnisciisti senteca borest, si quis et fugiatest vendit, occus, si cum net que nihil il ius ut aut ped quiasimus se maximpe rentiis conseque solupta vel idit vendion secatur accupid Justering Vänsterjusterad text (ojämn höger)

38 38 Grafisk manual för Sveriges riksdag Trycksaker Lättläst För de trycksaker som produceras på lättläst svenska gäller särskilda grafiska regler. Typografi Brödtext och bildtext ska sättas i Minion 12 punkter. Gill Sans får endast användas i korta rubriker. Texten ska vänsterjusteras, högerkanten ska vara ojämn. Radlängden ska vara max tecken, radbrytningarna bestäms av textinnehållet. Författaren bestämmer radbrytningarna och formgivaren ska följa dem. Formgivningen ska vara luftig, inget ska störa texten. Använd mellanrubriker, ordentliga radavstånd och dela in texten i korta stycken. Som styckeindelning används alltid styckemellanrum som motsvarar en blankrad. Texten bör sättas i 1-spalt. Parenteser, tankstreck, citattecken och liknande kan inte användas för att kommunicera budskap men kan dock användas av estetiska skäl. Bilder Bilder ska ha en tunn ram (linje). De får inte vara utfallande. Bilderna ska ha ett tydligt och konkret motiv som är kopplat till textinnehållet. Stämningsbilder ska undvikas. Det ska alltid finnas en bildtext som beskriver motivet. Färg Följande färger får användas till text på vit bakgrund: Svart RD-riksdagsblå RD-hallon RD-paprika RD-kakao RD-mossa Färgade texter bör endast användas i korta rubriker och liknande. Färg kan inte användas för att kommunicera budskap men kan dock användas av estetiska skäl.

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17 Grafisk profil Bjurholms kommun Innehåll Typsnitt... sid. 3 Färger... sid. 4 Logga... sid. 5 Visitkort... sid. 6 Annonser... sid. 7 Kuvert... sid. 8 Utgående

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 Grafisk Manual Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 2 Innehåll Innehållsförteckning Om oss...4 Grafisk Manual...5 Logotyp...6 Felaktig användning...8 Frizon...10 Färgalternativ...11

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

G r a f i s k PROFILMANUAL

G r a f i s k PROFILMANUAL Grafisk PROFILMANUAL 2 Grafisk profilmanual Innehåll Bilder 5 Logotyp 6 Färger 8 Typografi 9 PowerPoint 11 Annonser 12-13 Visitkort & korrespondenskort 14 Kuvert & brevpapper 15 E-post signatur 16 Profilkläder

Läs mer

1. Grundelement visuell identitet. Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar.

1. Grundelement visuell identitet. Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar. 1. Grundelement visuell identitet Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar. www.regionostergotland.se 4 1.1 Logotyp Region Östergötlands logotyp består

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Grafisk. handledning. 2014, version 2.0

Grafisk. handledning. 2014, version 2.0 Grafisk handledning 2014, version 2.0 Inledning År 2006 blev vi de Nya Moderaterna. Vi blev ett parti med mål om att alltid fortsätta utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

GRAFISK HANDLEDNING FÖR NYA MODERATERNA

GRAFISK HANDLEDNING FÖR NYA MODERATERNA GRAFISK HANDLEDNING FÖR NYA MODERATERNA VALÅRET 2014 INLEDNING År 2006 blev vi de Nya Moderaterna. Vi blev ett parti med mål om att alltid fortsätta förändras och utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna,

Läs mer

Grafisk manual för Borlänge Bandy

Grafisk manual för Borlänge Bandy Grafisk manual för Borlänge Bandy Innehållsförteckning 2 Inledning 3 5 Logotyp 6 Färger 7 9 Typografi 10 Bildspråk 11 Dekorelement 12 Företagsprodukter 13-15 Korrespondensmaterial Inledning Om Borlänge

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET

GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET 2 GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET Innehåll Varför och hur man använder den grafiska manualen 3 LOGOTYP Färgvarianter av logotypen 4 Logotypens storlek och frizon 6

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation Grafisk identitet Grafisk identitet Dessa riktlinjer beskriver hur varumärkets grafiska profil är uppbyggd och hur den kan rekonstrueras. Eftersträva alltid att följa dessa riktlinjer för maximal effekt

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Anvisningar beträffande användning av destinationslogotyp

Anvisningar beträffande användning av destinationslogotyp Anvisningar beträffande användning av destinationslogotyp Halmstad DECEMBER 2010 Om Varför en destinationslogotyp? För att skapa en tydligare profil åt Halmstad som destination och etableringsort, samt

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

2009-10-07. Grafisk profil

2009-10-07. Grafisk profil 2009-10-07 Grafisk profil Välkommen Den grafiska profilen är en samling riktlinjer som beskriver hur Bjuvs Kommun ska kommunicera i text och bild. Här beskrivs bland annat hur vi ska använda vår logotype

Läs mer

MORA GYMNASIUM GRAFISK PROFIL

MORA GYMNASIUM GRAFISK PROFIL GRAFISK PROFIL Grafiskt uttryck och namn - färgprofil & symbol MORA GYMNA 2 Grafiskt uttryck och namn - Logotype 3 Grafiskt uttryck och namn - Logotype Tidlösa, moderna färger hämtade från de tre kommunernas

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Logotyper. FÄRG Vi har en blå färg som bara används till logotypen. (PMS 2756 C, CMYK ) Vit eller svart kan också användas.

Logotyper. FÄRG Vi har en blå färg som bara används till logotypen. (PMS 2756 C, CMYK ) Vit eller svart kan också användas. BRANDBOOK Brandbook s. 9 Logotyper Det viktigaste grafiska elementet är vår logotyp. Den finns i två huvudversioner med eller utan EST. 1994 samt en tredje alternativ version. EST: 1994 MED ELLER UTAN?

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer Grafisk manual Logotyp Logotypens uppbyggnad Logotypens användning Färger Kombination logotyp och färger Typsnitt Formgivning Ikoner och illustrationer Remix av logotyp Länkresurser November 2015 Logotyp

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Högskolan på Åland Grafisk identitet

Högskolan på Åland Grafisk identitet Högskolan på Åland Grafisk identitet 1 Högskolan på Åland Grafisk identitet version: 3.3 24.11.2015 Högskolan på Åland, kommunikationsenheten kommunikation@ha.ax VÅR GRAFISKA IDENTITET Den här manualen

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet. Grafiska riktlinjer VÅR GRAFISKA PROFIL ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman.

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. 1 Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. Åbo Akademis Studentkår 2015 2 Innehåll 1. Logotyp... 4 2. Sigill... 9 3. Rutnät... 10 4. Dekorelement... 11 5. Färger... 12 6. Teckensnitt...

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger...

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger... 1 Varumärket - föreningens hjärta... 3 Logotyp... 4 Logotypens frizon... 5 Deviselement... 6 Profilfärger... 7 Primära färger... 7 Sekundära färger... 8 Tertiära färger... 9 Typsnitt & typografi... 10

Läs mer