Hastighetsdisplayer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hastighetsdisplayer. www.skyltar.se. www.sierzega.com"

Transkript

1 2010 Hastighetsdisplayer

2 För en ökad trafiksäkerhet Med våra hastighetsdisplayer hoppas vi kunna bidra till att ge en ökad trafiksäkerhet. Att visa fordonets aktuella hastighet skapar en ökad uppmärksamhet, inte minst för rädslan att åka fast för fortkörning. Föraren känner dessutom det sociala trycket på sig när alla omkring kan se hur fort han kör. Vid skolor, vägarbetsplatser, i villaområden eller hårt trafikerade genomfartsleder är några exempel på platser där displayen kommer till sin rätt. Genom sin låga vikt är den enkel att flytta runt till olika ställen.

3 Overview Översikt Classic Speed Displays GR32 GR32 and och GR42 GR42 (Page (Sid. 6 to 6 9) - 9) Speedpacer Series - Flash, - Flash, 1168, 1168, 2368, 2368, (Page (Sid to 15) - 15) Dot Dot Matrix Displays GR4545 and och GR4590 (Page (Sid to 17) - 17) 3 3

4 Dataregistrering recording Integrerad Integrated dataregistrering recording Alla våra of our displayer displays är are utrustade equipped med with dataregistreringförmåga.* recording ability. * Detta This innebär means that att hastigheten speed of cars för entering/leaving de bilar som passerar the radar radarn detection lagras range på are det stored integrerade on the flashminnet. integrated flash Även memory. om dataregistreringen Although the data inte recording är helt exakt, feature is not så for ger accurate den användaren traffic counting ett ungefärligt it gives the antal user passerande an approximate fordon. number Detta minne of traffic kan volumes. lagra information This memory om is upp able till to store up fordon to 430,000 och förlorar data sets inte and några will not loose data any även data om even batteriet if there skulle is no avlägsnas. battery connected to the display. De The uppgifter data stored som lagras by the av display displayen informs informerar about traffic om trafiken flows in i general. allmänhet. The idea of Fördelen storing med speed att is lagra that you hastigheter are able är create att du speed kan skapa profiles hastighetsprofiler for a certain location. för Furthermore en viss plats. the Dessutom difference är of skillnaden the speed mellan of cars hastigheten entering/leaving på de the bilar radar som passerar detection radaravkänningsområdet range is a way to proof ett the sätt effectiveness att bevisa of effektiviteten the display. i This displayen. can all be Allt done detta with kan our göras analyzing med hjälp software av vår GRS analyseringsprogramvara which is shipped with every GRS som display. levereras med varje display. Our displays offer Bluetooth communication which means that you can transfer Våra data displayer simply from har Bluetoothkommunikation the roadside either with a vilket notebook innebär or a att PocketPC. du enkelt kan överföra data från vägkanten antingen med en bärbar dator eller en handdator. *) *) För For GR32 GR32,,GR42 GR42 och and Speedpacer Speedpacer Flash Flash är dataregistrering recording is ett an option. tillval. All other Alla products andra produkter are equipped är utrustade with data med recording dataregistrering and Bluetooth och communication by Bluetoothkommunikation default. som standard. 4 4

5 GRS Analysing Analyseringsprogram Software Creation Skapande of traffic av trafikrapporter reports With Med the den included medföljande PC software PC-mjukvaran it is easy är to det create enkelt meaningful att skapa diagrams meningsfulla and reports diagram within och rapporter minutes. på några minuter. 5 5

6 Hastighetsdisplay Radar Speed Display GR32 GR32 Produktbeskrivning Product description Den The klassiska classic hastighetsdisplayen Radar Speed Display GR32 GR32 har has funnits been on på the marknaden market for i flera years. år. It Den offers erbjuder more mer than än cm mm digit sifferstorlek size and is och equipped är utrustad with monochrome med en monokrom LEDs. lysdiod. The model I modellen GR32S GR32S has Bluetooth ingår Bluetooth and flash och memory flash-minne. included. GR32C The erbjuder model dessutom GR32C justerbara additionally färger offers för adjustable olika hastigheter colours for (Hastighetsinställningarna different speeds driven här (speed nedanför settings är bara below ett exempel are just an för example en gräns for på a km/h): speed limit): under below km/h: km/h: DIN YOUR HASTIGHET SPEED 48 (GREEN) (GRÖN) mellan between 51 till km/h: 55 km/h: DIN YOUR HASTIGHET SPEED 54 (YELLOW) (GUL) över above 55 km/h: 55 km/h: DIN HASTIGHET YOUR SPEED (RÖD) (RED) Tekniska Technical specifikationer specifications Mått: Dimensions: Vikt: Weight: Sifferstorlek: Digit size: Antal Number färger: of colours: Liggande landscape skylt sign x 630 x 63 x mm cm Stående portrait skylt sign 610 x 750 x x cm mm 9,59.5 kg kg mmcm > >16,000 (utan (without blå) blue) Observera Please note de tillbehör the accessories som finns that på can sidan be 18, found samt on de page allmänna 18, as specifikationerna. well as Information general specifications. om registrering Information av uppgifter on finns data recording på sidan 4. is given on page

7 Versions Versioner of the av GR32 Standard Standardfrontplattan plate design har has gul black reflekterande background, bakgrund white med reflective svart texting text. with red-white reflective border stripes. (Picture below on the left). GR32 med stående format. GR32 with portrait sign Examples Exempel for på GR32 GR32-display displays with med portrait stående format format and och special specialdesign. printing The GR32 GR32 kan can erbjudas be offered med with stående portrait och and liggande landscape format. sign format. GR32C GR32C in landscape i liggande format and och specialdesign. printing 7 7

8 Hastighetsdisplay Radar Speed Display GR42 GR42 Produktbeskrivning Product description Effekten The effectiveness på hastighetsdisplayen of Speed Displays beror på is storleken subject to på the siffrorna. size of the digits. The Ju större larger siffror, the digits, desto the bättre better synlighet is the visibility och större and effekt effectiveness på trafiken. on the traffic. Den klassiska hastighetsdisplayen GR42 har 440 mm sifferstorlek. The classic speed display GR42 has 44 cm digit size. The following models Följande are available: modeller finns: GR42S: GR42S: monokrom single colour, LED-display, Bluetooth, Bluetooth, data recording dataregistrering GR42C: GR42C: flerfärgs multicolour, LED-display, Bluetooth, Bluetooth, data recording dataregistrering Det The faktum fact att that olika different hastigheter speeds visas are shown i olika in färger different i GR42C colours gör in att the GR42C förarna blir mer uppmärksamma på att hålla hastighetsbegränsningarna. makes drivers more aware of keeping speed limits. Speed settings below Hastighetsinställningarna nedan är bara ett exempel för en 50 km/h are just an example for a 50 km/h speed limit: hastighetsgräns: below 51 km/h: YOUR SPEED 48 (GREEN) under 51 km/h: DIN HASTIGHET 48 (GRÖN) between km/h: YOUR SPEED 54 (YELLOW) mellan 51 till 55 km/h: DIN HASTIGHET 54 (GUL) above 55 km/h: YOUR SPEED 62 (RED) över 55 km/h: DIN HASTIGHET 62 (RÖD) Tekniska Technical specifikationer specifications Mått: Dimensions: Vikt: Weight: Sifferstorlek: Digit size: Antal Number färger: of colours: Liggande landscape skylt sign x 830 x 83 x x cm cm Stående portrait skylt sign 800 x 1000 x cm 14,514.5 kg kg mmcm > >16,000 (utan (without blå) blue) Observera Please note de tillbehör the accessories som finns that på can sidan be 18, found samt on de page allmänna 18, as well as specifikationerna. general specifications. Information Information om registrering on data recording av uppgifter is given finns on page 4. på sidan

9 Versions Versioner of the av GR42 Standard Standardfrontplattan plate design har has gul black reflekterande background, bakgrund white med reflective svart texting text. with red-white reflective border stripes. (Picture on page 7 left top). Examples Exempel of på a GR42C en GR42C-display with portrait med sign stående format and format special och printing. specialdesign. The GR42 kan can erbjudas be offered med with stående portrait och liggande landscape format. sign format. Due På to grund its large av den digit stora size the sifferstorleken GR42 will be på noticed GR42 uppmärksammas even from far distances den även (200 på m). långt Thus håll this (200 product m). Alltså can be used for locations where cars kan go denna at high produkt speeds användas or at places på with platser a high där traffic bilar passerar flow. i hög hastighet eller på platser med högt trafikflöde. Displaying Att visa the hastigheten speed can kan promote påkalla attentiveness uppmärksamhet and och at the samtidigt same time sätta put "socialt tryck" pressure" på föraren on the eftersom driver as alla everyone around him can see omkring how fast honom he is driving. kan se hur fort han kör. 9 9

10 Speedpacer Flash Produktbeskrivning Det huvudsakliga syftet med Speedpacer är att ge en individuell återkoppling till föraren beroende på den hastighet han kör i. Speedpacer kan visa vissa textmeddelanden eller blinka i gult för att antingen belöna föraren för att han/hon håller en hastighetsbegränsning eller informera om att bromsa ned. Speedpacer Flash kan också användas med ett radarutlöst gult blinkande sken. Hur intensivt denna blinkar beror på det annalkande fordonets hastighet. Frekvensen ändras efter hastigheten. Tekniska specifikationer Mått: Vikt: Diameter blinkande lampa: Blinkfrekvens: 1150 x 840 x 45 mm 15 kg 180 mm 1,1 och 4,7 Hz Observera de tillbehör som finns på sidan 18, samt de allmänna specifikationerna. Information om registrering av uppgifter finns på sidan 4. Registrering av data finns som alternativ. 10

11 Motiv Vi erbjuder individuell design av frontplattan. Dessutom finns det flera användningsområden för Speedpacer i den dagliga trafikmiljön. Till exempel kan Speedpacer Flash fungera som en varningsignal med symbolen Varning för farlig kurva tryckt på displayen när den ska placeras innan en farlig kurva. Alla förändringar och omdirigeringar av vägar kan förtydligas med hjälp av Speedpacer. 11

12 Speedpacer 1168 och and 2368 Produktbeskrivning Product description Speedpacer Speedpacer - Den - the nya new hastighetsdisplayen! speed information sign! Det The huvudsakliga main purpose syftet of med the Speedpacer is är to att give ge en an individuell individual feedback återkoppling to the till föraren driver depending beroende på on vilken the speed hastighet at which han he kör is i. driving. Speedpacer The Speedpacer har möjlighet is att visa able textmeddelanden to display certain som text antingen messages kan that belöna can either föraren reward om han the håller driver in en hastighetsbegränsning case he kept a speed limit eller informera him honom to slow om down. att sakta ner. Genom By using att använda signs with skyltar children med Speedpacer bilder på barn gets blir very Speedpacer positive acceptance mycket from positivt drivers mottagen and so av Speedpacer förare och is på a så very vis effective är Speedpacer tool to lower ett mycket the average effektivt sätt speeds att sänka a hot den spots. genomsnittliga hastigheten. Du har We också are able möjlighet to offer att various skapa motifs dina egna (see page motiv 11). på displayen. Feel free to create your own motif. Speedpacer 1168S: monokrom LED-display med 8 x 48 pixlar Speedpacer Speedpacer 1168C: 1168S: flerfärgs Single LED-display Display med with 8 8 x x pixlar Pixel Speedpacer 1168C: Multicolour LED Display with 8 x 48 Pixel Speedpacer 2368S: monokrom LED -display med 16 x 48 pixlar Speedpacer Speedpacer 2368C: 2368S: flerfärgs Single LED-display Display med with x x pixlar Pixel Speedpacer 2368C: Multicolour LED Display with 16 x 48 Pixel Speedpacer (2368S) som visas till höger har två textrader, Speedpacer 1168S har bara en rad för text. The Speedpacer (2368S) shown on the right shows 2 lines, the Speedpacer 1168S has only one line for text

13 Additional Ytterligare Features funktioner The Speedpacer ger offers möjlighet the possibility att visa of vissa displaying textmeddelanden certain med messages vissa tidsintervall. at certain time ranges. To give För an att example: ge ett exempel: School Skolområde: zone: 30 km/h 30 km/h - Set - Ställ the device in enheten to display för att THANK visa TACK! YOU! in om case fordonen vehicles inte are har not högre faster hastighet than 25 km/h. än 25 Between km/h. Mellan 26 and 2630 och km/h 30 km/h drivers får förarna get the informationen SCHOOL SKOLOMRÅDE! ZONE! to make för att them göra aware dem medvetna of the area om they att are de kör driving i närheten in. If they av en are skola. faster Om than de 30 kör km/h, snabbare the än Speedpacer 30 km/h, will visar display Speedpacer YOU ARE DU TOO KÖR FAST! FÖR together FORT! with tillsammans the speed! med Bear den in aktuella mind that hastigheten. during winter Tänk time på att the under braking vintern distance är bromssträckan for vehicles för fordon gets longer längre due på grund to weather av väderförhållanden conditions (snow, (snö, ice). is). This Områden would make framför areas skolor in front och of förskolor schools skulle or kindergartens vara ännu farligare even more utan de rätta dangerous trafikdämpande without the hjälpmedlen. proper traffic calming device. Technical Tekniska specifications specifikationer Dimensions: Mått: x 84 x cm x 45 mm Weight: Vikt: 18 kg 18 kg Adjustable Justerbara time tidsintervaller: ranges: 4 4 Number Antal of färger colours för for C-modeller: C-models: > > 16,000 LED LED display: display: 1168: 1168: x 68 x cm 680 (8 mm x 48 (8 Pixel) x 48 Pixlar) 2368: 2368: x 68 x cm 680 (16 mm x (16 48 Pixel) x 48 Pixlar) Please Observera note the de accessories tillbehör som that finns can be på found sidan 18, on page samt 18, de allmänna as well as specifikationerna. general specifications. Information Information om registrering on data recording av uppgifter on page på sidan Sample Exempel pictures på bilder Speedpacer 1168C 1168C Sample Exempel pictures på bilder Speedpacer 2368C 2368C 13 13

14 Speedpacer 4568 Produktbeskrivning Product description Speedpacer The Speedpacer 4568 har 4568 den has största the displayen largest display av alla area Speedpacerprodukter. of all Således products. kan enheten Thus the visa device textmeddelanden is able to show och text hastighetsvärden messages and speed på samma values gång at - the eller same till och time med - or stora even grafiska large graphical bilder. pictures. Den The stora large displayen ger area ökad increases synbarhet drivers' och attentiveness ger mycket and bra besides upptäckbarhet drivers på långt will notice avstånd. the display even if they are far away. Speepacer The Speepacer 4568S erbjuder unit 4568S monocroma offers monochrome lysdioder på LEDs en at panel panel bestående of 45 av x x cm 68cm or 32 eller x pixel x 48 for pixlar large för greyscale stora svartvita pictures. bilder. The Den black svarta square kvadraten (16 x 16 (16 or x eller x ,5 cm) x 22,5 in the cm) upper i övre left vänstra corner hörnet is reserved är reserverad for the control för kontrollelektronik electronics and och cannot kan inte be used. användas. Modellen The model 4568C 4568C erbjuder offers samma the same storlek LED på panel lysdiodpanelen size as above, som but modellen with the ovan, ability men to med show förmågan more than att 16,000 visa mer colours än based färger on the - baserat fundamental på de grundläggande colours red and färgerna green rött (all och mixtures grönt (alla of these blandningar colours can av dessa be shown färger - like kan yellow). visas t.ex. gul). 4568FC The 4568FC är en flerfärgsmodell is a fullcolour som model kan that visa can mer show än even more färger. than 2,000,000 colours

15 Sample Exempelbilder pictures på Speedpacer 4568FC 4568FC Just Precis like for som the för Speedpacer and och 2368, the kan largest den största Speedpacer Speedpacer can also också show visa different olika bilder pictures i olika at different tidsintervaller. time periodes. På grund Due to the av fact att that du you kan can skapa create dina your egna own bilder pictures och ladda and upp upload dem them till enheten to the device, kan du you anpassa are able din to Speedpacer personalize efter your ditt Speedpacer. eget behov. Technical Tekniska specifications specifikationer Dimensions: Mått: x 84 x cm x 45 mm Weight: Vikt: 19 kg 19 kg Adjustable Justerbara time tidsintervaller: periodes: 4 4 Number Antal of färger colours för for C-modeller: C-models: >16,000 >16,000 Number Antal of färger colours för for FC-modeller: FC-models: >2,000,000 LED LED-display: 45 x x cm 680 (32 mm x 48 (32 pixel) x 48 except pixlar) 22.5 med x undantag 22.5 cm av (16225 x 16 x pixel) 225 cm in (16 the x upper 16 pixlar) left corner. i det övre vänstra hörnet. Please note the accessories that can be found on page 18, as well as general specifications. Information on data recording on page 4. Observera de tillbehör som finns på sidan 18, samt de allmänna specifikationerna. Information om registrering av uppgifter på sidan

16 Dot Dot Matrix Displays GR4545 och and GR4590 Produktbeskrivning Product description Flerfärgsdisplayerna The fullcolour Dot Dot Matrix Matrix Displays GR4545 GR4545 och GR4590 and GR4590 är flexibla are flexible radarutlösta radartriggered som displays kan visa that olika are bilder able för to show fyra olika different tidsintervaller pictures for och 4 tre different hastigheter. displayer time periodes and 3 speed ranges. Dessa enheter kan användas som klassiska hastighetsdisplayer med fullt färgläge, som These varningsskyltar devices can vid be riskområden used as classical som utlöses speed displays av en viss with hastighet full colour och mode, som en informationsskylt as warning signs som that visar are ett able textmeddelande to highlight certain när en danger bil närmar zones sig. triggered by a certain speed and as an information sign showing a text message when a Båda car enheterna approaches. kan visa bitmappsbilder med mer än färger. De kan programmeras och konfigureras via Bluetooth samtidigt som de fortfarande är portabla Both units och mobila. are able to show bitmap pictures with more than 2,000,000 colours. They are freely programable and configureable over Bluetooth while still portable and mobile. Tekniska Technical specifikationer specifications GR4545 Mått: Dimensions: x 1000 x x x mm cm Vikt: Weight: 14,514.5 kg kg LED-display: display: x 450 x 45 mm cm (32 x 32 pixlar) pixel) Antal Number färger: of colours: >2,000,000 Tekniska Technical specifikationer specifications GR4590 Mått: Dimensions: 80 x x 115 x 45 x 4.5 mmcm Vikt: Weight: 25 kg 25 kg LED-display: display: x 900 x 90 mm cm (32 x 64 pixlar) pixel) Number Number of colours: of colours: >2,000,000 Observera Please note de tillbehör the accessories som finns that på can sidan be 18, found samt on de page allmänna 18, as specifikationerna. well as Information general specifications. om registrering Information av uppgifter on på data sidan recording 4. on page

17 Sample Exempelbilder pictures GR4545 på GR4545 Sample Exempelbilder pictures GR4590 på GR4590 and och GR4545 GR4545 out ute in the på field fältet 17 17

18 Tillbehör Accessories Batteri Battery CP12180 Banner Banner blockbatteri battery CP12180, CP12180, 12V, 12V, 18ah, 18Ah, inkapslat, Cycle-proof kan can användas be used med for bakstyckena variable pole VG2 clamps och VG2 VG4. and VG4 Batteriladdare Battery Charger 12V / 12V 6A/ 6A Automatisk Automatic batteriladdare battery charger Fronius Fronius Acctiva Acctiva Easy Easy Batteriet Battery laddas gets försiktigt loaded gently till dess to the högsta maximum kapacitet. of its capacity Stor Large display display och batteritestfunktion. and battery testing Ska option användas med To Banner be used CP with Banner CP12180 Variabelt Variable bakstycke Pole Clamp VG2 VG2 Batterihållare Battery holder för 2 for batterier 2 batteries 12 V V Ah18 Ah Variabelt Variable bakstycke Pole Clamp VG4 VG4 Batterihållare Battery holder för 4 for batterier 4 batteries 12 V V Ah18 Ah Kontakta Please contact oss gärna us for för additional ytterligare accessories tillbehör......

19 General Allmän Information information Technial Tekniska data data (for (gäller all displays) alla displayer) Radar Radarenhet: unit: Transmitting Sändningsfrekvens: frequency: Transmitting Kraftöverföring: power: FCC FCC and och CE-authorized CE-godkända 24, GHz GHz 5 mw 5 mw Measureable Mätbar hastighet: speed: km/h km/h Range: Räckvidd: passenger personbil car ca. approx. 100 m, 100 lastbil m, lorry ca. 200 approx. m 200 m Accuracy: Noggrannhet: ± 3 ± % 3% LED LED-display: Power Strömförsörjning: Supply: 12V 12V Operating Arbetstemperatur: temperature: bis 60 C till 60 C Readable Läsbar angle: vinkel: Update Uppdateringshastighet: Rate: approx. ca. 11 sekund, second, justerbar adjustable Brightness Ljusstyrkeinställning: regulation: automatically automatiskt (128 (128 steps) steg) Enclosure: Bifogas: Material: Material: Protection degree: degree: Face Skyltfront: plate: Aluminum Aluminium IP66 IP66 Makrolon non-reflective icke-reflekterande 19 19

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18 medlem i Sveriges EXPOförbund, OSPI (Octanrom Service Partner International) och Stockholm Vistior Board Utomhusprodukter NÄR DU BEHÖVER KVALITET Dohrns har ett stort urval av utomhusprodukter, från flera

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Maximal snabbhet, minimal bredd

Maximal snabbhet, minimal bredd Maximal snabbhet, minimal bredd Dubbelstaplaren PDP 200 27/7 support worldwide network Double Stacker PDP Modell PDP 200 Lyfthöjd Lyftkapacitet Truckbredd Åkhastighet Standardutrustning Extrautrustning

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL A number of this manual are strongly recommends you read and download towa geller fx 400 till manual information noticed in this manual. TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL Looking

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 actually has a great offer for customers by providing users unlimited access and downloads. INSTRUKTIONS MANUAL TILL VP

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Rörelseanalys och biomekanik Wim Grooten Innehåll Kvalitativ rörelseanalys Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik Biomekanik Rörelseanalys Kvalitativ

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Aberdeen Asset Management Design for letting. Draft 28/6/2013

Aberdeen Asset Management Design for letting. Draft 28/6/2013 Aberdeen Asset Management Design for letting Draft 28/6/2013 Content Design Guidelines for Letting Content Facade banner 4 Displays 7 Posters 9 Folder 10 Advertising 12 Roll Ups 16 Aberdeen wordmark 17

Läs mer

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE SPECIFIKATIONER Typ JCE-3000 JCE-6000 JCE-15K JCE-30K Kapacitet 3000g 6000g 15kg 30kg Gradering 0.1g 0.2g 0.5g 1g Minsta räknevikt 0.02g 0.04g 0.1g 0.2g Vågplatta 334

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style PROXIMION FIBER SYSTEMS REDEYE 23 NOVEMBER 2011 STEFAN EKMAN, GRUNDARE & VD 1 Proximion i korthet Proximion Fiber Systems AB (Proximion) är ett privat bolag som tillverkar och utvecklar avancerade fiberoptiska

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

instruktions manual till vp 290

instruktions manual till vp 290 instruktions manual till vp 290 Print and Online Must be treated that manual applies to all purchases, equipment and options. Therefore, you might find some explanations for instruktions manual till vp

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

CELL PLANNING. 1 Definitions

CELL PLANNING. 1 Definitions CELL PLANNING The following questions in the questionnaire will be answered in full detail even if the relevant information is found in your application. Your answers in the questionnaire will not differ

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS BIBLIOTEK LIBRARY Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS - det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

menu enter history on/off

menu enter history on/off %.',)3( 7EATHER 3TATION 36%.3+! 6¼DERSTATION menu enter history on/off!rt NO 9 Ver. 200908 9 You can choose to use the adaptor or batteries for receiver. Receiver/Indoor unit 2 Setting up using the AC

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer