Hastighetsdisplayer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hastighetsdisplayer. www.skyltar.se. www.sierzega.com"

Transkript

1 2010 Hastighetsdisplayer

2 För en ökad trafiksäkerhet Med våra hastighetsdisplayer hoppas vi kunna bidra till att ge en ökad trafiksäkerhet. Att visa fordonets aktuella hastighet skapar en ökad uppmärksamhet, inte minst för rädslan att åka fast för fortkörning. Föraren känner dessutom det sociala trycket på sig när alla omkring kan se hur fort han kör. Vid skolor, vägarbetsplatser, i villaområden eller hårt trafikerade genomfartsleder är några exempel på platser där displayen kommer till sin rätt. Genom sin låga vikt är den enkel att flytta runt till olika ställen.

3 Overview Översikt Classic Speed Displays GR32 GR32 and och GR42 GR42 (Page (Sid. 6 to 6 9) - 9) Speedpacer Series - Flash, - Flash, 1168, 1168, 2368, 2368, (Page (Sid to 15) - 15) Dot Dot Matrix Displays GR4545 and och GR4590 (Page (Sid to 17) - 17) 3 3

4 Dataregistrering recording Integrerad Integrated dataregistrering recording Alla våra of our displayer displays är are utrustade equipped med with dataregistreringförmåga.* recording ability. * Detta This innebär means that att hastigheten speed of cars för entering/leaving de bilar som passerar the radar radarn detection lagras range på are det stored integrerade on the flashminnet. integrated flash Även memory. om dataregistreringen Although the data inte recording är helt exakt, feature is not så for ger accurate den användaren traffic counting ett ungefärligt it gives the antal user passerande an approximate fordon. number Detta minne of traffic kan volumes. lagra information This memory om is upp able till to store up fordon to 430,000 och förlorar data sets inte and några will not loose data any även data om even batteriet if there skulle is no avlägsnas. battery connected to the display. De The uppgifter data stored som lagras by the av display displayen informs informerar about traffic om trafiken flows in i general. allmänhet. The idea of Fördelen storing med speed att is lagra that you hastigheter are able är create att du speed kan skapa profiles hastighetsprofiler for a certain location. för Furthermore en viss plats. the Dessutom difference är of skillnaden the speed mellan of cars hastigheten entering/leaving på de the bilar radar som passerar detection radaravkänningsområdet range is a way to proof ett the sätt effectiveness att bevisa of effektiviteten the display. i This displayen. can all be Allt done detta with kan our göras analyzing med hjälp software av vår GRS analyseringsprogramvara which is shipped with every GRS som display. levereras med varje display. Our displays offer Bluetooth communication which means that you can transfer Våra data displayer simply from har Bluetoothkommunikation the roadside either with a vilket notebook innebär or a att PocketPC. du enkelt kan överföra data från vägkanten antingen med en bärbar dator eller en handdator. *) *) För For GR32 GR32,,GR42 GR42 och and Speedpacer Speedpacer Flash Flash är dataregistrering recording is ett an option. tillval. All other Alla products andra produkter are equipped är utrustade with data med recording dataregistrering and Bluetooth och communication by Bluetoothkommunikation default. som standard. 4 4

5 GRS Analysing Analyseringsprogram Software Creation Skapande of traffic av trafikrapporter reports With Med the den included medföljande PC software PC-mjukvaran it is easy är to det create enkelt meaningful att skapa diagrams meningsfulla and reports diagram within och rapporter minutes. på några minuter. 5 5

6 Hastighetsdisplay Radar Speed Display GR32 GR32 Produktbeskrivning Product description Den The klassiska classic hastighetsdisplayen Radar Speed Display GR32 GR32 har has funnits been on på the marknaden market for i flera years. år. It Den offers erbjuder more mer than än cm mm digit sifferstorlek size and is och equipped är utrustad with monochrome med en monokrom LEDs. lysdiod. The model I modellen GR32S GR32S has Bluetooth ingår Bluetooth and flash och memory flash-minne. included. GR32C The erbjuder model dessutom GR32C justerbara additionally färger offers för adjustable olika hastigheter colours for (Hastighetsinställningarna different speeds driven här (speed nedanför settings är bara below ett exempel are just an för example en gräns for på a km/h): speed limit): under below km/h: km/h: DIN YOUR HASTIGHET SPEED 48 (GREEN) (GRÖN) mellan between 51 till km/h: 55 km/h: DIN YOUR HASTIGHET SPEED 54 (YELLOW) (GUL) över above 55 km/h: 55 km/h: DIN HASTIGHET YOUR SPEED (RÖD) (RED) Tekniska Technical specifikationer specifications Mått: Dimensions: Vikt: Weight: Sifferstorlek: Digit size: Antal Number färger: of colours: Liggande landscape skylt sign x 630 x 63 x mm cm Stående portrait skylt sign 610 x 750 x x cm mm 9,59.5 kg kg mmcm > >16,000 (utan (without blå) blue) Observera Please note de tillbehör the accessories som finns that på can sidan be 18, found samt on de page allmänna 18, as specifikationerna. well as Information general specifications. om registrering Information av uppgifter on finns data recording på sidan 4. is given on page

7 Versions Versioner of the av GR32 Standard Standardfrontplattan plate design har has gul black reflekterande background, bakgrund white med reflective svart texting text. with red-white reflective border stripes. (Picture below on the left). GR32 med stående format. GR32 with portrait sign Examples Exempel for på GR32 GR32-display displays with med portrait stående format format and och special specialdesign. printing The GR32 GR32 kan can erbjudas be offered med with stående portrait och and liggande landscape format. sign format. GR32C GR32C in landscape i liggande format and och specialdesign. printing 7 7

8 Hastighetsdisplay Radar Speed Display GR42 GR42 Produktbeskrivning Product description Effekten The effectiveness på hastighetsdisplayen of Speed Displays beror på is storleken subject to på the siffrorna. size of the digits. The Ju större larger siffror, the digits, desto the bättre better synlighet is the visibility och större and effekt effectiveness på trafiken. on the traffic. Den klassiska hastighetsdisplayen GR42 har 440 mm sifferstorlek. The classic speed display GR42 has 44 cm digit size. The following models Följande are available: modeller finns: GR42S: GR42S: monokrom single colour, LED-display, Bluetooth, Bluetooth, data recording dataregistrering GR42C: GR42C: flerfärgs multicolour, LED-display, Bluetooth, Bluetooth, data recording dataregistrering Det The faktum fact att that olika different hastigheter speeds visas are shown i olika in färger different i GR42C colours gör in att the GR42C förarna blir mer uppmärksamma på att hålla hastighetsbegränsningarna. makes drivers more aware of keeping speed limits. Speed settings below Hastighetsinställningarna nedan är bara ett exempel för en 50 km/h are just an example for a 50 km/h speed limit: hastighetsgräns: below 51 km/h: YOUR SPEED 48 (GREEN) under 51 km/h: DIN HASTIGHET 48 (GRÖN) between km/h: YOUR SPEED 54 (YELLOW) mellan 51 till 55 km/h: DIN HASTIGHET 54 (GUL) above 55 km/h: YOUR SPEED 62 (RED) över 55 km/h: DIN HASTIGHET 62 (RÖD) Tekniska Technical specifikationer specifications Mått: Dimensions: Vikt: Weight: Sifferstorlek: Digit size: Antal Number färger: of colours: Liggande landscape skylt sign x 830 x 83 x x cm cm Stående portrait skylt sign 800 x 1000 x cm 14,514.5 kg kg mmcm > >16,000 (utan (without blå) blue) Observera Please note de tillbehör the accessories som finns that på can sidan be 18, found samt on de page allmänna 18, as well as specifikationerna. general specifications. Information Information om registrering on data recording av uppgifter is given finns on page 4. på sidan

9 Versions Versioner of the av GR42 Standard Standardfrontplattan plate design har has gul black reflekterande background, bakgrund white med reflective svart texting text. with red-white reflective border stripes. (Picture on page 7 left top). Examples Exempel of på a GR42C en GR42C-display with portrait med sign stående format and format special och printing. specialdesign. The GR42 kan can erbjudas be offered med with stående portrait och liggande landscape format. sign format. Due På to grund its large av den digit stora size the sifferstorleken GR42 will be på noticed GR42 uppmärksammas even from far distances den även (200 på m). långt Thus håll this (200 product m). Alltså can be used for locations where cars kan go denna at high produkt speeds användas or at places på with platser a high där traffic bilar passerar flow. i hög hastighet eller på platser med högt trafikflöde. Displaying Att visa the hastigheten speed can kan promote påkalla attentiveness uppmärksamhet and och at the samtidigt same time sätta put "socialt tryck" pressure" på föraren on the eftersom driver as alla everyone around him can see omkring how fast honom he is driving. kan se hur fort han kör. 9 9

10 Speedpacer Flash Produktbeskrivning Det huvudsakliga syftet med Speedpacer är att ge en individuell återkoppling till föraren beroende på den hastighet han kör i. Speedpacer kan visa vissa textmeddelanden eller blinka i gult för att antingen belöna föraren för att han/hon håller en hastighetsbegränsning eller informera om att bromsa ned. Speedpacer Flash kan också användas med ett radarutlöst gult blinkande sken. Hur intensivt denna blinkar beror på det annalkande fordonets hastighet. Frekvensen ändras efter hastigheten. Tekniska specifikationer Mått: Vikt: Diameter blinkande lampa: Blinkfrekvens: 1150 x 840 x 45 mm 15 kg 180 mm 1,1 och 4,7 Hz Observera de tillbehör som finns på sidan 18, samt de allmänna specifikationerna. Information om registrering av uppgifter finns på sidan 4. Registrering av data finns som alternativ. 10

11 Motiv Vi erbjuder individuell design av frontplattan. Dessutom finns det flera användningsområden för Speedpacer i den dagliga trafikmiljön. Till exempel kan Speedpacer Flash fungera som en varningsignal med symbolen Varning för farlig kurva tryckt på displayen när den ska placeras innan en farlig kurva. Alla förändringar och omdirigeringar av vägar kan förtydligas med hjälp av Speedpacer. 11

12 Speedpacer 1168 och and 2368 Produktbeskrivning Product description Speedpacer Speedpacer - Den - the nya new hastighetsdisplayen! speed information sign! Det The huvudsakliga main purpose syftet of med the Speedpacer is är to att give ge en an individuell individual feedback återkoppling to the till föraren driver depending beroende på on vilken the speed hastighet at which han he kör is i. driving. Speedpacer The Speedpacer har möjlighet is att visa able textmeddelanden to display certain som text antingen messages kan that belöna can either föraren reward om han the håller driver in en hastighetsbegränsning case he kept a speed limit eller informera him honom to slow om down. att sakta ner. Genom By using att använda signs with skyltar children med Speedpacer bilder på barn gets blir very Speedpacer positive acceptance mycket from positivt drivers mottagen and so av Speedpacer förare och is på a så very vis effective är Speedpacer tool to lower ett mycket the average effektivt sätt speeds att sänka a hot den spots. genomsnittliga hastigheten. Du har We också are able möjlighet to offer att various skapa motifs dina egna (see page motiv 11). på displayen. Feel free to create your own motif. Speedpacer 1168S: monokrom LED-display med 8 x 48 pixlar Speedpacer Speedpacer 1168C: 1168S: flerfärgs Single LED-display Display med with 8 8 x x pixlar Pixel Speedpacer 1168C: Multicolour LED Display with 8 x 48 Pixel Speedpacer 2368S: monokrom LED -display med 16 x 48 pixlar Speedpacer Speedpacer 2368C: 2368S: flerfärgs Single LED-display Display med with x x pixlar Pixel Speedpacer 2368C: Multicolour LED Display with 16 x 48 Pixel Speedpacer (2368S) som visas till höger har två textrader, Speedpacer 1168S har bara en rad för text. The Speedpacer (2368S) shown on the right shows 2 lines, the Speedpacer 1168S has only one line for text

13 Additional Ytterligare Features funktioner The Speedpacer ger offers möjlighet the possibility att visa of vissa displaying textmeddelanden certain med messages vissa tidsintervall. at certain time ranges. To give För an att example: ge ett exempel: School Skolområde: zone: 30 km/h 30 km/h - Set - Ställ the device in enheten to display för att THANK visa TACK! YOU! in om case fordonen vehicles inte are har not högre faster hastighet than 25 km/h. än 25 Between km/h. Mellan 26 and 2630 och km/h 30 km/h drivers får förarna get the informationen SCHOOL SKOLOMRÅDE! ZONE! to make för att them göra aware dem medvetna of the area om they att are de kör driving i närheten in. If they av en are skola. faster Om than de 30 kör km/h, snabbare the än Speedpacer 30 km/h, will visar display Speedpacer YOU ARE DU TOO KÖR FAST! FÖR together FORT! with tillsammans the speed! med Bear den in aktuella mind that hastigheten. during winter Tänk time på att the under braking vintern distance är bromssträckan for vehicles för fordon gets longer längre due på grund to weather av väderförhållanden conditions (snow, (snö, ice). is). This Områden would make framför areas skolor in front och of förskolor schools skulle or kindergartens vara ännu farligare even more utan de rätta dangerous trafikdämpande without the hjälpmedlen. proper traffic calming device. Technical Tekniska specifications specifikationer Dimensions: Mått: x 84 x cm x 45 mm Weight: Vikt: 18 kg 18 kg Adjustable Justerbara time tidsintervaller: ranges: 4 4 Number Antal of färger colours för for C-modeller: C-models: > > 16,000 LED LED display: display: 1168: 1168: x 68 x cm 680 (8 mm x 48 (8 Pixel) x 48 Pixlar) 2368: 2368: x 68 x cm 680 (16 mm x (16 48 Pixel) x 48 Pixlar) Please Observera note the de accessories tillbehör som that finns can be på found sidan 18, on page samt 18, de allmänna as well as specifikationerna. general specifications. Information Information om registrering on data recording av uppgifter on page på sidan Sample Exempel pictures på bilder Speedpacer 1168C 1168C Sample Exempel pictures på bilder Speedpacer 2368C 2368C 13 13

14 Speedpacer 4568 Produktbeskrivning Product description Speedpacer The Speedpacer 4568 har 4568 den has största the displayen largest display av alla area Speedpacerprodukter. of all Således products. kan enheten Thus the visa device textmeddelanden is able to show och text hastighetsvärden messages and speed på samma values gång at - the eller same till och time med - or stora even grafiska large graphical bilder. pictures. Den The stora large displayen ger area ökad increases synbarhet drivers' och attentiveness ger mycket and bra besides upptäckbarhet drivers på långt will notice avstånd. the display even if they are far away. Speepacer The Speepacer 4568S erbjuder unit 4568S monocroma offers monochrome lysdioder på LEDs en at panel panel bestående of 45 av x x cm 68cm or 32 eller x pixel x 48 for pixlar large för greyscale stora svartvita pictures. bilder. The Den black svarta square kvadraten (16 x 16 (16 or x eller x ,5 cm) x 22,5 in the cm) upper i övre left vänstra corner hörnet is reserved är reserverad for the control för kontrollelektronik electronics and och cannot kan inte be used. användas. Modellen The model 4568C 4568C erbjuder offers samma the same storlek LED på panel lysdiodpanelen size as above, som but modellen with the ovan, ability men to med show förmågan more than att 16,000 visa mer colours än based färger on the - baserat fundamental på de grundläggande colours red and färgerna green rött (all och mixtures grönt (alla of these blandningar colours can av dessa be shown färger - like kan yellow). visas t.ex. gul). 4568FC The 4568FC är en flerfärgsmodell is a fullcolour som model kan that visa can mer show än even more färger. than 2,000,000 colours

15 Sample Exempelbilder pictures på Speedpacer 4568FC 4568FC Just Precis like for som the för Speedpacer and och 2368, the kan largest den största Speedpacer Speedpacer can also också show visa different olika bilder pictures i olika at different tidsintervaller. time periodes. På grund Due to the av fact att that du you kan can skapa create dina your egna own bilder pictures och ladda and upp upload dem them till enheten to the device, kan du you anpassa are able din to Speedpacer personalize efter your ditt Speedpacer. eget behov. Technical Tekniska specifications specifikationer Dimensions: Mått: x 84 x cm x 45 mm Weight: Vikt: 19 kg 19 kg Adjustable Justerbara time tidsintervaller: periodes: 4 4 Number Antal of färger colours för for C-modeller: C-models: >16,000 >16,000 Number Antal of färger colours för for FC-modeller: FC-models: >2,000,000 LED LED-display: 45 x x cm 680 (32 mm x 48 (32 pixel) x 48 except pixlar) 22.5 med x undantag 22.5 cm av (16225 x 16 x pixel) 225 cm in (16 the x upper 16 pixlar) left corner. i det övre vänstra hörnet. Please note the accessories that can be found on page 18, as well as general specifications. Information on data recording on page 4. Observera de tillbehör som finns på sidan 18, samt de allmänna specifikationerna. Information om registrering av uppgifter på sidan

16 Dot Dot Matrix Displays GR4545 och and GR4590 Produktbeskrivning Product description Flerfärgsdisplayerna The fullcolour Dot Dot Matrix Matrix Displays GR4545 GR4545 och GR4590 and GR4590 är flexibla are flexible radarutlösta radartriggered som displays kan visa that olika are bilder able för to show fyra olika different tidsintervaller pictures for och 4 tre different hastigheter. displayer time periodes and 3 speed ranges. Dessa enheter kan användas som klassiska hastighetsdisplayer med fullt färgläge, som These varningsskyltar devices can vid be riskområden used as classical som utlöses speed displays av en viss with hastighet full colour och mode, som en informationsskylt as warning signs som that visar are ett able textmeddelande to highlight certain när en danger bil närmar zones sig. triggered by a certain speed and as an information sign showing a text message when a Båda car enheterna approaches. kan visa bitmappsbilder med mer än färger. De kan programmeras och konfigureras via Bluetooth samtidigt som de fortfarande är portabla Both units och mobila. are able to show bitmap pictures with more than 2,000,000 colours. They are freely programable and configureable over Bluetooth while still portable and mobile. Tekniska Technical specifikationer specifications GR4545 Mått: Dimensions: x 1000 x x x mm cm Vikt: Weight: 14,514.5 kg kg LED-display: display: x 450 x 45 mm cm (32 x 32 pixlar) pixel) Antal Number färger: of colours: >2,000,000 Tekniska Technical specifikationer specifications GR4590 Mått: Dimensions: 80 x x 115 x 45 x 4.5 mmcm Vikt: Weight: 25 kg 25 kg LED-display: display: x 900 x 90 mm cm (32 x 64 pixlar) pixel) Number Number of colours: of colours: >2,000,000 Observera Please note de tillbehör the accessories som finns that på can sidan be 18, found samt on de page allmänna 18, as specifikationerna. well as Information general specifications. om registrering Information av uppgifter on på data sidan recording 4. on page

17 Sample Exempelbilder pictures GR4545 på GR4545 Sample Exempelbilder pictures GR4590 på GR4590 and och GR4545 GR4545 out ute in the på field fältet 17 17

18 Tillbehör Accessories Batteri Battery CP12180 Banner Banner blockbatteri battery CP12180, CP12180, 12V, 12V, 18ah, 18Ah, inkapslat, Cycle-proof kan can användas be used med for bakstyckena variable pole VG2 clamps och VG2 VG4. and VG4 Batteriladdare Battery Charger 12V / 12V 6A/ 6A Automatisk Automatic batteriladdare battery charger Fronius Fronius Acctiva Acctiva Easy Easy Batteriet Battery laddas gets försiktigt loaded gently till dess to the högsta maximum kapacitet. of its capacity Stor Large display display och batteritestfunktion. and battery testing Ska option användas med To Banner be used CP with Banner CP12180 Variabelt Variable bakstycke Pole Clamp VG2 VG2 Batterihållare Battery holder för 2 for batterier 2 batteries 12 V V Ah18 Ah Variabelt Variable bakstycke Pole Clamp VG4 VG4 Batterihållare Battery holder för 4 for batterier 4 batteries 12 V V Ah18 Ah Kontakta Please contact oss gärna us for för additional ytterligare accessories tillbehör......

19 General Allmän Information information Technial Tekniska data data (for (gäller all displays) alla displayer) Radar Radarenhet: unit: Transmitting Sändningsfrekvens: frequency: Transmitting Kraftöverföring: power: FCC FCC and och CE-authorized CE-godkända 24, GHz GHz 5 mw 5 mw Measureable Mätbar hastighet: speed: km/h km/h Range: Räckvidd: passenger personbil car ca. approx. 100 m, 100 lastbil m, lorry ca. 200 approx. m 200 m Accuracy: Noggrannhet: ± 3 ± % 3% LED LED-display: Power Strömförsörjning: Supply: 12V 12V Operating Arbetstemperatur: temperature: bis 60 C till 60 C Readable Läsbar angle: vinkel: Update Uppdateringshastighet: Rate: approx. ca. 11 sekund, second, justerbar adjustable Brightness Ljusstyrkeinställning: regulation: automatically automatiskt (128 (128 steps) steg) Enclosure: Bifogas: Material: Material: Protection degree: degree: Face Skyltfront: plate: Aluminum Aluminium IP66 IP66 Makrolon non-reflective icke-reflekterande 19 19

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS Multibox Professional 3T 3 Channel Head End English Svenska design for TV 1 1. Contents 1 Contents 2 2 Unpacking your Multibox PRO 3 3 Introduction 4 4 Information about digital

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000

Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000 Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000 g5d04 Contents index Contents index...2 Cisco Call Manager (CM)...3 Allmänt...3 Arkitektur...3 Produkter...4 Cisco IP-telefoner...5 Allmännt...5 Arkitektur...5

Läs mer

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK 1 MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK Tack för att du har valt att använda vår luftkonditioneringsapparat. Innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten, läs noga igenom denna

Läs mer

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX KNX Mätning är smart Smart Metering with KNX KNX Sweden Irisgatan 4B, 431 61 Mölndal tel: +46 (0)734 330 250 epost: info@knx.se hemsida:www.knx.se Innehåll / Content KNX Mätning är smart KNX Metering is

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

Horisontellt hanteringssystem CCT PLUS. för enhetslaster. Utnyttjar de bästa fördelarna från; i ett miljöriktigt integrerat systemupplägg som ger..

Horisontellt hanteringssystem CCT PLUS. för enhetslaster. Utnyttjar de bästa fördelarna från; i ett miljöriktigt integrerat systemupplägg som ger.. Horisontellt hanteringssystem CCT PLUS för enhetslaster. Utnyttjar de bästa fördelarna från; i ett miljöriktigt integrerat systemupplägg som ger.. TERMINAL en öppen, effektiv och fri transportmarknad.

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Scanning the Horizon Mobile Mapping

Scanning the Horizon Mobile Mapping MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 05 Roman Mosaics Aerial survey Flygmätning High Speed Tracking Rail control Spårmätning Scanning the Horizon Mobile Mapping 3D control GPS, mmgps, total station

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Se översikt på sidan fyra hur larmets menyträd ser ut och tag även fram huvudmanualen samt manualen för resp. sensor/tillbehör. För att bläddra i menyn

Läs mer

Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30

Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30 GRAFISK MANUAL Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VÅR PROFIL 1.1 Logotyp 1.2 Logotypens placering 1.3 Logotypen mot annan grafik 1.4 Balk med

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget Byggd miljö och fysisk aktivitet Johan Faskunger

Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget Byggd miljö och fysisk aktivitet Johan Faskunger Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget Byggd miljö och fysisk aktivitet Johan Faskunger statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Den byggda miljöns

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

Marktransporter till och från Arlanda

Marktransporter till och från Arlanda Thesis 127 Marktransporter till och från Arlanda Anders Nilsson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikplanering 1 Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5094)1-105/2005

Läs mer