Hastighetsdisplayer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hastighetsdisplayer. www.skyltar.se. www.sierzega.com"

Transkript

1 2010 Hastighetsdisplayer

2 För en ökad trafiksäkerhet Med våra hastighetsdisplayer hoppas vi kunna bidra till att ge en ökad trafiksäkerhet. Att visa fordonets aktuella hastighet skapar en ökad uppmärksamhet, inte minst för rädslan att åka fast för fortkörning. Föraren känner dessutom det sociala trycket på sig när alla omkring kan se hur fort han kör. Vid skolor, vägarbetsplatser, i villaområden eller hårt trafikerade genomfartsleder är några exempel på platser där displayen kommer till sin rätt. Genom sin låga vikt är den enkel att flytta runt till olika ställen.

3 Overview Översikt Classic Speed Displays GR32 GR32 and och GR42 GR42 (Page (Sid. 6 to 6 9) - 9) Speedpacer Series - Flash, - Flash, 1168, 1168, 2368, 2368, (Page (Sid to 15) - 15) Dot Dot Matrix Displays GR4545 and och GR4590 (Page (Sid to 17) - 17) 3 3

4 Dataregistrering recording Integrerad Integrated dataregistrering recording Alla våra of our displayer displays är are utrustade equipped med with dataregistreringförmåga.* recording ability. * Detta This innebär means that att hastigheten speed of cars för entering/leaving de bilar som passerar the radar radarn detection lagras range på are det stored integrerade on the flashminnet. integrated flash Även memory. om dataregistreringen Although the data inte recording är helt exakt, feature is not så for ger accurate den användaren traffic counting ett ungefärligt it gives the antal user passerande an approximate fordon. number Detta minne of traffic kan volumes. lagra information This memory om is upp able till to store up fordon to 430,000 och förlorar data sets inte and några will not loose data any även data om even batteriet if there skulle is no avlägsnas. battery connected to the display. De The uppgifter data stored som lagras by the av display displayen informs informerar about traffic om trafiken flows in i general. allmänhet. The idea of Fördelen storing med speed att is lagra that you hastigheter are able är create att du speed kan skapa profiles hastighetsprofiler for a certain location. för Furthermore en viss plats. the Dessutom difference är of skillnaden the speed mellan of cars hastigheten entering/leaving på de the bilar radar som passerar detection radaravkänningsområdet range is a way to proof ett the sätt effectiveness att bevisa of effektiviteten the display. i This displayen. can all be Allt done detta with kan our göras analyzing med hjälp software av vår GRS analyseringsprogramvara which is shipped with every GRS som display. levereras med varje display. Our displays offer Bluetooth communication which means that you can transfer Våra data displayer simply from har Bluetoothkommunikation the roadside either with a vilket notebook innebär or a att PocketPC. du enkelt kan överföra data från vägkanten antingen med en bärbar dator eller en handdator. *) *) För For GR32 GR32,,GR42 GR42 och and Speedpacer Speedpacer Flash Flash är dataregistrering recording is ett an option. tillval. All other Alla products andra produkter are equipped är utrustade with data med recording dataregistrering and Bluetooth och communication by Bluetoothkommunikation default. som standard. 4 4

5 GRS Analysing Analyseringsprogram Software Creation Skapande of traffic av trafikrapporter reports With Med the den included medföljande PC software PC-mjukvaran it is easy är to det create enkelt meaningful att skapa diagrams meningsfulla and reports diagram within och rapporter minutes. på några minuter. 5 5

6 Hastighetsdisplay Radar Speed Display GR32 GR32 Produktbeskrivning Product description Den The klassiska classic hastighetsdisplayen Radar Speed Display GR32 GR32 har has funnits been on på the marknaden market for i flera years. år. It Den offers erbjuder more mer than än cm mm digit sifferstorlek size and is och equipped är utrustad with monochrome med en monokrom LEDs. lysdiod. The model I modellen GR32S GR32S has Bluetooth ingår Bluetooth and flash och memory flash-minne. included. GR32C The erbjuder model dessutom GR32C justerbara additionally färger offers för adjustable olika hastigheter colours for (Hastighetsinställningarna different speeds driven här (speed nedanför settings är bara below ett exempel are just an för example en gräns for på a km/h): speed limit): under below km/h: km/h: DIN YOUR HASTIGHET SPEED 48 (GREEN) (GRÖN) mellan between 51 till km/h: 55 km/h: DIN YOUR HASTIGHET SPEED 54 (YELLOW) (GUL) över above 55 km/h: 55 km/h: DIN HASTIGHET YOUR SPEED (RÖD) (RED) Tekniska Technical specifikationer specifications Mått: Dimensions: Vikt: Weight: Sifferstorlek: Digit size: Antal Number färger: of colours: Liggande landscape skylt sign x 630 x 63 x mm cm Stående portrait skylt sign 610 x 750 x x cm mm 9,59.5 kg kg mmcm > >16,000 (utan (without blå) blue) Observera Please note de tillbehör the accessories som finns that på can sidan be 18, found samt on de page allmänna 18, as specifikationerna. well as Information general specifications. om registrering Information av uppgifter on finns data recording på sidan 4. is given on page

7 Versions Versioner of the av GR32 Standard Standardfrontplattan plate design har has gul black reflekterande background, bakgrund white med reflective svart texting text. with red-white reflective border stripes. (Picture below on the left). GR32 med stående format. GR32 with portrait sign Examples Exempel for på GR32 GR32-display displays with med portrait stående format format and och special specialdesign. printing The GR32 GR32 kan can erbjudas be offered med with stående portrait och and liggande landscape format. sign format. GR32C GR32C in landscape i liggande format and och specialdesign. printing 7 7

8 Hastighetsdisplay Radar Speed Display GR42 GR42 Produktbeskrivning Product description Effekten The effectiveness på hastighetsdisplayen of Speed Displays beror på is storleken subject to på the siffrorna. size of the digits. The Ju större larger siffror, the digits, desto the bättre better synlighet is the visibility och större and effekt effectiveness på trafiken. on the traffic. Den klassiska hastighetsdisplayen GR42 har 440 mm sifferstorlek. The classic speed display GR42 has 44 cm digit size. The following models Följande are available: modeller finns: GR42S: GR42S: monokrom single colour, LED-display, Bluetooth, Bluetooth, data recording dataregistrering GR42C: GR42C: flerfärgs multicolour, LED-display, Bluetooth, Bluetooth, data recording dataregistrering Det The faktum fact att that olika different hastigheter speeds visas are shown i olika in färger different i GR42C colours gör in att the GR42C förarna blir mer uppmärksamma på att hålla hastighetsbegränsningarna. makes drivers more aware of keeping speed limits. Speed settings below Hastighetsinställningarna nedan är bara ett exempel för en 50 km/h are just an example for a 50 km/h speed limit: hastighetsgräns: below 51 km/h: YOUR SPEED 48 (GREEN) under 51 km/h: DIN HASTIGHET 48 (GRÖN) between km/h: YOUR SPEED 54 (YELLOW) mellan 51 till 55 km/h: DIN HASTIGHET 54 (GUL) above 55 km/h: YOUR SPEED 62 (RED) över 55 km/h: DIN HASTIGHET 62 (RÖD) Tekniska Technical specifikationer specifications Mått: Dimensions: Vikt: Weight: Sifferstorlek: Digit size: Antal Number färger: of colours: Liggande landscape skylt sign x 830 x 83 x x cm cm Stående portrait skylt sign 800 x 1000 x cm 14,514.5 kg kg mmcm > >16,000 (utan (without blå) blue) Observera Please note de tillbehör the accessories som finns that på can sidan be 18, found samt on de page allmänna 18, as well as specifikationerna. general specifications. Information Information om registrering on data recording av uppgifter is given finns on page 4. på sidan

9 Versions Versioner of the av GR42 Standard Standardfrontplattan plate design har has gul black reflekterande background, bakgrund white med reflective svart texting text. with red-white reflective border stripes. (Picture on page 7 left top). Examples Exempel of på a GR42C en GR42C-display with portrait med sign stående format and format special och printing. specialdesign. The GR42 kan can erbjudas be offered med with stående portrait och liggande landscape format. sign format. Due På to grund its large av den digit stora size the sifferstorleken GR42 will be på noticed GR42 uppmärksammas even from far distances den även (200 på m). långt Thus håll this (200 product m). Alltså can be used for locations where cars kan go denna at high produkt speeds användas or at places på with platser a high där traffic bilar passerar flow. i hög hastighet eller på platser med högt trafikflöde. Displaying Att visa the hastigheten speed can kan promote påkalla attentiveness uppmärksamhet and och at the samtidigt same time sätta put "socialt tryck" pressure" på föraren on the eftersom driver as alla everyone around him can see omkring how fast honom he is driving. kan se hur fort han kör. 9 9

10 Speedpacer Flash Produktbeskrivning Det huvudsakliga syftet med Speedpacer är att ge en individuell återkoppling till föraren beroende på den hastighet han kör i. Speedpacer kan visa vissa textmeddelanden eller blinka i gult för att antingen belöna föraren för att han/hon håller en hastighetsbegränsning eller informera om att bromsa ned. Speedpacer Flash kan också användas med ett radarutlöst gult blinkande sken. Hur intensivt denna blinkar beror på det annalkande fordonets hastighet. Frekvensen ändras efter hastigheten. Tekniska specifikationer Mått: Vikt: Diameter blinkande lampa: Blinkfrekvens: 1150 x 840 x 45 mm 15 kg 180 mm 1,1 och 4,7 Hz Observera de tillbehör som finns på sidan 18, samt de allmänna specifikationerna. Information om registrering av uppgifter finns på sidan 4. Registrering av data finns som alternativ. 10

11 Motiv Vi erbjuder individuell design av frontplattan. Dessutom finns det flera användningsområden för Speedpacer i den dagliga trafikmiljön. Till exempel kan Speedpacer Flash fungera som en varningsignal med symbolen Varning för farlig kurva tryckt på displayen när den ska placeras innan en farlig kurva. Alla förändringar och omdirigeringar av vägar kan förtydligas med hjälp av Speedpacer. 11

12 Speedpacer 1168 och and 2368 Produktbeskrivning Product description Speedpacer Speedpacer - Den - the nya new hastighetsdisplayen! speed information sign! Det The huvudsakliga main purpose syftet of med the Speedpacer is är to att give ge en an individuell individual feedback återkoppling to the till föraren driver depending beroende på on vilken the speed hastighet at which han he kör is i. driving. Speedpacer The Speedpacer har möjlighet is att visa able textmeddelanden to display certain som text antingen messages kan that belöna can either föraren reward om han the håller driver in en hastighetsbegränsning case he kept a speed limit eller informera him honom to slow om down. att sakta ner. Genom By using att använda signs with skyltar children med Speedpacer bilder på barn gets blir very Speedpacer positive acceptance mycket from positivt drivers mottagen and so av Speedpacer förare och is på a så very vis effective är Speedpacer tool to lower ett mycket the average effektivt sätt speeds att sänka a hot den spots. genomsnittliga hastigheten. Du har We också are able möjlighet to offer att various skapa motifs dina egna (see page motiv 11). på displayen. Feel free to create your own motif. Speedpacer 1168S: monokrom LED-display med 8 x 48 pixlar Speedpacer Speedpacer 1168C: 1168S: flerfärgs Single LED-display Display med with 8 8 x x pixlar Pixel Speedpacer 1168C: Multicolour LED Display with 8 x 48 Pixel Speedpacer 2368S: monokrom LED -display med 16 x 48 pixlar Speedpacer Speedpacer 2368C: 2368S: flerfärgs Single LED-display Display med with x x pixlar Pixel Speedpacer 2368C: Multicolour LED Display with 16 x 48 Pixel Speedpacer (2368S) som visas till höger har två textrader, Speedpacer 1168S har bara en rad för text. The Speedpacer (2368S) shown on the right shows 2 lines, the Speedpacer 1168S has only one line for text

13 Additional Ytterligare Features funktioner The Speedpacer ger offers möjlighet the possibility att visa of vissa displaying textmeddelanden certain med messages vissa tidsintervall. at certain time ranges. To give För an att example: ge ett exempel: School Skolområde: zone: 30 km/h 30 km/h - Set - Ställ the device in enheten to display för att THANK visa TACK! YOU! in om case fordonen vehicles inte are har not högre faster hastighet than 25 km/h. än 25 Between km/h. Mellan 26 and 2630 och km/h 30 km/h drivers får förarna get the informationen SCHOOL SKOLOMRÅDE! ZONE! to make för att them göra aware dem medvetna of the area om they att are de kör driving i närheten in. If they av en are skola. faster Om than de 30 kör km/h, snabbare the än Speedpacer 30 km/h, will visar display Speedpacer YOU ARE DU TOO KÖR FAST! FÖR together FORT! with tillsammans the speed! med Bear den in aktuella mind that hastigheten. during winter Tänk time på att the under braking vintern distance är bromssträckan for vehicles för fordon gets longer längre due på grund to weather av väderförhållanden conditions (snow, (snö, ice). is). This Områden would make framför areas skolor in front och of förskolor schools skulle or kindergartens vara ännu farligare even more utan de rätta dangerous trafikdämpande without the hjälpmedlen. proper traffic calming device. Technical Tekniska specifications specifikationer Dimensions: Mått: x 84 x cm x 45 mm Weight: Vikt: 18 kg 18 kg Adjustable Justerbara time tidsintervaller: ranges: 4 4 Number Antal of färger colours för for C-modeller: C-models: > > 16,000 LED LED display: display: 1168: 1168: x 68 x cm 680 (8 mm x 48 (8 Pixel) x 48 Pixlar) 2368: 2368: x 68 x cm 680 (16 mm x (16 48 Pixel) x 48 Pixlar) Please Observera note the de accessories tillbehör som that finns can be på found sidan 18, on page samt 18, de allmänna as well as specifikationerna. general specifications. Information Information om registrering on data recording av uppgifter on page på sidan Sample Exempel pictures på bilder Speedpacer 1168C 1168C Sample Exempel pictures på bilder Speedpacer 2368C 2368C 13 13

14 Speedpacer 4568 Produktbeskrivning Product description Speedpacer The Speedpacer 4568 har 4568 den has största the displayen largest display av alla area Speedpacerprodukter. of all Således products. kan enheten Thus the visa device textmeddelanden is able to show och text hastighetsvärden messages and speed på samma values gång at - the eller same till och time med - or stora even grafiska large graphical bilder. pictures. Den The stora large displayen ger area ökad increases synbarhet drivers' och attentiveness ger mycket and bra besides upptäckbarhet drivers på långt will notice avstånd. the display even if they are far away. Speepacer The Speepacer 4568S erbjuder unit 4568S monocroma offers monochrome lysdioder på LEDs en at panel panel bestående of 45 av x x cm 68cm or 32 eller x pixel x 48 for pixlar large för greyscale stora svartvita pictures. bilder. The Den black svarta square kvadraten (16 x 16 (16 or x eller x ,5 cm) x 22,5 in the cm) upper i övre left vänstra corner hörnet is reserved är reserverad for the control för kontrollelektronik electronics and och cannot kan inte be used. användas. Modellen The model 4568C 4568C erbjuder offers samma the same storlek LED på panel lysdiodpanelen size as above, som but modellen with the ovan, ability men to med show förmågan more than att 16,000 visa mer colours än based färger on the - baserat fundamental på de grundläggande colours red and färgerna green rött (all och mixtures grönt (alla of these blandningar colours can av dessa be shown färger - like kan yellow). visas t.ex. gul). 4568FC The 4568FC är en flerfärgsmodell is a fullcolour som model kan that visa can mer show än even more färger. than 2,000,000 colours

15 Sample Exempelbilder pictures på Speedpacer 4568FC 4568FC Just Precis like for som the för Speedpacer and och 2368, the kan largest den största Speedpacer Speedpacer can also också show visa different olika bilder pictures i olika at different tidsintervaller. time periodes. På grund Due to the av fact att that du you kan can skapa create dina your egna own bilder pictures och ladda and upp upload dem them till enheten to the device, kan du you anpassa are able din to Speedpacer personalize efter your ditt Speedpacer. eget behov. Technical Tekniska specifications specifikationer Dimensions: Mått: x 84 x cm x 45 mm Weight: Vikt: 19 kg 19 kg Adjustable Justerbara time tidsintervaller: periodes: 4 4 Number Antal of färger colours för for C-modeller: C-models: >16,000 >16,000 Number Antal of färger colours för for FC-modeller: FC-models: >2,000,000 LED LED-display: 45 x x cm 680 (32 mm x 48 (32 pixel) x 48 except pixlar) 22.5 med x undantag 22.5 cm av (16225 x 16 x pixel) 225 cm in (16 the x upper 16 pixlar) left corner. i det övre vänstra hörnet. Please note the accessories that can be found on page 18, as well as general specifications. Information on data recording on page 4. Observera de tillbehör som finns på sidan 18, samt de allmänna specifikationerna. Information om registrering av uppgifter på sidan

16 Dot Dot Matrix Displays GR4545 och and GR4590 Produktbeskrivning Product description Flerfärgsdisplayerna The fullcolour Dot Dot Matrix Matrix Displays GR4545 GR4545 och GR4590 and GR4590 är flexibla are flexible radarutlösta radartriggered som displays kan visa that olika are bilder able för to show fyra olika different tidsintervaller pictures for och 4 tre different hastigheter. displayer time periodes and 3 speed ranges. Dessa enheter kan användas som klassiska hastighetsdisplayer med fullt färgläge, som These varningsskyltar devices can vid be riskområden used as classical som utlöses speed displays av en viss with hastighet full colour och mode, som en informationsskylt as warning signs som that visar are ett able textmeddelande to highlight certain när en danger bil närmar zones sig. triggered by a certain speed and as an information sign showing a text message when a Båda car enheterna approaches. kan visa bitmappsbilder med mer än färger. De kan programmeras och konfigureras via Bluetooth samtidigt som de fortfarande är portabla Both units och mobila. are able to show bitmap pictures with more than 2,000,000 colours. They are freely programable and configureable over Bluetooth while still portable and mobile. Tekniska Technical specifikationer specifications GR4545 Mått: Dimensions: x 1000 x x x mm cm Vikt: Weight: 14,514.5 kg kg LED-display: display: x 450 x 45 mm cm (32 x 32 pixlar) pixel) Antal Number färger: of colours: >2,000,000 Tekniska Technical specifikationer specifications GR4590 Mått: Dimensions: 80 x x 115 x 45 x 4.5 mmcm Vikt: Weight: 25 kg 25 kg LED-display: display: x 900 x 90 mm cm (32 x 64 pixlar) pixel) Number Number of colours: of colours: >2,000,000 Observera Please note de tillbehör the accessories som finns that på can sidan be 18, found samt on de page allmänna 18, as specifikationerna. well as Information general specifications. om registrering Information av uppgifter on på data sidan recording 4. on page

17 Sample Exempelbilder pictures GR4545 på GR4545 Sample Exempelbilder pictures GR4590 på GR4590 and och GR4545 GR4545 out ute in the på field fältet 17 17

18 Tillbehör Accessories Batteri Battery CP12180 Banner Banner blockbatteri battery CP12180, CP12180, 12V, 12V, 18ah, 18Ah, inkapslat, Cycle-proof kan can användas be used med for bakstyckena variable pole VG2 clamps och VG2 VG4. and VG4 Batteriladdare Battery Charger 12V / 12V 6A/ 6A Automatisk Automatic batteriladdare battery charger Fronius Fronius Acctiva Acctiva Easy Easy Batteriet Battery laddas gets försiktigt loaded gently till dess to the högsta maximum kapacitet. of its capacity Stor Large display display och batteritestfunktion. and battery testing Ska option användas med To Banner be used CP with Banner CP12180 Variabelt Variable bakstycke Pole Clamp VG2 VG2 Batterihållare Battery holder för 2 for batterier 2 batteries 12 V V Ah18 Ah Variabelt Variable bakstycke Pole Clamp VG4 VG4 Batterihållare Battery holder för 4 for batterier 4 batteries 12 V V Ah18 Ah Kontakta Please contact oss gärna us for för additional ytterligare accessories tillbehör......

19 General Allmän Information information Technial Tekniska data data (for (gäller all displays) alla displayer) Radar Radarenhet: unit: Transmitting Sändningsfrekvens: frequency: Transmitting Kraftöverföring: power: FCC FCC and och CE-authorized CE-godkända 24, GHz GHz 5 mw 5 mw Measureable Mätbar hastighet: speed: km/h km/h Range: Räckvidd: passenger personbil car ca. approx. 100 m, 100 lastbil m, lorry ca. 200 approx. m 200 m Accuracy: Noggrannhet: ± 3 ± % 3% LED LED-display: Power Strömförsörjning: Supply: 12V 12V Operating Arbetstemperatur: temperature: bis 60 C till 60 C Readable Läsbar angle: vinkel: Update Uppdateringshastighet: Rate: approx. ca. 11 sekund, second, justerbar adjustable Brightness Ljusstyrkeinställning: regulation: automatically automatiskt (128 (128 steps) steg) Enclosure: Bifogas: Material: Material: Protection degree: degree: Face Skyltfront: plate: Aluminum Aluminium IP66 IP66 Makrolon non-reflective icke-reflekterande 19 19

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver CanCom Bluetooth transceiver BLUETOOTH V5.6 Specifikation Specification Matningsspänning Power supply 10-30 VDC Spänningsrippel Voltage ripple

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices

Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Wi-Fi travel router for ipad and mobile devices Product ID: R150WN1X1T This Wireless N travel router lets you create a portable wireless hot-spot from a wired network connection or an existing wireless

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

Design by Voice. Azzaro

Design by Voice. Azzaro Design by Voice Azzaro Collection Azzaro One of our most popular ranges, with pieces and possibilities that creates endless variations. Several pieces are suitable for use as TV units. Azzarro is available

Läs mer

7!34% 7!34% 50-51 7!34% 52-53,/7 54-55

7!34% 7!34% 50-51 7!34% 52-53,/7 54-55 50-5 5-53 54-55 waste oil is evacuated directly from the engine to the waste oil storage tank. Both personal contact with the waste oil and mobile units are avoided. tas spilloljan direkt från motorn till

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble I del 9 använder du virknål 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabell.

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner mill Design Roger Persson 2012 Mill betyder fräsa på engelska. Mill är ett bord med massiv skiva och ben, där bordsskivans yta är nedfräst till sin karaktäristiska form. Mill finns som rund, kvadratisk

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features PRODUCT OVERVIEW Lampfinish Lampform coated elliptical Färgtemperatur (K) 2000 CRI (Ra) 20 Dimbart Yes EAN-kod 5410288208435 Energiklass A+ Sockel/Bas Modell E40 SHP Watt (nominell) (W)

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell manual Powerbank 3X Solar Item: 96907 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1. Solar panel 2. USB port 1 (1 A) 3. Power switch 4. LED indicators 5. USB port 2 (2.1 A) 6. Flashlight 7. Micro USB port Charge

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Materialspecification 2016

Materialspecification 2016 Materialspecification 2016 1 Innehåll Materialspecification 2016 2 Eurosize Tryckmetod Digitalt s 5 Tryckmetod Offset s 6 Highstreet Tryckmetod Digitalt s 9 Tryckmetod Offset s 10 Bigsize CityBackLite

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Starla juldekoration / christmas decoration

Starla juldekoration / christmas decoration Copyright 2016. Reproduktion och publicering av material och texter utan Starla juldekoration / christmas decoration Maskor som används i detta mönster: Fm - fastmaska Hö - hoppa över Lm - luftmaska Nä

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1 Mora Armatur Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.moraarmatur.com Monteringsanvisning / Installation instruction Troubleshooting Styxx Rev. 001-14.11. MA nr 1005138 STEG 1 Kontrollera så att medföljande tillhörande

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning STJÄRNA ENG SE NO Item. No 772601780101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Materialspecifikation 2016

Materialspecifikation 2016 Materialspecifikation 2016 1 Innehåll Materialspecification 2016 2 Eurosize Tryckmetod Digitalt s 5 Tryckmetod Offset s 6 Highstreet Tryckmetod Digitalt s 8 Tryckmetod Offset s 9 Bigsize CityBackLite Tryckmetod

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

xperia p manual svenska

xperia p manual svenska Print and Online In case you are particular with knowing everything relating to this, you will need to search for this information. 2 XPERIA P MANUAL SVENSKA It absolutely was available on the web, and

Läs mer

Bygg ihop ditt egna mässystem lika enkelt som LEGO!

Bygg ihop ditt egna mässystem lika enkelt som LEGO! Bygg ihop ditt egna mässystem lika enkelt som LEGO! Obegränsade möjligheter med Eco CrossWire och Eco Trusswire. Aldrig tidigare har det funnits ett så flexibelt och mångsidigt utställningssystem till

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18 medlem i Sveriges EXPOförbund, OSPI (Octanrom Service Partner International) och Stockholm Vistior Board Utomhusprodukter NÄR DU BEHÖVER KVALITET Dohrns har ett stort urval av utomhusprodukter, från flera

Läs mer

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan.

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan. CENTRO Centro är ett bordsprogram som du kan kombinera på många sätt. Borden har skivor i MDF, fanerade eller med högtryckslaminat. Skivorna är fasade och har lätt rundade hörn. Centro har runda ben som

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER YPSILON DESIGN LOVE NEUSCHÜTZ 2009 Ypsilon är bordet med de Y-formade benen, som är i massivt trä. Hel bordsskiva i upp till bredd och diameter 1 400 mm. Bordsskivan är i trälamell och finns med faner

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015 Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup Idre Fjäll 4-6 December 2015 Agenda Introduction of the OC, the Jury and SSA Timetable Weather Forecast/Course Preparation and Grooming Entries and draw

Läs mer

R min. 5 max

R min. 5 max TITAN ACCESSORIES includes: 13-7962-11 SMW LABEL KIT 13-7966-11 BRACKETS FOR REAR LIGHTS 13-7963-11 HEAD LIGHT KIT FOR LH-DRIVE 13-7964-11 WORKING LIGHT 13-7961-11 ROAD KIT W/C CABIN 13-7960-11 ROAD KIT

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

This manual should be saved! EcoFlush Manual

This manual should be saved! EcoFlush Manual This manual should be saved! EcoFlush Manual ENGLISH Important! This manual should be saved by the owner! Read the whole manual before installation. The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters.

Läs mer

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 N R 0 5 Med akrylkåpa LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA Armatur byggd och godkänd för LED-lysrör av T8-typ, 00 mm. Vårt T8 LED-lysrör har väsentligt längre livstid

Läs mer

XUMO. Trådlös PIR. Manual SV.

XUMO. Trådlös PIR. Manual SV. XUMO Trådlös PIR Manual SV. Innehåll 1 Beskrivning delar 1.1 Framsida 1.2 Undersida 1.3 Batterihållare 1.4 Väggfäste 1.5 Bordsställ 2 Hårdvaruinstallation 2.1 Sätt in batterier 2.2 Ström 3 Inställning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER SHELL DESIGN NOTE 2015 Pallen Shell karakteriseras av de rena linjerna och spännande materialmöten som starkt förknippas med skandinavisk design. Shell har likt en stol, en tydlig riktning med en antydan

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk English 12-1 English This manual is written for nwind transducer 1.00 Edition: Jan 2011 12-2 English nwind

Läs mer

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: 92960 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 1 Call button 2 Microphone 3 Charging port 4 On / Off 5 Volume knob Specifications Bluetooth: 4.0 Charging:

Läs mer

F ξ (x) = f(y, x)dydx = 1. We say that a random variable ξ has a distribution F (x), if. F (x) =

F ξ (x) = f(y, x)dydx = 1. We say that a random variable ξ has a distribution F (x), if. F (x) = Problems for the Basic Course in Probability (Fall 00) Discrete Probability. Die A has 4 red and white faces, whereas die B has red and 4 white faces. A fair coin is flipped once. If it lands on heads,

Läs mer