Innerstaden Göteborg Marianne Sörling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innerstaden Göteborg Marianne Sörling"

Transkript

1 Innerstaden Göteborg Marianne Sörling Utbud 470 butiker och 66 frisörer 57 caféer och 125 restauranger 22 Hotell och 10 Gym Medlemmar från 20 till 650 Butiker, restauranger och caféer Fastighetsägare Tjänsteföretag Stadens bolag och förvaltningar

2 Innerstaden Göteborg AB Tre parter i samverkan sedan 2005: Fastighetsägarna Göteborg äger 50 % Göteborgs Köpmannaförbund äger 50 % Göteborg Stad genom samverkansavtal

3 Innerstaden Göteborg En handlingskraftig organisation Personal bestående av centrumutvecklare och idag 7 anställda Samarbete med skolor: IHM Sälj- och marknadsskolan Riskhanteringsakademin Hvitfeldtska gymnasiet Handelshögskolan Göteborg Göteborgs Universitet m fl

4 Samordna polistillstånd för butikerna. Samordna innerstadens gator runt ett blomsterprojekt. Medverka i utveckling av Stora Hamnkanalen. Utveckla utsmyckningen på gatorna i innerstaden. Söka sponsorer till ett statyprojekt. Finansiera julbelysning på fler gator. Genomföra minst 2 dialogmöten kring ombyggnaderna. En levande stadskärna Stadsmiljö 2014 Undersöka möjligheterna att teckna ett nytt samfinansierings- avtal gällande ombyggnader av gator och torg. Ordinarie arbete Belysning under alla årstider Skylt policy och samarbete

5 Gårdsgator Ombyggnad utanför Saluhallen 2009 Kyrkogatan 2009 Domkyrkoplan 2009 Kungsgatan 2010 Kungsgatan 2011 Korsgatan 2012 Rosenlund Området runt NK 2013 Brunnsparken? Kungstorget? Stora hamnkanalen?

6 Marknadsföring och information 2014 Ta fram en almanacka för Ta fram Mina favörer -folder Delta i Göteborg Cityshopping. Sälja 40 stycken banners till hemsidan. Ta fram 300 olika erbjudanden till besökarna. Marknadsföra innerstaden mot kranskommunerna vid tre tillfällen. Samverka med alla aktörer och utveckla öppettider i innerstaden. Genomföra minst tre stora event i innerstaden. Samverka med Göteborgs stad med information om ombyggnader. Utveckla och finansiera marknadsföringen av innerstaden. Sälja annonsplatser på stadsleveransen. Genomföra 1-4 jullördagar. Genomföra en invigning av Rosenlunds ombyggnad. Ge ut minst tre tidningar. Ge ut Guldkant. Ge ut vykort till våra medlemmar minst 6 gånger. Placera ut 10 digitala skyltar. Ge ut 11 nyhetsbrev.

7 Rent och snyggt 2014 Genomföra Städmorgonen den 2 april. Driv ett avfallsprojekt tillsammans med vår partner. Söka sponsorer till Innerstadsvärden för Inspektera alla ombyggda gator och torg 8 ggr, anmäl alla avvikelser. Driva ett projekt med gymnasieskolorna i syfte att minska nedskräpningen. Upphandla och kvalitetssäkra klottersaneringen. Finansiera en fimpsug för att minska fimparna i innerstaden. Bjuda in företag som affischerar olagligt i syfte att minska nedskräpning. Bjuda in ansvariga för ombyggnader från Trafikkontoret och fastighetsägarna i syfte att minska hindrande uppställningsplatser. Ordinarie arbete Gemensam städning Städning efter behov Papperskorgar efter behov Söndriga cyklar Städdagar

8 Innerstaden Göteborgs besöksvärd Innerstaden Göteborgs värd erbjuder er följande: Ansiktet ut mot kunden. Ett trevligt mottagande Ordning och reda på cyklar Minskning av fimpar Innerstaden skall ge ett rent och snyggt intryck. Resurs vid olyckshändelse.

9 Tryggt och säkert 2014 Utföra en gemensam krisövning och riskhantering*. Kvalitetssäkra och genomför två möten med ansvariga för hjärtstartarna. Möta regelbundet stadsdelsförvaltning, social resursförvaltning och polisenhet City för att följa brottsutvecklingen i innerstaden. Öka Trygg i centrum med ytterligare två fastighetsägare. Ordinarie arbete Intressanta mötestema Hjärtstartare 14 stycken 500 personer DHLR per år Säkerhetsutbildningar Dagbevakning av Securitas Trygg i centrum natt

10 Trygg i centrum 2014 Bevakning varje natt mellan Veckorapporter från Innerstaden Göteborg Vid åtgärd, rapport varje morgon till dig. Vid klotter så görs en anmälan till ert klotterföretag. Rädd att gå hem efter ring nattvakten Direktnummer till nattvakten för extra tillsyn om något förväntas hända. Minskning av skadegörelse Högre kunskap om vad som händer i innerstaden. Idag 12 kr/fasadmeter

11 Trafik och tillgänglighet 2014 Ta fram ett På/Avlastningskort till medlemmarna. Starta en pool med eldrivna flakcyklar för medlemmarna. Delta i referensgrupp för Västsvenska paketet och utveckla dialogen. Delta i Sendsmart-projektet. Sätta upp minst 6 besöksräknare ytterligare. Driva ett projekt med transporter till kunderna. Inventera 50 butiker avseende enkelt avhjälpta hinder. Göra en kartläggning av garage och P-anläggningar ur ett trygghetsperspektiv. Gör en åtgärdsplan utifrån resultatet och anslut dem till P-insystemet. Delta i planering av framtida parkering, säkerställ att p-platser finns kvar vid ombyggnader eller ersätts med andra lättillgängliga platser. Kartlägga p-platser, både kommunala och privata, avseende tider, kampanjer och marknadsföring av de p-platser som finns gemensamt. Träffa projektgruppen för tillgänglighetsfrågor 3 gånger under året och ta fram T-gubben - en dekal tillgänglighets anpassade butiker kan sätta i skyltfönstret. Informera/utbilda om korrekt skyltning för funktionshindrade och turister. Utreda shoppings-shuttle; behov och finansiering.

12 Tillgänglighet Parkering för bilar & cyklar Kollektivtrafik Toalett- skötrum och övrig service och nattoalett Gemensamma och tydliga öppettider. Tillgängligt för alla Tillgänglighetsdatabasen Stadsleveransen.

13 Utbud och etablering 2014 Ta fram en årsrapport ex. försäljning, besök m.m. för Genomföra en stråkanalys mellan olika handelsområden och samla alla aktörer. Träffa etableringsgruppen minst 4 ggr. Ordinarie arbete Besöksräknare plus andra mätningar Hyresavtal med bilagor om öppettider, medlemskap, transporter m.m. Samarbete mellan fastighetsägarna BRG om kommande hyresgäster

14 Besöksräknare placering

15 Tusental ,943 Besöksräknare, mars , , , , , , ,19 133, ,931 68,018 21,427 Gata

16 Medlemsvård och Vi-anda Enade vi stå sammanhållning för framgång. 650 medlemmar Dela ut Årets Guldkrona till bästa köpman, tjänsteföretag och servering. Genomför 40 nätverksträffar i mångfaldsprojektet. Genomför minst ett stort seminarium. Genomför en Lär känna din stad -aktivitet. Genomför en medlemsenkät och kundenkät. Ta fram Mina favörer -folder. Gör en kvalitetssäkring av vår verksamhet. Ordinarie arbete Samhörighet mellan företagarna Medlemserbjudande anställda en viktig kund Utbildningar

17 Hållbar utveckling 2014 Ta fram lämpliga kriterier för att bli Sveriges mest hållbara stadskärna och starta 4 projektgrupper. Ansöka om minst ett projekt med finansiering i linje med vår verksamhetsplan. Slutföra projektet Kvinnor i framkant. Bjuda in alla medlemmar till ett faktaseminarium om socialt utsatta EUmedborgare i Göteborg. Samverka för en ökad återanvändning och återvinning av kläder och textil.

18 Innerstaden Göteborg verkar för en hållbar stadskärna en grön och hållbar. Det kan ses ur tre olika aspekter: Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Ekologisk hållbarhet, det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

19 Handlingsplaner Hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående process där man hela tiden söker göra saker bättre än tidigare. Innerstaden Göteborg skall bidra till ett hållbart Göteborg och gör det genom många av de aktiviteter som ingår i de årliga handlingsplanerna:

20 Innerstaden Göteborg Sveriges hållbaraste stadskärna Transporter med gods genom samordnade gods Stadsleveransen och Fiskeleveransen. Elcyklar till företagen Elbåt för renhållning i kanalen MS Renström Avfallshantering och gemensam klottersanering. Byggt om till Gångfartsgator och utvecklat områden för 200 miljoner Energieffektivisering och visularisering Julbelysning - ledbelysning Mångfald En innerstad för alla. Ekologiska varor såsom kläder, inredning och skor samt livsmedel Lokalproducerade livsmedel i handel, restaurang och café Kartläggning, kunskap och minskning av kemikalier.

21 Energieffektiviseringsprojekt Finansiering Energimyndigheten Göteborgs Energi Göteborgs stad VG regionen Fastighetsägare Företagen

22 Energikartläggningar Exempel Bang o Olufsen

23 Energikartläggningar, resultat Ca 130 genomförda energikartläggningar 85% till butiksägare 15% till fastighetsägare

24 Åtgärder för att minska energin i företag och fastigheter Byte av fönster. Belysning med lägre energiförbrukning och värmeåtergivning. Byter lampor, släcker efter sig, i solsken och tidigare än annars. Byter successivt till LED belysning. Öppnar fönster för vädring istället för att använda AC Kontrollera hur länge och hur mycket vi har tänt, byta till lågenergilampor. Avstängning av datorer, ej för hög värme. Centralvärme Den senaste blir tilläggsisolering av vindar Nyttjar naturgas i största möjliga mån. Tidsstyrd tänd och släck. Många olika för att minska energin

25 Åtgärder - energieffektivisering Stora Saluhallen har minskat sin energiförbrukning med minst 20 % och samtidigt ökat välbefinnandet Rosenlundsområdet gör en större ombyggnad och har med minskning av energiförbrukningen i projekten. Stadsleveransen och MS Ren-Ström går på el Higab Vasakronan, Wallenstam, Byggöta m.fl. genomför stora förändringar inom sina fastigheter.

26 Energieffektivisering mål och åtgärder Europas bästa Miljö-stadskärna Minskad energiförbrukning med 25,5 % i innerstaden Genomfört kartläggning i 130 företag/fastigheter Givit råd avseende energiförbättringar Kunskapshöjande åtgärder Visualisering av energiförbrukningen Spridit erfarenheter till andra städer m.fl. Samordning av inköp och tjänster

27 Visualisering Projektets övergripande mål var att utvärdera i vilken utsträckning den interaktiva bildskärmen i innerstaden Göteborg bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om energieffektivisering. Projektets effektmål är att öka förståelsen för energifrågor och speciellt energieffektviseringens betydelse och påverka individers energibeteende och energianvändning i en mer energieffektiv inriktning.

28 Visualisering - syfte Att på en publik plats, förmedla information om Energieffektiviseringsprojektet och visualisera energianvändning i Göteborgs innerstad.

29 Spännande interaktivitet

30 Julbelysning i innerstaden Ny julbelysning på alla gator och torg Ledbelysning Investeringskostnad 4 miljoner 80 % energibesparing

31 Sponsorer till en eldriven städbåt i kanalen. Stena Line Park och natur Göteborgs energi Ren-Ström

32 Smala, enkelriktade citygator

33 Vallgatan ombyggd till gårdsgata 1994

34 Drottninggatan före och efter ombyggnad

35 Magasins gatan

36 Kungsgatan 2011 (Gågata) Ny beläggning av granit Markvärme Belysning

37 Antal Hur lätt är det att ta sig fram på gatan Mkt lätt Lätt Svårt Mkt svårt

38

39 Några reflektioner från butikerna... Våra kunder, speciellt de med barnvagn, har ibland svårt att komma in i butiken för att lastbilar blockerar entrén (Polarn & Pyret, Vallgatan) Det är klart att det känns trist när det står en lastbil under någon timme och blockerar större delen av vårt skyltfönster (The Phone House, Kungsgatan) Ibland tänker jag att det är ett under att det inte hänt någon olycka här med tanke på mängden bilar som kör, vänder och backar samtidigt som det går folk runt omkring (Gillblads, Korsgatan)

40 Varierande förutsättningar för godsmottagning... Röd: Inga möjligheter för godsmottagning innan 10:00 Gul: Begränsade möjligheter för godsmottagning innan 10:00 Grön: Får huvuddelen av godset innan 10:00 och har möjlighet till godsmottagning från tidig morgon Vit: Livsmedelshantering och annan verksamhet som ej är aktuell för samlastning för närvarande

41 Konceptet Smarta Leveranser Stadsleveransen Fiskleveransen Samordn ade varuleveranse r med elfordon Cykelåkeri Lindholmsleveransen Små sändningar står för huvuddelen av trafikrörelserna i city

42 Konceptet Stadsleveransen

43 Planerad utveckling Fas 1 Konceptfas 6 12 månader Ett mindre antal butiker C/o adress Fortsatt kartläggning Fas 2 Utvecklingsfas 1 2 år Fler mottagare/större område Sortering av lokala åkerier Utveckla tilläggstjänster Fas 3 Förvaltningsfas 1 2 år Storskalig verksamhet med mottagare i hela city Helt kommersiell bas

44 Stadsleveransens operativa område

45 Stadsleveransen

46 Stadsleveransen Gemensam godsmottagning för näringsidkare i city Samlastning och slutleverans med elfordon Huvudman Innerstaden Göteborg Fungerar både som c/o adress och åkeri (Postnord och DHL) Nya lokaler, samt nytt fordon och IT-system från mars 2014 Utökning till hela domkyrkoplan under våren/sommaren 2014

47 Cykelåkeri som en integrerad del i Stadsleveransen Första svenska cykelåkeriet (Göteborg & Malmö)

48 Feskeleveransen Transport av fisk- och skaldjur mellan Fiskhamnen-Feskekôrka samt leveranser till restauranger Handlarna kör själva och samordnar sina leveranser

49 Samlade leveranser ger minskad belastning på miljön och bidrar till en mer trivsam och attraktiv innerstad.

50 Eldrivna paketcyklar På Innerstaden Göteborg på Vallgatan finns två stycken nya, eldrivna paketcyklar med en påbyggd låda på flaket. Dessa kan lånas och användas av Innerstaden Göteborgs medlemmar för lokala transporter. Det här är en fortsättning av samarbetet mellan Trafikkontoret och Innerstaden Göteborg kring miljövänlig, eldriven distribution i Göteborgs City

51 Aktiviteter som medverkar till en socialt hållbar innerstad. Mångfalds- och attitydprojekt för att åstadkomma en stad för alla med grundsyftet att utveckla konkurrenskraft och tillväxt genom ökad mångfald i innerstaden. Den övergripande ambitionen med projektet var att påbörja en grundlig förändring av attityderna i innerstaden, En innerstad för alla

52 Rekrytering för mångfald Vilka behöver vi för att kunna möte våra kunder på alla plan? Vilka behöver vi för att få en bra mix av personligheter, kompetens och kreativitet? Hur attraherar vi dem?

53 En innerstad för alla 1) Könsskillnader - en ökad jämställdhet där kraften i en mix av könen och ålder på arbetsplatsen får komma fram och "blomma". 2) Etnicitet - projektet ska sträva efter ett bättre utnyttjande av våra olika invandrargrupper. En mix av kompetenser och bakgrunder leder oftast till synergieffekter i olika former vare sig det är på arbetet eller privat. För att lyckas måste vi ändra attityderna och därigenom skapa förutsättningar för ökad anställning och bättre trivsel på arbetsplatserna.

54 En innerstad för alla 3) Tillgänglighet - handlar om flera funktioner där den fysiska möjligheten att ta sig fram är en viktig förutsättning för tillgänglighet såväl som tillgänglighet på arbetsplatsen i fråga om att vara med i teamet, att kunna förstå och ta till sig information etc. Tillgänglighet handlar även om att service- och detaljhandelsbranschen finns där kunder är, när de har behov. 4) Olika trosuppfattning och sexuell läggning är ytterligare områden som kan försvåra kommunikation och skapa svårigheter för många att uppvisa rätt attityd.

55 Man kan inte läsa sig till ett öppet sinne i mångfald utan man måste träna sig till detta Johan Engström Innerstaden Arkitekter

56 Det här blev inte en kurs som jag trodde det skulle vara det blev något mycket bättre. Lena Svensson Korsetten

57 Från början handlade det bara om etnicitet men nu ser jag nya möjligheter. Anki Kling, Restaurang Palace

58 Inventera butiker och informera i nyhetsbrev om enkelt avhjälpta hinder Tillgänglighet för alla. Oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte skall så långt det är möjligt alla delar av innerstaden vara tillgängliga. Det är gott värdskap och dessutom en stor kundgrupp som återfinns bland människor med någon form av funktionsnedsättning. Innerstaden Göteborgs medlemsbutiker och restauranger är inventerade och upplagda i Tillgänglighetsdatabasen och vi samverkar nu med VGR och Göteborgs Stad om en uppdaterad databas. Träffa referensgruppen för ökad tillgänglighet 3 ggr. För att kunna arbeta innovativt och effektivt med tillgänglighetsfrågor har en referensgrupp skapats. Denna skall komma med förslag och idéer och kunskap i tillgänglighetsfrågor som vi kan arbeta vidare med bland medlemmarna så att antalet hinder kan minska.

59 Krav för att delta i T-märkning Utser tillgänglighetsansvarig. Genomför tillgänglighets inventeringen. Upprättar åtgärdsplan för ökad tillgänglighet utifrån inventerings resultatet. Håller tillgänglighetsinformationen aktuell på hemsidan. Tillser att personal genomgår utbildning i bemötande.

60 Fördelar som deltar i T-märkning får Tillgänglighetsinventering med TD.0- konceptet, länkat till egen hemsida på internet. Utvärdering av inventeringmaterialet med avseende på bl.a. enkelt avhjälpta hinder. Rätt att använda T-märket i sin marknadsföring. Grundläggande utbildning av i bemötande av funktionsnedsättning.

61 Utbildningar i säkerhet och DHLR För att öka tryggheten hos personalen arrangeras utbildningar hur man undviker rån och överfall och vad man gör om utsätts för någon form av våldsamt övergrepp. I ett led att ytterligare öka tryggheten för såväl besökare som personal utbildas kontinuerligt 500 per år personal i HLR/D-HLR.

62 Innerstaden Göteborg Sveriges mest hållbara stadskärna Ekologiska varor såsom kläder, inredning och skor samt livsmedel. Lokalproducerade livsmedel i handel, restaurang och café Kartläggning, kunskap och minskning av kemikalier.

63 Fair Trade City. Innerstaden Göteborg deltar i arbetet för att behålla och utveckla Göteborgs certifiering som Fair Trade City. Det innebär bland annat att kommunen ska leva upp till kriterierna för etisk upphandling, ha ett aktivt informationsarbete och ett visst utbud av etiskt märkta produkter i butiker, caféer och på arbetsplatser. Innerstaden Göteborg sitter med i den styrgrupp som leder arbetet.

64 Från land till stad Vad gör vi? Ökar kännedomen och efterfrågan på närproducerade produkter. Marknadsföring, event och märkning av varor. Studiebesök och möten. Utbildning och information om närproducerade produkter Ökade kvaliteten på mat Skapade försäljningskanaler för producenterna i Västra Götaland Föregick som ett gott exempel för stadskärnorna i Västra Götaland.

65 Från land till stad % skall uppgav att de känner till olika producenter. 45 % av företagen kan uppge tre producenter 50 % företag uppgav att de har bra kunskap om lokalproducerat 76 % uppger att de vill sälja närproducerat. 40 % av företagen uppger att omsättningen ökat mer än 10 % 25 % ökning på närproducerade produkter.

66 Innerstaden Göteborg en hållbar innerstad. Kartläggning av butiker Marknadsundersökning kunder Information om lagstiftningen till företagen. Utbildning i lagstiftning och kemikalier Broschyrer till butiker och konsumenter.

67 REACH är EU:s gemensamma kemikalielagstiftning som började gälla i juni Principen med REACH är att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som har ansvar för att otillåtna kemikalier inte finns kvar i deras produkter REACH står för Registration (Registrering) Evaluation (Utvärdering) Authorisation (Godkännande) Restriction of Chemicals (Begränsning av kemikalier) I och med REACH har bl.a. detaljhandeln fått vissa skyldigheter. Kandidatförteckningen, artikel 59 i REACH, innehåller en lista med kemiska ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människans hälsa och miljön. Butiker har en skyldighet att svara på konsumenters frågor angående ämnen på kandidatlistan inom 45 dagar.

68 Ett urval av ämnen som ingår i kandidatförteckningen och som kan återfinnas i textilier: Bensylbutylftalat (BBP) Bis( tributyltenn)-oxid (TBTO) Blykromat Blykromat- molybdatsulfat Blykromatsulfat Blyvätearsenat 4,4'-Diaminodi-fenylmetan Di(grenade C6- C8) alkylftalater Di(grenade och raka C7-C11) alkylftalater Dibutylftalat (DBP) Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 2,2'-Diklor-4,4'-metylendianilin (MOCA) N,N- dimetylacetamid (DMAC) Hexabromcyklo-dodekan (HBCDD) 2-Metoxi-bensenamin (2-metoxianilin; o- aniside) Natriumdikromat (dihydrat) Natriumdikromat Tri(2-kloroetyl)fosfat Zink-kromat(VI)hydroxid

Januari-nytt. Nyhetsbrev 2013. Årgång 10, nummer 1.

Januari-nytt. Nyhetsbrev 2013. Årgång 10, nummer 1. Januari-nytt Nyhetsbrev 2013. Årgång 10, nummer 1. 28/1 Frukostmöte: Bra kommunikation behöver inte vara perfekt utan bara personlig Föreläsare: Karin Sjöström-Andersson, Invinn och Patrik Ekberg, Posten

Läs mer

Mina favörer 2015. Fina förmåner i ett format som är lätt att bära med sig. www.innerstadengbg.se

Mina favörer 2015. Fina förmåner i ett format som är lätt att bära med sig. www.innerstadengbg.se Mina favörer 2015 Fina förmåner i ett format som är lätt att bära med sig. www.innerstadengbg.se Det lönar sig verkligen att vara medlem i Innerstaden Göteborg. www.innerstadengbg.se Senaste nytt från

Läs mer

Nyhetsbrev. Nytt ESF-projekt. Ny träffpunkt för Innerstaden Göteborgs möten. Turistbroschyren. Frukostmöte. Lunchmöte 031-15 00 17

Nyhetsbrev. Nytt ESF-projekt. Ny träffpunkt för Innerstaden Göteborgs möten. Turistbroschyren. Frukostmöte. Lunchmöte 031-15 00 17 Nyhetsbrev Årgång 7, nummer 1. Januari 2011 Nytt ESF-projekt Fredagen den 17 december beslutade ESF att bevilja Innerstaden finansiering för ett nytt projekt. Denna gång beviljades 7 miljoner kronor till

Läs mer

Tid: 24/4, kl 8 00 10 00. Föreläsare: Fagerhult och Borås Högskola. Tid: 28/3, kl 8 00 9 45. Föreläsare: Tobias Holfelt,MB Market Makers

Tid: 24/4, kl 8 00 10 00. Föreläsare: Fagerhult och Borås Högskola. Tid: 28/3, kl 8 00 9 45. Föreläsare: Tobias Holfelt,MB Market Makers Nyhetsbrev Årgång 8, nummer 4. April 2012 18 april Årets vårstädning! Frukostmöte om Butiksbelysning Tid: 24/4, kl 8 00 10 00 Plats: Gustavigården, Kyrkogatan 28 Föreläsare: Fagerhult och Borås Högskola

Läs mer

Attitydprojektet nu bildas nätverk

Attitydprojektet nu bildas nätverk Nyhetsbrev Årgång 7, nummer 7. Augusti 2011 Seminarium 5 september Mark Levengood Datum: 5 september Tid: 18.30 Plats: Radisson Blu Scandinavia Pris: 100 kr ex moms. I priset ingår lättare förtäring och

Läs mer

Har handeln koll på vilka kemikalier det finns i varorna som säljs?

Har handeln koll på vilka kemikalier det finns i varorna som säljs? Nyhetsbrev Årgång 7, nummer 8. September 2011 Seminarium 5 september Mark Levengood Datum: 5 september Tid: 18.30 Plats: Radisson Blu Scandinavia Pris: 100 kr ex moms. I priset ingår lättare förtäring

Läs mer

April-nytt. Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 4. INBJUDAN TILL ÅRETS STÄDDAG

April-nytt. Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 4. INBJUDAN TILL ÅRETS STÄDDAG April-nytt Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 4. INBJUDAN TILL ÅRETS STÄDDAG Fimpar står för 64 % av allt skräp på Göteborgs gator och torg. Hjälp oss att städa stan och uppmärksamma att det är lätt att

Läs mer

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ]

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] 2012 Projektledning inom Besöksnäringen Isolde Österlin La Mont 881006 [TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] Det har sedan länge funnits krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt

Läs mer

Juni-nytt TILLGÄNGLIGHETSKAMPANJEN 031-15 00 17. Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 6.

Juni-nytt TILLGÄNGLIGHETSKAMPANJEN 031-15 00 17. Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 6. TILLGÄNGLIGHETSKAMPANJEN Juni-nytt Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 6. Då har vi äntligen sparkat igång kampanjen med 2 annonser gällande tillgängligheten till innerstaden. Fredag 10/5 i MET- RO och lördag

Läs mer

Tid: 11.30-13.00 Plats: Gustavigården på Kyrkogatan 28 OBS!! Anmälan: info@innerstadengbg.se eller 031-13 73 00. Datum: 2011-02-16

Tid: 11.30-13.00 Plats: Gustavigården på Kyrkogatan 28 OBS!! Anmälan: info@innerstadengbg.se eller 031-13 73 00. Datum: 2011-02-16 Nyhetsbrev Årgång 7, nummer 2. Februari 2011 Seminarium med Tina Thörner Den 21 februari arrangerar vi på Innerstaden Göteborg ett seminarium med Tina Thörner. Tinas föreläsning är fylld av action och

Läs mer

Innerstaden Göteborg 2009-2010. Slutrapport ESF-projektet

Innerstaden Göteborg 2009-2010. Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg 2009-2010 Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg 2009-2010 Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg 2009-2010 Slutrapport ESF-projektet inledning Under ett och ett halvt

Läs mer

Nyhetsbrev. Seminarium med Paolo Roberto. Frukostmöte Från idé till brevlåda. Lunchmöte Destinationens framtida utmaningar

Nyhetsbrev. Seminarium med Paolo Roberto. Frukostmöte Från idé till brevlåda. Lunchmöte Destinationens framtida utmaningar Nyhetsbrev Årgång 7, nummer 3. Mars 2011 Seminarium med Paolo Roberto Den 4 april arrangerar vi på Innerstaden Göteborg ett seminarium med Paolo Roberto. Paolo Roberto har gått från utanförskap och kriminalitet

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Mars-nytt. Nyhetsbrev 2014. Årgång 10, nummer 3.

Mars-nytt. Nyhetsbrev 2014. Årgång 10, nummer 3. Mars-nytt Nyhetsbrev 2014. Årgång 10, nummer 3. If you want something you ll have to do something, you ve never had you ve never done! 13/3 Sopplunch: Skapa positiva förändringar Tid och plats: 11 30-13

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009

nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009 nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009 Innehåll VD HAR ORDET 5 NilsonGroup 7 NilsonGroup OCH HÅLLBAR UTVECKLING 8 NilsonGroup, EN ATTRAKTIV ABETSGIVARE 9 socialt ansvar via produktionen 11 Uppförandekod

Läs mer

November-nytt. Nyhetsbrev 2014. Årgång 10, nummer 10. Pris: 350 kr plus moms. Julfrukost på Boulebar Rosenlund!

November-nytt. Nyhetsbrev 2014. Årgång 10, nummer 10. Pris: 350 kr plus moms. Julfrukost på Boulebar Rosenlund! November-nytt Nyhetsbrev 2014. Årgång 10, nummer 10. Skratta in julen......med Claes Malmberg! Måndag den 1 December på Radisson Blu Innerstaden Göteborgs traditionella julfest med julbord och underhållning

Läs mer

Nyhetsbrev. Julfest med Janne Bylund. Lyxfällan Charlie Söderberg & Mathias Andersson 031-15 00 17. Halloween i Stora Saluhallen

Nyhetsbrev. Julfest med Janne Bylund. Lyxfällan Charlie Söderberg & Mathias Andersson 031-15 00 17. Halloween i Stora Saluhallen Nyhetsbrev Årgång 6, nummer 10. November 2010 Julfest med Janne Bylund Julen närmar sig och det är dags att boka in Innerstaden Göteborgs julfest på Radisson Blu. Den här gången med komikern Janne Bylund.

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Februari-nytt. Nyhetsbrev 2014. Årgång 10, nummer 2.

Februari-nytt. Nyhetsbrev 2014. Årgång 10, nummer 2. Februari-nytt 4/2 Frukostmöte: Starta lönsam e-handel Föreläsare: Kalle Bodestig, Mandel Design Nyhetsbrev 2014. Årgång 10, nummer 2. Har du funderat på att starta e-handel? Kalle Bodestig föreläser om

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande Hållbart värdeskapande Det är med glädje jag välkomnar Olav Thon Gruppens andra hållbarhetsredovisning, som utarbetats för att systematisera och synliggöra Olav Thon Gruppens arbete med hållbar utveckling.

Läs mer