Jakten som upplevelse och kulturarv av Håkan Strotz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jakten som upplevelse och kulturarv av Håkan Strotz"

Transkript

1 Avsnitt ur Ekoturismskolan publicerad den 23 oktober 2008 Jakten som upplevelse och kulturarv av Håkan Strotz Vad krävs för en lyckad kommersiell jakt? En jaktarrangör bör sträva efter att omsätta så mycket pengar som möjligt per gäst. En hög omsättning och väl förädlad jaktprodukt skapar fler arbetstillfällen och ger en högre förräntning av markernas viltkapital. Arrangemanget bör därför innefatta allt från jakt, mat, boende till transporter. Många av dagens jaktarrangemang har en alltför enkel prägel. Kompisgänget som hyr en billig jaktstuga, tar med egen mat och som efter en kort genomgång jagar på egen hand är ett vanligt exempel. I många andra länder i bland annat Afrika och Nordamerika har jakten blivit en lönsam näring, eftersom arrangemanget alltid inkluderar mat, boende och guider. För att jaktarrangemangen ska hålla hög kvalitet och ge nöjda gäster är det viktigt att arrangören har goda kunskaper om jakten och hur den ska genomföras. Kom ihåg att jakten idag är en fritidssysselsättning för gästerna. När gästerna kommer till oss förvaltar vi det viktigaste de har - deras fritid. Människor som ofta har ont om ledig tid för att utöva sin favoritsysselsättning. Vad de hoppas och förväntar sig är en fantastisk helhetsupplevelse. Om jakterna innefattar mat och boende, bör dessa delar harmoniseras med jaktens inneboende själ. Servera gärna kött från det viltslag som jagas under dagen. Boendet bör vara i jaktområdet och i sin yttre form spegla jaktens upplägg. Är jakten av allmoge- eller trapperstil är det inte fel med ett mera rustikt och enkelt boende med hög mysighetsfaktor. Vid större drevjakter efter älg med företag, kan det kanske passa med ett mer modernt boende med dusch på rummet och så vidare. Åk gärna på studiebesök till andra arrangörer för att lära av deras upplägg. I norra Sverige finns många boenden med hög mysighetsfaktor. I södra Sverige finns anläggningar med modernt boende och/eller spännande logi på slott och herrgårdar. Grundläggande för goda jaktarrangemang är att arrangören är väl förtrogen med den viltart som jagas och den jaktform som tillämpas. Främsta redskapet för lyckade och uppskattade jakter är ett gott ledarskap och en bra organisation. En bra jaktledare får gästerna att känna sig trygga och bekväma under jakten. Det är viktigt med tydliga regler och att man som jaktledare står fast vid företagets jaktregler. Ledarskapet kan exempelvis ibland innebära att stänga av en gäst från vidare jakt om denne brutit mot regler. Jakten ska alltid genomföras med hög säkerhet avseende vapenhantering och säkra skjutriktningar. Jaktetiken måste vara väl genomtänkt och på ett tydligt sett förmedlas till gästerna. För att minimera onödigt lidande och andra problem ska alltid särskild vikt läggas på eftersökshundar, hundförare och eftersökets organisation. Efter jakten ska viltet tillvaratas på bästa vis, och så mycket som möjligt av kött, skinn och troféer tas tillvara och användas.

2 I Jägareförbundets regi anordnas kurser för jaktledare och i kommersiell jakt. Nu i höst arrangerar även Ekoturismföreningen ett seminarium i hållbar och etisk jakt. Som jaktarrangör är det också utvecklande och lärorikt att söka sig till en mentor, som helst bedrivet jaktturism under en längre tid. På så vis kan många misstag och fel undvikas, och jakterna blir snabbare välorganiserade och säkra. På både Ekoturismföreningens och Jägareförbundets webbsidor hittar du information om och kontaktuppgifter till olika jaktarrangörer. Kvalitetssäkra hela jaktupplevelsen, så att jakt, mat, boende och lokala transporter tillsammans blir en oförglömlig upplevelse. Att jakten är en fritidssysselsättning och att gästen förväntar sig en fin upplevelse. Eftersträva harmoni mellan jakt, mat och boende. Jakten ska vara väl organiserad och genomföras på ett behagligt sett. Tumma aldrig på ledarskap och se till att reglerna följs under jakten. Arbeta fram genomtänkta regler och rutiner för säkerhet och etik. Lär av andra och utbilda dig! Jaktgäster och kundkategorier Den kommersiella jakten kan delas in i två kundkategorier; privatpersoner och företag. Privatgästen är alltid jägare, jagar vanligen också på egen hand och har egna jaktmarker. Han eller hon är ofta intresserad av jaktformer eller vilt som man själv inte har tillgång till. Personer från södra Sverige eller Europa söker sig norrut för få jaga ripa eller skogsfågel. En jägare från norr far söderut på jakt efter exempelvis dov- och kronhjort eller vildsvin. Stora troféer är ett annat skäl till att resa iväg. Det här är bland annat vanligt i Kanada och Afrika. Även här i Sverige förekommer fina troféer hos framförallt rådjur, dov- och kronvilt. Gemenskap och traditioner är andra orsaker till att man köper jakt. Ett kompisgäng kan ha som tradition att varje år köpa exempelvis en rådjursjakt. Även vid företagsjakter är alla deltagare jägare, eftersom svensk lagstiftning bland annat kräver jägarexamen. De företag som köper jakt gör det vanligen som representation, där företaget bjuder in viktiga kunder. Även jakt som mötesform blir allt vanligare. Under jakten kan personer inom ett företag umgås under trevliga former. Privatpersoner är oftast mer betalningskänsliga än företag. Privatgäster undersöker marknaden och priser mer frekvent än företag och de är därför mera rörliga mellan olika arrangörer, medan många företag är trogna en eller några jaktarrangörer. Dagens kunder är således jägare och har ofta egna jaktmarker. En positiv utveckling av jaktarrangemang i framtiden vore att skapa upplevelser för icke jägare. Kanske ett koncept som bli jägare för en dag, där gästen får lära sig spåra, skjuta på pappmål, mer om viltvård och eftersök, och uppleva gemenskapen runt brasan. En sådan produktutveckling skulle innebära att markerna kan omsätta mer pengar, utan att fler djur behöver skjutas. 2

3 Jaktgästen är antingen privatperson eller ingår i en företagsgrupp. Idag är alla jaktgäster jägare och har vanligen egna jaktmarker. Det som lockar inom jakten är upplevelsen, fina troféer, gemenskap och traditioner. Privatgästen är vanligen mer priskänslig än företagsgästen. En positiv utveckling vore att fler jaktarrangörer även vänder sig till icke jagande kunder. Marknadsföring och priser för jaktarrangemang För att lyckas med marknadsföringen kring ett jaktarrangemang är det viktigt att förstå gästerna man söker. Vilka är deras önskningar och förväntningar? Arrangemang marknadsförs ofta genom att man berättar om förra årets jaktresultat, som exempelvis hur många råbockar som fälldes och hur stora troféerna var. Men skapa inte för stora förväntningar, genom att enbart redovisa de allra bästa jaktresultaten. Då finns risken att gästen förväntar sig en minst lika bra jakt och kan bli missnöjd. Här finns mycket att lära av andra jaktarrangörer med liknande upplägg och kunder. Vidare bör man bestämma sig för om man främst riktar sig mot trogna återkommande gäster, eller om man vill arbeta med nya gäster varje år. Trogna gäster gör det ofta svårare att höja priset när produkten utvecklas och kvaliteten förbättras på mat och boende. Många trogna gäster, särskilt bland kompisgäng, tar också med sin egen mat och nöjer sig med enklare boenden. Bland företag måste boendet vara bra och mat ingå, men höjer man priset har de ofta goda möjligheter att söka upp en annan arrangör. Baksidan med nya gäster varje år är att det krävs mer marknadsföring. Fördelen är att man har större möjligheter att justera priser, särskilt om man kan erbjuda efterfrågade tjänster som stora troféer. Även ett attraktivt koncept för mat och boende kan locka nya kunder. Var gästen finns beror ofta på vilket jaktarrangemang som erbjuds. Vildsvinsjakt är inget för tyskar, eftersom vildsvin är vanliga där. Mer lockande är då älg och skogsfågel, som inte finns i Tyskland. Jakt som sker med en eller två jägare, är oftast mindre intressanta för företag. Här är det snarare större drevjakter som gäller som umgänge och mötesform. De flesta företagsjakter säljs idag via företagens egna kontaktnät. Marknadsföring till enskilda gäster sker via olika jaktresearrangörer eller annonser i jakttidningar. Genom att studera olika svenska och utländska jakttidningar, kan man snabbt få fram adresser till olika jaktresearrangörer. Samtidigt kan man se i vilka tidningar liknande jaktprodukter annonseras. I utländska jakttidningar och via jaktresearrangörer kan man också ta reda på till vilka länder som svenska jakter säljs. Via dessa annonser kan man sedan gå vidare till arrangörernas produktblad eller hemsidor för att stämma av priser, antal dagar, boende och så vidare. 3

4 Idag kommer jaktgästerna främst från Sverige och då framför allt företagsgrupper. Bland utländska privatgäster märks danskar, tyskar, holländare och italienare. Möjliga framtida marknader torde finnas på de brittiska öarna, i forna Östeuropa samt i Nordamerika. Kan jaktupplevelserna även omfatta icke jägare med spännande arrangemang för att obeväpnad delta i den svenska allmogejakten, finns säkerligen framtida gäster bland annat i Japan och Kina. Känn din gäst. Undvik att bygga upp för höga förväntningar hos gästen. Lär av andra jaktarrangörer. Bestäm om du ska satsa på stamkunder eller nya gäster varje år. Tänk på att gästen önskar jakt som han eller hon inte själv har tillgång till. Kolla priser, trender och utbud hos jaktresearrangörer, i jakttidningar och på internet. Idag kommer mest gäster från Sverige, Danmark, Tyskland, Holland och Italien. I framtiden bör vi kunna locka nya grupper från Storbritannien, östra Europa och Nordamerika. Utveckla jaktarrangemang så att de också kan inkludera icke jägare. Gångbara viltarter vid jaktarrangemang Det vilt som omfattas av allmänna jakttider eller licensierad jakt kan användas för kommersiell jakt. Vilka dessa djurarter är, framgår av Svenska Jägareförbundets jakttabell som finns på nätet. Se till att tabellen är aktuell för året, eftersom ändringar kan ske. Jakttider och regler för björn och lo framgår av Naturvårdsverkets webbsida. Vanliga arter för kommersiell jakt är älg, rådjur, dovhjort, kronhjort, vildsvin, sjöfågel (gäss och änder), ripa, skogsfågel (tjäder och orre) samt fasan och duva. I viss omfattning jagas även hare, räv, grävling och bäver. Jaktarrangemang med mård, mink, morkulla och järpe borde gå att utveckla, liksom en framtida kommersiell jakt på björn och lo. Var kan kommersiell jakt bedrivas? Kommersiell jakt kan bedrivas på egen mark, på arrenderade marker eller efter uppgörelse på annans mark (så kallat vilt på rot ). Jakt kräver stora områden för att kunna skapa ett arbetstillfälle, vanligtvis över hektar i Sverige. För en ägare av egen mark är kommersiell jakt ett bra alternativ, eftersom samma område kan användas för bland annat jord- och skogsbruk. Som egen markägare kan man också styra jaktarrangemangen både tidsmässigt och geografiskt, så att den övriga verksamheten inte störs eller hindras. Att uteslutande bedriva kommersiell jakt på arrenderade marker är oftast svårt, eftersom jaktarrendena är höga i Sverige. Dessutom består många områden av många små marker med många ägare, vilket gör det svårt att få ihop ett större sammanhängande jaktområde. En lösning, som används på några ställen i Sverige, är att man köper vilt på rot. Arrangören gör då upp med markägaren om att han tillsammans med sina gäster kan nedlägga ett visst antal djur mot en 4

5 viss ersättning. Exempelvis görs en överenskommelse under augusti och september, som ger arrangören rätt att skjuta upp till tre rådjur inom det aktuella området mot en ersättning av 800 kronor per djur. Jakt kan bedrivas på egen eller arrenderad mark. Dessutom efter avtal på annans mark, så kallad vilt på rot. Jaktarrangemang kräver stora markarealer. Konflikter kring kommersiell jakt Jakt och särskilt kommersiell jakt är för många ett känsligt ämne. Mellan jägare och jakträttsinnehavare kan avundssjuka och jantelag florera. Andra människor kan ha etiska och moraliska synpunkter på jakten, medan några är helt emot. Bästa sättet att undvika konflikter med andra människor är att vara utåtriktad, ärlig och öppet redovisa allt man gör. Som jaktarrangör bör man delta i möten med andra jägare, naturvänner och lokalbefolkning. En god idé är att bjuda in lokalbefolkningen och andra intressenter till företaget och visa hur och när man jagar samt på vilka viltarter. Om man trots allt hamnar i konflikt med någon, är det viktigt att snabbt ta reda på orsaken. Om man själv agerat felaktigt eller omdömeslöst, är det viktigt att åtgärda saken med en ursäkt eller i vissa fall en rimlig ersättning. Ligger inte felet hos arrangören är det bäst att under processens gång hålla sig saklig och undvika personangrepp eller dylikt. På det viset vinner man vanligen omgivningens respekt och myndigheters samtycke. Var utåtriktad, ärlig och visa öppet vad ni gör. Bjud in olika intressenter, som lokalbefolkning, naturvänner och andra jägare. Vårda din självinsikt och ditt omdöme. Red ut problem i tid. Var saklig och korrekt. Jakt och viltvård Viltstammarna är en jaktarrangörs viktigaste resurs. En bra och genomtänkt viltvård kan skapa goda viltstammar med fina djur och vackra troféer. Med bra viltstammar är det lättare att locka gäster, samt att bedriva en framgångsrik jakt. För att lära sig mer om detta finns via Jägarförbundet olika utbildningar och kurser. Bra litteratur för egna studier finns både via Jägareförbundet och Lantbruksuniversitetets webbsidor. Jägareförbundets bokserie Nya jägarskolan är ett grundläggande material i ämnet. Grunden för ett bra viltvårdsarbete är alltid en viltvårdsplan, jaktdagbok och ett årligt jaktbokslut. Syftet med dessa dokument är att veta hur många djur som finns i området och hur stort uttag vi kan göra utan att stammen minskar. Dessutom kan vi styra kroppsstorlek och trofé genom en selektiv jakt. Det kan exempelvis ske genom att spara fina 5

6 ungtjurar av älg, så att de får en möjlighet att avla fler fina djur, samt växa till sig och slutligen ge en fin trofé. Med hjälp av viltvårdsplanen kan man även planera övriga viltvårdsåtgärder, som skapande och skydd av viktiga biotoper och god fodertillgång för viltet. Viltvårdsplanen beskriver jaktföretagets resurs - jaktmarken och viltet. Planen ska uppdateras och förändras årligen i takt med att viltstammarna förändras. Planen omfattar en karta över jaktområdet. Till kartan fogas en beskrivning över områdets viltstammar där deras ungefärliga storlek i antal djur, ålders- och könsfördelning, samt geografiska spridning framgår. Viltstammarna beskrivs artvis. Exempel: Jaktområdets norra del omfattar runt hektar och hyser en god stam av vildsvin. I området finns uppskattningsvis 100 individer varav 15 suggor, 10 galtar och 75 ungdjur. I området finns även en rådjursstam som omfattar För de djurslag som man tänker jaga beskrivs jaktformen, uttagets storlek och fördelning, antal gäster, antal jaktdagar, samt hur viltet skall tas tillvara. Vildsvinen jagas uteslutande som vakjakt vid åtel. Jakten inriktas huvudsakligen på ungdjur. Uttaget planeras bli total 30 individer, varav maximalt 2 galtar. Skjutförbud råder för suggor. Antalet jägare beräknas till 20 och antalet jaktdagar till cirka 25. Grisarna tas om hand i viltslakteriet. Köttet används dels inom den egna verksamheten och säljs via grossist. Rådjursstammen bedöms i dagsläget inte vara jaktbar kommersiellt I planen redovisas vilken viltrapportering som görs, bland annat avskjutningsstatistik till Jägareförbundet och länsstyrelsen. Även eventuella möten av vikt för planen noteras, exempelvis samrådsmöten inom ett större viltvårdsområde. Jaktdagbok förs för varje jaktdag. Där redovisas antalet jägare som deltog, jaktform och antalet jakttimmar. Antalet fällda djur fördelat på art, kön, ålder, vikt och trofé (horn, skinn ) skrivs ned. I slutet av jaktåret sammanställs Viltvårdsplanens planerade jakt med jaktdagbokens verkliga resultat. I Jaktbokslutet framgår i korthet viltvårdsplanens planerade uttag och därefter vad resultatet blev art för art. Även jaktformer, antal jaktdagar, fällt vilt per jakttimme och hur viltet togs tillvara redovisas. I Jaktbokslutet framgår kommentarer och redogörelser för möten i exempelvis jaktvårdskretsen, viltvårdsområdet, med lokalbefolkning, gäster med flera. Den viltrapportering som gjorts till Jägareförbundet och länsstyrelse redovisas också. Viltvårdsplanen beskriver jaktresursen viltet både i omfattning och geografiskt. I jaktdagboken beskrivs jaktresultat och jaktmetoder dag för dag. I jaktbokslutet sammanfattas det gångna året. Den planerade förvaltningen i viltvårdsplanen stäms av mot det faktiska resultatet ur jaktdagboken. 6

7 Lagar och regler Kommersiella jaktarrangörer måste givetvis följa svenska lagar och regler för jakt. Följande är ett utdrag från Jägareförbundets hemsida. Kom ihåg att bestämmelser som rör jakten finns i många olika regelverk. Nedan har jag försökt att samla de för jakten viktigaste författningarna under särskilda rubriker: Jakt Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt. Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om administration av jakt efter älg, kronhjort och stora rovdjur med mera. Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar med mera för att förebygga skador av hare. Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna om jakt och statens vilt. Jaktlagen. Jaktförordningen. Lag om viltvårdsområden. Rätten till fälld älg. Viltskadekungörelsen. Vapen Bestämmelser om bland annat köp, innehav och förvaring av skjutvapen och ammunition finns i Vapenlagen och Vapenförordningen. I Rikspolisstyrelsens föreskrifter finns förtydliganden och mer detaljerade regler till vapenlagstiftningen. Bestämmelser om ammunition finns även i författningarna om brandfarliga och explosiva varor. Regler om utförsel och införsel av skjutvapen och ammunition finns i författningarna om krigsmateriel och om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom EU. Vapenlagen. Vapenförordningen. Rikspolisstyrelsens föreskrifter till vapenlagstiftningen. Lag om brandfarliga och explosiva varor. Förordning om brandfarliga och explosiva varor. Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Lagen om krigsmateriel. Förordningen om krigsmateriel. Lag om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom EU. Förordning om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom EU. Fastighet När det gäller jakträttsavtal och uppsägning av dessa är det främst 7 och 8 kapitlet i Jordabalken som är av intresse. Jordabalken. Lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter. Lag om samäganderätt. 7

8 På finns Sveriges lagar och förordningar samlade. Där finns också rättsfall beskrivna. Håkan Strotz Jägmästare Urnatur Sjögetorp ÖDESHÖG 8

Jakt. Bilaga 1. Grundkriterier:

Jakt. Bilaga 1. Grundkriterier: Jakt Ekologiskt och etiskt väl genomförd jaktturism är att klokt använda en naturresurs, viltet, och ge det ett ökat ekonomiskt värde i konkurrensen med annan markanvändning och andra aktörers krav. Kan

Läs mer

Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17

Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17 Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17 Observera att det i övriga delar av remissen kan finnas förslag som indirekt påverkar jakten läs in dig via länk i kallelsen

Läs mer

JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde

JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde JAKTREGLER Stöde Södra Viltvårdsområde STÖDE SÖDRA VILTVÅRDSOMRÅDE Allmänna regler för jakt på älg, antagna på ordinarie årsstämma 2011 Jakten bedrivs uppdelad på samma områden som föregående år Jägare

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET. OvS 140207

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET. OvS 140207 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET OvS 140207 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET EN PRESENTATION JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG Aldrig förr har så många jägare haft så många jaktmöjligheter på så mycket vilt som nu! Många arter

Läs mer

Nya Zeeland Den äkta Kiwi lifestyle upplevelsen Spray Point Station, Marlborough

Nya Zeeland Den äkta Kiwi lifestyle upplevelsen Spray Point Station, Marlborough Nya Zeeland Den äkta Kiwi lifestyle upplevelsen Spray Point Station, Marlborough Nya Zeeland är var jägares paradis. En värld av mycket olika jaktformer, samlat på ett ställe, omgiven av en storslagen

Läs mer

Jägarnas Riksförbunds yttrande kring remissen N2015/05179/FJR om strategi för svensk viltförvaltning.

Jägarnas Riksförbunds yttrande kring remissen N2015/05179/FJR om strategi för svensk viltförvaltning. JÄGARNAS RIKSFÖRBUND Datum: 2016-01-28 D. nr: 015-16 Kopia till Till Regeringskansliet/Näringsdepartementet (n.registrator@regeringskansliet.se) Jägarnas Riksförbunds yttrande kring remissen N2015/05179/FJR

Läs mer

Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010. Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu

Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010. Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu Institutionen för teknik Avdelningen för Skog och trä Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010 Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu Jakten

Läs mer

STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING MED MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR NATURVÅRDSVERKET

STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING MED MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR NATURVÅRDSVERKET STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING MED MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR NATURVÅRDSVERKET EN NYSTART FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING Naturen och samhället är i ständig förändring. Landskapet, klimatet och viltstammarna

Läs mer

VILT Kvalificerad Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster, Trollhättan. Kursbeskrivningar

VILT Kvalificerad Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster, Trollhättan. Kursbeskrivningar Kursbeskrivningar 1. Kursens namn: Beteende och förändringsarbete Yh-poäng: 10 Kursen innehåller olika beteendevetenskapliga förklaringsmodeller för att förstå mänskliga beteende vid ett förändringsarbete.

Läs mer

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2013-12-02 Dnr 2013.TS0381 Miljöhandläggare Frida Johansson Tfn: 0481-45365 E-post: frida.johansson@nybro.se Teknik och Samhällsbyggnadsnämnden Taxa för upplåtande av jakträtt på kommunens mark samt policy

Läs mer

Ersättningar, regler och typfall

Ersättningar, regler och typfall Ersättningar, regler och typfall Sammanställning enligt Rikspolisstyrelsens och Naturvårdsverkets föreskrifter www.viltolycka.se Ansvarig utgivare: Nationella viltolycksrådet D nr: POA-226-7276/12 Produktion:

Läs mer

Förslag till ändringar i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2002:9, FAP 551-3)

Förslag till ändringar i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2002:9, FAP 551-3) Öster Malma 2006-09-25 Rikspolisstyrelsen Polisavdelningen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Förslag till ändringar i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2002:9, FAP

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref N2015/05179/FJR Ert datum 2015-11-09 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss om strategi för svensk viltförvaltning Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer

Naturskyddsföreningen. Policy. Jakt och viltförvaltning

Naturskyddsföreningen. Policy. Jakt och viltförvaltning Naturskyddsföreningen Policy Jakt och viltförvaltning Antagen av Naturskyddsföreningens riksstyrelse 2014 2 Innehållsförteckning Kap. 1 Inledning 4 Kap. 2 Grundläggande utgångspunkter 4 Kap. 3 När kan

Läs mer

Meddelande nr 2015:24. Vägledning för kommunal viltförvaltning

Meddelande nr 2015:24. Vägledning för kommunal viltförvaltning Meddelande nr 2015:24 Vägledning för kommunal viltförvaltning 2 Vägledning för kommunal viltförvaltning Meddelande nr 2015:24 3 Meddelande nummer 2015:24 Referens Kontaktperson Webbplats Fotografier Kartmaterial

Läs mer

Policy för jakträttsupplåtelser på kommunens mark. Antagen av kommunstyrelsen 2005-02-09 Kompletterad i kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-02-28

Policy för jakträttsupplåtelser på kommunens mark. Antagen av kommunstyrelsen 2005-02-09 Kompletterad i kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-02-28 Policy för jakträttsupplåtelser på kommunens mark Antagen av kommunstyrelsen 2005-02-09 Kompletterad i kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-02-28 Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 Indelning i områden för

Läs mer

Viltinventeringar och viltforskning

Viltinventeringar och viltforskning Viltinventeringar och viltforskning http://www.rktl.fi/svenska/ http://www.rktl.fi/svenska/vilt/ http://www.rktl.fi/svenska/vilt/instruktioner_och_blanketter/ Finlands viltcentral 2012 Illustration: Seppo

Läs mer

Bilaga JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde

Bilaga JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde Bilaga JAKTREGLER Stöde Södra Viltvårdsområde STÖDE SÖDRA VILTVÅRDSOMRÅDE Allmänna regler för jakt på älg, antagna på ordinarie årsstämma 2011 Jakten bedrivs uppdelad på samma områden som föregående år

Läs mer

Projektbeskrivning Funktionshindrade och jakt

Projektbeskrivning Funktionshindrade och jakt 2010-11-14 Projektbeskrivning Funktionshindrade och jakt Huvudman Svenska Jägareförbundet, Öster Malma, 611 91 Nyköping Samarbetsorganisationer Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) Box 49084, 100

Läs mer

Attityder till vildsvin & utfodring. Fredrik Widemo

Attityder till vildsvin & utfodring. Fredrik Widemo Attityder till vildsvin & utfodring Fredrik Widemo Data från fyra undersökningar Jägarkårens attityder till jakt och viltvård 9 66 jaktkortslösare, 62 % svarsfrekvens Fredrik Widemo, Göran Ericsson & Roger

Läs mer

Jakt. Bilaga 1. Grundkrav:

Jakt. Bilaga 1. Grundkrav: Jakt Ekologiskt och etiskt väl genomförd jaktturism är att klokt använda en naturresurs, viltet, och ge det ett ökat värde i konkurrensen med annan markanvändning och andra aktörers krav. Kan viltresursen

Läs mer

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt?

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Svenljungastrejken Vi accepterar varg men kräver ett tak på mellan 150 till 210 individer. Detta för att här går den absoluta gränsen för vad våra gröna näringar

Läs mer

Text & Foto Kristofer Hansson. När man jagar med wachtelhundar då vet man aldrig vad för slags vilt man kommer att få framför bössan.

Text & Foto Kristofer Hansson. När man jagar med wachtelhundar då vet man aldrig vad för slags vilt man kommer att få framför bössan. Text & Foto Kristofer Hansson Allt om Jakt och Vapen följde den hängivne jägaren Mats Jönsson och hans jaktgäng under några av höstens fartfyllda jakter. De jagar på några av södra Sveriges absolut viltrikaste

Läs mer

Remiss ang. förslag från Naturvårdsverket om ändrade jakttider Jo2000/2712

Remiss ang. förslag från Naturvårdsverket om ändrade jakttider Jo2000/2712 2001-02-08 Jordbruksdepartementet Same- och utbildningsenheten 103 33 Stockholm Remiss ang. förslag från Naturvårdsverket om ändrade jakttider Jo2000/2712 Svenska Jägareförbundet får med anledning av det

Läs mer

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism Large 2011 i Järvsö 2011-11-22 Sammanfattning från regionalt dialogmöte om rovdjursturism. 1. Olle Fack från Destination Järvsö och Linda Thelin från Rovdjurscentret hälsar välkommen till ett möte med

Läs mer

Nytt fokus på viltolyckor KRÄVS!

Nytt fokus på viltolyckor KRÄVS! Nytt fokus på viltolyckor KRÄVS! Anders Sjölund Ekolog & Nationell samordnare Natur Tel: 46 (0)70 5975228 Mail: anders.sjolund@trafikverket.se Trafikverket Röda vägen 1 781 88 Borlänge www.trafikverket.se

Läs mer

Jaktförordning (1987:905)

Jaktförordning (1987:905) Särskilda trafikförfattningar m.m./jakt och fiske 1 Inledande bestämmelse 1 [5301] Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i jaktlagen (1987:259) ([5201] o.f). Jakten Allmänna

Läs mer

Sidan 1 av 30. A & O i VVO. Utbildningsmaterial för viltvårdsområden i Norrbotten 2013-03-04

Sidan 1 av 30. A & O i VVO. Utbildningsmaterial för viltvårdsområden i Norrbotten 2013-03-04 Sidan 1 av 30 A & O i VVO Utbildningsmaterial för viltvårdsområden i Norrbotten A & O i VVO Innehållsförteckning Sidan 2 av 30 1. Lagstiftning sid 3 (Lag om viltvårdsområden SFS 2000:592) a. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012.

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012. 2012-06-19 9 218-3983-2012 1(5) Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt

Läs mer

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING SÖDRASKÅNINGARNASVILT&FISKEVÅRDSFÖRENING Ärende: Styrelsemöte Plats: Vemmenhögssalen,FörläggningsbyggnadFB1 Tid: 2009 02 0917.00 Närvarande: UlfOttosson,ThomasOhlsson,PatrikEkstrand,Bernt Jacobsson,DennisOhlsson,IngvarNilsson,LinusSvensson,Leif

Läs mer

Vildsvin Några sanningar

Vildsvin Några sanningar Några sanningar De föder 2-3 kullar/år Varje sugga föder minst 8 kultingar Man kan skjuta hur många som helst, de blir ändå bara fler Vill Du ha bort grisarna, skjut suggan först De äter potatis precis

Läs mer

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundet erbjuder och arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet ett antal utbildningar 2013

Läs mer

RP 48/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 i jaktlagen

RP 48/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 i jaktlagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 i jaktlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att jaktlagen ändras i syfte att förhindra

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:58

Regeringens proposition 2011/12:58 Regeringens proposition 2011/12:58 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon Prop. 2011/12:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 2011 Fredrik

Läs mer

HANSJÖ VVO 2013. www.hanssjojagaren.com. Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa

HANSJÖ VVO 2013. www.hanssjojagaren.com. Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa www.hanssjojagaren.com Nr 41 Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa Innehållsförteckning Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Ordförande

Läs mer

Fällor i naturen vad gäller?

Fällor i naturen vad gäller? Fällor i naturen vad gäller? En hel del av er ser dem säkert då och då fällorna ute i markerna. Fällfångst är nämligen en vida spridd jaktmetod och det finns en uppsjö av olika typer och modeller av fällor

Läs mer

Eftersök av trafikskadat vilt

Eftersök av trafikskadat vilt Ds 2008:35 Eftersök av trafikskadat vilt Jordbruksdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll...5 Författningsförslag...7 Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259)...7 Förslag till

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS MÅL OCH STRATEGIER MED VERKSAMHETSPLAN 2012. (Antagen på förbundsstyrelsens sammanträde 2011-12-13)

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS MÅL OCH STRATEGIER MED VERKSAMHETSPLAN 2012. (Antagen på förbundsstyrelsens sammanträde 2011-12-13) SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS MÅL OCH STRATEGIER MED VERKSAMHETSPLAN 2012 (Antagen på förbundsstyrelsens sammanträde 2011-12-13) innehåll Förord av förbundsordföranden s. 3 Sammanfattning av våra mål och strategier

Läs mer

Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern resultat av en enkätundersökning

Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern resultat av en enkätundersökning Lantbrukarnas syn på viltskador orsakade av gäss och tranor kring Tåkern resultat av en enkätundersökning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 218-20969-06 FÖRORD I januari 2006 skickade Länsstyrelsen Östergötland,

Läs mer

Idag finns sannolikt fler än 200 000 vildsvin i Sverige! Om några år kan vi ha 500 000 vildsvin i Sverige

Idag finns sannolikt fler än 200 000 vildsvin i Sverige! Om några år kan vi ha 500 000 vildsvin i Sverige Idag finns sannolikt fler än 200 000 vildsvin i Sverige! Om några år kan vi ha 500 000 vildsvin i Sverige Foto: Thomas Ohlsson Skador förorsakade av vildsvin Utsatta miljöer Antal olyckor Trafikolyckor

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-11-28 Ärendenr: NV-06674-13 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

HANSJÖ VVO 2015. www.hanssjojagaren.com. Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa

HANSJÖ VVO 2015. www.hanssjojagaren.com. Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa www.hanssjojagaren.com Nr 43 Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa Innehållsförteckning Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Ordförande

Läs mer

HANSJÖ VVO 2016. www.hanssjojagaren.com. Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa

HANSJÖ VVO 2016. www.hanssjojagaren.com. Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa www.hanssjojagaren.com Nr 44 Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa Innehållsförteckning Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Ordförande

Läs mer

Viltskadestatistik 2009

Viltskadestatistik 2009 Viltskadestatistik 2009 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda STATISTIK OCH PROGNOSER FRÅN VILTSKADECENTER 2010-1 Innehåll Inledning...2 Delområden i statistiken...3 Rovdjursforum... 4 1.

Läs mer

Fiske och vattenvård 1, 100 poäng

Fiske och vattenvård 1, 100 poäng SKOG, MARK OCH VATTEN Ämnet skog, mark och vatten behandlar mångbruk av skog. Med mångbruk menas att skogen används för olika syften. Skogen omfattas av stora ekonomiska och miljömässiga värden och är

Läs mer

JaktVakt. Vad är JaktVakt?

JaktVakt. Vad är JaktVakt? JaktVakt Vad är JaktVakt? Ett SMS system för Älg- och Kronhjortsjakt Förenklar administrationen för skötselområdet Håller reda på djurtyper och antal djur som får skjutas Minimerar risken för överskjutningar

Läs mer

Vitsvanshelg med spets

Vitsvanshelg med spets Vitsvanshelg med spets När den sex man starka styrkan sätter sig till bords på Finlandsbåten i Stockholm är stämning och förhoppningar på topp. Några har varit med förr, och vet hur bra det kan vara, de

Läs mer

Vildsvinen på språng in i markerna

Vildsvinen på språng in i markerna Vildsvinen på språng in i markerna Vildsvinen ökar med 13 procent om året och sprider sig till nya områden. De nya djuren innebär både risker och möjligheter. I Halland samarbetar man om en gemensam strategi.

Läs mer

Rovdjursturismen är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid

Rovdjursturismen är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid Motion från Staffan Widstrand Rovdjursturismen är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid Rovdjursturismen skördar stora framgångar världen över. Det är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid. För

Läs mer

7.1 Utredningens förslag i sammanfattning

7.1 Utredningens förslag i sammanfattning SOU 1997:91 257 7 Viltvårdsområden 7.1 Utredningens förslag i sammanfattning Utredningen föreslår att lagen (1980:894) om jaktvårdsområden får ändrad rubrik och fortsättningsvis kallas lagen om viltvårdsområden.

Läs mer

Hjortdjursskador på skog

Hjortdjursskador på skog Riktlinjer för bidrag för ersättande av Hjortdjursskador på skog samt bidrag för förebyggande åtgärder Fastställda den 3.5.2016 ÅLR 2016/3225 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Hjortdjursskador på

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 viltskadeförordningen (2001:724); NFS 2008:16

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

4 5 JUNI MÄSSTIDNING. Utställare Program Karta JONAS I SÄLEN GAME FAIR 2016 1

4 5 JUNI MÄSSTIDNING. Utställare Program Karta JONAS I SÄLEN GAME FAIR 2016 1 4 5 JUNI MÄSSTIDNING Utställare Program Karta JONAS I SÄLEN GAME FAIR 2016 1 Jonas i Sälen - årets företagare Jakten går igen i allt! Jonas i Sälen erbjuder unikt boende för grupper och företag. Boka boende,

Läs mer

Jakt med pil och båge

Jakt med pil och båge Riktlinjer för Jakt med pil och båge Fastställda den 29.6.2006 Börjar gälla fr.o.m. 1.8.2006 Dnr N42/06/1/18 Riktlinjer för jakt med pil och båge Jämfört med andra jaktformer anses jakt med pil och båge

Läs mer

Viltövervakningen Dalarnas och Gävleborgs län 2009/2010

Viltövervakningen Dalarnas och Gävleborgs län 2009/2010 Viltövervakningen s och s län 29/21 Viltövervakningen, arbetet med avskjutningsstatistiken på småvilt som bygger på de rapporter jaktlagen skickar in är nu sammanställt för jaktsäsongen 29/21. Ett stort

Läs mer

Finlands viltcentrals strategi för naturvård och naturskydd 2014

Finlands viltcentrals strategi för naturvård och naturskydd 2014 Finlands viltcentrals strategi för naturvård och naturskydd 2014 Utgångspunkter och bakgrund Livsmiljöernas fragmentering och försämrade kvalitet hotar: för samhället viktiga ekosystemprocesser naturens

Läs mer

Yttrande från Riksföreningen Hänsynsfull Jakt avseende Betänkande SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning M2007/2507/Na.

Yttrande från Riksföreningen Hänsynsfull Jakt avseende Betänkande SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning M2007/2507/Na. Yttrande från Riksföreningen Hänsynsfull Jakt avseende Betänkande SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning M2007/2507/Na. Riksföreningen Hänsynsfull Jakt, RHJ, är ytterst kritisk till utredningen Rovdjuren

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; beslutade den 2 december 2010. Utkom från trycket

Läs mer

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får Slutrapport för Förstudie till projektidén Sågmyra får får Innehållsförteckning Försättsblad... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Vilket projekt redovisar du?... 3 2. Vilka personer kan svara på frågor om

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Av Josefin, Sophia, Olivia & Linus

AFFÄRSPLAN. Av Josefin, Sophia, Olivia & Linus AFFÄRSPLAN Av Josefin, Sophia, Olivia & Linus Innehållsförteckning Affärsidé s. 2 Företagsnamn och logotyp s. 2 Historia s. 2 Verksamhet & Aktiviteter s. 2 Utflykter s. 3 Logi s. 3 Kunder & Målgrupp s.

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se 2014-06-02 Ärendenr: NV-03681-14 Se sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt

Läs mer

Andflottar fyller en viktig funktion då dessa blir en ostörd plats för änderna.

Andflottar fyller en viktig funktion då dessa blir en ostörd plats för änderna. BYGG ANDFLOTTAR Andflottar fyller en viktig funktion då dessa blir en ostörd plats för änderna. Både i anlagda och naturliga viltvatten fyller andflottar en viktig funktion. Bäst bygger man dem på vårisen,

Läs mer

Nicklas Eriksson Roger Johansson Anders Gustafsson Jens Andersson Roger Lundström. Oskar Burström

Nicklas Eriksson Roger Johansson Anders Gustafsson Jens Andersson Roger Lundström. Oskar Burström Jägareförbundet Umeå 1 Styrelsemöte Plats och tid: Jägarna, tisdag 6 Maj 2014 Närvarande: Ulf Lundgren Nicklas Eriksson Anders Gustafsson Jens Andersson Roger Lundström Adjungerade: Christer Zakrisson

Läs mer

Enkät för det offentliga samrådet

Enkät för det offentliga samrådet SAMMANFATTNING Enkät för det offentliga samrådet Under april juli 2015 genomförde Europeiska kommissionen ett öppet offentligt samråd om fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Samrådet var en

Läs mer

JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET. Jakt- och naturarrangemang 2015. Naturupplevelser Spänning Kamratskap

JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET. Jakt- och naturarrangemang 2015. Naturupplevelser Spänning Kamratskap JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET Jakt- och naturarrangemang 2015 Utgångspunkten är att den person som blivit funktionsnedatt av olycka, sjukdom eller är funktionsnedsatt sedan födsel så långt som möjligt också

Läs mer

MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN

MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN Denna manual ska hjälpa Er när ni fyller i mallen för upprättande av älgskötselplan. Det nya materialet ska användas från och med januari 2012. Manualen kommer punkt

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Vilt- och fågelskådning

Vilt- och fågelskådning Vilt- och fågelskådning I hela världen är viltskådning, Wildlife watching en av ekoturismens hörnstenar. Att själv, på ett respektfullt sätt och gärna på nära håll, få uppleva de vilda djurens vardagsliv

Läs mer

AVLIVNING & AVFÅNGNING

AVLIVNING & AVFÅNGNING AVLIVNING & AVFÅNGNING Detta dokument syftar till att klargöra Svenska Jägareförbundets uppfattning om vilka metoder som är lämpliga för att avliva/avfånga olika viltarter ur ett praktiskt perspektiv.

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Riktlinjer för representation och gåvor Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011, 144 INLEDNING En förutsättning för att Halmstadsborna ska ha förtroende för oss som verkar inom kommunkoncernen

Läs mer

8 Begreppet jaktvård utmönstras i lagstiftningen

8 Begreppet jaktvård utmönstras i lagstiftningen SOU 1997:91 383 8 Begreppet jaktvård utmönstras i lagstiftningen När nuvarande jaktlag trädde i kraft den 1 januari 1988 byttes ordet jaktvård ut mot begreppet viltvård. Utredningen har noterat att ordet

Läs mer

Skog och jakt. Det ska vara enkelt och roligt att jaga på Holmens marker! Mål för skog och klövvilt

Skog och jakt. Det ska vara enkelt och roligt att jaga på Holmens marker! Mål för skog och klövvilt Jaga med Holmen Det ska vara enkelt och roligt att jaga på Holmens marker! Skog och jakt Sedan människan tog sitt första steg på jorden har jakt varit en naturlig del av livet. Jakten erbjuder många glädjeämnen

Läs mer

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996.

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430156 psci beslutat av Regeringen 2002-01. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun:

Läs mer

Version 2.2 2014-06-04

Version 2.2 2014-06-04 Version 2.2 2014-06-04 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien

Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien Det är inte utan anledning att Spanien kallas ett av Europas bästa jaktländer. Soto Real herrgård i närheten av staden Sevilla i det otroligt vackra Andalusien, lever

Läs mer

Jaktledarens grundkunskaper. Beståndsvårdssystemet

Jaktledarens grundkunskaper. Beståndsvårdssystemet Jaktledarens grundkunskaper Beståndsvårdssystemet 1 Jaktledarens grundkunskaper Beståndsvårdssystemet Jani Körhämö, Finlands viltcentral 2015 2 Förord Jaktledarens grundkunskaper är ett utbildningsmaterial

Läs mer

Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningens begäran om en utredning av konsekvenserna av jakt med lös hund; Dnr 2 2011/ 3210/JSF

Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningens begäran om en utredning av konsekvenserna av jakt med lös hund; Dnr 2 2011/ 3210/JSF YTTRANDE 2012-02-28 Landsbygdsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningens begäran om en utredning av konsekvenserna av jakt med lös hund; Dnr 2 2011/ 3210/JSF Svenska

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a PROTOKOLL Nummer 4 3.5.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Jaktförvaltare

Läs mer

Jakt- Fiske- och Forskningsplan 2010/2011.

Jakt- Fiske- och Forskningsplan 2010/2011. Jakt- Fiske- och Forskningsplan 2010/2011. 1. Årsberättelse Bilaga 1 2. Forskningsplan Bilaga 2 3. Jakt- fiske och avskjutningsplan Bilaga 3 4. Statistik över avskjutning Bilaga 4 5. Prel. Jaktdagar 2009-2010

Läs mer

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Titel/id Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 Projektägare LRF, Företag och samhälle Projekttid 2007-04-27 2007-12-05 1. Sammanfattning Projektet har haft

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa

Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa Utvärderingsrapport 7 + 8 av Lust H projektet Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa Varberg 23 mars Gullbranna 21 april 2005 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2005-08-16 1. Bakgrund I mars och april

Läs mer

Transitregler rörande vapen gentemot Danmark, Finland och Norge

Transitregler rörande vapen gentemot Danmark, Finland och Norge Transitregler rörande vapen gentemot Danmark, Finland och Norge Förord Regeringskansliet har uppdragit åt chefen för Statens kriminaltekniska laboratorium, överdirektören Olof Egerstedt, att biträda Justitiedepartementet

Läs mer

Ozondjahe Hunting Safaris Namibia

Ozondjahe Hunting Safaris Namibia Ozondjahe Hunting Safaris Namibia Ozondjahe Hunting Safaris har under tre generationer erbjudit jakt till mycket hög kvalitet på både antiloper, leopard och gepard. Området är det största privatägda game

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Näringslivsdagen. Tema Jakt. Jakten på affärer med underleverantörer i fokus. Utvärdering

Näringslivsdagen. Tema Jakt. Jakten på affärer med underleverantörer i fokus. Utvärdering Näringslivsdagen Tema Jakt 2012 Jakten på affärer med underleverantörer i fokus Utvärdering 2. Vad var den/de främsta anledningarna till att du valde att delta på Tema Jakt? Svar: Att få lyssna till Maria

Läs mer

Bakgrund Du har ansökt om att få fångstredskapet Belisle Super X 120 typgodkänt för fångst av mård och mink.

Bakgrund Du har ansökt om att få fångstredskapet Belisle Super X 120 typgodkänt för fångst av mård och mink. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Plahn, Lars Tel: 010-698 12 16 lars.plahn@naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-11 Ärendenr: NV-11465-11 Janne Bäckström Postvägen 8 860 13 Stöde Beslut angående

Läs mer

Jaktområdet minskar. Jaktguiden. De nordiska jägarreglerna Antagna av Nordisk Jägersamvirke 1987

Jaktområdet minskar. Jaktguiden. De nordiska jägarreglerna Antagna av Nordisk Jägersamvirke 1987 Jakt- & fiskeguiden Jaktguiden På ca. 130000 Ha har vi 1000 Ha/jägare. Fyra toppar Naturbeskrivning: Alla fyra toppar har kallfjäll och fjällbjörkskog. Jakt och vilt: Dalripa och Hare. Även bra jakt-träningsområden

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Jägareförbundets kansli, Luleå Dag och tid: Fredagen den 21 februari 201, kl. 10:00 15:30 Närvarande: Styrelseledamöter

Läs mer

Checklista inför jakten

Checklista inför jakten Checklista inför jakten Förberedd inför jakten Inom all flygverksamhet säkerställer man att utrustningen fungerar perfekt, att överenskomna procedurer följs till punkt och pricka, att risken för misstag

Läs mer

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Bakgrund till rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län Denna policy ska ses som ett stöd för föreningens medlemmar vid arbete med

Läs mer

Skolning för jaktledare 2014. Finlands viltcentral

Skolning för jaktledare 2014. Finlands viltcentral Skolning för jaktledare 2014 Innehåll 1. Jaktledare 2. Ledarens uppgifter 3. Utlänningar 4. Säkerhet 5. Vapenärenden 6. Väg- och splittrade områden 7. Beskattningsrekommendationer 8. Efter skottet 9. Licensavgifter

Läs mer

HAR DU PLATS FÖR EN TILL?

HAR DU PLATS FÖR EN TILL? HAR DU PLATS FÖR EN TILL? Till hösten flyttar många till Karlstad för att studera. Vi är otroligt glada att de väljer just vår stad och Karlstads universitet. Dessvärre är det svårt att hitta boende till

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

C-UPPSATS. Lokal älgförvaltning i Västerbotten

C-UPPSATS. Lokal älgförvaltning i Västerbotten C-UPPSATS 2007:077 Lokal älgförvaltning i Västerbotten En institutionell analys av ramverket som styr älgjakten Louise Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Statsvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Yttrande över Redovisning av regeringsuppdrag om licensjakt på säl. Ert dnr L2013/2033/JFS

Yttrande över Redovisning av regeringsuppdrag om licensjakt på säl. Ert dnr L2013/2033/JFS Öster Malma 2013-11-08 Landsbygdsdepartementet Yttrande över Redovisning av regeringsuppdrag om licensjakt på säl. Ert dnr L2013/2033/JFS Svenska Jägareförbundet får härmed avge följande yttrande över

Läs mer

Planering för kurs i jägarexamen under två år

Planering för kurs i jägarexamen under två år Planering för kurs i jägarexamen under två år Vecka Höstterminen år 1 1 Genomgång av material och studieplan Berätta om hur det kommer att fungera med de faddrar som är engagerade under kursen (mer info

Läs mer

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Innehåll Friidrottens utbildningar - åldersanpassad träning 2 Vision, Värdegrund, Verksamhetside, Ledarfilosofi 5 Friidrottens pedagogik - instruktionsmetodik 6 Att

Läs mer