Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Upphandling Symbolförklaring:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Upphandling Symbolförklaring:"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Däck och fälg samt däckservice & däckhotell Otto Andersson Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen 2. Kravspecifikation 2.1 Generella krav Allmänt Nedan följer de krav på Anbudsgivaren och produkterna som Region Skåne avser att upphandla. Samtliga generella ska-krav ska vara uppfyllda för att anbudsgivaren ska vara aktuell som leverantör. Samtliga ska-krav tillhörande den eller de grupper som anbudet avser ska vara uppfyllda för att anbudsgivaren ska vara aktuell som Leverantör för respektive grupp. Av anbudet ska tydligt framgå att Anbudsgivaren accepterar ställda krav Underleverantörer Ange om underleverantör för delar av uppdraget kommer att nyttjas. Om anbudsgivare avser anlita underleverantörer är det önskvärt att detta tillsammans med omfattning anges i kommentarfältet. Det är önskvärt att följande anges: underleverantör, organisationsnummer samt omfattning. Saknas någon information i kommentarsfältet kan upphandlande myndighet begära in detta i efterhand. (/ Kontaktperson Anbudsgivaren ska ha en person (Key account manager) som ansvarar för hela avtalet och kan hantera samtliga frågor avseende detta. (/ Krav på produkterna Utskrivet: :38 Sida 1 av 15

2 Teknisk specifikation Vinterdäck ska uppfylla definitionen av vinterdäck i enlighet med TSFS 2010:2. Anbudsgivaren ska kunna visa att offererade vinterdäck till personbilar uppfyller den definition av vinterdäck som anges i TSFS 2009:19 på begäran. Anbudgivaren uppfyller ovanstående krav i avsnitt teknisk specifikation. (/ Användning i Sverige Alla produkter ska vara godkända för användning i Sverige i enlighet med svensk lagstiftning och gällande EU-direktiv. (/ Producentansvar Producentansvaret för däck ska uppfyllas genom att Anbudsgivaren eller att Anbudsgivarens leverantörer i tidigare led är anslutna till Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) eller genom ett eget fungerande system (Förordning 1994:1236 om producentansvar för däck). På begäran ska ovanstående kunna styrkas genom att visa kopia på anslutningsavtal till SDAB eller genom en beskrivning av ett eget fungerande system för producentansvar. Anbudsgivaren uppfyller kraven avseende avsnitt producentansvar. (/ Ange om anbudsgivaren eller att anbudsgivarens leverantörer i tidigare led är anslutna till SDAB. Vid nej-svar ska processen för återvinning beskrivas i kommentarsfältet. (/ Rabattsatser Angivna rabattsatser på däck och fälgar ska gälla för samtliga dimensioner och produkter inom de fabrikat rabattsatserna avser. (/ Ålder på däck Ur märkningen på däcken ska det framgå när däcket är tillverkat. Vid leverans ska däcken ej vara äldre än ett år. (/ Utskrivet: :38 Sida 2 av 15

3 2.2 Del 1 - Leverans av däck och fälgar till Skånetransport Lund (Personbilar och lätta lastbilar) Typ av däck Anbudsgivaren ska kunna leverera sommardäck, vinterdäck friktion och vinterdäck dubb. Anbudsgivaren ska offerera två fabrikat. För varje offererat fabrikat ska priser på sommardäck, vinterdäck friktion och vinterdäck dubb anges för definierade dimensioner. Detta ska anges i dokument 7. Prisformulär. Rabattsatser på officiell prislista från generalagent/tillverkare för dessa fabrikat ska anges i dokument 7. Prisformulär. Rabattsatsen ska även gälla för övriga dimensioner angivna i prislistan. Uppfyller ovanstående krav avseende typ av däck (/ EU-förordning avseende klassning av däck Samtliga däck ska vara märkta enligt EG 1222/2009. Denna förordning ställer krav på märkningen av däck vad gäller energiklass, buller samt grepp i vått väglag. Offererade sommardäck ska minst uppnå följande klassning: Våtgrepp B Rullmotstånd B Buller Max 2 ljudvågor Offererade vinterdäck friktion samt vinterdäck dubb ska vara anpassade för nordiska väderförhållanden. Accepterar ovanstående krav avseende avsnitt EU-förordning avseende klassning av däck (/ Kemikaliekrav fordonsdäck Offererade däck ska uppfylla Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), så att förekomst av PAH följer kraven i Bilaga XVII. Miljödeklaration eller motsvarande ska lämnas in. Av deklarationen ska det framgå att användning av extender oils (dv s oljor med mjukgörning och/eller utdrygning) vid framställning av däck eller delar av däck inte överstiger 1mg/kg (0,0001 viktprocent) benz(a)pyren (CAS-nr ) 10mg/kg (0,001 viktprocent) av summa av förtecknade polycykliska aromatiska kolväten (benz(a)pyren, Benz pyren, Benz(a) antracen, Krysen, Benz(b)fluoranten, benz(j)fluoranten, Benz(k)fluoranten, Dibenz(a,h)antracen. kemikaliekrav fordonsdäck. (/ Anbudsgivaren ska bifoga miljödeklaration eller motsvarande för fabrikat 1. (Bifogat dokument) Utskrivet: :38 Sida 3 av 15

4 Anbudsgivaren ska bifoga miljödeklaration eller motsvarande för fabrikat 2. (Bifogat dokument) kemikaliekrav fordonsdäck. (/ Typ av fälgar Anbudsgivaren ska kunna leverera stålfälgar + lättmetallfälgar anpassade till de bilmodeller som säljs via auktoriserade bilhandlare i Sverige. Rabattsatser på officiell prislista från generalagent/tillverkare för stål och lättmetallfälgar ska anges i dokument 7. Prisformulär. avsnitt typ av fälgar. (/ Akuta leveranser Ange om det är möjligt för Skånetransport att hämta däck akut samma dag som behov uppstår. Samma rabatter ska då gälla. Vid svar ja, är det önskvärt att närmaste adress från Lund anges i kommentarsfältet. I annat fall kan upphandlande myndighet be om förtydligande kring detta i efterhand. (/ Support Anbudsgivaren ska erbjuda fri support via telefon om däckval, fälgval, TPMS-givare och liknande, alla vardagar under kontorstid (kl 8-16). (/ Kravuppfyllnad Anbudsgivaren ska acceptera och uppfylla samtliga krav för denna del av upphandlingen. (/ 2.3 Del 2 - Däckservice och däckhotell inklusive köp av däck och fälgar till övriga specificerade orter i Skåne (Personbilar och lätta lastbilar) Omfattning och lokalisering Denna del avser däck och fälgar samt däckservice och däckhotell till övriga specificerade orter i Skåne för personbilar och lätta lastbilar. Anbudsgivaren ska ha minst en däckverkstad i respektive specificerad kommun. Orterna specificeras i dokument 7. Prisformulär. Fullständiga adresser till Anbudsgivarens samtliga Utskrivet: :38 Sida 4 av 15

5 däckverkstäder i Skåne anges i dokument 8. Kontaktuppgifter. omfattning och lokalisering. (/ Typ av däck Anbudsgivaren ska kunna leverera sommardäck, vinterdäck friktion och vinterdäck dubb. Anbudsgivaren ska offerera två fabrikat. För varje offererat fabrikat ska priser på sommardäck, vinterdäck friktion och vinterdäck dubb anges för definierade dimensioner. Detta ska anges i dokument 7. Prisformulär. Rabattsatser på officiell prislista från generalagent/tillverkare för dessa fabrikat ska anges i dokument 7. Prisformulär. Rabattsatsen ska även gälla för övriga dimensioner angivna i prislistan. Uppfyller ovanstående krav avseende typ av däck (/ EU-förordning avseende klassning av däck Samtliga däck ska vara märkta enligt EG 1222/2009. Denna förordning ställer krav på märkningen av däck vad gäller energiklass, buller samt grepp i vått väglag. Offererade sommardäck ska minst uppnå följande klassning: Våtgrepp B Rullmotstånd B Buller Max 2 ljudvågor Offererade vinterdäck friktion samt vinterdäck dubb ska vara anpassade för nordiska väderförhållanden. Anbudsgivaren ska uppfylla ovanstående avseende klassning av däck (/ Kemikaliekrav fordonsdäck Offererade däck ska uppfylla Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), så att förekomst av PAH följer kraven i Bilaga XVII. Miljödeklaration eller motsvarande ska lämnas in. Av deklarationen ska det framgå att användning av extender oils (dv s oljor med mjukgörning och/eller utdrygning) vid framställning av däck eller delar av däck inte överstiger 1mg/kg (0,0001 viktprocent) benz(a)pyren (CAS-nr ) 10mg/kg (0,001 viktprocent) av summa av förtecknade polycykliska aromatiska kolväten (benz(a)pyren, Benz pyren, Benz(a) antracen, Krysen, Benz(b)fluoranten, benz(j)fluoranten, Benz(k)fluoranten, Dibenz(a,h)antracen. kemikaliekrav fordonsdäck. (/ Utskrivet: :38 Sida 5 av 15

6 Anbudsgivaren ska bifoga miljödeklaration eller motsvarande för fabrikat 1. (Bifogat dokument) Anbudsgivaren ska bifoga miljödeklaration eller motsvarande för fabrikat 2. (Bifogat dokument) kemikaliekrav fordonsdäck. (/ Typ av fälgar Anbudsgivaren ska kunna leverera stålfälgar + lättmetallfälgar anpassade till de bilmodeller som säljs via auktoriserade bilhandlare i Sverige. Rabattsatser på generalagentens/tillverkarens officiell prislista både för stål och lättmetallfälgar ska anges i dokument 7. Prisformulär. Angivna rabattsatser ska gälla för samtliga stålfälgar respektive samtliga lättmetallfälgar. Uppfyller ovanstående krav avseende typ av fälg (/ Däckhotell De minst slitna däcken ska alltid monteras baktill på fordonet. I priset på däckhotell ska kostnaden för hjulskifte inklusive kontroll av lufttryck, tvätt av hjul och efterdragning av hjulbultar, ingå. Efterdragande av hjulbultar ska kunna ske kostnadsfritt via drop-in, maximal väntetid 30 minuter. (/ Inför respektive säsong ska Anbudsgivaren besiktiga däck. Bifogat dokument 11. Däckförvaringsmall ska fyllas i för samtliga däck. Här ska Anbudsgivaren ange om ett däck behöver bytas ut. Anbudsgivaren ska särskilt ta hänsyn till om däck har ett mindre mönsterdjup än 3,0 mm för sommardäck och 4,0 mm för vinterdäck. Skånetransport ska ta slutgiltigt beslut om kasserande av däck och eventuellt nyköp av däck. (/ Antagen leverantör ska utföra och ansvara för att däcken märks upp (t ex med fordonets registreringsnummer) och förvaras på lämpligt sätt. Säsongsförvaringstjänster kommer i dagsläget inte att nyttjas av alla verksamheter/enheter. (/ Däcken ska förvaras i enlighet med däcktillverkarens föreskrifter avseende förvaring av däck. (/ Utskrivet: :38 Sida 6 av 15

7 Däck ska lämnas ut till respektive fordon, utan krav på särskilt inlämningskvitto. Däck märkt med visst REG NR ska monteras på fordon tillhörande samma nummer. Undantag ska kunna göras vid besked från Skånetransport. I det fall Anbudgivaren är osäker ska Skånetransport kontaktas. (/ Beställaren ska kostnadsfritt kunna lämna in och hämta ut däck under normal arbetstid oavsett tidpunkt på året. Leverantören har då bara rätt att begära ersättning för däckhotell under innevarande halvårsperiod för de däck som ej längre omfattas av tjänsten. (/ Samtliga av ovanstående åtaganden ska vara inkluderade i angivet pris för däckhotell i dokument 7. Prisformulär. (/ Däckservice nya däck i samband med förvaring på däckhotell Anbudsgivaren ska tillhandahålla däckservice för Region Skånes behov. Vid köp av nya däck i samband med förvaring på däckhotell ska följande åtaganden ingå i angivet pris: - Av- och påmontering av däck på fälg - Balansering av nya hjul - Kontrollera och justera lufttryck - Efterdra hjulbultar - Kostnad samt arbete ny ventil + ventilnål (ej vid TPMS) - Eventuell montering TPMS Efterdragande av hjulbultar ska kunna ske via drop-in, maximal väntetid 30 minuter. Samtliga av ovanstående åtaganden ska vara inkluderade i angivet pris för däckservice i dokument 7. Prisformulär avsnitt "Däckservice nya däck i samband med förvaring på däckhotell" (/ Däckservice nya däck i samband med att hjul sitter på fordon Anbudsgivaren ska tillhandahålla däckservice för Region Skånes behov. Vid köp av nya däck i samband med att hjul sitter på fordon ska följande åtaganden ingå i angivet pris: - Av- och påmontering av däck på fälg - Balansering av nya hjul - Av- och påmontering av hjul på fordon Utskrivet: :38 Sida 7 av 15

8 - Kontrollera och justera lufttryck - Efterdra hjulbultar - Kostnader och arbete ny ventil + ventilnål (ej vid TPMS) - Eventuell montering TPMS Efterdragande av hjulbultar ska kunna ske via drop-in, maximal väntetid 30 minuter. Samtliga av ovanstående åtaganden ska vara inkluderade i angivet pris för däckservice i dokument 7. Prisformulär. Uppfyller ovanstående krav avseende avsnitt "Däckservice nya däck i samband med att hjul sitter på fordon" (/ Nitrogen Anbudsgivaren ska nedan ange om de kan pumpa däcken med nitrogen. Om svar JA, ska anbudsgivaren ange eventuell merkostnad samt på vilka orter detta kan utföras nedan. Ange om Anbudsgivaren kan pumpa däck med nitrogen samt merkostnad och vilka orter detta kan utföras på. (Fritext Däckassistans Ange om det finns möjlighet till däckassistans vid punktering eller motsvarande. Om ja ange i kommentarsfältet vika tider detta är möjligt samt på vilka orter detta kan utföras. Ange om möjligt även priser för detta. (/ Hjulinställning Fyrhjulsinställning ska kunna ske på minst fyra av de kravställda orterna. (/ Anbudsgivaren ska ange på vilka av de kravställda orterna som fyrhjulsinställning kan utföras. (Fritext Kravuppfyllnad Anbudsgivaren ska acceptera och uppfylla samtliga krav för denna del av upphandlingen. (/ 2.4 Del 3 - Däckservice inklusive köp av däck och fälgar (Tunga fordon Lund & Kristianstad, ej ambulanser) Omfattning och lokalisering Denna del avser däck och fälgar samt däckservice i Lund och Kristianstad till tunga fordon (ej ambulanser). Utskrivet: :38 Sida 8 av 15

9 Anbudsgivaren ska ha minst en däckverkstad i Lunds kommun och en däckverkstad i Kristianstad kommun. Fullständiga adresser till Anbudsgivarens samtliga däckverkstäder i Skåne avseende tunga fordon ska anges i dokument 8. Kontaktuppgifter. omfattning och lokalisering. (/ Typ av däck Anbudsgivaren ska kunna leverera sommardäck + vinterdäck (friktion) Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett fabrikat av "Regumerade däck" Rabattsatser för dessa fabrikat från generalagent/tillverkare ska anges i dokument 7. Prisformulär. Uppfyller ovanstående krav avseende typ av däck. (/ EU-förordning avseende klassning av däck Samtliga däck ska vara märkta enligt EG 1222/2009. Denna förordning ställer krav på märkningen av däck vad gäller energiklass, buller samt grepp i vått väglag. Offererade sommardäck ska minst uppnå följande klassning: Våtgrepp C Rullmotstånd C Buller Max 2 ljudvågor Anbudsgivaren ska uppfylla ovanstående krav avseende klassning av däck. (/ Kemikaliekrav däck Offererade däck ska uppfylla Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), så att förekomst av PAH följer kraven i Bilaga XVII. Miljödeklaration eller motsvarande ska lämnas in. Av deklarationen ska det framgå att användning av extender oils (dv s oljor med mjukgörning och/eller utdrygning) vid framställning av däck eller delar av däck inte överstiger 1mg/kg (0,0001 viktprocent) benz(a)pyren (CAS-nr ) 10mg/kg (0,001 viktprocent) av summa av förtecknade polycykliska aromatiska kolväten (benz(a)pyren, Benz pyren, Benz(a) antracen, Krysen, Benz(b)fluoranten, benz(j)fluoranten, Benz(k)fluoranten, Dibenz(a,h)antracen. kemikaliekrav fordonsdäck. (/ Utskrivet: :38 Sida 9 av 15

10 Anbudsgivaren ska bifoga miljödeklaration eller motsvarande för fabrikat 1. (Bifogat dokument) Anbudsgivaren ska bifoga miljödeklaration eller motsvarande för fabrikat 2. (Bifogat dokument) Anbudsgivaren ska bifoga miljödeklaration eller motsvarande för fabrikat Regummerade däck (Bifogat dokument) kemikaliekrav fordonsdäck. (/ Däckservice nya däck Anbudsgivaren ska tillhandahålla däckservice för Region Skånes behov. Vid köp av nya däck ska följande åtaganden ingå i angivet pris: - Av- och påmontering av däck på fälg - Balansering av nya hjul - Av- och påmontering av hjul på fordon - Kontrollera och justera lufttryck - Efterdra hjulbultar - Kostnad samt arbete ny ventil + ventilnål (ej vid TPMS) - Eventuell montering TPMS Efterdragande av hjulbultar ska kunna ske via drop-in, maximal väntetid 30 minuter. Samtliga av ovanstående åtaganden ska vara inkluderade i angivet pris för däckservice i dokument 7. Prisformulär. Uppfyller ovanstående krav avseende däckservice. (/ Vägassistans Det är önskvärt att Anbudsgivaren beskriver om man kan utföra vägassistans i Skåne gällande däckservice samt eventuell kostnad och inställelsetid. (Fritext Nitrogen Ange om Anbudsgivaren kan pumpa däck med nitrogen samt merkostnad och vilka orter detta kan utföras på. (Fritext Kravuppfyllnad Anbudsgivaren ska acceptera och uppfylla samtliga krav för denna del av upphandlingen. (/ 2.5 Del 4 - Däckservice och däckhotell inklusive köp av däck och fälgar för de ambulanser som drivs i Region Skånes egna regi (I huvudsak Helsingborg och Ängelholm) Utskrivet: :38 Sida 10 av 15

11 2.5.1 Omfattning och lokalisering Denna del avser köp av däck och fälgar, däckservice och däckhotell för de ambulanser som är i Region Skånes egen regi i huvudsak Helsingborg och Ängelholm. Anbudsgivaren ska ha minst en däckverkstad i Helsingborgs kommun och en däckverkstad i Ängelholms kommun. Fullständiga adresser till Anbudsgivarens samtliga däckverkstäder i Skåne anpassade för tunga ambulanser ska anges i dokument 8 Kontaktuppgifter. Anbudsgivaren uppfyller ovanstående krav i avsnitt omfattning och lokalisering (/ Typ av däck Anbudsgivaren ska kunna leverera sommardäck, vinterdäck friktion och vinterdäck dubb. Anbudsgivaren ska offerera två fabrikat. För varje offererat fabrikat ska priser på sommardäck, vinterdäck friktion och vinterdäck dubb anges för definierade dimensioner. Detta ska anges i dokument 7. Prisformulär. Rabattsatser på officiell prislista från generalagent/tillverkare för dessa fabrikat ska anges i dokument 7. Prisformulär. Rabattsatsen ska även gälla för övriga dimensioner angivna i prislistan. Anbudsgivaren uppfyller ovanstående krav i avsnitt typ av däck (/ Särskilt för lokaler i Helsingborg och Ängelholm I Helsingborg och Ängelholm bedriver Region Skåne ambulansverksamhet. Dessa fordon går i nuläget huvudsakligen som tunga fordon med chassi Mercedes Sprinter. Anbudsgivaren ska kunna utföra däckservice i sina lokaler på båda dessa orter. Lyftanordning och övrig utrustning ska klara minst 4 ton och lokalerna ska kunna ta emot fordon med höjd på minst 3 meter. För det fall Region Skåne har lätta ambulansfordon i egen regi ska Anbudsgivaren även kunna utföra däckservice på dessa i samma lokaler. Anbudsgivaren ska uppfylla ovanstående krav avseende lokaler i Helsingborg och Ängelholm. (/ EU-förordning avseende klassning av däck Samtliga däck ska vara märkta enligt EG 1222/2009. Denna förordning ställer krav på märkningen av däck vad gäller energiklass, buller samt grepp i vått väglag. Offererade sommardäck ska minst uppnå följande klassning: Våtgrepp B Rullmotstånd B Buller Max 2 ljudvågor Utskrivet: :38 Sida 11 av 15

12 Offererade vinterdäck friktion samt vinterdäck dubb ska vara anpassade för nordiska väderförhållanden. Anbudsgivaren uppfyller ovanstående krav i avsnitt EU-förordning avseende klassning av däck (/ Kemikaliekrav däck Offererade däck ska uppfylla Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), så att förekomst av PAH följer kraven i Bilaga XVII. Miljödeklaration eller motsvarande ska lämnas in. Av deklarationen ska det framgå att användning av extender oils (dv s oljor med mjukgörning och/eller utdrygning) vid framställning av däck eller delar av däck inte överstiger 1mg/kg (0,0001 viktprocent) benz(a)pyren (CAS-nr ) 10mg/kg (0,001 viktprocent) av summa av förtecknade polycykliska aromatiska kolväten (benz(a)pyren, Benz pyren, Benz(a) antracen, Krysen, Benz(b)fluoranten, benz(j)fluoranten, Benz(k)fluoranten, Dibenz(a,h)antracen. kemikaliekrav fordonsdäck. (/ Anbudsgivaren ska bifoga miljödeklaration eller motsvarande för fabrikat 1. (Bifogat dokument) Anbudsgivaren ska bifoga miljödeklaration eller motsvarande för fabrikat 2. (Bifogat dokument) kemikaliekrav fordonsdäck. (/ Typ av fälgar Anbudsgivaren ska kunna leverera stålfälgar + lättmetallfälgar anpassade till de bilmodeller som säljs via auktoriserade bilhandlare i Sverige. Rabattsatser på generalagentens/tillverkarens officiell prislista både för stål och lättmetallfälgar ska anges i dokument 7. Prisformulär. Angivna rabattsatser ska gälla för samtliga stålfälgar respektive samtliga lättmetallfälgar. fälgar. (/ Däckhotell De minst slitna däcken ska alltid monteras baktill på fordonet. Utskrivet: :38 Sida 12 av 15

13 I priset på däckhotell ska kostnaden för hjulskifte inklusive kontroll av lufttryck, tvätt av hjul och efterdragning av hjulbultar, ingå. Efterdragande av hjulbultar ska kunna ske kostnadsfritt via drop-in, maximal väntetid 30 minuter. (/ Inför respektive säsong ska Anbudsgivaren besiktiga däck. Bifogat dokument 11. Däckförvaringsmall ska fyllas i för samtliga däck. Här ska Anbudsgivaren ange om ett däck behöver bytas ut. Anbudsgivaren ska särskilt ta hänsyn till om däck har ett mindre mönsterdjup än 3,0 mm för sommardäck och 5,0 mm för vinterdäck. Skånetransport alternativt Skånevård Sund Ambulansenheten i Nordvästra Skåne ska ta slutgiltigt beslut om kasserande av däck och eventuellt nyköp av däck. (/ Antagen leverantör ska utföra och ansvara för att däcken märks upp (t ex med fordonets registreringsnummer) och förvaras på lämpligt sätt. Säsongsförvaringstjänster kommer i dagsläget inte att nyttjas av alla verksamheter/enheter. (/ Däcken ska förvaras i enlighet med däcktillverkarens föreskrifter avseende förvaring av däck. (/ Däck ska lämnas ut till respektive fordon, utan krav på särskilt inlämningskvitto. Däck märkt med visst REG NR ska monteras på fordon tillhörande samma nummer. Undantag ska kunna göras vid besked från Skånetransport. I det fall Anbudgivaren är osäker ska Skånetransport kontaktas. (/ Beställaren ska kostnadsfritt kunna lämna in och hämta ut däck under normal arbetstid oavsett tidpunkt på året. Leverantören har då bara rätt att begära ersättning för däckhotell under innevarande halvårsperiod för de däck som ej längre omfattas av tjänsten. (/ Samtliga av ovanstående åtaganden ska vara inkluderade i angivet pris för däckhotell i dokument 7. Prisformulär. (/ Däckservice nya däck i samband med förvaring på däckhotell Anbudsgivaren ska tillhandahålla däckservice för Region Skånes behov. Utskrivet: :38 Sida 13 av 15

14 Vid köp av nya däck i samband med förvaring på däckhotell ska följande åtaganden ingå i angivet pris: - Av- och påmontering av däck på fälg - Balansering av nya hjul - Kontrollera och justera lufttryck - Efterdra hjulbultar - Kostnad samt arbete ny ventil + ventilnål (ej vid TPMS) - Eventuell montering TPMS Efterdragande av hjulbultar ska kunna ske via drop-in, maximal väntetid 30 minuter. Samtliga av ovanstående åtaganden ska vara inkluderade i angivet pris för däckservice i dokument 7. Prisformulär avsnitt "Däckservice nya däck i samband med förvaring på däckhotell" (/ Däckservice nya däck i samband med att hjul sitter på fordon Anbudsgivaren ska tillhandahålla däckservice för Region Skånes behov. Vid köp av nya däck i samband med att hjul sitter på fordon ska följande åtaganden ingå i angivet pris: - Av- och påmontering av däck på fälg - Balansering av nya hjul - Av- och påmontering av hjul på fordon - Kontrollera och justera lufttryck - Efterdra hjulbultar - Kostnader och arbete ny ventil + ventilnål (ej vid TPMS) - Eventuell montering TPMS Efterdragande av hjulbultar ska kunna ske via drop-in, maximal väntetid 30 minuter. Samtliga av ovanstående åtaganden ska vara inkluderade i angivet pris för däckservice i dokument 7. Prisformulär. Uppfyller ovanstående krav avseende avsnitt "Däckservice nya däck i samband med att hjul sitter på fordon" (/ Nitrogen Anbudsgivaren ska nedan ange om de kan pumpa däcken med nitrogen. Om svar JA, ska anbudsgivaren ange eventuell merkostnad samt på vilka orter detta kan utföras nedan. Ange om Anbudsgivaren kan pumpa däck med nitrogen samt merkostnad och vilka orter detta kan utföras på. (Fritext Utskrivet: :38 Sida 14 av 15

15 Fyrhjulsinställning Fyrhjulsinställning ska kunna ske på minst en av de kravställda orterna. (/ Anbudsgivaren ska ange på vilka av de kravställda orterna som fyrhjulsinställning kan utföras. Kan detta utföras på ytterligare orter i Nordvästra Skåne är det önskvärt att detta även anges här. (Fritext Kravuppfyllnad Anbudsgivaren ska acceptera och uppfylla samtliga krav för denna del av upphandlingen. (/ Utskrivet: :38 Sida 15 av 15

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

3. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 3.1 Övergripande krav på produkterna 2015-12-14

3. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 3.1 Övergripande krav på produkterna 2015-12-14 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Mercedes-Benz Sverige AB Bilaga 2

Mercedes-Benz Sverige AB Bilaga 2 SVAR PÅ KRAVSPECIFIKATION 1. OMFATTNING Kommentarer: Anbudet från omfattar följande: Personbilar: 1) Köp: Enligt prisbilagor 2) Finansiell leasing: enligt prisbilagor 3) Operationell leasing (fullservice)

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

3. Kravspecifikation, frukt och grönsaker

3. Kravspecifikation, frukt och grönsaker Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-06-27 Upphandlande organisation Upphandling Telge Inköp AB Livsmedel, för Södertälje, Nykvarns, Salems och Flens kommun. TI 2014-1075 Kristina Rosen 14/21

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Anbud Kommentus Gruppen AB/Fordon 2009/10016.

Anbud Kommentus Gruppen AB/Fordon 2009/10016. Anbud Kommentus Gruppen AB/Fordon 2009/10016. Anbudsgivare: Iveco Sweden AB Offererade enheter: Lätta lastbilar med flak Lätta fyrhjulsdrivna lastbilar med flak Lätta skåpbilar med 7,3-17,2 kubikmeters

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. 2009-02-09 Förfrågningsunderlag 1(11) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, genomför en förenklad upphandling avseende kompletta hjul, däck och fälg, samt däckreparation, montering

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Utvärderingsrapport Upphandlande organisation Upphandling Symbolförklaring: Anbudslämnare Säljare: Anbud: Organisationsnr.: Kval.:

Utvärderingsrapport Upphandlande organisation Upphandling Symbolförklaring: Anbudslämnare Säljare: Anbud: Organisationsnr.: Kval.: Utvärderingsrapport 2015-06-08 Upphandlande organisation SKOGSSTYRELSEN Upphandling Skyltproducenter Thorbjörn Magnusson 2015/195 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Inköp av tunglastbil

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Inköp av tunglastbil Umeå kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Inköp av tunglastbil Diarie 13079 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Åströms Sanda AB (556455-2528), Sanda, Böestavs 112, Företag organisationsnummer adress nr 620 20 KLINTEHAMN,

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1)

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1) Utvärderingsrapport 2013-01-21 Upphandlingsansvarig Stockholms Hamn Aktiebolag Upphandling Incheckningsgrindar Kapellskär Christina Irlén 12-00796 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

2013-09-18. Ja Kommentar:

2013-09-18. Ja Kommentar: Utvärderingsrapport 2013-09-18 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Emma Larsson Upphandling Brandbil 2, brandbil till Torshälla EL-13.059 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

4. Kravspecifikation B- Sydvästra Skåne

4. Kravspecifikation B- Sydvästra Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-05-02 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Bevakningstjänst för Region Skåne Annika Hjort 1300541 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

2012-12-10. Ja AB. Luleå Industrilackering AB (12/1) Ja Färghus. materialleveranser inom bofondsavtalet 2013 & 2014 (AUTO 12/17) Ja Aktiebolag

2012-12-10. Ja AB. Luleå Industrilackering AB (12/1) Ja Färghus. materialleveranser inom bofondsavtalet 2013 & 2014 (AUTO 12/17) Ja Aktiebolag Utvärderingsrapport 2012-12-10 Upphandlingsansvarig Upphandling Lulebo AB INOM Tommy Gabrielsson 12/17 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB Alingsås kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB Diarie 2014.083 Upphandlare Jonas Brunnegård Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden.

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden. Bilaga 8 PRISBILAGA FORDON 2009 (en bilaga per bilmodell) Samtliga priser skall anges i SEK och vara exklusive moms. Ange nedan begärda priser och rabattsatser på grundmodellen samt om den specificerade

Läs mer

1.0 Liten tvåhjulsdriven personbil (tjänstevikt understigande 1400 kg)

1.0 Liten tvåhjulsdriven personbil (tjänstevikt understigande 1400 kg) Lycksele kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat Avtalsform Rangordnat avtal Namn Leasingbilar Diarie UH-2012-38 Ansvarig upphandlare Eric Lundström Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Vid inlämning ska [ referens byggnation ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Vid inlämning ska [ referens byggnation ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning. Norrtälje kommun Skallkrav Diarie UH-2014-494 Namn Ledningsbil Räddningstjänsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

PRIMES. produktgrupp miljöfordon. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp miljöfordon. Energikontor Sydost produktgrupp miljöfordon Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of LGAction by ICLEI

Läs mer

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5)

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5) Utvärderingsrapport 2012-10-31 Upphandlingsansvarig Stockholm Vatten VA AB Upphandling 12SV480 Vårberget LTA-pumper Ingrid Landquist 12/61 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Diarie 12026 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m.

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. 1. Postservicetjänster 1.1 Av de postservicetjänster som definieras under punkt 5 nedan omfattar upphandlingen de tjänster som anges under punkt 7. 1.2

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/...

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/... Sida 1 av 5 1 Fråga: Vänligen förtydliga. Fråga Punkt 9 Uppdatering nya modeller Priset för den nya modellen får inte vara högre än den befintliga modellen. Vad menas med modell? Helt ny produkt eller

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd Upphandlande myndighet Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd Diarie UE/120022 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Livsmedel 2014

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Livsmedel 2014 Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Livsmedel 2014 Diarie INK-13-0001 Ansvarig upphandlare Katarina Gip Detta

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Anbudslämnare. 2. Svarsformulär. Utvärderingsrapport. 2.1. Om anbudsgivaren 2012-03-01. Dan Ellmén 26-7/12. Symbolförklaring:

Anbudslämnare. 2. Svarsformulär. Utvärderingsrapport. 2.1. Om anbudsgivaren 2012-03-01. Dan Ellmén 26-7/12. Symbolförklaring: Utvärderingsrapport 2012-03-01 Upphandlingsansvarig Kustbevakningen Upphandling 1-årsöversyn KBV 303 Dan Ellmén 26-7/12 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

SID 1 (6) 2016-05-25. Förfrågningsunderlag. Anbudsformulär. För drift- och transportentreprenad. ÅVC Östberga

SID 1 (6) 2016-05-25. Förfrågningsunderlag. Anbudsformulär. För drift- och transportentreprenad. ÅVC Östberga SID 1 (6) Förfrågningsunderlag Anbudsformulär För drift- och transportentreprenad ÅVC Östberga SID (6) ÅVC Bromma Denna handling anger vilka bevis som ska bifogas anbudet för att kraven i förfrågningsunderlaget

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17 2009-08-27 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2009-01123 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, LiU Tryck genomför en förenklad upphandling avseende hyra av en högvolyms nätverksskrivare/kopiator

Läs mer

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende 1 (6) Anvisningar: Anbudet ska lämnas på detta formulär eller ställas upp med samma rubriker och innehåll. Anbud som lämnas på detta formulär

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och fruktleverans KRAVSPECIFIKATION Datum Vår referens Sida 2009-03-09 Dnr: 09-629/72 1(8) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1 Kravspecifikation för upphandling av växtskötsel och

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson MA-Skåne Inköpare Anders Olausson Datum 046-15 35 73 2005-12-20 1 (6) anders.olausson@skane.se Diarienr MA/050080 RAMAVTAL Avtalsnr: MA/050080, Finansiell Leasingtjänst till Region Skånes fordon Leverantör:

Läs mer

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar).

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Info Version 8 URL http://com.mercell.com/permalink/39269023.aspx Externt anbuds-id 175908-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Slamsugnings- och spolbil

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Slamsugnings- och spolbil Karlstads kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Slamsugnings- och spolbil Diarie 9821-13 Upphandlare Evelin Nilsson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Kravspecifikation delområde 2

Kravspecifikation delområde 2 Kravspecifikation delområde 2 Kaffeautomater Generella krav Samtliga kaffeautomater ska klara nedanstående krav oavsett storlek och typ av bönor. - Endast fabriksnya kaffeautomater ska levereras - All

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Anbudsbegäran bärbara datorer

Anbudsbegäran bärbara datorer Dokumentansvarig Ronny Holmström-Wall ANBUDSBEGÄRAN 1(5) Datum Dokumentets id 2016-05-12 Ag-it-anb-2016/2 Mottagare Anbudsbegäran bärbara datorer Ålands gymnasium begär härmed anbud på bärbara datorer

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt Värmdö kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt Diarie UH-2014-48 Upphandlare Annie Mägi Gillstedt Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Livsmedel till Borås Stad, Bollebygds kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och helena.savefjard@boras.

Frågor och svar. Beskrivning: Livsmedel till Borås Stad, Bollebygds kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och helena.savefjard@boras. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Borås Stad Namn: Livsmedel Handläggare: Helena Sävefjärd Referensnr: 2011/IN0001 Telefon: +46 (0)33 35 71 69 Beskrivning: Livsmedel till Borås Stad, Bollebygds

Läs mer

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid.

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. Bilaga 1 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Krav för kvalificering 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (5) Kvalificering av leverantör Kvalificering avser säkerställa att leverantör

Läs mer

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN Sida 1 av 5 RESENÄREN OCH MEDBORGAREN 1. Vad vill man uppnå med den här upphandlingen? Upphandlingen syftar till att säkerställa transporter och för att tillgodose medborgarnas behov av trygga och säkra

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Ramavtal för manuell röjning och avverkning i naturskyddade områden och andra naturvårdsobjekt

ANBUDSFORMULÄR Ramavtal för manuell röjning och avverkning i naturskyddade områden och andra naturvårdsobjekt 1(9) Bilaga 1 Diarienummer 512-7640-2013 ANBUDSFORMULÄR Ramavtal för manuell röjning och avverkning i naturskyddade områden och andra naturvårdsobjekt Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kaffe, vatten och varuautomater inklusive service

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kaffe, vatten och varuautomater inklusive service Upphandlande myndighet Värnamo kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kaffe, vatten och varuautomater inklusive service Diarie UH-2011-60 Ansvarig

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

VÄRDEFULLA ERBJUDANDEN OCH TRYGGA TIPS INFÖR VINTERN! PERSONLIG SERVICELAMPA HJULSKIFTE FRÅN 250 KR UPP TILL 40% RABATT PÅ DÄCK

VÄRDEFULLA ERBJUDANDEN OCH TRYGGA TIPS INFÖR VINTERN! PERSONLIG SERVICELAMPA HJULSKIFTE FRÅN 250 KR UPP TILL 40% RABATT PÅ DÄCK VÄRDEFULLA ERBJUDANDEN OCH TRYGGA TIPS INFÖR VINTERN HJULSKIFTE FRÅN 250 KR UPP TILL 40% RABATT PÅ DÄCK PERSONLIG SERVICELAMPA ÄR DIN TOYOTA REDO FÖR VINTERN? Efter en skön sommar och en härlig höst, är

Läs mer

Kommunikationsoperatör (KO) för AB Alebyggens nät i Ale kommun Förfrågningsunderlag ANBUDSFORMULÄR 2014-03-10

Kommunikationsoperatör (KO) för AB Alebyggens nät i Ale kommun Förfrågningsunderlag ANBUDSFORMULÄR 2014-03-10 Kommunikationsoperatör (KO) för AB Alebyggens nät i Ale kommun Förfrågningsunderlag ANBUDSFORMULÄR 2014-03-10 Anbuds form och innehåll Företag: Organisationsnummer: Anbudsgivarens ombud, anbudstiden: Namn:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping Mål nr 7126-15 1 SÖKANDE Norrköpings Högtrycksspolning AB, 556778-3716 Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Ombud: advokat Henrik Willquist och jur.kand. Linnea Lindström

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

Tekniska Driftavdelningen

Tekniska Driftavdelningen Kravspecifikation Denna kravspecifikation innehåller de krav som ställs på genomförandet av uppdraget. Hela kravspecifikationen ska accepteras av anbudsgivare genom underskrift längst ner av behörig företrädare.

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

HÖSTKAMPANJ 2015 För dig och din Toyota

HÖSTKAMPANJ 2015 För dig och din Toyota HÖSTKAMPANJ 2015 För dig och din Toyota 42% rabatt på vinterdäck Hjulskifte från 199 kr Thule takbox 3.495 kr 42% rabatt på vinterdäck Motorvärmarpaket från 4.199 kr Köp 4 vinterdäck och få en säsong på

Läs mer

2012-10-24. Ja Kommentar: Ingen sekretess är begärd. Prisbilagan ifylld enligt anvisningarna.

2012-10-24. Ja Kommentar: Ingen sekretess är begärd. Prisbilagan ifylld enligt anvisningarna. tvärderingsrapport 2012-10-24 pphandlingsansvarig Stockholm Vatten VA AB pphandling 11SV897 Yrkeskläder Ingrid Landquist 11/127 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

HÖSTKAMPANJ 2015 För dig och din Toyota

HÖSTKAMPANJ 2015 För dig och din Toyota HÖSTKAMPANJ 2015 För dig och din Toyota 42% rabatt på vinterdäck Hjulskifte från 275 kr Thule takbox 3.495 kr 42% rabatt på vinterdäck Motorvärmarpaket från 4.495 kr Lördagsöppet på verkstaden i Rissne

Läs mer

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Mål nr 2678-13 1 SÖKANDE Bäckaskog Media AB, 556169-1485 Sjölyckevägen 2 290 34 Fjälkinge Ombud: Advokat Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå AB Box 24 291

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Handläggare: Fredrik Bäckström Tfn: 010-471 30 06 Ärende nr: 2011-3606 Datum: 2011-05-21 Sida 1 (5) Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Bakgrund Movexum är

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 2012-03-16 1 (6) Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för samtliga anbudsområden. 1.2 Disposition Kravspecifikationen innehåller

Läs mer

e-avrop - Skellefteå kommun

e-avrop - Skellefteå kommun Sida 1 av 5 M E D D E L A N D E N, F R Å G O R & S V A R Det finns ingen kolumn Övrigt i varugrupp 38. Infogade en och skrev Norsjö, Malå, hoppas att det var så det var tänkt. Det går bra Då det på marknaden

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/...

https://atc-extern.vgregion.se/avantra/customer/westma/modules/purchase/question/... Sida 1 av 6 1 Fråga: Vad betyder basen, enl nedan? Ovanstående krav gäller A2:a-A2:b Provtagning höj- och sänkbar, elektrisk utan hjul. Sätet ska vara roterbart från basen. -01 14:57:04 2 Fråga: 3 Fråga:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer