$QWHFNQLQJDUIUnQMXELOHXPVNRQIHUHQVHQ)UnQUXOOEDQGWLOOEUHGEDQG 7DOERNHQnU 6WRFNKROPDSULO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$QWHFNQLQJDUIUnQMXELOHXPVNRQIHUHQVHQ)UnQUXOOEDQGWLOOEUHGEDQG 7DOERNHQnU 6WRFNKROPDSULO"

Transkript

1 $QWHFNQLQJDUIUnQMXELOHXPVNRQIHUHQVHQ)UnQUXOOEDQGWLOOEUHGEDQG 7DOERNHQnU 6WRFNKROPDSULO $OODSURJUDPSXQNWHUnWHUJHVLQWHKlU9LOOGXYHWDPHUNRQWDNWDXQGHUWHFNQDG(QFG URPPHGLQVSHOQLQJIUnQNRQIHUHQVGDJDUQDNRPPHUDWWVDPPDQVWlOODVRFKGlUHIWHU NXQQDEHVWlOODVIUnQ73% %HDWULFH&KULVWHQVHQ6N OG7DOERNHQVSLRQMlUHURFKGHQVYHQVNDPRGHOOHQV IUDPYl[W För en utförlig redogörelse rekommenderas Skölds kapitel i boken Talboken 50 år!. Boken går att köpa från TPB, 212 kr inkl moms. Den innehåller för övrigt mycket annan intressant läsning. -DQLQD6DMND86SLRQHHUVLQWDONLQJERRNVIG'LUHFWRURI7HFKQRORJ\ 5HVHDUFKDQG'HYHORSPHQW$PHULFDQ)RXQGDWLRQIRUWKH%OLQG$)% Var det bättre förr? Inte för synskadade i alla fall. Var Gutenberg till någon hjälp? Kanske inte. Precis som i Sverige kom de första anpassade böckerna för synskadade i formatet punktskrift. I USA fanns det till en början flera olika punktskriftsvarianter. Så småningom, efter många diskussioner, enades de om en av varianterna. Inte förrän i början på 1930-talet kommer en nationell punktskriftsproduktion igång. De första talböckerna framställdes på grammofonskivor och rymde 4 min/sida och det var ju inte mycket. Även radio- och filmindustrin hade samma problem och en 16 -skiva togs fram, den rymde 30 min/sida. När Thomas Edison skulle ta patent på sin fonograf angav han, som det andra skälet av en rad till vad uppfinningen kunde gagna, att den skulle vara bra för blinda. Börskraschen ledde fram till att tekniken började utvecklas men alla tyckte inte att utvecklingen var bra. Punktskriften kommer att försvinna! Det är inte så många som har spelare! Men Library of Congress kunde, tack vare en lag som gjorde möjligt för dem att samla in pengar, börja distribuera spelare. Upphovsrättslagen och sedan andra världskriget försenade utvecklingen. I slutet av 1960-talet/början av 1970-talet kom kassetterna, sådana som vi i Sverige har idag. Men sen går de över till 4-kanalskassetter, dels p g a upphovsrätten, dels p g a bättre lagringsmöjligheter. Med dagens utveckling på talboksområdet, är detta the good old days? Ja! $WWOlVDLQWDOE FNHU0DULD6DOPVRQWDOERNVLQOlVDUHRFKOMXGERNVSURGXFHQW Maria började läsa in talböcker Hon beskrev sin roll som att bli författarens röst och vikten och svårigheten att komma mellan texten och orden i en bok. Alla författare NDQläsa in sina egna texter, då får man den perfekta uppläsningen. T ex läser en dyslektiker eller en som stammar sina egna texter högt utan problem. Men trots det behövs det inläsare! 1

2 Det som är a och o för en inläsare är att förstå texten, att hålla koncentrationen och behålla textkontakten. En inläsare får betalt per effektiv timme men räknar man ut den faktiska nerlagda tiden är det ganska dåligt betalt. Maria beskrev och illustrerade med ljud och bild svårigheten att beskriva bilder. Hon talade också om svårigheten att söka på rull- och kassettbanden när man behövde göra korrigeringar. Detta slipper man nu i den digitala inläsningens tidevarv. Däremot ökar konkurrensen bland talboksproducenterna vilket i slutändan leder till sämre kvalitet på inläsningarna. +LVWRULHQRP'$,6<3LRQMlUHUEHUlWWDU-DQ/LQGKROP/DUV6 QQHER.MHOO +DQVVRQ GHQKlUSURJUDPSXQNWHQIUDPI UGHVVRPHWWKLVWRULVNWUROOVSHODYKXPRULVWLVN NDUDNWlUVRPlUVYnUDWWnWHUJH±EHVWlOOLQVSHOQLQJHQRFKO\VVQD Ursprunget till DAISY är när Lars, hösten 1992, sitter på tåget till Västerås med uppdrag från sin chef Jan på Labyrinten att komma på något nytt. Lars som själv är synskadad funderar på hur man kan hitta i facktalböcker m h a tekniken. Just i den stunden kommer han på att det nya systemet ska heta DAISY (Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem) men han vet ännu inte hur systemet ska fungera. Just då är Kjell chef för studielitteraturen på TPB. I ett projekt med Hjälpmedelsinstitutet jobbar han med DAT (Digital Audio Tape). Han bär på en frustration över det analoga mediets begränsningar. Han vill komma på ett sätt att söka i talboken med utgångspunkt från innehållsförteckningen har Kjell fått kontakt med Lars som skickat över underlag på ett system som heter DAISY. Labyrinten får uppdraget. TPB visar sin klarsyn och sitt mod. Jan har gått från industriprogrammering till läshandikapp när han ville ha ett jobb där han kunde arbeta hemifrån. Han bryter nu okänd mark. Jobbar med ljudkort som knastrar och fraser som tickar fram Demonstrationens år. Systemet presenteras på konferenser och mässor Det internationella samarbetet och minglandets år. Kjell sitter på ett hotellrum i Toronto konspirationer föds efter att de ifrågasatts. Lars åker till Niagara med en trött japan i full fart. Janne tar emot fler japaner i Falköping, lax och samarbete Labyrinten-Plextor Konsortiets år. Jan gör en sällskapsresa till Japan. Aldrig förr har så få hört namnet DAISY nämnas så många gånger. Lars möter våren i Madrid. Kjell tycker att Ingar (TPBs chef) nätverkat klart och att tiden var mogen att bilda DAISY-konsortiet. Ytterligare pionjärer intog därefter talarstolen. 6WHSKHQ.LQJ5R\DO1DWLRQDO,QVWLWXWHIRUWKH%OLQG51,% Först lite om RNIB s talboksverksamhet. 2

3 2005 firar de 70 årsjubileum (start 1935) Började med fonografer Sedan LP Sedan rullband Sedan Clark & Smith (ett kassettbandssystem) Nu DAISY låntagare, lån per dag Vi behövde ett bättre sätt att läsa Kassetter är som bokrullar Inte lämpade för kokböcker och facklitteratur Kassettsystemet var utslitet I slutet på 1980-talet uppmärksammades digitala möjligheter 1989 fanns en prototyp för cd-talböcker The European Blind Union (EBU) 1994 agerade EBU s styrelse Inledande möte i Köpenhamn Intresse från blinda och synskadade 1997 rapport Reading for 21st century Användarspecifikation för digitala talböcker (user requirements) Det ska vara enkelt att läsa (simplicity of reading), att läsa som alla andra Internationell samverkan Engelskspråkiga talboksbibliotek IFLA Section of libraries for the blind Många länder planerade för nästa generation talböcker Möte i april 1995 i Kanada: Frustration VHRYDQ I maj 1996 bildas internationella DAISY-konsortiet i Stockholm av Sverige, Japan, Storbritannien, Spanien, Nederländerna och Schweiz. Var är vi nu? DAISY är en teknisk standard Bred implementering av systemet i flera länder Igår lånades DAISY-böcker ut i Storbritannien 7KH'$,6<GHYHORSPHQW*HRUJH.HUVFKHUJHQHUDOVHNUHWHUDUHL'$,6< &RQVRUWLXP Vi kommer att se en fortsatt övergång till DAISY inom biblioteksområdet. Fler organisationer kommer att gå med i DAISY-konsortiet och börja producera och distribuera DAISY. I dagsläget har DAISY-konsortiet 12 fullvärdiga och 52 associerade medlemmar samt 20 friends (företag i branschen). Det finns 15 DAISY-spelare idag Plextor: PTR1 och PTN1 3

4 Humanware: Classic, Classic+, Classic+ med inspelning, Vibe, Wave och Maestro Telex: EzDaisy, Scolar och Professor APH: Book Port Springer Design: Book Courier KDQQLQWHDQWHFNQDGHWYnVLVWDVSHODUQDVRPMDJLQWHKDGHK UWWDODVRP Text som XML kommer att växa i betydelse. Texten medger full ljudsynkronisering i DAISY-produkten. Bredbandsdistribution av DAISY DAISY om demand bibliotek till bibliotek DAISY online läsa strömmande Biblioteksservice på webben DAISY är ett bättre sätt att läsa och ett bättre sätt att publicera! DAISY-konsortiets strategiska plan kommer att finnas på nästa vecka (= v.16). 7KH*OREDO'$,6</LEUDU\6WHSKHQ.LQJ3URGXNWLRQVRFKXWYHFNOLQJVFKHI 51,% Världsbiblioteket med material i tillgängliga format Var kom idén ifrån? Den kom från våra användare Rapport 1997 från European Blind Union Inte begränsat till land eller språkgrupp Tillgång till globala bibliotek borde vara möjligt En global teknologi En gemensam standard för utbyte En gemensam standard för presentation En global katalog Mer att läsa: från 5% till 100% Vad menar vi? Användarperspektivet o Att få tillgång till vilken publikation i vilket format som helst var jag än befinner mig Biblioteksperspektivet o Jag kan betrakta alla böcker i alternativa format i världen som en del av min samling Författarperspektivet o Min bok är tillgänglig för alla att läsa på vilket sätt de än väljer att läsa Författarens agents perspektiv o Jag kan göra en licens för alternativa format för hela världen och veta att den inte vill be olagligt exploaterad Förläggarperspektivet 4

5 o Kanske borde jag publicera i tillgängliga format Frågor för användaren Vad vill jag ha? o Det finns inte tillräckligt att läsa o Jag är intresserad av ett speciellt och smalt ämne Att hitta vad som är tillgängligt o Lokala boklådor eller bibliotek o Nationell samling o Global samling Kataloggränssnitt: språk, kunskaper o Hur får jag tag på det? Vad betalar jag? Hastighet och enkelhet För bibliotek vad behöver hända? Lösning av upphovsrätten Teknisk standard (DAISY) Presentationsstandard (DAISY) Global katalogsökning Kommersiellt avtal med producenter Fjärrlåneavtal Ökad och koordinerad produktion Första mötet november 2004 Samarbete DAISY och IFLA Underprojekt o Upphovsrätt o Förlagsrelationer o Utveckling av samlingar o Resursdelning o Gemensam sökning o Gränssnitt för online-leverans Var är vi nu? World Library Project styrs av DAISY-konsortiet Copyright-modell för importrättigheter Avtal mellan agenturer för att dela innehåll Dela med sig av mastrar vs. fjärrlån Internet gör det möjligt: nu och framtid Framtiden? Ett bättre sätt att läsa o DAISY-sättet är lika enkelt som tryckt text o inkluderar punktskrift, storstil, e-text och ljud Mycket mer att läsa o Från 5% till 100% publicerat på DAISY-sättet o Välj från världsbiblioteket och boklådor Ett bättre sätt att publicera o En världsmarknad för förläggare och författare En filial till världsbiblioteket i varje stad 5

6 /HLI3DJURWVN\XWELOGQLQJVRFKNXOWXUPLQLVWHU Ministern inleder med att konstatera att i och med sammanslagningen har vi fått en tidsenlig departementsordning. Pagrotsky sade sig vara hyggligt engagerad i frågorna. Han ser talbokens utveckling som en framgångssaga. Den svenska talboksmodellen skapar bredd och stort utbud. Han slog fast att tillgänglighet är ett centralt begrepp i kulturen och allas rätt att delta i kulturlivet. För att bli ännu bättre behöver vi förbättra kunskapen, stärka samarbetet och skapa nya verksamhetsformer. Vi behöver också se över tekniken. Vad vore vi människor utan vårt läsande? frågade han sig. Svaret: Så mycket fattigare. Biblioteken är forum för läsning och fantasi men också för digitala och nätbaserade tjänster. Tekniken har gått från rullband till kassett till digitalt. Det här gagnar såväl utbildnings- som kulturverksamheten. Antalet studenter med funktionshinder har ökat på utbildningarna. Det upplever Pagrotsky som positivt. Med teknikens möjligheter har bredbandsprojekt kunnat dra igång och digitalt arkiv startas upp. Regeringen har gett 2,7 miljoner kronor till ett talsyntesprojekt PHURPGHWXQGHUVLVWDSXQNWHQ Än har vi bara sett början på talbokens utveckling, avslutade ministern med och ser en ljusnande framtid för verksamheten. 7DOERNVVHUYLFHWLOOVWXGHQWHULJnURFKLGDJ.MHOO+DQVVRQ73% TPB s högskoleservice har funnits sedan I början var det endast synskadade som hade rätt till servicen men i slutet av 1980-talet fick även dyslektiker och rörelsehindrade tillgång till det. 1988/89 gav TPB service till 90 studenter jobbade de med projekt för att prova nya tekniker började de producera och låna ut e-textböcker. 1993/94 startades utlån av DAISY-böcker. Idag har högskoleservice 1825 studenter inskrivna. 7DOE FNHUYLDEUHGEDQGL6YHULJH7RUEM UQ'DKODQGHU73% I TPB s arkiv finns titlar klara för nerladdning. I nuläget är det universitets- och högskolebiblioteken som använder arkivet. Snart får länsbiblioteken tillgång till det /lqveleolrwhn6\grvwkduvrpwhvweleolrwhnuhgdqinwworjlq Senare kan ev. kommunbibliotek också få möjlighet att använda det. Varför? talböcker är tillgängliga dygnet runt Boken i handen på en kvart Kvalitetsgaranti Ekonomin Miljön 6

7 Förutsättningar Upphovsrätten Bredband (250 MB normalstor talbok) DAISY MP3 Bredbandsprojekt Fungerade det? Vill man ha det? Länsbibliotek Sydost och Länsbibliotek Västmanland 140 talböcker 2 Mbit/s SUNET (Sveriges universitetsdatanätverk) o Experter på digital lagring och distribution o Snabbast datakommunikation i Sverige Webbgränssnitt Image-filer (iso) Bredband för funktionshindrade PTS-projektet En tjänst för framtiden Fyra högskolebibliotek Karolinska institutet, Mälardalen, Skövde och Umeå talböcker, jan MB SUNET Image-filer i flykten Skräddarsydd webbkatalog TPB-katalogen Delprojekt: strömmande läsning och delleveranser 2003: 11 bibliotek laddar ner 792 titlar 2004: 30 bibliotek laddar ner titlar 2005: 35 bibliotek laddar ner titlar (jan-mars) Ingen vill gå tillbaka till det gamla Nuläget Introducera för fler högskolebibliotek Länsbiblioteken Utveckling av arkivet ver. 2 Upphovsrätten Framtiden Folkbibliotek talboksläsarna Nya format: läsning från hårddisk, flashminnen, mp3-spelare Strömmande läsning 8SSKRYVUlWWHQHQJUXQGEXOW,QJDU%HFNPDQ+LUVFKIHOGW73% TPB kommer att göra turné i Sverige om nya upphovsrättslagen. Talböcker framställs med stöd av en inskränkning i upphovsrättslagen (URL). Inskränkning i ensamrättigheterna 7

8 Flera inskränkningar, t ex framställning av exemplar för privat bruk, inom arkiv och bibliotek, för personer med funktionshinder Vad är alternativen? Ingen tillgång, avtal, nådegåvor Att läsa en mänsklig rättighet? EG-direktivet: länder får göra inskränkningar i sin upphovsrätt men man måste inte Inskränkning på vissa villkor Framställning Särskilda uppspelningsapparater URL kom 1960, reviderades 1992, proposition för ny lag föreligger nu. Den nya lagen skiljer på sprida, överföra och överlåta. Den nya lagen gör inte längre någon uppräkning av vilka funktionshinder som berörs av lagen. Det är en bedömningsfråga och det är behovet som styr. Nyheter i URL Det framställda exemplaret får överlåtas Uttalat ansvar för icke-lovlig spridning Inget hinder att verket redan finns i handeln Vilka ska söka tillstånd? Alla som har idag Alla universitets- och högskolebibliotek Folkbibliotek Handikapporganisationer Folkbildningsorganisationer Framställning av exemplar, spridning av exemplar och överföring till allmänheten får inte ske i förvärvssyfte. Övergångsbestämmelser: Btj och Inläsningstjänst omfattas av gamla 17. Exemplar får inte spridas eller överföras till den som inte har funktionshinder. Åtgärder för att hindra olaglig spridning Upplysning och informationsmaterial Varningstexter på emballage, skivor och i katalogen Varningstexter i talboken Vid överföring har upphovsmannen rätt till ersättning. 1HZ3ODWIRUPVIRU'$,6<3LHUUH+DPHOWHNQLVNGLUHNW UKRV+XPDQZDUH.DQDGD Första generationens hårdvaruspelare för DAISY är de spelare som använder sig av cd-rom-teknik för distribution, t ex Victor-spelare. Andra generationen kommer att använda sig av flash-minnen. 8

9 Olika distributionssätt kommer att finnas parallellt Fysisk distribution (cd-rom, flashbaserade minnen) Webbleverans Pc-nerladdning Cd-rom-distribution kommer att finnas kvar inom överskådlig framtid Cd-rom-skivor är billiga De rymmer mycket Gratis postbefordran Bredbandsanvänding kostar 1\DP MOLJKHWHUPHGQ\VYHQVNWDOV\QWHV-HVSHU.OHLQRFK/DUV6 QQHER73% För att undersöka möjligheten att ta fram en ny svensk talsyntes har TPB gjort en förstudie under 1,5 år och nu har de fått extra anslag för att ta fram en (2,7 milj kr) Motivet är att TPB vill kunna bibehålla/öka servicegraden vid inläsning av talböcker för högskoleservicen. Talsyntes NDQersätta mänsklig inläsning i vissa fall. Hur? Utveckling av system för text- till talomvandling Produktion av 200 talböcker med talsyntes Utvärdera acceptans och användbarhet Projekttiden är och vid jul 2005 ska 150 syntetiska talböcker vara klara. Maria Johnsson Så här såg det kompletta programmet ut DSULO Inledning. Jan-Erik Wikström, fd utbildningsminister, Tiina Nummi- Södergren, ordförande SRF och Ingar Beckman Hirschfeldt, bibliotekschef TPB Talbokens pionjärer och den svenska modellens framväxt. Beatrice Christensen Sköld, TPB US pioneers in Talking Books. Janina Sajka, fd Director of Technology Research and Development, AFB Att läsa in talböcker. Maria Salmson, ljudboksproducent, samtalar med Alf Söderkvist Att läsa talböcker. Eva Björk, SRF, samtalar med talboksläsare Historien om DAISY. Pionjärer berättar. Jan Lindholm, Lars Sönnebo, Stephen King, Hiroshi Kawamura och Kjell Hansson The DAISY development. George Kerscher, generalsekreterare i DAISY Consortium The Global DAISY Library. Stephen King, Produktions- och utvecklingschef, RNIB 9

10 DSULO Inledning. Leif Pagrotsky, utbildnings- och kulturminister Talboksservice till studenter, igår och idag Talböcker via bredband i Sverige. Torbjörn Dahlander, TPB Talking Books in Japan. Hiroshi Kawamura, chef för Avdelningen för Social Rehabilitering vid Forskningsinstitutet NRCD i Tokyo och Tatsu Nishizawa, utvecklingschef Plextor Upphovsrätten - en grundbult. Ingar Beckman Hirschfeldt, TPB DAISY går på museum. Karl Arvidsson museipedagog, Göteborgs stadsmuseum New Platforms for DAISY. Pierre Hamel, teknisk direktör hos Humanware, Kanada samt Stuart Baker från The Dolphin Group, Storbritannien. Att producera DAISY med talsyntes. Niclas Bergström och Fredrik Larsson, Phoneticom Varför just XML? Markus Gylling, TPB Nya möjligheter med ny svensk talsyntes! Jesper Klein och Lars Sönnebo, TPB 10

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD %LEOLRWHNVMXULGLN Anteckningar från Länsbibliotek Skånes dag om biblioteksjuridik Malmö 10 februari 2006 6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686)

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 6 februari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Arkiv för lokalt inlästa talböcker

Arkiv för lokalt inlästa talböcker Arkiv för lokalt inlästa talböcker En förstudie gjord inom Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet på uppdrag av Bibsam av Karin Ohrt och Ann-Sofie Zettergren i samarbete med Christel Berg, Avdelningen

Läs mer

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se Fakta om E-böcker Fakta om e-böcker 2008, Specialpedagogiska skolmyndigheten Projektledare: Maritha Angermund Manus: Maritha Angermund Illustrationer: Per Matsson Formgivning: Plan 2 Tryck: Edita 2008

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Så här gör man Demokonto Biblioteken

Läs mer

Talböcker på biblioteket

Talböcker på biblioteket Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 2015-03-19 1 Talböcker på biblioteket Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Talbok

Läs mer

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang Dagordning Om Inläsningstjänst AB Talböcker och Ljudböcker Egna anpassningar enligt paragraf 17 Inlästa läromedel som kommunabonnemang Nya DAISY-spelare på marknaden Inläsningstj sningstjänst nst AB Specialisering

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät år 2010

Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät år 2010 Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät år 2010 En rapport genomförd av Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB. Texten är bearbetad av TPB 1 Innehåll

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 18 januari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

ALI Arkiv för lokala inläsningar

ALI Arkiv för lokala inläsningar ALI Arkiv för lokala inläsningar http://ali.lu.lu.se Slutrapport september 2007 Inledning Projektet Arkiv för lokala inläsningar, ALI, har löpt från och med april 2006 till och med september 2007. Målsättningen

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd 1 %LEOLRWHNHWVVlUVNLOGDWMlQVWHU Bibliotekschef Lars-Göran

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Bilagor till Nationellt digitalt distributionssystem

Bilagor till Nationellt digitalt distributionssystem Bilagor till Nationellt digitalt distributionssystem Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Projektdirektiv Slutrapport Tidningen och Boken kommer digitalt - sammanfattning

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI

BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Barn- och ungdomsstrategi för TPB 1 Inledning... 2 1.1 Övergripande utgångspunkter... 2 1.2 TPB:s utgångspunkter... 3 1.3 TPB:s övergripande mål för arbetet med tillgängliga

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Dollyprojektet SLUTRAPPORT

Dollyprojektet SLUTRAPPORT STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT Projekt Författare Version Dnr Förvaltning/avdelning Fastställd av styrgrupp Senast ändrad Sida 20xx-xx-xx 2012-08-29 1 (10) Innehållsförteckning

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2012

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2012 Årsredovisning 2011 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2012 Talboks- och punktskriftsbiblioteket Box 5113 121 17 Johanneshov Tel: 08-580 02 700 Fax: 08-580 02 770 E-post: info@tpb.se Foto och illustrationer:

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Läsutveckling med talböcker

Läsutveckling med talböcker Läsutveckling med talböcker av Anita Hildén speciallärare Inledning Talböcker är inläsningar av tryckta böcker. Framställning och användning av talböcker regleras i 17 upphovsrättslagen. Elever med läshinder

Läs mer

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB År 2008 UTREDNINGSINSTITUTET Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB En undersökning med fokus på teknik, läsvana och läsupplevelse bland talbokslåntagare på folkbibliotek, länstaltidningsprenumeranter

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Med nationella pekpinnar menar Susanne sånt som pekar ut den väg vi ska gå när det gäller arbetet med tillgänglighet för funktionshindrade.

Med nationella pekpinnar menar Susanne sånt som pekar ut den väg vi ska gå när det gäller arbetet med tillgänglighet för funktionshindrade. Anteckningar från konferensen,7rfkixqnwlrqvklqghu±phgirnxvsneduqrfkxqjd Arrangerad av Kärnhusgruppen, 18-19 maj, Göteborg Mer information om Kärnhusgruppen finns på www.appelhyllan.se 1DWLRQHOOD SHNSLQQDU

Läs mer

Privatkopiering i molnet

Privatkopiering i molnet Privatkopiering i molnet Advokat Stefan Widmark och jur. kand. Azra Osmancevic 2012-03-15 Den svenska lagstiftningen Den svenska lagstiftningen Exemplarframställning för privat bruk 12 URL Exemplarframställning

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Projektnr: 99/0094 Projekttid: 1999-09-01 2001-07-31 1 Sammanfattning... 4 Projekt om teknik och information...

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Projektplan ver.1 Ladda själv: direktnedladdning till gymnasieelever

Projektplan ver.1 Ladda själv: direktnedladdning till gymnasieelever Projektplan ver.1 Ladda själv: direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier inom

Läs mer

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 DATUM RAPPORTNUMMER 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade Årlig återrapportering till regeringen FÖRFATTARE Patrik Bystedt Förord

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Myndgheten för tillgängliga medier 2013 Box 5113 121 17 Johanneshov Tel: 08-580 02 700 Fax: 08-580 02 770 E-post: info@mtm.se

Myndgheten för tillgängliga medier 2013 Box 5113 121 17 Johanneshov Tel: 08-580 02 700 Fax: 08-580 02 770 E-post: info@mtm.se Årsredovisning 2012 Myndgheten för tillgängliga medier 2013 Box 5113 121 17 Johanneshov Tel: 08-580 02 700 Fax: 08-580 02 770 E-post: info@mtm.se Foto: Elliot Elliot (s 1, 5, 20, 28, 30, 39); Fotograftina

Läs mer

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade DATUM RAPPORTNUMMER 19 februari 2003 PTS-ER-2003:17 ISSN 1650-9862 Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade FÖRFATTARE Lillian Eikeland Innehåll 1 Inledning... 1 2 Uppdraget...

Läs mer

TPB lånar ut följande spelare till studenter

TPB lånar ut följande spelare till studenter Daisyspelare I dag görs alla nya talböcker i DAISY-format. För att kunna läsa DAISYtalböcker behövs antingen en dator med ett särskilt läsprogram eller en DAISY-spelare. (DAISY är en förkortning för Digitalt

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Läs & Skriv 2012-02-22. Johnny Andersson

Läs & Skriv 2012-02-22. Johnny Andersson Läs & Skriv 2012-02-22 Johnny Andersson Pedagogisk idé Handhavande Förhållningssätt-Motiv-Komplement Teknik i sig Hårdvara Behov Elev-kollegor-föräldrar-ledning Förutsättningar Teknik ITpedagog/Ansvar

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Rapport från studieresa till Göteborg Fredag 24 oktober 2008

Rapport från studieresa till Göteborg Fredag 24 oktober 2008 Rapport från studieresa till Göteborg Fredag 24 oktober 2008 Deltagare: Lena Larsson, Karlskrona; Cecilia Ungerbäck-Smith, Lessebo; Jens Christiansson, Ljungby; Pia Hardinsson, Markaryd; Jenny Forslund,

Läs mer

Bibliotek. Torbjörn Lundgren: Först ut med DAISY direkt. DAISY och KURT på café. Hyllad debutant på TPB

Bibliotek. Torbjörn Lundgren: Först ut med DAISY direkt. DAISY och KURT på café. Hyllad debutant på TPB Bibliotek Nummer 3 2003 Utgiven av Talboks- och punktskriftsbiblioteket för alla Torbjörn Lundgren: Först ut med DAISY direkt DAISY och KURT på café Hyllad debutant på TPB 1 Innehåll nr 3 2003 3 Ledare:

Läs mer

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter Distansutbildning av Anders Andersson Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter VRC är en ek. förening bildad av: Sveriges Dövas Riksförbund Sveriges Dövas Ungdomsförbund Västanviks folkhögskola Dalarnas

Läs mer

2011:27. Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket

2011:27. Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2011:27 Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket MISSIV DATUM DIARIENR 2011-10-31 2011/117-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5790 (delvis) Regeringen Kulturdepartementet 103 33

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Android Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 3 Hur tar jag bort

Läs mer

Koppla. Stimulera. Katalysera

Koppla. Stimulera. Katalysera Snabbfakta Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning och utveckling är 2 376 miljoner kronor 2013 Nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling Drygt

Läs mer

TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL. Helena Nordqvist Pia Hasselrot

TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL. Helena Nordqvist Pia Hasselrot TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL Helena Nordqvist Pia Hasselrot Tillgängliga medier på gymnasiebiblioteket och MTM:s roll Att arbeta med tillgängliga medier Ur elevens perspektiv

Läs mer

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek Att arbeta med AudioIndex på bibliotek INLEDNING AudioIndex är ett hjälpmedel som utvecklades i samband med projektet Bibliotek 2007, ett biblioteksprojekt som drevs i Umeåregionen och fokuserade på ökad

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

Allmänt. 30 % allmän litteratur som ges ut av kommersiella förlag överförs till tillgängliga format budget ca 7 me ca 60 medarbetare

Allmänt. 30 % allmän litteratur som ges ut av kommersiella förlag överförs till tillgängliga format budget ca 7 me ca 60 medarbetare Celia-biblioteket ett specialbibliotek som betjänar hela landet näkövammaisten ja lukemisesteisten tasa-arvon edistäminen kirjallisuuden ja tiedon saannissa Verksamhet producera och låna talböcker, elektroniska

Läs mer

Privatkopieringsersä/ning

Privatkopieringsersä/ning IMK-seminarium den 26 maj 2014 Privatkopieringsavgift Advokat Stefan Widmark 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL) 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL) 1919 års

Läs mer

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av enkäten ska tidsåtgången uppskattas.

Läs mer

Med läshandikapp på Internet En studie av webbportaler, online-databaser och nätbibliotek för användare med läshandikapp

Med läshandikapp på Internet En studie av webbportaler, online-databaser och nätbibliotek för användare med läshandikapp MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:68 ISSN 1404-0891 Med läshandikapp på Internet En studie av webbportaler, online-databaser

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsrätt Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehållsförteckning Förord 11 Förkortningar 17 1. Inledning 19 Immaterialrätt 19 Upphovsrättens huvudinnehåll

Läs mer

Stockholm den 24 juni 2013. Till Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt

Stockholm den 24 juni 2013. Till Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Stockholm den 24 juni 2013 Till Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) har genom remiss 2013-03-22 (Ju 2013/1367/L3) beretts möjlighet

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter Upphovsrätt Enköpings kommun Upphovsrätt det här gäller för dina och andras verk när du använder dem i kommunens verksamheter När du

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg Digikult, Göteborg 2015-03-25 Digisam Johanna Berg Digisam ska Presentera allmänna råd för digitalisering och tillgängliggörande av samlingar och arkiv som ska främja prioriteringar inom digitaliseringsarbetet

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort och beställning 2.3

Läs mer

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma.

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma. 5 Frågor och svar om Internet, 06NVB 1. Nämn ett par skillnader mellan datorerna förr och datorerna nu? Svar: de var lika stora som rum, varje dator behärskade i stort sett bara ett enda smalt arbetsområde.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Bildpolicy. Bildpolicy. Bildtyper. Bildspråk. Motiv

Bildpolicy. Bildpolicy. Bildtyper. Bildspråk. Motiv Bildpolicy När nya bilder beställs för Mariehamns stad, används denna bildpolicy som ett hjälpmedel och verktyg, dels för att söka bilder vid bildbeställningar och dels för att fotografen eller illustratören

Läs mer

Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost

Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost 1 Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost Birgitta Hellman Magnusson, april 5 Slutversion 551 Innehåll: Inledning, sid. Förslag till basnivå

Läs mer

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) SFS nr: 1994:193 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Utfärdad: 1994-04-14 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1420 1 I denna förordning

Läs mer