$QWHFNQLQJDUIUnQMXELOHXPVNRQIHUHQVHQ)UnQUXOOEDQGWLOOEUHGEDQG 7DOERNHQnU 6WRFNKROPDSULO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$QWHFNQLQJDUIUnQMXELOHXPVNRQIHUHQVHQ)UnQUXOOEDQGWLOOEUHGEDQG 7DOERNHQnU 6WRFNKROPDSULO"

Transkript

1 $QWHFNQLQJDUIUnQMXELOHXPVNRQIHUHQVHQ)UnQUXOOEDQGWLOOEUHGEDQG 7DOERNHQnU 6WRFNKROPDSULO $OODSURJUDPSXQNWHUnWHUJHVLQWHKlU9LOOGXYHWDPHUNRQWDNWDXQGHUWHFNQDG(QFG URPPHGLQVSHOQLQJIUnQNRQIHUHQVGDJDUQDNRPPHUDWWVDPPDQVWlOODVRFKGlUHIWHU NXQQDEHVWlOODVIUnQ73% %HDWULFH&KULVWHQVHQ6N OG7DOERNHQVSLRQMlUHURFKGHQVYHQVNDPRGHOOHQV IUDPYl[W För en utförlig redogörelse rekommenderas Skölds kapitel i boken Talboken 50 år!. Boken går att köpa från TPB, 212 kr inkl moms. Den innehåller för övrigt mycket annan intressant läsning. -DQLQD6DMND86SLRQHHUVLQWDONLQJERRNVIG'LUHFWRURI7HFKQRORJ\ 5HVHDUFKDQG'HYHORSPHQW$PHULFDQ)RXQGDWLRQIRUWKH%OLQG$)% Var det bättre förr? Inte för synskadade i alla fall. Var Gutenberg till någon hjälp? Kanske inte. Precis som i Sverige kom de första anpassade böckerna för synskadade i formatet punktskrift. I USA fanns det till en början flera olika punktskriftsvarianter. Så småningom, efter många diskussioner, enades de om en av varianterna. Inte förrän i början på 1930-talet kommer en nationell punktskriftsproduktion igång. De första talböckerna framställdes på grammofonskivor och rymde 4 min/sida och det var ju inte mycket. Även radio- och filmindustrin hade samma problem och en 16 -skiva togs fram, den rymde 30 min/sida. När Thomas Edison skulle ta patent på sin fonograf angav han, som det andra skälet av en rad till vad uppfinningen kunde gagna, att den skulle vara bra för blinda. Börskraschen ledde fram till att tekniken började utvecklas men alla tyckte inte att utvecklingen var bra. Punktskriften kommer att försvinna! Det är inte så många som har spelare! Men Library of Congress kunde, tack vare en lag som gjorde möjligt för dem att samla in pengar, börja distribuera spelare. Upphovsrättslagen och sedan andra världskriget försenade utvecklingen. I slutet av 1960-talet/början av 1970-talet kom kassetterna, sådana som vi i Sverige har idag. Men sen går de över till 4-kanalskassetter, dels p g a upphovsrätten, dels p g a bättre lagringsmöjligheter. Med dagens utveckling på talboksområdet, är detta the good old days? Ja! $WWOlVDLQWDOE FNHU0DULD6DOPVRQWDOERNVLQOlVDUHRFKOMXGERNVSURGXFHQW Maria började läsa in talböcker Hon beskrev sin roll som att bli författarens röst och vikten och svårigheten att komma mellan texten och orden i en bok. Alla författare NDQläsa in sina egna texter, då får man den perfekta uppläsningen. T ex läser en dyslektiker eller en som stammar sina egna texter högt utan problem. Men trots det behövs det inläsare! 1

2 Det som är a och o för en inläsare är att förstå texten, att hålla koncentrationen och behålla textkontakten. En inläsare får betalt per effektiv timme men räknar man ut den faktiska nerlagda tiden är det ganska dåligt betalt. Maria beskrev och illustrerade med ljud och bild svårigheten att beskriva bilder. Hon talade också om svårigheten att söka på rull- och kassettbanden när man behövde göra korrigeringar. Detta slipper man nu i den digitala inläsningens tidevarv. Däremot ökar konkurrensen bland talboksproducenterna vilket i slutändan leder till sämre kvalitet på inläsningarna. +LVWRULHQRP'$,6<3LRQMlUHUEHUlWWDU-DQ/LQGKROP/DUV6 QQHER.MHOO +DQVVRQ GHQKlUSURJUDPSXQNWHQIUDPI UGHVVRPHWWKLVWRULVNWUROOVSHODYKXPRULVWLVN NDUDNWlUVRPlUVYnUDWWnWHUJH±EHVWlOOLQVSHOQLQJHQRFKO\VVQD Ursprunget till DAISY är när Lars, hösten 1992, sitter på tåget till Västerås med uppdrag från sin chef Jan på Labyrinten att komma på något nytt. Lars som själv är synskadad funderar på hur man kan hitta i facktalböcker m h a tekniken. Just i den stunden kommer han på att det nya systemet ska heta DAISY (Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem) men han vet ännu inte hur systemet ska fungera. Just då är Kjell chef för studielitteraturen på TPB. I ett projekt med Hjälpmedelsinstitutet jobbar han med DAT (Digital Audio Tape). Han bär på en frustration över det analoga mediets begränsningar. Han vill komma på ett sätt att söka i talboken med utgångspunkt från innehållsförteckningen har Kjell fått kontakt med Lars som skickat över underlag på ett system som heter DAISY. Labyrinten får uppdraget. TPB visar sin klarsyn och sitt mod. Jan har gått från industriprogrammering till läshandikapp när han ville ha ett jobb där han kunde arbeta hemifrån. Han bryter nu okänd mark. Jobbar med ljudkort som knastrar och fraser som tickar fram Demonstrationens år. Systemet presenteras på konferenser och mässor Det internationella samarbetet och minglandets år. Kjell sitter på ett hotellrum i Toronto konspirationer föds efter att de ifrågasatts. Lars åker till Niagara med en trött japan i full fart. Janne tar emot fler japaner i Falköping, lax och samarbete Labyrinten-Plextor Konsortiets år. Jan gör en sällskapsresa till Japan. Aldrig förr har så få hört namnet DAISY nämnas så många gånger. Lars möter våren i Madrid. Kjell tycker att Ingar (TPBs chef) nätverkat klart och att tiden var mogen att bilda DAISY-konsortiet. Ytterligare pionjärer intog därefter talarstolen. 6WHSKHQ.LQJ5R\DO1DWLRQDO,QVWLWXWHIRUWKH%OLQG51,% Först lite om RNIB s talboksverksamhet. 2

3 2005 firar de 70 årsjubileum (start 1935) Började med fonografer Sedan LP Sedan rullband Sedan Clark & Smith (ett kassettbandssystem) Nu DAISY låntagare, lån per dag Vi behövde ett bättre sätt att läsa Kassetter är som bokrullar Inte lämpade för kokböcker och facklitteratur Kassettsystemet var utslitet I slutet på 1980-talet uppmärksammades digitala möjligheter 1989 fanns en prototyp för cd-talböcker The European Blind Union (EBU) 1994 agerade EBU s styrelse Inledande möte i Köpenhamn Intresse från blinda och synskadade 1997 rapport Reading for 21st century Användarspecifikation för digitala talböcker (user requirements) Det ska vara enkelt att läsa (simplicity of reading), att läsa som alla andra Internationell samverkan Engelskspråkiga talboksbibliotek IFLA Section of libraries for the blind Många länder planerade för nästa generation talböcker Möte i april 1995 i Kanada: Frustration VHRYDQ I maj 1996 bildas internationella DAISY-konsortiet i Stockholm av Sverige, Japan, Storbritannien, Spanien, Nederländerna och Schweiz. Var är vi nu? DAISY är en teknisk standard Bred implementering av systemet i flera länder Igår lånades DAISY-böcker ut i Storbritannien 7KH'$,6<GHYHORSPHQW*HRUJH.HUVFKHUJHQHUDOVHNUHWHUDUHL'$,6< &RQVRUWLXP Vi kommer att se en fortsatt övergång till DAISY inom biblioteksområdet. Fler organisationer kommer att gå med i DAISY-konsortiet och börja producera och distribuera DAISY. I dagsläget har DAISY-konsortiet 12 fullvärdiga och 52 associerade medlemmar samt 20 friends (företag i branschen). Det finns 15 DAISY-spelare idag Plextor: PTR1 och PTN1 3

4 Humanware: Classic, Classic+, Classic+ med inspelning, Vibe, Wave och Maestro Telex: EzDaisy, Scolar och Professor APH: Book Port Springer Design: Book Courier KDQQLQWHDQWHFNQDGHWYnVLVWDVSHODUQDVRPMDJLQWHKDGHK UWWDODVRP Text som XML kommer att växa i betydelse. Texten medger full ljudsynkronisering i DAISY-produkten. Bredbandsdistribution av DAISY DAISY om demand bibliotek till bibliotek DAISY online läsa strömmande Biblioteksservice på webben DAISY är ett bättre sätt att läsa och ett bättre sätt att publicera! DAISY-konsortiets strategiska plan kommer att finnas på nästa vecka (= v.16). 7KH*OREDO'$,6</LEUDU\6WHSKHQ.LQJ3URGXNWLRQVRFKXWYHFNOLQJVFKHI 51,% Världsbiblioteket med material i tillgängliga format Var kom idén ifrån? Den kom från våra användare Rapport 1997 från European Blind Union Inte begränsat till land eller språkgrupp Tillgång till globala bibliotek borde vara möjligt En global teknologi En gemensam standard för utbyte En gemensam standard för presentation En global katalog Mer att läsa: från 5% till 100% Vad menar vi? Användarperspektivet o Att få tillgång till vilken publikation i vilket format som helst var jag än befinner mig Biblioteksperspektivet o Jag kan betrakta alla böcker i alternativa format i världen som en del av min samling Författarperspektivet o Min bok är tillgänglig för alla att läsa på vilket sätt de än väljer att läsa Författarens agents perspektiv o Jag kan göra en licens för alternativa format för hela världen och veta att den inte vill be olagligt exploaterad Förläggarperspektivet 4

5 o Kanske borde jag publicera i tillgängliga format Frågor för användaren Vad vill jag ha? o Det finns inte tillräckligt att läsa o Jag är intresserad av ett speciellt och smalt ämne Att hitta vad som är tillgängligt o Lokala boklådor eller bibliotek o Nationell samling o Global samling Kataloggränssnitt: språk, kunskaper o Hur får jag tag på det? Vad betalar jag? Hastighet och enkelhet För bibliotek vad behöver hända? Lösning av upphovsrätten Teknisk standard (DAISY) Presentationsstandard (DAISY) Global katalogsökning Kommersiellt avtal med producenter Fjärrlåneavtal Ökad och koordinerad produktion Första mötet november 2004 Samarbete DAISY och IFLA Underprojekt o Upphovsrätt o Förlagsrelationer o Utveckling av samlingar o Resursdelning o Gemensam sökning o Gränssnitt för online-leverans Var är vi nu? World Library Project styrs av DAISY-konsortiet Copyright-modell för importrättigheter Avtal mellan agenturer för att dela innehåll Dela med sig av mastrar vs. fjärrlån Internet gör det möjligt: nu och framtid Framtiden? Ett bättre sätt att läsa o DAISY-sättet är lika enkelt som tryckt text o inkluderar punktskrift, storstil, e-text och ljud Mycket mer att läsa o Från 5% till 100% publicerat på DAISY-sättet o Välj från världsbiblioteket och boklådor Ett bättre sätt att publicera o En världsmarknad för förläggare och författare En filial till världsbiblioteket i varje stad 5

6 /HLI3DJURWVN\XWELOGQLQJVRFKNXOWXUPLQLVWHU Ministern inleder med att konstatera att i och med sammanslagningen har vi fått en tidsenlig departementsordning. Pagrotsky sade sig vara hyggligt engagerad i frågorna. Han ser talbokens utveckling som en framgångssaga. Den svenska talboksmodellen skapar bredd och stort utbud. Han slog fast att tillgänglighet är ett centralt begrepp i kulturen och allas rätt att delta i kulturlivet. För att bli ännu bättre behöver vi förbättra kunskapen, stärka samarbetet och skapa nya verksamhetsformer. Vi behöver också se över tekniken. Vad vore vi människor utan vårt läsande? frågade han sig. Svaret: Så mycket fattigare. Biblioteken är forum för läsning och fantasi men också för digitala och nätbaserade tjänster. Tekniken har gått från rullband till kassett till digitalt. Det här gagnar såväl utbildnings- som kulturverksamheten. Antalet studenter med funktionshinder har ökat på utbildningarna. Det upplever Pagrotsky som positivt. Med teknikens möjligheter har bredbandsprojekt kunnat dra igång och digitalt arkiv startas upp. Regeringen har gett 2,7 miljoner kronor till ett talsyntesprojekt PHURPGHWXQGHUVLVWDSXQNWHQ Än har vi bara sett början på talbokens utveckling, avslutade ministern med och ser en ljusnande framtid för verksamheten. 7DOERNVVHUYLFHWLOOVWXGHQWHULJnURFKLGDJ.MHOO+DQVVRQ73% TPB s högskoleservice har funnits sedan I början var det endast synskadade som hade rätt till servicen men i slutet av 1980-talet fick även dyslektiker och rörelsehindrade tillgång till det. 1988/89 gav TPB service till 90 studenter jobbade de med projekt för att prova nya tekniker började de producera och låna ut e-textböcker. 1993/94 startades utlån av DAISY-böcker. Idag har högskoleservice 1825 studenter inskrivna. 7DOE FNHUYLDEUHGEDQGL6YHULJH7RUEM UQ'DKODQGHU73% I TPB s arkiv finns titlar klara för nerladdning. I nuläget är det universitets- och högskolebiblioteken som använder arkivet. Snart får länsbiblioteken tillgång till det /lqveleolrwhn6\grvwkduvrpwhvweleolrwhnuhgdqinwworjlq Senare kan ev. kommunbibliotek också få möjlighet att använda det. Varför? talböcker är tillgängliga dygnet runt Boken i handen på en kvart Kvalitetsgaranti Ekonomin Miljön 6

7 Förutsättningar Upphovsrätten Bredband (250 MB normalstor talbok) DAISY MP3 Bredbandsprojekt Fungerade det? Vill man ha det? Länsbibliotek Sydost och Länsbibliotek Västmanland 140 talböcker 2 Mbit/s SUNET (Sveriges universitetsdatanätverk) o Experter på digital lagring och distribution o Snabbast datakommunikation i Sverige Webbgränssnitt Image-filer (iso) Bredband för funktionshindrade PTS-projektet En tjänst för framtiden Fyra högskolebibliotek Karolinska institutet, Mälardalen, Skövde och Umeå talböcker, jan MB SUNET Image-filer i flykten Skräddarsydd webbkatalog TPB-katalogen Delprojekt: strömmande läsning och delleveranser 2003: 11 bibliotek laddar ner 792 titlar 2004: 30 bibliotek laddar ner titlar 2005: 35 bibliotek laddar ner titlar (jan-mars) Ingen vill gå tillbaka till det gamla Nuläget Introducera för fler högskolebibliotek Länsbiblioteken Utveckling av arkivet ver. 2 Upphovsrätten Framtiden Folkbibliotek talboksläsarna Nya format: läsning från hårddisk, flashminnen, mp3-spelare Strömmande läsning 8SSKRYVUlWWHQHQJUXQGEXOW,QJDU%HFNPDQ+LUVFKIHOGW73% TPB kommer att göra turné i Sverige om nya upphovsrättslagen. Talböcker framställs med stöd av en inskränkning i upphovsrättslagen (URL). Inskränkning i ensamrättigheterna 7

8 Flera inskränkningar, t ex framställning av exemplar för privat bruk, inom arkiv och bibliotek, för personer med funktionshinder Vad är alternativen? Ingen tillgång, avtal, nådegåvor Att läsa en mänsklig rättighet? EG-direktivet: länder får göra inskränkningar i sin upphovsrätt men man måste inte Inskränkning på vissa villkor Framställning Särskilda uppspelningsapparater URL kom 1960, reviderades 1992, proposition för ny lag föreligger nu. Den nya lagen skiljer på sprida, överföra och överlåta. Den nya lagen gör inte längre någon uppräkning av vilka funktionshinder som berörs av lagen. Det är en bedömningsfråga och det är behovet som styr. Nyheter i URL Det framställda exemplaret får överlåtas Uttalat ansvar för icke-lovlig spridning Inget hinder att verket redan finns i handeln Vilka ska söka tillstånd? Alla som har idag Alla universitets- och högskolebibliotek Folkbibliotek Handikapporganisationer Folkbildningsorganisationer Framställning av exemplar, spridning av exemplar och överföring till allmänheten får inte ske i förvärvssyfte. Övergångsbestämmelser: Btj och Inläsningstjänst omfattas av gamla 17. Exemplar får inte spridas eller överföras till den som inte har funktionshinder. Åtgärder för att hindra olaglig spridning Upplysning och informationsmaterial Varningstexter på emballage, skivor och i katalogen Varningstexter i talboken Vid överföring har upphovsmannen rätt till ersättning. 1HZ3ODWIRUPVIRU'$,6<3LHUUH+DPHOWHNQLVNGLUHNW UKRV+XPDQZDUH.DQDGD Första generationens hårdvaruspelare för DAISY är de spelare som använder sig av cd-rom-teknik för distribution, t ex Victor-spelare. Andra generationen kommer att använda sig av flash-minnen. 8

9 Olika distributionssätt kommer att finnas parallellt Fysisk distribution (cd-rom, flashbaserade minnen) Webbleverans Pc-nerladdning Cd-rom-distribution kommer att finnas kvar inom överskådlig framtid Cd-rom-skivor är billiga De rymmer mycket Gratis postbefordran Bredbandsanvänding kostar 1\DP MOLJKHWHUPHGQ\VYHQVNWDOV\QWHV-HVSHU.OHLQRFK/DUV6 QQHER73% För att undersöka möjligheten att ta fram en ny svensk talsyntes har TPB gjort en förstudie under 1,5 år och nu har de fått extra anslag för att ta fram en (2,7 milj kr) Motivet är att TPB vill kunna bibehålla/öka servicegraden vid inläsning av talböcker för högskoleservicen. Talsyntes NDQersätta mänsklig inläsning i vissa fall. Hur? Utveckling av system för text- till talomvandling Produktion av 200 talböcker med talsyntes Utvärdera acceptans och användbarhet Projekttiden är och vid jul 2005 ska 150 syntetiska talböcker vara klara. Maria Johnsson Så här såg det kompletta programmet ut DSULO Inledning. Jan-Erik Wikström, fd utbildningsminister, Tiina Nummi- Södergren, ordförande SRF och Ingar Beckman Hirschfeldt, bibliotekschef TPB Talbokens pionjärer och den svenska modellens framväxt. Beatrice Christensen Sköld, TPB US pioneers in Talking Books. Janina Sajka, fd Director of Technology Research and Development, AFB Att läsa in talböcker. Maria Salmson, ljudboksproducent, samtalar med Alf Söderkvist Att läsa talböcker. Eva Björk, SRF, samtalar med talboksläsare Historien om DAISY. Pionjärer berättar. Jan Lindholm, Lars Sönnebo, Stephen King, Hiroshi Kawamura och Kjell Hansson The DAISY development. George Kerscher, generalsekreterare i DAISY Consortium The Global DAISY Library. Stephen King, Produktions- och utvecklingschef, RNIB 9

10 DSULO Inledning. Leif Pagrotsky, utbildnings- och kulturminister Talboksservice till studenter, igår och idag Talböcker via bredband i Sverige. Torbjörn Dahlander, TPB Talking Books in Japan. Hiroshi Kawamura, chef för Avdelningen för Social Rehabilitering vid Forskningsinstitutet NRCD i Tokyo och Tatsu Nishizawa, utvecklingschef Plextor Upphovsrätten - en grundbult. Ingar Beckman Hirschfeldt, TPB DAISY går på museum. Karl Arvidsson museipedagog, Göteborgs stadsmuseum New Platforms for DAISY. Pierre Hamel, teknisk direktör hos Humanware, Kanada samt Stuart Baker från The Dolphin Group, Storbritannien. Att producera DAISY med talsyntes. Niclas Bergström och Fredrik Larsson, Phoneticom Varför just XML? Markus Gylling, TPB Nya möjligheter med ny svensk talsyntes! Jesper Klein och Lars Sönnebo, TPB 10

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD %LEOLRWHNVMXULGLN Anteckningar från Länsbibliotek Skånes dag om biblioteksjuridik Malmö 10 februari 2006 6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686)

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 6 februari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 1 Det här passet Talboken och bibliotekens roll Kom igång med talböcker Våra konton Att läsa talböcker Frågestund 2 Talboken - en inläst version av en utgiven

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Dyslexiprojektet Allt genast. Förstudie Nollanalys

Dyslexiprojektet Allt genast. Förstudie Nollanalys 3 augusti 2010 Dyslexiprojektet Allt genast Förstudie Nollanalys 1. Inledning bakgrund I högre grad än tidigare används talböcker och anpassade medier också av personer med läsoch skrivsvårigheter. Man

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se Fakta om E-böcker Fakta om e-böcker 2008, Specialpedagogiska skolmyndigheten Projektledare: Maritha Angermund Manus: Maritha Angermund Illustrationer: Per Matsson Formgivning: Plan 2 Tryck: Edita 2008

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 1 2 TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 3 Innehåll Målsättning... 5 Policy... 5 Vad är talböcker och vad är ljudböcker?... 5 Talboksverksamheten på Gotland... 6 Ansvarsfördelning... 6 Från förskola

Läs mer

Talböcker på biblioteket

Talböcker på biblioteket Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 2015-03-19 1 Talböcker på biblioteket Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Talbok

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Så här gör man Demokonto Biblioteken

Läs mer

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 6 juli 2012 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en talbok

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 1 Det här passet Talboken och bibliotekens roll Kom igång med talböcker Våra konton Att läsa talböcker MTM:s rekommendationer Frågestund 2 Talboken - en inläst

Läs mer

Arkiv för lokalt inlästa talböcker

Arkiv för lokalt inlästa talböcker Arkiv för lokalt inlästa talböcker En förstudie gjord inom Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet på uppdrag av Bibsam av Karin Ohrt och Ann-Sofie Zettergren i samarbete med Christel Berg, Avdelningen

Läs mer

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 18 januari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang

Dagordning. Om Inläsningstjänst AB. Talböcker och Ljudböcker. Egna anpassningar enligt paragraf 17. Inlästa läromedel som kommunabonnemang Dagordning Om Inläsningstjänst AB Talböcker och Ljudböcker Egna anpassningar enligt paragraf 17 Inlästa läromedel som kommunabonnemang Nya DAISY-spelare på marknaden Inläsningstj sningstjänst nst AB Specialisering

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen.

Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen. Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen. Hantering. För att en nedladdning från TPB katalogen direkt till minneskortet ska lyckas måste det finnas en mapp på minneskortet. Och för att kortet ska fungera

Läs mer

Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät år 2010

Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät år 2010 Talboks- och punkskriftsbibliotekets studentenkät år 2010 En rapport genomförd av Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB. Texten är bearbetad av TPB 1 Innehåll

Läs mer

Lathund. Tal-och ljudböcker från. Inläsningstjänst. Kommunabonnemang på inlästa läromedel sida 3

Lathund. Tal-och ljudböcker från. Inläsningstjänst. Kommunabonnemang på inlästa läromedel sida 3 Lathund Tal-och ljudböcker från Inläsningstjänst Innehåll: Inlästa läromedel sida 2 Kommunabonnemang på inlästa läromedel sida 3 Vem kan hämta hem inlästa böcker från Inläsningstjänst? sida 3 Inläsningstjänst-

Läs mer

Webbenkät om kundnöjdhet

Webbenkät om kundnöjdhet Webbenkät om kundnöjdhet Våren 2015 Dokumentattribut Titel och undertitel Dokumentägare Dokumenttyp Version Senaste ändringsdatum Diarienummer Information [Titel] Dokumentägare Dokumenttyp [Version] [Ändringsdatum]

Läs mer

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 En strategisk plan med inriktning på att utöka användarnas tillgång till och användning av TPB:s taktila produkter och tjänster Innehåll 1. Uppdrag och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM51

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM51 Regeringskansliet Faktapromemoria Undertecknande av Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning Justitiedepartementet 2014-02-07 Dokumentbeteckning

Läs mer

Talboksskifte med DAISY som mål En kvalitativ undersökning av sex folkbibliotek

Talboksskifte med DAISY som mål En kvalitativ undersökning av sex folkbibliotek MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2002:53 Talboksskifte med DAISY som mål En kvalitativ undersökning av sex folkbibliotek

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Beskrivning av biblioteksorganisationen: Bibliotek: Adress: Kontaktperson/samordnare: Telefonnummer: E-post: Antal filialer: Antal anställda:

Beskrivning av biblioteksorganisationen: Bibliotek: Adress: Kontaktperson/samordnare: Telefonnummer: E-post: Antal filialer: Antal anställda: Detta är en bearbetad version av Kulturrådets Handledning inför arbetet med Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder. Ambitionen är att alla kulturinstitutioner

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

%HP WDQGH±KDQGLNDSSNXQVNDSKRVELEOLRWHNVSHUVRQDOPHG\WWUHWMlQVW. Ja X. Vad återstår att göra? Information, diskussion uppföljning.

%HP WDQGH±KDQGLNDSSNXQVNDSKRVELEOLRWHNVSHUVRQDOPHG\WWUHWMlQVW. Ja X. Vad återstår att göra? Information, diskussion uppföljning. Detta är en bearbetad version av Kulturrådets Handledning inför arbetet med +DQGOLQJVSODQI U NDGWLOOJlQJOLJKHWWLOOELEOLRWHNVVHUYLFHI USHUVRQHUPHG IQNWLRQVKLQGHU Ambitionen är att alla kulturinstitutioner

Läs mer

Tillgängliga medier och läsfrämjande inom omsorgen! David Södergren Medin och Åsa Wallström

Tillgängliga medier och läsfrämjande inom omsorgen! David Södergren Medin och Åsa Wallström Tillgängliga medier och läsfrämjande inom omsorgen! MTM:s uppdrag Arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

DAISY Consortium. 20 år i tillgänglighetens tjänst. Jesper Klein. SDK-konferensen Det bästa som hänt mig 1 december 2016

DAISY Consortium. 20 år i tillgänglighetens tjänst. Jesper Klein. SDK-konferensen Det bästa som hänt mig 1 december 2016 DAISY Consortium 20 år i tillgänglighetens tjänst Jesper Klein styrelseordförande, DAISY Consortium SDK-konferensen Det bästa som hänt mig 1 december 2016 < 10 % av världens böcker i tillgängliga format

Läs mer

Dir nr: Dir. 2001:65 Departement: Utbildningsdepartementet

Dir nr: Dir. 2001:65 Departement: Utbildningsdepartementet Dir nr: Dir. 2001:65 Departement: Utbildningsdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-08-16 Utredning om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder Sammanfattning av

Läs mer

Olika barn, olika sätt att läsa. Helena Nordqvist

Olika barn, olika sätt att läsa. Helena Nordqvist Olika barn, olika sätt att läsa Helena Nordqvist Det här ska jag berätta om MTM Talboken Bibliotekens roll Våra konton Att läsa talböcker Legimus Egen nedladdning Ur elevens perspektiv Samarbete Frågestund

Läs mer

Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum"

Ansökan för samverkansprojektet Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum" (En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 2001/2002:4) Alla offentliga bibliotek i Värmland kan samverka Länsbiblioteket

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster underlättar vardagen Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek Information till specialpedagoger tillsammans med Lerums bibliotek 2017-09-12 Presentation Heidi Carlsson Asplund Lerum/Sjövik IFLA Kultur i Väst, konsulent Jag ska prata om Kort om biblioteken i Lerum

Läs mer

Svenska erfarenheter av att betjäna specialgrupper på biblioteket. Vasa

Svenska erfarenheter av att betjäna specialgrupper på biblioteket. Vasa Svenska erfarenheter av att betjäna specialgrupper på biblioteket Vasa 2016-09-15 Presentation av mig Bibliotekarie folkbibliotek Medlem i IFLA:s LSN Tidigare regional konsulent Vad ska jag prata om? Lagar

Läs mer

Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd

Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd Datum Vår ref 2016-01-13 Pia Hasselrot Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd Afasiförbundet Afasi Hjärnskador varierande funktion. Svårt att tala, förstå, oftast läsa och skriva. En del har svårt med siffror

Läs mer

ALI Arkiv för lokala inläsningar

ALI Arkiv för lokala inläsningar ALI Arkiv för lokala inläsningar http://ali.lu.lu.se Slutrapport september 2007 Inledning Projektet Arkiv för lokala inläsningar, ALI, har löpt från och med april 2006 till och med september 2007. Målsättningen

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

Bilagor till Nationellt digitalt distributionssystem

Bilagor till Nationellt digitalt distributionssystem Bilagor till Nationellt digitalt distributionssystem Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Projektdirektiv Slutrapport Tidningen och Boken kommer digitalt - sammanfattning

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Användarnas egenuttryckta behov och talboksverksamhetens framtid Den svenska talboksverksamheten ur ett användar- och empowermentperspektiv

Användarnas egenuttryckta behov och talboksverksamhetens framtid Den svenska talboksverksamheten ur ett användar- och empowermentperspektiv Användarnas egenuttryckta behov och talboksverksamhetens framtid Den svenska talboksverksamheten ur ett användar- och empowermentperspektiv Mats Johansson Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i

Läs mer

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd 1 %LEOLRWHNHWVVlUVNLOGDWMlQVWHU Bibliotekschef Lars-Göran

Läs mer

Remiss. Remittering av förslag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Remiss. Remittering av förslag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Remiss REGERINGSKANSLIET 2016-11-01 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Remittering av förslag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver 160615 Innehåll 1 INLEDNING... 2 1.1 Hur få hjälp...2 1.2 Hur kommer tidningarna...2 1.3 Hur ser tidningarna ut...3 2 SPELAREN... 5 2.1 Beskrivning

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI

BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Barn- och ungdomsstrategi för TPB 1 Inledning... 2 1.1 Övergripande utgångspunkter... 2 1.2 TPB:s utgångspunkter... 3 1.3 TPB:s övergripande mål för arbetet med tillgängliga

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen Cirkulärnr: 2005:60 Diarienr: 2005/1478 Handläggare: Agneta Lefwerth Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-22 Mottagare: Gemensam kommunadministration Kultur Bibliotek Grundskola Gymnasieskola

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder HALLSTAHAMMARS KOMMUN Kultur & Fritid 2006-03-06 F Ö R S L A G Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder BAKGRUND Handikapplan för Hallstahammar kommun

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter Distansutbildning av Anders Andersson Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter VRC är en ek. förening bildad av: Sveriges Dövas Riksförbund Sveriges Dövas Ungdomsförbund Västanviks folkhögskola Dalarnas

Läs mer

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2012

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2012 Årsredovisning 2011 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2012 Talboks- och punktskriftsbiblioteket Box 5113 121 17 Johanneshov Tel: 08-580 02 700 Fax: 08-580 02 770 E-post: info@tpb.se Foto och illustrationer:

Läs mer

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Ett svenskt digitalt sarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek December 2003 Internationellt har det skapats ett antal digitala sarkiv där

Läs mer

IT och specialpedagogik/skoldatatek

IT och specialpedagogik/skoldatatek IT och specialpedagogik/skoldatatek en beskrivning av ett projekt i Östra regionen Stefan Bonn, Dan Alberyd, Tord Söderqvist Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken

Läs mer

Talböcker och nedladdning En studie om talboksanvändares användning av och uppfattning om nedladdning av talböcker

Talböcker och nedladdning En studie om talboksanvändares användning av och uppfattning om nedladdning av talböcker KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:17 Talböcker och nedladdning En studie om talboksanvändares användning

Läs mer

Samverkan för ökad tillgänglighet

Samverkan för ökad tillgänglighet Samverkan för ökad tillgänglighet Framtida inriktning för produktion, distribution och konsumtion av taltidningar och talböcker Talboks- och punktskriftsbiblioteket Taltidningsnämnden 2008/10/31 1 (43)

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Upphovsrätt i förändring

Upphovsrätt i förändring Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms Kungl. biblioteket 1 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen direktiv från EU-rådet nationell lagstiftning avtal 2

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

. Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer. Att skapa ett tillgängligare samhälle samt. Att förbättra bemötandet

. Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer. Att skapa ett tillgängligare samhälle samt. Att förbättra bemötandet - Detta är en bearbetad version av Kulturrådets Handledning inför arbetet med Handlingsplan rör ökad tillgänglighet till biblioteksservice rör personer med funktionshinder. Ambitionen är att alla kulturinstitutioner

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Nationellt digitalt distributionssystem. Slutrapportering av uppdrag enligt regleringsbreven från Kulturdepartementet till TPB 2006-2008

Nationellt digitalt distributionssystem. Slutrapportering av uppdrag enligt regleringsbreven från Kulturdepartementet till TPB 2006-2008 Nationellt digitalt distributionssystem Slutrapportering av uppdrag enligt regleringsbreven från Kulturdepartementet till TPB 2006-2008 2 (83) Förord Detta är rapporten från TPB:s regeringsuppdrag från

Läs mer

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Projektnr: 99/0094 Projekttid: 1999-09-01 2001-07-31 1 Sammanfattning... 4 Projekt om teknik och information...

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop.

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. 1 Idag är hanteringen av standarder både enklare och mer riskabel Med denna broschyr vill vi hjälpa dig som användare och köpare av nationella och internationella

Läs mer

Dollyprojektet SLUTRAPPORT

Dollyprojektet SLUTRAPPORT STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT Projekt Författare Version Dnr Förvaltning/avdelning Fastställd av styrgrupp Senast ändrad Sida 20xx-xx-xx 2012-08-29 1 (10) Innehållsförteckning

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Myndgheten för tillgängliga medier 2013 Box 5113 121 17 Johanneshov Tel: 08-580 02 700 Fax: 08-580 02 770 E-post: info@mtm.se

Myndgheten för tillgängliga medier 2013 Box 5113 121 17 Johanneshov Tel: 08-580 02 700 Fax: 08-580 02 770 E-post: info@mtm.se Årsredovisning 2012 Myndgheten för tillgängliga medier 2013 Box 5113 121 17 Johanneshov Tel: 08-580 02 700 Fax: 08-580 02 770 E-post: info@mtm.se Foto: Elliot Elliot (s 1, 5, 20, 28, 30, 39); Fotograftina

Läs mer

Läsutveckling med talböcker

Läsutveckling med talböcker Läsutveckling med talböcker av Anita Hildén speciallärare Inledning Talböcker är inläsningar av tryckta böcker. Framställning och användning av talböcker regleras i 17 upphovsrättslagen. Elever med läshinder

Läs mer

Strömmande läsning. Mars 2007

Strömmande läsning. Mars 2007 UTREDNINGSINSTITUTET Strömmande läsning Mars 2007 En rapport från HANDU - på uppdrag av TPB Talboks- och punktskriftsbiblioteket Postadress: Besöksadress: E-post: Telefon: Fax: Utredningsinstitutet HANDU

Läs mer

Utgivningsplan Legimus 2017

Utgivningsplan Legimus 2017 Utgivningsplan Legimus 2017 Inledning... 2 Tillgång till böcker i Legimus... 2 Läsfrämjande... 2 Vad finns i Legimus?... 3 Olika typer av tillgängliga medier... 3 Talböcker... 3 Punktskriftsböcker... 4

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Musik och bibliotek - upphovsrätt

Musik och bibliotek - upphovsrätt Musik och bibliotek - upphovsrätt Musikmuseet den 17 april 2007 Susanna Broms Om det är något man vill göra, är det troligtvis förbjudet! 2007-04-17 Susanna Broms 2 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Android Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 3 Hur tar jag bort

Läs mer

MTM. Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016

MTM. Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016 MTM Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Metod Resultat Användare Bibliotekarier Analys och slutsatser MTM Annotationer

Läs mer