$QWHFNQLQJDUIUnQMXELOHXPVNRQIHUHQVHQ)UnQUXOOEDQGWLOOEUHGEDQG 7DOERNHQnU 6WRFNKROPDSULO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$QWHFNQLQJDUIUnQMXELOHXPVNRQIHUHQVHQ)UnQUXOOEDQGWLOOEUHGEDQG 7DOERNHQnU 6WRFNKROPDSULO"

Transkript

1 $QWHFNQLQJDUIUnQMXELOHXPVNRQIHUHQVHQ)UnQUXOOEDQGWLOOEUHGEDQG 7DOERNHQnU 6WRFNKROPDSULO $OODSURJUDPSXQNWHUnWHUJHVLQWHKlU9LOOGXYHWDPHUNRQWDNWDXQGHUWHFNQDG(QFG URPPHGLQVSHOQLQJIUnQNRQIHUHQVGDJDUQDNRPPHUDWWVDPPDQVWlOODVRFKGlUHIWHU NXQQDEHVWlOODVIUnQ73% %HDWULFH&KULVWHQVHQ6N OG7DOERNHQVSLRQMlUHURFKGHQVYHQVNDPRGHOOHQV IUDPYl[W För en utförlig redogörelse rekommenderas Skölds kapitel i boken Talboken 50 år!. Boken går att köpa från TPB, 212 kr inkl moms. Den innehåller för övrigt mycket annan intressant läsning. -DQLQD6DMND86SLRQHHUVLQWDONLQJERRNVIG'LUHFWRURI7HFKQRORJ\ 5HVHDUFKDQG'HYHORSPHQW$PHULFDQ)RXQGDWLRQIRUWKH%OLQG$)% Var det bättre förr? Inte för synskadade i alla fall. Var Gutenberg till någon hjälp? Kanske inte. Precis som i Sverige kom de första anpassade böckerna för synskadade i formatet punktskrift. I USA fanns det till en början flera olika punktskriftsvarianter. Så småningom, efter många diskussioner, enades de om en av varianterna. Inte förrän i början på 1930-talet kommer en nationell punktskriftsproduktion igång. De första talböckerna framställdes på grammofonskivor och rymde 4 min/sida och det var ju inte mycket. Även radio- och filmindustrin hade samma problem och en 16 -skiva togs fram, den rymde 30 min/sida. När Thomas Edison skulle ta patent på sin fonograf angav han, som det andra skälet av en rad till vad uppfinningen kunde gagna, att den skulle vara bra för blinda. Börskraschen ledde fram till att tekniken började utvecklas men alla tyckte inte att utvecklingen var bra. Punktskriften kommer att försvinna! Det är inte så många som har spelare! Men Library of Congress kunde, tack vare en lag som gjorde möjligt för dem att samla in pengar, börja distribuera spelare. Upphovsrättslagen och sedan andra världskriget försenade utvecklingen. I slutet av 1960-talet/början av 1970-talet kom kassetterna, sådana som vi i Sverige har idag. Men sen går de över till 4-kanalskassetter, dels p g a upphovsrätten, dels p g a bättre lagringsmöjligheter. Med dagens utveckling på talboksområdet, är detta the good old days? Ja! $WWOlVDLQWDOE FNHU0DULD6DOPVRQWDOERNVLQOlVDUHRFKOMXGERNVSURGXFHQW Maria började läsa in talböcker Hon beskrev sin roll som att bli författarens röst och vikten och svårigheten att komma mellan texten och orden i en bok. Alla författare NDQläsa in sina egna texter, då får man den perfekta uppläsningen. T ex läser en dyslektiker eller en som stammar sina egna texter högt utan problem. Men trots det behövs det inläsare! 1

2 Det som är a och o för en inläsare är att förstå texten, att hålla koncentrationen och behålla textkontakten. En inläsare får betalt per effektiv timme men räknar man ut den faktiska nerlagda tiden är det ganska dåligt betalt. Maria beskrev och illustrerade med ljud och bild svårigheten att beskriva bilder. Hon talade också om svårigheten att söka på rull- och kassettbanden när man behövde göra korrigeringar. Detta slipper man nu i den digitala inläsningens tidevarv. Däremot ökar konkurrensen bland talboksproducenterna vilket i slutändan leder till sämre kvalitet på inläsningarna. +LVWRULHQRP'$,6<3LRQMlUHUEHUlWWDU-DQ/LQGKROP/DUV6 QQHER.MHOO +DQVVRQ GHQKlUSURJUDPSXQNWHQIUDPI UGHVVRPHWWKLVWRULVNWUROOVSHODYKXPRULVWLVN NDUDNWlUVRPlUVYnUDWWnWHUJH±EHVWlOOLQVSHOQLQJHQRFKO\VVQD Ursprunget till DAISY är när Lars, hösten 1992, sitter på tåget till Västerås med uppdrag från sin chef Jan på Labyrinten att komma på något nytt. Lars som själv är synskadad funderar på hur man kan hitta i facktalböcker m h a tekniken. Just i den stunden kommer han på att det nya systemet ska heta DAISY (Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem) men han vet ännu inte hur systemet ska fungera. Just då är Kjell chef för studielitteraturen på TPB. I ett projekt med Hjälpmedelsinstitutet jobbar han med DAT (Digital Audio Tape). Han bär på en frustration över det analoga mediets begränsningar. Han vill komma på ett sätt att söka i talboken med utgångspunkt från innehållsförteckningen har Kjell fått kontakt med Lars som skickat över underlag på ett system som heter DAISY. Labyrinten får uppdraget. TPB visar sin klarsyn och sitt mod. Jan har gått från industriprogrammering till läshandikapp när han ville ha ett jobb där han kunde arbeta hemifrån. Han bryter nu okänd mark. Jobbar med ljudkort som knastrar och fraser som tickar fram Demonstrationens år. Systemet presenteras på konferenser och mässor Det internationella samarbetet och minglandets år. Kjell sitter på ett hotellrum i Toronto konspirationer föds efter att de ifrågasatts. Lars åker till Niagara med en trött japan i full fart. Janne tar emot fler japaner i Falköping, lax och samarbete Labyrinten-Plextor Konsortiets år. Jan gör en sällskapsresa till Japan. Aldrig förr har så få hört namnet DAISY nämnas så många gånger. Lars möter våren i Madrid. Kjell tycker att Ingar (TPBs chef) nätverkat klart och att tiden var mogen att bilda DAISY-konsortiet. Ytterligare pionjärer intog därefter talarstolen. 6WHSKHQ.LQJ5R\DO1DWLRQDO,QVWLWXWHIRUWKH%OLQG51,% Först lite om RNIB s talboksverksamhet. 2

3 2005 firar de 70 årsjubileum (start 1935) Började med fonografer Sedan LP Sedan rullband Sedan Clark & Smith (ett kassettbandssystem) Nu DAISY låntagare, lån per dag Vi behövde ett bättre sätt att läsa Kassetter är som bokrullar Inte lämpade för kokböcker och facklitteratur Kassettsystemet var utslitet I slutet på 1980-talet uppmärksammades digitala möjligheter 1989 fanns en prototyp för cd-talböcker The European Blind Union (EBU) 1994 agerade EBU s styrelse Inledande möte i Köpenhamn Intresse från blinda och synskadade 1997 rapport Reading for 21st century Användarspecifikation för digitala talböcker (user requirements) Det ska vara enkelt att läsa (simplicity of reading), att läsa som alla andra Internationell samverkan Engelskspråkiga talboksbibliotek IFLA Section of libraries for the blind Många länder planerade för nästa generation talböcker Möte i april 1995 i Kanada: Frustration VHRYDQ I maj 1996 bildas internationella DAISY-konsortiet i Stockholm av Sverige, Japan, Storbritannien, Spanien, Nederländerna och Schweiz. Var är vi nu? DAISY är en teknisk standard Bred implementering av systemet i flera länder Igår lånades DAISY-böcker ut i Storbritannien 7KH'$,6<GHYHORSPHQW*HRUJH.HUVFKHUJHQHUDOVHNUHWHUDUHL'$,6< &RQVRUWLXP Vi kommer att se en fortsatt övergång till DAISY inom biblioteksområdet. Fler organisationer kommer att gå med i DAISY-konsortiet och börja producera och distribuera DAISY. I dagsläget har DAISY-konsortiet 12 fullvärdiga och 52 associerade medlemmar samt 20 friends (företag i branschen). Det finns 15 DAISY-spelare idag Plextor: PTR1 och PTN1 3

4 Humanware: Classic, Classic+, Classic+ med inspelning, Vibe, Wave och Maestro Telex: EzDaisy, Scolar och Professor APH: Book Port Springer Design: Book Courier KDQQLQWHDQWHFNQDGHWYnVLVWDVSHODUQDVRPMDJLQWHKDGHK UWWDODVRP Text som XML kommer att växa i betydelse. Texten medger full ljudsynkronisering i DAISY-produkten. Bredbandsdistribution av DAISY DAISY om demand bibliotek till bibliotek DAISY online läsa strömmande Biblioteksservice på webben DAISY är ett bättre sätt att läsa och ett bättre sätt att publicera! DAISY-konsortiets strategiska plan kommer att finnas på nästa vecka (= v.16). 7KH*OREDO'$,6</LEUDU\6WHSKHQ.LQJ3URGXNWLRQVRFKXWYHFNOLQJVFKHI 51,% Världsbiblioteket med material i tillgängliga format Var kom idén ifrån? Den kom från våra användare Rapport 1997 från European Blind Union Inte begränsat till land eller språkgrupp Tillgång till globala bibliotek borde vara möjligt En global teknologi En gemensam standard för utbyte En gemensam standard för presentation En global katalog Mer att läsa: från 5% till 100% Vad menar vi? Användarperspektivet o Att få tillgång till vilken publikation i vilket format som helst var jag än befinner mig Biblioteksperspektivet o Jag kan betrakta alla böcker i alternativa format i världen som en del av min samling Författarperspektivet o Min bok är tillgänglig för alla att läsa på vilket sätt de än väljer att läsa Författarens agents perspektiv o Jag kan göra en licens för alternativa format för hela världen och veta att den inte vill be olagligt exploaterad Förläggarperspektivet 4

5 o Kanske borde jag publicera i tillgängliga format Frågor för användaren Vad vill jag ha? o Det finns inte tillräckligt att läsa o Jag är intresserad av ett speciellt och smalt ämne Att hitta vad som är tillgängligt o Lokala boklådor eller bibliotek o Nationell samling o Global samling Kataloggränssnitt: språk, kunskaper o Hur får jag tag på det? Vad betalar jag? Hastighet och enkelhet För bibliotek vad behöver hända? Lösning av upphovsrätten Teknisk standard (DAISY) Presentationsstandard (DAISY) Global katalogsökning Kommersiellt avtal med producenter Fjärrlåneavtal Ökad och koordinerad produktion Första mötet november 2004 Samarbete DAISY och IFLA Underprojekt o Upphovsrätt o Förlagsrelationer o Utveckling av samlingar o Resursdelning o Gemensam sökning o Gränssnitt för online-leverans Var är vi nu? World Library Project styrs av DAISY-konsortiet Copyright-modell för importrättigheter Avtal mellan agenturer för att dela innehåll Dela med sig av mastrar vs. fjärrlån Internet gör det möjligt: nu och framtid Framtiden? Ett bättre sätt att läsa o DAISY-sättet är lika enkelt som tryckt text o inkluderar punktskrift, storstil, e-text och ljud Mycket mer att läsa o Från 5% till 100% publicerat på DAISY-sättet o Välj från världsbiblioteket och boklådor Ett bättre sätt att publicera o En världsmarknad för förläggare och författare En filial till världsbiblioteket i varje stad 5

6 /HLI3DJURWVN\XWELOGQLQJVRFKNXOWXUPLQLVWHU Ministern inleder med att konstatera att i och med sammanslagningen har vi fått en tidsenlig departementsordning. Pagrotsky sade sig vara hyggligt engagerad i frågorna. Han ser talbokens utveckling som en framgångssaga. Den svenska talboksmodellen skapar bredd och stort utbud. Han slog fast att tillgänglighet är ett centralt begrepp i kulturen och allas rätt att delta i kulturlivet. För att bli ännu bättre behöver vi förbättra kunskapen, stärka samarbetet och skapa nya verksamhetsformer. Vi behöver också se över tekniken. Vad vore vi människor utan vårt läsande? frågade han sig. Svaret: Så mycket fattigare. Biblioteken är forum för läsning och fantasi men också för digitala och nätbaserade tjänster. Tekniken har gått från rullband till kassett till digitalt. Det här gagnar såväl utbildnings- som kulturverksamheten. Antalet studenter med funktionshinder har ökat på utbildningarna. Det upplever Pagrotsky som positivt. Med teknikens möjligheter har bredbandsprojekt kunnat dra igång och digitalt arkiv startas upp. Regeringen har gett 2,7 miljoner kronor till ett talsyntesprojekt PHURPGHWXQGHUVLVWDSXQNWHQ Än har vi bara sett början på talbokens utveckling, avslutade ministern med och ser en ljusnande framtid för verksamheten. 7DOERNVVHUYLFHWLOOVWXGHQWHULJnURFKLGDJ.MHOO+DQVVRQ73% TPB s högskoleservice har funnits sedan I början var det endast synskadade som hade rätt till servicen men i slutet av 1980-talet fick även dyslektiker och rörelsehindrade tillgång till det. 1988/89 gav TPB service till 90 studenter jobbade de med projekt för att prova nya tekniker började de producera och låna ut e-textböcker. 1993/94 startades utlån av DAISY-böcker. Idag har högskoleservice 1825 studenter inskrivna. 7DOE FNHUYLDEUHGEDQGL6YHULJH7RUEM UQ'DKODQGHU73% I TPB s arkiv finns titlar klara för nerladdning. I nuläget är det universitets- och högskolebiblioteken som använder arkivet. Snart får länsbiblioteken tillgång till det /lqveleolrwhn6\grvwkduvrpwhvweleolrwhnuhgdqinwworjlq Senare kan ev. kommunbibliotek också få möjlighet att använda det. Varför? talböcker är tillgängliga dygnet runt Boken i handen på en kvart Kvalitetsgaranti Ekonomin Miljön 6

7 Förutsättningar Upphovsrätten Bredband (250 MB normalstor talbok) DAISY MP3 Bredbandsprojekt Fungerade det? Vill man ha det? Länsbibliotek Sydost och Länsbibliotek Västmanland 140 talböcker 2 Mbit/s SUNET (Sveriges universitetsdatanätverk) o Experter på digital lagring och distribution o Snabbast datakommunikation i Sverige Webbgränssnitt Image-filer (iso) Bredband för funktionshindrade PTS-projektet En tjänst för framtiden Fyra högskolebibliotek Karolinska institutet, Mälardalen, Skövde och Umeå talböcker, jan MB SUNET Image-filer i flykten Skräddarsydd webbkatalog TPB-katalogen Delprojekt: strömmande läsning och delleveranser 2003: 11 bibliotek laddar ner 792 titlar 2004: 30 bibliotek laddar ner titlar 2005: 35 bibliotek laddar ner titlar (jan-mars) Ingen vill gå tillbaka till det gamla Nuläget Introducera för fler högskolebibliotek Länsbiblioteken Utveckling av arkivet ver. 2 Upphovsrätten Framtiden Folkbibliotek talboksläsarna Nya format: läsning från hårddisk, flashminnen, mp3-spelare Strömmande läsning 8SSKRYVUlWWHQHQJUXQGEXOW,QJDU%HFNPDQ+LUVFKIHOGW73% TPB kommer att göra turné i Sverige om nya upphovsrättslagen. Talböcker framställs med stöd av en inskränkning i upphovsrättslagen (URL). Inskränkning i ensamrättigheterna 7

8 Flera inskränkningar, t ex framställning av exemplar för privat bruk, inom arkiv och bibliotek, för personer med funktionshinder Vad är alternativen? Ingen tillgång, avtal, nådegåvor Att läsa en mänsklig rättighet? EG-direktivet: länder får göra inskränkningar i sin upphovsrätt men man måste inte Inskränkning på vissa villkor Framställning Särskilda uppspelningsapparater URL kom 1960, reviderades 1992, proposition för ny lag föreligger nu. Den nya lagen skiljer på sprida, överföra och överlåta. Den nya lagen gör inte längre någon uppräkning av vilka funktionshinder som berörs av lagen. Det är en bedömningsfråga och det är behovet som styr. Nyheter i URL Det framställda exemplaret får överlåtas Uttalat ansvar för icke-lovlig spridning Inget hinder att verket redan finns i handeln Vilka ska söka tillstånd? Alla som har idag Alla universitets- och högskolebibliotek Folkbibliotek Handikapporganisationer Folkbildningsorganisationer Framställning av exemplar, spridning av exemplar och överföring till allmänheten får inte ske i förvärvssyfte. Övergångsbestämmelser: Btj och Inläsningstjänst omfattas av gamla 17. Exemplar får inte spridas eller överföras till den som inte har funktionshinder. Åtgärder för att hindra olaglig spridning Upplysning och informationsmaterial Varningstexter på emballage, skivor och i katalogen Varningstexter i talboken Vid överföring har upphovsmannen rätt till ersättning. 1HZ3ODWIRUPVIRU'$,6<3LHUUH+DPHOWHNQLVNGLUHNW UKRV+XPDQZDUH.DQDGD Första generationens hårdvaruspelare för DAISY är de spelare som använder sig av cd-rom-teknik för distribution, t ex Victor-spelare. Andra generationen kommer att använda sig av flash-minnen. 8

9 Olika distributionssätt kommer att finnas parallellt Fysisk distribution (cd-rom, flashbaserade minnen) Webbleverans Pc-nerladdning Cd-rom-distribution kommer att finnas kvar inom överskådlig framtid Cd-rom-skivor är billiga De rymmer mycket Gratis postbefordran Bredbandsanvänding kostar 1\DP MOLJKHWHUPHGQ\VYHQVNWDOV\QWHV-HVSHU.OHLQRFK/DUV6 QQHER73% För att undersöka möjligheten att ta fram en ny svensk talsyntes har TPB gjort en förstudie under 1,5 år och nu har de fått extra anslag för att ta fram en (2,7 milj kr) Motivet är att TPB vill kunna bibehålla/öka servicegraden vid inläsning av talböcker för högskoleservicen. Talsyntes NDQersätta mänsklig inläsning i vissa fall. Hur? Utveckling av system för text- till talomvandling Produktion av 200 talböcker med talsyntes Utvärdera acceptans och användbarhet Projekttiden är och vid jul 2005 ska 150 syntetiska talböcker vara klara. Maria Johnsson Så här såg det kompletta programmet ut DSULO Inledning. Jan-Erik Wikström, fd utbildningsminister, Tiina Nummi- Södergren, ordförande SRF och Ingar Beckman Hirschfeldt, bibliotekschef TPB Talbokens pionjärer och den svenska modellens framväxt. Beatrice Christensen Sköld, TPB US pioneers in Talking Books. Janina Sajka, fd Director of Technology Research and Development, AFB Att läsa in talböcker. Maria Salmson, ljudboksproducent, samtalar med Alf Söderkvist Att läsa talböcker. Eva Björk, SRF, samtalar med talboksläsare Historien om DAISY. Pionjärer berättar. Jan Lindholm, Lars Sönnebo, Stephen King, Hiroshi Kawamura och Kjell Hansson The DAISY development. George Kerscher, generalsekreterare i DAISY Consortium The Global DAISY Library. Stephen King, Produktions- och utvecklingschef, RNIB 9

10 DSULO Inledning. Leif Pagrotsky, utbildnings- och kulturminister Talboksservice till studenter, igår och idag Talböcker via bredband i Sverige. Torbjörn Dahlander, TPB Talking Books in Japan. Hiroshi Kawamura, chef för Avdelningen för Social Rehabilitering vid Forskningsinstitutet NRCD i Tokyo och Tatsu Nishizawa, utvecklingschef Plextor Upphovsrätten - en grundbult. Ingar Beckman Hirschfeldt, TPB DAISY går på museum. Karl Arvidsson museipedagog, Göteborgs stadsmuseum New Platforms for DAISY. Pierre Hamel, teknisk direktör hos Humanware, Kanada samt Stuart Baker från The Dolphin Group, Storbritannien. Att producera DAISY med talsyntes. Niclas Bergström och Fredrik Larsson, Phoneticom Varför just XML? Markus Gylling, TPB Nya möjligheter med ny svensk talsyntes! Jesper Klein och Lars Sönnebo, TPB 10

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Projektnr: 99/0094 Projekttid: 1999-09-01 2001-07-31 1 Sammanfattning... 4 Projekt om teknik och information...

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR. Årsredovisning 2013

MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR. Årsredovisning 2013 MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Sid 1 (av 62 sidor) Upplysningar om innehållet: Myndigheten för tillgängliga medier, 2014 Tillgänglig via: ISBN: 978-91-981060-6-0 Foto:

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

en skrift om bibliotek och ti l lgänglighet

en skrift om bibliotek och ti l lgänglighet m ä n n i s k o r s l i k a v ä r d e en skrift om bibliotek och ti l lgänglighet f r amst e g e t 7 innehåll 2 Kerstin Wockatz människors lika värde 3 Else-Gun Blomqvist, Örjan Peterson Läs- och skrivstöd

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar?

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2004:120 Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? ULRIKA MILD

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

En bok. Biblioteksbladet. Vem får pengarna? Ett hotat projekt?

En bok. Biblioteksbladet. Vem får pengarna? Ett hotat projekt? Biblioteksbladet TILLGÄNGLIGHET: Hur blev det? BOK & BIBLIOTEK: Hur var det? REGIONAL KULTURSAMVERKAN: Vem får pengarna? ETHIOPIA READS: Ett hotat projekt? 08:2010 Tillgänglighet mer än bara ramper Det

Läs mer

UMEÅ DEN 22 mars. 1.INLEDNING DET HÄR ÄR VILHELM TORBECH. Han är ungefär ett och ett halvt på den här bilden. Och på den här bilden Vad vet han om

UMEÅ DEN 22 mars. 1.INLEDNING DET HÄR ÄR VILHELM TORBECH. Han är ungefär ett och ett halvt på den här bilden. Och på den här bilden Vad vet han om UMEÅ DEN 22 mars. 1.INLEDNING DET HÄR ÄR VILHELM TORBECH. Han är ungefär ett och ett halvt på den här bilden. Och på den här bilden Vad vet han om Valfrid Palmgrens insats som han redan kommit i kontakt

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Biblioteksbladet 08:2011. Ett första steg mot e-plikt Omorganisationen vid LUB dröjer Talböckerna ökar bland studenter Bok & Bibliotek

Biblioteksbladet 08:2011. Ett första steg mot e-plikt Omorganisationen vid LUB dröjer Talböckerna ökar bland studenter Bok & Bibliotek Biblioteksbladet 08:2011 Ett första steg mot e-plikt Omorganisationen vid LUB dröjer Talböckerna ökar bland studenter Bok & Bibliotek Förord Svensk Biblioteksförening ville ha en nationell biblioteksstrategi

Läs mer

E-böcker i svenska universitetsoch högskolebibliotek en rapport om tillstånd och utveckling

E-böcker i svenska universitetsoch högskolebibliotek en rapport om tillstånd och utveckling E-böcker i svenska universitetsoch högskolebibliotek en rapport om tillstånd och utveckling Eva Lunneborg Kungl. biblioteket, BIBSAM www.kb.se/bibsam/ September 2003 Innehållsförteckning Inledning Definition

Läs mer

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen Vi har sett projektet som ett förtroende från politikerna och som något viktigt att förvalta. inger edebro sikström, bibliotekschef,

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Biblioteksbladet nr 3:2005 årgång 90 Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2005 Tidskrift för Svensk Biblioteksförening 3 Lagring av digitalt material. Fatima Grönblad

Läs mer

RÖSTKVALITÉNS OCH TEXTGESTALTNINGENS BETYDELSE I LJUDBOKEN

RÖSTKVALITÉNS OCH TEXTGESTALTNINGENS BETYDELSE I LJUDBOKEN RÖSTKVALITÉNS OCH TEXTGESTALTNINGENS BETYDELSE I LJUDBOKEN Examensarbete Logonomprogrammet 15 hp Vårterminen 2012 Annica Hassel Handledare: Owe Ander & Margareta Thalén 2 Sammanfattning Röstkvaliténs och

Läs mer

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma.

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma. 5 Frågor och svar om Internet, 06NVB 1. Nämn ett par skillnader mellan datorerna förr och datorerna nu? Svar: de var lika stora som rum, varje dator behärskade i stort sett bara ett enda smalt arbetsområde.

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

E-lärande när, var och hur som helst?

E-lärande när, var och hur som helst? E-lärande när, var och hur som helst? JOHANNA LAVESKOG Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05084 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

Synskadade barn talar

Synskadade barn talar Synskadade barn talar om IT-hjäl pmedel En rapport från HANDU på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet, projekt Bättre tillsammans. Juni 2005 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2005 Författare: Cecilia Ranemo, HANDU

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer