IV A Nord. Utvärdering av genomförandeorganisationen NR Rapport 00xx

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IV A Nord. Utvärdering av genomförandeorganisationen NR. 3 2012-19. Rapport 00xx"

Transkript

1 IV A Nord Utvärdering av genomförandeorganisationen NR Rapport 00xx

2 Tillväxtverket Stockholm,maj 2012 Info 0430

3 Förord Alla strukturfondsprogram under perioden ska utvärderas med avseende på genomförande och resultat. Övervakningskommittén för det territoriella programmet Interreg IV A Nord har uppdragit åt Tillväxtverket att upphandla utvärderingar avseende detta program. Denna utvärdering av genomförandeorganisationen är utförd av ett utvärderingsteam från Nordregio, med Norut Alta som underleverantör. Utvärderingsteamet består av seniorforskare Petri Kahila, forskare Lisa van Well och forskare Jon Moxnes Steineke från Nordregio, samt forskare Vigdis Nygaard från Norut Alta. Teamet fick gott stöd av forskningsassistent Anu Henriksson från Nordregio. Utvärderingen av Interreg IVA Nordprogrammet är huvudsakligen skriven av Vigdis Nygaard. Utvärderingen betonar och analyserar viktiga organisatoriska processer i genomförandeorganisationen. Samtidigt är studien en analys av hur rutinerna för att följa upp genomförandet på projekt- och programnivå är utformade. Arbetet är i stor grad identisk med, och har utförts parallellt med, motsvarande pågående utvärderingar av genomförandeorganisationerna i de territoriella programmen Interreg IVA Botnia- Atlantica och Interreg IVA Sverige-Norge. Lärandeperspektivet är centralt, och värderingar, slutsatser och rekommendationer är utformade i dialog med genomförandeorganisationens olika parter: Förvaltande myndighet, beredningssekretariat, styrkommittéer och övervakningskommitté. Som en del av denna dialog har det i detta arbete genomförts ett lärandeseminarium, där representanter för alla de tre programmens genomförandeorganisationer har deltagit.

4

5 Förord Denna studie genomförs som en del av den pågående utvärderingen av Interreg IVA Nordprogrammet ( ). Utvärderingen betonar och analyserar viktiga organisatoriska processer i genomförandeorganisationen. Samtidigt är studien en analys av hur rutinerna för at följa upp genomförandet på projekt- og programnivå är utformat. Arbetet är i stor grad identisk med, och utförs parallelt med, tilssvarande pågående utvärderinger av genomförandeorganisationerna i Interreg IVA Botnia Atlanticaprogrammet og Interreg IVA Sverige Norgeprogrammet. I alla tre program är det svenske länsstyrelser som er programmens Förvaltande myndighet. Läringsperspektivet är centralt, og vurderinger, slutsatser och rekommendationer är utformade i dialog med genomförandeorganisationens olika parter: Förvaltande myndighet, beredningssekretariat, styrkommittéer och övervakningskomitté. Som en del av denna dialog är det undervägs i detta arbete genomfört et eget läringsseminar, där representanter för alla de tre genomförandeorganisationerna har deltagit. Utvärderingerna av genomförandeorganisationerna är utförd av et utvärderingsteam från Nordregio, med Norut Alta som underlevrantör. Utvärderingsteamet bestod av seniorforskare Petri Kahila, forskare Lisa van Well och forskare Jon Moxnes Steineke från Nordregio, samt forskare Vigdis Nygaard från Norut Alta. Teamet fick gott stöd av forskningsassistent Anu Henriksson från Nordregio. Utvärderingen av Interreg IVA Nord-programmet är huvudsakligen skriven av Vigdis Nygaard. Vi vil tacka alla från genomförandeorganisationerna som har bidragit i detta arbete, og som har givit oss goda kommentarer och förslag till förbättringar undervägs. Stockholm/Alta, januari 2010 Har du frågor om denna publikation, kontakta Övervakningskommitténs sekretariat Telefon E-post

6 Abstract The purpose of this on-going evaluation of the Interreg IVA North programme organisation is to assess how the programme organsiation is functioning in the initial phase of the programme, and how it has been solving its various programme tasks. The objective of such a study has been to improve the workings of the programme organisation, and to create conditions that allows for continuous learning and experience transfer withing the programme organisation. The on-going ebaluation has been performed in tandem with identical ongoing evaluations of two other cross-border cooperation programmes: Interreg IVA Botnia Atlantica and Interreg IVA Sweden Norway. The same team of experts have contibuted to all three on-going evaluations. This has enabled a comparative evaluation approach as well, by identifying structural similarities and differences between and within each programme organisation. The main focus of the organsiational assessment has been to provide an overall evaluation of the functionality and efficiency of the internal as well as the external processes taking place in the programme organsiation. The study provides an analysis of working procedures, administrative routines, the structure of the monitoring system as as well as the division of organisational roles and responsibilities in the programme organisation. The evaluation has from the outset focussed on the various stages of the programme operations, delimiting the explorations to the initial phases and processes in the workings of the programme: 1. The external information of and marketing of the programme in order to reach the various target groups, 2. The assistance provided to applicants for EU-funding of new projects, 3. The assessment of new project applications, 4. The prioritation of new project applications, and 5. The decision of providing EU-funding to new project

7 Based on the findings made in the evaluation, main conclusions are drawn and recommendations on how to improve on the programme organisation in the remaining part of the programme period are presented. The distribution of roles and responsibilities within the programme organisation The programme organisation is constituted of skilled and experienced individuals with ample capacity in order to manage the programme. Several of these individuals have taken on new roles and responsibilities in the current programme organisation when compared to the programme period, and there is still some confusion as to how new tasks and responsibilities are divided between the Managing Authority, the Joint Technical Secretariat and the various regional secretariats of the programme. In adsdition, the programme suffers from an inconsistent and confusing organisational terminology defining the organisational structure. This is no help in clarifying the individual s roles. The Managing Authority of the programme should specify the particular roles and responsibilities of the various local contact points of the programme, so that confusions about roles and responsibilites can be settled once and for all. The decision-making bodies of the programme (Steering Committees and the Monitoring Committee) appear to have good operating procedures and clear instructions as to how they are set to function. The two Steering Committes (one for the Sámi sub-programme and one for the remaining part of the programme) are efficient, and the number of project applications that have been submitted for a formal EU-funding decision in 2008 ans 2099 displays that the programme is progressing well. The North Steering Committee is constituted of a range of very experienced Interreg professionals with a background both from programme administration and decision-making bodies in previous programming periods. It is particularly the Finnish and Norwegian members of the North Steering Committee that can boast such a background, representing mainly regional administrative authorities. More than half of the Swedsih representatives in the North Steering Committee are elected politicians, and by nature they have a more limited Interreg background. The Sápmi Steering Committee is composed mostly by individuals without a similar Interreg background, as they have been appointed by their national Sami Parliaments.

8 The members of the Sami Steering Committee are somewhat critical to the operation of the Managing Authority, both in terms of how the programme organisation has been structured and how it operates internally. They find the division of tasks and responsibilities between the North programme and the Sami sub-programme to be confusing and imperfect, but have a very positive relationship with the secretariat of the Sami sub-programme. The perceived, somewhat ambiguous role of the Managing Authority, and the unspecified delimitation of responsibilities between the MA and the JTS should be clarified in the decision-making bodies. The programme organisation will be improved by a clarification of such organisational issues related to roles and responsibilities. The fact that som many of the individuals currently working in the programme organisation has experience from similar tasks in previous Interreg programme organisations, may explain how informal routines have been developed and adopted even in the curren programme organisation. This may have contributed to some of the confusion. In addition, this sets out particular challenges to the new entrants to the programme s administrative bodies. It is important that such individuals are provided with training and knowledge on how the current programme organisation is set to function. Information and the marketing of the programme to target groups The communication plan is an important document which describes the various information initiatives that are to take place in order to reach the programme s various target groups. It has not been revised annually, as originally anticipated, and there appears to be some uncertainty within the programme organisation as to who is reasponsible for initiating and perform such revisions. The responsibility for delegating such tasks rests with the Managing Authority of the programme. The programme activities were in the initial phase coordinated amongst the various agents of the programme organisation. More recently, the various parts of the programme organisation has been provided with more leeway so as to initiate more independent programme information and marketing initiatives within their own regions, amongst others by participating in events arranged by other local or regional authorities. The level of external communication activities has been considerable, but it remains a challenge to ensure that target groups inn all parts of the programme area are reached, in particular in the new territories.

9 The Interreg IVA North programme web portal is the most significant source of information to prospective project applicants. The structure of the web page is in general acceptable, but information on national co-funding opportunities and a full translation of all information into Finnish and Sami is still not completely provided. The programme organisation hes been somewhat delayed both with respect to developing the web portal and in providing information material in all relevant programme languages. Information related to the project application procedure (forms, instructions and guidelines) is accessible and well developed. Now, the programme organisation must focus more systematically on how the entire programme organisation can contribute to improved information activities, so that under-represented target groups are addressed in a more efficient manner. The marketing of the programme should be intensified in Västerbotten (Sweden) and in the new Finnish territories covering the Sámi sub-programme. The preparation and administration of project applications The various programme secretariats and local contact points operate very efficiently in ensuring the funding of new projects. They have detailed knowledge of local and regional funding opportunities. The coordination and information flow between the various secretariats is well structured. The provision of funding for pilot studies has had a positive impact in developing and embedding full project applications, and in ensuring funding. The funding challenges are most considerable for Swedish partners addressing the Sami sub programme. The challenge in coordinating various sources of funding appears to be the largest in the Norwegian parts of the programme area. On the other hand, the major differences in the Swedsih and Finnish control systems are also quite a challenge in the administration of new projects. Integration the horizontal issues in project activities constitutes quite an obstacle. It appears that the various parts of the programme organisation address these issues quite differently, and then according to different national guidelines. The issues of sustainable development, equality and social integration remain dubious concepts. Competence-building initiative sare required so as to ensure that all parts of the programme organisation have a shared and uniform conception of how these issues should be handled in the project preparation and assessment process. It is also required

10 that project applicants are provided with more homogenous advice on how the horizontal issues could be better integrated in the project preparation phase. Evaluation, knowledge transfer and organisational learning The on-going evaluation displays that the programme has come up to a good start, and that there has been a steady inflow of good project applications in the initial phase of the programming period. However, the number of new project applications has waned somewhat in the third and fourth call (in 2009). Overwhelmingly, the project portfolio is structured around well established project networks and cross-border cooperation constellations that are extensions from activities in the Interreg IIIA ( ) programming period. The Interreg IVA North programme organisation has to a limited extent made any attempts to adjust this development. We think it would be positive if a strategic disussion could be initiated so as to ensure that target groups and programme regiona that are currently underrepresented could be better represented in the programme. This requires that the programme organisation is well aware of the evolution of the programme s results and effects at all times. First and foremost, we recommend that the decision-making bodies of the programme (the two Steering Committees and the Monitoring Committee) take a more active part in grooming the project portfolio in this direction. The current composition of the project portfolio provides a clear indication of where such intiative should come. A particular intered should be put in mobilising actors so that representatives of local and regional business communities as well as Sami interests are encouraged to participate in the programme. We would not expect that agents in the new territories of the programme are awill figure prominently in the current North programme. The regional actors that are currently engaged at the project level have already invested considerable resources in developing and maintaining well-functioning networks over several programming periods. A discussion is required on how the programme can be most successful. The pros and cons of identifying a limited set of more strategic projects must be weighed against the principle of ensuring that as wide a set of actors are engaged in the programme as possible.

11 Sammanfattning Syftet med denna utvärdering av genomförandeorganisationen av Interreg IVA Nordprogrammet har varit att undersöke hur den fungerar och har löst sitt uppdrag i den första delen av programperioden. Detta huvudsakligen för att förbättra genomförandet av programmet, och at skapa ett kontinuerligt lärande kring programmen genom en löpande återkoppling av erfarenheter från utvärderingen. Utvärderingen har varit genomförd parallellt med tillsvarande pågående utvärderingar i två andra gränsregionala program: Interreg IVA Botnia Atlantica och Interreg IVA Sverige Norge. Samma utvärderingsgrupp har arbetad med resultatet av dessa tre utvärderingar. Det har gjort det möjligt att göra jamförelser mellan likheter och olikheter i programorganisationen og genomförandet i de tre programmen. Hovudfokus har varit på at ge en samlad bedömning av funktionaliteten och effektiviteten i de inåtriktade så väl som de utåtriktade delerna av programarbetet. Studien analyserar arbetssätt, roller, organisation, administrativa processer och effektiviteten i programmets genomförandeoch övervakningssystem. Utvärderingen har utgått från arbetsprocessen, och fokus har varit lagt på de inledande faserna och processerna i programarbetet: 1. Den utåtriktade informationen för at nå programmets målgrupper 2. Handläggningen av ansökan om EU-finansiering 3. Beredningen av projektansökningar 4. Förslagen till prioritering av projektansökningar 5. Besluten om EU-stöd Utifrån gjord utvärdering och analytiska slutsatser ges förslag till förbättringar av programgenomförandet under perioden Förslagen tar utgångspunkt i relevanta jamförelser mellan de tre Interreg IVA-programmen.

12 Arbetssätt och roller inom genomförandeorganisationen Genomförandeorganisationen har bra medarbetare med solid erfarenhet och god kapacitet för att genomföra programmet. Delar av genomförandeapparaten har fått nya roller under denna programperiod, och upplever en del systematiska utmaningar med att hitta sin plats. Olika och förvirrande beteckningar på kontaktpunkterna inom organisationen bidrar inte till att tydliggöra den interna rollfördelningen i genomförandeorganisationen. Förvaltande myndighet bör precisera de olika kontaktpunkternas roller tydligare så att man undviker missförstånd och oklarhet i ansvarsförhållandet. De beslutande organen verkar ha goda rutiner och tydliga linjer i förhållande till uppgiftsfördelningen med prioritering av nya projektförslag. Antalet ärenden som har varit uppe till beslut tyder på att arbetet har gått framåt på ett bra sätt. Styrkommittén Nord består av en rad Interregproffs med lång och omfattande Interregerfarenhet. Det är särskilt de finska och norska representanterna som har sådan erfarenhet, och de representerar i huvudsak en administrativ nivå. Bland de svenska representanterna är mer än hälften politiker, och dessa har mindre Interregerfarenhet. Styrkommittén Sápmi domineras av nykomlingar utan särskild Interregerfarenhet, som har utsetts av sina respektive Sameparlament. Styrkommittéerna Nord/Sápmi är kritisk till sin Förvaltande myndighet. Det gäller både organisationen och handläggningen. Styrkommittén Sápmi är också kritisk till rollfördelningen mellan Förvaltande myndighet och programsekretariatet, men har en mycket positiv syn på kommunikationen mellan programsekretariatet och styrkommittén. Förvaltande myndighets otydliga roll, och förhållandet mellan Förvaltande myndighet och huvudsekretariatet, bör lyftas upp och diskuteras i både styrkommittéerna och övervakningskommittén. Programmet tjänar på att rollerna tydliggörs och att nödvändiga åtgärder sätts in så att det inte hämmar det vidare genomförandet av programmet. Att så många inom genomförandeorganisationen har en lång erfarenhet, och att det inte har varit fokus på att dokumentera de uformella rutiner som har utvecklats genom flera programperioder, har lett till utmaningar för de medarbetarna som er helt nya inom vägledningsapparaten. Det är viktigt att

13 nya medarbetare får god utbildning och kunskap om hur olika rutiner fungerar. Informationen för att nå ut till programmets målgrupper Kommunikationsplanen är ett viktigt dokument som beskriver de informationsinsatser som ska genomföras för att nå programmets målgrupper. Den har inte cirkulerats årligen såsom det var tänkt, och det verkar finnas en viss osäkerhet i organisationen om vem som ska initiera och genomföra olika åtgärder. Ansvaret för att delegera uppgifterna ligger utan tvivel hos Förvaltande myndighet Insatserna var tidigt under programperioden samordnade mellan de olika aktörerna i genomförandeorganisationen, men den senaste tiden har det funnits större utrymme för de olika aktörerna i genomförandeorganisationen att köra sina egna lopp i sin region, bland annat genom att delta i olika möten med andra arrangörer. Den uppsökande verksamheten har varit omfattande, men det är en utmaning att täcka målgrupperna i alla de geografiska områdena, och då särskilt de nya områdena i programmet. Projektledarnas viktigaste informationskälla om programmet är i enlighet med enkäten programmets hemsida. Hemsidan är generellt god, men saknar information om medfinansiering och en fullgod översättning till finska och samiska. Både när det gäller webben och utarbetandet av skriftligt informationsmaterial har genomförandeorganisationen kommit på efterkälken. Informationsmaterial som handlar om själva ansökningsprocessen (ansökningsblankett, vägledning) har genomförandeorganisationen arbetat bra med. Genomförandeorganisationen måste nu mer systematiskt gå igenom hur hela programorganisationen kan bidra till att informationsverksamheten blir kvalitativt bättre, når ut till målgrupper som hittills är dåligt representerade, och intensifieras i Västerbotten og de nya finska regionerna i delprogram Sápmi. Handläggningen av projektansökningar De olika sekretariaten och infopunkterna arbetar bra när det gäller att säkra finansiering för projekten. De har en god översikt över medfinansieringskällorna och deras krav för stöd. Samordningen mellan de olika sekretariaten/infopunkterna genom sekretariatsmötena fungerar bra.

14 Användningen av förprojektmedel har verkat positivt för att få upp huvudprojekt och säkra en bra finansiering för dem. Projektägarnas utmaning med att hitta medfinansiering av projekt förefaller vara störst på den svenska sidan inom Sápmi. Utmaningen med att samordna många olika finansieringskällor för att få till ett finansieringspaket ser ut att vara störst på norsk sida. Olika system för kontroll på svensk och finsk sida kan också vara en utmaning. Arbetet med de horisontella kriterierna är hellre inte enkelt. Det ser ut som att olika delar av genomförandeorganisationen lägger olika tolkningar i begreppen hållbar utveckling, jämställdhet och socialt mångfald. Det bör genomföras interna kurser som säkerställer att genomförandeorganisationen har en gemensam förståelse för vad som ska läggas i de horisontella kriterierna så att de sökande får samma vägledning oavsett vart de vänder sig. Det är även nödvändigt att ge projektsökande vägledning om hur de horisontella kriterierna kan tolkas och användas i det enskilda projektet. Uppföljning, återföring av resultat och lärande mellan genomförandeorganisationerna Utvärderingen visar att programmen har kommit igång väl, och att det har varit god tillgång av nya projekt från början av programperioden. Antalet nya projektansökningar har reducerats något de senaste ansökningsomgångarna (under 2009). Projektportföljen har i övervägande grad varit styrd av etablerade samarbetskonstellationer som blivit vidarefört från Interreg IIIA-programmen, och genomförandeorganisationerna har endast i begränsad omfattning prövat att justera denna riktning. Vi anser att det är önskvärt att föra strategiska diskussioner hur genomförandeorganisationen kan ge bidrag till att programmen kan engagera önskade målgrupper så att de vill genomföra projekt inom de prioriterade områden där projekt fattas. Det måste betraktas i sammanhang med hur långt programmen har nått med att nå programmens mål genom indikatormålen. Det krävs att sekretariaten tillrättalägger goda redogörelser av inom vilka prioriterade områden projekt fattas, och vilka programindikatorer där förverkliganden är dålig. Först och främst kräver detta att SK och ÖK intar en mer aktiv roll i att påverka den framtida utvecklingen av projektportföljen. Resursförbrukningen hittills i programmet ger genomförandeorganisationen tydliga signaler om var stödet bör sättas in. Utveckling av näringslivet och samiska projekt behöver ett särskilt fokus framöver.

15 Vi kan inte ha för stora förhoppningar om att aktörer i nya geografiska områden kommer starkt med i denna programperiod. Aktörer i regionerna som redan har tagit del i arbetet i flera programperioder, har använt mycket tid för att komma dit de är i dagsläget, och har investerat mycket i att etablera nätverk. Det behövs en diskussion om hur man bör satsa framöver för att säkerställa att programmet kommer i hamn. Positiva och negativa effekter av att satsa på vissa stora strategiska projekt måste vägas mot att säkra en mångfald av aktörer för programmet.

16

17 Innehåll 1 Inledning Utvärderingens syfte Tredje programmet i rad IIA ( ) IIIA ( ) IVA ( ) Rapportens struktur 6 2 Undersökningstema och metod 8 3 Information om och marknadsföring av programmet Kommunikationsplanen Olika kanaler för information till relevanta målgrupper Uppsökande verksamhet Webbsidan Produktion av skriftligt informationsmaterial Projektledarnas syn på informationsverksamheten Kan informationsverksamheten avspeglas i ansökningarna? Har man nått målgrupper utanför myndighetssektorn? Har man nått aktörer i de nya programområdena? _ Vidare planer för informationsverksamheten Summering Rekommendationer 22 4 Finansieringen av nya projekt Sekretariatens och infopunkternas arbete med finansiering Huvudsekretariatet vid Länsstyrelsen i Norrbottens län Samiskt programsekretariat i Kiruna Norskt sekretariat i Tromsø Informationspunkten vid Lapplands förbund i Rovaniemi Sekretariatet vid Nord-Trøndelag fylkeskommune _ Sekretariatsmöten Användning av förprojektmedel 29

18 4.4 Uppföljning av projektens ekonomi på gång Summering Rekommendationer 32 5 Ärendehandläggningen av nya projektansökningar Genomförandeorganisationen Arbetsfördelning och informationsspridning Förändrade roller Förvirrande och inkonsekventa beteckningar Samarbetsavtal Hur har aktiviteterna prioriterats i förhållande till resurserna? Prosjektägarnas syn på kvaliteten i uppföljningsapparatet Användningen av konsulter Arbetet med de horisontella kriterierna Gränsregionalt mervärde Summering Rekommendationer 48 6 Prioriteringen av nya projektförslag Status för beslutade projekt Arbetet med att få fram ansökningar till beslutsnivå Antal projekt godkända av styrningskommittéerna Antal projektansökningar som har avslagits av SK Förprojekt Summering Rekommendation 54 7 Beslut om projektstöd Styrningskommittéernas sammansättning och erfarenhet_ Styrningskommittéernas arbetsmetod Samförståndsprincipen Skriftligt förfarande Styrkommittéernas tidsanvändning Styrkommittéernas värdering av olika arbetsuppgifter Styrkommittéernas syn på den egna verksamheten Styrkommittéernas värdering av roll- och ansvarsfördelning Resursförbrukning efter prioriterat område Prioriterat område 1: Utveckling av näringslivet Prioriterat område 2: Forskning, utveckling och utbildning 68

19 7.7.3 Prioriterat område 3: Regional funktionalitet och identitet Prioriterat område 4: Delprogram Sápmi gränslös utveckling Styrkommittéernas roll för att få programmet i hamn Summering Rekommendationer 72 8 Programmets förväntade resultat och effekter Indikatormål i projektportföljen och programmet som helhet Utveckling av näringslivet Forskning, utveckling och utbildning Regional funktionalitet och identitet Sápmi gränslös utveckling Är indikatorerna relevanta? Summering Rekommendationer 82 9 Summering och slutsatser Hur fungerar genomförandeorganisationen? Når programmet ut till de riktiga målgrupperna? Aktörgrupper Geografiska områder Erfarna/oerfarna grupper Är programmets urvalskriterier och indikatorer relevanta och konsistenta? Hur är projektporteföljen samansatt? Strategiska rekommendationer Projektportföljen/strategiska projekt Programmens målgrupper Horisontella kriterier Programmens insiders och outsiders 93 Referenser 95 Förkortningar och begrepp 97 Appendix 99 A. Enkäten till ordinarie medlemmar av styrkommittéerna 99 B. Enkäten till projektledare/ -ägare (skickat på norska till svenska och norska respondenter) 102

20 Bilagor Enkät till ordinarie medlemmar av styrkommittéernaa Enkät till projektledare/ -ägare Figurer och tabeller Figur 1: Karta över programområdet Figur 2: Schematisk framställning av genomförandeorganisationen Figur 3: Användningen av olika kanaler för information/marknadsföring Figur 4: Styrkommitténs viktigaste uppgifter Figur 5: Beviljat, återstår och anspråk medel Prio 1 Figur 6: Beviljat, återstår och anspråk medel Prio 2 Figur 7: Beviljat, återstår och anspråk medel Prio 3 Figur 8: Beviljat, återstår och anspråk medel Prio 4 Tabell 1: Hvor godt fornøyd er du med veiledningen du har fått...? Tabell 2: Andel av respondenterna... vägledning om gränsöverskridande mervärde Tabell 3: Översikt över beslutade projekt per augusti 2009 Tabell 4: Andelen administrativt tillbakedragna ansökningar Tabell 5: Andelen godkända projekt inom priotiterat område 1-4 Tabell 6: Andelen SK-medlemmar med relevant tidigare erfarenheter Tabell 7: Hur stor andel av tiden lägger SK-medlemmar på förberedelser? Tabell 8: Andel av SK-respondenterna som är eniga (positiva utsagor) Tabell 9: Andel av SK-respondenterna som är eniga (negativa utsagor) Tabell 10: Andel av SK-respondenterna som är eniga (utsagor om FM etc.) Tabell 11: Projektportföljen sorterad efter delmål per 27. maj 2009

21 1 Inledning 1.1 Utvärderingens syfte Denna studie är en pågående utvärdering som ersätter den tidigare halvtidsutvärderingen av programmet. Den har et fokus på genomförandeorganisationen, hur den fungerar och hur den har löst sitt uppdrag i den första delen av programperioden. En annan nyskapning med denna utvärdering är att den genomförs parallellt med tillsvarande utvärderingar i två andra gränsregionala samarbetsprogram; Interreg IVA Botnia Atlantica och Sverige Norgeprogrammen, och att samma utvärderingsgrupp har arbetad med resultat av dessa tre utvärderingar i sammanhanget. Det har gjort det möjligt att göra jämförelser mellan programmen. Syftet med utvärderingen är att presentera förslag till förbättringar i organiseringen av programmet och genomförandet av de tre gränsregionala samarbetsprogrammen. De viktigaste frågorna vi söker svaren på i denna utvärdering är: Hur fungerar arbetsprocessen? Är den effektiv? Når programmet rätt målgrupper? Är programmets urvalskriterier och indikatorer relevanta och konsistenta? Hur ser projektportföljen ut? 1.2 Tredje programmet i rad De nordliga regionerna i Norge, Sverige och Finland har sedan 1995 varit med i olika Interregprogram. Interreg IVA-programmet är det tredje (gränsregionala) A-programmet i rad. Föregångarna Interreg IIA och IIIA löpte under perioden och Eftersom programmen har haft olika geografisk utsträckning och organisation redogör vi här kort för de förändringar som har ägt rum i dagens program jämfört med de två tidigare programmen. I framställningen nedan kommer vikt att läggas vid förändringar i geografi och genomförandeorganisation (lokaliseringen av programmens Förvaltande myndigheter och programsekretariat). 1

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Avropsförfrågan från ramavtal 2008-12-16 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Dnr: 8541 2008 6108 Ramavtalets Dnr: 8521-2007-1416/K Anna Ullsten FM Interreg

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013

Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Bilaga 8/3/08 Datum 2008-11-05 Dnr ÖKS.3-2008-00081 Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Version 081027 1 (8) 1. Bakgrund Den förvaltande myndigheten (FM) Nutek ska enligt

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet Standardiserad styrning Forsknings- vs praktikerperspektiv Anneli Linde Handelshögskolan Umeå Universitet anneli.linde@usbe.umu.se agenda Vad är standardiserad styrning i en multiprojektorganisation Projektmodellen

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Syftet med dagen Varför: Hjälpa er att skriva en ansökan, för att dels kunna få Interreg-medel, men också så

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord 09.00 Presentation 09.15 Kort om programmet 09.45 Hållbar utveckling 10.15 Kaffe/te och smörgås 10.45 Redovisning

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium 009-0-4 Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer