IV A Nord. Utvärdering av genomförandeorganisationen NR Rapport 00xx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IV A Nord. Utvärdering av genomförandeorganisationen NR. 3 2012-19. Rapport 00xx"

Transkript

1 IV A Nord Utvärdering av genomförandeorganisationen NR Rapport 00xx

2 Tillväxtverket Stockholm,maj 2012 Info 0430

3 Förord Alla strukturfondsprogram under perioden ska utvärderas med avseende på genomförande och resultat. Övervakningskommittén för det territoriella programmet Interreg IV A Nord har uppdragit åt Tillväxtverket att upphandla utvärderingar avseende detta program. Denna utvärdering av genomförandeorganisationen är utförd av ett utvärderingsteam från Nordregio, med Norut Alta som underleverantör. Utvärderingsteamet består av seniorforskare Petri Kahila, forskare Lisa van Well och forskare Jon Moxnes Steineke från Nordregio, samt forskare Vigdis Nygaard från Norut Alta. Teamet fick gott stöd av forskningsassistent Anu Henriksson från Nordregio. Utvärderingen av Interreg IVA Nordprogrammet är huvudsakligen skriven av Vigdis Nygaard. Utvärderingen betonar och analyserar viktiga organisatoriska processer i genomförandeorganisationen. Samtidigt är studien en analys av hur rutinerna för att följa upp genomförandet på projekt- och programnivå är utformade. Arbetet är i stor grad identisk med, och har utförts parallellt med, motsvarande pågående utvärderingar av genomförandeorganisationerna i de territoriella programmen Interreg IVA Botnia- Atlantica och Interreg IVA Sverige-Norge. Lärandeperspektivet är centralt, och värderingar, slutsatser och rekommendationer är utformade i dialog med genomförandeorganisationens olika parter: Förvaltande myndighet, beredningssekretariat, styrkommittéer och övervakningskommitté. Som en del av denna dialog har det i detta arbete genomförts ett lärandeseminarium, där representanter för alla de tre programmens genomförandeorganisationer har deltagit.

4

5 Förord Denna studie genomförs som en del av den pågående utvärderingen av Interreg IVA Nordprogrammet ( ). Utvärderingen betonar och analyserar viktiga organisatoriska processer i genomförandeorganisationen. Samtidigt är studien en analys av hur rutinerna för at följa upp genomförandet på projekt- og programnivå är utformat. Arbetet är i stor grad identisk med, och utförs parallelt med, tilssvarande pågående utvärderinger av genomförandeorganisationerna i Interreg IVA Botnia Atlanticaprogrammet og Interreg IVA Sverige Norgeprogrammet. I alla tre program är det svenske länsstyrelser som er programmens Förvaltande myndighet. Läringsperspektivet är centralt, og vurderinger, slutsatser och rekommendationer är utformade i dialog med genomförandeorganisationens olika parter: Förvaltande myndighet, beredningssekretariat, styrkommittéer och övervakningskomitté. Som en del av denna dialog är det undervägs i detta arbete genomfört et eget läringsseminar, där representanter för alla de tre genomförandeorganisationerna har deltagit. Utvärderingerna av genomförandeorganisationerna är utförd av et utvärderingsteam från Nordregio, med Norut Alta som underlevrantör. Utvärderingsteamet bestod av seniorforskare Petri Kahila, forskare Lisa van Well och forskare Jon Moxnes Steineke från Nordregio, samt forskare Vigdis Nygaard från Norut Alta. Teamet fick gott stöd av forskningsassistent Anu Henriksson från Nordregio. Utvärderingen av Interreg IVA Nord-programmet är huvudsakligen skriven av Vigdis Nygaard. Vi vil tacka alla från genomförandeorganisationerna som har bidragit i detta arbete, og som har givit oss goda kommentarer och förslag till förbättringar undervägs. Stockholm/Alta, januari 2010 Har du frågor om denna publikation, kontakta Övervakningskommitténs sekretariat Telefon E-post

6 Abstract The purpose of this on-going evaluation of the Interreg IVA North programme organisation is to assess how the programme organsiation is functioning in the initial phase of the programme, and how it has been solving its various programme tasks. The objective of such a study has been to improve the workings of the programme organisation, and to create conditions that allows for continuous learning and experience transfer withing the programme organisation. The on-going ebaluation has been performed in tandem with identical ongoing evaluations of two other cross-border cooperation programmes: Interreg IVA Botnia Atlantica and Interreg IVA Sweden Norway. The same team of experts have contibuted to all three on-going evaluations. This has enabled a comparative evaluation approach as well, by identifying structural similarities and differences between and within each programme organisation. The main focus of the organsiational assessment has been to provide an overall evaluation of the functionality and efficiency of the internal as well as the external processes taking place in the programme organsiation. The study provides an analysis of working procedures, administrative routines, the structure of the monitoring system as as well as the division of organisational roles and responsibilities in the programme organisation. The evaluation has from the outset focussed on the various stages of the programme operations, delimiting the explorations to the initial phases and processes in the workings of the programme: 1. The external information of and marketing of the programme in order to reach the various target groups, 2. The assistance provided to applicants for EU-funding of new projects, 3. The assessment of new project applications, 4. The prioritation of new project applications, and 5. The decision of providing EU-funding to new project

7 Based on the findings made in the evaluation, main conclusions are drawn and recommendations on how to improve on the programme organisation in the remaining part of the programme period are presented. The distribution of roles and responsibilities within the programme organisation The programme organisation is constituted of skilled and experienced individuals with ample capacity in order to manage the programme. Several of these individuals have taken on new roles and responsibilities in the current programme organisation when compared to the programme period, and there is still some confusion as to how new tasks and responsibilities are divided between the Managing Authority, the Joint Technical Secretariat and the various regional secretariats of the programme. In adsdition, the programme suffers from an inconsistent and confusing organisational terminology defining the organisational structure. This is no help in clarifying the individual s roles. The Managing Authority of the programme should specify the particular roles and responsibilities of the various local contact points of the programme, so that confusions about roles and responsibilites can be settled once and for all. The decision-making bodies of the programme (Steering Committees and the Monitoring Committee) appear to have good operating procedures and clear instructions as to how they are set to function. The two Steering Committes (one for the Sámi sub-programme and one for the remaining part of the programme) are efficient, and the number of project applications that have been submitted for a formal EU-funding decision in 2008 ans 2099 displays that the programme is progressing well. The North Steering Committee is constituted of a range of very experienced Interreg professionals with a background both from programme administration and decision-making bodies in previous programming periods. It is particularly the Finnish and Norwegian members of the North Steering Committee that can boast such a background, representing mainly regional administrative authorities. More than half of the Swedsih representatives in the North Steering Committee are elected politicians, and by nature they have a more limited Interreg background. The Sápmi Steering Committee is composed mostly by individuals without a similar Interreg background, as they have been appointed by their national Sami Parliaments.

8 The members of the Sami Steering Committee are somewhat critical to the operation of the Managing Authority, both in terms of how the programme organisation has been structured and how it operates internally. They find the division of tasks and responsibilities between the North programme and the Sami sub-programme to be confusing and imperfect, but have a very positive relationship with the secretariat of the Sami sub-programme. The perceived, somewhat ambiguous role of the Managing Authority, and the unspecified delimitation of responsibilities between the MA and the JTS should be clarified in the decision-making bodies. The programme organisation will be improved by a clarification of such organisational issues related to roles and responsibilities. The fact that som many of the individuals currently working in the programme organisation has experience from similar tasks in previous Interreg programme organisations, may explain how informal routines have been developed and adopted even in the curren programme organisation. This may have contributed to some of the confusion. In addition, this sets out particular challenges to the new entrants to the programme s administrative bodies. It is important that such individuals are provided with training and knowledge on how the current programme organisation is set to function. Information and the marketing of the programme to target groups The communication plan is an important document which describes the various information initiatives that are to take place in order to reach the programme s various target groups. It has not been revised annually, as originally anticipated, and there appears to be some uncertainty within the programme organisation as to who is reasponsible for initiating and perform such revisions. The responsibility for delegating such tasks rests with the Managing Authority of the programme. The programme activities were in the initial phase coordinated amongst the various agents of the programme organisation. More recently, the various parts of the programme organisation has been provided with more leeway so as to initiate more independent programme information and marketing initiatives within their own regions, amongst others by participating in events arranged by other local or regional authorities. The level of external communication activities has been considerable, but it remains a challenge to ensure that target groups inn all parts of the programme area are reached, in particular in the new territories.

9 The Interreg IVA North programme web portal is the most significant source of information to prospective project applicants. The structure of the web page is in general acceptable, but information on national co-funding opportunities and a full translation of all information into Finnish and Sami is still not completely provided. The programme organisation hes been somewhat delayed both with respect to developing the web portal and in providing information material in all relevant programme languages. Information related to the project application procedure (forms, instructions and guidelines) is accessible and well developed. Now, the programme organisation must focus more systematically on how the entire programme organisation can contribute to improved information activities, so that under-represented target groups are addressed in a more efficient manner. The marketing of the programme should be intensified in Västerbotten (Sweden) and in the new Finnish territories covering the Sámi sub-programme. The preparation and administration of project applications The various programme secretariats and local contact points operate very efficiently in ensuring the funding of new projects. They have detailed knowledge of local and regional funding opportunities. The coordination and information flow between the various secretariats is well structured. The provision of funding for pilot studies has had a positive impact in developing and embedding full project applications, and in ensuring funding. The funding challenges are most considerable for Swedish partners addressing the Sami sub programme. The challenge in coordinating various sources of funding appears to be the largest in the Norwegian parts of the programme area. On the other hand, the major differences in the Swedsih and Finnish control systems are also quite a challenge in the administration of new projects. Integration the horizontal issues in project activities constitutes quite an obstacle. It appears that the various parts of the programme organisation address these issues quite differently, and then according to different national guidelines. The issues of sustainable development, equality and social integration remain dubious concepts. Competence-building initiative sare required so as to ensure that all parts of the programme organisation have a shared and uniform conception of how these issues should be handled in the project preparation and assessment process. It is also required

10 that project applicants are provided with more homogenous advice on how the horizontal issues could be better integrated in the project preparation phase. Evaluation, knowledge transfer and organisational learning The on-going evaluation displays that the programme has come up to a good start, and that there has been a steady inflow of good project applications in the initial phase of the programming period. However, the number of new project applications has waned somewhat in the third and fourth call (in 2009). Overwhelmingly, the project portfolio is structured around well established project networks and cross-border cooperation constellations that are extensions from activities in the Interreg IIIA ( ) programming period. The Interreg IVA North programme organisation has to a limited extent made any attempts to adjust this development. We think it would be positive if a strategic disussion could be initiated so as to ensure that target groups and programme regiona that are currently underrepresented could be better represented in the programme. This requires that the programme organisation is well aware of the evolution of the programme s results and effects at all times. First and foremost, we recommend that the decision-making bodies of the programme (the two Steering Committees and the Monitoring Committee) take a more active part in grooming the project portfolio in this direction. The current composition of the project portfolio provides a clear indication of where such intiative should come. A particular intered should be put in mobilising actors so that representatives of local and regional business communities as well as Sami interests are encouraged to participate in the programme. We would not expect that agents in the new territories of the programme are awill figure prominently in the current North programme. The regional actors that are currently engaged at the project level have already invested considerable resources in developing and maintaining well-functioning networks over several programming periods. A discussion is required on how the programme can be most successful. The pros and cons of identifying a limited set of more strategic projects must be weighed against the principle of ensuring that as wide a set of actors are engaged in the programme as possible.

11 Sammanfattning Syftet med denna utvärdering av genomförandeorganisationen av Interreg IVA Nordprogrammet har varit att undersöke hur den fungerar och har löst sitt uppdrag i den första delen av programperioden. Detta huvudsakligen för att förbättra genomförandet av programmet, och at skapa ett kontinuerligt lärande kring programmen genom en löpande återkoppling av erfarenheter från utvärderingen. Utvärderingen har varit genomförd parallellt med tillsvarande pågående utvärderingar i två andra gränsregionala program: Interreg IVA Botnia Atlantica och Interreg IVA Sverige Norge. Samma utvärderingsgrupp har arbetad med resultatet av dessa tre utvärderingar. Det har gjort det möjligt att göra jamförelser mellan likheter och olikheter i programorganisationen og genomförandet i de tre programmen. Hovudfokus har varit på at ge en samlad bedömning av funktionaliteten och effektiviteten i de inåtriktade så väl som de utåtriktade delerna av programarbetet. Studien analyserar arbetssätt, roller, organisation, administrativa processer och effektiviteten i programmets genomförandeoch övervakningssystem. Utvärderingen har utgått från arbetsprocessen, och fokus har varit lagt på de inledande faserna och processerna i programarbetet: 1. Den utåtriktade informationen för at nå programmets målgrupper 2. Handläggningen av ansökan om EU-finansiering 3. Beredningen av projektansökningar 4. Förslagen till prioritering av projektansökningar 5. Besluten om EU-stöd Utifrån gjord utvärdering och analytiska slutsatser ges förslag till förbättringar av programgenomförandet under perioden Förslagen tar utgångspunkt i relevanta jamförelser mellan de tre Interreg IVA-programmen.

12 Arbetssätt och roller inom genomförandeorganisationen Genomförandeorganisationen har bra medarbetare med solid erfarenhet och god kapacitet för att genomföra programmet. Delar av genomförandeapparaten har fått nya roller under denna programperiod, och upplever en del systematiska utmaningar med att hitta sin plats. Olika och förvirrande beteckningar på kontaktpunkterna inom organisationen bidrar inte till att tydliggöra den interna rollfördelningen i genomförandeorganisationen. Förvaltande myndighet bör precisera de olika kontaktpunkternas roller tydligare så att man undviker missförstånd och oklarhet i ansvarsförhållandet. De beslutande organen verkar ha goda rutiner och tydliga linjer i förhållande till uppgiftsfördelningen med prioritering av nya projektförslag. Antalet ärenden som har varit uppe till beslut tyder på att arbetet har gått framåt på ett bra sätt. Styrkommittén Nord består av en rad Interregproffs med lång och omfattande Interregerfarenhet. Det är särskilt de finska och norska representanterna som har sådan erfarenhet, och de representerar i huvudsak en administrativ nivå. Bland de svenska representanterna är mer än hälften politiker, och dessa har mindre Interregerfarenhet. Styrkommittén Sápmi domineras av nykomlingar utan särskild Interregerfarenhet, som har utsetts av sina respektive Sameparlament. Styrkommittéerna Nord/Sápmi är kritisk till sin Förvaltande myndighet. Det gäller både organisationen och handläggningen. Styrkommittén Sápmi är också kritisk till rollfördelningen mellan Förvaltande myndighet och programsekretariatet, men har en mycket positiv syn på kommunikationen mellan programsekretariatet och styrkommittén. Förvaltande myndighets otydliga roll, och förhållandet mellan Förvaltande myndighet och huvudsekretariatet, bör lyftas upp och diskuteras i både styrkommittéerna och övervakningskommittén. Programmet tjänar på att rollerna tydliggörs och att nödvändiga åtgärder sätts in så att det inte hämmar det vidare genomförandet av programmet. Att så många inom genomförandeorganisationen har en lång erfarenhet, och att det inte har varit fokus på att dokumentera de uformella rutiner som har utvecklats genom flera programperioder, har lett till utmaningar för de medarbetarna som er helt nya inom vägledningsapparaten. Det är viktigt att

13 nya medarbetare får god utbildning och kunskap om hur olika rutiner fungerar. Informationen för att nå ut till programmets målgrupper Kommunikationsplanen är ett viktigt dokument som beskriver de informationsinsatser som ska genomföras för att nå programmets målgrupper. Den har inte cirkulerats årligen såsom det var tänkt, och det verkar finnas en viss osäkerhet i organisationen om vem som ska initiera och genomföra olika åtgärder. Ansvaret för att delegera uppgifterna ligger utan tvivel hos Förvaltande myndighet Insatserna var tidigt under programperioden samordnade mellan de olika aktörerna i genomförandeorganisationen, men den senaste tiden har det funnits större utrymme för de olika aktörerna i genomförandeorganisationen att köra sina egna lopp i sin region, bland annat genom att delta i olika möten med andra arrangörer. Den uppsökande verksamheten har varit omfattande, men det är en utmaning att täcka målgrupperna i alla de geografiska områdena, och då särskilt de nya områdena i programmet. Projektledarnas viktigaste informationskälla om programmet är i enlighet med enkäten programmets hemsida. Hemsidan är generellt god, men saknar information om medfinansiering och en fullgod översättning till finska och samiska. Både när det gäller webben och utarbetandet av skriftligt informationsmaterial har genomförandeorganisationen kommit på efterkälken. Informationsmaterial som handlar om själva ansökningsprocessen (ansökningsblankett, vägledning) har genomförandeorganisationen arbetat bra med. Genomförandeorganisationen måste nu mer systematiskt gå igenom hur hela programorganisationen kan bidra till att informationsverksamheten blir kvalitativt bättre, når ut till målgrupper som hittills är dåligt representerade, och intensifieras i Västerbotten og de nya finska regionerna i delprogram Sápmi. Handläggningen av projektansökningar De olika sekretariaten och infopunkterna arbetar bra när det gäller att säkra finansiering för projekten. De har en god översikt över medfinansieringskällorna och deras krav för stöd. Samordningen mellan de olika sekretariaten/infopunkterna genom sekretariatsmötena fungerar bra.

14 Användningen av förprojektmedel har verkat positivt för att få upp huvudprojekt och säkra en bra finansiering för dem. Projektägarnas utmaning med att hitta medfinansiering av projekt förefaller vara störst på den svenska sidan inom Sápmi. Utmaningen med att samordna många olika finansieringskällor för att få till ett finansieringspaket ser ut att vara störst på norsk sida. Olika system för kontroll på svensk och finsk sida kan också vara en utmaning. Arbetet med de horisontella kriterierna är hellre inte enkelt. Det ser ut som att olika delar av genomförandeorganisationen lägger olika tolkningar i begreppen hållbar utveckling, jämställdhet och socialt mångfald. Det bör genomföras interna kurser som säkerställer att genomförandeorganisationen har en gemensam förståelse för vad som ska läggas i de horisontella kriterierna så att de sökande får samma vägledning oavsett vart de vänder sig. Det är även nödvändigt att ge projektsökande vägledning om hur de horisontella kriterierna kan tolkas och användas i det enskilda projektet. Uppföljning, återföring av resultat och lärande mellan genomförandeorganisationerna Utvärderingen visar att programmen har kommit igång väl, och att det har varit god tillgång av nya projekt från början av programperioden. Antalet nya projektansökningar har reducerats något de senaste ansökningsomgångarna (under 2009). Projektportföljen har i övervägande grad varit styrd av etablerade samarbetskonstellationer som blivit vidarefört från Interreg IIIA-programmen, och genomförandeorganisationerna har endast i begränsad omfattning prövat att justera denna riktning. Vi anser att det är önskvärt att föra strategiska diskussioner hur genomförandeorganisationen kan ge bidrag till att programmen kan engagera önskade målgrupper så att de vill genomföra projekt inom de prioriterade områden där projekt fattas. Det måste betraktas i sammanhang med hur långt programmen har nått med att nå programmens mål genom indikatormålen. Det krävs att sekretariaten tillrättalägger goda redogörelser av inom vilka prioriterade områden projekt fattas, och vilka programindikatorer där förverkliganden är dålig. Först och främst kräver detta att SK och ÖK intar en mer aktiv roll i att påverka den framtida utvecklingen av projektportföljen. Resursförbrukningen hittills i programmet ger genomförandeorganisationen tydliga signaler om var stödet bör sättas in. Utveckling av näringslivet och samiska projekt behöver ett särskilt fokus framöver.

15 Vi kan inte ha för stora förhoppningar om att aktörer i nya geografiska områden kommer starkt med i denna programperiod. Aktörer i regionerna som redan har tagit del i arbetet i flera programperioder, har använt mycket tid för att komma dit de är i dagsläget, och har investerat mycket i att etablera nätverk. Det behövs en diskussion om hur man bör satsa framöver för att säkerställa att programmet kommer i hamn. Positiva och negativa effekter av att satsa på vissa stora strategiska projekt måste vägas mot att säkra en mångfald av aktörer för programmet.

16

17 Innehåll 1 Inledning Utvärderingens syfte Tredje programmet i rad IIA ( ) IIIA ( ) IVA ( ) Rapportens struktur 6 2 Undersökningstema och metod 8 3 Information om och marknadsföring av programmet Kommunikationsplanen Olika kanaler för information till relevanta målgrupper Uppsökande verksamhet Webbsidan Produktion av skriftligt informationsmaterial Projektledarnas syn på informationsverksamheten Kan informationsverksamheten avspeglas i ansökningarna? Har man nått målgrupper utanför myndighetssektorn? Har man nått aktörer i de nya programområdena? _ Vidare planer för informationsverksamheten Summering Rekommendationer 22 4 Finansieringen av nya projekt Sekretariatens och infopunkternas arbete med finansiering Huvudsekretariatet vid Länsstyrelsen i Norrbottens län Samiskt programsekretariat i Kiruna Norskt sekretariat i Tromsø Informationspunkten vid Lapplands förbund i Rovaniemi Sekretariatet vid Nord-Trøndelag fylkeskommune _ Sekretariatsmöten Användning av förprojektmedel 29

18 4.4 Uppföljning av projektens ekonomi på gång Summering Rekommendationer 32 5 Ärendehandläggningen av nya projektansökningar Genomförandeorganisationen Arbetsfördelning och informationsspridning Förändrade roller Förvirrande och inkonsekventa beteckningar Samarbetsavtal Hur har aktiviteterna prioriterats i förhållande till resurserna? Prosjektägarnas syn på kvaliteten i uppföljningsapparatet Användningen av konsulter Arbetet med de horisontella kriterierna Gränsregionalt mervärde Summering Rekommendationer 48 6 Prioriteringen av nya projektförslag Status för beslutade projekt Arbetet med att få fram ansökningar till beslutsnivå Antal projekt godkända av styrningskommittéerna Antal projektansökningar som har avslagits av SK Förprojekt Summering Rekommendation 54 7 Beslut om projektstöd Styrningskommittéernas sammansättning och erfarenhet_ Styrningskommittéernas arbetsmetod Samförståndsprincipen Skriftligt förfarande Styrkommittéernas tidsanvändning Styrkommittéernas värdering av olika arbetsuppgifter Styrkommittéernas syn på den egna verksamheten Styrkommittéernas värdering av roll- och ansvarsfördelning Resursförbrukning efter prioriterat område Prioriterat område 1: Utveckling av näringslivet Prioriterat område 2: Forskning, utveckling och utbildning 68

19 7.7.3 Prioriterat område 3: Regional funktionalitet och identitet Prioriterat område 4: Delprogram Sápmi gränslös utveckling Styrkommittéernas roll för att få programmet i hamn Summering Rekommendationer 72 8 Programmets förväntade resultat och effekter Indikatormål i projektportföljen och programmet som helhet Utveckling av näringslivet Forskning, utveckling och utbildning Regional funktionalitet och identitet Sápmi gränslös utveckling Är indikatorerna relevanta? Summering Rekommendationer 82 9 Summering och slutsatser Hur fungerar genomförandeorganisationen? Når programmet ut till de riktiga målgrupperna? Aktörgrupper Geografiska områder Erfarna/oerfarna grupper Är programmets urvalskriterier och indikatorer relevanta och konsistenta? Hur är projektporteföljen samansatt? Strategiska rekommendationer Projektportföljen/strategiska projekt Programmens målgrupper Horisontella kriterier Programmens insiders och outsiders 93 Referenser 95 Förkortningar och begrepp 97 Appendix 99 A. Enkäten till ordinarie medlemmar av styrkommittéerna 99 B. Enkäten till projektledare/ -ägare (skickat på norska till svenska och norska respondenter) 102

20 Bilagor Enkät till ordinarie medlemmar av styrkommittéernaa Enkät till projektledare/ -ägare Figurer och tabeller Figur 1: Karta över programområdet Figur 2: Schematisk framställning av genomförandeorganisationen Figur 3: Användningen av olika kanaler för information/marknadsföring Figur 4: Styrkommitténs viktigaste uppgifter Figur 5: Beviljat, återstår och anspråk medel Prio 1 Figur 6: Beviljat, återstår och anspråk medel Prio 2 Figur 7: Beviljat, återstår och anspråk medel Prio 3 Figur 8: Beviljat, återstår och anspråk medel Prio 4 Tabell 1: Hvor godt fornøyd er du med veiledningen du har fått...? Tabell 2: Andel av respondenterna... vägledning om gränsöverskridande mervärde Tabell 3: Översikt över beslutade projekt per augusti 2009 Tabell 4: Andelen administrativt tillbakedragna ansökningar Tabell 5: Andelen godkända projekt inom priotiterat område 1-4 Tabell 6: Andelen SK-medlemmar med relevant tidigare erfarenheter Tabell 7: Hur stor andel av tiden lägger SK-medlemmar på förberedelser? Tabell 8: Andel av SK-respondenterna som är eniga (positiva utsagor) Tabell 9: Andel av SK-respondenterna som är eniga (negativa utsagor) Tabell 10: Andel av SK-respondenterna som är eniga (utsagor om FM etc.) Tabell 11: Projektportföljen sorterad efter delmål per 27. maj 2009

21 1 Inledning 1.1 Utvärderingens syfte Denna studie är en pågående utvärdering som ersätter den tidigare halvtidsutvärderingen av programmet. Den har et fokus på genomförandeorganisationen, hur den fungerar och hur den har löst sitt uppdrag i den första delen av programperioden. En annan nyskapning med denna utvärdering är att den genomförs parallellt med tillsvarande utvärderingar i två andra gränsregionala samarbetsprogram; Interreg IVA Botnia Atlantica och Sverige Norgeprogrammen, och att samma utvärderingsgrupp har arbetad med resultat av dessa tre utvärderingar i sammanhanget. Det har gjort det möjligt att göra jämförelser mellan programmen. Syftet med utvärderingen är att presentera förslag till förbättringar i organiseringen av programmet och genomförandet av de tre gränsregionala samarbetsprogrammen. De viktigaste frågorna vi söker svaren på i denna utvärdering är: Hur fungerar arbetsprocessen? Är den effektiv? Når programmet rätt målgrupper? Är programmets urvalskriterier och indikatorer relevanta och konsistenta? Hur ser projektportföljen ut? 1.2 Tredje programmet i rad De nordliga regionerna i Norge, Sverige och Finland har sedan 1995 varit med i olika Interregprogram. Interreg IVA-programmet är det tredje (gränsregionala) A-programmet i rad. Föregångarna Interreg IIA och IIIA löpte under perioden och Eftersom programmen har haft olika geografisk utsträckning och organisation redogör vi här kort för de förändringar som har ägt rum i dagens program jämfört med de två tidigare programmen. I framställningen nedan kommer vikt att läggas vid förändringar i geografi och genomförandeorganisation (lokaliseringen av programmens Förvaltande myndigheter och programsekretariat). 1

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Avropsförfrågan från ramavtal 2008-12-16 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Dnr: 8541 2008 6108 Ramavtalets Dnr: 8521-2007-1416/K Anna Ullsten FM Interreg

Läs mer

INTERREG IIIA KVARKEN- MITTSKANDIA MITTSKANDIA INTERREG IIIA MERENKURKKU-MITTSKANDIA

INTERREG IIIA KVARKEN- MITTSKANDIA MITTSKANDIA INTERREG IIIA MERENKURKKU-MITTSKANDIA KVARKEN- 2000-2006 INTERREG IIIA MERENKURKKU- KVARKEN INTERREG IIIA MERENKURKKU- KVARKEN The Interreg Area INTERREG IIIA MERENKURKKU- KVARKEN The Regions Nordland Norrbotten Helgeland Nord Trøndelag Västerbotten

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Interreg Nord

Interreg Nord Interreg Nord 2014-2020 Dagens agenda Programområde Insatsområden resultat/mål/aktiviteter Vägledande principer för projekturval Övriga principer för projekturval Urvalskriterier vid prioritering Programorganisationen

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål 3.1 Regionens kultur och kulturarv har blivit stärkt och levande 3.1 Stärkt samiskt språk inom den samiska befolkningen 3.2 Förbättrad bevarandestatus

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013

Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Bilaga 8/3/08 Datum 2008-11-05 Dnr ÖKS.3-2008-00081 Utvärderingsplan för Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013 Version 081027 1 (8) 1. Bakgrund Den förvaltande myndigheten (FM) Nutek ska enligt

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan

Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan Bakgrund Inför programperioden 2014-2020 väntas regeringarna ge uppdrag kring programskrivning till regionerna. Region Skåne har aviserat

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Granskning av integrationoch flykting-mottagande. Sunne kommun

Granskning av integrationoch flykting-mottagande. Sunne kommun Granskning av integrationoch flykting-mottagande Sunne kommun 2016 Syfte Bedöma hur styrning, genomförande och uppföljning av arbetet med att ta emot och integrera flyktingar och andra invandrare fungerar

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen Säkerhetsfunktioner Hur förstf rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s under vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen eller under drift? enligt 61511 Sida

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Samrådsgrupper Hösten 2014

Samrådsgrupper Hösten 2014 Sanja Honkanen Skoog Ungas Röst -Nuorten Äänet Hösten 2014 Situationen i samrådsgrupper i Sverige idag I mitten av september fick de 52 finska förvaltningskommuner som i dag har en koordinater eller samordnare

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Mellan vision och verklighet Förverkligandet av en regional identitet

Mellan vision och verklighet Förverkligandet av en regional identitet Mellan vision och verklighet Förverkligandet av en regional identitet Halvtidsutvärderingen Interreg IIIA Kvarken-MittSkandia Infonr 005-2004 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 Telefon:

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man välja? (Vattenmyndighetens finansieringsguide) Projektstöd

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer