2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT."

Transkript

1 Dataföreningen var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT. För föreningen präglades året å ena sidan av en stor omorganisation med tungrodd administration, å andra sidan av hög aktivitet i kretsarna med många nya aktiviteter. Omorganisationen är den största i föreningens 60-åriga historia. Nu riktas fokus och resurser återigen mot kärnverksamheten, dvs medlemmarna. Verksamheten har bedrivits utifrån mottot: För ett kompetentare IT-Sverige

2 Viktiga händelser i omvärlden: Oväntat stark ekonomisk utveckling i Sverige Stor efterfrågan på kompetens inom IT Riksdagsvalet ledde till ny regering och Sverige fick en IT-minister Fortsatt positiv generell utveckling av nätverkande Ett galopperande intresse för sociala medier i hela samhället. Möjligheterna med molnet diskuterades intensivt i alla läger. Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister Foto: Johan Ödmann

3 Mål 2010: Fler och aktivare medlemmar Under året arrangerades över 400 aktiviteter som samlade totalt deltagare. Dessutom tog föreningen initiativ till nya möten och samarbeten och lyckades skapa fler kontaktytor gentemot potentiella medlemmar. Medlemsantalet sjönk inledningsvis men under hösten bröts denna trend. Under perioden augusti tom december rekryterade kretsarna/avdelningarna nära nya medlemmar. 31 december 2010 hade föreningen medlemmar. I budgeten för 2010 planerades för medlemmar.

4 Mål 2010: Ekonomi i balans I och med den stora omorganisationen beslutades på årsstämman 2010 om en budget på kr med möjlighet att vid behov ta ytterligare kostnader. Styrelsen har haft en strikt återhållsamhet som målsättning för året. Det slutliga resultatet är inte sammanställt ännu, men grovt pekar det på ett resultat på kr. Detta är kr bättre än budget.

5 Heta ämnen i Dataföreningens aktiviteter 2010: Molnet - säkerhet, ansvarsfördelning och definitioner Sociala medier säkerhetsaspekter och strategier Agila metoder Smartphones Grön IT e-förvaltning Informationssäkerhet Open source Ledarskapsfrågor Geografisk positionering

6 Dataföreningen Kompetens Första halvåret 2010 var det lågkonjunktur för hela utbildningsbranschen. Under andra halvåret stabiliserades marknaden och efterfrågan ökade markant. Under året arrangerades 140 utbildningar med ca deltagare. Antalet deltagare (jämfört med 2009) ökade med 20 procent. Störst tryck var det på konferensen Reality check som arrangerades tillsammans med Computer Sweden och Internetworld. Efterfrågan var även stor på de certifierande utbildningarna som IT-arkitekt, verksamhetsarkitekt, affärsarkitekt, process- och verksamhetsutvecklare samt förvaltningsledare.

7 Forts. Dataföreningen Kompetens Två heta nykomlingar i utbudet var Certifierad CIO och Certifierad Lead developer. Intresset var även stort för kravarbete, processutveckling och informationsmodellering. Trendspaning.se samlade tongivande tänkare och experter i branschen som också ingår i DF Kompetens lärarkår. Trafiken till trendspaning.se ökade påtagligt under året.

8 Dataföreningen Certifiering DF Certifiering visade under 2010 ett kraftigt förbättrat resultat. Huvudprodukten ITIL-certifieringar nådde en volymtillväxt på nästan 20 procent. Det är mer än vad marknaden växt och under tilltagande internationell konkurrens lades även grunden för expansion av fler versioner av koncepten emedborgaren och emedarbetaren. DF Certifiering har lagt stor kraft på att utveckla sina kundrelationer. Lokal närvaro, tillgänglighet och snabbhet, kommunikation på de nordiska språken och kunskap om förhållandena på de nordiska marknaderna har visat sig vara de främsta framgångsfaktorerna. Överlag breddades DF certifierings verksamhet under året både geografiskt och genom nya produkter. Samarbeten med fler aktörer har inletts, för att möjliggöra fortsatt expansion.

9 Under 2010 startade 16 nya nätverk i föreningen: Cloud Sweden Grön IT-syd DFS Mobile Network Agile for Management IEFF Inköpseffektivisering Webbnätverket Nyttorealisering i projekt IT-stöd för verksamhets-/affärsprocesser GIS ZENIT IT i Vården Krav- & Testnätverket DFSYP Verks-IT-chefer Trender och Visioner Bryggan till framtiden

10 Västra kretsen IT på framkanten Under fyra halvdagsseminarier visade regionens IT-aktörer sina kompetenser och vad som är på gång. Ett samarbete mellan Dataföreningen, Business Region Göteborg och regionens viktigaste ITaktörer. Future Healthcare & IT 2020 Nätverket IT inom vård och omsorg i Väst firade 5 år med en heldagskonferens och tidsresa till 2020 för att spana in framtidens vård och omsorg.

11 Aktiva nätverk Västra kretsen Projektstyrning Personlig utveckling IT för Vård och Omsorg i Väst Open Source Informationssäkerhet Affärssystem Träffpunkt Region Skövde Golf i Västra Kretsen ITQ Väst PåG DFS Mobile network Agile for management Ledarutveckling Webb Enterprise Architecture ITSM

12 Södra kretsen Hur säkert är molnet? Halvdagskonferens kring de komplexa säkerhetsfrågor som uppstår med molnet. Sociala medier ett uttjatat buzzword eller företagens nya verklighet? Halvdagskonferens om vad som egentligen krävs av företag för att nå framgång inom sociala medier. PVH På vägen hem Populär mötesform med studiebesök bl a på Microsofts utvecklingsavdelning i Köpenhamn. Demokväll Mobile pitch 70 deltagare pitchade mobila applikationer för en expertpanel.

13 Aktiva nätverk Södra kretsen Affärsutveckling Aktieklubben Golf Grön IT Öresundsregionen HoSIT-Syd Informationssäkerhet IT-chefer Södra kretsen IT-ledning & styrning ITQ (IT-Kvinnor) södra ITSM Open Source Projektledning Projektledning styrgruppen Södra kretsen Test och kvalitetssäkring Test Södra Vin

14 Mittkretsen ZENIT - veterannätverk (Sundsvall) Plattform för informationsutbyte om IT i såväl dåtid som nutid i första hand veteraner men även för nu yrkesverksamma. Låt dig inspireras - seminarier (Dalarna) Ett samarbete mellan Dataföreningen, Företagarna och Borlänge kommun. Årets IT-entreprenör på Guldgalan (Östersund) Via en semifinal med sex kandidater sållades tre finalister fram. Vinnaren korades genom sms-mentometrar efter att ha fått prata i tio minuter var. Vinnaren blev Johan Klitkou, Streamingbolaget.

15 Aktiva nätverk 2010 Mittkretsen Sundsvall Arkitekturnätverket Cloud computing Databaser Informationssäkerhet IT Företagarna IT i vården ITQ (IT-kvinnor) Sundsvall Nätverk Örnsköldsvik Projektledare Sundsvallsavdelningen Testnätverket Veterannätverket ZENIT Dalarna Krav- och testnätverk Östersund Test och kvalitetssäkring

16 Stockholmskretsen DFSYP Nätverk för unga drivna upp till 35. Har under året genomfört sju events, bland annat en innovationsworkshop i två delar för att ta fram en mobilapplikation. Säkerhetskryssning För femte året i rad ordnade kretsen en dygnslång kryssning på temat informationssäkerhet. För året nytt upplägg med 23 h realtidsscenario. Trendspaning USA Ett 20-tal personer från olika branscher trendspanade i San Fransisco och New York, en årlig tradition som arrangerats i mer än 20 år.

17 Forts. Stockholmskretsen Tre avgiftsbelagda och sponsrade frukostseminarier Samlade totalt 122 personer. Teman var projektstyrning, systemförvaltningsmodeller samt nyttorealisering i projekt. Det sistnämnda genererade ett nytt nätverk. Cloud Sweden Cloud Sweden samlar landets ledande experter och diskuterar möjligheter och risker med molntjänster utifrån olika perspektiv: säkerhet, infrastruktur, juridik och affärsnytta. Under perioden mars- december anslöt sig över 600 personer till nätverket.

18 Aktiva nätverk 2010 Stockholmskretsen Arkitekturnätverket LN Ledarnätverket Bryggan till framtiden Mentorprogram projektledare 2009 CIO Metoder och Processer CSO (Chief Security Officer) MovIT Databas och datalagerarkitektur Mälardalen DFSYP, Young Professionals Nyttorealisering av projekt där IT är en möjliggörare Grön IT Nätverksmotorer Sthlm-kretsen IEFF Inköpseffektivisering Office Informationssäkerhet Mälardalen Project Governance Informationssäkerhet Stockholm Projektledare IT-chef-ledare Software Metrics IT-nyttan i vården Sourcing IT-Strategi Stockholmskretsen IT-stöd för verksamhets-/affärsprocesser Systemförvaltning IT-veteraner Test och kvalitetssäkring ITQ (IT-kvinnor) Stockholm UML ITSM-ITIL VU & IT - Verksamhetsutveckling och IT Kommunikationsteknik Västerås Science Park Kompetensförsörjning Webb, Stockholm Kompetensnätverket Uppsala

19 Östra kretsen Strategisk samarbeten Östra kretsen har under året inlett strategiska samarbeten med bl a Företagarna, Pronova Norrköping Science park, Mjärdevi Science park, NuLink, Östsam och Linköpings Universitet. Digitala revolutionen Seminarieserie i samarbete med IT-museet om vår digitaliserade livsstil. Surfa Lugnt Möten på biblioteket och skolor samt seminarier för småföretagare för att öka kunskapen om vad som är säkert på nätet. eresan Samverkan mellan Dataföreningens östra krets och andra aktörer i Östgötaregionen för att öka regionens IKT-aktivitet. Ett stort antal möten och aktiviteter.

20 Aktiva nätverk Östra kretsen Open Source Ubuntu IPV6 Datorhistoriska nätverket Webb Trender och visioner eresan Säkerhet (i samarbete med Företagarna) Verks-IT-chefer

21 Norra kretsen Digigirlz Samarbete med Microsoft för att få tjejer i gymnasieåldern intresserade av IT. Näringslivets pris i Luleå Agio System & Kompetensutveckling AB fick vann Dataföreningen i Norrbottens pris i kategorin Årets IT-organisation. Olof Rehnberg, Behaviometrics vann kategorin Årets IT-norrbottning. Seminarier om SOA och Lean Samarbete med Internetbay Internetbay stöttar IT-företag i norra Sverige och norra Finland.

22 Aktiva nätverk 2010 Norra kretsen Norrbotten GIS Informationssäkerhet ITQ Norrbotten Norrbotten Projektledare Test Norrbotten Umeå ITQ Umeå Systemförvaltning Test Umeå Umeåavdelningen Öppen Källkod Umeå

23 Andra viktiga händelser i föreningen Speeddating i riksdagen För tredje året arrangerade Dataföreningen speeddating mellan riksdagspolitiker och IT-företrädare. Uppslutningen var stor från båda håll. SamMet Tillsammans med tre universitet och en mängd organisationer driver Dataföreningen forskning om kundinteraktiv servicedesign av e-tjänster. Dataföreningens diamanter Föreningens pris Årets IT-politiker gick till Hans Lindberg (S). SCISS AB vann kategorin Årets mest innovativa IT-företag. Styrelsen har fattat beslutet att tillsvidare inte dela ut fler diamanter.

24 Forts. Andra viktiga händelser i föreningen Riktade företagspaket När medlemskapet gjordes om till kompetenspaket kunde föreningen börja erbjuda paket riktade till företag där man på en och samma faktura betalar för de medarbetare man ansluter. Under hösten 2010 har en handfull företag börjat utnyttja denna möjlighet. SigPM Sedvanligt årsmöte på Domen i Norrköping på temat Visualisering. Historieprojektet inkl skoltävling i IT-historia Projektet Från matematikmaskin till IT, där den svenska IT-historien från har dokumenterats, avslutades. Föreningen ordnade i samband med detta även en skoltävling i IT-historia. Ansökan om medel för fortsättning beviljades vid årsskiftet av punktse.

25 Forts. Andra viktiga händelser i föreningen Synlighetsrådet Tre grupper inom föreningen har under året arbetat med områdena: ITutbildning, e-legitimation och Sverige som IT-nation. Bilaga om föreningen i Computer Sweden I april distribuerades en bilaga i Computer Sweden om föreningen. Syftet var att lyfta fram föreningens relevans för alla som är som jobbar med IT.

26 Omfattande omorganisation och nytt medlemskap Under 2010 genomfördes den stora omorganisation som förberetts under Syftet var att kunna erbjuda företag avdragsgill kompetensutveckling för sina medarbetare och förhindra att enskilda medlemmar blev förmånsbeskattade. Medlemskapet gjordes om till ett kompetenspaket. En enhetlig faktureringsdag för samtliga medlemmar infördes.

27 Nya personer på nyckelroller Det centrala kansliet avvecklades och DFS Servicebolag tog över uppdraget att leverera gemensam service och administration. Övergången var administrativt besvärlig och har tagit mycket energi från ideella resurser. Vid årsstämman i april valde Anne Grön att efter två år lämna ordförandeposten. Fredrik Runnquist, tidigare ordförande i Stockholmskretsen, valdes enhälligt till ny ordförande för föreningen. I april lämnade Annica Bergman posten som VD för Dataföreningen. VD för Servicebolaget blev Maths Mathson. Föreningsdelen har inte längre några anställda utan bedrivs nu helt av ideella krafter.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse År 2009 i korthet sid 3 VD om 2009: Dataföreningen 60 år - Ett kompetentare Sverige sid 4 Ny webb, nya medlemstjänster sid 6 Dataföreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Dataföreningen i Sverige

Dataföreningen i Sverige ÅRSREDOVISNING avseende räkenskapsåret 2008.01.01 2008.12.31 för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen ÅRSREDOVISNING för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt Verksamhetsöversikt 2004 1 Program- och aktivitetverksamheten 2004... 2 1.1 Sammanfattning... 2 1.2 Rapport från Nätverken:... 3 1.3 VISION 2010... 7 1.4 Nya Aktiviteter under 2004... 8 1.4.1 Nätverket

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Working paper/pm 2012:05 Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt upp de förslag till åtgärder som redovisas i KTH:s handlingsplan

Läs mer

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder.

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder. ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Sammanhållet system spar tid och utvecklar kompetensen Bostadsbolag trimmar processerna Från ett digert arbete med tidsödande avstämningar och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

årsredovisning acando ab 2009

årsredovisning acando ab 2009 Årsstämma Årsstämma äger rum tisdagen den 4 maj 2010 kl. 15.00 på Kungliga Operan, Guld foajén, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara regi strerade i den av Euroclear Sweden AB/VPC

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte,

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte, Man ska inte vara inne och peta i detaljerna utan överlåta dem åt sina medarbetare Karin Schreil Jonsson, ledamot i ledningsgruppen CGI Sverige Som chef tror jag att det är väldigt viktigt att våga anställa

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Ny produkt: Formpipe Long-term archive. ordning och reda ger ökad

Ny produkt: Formpipe Long-term archive. ordning och reda ger ökad Ny produkt: Formpipe Long-term archive ordning och reda ger ökad effektivitet årsredovisning 2010 Intro Kort om FormPipe Software FormPipe Software är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer