Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer"

Transkript

1 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt FOTOGRAF: LASSE SKOG NUMMER 10 DECEMBER 2013 Bra möte med infrastrukturministern Elisabeth är årets EU-inspiratör Från Sörmland deltog Åsa Kullgren (S), landstingsstyrelsens ordförande. Det är viktigt att trafiksystemet får en hållbar långsiktig lösning och vi förutsätter att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd kommer att lägga stor vikt vid våra gemensamma prioriteringar, eftersom vi representerar en så stor del av landets samlade tillväxt. Vi ökar gärna trafiken, bara regeringen ger oss erforderlig kapacitet. LÄS MER PÅ SIDAN 2 Fler vet mer om innovationer INLEDAREN Förberedelser för att använda EU-fonderna Det senaste året har förberedelserna inför EUs kommande budgetperiod pågått. Från och med 2014 ska nämligen EUs nya sammanhållningspolitik börja fungera. Regionförbundet har tillsammans med kollegorna i östra Mellansverige haft i uppdrag att skriva program för hur strukturfonderna bäst ska kunna användas för att förstärka den regionala utvecklingen. Det gäller både regionalfonden och socialfonden som tillsammans ger oss i regionen 1,2 miljarder kronor att använda under sju år. Programmet för regionalfonden prioriterar insatser inom innovation, entreprenörskap, koldioxidsnål utveckling samt hållbara transporter. För socialfonden har programarbetet nyss påbörjats, fokus ligger på kompetensutveckling och stöd till de som står utanför arbetsmarknaden. Den här gången har vi i länet fått en unik möjlighet att förbereda oss. Eftersom det finns pengar över i den nuvarande programperioden finns det resurser att tillsammans med alla intressenter gå igenom behoven i länet och se vad vi behöver göra. Med det som grund kan vi påverka handlingsprogrammet som ska antas för östra Mellansverige. Vi ska i första hand samarbeta med våra medlemmar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och samordningsförbundet RAR som har bred erfarenhet av att arbeta med Socialfonden. Förberedelserna har inletts med att våra politiker i nuvarande strukturfondspartnerskapet Iha Frykman och Greger Tidlund besöker alla kommuner och landstinget för att informera om vad om tidigare gjorts och vad man ska tänka på inför den kommande perioden. Från årsskiftet kommer regionförbundet att ha en organisation på plats för att dra i gång arbetet på allvar. Vi räknar med ett stort intresse i hela länet. FOTOGRAF: RUNE NÄÄS FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON Göran Norberg, förbundsdirektör LÄS MER PÅ SIDAN 10 LÄS MER PÅ SIDAN 3-4 Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 2 INFRASTRUKTUR 2 Givande möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Onsdagen den 13 november tog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd emot ledande politiker och företrädare för sju län i östra Mellansverige inom En bättre sitssamarbetet. Syftet med uppvaktningen på Näringsdepartementet var att framföra regionens synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan Ministern visade stort intresse för de frågor som lyftes fram. Från Sörmland deltog Åsa Kullgren (S), landstingsstyrelsens ordförande och Carina Jönhill Nord, ansvarig för infrastruktur och transporter på Regionförbundet Sörmland. I september kritiserade ledande politiker från sju län i östra Mellansverige (Stockholm, Västmanland, Uppsala, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland) i ett gemensamt remissvar flera punkter i Trafikverkets till förslag till nationell transportplan, som anses otillräcklig för att täcka behoven av såväl arbetspendling som godstrafik i regionen. Fakta Hela delegationen från En bättre sits-samarbetet vid infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärds bord på Näringsdepartementet. Foto: Mälardalsrådet - Vi har tillsammans valt de viktigaste strategierna och åtgärderna för regionen. För oss i Sörmland är det extra viktigt att infrastrukturministern inser behovet av långsiktiga trafikeringsavtal på tiofemton år, så att vi slipper pröva tågavgångarna varje år. Gnestapendeln är ett aktuellt exempel på just detta, säger Åsa Kullgren. - Förslaget till utbyggnadstakt håller inte jämna steg med befolkningsutvecklingen, vilket skulle innebära ökad trängsel och kapacitetsbrist på regionens järnvägar. Vår vilja att skapa en klimatsmart samhällsutveckling med en fungerande bostadsmarknad, sysselsättning och kompetensförsörjning hotas av nuvarande förslag, fortsätter Åsa Kullgren. Exempel på stråk där kapaciteten enligt det gemensamma remissvaret måste ökas är Mälarbanan, Ostkustbanan, godsstråket genom Bergslagen norr om Mälaren och Västra stambanan. Överenskommelsen som gjorts i Avtalet om medfinansiering av Citybanan är också en viktig förutsättning för framtida utveckling av regionens transportsystem. - Vi förutsätter att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd kommer att lägga stor vikt vid våra gemensamma prioriteringar, eftersom vi representerar en så stor del av landets samlade tillväxt. Vi ökar gärna trafiken, bara regeringen ger oss erforderlig kapacitet, avslutar Åsa Kullgren. För mer information, kontakta Carina Jönhill Nord Vad är En bättre sits? Processen En bättre sits startade redan 2005 med målet att bland annat ta fram en gemensam målbild för Stockholm- Mälarregionenss transportsystem En del av resultaten är gemensamma transportpolitiska mål och gemensamma prioriteringar för vägar och järnvägar. I processen ingår ett antal olika grupperingar och roller Arbetet är organiserat för att täcka in både Kollektivtrafikmyndigheterna och de länsplansansvariga myndigheterna i de sju län som ingår i samarbetet. De sju länen som ingår i En bättre sits - samarbetet är: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro, Östergötland och Gotland. Arbetet syftar till att stärka regionens internationella tillgänglighet, rimlig pendling mellan regionala noder, klimatsmarta och effektiva godstransporter samt framkomliga och trafiksäkra vägar. uppbyggnad och ett långsiktigt perspektiv. Från Sörmland deltog bland annat Åsa Kullgren (S), landstingsstyrelsens ordförande Foto: Lasse Skog

3 3 INNOVATIONSMOTORN Utvärdering av projekt: Fler vet mer om innovationer och vågar prova sina idéer! Den som lättast anpassar sig till förändringar är den som överlever. Charles Darwins drastiska citat gäller i allt, menar Kaj Mickos. Han är något av en ikon inom innovationsområdet i Sverige och var med och startade upp Innovationsmotorn i Sörmland På slutseminariet för projektet Fler innovationer helt enkelt en del av Innovationsmotorn som hölls på Pelles Lusthus, Nyköping den 7 november var han en av föreläsarna. - Just nu handlar mycket av förändringen om nya kommunikationssystem. Smartphonen påverkar det mesta i vår tillvaro, fortsätter Kaj Mickos. Som ett av världens mest innovativa länder är Sverige världsbäst på forskning och utveckling. Men vi är långt ifrån bäst på att nå resultat. Cementerade strukturer sätter hinder i vägen. Det är i Afrika som de snabbast växande ekonomierna finns och Sverige kommer att få kämpa för att hänga med. Att den svenska besöksnäringen är större än stålexportindustrin är något som få har insett och det är i de små och medelstora företagen som innovationssatsningar bör ske, säger Kaj Mickos. - Om fem år kommer gräsrotsfinansiering (crowdfunding) och öppen innovation att vara framträdande, även i stora företag. Om tio år har vi självkörande bilar. Allt finns kvar att uppfinna, vi har bara sett början är Kaj Mickos framtidsvision. Anna Zingmark och Anna Hörlén från Ramböll Management AB har följt projektet under åren De konstaterar att majoriteten av de uppsatta målen har nåtts. Idébärarna i Sörmland har haft nytta av projektets insatser. Fler har fått en ökad positiv syn på vad innovation är och vilket stöd som finns att få för den som vill utveckla en idé. - Ta tillvara på den tillit och kunskap som byggts upp mellan noderna och involvera länets övriga kommuner är en av deras rekommendationer. Istället för att satsa brett bör identifierade målgrupper få specialiserade rådgivningsinsatser och det är viktigt att tydligt visualisera hur innovationssystemet är uppbyggt. - Den regionala innovationsstrategin tar fasta på det, säger Astrid Trautsch från Regionförbundet Sörmland som är projektledare för strategiarbetet. Det ska vara enkelt att förverkliga sina idéer, det är uttryckt även i Sörmlandsstrategin 2020 som är Sörmlands regionala utvecklingsprogram. En behovsanalys kommer att visa vad som efterfrågas och då kan vi koppla på rätt aktör, forsätter hon. Under 2013 har en utvecklingsgrupp bestående av aktörer i det sörmländska innovationssystemet arbetat med att forma den regionala innovationsstrategin. I början av nästa år beräknas den vara färdig. Dess övergripande mål är att ta tillvara på ungas innovationskraft, stärka kopplingen mellan högskola, forskning och innovationssystem och satsa på innovation inom befintliga företag. - Inom offentlig verksamhet ska innovation vara ett verktyg som bidrar till att lösa samhällsutmaningar, avslutar Astrid Trautsch. För mer information, kontakta Astrid Trautsch Vilka erfarenheter tar du med dig från projektet? Hur tycker du att vi ska arbeta framöver? Annakarin Sandén, nodansvarig Nätverket Din idé, Eskilstuna: ICamp var en succé. Ungdomar lärde sig om innovation och entreprenörskap, mötte de aktörer som finns till stöd och det bästa resultatet är att de ser företagande som en möjlig karriärväg! Innovationssystemet är en lagsport där vi samarbetar för bästa resultat. Fortsättning på nästa sida Hampus Svenblad, nodansvarig Växthuset, Strängnäs: Alla kan inte vara experter på allt. Vi har ett värdefullt samarbete mellan noderna som ger ett maximalt resursutnyttjande och det bör vi ta vara på. Innovatörens väg in i innovationssystemet ska vara ännu tydligare. Marie Gillstam, nodansvarig Katec, Katrineholm: Vår styrka har varit anpassningsbarheten och att vi vågat tänja på gränserna. Vi ska samarbeta mer med studenter! Birgit Båvner, nodansvarig Företagslabbet, Nyköping: - På Idécaféet varannan onsdag har innovatörer från olika delar av länet träffats och utbytt erfarenheter och dessutom fått chansen att tävla med sin idé. Det har varit bra! - De modeller som vi utvecklat under de här åren kommer att göra skillnad. FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON

4 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER 10, DECEMBER INNOVATIONSMOTORN Fortsättning från föregående sida Fakta 72-timmarsrace - Kaj Mickos beprövade metod En grupp identifierar problem som de under kort tid hittar lösningar på. Till sin hjälp har de tillgång till expertis i frågor som rör marknad, ekonomi och teknik. Filosofi hur tänker vi? Organisation vilka kompetenser behövs? Presentation hur förmedlar vi idén? Finansiering vad kostar det att genomföra idén? - Mälardalens högskolas roll blir stärkt när studenter, innovatörer och forskare kopplas samman, säger Catarina Berglund, verksamhetsledare på IdéLab, Mälardalens högskola. - Strategin gör det tydligare vilka aktörer som gör vad, säger Caxton Njuki, entreprenör. Båda deltar i utvecklingsgruppen för den nya innovationsstrategin. Lennart Larsson, Tillväxtbanken, var med och satsade på att få igång innovationsarbetet i Sörmland Nu är han engagerad i Sörmlandsfonden som ger möjlighet till finansiering för bolag som utvecklar nya produkter och tjänster. Genom Sörmex-projektet har idébärare fått stöd att på kort tid gå från idé till säljbar produkt och finalisterna vann en plats på Formex-mässan. På slutseminariet fanns en del av produkterna med. Här visar designern Mia Wistrand skärbrädan Cuties för Anne Närhi, Resurs Uppland. Fler innovationer helt enkelt - En del av innovationsmotorn Inför projektetes slutkonferens den 7 november 2013 producerades filmen Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn. Här berättas det om några av de aktiviteter som genomförts på lokal och regional nivå under åren Se filmen här FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON Metod hur gör vi?

5 5 NÄRINGSLIV Den stora matdagen Tisdagen den 12 november samlades cirka 130 personer i Åkers Styckebruk för att för första gången genomföra Den stora matdagen i Sörmland. - Länet har en stor potential för att denna näring ska växa sig ännu starkare. Mat är en av Sörmlands växande basnäringar, sa landshövding Liselott Hagberg när hon inledde Den stora matdagen. Sörmland är en av landets främst profilerade län när det gäller mat. Sörmland var under 2012 trea när det gäller att uppnå riksdagens mål att servera ekologisk offentligt finansierad mat personer arbetar med mat i länet, från jord till bord. Branschen omsatte drygt fem miljarder kronor i närmare företag. Initiativet till Den stora matdagen kommer ifrån Länsstyrelsen i Sörmland som har tagit fram Sveriges första regionala matstrategi Stolt mat i Sörmland. Strategin som sträcker sig över perioden presenterades under dagen. Den stora matdagen arrangerades av Länsstyrelsen tillsammans med Sparbanken Sörmland, Sparbanken Rekarne, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Matkluster och LRF. För mer information, kontakta Magnus Nilsson, Här kan du ladda ned ditt exemplar av Sveriges första regionala matstrategi, Stolt mat i Sörmland Under Den stora matdagen gavs möjlighet till provsmakning av en rad sörmländska matprodukter, bland annat förra årets vinnare i tävlingen Matverk, Bryggarbrödet. Här är det Tina Mardla från Almi som provsmakar. Foto: Magnus Nilsson Samlingen runt borden med sörmländska delikatesser ledde till utvecklande samtal, närmast kameran är Mickan Flink, från Sörmlands turismutveckling AB som provsmakar delikatesserna. Foto: Magnus Nilsson Vinnaren av Matverk Sörmland år 2013 blev Gun Haglund tillsammans med Karl Källander och Gun Sommarström. De har tillsammans tagit fram Aroniasnapsen. Foto: Magnus Nilsson

6 6 NÄRINGSLIV Powerteam stärkte företagare Under ett års tid har de träffats. Elva personer i olika åldrar, med olika branscherfarenheter. Någon är landskapsarkitekt, någon är sjukgymnast. Deras gemensamma nämnare är att de är kvinnor som driver företag som de vill ska fortsätta växa med lönsamhet. Tillsammans har de ingått i Powerteam, ett av projekten i satsningen Främja kvinnors företagande Sörmland 2011/ Tack vare att vi är så olika har vi kunnat vara öppna och dela med oss av till exempel våra affärsplaner utan konkurrens, säger Anna-Karin Pettersson som är en av de deltagande företagarna. Hon driver Integrera konsult AB som bland annat erbjuder IT-utbildningar och tar fram mallsystem. Hon tycker att projektet har hjälpt deltagarna att identifiera sig med rollen som företagare och bli tydligare i sin kommunikation. Mindre företag som har fullt upp med sin dagliga verksamhet tar sig sällan tid att reflektera över vart de vill och hur det ska gå till, därför har ett av målen varit att formulera långsiktiga mål och handlingsplaner. - Ge utrymme för ett strategiskt tänkande! uppmanar Anna-Karin Andersson, projektledare för Powerteam. Och målen börjar redan ge resultat: Två nya företag har startats. En av företagarna har sålt sitt ursprungliga företag och startat om. Tre av företagen har ökat sin omsättning och tre har anställt personal. Nu när projektet är avslutat tänker deltagarna fortsätta att träffas på egen hand. De utgör ett värdefullt nätverk. För mer information kontakta Astrid Trautsch, Fakta Främja kvinnors företagande Sörmland är program för genomförande av affärs- och innovationsutvecklingsinsatser som finansieras av Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen Södermanland. Avslutningsseminariet hölls den 4 november på Pelles Lusthus, Nyköping. Foto Carina Wilhelmsson. Stående från vänster: Stefan Andersson, delprojektledare, Solveigh Lagerbäck, Rundans vuxenverksamhet, Laima Romiene, Kupea, Åsa Dahlberg, Trim, Karin Andersson, Itrim, Anna-Karin Pettersson, Integrera Konsult AB, Anna-Karin Andersson, projektledare. Sittande: Anna Bjartmar, Caranna Sjukgymnaster, Tuija Räsänen, Choklad & Lakrits, Catrin Carlsson, Stavsjö Krog & Kafé och Presentbutik, Helena Åkerberg, Lighthouse. REGIONFÖRBUNDET PÅ FACEBOOK Följ vårt arbete med att utveckla Sörmland inom områden som Infrastruktur & Transporter samt Näringsliv & Arbetsmarknad. Sök Regionförbundet Sörmland på Kom ihåg att gilla!

7 7 KOMPETENSPLATTFORMEN Studieresa till Göteborg och Klippan Mellan den 31 oktober och den 1 november reste regionförbundets kompetensberedning på studieresa till Göteborg och Klippan för att titta närmare på hur andra kommuner arbetar med studie- och yrkesvägledning. Första dagen var kompetensberedningen inbjuden till Göteborgsregionen Utbildning pedagogiskt centrum där Josefin Twedmark, projektledare för det av Europeiska socialfonden, ESF, finansierade projektet GR SYVO. Josefin berättade om vikten av att föra upp studie- och yrkesvägledningsfrågor på en strategisk nivå. Josefin berättade också att projektet som pågår mellan är en strategisk satsning mellan Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Projektet ska fånga upp behovet av kompetensutveckling och erbjuder fortbildning för studie- och yrkesvägledare, rektorer och pedagoger. Projektet har också uppdraget att stötta enskilda skolor och kommuner med organisationsutveckling och ska skapa Fakta Kompetensberedningen I Sörmlandsstrategin 2020 är en fungerande kompetensförsörjning en högt prioriterad fråga. Det första av fyra viktiga mål för Sörmlands utveckling lyder: I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. En fjärdedel av Sörmlands niondeklassare klarade inte målen i alla ämnen i den senaste mätningen. Ungefär en femtedel av Sörmlands gymnasieelever slutför inte sin utbildning inom fyra år och övergången från gymnasium till högre studier fortsätter att vara lägre i Sörmland än i omgivande län. Trots att arbetslösheten är hög i länet anger många arbetsgivare att de har svårt att hitta rätt kompetens. Detta är några av de tyngsta skälen till att Regionförbundet Sörmland beslutade att nya arenor och mötesplatser för skola och arbetsliv, avslutar Josefin. - Det är viktigt att hela skolan från årskurs ett och framåt tar sitt ansvar för studie- och yrkesvägledning och att arbetslivet också tar ansvar och synliggör sig själva i arbetet med att attrahera arbetskraft. Mer information om projektet GR SYVO hittar du på deras hemsida Från det regionala perspektivet gav Catarina Gustafsson, enhetschef Vägledningen, i Kungsbacka kommun besökarna, det kommunala perspektivet genom att presentera hur Kungsbacka kommun har arbetat med att samla samtliga kommunala studie- och yrkesvägledare i en gemensam enhet. Catharina berättade bland annat att genom att ha alla studie- och yrkesvägledare samlade har man lyckats få en enhetlig syn på vad studie- och yrkesvägledarens uppgift är och att alla kommuninvånare ska ha samma möjlighet att få tillsätta en kompetensberedning bestående av totalt sju politiker från regionstyrelsen. De valda politikerna är: Catharina Fredriksson (S), Oxelösund - ordförande Dag Bergentoft (M), Oxelösund Jari Puustinen (M), Eskilstuna Bengt-Eric Sandström (FP), Trosa Jonas Hultberg (MP), Nyköping Johan Rocklind (S), Gnesta Pia Bernthling (C), Eskilstuna Erfarenheter, förslag och goda exempel bearbetas under dagen bearbetas av kompetensberedningen och blir en del i det förslag som ska överlämnas till Regionförbundet Sörmlands styrelse om ett länsövergripande samarbete för att få fler unga att slutföra sin grund- och gymnasieutbildning med godkända betyg. Catarina Gustafsson, enhetschef Vägledningen, i Kungsbacka kommun presenterade hur de har arbetat med att samla studie- och yrkesvägledare under samma tak och att det därmed säkerhetställer att alla som är i behov av studie. Foto Annelie Ljungwald Under resan mellan Göteborg och Klippan passade kompetensberedningen på att ha sitt ordinarie kompetensberedningsmöte i bussen. Foto Annelie Ljungwald studie- och yrkesvägledning inför sina karriärval. Standarden på vägledningen ska vara lika hög oavsett vilken studieyrkesvägledare man träffar. Sist ut första dagen var rektor Mikael Svensson från Härryda kommun. Han berättade bland annat att det är viktigt att det är rektorn som leder arbetet med studie- och yrkesvägledning, annars tenderar det att bli någons ansvar och det betyder oftast ingens ansvar. Dag två bestod av ett besök i Klippans kommun där kompetensberedningen togs emot av förvaltningschef Jan-Eric Assarsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnen, Tommy Cedervall, utvecklingsledare, Annica Mejborn, utvecklingsledare samt studie- och yrkesvägledare som arbetar inom grundskolan och gymnasieskolan i Klippans kommun. Tillsammans presenterade de Klippans arbete med studie-och yrkesvägledning utifrån ett elevperspektiv där studie- och yrkesvägledare ingår som en naturlig och viktig del i elevhälsoarbetet. En viktig del i det arbetet har verksamheten Proaktiv elevhälsa. Klippans kommun arbetar utifrån att skapa en röd tråd från Familjens Hus (0-1 år) och genom hela skoltiden. För mer information, kontakta Karin Botås

8 8 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER 10, DECEMBER 2013 SAMVERKAN Barosso om krisen - Krisen har för alltid förändrat Europa men flera tecken tyder på att krisen börjar lätta. Det konstaterade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso i sitt fjärde och sista så kallade linjetal i samband med Europaparlamentets första höstsession i Strasbourg. Under de senaste fem åren har EU förbättrat samarbetet mellan Europas regeringar och över 700 miljarder euro har använts för att rädda länder i kris, vilket är den störa prestationen som någonsin har gjorts mellan länder inom EU. - Krisen är dock ännu inte över i Europa och EU kommer säkerligen att prövas åtskilliga gånger men vad vi vet säkert är att EU har etablerat ett starkt förtroende och en samarbetsvilja som kan övervinna krisen, menade Barroso. Han pekade även ut tre viktiga frågor som måste lösas nu: bankunionen, finansiering till småföretag och den höga arbetslösheten. Nya regler om offentlig upphandling Stockholm fjärde bästa regionen Stockholmsregionen hamnar på fjärde plats bland de mest framgångsrika regionerna i EU:s Regional Competitiveness Index Det är andra gången EU-kommissionen presenterar indexet där Stockholmsregionen får ett värde på 93 av 100. Till grund för mätningen ligger ett flertal indikatorer som bland annat utbildningssystem och offentliga institutioner, arbetsmarknadsfunktionalitet, infrastruktur, makroekonomisk stabilitet samt innovationssatsningar och lösningar. Tanken med indexet är att det ska fungera som verktyg för att främja regional utveckling inom unionen. Regioner med hög konkurrenskraft, som till exempel Stockholm, kan på så sätt fungera som goda rådgivande exempel. På första plats hamnade regionen Utrecht i Nederländerna. Europaparlamentets inre marknadsutskott har gett grönt ljus när det gäller kommissionens direktivförslag om offentlig upphandling. Det innebär att parlamentet formellt ska godkänna direktivet under sin plenarsession i december. En av de mest debatterade frågorna har varit förslaget om att myndigheter inte ska behöva anlita de företag som erbjuder det lägsta priset. Det ska också finnas större möjlighet att inkludera miljömässiga, sociala och innovativa kriterier. Det är i stället det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och inte det lägsta priset som ska gälla. Utskottet röstade även för att införa tuffare regler för abnormt låga anbud för att ytterligare minimera dumpning och garantera rättvisa. Här har Stockholmsregionens Europakontor bedrivit ett aktivt påverkansarbete i frågan. Skillnader i medellivslängd minskar Skillnaderna mellan de medlemsländer i EU som har längst respektive kortast medellivslängd minskar. Detsamma gäller barnadödligheten inom unionen. Det visar en nyligen publicerad rapport från EUkommissionen. När det gäller medellivslängden för män ligger Sverige i topp med 79,9 år samtidigt som det skiljer tolv år till det EU-land med kortast medellivslängd. I Frankrike lever kvinnorna längst med en medellivslängd på 85,7 år jämfört med 77,8 år i det medlemsland med kortast medellivslängd. Kulturen prioriterad i långtidsbudgeten Kulturen är numera etablerad som en övergripande prioritering i EUs nästa långtidsbudget för åren Genom att inkludera kultur i det nationella progressprogrammet erkänner man vikten av kultur i social utveckling och ekonomisk tillväxt. Det ekonomiska värdet av kultur och krea-tiva näringar i Europa är 3,3 procent av BNP och sysselsätter cirka 6,7 miljoner anställda. Den kreativa sektorn har visat sig vara mindre känslig för den ekonomiska krisen än andra sektorer i EU. För mer information, kontakta Monica Swärd Källa: EU-länken som publiceras av Stockholmsregionens Europakontor

9 9 INBJUDAN Regionförbundet Sörmland och Arbetsförmedlingen bjuder in dig som är skolchef, rektor, politiker, ledande tjänsteman inom utbildning, arbetsmarknad och näringsliv eller ledande tjänsteman inom Arbetsförmedlingen, arbetsgivarorganisation eller företräder arbetsmarknadens parter. Boka in den 6 mars 2014 redan nu! INBJUDAN TILL KONFERENS Omvärld-skola Regionförbundet Sörmlands kompetensberedning och Arbetsförmedlingen bjuder in till konferens om studie- och yrkesvägledning som strategiskt verktyg för färre avhopp från gymnasieskolan och bättre matchning på arbetsmarknaden. Konferensen är ett samarbete mellan Regionförbundet Sörmland och Arbetsförmedlingen. Medverkar gör bland annat Gabriella Holm, Skolsamverkan och Anders Lovén, Malmö högskola. Datum Torsdagen den 6 mars, 2014 Plats Elite Stadshotell, Eskilstuna Tid Du kan anmäla dig redan nu genom att klicka på länken https://sv.surveymonkey.com/s/skolaomvarld För mer information, kontakta: eller MARS TORSDAG Vad ska konferensen leda till? Under Mål 1 i Sörmlandsstrategin 2020 står det: I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens För att nå målet bjuder vi in dig för att ta ställning till ett antal idéer om hur studie- och yrkesvägledning kan användas som ett strategiskt verktyg för färre avhopp från gymnasieskolan och bättre matchning på arbetsmarknaden. Resultatet kommer att användas av Regionförbundet Sörmlands kompetensberedning som underlag till beslut för regionstyrelsen om satsningar för att nå Mål 1 i Sörmlandsstrategin Vad är Sörmlands kompetensberedning? För att nå Mål 1 i Sörmlandsstrategin 2020 har regionförbundets styrelse tillsatt en kompetensberedning som består av sju politiker som bland annat fått i uppdrag att på regional nivå bygga kunskap, underlätta erfarenhetsutbyte och initiera olika insatser som syftar till att få fler unga att fullgöra sin grund- och gymnasieutbildning och en bättre matchning på arbetsmarknaden. Läs mer på

10 10 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER 10, DECEMBER SAMVERKAN Elisabeth är årets EU-inspiratör Kalender 2013 December 5 Regionstyrelsen sammanträder Stjärnholm, Oxelösund 6 Morgonsoffan i Katrineholm Flen - Vingåker Lokstallarna, Katrineholm 13 Nätverket Effektnet delade tisdagen den 26 november ut priset Årets EU-inspiratör till Elisabeth Langgren Lundov, strateg på Regioförbundet Sörmland. Motiveringen till utnämningen lyder: Elisabeth har genom sitt mångåriga engagemang skapat ett starkt lokalt och regionalt engagemang för EU-frågor. Det har fått effekter såväl i Sverige som hos EU-institutionerna. En inspiratör är ofta en visionär och det stämmer väl in på Elisabeth. Hon såg tidigt betydelsen av Lissabonagendan och Europa 2020, agerade och fick andra med sig. Den typen av gräsrotsinitiativ kommer att vara avgörande för hela EUs framtid. Vi på Effektnet är glada över att kunna uppmärksamma Elisabeths fantastiska insatser på området. Elisabeth fick under prisutdelningen frågan om hur hon bäst inspirerar andra att engagera sig i EU-frågor. - Vi är EU! Vi kan påverka i Bryssel. Alla dörrar står öppna för oss. Det är inte svårt att få kontakter. Utgå ifrån att det vi gör på hemmaplan är intressant för dem som arbetar i Bryssel. Elisabeth berättade också att hon ofta får frågan hur hon får med sig politikerna i de olika initiativen och projekten och på det svarar hon: -Vilken fråga det än gäller ska man alltid leta upp eldsjälarna, börja där. Effektnet är en förening som arbetar för att etablera relationer mellan regioner och kommuner i Sverige och regioner i Europa med syfte att driva gemensamma EU-projekt för att på sikt stärka de svenska regionernas konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Effektnet bildades 2003 med uppgift att verka för att Sverige ska bli effektivare på att utveckla, genomföra och samarbeta i av EU finansierade projekt. Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Pelles Lusthus, Nyköping 17 Morgonsoffan i Gnesta Elektron B-salen Gnesta 2014 Februari 6 Arbetsutskottet sammanträder Pelles Lusthus, Nyköping 27 Regionstyrelsen sammanträder Mars 20 Nätverket Effektnet del ade tisdagen den 26 november ut priset årets EU- inspiratör till Elisabeth Langgren Lundov, strateg på Regioförbundet Sörmla nd. Foto: Rune Nääs Föreningen har idag närmare 100 medlemmar från såväl offentlig som privat sektor. Medlemmarna arbetar som internationella/eu-samordnare och EU-konsulter och representerar kommuner, landsting, statliga myndigheter, EU-institutioner och företag i Mälardalen samt forskningsinstitutioner i Mälardalen och Norrland. Föreningen erbjuder uppdaterad och kontinuerlig information genom medlemsmöten, konferenser, seminarier och webbplats. Här kan du läsa mer om Effektnet Ansvarig utgivare Göran Norberg Redaktörer Annelie Ljungwald och Monica Swärd Tel Fax E-post Layout Newmarket Town AB Arbetsutskottet sammanträder Pelles Lusthus, Nyköping 27 Hearing om Ostlänken NK-villan, Nyköping Se kalendern i sin helhet på #SÖRMLAND2020 Vi använder #Sörmland2020 när vi twittrar om allt som är relaterat till Sörmlandsstrategin För er som inte använder Twitter innebär en # följt av ett ord en sorts etikett. Det betyder att alla som vill följa vårt arbete och gärna dela med sig av sitt eget arbete med att förverkliga Sörmlandsstrategin 2020 enkelt kan göra det genom att välja att följa och skriva denna etikett.

Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning

Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning ett NYHETSBREV från regionförbundet sörmland Sörmland helt enkelt Foto: vivian hertz NUMMER 9 november 2012 Från ord till handling projektavslut i Bryssel Benita Vikström överlämnar projektet EU 2020 Going

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår!

Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår! ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 7 SEPTEMBER 2013 INLEDAREN Internationell sommarskola i Sörmland Bättre förutsättningar för att tågtrafiken ska fungera Regionförbundet

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer