Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer"

Transkript

1 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt FOTOGRAF: LASSE SKOG NUMMER 10 DECEMBER 2013 Bra möte med infrastrukturministern Elisabeth är årets EU-inspiratör Från Sörmland deltog Åsa Kullgren (S), landstingsstyrelsens ordförande. Det är viktigt att trafiksystemet får en hållbar långsiktig lösning och vi förutsätter att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd kommer att lägga stor vikt vid våra gemensamma prioriteringar, eftersom vi representerar en så stor del av landets samlade tillväxt. Vi ökar gärna trafiken, bara regeringen ger oss erforderlig kapacitet. LÄS MER PÅ SIDAN 2 Fler vet mer om innovationer INLEDAREN Förberedelser för att använda EU-fonderna Det senaste året har förberedelserna inför EUs kommande budgetperiod pågått. Från och med 2014 ska nämligen EUs nya sammanhållningspolitik börja fungera. Regionförbundet har tillsammans med kollegorna i östra Mellansverige haft i uppdrag att skriva program för hur strukturfonderna bäst ska kunna användas för att förstärka den regionala utvecklingen. Det gäller både regionalfonden och socialfonden som tillsammans ger oss i regionen 1,2 miljarder kronor att använda under sju år. Programmet för regionalfonden prioriterar insatser inom innovation, entreprenörskap, koldioxidsnål utveckling samt hållbara transporter. För socialfonden har programarbetet nyss påbörjats, fokus ligger på kompetensutveckling och stöd till de som står utanför arbetsmarknaden. Den här gången har vi i länet fått en unik möjlighet att förbereda oss. Eftersom det finns pengar över i den nuvarande programperioden finns det resurser att tillsammans med alla intressenter gå igenom behoven i länet och se vad vi behöver göra. Med det som grund kan vi påverka handlingsprogrammet som ska antas för östra Mellansverige. Vi ska i första hand samarbeta med våra medlemmar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och samordningsförbundet RAR som har bred erfarenhet av att arbeta med Socialfonden. Förberedelserna har inletts med att våra politiker i nuvarande strukturfondspartnerskapet Iha Frykman och Greger Tidlund besöker alla kommuner och landstinget för att informera om vad om tidigare gjorts och vad man ska tänka på inför den kommande perioden. Från årsskiftet kommer regionförbundet att ha en organisation på plats för att dra i gång arbetet på allvar. Vi räknar med ett stort intresse i hela länet. FOTOGRAF: RUNE NÄÄS FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON Göran Norberg, förbundsdirektör LÄS MER PÅ SIDAN 10 LÄS MER PÅ SIDAN 3-4 Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 2 INFRASTRUKTUR 2 Givande möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Onsdagen den 13 november tog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd emot ledande politiker och företrädare för sju län i östra Mellansverige inom En bättre sitssamarbetet. Syftet med uppvaktningen på Näringsdepartementet var att framföra regionens synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan Ministern visade stort intresse för de frågor som lyftes fram. Från Sörmland deltog Åsa Kullgren (S), landstingsstyrelsens ordförande och Carina Jönhill Nord, ansvarig för infrastruktur och transporter på Regionförbundet Sörmland. I september kritiserade ledande politiker från sju län i östra Mellansverige (Stockholm, Västmanland, Uppsala, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland) i ett gemensamt remissvar flera punkter i Trafikverkets till förslag till nationell transportplan, som anses otillräcklig för att täcka behoven av såväl arbetspendling som godstrafik i regionen. Fakta Hela delegationen från En bättre sits-samarbetet vid infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärds bord på Näringsdepartementet. Foto: Mälardalsrådet - Vi har tillsammans valt de viktigaste strategierna och åtgärderna för regionen. För oss i Sörmland är det extra viktigt att infrastrukturministern inser behovet av långsiktiga trafikeringsavtal på tiofemton år, så att vi slipper pröva tågavgångarna varje år. Gnestapendeln är ett aktuellt exempel på just detta, säger Åsa Kullgren. - Förslaget till utbyggnadstakt håller inte jämna steg med befolkningsutvecklingen, vilket skulle innebära ökad trängsel och kapacitetsbrist på regionens järnvägar. Vår vilja att skapa en klimatsmart samhällsutveckling med en fungerande bostadsmarknad, sysselsättning och kompetensförsörjning hotas av nuvarande förslag, fortsätter Åsa Kullgren. Exempel på stråk där kapaciteten enligt det gemensamma remissvaret måste ökas är Mälarbanan, Ostkustbanan, godsstråket genom Bergslagen norr om Mälaren och Västra stambanan. Överenskommelsen som gjorts i Avtalet om medfinansiering av Citybanan är också en viktig förutsättning för framtida utveckling av regionens transportsystem. - Vi förutsätter att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd kommer att lägga stor vikt vid våra gemensamma prioriteringar, eftersom vi representerar en så stor del av landets samlade tillväxt. Vi ökar gärna trafiken, bara regeringen ger oss erforderlig kapacitet, avslutar Åsa Kullgren. För mer information, kontakta Carina Jönhill Nord Vad är En bättre sits? Processen En bättre sits startade redan 2005 med målet att bland annat ta fram en gemensam målbild för Stockholm- Mälarregionenss transportsystem En del av resultaten är gemensamma transportpolitiska mål och gemensamma prioriteringar för vägar och järnvägar. I processen ingår ett antal olika grupperingar och roller Arbetet är organiserat för att täcka in både Kollektivtrafikmyndigheterna och de länsplansansvariga myndigheterna i de sju län som ingår i samarbetet. De sju länen som ingår i En bättre sits - samarbetet är: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro, Östergötland och Gotland. Arbetet syftar till att stärka regionens internationella tillgänglighet, rimlig pendling mellan regionala noder, klimatsmarta och effektiva godstransporter samt framkomliga och trafiksäkra vägar. uppbyggnad och ett långsiktigt perspektiv. Från Sörmland deltog bland annat Åsa Kullgren (S), landstingsstyrelsens ordförande Foto: Lasse Skog

3 3 INNOVATIONSMOTORN Utvärdering av projekt: Fler vet mer om innovationer och vågar prova sina idéer! Den som lättast anpassar sig till förändringar är den som överlever. Charles Darwins drastiska citat gäller i allt, menar Kaj Mickos. Han är något av en ikon inom innovationsområdet i Sverige och var med och startade upp Innovationsmotorn i Sörmland På slutseminariet för projektet Fler innovationer helt enkelt en del av Innovationsmotorn som hölls på Pelles Lusthus, Nyköping den 7 november var han en av föreläsarna. - Just nu handlar mycket av förändringen om nya kommunikationssystem. Smartphonen påverkar det mesta i vår tillvaro, fortsätter Kaj Mickos. Som ett av världens mest innovativa länder är Sverige världsbäst på forskning och utveckling. Men vi är långt ifrån bäst på att nå resultat. Cementerade strukturer sätter hinder i vägen. Det är i Afrika som de snabbast växande ekonomierna finns och Sverige kommer att få kämpa för att hänga med. Att den svenska besöksnäringen är större än stålexportindustrin är något som få har insett och det är i de små och medelstora företagen som innovationssatsningar bör ske, säger Kaj Mickos. - Om fem år kommer gräsrotsfinansiering (crowdfunding) och öppen innovation att vara framträdande, även i stora företag. Om tio år har vi självkörande bilar. Allt finns kvar att uppfinna, vi har bara sett början är Kaj Mickos framtidsvision. Anna Zingmark och Anna Hörlén från Ramböll Management AB har följt projektet under åren De konstaterar att majoriteten av de uppsatta målen har nåtts. Idébärarna i Sörmland har haft nytta av projektets insatser. Fler har fått en ökad positiv syn på vad innovation är och vilket stöd som finns att få för den som vill utveckla en idé. - Ta tillvara på den tillit och kunskap som byggts upp mellan noderna och involvera länets övriga kommuner är en av deras rekommendationer. Istället för att satsa brett bör identifierade målgrupper få specialiserade rådgivningsinsatser och det är viktigt att tydligt visualisera hur innovationssystemet är uppbyggt. - Den regionala innovationsstrategin tar fasta på det, säger Astrid Trautsch från Regionförbundet Sörmland som är projektledare för strategiarbetet. Det ska vara enkelt att förverkliga sina idéer, det är uttryckt även i Sörmlandsstrategin 2020 som är Sörmlands regionala utvecklingsprogram. En behovsanalys kommer att visa vad som efterfrågas och då kan vi koppla på rätt aktör, forsätter hon. Under 2013 har en utvecklingsgrupp bestående av aktörer i det sörmländska innovationssystemet arbetat med att forma den regionala innovationsstrategin. I början av nästa år beräknas den vara färdig. Dess övergripande mål är att ta tillvara på ungas innovationskraft, stärka kopplingen mellan högskola, forskning och innovationssystem och satsa på innovation inom befintliga företag. - Inom offentlig verksamhet ska innovation vara ett verktyg som bidrar till att lösa samhällsutmaningar, avslutar Astrid Trautsch. För mer information, kontakta Astrid Trautsch Vilka erfarenheter tar du med dig från projektet? Hur tycker du att vi ska arbeta framöver? Annakarin Sandén, nodansvarig Nätverket Din idé, Eskilstuna: ICamp var en succé. Ungdomar lärde sig om innovation och entreprenörskap, mötte de aktörer som finns till stöd och det bästa resultatet är att de ser företagande som en möjlig karriärväg! Innovationssystemet är en lagsport där vi samarbetar för bästa resultat. Fortsättning på nästa sida Hampus Svenblad, nodansvarig Växthuset, Strängnäs: Alla kan inte vara experter på allt. Vi har ett värdefullt samarbete mellan noderna som ger ett maximalt resursutnyttjande och det bör vi ta vara på. Innovatörens väg in i innovationssystemet ska vara ännu tydligare. Marie Gillstam, nodansvarig Katec, Katrineholm: Vår styrka har varit anpassningsbarheten och att vi vågat tänja på gränserna. Vi ska samarbeta mer med studenter! Birgit Båvner, nodansvarig Företagslabbet, Nyköping: - På Idécaféet varannan onsdag har innovatörer från olika delar av länet träffats och utbytt erfarenheter och dessutom fått chansen att tävla med sin idé. Det har varit bra! - De modeller som vi utvecklat under de här åren kommer att göra skillnad. FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON

4 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER 10, DECEMBER INNOVATIONSMOTORN Fortsättning från föregående sida Fakta 72-timmarsrace - Kaj Mickos beprövade metod En grupp identifierar problem som de under kort tid hittar lösningar på. Till sin hjälp har de tillgång till expertis i frågor som rör marknad, ekonomi och teknik. Filosofi hur tänker vi? Organisation vilka kompetenser behövs? Presentation hur förmedlar vi idén? Finansiering vad kostar det att genomföra idén? - Mälardalens högskolas roll blir stärkt när studenter, innovatörer och forskare kopplas samman, säger Catarina Berglund, verksamhetsledare på IdéLab, Mälardalens högskola. - Strategin gör det tydligare vilka aktörer som gör vad, säger Caxton Njuki, entreprenör. Båda deltar i utvecklingsgruppen för den nya innovationsstrategin. Lennart Larsson, Tillväxtbanken, var med och satsade på att få igång innovationsarbetet i Sörmland Nu är han engagerad i Sörmlandsfonden som ger möjlighet till finansiering för bolag som utvecklar nya produkter och tjänster. Genom Sörmex-projektet har idébärare fått stöd att på kort tid gå från idé till säljbar produkt och finalisterna vann en plats på Formex-mässan. På slutseminariet fanns en del av produkterna med. Här visar designern Mia Wistrand skärbrädan Cuties för Anne Närhi, Resurs Uppland. Fler innovationer helt enkelt - En del av innovationsmotorn Inför projektetes slutkonferens den 7 november 2013 producerades filmen Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn. Här berättas det om några av de aktiviteter som genomförts på lokal och regional nivå under åren Se filmen här FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON Metod hur gör vi?

5 5 NÄRINGSLIV Den stora matdagen Tisdagen den 12 november samlades cirka 130 personer i Åkers Styckebruk för att för första gången genomföra Den stora matdagen i Sörmland. - Länet har en stor potential för att denna näring ska växa sig ännu starkare. Mat är en av Sörmlands växande basnäringar, sa landshövding Liselott Hagberg när hon inledde Den stora matdagen. Sörmland är en av landets främst profilerade län när det gäller mat. Sörmland var under 2012 trea när det gäller att uppnå riksdagens mål att servera ekologisk offentligt finansierad mat personer arbetar med mat i länet, från jord till bord. Branschen omsatte drygt fem miljarder kronor i närmare företag. Initiativet till Den stora matdagen kommer ifrån Länsstyrelsen i Sörmland som har tagit fram Sveriges första regionala matstrategi Stolt mat i Sörmland. Strategin som sträcker sig över perioden presenterades under dagen. Den stora matdagen arrangerades av Länsstyrelsen tillsammans med Sparbanken Sörmland, Sparbanken Rekarne, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Matkluster och LRF. För mer information, kontakta Magnus Nilsson, Här kan du ladda ned ditt exemplar av Sveriges första regionala matstrategi, Stolt mat i Sörmland Under Den stora matdagen gavs möjlighet till provsmakning av en rad sörmländska matprodukter, bland annat förra årets vinnare i tävlingen Matverk, Bryggarbrödet. Här är det Tina Mardla från Almi som provsmakar. Foto: Magnus Nilsson Samlingen runt borden med sörmländska delikatesser ledde till utvecklande samtal, närmast kameran är Mickan Flink, från Sörmlands turismutveckling AB som provsmakar delikatesserna. Foto: Magnus Nilsson Vinnaren av Matverk Sörmland år 2013 blev Gun Haglund tillsammans med Karl Källander och Gun Sommarström. De har tillsammans tagit fram Aroniasnapsen. Foto: Magnus Nilsson

6 6 NÄRINGSLIV Powerteam stärkte företagare Under ett års tid har de träffats. Elva personer i olika åldrar, med olika branscherfarenheter. Någon är landskapsarkitekt, någon är sjukgymnast. Deras gemensamma nämnare är att de är kvinnor som driver företag som de vill ska fortsätta växa med lönsamhet. Tillsammans har de ingått i Powerteam, ett av projekten i satsningen Främja kvinnors företagande Sörmland 2011/ Tack vare att vi är så olika har vi kunnat vara öppna och dela med oss av till exempel våra affärsplaner utan konkurrens, säger Anna-Karin Pettersson som är en av de deltagande företagarna. Hon driver Integrera konsult AB som bland annat erbjuder IT-utbildningar och tar fram mallsystem. Hon tycker att projektet har hjälpt deltagarna att identifiera sig med rollen som företagare och bli tydligare i sin kommunikation. Mindre företag som har fullt upp med sin dagliga verksamhet tar sig sällan tid att reflektera över vart de vill och hur det ska gå till, därför har ett av målen varit att formulera långsiktiga mål och handlingsplaner. - Ge utrymme för ett strategiskt tänkande! uppmanar Anna-Karin Andersson, projektledare för Powerteam. Och målen börjar redan ge resultat: Två nya företag har startats. En av företagarna har sålt sitt ursprungliga företag och startat om. Tre av företagen har ökat sin omsättning och tre har anställt personal. Nu när projektet är avslutat tänker deltagarna fortsätta att träffas på egen hand. De utgör ett värdefullt nätverk. För mer information kontakta Astrid Trautsch, Fakta Främja kvinnors företagande Sörmland är program för genomförande av affärs- och innovationsutvecklingsinsatser som finansieras av Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen Södermanland. Avslutningsseminariet hölls den 4 november på Pelles Lusthus, Nyköping. Foto Carina Wilhelmsson. Stående från vänster: Stefan Andersson, delprojektledare, Solveigh Lagerbäck, Rundans vuxenverksamhet, Laima Romiene, Kupea, Åsa Dahlberg, Trim, Karin Andersson, Itrim, Anna-Karin Pettersson, Integrera Konsult AB, Anna-Karin Andersson, projektledare. Sittande: Anna Bjartmar, Caranna Sjukgymnaster, Tuija Räsänen, Choklad & Lakrits, Catrin Carlsson, Stavsjö Krog & Kafé och Presentbutik, Helena Åkerberg, Lighthouse. REGIONFÖRBUNDET PÅ FACEBOOK Följ vårt arbete med att utveckla Sörmland inom områden som Infrastruktur & Transporter samt Näringsliv & Arbetsmarknad. Sök Regionförbundet Sörmland på Kom ihåg att gilla!

7 7 KOMPETENSPLATTFORMEN Studieresa till Göteborg och Klippan Mellan den 31 oktober och den 1 november reste regionförbundets kompetensberedning på studieresa till Göteborg och Klippan för att titta närmare på hur andra kommuner arbetar med studie- och yrkesvägledning. Första dagen var kompetensberedningen inbjuden till Göteborgsregionen Utbildning pedagogiskt centrum där Josefin Twedmark, projektledare för det av Europeiska socialfonden, ESF, finansierade projektet GR SYVO. Josefin berättade om vikten av att föra upp studie- och yrkesvägledningsfrågor på en strategisk nivå. Josefin berättade också att projektet som pågår mellan är en strategisk satsning mellan Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Projektet ska fånga upp behovet av kompetensutveckling och erbjuder fortbildning för studie- och yrkesvägledare, rektorer och pedagoger. Projektet har också uppdraget att stötta enskilda skolor och kommuner med organisationsutveckling och ska skapa Fakta Kompetensberedningen I Sörmlandsstrategin 2020 är en fungerande kompetensförsörjning en högt prioriterad fråga. Det första av fyra viktiga mål för Sörmlands utveckling lyder: I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. En fjärdedel av Sörmlands niondeklassare klarade inte målen i alla ämnen i den senaste mätningen. Ungefär en femtedel av Sörmlands gymnasieelever slutför inte sin utbildning inom fyra år och övergången från gymnasium till högre studier fortsätter att vara lägre i Sörmland än i omgivande län. Trots att arbetslösheten är hög i länet anger många arbetsgivare att de har svårt att hitta rätt kompetens. Detta är några av de tyngsta skälen till att Regionförbundet Sörmland beslutade att nya arenor och mötesplatser för skola och arbetsliv, avslutar Josefin. - Det är viktigt att hela skolan från årskurs ett och framåt tar sitt ansvar för studie- och yrkesvägledning och att arbetslivet också tar ansvar och synliggör sig själva i arbetet med att attrahera arbetskraft. Mer information om projektet GR SYVO hittar du på deras hemsida Från det regionala perspektivet gav Catarina Gustafsson, enhetschef Vägledningen, i Kungsbacka kommun besökarna, det kommunala perspektivet genom att presentera hur Kungsbacka kommun har arbetat med att samla samtliga kommunala studie- och yrkesvägledare i en gemensam enhet. Catharina berättade bland annat att genom att ha alla studie- och yrkesvägledare samlade har man lyckats få en enhetlig syn på vad studie- och yrkesvägledarens uppgift är och att alla kommuninvånare ska ha samma möjlighet att få tillsätta en kompetensberedning bestående av totalt sju politiker från regionstyrelsen. De valda politikerna är: Catharina Fredriksson (S), Oxelösund - ordförande Dag Bergentoft (M), Oxelösund Jari Puustinen (M), Eskilstuna Bengt-Eric Sandström (FP), Trosa Jonas Hultberg (MP), Nyköping Johan Rocklind (S), Gnesta Pia Bernthling (C), Eskilstuna Erfarenheter, förslag och goda exempel bearbetas under dagen bearbetas av kompetensberedningen och blir en del i det förslag som ska överlämnas till Regionförbundet Sörmlands styrelse om ett länsövergripande samarbete för att få fler unga att slutföra sin grund- och gymnasieutbildning med godkända betyg. Catarina Gustafsson, enhetschef Vägledningen, i Kungsbacka kommun presenterade hur de har arbetat med att samla studie- och yrkesvägledare under samma tak och att det därmed säkerhetställer att alla som är i behov av studie. Foto Annelie Ljungwald Under resan mellan Göteborg och Klippan passade kompetensberedningen på att ha sitt ordinarie kompetensberedningsmöte i bussen. Foto Annelie Ljungwald studie- och yrkesvägledning inför sina karriärval. Standarden på vägledningen ska vara lika hög oavsett vilken studieyrkesvägledare man träffar. Sist ut första dagen var rektor Mikael Svensson från Härryda kommun. Han berättade bland annat att det är viktigt att det är rektorn som leder arbetet med studie- och yrkesvägledning, annars tenderar det att bli någons ansvar och det betyder oftast ingens ansvar. Dag två bestod av ett besök i Klippans kommun där kompetensberedningen togs emot av förvaltningschef Jan-Eric Assarsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnen, Tommy Cedervall, utvecklingsledare, Annica Mejborn, utvecklingsledare samt studie- och yrkesvägledare som arbetar inom grundskolan och gymnasieskolan i Klippans kommun. Tillsammans presenterade de Klippans arbete med studie-och yrkesvägledning utifrån ett elevperspektiv där studie- och yrkesvägledare ingår som en naturlig och viktig del i elevhälsoarbetet. En viktig del i det arbetet har verksamheten Proaktiv elevhälsa. Klippans kommun arbetar utifrån att skapa en röd tråd från Familjens Hus (0-1 år) och genom hela skoltiden. För mer information, kontakta Karin Botås

8 8 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER 10, DECEMBER 2013 SAMVERKAN Barosso om krisen - Krisen har för alltid förändrat Europa men flera tecken tyder på att krisen börjar lätta. Det konstaterade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso i sitt fjärde och sista så kallade linjetal i samband med Europaparlamentets första höstsession i Strasbourg. Under de senaste fem åren har EU förbättrat samarbetet mellan Europas regeringar och över 700 miljarder euro har använts för att rädda länder i kris, vilket är den störa prestationen som någonsin har gjorts mellan länder inom EU. - Krisen är dock ännu inte över i Europa och EU kommer säkerligen att prövas åtskilliga gånger men vad vi vet säkert är att EU har etablerat ett starkt förtroende och en samarbetsvilja som kan övervinna krisen, menade Barroso. Han pekade även ut tre viktiga frågor som måste lösas nu: bankunionen, finansiering till småföretag och den höga arbetslösheten. Nya regler om offentlig upphandling Stockholm fjärde bästa regionen Stockholmsregionen hamnar på fjärde plats bland de mest framgångsrika regionerna i EU:s Regional Competitiveness Index Det är andra gången EU-kommissionen presenterar indexet där Stockholmsregionen får ett värde på 93 av 100. Till grund för mätningen ligger ett flertal indikatorer som bland annat utbildningssystem och offentliga institutioner, arbetsmarknadsfunktionalitet, infrastruktur, makroekonomisk stabilitet samt innovationssatsningar och lösningar. Tanken med indexet är att det ska fungera som verktyg för att främja regional utveckling inom unionen. Regioner med hög konkurrenskraft, som till exempel Stockholm, kan på så sätt fungera som goda rådgivande exempel. På första plats hamnade regionen Utrecht i Nederländerna. Europaparlamentets inre marknadsutskott har gett grönt ljus när det gäller kommissionens direktivförslag om offentlig upphandling. Det innebär att parlamentet formellt ska godkänna direktivet under sin plenarsession i december. En av de mest debatterade frågorna har varit förslaget om att myndigheter inte ska behöva anlita de företag som erbjuder det lägsta priset. Det ska också finnas större möjlighet att inkludera miljömässiga, sociala och innovativa kriterier. Det är i stället det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och inte det lägsta priset som ska gälla. Utskottet röstade även för att införa tuffare regler för abnormt låga anbud för att ytterligare minimera dumpning och garantera rättvisa. Här har Stockholmsregionens Europakontor bedrivit ett aktivt påverkansarbete i frågan. Skillnader i medellivslängd minskar Skillnaderna mellan de medlemsländer i EU som har längst respektive kortast medellivslängd minskar. Detsamma gäller barnadödligheten inom unionen. Det visar en nyligen publicerad rapport från EUkommissionen. När det gäller medellivslängden för män ligger Sverige i topp med 79,9 år samtidigt som det skiljer tolv år till det EU-land med kortast medellivslängd. I Frankrike lever kvinnorna längst med en medellivslängd på 85,7 år jämfört med 77,8 år i det medlemsland med kortast medellivslängd. Kulturen prioriterad i långtidsbudgeten Kulturen är numera etablerad som en övergripande prioritering i EUs nästa långtidsbudget för åren Genom att inkludera kultur i det nationella progressprogrammet erkänner man vikten av kultur i social utveckling och ekonomisk tillväxt. Det ekonomiska värdet av kultur och krea-tiva näringar i Europa är 3,3 procent av BNP och sysselsätter cirka 6,7 miljoner anställda. Den kreativa sektorn har visat sig vara mindre känslig för den ekonomiska krisen än andra sektorer i EU. För mer information, kontakta Monica Swärd Källa: EU-länken som publiceras av Stockholmsregionens Europakontor

9 9 INBJUDAN Regionförbundet Sörmland och Arbetsförmedlingen bjuder in dig som är skolchef, rektor, politiker, ledande tjänsteman inom utbildning, arbetsmarknad och näringsliv eller ledande tjänsteman inom Arbetsförmedlingen, arbetsgivarorganisation eller företräder arbetsmarknadens parter. Boka in den 6 mars 2014 redan nu! INBJUDAN TILL KONFERENS Omvärld-skola Regionförbundet Sörmlands kompetensberedning och Arbetsförmedlingen bjuder in till konferens om studie- och yrkesvägledning som strategiskt verktyg för färre avhopp från gymnasieskolan och bättre matchning på arbetsmarknaden. Konferensen är ett samarbete mellan Regionförbundet Sörmland och Arbetsförmedlingen. Medverkar gör bland annat Gabriella Holm, Skolsamverkan och Anders Lovén, Malmö högskola. Datum Torsdagen den 6 mars, 2014 Plats Elite Stadshotell, Eskilstuna Tid Du kan anmäla dig redan nu genom att klicka på länken https://sv.surveymonkey.com/s/skolaomvarld För mer information, kontakta: eller MARS TORSDAG Vad ska konferensen leda till? Under Mål 1 i Sörmlandsstrategin 2020 står det: I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens För att nå målet bjuder vi in dig för att ta ställning till ett antal idéer om hur studie- och yrkesvägledning kan användas som ett strategiskt verktyg för färre avhopp från gymnasieskolan och bättre matchning på arbetsmarknaden. Resultatet kommer att användas av Regionförbundet Sörmlands kompetensberedning som underlag till beslut för regionstyrelsen om satsningar för att nå Mål 1 i Sörmlandsstrategin Vad är Sörmlands kompetensberedning? För att nå Mål 1 i Sörmlandsstrategin 2020 har regionförbundets styrelse tillsatt en kompetensberedning som består av sju politiker som bland annat fått i uppdrag att på regional nivå bygga kunskap, underlätta erfarenhetsutbyte och initiera olika insatser som syftar till att få fler unga att fullgöra sin grund- och gymnasieutbildning och en bättre matchning på arbetsmarknaden. Läs mer på

10 10 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER 10, DECEMBER SAMVERKAN Elisabeth är årets EU-inspiratör Kalender 2013 December 5 Regionstyrelsen sammanträder Stjärnholm, Oxelösund 6 Morgonsoffan i Katrineholm Flen - Vingåker Lokstallarna, Katrineholm 13 Nätverket Effektnet delade tisdagen den 26 november ut priset Årets EU-inspiratör till Elisabeth Langgren Lundov, strateg på Regioförbundet Sörmland. Motiveringen till utnämningen lyder: Elisabeth har genom sitt mångåriga engagemang skapat ett starkt lokalt och regionalt engagemang för EU-frågor. Det har fått effekter såväl i Sverige som hos EU-institutionerna. En inspiratör är ofta en visionär och det stämmer väl in på Elisabeth. Hon såg tidigt betydelsen av Lissabonagendan och Europa 2020, agerade och fick andra med sig. Den typen av gräsrotsinitiativ kommer att vara avgörande för hela EUs framtid. Vi på Effektnet är glada över att kunna uppmärksamma Elisabeths fantastiska insatser på området. Elisabeth fick under prisutdelningen frågan om hur hon bäst inspirerar andra att engagera sig i EU-frågor. - Vi är EU! Vi kan påverka i Bryssel. Alla dörrar står öppna för oss. Det är inte svårt att få kontakter. Utgå ifrån att det vi gör på hemmaplan är intressant för dem som arbetar i Bryssel. Elisabeth berättade också att hon ofta får frågan hur hon får med sig politikerna i de olika initiativen och projekten och på det svarar hon: -Vilken fråga det än gäller ska man alltid leta upp eldsjälarna, börja där. Effektnet är en förening som arbetar för att etablera relationer mellan regioner och kommuner i Sverige och regioner i Europa med syfte att driva gemensamma EU-projekt för att på sikt stärka de svenska regionernas konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Effektnet bildades 2003 med uppgift att verka för att Sverige ska bli effektivare på att utveckla, genomföra och samarbeta i av EU finansierade projekt. Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Pelles Lusthus, Nyköping 17 Morgonsoffan i Gnesta Elektron B-salen Gnesta 2014 Februari 6 Arbetsutskottet sammanträder Pelles Lusthus, Nyköping 27 Regionstyrelsen sammanträder Mars 20 Nätverket Effektnet del ade tisdagen den 26 november ut priset årets EU- inspiratör till Elisabeth Langgren Lundov, strateg på Regioförbundet Sörmla nd. Foto: Rune Nääs Föreningen har idag närmare 100 medlemmar från såväl offentlig som privat sektor. Medlemmarna arbetar som internationella/eu-samordnare och EU-konsulter och representerar kommuner, landsting, statliga myndigheter, EU-institutioner och företag i Mälardalen samt forskningsinstitutioner i Mälardalen och Norrland. Föreningen erbjuder uppdaterad och kontinuerlig information genom medlemsmöten, konferenser, seminarier och webbplats. Här kan du läsa mer om Effektnet Ansvarig utgivare Göran Norberg Redaktörer Annelie Ljungwald och Monica Swärd Tel Fax E-post Layout Newmarket Town AB Arbetsutskottet sammanträder Pelles Lusthus, Nyköping 27 Hearing om Ostlänken NK-villan, Nyköping Se kalendern i sin helhet på #SÖRMLAND2020 Vi använder #Sörmland2020 när vi twittrar om allt som är relaterat till Sörmlandsstrategin För er som inte använder Twitter innebär en # följt av ett ord en sorts etikett. Det betyder att alla som vill följa vårt arbete och gärna dela med sig av sitt eget arbete med att förverkliga Sörmlandsstrategin 2020 enkelt kan göra det genom att välja att följa och skriva denna etikett.

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 sep 2014 Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Deltagare: Åke Svensson (RG), Jan Björinge (RG), Stefan Persson, RG, Eva Nypelius

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Program & inbjudan. nov.

Program & inbjudan. nov. Program & 12 inbjudan. nov. Senast den vi vill 5 november älan! ha din anm Välkommen till Den stora matdagen Hösten kommer och dagarna blir kortare. Vi drar oss inåt efter denna fantastiska sommar. Nu

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Medlemsmöte Malmköping 18 mars 2015 Kenny Sjöberg Åsa Fichtel

Medlemsmöte Malmköping 18 mars 2015 Kenny Sjöberg Åsa Fichtel Medlemsmöte Malmköping 18 mars 2015 Kenny Sjöberg Åsa Fichtel Målet med förstudierna Komma fram till viktiga utvecklingsområden för kommunerna, länet och storregionen utifrån regional utvecklingsplan.

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Bakgrund..ett nationellt uppdrag att ta fram ett nytt operativ program för Östra Mellansverige för regionalfonden utgå ifrån EU:s strategi..ett uppdrag från fem länsaktörer

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Sysselsättning utbildning och utanförskap

Sysselsättning utbildning och utanförskap Sysselsättning utbildning och utanförskap Med sikte på jämlik folkhälsa & välfärd i Sörmland Peter Eklund Länsstyrelsen i Södermanlands län Bommersvik 23.9 2011 1 JOBBIGT Mellan 2000 2009 har Befolkningen

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 SJU LÄN: STOCKHOLM, UPPSALA, VÄSTMANLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND OCH GOTLAND

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer 1 (8) Landstinget har ansökt hos regeringen om att få bilda en regionkommun från och med den första januari 2017. Om regeringen säger ja, betyder det att uppdraget för landstinget växer. Förutom nuvarande

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Lokalt klimatarbete, regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnål ekonomi Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200666 Sammanfattande beskrivning För att påskynda arbetet

Läs mer

Integration & tillväxt. Välkommen!

Integration & tillväxt. Välkommen! Integration & tillväxt Välkommen! Dagens program Framtid Dåtid Förmiddag Projekt Kompetensplattform BD Eftermiddag Integration & tillväxt Nutid Projekt Kompetensplattform Norrbotten Bakgrund Innehåll Resultat

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

LÄS MER PÅ SIDAN 7. Regional innovationsstrategi. - nu ute på remiss UTKAST. Regional Innovationsstrategi (lång version)

LÄS MER PÅ SIDAN 7. Regional innovationsstrategi. - nu ute på remiss UTKAST. Regional Innovationsstrategi (lång version) ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 JANUARI 2014 INLEDAREN Satsning på lärarnas kompetens gör skillnad i klassrummen Sörmland drar nytta av EU:s Socialfond EU:s Socialfond

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Anteckningar från möte i SYV-nätverket

Anteckningar från möte i SYV-nätverket ANTECKNINGAR SYV-nätverket 2014-04-24 Anteckningar från möte i SYV-nätverket Tid: Torsdag den 24 april 2014, kl 13.30-16.30 Plats: GR, Pater Noster (rum 219) Deltagare Catarina Gustafsson, ordf Louise

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer